Benchmarking af psykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking af psykiatrien"

Transkript

1 Benchmarking af psykiatrien

2 Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien 3 Antal sengepladser Personalegrupper Belægningsprocent Henvisninger 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling 8 Udvikling i antallet af patienter Patienter i behandling flere år i træk Tværgående patienter Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien/voksenpsykiatrien 10 De hyppigste aktionsdiagnoser Det gennemsnitlige antal udskrivninger Længden af indlæggelser Gennemsnitlig indlæggelsestid Genindlæggelser inden for 30 og syv dage Det gennemsnitlige antal ambulante besøg Andelen af ambulante besøg, der er ikke-besøg Udvikling i antal voksne retspsykiatriske patienter 5. Mellemregional aktivitet 21 Antal af regionens borgere der behandles i andre regioner Udskrivninger af borgere med bopæl i andre regioner 6. Ventetid Absenteringer Økonomi 24 De tilrettede driftsudgifter Udgifter til psykologhjælp 9. Tilfredshedsundersøgelser Bilag Dokumentation 45 BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 2

3 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien Figur 1.1 Sengepladser pr indbyggere i perioden Børne- og Ungdomspsykiatrien 0,23 0,22 0,2 0,19 0,18 0,18 Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal Note 1: - Inklusiv 18 sengepladser, som er forbeholdt retspsykiatriske patienter fra Grønland efter aftale med Grønlands Selvstyre. Note 2: Behandling for spiseforstyrrelser er organisatorisk placeret i børne- og ungdomspsykiatrien og omfatter alle aldersgrupper, og alle sengepladser er derfor medtaget under børne- og ungdomspsykiatrien. Note 3: Eventuelle 5-døgnssenge er omregnet til 7-døgnssenge. Bemærk: Y-aksen starter ikke på nul i nederste graf. Se de bagvedliggende tal i bilag ,1 1,0 0,8 0,6 Voksenpsykiatrien 0,09 0,81 0,62 0,59 0,56 0, BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 3

4 Figur 1.2 Personalegrupper ansat i børne- og ungdomspsykiatrien Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal Note: Antal patienter er defineret som patienter behandlet på regionens sygehuse. Note: Personale, der indgår i behandlingen af voksne patienter med spiseforstyrrelse i, er medtaget under børne- og ungdomspsykiatrien, mens aktiviteten for voksne patienter med spiseforstyrrelse i medtages under voksenpsykiatrien. Bemærk: Y-aksen starter ikke på nul i alle grafer. Se de bagvedliggende tal i bilag BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 4

5 Figur 1.3 Personale ansat i voksenpsykiatrien i perioden Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal Note: Antal patienter er defineret som patienter behandlet på regionens sygehuse. Note: Personale, der indgår i behandlingen af voksne patienter med spiseforstyrrelse i, er medtaget under børne- og ungdomspsykiatrien, mens aktiviteten for voksne patienter med spiseforstyrrelse i Region Midtjylland medtages under voksenpsykiatrien. Bemærk: Y-aksen starter ikke på nul i alle grafer. Se de bagvedliggende tal i bilag 1.3 BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 5

6 Figur 1.4 Samlede personalegrupper ansat i perioden Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal Se de bagvedliggende tal i bilagene 1.2 og 1.3 Figur 1.5 Belægningsprocent i perioden Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal Note: Belægningsprocent er beregnet som forholdet mellem sengedage og det disponible antal sengepladser. Bemærk: Y-aksen starter ikke på nul i graferne. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 6

7 Figur 1.6 Eksterne planlagte henvisninger i voksenpsykiatrien indekseret. Indeks 100=1. kvt Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal -. Note: kan ikke opgøre henvisningerne på samme måde som de øvrige regioner, og er derfor udeladt af figuren. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 7

8 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling Figur 2.1 Udvikling i antallet af patienter i psykiatrien (Indeks 100=2009) Børne- og Ungdomspsykiatrien Voksenpsykiatrien Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopg. pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Antallet af patienter omfatter både stationære og ambulante patienter Bagvedliggende tal i bilag 2.1 Figur 2.2 Patienter i behandlingspsykiatrien flere år i træk Børne- og Ungdomspsykiatrien Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Patienter inddeles i børn og voksne afhængig af deres alder hver år. Dvs. at nogle patienter betegnes som gengangere i voksenpsykiatrien på trods af at behandlingen de foregående år fandt sted i børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis patienten er behandlet i flere regioner, tæller patienten med i flere søjler. Nye patienter i = Patienter, der ikke har været tilset i behandlingspsykiatrien i perioden Varierende= Patienter, der uden systematik har været i behandlingspsykiatrien én eller flere gange i perioden Voksenpsykiatrien Årlig behandling siden 2009 Varierende Nye patienter BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 8

9 Figur 2.3 Andel tværgående patienter, der både tilses i behandlingspsykiatrien og hos praktiserende psykiater/psykolog Kilde: Psykiatriregisteret og Sygesikringsregisteret - opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Se de bagvedliggende tal i bilag 2.3a og 2.3b. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 9

10 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien Figur 3.1 Andel patienter i børneog ungdomspsykiatrien i behandling for én af de tre mest forekommende aktionsdiagnoser Kilde: Psykiatriregisteret pr. 10. marts 2015, egne beregninger. Note: Patienter med flere diagnoser indgår i flere søjler. Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndommen dækker diagnoserne DF90-DF98. Nervøse og stressrelaterede lidelser dækker diagnoserne DF40-DF48 Psykiske udviklingsforstyrrelser dækker diagnoserne DF80-DF89. Figur 3.2 Gennemsnitlig antal udskrivninger pr. indlagt patient i børne- og ungdomspsykiatrien Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger Note: Se de bagvedliggende tal i bilag 3.2. Bemærk: Y-aksen starter ikke på nul. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 10

11 Figur 3.3 Længden af indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Tallene summerer horisontalt til 100 procent for hver region for hvert år. Se de bagvedliggende tal i bilag 3.3. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 11

12 Figur 3.4 Gennemsnitlig indlæggelsestid i børne- og ungdomspsykiatrien, opgjort i dage Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Se de bagvedliggende tal i bilag 3.4. Bemærk: Y-aksen starter ikke på nul. Figur 3.5 Genindlæggelser i børneog ungdomspsykiatrien Sygehusregion Region Nordjylland År 2009 Andel udskivninger, hvor patienten genindlægges 2,2% 3,0% 3,5% 4,2% Andel i alt 5,2% 7,7% 6,5% 6,5% 13,0% 6,5% 6,0% 12,6% 3,5% 1,4% 5,0% 3,3% 4,2% Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Se antallet af genindlæggelser i bilag 3.5. Region Midtjylland ,0% 4,3% 3,4% 4,6% 6,3% 7,4% 5,8% 3,4% 6,0% 7,7% 6,4% 9,2% 8,0% 12,3% 15,1% 7,7% 6,7% 14,4% Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland ,2% 3,7% 2,3% 4,1% 4,8% 5,2% 4,0% 2,3% 4,1% 7,0% 4,8% 7,4% 6,8% 5,8% 6,3% 4,9% 6,6% 5,9% 8,3% 6,7% 6,5% 8,0% 8,0% 7,0% 8,8% 9,3% 5,1% 1,9% 8,5% 8,6% 9,0% 10,0% 13,1% 11,9% 10,5% 10,3% 12,0% 13,9% 13,6% 16,7% 11,9% 7,7% 6,5% 7,7% 14,2% 5,2% 5,2% 10,4% 4,4% 5,4% 9,8% 3,1% 9,0% 12,1% ,6% 3,7% 5,3% 5,2% 9,0% 8,9% 4,7% 6,7% 11,4% 6,1% 5,1% 6,0% 6,2% 7,4% 7,8% 12,3% 12,5% 13,8% BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 12

13 Figur 3.6a Gennemsnitlig antal ambulante besøg pr. ambulant patient i børne- og ungdomspsykiatrien Figur 3.6b Udvikling i antal ambulante besøg Kilde: Psykiatriregisteret - opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Se antal ambulante besøg i alt i figur 3.7. De ambulante besøg omfatter både besøg og ikke-besøg (besøg hvor patienten ikke var til stede, f.eks. forældresamtaler). Bemærk: y-aksen starter ikke på nul i øverste graf. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 13

14 Figur 3.7 Antal ambulante besøg i børne- og ungdomspsykiatrien, opdelt i om patienten er til stede ved besøget (besøg/ikke-besøg) Region Region Nordjylland År Antal ambulante besøg pr ambulant patient 3,5 6,5 3,95,7 3,4 3,5 6,1 6,2 Andel ikkebesøg Ikkebesøg Besøg I alt % 40% 36% 36% 3,5 6, % Region Midtjylland 5,3 5,1 3,8 3, % 57% Kilde: Psykiatriregisteret - opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. 4,9 4,6 4,2 4,4 4,5 4, % 51% 47% Region Syddanmark 3,9 3,2 4,9 4, % 40% 3,3 4, % 2,6 4, % 2,1 5, % Region Hovedstaden 3,7 3,5 6,0 6, % 35% 3,4 6, % 3,4 6, % 3,4 7, % Region Sjælland 3,0 2,8 4,3 4, % 39% 2,5 4, % 2,5 5, % 2,6 5, % 4,0 5, % 3,7 5, % 3,6 5, % 3,4 5, % 3,2 5, % BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 14

15 4. Aktivitet i voksenpsykiatrien Figur 4.1 Andel patienter i voksenpsykiatrien i behandling for én af de tre mest forekommende aktionsdiagnoser Kilde: Psykiatriregisteret pr. 10. marts 2015, egne beregninger Note: Patienter med flere diagnoser indgår i flere søjler. Nervøse og stressrelaterede lidelser dækker diagnoserne DF40-DF48. Affektive sindslidelser dækker diagnoserne DF30-DF39. Skizofreni dækker diagnoserne DF20-DF29. Figur 4.2 Gennemsnitlig antal udskrivninger pr. patient i voksenpsykiatrien Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger Note: Se antal udskrivninger i alt i bilag 4.2. Bemærk: Y-aksen starter ikke på nul. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 15

16 Figur 4.3 Længden af indlæggelser i voksenpsykiatrien Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Tallene summerer horisontalt til 100 procent for hver region for hvert år. Se de bagvedliggende tal i bilag 4.3. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 16

17 Figur 4.4a Gennemsnitlig indlæggelsestid i voksenpsykiatrien, opgjort i dage Eksklusiv retspsykiatriske patienter Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Retspsykiatriske patienter defineres som patienter, der minimum én gang det pågældende år har været i behandling med diagnosen DZ046 (mental observation, varetægtssurrogat, dom til behandling og dom til psykiatrisk anbringelse). Se de bagvedliggende tal i bilag 4.4a. Bemærk: Y-aksen er ikke ens på de to figurer. Retspsykiatriske patienter Figur 4.4b Antal retspsykiatriske patienter i voksenpsykiatrien Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Retspsykiatriske patienter defineres som patienter, der minimum én gang det pågældende år har været i behandling med diagnosen DZ046 (mental observation, varetægtssurrogat, dom til behandling og dom til psykiatrisk anbringelse). Bemærk: Y-aksen starter ikke på nul. Se bagvedliggende tal i bilag 4.4b BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 17

18 Figur 4.5 Genindlæggelser i Sygehusregion voksenpsykiatrien 2009 Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen 2009 pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Se antallet af genindlæggelser i bilag År Andel udskrivninger, hvor patienten genindlægges 5,2% 5,2% 5,5% 5,9% 7,2% 6,6% 6,6% 9,0% 7,8% 7,7% 7,4% 8,7% 8,8% 12,0% 9,9% 12,3% 8,6% 11,3% 10,1% 11,6% 11,4% 12,7% 10,5% 13,3% 7,0% 9,7% 7,5% 11,0% 8,1% 11,0% 8,2% 10,3% 7,3% 9,3% 7,0% 10,1% 9,2% 12,4% 9,3% 12,0% 10,8% 12,1% 11,2% 12,9% 12,1% 12,9% 11,7% 13,1% 9,0% 9,5% 10,0% 10,0% 8,6% 10,8% 8,8% 12,3% 10,0% 13,5% 12,2% 13,5% Andel i alt 11,8% 14,2% 13,3% 13,7% 14,6% 15,3% 20,8% 22,2% 19,8% 21,7% 24,0% 23,8% 16,7% 18,5% 19,1% 18,4% 16,5% 17,1% 21,6% 21,2% 22,9% 24,1% 25,0% 24,7% 18,5% 20,0% 19,4% 21,1% 23,4% 25,7% ,4% 11,0% 19,4% 8,9% 11,4% 20,2% 9,2% 11,2% 20,4% 9,7% 11,6% 21,3% 10,3% 11,8% 22,2% 10,2% 12,2% 22,4% BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 18

19 Figur 4.6a Gennemsnitlig antal ambulante besøg pr. ambulant patient i voksenpsykiatrien Figur 4.6b Udvikling i antal ambulante besøg Kilde: Psykiatriregisteret - opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Se antal ambulante besøg i alt i figur 4.7. De ambulante besøg omfatter både besøg og ikke-besøg (besøg hvor patienten ikke var til stede, f.eks. pårørendesamtaler). Bemærk: y-akserne starter ikke på nul BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 19

20 Figur 4.7 Antal ambulante besøg i voksenpsykiatrien, opdelt i om patienten er til stede ved besøget (besøg/ikke-besøg) Region Region Nordjylland År Antal ambulante besøg pr ambulant patient 2,8 3,2 3,7 3,5 8,5 9,0 8,8 8,8 Ikkebesøg Besøg I alt Andel ikkebesøg 25% 26% 30% 28% 2,8 9, % Region Midtjylland 4,2 4,7 7,5 7, % 39% 6,2 8, % Kilde: Psykiatriregisteret - opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Region Syddanmark 6,08,4 4,9 9,6 3,67,4 3,5 7, % 34% 33% 31% 3,4 7, % 2,8 8, % 2,2 8, % Region Hovedstaden 3,7 4,3 10,0 10, % 29% 5,0 11, % 5,0 11, % 4,8 12, % Region Sjælland 3,0 2,9 8,3 8, % 26% 2,9 8, % 3,0 9, % 2,3 8, % 3,6 3,9 8,5 8,7 4,5 4,3 3,7 9,2 9,5 10, % 31% 33% 31% 27% BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 20

21 5. Mellemregional aktivitet Figur 5.1 Andel udskrivninger af borgere foretaget udenfor bopælsregionen Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Procentandelen viser hvor stor en andel af udskrivningerne af borgerne i hver region, der bliver foretaget af en anden region. Figur 5.2 Andel udskrivninger af patienter i hver sygehusregion, hvor patienten ikke har bopæl i regionen Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Procentandelen viser hvor stor en andel af udskrivningerne i hver sygehusregion, hvor borgeren har bopæl i en anden region. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 21

22 6. Ventetid Figur 6.1 Gennemsnitlig ventetid i perioden 2009-, opgjort i dage Børne- og ungdomspsykiatrien Kilde: SSI - Ventetid i psykiatrien (sæsonkorrigeret), regionalt niveau, januar Voksenpsykiatrien BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 22

23 7. Absenteringer Figur 7.1 Absenterede retspsykiatriske patienter i voksenpsykiatrien (samlet) Kilde: Regionernes årlige indberetning af aktivitets- og ventetidstal Note: Kun absenteringer fra enten retspsykiatrisk afdeling/afsnit eller lukket afdeling/afsnit skal opgøres. Såfremt en patient står for flere absenteringer, tælles alle absenteringer med. Note: Tallene fra gælder kun for den specialiserede retspsykiatri. Figur 7.2 Absenteringer for retslige patienter fra lukkede og retspsykiatriske afdelinger 60 Rømninger Udeblivelser Undvigelser Kilde: Regionernes årlige indberetning af aktivitets- og ventetidstal. Note: En rømning er defineret som det at stikke af fra lukket afsnit eller lukket have. Der er her tale om at bryde ud under forhold, hvor patienten ikke er givet nogen frihedsgrader. En undvigelse indebærer situationer, hvor patienten stikker af ledsagende personale. Forekommer fx når, patienter er bevilget udgang med ledsagelse, eller hvor patient og personale sammen bevæger sig rundt på hospitalsområdet uden for de sikrede afsnit. En udeblivelse defineres ved situationer, hvor patienten ikke kommer tilbage eller komme for sent tilbage fra uledsaget udgang. Note: Kun absenteringer fra enten retspsykiatrisk afdeling/afsnit eller lukket afdeling/afsnit skal opgøres. Såfremt en patient står for flere absenteringer, tælles alle absenteringer med. Note: Tallene fra gælder kun for den specialiserede retspsykiatri. Se de bagvedliggende tal i bilag 7.2 BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 23

24 8. Økonomi Figur 8.1 Udgifter pr. unik patient i børneog ungdomspsykiatrien, opgjort ud fra de tilrettede driftsudgifter Kilde: SSI Note: De tilrettede driftsudgifter for børneog ungdomspsykiatrien er at finde i bilag 8.1 Figur 8.2 Udgifter pr. unik patient i voksenpsykiatrien, opgjort ud fra de tilrettede driftsudgifter Kilde: SSI Note: De tilrettede driftsudgifter for voksenpsykiatrien er at finde i bilag 8.2 Bemærk: For er de tilrettede driftsudgifter reduceret med de direkte patientudgifter vedrørende Sikringen. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 24

25 Figur 8.3 Udgifter til psykologhjælp i 2009 til Udgifter i -priser kr Kilde: CSC Scandihealth. Vækst fra 2009 til 26% BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 25

26 9. Tilfredshedsundersøgelser Figur 9.1 Tilfredshedsundersøgelse i børne- og ungepsykiatrien, hvor det samlede indtryk vurderes godt/rigtig godt Indlagte patienter Forældre til indlagte patienter Kilde: Landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser (LUP-psykiatri), -. cfk.rm.dk/om-cfk/projektsite/luppsykiatri/rapporter-og-bilag Note: Opgørelsen for indlagte børn og unge (inkl. pårørende) blev gennemført første gang i. Bemærk: Y-akserne starter ikke ved nul. Ambulante patienter Forældre til ambulante patienter BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 26

27 Figur 9.2 Tilfredshedsundersøgelse i voksenpsykiatrien, hvor det samlede indtryk vurderes godt/rigtig godt Indlagte patienter Pårørende til indlagte patienter Kilde: Landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser (LUP-psykiatri), -. cfk.rm.dk/om-cfk/projektsite/luppsykiatri/rapporter-og-bilag Note: Undersøgelsen af pårørende til voksne opgøres hver tredje år, næste gang i Bemærk: Y-akserne starter ikke ved nul. Ambulante patienter Pårørende til ambulante patienter BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 27

28 10. Bilag Bilag 1.1 Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 28

29 Bilag 1.2 Kilde: Psykiatriregisteret opgjort pr. årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Tallene er afrundet til nærmeste hele tal BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 29

30 Bilag 1.3 Personalegrupper ansat i voksenpsykiatrien Læger Psykologer Sygeplejersker Sosu Socialrådgiver Pædagoger Fys-Ergo Anden sundhedsgruppe I alt Patienter per læge eller psykolog Patienter per resterende sundhedspersonale 2009 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Kilde: Psykiatriregisteret opgjort pr. årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Tallene er afrundet til nærmeste hele tal BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 30

31 Bilag 2.1 Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 31

32 Bilag 2.3a Kilde: Psykiatriregisteret og Sygesikringsregisteret - opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Børnepsykolog= speciale 26, psykiater= speciale 24, Psykolog= speciale 63. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 32

33 Bilag 2.3b Kilde: Psykiatriregisteret og Sygesikringsregisteret - opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Børnepsykolog= speciale 26, psykiater= speciale 24, Psykolog= speciale 63. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 33

34 Bilag 3.2 Antal indlæggelser og ambulante besøg i børne- og ungdomspsykiatrien År Region Ambulante besøg Ambulante patienter Indlæggelser Indlagte patienter Andel akutte indlæggelser % 12% 12% 8% 17% % % 9% 12% 9% 18% 12% 20% % % % % % % 13% % % % % % 15% 18% 19% % % Kilde: Psykiatriregisteret - opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 34

35 Bilag 3.3 Længden af indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatien Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. Note: Antal sengedage er opgjort som antallet af sengedage det år patienten blev udskrevet. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 35

36 Bilag 3.4 Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 36

37 Bilag 3.5 Antal genindlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien Sygehusregion År Sygehusregion År Genindlagt inden for 1-7 dage Genindlagt inden for 8-30 dage Genindlagt i alt Antal indlæggelser i alt Region Nordjylland nd Region Midtjylland nd Region Syddanmark Region Hove Hovedstaden den Region Sjælland Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 37

38 Bilag 4.2 Kilde: Psykiatriregisteret - opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 38

39 Bilag 4.3 Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 39

40 Bilag 4.4a Gennemsnitlig indlæggelsestid i voksenpsykiatrien Eksklusiv retspsykiatriske patienter Retspsykiatriske patienter 2009 R R R Region Nordjylland Antal sengedage Antal indlæggelser Antal patienter Antal sengedage Antal indlæggelser Antal patienter Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 40

41 Bilag 4.4b Antal retspsykiatriske patienter År Region Ambulante patienter Indlagte patienter Antal retspsykiatriske patienter i alt BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 41

42 Bilag 4.5 Antal genindlæggelser i voksenpsykiatrien Sygehusregion År Genindlagt inden for 1-7 dage Genindlagt inden for 8-30 dage Genindlagt i alt Antal indlæggelser i alt Kilde: Psykiatriregisteret opgjort på årsopgørelsen pr. 10. marts, egne beregninger. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 42

43 Bilag 7.2 Absenteringer for retslige patienter fra lukkede og retpsykiatriske adelinger - Rømninger ru Udeblivelser elseru Undvigelser I alt Kilde: Regionernes årlige indberetning af aktivitets- og ventetidstal. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 43

44 Bilag 8.1 Kilde: SSI BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 44

45 Bilag 8.2 Kilde: SSI Bemærk: For er de tilrettede driftsudgifter reduceret med de direkte patientudgifter vedrørende Sikringen. De direkte patientudgifter er defineret som driftsudgifterne på de tre sikringsafsnit samt fællesudgifter, der udelukkende vedrører Sikringsafdelingen (primært vagtstue). Dette er opgjort til følgende beløb i årets priser: : kr., : kr., : kr. og : kr. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 45

46 11. Dokumentation Kilde og dataafgrænsning Datakilden er Landspatientregisteret 2009 til per årsopgørelsen 10. marts. Registreret er ikke låst og der bliver registreret mere aktivitet ved senere opgørelser. Årsopgørelsen fra marts er dog valgt for at kunne sammenligne opgørelsen ved samme dato år efter år. Data er afgrænset til offentlig betalt psykiatrisk behandling, hvilket vil sige aktivitet i den offentlige behandlingspsykiatri, samt den aktivitet der er registreret af de private udbydere i Landspatientregistret. Der afgrænses til aktivitet for borgere, der bor i Danmark (bopælsregion= 1081, 1082, 1083, 1084, 1085). Opgørelsesmetode Opgørelserne er opgjort på bopælsregion, med få undtagelser hvor det er eksplicit skrevet. Børne- og ungdomspsykiatrien er defineret med udgangspunkt i patienternes alder. Det vil sige, at patienter fra nul til og med 17 år er defineret som behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien. Opdelingen i børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri sker for at afspejle de to forskellige specialer. Der kan dog forekomme behandling af børn og unge på voksenpsykiatriske afdelinger og omvendt, og der vil derfor ikke være fuldstændig overensstemmelse mellem aldersog afdelingsdefinitionerne. For eksempel varetages behandling spiseforstyrrelser for voksne på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i flere regioner. Der er nogle patienter, der fylder 18 år i løbet af året og derfor både tæller med i børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Det er dog få. Datasættet for hvert år indeholder alle patienter med bopæl i regionerne, der har haft en kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen det pågældende år. Når antallet af patienter skal opgøres, tælles antal unikke CPR-numre på landsplan. Ved en opgørelse af patienter på f.eks. bopælsregion eller diagnosegrupper vil der være patienter, som har boet i forskellige regioner i året eller som har flere forskellige diagnoser på et år. For at få et så korrekt billede som muligt af hver regions aktivitet, er det valgt at patienten kan indgå i optællingen i flere regioner på et år. Som eksempel betyder det, at antallet af unikke patienter i bilag 2.1 ikke summerer til antallet på landsplan, da nogle patienter tæller med i flere forskellige regioner. Bemærk at antallet af patienter i bilagene er opgjort som antal unikke patienter udskrevet det pågældende år. I de analyser, hvor der ses på antallet af udskrivninger, samt den gennemsnitlige liggetid og genindlæggelser, er data afgrænset til udelukkende at tælle udskrivninger det pågældende år dvs. udskrivninger der har fundet sted i f.eks. (year(uddtof)=). Så hvis en patient stadig er under indlæggelse tælles denne ikke med i antallet af udskrivninger det pågældende år. Generelt defineres ambulante besøg, som besøg hvor patienten har været ambulant til stede på stamafdelingen. I denne analyse har ambulante besøg en lidt bredere definition, idet udover besøg hvor patienten har været til stede indgår ligeledes hjemmebesøg og udebesøg. Der kan registreres flere besøg pr. dag. Flere besøg per dag står for ca. én procent af de ambulante besøg, og trækker derfor ikke meget i det store billede. Det er markeret i en note hvis ikke-besøg (bestype=ib) indgår i opgørelsen over ambulante besøg. (Ikke-besøg indgår i figur 3.6, 3.7, 4.6 og 4.7) Genindlæggelser er defineret som en akut indlæggelse, der finder sted mellem én og syv dage og mellem otte og 30 inden for samme år. Den sygehusregion patienten har den første indlæggelse på, tilskrives genindlæggelsen, uafhængig af om genindlæggelsen finder sted i en anden sygehusregion. Genindlæggelserne er i modsætning til de andre opgørelser opgjort pr sygehusregion. Data vedrørende de tilrettede driftsudgifter er fra Statens Serum Instituts opgørelse af regnskabsoplysningerne. Her er afgrænset til udgifter til psykiatriske sygehuse, og driftsudgifterne er beregnet ved at summere skema 1-3 og fratrække skema 4-7. For Region Sjælland er udgifterne reduceret med de direkte patientudgifter vedrørende Sikringen. Se Statens Serum Instituts vejledning vedrørende de tilrettede driftsudgifter. Læger defineres som læger i introduktionsstillinger, hoveduddannelsesstillinger, speciallæger eller læger i andre stillingskategorier. BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN / DANSKE REGIONER 2015 / 46

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2016 1. Indholdsfortegnelse Dokumentation... 1 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 3 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien...

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2012 28-10-2013 Side 2 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2010

Benchmarking af psykiatrien 2010 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2010 07-10-2011 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. 983102 Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Asger Rønn Jensen Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011 Region Nordjylland set i forhold til tallene fra de øvrige regioner

Benchmarking af psykiatrien 2011 Region Nordjylland set i forhold til tallene fra de øvrige regioner Benchmarking af psykiatrien 2011 Region Nordjylland set i forhold til tallene fra de øvrige regioner Danske Regioner laver årligt en benchmarkinganalyse, hvor psykiatrien i regionerne sammenlignes på udvalgte

Læs mere

I alt

I alt NOTAT 22-05-2019 Opdaterede psykiatrital for Notatet opgør opdaterede tal for psykiatrien i. De første sider viser udviklingen på områderne, og vedlagt til slut er bilagsmateriale med baggrundstallene.

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Basismateriale i forbindelse med Tillæg til Psykiatriplan Psykiatrien, Region Nordjylland

Basismateriale i forbindelse med Tillæg til Psykiatriplan Psykiatrien, Region Nordjylland Basismateriale i forbindelse med Tillæg til Psykiatriplan - i psykiatrien fra 2007 til 2011 Basismateriale i forbindelse med Tillæg til Psykiatriplan Psykiatrien, Region Nordjylland Psykiatrien, Region

Læs mere

Psykiatrien under pres

Psykiatrien under pres 1 Psykiatrien under pres Over en årrække har det psykiatriske system i Danmark være genstand for både debat og hård kritik, ligesom en række forskellige politiske tiltag og økonomiske prioriteringer har

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Maj 29 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien 4 1.1 Den økonomiske udvikling.. 4 1.2 Udvikling i aktiviteter

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien. 4 1.1 Den økonomiske udvikling. 4 1.2

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Danske er, juni 28 Tryk: Danske er Oplag: 6 ISBN tryk 978-87-7723-568-9 ISBN elektr.

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20. Midtjylland Orientering om Danske ers nøgletalsrapport på psykiatriområdet Bilag til srådets møde den 2. august 28 Punkt nr. 34 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019 Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende Marts 19 1. Resumé Analysens formål er at belyse omfanget og varigheden af psykiatriske indlæggelser, hvor patienter fortsat er indlagt efter endt

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien...

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien... Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2. og 3. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

PSYKIATRI UDFORDRINGER 2017 Oplæg for KKR juni 2017

PSYKIATRI UDFORDRINGER 2017 Oplæg for KKR juni 2017 PSYKIATRI UDFORDRINGER 2017 Oplæg for KKR juni 2017 ORGANISERING Jobcentre Behandling Psykiatri sygehusene Lokal psykiatrien Region Syddanmark Sygehusene Skoler og daginstitutioner Socialpædagogisk indsats

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Oversigt over belægning, ECT, genindlæggelser og tvang

Oversigt over belægning, ECT, genindlæggelser og tvang Journal nr.: 12/4444 Dato: 12. september 2016 Udarbejdet af: Økonomi- og planlægningsfunktionen Notat 2. kvartal 2016 Oversigt over belægning, ECT, genindlæggelser og tvang I tabel 1 fremgår belægningsprocenten

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Analyse af kommunale medfinansieringsudgifter på psykiatriområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Analyse af kommunale medfinansieringsudgifter på psykiatriområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Analyse af kommunale medfinansieringsudgifter på psykiatriområdet NOTAT Dato: 8. september 2014 Af: Lars Ulrik Nielsen 1. Konklusion

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Center for Primær Sundhed Holbergsgade København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Center for Primær Sundhed Holbergsgade København K Psykiatri og Social Administrationen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Center for Primær Sundhed Holbergsgade 6 1057 København K Planlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselmeter, hvilke stilles på alle regionernes

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Oversigt over belægning, ECT, genindlæggelser og tvang

Oversigt over belægning, ECT, genindlæggelser og tvang Journal nr.: 12/4444 Dato: 28. april Udarbejdet af: Karin Klindt Vølund E-mail: karin.klindt.volund@rsyd.dk Telefon: 99 44 48 68 Notat 1. kvartal Oversigt over belægning, ECT, genindlæggelser og tvang

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Proces: Opdateret august 2014 tilrettet december 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale om Mennesker med sindslidelse Dato Arbejdsgruppens

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område Overbliksskabende analyse af sygehusenes patientsammensætning og -forløb på det medicinske område Indholdsfortegnelse 1. Formål og datagrundlag 2. Samlet overblik over aktiviteten i Region Sjælland 3.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

6. Produktivitetsindikatorer og nøgletal i psykiatrien

6. Produktivitetsindikatorer og nøgletal i psykiatrien 6. Produktivitetsindikatorer og nøgletal i psykiatrien 6.1 Baggrund Arbejdet med løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehusvæsenet har været fokuseret på den somatiske del af væsenet. Det er besluttet,

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2018

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2018 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Sygelighed og kontakt til sundhedsvæsenet

Sygelighed og kontakt til sundhedsvæsenet Oktober 218 Sygelighed og kontakt til sundhedsvæsenet En sammenligning af sygelighed og kontaktmønster for tre udvalgte grupper af borgere, fordelt på regioner 1. Resumé Analysen er en del af et samlet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet.

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Bilag 1: Metode og data Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Undersøgelsens del 1 og del 2 er nøgletalsanalyser af tilførte

Læs mere

Center for Spiseforstyrrelser,

Center for Spiseforstyrrelser, Center for Spiseforstyrrelser, afsnit U2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk Januar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion: Fælles

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge Af Team børn af psykisk syge Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? 1 Time Out+ er et gratis tilbud med familiesamtaler og samtalegruppeforløb til unge voksne,

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Side 1 Kommunal medfinansiering 2014 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. juni 2013 aftale om regionernes økonomi for 2014. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale medfinansiering

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere