CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund"

Transkript

1 En håndbog OM Øresund som cykelregion CYKL! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGØR Y HELSINGBORG Kristianstad C K! KØBENHAVN A CYKLA! MALMÖ Hur kan vi få fler personer att cykla med hjälp av kampanjer? L lund En handbok från Öresund som cykelregion

2 HVAD SKAL DER LAVES OM? vad som skulle förändras? Et fremtidsscenarium Forestil dig, at du svæver i en luftballon. Du flyver sydpå fra skovene og søerne i Kristianstadsområdet ind over Helsingborgs middelalderlige bykerne over Skt. Jörgenskolen. Klokken er halv otte, og det er en solfyldt novembermorgen. Du bliver forbavset over, at alle cykler og går. Børnecykler, ladcykler, normale cykler, el-cykler, gamle damecykler, racercykler. Forældrene følger deres børn hen til skolernes cykelstativer. De omfavner deres rødkindede unger og cykler videre på arbejde eller til deres studier. Rejsen fortsætter over sundet. Du ser færgerne sejle ind i Helsingørs nybyggede færgeleje. Racercyklister i Tour de Franceoutfits og med mapperne spændt fast på deres veltrænede rygge cykler ud af færgen mod deres danske arbejdspladser. De vinker venligt til en far på en ladcykel, der kommer cyklende sammen med fem børn på vej mod Byskolen. Du følger Strandvejen ned mod København. Stadigvæk er cykler det mest fremtrædende køretøj på vejene, når du flyver over Tivoli, Rundetårn i København og Bella Sky. Turen fortsætter over Øresundsbroen mod Hyllie, Västra havn og Malmø Centralstation. Fra luftballonen på vej mod Lund opdager du nogle få biler, men på cykelstien til Lund ser du mange glade cyklister. Uden for domkirken ser du en omrejsende cykelsmed, der står klar til hurtigt at hjælpe en nødstedt cyklist med en reservecykel. Cyklen er det mest naturlige og almindeligste transportmiddel i morgenmyldretiden i alle danske og svenske byer i Øresundsregionen. Det er år Ett framtidsscenario Tänk dig att du svävar i en luftballong. Du flyger söderut från skogarna och sjöarna i Kristianstadstrakten, in över den medeltida Kärnan i Helsingborg över S:t Jörgens skola. Klockan är halv åtta en solig novembermorgon. Du slås av att alla cyklar eller promenerar. Du ser barncyklar, lådcyklar, vanliga cyklar, elcyklar, vikcyklar, gamla damcyklar, racercyklar. Föräldrar följer sina barn till skolornas cykelställ. De kramar om sina rosenkindade ungar och cyklar vidare till sina arbeten och studier. Resan fortsätter över sundet. Du ser färjorna frusta in i Helsingörs nybyggda färjeläge. Racercyklister i Tour de France-outfits och med portföljerna fastspända på de vältränade ryggarna cyklar ut från färjan mot sina danska arbetsplatser. De vinkar vänligt till en pappa på lådcykel, som kommer cyklande i följe med fem barn på väg mot Byskolen. Du följer Strandvejen mot Köpenhamn. Fortfarande är cykeln det mest framträdande fordonet på vägarna när du flyger över Tivoli, Rundetårn och Bella Sky. Färden fortsätter över Öresundsbron mot Hyllie, Västra Hamnen och Malmö Centralstation. Från luftballongen på väg till Lund upptäcker du några få bilar, men på cykelbanan till Lund ser du många glada cyklister igen. Utanför Domkyrkan ser du en ambulerande cykelreparatör beredd att snabbt hjälpa en nödställd cyklist med en reservcykel. Cykeln är det mest naturliga och mest förekommande transportmedlet i morgonrusningen i alla danska och svenska städer i Öresundsregionen. Året är

3 hvad? De politiske mål vad? De politiska målen 2 KØBENHAVN cykler i dag / cyklar i dag cykler 2015 / cyklar % 50% MALMÖ cykler i dag / cyklar i dag cykler 2018 / cyklar % 30%

4 hvad? De politiske mål vad? De politiska målen 2 Verdens bedste cykelregion At fremme cykling og øge cyklingens status er noget de fleste kommuner allerede ser fordele ved og stræber efter. Flere cyklister giver sundere borgere og en renere by med mindre CO 2-udslip Flere cyklister skaber mere liv i byens rum, tryghed, mindre støj og en bedre økonomi på lang sigt. Flere cyklister giver en bedre cykelby. En bedre cykelby er en bedre by at leve i. Flere cyklister giver en endnu bedre cykelregion. En bedre cykelregion er en bedre region at leve i. Verdens bedste cykelregion forudsætter både et godt samarbejde og en strategisk, langsigtet plan til udvikling af cyklingen kraftigt bliver formidlet af kampagner og kommunikation. Gennem effektive kommunikationsinitiativer og kampagner får vi endnu flere til at cykle, cykle oftere og cykle længere. Världens främsta cykelregion Att öka cyklandet och höja statusen på cyklandet är något de flesta kommuner redan ser fördelar med och strävar efter. Fler cyklister ger friskare invånare och en renare stad med mindre koldioxidutsläpp. Fler cyklister skapar mer liv i staden och ger en tryggare stad med mindre buller samt en bättre ekonomi på lång sikt. Fler cyklister ger en bättre cykelstad. En bättre cykelstad är en bättre stad att leva i. Fler cykelstäder ger en ännu bättre cykelregion. En bättre cykelregion är en bättre region att leva i. Världens främsta cykelregion förutsätter förutom samarbete en strategisk och långsiktig plan för cykelutveckling. Detta är starkt kopplat till kampanjer och kommunikation. Genom effektfulla kommunikationsinsatser och kampanjer får vi ännu fler att cykla, cykla oftare och cykla längre.

5 HVORDAN! Udfordringen HUR! UTMANINGEN 3 Hvorfor kommunikation og kampagner? Mange kommuner arbejder allerede strategisk med et langsigtet planlægningsarbejde for at øge andelen af cyklister og nå målene. Der bliver udviklet en cyklistfremmende infrastruktur, der skaber bedre plads til cyklister. Der er fokus på at forbedre fremkommeligheden og at nedbringe transporttiden. Men det er ikke nok bare med nye cykelstier, hvad enten de har overhalingsbane eller ej, eller der er tale om en motorvej for cykler. Det er ikke nok med investeringer i asfalt og teknologiske løsninger, hvis andelen af cyklister skal øges. Først og fremmest skal man kommunikere til borgerne om de mange fordele, det giver. Hvis de ikke ved, at kommunen har forbedret forholdene, så hopper de ikke bare lige på cyklen. Og så er der mange andre grunde til, at borgerne lader cyklen stå. Grunde, der ikke har med infrastrukturen at gøre, men snarere med hvad der er praktisk muligt i hverdagen og især de små fortællinger, der begrunder og fastholder vaner og rutiner. Varför kommunikation och kampanjer? Många kommuner arbetar redan strategiskt med långsiktigt planeringsarbete för att öka andelen cyklister och uppnå målen. Man arbetar för att utveckla en infrastruktur som ska främja cyklandet och skapa bättre plats för cyklister. Fokus ligger på att förbättra framkomligheten och minska transporttiden. Men det är inte tillräckligt att skapa nya cykelbanor eller diskutera om de ska ha omkörningsfil eller inte eller om man kanske ska bygga en motorväg för cyklar. Det krävs inte bara en investering i asfalt och tekniska lösningar för att öka andelen cyklister. Först och främst måste man kommunicera till medborgarna om de många förbättringarna som görs. Om de inte vet att kommunen har förbättrat cykelförhållandena så kommer de inte att välja att ta cykeln. Det finns dessutom många andra orsaker till att folk låter cykeln stå, orsaker som inte har med infrastrukturen att göra, utan med vardagslivets praktiska möjligheter. Det handlar speciellt om alla små detaljer som gör att vi skapar vissa vanor och rutiner som vi ogärna ändrar på.

6 Kommunikation er vejen frem, når borgerne skal informeres, eller hvis kommunen vil i dialog med sine borgere. Og kampagner er et oplagt valg, når der ønskes forandring! Kampagner tager afsæt i de konkrete forhindringer, der står i vejen for at nå et mål. Hvis vi vil have flere til at cykle, må vi først finde ud af, hvorfor borgerne lader cyklen stå. Så kan vi udarbejde en målrettet kampagne, der rammer lige der, hvor problemet er. Fælles mål En vigtig forudsætning for at opnå en effekt af en kampagne er, at din kommune har tydelige, langsigtede, målbare mål for at fremme cyklingen. For at målene ikke bare skal blive et rent skrivebordsarbejde, er det vigtigt at kommunikere målene både internt og eksternt. Effekten bliver også større, hvis målene er forankrede politisk på højt plan. Udfordring En enkelt kampagne kan ikke udrette mirakler. Forandring tager tid og kræver gentagelse af budskabet. Men kampagner er sjældent udtænkt som del af en langsigtet indsats, selvom forventninger til effekten er store. Kommunikation är vägen att gå när medborgarna ska informeras eller när kommunen vill ha en dialog med dem. Kampanjer är utmärkta medel när man vill uppnå förändringar! Kampanjer tar utgångspunkt i de konkreta hinder som står i vägen för att nå målet. Om vi vill att fler ska välja cykeln måste vi först ta reda på varför man i nuläget låter den stå. På så sätt kan vi utforma en målinriktad kampanj som angriper det verkliga problemet. Gemensamma mål En viktig förutsättning för att kampanjarbetet ska ge resultat är att kommunen sätter upp tydliga, långsiktiga, tidssatta och mätbara mål för att öka cyklandet. För att målen inte ska bli en tandlös skrivbordsprodukt är det viktigt att de kommuniceras både internt och externt. Effekten kan också bli större om målen är förankrade på en hög politisk nivå. Utmaning En enskild kampanj uträttar inga mirakel. Förändring tar tid och kräver att budskapet nöts in. Tyvärr är kampanjer sällan tänkta som en del av en långsiktig insats, även om förväntningarna på effekt är stora.

7 Hvad er en kampagne? Kampagner er ikke bare dyrekøbt information. Kampagner kan skabe forandring, hvis de gribes strategisk an. Når man vil ændre borgernes valg af transportmiddel for at få flere til at vælge cyklen som transportmiddel, kan kampagner være vejen frem. Men det kræver, at man ved, hvad man er oppe imod. At man ved, hvorfor borgerne fravælger cyklen som transportmiddel. En kampagne tager altid afsæt i en konkret situation. En kampagne består af forskellige kommunikationsaktiviteter med samme mål og budskab. Kampagnens mål er at påvirke målgruppers holdninger og adfærd gennem en række kampagneelementer. Kampagner er udviklet på grundlag af viden om, hvorfor målgruppen ikke allerede mener eller gør det, man ønsker. Herefter udvikles en strategi til at ændre borgernes holdninger og handlinger. Strategien skal sikre, at forhindringerne elimineres, og der udvikles et kreativt koncept, der skal sælge budskabet til målgruppen.? Vad är en kampanj? Kampanjer är inte bara dyrköpt information. Kampanjer kan skapa förändring om de används strategiskt. När man vill ändra medborgarnas val av transportmedel för att få fler att välja cykeln kan kampanjer vara den rätta vägen att gå. Men det kräver att man vet vad man har att göra med, det vill säga att man vet varför medborgarna i nuläget inte väljer cykeln som transportmedel. En kampanj har alltid en konkret situation som utgångspunkt. En kampanj består av olika kommunikationsaktiviteter med samma mål och budskap. Kampanjens mål är att påverka målgruppernas inställning och beteende genom en rad kampanjelement. En kampanj utvecklas utifrån kunskap om varför målgruppen inte redan tänker eller gör som man önskar. Med utgångspunkt i detta utvecklar man sedan en strategi för att se till att ändra medborgarnas inställning och handlingar. Strategin ska se till att hindren undanröjs och att ett kreativt koncept kan utvecklas som kan sälja in budskapet till målgruppen.

8 case 1 kampagnestrategik Spred god karma Københavns kommune har i 2011 og 2012 lanceret en kampagnen Spred god karma målrettet mod cykelkulturen på cykelstierne i den danske hovedstad. Billedet er fra Spread god karma kampagne I København oplever mange cyklister trængsel på cykelstierne, og flere er utrygge ved at færdes på cykel. Både trængsel og utryghed afholder flere fra at cykle. Andre cyklisters adfærd fremhæves som en væsentlig årsag til, at trængsel opleves som et problem og som årsag til utryghed. Konkret er formålet med den aktuelle kampagneindsats at styrke en mere hensigtsmæssig adfærd blandt eksisterende cyklister og dermed: A øge trygheden hos eksisterende og potentielle cyklister B øge fremkommeligheden for eksister ende og potentielle cyklister C ændre oplevelsen af cyklister som uopdragne Kampagnens målgruppe er hverdagscyklister, og budskabet er, at cyklister skal vise hensyn til andre på cykelstien eller sagt med andre ord, hvis de spreder god karma i form af opmærksomhed, hensyn og venlighed, så kommer det tilbage til dem selv. En af udfordringerne er, at en adfærdsregulerende kampagne hurtigt kan blive en løftet pegefinger. Det vil cyklister sandsynligvis ikke reagere så positivt på. Derfor er en af kampagnens hovedaktiviteter en karmarazzia, der har til hensigt at belønne de cyklister, der allerede spreder god karma ved deres hensynsfulde opførsel og opmærksomhed over for andre cyklister. Virkemidlet er en positiv tilgang med fokus på belønning frem for straf og opmuntring frem for skæld ud. En af kampagnens delaktiviteter var i 2011 lanceringen af 5 dogmer til cyklister, der skulle skabe bedre flow og mere hensynsfuld adfærd på cykelstierne. I 2012 lancerede Københavns Kommune en afstemningskonkurrence med det formål at finde et 6. dogme. Ambitionen var at få cyklisterne til at tage ejerskab for dogmerne. Fra strategi til praksis Karmarazziaen fandt sted på udvalgte locations rundt om i byen. Medarbejdere fra kommunen deltog som karmaspottere og spredte god karma ud i form af gaver til de hensynsfulde cyklister. Rundt omkring i byen hang der kampagneplakater med illustrationer af de 5 dogmer. Konkurrencepostkort blev distribueret til byens cafeer. Og Facebook blev anvendt til at formidle konkurrencen.

9 case 1 Kampanjstrategi Sprid god karma Köpenhamns kommun lanserade under 2011 och 2012 kampanjen Sprid god karma, en riktad cykelkulturkampanj på cykelbanorna i den danska huvudstaden. I Köpenhamn upplever många cyklister trängsel på cykelvägarna och flera känner sig otrygga när de cyklar. Både trängsel och otrygghet gör att många låter bli att cykla. Andra cyklisters beteende anges som en väsentlig orsak till att trängseln upplevs som ett problem och som en orsak till otrygghet. är att belöna de cyklister som redan sprider god karma genom hänsynsfullt uppförande och uppmärksamhet gentemot andra cyklister. Tillvägagångssättet är ett positivt angreppssätt med fokus på belöning i stället för straff, och uppmuntring i stället för tillrättavisning. En av kampanjens delaktiviteter var 2011 lanseringen av fem cykelregler som skulle skapa ett bättre flyt i trafiken och ett mer hänsynsfullt beteende på cykelbanorna lanserade Köpenhamns kommun en tävling kopplad till denna delaktivitet i syfte att ta fram en sjätte cykelregel. Ambitionen var att få cyklisterna att känna att reglerna tillhörde dem. Konkret är målet med den aktuella kampanjinsatsen att skapa ett mer fördelaktigt beteende bland cyklisterna och därmed: A öka tryggheten hos dagens cyklister och hos potentiella cyklister B öka framkomligheten för dagens cyklister och potentiella cyklister C förändra uppfattningen av cyklister som ohyfsade Kampanjens målgrupp är vardagscyklister och budskapet är att cyklister ska visa hänsyn till andra på cykelbanan. Eller med andra ord: Om cyklister sprider god karma i form av uppmärksamhet, hänsyn och vänlighet så vinner de själva på det. En av utmaningarna är att en beteendeförändrande kampanj snabbt kan upplevas som ett förmanande pekfinger. Det skulle cyklisterna förmodligen inte reagera så positivt på. Därför är en av kampanjens huvudaktiviteter en karmarazzia vars syfte Bilden är från Sprid god karma kampanjen Från strategi till genomförande Karmarazzian genomfördes på utvalda platser i staden. Medarbetare från kommunen deltog som karmaspanare och spred god karma i form av gåvor till hänsynsfulla cyklister. Runt om i staden hängde kampanjplakat med illustrationer av de fem cykelreglerna. Tävlingsvykort delades ut på stans kaféer och Facebook användes för administrering av tävlingen.

10 case 2 kampagnestrategik cyklen, gå eller benytte kollektiv transport frem for at tage bilen. Ingen latterlige bilture I efteråret 2003 blev der foretaget en undersøgelse af kørselsvaner, som viste, at næsten halvdelen af alle bilture var på under fem kilometer. Ture som lige så godt kunne ske med bus, på cykel eller til fods. Eftersom Malmø har problemer med luftkvaliteten, ønsker vi at mindske andelen af bilture. Formålet med kampagnen var at få flere til at tage cyklen, gå eller bruge kollektiv trafik frem for at tage bilen på ture under fem kilometer. I 2008 formulerede Malmø by følgende mål: - - Billedet er fra Ingen latterlige bilture kampagne 10 % skal have lagt mærke til kampagnen og prøvet at tage cyklen/gå frem for at tage bilen under kampagnen. 80 % af dem, der var opmærksomme på kampagnen, har prøvet at tage cyklen/gå (bruge kollektiv trafik) og tror, at de vil forsætte med at tage Målgruppen i kampagnen er bilpendlere til Malmø. Sekundært henvender vi os også til de gode forbilleder, som ikke tager bilen på ture under 5 km. Budskabet Halvdelen af alle bilture i Malmø er latterligt korte er det overordnede budskab, der blev anvendt, og som skulle fungere som en øjenåbner. Latterligt er et ord, som alle kan forstå, og ordet har noget humoristisk over sig. Humoren virker formildende, samtidig med at latterlig er et ord, kun få har lyst at have på sig. Ingen latterlige bilture er en kampagne, som bevidst anvender såvel konventionelle (annoncer, radioreklamer, bannere, brochurer, cykelkort, konkurrencer og giveaways) som ukonventionelle (levende stortavler, cyklister i myldretidstrafikken og reklameplakatcyklister) markedsføringsmetoder for komme ud til sin målgruppe. En af hovedaktiviteterne var kampagnecyklister i myldretidstrafikken. Her anvendte vi budskabet Her cykler en bilist. Kampagnemodel 1 Kampagneplanlægningens ABC 2 Situationen baggrund, mål og udfordringer 3 Viden 4 Strategi 5 Kreativt koncept 6 Kampagneelementer 7 Kommunikationskanaler 8 Tidsplan 9 Budget 10 Ansvarsfordeling 11 Effekt og evalueringer 12 Intern kommunikation

11 case 2 Kampanjstrategi Inga löjliga bilresor Hösten 2003 genomfördes en resvaneundersökning som visade att nästan hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer resor som lika gärna kan ske med buss, cykel eller till fots. Eftersom Malmö har problem med luftkvalitetsnormerna ville Malmö stad minska andelen bilresor. Syftet med kampanjen var att få fler att att börja cykla, gå eller åka kollektivt i stället för att köra bil för resor kortare än fem kilometer. Inga löjliga bilresor var en kampanj som medvetet använde såväl konventionella (annonser, radioreklam, vepor, broschyrer, cykelkartor, tävling och giveaways) som okonventionella (levande stortavlor, cyklister i rusningstrafik och reklamplakatcyklister) marknadsföringsmetoder för att nå fram till sin målgrupp. En av huvudaktiviteterna var kampanjcyklister i rusningstrafik. Här användes budskapet Här cyklar en bilist. Kampanjmodell 1 Kampanjplaneringens ABC 2 Situationen bakgrund, mål och utmaningar 3 Kunskap 4 Strategi 5 Kreativt koncept 6 Kampanjelement 7 Kommunikationskanaler 8 Tidsplan 9 Budget 10 Ansvarsfördelning 11 Effekt och utvärdering 12 Intern kommunikation Målgruppen i kampanjen var bilpendlare i Malmö. Sekundärt riktade sig kampanjen även till goda förebilder, det vill säga de som redan valde bort bilen för resor under fem kilometer. Budskapet Hälften av alla bilresor i Malmö är löjligt korta var det övergripande budskap som användes och som var avsett att fungera som en ögonöppnare. Löjlig är ett ord som alla begriper och som har en humoristisk ton. På så sätt var det ett avväpnande ord samtidigt som det representerar ett epitet som få vill bära. Bilden är från Sprid god karma-kampanjen

12 Hvem? vem? Øresund som cykelregion er et delvist EU-finansieret samarbejde mellem 13 parter i Skåne og på Sjælland med det formål at fremme cyklingen i regionen. Der sker en række konkrete delaktiviteter, hvor parter på begge sider af sundet er med. For mere information se Vi ønsker med dette at skabe en cykelidentitet for regionen en identitet, der kan mærkes både for dig, der bor i regionen, og dig, der kommer her på besøg eller som turist. Öresund som cykelregion är ett delvis EU-finansierat samarbete mellan 13 parter i Skåne och på Själland som syftar till att stärka cyklandet i regionen. Detta sker i en rad konkreta delaktiviteter där parter på båda sidor av sundet deltar. För mer information, se Vi vill med detta skapa en cykelidentitet för regionen en identitet som ska märkas oavsett om du bor i regionen eller om du kommer hit som besökare eller turist. Sabrina Bøgelund Speiermann, Københavns kommune Fredrika Swedenborg, Malmö stad Johan Svensson, Helsingborgs stad Birgitta Axelsson, Kristianstads kommun Magdalena Nilsson, Hållbar Mobilitet Skåne grafisk design: allthewaytoparis.com En håndbog fra Øresund som cykelregion En handbok från Öresund som cykelregion THE EUROPEAN UNION The The European Regional Development Fund

13 1 2 3 Kortlæg situationen Forud for hver kampagne træffes der en beslutning om at skabe forandring. Kampagner udvikles med henblik på at forandre den nuværende situation til det bedre. Samtidig udvikles kampagnen i erkendelse af, at der er nogle udfordringer, der står i vejen for at nå den ønskede situation. Inden planlægningen af en kampagne bør man være helt afklaret med, hvilke forandringer man ønsker, hvorfor man ønsker disse forandringer og hvilke forhindringer, der skal til for at opnå disse forandringer. Man bør beskrive baggrunden for kampagnen, målet for kampagnen og de udfordringer, som kampagnen skal tackle. Ethvert valg i planlægningen af en kampagne viser tilbage til netop baggrund, mål og udfordringer. Kartlägg situationen En kampanj föregås alltid av ett beslut om att man vill skapa förändring. Den utvecklas i syfte att ändra den nuvarande situationen till det bättre. Samtidigt utvecklar man en kampanj för att det finns vissa utmaningar som står i vägen för att uppnå den önskade situationen. Innan man börjar planera en kampanj bör man göra klart för sig vilka förändringar man önskar uppnå, varför man vill ha dessa förändringar och vilka hinder som finns för att uppnå dem. Man bör beskriva kampanjens bakgrund, dess mål och de utmaningar som den ska tackla. Varje val i planeringen av en kampanj har koppling till just bakgrund, mål och utmaningar. Indhent viden I nogle tilfælde har man en god fornemmelse af, hvem der er målgruppen, hvordan de ser ud, og hvorfor de ikke handler, som man gerne vil have, at de gør. Men i andre tilfælde er det nødvendigt at finde ud af mere om sin målgruppe, og hvorfor de ikke allerede handler eller tænker, som man gerne vil have dem til. Hvis du ønsker at få flere forældre til at cykle deres børn til skole, må du først erkende, at børns trafiksikkerhed nedsættes væsentligt, hvis de ikke fra en tidlig alder lærer at færdes i trafikken på cykel. Derfor skal du undersøge, hvorfor forældre ikke allerede cykler deres børn i skole. Eller hvis du gerne vil reducere antallet af korte bilture, må du finde ud af, hvem der er tilbøjelige til at tage bilen til ture på under 5 km, og hvorfor de ikke vælger cyklen i stedet. Ud fra denne indsigt får du en bedre forståelse for, hvem din målgruppe er, og hvilket budskab kampagnen skal have, og hvilken strategi du skal anvende. Inhämta kunskap I vissa fall vet man precis vilka som är kampanjens målgrupper, varför de ser ut som de gör och varför de inte handlar som man vill att de ska. Men i andra fall är det nödvändigt att ta reda på mer om sina målgrupper och varför de inte redan handlar eller tänker som man vill att de ska. Om du vill få fler föräldrar att cykla med sina barn till skolan för att du vet att barns trafiksäkerhet försämras väsentligt om de inte lär sig att färdas i trafiken i tidig ålder, måste du undersöka varför föräldrar inte redan cyklar med sina barn till skolan. Eller om du vill reducera antalet korta bilturer måste du ta reda på vem som tar bilen för resor under fem kilometer och varför de inte väljer cykeln i stället. Utifrån denna kunskap får du en bättre förståelse för vilka dina målgrupper är, vilket budskap kampanjen ska ha och vilken strategi du ska använda. En målrettet strategi En kampagnestrategi er kort sagt en plan for, hvad man vil gøre, hvordan og hvornår og hvorfor. Det kræver et grundigt forarbejde at udvikle en gennemslagskraftig plan. Når du har kortlagt situationen, målet med kampagnen og de udfordringer, der er for at nå målet, så tiden inde til, at du skal lægge en plan for, hvordan du vil nå målet. Løsningen skal både tackle udfordringerne og formidle budskabet til målgruppen. Strategien er løsningen. Det strategiske koncept præsenterer, hvad kampagnen skal. Løsningen præsenterer hvilke konkrete mål, der skal indfries, hvilken målgruppe kampagnen henvender sig til, hvilket budskab kampagnen skal formidle og hvilke virkemidler, der skal anvendes til at opnå tilslutning blandt målgruppen. En målriktad strategi En kampanjstrategi är kort sagt en plan för vad man vill göra, och hur, när och varför man vill göra det. Det krävs ett grundligt förarbete för att utveckla en genomslagskraftig plan. När du har kartlagt situationen, målet med kampanjen och de utmaningar som finns för att nå målet är det dags att göra upp en plan för hur du ska nå målet. Lösningen ska både tackla utmaningarna och förmedla budskapet till målgruppen. Strategin är lösningen. Det strategiska konceptet presenterar vad kampanjen ska uppnå. Lösningen presenterar vilka konkreta mål som ska uppnås, vilka målgrupper kampanjen vänder sig till, vilket budskap kampanjen ska förmedla och vilka tillvägagångssätt som ska användas för att uppnå önskad förändring i målgruppen. Det kreative koncept 4 Når det strategiske koncept er på plads, skal der udvikles et kreativt koncept, der beskriver, hvordan kampagnen skal se ud, og hvordan den skal lyde. Kampagnens stil og tone er afgørende for effekten. Det kreative koncept udvikles i tråd med strategien. Det er vigtigt, at valg af design og sprog hænger sammen med valg af mål og målgruppe. Det kreative koncept præsenterer løsningen på, hvordan kampagnen skal designes både i forhold til stil og tone, men lige så meget i forhold til hvordan kampagnen skal rulles ud. Det kreativa konceptet När det strategiska konceptet är på plats ska man utveckla ett kreativt koncept som beskriver hur kampanjen ska se ut och hur den ska gå till. Kampanjens stil och karaktär är avgörande för effekten. Det kreativa konceptet utvecklas i linje med strategin. Det är viktigt att val av utformning och språk hänger ihop med valet av mål och målgrupp. Det kreativa konceptet presentererar lösningen på hur kampanjen ska utformas både när det gäller stil och karaktär, men också när det gäller hur kampanjen ska genomföras. 6 7 Tidsplan, budget & ansvarsfördelning Hvad er en kampagne?? Vad är en kampanj? CYKL! CYKLA! Hvordan kan vi få flere mennsker at cykle gennem kampanjer? Hur kan vi få fler personer att cykla med hjälp av kampanjer? Kampagneelementer & kommunikationskanaler Når strategien er lagt fast, og det kreative koncept udviklet, så kan man vælge hvilke kampagneelementer, der er behov for, og hvilke kommunikationskanaler, der er hensigtsmæssige. Igen afhænger valg af kampagneelementer og kommunikationskanaler af de valg, der er blevet taget i strategien. Valget af kampagneelementer sker ud fra en vurdering af hvilke aktiviteter, der vil skabe opmærksomhed hos målgruppen og understøtte kampagnens budskab. Og valg af kommunikationskanaler sker ud fra en vurdering af hvilke kanaler, der når ud til målgruppen. Ofte vil valg af kommunikationskanaler og kampagneelementer være begrænset af økonomien. Men man skal huske på, at dyr sendetid i massemedierne ikke altid er den bedste måde at eksponere sin målgruppe for kampagnen på. I mange tilfælde er det mere effektiv at anvende billigere måder at kommunikere til sin målgruppe på. Det kræver som regel blot lidt fantasi at tænke ud over den traditionelle medieløsning. Det samme gælder for valg af kampagneelementer. Det behøver ikke kun at være tryksager, plakater eller tv-spots. Man kan med fordel tænke i alternative materialer som fodhvilere, cykelkort, skrå skraldespande og cykelpumper, teknologiske elementer, såsom apps, sociale medieplatforme som Facebook eller events, såsom cykelfestival, cykelløb og cykelrazzia. 5 Kampanjelement & kommunikationskanaler När strategin är klarlagd och man utvecklat det kreativa konceptet är det dags att avgöra vilka kampanjelement som behövs och vilka kommunikationskanaler som är lämpliga. Även här är kampanjelementen och kommunikationskanalerna beroende av vilka val man gjort i strategin. Val av kampanjelement görs utifrån en värdering av vilka aktiviteter som skapar uppmärksamhet hos målgruppen och understöder kampanjens budskap. Val av kommunikationskanaler i sin tur sker utifrån en värdering av vilka kanaler som når ut till målgruppen. Ofta begränsas valet av kommunikationskanal och kampanjelement av budgeten. Men man måste komma ihåg att dyr sändningstid i massmedia inte alltid är det bästa sättet att exponera sin målgrupp för kampanjen. I många fall är det mera effektivt att använda billigare sätt att kommunicera med sin målgrupp. Det krävs som regel bara lite fantasi för att utmana de traditionella medielösningarna. Detsamma gäller för val av kampanjelement. Det måste inte bara vara trycksaker, plakat eller tv-inslag. Man kan med fördel överväga alternativa material som fotstöd, cykelkartor, snedställda soptunnor och cykelpumpar eller tekniska medel som appar, sociala medier som Facebook eller olika event som till exempel cykelfestivaler, cykellopp och cykelrazzior. Tidsplan, budget & ansvarsfordeling Betragt en kampagne som et projekt, der skal styres fra start til slut. Hold godt styr på kampagnen undervejs, så den kommer helt i mål. Lav en køreplan for alle kampagneaktiviteter, der beskriver aktivitet, budskab, målgruppe, mål, kommunikationskanal, tidsperiode, ansvar og budget. Køreplanen skal give svar på, hvad I skal gøre, hvornår, hvad I siger til hvem, hvor det skal siges, og hvorfor. Det skal samtidig fremgå, hvem der har ansvaret for hvilke dele, og hvor mange penge det koster. Så er der godt styr på kampagnen. Udfordring: Der skal være flere tovholdere i kampagnen. Det kan være svært at organisere sig optimalt i kampagneteamet i en travl hverdag. Det kræver et seriøst fokus på kommunikation internt både mellem relevante kolleger og afdelinger. Se en kampanj som ett projekt som ska skötas från start till slut. Håll kampanjen på rätt kurs hela vägen tills den är i mål. Gör upp en plan över alla kampanjaktiviteter som beskriver aktiviteten, budskapet, målgruppen, målet, kommunikationskanalen, tidsperioden, ansvaret och budgeten. Planen ska ge svar på vad ni ska göra och när, vad ni ska säga till vem, hur det ska sägas och varför. Det ska samtidigt framgå vem som har ansvaret för de olika delarna och hur mycket det kostar. På så sätt behåller du kontrollen över kampanjen! Utmaning: Det krävs flera personer för att ha kontroll över kampanjen. Det kan vara svårt att organisera sig optimalt i kampanjteamet i den hektiska vardagen. Det krävs fokus på kommunikation internt både mellan kollegor och avdelningar. Effekt & evalueringer Kampagner er ikke bare glitteret papir og dyr sendetid. Kampagner er sat i verden for at opnå en særlig effekt at skabe forandring. Ofte er det et krav, at kampagneindsatsen skal evalueres, og effekten heraf måles. Men man skal ikke kun evaluere for at dokumentere effekten af denne ene kampagne, men for at blive klogere på de udfordringer, man står over for. Så kan man få en bedre forståelse for den målgruppe, som man vil påvirke, og ikke mindst for at lære af sine egne fejl og gode initiativer. Udfordring: Evaluering er oftest et spørgsmål om kampagnens udbytte her og nu. Der er primært fokus på dokumentation og sjældent på læring. Derfor overses en vigtig pointe, nemlig hvordan kan kampagnen forbedres, så effekten øges næste gang. Effekt & utvärdering Kampanjer är inte bara snygga trycksaker och dyr sändningstid. En kampanj görs för att uppnå en viss effekt att skapa förändring. Ofta är det ett krav att kampanjen ska utvärderas och effekten av den mätas. Men utvärderingen bör inte ske bara för att dokumentera effekten av en enskild kampanj, utan också för att bättre förstå vilka utmaningar man står inför. På så sätt kan man få en bättre förståelse för den målgrupp man vill påverka och inte minst lära sig av det man gjorde rätt eller fel. Utmaning: En utvärdering är oftast en fråga om vilken effekt en kampanj har här och nu. Primärt fokus ligger på dokumentation och sällan på att lära sig något nytt. Därmed överser man ofta en viktig poäng, nämligen hur man kan förbättra kampanjen så att effekten blir ännu bättre nästa gång. 8 Intern kommunikation Politikere, planlæggere, planingeniører, indbyggere, konstruktører, landskabsarkitekter, anlægsentreprenører, vejingeniører, driftsentreprenører og kommunikatorer, vi er mange, som arbejder på at fremme cyklingen. Hvis vi alle ved, hvorfor vi gør det, hvordan vi gør det, og hvordan målgruppen ser ud, bliver det hele meget lettere. Glem heller ikke den interne kommunikationen det kan være en faktor til, at kampagnen får succes. Intern kommunikation Politiker, planerare, planingenjörer, projektörer, landskapsarkitekter, anläggningsentreprenörer, gatuingenjörer, driftentreprenörer och kommunikatörer vi är många som jobbar för att öka cyklandet. Om vi alla vet varför vi gör det, hur vi gör det och hur målbilden ser ut är det enklare att nå hela vägen fram. Glöm inte bort den interna kommunikationen det kan vara avgörande för hur väl kampanjen lyckas!

Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser

Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser Malmø Inga löjlige bilresor Hovedbudskab: halvdelen

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på Øresundsbillet Malmø(A)- Kastrup/ København C (F+L)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på Øresundsbillet Malmø(A)- Kastrup/ København C (F+L) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0180 Klageren: XX Malmø, Sverige Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på Øresundsbillet

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Opgave 1. Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden for følgende områder: 1. Politiske forudsætninger. 2. Organisatoriske forudsætninger

Opgave 1. Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden for følgende områder: 1. Politiske forudsætninger. 2. Organisatoriske forudsætninger Sammenskrivning af resultaterne fra workshop i Randers d. 7. oktober 2010 om, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for at blive en bedre cykelby Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Bilag: 5 Bilag nr. 5 Barn som anhöriga inom psykiatrin Kära medarbetare Vänligen besvara detta frågeformulär så att vi kan förbättra insatserna

Læs mere

Utvärdering av PraktikSwapØresund

Utvärdering av PraktikSwapØresund Utvärdering av PraktikSwapØresund Framtagen av: Instituttet for Fremtidsforskning 2005 EUROPEISKA UNIONEN Detta projekt är delfinansierat genom INTEREEG IIIA Öresundsregionen Indhold Forord...6 1. Indledning...7

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk hilsen : ægteskab Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Bæredygtig mobilitet i Øresundsregionen

Bæredygtig mobilitet i Øresundsregionen Bæredygtig mobilitet i Øresundsregionen Med åbningen af Øresundsbroen blev der for alvor sat skub i udviklingen, integrationen og mobiliteten i Øresundsregionen. For også i fremtiden at kunne sikre høj

Læs mere

Brug byen! / Använd staden!

Brug byen! / Använd staden! dzidzo.dk Brug byen! / Använd staden! Evaluering Billede Bus Passing Stig Nygaard Brug byen! / Använd staden! Evalueringsrapport efter pilotprojekt Resume Pilotprojektet Brug byen! (se tekstboks) er blevet

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss?

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? gruppe 1950 (4) Martin Louise Claes Signe: nej gruppe 1950

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0088 Klager: Dispire ApS Valkendorfsgade 13, 4. 1151 København K Indklagede: Thomas Brink Önevägen 44 F 83251 Frösön Sverige v/advokat Torbjörn Pettersson Parternes

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0068 Klageren: xx SE 118 82 Stockholm Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0308 Klageren: XX 671 93 Arvika, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Öresundsregionen i ögonhöjd

Öresundsregionen i ögonhöjd Strukturbild 2.0 18. juni 2010 Helle Søholt, Partner & Managing Director Öresundsregionen i ögonhöjd 1Introduktion 2Redskap: 3Afprövning Öresundsregionen i ögonhöjd: En argumentation for at byrummene er

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Høringssvar vedr.: Udkast til forslag til Lov om ændring af Færdselsloven (ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre).

Høringssvar vedr.: Udkast til forslag til Lov om ændring af Færdselsloven (ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre). Til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Den 3. april 2017 Høringssvar vedr.: Udkast til forslag til Lov om ændring af Færdselsloven (ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre).

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013 Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark August 2013 Om Innovationsbarometeret I alt 100 FoU-chefer i Sverige og Danmark, 50 i hvert land, blev bedt om at svare på en række spørgsmål vedr.

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 8000 fordele ved at cykle Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 Indhold Baggrund Formål Århus Cykelby Vanehjulet Formål Lanceringskampagne Målsætninger Kampagnestrategi Mediestrategi Kreativt koncept

Læs mere

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta

att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsförslag om gemensam nordisk kraftsamling mot narkotika 1. Udvalgets forslag foreslår, at att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden,

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Vi vill gratulera

Læs mere

rpm Tilbud 10-ÅRS JUBILÆUM 2014 Tilbuddet gælder til og med september 2014.

rpm Tilbud 10-ÅRS JUBILÆUM 2014 Tilbuddet gælder til og med september 2014. rpm Tilbud 10-ÅRS JUBILÆUM 2014 Tilbuddet gælder til og med september 2014. VI fejrer, at RPM i 2014 fylder 10 år i Norden Du betaler kun 10% FOR EN RPM grunduddannelse Din pris: 195 DKK. Normalpris: 1995

Læs mere

esd-guide.eu Hvordan får vi alle de studerende med os? Vad är inkluderande respektive exkluderande? Hvad menes der med en bæredygtig udvikling?

esd-guide.eu Hvordan får vi alle de studerende med os? Vad är inkluderande respektive exkluderande? Hvad menes der med en bæredygtig udvikling? Hvordan får vi alle de studerende med os? Vad är inkluderande respektive exkluderande? Hvad menes der med en bæredygtig udvikling? Hur skiljer sig elevernas förhållningssätt till lärande, mellan Danmark

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget De unge grever Vi kommer fra Greve Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Greve Ungdomsskole Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Christoffer Vestergaard Gutt 16 år 0 Mark Hansen Gutt 15 år 0 Daniel Hampen Lauridsen

FIRST LEGO League. Herning Christoffer Vestergaard Gutt 16 år 0 Mark Hansen Gutt 15 år 0 Daniel Hampen Lauridsen FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget FLL UngHerning Sønderager Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 16 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Skolen

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget Lego senil City Vi kommer fra Brabrand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 8 gutter. Vi representerer Sødalskolen Type

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

At beskære eller ikke at beskære

At beskære eller ikke at beskære At beskære eller ikke at beskære At beskære eller ikke at beskære Frit efter Shakespeare Ingrid og hendes træ En historie fra det virkelige liv i Sverige Palle Kristoffersen Landskabsarkitekt, Ph.D Slotsgartner

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte Gutt 12 år 0 Linus Hjejle Agger Gutt 12 år 0. Malthe Louis Mosegaard Weisdorf Marcus Skovsende Pausbæk

FIRST LEGO League. Gentofte Gutt 12 år 0 Linus Hjejle Agger Gutt 12 år 0. Malthe Louis Mosegaard Weisdorf Marcus Skovsende Pausbæk FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Danish Sensation Vi kommer fra Hellerup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 0 jenter og 12 gutter. Vi representerer Dyssegårdsskolen

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Samocca ny persontrafikmodel for Øresundsregionen

Samocca ny persontrafikmodel for Øresundsregionen Samocca ny persontrafikmodel for Øresundsregionen Sten Hansen Region Skåne www.skane.se/infrastruktur Trafikdage 2011 Dagens tekst 1. Behovet for en ny Øresundsmodel 2. Samocca = Sampers + Mocca 3. Potentiale

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

Delebilisme som alternativ til privatbilismen

Delebilisme som alternativ til privatbilismen Delebilisme som alternativ til privatbilismen Privatbilismens naturlov? Der er mange, der forbinder stigningen i bilejerskabet, som en naturlov, der hænger sammen med et samfund i vækst. Denne tese er

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol?

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Alkoholkampagne Skær ned for dobbeltmoralen Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Vi har fået nok af de voksnes dobbeltmoral, se vores skideballer

Læs mere

Kampagne for bedre cyklistadfærd i København UDDELINGSKOPI

Kampagne for bedre cyklistadfærd i København UDDELINGSKOPI VERDENS BEDSTE CYKELBY Kampagne for bedre cyklistadfærd i København UDDELINGSKOPI Trin 1: I bike CPH Københavns Kommunes cykeltiltag samles under I bike CPH lige fra anlæg til adfærd. Så bliver hver enkelt

Læs mere

Strategier i matematik. - hvordan?

Strategier i matematik. - hvordan? Strategier i matematik - hvordan? Hvad har i læst? 2 Hvad er strategier i matematik, og hvorfor er de vigtige? I Fælles Mål er der ekstra fokus på regnestrategier, og derfor skal de læringsmål, der formuleres,

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

De ualmindelige IAA 2012

De ualmindelige IAA 2012 De ualmindelige IAA 2012 Baggrund I dag er der mere end dobbelt så mange forældre, der kører deres børn i skole, som for ti år siden. Danske familier har travlt, og mange forældre er utrygge ved at lade

Læs mere