Flere kvinder i Århus Byråd. Invitation til dialoginvitatioinvitation til dialog i din partiforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere kvinder i Århus Byråd. Invitation til dialoginvitatioinvitation til dialog i din partiforening"

Transkript

1 Flere kvinder i Århus Byråd Invitation til dialoginvitatioinvitation til dialog i din partiforening

2 FO-Århus i samarbejde med Århus Kommune

3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1-10 Kvindelige kolleger i Byrådet søges...7 Tema Hvordan er det med kvinder og politik?...12 Praktiske oplysninger...16 Århus Kommune markering af 100 året for kvinders kommunale valgret...18

4 Forord I år er det 100 år siden kvinder fik kommunal valgret. Ved det første valg med den nye lov (den 12. marts 1909) blev to kvinder valgt ind i Århus Byråd. På landsplan lykkedes det kun at få en lav repræsentation af kvinder svarende til 1,3 %. Der er sket meget siden. Men kvinder udgør stadig en mindre andel af Byrådet. Ved sidste kommunalvalg i 2005 blev resultatet en kvindeandel på kun 25,8 % af Byrådet. På landsplan er tallet 27,4 %. En procentdel, der har været næsten uændret de seneste 15 år. Hvad skal der til for, at det bliver mere attraktivt for kvinderne at gå aktivt ind i kommunalpolitik? Er der forskelle i kvinders og mænds motivation og krav til et aktivt liv i kommunalpolitik? Hvilken rolle spiller de politiske partier?

5 Århus Kommune opfordrer samtlige lokale partiforeninger og politiske ungdomsforeninger til at sætte spørgsmålene om barrierer og muligheder for flere kvinder i lokalpolitik på dagsorden. Med dette lille hæfte Flere Kvinder i Århus Byråd vil vi gerne inspirere foreningerne til at tage aktiv del i dialogen om, hvad der skal til for at øge kvindeandelen i Byrådet. Jeg håber, at du på de følgende sider finder et tema som du ønsker at få sat på dagsordenen i din forening. God læselyst! Borgmester Nicolai Wammen Århus Kommune

6

7 Kvindelige kolleger i Byrådet søges En række lokale politikere (se listen side 9) tilbyder at deltage i en dialog om kvinder i kommunalpolitik i din politiske partiforening. Med udgangspunkt i et af nedenstående konkrete temaer inddrager de egne erfaringer for at belyse, hvorfor de mener, der er så få kvinder i kommunalpolitik, og hvad der skal til for at øge kvindeandelen i Århus Byråd Hvad kræver det egentlig at gå ind i kommunalpolitik? Om at springe ud i det. Hvilke faglige og personlige kompetencer er i spil? Om egne og andres forventninger til byrådspolitikere. Find balancen! Om at finde balancen mellem arbejdsliv, familieliv og det politiske arbejde. Hvilke overvejelser skal inddrages for at få en dagligdag som byrådspolitiker til at gå op? Hvorfor gik vi ind i politik? Hvilke overvejelser og motiver ligger bag kvindelige politikeres indgang til byrådsarbejdet. Hvorfra hentede de opbakning og støtte til at træffe beslutningen om at blive byrådspolitiker? Hvad overraskede dem? Første dag på arbejde i Byrådet. Hvordan var det at være ny og kvinde i Byrådet? Hvordan forbereder man sig? Hvor kan man hente hjælp og støtte?

8 Kvinder velkommen! Hvordan kan partiforeningerne medvirke til styrke kvinders lyst og mulighed for at stille op til byrådsvalget? Hvilken rolle spiller partiforeningen? Kasketten giver muligheder! Hvilken indflydelse i lokalområdet og i kommunen medfører arbejdet som byrådspolitiker? Hvem lytter og hvilke muligheder giver det? Byrådspolitiker en karrierevej? Hvilke fremtidsmuligheder ligger i kortene for en kvindelig byrådspolitiker? Hvad betyder arbejdet i Byrådet for den faglige karriere? Styrk netværket! Hvilken rolle spiller netværket? Hvordan klædes baglandet på? Hvilke relationer har betydning i dagligdagen som byrådspolitker? Kvindelige kolleger i Byrådet søges! Hvad indebærer arbejdet som byrådspolitikere? Hvordan er dagligdagen? Hvad kan Byrådet og partiforeningen tilbyde nye byrådspolitikere? Hvad er med til at gøre arbejdet attraktivt? 10. At blive set og hørt! Hvordan håndteres pressen? Pressen som medspiller og modspiller. Hvem sætter dagsorden? Hvordan trænger man igennem med sine centrale budskaber?

9 Følgende politikere deltager gerne enkeltvis eller parvis: Susan Arac (A) Medlem af Århus Byråd siden 1. januar 2006 for Socialdemokraterne. Læs mere om politikeren her: Rabih Azad-Ahmad (B) Medlem af Århus Byråd siden 1. februar 2007 for Det Radikale Venstre. Læs mere om politikeren her: ww.aarhuskommune.dk/byraad Marc Perera Christensen (C) Medlem af Århus Byråd siden 8. marts 2006 for Det Konservative Folkeparti. Læs mere om politikeren her: Jette Jensen Clay (Ø) Medlem (suppleant) af Århus Byråd for Enhedslisten De Rød-grønne. Læs mere om politikeren her: (søg under Find din politiker ) Louise Gade (V) Rådmand for Børn og Unge, 2. viceborgmester og medlem af Århus Byråd siden 1. januar 1994 for Venstre Læs mere om politikeren her:

10 10 Jonna Fonnesbæk Hansen (B) Kommunalpolitisk koordinator i Det Radikale Venstre i Århus Laura Hay (V) Medlem af Århus Byråd siden 1. januar 2006 for Venstre Læs mere om politikeren her: Dorthe Laustsen (F) Rådmand for Sundhed og Omsorg siden april 2006, 1. viceborgmester i Århus Byråd og medlem af Århus Byråd for Socialistisk Folkeparti. Læs mere om politikeren her: Keld Hvalsø Nedergaard (Ø) Medlem af Århus Byråd siden 1. januar 2002 for Enhedslisten De Rød-Grønne. Læs mere om politikeren her: Jette Skive (O) Medlem af Region Midtjylland for Dansk Folkeparti. Læs mere om politikeren her: Anne Mette Villadsen (C) Medlem af Det konservative Folkeparti i Århus. Læs mere om politikeren her:

11 12 Hvordan er det med kvinder og politik? Forslag til dialog med eksperter udefra. 11. Kommunal valgret 100 år efter V/ Kirsten Brosbøl, MF (A) Hvordan går det med ligestillingen i Danmark 100 år efter, kvinder fik kommunal valgret? Hvor langt er vi kommet, og hvorfor er det egentlig så vigtigt med ligestilling i politik? Hvad er barriererne for, at flere kvinder stiller op til valgene, og hvad kan vi gøre i foreningerne, i partierne, og fra politisk hold for at mindske barriererne? Læs mere om foredragsholderen på: 12. Er det politik eller kvinder, der er noget galt med? Kortlægning og diskussion af de barrierer, der holder kvinder fra ledelsesposter. Et dobbeltforedrag med Kontrabanderne Mette Bom og Stine Carsten Kendal, der fremlægger fakta om kvinder i politik og ledelse og diskuterer, hvorfor der ikke er flere kvinder på ledende poster også i politik. Mette Bom er medforfatter til bøgerne F , Nu er det Nok, Udslag, og Pakidanerdialogerne og har som journalist skrevet om ligestilling, politik og kvinder. Hun er bestyrelsesmedlem i Albrightgruppen og Dannerhuset, tidligere webredaktør og initiativtager til ligestillingsnetværk i Socialdemokraterne og medarbejder på kampagne for at få flere kvinder i kommunalpolitik. Mette er i dag

12 13 seniorrådgiver i Kontrabande og holder foredrag om ligestilling og politik. Stine Carsten Kendal er medforfatter til bogen Grib magten om kvinder og ledelse, og rådgivningschef i Kontrabande. Stine har skrevet om mediernes dækning af kvinder i valgkampe, om andelen af kvinder i politik, mediernes ledelse og erhvervslivet. Stine er medlem af K2 netværket og Albrightgruppen Læs mere om Kontrabande på: NB. Dette foredrag kan kun bestilles, hvis 4 vælgerforeninger går sammen om det. 13. Medier, magt og køn i dansk politik V/ Christina Fiig, lektor, ph.d., Center for Kønsforskning, Aalborg Universitet. Hvordan tegner billedet sig af forholdet mellem medier, magt og køn i dansk politik i disse år, hvor medierne fremstår som en magtfuld politisk arena for forhandling af politik, kompetence og køn? Forskningen har påpeget forskelle i de måder, som kvindelige og mandlige politikere portrætteres i og bruger medierne på. Læs mere om foredragsholderen på: (søg på navnet)

13 Kvinder i ledelse - hvorfor er der så få - og hvorfor skal vi bekymre os om det? V/ Mette Verner, lektor ved Handelshøjskolen i Århus. Omfattende studier af danske virksomheder viser, at andelen af kvindelige topledere har ligget stabilt på et meget lavt niveau (4 %) længe. Hvordan kan det være, når det faktisk er vist, at virksomheder med kvindelige ledere klarer sig mindst lige så godt som virksomheder med mandlige ledere? Hvilke faktorer er det, der spiller ind, når forfremmelserne uddeles? Og hvilke samfundsstrukturer fastholder de klassiske kønsrollemønstre? Læs mere om foredragsholderen på: 15. Sprog, kommunikation og køn i Århus Byråd og i TV V/ Lektor Kirsten Gomard, Institut for Historie og Områdestudier. Kvindelige og mandlige politikere i live-udsendelser i TV af krydsildstypen. Hvad kan der ske, og hvad skal man være opmærksom på, når det drejer sig om mikro-niveauet i den politiske kultur, hvor hverdagens samarbejdsklima skabes? Kan man f.eks. forpligte sin partigruppe på nogle kulturelle spilleregler? Læs mere om foredragsholderen på: (søg på navnet)

14 Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner - danske kvindelige politikere ifølge pressen - og sig selv. V/Ulrikke Moustgaard, redaktør, journalist, forfatter, foredragsholder. Kvinder er for alvor blevet synlige i dansk politik, hvor flertallet af de danske partier nu har kvindelige ledere. Men er vilkårene for mænd og kvinder i politik de samme? Ja, siger de kvindelige politikere - i hvert fald inden for Christiansborgs mure. Anderledes ser det ud i medierne. Køn kan være en genvej til rampelyset, men prisen er høj, når medierne puster liv i sejlivede fordomme om kvinder og politik. Læs mere om foredragsholderen på: (søg på navnet) 17. Pigerne går efter socialudvalget - Kvinder i kommunalpolitik V/Anna Wowk Vestergaard, museumsinspektør, Horsens Museum. Hvordan var vilkårene for de første kvindelige kommunalpolitikere? Ud fra en undersøgelse af kvindelige kommunalpolitikere og deres arbejdsområder gennem 11 kommunalvalg i perioden gives bud på arbejdsdelingen mellem mænd og kvinder i sogneråd og byråd - og på hvordan omverdenen, de mandlige kolleger og ikke mindst kvinderne selv så på de kvinder, som var blandt de første til at betræde den politiske arena. I oplægget inddrages masser af konkrete eksempler og gode historier fra det politiske liv i perioden

15 16 Praktiske oplysninger Arrangør FO-Århus arrangerer dialogarrangementerne for din partiforening. Dog max. 2 dialogarrangementer pr. parti (partiforeninger inkl. deres politiske ungdomsorganisation) fra denne folder. Pris og procedure for bestilling 1. Der vælges et tema under rækken af forslag. Vedrørende dialoger med lokale politikere (tema nr. 1-10). Der vælges 1 eller 2 foredragsholdere. De valgte foredragsholdere vil tage afsæt i det valgte tema, men vil sandsynligvis komme rundt om mange af de øvrige temaer undervejs i deres oplæg. Pris: kr. 500 pr. arrangement (max. 2 foredragsnavne). Vedrørende dialoger med eksperter udefra (tema nr ): Der findes en vælgerforening, som man kan bestille arrangementet sammen med. Minimum to og gerne flere vælgerforeninger skal gå sammen og hver betale kr Der vælges dato og klokkeslæt Der oplyses sted for arrangementet (foreningerne lægger selv lokaler til)

16 Kontakt FO-Århus med ønskerne: Marianne Rosell, tlf eller via mail: Marianne Rosell kontakter de valgte politikere eller foredragsholdere og laver kontrakter til dem og til vælgerforeningen, hvis de siger ja til opgaven. Hun koordinerer ligeledes, hvis der skal nye datoer på bordet for at få en aftale i stand. FO-Århus står for aflønning af foredragsholderne. Tid Bestilling af arrangementer kan ske fra nu og indtil næste byrådsvalg tirsdag den 17. november Andre emner Har de politiske partiforeninger eller ungdomsorganisationer forslag til andre emner eller foredragsholdere, står Marianne Rosell også gerne til rådighed med at få aftaler i stand. Inviter gerne kvindelige ikke-medlemmer med til arrangementerne! Se desuden hjemmesiden:

17 18 Århus Kommunes markering af 100 året for kvinders kommunale valgret På initiativ af Århus Kommunes Ligestillingsudvalg og med et enigt Byråd bag, søsætter Århus Kommune i 2008 og 2009 en række initiativer, der sammen med flere lokale aktører skal medvirke til en målrettet indsats for en mere ligelig kønsfordeling til kommende kommunalvalg. Målet er samtidig at få en styrket mangfoldighed af kvinder på kandidatlisterne. Udgangspunktet er Århus Kommunes markering af 100 året for vedtagelse af loven om kvinders kommunale valgret. Loven blev vedtaget den 20. april 1908, og året efter den 12. marts 1909 blev de første 2 kvinder valgt ind i Århus Byråd. I dag sidder der 8 kvinder i Århus Byråd. De udgør dermed godt en fjerdel af Byrådets medlemmer på i alt 31. For at understøtte debatten om flere kvinder i Byrådet har Århus Kommune udvalgt en række temaer, som kommunen i samarbejde med FO-Århus tilbyder at arrangere for de politiske partiers lokale vælgerforeninger og ungdomsforeninger. Lokale og nationale politikere, forskere og fagfolk inviterer med udgangspunkt i et konkret tema og egne erfaringer til dialog på tværs af partiskel om, hvorfor der er så få kvinder i kommunalpolitik og hvad der skal til for at øge kvindeandelen i Århus Byråd.

18 19 Århus Kommune ønsker gennem dialog og synliggørelse af rollemodeller at styrke kvinders mulighed og lyst til at stille op som kandidater ved de kommende valg til Århus Byråd. Århus Kommunes markering af 100 året for kvinders kommunale valgret er en del af Århus Kommunes Ligestillingsudvalgs Handlingsplan til fremme af ligestilling og mangfoldighed Sammen med 12 medarbejder- og lederrepræsentanter fra Århus Kommune står følgende 6 Byrådsrepræsentanter bag handlingsplanen: Susan Arac (A) Formand Rabih Azad-Ahmad (B) Laura Hay (V) Cemal Metin (F) Ali Nuur (V) Reza Tamerian (A) Læs mere om Århus Kommunes indsats for Flere kvinder i politik : Kontakt Ligestilling og Integration, Borgmesterens Afdeling, Århus Kommune Ligestillingskonsulent Inge Lisbeth Nygaard Tlf:

19

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere