Journalplan Boligstyrelsens 4. Kontor med BK-koder J. nr. Saggruppe B/K Bemærkning 310 Generelt 311 Lovgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Journalplan Boligstyrelsens 4. Kontor med BK-koder J. nr. Saggruppe B/K Bemærkning 310 Generelt 311 Lovgivning"

Transkript

1 Journalplan oligstyrelsens 4. Kontor med K-koder J. nr. Saggruppe /K emærkning Husk alle sager på 31xx-0 bevares, da der er tale om generelle sager Planens benyttelse er checket på basis af journalkort 0 Sekretariatssager K Tommefingerregler for bevaring og kassation i sekretariatssager implementeres 310 Generelt 3100 Generelt Hele gruppen bevares, da der er tale om lovforberedende arbejde og betjening af folketinget på 311 Lovgivning øverste administrative niveau Generelt (herunder huskesag) Generelle lovgivningsforhold 3111 Udarbejdelse af lovforslag Lovændringer / lovforberedende arbejde 3112 Folketingsbehandling Lovbekendtgørelser, bekendtgørelser og 3113 cirkulærer 3114 Aftaler og kotymer Tom Henvendelser fra folketingsudvalg 3115 (almindelig del) Henvendelser fra udvalg (boligudvalg, finansudvalg, kommuneudvalg) Henvendelser fra folketingsmedlemmer 3116 (onsdagsspørgsmål) 3117 Forespørgsler / redegørelser Til folketinget 3118 Tom 3119 Forskelligt Private beslutningsforslag i folketinget Hele gruppen undtagen visse kommunesager bevares, da der er tale om regulering på øverste administrative niveau. 312 Udredning, kortlægning og statistik 3120 Generelt Udredninger m.m. (diverse oversigter og standardskemaer) 3121 Nye initiativer Diverse arbejsgrupper m.m Statistik Kun en sag med O4 boligtælling evillingsprogram evillingsprogram / boligkvoter (også til særlige grupper) Løbenummer 0, generelle sager, bevares. Øvrige sager henlagt efter kommunenummer. Her kasseres sager med materiale udelukkende modtaget til orientering, ex. Kommuneplaner Kommunesager K Udvalgsarbejde ved den almennyttige 3125 sektor generelt Ikke statslige udvalg (udvalg sammen med interesseorganisationer og kommuner) 3126 Forskning og forsøg Udskilt fra gruppe Tom

2 3128 Tom 3129 Tom 313 Tilsagn om støtte til byggeri og drift 3130 Generelt Generelt støtte og finansiering 3131 Nybyggeri K Støttesager (svarer til 11 og 12-sager i gammel kontoropdelt journalplan). Løbenummer 0, generelle sager bevares. Øvrige sager efter kommunenummer kasseres. Fra 1979 er nøgledata fra støttesagerne indtastet i Almennyttige boligselskabers tilsagnsregister (0026: E011), som er afleveret yggeskader K Løbenummer 0, generelle sager, bevares. Øvrige sager efter kommunenummer kasseres. Der er tale om enstypesager med ringe informationsindhold (typisk økonomiske beregninger af udbedringsprojekter) Forsøgsbyggeri Generelt, ff Enkeltsager på kommunenummer. evares, da der er tale om unikt byggeri på forsøgsbasis Ombygning af store lejligheder samt miljøforberedende foranstaltninger ( 54a) 3135 Omprioritering K Statsgarantiordningen for ubebyggede 3136 grunde 3137 Tom 3138 Tom 3139 Tom 314 Tilsyn - organisation 3140 Generelt Løbenummer 0, generelle sager Generelt 54, ff Enkeltsager på boligforeninger om miljøforbedringer. evares, da der er tale om et særligt satsningsområde. Løbenummer 0, generelle sager, bevares. Øvrige sager enkeltsager på boligforeningsnummer kasseres, da der er tale om detailøkonomiske spørgsmål, som må kunne belyses via tinglysning etc. Havde saggruppe 13 i gammel kontoropdelt journalplan. evares da ganske få sager fra særlig ordning. Hovedparten af gruppen bevares, da der enten er tale om tilsyn med tilsyn (typisk kommunernes tilsyn med boligforeningerne) og dermed tilsyn på øverste administrative niveau samt sager om godkendelse af nye boligforeninger. Godkendelse af nye selskaber (herunder sammenlægning og omdannelse af 3141 selskaber samt nedlæggelse) Løbenummer 0, generelle sager samt nyoprettelser. Øvrige sager på boligforeningsnummer oligselskabers ledelse Administration af boligselskaber. Løbenummer 0, generelle sager. Øvrige sager på boligforeningsnummer typisk klager.

3 Afdelingers ledelse (herunder afdelingsbestyrelsens valg og kompetence, afholdelse af 3143 afdelingsmøder og urafstemning) la. eboerindflydelse. Løbenummer 0, generelle sager. Løbenummer 0, generelle sager. Øvrige sager på boligforeningsnummer kasseres. Svarer til tidligere vedtægtssager (5-sager), men tilsynet og godkendelsen af vedtægter overgik i 1975 til kommunerne, hvor sagerne må formodes at bevares Vedtægter K 3145 Kommunale tilsyn Løbenummer 0, generelle sager. Få sager. Tilsyn med tilsyn Tom 3147 Tom 3148 Tom 3149 Tom 315 Tilsyn - udlejning 3150 Generelt I denne gruppe er en del enkeltsager sat til kassation efter en sagsgennemgang. Her fremgik det, at de berørte sager primært omhandler virkelige petitesser, som dårlig kan siges at have nogen langsigtet bevaringsværdi. Løbenummmer 0, generelle sager. Ex sager om anvisningsregler, ex fordeling af indvandrere. Få sager Overdragelse af lejligheder mv. (herunder fortrins-, bygge- og fremlejeret) K Løbenummer 0, generelle sager, bevares. Sager på boligforeningsnummer kasseres, er ex ansøgninger om at få en lejlighed! Kommunale godkendelsesordninger Kommunal anvisning og ledige lejligheder. Løbenummer 0, generelle sager. Klagesager og sager om fordeling af indvandrere. Opsigelse/ophævelse af lejeaftaler (herunder sager vedrørende medlemskab 3153 af andelsboligforeninger) Regelfortolkende sager i forlængelse af klager eller andre henvendelser. Vedligeholdelse og istandsættelse ved 3154 fraflytning K Løbenummer 0, generelle sager, bevares. Øvrige sager på boligforeningsnummer kasseres, da de er tale om enstypesager Husorden K Primært klager over støj og klager om husdyrhold. Som ovenfor. Vedr. lejelovgivningen mangler ved det 3156 lejede K Virkelige småtingsafdelingen (manglende radiator, tørrestativ etc.) 3157 Tom 3158 Tom 3159 Tom 315 Tilsyn - økonomi 3160 Generelt Typisk vedrørende regnskaber

4 oligselskabernes økonomiske opbygning (herunder opdeling i selskab og afdelinger, sammenlægning af afdelinger, forretningsførerselskaber, økonomisk 3161 afhængighed, udlån af afdelingsmidler) K Løbenummer 0, generelle sager, bevares. Øvrige sager på boligforeningsnummer kasseres. Regnskabsopstilling, regnskabsår, revision, regnskabets godkendelse i afdelinger/selskab, budgetlægning, LF's 3162 regnskabskonsulenttjeneste. K Løbenummer 0, generelle sager, bevares. Øvrige sager på boligforeningsnummer kasseres. Kommunale regnskabsindberetninger og 3163 forespørgsler K Løbenummer 0, generelle sager, bevares. Øvrige sager på boligforeningsnummer kasseres. Selskabets økonomi Forretningsførerselskabets økonomi. Handler meget om hvorvidt midler er brugt korrekt Afdelingens økonomi 3166 yggefondens økonomi Lejefastsættelse mv. Kapitaltilskudslejligheder (herunder 3167 huslejeboykot) K Erhvervelse og afhændelse af fast 3168 ejendom Regelfortolkende samt O4-godkendelser. Handler meget om beboerindskud og klager fra beboere samt O4s godkendelse af særlige økonomiske arrangementer. Løbenummer 0, generelle sager, bevares. Øvrige sager kasseres, da der primært er tale om klager over husleje, som henvises til kommunerne. Væsentlig forandring og pantsætning af fast ejendom samt finansieringsspørgsmål m.v. Den enkelte boligtagers adgang til at foretage forbedringer af det lejede (herunder nedlæggelse af beboelseslejligheder). Fjernelse af køleskabe og komfurer ved 3169 genudlejning. Fortrinsvis O4-godkendelser. 317 Reserveret Institutioner og selskaber, 318 administration og information Afspejler kontorets kontakt til en række centrale udvalg og interesseorganisationer Generelt Kursusudbud støttet byggeri 3181 oligselskabernes Landsforening

5 3182 yggeriets Landsbyggefond 3183 yggeriets udviklingsråd.u.r Statens yggeforskningsinstitut SI 3185 yggeskadefonden 3186 Øvrige selskaber, foreninger 3187 lanketter, skemaer, standardskrivelser 3188 Publikationer fra oligstyrelsen K 3189 Interne instrukser 8 Internationale sager K Sager uden sagsbehandling i O4 kasseres. Øvrige sager bevares. O1-O5 K Sager på "andre kontores" journalnumre. Usikkert om der rent faktisk findes sager. Hvis der gør det, kasseres sagerne.

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v.

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Folketinget har den 24.

Læs mere

Retsopgør om salg af almene boliger

Retsopgør om salg af almene boliger Pressemeddelelse: Retsopgør om salg af almene boliger En principsag om retten til godkende salg af almene boliger er nu på vej efter stævning af sten fra Arbejdernes-Andels-Boligforening i København med

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Beretning. Landsbyggefonden

Beretning. Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere