Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol Christensen, Hanne Bjerre; Herrmann, Susan Strange; Petersen, Annette; Poulsen, Mette Erecius; Lind, Robert Langberg; Holm, Mette; Cederberg, Dorthe Licht Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Christensen, H. B., Herrmann, S. S., Petersen, A., Poulsen, M. E., Lind, R. L., Holm, M., & Cederberg, D. L. (2007). Pesticidrester i fødevarer 2006 : resultater af den danske pesticidkontrol. Fødevarestyrelsen. (FødevareRapport; Nr. 2007:16). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 Pesticidrester i fødevarer resultater fra den danske pesticidkontrol

3 Pesticidrester i fødevarer resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Hanne Bjerre Christensen Susan Strange Herrmann Annette Petersen Mette Erecius Poulsen Robert Langberg Lind Mette Holm Dorthe Licht Cederberg

4 Pesticidrester i fødevarer resultater fra den danske pesticidkontrol FødevareRapport 2007:16 1. udgave, 1. oplag september 2007 Copyright: Fødevarestyrelsen ISBN: ISSN: [FødevareRapport (Online)] Id-nummer Denne publikation findes kun elektronisk Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 DK-2860 Søborg Tlf Fax Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Styrelsen står for administration og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med veterinære forhold varetages af 3 fødevareregioner fordelt over hele landet, mens regeldannelse og koordination af kontrollen foregår i Mørkhøj ved København. Fødevarestyrelsen har ca årsværk i regionerne og ca. 300 årsværk i Mørkhøj.

5 Undersøgelserne er udført af: Søren Johannesen Hanne Nielsen Mette Svendsen Christina Hjæresen Kirsten Halkjær Lund Gitte Geertsen i samarbejde med: Hanne Bjerre Christensen Mette Erecius Poulsen Susan Strange Herrmann Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareinstituttet, DTU Fødevareinstituttet, DTU Fødevareinstituttet, DTU De toksikologiske vurderinger er foretaget af Annette Petersen Fødevareinstituttet, DTU Bodil Hamborg Jensen Fødevareinstituttet, DTU Otto Meyer Fødevareinstituttet, DTU 3

6 Indhold 1 Indledning Undersøgelser af Resultater Frugt og grønt Økologiske produkter Børnemad Korn Animalske produkter Afgrøder med særlig fokus Indtagsberegninger Konklusion...16 Bilag Pesticider, der er medtaget i undersøgelsen i Bilag Antal undersøgte prøver og påvisninger i Bilag Påviste pesticider i stikprøvekontrol Bilag Påviste overskridelser i stikprøvekontrol Bilag Multiple påvisninger i Bilag Prøver med som kunne medføre en overskridelse af ARfD Referencer

7 1 Indledning Pesticider anvendes til at bekæmpe ukrudt og beskytte afgrøder mod insektangreb, svampeangreb eller for at regulere plantens vækst. Brugen af pesticider kan medføre, at rester af pesticider og deres nedbrydningsprodukter forekommer i vores fødevarer og i vores miljø. Restindholdet i fødevarer må ikke overskride den maksimalgrænseværdi, der enten er fastsat i Danmark eller i EU [1]. Der foretages altid en sundhedsmæssig vurdering af maksimalgrænseværdier, inden de bliver godkendt til brug. Maksimalgrænseværdierne bliver fastsat udfra God Landbrugsmæssig Praksis (GLP). Det vil sige, at maksimalgrænseværdierne fastsættes udfra hvor højt et restindhold der kan forekomme i en given afgrøde efter behandling ifølge GLP. Det tilladte restindhold er således i langt de fleste tilfælde betydeligt lavere end det, der ud fra et rent sundhedsmæssigt synspunkt ville kunne accepteres. Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, korn og kød for rester af pesticider. Undersøgelserne af restindhold i fødevarer der sælges på det danske marked, skal dels støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne, dels skal undersøgelserne fremskaffe datagrundlag for Fødevareinstituttets beregning og vurdering af befolkningens indtag af via kosten. Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for pesticidkontrollen. Fødevareinstituttet, DTU (tidligere Danmarks Fødevareforskning) står, i samarbejde med Fødevarestyrelsen, for planlægning af kontrollen, udarbejdelse af prøveplaner og den endelige bearbejdelse og afrapportering af resultaterne. De kemiske analyser er udført af Fødevareregion Øst. I 2006 blev prøveplanen bestemt ud fra hvilke afgrøder der bidrager mest til danskernes indtag af. I rapporten Pesticide Food Monitoring, Part 2 [2] blev det påvist, at mere end 95 % af danskernes pesticidindtag stammer fra ca. 25 afgrøder. Hovedparten af prøverne for 2006 udgøres af disse 25 afgrøder. Derudover udtages også prøver til EU s moniteringsprogram og prøver til kontrol af grænseværdierne. Der er således ikke tale om tilfældigt udvalgte afgrøder men derimod en mere risikobaseret kontrol. I modsætning til tidligere bestræbes det på, at prøvesammensætningen bliver forholdsvis ens fra 2006 og i de kommende år, hvilket gør en sammenligning mellem de enkelte år mulig. Det skal understreges, at udvælgelsesprincipperne for moniteringsprogrammet i 2006 blev ændret radikalt i forhold til tidligere år, og det vil derfor generelt ikke være muligt at sammenligne resultaterne fra 2006 med tidligere år. I denne rapport er pesticidindholdet i 6 fokusafgrøder sammenlignet for perioden Der skal også her tages højde for, at antallet af prøver varierer fra år til år, at grænseværdierne løbende ændres og at analyseprogrammet løbende udvides. Sammenligningen kan kun ses som en grov retningsangivelse af udviklingen for de udvalgte afgrøder. 5

8 2 Undersøgelser af 2006 Prøverne til pesticidanalyserne blev udtaget af fødevareregionerne. Prøveudtagningen fulgte EU prøvetagnings direktiv [3]. De kemiske analyser af prøverne blev foretaget på pesticidlaboratoriet i Fødevareregion Øst i Ringsted. De prøver, der overskred maksimalgrænseværdien eller den akutte reference dosis, blev verificeret på det danske referencelaboratorium på Fødevareinstituttet, DTU. I 2006 blev ca.140 forskellige typer fødevarer for fordelt på i alt 2247 prøver. Der blev for ca. 190 forskellige pesticider inklusiv nedbrydningsprodukter og isomerer. Undersøgelserne omfattede ikke alle pesticider, der anvendes på verdensplan. Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet arbejder løbende på at udvide antallet af pesticider i undersøgelsesprogrammet. I de tilfælde hvor der blev konstateret en signifikant overskridelse af maksimalgrænseværdien, dvs. en sikker overskridelse også inklusiv måleusikkerhed, var det muligt for Fødevarestyrelsen at foretage sanktioner overfor importøren eller grossisten. Fødevarestyrelsen har desuden indrapporteret overskridelser til det fælles europæiske overvågningssystem Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), der skal sikre hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne. 6

9 3 Resultater 3.1 Frugt og grønt I 2006 blev der udtaget i alt 1685 prøver af frugt og grønt (friske, dybfrosne, forarbejdede og økologiske varer). Heraf var de 329 prøver af danske afgrøder, 711 prøver produceret i EU og 645 prøver produceret i lande udenfor EU (3. lande). Der blev fundet i 51 % af alle prøver af frugt og grønt. I gennemsnit blev der fundet i koncentrationer, der overskrider maksimalgrænseværdierne () i 3.5 % af prøverne (59 prøver i alt). Generelt blev der oftere fundet i frugt end i grønt. Af figur 1 og 2 fremgår det, at der generelt findes flere i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Pesticidindhold i frugt 2006 Dansk produceret Produceret i EU Produceret udenfor EU 43% 73% 71% > 2% (1) > 1% (5) > 5% (23) Ingen påvist 55% Ingen påvist 26% Ingen påvist 24% Figur 1. Pesticidrester i frugt. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne der ikke blev påvist (ingen påvist), blev påvist i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) eller blev påvist i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. dansk frugt og i frugt dyrket i EU og frugt dyrket i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver, der har overskredet maksimalgrænseværdierne. 7

10 Pesticidindhold i grøntsager 2006 Dansk produceret Produceret i EU Produceret udenfor EU 31% 26% Ingen påvist 86% 13% > 1% (3) Ingen påvist 63% > 6% (17) Ingen påvist 68% > 6% (10) Figur 2. Pesticidrester i grøntsager. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne der ikke blev påvist (ingen påvist), blev påvist i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) eller blev påvist i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. danske grøntsager og grøntsager produceret i EU og grøntsager produceret i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver, der har overskredet maksimalgrænseværdierne. Fire af de restindhold i grøntsager som overskred -værdierne blev ligeledes beregnet til også at overskride den akutte reference dosis (ARfD). ARfD er den maksimale dosis af et pesticid, man kan indtage inden for en kort periode, et måltid eller en dag, uden at der sker akutte toksiske effekter. Restindholdene i en tomat og en agurk prøve fra Spanien, resulterede i overskridelser af ARfD, hhv. på 647% og 682% for børn. Sandsynligheden for at toksikologiske effekter ville kunne forekomme ved indtag af afgrøden, vurderes at være minimal, da ARfD altid er fastsat med en sikkerhedsfaktor. Da sikkerhedsniveauet i dette tilfælde var nedsat, blev disse to indhold vurderet toksikologisk uacceptable. I en prøve salat fra Frankrig blev der fundet restindhold af pesticidet methomyl, der overskred ArfD med 838% for voksne og 1431% for børn. Denne prøve blev af toksikologerne vurderet til at kunne have en sundhedsskadelig effekt ved indtagelse, og prøven blev derfor evalueret til at være sundhedsmæssig uacceptabel. Ved overskridelser af og ARfD skal virksomheden trække produkterne tilbage fra markedet, og denne tilbagetrækning kontrolleres af fødevareregionerne. Yderligere en prøve overskred ARfD med 169% for børn, selv om denne prøve ikke på daværende tidspunkt overskred den pågældende. Siden da er maksimalgrænseværdien blevet sat ned, så det i dag ville have været en overskridelse. Generelt kan det siges, at de påviste i de undersøgte prøver generelt ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Enkelte restindhold har dog givet an- 8

11 ledning til sundhedsmæssige overvejelser, hvilket understreger vigtigheden af forsat at følge udviklingen af indholdet af i den danske kost samt løbende at gennemgå de fastsatte grænseværdier på baggrund af nye oplysninger. Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de der kan forekomme i fødevarer på det danske marked ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 3.2 Økologiske produkter Der blev i 2006 taget 65 prøver af økologisk frugt og grønt. I 3 % af prøverne (2 prøver) blev der fundet, der indikerer ulovlig anvendelse. I en citron blev der fundet chlorpyriphos og propargite, og i en kiwi blev der fundet restindhold af fenhexamid. Begge prøver stammede fra Italien. Indholdene var under maksimalgrænseværdien. Derudover blev der fundet restindhold af pyrethrin i to prøver, tomat og peberfrugt. Dette betragtes dog ikke som en ulovlig anvendelse, da man i visse lande kan få dispensation til at sprøjte med dette stof. Fundene er indberettet til de respektive landes myndigheder. Der blev i 2006 udtaget 33 prøver af økologisk korn og ris. Der blev ikke fundet i nogen af disse prøver. 3.3 Børnemad Der blev i 2006 udtaget 20 prøver af børnemad, 10 prøver af frugt og grønt baseret babymad og 10 prøver cerealie baseret babymad. Der blev ikke fundet indhold af i nogen af disse prøver. Ud af de 20 prøver var 13 deklareret økologisk. 3.4 Korn Der blev i 2006 taget 144 prøver af konventionelt dyrket korn, ris og majs. Heraf blev der fundet i 30 prøver. Ingen af disse restindhold var over maksimalgrænseværdierne. I 13 af kornprøver blev der fundet rester af stråforkortermidlet chlormequat. Ud over de 144 prøver ris, korn og majs, blev der desuden udtaget 13 prøver pasta, hvor der blev fundet pirimiphos-methyl i 2 prøver fra hhv. Italien og Tyskland. Figur 3 viser fordelingen af fundene i korn, ris og majs for hhv. dansk produceret korn og korn produceret i og udenfor EU. 9

12 Pesticidindhold i korn, ris og majs 2006 Dansk produceret Produceret i EU 47% Produceret i lande udenfor EU 11% 11% Ingen påvist 89% Ingen påvist 53% Ingen påvist 89% Figur 3. Pesticidrester i korn, ris og majs. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist (ingen påvist), blev påvist i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne (under ) i hhv. danske afgrøder, afgrøder produceret i EU og udenfor EU. I 2006 blev der udtaget 57 prøver der var deklareret dyrket uden brug af stråforkortere. Disse prøver blev kun for stråforkorterne chlormequat og mepiquat. I 2 prøver af rug blev der påvist rester af chlormequat. Det var ikke muligt at fastslå, i hvilket land kornet var produceret. 3.5 Animalske produkter Der blev i 2006 taget 295 prøver af kød, mælk og honning. Af disse var 249 prøver dansk produceret kød, mælk og honning, og 46 prøver var udenlandsk produceret kød. Der blev ikke fundet i nogen af disse prøver. 4 Afgrøder med særlig fokus For at kunne følge udviklingen i fund af har Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet i samarbejde udvalgt 6 afgrøder, gulerod, jordbær, pære, tomat, æble og hvede for hvilke prøveantallet vil blive holdt stabilt fra år til år. I de følgende år vil der bliver fokuseret på disse afgrøder mht. antallet af fund, hvilke pesticider der anvendes mm. Tendensen for fund af i de seneste fem år for de 6 udvalgte afgrøder er præsenteret i tabel 1. Tendensen er opgivet for dansk producerede afgrøder overfor udenlandsk producerede afgrøder. 10

13 Tabel 1. Udviklingen i fund af , for 6 udvalgte afgrøder. Dansk Produceret Udenlandsk produceret Gulerod uden påvisninger < > uden påvisninger < > % 20% 0% 65% 32% 3% % 12% 0% 61% 27% 12% % 22% 0% 72% 22% 6% % 24% 3% 50% 50% 0% % 23% 0% 67% 33% 0% Dansk Produceret Udenlandsk produceret Jordbær uden påvisninger < > uden påvisninger < > % 47% 0% 58% 39% 3% % 50% 0% 0% 100% 0% % 58% 0% 33% 56% 11% % 83% 0% 44% 53% 3% % 54% 0% 27% 70% 3% Dansk Produceret Udenlandsk produceret Pære uden påvisninger < > uden påvisninger < > % 70% 17% 8% 89% 3% % 80% 10% 6% 94% 0% % 45% 0% 24% 73% 3% % 83% 0% 0% 100% 0% % 67% 0% 10% 90% 0% 11

14 Tabel 1 (fortsat). Udviklingen i fund af , for 6 udvalgte afgrøder. Dansk Produceret Udenlandsk produceret Tomat uden påvisninger < > uden påvisninger < > % 0% 0% 33% 67% 0% % 8% 0% 58% 42% 0% % 5% 0% 28% 72% 0% % 9% 0% 39% 61% 0% % 8% 0% 31% 67% 2% Dansk Produceret Udenlandsk produceret Æble uden påvisninger < > uden påvisninger < > % 19% 0% 28% 72% 0% % 28% 4% 16% 82% 2% % 44% 3% 26% 70% 4% % 59% 2% 14% 84% 2% % 33% 0% 11% 89% 0% Dansk Produceret Udenlandsk produceret Hvede uden påvisninger < > uden påvisninger < > % 46% 0% 40% 60% 0% % 40% 0% 54% 43% 3% % 24% 0% 77% 23% 0% % 29% 0% 74% 26% 0% % 14% 0% 68% 32% 0% 12

15 Generelt kan det ses, at andelen af prøver med fund af er svingende fra år til år, så det kan være svært at se en direkte tendens til enten fald eller forøgelse. Dansk producerede gulerødder og tomater ser ud til at ligge på et stabilt lavt niveau mht. indhold af, mens for de udenlandsk producerede gulerødder og tomater er niveauet noget højere og med lidt større udsving. For de udenlandsk producerede jordbær svinger andelen af prøver med fund så meget, at det ikke er muligt at se nogen tendens. For de dansk producerede jordbær ses det, at niveauet ligger forholdsvis stabilt på ca. 50%, dog med et stort udsving i For pærer ses det, at andelen af overskridelser af i dansk producerede pærer er faldet til 0. Andelen af prøver med fund er for svingende til, at en tendens kan ses. For dansk producerede æbler kan det se ud til, at en stigende tendens er blevet knækket i 2006, mens den for de udenlandske æbler stadig ligger på et stabilt højt niveau. For hvede kan det se ud til, at andelen af fund er faldet de seneste par år for de danske prøver, mens det for de udenlandske prøver ser ud til at der er et fald de første år, men derefter er andelen af fund stabiliseret. For hvede var der i 2002 markant færre fund af i dansk produceret hvede end i udenlandsk. Men dette forhold synes udlignet i de efterfølgende år, så det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at skelne mellem dansk og udenlandsk produceret hvede mht. andelen af prøver med fund. Det skal bemærkes, at nogle af de tendenser der ses vedr. andelen af fund ikke nødvendigvis er tegn på ændring i produktionsforhold, men kan skyldes, at udsving i vejret og andre forhold de pågældende år har resulteret i flere eller færre problemer med f.eks. svampe- eller insektangreb og et deraf følgende øget eller reduceret brug af pesticider. Det vil sige, det kan ikke umiddelbart konkluderes, om tendenserne skyldes vejrforholdene, ændrede mønstre i anvendelsen af pesticider eller en kombination. 5 Indtagsberegninger Der er i 2006 foretaget beregninger af indtaget af ved konsum, af de 25 afgrøder der betød mest for pesticidindtaget i perioden [2]. Beregningerne er foretaget på baggrund af de påviste restindhold af pesticider og konsumet af de enkelte afgrøder. Konsum data fra den danske kostundersøgelse er anvendt. Heri deltog ca personer i alderen 4-75 år. For de relevante fødevarer er det gennemsnitlige konsum for alle de deltagende personer beregnet og brugt i beregningerne. Som restindhold er brugt middelværdien af de fundne pesticidindhold i de relevante afgrøder. Konsum og restindhold er ganget med hinanden for hver kombination af afgrøde og pesticid. En detaljeret beskrivelse af indtagsberegningerne er givet i overvågningsrapporten for årene [2]. 13

16 Ved forarbejdning af afgrøder kan der ske en opkoncentrering eller reduktion af restindholdene. I flere tilfælde er det beregnede indtag korrigeret for disse forhold. Rug og hvede er omregnet til det restindhold, der vil forekomme i brød. Citrusfrugt, melon og bananer er korrigeret, da restindholdet hovedsagligt findes i skrællen. For de fleste af pesticiderne er det vurderet at højst 10% af indholdet vil findes i den spiselige del af frugten. Men for thiabendazol, benomyl, carbendazim og thiophanat-methyl formodes det, at 25% af restindholdet findes i den spiselige del. Der skal gøres opmærksom på, at der for mange kombinationer af afgrøde og pesticid kun er fundet ét positivt indhold. Beregningen her kan derfor kun bruges til at udtale sig om indtaget i En sammenligning med indtaget beregnet for årene skal derfor foretages med varsomhed, da en evt. spredning i de fundne indhold gennem årene ikke er en del af den nuværende beregning. Spredning i de fundne indhold kan både skyldes, at pesticidforbruget ændrer sig fra år til år, både på grund af at nye stoffer bliver tilladte, nogle stoffer bliver forbudte, ligesom vejret har indflydelse på behovet for brug af pesticider. Disse forhold kan være af stor betydning, når indtaget beregnes årligt, hvorimod disse forhold i nogen grad må forventes at blive udjævnet over en 5 års periode. På baggrund af resultaterne fra 2006 er det samlede indtag for en person beregnet til i gennemsnit at være 86 μg pesticid per dag (µg/dag/person). I tabel 2 vises de 20 afgrøder, der betyder mest for indtaget (78µg/dag/person), i alt svarende til 91% af det samlede indtag. Det beregnede indtag for 2006 er betydeligt mindre end indtaget for tilsvarende gruppe ( Alle (4-75 år))i rapporten fra (126 μg/dag/person) [2]. Det kan dog ikke på baggrund af de nuværende data konkluderes, at pesticidindtaget er faldet, da der kan være udsving på de enkelte år. Af tabel 2 ses, at æbler er den afgrøde, som absolut bidrager mest til det samlede indtag, hvilket også blev konkluderet i overvågningsrapporten for Dette skyldes primært danskernes høje konsum af æbler, men også at der hyppigt forekommer i æbler. Indtaget er beregnet for en person i alderen 4-75 år. I tabel 3 vises indtaget af de 20 pesticider, som udgør størstedelen af det samlede indtag. Det bemærkes, at flere forskellige pesticider bidrager betydeligt til indtaget. 14

17 Tabel 2. Indtaget for de 20 afgrøder, der betyder mest for indtaget med de fundne restindhold i 2006 Fødevare Indtag (μg/day/person) Æble 29 Salat 8,1 Tomat 6,9 Pære 4,7 Vin 3,8 Hvedebrød 3,6 Kartofler 3,0 Fersken/nektarin 2,8 Vindruer 2,8 Jordbær 2,7 Appelsin 2,2 Gulerod 1,9 Clementin/mandarin 1,68 Peberfrugt 1,5 Rugbrød 0,9 Kiwi 0,6 Banan 0,6 Melon 0,47 Eksotisk frugt 0,43 Blomme 0,32 Sum 78 I alt beregnet for alle afgrøder 86 15

18 Tabel 3. Indtaget for de 20 pesticider, der udgør størstedelen af indtaget i 2006 Pesticid Indtag (μg/day/person) Dithiocarbamater 10 Thiabendazol 9,4 Diazinon 6,8 Diphenylamin 6,7 Iprodion 4,4 Propargit 3,6 Carbendazim 3,2 Chlorpropham 3,0 Chlorpyrofos 2,5 Chlorothalonil 2,3 Chlormequat 2,1 Cyprodinil 1,9 Procymidon 1,8 Fenhexamid 1,6 Imazalil 1,6 Bromopropylat 1,4 Tolylfluanid 1,2 Methomyl 1,2 Difenoconazol 1,2 Fludioxonil 1,2 Sum 67 I alt beregnet for alle pesticider 86 6 Konklusion På baggrund af resultaterne fra den danske pesticid kontrol 2006 konkluderes det, at restindholdene af pesticider i fødevarer på det danske marked generelt set overholder gældende regler. Kontrollen omfattede i 2006 i alt 2247 prøver for indhold af. Prøverne var fordelt på ca. 140 forskellige typer fødevarer, hvor 1685 prøver frugt og grønt (inkl. økologisk, forarbejde og dybfrost), 247 prøver af korn (inkl. økologisk og forarbejdede) og 279 prøver kød blev. Herudover blev 20 prøver af babymad og 16 prøver af animalsk oprindelse (honning og mælk). Der blev fundet i 51 % af alle prøver af frugt og grønt. I gennemsnit blev der fundet i koncentrationer, der overskrider maksimalgrænseværdierne () i 3.5 % af prøverne. Generelt blev der oftere fundet i frugt end i grønt. Ligeledes blev der oftere fundet i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. 16

19 I 5 prøver grønt blev der fundet, hvor indholdet medførte en overskridelse af den akutte reference dosis (ARfD). To af disse fem prøver blev vurderet toksikologisk uacceptable. Selvom sandsynligheden for at en toksikologisk effekt vil kunne forekomme var minimal, blev det vurderet, at sikkerhedsniveauet var blevet betydeligt nedsat. For en af disse fem prøver blev det vurderet, at en toksikologisk effekt ikke ville kunne udelukkes, hvorfor denne salat prøve blev vurderet til at være sundhedsmæssig uacceptabel. I 2006 er sammensætningen af de udtagne prøver ændret radikalt i forhold til tidligere år, således at kontrollen er blevet mere risikobaseret. Denne ændring vil i de efterfølgende år give basis for en sammenligning fra år til år. Ligeledes vil der i de følgende år blive set nærmere på 6 udvalgte afgrøder, gulerod, jordbær, hvede, pære, tomat og æble. I 2006 blev det beregnet, at indtaget af var på 86 µg/dag/person. Sammenlignet med pesticidindtaget beregnet for , der var 126 µg/dag/person, er indtaget for 2006 mindre. Det kan dog ikke på baggrund af de nuværende data konkluderes, om pesticidindtaget er faldet, da der kan være udsving på de enkelte år. Det kan konkluderes, at de påviste i de undersøgte prøver generelt ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Enkelte restindhold har dog givet anledning til sundhedsmæssige overvejelser, hvilket understreger vigtigheden af forsat at følge udviklingen af indholdet af i den danske kost samt løbende at gennemgå de fastsatte grænseværdier på baggrund af nye oplysninger. Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de der kan forekomme i fødevarer på det danske marked ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 17

20

21 Bilag 1 Pesticider, der er medtaget i undersøgelsen i 2006 Bilaget angiver rapporteringsgrænser for de undersøgte pesticider. Som rapporteringsgrænser anvendes det laveste kalibreringsniveau, der kan opnås i 90% af de udførte analyseserier. Analysemetoder til frugt og grøntsager vises først i bilaget, metoder til korn og kød sidst i bilaget. For stoffer, hvor maksimalgrænseværdien er fastsat som en sum af flere stoffer, er påvisningerne anført for sum-stoffet, ikke for hvert indgående stof. Se skemaet sidst i dette bilag GC-multimetode (FP017) til frugt og grøntsager Rapporterings- Pesticid grænse Aclonifen 0,025 Aldrin 0,008 Atrazin 0,010 Azinphos-ethyl 0,014 Azinphos-methyl 0,011 Azoxystrobin 0,004 Bifenthrin 0,006 Binapacryl 0,250 Bitertanol 0,005 Bromophos 0,008 Bromophos-ethyl 0,010 Bromopropylat 0,014 Bupirimat 0,024 Buprofezin 0,008 Captafol 0,50 Captan 0,010 Carbofuran 0,006 Carbophenothion 0,05 Carbosulfan 0,01 Chlorbenzilat 0,010 Chlorfenson 0,01 Chlorfenvinphos 0,007 Chlormephos 0,011 Chlorothalonil 0,007 Chlorpropham 0,002 Chlorpropylat 0,008 Chlorpyrifos 0,008 19

22 GC-multimetode (FP017) til frugt og grøntsager Chlorpyrifos-methyl 0,007 Chlorthal-dimethyl 0,006 Clofentezin 0,024 Cyfluthrin 0,008 Cypermethrin 0,009 Cyprodinil 0,004 DDD, p,p'- 0,011 DDE, p,p'- 0,008 DDT, o,p'- 0,008 DDT, p,p'- 0,010 Deltamethrin 0,008 Demeton-S-methyl 0,002 Demeton-S-methylsulfon 0,031 Demeton-S-methylsulfoxid 0,036 Dialifos 0,050 Diazinon 0,010 Dichlofluanid 0,013 Dichloran 0,006 Dichlorvos 0,006 Dicofol, p,p'- 0,011 Dieldrin 0,009 Difenoconazol 0,025 Diflufenican 0,004 Dimethoat 0,007 Dioxathion 0,025 Diphenyl 0,009 Diphenylamin 0,006 Ditalimfos 0,008 Endosulfan-A 0,011 Endosulfan-B 0,008 Endosulfansulfat 0,011 Endrin 0,011 Ethiofencarb 0,007 Ethion 0,007 Etrimfos 0,008 Fenarimol 0,008 Fenchlorphos 0,008 Fenitrothion 0,040 Fenoxaprop-P-ethyl 0,005 Fenpropathrin 0,050 Fenpropidin 0,014 Fenpropimorph 0,007 Fenson 0,010 Fenthion 0,008 Fenthionsulfon 0,142 Fenthionsulfoxid 0,009 Fenvalerat 0,015 Flucythrinat 0,004 Fludioxonil 0,005 Fluzilazole 0,005 GC-multimetode (FP017) 20

23 til frugt og grøntsager Folpet 0,010 Formothion 0,04 Furathiocarb 0,05 HCH, alfa- 0,01 HCH, beta- 0,01 Heptachlor 0,012 Heptachlorepoxid A 0,014 Heptachlorepoxid B 0,014 Heptenophos 0,014 Hexachlorbenzen 0,007 Hexaconazole 0,005 Iprodion 0,020 Isofenphos 0,010 Jodfenphos 0,010 Kresoxim-methyl 0,007 Lambda-cyhalothrin 0,002 Lindan 0,018 Malathion 0,008 Mecarbam 0,008 Metacrifos 0,005 Metalaxyl 0,008 Methidathion 0,05 Methoxychlor 0,01 Mevinphos 0,005 Monocrotophos 0,04 Myclobutanil 0,008 Nitrofen 0,004 Nuarimol 0,013 Ofurace 0,005 Omethoat 0,008 Oxycarboxim 0,006 Parathion 0,007 Parathion-methyl 0,007 Penconazol 0,007 Pentachloranilin 0,008 Pentachloranisol 0,008 Pentachlorbenzen 0,007 Pentachlorphenol 0,006 Pentachlorthioanisol 0,05 Permethrin 0,006 Phenkapton 0,009 Phenthoat 0,009 Phenylphenol, ortho- 0,010 Phorat 0,050 Phorat sulfon 0,030 Phorat sulfoxid 0,029 Phosalon 0,010 Phosmet 0,025 Phosphamidon 0,25 Phoxim 0,197 21

24 GC-multimetode (FP017) til frugt og grøntsager Pirimicarb 0,009 Pirimiphos-ethyl 0,008 Pirimiphos-methyl 0,010 Prochloraz 0,004 Procymidon 0,020 Profenofos 0,009 Propargit 0,10 Propham 0,05 Propiconazol 0,014 Propyzamid 0,025 Prothiofos 0,010 Pyrazophos 0,010 Pyrethriner 0,025 Pyridaphenthion 0,002 Pyrimethanil 0,005 Quinalphos 0,022 Quintozen 0,030 Simazin 0,20 Sulfotep 0,008 Fluvalinat, tau 0,014 Tebuconazol 0,008 Tecnazen 0,007 TEPP 0,060 Tetrachlorvinphos 0,025 Tetradifon 0,05 Tetrasul 0,005 Thiometon 0,02 Tolclofos-methyl 0,012 Tolylfluanid 0,009 Triadimefon 0,044 Triadimenol 0,005 Triazophos 0,009 Trichlorfon 0,084 Trichloronat 0,008 Trifloxystrobin 0,025 Vamidothion 0,003 Vinclozolin 0,010 Dithiocarbamat-metode (FP019) til frugt og grøntsager Rapporterings- Pesticid grænse Dithiocarbamater 0,1 22

25 Chlormequat-metode (FP081) til frugt og grønt Rapporterings- Pesticid grænse Chlormequat 0,01 LC-multimetode (FP086) til frugt og grøntsager Rapporterings- Pesticid grænse Acephat 0,009 Aldicarb 0,033 Aldicarbsulfon 0,025 Aldicarbsulfoxid 0,008 Aldicarb sum 0,033 Benfuracarb 0,009 Carbaryl 0,006 Carbendazim 0,007 Thiophanatmethyl 0,011 Ethiofencarb 0,007 Fenhexamid 0,012 Imazalil 0,011 Linuron 0,012 Methamidophos 0,008 Methiocarb 0,011 Methomyl 0,010 Oxamyl 0,010 Propoxur 0,007 Thiabendazol 0,015 GC-multimetode (FP004) til korn og kornprodukter Rapporterings- Pesticid grænse Acephat 0,042 Aldrin 0,008 Atrazin 0,008 Azinphos-ethyl 0,008 Azinphos-methyl 0,008 Azoxystrobin 0,008 Benfuracarb 0,050 Bifenthrin 0,042 Binapacryl 0,250 Bitertanol 0,025 Bromophos 0,008 23

26 GC-multimetode (FP004) til korn og kornprodukter Bromophos - ethyl 0,008 Bromopropylat 0,050 Bupirimate 0,008 Captafol 0,250 Captan 0,250 Carbofuran 0,042 Carbophenothion 0,050 Carbosulfan 0,008 Chlorbenzilat 0,042 Chlordan, alfa 0,050 Chlordan, gamma 0,050 Chlorfenson 0,008 Chlorfenvinphos 0,042 Chlormephos 0,008 Chlorothalonil 0,025 Chlorpropham 0,008 Chlorpropylat 0,042 Chlorpyrifos 0,042 Chlorpyriphos-methyl 0,042 Cyfluthrin 0,008 Cypermethrin 0,008 DDD, p,p'- 0,008 DDE, p,p'- 0,008 DDT, o,p'- 0,008 DDT, p,p'- 0,008 Deltamethrin 0,008 Demeton-S-methylsulfon 0,008 Demeton-S-methylsulfoxid 0,008 Diazinon 0,008 Dichloran 0,008 Dichlorfluanid 0,008 Dichlorvos 0,008 Dicofol 0,050 Dieldrin 0,008 Dimethoat 0,008 Dioxathion 0,025 Diphenylamin 0,008 Ditalimphos 0,008 Endosulfan-A 0,008 Endosulfan-B 0,008 Endosulfansulfat 0,025 Endrin 0,008 Esfenvalerat 0,025 Ethion 0,025 Etrimfos 0,042 Fenarimol 0,025 Fenchlorphos 0,042 Fenitrothion 0,042 Fenpropathrin 0,050 Fenson 0,042 GC-multimetode (FP004) 24

27 til korn og kornprodukter Fenthionsulfoxid 0,008 Fentionsulfon 0,008 Flucythrinat 0,008 Folpet 0,025 Formothion 0,008 Furathiocarb 0,050 HCH, alfa- 0,008 HCH, beta- 0,008 Heptachlor 0,008 Heptachlorepoxid A 0,008 Heptachlorepoxid B 0,008 Heptenophos 0,008 Hexachlorbenzen 0,008 Iprodion 0,008 Isofenphos 0,042 Jodfenphos 0,008 Kresoxim-methyl 0,025 Lindan 0,008 Malathion 0,008 Mecarbam 0,008 Metalaxyl 0,008 Methoxychlor 0,008 Mevinphos 0,008 Monocrotophos 0,008 Myclobutanil 0,025 Nuarimol 0,008 Parathion 0,025 Parathion - methyl 0,025 Penconazol 0,008 Pentachloranilin 0,042 Pentachlorphenol 0,008 Permethrin 0,008 Phencapton 0,008 Phenthoat 0,008 Phosalon 0,025 Phosmet 0,025 Phoxim 0,008 Pirimicarb 0,008 Pirimiphos-ethyl 0,042 Pirimiphos-methyl 0,042 Procymidon 0,008 Profenofos 0,042 Propham 0,250 Propiconazol 0,008 Propyzamid 0,008 Prothiofos 0,008 Pyrazophos 0,008 Quinalphos 0,008 Quintozen 0,008 Simazin 0,008 25

28 GC-multimetode (FP004) til korn og kornprodukter Sulfotep 0,042 Tebuconazol 0,042 Tecnazen 0,042 TEPP 0,008 Tetrachlorvinphos 0,083 Tetradifon 0,042 Tetrasul 0,008 Tolclofos-methyl 0,008 Tolyfluanid 0,042 Triadimefon 0,008 Triadimenol 0,008 Triazophos 0,008 Trichloronat 0,042 Trifloxystrobin 0,008 Vinclozolin 0,042 Chlormequat-metode (FP045) til korn og kornprodukter Rapporterings- Pesticid grænse Chlormequat 0,01 Mepiquat 0,01 Glyphosat-metode (FP054) til korn og kornprodukter Rapporterings- Pesticid grænse Glyphosat 0,15 GC-multimetode (FP091) til kød og animalske produkter Rapporterings- Pesticid grænse Aldrin 0,01 Binapacryl 0,02 Chlorpyriphos 0,027 Chlorpyriphos-methyl 0,091 Cyfluthrin 0,01 Cyhalothrin, lamda- 0,01 Cypermethrin 0,01 DDD, p,p'- 0,07 DDE, p,p'- 0,02 GC-multimetode (FP091) 26

29 til kød og animalske produkter DDT, o,p'- 0,02 DDT, p,p'- 0,06 Deltamethrin 0,06 Dichloran 0,01 Dieldrin 0,01 Endosulfan-A 0,01 Endosulfan-B 0,01 Endosulfansulfat 0,01 Endrin 0,02 Fenson 0,09 Fenvalerat 0,02 Flucythrinat 0,01 HCH-alfa 0,02 Heptachlorepoxid A 0,03 Heptachlorepoxid B 0,02 Lindan 0,01 Malathion 0,01 Methidathion 0,006 Methoxychlor 0,003 Pentachloranilin 0,01 Pentachlorbenzen 0,23 Permethrin 0,01 Pirimiphos-methyl 0,01 Procymidon 0,02 Propiconazol 0,17 Prothiophos 0,02 Quintozen 0,03 27

30 Følgende pesticider bestemmes som summen af pesticider, isomerer eller nedbrydningsprodukter: Pesticid Summen af aldicarb aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon captan captan og folpet carbendazim carbendazim og benomyl cypermethrin cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger chlordan cis- og transisomerer DDT p,p -DDT, o,p -DDT, p,p -DDE og p,p -TDE (DDD) udtrykt som DDT demeton-s-methyl oxydemeton-methyl og demeton-s-methyl sulfon udtrykt som oxydemeton-methyl dimethoat dimethoat og ometoat udtrykt som dimethoat mancozeb se maneb maneb (dithiocarbamater) mancozeb, maneb, metiram, propineb og zineb udtrykt som carbondisulfid 1) endosulfan alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat udtrykt som endosulfan esfenvalerat se fenvalerat fenthion fenthion og dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfoner heraf udtrykt som fenthion fenvalerat RR- og SS-isomerer 2) folpet se captan HCH alfa- og betaisomerer heptachlor heptachlor og heptchlorepoxid udtrykt som heptachlor mevinphos cis- og transisomerer permethrin Isomerer phosphamidon E- og Z-isomerer og E- og Z-isomerer af N-desethylphosphamidon phorat phorat, dets oxygenanalog og deres sulfoner udtrykt som phorat quintozen quintozen og pentachloranilin udtrykt som quintozen ½triadimefon triadimefon og triadimenol triadimenol se triadimefon 1) Metoden skelner ikke mellem dithiocarbamater, der indgår i, og øvrige dithiocarbamater 2) Definitionen på fenvalerat følger i nærværende rapport definitionen i -bekendtgørelse [4] 28

31 Bilag 2 Antal undersøgte prøver og påvisninger i 2006 Tabellens venstre side viser, hvor mange prøver, der er for hver vareart (fordelt på oprindelse) og hvor mange af disse prøver, der var uden påviste. Der er også angivet, hvor mange fund (påvisninger) af der var for hver kombination af vareart og oprindelse (fordelt på fire grupper i forhold til maksimalgrænseværdien). Tabellens højre side viser hvilke stoffer, der blev påvist for hver kombination af vareart og oprindelse. Her er angivet, hvor mange prøver der blev for det pågældende stof, fundenes fordeling i fire grupper (i forhold til maksimalgrænseværdien), koncentrationen i den prøve der havde det største indhold, samt maksimalgrænseværdien for den pågældende vareart/stof kombination. Forkortelser: DK: Dansk produceret; UDL: Udenlandsk produceret; : Maksimalgrænseværdi. Frugt, grøntsager o.l. (friske) (pr. vareart, oprindelse, stof) Antal fund Antal fund Abrikos UDL 2 4 Azinphos-methyl 2 1 0,019 0,5 Cypermethrin 2 1 0,016 2 Dithiocarbamater 2 2 0,40 2 Agurk DK Azoxystrobin ,08 1 Imazalil ,05 0,2 Agurk UDL Carbendazim ,220 0,1 Carbendazim (sum) ,036 1 Chlorothalonil ,019 1 Cyprodinil ,050 Metalaxyl ,16 0,5 Methamidophos ,500 1 Methomyl ,077 0,05 Procymidone ,06 1 Pyrimethanil ,005 0,5 Tolylfluanid ,017 Triadimenol + Triadimefon ,034 0,1 29

32 Frugt, grøntsager o.l. (friske) (pr. vareart, oprindelse, stof) Antal fund Antal fund Ananas UDL Carbaryl 3 1 0,020 1 Carbendazim 3 1 0,011 0,1 (sum) Triadimenol ,70 3 Triadimefon Carbendazim Appelsin UDL (sum) ,900 5 Carbofuran ,09 0,3 Chlorpyriphos ,350 0,3 Cyhalothrin, lambda ,007 0,1 Cypermethrin ,01 2 Diazinon ,06 1 Dicofol ,120 2 Diphenylamin ,013 0,05 Fenitrothion ,038 2 Fenpropathrin ,15 Fludioxonil ,02 Imazalil ,1 5 Malathion ,08 2 Methamidophos ,04 0,2 Methidathion ,20 2 Permethrin ,02 0,05 Phenylphenol, ,90 12 Phosmet ,01 Pirimiphosmethyl ,41 1 Prochloraz ,32 10 Propargite ,28 Thiabendazole ,4 5 Asparges DK 1 1 Asparges UDL Chlorpyriphos 9 1 0,10 0 Aubergine UDL Bifenthrin ,01 0,2 Carbendazim 3 1 0,008 0,5 Chlorothalonil ,280 2 Cypermethrin ,320 0,5 Esfenvalerat, RR og SS ,026 0,02 Esfenvalerat, RS og SR ,034 0,02 Prothiophos ,043 Avocado UDL 3 3 Babymajs UDL

33 Frugt, grøntsager o.l. (friske) (pr. vareart, oprindelse, stof) Antal fund Antal fund Banan UDL Bifenthrin ,026 0,1 Chlorpyriphos ,026 3 Imazalil ,44 2 Linuron ,02 0,05 Thiabendazole ,34 5 Basilikum UDL Cypermethrin 4 1 0,17 2 Carbendazim Bladselleri UDL 1 (sum) 1 1 0,13 0,1 Difenoconazole 1 1 0,10 Blomkål DK 5 5 Blomkål UDL Blomme DK Dimethoate + Omethoate ,110 0,02 Dithiocarbamater ,40 1 Blomme UDL Azinphos-methyl ,013 0,5 Bifenthrin ,090 0,2 Carbaryl ,038 3 Carbendazim (sum) ,18 0,5 Chlorpyriphos ,05 0,2 Cypermethrin ,05 1 Fenitrothion ,05 0,5 Fenthion ,03 Iprodion ,60 5 Methiocarb ,017 Methomyl ,026 0,5 Phosalon ,029 1 Blåbær UDL 1 1 Broccoli UDL 4 4 Brombær UDL 1 1 Fenhexamid 1 1 0,04 10 Bønne, grøn, m. bælg DK

34 Frugt, grøntsager o.l. (friske) (pr. vareart, oprindelse, stof) Antal fund Antal fund Bønne, grøn, m. bælg UDL Azoxystrobin ,09 1,0 Bifenthrin ,018 0,5 Carbendazim ,060 0 Cyhalothrin, Lambda ,049 0,2 Cypermethrin ,03 0,50 Cyprodinil ,049 Deltamethrin ,013 0,20 Difenoconazole ,01 Dimethoate + omethoate ,41 0 Dithiocarbamater ,00 1,00 Fludioxonil ,03 Iprodion ,27 5,0 Methamidophos ,03 0,5 Thiabendazole ,03 0 Vinclozolin ,220 2,0 Bønner, tørrede UDL 2 2 Cashewnød UDL 3 3 Champignon DK 5 5 Champignon UDL Cherimoya UDL 2 2 Chili UDL Carbendazim (sum) 3 2 0,26 1,0 Carbendazim (sum) ,06 0,10 Chlorpyriphos ,22 0,5 Cypemethrin ,60 0,5 Dicofol ,70 0,02 Dimethoate + omeathoate ,21 0,02 Endosulfan (sum) ,320 1 Ethion ,100 0,1 Imazalil ,01 0,02 Profenophos ,320 5 Triadimenoltriadimefon ,03 0,5 32

35 Frugt, grøntsager o.l. (friske) (pr. vareart, oprindelse, stof) Antal fund Antal fund Citron UDL Bromopropylate ,19 2 carbendazim ,027 0,1 Captan + Folpet ,015 0,1 Carbendazim (sum) ,27 5 Chlorpyriphos ,090 0,2 Cypermethrin ,160 2 Diazinon ,017 0,02 Dicofol (sum) ,700 2 Fenson ,013 Imazalil ,200 5 Methidathion ,430 2 Phenylphenol, ,80 12 Prochloraz , Profenophos ,03 0,05 Thiabendazole ,480 5 Citrongræs UDL Azoxystrobin 6 1 0,009 3 Clementin, mandarin UDL Aldicarb (sum) ,06 0,2 Azinphos-methyl ,01 1 Carbendazim ,016 0,1 Carbendazim (sum) ,16 5 Chlorpyriphos ,39 2 Cyhalothrin, lambda ,017 0,2 Dicofol (sum) ,90 2 Dimethoate + omethoate ,03 0 Fenthion ,13 Imazalil ,00 5 Malathion ,50 2 Methidathion ,25 2 Parathion-methyl ,047 0,02 Phenylphenol, , Phosmet ,90 Prochloraz ,80 10 Procymidone ,06 0,02 Propargite ,027 Tebuconazole ,018 Thiabendazole ,900 5 Carbendazim Courgette UDL (sum) 8 1 0,090 0,3 33

36 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Fersken UDL Azinphos-methyl ,044 0,5 Carbaryl ,05 1 Carbendazim (sum) ,440 1 Chlorpyriphos ,05 0,2 Cypermethrin ,10 2 Cyprodinil ,04 Dichloran ,37 Diflufenican ,050 Dithiocarbamater ,210 2 Fentrithion ,010 0,5 Fenthion ,035 Fludioxonil ,033 Iprodion ,200 5 Phenylphenol, ,029 Tebuconazole ,02 Thiabendazole ,03 0,05 Figen UDL 1 1 Forårsløg UDL Cypermethrin 3 1 0,310 0,05 Cyprodinil 3 1 0,016 Galangarod UDL 2 2 Carbendazim Granatæble UDL (sum) 4 2 0,044 0,1 Fludioxonil 4 1 0,470 Grapefrugt UDL Aldicarb (sum) ,120 0,2 Bromopropylate ,800 2 Carbaryl ,014 1 Carbendazim ,030 0,1 Carbendazim (sum) ,046 5 Chlorpyriphos ,450 0,3 Diazinon ,280 1 Fludioxonil ,005 Fluvalinate, tau ,070 Imazalil ,000 5 Malathion ,025 2 Methidathion ,500 2 Phenylphenol, , Prochloraz , Prothiophos ,050 Thiabendazole ,700 5 Triadimenoltriadimefon ,046 0,1 34

37 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Guava UDL Endosulfan (sum) 2 1 0,03 0,05 Ethion 2 1 0,03 0,1 Methidathion 2 1 0,05 0,02 Gulerod DK Chlorfenvinphos ,02 0,5 Linuron ,032 0,2 Quintozen (sum) ,019 0,02 Gulerod UDL Aldicarb(sum) ,028 0,1 Difenoconazole ,04 Linuron ,017 0,2 Tebuconazole ,046 Gurkemeje UDL 2 2 Hasselnød UDL 1 1 Hvidløg UDL Hørfrø UDL 1 1 Ingefær UDL Aldicarb 5 1 0,150 0,05 Jordbær DK Azoxystrobin ,08 2 Diphenylamin ,01 0,05 Fenhexamid ,12 5 Pyrimethanil ,060 1 Tolylfluanid ,038 2 Jordbær UDL Azoxystrobin ,18 2 Bifenthrin ,035 0,5 Carbendazim ,400 0,1 Carbendazm (sum) ,024 0,1 Chlorothalonil ,024 3 Cyhalothrin, lambda ,013 0,5 Cypermethrin ,02 0,05 Cyprodinil ,34 Deltamethrin ,009 0,05 Diflufenican ,040 Dithiocarbamater ,310 2 Endosulfan (sum) ,024 0,05 Fenarimol ,008 0,3 Fenhexamid ,100 5 Fludioxonil ,260 Iprodion , Kresoxim-methyl ,120 1 Myclobuthanil ,060 1 Penconazole ,020 0,05 Procymidone ,400 5 Thiophanatemethyl ,110 0,1 Triadimenol + triadimefon ,400 0,5 35

38 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Jordskok UDL 1 1 Kaki UDL Bifenthrin ,021 0,05 Chlorpyriphos ,061 0,05 Dimethoate + omethoate ,014 0,02 Dithiocarbamater ,100 0,05 Fenthion ,800 Malathion ,023 0,5 Kartoffel DK Kartoffel UDL Chlorpropham ,700 5 Kikærter UDL 1 1 Kinakål DK 2 2 Kinakål UDL 1 1 Kirsebær DK 1 1 Kirsebær UDL 1 1 Carbendazim (sum) 1 1 0,034 0,1 Kiwi UDL Chlorpropham ,006 0,05 Diazinon ,021 0,2 Fenhexamid , Fenitrothion ,12 0,5 Iprodion ,10 5 Malathion ,042 0,5 Vinclozolin , Kiwi puré 1 1 Koriander UDL 1 1 Kumquat UDL 1 1 Malathion 1 1 0,016 0,5 Kvæde UDL 1 1 Carbendazim (Sum) 1 1 0,007 2 Lime UDL Acephate 3 1 0,05 0,02 Imazalil 3 3 2,300 5 Thiabendazol 3 1 0,27 5 Linse, tørret UDL 1 1 Litchi UDL 1 1 Løg DK Cypermethrin ,035 0,1 Løg UDL Carbaryl ,015 1 Majs UDL 2 2 Mango UDL Chlorpyriphos ,059 0,05 Cypermethrin ,060 0,05 Prochloraz ,900 5 Thiabendazole ,

39 Frugt, grøntsager o.l. (friske) Antal fund Antal fund Melon UDL Bifenthrin ,019 0,05 Carbendazim 8 1 0,007 0,1 Carbendazim (sum) ,49 0,5 carbofuran ,042 0,02 Chlorothalonil ,020 1 Cyhalothrin, Lambda ,006 0,05 Cyprodinil ,10 Diazinon ,015 0,02 Dicofol (sum) ,35 0,5 Dithiocarbamater ,50 0,5 Endosulfan (sum) ,24 0,3 Imazalil ,20 2/0.02 Malathion ,016 3 Metalaxyl ,013 0,2 Methamidophos ,10 0,01 Methomyl ,05 0,05 Phenylphenol, ,06 Procymidone ,029 1 Thiabendazole ,060 0,05 Triadimenol + triadimefon ,036 0,1 Minneola UDL 1 4 Chlorpyriphos 1 1 0,120 0,3 Imazalil 1 1 0,500 5 Phenylphenol, , Thiabendazole 1 1 0,110 5 Muskatnød UDL 1 1 Nektarin UDL Aldicarb ,031 0,05 Azinphos-methyl ,150 0,5 Bitertanol ,029 1 Carbendazim (sum) ,310 1 Chlorothalonil ,016 1 Chlorpyriphos ,02 0,2 Chlorpyriphosmethyl ,04 0,5 Cyhalothrin, Lambda ,04 0,2 Cypermethrin ,13 2 Cyprodinil ,10 37

40 Frugt, grøntsager o.l. (friske) (pr. vareart, oprindelse, stof) Antal fund Antal fund Nektarin (fortsat) UDL Difenoconazole ,04 Dithiocarbamater ,27 2 Fenhexamid ,11 5 Fenitrothion ,08 0,5 Fludioxonil ,04 Iprodion ,09 5 Malathion ,08 0,5 Propargite ,29 Tebuconazole ,09 Trifloxystrobin ,03 Vinclozolin ,01 0,05 Nellike UDL 1 1 Okra UDL 2 2 Papaya UDL Bifenthrin ,02 0,05 Carbendazim ,20 0,1 Carbendazim (sum) 5 2 0,04 0,2 Difenoconazole ,01 Dithiocarbamater ,70 0,05 Methomyl ,05 0,05 Prochloraz ,60 5 Thiabendazole ,30 10 Thiophanate-methyl ,07 1 Paranød UDL 1 1 Passionsfrugt UDL 2 2 Pastinak DK Linuron 3 2 0,027 0,2 Peberfrugt UDL Azoxystrobin ,17 2 carbendazim (sum) ,02 0,1 Chlorpyriphos ,013 0,5 Cypermethrin ,02 0,5 Cyprodinil ,070 deltamethrin ,03 0,2 Dithiocarbamater ,20 2 Endosulfan (sum) ,28 1 Fludioxonil ,130 Fluvalinate, tau ,01 Iprodion ,02 5 Kresoxim-methyl ,050 1 Methamidophos ,100 0,01 Methiocarb ,260 Methomyl ,019 0,2 Myclobuthanil ,060 0,5 Oxamyl ,02 38

41 Frugt, grøntsager o.l. (friske) (pr. vareart, oprindelse, stof) Antal fund Antal fund Peberfrugt (fortsat) UDL Penconazole ,01 0,05 Procymidon ,170 2 Pyrimethanil ,04 tebuconazole ,120 trifloxystrobin ,060 Persille UDL 1 1 Pinjekerner UDL 2 2 Pistacienød UDL 1 1 Pitaya UDL Carbendazim (sum) 2 2 0,028 0,1 Cypermethrin ,100 0,05 Iprodion 6 1 0,170 0,02 Thiabendazole 6 1 0,042 0,05 Pomelo UDL Dicofol 5 2 0,160 2 Imazalil ,10 5 Methidathion 5 1 0,06 2 Phenylphenol, ,02 12 Prochloraz 5 1 0, Thiabendazole 5 1 2,70 5 triazophos 5 1 0,01 0,02 Porre UDL Dithiocarbamater 4 1 0,22 3 Tebuconazole 4 1 0,017 Purløg UDL 1 1 Pære DK Bitertanol ,110 2 Chlormequat ,036 0,2 Tolylfluanid ,08 1 Pære UDL Azinphos-methyl ,14 0,5 Bromopropylate ,028 2 Carbaryl ,47 3 Carbendazim ,14 0,2 Carbendazim (sum) ,290 2 Chlormequat ,087 0,03 Chlorpyriphos ,03 0,5 Cypermethrin ,02 1 Cyprodinil ,006 Difenoconazole ,37 Diphenylamin ,45 10 Dithiocarbamater ,90 3 Fenitrothion ,02 0,5 Imazalil ,05 5 Iprodion , Phorat (sum) ,009 0,05 Phosalon ,

42 Frugt, grøntsager o.l. (friske) (pr. vareart, oprindelse, stof) Antal fund Antal fund Pære (fortsat) UDL Phosmet ,041 Pirimicarb ,014 Procymidone ,120 1 Pyrimethanil ,380 1 Thiabendazole ,360 5 Tolylfluanid ,200 1 Rabarber UDL 1 1 Radise UDL 1 1 Endosulfan (sum) 1 1 0,03 0,05 Rambutan UDL Carbaryl ,05 1,0 Carbendazim ,10 0,1 Carbendazim (sum) ,09 0,1 Cypermethrin ,07 0,05 Thiabendazole ,44 0,05 Rosenkål DK 2 2 Rosenkål UDL 1 1 Rosmarin UDL 1 1 Rødbede DK 4 4 Salat DK Cypermethrin ,200 2 Dimethoate + omethoate ,310 0,5 Pirimicarb ,200 0,3 Salat UDL Aldicarb ,028 0,05 Azoxystrobin ,200 3 Bifenthrin ,180 2 carbendazim ,30 0,1 Chlorpyriphos ,009 0,05 Cyhalothrin, lambda ,02 1 Cyprodinil ,038 Deltamethrin ,100 0,5 Dichloran ,080 Dimethoate + omethoate ,080 0,5 Dithiocarbamater Fludioxonil ,014 Iprodion ,

43 Frugt, grøntsager o.l. (friske) (pr. vareart, oprindelse, stof) Antal fund Antal fund Salat (fortsat) UDL Metalaxyl ,03 2 methomyl ,400 2 Pirimicarb ,014 0,3 Procymidon ,70 5 Propyzamid ,49 1 Tolclophosmethyl ,370 Vinclozolin ,400 5 Skorzonerod UDL 1 1 Solbær UDL 2 2 Solsikkekerne UDL 1 1 Spidskål DK 1 1 Spinat DK Azoxystrobin ,130 0,05 Captafol ,02 0,02 Carbendazim 5 1 0,019 0,1 Azimphos- Spinat UDL methyl ,025 0,5 Azoxystrobin ,190 0,05 Bifenthrin ,140 0,05 Carbendazim ,140 0,1 Chlorpyriphos ,039 0,05 Cyhalothrin, lambda ,090 0,5 Cypermethrin ,680 0,5 Cyprodinil ,100 Deltamethrin ,000 0,5 Dimethoate + omethoate ,008 0,02 Dithiocarbamater ,600 0,05 Fenitrothion ,060 0,5 Fludioxonil ,700 Iprodion ,100 0,02 Methomyl ,019 2 Stikkelsbær UDL 1 1 Fenarimol 1 1 0,02 1 Stjernefrugt UDL Azoxystrobin ,015 0,05 Carbendazim ,090 0,1 Carbendazim (sum) ,120 0,1 Chlorpyriphos ,03 0,05 Cyhalothrin, lambda ,007 0,02 Cypermethrin ,032 0,05 41

44 Frugt, grøntsager o.l. (friske) (pr. vareart, oprindelse, stof) Antal fund Antal fund Stjernefrugt (fortsat) UDL Demeton-Smethyl ,09 Esfenvalerate, RR og SS ,021 0,02 Esfenvalerate, RS og SR ,024 0,02 Methomyl ,034 0,05 Triadimenol + triadimefon ,037 0,1 Tamarillo (trætomat) UDL Carbendazim 5 1 0,120 0,5 Cypermethrin 5 2 0,063 0,5 Dithiocarbamater 5 2 0,40 3 Permethrin 5 1 0,120 0,05 propoxur 5 1 0,027 0,05 Tomat DK Pyrimethanil ,066 1 Tolylfluanid ,080 3 Tomat UDL Azoxystrobin ,008 2 Bifenthrin ,060 0,2 Bitertanol ,100 3 Carbendazim (sum) ,038 0,5 Chlorothalonil ,200 2 Cypermethrin ,16 0,5 Cyprodinil ,400 Difenoconazole ,130 Endosulfan (sum) ,04 0,5 Fenarimol ,02 0,5 Fenhexamid ,06 1 Fludioxonil ,100 Iprodion ,32 5 Oxamyl ,04 Procymidone ,20 2 Pyrimethanil ,220 1 Tebuconazole ,16 Tolylfluanid ,06 3 Tyttebær UDL

Rebild Kommunes Vandråd

Rebild Kommunes Vandråd Rebild Kommunes Vandråd Mødereferat 21. februar 2011 CNH/Vandrådsmøde015 Tlf. direkte: 98378664/23340484 Sag: Rebild Vandråd Antal sider: 2 Sag : Møde i Rebild kommunes Vandråd Dato/tid : Onsdag d. 2.

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2010

Pesticidrester i fødevarer 2010 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 30, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2010 Jensen, Bodil Hamborg; Christensen, Hanne Bjerre; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilberg, Gudrun; Grossmann, Annette;

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2007

Pesticidrester i fødevarer 2007 Pesticidrester i fødevarer 2007 - Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Pesticidrester i fødevarer 2007 - Resultater fra den

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Indledning Pesticider eller sprøjtemidler er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2011

Pesticidrester i fødevarer 2011 Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2008

Pesticidrester i fødevarer 2008 Pesticidrester i fødevarer 2008 Resultater fra den danske pesticidkontrol FødevareRapport 2009:06 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Pesticidrester i fødevarer 2008

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2012 Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør

Læs mere

Pesticidrester 1. kvartal 2015

Pesticidrester 1. kvartal 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2016 Pesticidrester 1. kvartal 2015 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Pesticidrester i fødevarer Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg e-mail jha@fdir.dk tlf 33 95 64 68 Kontrol af fødevarer! Ansvarlig myndighed: Fødevaredirektoratet! Finansiering

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2009

Pesticidrester i fødevarer 2009 Pesticidrester i fødevarer 2009 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Denne rapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2010 Forfattere:

Læs mere

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011 Pesticider i kosten 1. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 5.12.14 L 349/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1295/14 af 4. december 14 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/09 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 26, 2017 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 27.11.20 Den Europæiske Unions Tidende L 312/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 99/20 af 26. november 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun;

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2013 Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2013 Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 207 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Pesticidkontrol af fødevarer Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 202 Document Version Også kaldet

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2011 Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Rikke Liljeroth Lindeberg Bille Otto

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 202 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide Beslutningsforslag nr. B 150 Folketinget 2015-16 Fremsat den 1. april 2016 af Søren Egge Rasmussen (EL), Eva Flyvholm (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Pernille

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2011 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør en sundhedsmæssig

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 203 Pesticider i kosten 4. kvartal 203 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 7..20 Den Europæiske Unions Tidende L 264/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 878/20 af 6. oktober 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2014

Pesticidrester i fødevarer 2014 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 122 Offentligt Pesticidrester i fødevarer 2014 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2016 Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Pesticider og gener spiller sammen

Pesticider og gener spiller sammen Pesticideksponering under graviditet og børns udvikling Pesticider og gener spiller sammen Helle Raun Andersen 1, Christine Wohlfahrt-Veje 2, Tina Kold Jensen 1 Fróði Debes 1, Flemming Nielsen 1, Philippe

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2013 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 I én prøve i 2. kvartal blev der fundet

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2016 Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere