PartnerReview Det positive signal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PartnerReview Det positive signal"

Transkript

1 PartnerReview Nr.1.05 Rådgivende revisorer Det positive signal En revideret årsrapport er ofte et nødvendigt kvalitetsstempel i forhold til kunder og andre erhvervsmæssige samarbejdspartnere En revideret årsrapport eller en årsrapport med en revisorerklæring. Umiddelbart syner for-skellen lille. Men for både små og store virksomheder kan der være en verden til forskel. - En revideret årsrapport har en positiv erklæring fra revisoren om, at han med høj grad af sikkerhed står inde for, at årsrapporten stemmer overens med de faktiske forhold i virksomheden, forklarer statsautoriseret revisor Leif Rygaard Jensen, Partner Revision i Herning. - En årsrapport, der ikke er revideret, men som i stedet er gennemgået af en revisor, har ligeledes en erklæring fra revisor. Men den er vendt om, idet revisoren med moderat grad af sikkerhed skriver under på, at han ikke er bekendt med forhold, der afkræfter forholdene i årsrapporten, siger Leif Rygaard Jensen. Den nuanceforskel kan være afgørende, når en virksomhed skal til banken og låne penge, købe varer hos en leverandør eller forhandle med investorer. - Den sikkerhed, der ligger i en revideret årsrapport, er i mange tilfælde et krav til virksomhederne fra en række samarbejdspartnere. En ikke-revideret årsrapport kan være et svaghedstegn eller kan i det hele taget skabe usikkerhed, konstaterer Leif Rygaard Jensen. At få en årsrapport revideret er dyrere end blot at lade en revisor gennemgå en udarbejdet årsrapport. Hvis der i loven ikke er krav om, at der skal foretages revision, vil det for nogle være den prisforskel der afgør, om man lader sin årsrapport revidere eller ej. Men ifølge Leif Rygaard Jensen står den merudgift fuldt ud mål med værditilvæksten for årsrapporten, som revisionspåtegningen medfører. - Revision viser sig ofte at være en god og fornuftig investering. Det er et kvalitetsstempel som giver både merværdi, positive signaler og muligheder. Især set ud fra den betragtning, at virksomhederne i forvejen har investeret tid og penge i at udarbejde årsrapporten. Varelageret del af helheden Han støder af og til på spørgsmålet om, hvorfor revisoren ikke bare kan "komme forbi og godkende varelageret". - Enhver kan selvfølgelig tælle et varelager op og skrive under på, at optællingen fysisk er korrekt. Men herudover skal der tages stilling til værdiansættelse og ejendomsret. Et varelager er ikke en isoleret del af en virksomhed. Det er afgørende for opgørelsen af dækningsbidrag og dækningsgrad, og dermed en del af resultatopgørelsen. En optælling afslører jo ikke, om varerne indgår i den løbende produktion eller hvem, der har ejendomsretten over varerne. I modebranchen for eksempel, hvor der må regnes med "let fordærvelige varer" med mode og farver, der skifter hele tiden, kan en stofkvalitet eller en farve have nulværdi efter ganske få måneder på lagret. Revisionen sikrer, at der altid er taget højde for sammenhænge og helheder i en årsrapport. Revision og rådgivning Som andre fordele ved at vælge revision af årsrapporter nævner Leif Rygaard Jensen også den nødvendige dybere indsigt i virksomheden, dens faglige og konkurrencemæssige betingelser som god baggrund for revisoren i forhold til rådgivning. - Kendskabet til virksomheden, herunder dens strategi og målsætning, er et væsentligt element i revisionen. Revisor har derfor et godt udgangspunkt for rådgivning. Man kunne også udtrykke det således: For at give optimal rådgivning kræver det et indgående kendskab til virksomheden og tillid til den løbende rapportering. Når revisor har opnået dette kendskab, vil det begrænse merudgiften til at få foretaget revision i forhold til at nøjes med en gennemgang, siger Leif Rygaard Jensen. Hårdt arbejde bag friskole Engagerede og stædige forældre kombineret med realistiske og gennemtænkte budgetter blev grundlaget for en friskole i Uhre syd for Brande. Forældrene frygtede for kvaliteten af den hidtidige kommunale folkeskole efter en storstilet skolereform i Brande Kommune. Og så tog alle arbejdshandskerne på. INDHOLD Rådgivende revisorer Side 2 De drog vestpå Side 3 Værdifuld friskole Side 4 Kina kalder Side 6 Navne i noter Side 7

2 Rådgivende revisorer Udgives af Partner Revision Redaktion: Bjarne U. Pedersen, Partner Revision Lone W. Larsen, Partner Revision Jette Aaes, Newsroom Rådgivende revisorer Oplag: 2600 eksmpl. Koncept: Kommunikationsbureauet IB&Co Foto: Gunnar Merrild Fotografi Tryk: Ikast Bogtrykkeri A/S Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor En god revisor er altid tæt på. Selvfølgelig gerne fysisk men især i overført betydning. At være tæt på og nærværende i forhold til vores klienter i både medgang og modgang har været hjørnestenen i Partner Revision siden grundlæggelsen i Nærvær i betydningen af at rådgive og sparre i forbindelse med for eksempel strategi. Den rette strategiske planlægning kræver indsigt i langt mere end virksomhedens årsrapporter. Strategi tager udgangspunkt i virksomhedens kultur, historie, struktur, organisation, stærke og svage sider. Der skal tages hensyn til konkurrencesituationen, markedsudviklingen og selvfølgelig virksomhedens kunder. Hos Partner Revision kan vi meget mere end at stille årsrapporter op og udføre revision. De tætte relationer til kunderne betyder, at rådgivning altid har været en naturlig del af vores arbejde, og strategi en integreret del af vores virke. Vi er vant til at sparre, til at brainstorme og give gode råd til vores klienter. Vores lokale og regionale forankring betyder tillige, at vi taler samme sprog som vores kunder. I mange tilfælde er vi vokset sammen, og alle vores partnere og revisorer har stor erfaring med sparring i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Funktioner der har klædt os helt rigtigt på. Vi tager derfor skridtet fuldt ud og fortæller bredt, at vi er meget mere end revisorer. Partner Revision er Rådgivende revisorer. Det er ikke nogen akademisk anerkendt eller beskyttet titel den forklarer såmænd bare meget rammende alt det vi står for og gerne vil. I en verden, hvor konkurrencesituationen og globalisering hver dag stiller større krav til de fleste virksomheder, er rådgivning sagt i al beskedenhed en særdeles væsentlig kernekompetence for et revisionsfirma. Og så er der selvfølgelig også den fysiske side af sagen: Med afdelinger i Silkeborg, Ikast, Brande, Herning, Skjern, Tarm og Ringkøbing er Partner Revision altid tæt på. Med magasinet Partner Review ønsker vi at invitere dig endnu tættere på. Både på os men også på andre af vores kunder. I det hele taget den store, vide verden som vi hver dag beskæftiger os med i Partner Revision. God læselyst, Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor direktør, Partner Revision Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor bestyrelsesformand, Partner Revision

3 De drog vestpå - Vi kiggede først på en gård uden for byen. Det var Marias drøm, fordi her kunne være plads til den hest, hun altid har drømt om. Men vi var ikke glade for at være tilflyttere og så bo isoleret fra nye venner og skolen. I sommer faldt vi så over det rigtige hus, siger Ulla Andersen. Naturen, håndbold og nye venner er blandt mange plusser i familien Andersens nye liv. Efter langt tilløb flyttede familien til Skjern, hvor far, John Andersen, er leder af Partner Revisions afdeling Aldrig i livet! Børnene elskede livet i Ikast, og den ældre landejendom i udkanten af byen var med ihærdighed og håndværkerhjælp på vej til drømmebolig. Reaktionen var uden forbehold negativ, da statsautoriseret revisor John Andersen første gang serverede idéen om at rykke familien til Skjern. - Den blev første gang præsenteret som en forsigtig bisætning, som jeg valgte at slå hen. Selvfølgelig skulle vi da ikke flytte nogen steder hen, smiler Ulla Andersen. Som uddannet socialpædagog havde hun job i Herning, og børnene Maria og Sebastian på 14 og 15 år var glade for skolen og deres mange kammerater. De havde lige købt den nedlagte gård og var i fuld gang med at renovere og sætte i stand. Købet faldt sammen med, at John Andersen fik et tilbud, han ikke kunne sige nej til. Han er uddannet revisor hos Partner Revision i Ikast tilbage i Her blev han og er siden avanceret til både statsautoriseret og partner. I efteråret 2003 overtog Partner Revision revisionsfirmaet K. E. Hedegaard i Skjern og Tarm, og John Andersen fik tilbuddet om at blive leder af de 2 nye afdelinger. - Det var en stor og spændende udfordring. Jeg var fra begyndelsen klar over, at den krævede flytning, siger John Andersen. Familien var glade på fars vegne, men med halvstore børn var Ulla og John Andersen enige om, at hele familien skulle være klar. De besluttede at lade tiden arbejde, og i stedet kørte John Andersen hver dag fra Ikast til Skjern og Tarm. - Vi aftalte, at vi kunne flytte, når Sebastian skulle begynde i gymnasiet og alligevel skifte skole. Men udsigten til at skulle flytte gjorde børnene nysgerrige. De kredsede tit om emnet og blev en smule splittede. Til sidst sagde de ja til at køre med til Skjern en weekend og kigge sig omkring, fortæller Ulla Andersen. Besøget blev en positiv oplevelse, og familien begyndte at bruge tid på at kigge boliger i området. En ny gård En nedlagt landejendom i udkanten af byen og tæt på en god skole. Inden det nye skoleår rykkede familien teltpælene op og drog vestpå. - Vi har ikke fortrudt et sekund. Skjern er en rigtig hyggelig by, og folk har været utrolig imødekommende og venlige, siger Ulla Andersen. Børnene er faldet hurtigt til. Sebastian har fået debut på Tarm-Skjerns juniordivisionshold i håndbold og har næsten lært ikke at sige "vi" om modstanderne fra Ikast. Desværre har en skade holdt ham en del væk fra håndboldbanen i hans første sæson i klubben. - Jeg har lidt hjemve engang imellem men det bliver hele tiden mindre. Og så glæder jeg mig til at begynde på gymnasiet i Tarm til sommer, fortæller Sebastian. Hans lillesøster Maria har siden flytningen været fast spiller på det bedste pigehold i Skjern Håndbold, og hun spørger stort set aldrig mere om at komme på besøg i Ikast. For mor Ullas vedkommende skal hun snart i gang med at søge arbejde i Skjern området. Familien er i den grad faldet til. - En gåtur i engene herude i solskin er helt fantastisk. Fuglelivet er imponerende. I Ikast har vi aldrig oplevet fugletrækket i efteråret så intenst. Formationerne på himlen herude kan tage pusten fra enhver, siger Ulla Andersen. Og for John Andersen er arbejdsdagene også blevet anderledes. - Her er jeg eneste statsautoriserede revisor, så ansvaret er blevet større. Men det gør udfordringen endnu mere spændende, siger John Andersen, der fordeler sin arbejdstid på hver side af Skjern Å mellem afdelingerne i Skjern og Tarm.

4 Værdifuld friskole Hårdt arbejde, seje forhandlinger og realistiske beregninger gav bonus: Til sommer åbner Uhre Friskole ved Brande En vinteraften i 2003 dukkede en mail op hos statsautoriseret revisor Bjarne Ulrik Pedersen: "Kender du noget til friskoler kan du hjælpe os?" Mailen blev sendt til Partner Revision i Brande på vegne af en arbejdsgruppe på 30 forældre, der i landsbyen Uhre ønskede at omdanne den kommunale folkeskole til en friskole. - Som udgangspunkt havde jeg aldrig før beskæftiget mig med friskoler. Men opgaven lød spændende, og udover de obligatoriske statstilskud ligger driften af en friskole ikke langt fra almindelig virksomhedsdrift. I det hele taget er skoler noget, der interesserer alle mennesker. Så jeg sprang til, fortæller Bjarne Ulrik Pedersen. Uden at ane at han det næste års tid skulle blive viklet ind i en interessant proces, hvor forældreengagement, økonomiske udfordringer og ikke mindst politik skulle gå op i en højere enhed. Initiativet til friskolen opstod i kølvandet på en lang kommunal debat om skolestruktur i Brande Kommune. Efter møder og høringsrunder vedtog byrådet at opdele kommunens fire skoler i to enheder. Her skulle Uhre Skole indgå i enhed med to øvrige skoler dele faciliteter og ledelse. - Uhre Skole har altid været en god og velfungerende skole med stor tilslutning. Blandt andet på grund af en nærværende ledelse. En central, fjern ledelse ville uden tvivl ødelægge skolen. Desuden viser historien fra mange andre kommuner, at den udvikling ofte fører til skolenedlæggelser, fortæller Kai Vium. To af hans børn havde afsluttet skolegangen på Uhre Skole, mens hans to yngste stadig var elever på skolen. Selv sad han i skolens bestyrelse. Han var ikke ene om frustrationerne og bekymringerne for den lille men populære skole med godt 150 elever. Det gav anledning til det første borgermøde. - Allerede her fornemmede vi opbakning til at forsøge at lave vores egen friskole, og vi fik straks 120 tilsagn om tilmeldinger af elever, siger Kai Vium. Bar bund Det blev til en styregruppe på 30 frivillige, der blev opdelt i forskellige arbejdsgrupper. - Vi var fra begyndelsen enige om, at vi skulle have en revisor tilknyttet. Vi var alle

5 på bar bund og ønskede at sikre et realistisk økonomisk grundlag men også ekstern, uvildig økonomisk rådgivning. Troværdighed og realistiske budgetter er altafgørende. I forhold til de politikere, vi skulle forhandle med, men især i forhold til beboere i området. Opbakning kræver troværdighed, understreger Kai Vium. - Vi fik masser af støtte fra friskoleforeningen, der også anbefalede en revisor med erfaring på området. Men vi kendte Bjarne Ulrik Pedersen fra hans arbejde med Uhre Møllelaug, der blandt andet har opnået prisen Årets Møllelaug. Hans indsigt i lokalområdet, foreninger og ikke mindst økonomi vægtede mere for os, siger Kai Vium. Og det hårde arbejde med at skitsere rammerne for en friskole, søge opbakning og ikke mindst forhandlingerne om at købe skolen af Brande Kommune gik i gang. Især i forhold til politikerne var opgaven speciel. Uhre Skole var en velfungerende kommunalskole og netop renoveret for over syv millioner kr. Normalt opstår friskoler, når kommuner begynder at tale om at lukke skoler. - Driftsbudgetterne lå lige for. Budgettet for det første år lyder på 8,2 mio. kr., som skal finansieres via statstilskud og forældrebetaling. Men det er mange penge at forvalte. Det stiller krav, og man skal hele tiden have fingeren på pulsen, siger Bjarne Ulrik Pedersen. - Forhandlingerne med kommunen var et langt mere kompliceret område. Der skal tages hensyn til politik, men fra begyndelsen mødte vi velvillighed fra kommunens side til at finde en løsning. Det var dog en svær sag at kringle, blandt andet på grund af de mange penge, der netop var postet i skolen. Belønningen Men hårdt arbejde belønnes. Uhre Friskole fik lov til at overtage Uhre Skole. I de første fem år som lejere, og siden afdrages købet af skolen til en forholdsvis lav rente over 30 år. Rammerne for skolen kom også på plads. Blandt andet med et maksimum på 18 elever i hver klasse, udvidelse med 8. klasse og en fortsat fokus på kreativitet og forældreengagement som bærende elementer i skolen. Skolens hidtidige leder, Kent Lykke, er ansat som friskolens leder, og Kai Vium er valgt til formand for den nye friskolebestyrelse. Og mens ledelsen i øjeblikket er i fuld gang med at ansætte lærere til den nye skole, har 145 elever meldt deres ankomst, når skolen åbner til august. - Og vi regner faktisk med at nå helt op på 160 elever til den tid. Så kan vi heller ikke være flere. Det er fantastisk dejligt, siger Kai Vium, der samtidig erkender, at det har været hårdt arbejde. - Men jeg ville nok gøre det igen. For Bjarne Ulrik Pedersen har processen været lærerig på mange forskellige niveauer. I virkeligheden gik han helt ideologisk til opgaven, da ingen fra begyndelsen anede, om den blev til noget. - Men jeg har fået stor indsigt i et nyt område. Desuden er det en stor tilfredsstillelse at arbejde sammen med engagerede mennesker, der drives af lyst og stor vilje, siger Bjarne Ulrik Pedersen. I øvrigt har opgaven allerede smittet af. Bjarne Ulrik Pedersen er blevet revisor for en igangværende friskole på Fyn, og han forudser, at friskoler bliver et særdeles aktuelt arbejdsområde i kølvandet på de mange kommende kommunesammenlægninger. Læs mere om Uhre Friskole på Alle steder mødte initiativgruppen velvillig støtte. Blandt andet støttede et marketingbureau med en flot folder om friskolen og en professionel fotograf hjalp til med illustrationerne

6 Kina kalder På få år er en global idé vokset til en god forretningsmæssig succes for Abson i Ikast Anders Bach-Sørensen, Abson og Søren Andersen fra Partner Revision Oprindeligt gik Anders Bach-Sørensen mod strømmen, da han for fire år siden besluttede sig for at blive selvstændig. Han ville eksportere til Kina. Hurtigt blev hans gode relationer til landet i øst dog vendt om. Sidste år importerede Abson varer fra Kina til både detailhandlen og industrien herhjemme til en vækst på 80 pct., og i år forventes en vækst på 100 pct. Imens ulmer idéen om eksport stadig. Med en fortid hos dørproducenten Vest-Wood var Kina ikke ukendt land for Anders Bach- Sørensen. Under rejser i landet fornemmede han grøden ikke mindst i byggebranchen. - De bygger overalt, og jeg så et behov for europæiske højkvalitetsprodukter. Dem ville jeg sælge til kinesiske developmentkoncerner, fortæller han. Med sparring fra blandt andre statsautoriseret revisor Søren Andersen fra Partner Revision i Ringkøbing etablerede han Abson som et enkeltmandsfirma med en ansat medarbejder i Kina. Mens de to kastede sig over projektet, fik andre danskere kendskab til Absons gode relationer til Kina og den boomende industri derude. Blandt andet fik Anders Bach-Sørensen en henvendelse fra en stor dansk detailkæde, der gerne ville have fat i gode og billige fjernstyrede biler som et kampagneprodukt. Abson løste opgaven, og et nyt samarbejde var født. Den opgave førte til flere. Blandt andet indledte Abson et tæt samarbejde med en række byggemarkedskæder. - Vores force er det store kendskab til Kina og vores fysiske tilstedeværelse i landet. Det betyder styr på både rigtige priser, kvalitetskontrol og leveringstider. Faktorer, som volder mange kvaler for andre udlændige i Kina. Kunderne betaler for at undgå besværet og stadig få gode og prisrigtige varer sikkert frem, siger Anders Bach-Sørensen. Hans virksomhed er nu delt op i to grene. Detailhandel, som omfatter import af både kampagnevarer til blandt andre supermarkedskæder og sortimentsvarer som for eksempel vejrstationer til byggemarkeder. Den anden gren er import til industrien. Abson importerer således både komponenter som låse og andre metalfittings til danske industriselskaber i hovedsageligt træ- og møbelindustrien. Udviklingen har betydet, at Abson i dag er vokset fra 1 til 14 medarbejdere på kontoret i Ikast og dertil råder over et datterselskab i Kina med 6 medarbejdere. Vækst og sparring Væksten gennem de fire år er foregået i tæt sparring med forskellige rådgivere. Ikke mindst Partner Revision og Søren Andersen. - Både på den regnskabsmæssige og rådgivningsmæssige side har min revisor været

7 Anders Bach-Sørensen Abson, Ikast Shanghai en god sparring. Søren har hele tiden været opmærksom på at få setup et omkring min virksomhed til at matche vores situation. Især i begyndelsen, hvor indtjeningen lod vente på sig. I takt med vores udvikling er timing også blevet vigtig. Jeg har sparret med Søren i forbindelse med alle store milepæle. For eksempel ansættelser og optagelse af eksterne investorer. Alle milepæle har et økonomisk aspekt, og likviditet er meget afgørende i en virksomhed som Abson, fortæller Anders Bach- Sørensen. For Søren Andersen har revisorarbejdet med Abson været en både spændende og udviklende opgave. - På den traditionelle revisordel adskiller opgaven sig ikke væsentligt, men det er altid spændende at samarbejde med virksomheder i så rivende udvikling. Opgaven har også givet mig en bredere global indsigt, som der i dag er masser af brug for i andre danske virksomheder, siger Søren Andersen. Og hos Abson er udviklingen langt fra slut. - Jeg var måske en postgang for tidligt ude med planerne om at eksportere til Kina. Men nu begynder markedet derude at være modent. Derfor er det ikke utænkeligt, at vi tager hul på den del af konceptet, siger Anders Bach- Sørensen, der forudser, at Abson på sigt har flere medarbejdere i Kina end i Danmark, og at salget er spredt ud over et større europæisk marked. Selv har direktøren stadig sit udgangspunkt herhjemme. Navne i noter Partner Revision i Tarm har fået to nye medarbejdere. 1. december tiltrådte Jytte Pedersen i en stilling som revisorassistent. 1. januar sagde kontoret goddag til kontorassistent Karen Guldager. 1. december er Helene Larsen begyndt i en stilling som revisorassistent hos Partner Revision i Skjern. I november bestod revisor Frans Bredmose Langkjær fra Partner Revision i Herning eksamen som cand.merc.aud. Hos Partner Revision i Brande har revisor Gitte Hansen i december bestået eksamen i HD. 31. januar blev Christina Juul Nielsen udlært som revisor hos Partner Revision i Silkeborg. Revisor Peter Vinderslev, Partner Revision Herning, har ligeledes i november bestået eksamen som cand.merc.aud.

8 Partner Revision er godt dækket ind på alle pladser Rådgivende revisorer Rådgivende revisorer Med en bred trup af professionelle revisorer stiller Partner Revision altid op i stærkeste opstilling. Lokalt forankret med et internationalt udsyn er vi din medspiller, der holder et vågent øje med din økonomiske drift, dine budgetter, dit bogholderi, din likviditet og meget mere. Som partner stiller vi op til sparring, rådgivning og bistand, når din virksomhed skal udvikles, din strategi revideres, eller når du afsøger nye muligheder. I Partner Revision tager vi hånd om din økonomi. Så får du et professionelt grundlag at træffe beslutninger på og kan udnytte ressourcerne bedst muligt. Vores team af revisorer er spækket med rutine, erfaring og talent på alle væsentlige områder, og vi sætter hver gang det stærkeste hold til netop din virksomhed dine behov. Herning Industrivej Nord 15. Birk Herning. Tlf Ikast Thrigesvej Ikast. Tlf Brande Torvegade Brande. Tlf Silkeborg Ballevej 2B Silkeborg. Tlf Ringkøbing Hugborgvej Ringkøbing. Tlf Skjern Bredgade Skjern. Tlf Tarm Storegade Tarm. Tlf Tilknyttet RevisorGruppen Danmark og The International Group of Accounting Firms (IGAF)

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Hvem skal føre virksomheden videre og hvordan? Generationsskifte i en familieejet virksomhed

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer!

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer! Revision & rådgivning af frie skoler ude hos Jer! Vi arbejder ude hos jer uanset hvor I har hjemme At vi er mange frie skolers første valg, inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

DanBolig Horsens. K i r k e g a a r d s E j e n d o m s k o n t o r Vi sætter pris på nye som gamle værdier

DanBolig Horsens. K i r k e g a a r d s E j e n d o m s k o n t o r Vi sætter pris på nye som gamle værdier K i r k e g a a r d s E j e n d o m s k o n t o r Vi sætter pris på nye som gamle værdier DanBolig Horsens v/statsaut. ejendomsmægler Lisbeth Kirkegaard Horsens Tørring JUELSMINDE ring: 7562 8899 HORSENS@DanBolig.dk

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk...

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... revision med 2 der Ønskede at blive Én! Der var engang to revisionshuse, der brændende havde

Læs mere

PartnerReview. Nyt stærkt hold i Herning. Rådgivende revisorer. Nr. 2.06

PartnerReview. Nyt stærkt hold i Herning. Rådgivende revisorer. Nr. 2.06 PartnerReview Nr. 2.06 Nyt stærkt hold i Herning Statsautoriseret revisor Allan Bjørn og partner Thorkild Lundsgaard, statsautoriseret revisor, er nye navne til en ny, stærk holdopstilling hos Partner

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS 中 国 异 途 I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS KOM TÆT PÅ KINA! Invester i fremtiden og oplev verdens næste supermagt bag facaden på en studietur, der byder

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab Bestyrelsesmøde d. 10/10 2016 Mødested: Rødding Friskole Mødetidspunkt: 19.00 22.00 Deltagere: Maja, Tina, Ditte, Pehr, Henrik, Jens, Pernille (Kristen dukkede ikke op) Kaffe og andet godt: Ditte Referent:

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Legater 2016 til Handelsgymnasielever

Legater 2016 til Handelsgymnasielever Legater 2016 til Handelsgymnasielever Gustave Klitgaard Dahl Dine lærere har indstillet dig til et legat fra Erhverv Silkeborg med følgende Kære Gustav, Gustav er en afholdt elev, der ud over at være et

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011

Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011 Årsrapport august december 2011 Indhold Erklæringer 2 Ledelsespåtegning 2 Generalforsamlingens godkendelse 3 Revisorerklæring 4 Ledelsesberetning 5 Kollegianersamfundets oplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk?

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? sælger-visitkort Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? Lokale fagfolk giver bedre råd. Vi bor i Aalborg. Vi bor lige om hjørnet og tæt på vores kunder. Vi er jyder. Vi leverer ikke noget smart,

Læs mere

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014 FjörðurNyt Juni 2014 Deltagere til klubaften på Skive Trav Hvor skal I hen? I denne udgave af vores nyhedsbrev giver vi en samlet opdatering på debat, begivenheder og medlemsspørgsmål i den forgangne måned

Læs mere

blev fundament for SUCCES

blev fundament for SUCCES Steen og Pernille Rugaard med deres første avlshoppe Clara RDH, der er mor til Tørveslettens Stamina Besøg på Stutteri Tørvesletten SELSKABSHESTEN blev fundament for SUCCES 54 MAGASINET HEST 02 2011 H110228E1A54.indd

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen.

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Øjenhøjde Som vvs er ved jeg alt om kobberrør, men intet om regnskaber, så

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Revisortrainee hos Grant Thornton

Revisortrainee hos Grant Thornton Revisortrainee hos Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Redigering Layout Mandag

Redigering Layout Mandag 4 investor Redigering Nicolaj Vorre Layout Julie Hugger Petersen Mandag den 4. februar 2013 Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent

Læs mere

Uhre Friskole.

Uhre Friskole. Uhre Friskole www.uhrefriskole.dk Trygge rammer for eleverne Tryghed: Uhre Friskoles fysiske rammer er i top. Skolen ligger i et naturskønt område med masser af udenomsplads. Børnehave og idrætsforening

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej Nr. Asmindrup Tlf.:

Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej Nr. Asmindrup Tlf.: Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej 38 4572 Nr. Asmindrup Tlf.: 59328100 E-mail: Emne: Referat af generalforsamling 03. April 2017 Til stede: - Formand Jeanette H. Olsen - Næstformand/sekretær Maria B.

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014.

Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014. Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014. Gode friskolevenner - endnu engang tak for jeres fremmøde. Jeg vil nu aflægge bestyrelsens beretning for det forgangne

Læs mere