PartnerReview Det positive signal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PartnerReview Det positive signal"

Transkript

1 PartnerReview Nr.1.05 Rådgivende revisorer Det positive signal En revideret årsrapport er ofte et nødvendigt kvalitetsstempel i forhold til kunder og andre erhvervsmæssige samarbejdspartnere En revideret årsrapport eller en årsrapport med en revisorerklæring. Umiddelbart syner for-skellen lille. Men for både små og store virksomheder kan der være en verden til forskel. - En revideret årsrapport har en positiv erklæring fra revisoren om, at han med høj grad af sikkerhed står inde for, at årsrapporten stemmer overens med de faktiske forhold i virksomheden, forklarer statsautoriseret revisor Leif Rygaard Jensen, Partner Revision i Herning. - En årsrapport, der ikke er revideret, men som i stedet er gennemgået af en revisor, har ligeledes en erklæring fra revisor. Men den er vendt om, idet revisoren med moderat grad af sikkerhed skriver under på, at han ikke er bekendt med forhold, der afkræfter forholdene i årsrapporten, siger Leif Rygaard Jensen. Den nuanceforskel kan være afgørende, når en virksomhed skal til banken og låne penge, købe varer hos en leverandør eller forhandle med investorer. - Den sikkerhed, der ligger i en revideret årsrapport, er i mange tilfælde et krav til virksomhederne fra en række samarbejdspartnere. En ikke-revideret årsrapport kan være et svaghedstegn eller kan i det hele taget skabe usikkerhed, konstaterer Leif Rygaard Jensen. At få en årsrapport revideret er dyrere end blot at lade en revisor gennemgå en udarbejdet årsrapport. Hvis der i loven ikke er krav om, at der skal foretages revision, vil det for nogle være den prisforskel der afgør, om man lader sin årsrapport revidere eller ej. Men ifølge Leif Rygaard Jensen står den merudgift fuldt ud mål med værditilvæksten for årsrapporten, som revisionspåtegningen medfører. - Revision viser sig ofte at være en god og fornuftig investering. Det er et kvalitetsstempel som giver både merværdi, positive signaler og muligheder. Især set ud fra den betragtning, at virksomhederne i forvejen har investeret tid og penge i at udarbejde årsrapporten. Varelageret del af helheden Han støder af og til på spørgsmålet om, hvorfor revisoren ikke bare kan "komme forbi og godkende varelageret". - Enhver kan selvfølgelig tælle et varelager op og skrive under på, at optællingen fysisk er korrekt. Men herudover skal der tages stilling til værdiansættelse og ejendomsret. Et varelager er ikke en isoleret del af en virksomhed. Det er afgørende for opgørelsen af dækningsbidrag og dækningsgrad, og dermed en del af resultatopgørelsen. En optælling afslører jo ikke, om varerne indgår i den løbende produktion eller hvem, der har ejendomsretten over varerne. I modebranchen for eksempel, hvor der må regnes med "let fordærvelige varer" med mode og farver, der skifter hele tiden, kan en stofkvalitet eller en farve have nulværdi efter ganske få måneder på lagret. Revisionen sikrer, at der altid er taget højde for sammenhænge og helheder i en årsrapport. Revision og rådgivning Som andre fordele ved at vælge revision af årsrapporter nævner Leif Rygaard Jensen også den nødvendige dybere indsigt i virksomheden, dens faglige og konkurrencemæssige betingelser som god baggrund for revisoren i forhold til rådgivning. - Kendskabet til virksomheden, herunder dens strategi og målsætning, er et væsentligt element i revisionen. Revisor har derfor et godt udgangspunkt for rådgivning. Man kunne også udtrykke det således: For at give optimal rådgivning kræver det et indgående kendskab til virksomheden og tillid til den løbende rapportering. Når revisor har opnået dette kendskab, vil det begrænse merudgiften til at få foretaget revision i forhold til at nøjes med en gennemgang, siger Leif Rygaard Jensen. Hårdt arbejde bag friskole Engagerede og stædige forældre kombineret med realistiske og gennemtænkte budgetter blev grundlaget for en friskole i Uhre syd for Brande. Forældrene frygtede for kvaliteten af den hidtidige kommunale folkeskole efter en storstilet skolereform i Brande Kommune. Og så tog alle arbejdshandskerne på. INDHOLD Rådgivende revisorer Side 2 De drog vestpå Side 3 Værdifuld friskole Side 4 Kina kalder Side 6 Navne i noter Side 7

2 Rådgivende revisorer Udgives af Partner Revision Redaktion: Bjarne U. Pedersen, Partner Revision Lone W. Larsen, Partner Revision Jette Aaes, Newsroom Rådgivende revisorer Oplag: 2600 eksmpl. Koncept: Kommunikationsbureauet IB&Co Foto: Gunnar Merrild Fotografi Tryk: Ikast Bogtrykkeri A/S Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor En god revisor er altid tæt på. Selvfølgelig gerne fysisk men især i overført betydning. At være tæt på og nærværende i forhold til vores klienter i både medgang og modgang har været hjørnestenen i Partner Revision siden grundlæggelsen i Nærvær i betydningen af at rådgive og sparre i forbindelse med for eksempel strategi. Den rette strategiske planlægning kræver indsigt i langt mere end virksomhedens årsrapporter. Strategi tager udgangspunkt i virksomhedens kultur, historie, struktur, organisation, stærke og svage sider. Der skal tages hensyn til konkurrencesituationen, markedsudviklingen og selvfølgelig virksomhedens kunder. Hos Partner Revision kan vi meget mere end at stille årsrapporter op og udføre revision. De tætte relationer til kunderne betyder, at rådgivning altid har været en naturlig del af vores arbejde, og strategi en integreret del af vores virke. Vi er vant til at sparre, til at brainstorme og give gode råd til vores klienter. Vores lokale og regionale forankring betyder tillige, at vi taler samme sprog som vores kunder. I mange tilfælde er vi vokset sammen, og alle vores partnere og revisorer har stor erfaring med sparring i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Funktioner der har klædt os helt rigtigt på. Vi tager derfor skridtet fuldt ud og fortæller bredt, at vi er meget mere end revisorer. Partner Revision er Rådgivende revisorer. Det er ikke nogen akademisk anerkendt eller beskyttet titel den forklarer såmænd bare meget rammende alt det vi står for og gerne vil. I en verden, hvor konkurrencesituationen og globalisering hver dag stiller større krav til de fleste virksomheder, er rådgivning sagt i al beskedenhed en særdeles væsentlig kernekompetence for et revisionsfirma. Og så er der selvfølgelig også den fysiske side af sagen: Med afdelinger i Silkeborg, Ikast, Brande, Herning, Skjern, Tarm og Ringkøbing er Partner Revision altid tæt på. Med magasinet Partner Review ønsker vi at invitere dig endnu tættere på. Både på os men også på andre af vores kunder. I det hele taget den store, vide verden som vi hver dag beskæftiger os med i Partner Revision. God læselyst, Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor direktør, Partner Revision Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor bestyrelsesformand, Partner Revision

3 De drog vestpå - Vi kiggede først på en gård uden for byen. Det var Marias drøm, fordi her kunne være plads til den hest, hun altid har drømt om. Men vi var ikke glade for at være tilflyttere og så bo isoleret fra nye venner og skolen. I sommer faldt vi så over det rigtige hus, siger Ulla Andersen. Naturen, håndbold og nye venner er blandt mange plusser i familien Andersens nye liv. Efter langt tilløb flyttede familien til Skjern, hvor far, John Andersen, er leder af Partner Revisions afdeling Aldrig i livet! Børnene elskede livet i Ikast, og den ældre landejendom i udkanten af byen var med ihærdighed og håndværkerhjælp på vej til drømmebolig. Reaktionen var uden forbehold negativ, da statsautoriseret revisor John Andersen første gang serverede idéen om at rykke familien til Skjern. - Den blev første gang præsenteret som en forsigtig bisætning, som jeg valgte at slå hen. Selvfølgelig skulle vi da ikke flytte nogen steder hen, smiler Ulla Andersen. Som uddannet socialpædagog havde hun job i Herning, og børnene Maria og Sebastian på 14 og 15 år var glade for skolen og deres mange kammerater. De havde lige købt den nedlagte gård og var i fuld gang med at renovere og sætte i stand. Købet faldt sammen med, at John Andersen fik et tilbud, han ikke kunne sige nej til. Han er uddannet revisor hos Partner Revision i Ikast tilbage i Her blev han og er siden avanceret til både statsautoriseret og partner. I efteråret 2003 overtog Partner Revision revisionsfirmaet K. E. Hedegaard i Skjern og Tarm, og John Andersen fik tilbuddet om at blive leder af de 2 nye afdelinger. - Det var en stor og spændende udfordring. Jeg var fra begyndelsen klar over, at den krævede flytning, siger John Andersen. Familien var glade på fars vegne, men med halvstore børn var Ulla og John Andersen enige om, at hele familien skulle være klar. De besluttede at lade tiden arbejde, og i stedet kørte John Andersen hver dag fra Ikast til Skjern og Tarm. - Vi aftalte, at vi kunne flytte, når Sebastian skulle begynde i gymnasiet og alligevel skifte skole. Men udsigten til at skulle flytte gjorde børnene nysgerrige. De kredsede tit om emnet og blev en smule splittede. Til sidst sagde de ja til at køre med til Skjern en weekend og kigge sig omkring, fortæller Ulla Andersen. Besøget blev en positiv oplevelse, og familien begyndte at bruge tid på at kigge boliger i området. En ny gård En nedlagt landejendom i udkanten af byen og tæt på en god skole. Inden det nye skoleår rykkede familien teltpælene op og drog vestpå. - Vi har ikke fortrudt et sekund. Skjern er en rigtig hyggelig by, og folk har været utrolig imødekommende og venlige, siger Ulla Andersen. Børnene er faldet hurtigt til. Sebastian har fået debut på Tarm-Skjerns juniordivisionshold i håndbold og har næsten lært ikke at sige "vi" om modstanderne fra Ikast. Desværre har en skade holdt ham en del væk fra håndboldbanen i hans første sæson i klubben. - Jeg har lidt hjemve engang imellem men det bliver hele tiden mindre. Og så glæder jeg mig til at begynde på gymnasiet i Tarm til sommer, fortæller Sebastian. Hans lillesøster Maria har siden flytningen været fast spiller på det bedste pigehold i Skjern Håndbold, og hun spørger stort set aldrig mere om at komme på besøg i Ikast. For mor Ullas vedkommende skal hun snart i gang med at søge arbejde i Skjern området. Familien er i den grad faldet til. - En gåtur i engene herude i solskin er helt fantastisk. Fuglelivet er imponerende. I Ikast har vi aldrig oplevet fugletrækket i efteråret så intenst. Formationerne på himlen herude kan tage pusten fra enhver, siger Ulla Andersen. Og for John Andersen er arbejdsdagene også blevet anderledes. - Her er jeg eneste statsautoriserede revisor, så ansvaret er blevet større. Men det gør udfordringen endnu mere spændende, siger John Andersen, der fordeler sin arbejdstid på hver side af Skjern Å mellem afdelingerne i Skjern og Tarm.

4 Værdifuld friskole Hårdt arbejde, seje forhandlinger og realistiske beregninger gav bonus: Til sommer åbner Uhre Friskole ved Brande En vinteraften i 2003 dukkede en mail op hos statsautoriseret revisor Bjarne Ulrik Pedersen: "Kender du noget til friskoler kan du hjælpe os?" Mailen blev sendt til Partner Revision i Brande på vegne af en arbejdsgruppe på 30 forældre, der i landsbyen Uhre ønskede at omdanne den kommunale folkeskole til en friskole. - Som udgangspunkt havde jeg aldrig før beskæftiget mig med friskoler. Men opgaven lød spændende, og udover de obligatoriske statstilskud ligger driften af en friskole ikke langt fra almindelig virksomhedsdrift. I det hele taget er skoler noget, der interesserer alle mennesker. Så jeg sprang til, fortæller Bjarne Ulrik Pedersen. Uden at ane at han det næste års tid skulle blive viklet ind i en interessant proces, hvor forældreengagement, økonomiske udfordringer og ikke mindst politik skulle gå op i en højere enhed. Initiativet til friskolen opstod i kølvandet på en lang kommunal debat om skolestruktur i Brande Kommune. Efter møder og høringsrunder vedtog byrådet at opdele kommunens fire skoler i to enheder. Her skulle Uhre Skole indgå i enhed med to øvrige skoler dele faciliteter og ledelse. - Uhre Skole har altid været en god og velfungerende skole med stor tilslutning. Blandt andet på grund af en nærværende ledelse. En central, fjern ledelse ville uden tvivl ødelægge skolen. Desuden viser historien fra mange andre kommuner, at den udvikling ofte fører til skolenedlæggelser, fortæller Kai Vium. To af hans børn havde afsluttet skolegangen på Uhre Skole, mens hans to yngste stadig var elever på skolen. Selv sad han i skolens bestyrelse. Han var ikke ene om frustrationerne og bekymringerne for den lille men populære skole med godt 150 elever. Det gav anledning til det første borgermøde. - Allerede her fornemmede vi opbakning til at forsøge at lave vores egen friskole, og vi fik straks 120 tilsagn om tilmeldinger af elever, siger Kai Vium. Bar bund Det blev til en styregruppe på 30 frivillige, der blev opdelt i forskellige arbejdsgrupper. - Vi var fra begyndelsen enige om, at vi skulle have en revisor tilknyttet. Vi var alle

5 på bar bund og ønskede at sikre et realistisk økonomisk grundlag men også ekstern, uvildig økonomisk rådgivning. Troværdighed og realistiske budgetter er altafgørende. I forhold til de politikere, vi skulle forhandle med, men især i forhold til beboere i området. Opbakning kræver troværdighed, understreger Kai Vium. - Vi fik masser af støtte fra friskoleforeningen, der også anbefalede en revisor med erfaring på området. Men vi kendte Bjarne Ulrik Pedersen fra hans arbejde med Uhre Møllelaug, der blandt andet har opnået prisen Årets Møllelaug. Hans indsigt i lokalområdet, foreninger og ikke mindst økonomi vægtede mere for os, siger Kai Vium. Og det hårde arbejde med at skitsere rammerne for en friskole, søge opbakning og ikke mindst forhandlingerne om at købe skolen af Brande Kommune gik i gang. Især i forhold til politikerne var opgaven speciel. Uhre Skole var en velfungerende kommunalskole og netop renoveret for over syv millioner kr. Normalt opstår friskoler, når kommuner begynder at tale om at lukke skoler. - Driftsbudgetterne lå lige for. Budgettet for det første år lyder på 8,2 mio. kr., som skal finansieres via statstilskud og forældrebetaling. Men det er mange penge at forvalte. Det stiller krav, og man skal hele tiden have fingeren på pulsen, siger Bjarne Ulrik Pedersen. - Forhandlingerne med kommunen var et langt mere kompliceret område. Der skal tages hensyn til politik, men fra begyndelsen mødte vi velvillighed fra kommunens side til at finde en løsning. Det var dog en svær sag at kringle, blandt andet på grund af de mange penge, der netop var postet i skolen. Belønningen Men hårdt arbejde belønnes. Uhre Friskole fik lov til at overtage Uhre Skole. I de første fem år som lejere, og siden afdrages købet af skolen til en forholdsvis lav rente over 30 år. Rammerne for skolen kom også på plads. Blandt andet med et maksimum på 18 elever i hver klasse, udvidelse med 8. klasse og en fortsat fokus på kreativitet og forældreengagement som bærende elementer i skolen. Skolens hidtidige leder, Kent Lykke, er ansat som friskolens leder, og Kai Vium er valgt til formand for den nye friskolebestyrelse. Og mens ledelsen i øjeblikket er i fuld gang med at ansætte lærere til den nye skole, har 145 elever meldt deres ankomst, når skolen åbner til august. - Og vi regner faktisk med at nå helt op på 160 elever til den tid. Så kan vi heller ikke være flere. Det er fantastisk dejligt, siger Kai Vium, der samtidig erkender, at det har været hårdt arbejde. - Men jeg ville nok gøre det igen. For Bjarne Ulrik Pedersen har processen været lærerig på mange forskellige niveauer. I virkeligheden gik han helt ideologisk til opgaven, da ingen fra begyndelsen anede, om den blev til noget. - Men jeg har fået stor indsigt i et nyt område. Desuden er det en stor tilfredsstillelse at arbejde sammen med engagerede mennesker, der drives af lyst og stor vilje, siger Bjarne Ulrik Pedersen. I øvrigt har opgaven allerede smittet af. Bjarne Ulrik Pedersen er blevet revisor for en igangværende friskole på Fyn, og han forudser, at friskoler bliver et særdeles aktuelt arbejdsområde i kølvandet på de mange kommende kommunesammenlægninger. Læs mere om Uhre Friskole på Alle steder mødte initiativgruppen velvillig støtte. Blandt andet støttede et marketingbureau med en flot folder om friskolen og en professionel fotograf hjalp til med illustrationerne

6 Kina kalder På få år er en global idé vokset til en god forretningsmæssig succes for Abson i Ikast Anders Bach-Sørensen, Abson og Søren Andersen fra Partner Revision Oprindeligt gik Anders Bach-Sørensen mod strømmen, da han for fire år siden besluttede sig for at blive selvstændig. Han ville eksportere til Kina. Hurtigt blev hans gode relationer til landet i øst dog vendt om. Sidste år importerede Abson varer fra Kina til både detailhandlen og industrien herhjemme til en vækst på 80 pct., og i år forventes en vækst på 100 pct. Imens ulmer idéen om eksport stadig. Med en fortid hos dørproducenten Vest-Wood var Kina ikke ukendt land for Anders Bach- Sørensen. Under rejser i landet fornemmede han grøden ikke mindst i byggebranchen. - De bygger overalt, og jeg så et behov for europæiske højkvalitetsprodukter. Dem ville jeg sælge til kinesiske developmentkoncerner, fortæller han. Med sparring fra blandt andre statsautoriseret revisor Søren Andersen fra Partner Revision i Ringkøbing etablerede han Abson som et enkeltmandsfirma med en ansat medarbejder i Kina. Mens de to kastede sig over projektet, fik andre danskere kendskab til Absons gode relationer til Kina og den boomende industri derude. Blandt andet fik Anders Bach-Sørensen en henvendelse fra en stor dansk detailkæde, der gerne ville have fat i gode og billige fjernstyrede biler som et kampagneprodukt. Abson løste opgaven, og et nyt samarbejde var født. Den opgave førte til flere. Blandt andet indledte Abson et tæt samarbejde med en række byggemarkedskæder. - Vores force er det store kendskab til Kina og vores fysiske tilstedeværelse i landet. Det betyder styr på både rigtige priser, kvalitetskontrol og leveringstider. Faktorer, som volder mange kvaler for andre udlændige i Kina. Kunderne betaler for at undgå besværet og stadig få gode og prisrigtige varer sikkert frem, siger Anders Bach-Sørensen. Hans virksomhed er nu delt op i to grene. Detailhandel, som omfatter import af både kampagnevarer til blandt andre supermarkedskæder og sortimentsvarer som for eksempel vejrstationer til byggemarkeder. Den anden gren er import til industrien. Abson importerer således både komponenter som låse og andre metalfittings til danske industriselskaber i hovedsageligt træ- og møbelindustrien. Udviklingen har betydet, at Abson i dag er vokset fra 1 til 14 medarbejdere på kontoret i Ikast og dertil råder over et datterselskab i Kina med 6 medarbejdere. Vækst og sparring Væksten gennem de fire år er foregået i tæt sparring med forskellige rådgivere. Ikke mindst Partner Revision og Søren Andersen. - Både på den regnskabsmæssige og rådgivningsmæssige side har min revisor været

7 Anders Bach-Sørensen Abson, Ikast Shanghai en god sparring. Søren har hele tiden været opmærksom på at få setup et omkring min virksomhed til at matche vores situation. Især i begyndelsen, hvor indtjeningen lod vente på sig. I takt med vores udvikling er timing også blevet vigtig. Jeg har sparret med Søren i forbindelse med alle store milepæle. For eksempel ansættelser og optagelse af eksterne investorer. Alle milepæle har et økonomisk aspekt, og likviditet er meget afgørende i en virksomhed som Abson, fortæller Anders Bach- Sørensen. For Søren Andersen har revisorarbejdet med Abson været en både spændende og udviklende opgave. - På den traditionelle revisordel adskiller opgaven sig ikke væsentligt, men det er altid spændende at samarbejde med virksomheder i så rivende udvikling. Opgaven har også givet mig en bredere global indsigt, som der i dag er masser af brug for i andre danske virksomheder, siger Søren Andersen. Og hos Abson er udviklingen langt fra slut. - Jeg var måske en postgang for tidligt ude med planerne om at eksportere til Kina. Men nu begynder markedet derude at være modent. Derfor er det ikke utænkeligt, at vi tager hul på den del af konceptet, siger Anders Bach- Sørensen, der forudser, at Abson på sigt har flere medarbejdere i Kina end i Danmark, og at salget er spredt ud over et større europæisk marked. Selv har direktøren stadig sit udgangspunkt herhjemme. Navne i noter Partner Revision i Tarm har fået to nye medarbejdere. 1. december tiltrådte Jytte Pedersen i en stilling som revisorassistent. 1. januar sagde kontoret goddag til kontorassistent Karen Guldager. 1. december er Helene Larsen begyndt i en stilling som revisorassistent hos Partner Revision i Skjern. I november bestod revisor Frans Bredmose Langkjær fra Partner Revision i Herning eksamen som cand.merc.aud. Hos Partner Revision i Brande har revisor Gitte Hansen i december bestået eksamen i HD. 31. januar blev Christina Juul Nielsen udlært som revisor hos Partner Revision i Silkeborg. Revisor Peter Vinderslev, Partner Revision Herning, har ligeledes i november bestået eksamen som cand.merc.aud.

8 Partner Revision er godt dækket ind på alle pladser Rådgivende revisorer Rådgivende revisorer Med en bred trup af professionelle revisorer stiller Partner Revision altid op i stærkeste opstilling. Lokalt forankret med et internationalt udsyn er vi din medspiller, der holder et vågent øje med din økonomiske drift, dine budgetter, dit bogholderi, din likviditet og meget mere. Som partner stiller vi op til sparring, rådgivning og bistand, når din virksomhed skal udvikles, din strategi revideres, eller når du afsøger nye muligheder. I Partner Revision tager vi hånd om din økonomi. Så får du et professionelt grundlag at træffe beslutninger på og kan udnytte ressourcerne bedst muligt. Vores team af revisorer er spækket med rutine, erfaring og talent på alle væsentlige områder, og vi sætter hver gang det stærkeste hold til netop din virksomhed dine behov. Herning Industrivej Nord 15. Birk Herning. Tlf Ikast Thrigesvej Ikast. Tlf Brande Torvegade Brande. Tlf Silkeborg Ballevej 2B Silkeborg. Tlf Ringkøbing Hugborgvej Ringkøbing. Tlf Skjern Bredgade Skjern. Tlf Tarm Storegade Tarm. Tlf Tilknyttet RevisorGruppen Danmark og The International Group of Accounting Firms (IGAF)

Partner Review 01/09. 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest

Partner Review 01/09. 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest Partner Review 01/09 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest 08 Når revision bliver mere end tal 10 Når gråt guld glimter 12 tal-kunst Rådgivende

Læs mere

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern Partner Review 01/08 det er hamrende vigtigt at ramme plet i første skud, når man skal fungere tæt sammen om at lede en arbejdsplads og gerne udvikle den tillige. John Andersen, Partner Revision Skjern

Læs mere

Fleksibel mulighed for finansiering

Fleksibel mulighed for finansiering PartnerReview Nr. 1.06 Fleksibel mulighed for finansiering Virksomhedspant er et nyt begreb og åbner flere døre for virksomheder, der har brug for at få finansieret nye tiltag. Rådgivende revisorer De

Læs mere

Partner Review. Tæt parløb med modegazelle. 2. generationsprismodtager #6. Fra partner til pilgrim #10. Nye medspillere i Ølgod #3

Partner Review. Tæt parløb med modegazelle. 2. generationsprismodtager #6. Fra partner til pilgrim #10. Nye medspillere i Ølgod #3 Partner Review NR. 12 - NOVEMBER - Partner revision rådgivende revisorer Tæt parløb med modegazelle #8 2. generationsprismodtager #6 Fra partner til pilgrim #10 Nye medspillere i Ølgod #3 12 Nye afdelinger

Læs mere

Partner Review. 8600 Silkeborg #10. år og stadig. med godbidder i lommen #12. Et godt drive for netværk #8. Fra E14 8JN London til

Partner Review. 8600 Silkeborg #10. år og stadig. med godbidder i lommen #12. Et godt drive for netværk #8. Fra E14 8JN London til Partner Review NR. 15 - maj 2012 - Partner revision rådgivende revisorer 15 Fra E14 8JN London til 8600 Silkeborg #10 65 år og stadig på toppen #4 Revisorer med godbidder i lommen #12 Bilforhandleren ruller

Læs mere

PARTNER REVIEW. Midt- og Vestjysk vind i vingerne #8 AT VENDE MED VINDEN #9 FRA GOD TIL GLOBAL IDÉ #11 REVISOREN DER STÅR OP, NÅR HAN VÅGNER #12

PARTNER REVIEW. Midt- og Vestjysk vind i vingerne #8 AT VENDE MED VINDEN #9 FRA GOD TIL GLOBAL IDÉ #11 REVISOREN DER STÅR OP, NÅR HAN VÅGNER #12 PARTNER REVIEW NR. 14 - NOVEMBER 2011 - PARTNER REVISION RÅDGIVENDE REVISORER 14 Midt- og Vestjysk vind i vingerne #8 AT VENDE MED VINDEN #9 FRA GOD TIL GLOBAL IDÉ #11 REVISOREN DER STÅR OP, NÅR HAN VÅGNER

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Søfartens Ledere. asiater. Prøv lykken ude i verden. Derfor siger. aldrig no. dig før, under. Kultur forståelse: NYT MEDLEMSTILBUD:

Søfartens Ledere. asiater. Prøv lykken ude i verden. Derfor siger. aldrig no. dig før, under. Kultur forståelse: NYT MEDLEMSTILBUD: Søfartens Ledere nr. 3 2015 ONSHORE: Dennis Hansen har lederjob i LiON City: Prøv lykken ude i verden NYT MEDLEMSTILBUD: Danes Worldwide rådgiver dig før, under og efter dit udlandsophold Kultur forståelse:

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Holbæks styrke byen og oplandet

Holbæks styrke byen og oplandet Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT.

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT. FC ROSKILDE PROFILAVIS APRIL 2012 Velkommen til FC ROSKILDE - hele byens hold Forår 2012 CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes FC Roskilde arskort voksen sæsonkort Se de nye SÆSONKORT FC ROSKILDE PROFILAVIS

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

kolding danmarks vækstcenter

kolding danmarks vækstcenter Forskning, innovation og designudvikling mødes i kolding danmarks vækstcenter Annoncetillæg 2 3 22 kolding danmarks vækstcenter 17 38 40 indhold Det bliver et kraftcenter side 10 49 16 Væksten sker i fællesskabet

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød:

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød: Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2012 Nyt forretningsområde i Kina / Åben Farm var en succes / Avlsdyrtælling 2012 Søren Gade er ny direktør for Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere