Udgave 1.0 Februar Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning"

Transkript

1 Udgave 1.0 Februar 2013

2 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende den amerikanske regering. BR4001

3 Indholdsfortegnelse 1 Meddelelser og certificeringer Advarselssymboler Radiofrekvensemission FCC i USA I Canada (ICES-003) Lovpligtige oplysninger om RFID Godkendelse om sikkerhed for ekstra lav spænding Produkt sikkerhedscertificering Certificeringer i Europe Overholdelse af EU harmonics standard EN : Overholdelse af EU flicker standard EN : Sikkerhedsinformation Elektrisk sikkerhed Nødslukning Strømforsyning Frakobling af udstyret Lasersikkerhed Nordamerika Europa (EU) Lasersikkerhed for interfacemodul Driftssikkerhed Oplysninger om vedligeholdelse Oplysninger om forbrugsstoffer Patroner og moduler Miljøoplysninger ENERGY STAR (kun i USA) Information om ozon Genbrug og bortskaffelse af udstyr efter endt levetid USA og Canada Perchloratmateriale EU Udstyr, der anvendes i private hjem/husholdninger Udstyr, der anvendes professionelt/i et firma Erklæring for batteri For kommercielle brugere i EU i

4 Indholdsfortegnelse Information om bortskaffelse i andre lande udenfor EU Tyrkiet RoHS regulering Yderligere information Ulovlig i USA og Canada Det er ulovligt i USA Det er ulovligt i Canada ii

5 1 Meddelelser og certificeringer Advarselssymboler ADVARSEL Dette symbol gør brugerne opmærksomme på områder af produktet, hvor der er risiko for personskade. ADVARSEL OM VARM OVERFLADE Dette symbol gør brugerne opmærksomme på områder af produktet, hvor der er varme overflader, som ikke bør berøres. FORSIGTIG Dette symbol advarer brugerne om områder af udstyret, der kræver særlig opmærksomhed for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. ADVARSEL OM LASER Dette symbol angiver, at der anvendes laser i udstyret og henviser brugeren til de relevante sikkerhedsoplysninger. 1-1

6 Meddelelser og certificeringer Radiofrekvensemission FCC i USA Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse A digital enhed i henhold til afsnit 15 i Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren vil blive bedt om at udbedre forholdene for egen regning. Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke specifikt er godkendt af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr. ADVARSEL Der skal bruges dækkede ledninger sammen med dette udstyr for at sikre overholdelse af FCC-reglerne. I Canada (ICES-003) Denne klasse "A" digitale maskine er i overensstemmelse med Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Lovpligtige oplysninger om RFID Dette produkt genererer 13,56 MHz ved hjælp af et teleslyngesystem som en Radio Frequency Identification-system enhed (RFID). Denne RFID enhed overholder kravene i FCC Part 15, Industry Canada RSS-210, EU-direktiv 99/5/EF og alle gældende lokale love og bestemmelser. Betjening af denne enhed er underlagt følgende to betingelser: 1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og 2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke specifikt er godkendt af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr. 1-2

7 Meddelelser og certificeringer Godkendelse om sikkerhed for ekstra lav spænding Dette Xerox-produkt er i overensstemmelse med forskellige statslige organer og nationale sikkerhedsbestemmelser. Alle systemets porte opfylder kravene for SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage) for tilslutning til kundeejede enheder og netværk. Tilslutning af kundeejet eller tredjeparts tilbehør, der forbindes med maskinen, skal opfylde eller overstige de krav, der tidligere er nævnt. Alle moduler, som kræver ekstern tilslutning, skal være installeret ifølge installationsproceduren. Produkt sikkerhedscertificering Forskellige nationalt anerkendte prøvningslaboratorier (NRTLs) og nationale certificeringsorganer (NCB'erne) certificerer dette produkt til følgende sikkerhedsstandarder: UL /CSA22.2, No (USA/Canada) IEC (CB Scheme) Certificeringer i Europe CE-mærkningen, der er anvendt på dette produkt, symboliserer Xerox-overensstemmelseserklæringen med følgende relevante direktiver fra EU af de angivne datoer: 12. december 2006: Rådets direktiv 2006/95/EF og senere ændringer. Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende lavspændingsudstyr. 15. december 2004: Rådets direktiv 2004/108/EC og senere ændringer. Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet. 9. marts 1999: Radio- og teleterminaludstyr, direktiv 1999/5/EF En fuldstændig overensstemmelseserklæring, som definerer de relevante direktiver og anvendte standarder, kan fås hos din lokale autoriserede forhandler. 1-3

8 Meddelelser og certificeringer ADVARSEL Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke specifikt er godkendt af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr. For at dette udstyr skal kunne fungere i nærheden af industrielt, videnskabeligt og medicinsk (ISM) udstyr kan der være begrænsede eller specielle forholdsregler for den eksterne stråling fra ISM-udstyret. Dette er et klasse A-produkt i beboelsesområder. Dette produkt kan forårsage radiofrekvensinterferens, i hvilket tilfælde brugeren kan pålægges at træffe passende foranstaltninger. Der skal bruges dækkede ledninger sammen med dette udstyr for at sikre overholdelse af Rådets direktiv 2004/108/EF. Overholdelse af EU harmonics standard EN :2005 Udstyr i overensstemmelse med EN :2005 Dette udstyr overholder EN :2005, som definerer grænseværdier for harmoniske strømme, som kan produceres af udstyr installeret i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Overensstemmelse er baseret på anvendelse af grænseværdier, som berettiger installation og ubetinget tilslutning til lav spændingsforsyning. Overholdelse af EU flicker standard EN :2000 Udstyr i overensstemmelse med EN :2000 Dette udstyr er kun beregnet til brug på lokaliteter med en strømforsyning som er lig med eller større end 100 Ampere pr. fase. 1-4

9 2 Sikkerhedsinformation Dette Xerox-produkt og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter sikkerhedstests samt godkendelse og opfyldelse af fastlagte miljøstandarder. Læs følgende instruktioner grundigt før betjening af produktet, og referér til dem, når det er nødvendigt for at sikre en fortsat sikker drift af dit produkt. BEMÆRK Sikkerheden og ydelsen af dette produkt er udelukkende kontrolleret med Xerox-materialer. ADVARSEL Enhver uautoriseret ændring, hvilket kan omfatte tilføjelse af nye funktioner eller tilslutning af eksterne enheder, kan påvirke produktets certificering. Kontakt din Xerox-repræsentant for flere oplysninger. Dette Xerox-produkt er sikkerhedscertificeret til følgende standarder: IEC , Second Edition UL , Second Edition Elektrisk sikkerhed Brug kun den netledning, der følger med dette udstyr. Sæt netledningen direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke en forlængerledning. Hvis du ikke ved, om stikkontakten har jordforbindelse, skal du kontakte en autoriseret elektriker. Brug ikke et adapterstik med jordforbindelse til at slutte dette udstyr til en stikkontakt uden jordforbindelse. ADVARSEL Du kan få et alvorligt elektrisk stød, hvis stikkontakten ikke har korrekt jordforbindelse. 2-1

10 Sikkerhedsinformation Placér ikke maskinen, hvor folk kan træde på eller falde i netledningen. Placér ikke genstande ovenpå netledningen. Du må ikke tilsidesætte eller deaktivere elektriske eller mekaniske låsemekanismer. Blokér ikke ventilationsåbningerne. Disse åbninger forhindrer overophedning af maskinen. Skub aldrig genstande af nogen art ind i sprækker eller åbninger på dette udstyr. Kontakt med et spændingspunkt eller kortslutning af en del kan resultere i brand eller elektrisk stød. Nødslukning Hvis én af følgende situationer opstår, skal du straks slukke for strømmen til maskinen og tage netledningen ud af stikkontakten. Tilkald en autoriseret Xerox-servicerepræsentant for at løse problemet. Maskinen udsender usædvanlige lyde eller lugte. Netledningen er beskadiget eller flosset. Et fejlstrømsrelæ, en sikring eller andet sikkerhedsudstyr udløses. Der spildes væske i maskinen. Maskinen udsættes for vand. En del af maskinen er beskadiget. Strømforsyning Dette produkt skal anvendes med den type strømforsyning, der er angivet på produktets datapladeetiket. Hvis du ikke er sikker på, at din strømforsyning opfylder kravene, skal du kontakte en autoriseret elektriker for råd. ADVARSEL Dette udstyr skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Dette udstyr leveres med et stik, der har jordforbindelse. Dette stik passer kun i en stikkontakt med jordforbindelse. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at udskifte stikkontakten. FORSIGTIG Slut altid udstyret til en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret elektriker. Frakobling af udstyret Netledningen er frakoblingsenheden for dette udstyr. Tag netledningen ud af stikkontakten for at fjerne al strøm til maskinen. 2-2

11 Sikkerhedsinformation Lasersikkerhed Nordamerika Dette produkt overholder sikkerhedsstandarder og er certificeret som et Klasse 1-laserprodukt under Center for Devices and Radiological Health (CDRH) af United States Food and Drug Administration (FDA) implementerede regler for laserprodukter. Dette produkt er i overensstemmelse med FDA-ydelsesstandarderne for laserprodukter, undtagen for afvigelser i henhold til Laser Notice No 50 dateret 24. juni Disse regler gælder for laserprodukter, der markedsføres i USA. Etiketten på maskinen angiver overholdelse af CDRH-reglerne og skal være påsat laserprodukter, der markedsføres i USA. Dette produkt udsender ikke farlig laserstråling. ADVARSEL OM LASER Brug af andre kontroller eller justering eller udførelse af andre procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre farlig eksponering af laserlys. Eftersom strålingen inde i dette produkt er fuldstændig indelukket i det beskyttende kabinet og udvendige paneler, kan der ikke på noget tidspunkt forekomme laseremission under betjening. Dette produkt er påført laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet til brug af Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger, der kræver specialværktøj til fjernelse. Fjern ikke nogen af panelerne. Der findes ingen områder, der skal serviceres af brugeren bag disse paneler. Europa (EU) Dette produkt overholder IEC sikkerhedsstandard (Edition 1.2) udstedt august Udstyret er i overensstemmelse med de ydelsesstandarder for laserprodukter, der er fastsat af statslige, nationale og internationale agenturer for et klasse 1-laserprodukt. Det udsender ikke farlig stråling, da strålen er fuldstændig afskærmet under alle former for betjening og vedligeholdelse. ADVARSEL Brug af andre kontroller eller justering eller udførelse af andre procedurer end de, der er angivet heri, kan resultere i farlig stråling. Dette produkt er påført laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet til brug af Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger, der kræver specialværktøj til fjernelse. Fjern ikke nogen af panelerne. Der findes ingen områder, der skal serviceres af brugeren bag disse paneler. 2-3

12 Sikkerhedsinformation Hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger vedrørende produktet eller Xerox leverede materialer, kan du ringe til følgende nummer: +44 (0) Lasersikkerhed for interfacemodul Interfacemoduludstyret er i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder og er certificeret som et klasse 1-laserprodukt. Specielt med hensyn til lasere overholder udstyret de ydelsesstandarder for laserprodukter, som er fastsat af statslige, nationale og internationale agenturer for et klasse 1-laserprodukt. Det udsender ikke farligt lys, da strålerne er helt indelukket under alle former for betjening og vedligeholdelse. Driftssikkerhed Dit Xerox-udstyr og forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter sikkerhedsagenturtests, godkendelse og overholdelse af eksisterende miljøstandarder. Vær opmærksomhed på følgende retningslinjer for sikkerhed for at sikre fortsat sikker drift af din maskine: Brug de materialer og forbrugsstoffer, der er specielt designet til din maskine. Brug af uegnet materiale kan resultere i dårlig ydelse af maskinen og skabe farlige situationer. Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på eller følger med maskinen. Anbring maskinen i et rum, hvor der er tilstrækkelig plads til ventilation og servicering. Anbring maskinen på en plan, solid overflade (ikke på et tykt tæppe), der kan bære maskinens vægt. Forsøg ikke på at flytte maskinen. En støtteenhed, der blev sænket, da maskinen blev installeret, kan beskadige tæppet eller gulvet. Placér ikke maskinen i nærheden af en varmekilde. Placér ikke maskinen i direkte sollys. Placér ikke maskinen direkte under den kolde luftstrøm fra et airconditionanlæg. Anbring ikke kopper med kaffe eller anden væske på maskinen. Blokér eller tildæk ikke åbningerne på maskinen. Tilsidesæt eller deaktivér ikke elektriske eller mekaniske låsemekanismer. ADVARSEL OM VARM OVERFLADE Vær forsigtig, når du arbejder i områder med dette advarselssymbol. Disse områder kan være meget varme og må ikke berøres. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger om maskinen eller forbrugsstoffer. 2-4

13 Sikkerhedsinformation Oplysninger om vedligeholdelse Eventuelle procedurer for brugervedligeholdelse af produktet vil være beskrevet i den brugerdokumentation, der følger med produktet. Udfør ikke nogen form for vedligeholdelse på dette produkt, der ikke er beskrevet i dokumentationen. ADVARSEL Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. Spraydåser kan være eksplosive eller brandbare, når de anvendes på elektromekanisk udstyr. Brug kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, der anvises i brugerafsnittet i denne vejledning. Fjern ikke paneler eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen dele bag disse paneler, som du skal vedligeholde eller servicere. BEMÆRK Din Xerox-maskine er udstyret med en energibesparende enhed, der sparer strøm, når maskinen ikke er i brug. Maskinen kan være tændt uafbrudt. ADVARSEL OM VARM OVERFLADE De metalliske overflader i fuserområdet bliver varme. Vær forsigtig, når du fjerner papirstop i dette område, og undgå at berøre metalliske overflader. Oplysninger om forbrugsstoffer Opbevar alle forbrugsstoffer i overensstemmelse med vejledningen på pakken eller beholderen. Opbevar alle forbrugsstoffer utilgængeligt for børn. Smid aldrig toner, printerpatroner eller tonerbeholdere ind i åben ild. Patroner og moduler ADVARSEL Ved håndtering af patroner, som f.eks. toner eller fuser, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Øjenkontakt kan forårsage irritation og betændelse. Forsøg ikke på at skille patronen af. Dette kan øge risikoen for kontakt med hud eller øjne. 2-5

14 Sikkerhedsinformation 2-6

15 3 Miljøoplysninger ENERGY STAR (kun i USA) Som ENERGY STAR-partner har Xerox Corporation fastslået, at denne Xerox maskine opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker i USA. ENERGY STAR Imaging Equipment Program er et samarbejde mellem USA, EU og den japanske regering og kontorudstyrsbranchen om at fremme energieffektive kopimaskiner, printere, faxmaskiner, multifunktionsmaskiner, pc'er og skærme. Reduktionen af produktets energiforbrug hjælper med at bekæmpe smog, syreregn og langsigtede ændringer i klimaet ved at reducere de emissioner, der skyldes energiproduktionen. Xerox ENERGY STAR-udstyr er forudindstillet fra fabrikken. Din maskine leveres med indstillingen for skift til energisparer/lavenergi fra den sidste kopi/udskrift sat til 15 minutter for lavenergi og 60 minutter for energisparer. En mere detaljeret beskrivelse af denne funktion kan findes i afsnittet Vedligeholdelse i denne vejledning. 3-1

16 Miljøoplysninger Denne Xerox/maskine er ikke blevet testet efter de nyeste ENERGY STAR-krav fra datoen for denne offentliggørelse. Se eller for opdateringer. Information om ozon Dette produkt producerer ozon under normal drift. Ozon er tungere end luft, og mængden afhænger af udskriftsvolumen. Installér systemet i et godt ventileret rum. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ozon, bedes du anmode om Xerox-udgivelsen Facts About Ozone (varenummer 610P64653) ved at ringe på i USA og Canada. På andre markeder bedes du kontakte din lokale Xerox-repræsentant. Genbrug og bortskaffelse af udstyr efter endt levetid USA og Canada Hvis du selv skal stå for bortskaffelse af dit Xerox-produkt, skal du være opmærksom på, at produktet indeholder lampe(r) med kviksølv og kan indeholde bly, perklorater og andre materialer, hvis bortskaffelse er underlagt miljømæssige hensyn. Tilstedeværelsen af bly, kviksølv og perklorater er i fuld overensstemmelse med de verdensomspændende regler, der gælder på det tidspunkt, produktet blev markedsført. Xerox har et verdensomspændende returnerings- og genbrugs-/genanvendelsesprogram. Kontakt din Xerox-salgsrepræsentant (1-800-ASK-XEROX) for at afgøre, om dette Xerox-produkt er en del af programmet. Gå til / environment for flere oplysninger om Xeroxs miljøprogrammer. Kontakt de lokale myndigheder angående genanvendelse og bortskaffelse. I USA kan du også henvende dig på Electronic Industries Alliances webside: 3-2

17 Miljøoplysninger Perchloratmateriale Dette produkt kan indeholde én eller flere perkloratholdige enheder, f.eks. batterier. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se EU Udstyr, der anvendes i private hjem/husholdninger Anvendelse af dette symbol på dit udstyr angiver, at du ikke må bortskaffe dette udstyr sammen med normalt husholdningsaffald. I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr efter endt levetid bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Private husholdninger i EU-medlemslande kan gratis returnere brugt elektrisk og elektronisk udstyr til særlige genbrugsstationer. Kontakt din lokale Xerox-forhandler for yderligere information. I nogle medlemsstater er din lokale forhandler forpligtet til at tage dit gamle udstyr gratis, når du køber nyt udstyr. Spørg din forhandler for flere oplysninger. Udstyr, der anvendes professionelt/i et firma 3-3

18 Miljøoplysninger Anvendelse af dette symbol på dit udstyr angiver, at det skal bortskaffes i overensstemmelse med de vedtagne nationale procedurer. I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr efter endt levetid bortskaffes i overensstemmelse med de fastlagte procedurer. Kontakt din lokale forhandler eller Xerox-repræsentant for flere oplysninger om returnering efter endt levetid før bortskaffelse. Erklæring for batteri Disse symboler på produkterne og/eller medfølgende dokumentation betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kasseres med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af brugte produkter og batterier kan du tage dem til relevante indsamlingssteder i overensstemmelse med national lovgivning og direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis er du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af forkert håndtering af affaldet. For flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier kan du kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller det sted, hvor du har købt produkterne. Sanktioner og bøder kan gøres gældende for ukorrekt bortskaffelse af dette affald i overensstemmelse med national lovgivning. 3-4

19 Miljøoplysninger For kommercielle brugere i EU Hvis du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du kontakte din forhandler eller leverandør for yderligere information. Information om bortskaffelse i andre lande udenfor EU Disse symboler gælder kun i EU. Hvis du ønsker at kassere disse produkter, bedes du kontakte de lokale myndigheder eller din forhandler og bede om den korrekte bortskaffelsesmetode. Fjernelse Batterier bør kun udskiftes af et PRODUCENT-godkendt serviceværksted. Tyrkiet RoHS regulering I overensstemmelse med artikel 7 (d) certificerer vi hermed: Det er i overensstemmelse med EEE forordningen. EEE yönetmeliğine uygundur Yderligere information For mere information om miljø, sundhed og sikkerhed i forbindelse med dette Xerox-produkt og forbrugsstoffer, skal du kontakte følgende kundeservice: USA: Canada: Europa: Andre lande: Kontakt dine lokale myndigheder og anmod om vejledning angående bortskaffelse. For spørgsmål og problemer i USA, kan du gå til og indtaste et ord som PSDS i feltet Søg. For oplysninger om produktsikkerhed udenfor USA kan du gå til og benytte linket til at vælge det ønskede land. 3-5

20 Miljøoplysninger 3-6

21 Ulovlig i USA og Canada 4 Det er ulovligt i USA Kongressen har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i visse tilfælde. Bøder eller fængsel kan pålægges de, der laver sådanne reproduktioner. Obligationer eller værdipapirer fra den amerikanske regering, såsom: - Gældsbeviser - Kuponer fra obligationer - Silver Certifikater - Amerikanske obligationer - Federal Reserve papirer - Indskudsbeviser - Postanvisninger - Valuta fra Nationalbanken - Federal Reserve bankpapirer - Gold certifikater - Bankpapirer - Fractional Notes - Papirpenge - Obligationer fra bestemte statslige agenturer, som f.eks. FHA. - Obligationer (US Savings Bonds må kun fotograferes til PR-formål i forbindelse med en kampagne til salg af sådanne obligationer). - Internal Revenue-stempler (hvis det er nødvendigt at gengive et juridisk dokument, hvorpå der findes et stemplet stempel fra skattevæsenet, kan dette gøres forudsat, at gengivelsen af dokumentet er til et lovligt formål). 4-1

22 Ulovlig i USA og Canada - Frimærker, stemplede eller ustemplede (til filatelistiske formål kan frimærker fotograferes, forudsat at gengivelsen er sort/hvid og er mindre end 75% eller større end 150% af de lineære dimensioner af den oprindelige). - Checks eller veksler trukket af eller til autoriserede embedsmænd i USA. - Frimærker eller anden værdirepræsentant, uanset pålydende, der har været eller bliver udstedt i henhold til enhver Act of Congress. Adjusted Compensation Certificates for veteraner fra verdenskrigene. Obligationer eller værdipapirer fra udenlandsk regering, bank eller virksomhed. Ophavsretligt beskyttet materiale, medmindre tilladelse fra indehaveren af ophavsretten er opnået, eller gengivelsen falder ind under kategorien "fair brug" eller bibliotekers reproduktionsrettighedsbestemmelser i lovgivningen om ophavsret. Yderligere oplysninger om disse bestemmelser kan hentes fra Copyright Office, Library of Congress, Washington, DC Spørg efter Circular R21. Certifikater for statsborgerskab eller opholdstilladelse. (Udenlandske Naturalization Certificates må fotograferes). Pas. (Udenlandske pas må fotograferes). Immigrationsdokumenter. Udkast til registreringskort. Selective Service Induction Papers, der indeholder et af følgende registreringsoplysninger: - Indtægter eller indkomst - Straffeattest - Afhængighedsforhold status - Tidligere militærtjeneste - Fysisk eller psykisk tilstand - Undtagelse: USAs militære hjemsendelsescertifikater må fotograferes Badges, identifikationskort, pas eller distinktioner, der bæres af militært personale eller medlemmer af forskellige føderale afdelinger, såsom FBI, Treasury (medmindre fotografiet er bestilt af den overordnede i sådanne afdelinger). Ovenstående liste er ikke udtømmende, og der tages ikke noget ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. I tvivlstilfælde skal du kontakte din advokat. Det er ulovligt i Canada Parlamentet har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i visse tilfælde. Straf med bøde eller fængsel kan pålægges de, der fremstiller sådanne kopier. Nuværende pengesedler eller aktuelle papirpenge. 4-2

23 Obligationer eller værdipapirer fra en stat eller bank. Papirer fra finans- eller skatteministeriet. Ulovlig i USA og Canada Den offentlige forsegling fra Canada eller en provins, eller forseglingen fra et offentligt organ eller myndighed i Canada eller en domstol. Proklamationer, forordninger, udnævnelser eller meddelelser derom (der svigagtigt foregiver at være blevet trykt af Nationalbanken i Canada eller et tilsvarende trykkeri for en provins). Mærker, varemærker, forseglinger, omslag eller design, der bruges af eller på vegne af den canadiske regering eller en provins, regeringen i et andet land end Canada eller en afdeling, bestyrelse, kommission eller agentur oprettet af den canadiske regering eller en provins eller en regering i en stat bortset fra Canada. Trykte eller selvklæbende frimærker, der bruges med henblik på omsætning med den canadiske regering eller en provins eller en regering i en stat, der ikke er Canada. Dokumenter, registre eller optegnelser opbevaret af offentligt ansatte, som er ansvarlige for at fremstille eller udstede certificerede kopier heraf, når reproduktionen falsk foregiver at være en certificeret kopi heraf. Ophavsretligt beskyttet materiale eller varemærker af enhver art uden samtykke fra copyright- eller varemærkeejer. Ovenstående liste er tænkt som en hjælp, men er ikke altomfattende, og der fralægges ethvert ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. I tvivlstilfælde skal du kontakte din advokat. 4-3

24 Ulovlig i USA og Canada 4-4

25

26

Version 1.0 Februar 2015. Xerox Color 800i/1000i trykenheder Xerox Color 800/1000 trykenheder Sikkerhedsvejledning

Version 1.0 Februar 2015. Xerox Color 800i/1000i trykenheder Xerox Color 800/1000 trykenheder Sikkerhedsvejledning Version 1.0 Februar 2015 Xerox Color 800i/1000i trykenheder Xerox Color 800/1000 trykenheder 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox and figurmærket er varemærker tilhørende

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Oplysninger om sikkerhed og regulativer Business Desktops

Oplysninger om sikkerhed og regulativer Business Desktops Oplysninger om sikkerhed og regulativer Business Desktops Dokumentets bestillingsnummer: 312970-082 Maj 2004 Denne vejledning indeholder oplysninger om sikkerhed og regulativer ifølge amerikanske, canadiske

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 Januar

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod mulig beskadigelse. BEMÆRK:

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Version 1.0 Juli Xerox Versant 2100 Press Sikkerhedsvejledning

Version 1.0 Juli Xerox Versant 2100 Press Sikkerhedsvejledning Version 1.0 Juli 2014 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, Xerox og figurmærket samt Versant er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR og

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 4 BTE eller RIC eller brugertilpassede modeller 13 Vedr.

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere