PartnerReview Det positive signal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PartnerReview Det positive signal"

Transkript

1 PartnerReview Nr.1.05 Rådgivende revisorer Det positive signal En revideret årsrapport er ofte et nødvendigt kvalitetsstempel i forhold til kunder og andre erhvervsmæssige samarbejdspartnere En revideret årsrapport eller en årsrapport med en revisorerklæring. Umiddelbart syner for-skellen lille. Men for både små og store virksomheder kan der være en verden til forskel. - En revideret årsrapport har en positiv erklæring fra revisoren om, at han med høj grad af sikkerhed står inde for, at årsrapporten stemmer overens med de faktiske forhold i virksomheden, forklarer statsautoriseret revisor Leif Rygaard Jensen, Partner Revision i Herning. - En årsrapport, der ikke er revideret, men som i stedet er gennemgået af en revisor, har ligeledes en erklæring fra revisor. Men den er vendt om, idet revisoren med moderat grad af sikkerhed skriver under på, at han ikke er bekendt med forhold, der afkræfter forholdene i årsrapporten, siger Leif Rygaard Jensen. Den nuanceforskel kan være afgørende, når en virksomhed skal til banken og låne penge, købe varer hos en leverandør eller forhandle med investorer. - Den sikkerhed, der ligger i en revideret årsrapport, er i mange tilfælde et krav til virksomhederne fra en række samarbejdspartnere. En ikke-revideret årsrapport kan være et svaghedstegn eller kan i det hele taget skabe usikkerhed, konstaterer Leif Rygaard Jensen. At få en årsrapport revideret er dyrere end blot at lade en revisor gennemgå en udarbejdet årsrapport. Hvis der i loven ikke er krav om, at der skal foretages revision, vil det for nogle være den prisforskel der afgør, om man lader sin årsrapport revidere eller ej. Men ifølge Leif Rygaard Jensen står den merudgift fuldt ud mål med værditilvæksten for årsrapporten, som revisionspåtegningen medfører. - Revision viser sig ofte at være en god og fornuftig investering. Det er et kvalitetsstempel som giver både merværdi, positive signaler og muligheder. Især set ud fra den betragtning, at virksomhederne i forvejen har investeret tid og penge i at udarbejde årsrapporten. Varelageret del af helheden Han støder af og til på spørgsmålet om, hvorfor revisoren ikke bare kan "komme forbi og godkende varelageret". - Enhver kan selvfølgelig tælle et varelager op og skrive under på, at optællingen fysisk er korrekt. Men herudover skal der tages stilling til værdiansættelse og ejendomsret. Et varelager er ikke en isoleret del af en virksomhed. Det er afgørende for opgørelsen af dækningsbidrag og dækningsgrad, og dermed en del af resultatopgørelsen. En optælling afslører jo ikke, om varerne indgår i den løbende produktion eller hvem, der har ejendomsretten over varerne. I modebranchen for eksempel, hvor der må regnes med "let fordærvelige varer" med mode og farver, der skifter hele tiden, kan en stofkvalitet eller en farve have nulværdi efter ganske få måneder på lagret. Revisionen sikrer, at der altid er taget højde for sammenhænge og helheder i en årsrapport. Revision og rådgivning Som andre fordele ved at vælge revision af årsrapporter nævner Leif Rygaard Jensen også den nødvendige dybere indsigt i virksomheden, dens faglige og konkurrencemæssige betingelser som god baggrund for revisoren i forhold til rådgivning. - Kendskabet til virksomheden, herunder dens strategi og målsætning, er et væsentligt element i revisionen. Revisor har derfor et godt udgangspunkt for rådgivning. Man kunne også udtrykke det således: For at give optimal rådgivning kræver det et indgående kendskab til virksomheden og tillid til den løbende rapportering. Når revisor har opnået dette kendskab, vil det begrænse merudgiften til at få foretaget revision i forhold til at nøjes med en gennemgang, siger Leif Rygaard Jensen. Hårdt arbejde bag friskole Engagerede og stædige forældre kombineret med realistiske og gennemtænkte budgetter blev grundlaget for en friskole i Uhre syd for Brande. Forældrene frygtede for kvaliteten af den hidtidige kommunale folkeskole efter en storstilet skolereform i Brande Kommune. Og så tog alle arbejdshandskerne på. INDHOLD Rådgivende revisorer Side 2 De drog vestpå Side 3 Værdifuld friskole Side 4 Kina kalder Side 6 Navne i noter Side 7

2 Rådgivende revisorer Udgives af Partner Revision Redaktion: Bjarne U. Pedersen, Partner Revision Lone W. Larsen, Partner Revision Jette Aaes, Newsroom Rådgivende revisorer Oplag: 2600 eksmpl. Koncept: Kommunikationsbureauet IB&Co Foto: Gunnar Merrild Fotografi Tryk: Ikast Bogtrykkeri A/S Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor En god revisor er altid tæt på. Selvfølgelig gerne fysisk men især i overført betydning. At være tæt på og nærværende i forhold til vores klienter i både medgang og modgang har været hjørnestenen i Partner Revision siden grundlæggelsen i Nærvær i betydningen af at rådgive og sparre i forbindelse med for eksempel strategi. Den rette strategiske planlægning kræver indsigt i langt mere end virksomhedens årsrapporter. Strategi tager udgangspunkt i virksomhedens kultur, historie, struktur, organisation, stærke og svage sider. Der skal tages hensyn til konkurrencesituationen, markedsudviklingen og selvfølgelig virksomhedens kunder. Hos Partner Revision kan vi meget mere end at stille årsrapporter op og udføre revision. De tætte relationer til kunderne betyder, at rådgivning altid har været en naturlig del af vores arbejde, og strategi en integreret del af vores virke. Vi er vant til at sparre, til at brainstorme og give gode råd til vores klienter. Vores lokale og regionale forankring betyder tillige, at vi taler samme sprog som vores kunder. I mange tilfælde er vi vokset sammen, og alle vores partnere og revisorer har stor erfaring med sparring i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Funktioner der har klædt os helt rigtigt på. Vi tager derfor skridtet fuldt ud og fortæller bredt, at vi er meget mere end revisorer. Partner Revision er Rådgivende revisorer. Det er ikke nogen akademisk anerkendt eller beskyttet titel den forklarer såmænd bare meget rammende alt det vi står for og gerne vil. I en verden, hvor konkurrencesituationen og globalisering hver dag stiller større krav til de fleste virksomheder, er rådgivning sagt i al beskedenhed en særdeles væsentlig kernekompetence for et revisionsfirma. Og så er der selvfølgelig også den fysiske side af sagen: Med afdelinger i Silkeborg, Ikast, Brande, Herning, Skjern, Tarm og Ringkøbing er Partner Revision altid tæt på. Med magasinet Partner Review ønsker vi at invitere dig endnu tættere på. Både på os men også på andre af vores kunder. I det hele taget den store, vide verden som vi hver dag beskæftiger os med i Partner Revision. God læselyst, Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor direktør, Partner Revision Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor bestyrelsesformand, Partner Revision

3 De drog vestpå - Vi kiggede først på en gård uden for byen. Det var Marias drøm, fordi her kunne være plads til den hest, hun altid har drømt om. Men vi var ikke glade for at være tilflyttere og så bo isoleret fra nye venner og skolen. I sommer faldt vi så over det rigtige hus, siger Ulla Andersen. Naturen, håndbold og nye venner er blandt mange plusser i familien Andersens nye liv. Efter langt tilløb flyttede familien til Skjern, hvor far, John Andersen, er leder af Partner Revisions afdeling Aldrig i livet! Børnene elskede livet i Ikast, og den ældre landejendom i udkanten af byen var med ihærdighed og håndværkerhjælp på vej til drømmebolig. Reaktionen var uden forbehold negativ, da statsautoriseret revisor John Andersen første gang serverede idéen om at rykke familien til Skjern. - Den blev første gang præsenteret som en forsigtig bisætning, som jeg valgte at slå hen. Selvfølgelig skulle vi da ikke flytte nogen steder hen, smiler Ulla Andersen. Som uddannet socialpædagog havde hun job i Herning, og børnene Maria og Sebastian på 14 og 15 år var glade for skolen og deres mange kammerater. De havde lige købt den nedlagte gård og var i fuld gang med at renovere og sætte i stand. Købet faldt sammen med, at John Andersen fik et tilbud, han ikke kunne sige nej til. Han er uddannet revisor hos Partner Revision i Ikast tilbage i Her blev han og er siden avanceret til både statsautoriseret og partner. I efteråret 2003 overtog Partner Revision revisionsfirmaet K. E. Hedegaard i Skjern og Tarm, og John Andersen fik tilbuddet om at blive leder af de 2 nye afdelinger. - Det var en stor og spændende udfordring. Jeg var fra begyndelsen klar over, at den krævede flytning, siger John Andersen. Familien var glade på fars vegne, men med halvstore børn var Ulla og John Andersen enige om, at hele familien skulle være klar. De besluttede at lade tiden arbejde, og i stedet kørte John Andersen hver dag fra Ikast til Skjern og Tarm. - Vi aftalte, at vi kunne flytte, når Sebastian skulle begynde i gymnasiet og alligevel skifte skole. Men udsigten til at skulle flytte gjorde børnene nysgerrige. De kredsede tit om emnet og blev en smule splittede. Til sidst sagde de ja til at køre med til Skjern en weekend og kigge sig omkring, fortæller Ulla Andersen. Besøget blev en positiv oplevelse, og familien begyndte at bruge tid på at kigge boliger i området. En ny gård En nedlagt landejendom i udkanten af byen og tæt på en god skole. Inden det nye skoleår rykkede familien teltpælene op og drog vestpå. - Vi har ikke fortrudt et sekund. Skjern er en rigtig hyggelig by, og folk har været utrolig imødekommende og venlige, siger Ulla Andersen. Børnene er faldet hurtigt til. Sebastian har fået debut på Tarm-Skjerns juniordivisionshold i håndbold og har næsten lært ikke at sige "vi" om modstanderne fra Ikast. Desværre har en skade holdt ham en del væk fra håndboldbanen i hans første sæson i klubben. - Jeg har lidt hjemve engang imellem men det bliver hele tiden mindre. Og så glæder jeg mig til at begynde på gymnasiet i Tarm til sommer, fortæller Sebastian. Hans lillesøster Maria har siden flytningen været fast spiller på det bedste pigehold i Skjern Håndbold, og hun spørger stort set aldrig mere om at komme på besøg i Ikast. For mor Ullas vedkommende skal hun snart i gang med at søge arbejde i Skjern området. Familien er i den grad faldet til. - En gåtur i engene herude i solskin er helt fantastisk. Fuglelivet er imponerende. I Ikast har vi aldrig oplevet fugletrækket i efteråret så intenst. Formationerne på himlen herude kan tage pusten fra enhver, siger Ulla Andersen. Og for John Andersen er arbejdsdagene også blevet anderledes. - Her er jeg eneste statsautoriserede revisor, så ansvaret er blevet større. Men det gør udfordringen endnu mere spændende, siger John Andersen, der fordeler sin arbejdstid på hver side af Skjern Å mellem afdelingerne i Skjern og Tarm.

4 Værdifuld friskole Hårdt arbejde, seje forhandlinger og realistiske beregninger gav bonus: Til sommer åbner Uhre Friskole ved Brande En vinteraften i 2003 dukkede en mail op hos statsautoriseret revisor Bjarne Ulrik Pedersen: "Kender du noget til friskoler kan du hjælpe os?" Mailen blev sendt til Partner Revision i Brande på vegne af en arbejdsgruppe på 30 forældre, der i landsbyen Uhre ønskede at omdanne den kommunale folkeskole til en friskole. - Som udgangspunkt havde jeg aldrig før beskæftiget mig med friskoler. Men opgaven lød spændende, og udover de obligatoriske statstilskud ligger driften af en friskole ikke langt fra almindelig virksomhedsdrift. I det hele taget er skoler noget, der interesserer alle mennesker. Så jeg sprang til, fortæller Bjarne Ulrik Pedersen. Uden at ane at han det næste års tid skulle blive viklet ind i en interessant proces, hvor forældreengagement, økonomiske udfordringer og ikke mindst politik skulle gå op i en højere enhed. Initiativet til friskolen opstod i kølvandet på en lang kommunal debat om skolestruktur i Brande Kommune. Efter møder og høringsrunder vedtog byrådet at opdele kommunens fire skoler i to enheder. Her skulle Uhre Skole indgå i enhed med to øvrige skoler dele faciliteter og ledelse. - Uhre Skole har altid været en god og velfungerende skole med stor tilslutning. Blandt andet på grund af en nærværende ledelse. En central, fjern ledelse ville uden tvivl ødelægge skolen. Desuden viser historien fra mange andre kommuner, at den udvikling ofte fører til skolenedlæggelser, fortæller Kai Vium. To af hans børn havde afsluttet skolegangen på Uhre Skole, mens hans to yngste stadig var elever på skolen. Selv sad han i skolens bestyrelse. Han var ikke ene om frustrationerne og bekymringerne for den lille men populære skole med godt 150 elever. Det gav anledning til det første borgermøde. - Allerede her fornemmede vi opbakning til at forsøge at lave vores egen friskole, og vi fik straks 120 tilsagn om tilmeldinger af elever, siger Kai Vium. Bar bund Det blev til en styregruppe på 30 frivillige, der blev opdelt i forskellige arbejdsgrupper. - Vi var fra begyndelsen enige om, at vi skulle have en revisor tilknyttet. Vi var alle

5 på bar bund og ønskede at sikre et realistisk økonomisk grundlag men også ekstern, uvildig økonomisk rådgivning. Troværdighed og realistiske budgetter er altafgørende. I forhold til de politikere, vi skulle forhandle med, men især i forhold til beboere i området. Opbakning kræver troværdighed, understreger Kai Vium. - Vi fik masser af støtte fra friskoleforeningen, der også anbefalede en revisor med erfaring på området. Men vi kendte Bjarne Ulrik Pedersen fra hans arbejde med Uhre Møllelaug, der blandt andet har opnået prisen Årets Møllelaug. Hans indsigt i lokalområdet, foreninger og ikke mindst økonomi vægtede mere for os, siger Kai Vium. Og det hårde arbejde med at skitsere rammerne for en friskole, søge opbakning og ikke mindst forhandlingerne om at købe skolen af Brande Kommune gik i gang. Især i forhold til politikerne var opgaven speciel. Uhre Skole var en velfungerende kommunalskole og netop renoveret for over syv millioner kr. Normalt opstår friskoler, når kommuner begynder at tale om at lukke skoler. - Driftsbudgetterne lå lige for. Budgettet for det første år lyder på 8,2 mio. kr., som skal finansieres via statstilskud og forældrebetaling. Men det er mange penge at forvalte. Det stiller krav, og man skal hele tiden have fingeren på pulsen, siger Bjarne Ulrik Pedersen. - Forhandlingerne med kommunen var et langt mere kompliceret område. Der skal tages hensyn til politik, men fra begyndelsen mødte vi velvillighed fra kommunens side til at finde en løsning. Det var dog en svær sag at kringle, blandt andet på grund af de mange penge, der netop var postet i skolen. Belønningen Men hårdt arbejde belønnes. Uhre Friskole fik lov til at overtage Uhre Skole. I de første fem år som lejere, og siden afdrages købet af skolen til en forholdsvis lav rente over 30 år. Rammerne for skolen kom også på plads. Blandt andet med et maksimum på 18 elever i hver klasse, udvidelse med 8. klasse og en fortsat fokus på kreativitet og forældreengagement som bærende elementer i skolen. Skolens hidtidige leder, Kent Lykke, er ansat som friskolens leder, og Kai Vium er valgt til formand for den nye friskolebestyrelse. Og mens ledelsen i øjeblikket er i fuld gang med at ansætte lærere til den nye skole, har 145 elever meldt deres ankomst, når skolen åbner til august. - Og vi regner faktisk med at nå helt op på 160 elever til den tid. Så kan vi heller ikke være flere. Det er fantastisk dejligt, siger Kai Vium, der samtidig erkender, at det har været hårdt arbejde. - Men jeg ville nok gøre det igen. For Bjarne Ulrik Pedersen har processen været lærerig på mange forskellige niveauer. I virkeligheden gik han helt ideologisk til opgaven, da ingen fra begyndelsen anede, om den blev til noget. - Men jeg har fået stor indsigt i et nyt område. Desuden er det en stor tilfredsstillelse at arbejde sammen med engagerede mennesker, der drives af lyst og stor vilje, siger Bjarne Ulrik Pedersen. I øvrigt har opgaven allerede smittet af. Bjarne Ulrik Pedersen er blevet revisor for en igangværende friskole på Fyn, og han forudser, at friskoler bliver et særdeles aktuelt arbejdsområde i kølvandet på de mange kommende kommunesammenlægninger. Læs mere om Uhre Friskole på Alle steder mødte initiativgruppen velvillig støtte. Blandt andet støttede et marketingbureau med en flot folder om friskolen og en professionel fotograf hjalp til med illustrationerne

6 Kina kalder På få år er en global idé vokset til en god forretningsmæssig succes for Abson i Ikast Anders Bach-Sørensen, Abson og Søren Andersen fra Partner Revision Oprindeligt gik Anders Bach-Sørensen mod strømmen, da han for fire år siden besluttede sig for at blive selvstændig. Han ville eksportere til Kina. Hurtigt blev hans gode relationer til landet i øst dog vendt om. Sidste år importerede Abson varer fra Kina til både detailhandlen og industrien herhjemme til en vækst på 80 pct., og i år forventes en vækst på 100 pct. Imens ulmer idéen om eksport stadig. Med en fortid hos dørproducenten Vest-Wood var Kina ikke ukendt land for Anders Bach- Sørensen. Under rejser i landet fornemmede han grøden ikke mindst i byggebranchen. - De bygger overalt, og jeg så et behov for europæiske højkvalitetsprodukter. Dem ville jeg sælge til kinesiske developmentkoncerner, fortæller han. Med sparring fra blandt andre statsautoriseret revisor Søren Andersen fra Partner Revision i Ringkøbing etablerede han Abson som et enkeltmandsfirma med en ansat medarbejder i Kina. Mens de to kastede sig over projektet, fik andre danskere kendskab til Absons gode relationer til Kina og den boomende industri derude. Blandt andet fik Anders Bach-Sørensen en henvendelse fra en stor dansk detailkæde, der gerne ville have fat i gode og billige fjernstyrede biler som et kampagneprodukt. Abson løste opgaven, og et nyt samarbejde var født. Den opgave førte til flere. Blandt andet indledte Abson et tæt samarbejde med en række byggemarkedskæder. - Vores force er det store kendskab til Kina og vores fysiske tilstedeværelse i landet. Det betyder styr på både rigtige priser, kvalitetskontrol og leveringstider. Faktorer, som volder mange kvaler for andre udlændige i Kina. Kunderne betaler for at undgå besværet og stadig få gode og prisrigtige varer sikkert frem, siger Anders Bach-Sørensen. Hans virksomhed er nu delt op i to grene. Detailhandel, som omfatter import af både kampagnevarer til blandt andre supermarkedskæder og sortimentsvarer som for eksempel vejrstationer til byggemarkeder. Den anden gren er import til industrien. Abson importerer således både komponenter som låse og andre metalfittings til danske industriselskaber i hovedsageligt træ- og møbelindustrien. Udviklingen har betydet, at Abson i dag er vokset fra 1 til 14 medarbejdere på kontoret i Ikast og dertil råder over et datterselskab i Kina med 6 medarbejdere. Vækst og sparring Væksten gennem de fire år er foregået i tæt sparring med forskellige rådgivere. Ikke mindst Partner Revision og Søren Andersen. - Både på den regnskabsmæssige og rådgivningsmæssige side har min revisor været

7 Anders Bach-Sørensen Abson, Ikast Shanghai en god sparring. Søren har hele tiden været opmærksom på at få setup et omkring min virksomhed til at matche vores situation. Især i begyndelsen, hvor indtjeningen lod vente på sig. I takt med vores udvikling er timing også blevet vigtig. Jeg har sparret med Søren i forbindelse med alle store milepæle. For eksempel ansættelser og optagelse af eksterne investorer. Alle milepæle har et økonomisk aspekt, og likviditet er meget afgørende i en virksomhed som Abson, fortæller Anders Bach- Sørensen. For Søren Andersen har revisorarbejdet med Abson været en både spændende og udviklende opgave. - På den traditionelle revisordel adskiller opgaven sig ikke væsentligt, men det er altid spændende at samarbejde med virksomheder i så rivende udvikling. Opgaven har også givet mig en bredere global indsigt, som der i dag er masser af brug for i andre danske virksomheder, siger Søren Andersen. Og hos Abson er udviklingen langt fra slut. - Jeg var måske en postgang for tidligt ude med planerne om at eksportere til Kina. Men nu begynder markedet derude at være modent. Derfor er det ikke utænkeligt, at vi tager hul på den del af konceptet, siger Anders Bach- Sørensen, der forudser, at Abson på sigt har flere medarbejdere i Kina end i Danmark, og at salget er spredt ud over et større europæisk marked. Selv har direktøren stadig sit udgangspunkt herhjemme. Navne i noter Partner Revision i Tarm har fået to nye medarbejdere. 1. december tiltrådte Jytte Pedersen i en stilling som revisorassistent. 1. januar sagde kontoret goddag til kontorassistent Karen Guldager. 1. december er Helene Larsen begyndt i en stilling som revisorassistent hos Partner Revision i Skjern. I november bestod revisor Frans Bredmose Langkjær fra Partner Revision i Herning eksamen som cand.merc.aud. Hos Partner Revision i Brande har revisor Gitte Hansen i december bestået eksamen i HD. 31. januar blev Christina Juul Nielsen udlært som revisor hos Partner Revision i Silkeborg. Revisor Peter Vinderslev, Partner Revision Herning, har ligeledes i november bestået eksamen som cand.merc.aud.

8 Partner Revision er godt dækket ind på alle pladser Rådgivende revisorer Rådgivende revisorer Med en bred trup af professionelle revisorer stiller Partner Revision altid op i stærkeste opstilling. Lokalt forankret med et internationalt udsyn er vi din medspiller, der holder et vågent øje med din økonomiske drift, dine budgetter, dit bogholderi, din likviditet og meget mere. Som partner stiller vi op til sparring, rådgivning og bistand, når din virksomhed skal udvikles, din strategi revideres, eller når du afsøger nye muligheder. I Partner Revision tager vi hånd om din økonomi. Så får du et professionelt grundlag at træffe beslutninger på og kan udnytte ressourcerne bedst muligt. Vores team af revisorer er spækket med rutine, erfaring og talent på alle væsentlige områder, og vi sætter hver gang det stærkeste hold til netop din virksomhed dine behov. Herning Industrivej Nord 15. Birk Herning. Tlf Ikast Thrigesvej Ikast. Tlf Brande Torvegade Brande. Tlf Silkeborg Ballevej 2B Silkeborg. Tlf Ringkøbing Hugborgvej Ringkøbing. Tlf Skjern Bredgade Skjern. Tlf Tarm Storegade Tarm. Tlf Tilknyttet RevisorGruppen Danmark og The International Group of Accounting Firms (IGAF)

PartnerReview. Nyt stærkt hold i Herning. Rådgivende revisorer. Nr. 2.06

PartnerReview. Nyt stærkt hold i Herning. Rådgivende revisorer. Nr. 2.06 PartnerReview Nr. 2.06 Nyt stærkt hold i Herning Statsautoriseret revisor Allan Bjørn og partner Thorkild Lundsgaard, statsautoriseret revisor, er nye navne til en ny, stærk holdopstilling hos Partner

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011 Årsrapport august december 2011 Indhold Erklæringer 2 Ledelsespåtegning 2 Generalforsamlingens godkendelse 3 Revisorerklæring 4 Ledelsesberetning 5 Kollegianersamfundets oplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Partner Review 01/09. 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest

Partner Review 01/09. 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest Partner Review 01/09 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest 08 Når revision bliver mere end tal 10 Når gråt guld glimter 12 tal-kunst Rådgivende

Læs mere

PartnerReview. Et frynsegode betalt af skatten

PartnerReview. Et frynsegode betalt af skatten PartnerReview Nr. 2.05 Et frynsegode betalt af skatten Medarbejderobligationer giver medarbejderne reduceret skat og er omkostningsneutralt for virksomheden. En attraktiv ordning for begge parter RŒdgivende

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

FC FÆDRENE. målkonger

FC FÆDRENE. målkonger FC FÆDRENE er tidligere målkonger De tidligere målkonger i topfodbold, Klaus Granlund og Ove Hansen, er et ambitiøst trænerpar for U11 drengeholdet i Ikast FS, men de er en smule uvenner med de nye holdninger

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk...

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... revision med 2 der Ønskede at blive Én! Der var engang to revisionshuse, der brændende havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt De store ord Inklusion, innovation, mangfoldighed, frihed, bærerdygtighed, forandring, fornyelse og reformer Vi tillægger

Læs mere

Fleksibel mulighed for finansiering

Fleksibel mulighed for finansiering PartnerReview Nr. 1.06 Fleksibel mulighed for finansiering Virksomhedspant er et nyt begreb og åbner flere døre for virksomheder, der har brug for at få finansieret nye tiltag. Rådgivende revisorer De

Læs mere

SKI. Infomøde Revision og økonomisk rådgivning. Steen Andersen. Partner, direktør - BDO Kommunernes Revision. August 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SKI. Infomøde Revision og økonomisk rådgivning. Steen Andersen. Partner, direktør - BDO Kommunernes Revision. August 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SKI Infomøde Revision og økonomisk rådgivning Steen Andersen Partner, direktør - BDO Kommunernes Revision August 2014 Råd og vink - agenda 1. Kort om BDO KR 2. Oplysninger ved udbud 3. Intern kontrol hvorfor

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Partner 02/07. Man skal naturligvis have en helt basal

Partner 02/07. Man skal naturligvis have en helt basal Partner Review 02/07 Man skal naturligvis have en helt basal Man skal naturligvis have en helt basal viden om virksomheden og en stor interesse for den. Men mindst lige så vigtigt er det, at man har en

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul A

Revisoreksamen 2014. Modul A Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern Partner Review 01/08 det er hamrende vigtigt at ramme plet i første skud, når man skal fungere tæt sammen om at lede en arbejdsplads og gerne udvikle den tillige. John Andersen, Partner Revision Skjern

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Landsdækkende. Skarp uden at være firkantet

Landsdækkende. Skarp uden at være firkantet 1 Landsdækkende Skarp uden at være firkantet Albert Pedersen stiftede i 1962 AP Statsautoriserede Revisorer. Med årene har opgaverne udviklet og ændret sig, så AP i dag er et af landets førende revisions-

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Partner Review. 8600 Silkeborg #10. år og stadig. med godbidder i lommen #12. Et godt drive for netværk #8. Fra E14 8JN London til

Partner Review. 8600 Silkeborg #10. år og stadig. med godbidder i lommen #12. Et godt drive for netværk #8. Fra E14 8JN London til Partner Review NR. 15 - maj 2012 - Partner revision rådgivende revisorer 15 Fra E14 8JN London til 8600 Silkeborg #10 65 år og stadig på toppen #4 Revisorer med godbidder i lommen #12 Bilforhandleren ruller

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere