Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1"

Transkript

1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsvilkår: Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34, i. Hvornår kan du fortryde din forsikring? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem, om din forsikring træder i kraft med det samme, eller om den først træder i kraft senere. Hvis din forsikring træder i kraft med det samme Hvis du køber en motorcykelforsikring hos OK, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter du har modtaget policen. Hvis din forsikring først træder i kraft senere Hvis du køber en motorcykelforsikring hos OK, som eksempelvis først skal træde i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter forsikringen er trådt i kraft. Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via . Hvis du vælger at give os besked pr. brev og gerne vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende brevet anbefalet og gemme kvitteringen. Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. Generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Beskeden om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: OK Edvard Thomsens Vej 14 Ørestad City 2300 København S Telefon: Forsikringsvilkår 2

3 Indholdsfortegnelse Information 4 Dækningsoversigt 6 1. FÆLLESBETINGELSER 1.1. Hvem dækker forsikringen? Førerulykke (tilvalgsdækning) Hvor dækker forsikringen? Hvornår dækker forsikringen? Hvis der sker ændringer i risikoen Hvornår skal du kontakte os? Årlig kørelængde Salg eller afmelding Forsikring i andet selskab Hvad dækker forsikringen ikke? Motorløb og øvelseskørsel Prisen på forsikringen Ved skader Selvrisiko Moms Regres Betaling for forsikringen Indeksregulering s varighed og opsigelse Ændring af forsikringsvilkår og pris UENIGHED OG KLAGE 2.1. Ankenævnet for Forsikring Uvildig test Syn og skøn DÆKNINGSSKEMA A. Ansvar 13 B. Kasko 14 C. Retshjælp 15 D. Førerulykke (tilvalgsdækning) 16 E. Vejhjælp (tilvalgsdækning) 17 F. Vinterkørsel (tilvalgsdækning) 18 Ordliste 19 Forsikringsvilkår 3

4 Information Info om OK OK er et dansk andelsselskab, ejet af cirka kunder og forhandlere. OK samarbejder med Vardia om at tilbyde denne motorcykelforsikring til kunder med et OK Benzinkort. OK er Danmarks mest solgte benzinmærke, og vi ønsker med en konkurrencedygtig motorcykelforsikring, at det skal være endnu mere attraktivt at være kunde hos OK. I OK ønsker vi at gøre det nemt og enkelt at være kunde. Mange betaler i dag for dækninger, der sjældent eller aldrig er brug for. Med en motorcykelforsikring hos OK får du en enkel og overskuelig forsikring med en god dækning, og du betaler kun for den risiko, som du selv udgør. Det gør, at vi har konkurrencedygtige priser uden at gå på kompromis med kvaliteten. Info om Vardia Vardia er en succesrig udfordrer på det skandinaviske forsikringsmarked, som tilbyder forsikringer til privatpersoner. Med 2 afdelinger i Danmark, 6 afdelinger i Norge og 4 afdelinger i Sverige har Vardia i alt ca. 400 medarbejdere. I Sverige blev Vardia under Insurance Awards 2014 kåret til fremtidens arbejdsplads, og i 2012 blev virksomheden kåret som årets skadeforsikringsselskab. Vardia blev etableret i Danmark i Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, org.nr , Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsvilkårene. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Hvordan skal du læse vores forsikringsvilkår? Din motorcykelforsikring hjælper dig med mange forskellige skader, men den kan naturligvis ikke hjælpe dig med alle tænkelige skader eller tab. I så fald ville den blive alt for dyr. Det er derfor yderst vigtigt, at du ved, hvilke skader forsikringen dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad din motorcykelforsikring kan omfatte i dette vilkårshæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt, at du har din forsikringspolice ved hånden, så du samtidig kan se præcis, hvilke dækninger du har købt. Hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide Hvem forsikringen gælder for se afsnit 1.1 side 7 Om der er selvrisiko* se din police Om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsoversigten side 6 A. Ansvar side 13 B. Kasko* side 14 C. Retshjælp side 15 D. Førerulykke side 16 E. Vejhjælp side 17 F. Vinterkørsel side 18 Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. Hvad gør du, hvis skaden sker? Du skal efter bedste evne begrænse skaden. Ring til os så hurtigt som muligt, og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader. Smid ikke skadede genstande ud, og reparer dem heller ikke, før vi har sagt ok til det. Forsikringsvilkår 4

5 Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller reparatør. Hvad skal du også anmelde? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os. Anmeldelsen skal ske, inden forandringen sker eksempelvis hvis det ændrer sig, hvem der er den/de primære bruger(e) af motorcyklen, eller du flytter. Ordforklaring I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og stjerne (*). Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten, som du finder på side 19. Hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt afsnit 2 på side 11 om uenigheder og klager. Forsikringsvilkår 5

6 Dækningsoversigt Du kan i disse forsikringsvilkår finde en nærmere beskrivelse af ansvars-, kasko*-, retshjælps- og tilvalgsdækningerne. De enkelte dækninger er udspecificeret i dækningsskemaet under punkt A-F nedenfor. Desuden vil det fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. Motorcykelforsikring Ansvar Kasko A. Skader på personer og andre personers ting B. Brand*, kortslutning, lynnedslag og eksplosion B. Tyveri og røveri af motorcyklen eller motorcykeldele B. Sammenstød, påkørsel og parkeringsskade B. Redningshjælp i udlandet C. Retshjælp D. Førerulykke E. Vejhjælp F. Vinterkørsel Tilvalgsdækninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Tilvalgsdækninger, som kan tilkøbes. Det vil fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. Der findes på markedet dækninger, som vi har valgt ikke at tilbyde fx: Eftermonteret ekstraudstyr ud over det meddækkede på kr. Vi tilbyder ikke ovenstående dækning, da vi ikke ønsker mange fordyrende og komplicerede ekstradækninger. Vi ønsker at lave enkle forsikringer til konkurrencedygtige priser, hvor du som kunde ikke betaler ekstra for andres risiko men udelukkende for den risiko, som du selv udgør. Forsikringsvilkår 6

7 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvem dækker forsikringen? dækker forsikringstager* og enhver, der lovligt og med din tilladelse bruger motorcyklen. På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har fået motorcyklen overladt til reparation, service eller lignende; dog ikke skader, som er sket under kørsel, der ikke er i forsikringstagers* interesse. Virksomheder, der har motorcyklen i varetægt med henblik på salg, transport eller kommission, dækkes ikke. Sælges motorcyklen, er den nye ejer dækket af ansvarsforsikringen og af en evt. kaskodækning* i indtil 3 uger efter ejerskiftet*, medmindre der er købt en ny forsikring. Den nye ejer hæfter for en evt. selvrisiko* på forsikringen Førerulykke (tilvalgsdækning) Førerulykkesforsikringen dækker alene motorcyklens fører og personskade på denne. Førerulykkesforsikringen dækker ikke, hvis føreren: er tilknyttet et værksted, en servicestation, et hotel eller en anden virksomhed, som benytter motorcyklen i erhvervsøjemed benytter motorcyklen uden forsikringstagers* accept Hvor dækker forsikringen? dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt kort-ordningen*. Dog gælder særlige regler for vejhjælp, se punkt E side Hvornår dækker forsikringen? dækker skader i forbindelse med kørsel i perioden 1. marts til 30. november. Til forsikringen kan du købe vinterkørsel, som omfatter skader i forbindelse med kørsel hele året. Har du tilkøbt vejhjælp, dækker denne i samme periode som forsikringen. Det vil sige, at hvis du har tilkøbt vinterkørsel, dækker vejhjælpsdækningen hele året. Hvis du har fravalgt vinterkørsel, dækker vejhjælp kun i perioden 1. marts til 30. november Hvis der sker ændringer i risikoen s pris beregnes på baggrund af de oplysninger, der fremgår af policen. Hvis der sker ændringer, så policens oplysninger ikke længere er rigtige, og du ikke giver os besked, kan det medføre, at din ret til erstatning efter en skade bliver nedsat eller helt bortfalder Hvornår skal du kontakte os? Du skal straks give os besked, hvis: den aftalte kørelængde* ændres der foretages ændringer på motorcyklen, så modeltype, modelvariant eller motorvolumen afviger fra beskrivelsen på policen du skifter motorcykel motorcyklen får ny ejer eller en anden fast bruger* motorcyklen skifter anvendelse du eller den faste bruger* flytter motorcyklen skal anvendes til udlejning. Forsikringsvilkår 7

8 Vi afgør herefter, om forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget besked. Vi har til enhver tid ret til at besigtige motorcyklen og kræve motorcyklens kilometerstand* oplyst. Vi har endvidere ret til at indhente oplysninger om motorcyklens kilometerstand* fra værksted, synsmyndighed mv Årlig kørelængde I forbindelse med køb af forsikringen, ændring af kørelængde* eller ved skade skal motorcyklens kilometertæller aflæses, hvorefter aflæsningen oplyses til os. Den aftalte kørelængde* og kilometerstanden* noteres på policen. Ved skade udregner vi den gennemsnitlige årlige kørelængde* i forhold til den seneste registrerede aflæsningsdato. Den gennemsnitlige årlige kørelængde* beregnes som antal kørte kilometer delt med antal påbegyndte forsikringsår. Hvis det ved en kørselsskade, hvor føreren af motorcyklen er helt eller delvist ansvarlig, viser sig, at den gennemsnitlige årlige kørelængde* overstiger den aftalte, erstattes skaden forholdsmæssigt svarende til forholdet mellem det betalte beløb og det beløb, der skulle have været betalt. Det maksimale fradrag kan dog højst udgøre kr. pr. skade. Der foretages dog ingen fradrag i erstatningen, hvis den reelle kørelængde* ikke overstiger 10% af den oplyste kørelængde* Salg eller afmelding Hvis du sælger eller afmelder din motorcykel, skal du straks give os besked. Genoptagelse af forsikringen efter afmelding og ved motorcykelskifte sker efter vores nyeste priser og vilkår Forsikring i andet selskab Har du købt en forsikring med samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring er købt, gælder samme forbehold din motorcykelforsikring hos OK, sådan at erstatningen betales af selskaberne i fællesskab. Samme forbehold gælder, hvis du har købt vejhjælpsabonnement hos en anden leverandør. Vores forsikring dækker subsidiært ved kørsel i udlandet, hvilket betyder, at vores forsikring kun dækker, hvis ikke du har købt en anden forsikring, der dækker kørsel i udlandet Hvad dækker forsikringen ikke? dækker ikke skade/krav, som er en direkte eller indirekte følge af: Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, herunder Færøerne og Grønland Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Motorløb og øvelseskørsel Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel* er dækket under forudsætning af, at: den foregår her i landet der ikke er tale om terrænkørsel Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves de foreskrevne regler for løbet overholdes kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally*) på afspærret bane eller vej. Øvelseskørsel* (glatføre-, manøvre-, skolekørsel og lignende) dækkes endvidere på arealer godkendt af politiet og på arealer, som er afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. Forsikringsvilkår 8

9 Konkurrencekørsel er ikke dækket. Enhver anden kørsel på bane end den, der er nævnt ovenfor, er heller ikke dækket Prisen på forsikringen Din motorcykelforsikring har 8 pristrin. Trin 1 er det dyreste, og trin 8 er det billigste. Det fremgår af policen, hvilket pristrin du blev placeret på ved forsikringens start. Prisen for forsikringen bliver ikke ændret, selvom der sker en skade. Det betyder, at forsikringen hvert år flytter et trin, indtil det billigste pristrin er opnået Ved skader Skader, der er omfattet af forsikringen, skal anmeldes hurtigst muligt til os med så mange oplysninger som muligt. Alle skader, inklusive vejhjælp, kan anmeldes til vores skadeafdeling på telefon eller via Du må ikke reparere motorcyklen uden først at aftale det med os eller vores taksator. Du kan dog lave mindre reparationer, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med motorcyklen, og kørslen ikke kan udsættes. Tyveri, røveri og hærværk* skal også anmeldes til politiet. Hvis du har valgt kaskodækning*, skal skader, der er omfattet af rødt kort-ordningen*, anmeldes til SOS International på Selvrisiko Er forsikringen købt med selvrisiko*, betaler du selv fra 0 kr. og op til den gældende selvrisiko* af enhver skade. Der opkræves en selvrisiko* pr. skadebegivenhed*. Selvrisikobeløbet* afhænger af det pristrin, din forsikring står på. Beløbet bliver sat ned hvert år samtidig med prisen for forsikringen, indtil du når trin 8. Er føreren af motorcyklen ikke fyldt 26 år på skadetidspunktet, er der altid en selvrisiko* på minimum kr. (2014). Er forsikringen lavet med en højere selvrisiko*, er det altid denne, der er gældende. Dette gælder dog ikke, hvis føreren er forsikringstager*, dennes ægtefælle/samlever eller registreret bruger af motorcyklen. Ved tyveri eller skade i forbindelse med tyveri er selvrisikobeløbet* 20% af erstatningsbeløbet, dog altid mindst den selvrisiko* forsikringen har, hvilket fremgår af din police. Selvrisikoen* er fastsat i 2014 og indeksreguleres hvert år den 1. januar. Selvrisikoen* gælder ikke ved skade forårsaget: efter at motorcyklen var overdraget til en ny ejer. Er den nye ejer ansvarlig for skaden, opkræves selvrisikobeløbet* hos denne. af brand*, tyveri eller hærværk* begået af en kendt gerningsmand*, der er ude af stand til at refundere vores udgift. af skader, der alene dækkes under rødt kort-ordningen* i udlandet, vejhjælp eller en førerulykkesforsikring. mens motorcyklen er overladt til reparatør eller forhandler. Er disse ansvarlige for skaden, opkræves/ fradrages selvrisikobeløbet* dog hos reparatør eller forhandler. hvor skadevolders erstatningspligt bortfalder på baggrund af bestemmelserne i lov om erstatningsansvar. Overstiger reparationen selvrisikobeløbet*, betaler vi i første omgang reparatøren, hvorefter beløbet opkræves Forsikringsvilkår 9

10 fra dig. Du har krav på erstatning for det selvrisikobeløb*, du har lagt ud, i det omfang skadevolder kan stilles til ansvar for skaden. Betales selvrisikobeløbet* ikke senest 14 dage efter, det er blevet krævet, forbeholder vi os ret til at slette kaskodækningen* med 14 dages varsel. Der gælder en særlig selvrisiko* for retshjælpsdækningen se punkt C side 15 i dækningsskemaet. Der er ingen selvrisiko* på vejhjælp Moms Moms (merværdiafgift) betales i henhold til gældende lov af os. For motorcykler tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Momsen bæres endeligt af forsikringstager*, i det omfang denne kan medregne beløbet i den indgående moms. Vi betaler i første omgang momsen til reparatøren, hvorefter forsikringstager* modtager en opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages momsen. Betales den opkrævede moms ikke senest 14 dage efter, det er blevet krævet, forbeholder vi os ret til at slette kaskodækningen* med 14 dages varsel Regres Vi har regres* mod enhver, som efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med forsæt* eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed*, jf. færdselslovens 108 stk. 2. Vi kan kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt, hvis vi har været nødt til at erstatte en skade, der ikke er dækket af forsikringen, fx hvis vi har betalt til en panthaver, eller hvis motorcyklen har været udlejet Betaling for forsikringen Betalingen opkræves månedligt via dit OK Benzinkort. Sammen med betalingen opkræves skadesforsikringsafgift, bevisafgift, miljøafgift og evt. andre offentligt fastsatte afgifter. Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis du ikke betaler senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget, og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Ophører forsikringen som følge af manglende betaling, vil en eventuel panthaver og politiet blive orienteret om forsikringens ophør. Samtidig vil det skyldige beløb blive sendt til retlig inkasso. Sker betalingen efter forsikringens ophør, kan genoptagelse af forsikringen kun ske på skærpede vilkår, uanset hvilket forsikringsselskab der rettes henvendelse til. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at restancen er betalt Indeksregulering Prisen indeksreguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag, som fremgår af din police. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i Lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er vi berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik. Forsikringsvilkår 10

11 1.16. s varighed og opsigelse gælder i ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstager* eller os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald, som fremgår af din police. Mod et gebyr på 64 kr. (2014 indeks) kan forsikringstager* vælge at opsige sin forsikring med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 500 kr. (2014 indeks). Herudover kan både du og vi opsige forsikringen eller dele af den med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter skadens afslutning. Vi kan desuden opsige forsikringen med mindst 14 dages varsel, hvis den forsikrede motorcykel ikke holdes forsvarligt ved lige, eller du nægter os adgang til at besigtige den Ændring af forsikringsvilkår og pris Vi kan indtil en måned før hovedforfaldsdato skriftligt via varsle ændringer af forsikringsdækning og/eller pris. fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når du betaler for en ny forsikringsperiode. Hvis du ikke betaler, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring i forsikringen. 2. Uenighed og klage 2.1. Ankenævnet for Forsikring Er der opstået uenighed mellem os om forsikringsforholdet, og har en skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos os eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at få afgjort en sag i Ankenævnet. Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting Uvildig test Hvis du har fået dækket en skade på kaskodækningen*, og du ikke er enig i, at den udførte reparation svarer til skadens omfang, kan du og vi hver for sig forlange motorcyklen testet på et uvildigt testcenter. Den af parterne, der ønsker at få et testcenter til at afgøre uenigheden, betaler de omkostninger, der er forbundet med testen. Hvis testen afgør, at den udførte reparation ikke er tilstrækkelig i forhold til skadens omfang, betaler vi udgiften til testen og de fornødne omkostninger til tilstrækkelig udførelse af reparationen Syn og skøn Hvis du har fået dækket en skade på kaskodækningen*, og du ikke er enig i erstatningens størrelse eller motorcyklens værdi ved kontanterstatning eller totalskade, kan du og vi hver for sig forlange, at motorcyklens værdi skal afgøres ved syns- og skønsforretning. Forsikringsvilkår 11

12 Der udpeges en syns- og skønsmand. Dennes afgørelse er bindende for begge parter. Den af parterne, der ønsker syn og skøn, betaler de omkostninger, der er forbundet hermed. Hvis syns- og skønsmandens afgørelse medfører en højere værdi af motorcyklen end den, vi har tilbudt, betaler vi alle omkostninger til syns- og skønsmanden og differencen imellem afgørelsens højere værdi af motorcyklen og den værdi, vi har tilbudt. Forsikringsvilkår 12

13 A. Ansvar dækker dækker: Ansvar for skade, der sker ved brug af motorcyklen, når den bruges af den personkreds, der er dækket efter punkt 1.1. side 7. Erstatningsansvar for skade forvoldt med påhængskøretøj, hvis motorcyklen er synet eller registreret med trækkrog. Ansvarsdækningen dækker kørsel i udlandet i de lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen*. Personskade, hvis du som køreskoleelev er fører af en motorcykel anvendt til skolekørsel under øvelseskørsel* på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet. dækker ikke dækker ikke: Skader på ting eller ejendom, som tilhører føreren, forsikringstageren*, den faste bruger*, disses ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af denne personkreds. Skader på førerens person. Skader på tilkoblet køretøj eller påhængsredskab. Skader, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Skader, der er sket, mens motorcyklen har været udlejet, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at motorcyklen er udlejet i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Transportministeriet. Erstatning Ansvarsdækning i Danmark dækker med de summer, der er fastsat i færdselsloven. Ansvarsdækning i udlandet dækker med de summer, der gælder i de pågældende lande. Dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Forsikringsvilkår 13

14 B. Kasko dækker dækker: Enhver skade på den forsikrede motorcykel samt ved tyveri og røveri, bortset fra de nævnte undtagelser. Ud over selve motorcyklen omfatter dækningen udstyr, der er monteret inden levering af den fabriksnye motorcykel, herunder tyverisikrings- og satellitovervågningsudstyr. Den samlede erstatning for eftermonteret ekstraudstyr kan højst være kr. inkl. montering pr. skadebegivenhed*. Det er en betingelse, at udstyret er lovligt og godkendt. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Afmonteret tilbehør*, ikke-monteret tilbehør*, reservedele samt værktøj er dækket, når det kun bliver anvendt i forbindelse med den forsikrede motorcykel. Det er en betingelse ved tyveri, at tilbehøret* opbevares i et forsvarligt aflåst lokale, og voldeligt opbrud kan konstateres. Erstatningen udgør maksimalt kr. pr. skade. Redningshjælp i udlandet dækker visse omkostninger i forbindelse med skade eller mekanisk svigt, som sker under kørsel i udlandet. De komplette betingelser og dækningsområder fremgår af et særskilt rødt kort*. Kortet kan bestilles hos os og bør altid medbringes ved kørsel i udlandet sammen med motorcyklens registreringsattest. dækker ikke dækker ikke: Skader, der alene opstår i de mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele, medmindre skaden er sket ved brand*, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk* eller under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel. Dog dækkes en evt. følgeskade på dele, der ikke er mekaniske, elektriske eller elektroniske. Skader, der påføres motorcyklen eller dele af den under eller i forbindelse med behandling eller bearbejdning, medmindre skaden skyldes kørsel i forsikringstagers* interesse eller brand*. Dog dækkes skader sket i selvbetjent vaskehal. Skader, der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning). Den forringelse af motorcyklen, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende. Skader, der sker, mens motorcyklen er udlejet. Skader, som skyldes, at motorcyklen er uforsvarlig at benytte på grund af ændringer eller fejl og mangler. Skader, der skyldes fabrikations- og konstruktionsfejl samt skader omfattet af reklamationsret og garanti. Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af motorcyklen samt bortkomst*, der ikke skyldes tyveri. Mobiltelefoner, mobile navigationsanlæg, andet mobilt elektronisk udstyr samt brændstof og andre væsker er ikke dækket. Skader, der opstår som følge af kørsel uden vand eller olie. Desuden dækker forsikringen ikke: A. Skader, der sker, fordi motorcyklens fører er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende, jf. forsikringsaftalelovens 20. B. Skader, der er forvoldt med forsæt* eller grov uagtsomhed*, jf. forsikringsaftalelovens 18. C. Skader, der sker, mens motorcyklen føres af en person, der ikke har lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed. Dog er forsikringstager* dækket ved skader opstået under pkt. A, B og C, medmindre vi kan bevise, at denne, den faste bruger* eller disses ægtefælle/samlever var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet under pkt. A, B og C, eller at deres manglende viden hertil skyldes grov uagtsomhed*. Erstatning Reparation Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte motorcyklen i samme stand som før skaden. Vi kan enten betale en kontant erstatning eller istandsætte motorcyklen. Er skaden sket, efter at motorcyklen var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation. Der ydes ikke erstatning for: Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid Forbedringer, fx som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele Forringelse af motorcyklens værdi som følge af reparation. Totalskade Det vil blive betegnet som en totalskade, når: reparationen efter vores skøn ikke kan betale sig motorcyklen ikke bliver fundet inden 4 uger, efter at vi og politiet har modtaget en anmeldelse om tyveri. Erstatningen bliver fastsat til det beløb, en tilsvarende motorcykel af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Hvis vi har udbetalt kontanterstatning, tilhører motorcyklen os. Kontanterstatning forudsætter, at motorcyklen afmeldes i motorregisteret. Transportomkostninger i Danmark dækker nødvendige udgifter til motorcyklens transport til det nærmeste godkendte værksted, hvis skaden er dækket af forsikringen, og hvis skaden nødvendiggør transport. Bliver motorcyklen fundet efter et tyveri eller røveri, betaler vi de nødvendige udgifter til afhentning af motorcyklen og kører den til nærmeste godkendte værksted. De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem en anden forsikring, et andet abonnement eller lignende. Forsikringsvilkår 14

15 C. Retshjælp dækker dækker: Udgifter ved sager, der med rimelig grund kan løse visse private retstvister. Det er en betingelse, at sikrede er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af den forsikrede motorcykel. Tvisten må ikke vedrøre dit erhverv, ligesom en virksomhed ikke kan få dækket sine sagsomkostninger. Sagen skal kunne afgøres af domstolene. Du er forpligtet til, hvis det er muligt, først at benytte et godkendt klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet, inden vi kan behandle sagen. Får du brug for forsikringen, skal du henvende dig til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen, ligesom reglerne i forbindelse med fri proces skal være opfyldt. Advokaten skal herefter før yderligere skridt foretages indsende en nærmere redegørelse af sagen til os. Du skal dog selv anmelde sagen til os, hvis den bliver behandlet efter reglerne om småsager. Her er der en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. Vi dækker dog ikke advokatbistand. Læs mere om småsager på Dette er ikke en fuldstændig beskrivelse af retshjælpsdækningen. Betingelserne for retshjælp er ens for alle forsikringsselskaber og kan findes på samt bestilles hos os. dækker ikke dækker ikke: Almindelig advokatrådgivning. Erstatning Dækningen er begrænset til kr. for en skadebegivenhed*, og forsikredes selvrisiko* er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. Forsikringsvilkår 15