Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning"

Transkript

1 Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er at forbyde en virksomhed at modtage revision og andre rådgivningsydelser fra det samme revisionsfirma. Et andet forslag er at en virksomhed skal vælge en revisor i en tvungen bindingsperiode på fx 2-3 år i stedet for at kunne vælge nye revisor hvert år, og at der indføres en øvre grænse, så man kun kan have samme revisionsfirma i to perioder. De danske virksomheders syn på disse forslag er blevet kortlagt i en ny medlemsundersøgelse blandt 152 af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Undersøgelsen, der er gennemført i januar 2012, viser at der er stor modstand imod forslagene om at indføre barrierer mellem revisionsfirmaer og kunderne. Blandt andet viser undersøgelsen, at: I alt mener 84 pct. af virksomhederne, at det giver højere kvalitet når en revisor både står for revision og andre ydelser hos samme kunde, fordi de får større indblik i virksomheden. To ud af tre virksomheder mener ikke, der er noget behov for at gøre revisorer mere uafhængige af deres kunder. 22 pct. oplever, at der er et sådant behov. Når de bliver bedt om at komme med en samlet bedømmelse, vurderer 50 pct. af virksomhederne at det giver bedre kvalitet at en revisor både tilbyder revision og andre ydelser til samme kunde, fordi man opnår større indsigt i virksomheden. Desuden mener 34 pct., at det ikke påvirker kvaliteten, mens kun 8 pct. vurderer at det alt i alt medfører en dårligere kvalitet, fordi revisoren bliver mindre uafhængig i forhold til kunden. 36 pct. af virksomhederne er helt e og 38 pct. overvejende e i, at det giver en bedre revision, hvis revisionsfirmaet skiftes ud med jævne mellemrum. I stedet lægger virksomhederne stor vægt på, at de selv kan bestemme hvorvidt de vil skifte eller beholde et revisionsfirma Otte ud af ti virksomheder er imod forslagene om at adskille revision og rådgivning, og om at indføre faste bindingsperioder for revisorer. 1

2 Ingen grund til at forbyde revisor også at tilbyde anden rådgivning For at undersøge erhvervslivets syn på forslagene om at indføre en tvungen adskillelse mellem revision og anden rådgivning, er virksomhederne i undersøgelsen blevet stillet en række spørgsmål om, hvorvidt de mener at det giver bedre eller dårligere kvalitet når revisoren også tilbyder andre ydelser for den samme kunde, og om de overhovedet oplever et behov for at gøre revisorer mere uafhængige af kunderne. Virksomhederne er først blevet spurgt om, hvorvidt de vurderer at det giver en bedre samlet kvalitet når en revisor både står for revision og andre ydelser (fx opstilling af regnskab, hjælp om skatteforhold) for den samme virksomhed, fordi man derved får mere indsigt i virksomheden. Svarene er vist i figur 1. Som det fremgår, er 43 pct. helt e og 41 pct. overvejende e i, at det giver bedre ydelser, hvis en revisor både står for revision og andre rådgivningsydelser for den samme kunde. Dermed giver mere end otte ud af ti virksomheder udtryk for, at de mener det højner kvaliteten at revisor har lov til at tilbyde kunder en bred vifte af rådgivningsydelser. Kun 12 pct. har svaret enten overvejende eller helt, og 5 pct. ved ikke. Figur 1 Det diskuteres i øjeblikket at gennemføre lovgivning, så en virksomhed ikke både må være revisor og tilbyde andre ydelser (f.eks. opstilling af regnskab, hjælp omkring skatteforhold eller anden rådgivning) for den samme kunde. Hensigten er at gøre revisor mere uafhængig i forhold til kunderne. Hvor eller er du i følgende udsagn: Hvis revisoren står for både revision og andre ydelser for samme kunde, så giver det højere kvalitet, fordi revisoren får større indsigt i virksomheden 43% 41% 7% 5% 5% Helt Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar n=152 Tilsvarende er virksomhederne blevet bedt om at vurdere, hvorvidt det giver dårligere kvalitet, når revisoren tilbyder flere typer ydelser udover revision til samme virksomhed, fordi man derved kan blive mindre uafhængig i forhold et til kunden. 2

3 Kun 5 pct. af virksomhederne er helt e og 9 pct. overvejende e i at dette skader kvaliteten, mens 39 pct. er overvejende e og ligeså mange helt e. Det er vist i den nedenstående figur. Figur 2 Hvis revisoren står for både revision og andre ydelser for samme kunde, så giver det dårligere kvalitet, fordi revisoren bliver mindre uafhængig 39% 39% 5% 9% 9% Helt Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar n=148 Dermed vurderer langt størsteparten af virksomhederne i undersøgelsen, at det giver en bedre kvalitet at revisorer kan tilbyde mange typer rådgivning til den samme virksomhed, uden at det nødvendigvis er et problem, at revisor derved kan blive mindre uafhængig i sit forhold til denne kunde. Virksomhederne er desuden blevet bedt om at forholde sig til, om de er e eller e i, at der overhovedet er behov for tiltag, som kan gøre revisorer mere uafhængige i forhold til deres kunder. Som det fremgår af den nedenstående figur er det de færreste virksomheder, der mener der er et sådant behov. I alt har 22 pct. erklæret sig enten helt eller overvejende, mens 67 pct. er helt eller overvejende e. Figur 3 Der er behov for at gøre revisorer mere uafhængige i forhold til deres kunder 37% 30% 7% 15% 11% Helt Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar n=149 3

4 Dermed stiller virksomhederne spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er behov for ny lovgivning, og mange indtryk af, at det har positive snarere end negative konsekvenser at en revisor i mange tilfælde er ansvarlig for mere end blot revision for en bestemt kunde. Samlet vurdering: bedre kvalitet, når revisor også tilbyder anden rådgivning For at afklare nærmere, hvorvidt virksomhederne samlet set oplever effekten af at revisorer både foretager revision og er ansvarlig for anden rådgivning hos en bestemt kunde, er virksomhederne blevet bedt om at svare på spørgsmålet Når du tager alt i betragtning, hvilket af følgende udsagn er du så mest i? Selvom du er i begge udsagn, bedes du angive det, du samlet set mener er det mest dækkende. Der var følgende svarmuligheder: - Hvis revisoren står for både revision og andre ydelser for samme kunde, giver det samlet set en bedre kvalitet, fordi revisoren får større indsigt i virksomheden - Hvis revisoren står for både revision og andre ydelser for samme kunde, giver det samlet set en dårligere kvalitet, fordi revisoren bliver mindre uafhængig i forhold til kunden - Det påvirker ikke kvaliteten af revisorens arbejde at stå for både revision og andre ydelser for samme kunde - / ingen af disse Derved fremkommer en samlet vurdering når alt tages i betragtning. Det er vigtigt, fordi virksomheder godt på samme tid godt kan mene, at det isoleret set skader kvaliteten at revisor bliver mindre uafhængig, samtidig med at det isoleret set forbedrer kvaliteten at revisor får en bedre forståelse for kundens forretning. Der er vist en oversigt over virksomhedernes samlede vurderinger, når alle forhold tages i betragtning, i figur 4. Som det fremgår, mener halvdelen af virksomhederne, at det samlet set giver en bedre kvalitet, hvis en revisor både står for revision og andre rådgivningsydelser for den samme kunde. Hver tredje virksomhed mener ikke, det påvirker kvaliteten. Kun 8 pct. vurderer, at det fører til en dårligere kvalitet af revisorens ydelser, og yderligere 8 pct. svarer ved ikke. Figur 4 Effekt af, at en revisor både står for revision og andre ydelser for den samme kunde Bedre 50% Påvirker ikke kvaliteten 34% Dårligere 8% 8% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar n=152 4

5 Virksomhederne kan således ikke genkende opfattelsen af, at der skulle være behov for at adskille revisorer og kunder med lovindgreb. Tværtimod er indtrykket, at det fører til bedre kvalitet, hvis en revisor hjælper en virksomhed med revision såvel som andre former for rådgivning. Virksomhederne vil selv bestemme, hvor længe de vil være kunde hos en revisor Et andet forslag, der er blevet fremført for at øge revisorernes uafhængighed i forhold til deres kunder, er som nævnt at indføre regler så en revisor skal vælges for en fast periode på fx 2-3 år, og at en revisor højst skal kunne sidde i to sådanne perioder. Dermed vil virksomhederne altså ikke frit kunne udskifte eller fastholde deres revisor. I stedet vil de være nødt til at beholde den samme revisor inden for den faste periode uanset om man er tilfreds eller ej, og tvunget til at udskifte revisoren efter to faste perioder, også selvom man er meget tilfreds med samarbejdet. For at afdække hvad danske virksomheder mener om dette forslag, er der i undersøgelsen stillet spørgsmål om, hvorvidt det opleves som vigtigt at kunne vælge revisor hvert år. Svarene på spørgsmålet er vist i figur 5. Godt halvdelen af virksomhederne erklærede sig enten helt eller overvejende i, at det er vigtigt for dem at kunne vælge revisor hvert år. Dette vil ikke være muligt, såfremt lovændringen gennemføres, så man skal vælge revisoren for en fast periode på eksempelvis 2 eller 3 år. Næsten ligeså mange, 46 pct., er dog helt e eller overvejende e. Det afspejler formentlig, at mange virksomheder sætter stor pris på at have den samme revisor, som man kan opbygge en godt og fortroligt samarbejde med over tid, og derfor ikke selv har oplevet noget behov for at vælge ny revisor hvert år. Figur 5 Det diskuteres i øjeblikket, om der for at øge revisors uafhængighed skal stilles krav om, at revisionsfirmaet skal vælges for mindst 2-3 år af gangen og højst må sidde i 2 perioder (dvs. max 4-6 år). Hvor eller er du i følgende udsagn: Det er vigtigt for os, at vi kan vælge revisor hvert år 28% 30% 21% 16% 5% Helt Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar n=139 Desuden er virksomhederne blevet spurgt om, hvorvidt de er e eller e i udsagnet, at det er vigtigt for dem at beholde en revisor så længe de selv ønsker det. Så godt som alle virksomheder har i undersøgelsen angivet, at det er vigtigt for dem at kunne beholde en revisor, så længe de selv ønsker det. I alt 96 pct. er enten helt eller overvejende e 5

6 i dette udsagn, jf. figur 6. Virksomheder vil med andre ord selv bestemme, hvornår det er på tide at skifte revisor, og vil have mulighed for at fastholde et samarbejde de er tilfredse med, så længe de selv foretrækker det sådan. Figur 6 Det er vigtigt for os at beholde vores revisor lige så længe, vi selv ønsker det 72% 24% 1% 2% 1% Helt Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar n=152 En af tankerne bag forslaget om faste perioder for revisorer er, at det er hensigtsmæssigt at skifte revisoren ud med jævne mellemrum. Dermed skabes der større afstand imellem revisor og kunde, fordi man ikke når at opbygge så lang en samarbejdsrelation. Omvendt kan der være en risiko for at revisor ikke gør sig ligeså umage, fordi man alligevel ikke kan fastholde kunden i længden. Derfor er det ikke overraskende, at hele 36 pct. af virksomhederne er helt e og 38 pct. overvejende e i, at det giver en bedre revision, hvis revisionsfirmaet skiftes ud med jævne mellemrum, jf. figur 7. Figur 7 Det vil samlet set give en bedre revision, hvis revisionsfirmaet skiftes ud med jævne mellemrum 38% 36% 16% 4% 6% Helt Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar n=140 6

7 Dermed tegner der sig et klart billede af, at virksomhederne lægger stor vægt på selv at kunne bestemme, hvornår de skal skifte revisor. Mange finder det vigtigt at kunne komme af med en revisor fra år til år, hvis ikke de er tilfredse, og næsten alle virksomheder finder det vigtigt at man kan fastholde en bestemt revisor, hvis man er tilfreds med den ydelse, man får. Stor modstand imod forslagene om at skabe barrierer mellem revisor og kunder Afslutningsvis er virksomhederne i undersøgelsen blevet bedt om at komme med en samlet vurdering af de foreslåede lovændringer. De er blevet bedt om at erklære sig enten for eller imod, at de to forslag indføres, dvs. at en virksomhed ikke må modtage både revision og andre ydelser fra den samme revisor, og at en revisor skal vælges for en fast periode og højst må sidde som revisor for en kunde i to perioder. Svarene er vist i tabellen nedenfor. Figur 8 Du bedes overveje fordele og ulemper ved hvert af de to førnævnte forslag, og angive om du vil være for eller imod, at de gennemføres For Imod En virksomhed må ikke modtage både revision og andre ydelser (f.eks. rådgivning, hjælp til regnskab og skatteforhold) fra den samme revisor 13 pct. 80 pct. 7 pct. En revisor skal vælges for en fast periode (f.eks 2-3 år) og må højst være revisor for samme kunde i to perioder (4-6 år) 9 pct. 81 pct. 10 pct. Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar n=151, 149 Otte ud af ti virksomheder er imod de to forslag. Dermed er der stor modstand i erhvervslivet mod tankerne om at ændre i reglerne for revisorer for at øge uafhængigheden og afstanden til kunderne. Undersøgelsen tegner således et meget klart billede af, at erhvervslivet for det første slet ikke mener, at det er nødvendigt at skride ind med lovgivning for at opstille barrierer mellem revisorerne og deres kunder, og at det for det andet under alle omstændigheder ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre de foreslåede tiltag. Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en medlemsundersøgelse blandt et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer, der er registreret -adresser på. I alt har 152 virksomheder deltaget. Svarprocenten var 12. Undersøgelsen blev gennemført i perioden januar 2012 via internet-baserede spørgeskemaer. 7

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere