BRUGTE MASKINER. Dagens maskine. Sulky 4 m HR400.20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGTE MASKINER. Dagens maskine. Sulky 4 m HR400.20"

Transkript

1 31. maj 2011 nr. 102/42. årgang Løssalg 10 kr. tirsdag - LANDBRUGETS UAFHÆNGIGE AVIS Færre til dyrskue Det Sønderjyske Fællesskue og Dyrskuet i Thy fik nedgang i besøgstallet. Godt år for flydende ammoniak Godt nyt for variable lån Den toneangivende europæiske statsobligation eurobonden er igen i optrend på kort og mellemlang sigt. Udviklingen er godt nyt for de landmænd, der har holdt fast i deres variabelt forrentede lån. 15 Grøn Vækst reducerer erhvervet PRÆMISSEN Vi er tilbøjelige til at lade Miljøministeriets medarbejdere slippe for hån og spe, thi de gør jo kun det, de har fået besked på Næstformand i Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen mener såvel politikere som Axelborg undervurderer landbrugets problemer. AF BØJE ØSTERLUND Gælden er hovedproblemet i dansk landbrug, mener Flemming Fuglede Jørgensen, næstformand i Bæredygtigt Landbrug. - Vi er blevet angrebet fra mange sider, og man har præciseret, at vi skulle holdes væk fra de bestemmende organer i Landbrug & Fødevarer. Med den samarbejdslinje over for regeringen, der hidtil har været kørt i forløbet med Grøn Vækst, kan vi under ingen omstændigheder være interesseret i at tage et medansvar. Anderledes var det, hvis man kunne øjne en mere realistisk linje, hvor man erkendte de voldsomme problemer, vi har, mener Flemming Fuglede Jørgensen, og henviser til landbrugets samlede gæld på 350 milliarder kroner. - Ønsker den danske nation ikke, der skal være landbrug i Danmark, må vi acceptere dette, men så skal nationen yde fuld erstatning til de mennesker, dette berører. Folk skal kunne disponere frit, ændre erhverv - hvis der er arbejde at få - eller drive landbrug andets sted i verden, hvor man sætter mere pris på fødevareproducenter, siger Flemming Fuglede Jørgensen. 5 Præcisionsudstyr til frø og granulat Fra engelske Stocks kan vi præsentere: TURBO JET LUFTSÅMASKINE Meget nøjagtig dosering Præcis hastighedsmåling med computerstyret radar Overvågning af såaksel, blæser og tankindhold Spredebredde maks 8 meter med op til 16 udløb Tankindhold 240 liter Team Tolstrup Maskiner mobil eller BRUGTE MASKINER KØB SALG BYTTE AgroFyn ApS Industrivej Ringe Tlf Uffe Christensen Tlf Henrik Kristensen Tlf Dagens maskine Sulky 4 m HR Sælges eller udlejes Velholdt såsæt rotorharve m/tandpakkervalse og Compact Trimline såmaskine m/skiveskær, hydr. markør til lodret, elektronisk spormarkering, efterharve, lys, årg. 2006, Førpris ,-...Dyrskuepris ,- Vi udstiller på Roskilde Dyrskue stand 43 - Det Fynske Dyrskue stand 225 Claas Liner 430S Rive Årgang 2010 Kr ,- Ex. moms Kommissionsmaskiner A/S egeskovvej horsens tlf Fax

2 Side 2 Tirsdag den 31. maj 2011»Det mindst usikre«det ER IKKE høje mål og hører til de mere spektakulære argumentationer, at»der ikke findes andre værktøjer, som er mindre usikre, der kan anvendes til at opgøre indsatsbehovet i de danske fjorde og kystvande«. Det er som bekendt ålegræsværktøjet, der her er tale om, og argumentationen lød fra en medarbejder i Miljøministeriet ved gårsdagens konference, hvor diskussionen igen bølgede. VI ER TILBØJELIGE til at lade miljøministeriets medarbejdere slippe for hån og spe, thi de gør jo kun det, de har fået besked på. Nemlig at overvåge kystvandene med et enkelt og utilstrækkeligt værktøj. Det er i princippet ikke medarbejdernes skyld, at de skal lede efter effekter fra kvælstofudledningen i de kystnære farvande uden at have sikre værktøjer til rådighed. MÅSKE VILLE DET være nyttigt for konferencedeltagerne endnu engang at diskutere præmissen for hele ålegræsdiskussionen. Skal der produceres fødevarer i Danmark, og i givet fald må der produceres til flere mennesker, end der boede her, da vi var jægere og samlere? Er der accept af, at en enkelt af klodens mange arter af levende organismer, nemlig mennesket, har en særlig rettighed til at mangfoldiggøre sig? OG SKULLE MAN nå frem til den konklusion, at fødevareproduktion kun må finde sted under begrænset påvirkning af klodens artsmangfoldighed, må det vel foregå på et grundlag, de berørte parter kan anerkende. Især er det afgørende, når en så stor gruppe erhvervsudøveres skæbne lægges i hænderne på den måde, ålegræsudbredelsen moniteres. Miljøministeren fik selv forklaret forleden på en charmesejlads i Køge Bugt, hvordan opsamlingen af data foregår ved hjælp af en dykker, der futter rundt på bunden og meddeler til sin kollega i båden ovenover, hvad han eller hun ser dernede i dybet. NU ER DER jo ikke her grundlag for at indklage det empiriske grundlag for videnskabelig uredelighed, da der helt klart ikke er tale om en eksakt videnskab, men en oplevet og subjektiv vurdering fra en neddykket person. I al normalt videnskabeligt arbejde plejer usikkerheden at få en fremtrædende plads, før der træffes skråsikre konklusioner. Den ægte videnskabelighed fremhæver jo altid det, man ikke kan se, og konkluderer ud fra de foretagne MÅLEMETODE Ålegræsværktøjet efterlader tilsyneladende så meget tilbage til usikkerheden, at det i en rum tid fortsat vil være uredeligt at anvende det som et gangbart måleværktøj undersøgelser og indsamlinger af data. Ålegræsværktøjet lader tilsyneladende så meget tilbage til usikkerheden, at det i en rum tid fortsat vil være uredeligt at anvende det som et gangbart måleværktøj. Vi ved jo, hvor svært det vil være at afregne et læs korn mellem to parter, hvis man ikke er blevet enige, om der er ti eller tolv ton i vognen. L&F: Ålegræsværktøjet holder ikke vand Ny rapport om ålegræsmetoden viser, at det var meget berettiget, at Landbrug & Fødevarer sammen med andre rejste diskussionen om det såkaldte ålegræsværktøj og dets anvendelighed. - De foreslåede kvælstof-reduktionskrav vil koste dansk landbrug og samfundet meget store milliardbeløb hvert år. Det er derfor helt afgørende, at ethvert N-krav hviler på et solidt fagligt grundlag, som sikrer, at de foreslåede tiltag også fører til den ønskede miljøtilstand, udtaler Henrik Frandsen, viceformand i Landbrug & Fødevarer. Henrik Frandsen hæfter sig Man bør blandt andet droppe gennemførelsen af de målrettede efterafgrøder på hektar landbrugsjord, påpeger viceformand Henrik Frandsen, L&F, på baggrund af det såkaldte ålegræsværktøj, som ifølge en ny rapport viser sig ikke at»holde vand«. (Arkivfoto) blandt andet ved, at den nye rapport, som blev offentliggjort i går, peger på, at ålegræsværktøjet bør erstattes af en forbedret model, der kan indregne betydningen af en lang række andre betydende faktorer, såsom dækningsgrad af ålegræs, andre biologiske variable (klorofyl, bunddyr mv.) og fosforkoncentrationen. - Konsekvensen af rapporten bør være, at man vælger en tilgang som i Sverige og udskyder N-indsatsen, til man har et bedre værktøj, fastslår Henrik Frandsen, og tilføjer, at der er et stort behov for øget viden om de økologiske sammenhænge og for flere og bedre data. Drop efterafgrøderne Han peger videre på, at man bør droppe den lange række Ekstra 25 millioner til sagsbehandling i klagenævn Miljøminister Karen Ellemann (V) afsætter nu 25 millioner kroner til en taskforce, der skal fjerne sagspuklen i Natur- og Miljøklagenævnet. Tasforcen har halvandet år til at færdigbehandle puklen af gamle klagesager på husdyrområdet. - Det er ikke rimeligt, at man skal vente i årevis på en afgørelse. Derfor nedsætter jeg nu en taskforce, der skal få bugt med puklen af gamle klagesager på husdyrområdet. Samtidig giver vi nævnet mulighed for at fokusere sin indsats, så nævnet kan afvise småsager uden betydning for natur og miljø, siger Karen Ellemann. Initiativerne er nogle af de væsentligste anbefalinger fra et eksternt ekspertudvalg, som netop har afrapporteret til miljøministeren, og som generelt er blevet modtaget med bred opbakning fra både landmænd og grønne organisationer. Kun starten Ifølge Karen Ellemann er regeringens nye initiativer kun starten på en gennemgang af muligheder for at gøre det nemmere at drive virksomhed. - Initiativerne skal sikre en mere smidig miljøsagsbehandling på husdyrområdet uden, at vi går på kompromis med beskyttelsen af vores natur og miljø. Eksempelvis skal en landmand fremover ikke vente op til et år på en godkendelse fra kommunen, men blot anmelde det, hvis han vil omlægge sin malkekvægproduktion til økologisk drift eller sætte nye dyr ud til afgræsning af et nærliggende overdrev, siger Karen Ellemann. Reglerne på husdyrområdet forenkles med følgende fire initiativer: Indførelse af flere anmeldeordninger, der betyder, at mindre ændringer af husdyrbrug ikke skal godkendes, hvis de ikke medfører øget forurening. Indførelse af flere bagatelgrænser, der sikrer, at landmænd eksempelvis kan opføre et mandskabsrum, udskifte vinduer eller etablere en kølebrønd uden at spørge om lov. Principperne for hvor meget miljøteknologi landmanden skal anvende gøres bindende. På den måde er landmanden helt sikker på, hvilke krav han skal leve op til, når han søger af dyrkningsbegrænsninger, der er besluttet i gødskningsloven, herunder droppe gennemførelsen af de målrettede efterafgrøder på hektar landbrugsjord. Henrik Frandsen pointerer desuden, at der for at nedbringe usikkerheden på opgørelsen af indsatsbehovet også er behov for en betydelig indsats til udvikling af forvaltningsværktøjet, herunder væsentligt større datamængder og mere avancerede modeller. - Indtil alle disse forhold er bragt på plads, er der for os at se ikke grundlag for de vidtgående danske N-reduktionskrav, mener Henrik Frandsen. aw om miljøgodkendelse. Samtidig indføres der fleksible miljøkrav i forbindelse med test af ny miljøteknologi i almindelige husdyrbrug. Reaktion Regeringen ønsker endvidere at forhandle med Kommunernes Landsforening om at omlægge kommunernes tilskud til behandling af husdyrsager, så tilskuddet gøres afhængig af aktiviteten i den enkelte kommune. Senere på året vil regeringen komme med yderligere initiativer på området som opfølgning på Husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger. Landbrug & Fødevarer tager godt imod initiativerne. - Dog havde vi gerne set en forpligtelse til at fastsætte garanterede sagsbehandlingstider; det håber vi følger snart, pointerer Carl Aage Dahl, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer. mip

3 Tirsdag den 31. maj 2011 Side 3 Arbejdsgruppe holder fast i ålegræsværktøjet På trods af voldsom kritik holder regeringens arbejdsgruppe fast i, at ålegræs er det bedste værktøj til at måle vandmiljøets tilstand. AF LASSE EGE PEDERSEN Ålegræs er en vigtig, anvendelig og nødvendig indikator for opnåelse af god miljøtilstand. Sådan lød det i går fra miljøminister Karen Ellemann (V) på en konference om vandplanerne i København, hvor konklusionen af arbejdet i den arbejdsgruppe, der i de sidste måneder har undersøgt ålegræsset, blev præsenteret. Det var kontorchef i Naturstyrelsen, Harley Bundgaard Madsen, der præsenterede konklusionerne. - Det er i arbejdsgruppen konstateret, at værktøjet er forbundet med usikkerhed, men også, at der ikke findes andre værktøjer, som er mindre usikre, der kan anvendes til at opgøre indsatsbehovet i de danske fjorde og kystvande, sagde han, og fortalte videre, at arbejdsgruppen anbefaler, at værktøjen udvikles i næste planperiode, der starter 2015, så usikkerhederne bliver formindsket. Ingen blåstempling Harley Bundgaard Madsen slog flere gange fast, at det var en helt enig arbejdsgruppe, der stod bag konklusionerne. Specialkonsulent ved Videncentret for Landbrug, Flemming Gertz, der deltog i arbejdsgruppen, rejste sig dog under debatten og slog fast, at trods de skråsikre konklusioner om ålegræssets anvendelse, så skulle det hele ikke ses, som om at alt er i orden. - For at der ikke er nogen tvivl, så er vi enige om, at ålegræs er en vigtig indikator, men vi har i arbejdsgruppen på ingen måde en blåstemplet ålegræsværktøjet. Kritikken fra de eksperter, der har været indkaldt, har også været reel, sagde Flemming Gertz. Han henviste blandt andet til innovationschefen på DHI, Flemming Møhlenberg, der var en af de eksperter, arbejdsgruppen har hørt, og som længe har været en stor kritiker af ålegræsværktøjet. Igen i går kom han med sin kritik af værktøjet. Derudover var der dog opbakning til værktøjet fra Danmarks Miljøundersøgelser. Debat Cirka 250 mennesker var i går mødt op til konferencen, der varede syv timer og som udover ålegræsset også blandt andet indeholdt en debat om vandløbsindsatsen samt vandplanernes konsekvenser over for landbruget. Læs mere i Effektivt Landbrug i morgen. telefon VINTERRAPS 2011 INDLAND Minister ser på nationalpark 57 høringssvar - hvoraf nogle er deciderede indsigelser - omkring planerne for Nationalpark Skjern Å, vil snart ende på miljøminister Karen Ellemanns (V) bord. Blandt indsigelserne er omfanget af landbrugsjord indenfor parkens område. - Svarene kan overordnet set inddeles i to grupper. Det handler om afgrænsningen af parken og om bestyrelsens sammensætning, fortæller projektleder Jakob Harrekilde Jensen fra Naturstyrelsen. Planen er foreløbig, at den nye nationalpark skal indvies inden sommerferien, men ændringer fra ministeren kan udløse en ny høring. Ifølge planen skal området indeholde omkring hektar landbrugsjord. lec Mange var på sofari Otte steder i landet blev der søndag inviteret til»sofari«. Det var otte økologiske svineproducenter, der bød indenfor - eller reelt udenfor. Her var der lejlighed til at se grise i naturen og høre om den form for produktion - om fordele og ulemper sammenlignet med traditionel produktion. lec ARTOGA - HYBRID Topudbytte Højt olieindhold og kvalitet Lavt glucosinolatindhold Tidlig modning God sygdomsresistens Ny LG skulpegenetik = minimerer dryssespild NY Skulpegenetik = Stærkere skulper ALBATROS - HYBRID NYHED Højt udbyttepotentiale Høj olieindhold Lavt glucosinolatindhold Tidlig ensartet modning God sygdomsresistens Ny LG skulpegenetik = minimerer dryssespild Økologisk svineproducent Mikael Rindom, Ø. Lindet ved Rødding, kørte gæsterne ud på markerne og fortalte om fordele og ulemper ved fritgående grise. (Foto: LLN Press) Landmænd risikerer vindmølletab Vindselskabet Scan Energy har stoppet betalingerne, og det betyder, at en gruppe af landmænd nu risikerer store tab. Scan Energy er trådt i rekonstruktion, hvor ledelsen forsøger at finde ny kapital for at redde selskabet. Det er lykkedes selskabet at sælge tre vindparker på 91 megawatt til det schweiziske selskab EOS Holding for 775 mio. kr. Alligevel konstaterer bestyrelsesformand Jens Bigum over for dagbladet Børsen, at problemerne ikke er løst. Landmand Arne Højgaard siger til samme avis, at selskabets mindre aktionærer arbejder på en alternativ plan. - Det ser svært ud, og jeg ved ikke, om vi får noget tilbage, siger han. mip LADOGA - Linie Højt frøudbytte Middel plantehøjde og vinterfasthed i top Velegnet til direkte høst og skårlægning Tidlig modning Levering inden 1. august - ved hurtig bestilling Sorterne forhandles af : TLF Få mere inspiration på : Limagrain A/S - TLF

4 Side 4 Tirsdag den 31. maj 2011 ARRANGEMENTER Legater uddelt på dyrskue Ved Det Sønderjyske Fællesdyrskue blev Carl Freedrich Hænisch og hustru s mindelegat uddelt til Andresen Wind, 20 år, født i Højer, som får penge til praktikophold i Australien og Canada. Derudover Bruno Due Pedersen, 23 år, født i Toftlund og studerende ved teknologuddannelsen på Vejlby Landbrugsskole. De to personer var ikke tilsteder. Desuden Frederik Iversen (nr. 2 fra venstre), 22 år, født i Sønderborg og produktionslederelev på Dalum og Michael Michaelsen Byg (yderst til venstre), 23 år, født i Christiansfeld og studerende ved teknologuddannelsen på Dalum Landbrugsskole. Samtidig blev Hans Ebsen Damm s mindelegat uddelt til Jørgen Schmidt (nr. 3 fra venstre), 22 år, født i Branderup og produktionslederelev på Gråsten Landbrugsskole. mip Ny formand for Danske Landbrugsskoler er forstander Peder Damgaard, Gråsten Landbrugsskole. Damgaard ny formand for Danske Landbrugsskoler Ny formand for Danske Landbrugsskoler er Peder Damgaard, Gråsten Landbrugsskole. På generalforsamlingen forleden gik Jørgen P. Jensen af. UDDANNELSE Danske Landbrugsskoler afholdt den 18. maj ordinær generalforsamling på Gråsten Landbrugsskole. Nicolaisen & Larsen Landpower Mød os på sommerens dyrskuer: Mød os på Det Sønderjyske sommerens Fællesdyrskue, dyrskuer: maj Det Roskilde Fynske Dyrskue, Dyrskue juni LRØ Det Fynske Dyrskue Dyrskue, juni Hjørring Dyrskue juni LRØ Dyrskue, juni Hjørring Dyrskue, juni Der var nyvalg til foreningens bestyrelse efter Jørgen P. Jensen, der ikke ønskede genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev forstander Kaj Aage Højgaard, Bygholm Landbrugsskole. Ny formand er forstander Peder Damgaard, Gråsten Landbrugsskole, mens næstformanden er forstander Kurt Østergaard, Grindsted Landbrugsskole. Derudover tæller bestyrelsen forstander Thomas B. Andersen, JU Aarhus og forstander Kaj Aage Højgaard, Bygholm Landbrugsskole. Elevaktivitet På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning aflagt ved afgående formand Jørgen P. Jensen, Dalum Jørgen P. Jensen. Han kunne fortælle, at beretningsåret har været kendetegnet ved en betydelig stor elevaktivitet på skolerne. Af beretningen fremgik det, at landbrugsskolerne har fået en række nye udfordringer, eksempelvis reduktion i skolernes bevillinger på 1,5 pct. i et finansår og udsigten til, at bevillingerne vil falde yderligere 10 pct. over de næste tre år. Den afgående formand noterede, at landbrugsskolerne sideløbende har evnen til at igangsætte den ny landmandsuddannelse og landbrugets lederuddannelse og have en efter omstændighederne fornuftig elevtilgang. Færre skoler - Overgangen til den ny uddannelse giver generelt også et positivt billede med fortsat stigende elevtal i Faldet i det samlede antal årselever fra sidste år til i år skyldes alene, at antal skoler, der er medlem af foreningen, nu er 10 mod tidligere 15, fremgik det af beretningen. De 10 skoler er: Agroskolen Hammerum, Asmildkloster Landbrugsskole, Bygholm Landbrugsskole, Dalum Landbrugsskole, Grindsted Landbrugsskole, Gråsten Landbrugsskole, JU Århus, Kalø Økologisk Landbrugsskole, Kjærgård Landbrugsskole og Nordjyllands Landbrugsskole. mip Demotur ændret Den nye fuldfoderblander RMH Mixellium skal i den kommende tid på demotur i hele landet, men den har ændret sin rute lidt. - På grund af praktiske omstændigheder er der byttet om på Syd og Fyn, så der køres hos Leif Phillip i Lindknud i dag den 31. maj og i morgen, den 1. juni, hos Halmø ved Svendborg, meddeles det. De to arrangementer finder sted mellem kl. 10 og 13 som tidligere meddelt. mip VIRKSOMHEDER Ergonomisk skånsom slagtekniv under udvikling Sammen med Teknologisk Institut skal Tican til at udvikle en ny kniv til udbening af brystflæsk. Den nye kniv skal udmærke sig ved at være meget mere skånsom ved håndled, arme og skuldre og vil på den måde bidrage til et forbedret arbejdsmiljø, skriver Tican. - Vi ønsker til stadighed at forbedre forholdene for vores medarbejdere, og med dette projekt håber vi, at vi kan aflaste de medarbejdere, som dagligt arbejder med udbening af brystflæsk, siger kvalitets- og produktionsudviklingschef Tom Nielsen. - Ideen er at skabe en kniv, som er formet præcist i forhold til netop arbejdet med håndudbening af brystflæsk, hvilket betyder, at de mange vrid i håndled og skuldre minimeres. På sigt er det tanken, at kniven også skal kunne sættes på en industrirobot, fortæller Tom Nielsen blandt andet. aw Gram Slot sender økologisk mel i butikkerne Fra i går var der økologisk mel fra Gram Slot på hylderne i REMA 1000-butikkerne landet over. Og der er planer om flere økologiske produkter i fremtiden fra den historiske herregård. For halvandet år siden begyndte Svend og Sanne Brodersen med mælk, siden kom kartofler, ost og havregryn til. I går sendte det traditionsrige og historiske slot i Sønderjylland så stenkværnet økologisk mel på markedet. - Vi vil løbende udvide vores sortiment og har mange spændende planer. Men i første omgang afventer vi, hvordan modtagelsen af vores mel bliver, siger Svend Brodersen. De fire slags økologisk mel fra Gram Slot er: Fuldkornsspeltmel, fuldkornsrugmel, fuldkornshvedemel og sigtet hvedemel. Derudover kan du finde økologisk mælk, ost, kartofler og havregryn fra Gram Slot i REMA 1000 s 200 butikker landet over. mip

5 Tirsdag den 31. maj 2011 Side 5 - Axelborg var med i Grøn Vækst Bæredygtigt Landbrugs næstformand fastholder, at Axelborg har været medansvarlig for Grøn Vækstkonsekvenserne for landbruget. AF BØJE ØSTERLUND Grøn Vækst er regeringens værk Grøn Vækst er regeringens værk. Landbrug & Fødevarer har aldrig givet sin opbakning til planen. LÆSERBREV Af John Nielsen, formand for Dansk Landbrug Sydhavsøerne Kort efter valget af Niels Jørgen Pedersen til formand for Landbrug & Fødevarer udtaler formanden for Bæredygtigt Landbrug at:»meget tyder på, at Grøn Vækst er fostret af Landbrug & Bæredygtigt Landbrugs næstformand Flemming Fuglede Jørgensen deltog i går i Miljøministeriets konference om blandt andet vandplanernes faglige grundlag. (Foto: Lasse Ege) Mens Landbrug & Fødevarer i sidste uge havde travlt med at vælge ny formand, burde de have interesseret sig for langt vigtigere ting, mener Bæredygtigt Landbrugs næstformand, Flemming Fuglede Jørgensen. - Torsdag den 26. maj vedtog folketinget bræmmeloven, som nationaliserer to gange Bornholms størrelse, og fredag den 27. maj vedtog man Grøn Vækst-planerne som er en kampesten om halsen på landbruget, og, for nogen af Landbrug & Fødevarers medlemmer, dødsstødet. Havde det ikke været på sin plads, at Landbrug & Fødevarer havde sat slutspurten i deres argumentation over for politikerne i stedet for at køre roadshow om formandsvalget rundt i Danmark, hvor medlemmerne ikke orkede at møde op, spørger Flemming Fuglede Jørgensen. Ifølge næstformanden viste Bæredygtigt Landbrug respekt for Landbrug & Fødevarer ved at skrue retorikken ned til et minimum, da det blev klart, at man ønskede et kampvalg om de to topposter. - Vi har dog fra ledelsen i Bæredygtigt landbrug fulgt med i debatten og mødt op til flere af de annoncerede møder. Jeg tog til formandsvalgmødet, som de tre nordligste landboforeninger havde arrangeret. En løs sammentælling af de fremmødte var 60 personer, og når man fraregnede hovedbestyrelsen, ansatte i Landbrug & Fødevarer samt bestyrelse i de tre inviterende foreninger, var der kun 26 almindelige fødevareproducenter tilbage, regner Flemming Fuglede Jørgensen sig frem til og mener, at formandsvalget burde være henvist til det ordinære delegeretmøde i november. Fødevarer sammen med den siddende regering«ingen opbakning L & F har på intet tidspunkt givet sin opbakning til regeringens Grøn Vækst, som den blev præsenteret i april Tværtimod har både L & F og mange lokale foreninger skarpt kritiseret vandplanerne, randzoneloven og mange andre dele af Grøn Vækst. Da vandplanerne kom i teknisk forhøring i 2010, satte L & F sammen med Videncentret og de lokale foreninger et stort arbejde i gang for at få ændret planerne. Der er trukket eksterne eksperter ind i arbejdet, dele af vandplanerne er sendt til Støttede Foghs plan Bæredygtigt Landbrug fastholder vedholdende, at Landbrug & Fødevarer selv har været med til at lave grundlaget for de to Grøn Vækst-lovpakker. Selv om det benægtes fra Axelborg, fastholder Flemming Fuglede Jørgensen synspunktet. - Den 9. april 2010 udtaler daværende formand for Landbrug & Fødevarer, at Grøn Vækst-pakken er kulminationen på Axelborgs politiske indsats, og at det lover godt for dansk landbrugs fremtid og er et vendepunkt for landbrug og fødevareerhvervet i Danmark. - Allerede tidligere, i marts 2009, udsender Landbrug & Fødevarer sin pjece: Danmark skal have ægte grøn vækst. hjørne og i det hele taget er der lyttet til de mange faglige indspil, der er kommet ikke kun fra Axelborg, men også fra medarbejderne på Videncentret i Skejby og på de lokale rådgivningscentre. Splid i landbruget Og nu skal man så høre Castenskiold fra Bæredygtigt Landbrug udtale, at Grøn Vækst er L & F s idé. Man kan undre sig over, hvad det er Castenskiold vil med en sådan udmelding, ud over at skabe splid i landbruget. Det er på ingen måde befordrende for en eventuel dialog mellem L & F og Bæredygtigt Landbrug. Med planen kan vi udnytte alle synergier og vil derfor både kunne opfylde vandrammedirektivets målsætning og øge produktionen af vedvarende energi. Vi vil stoppe tilbagegangen i biodiversitet og sikre mere natur, hedder det i skrivelsen, der er underskrevet af Peter Gæmelke, Michael Brockenhuus-Schack, Ib W. Jensen og Niels Jørgen Pedersen, altså tre formænd og en næstformand. - Går vi endnu længere tilbage i tiden, kommer det mest skræmmende. Den 19. november 2008 udtaler administrerende direktør i Dansk Landbrug, Carl Åge Dahl:»Regeringens grønne vækstplan kan øge landbrugets produktion«, og der nævnes, at landbruget på en række punkter kan få lov til at producere mere, og hele planen er en winwin-situation. Uheldig alliance Man ser i det hele taget særdeles positivt på daværende statsminister Anders Fog Rasmussens udspil til Grøn Vækst-planer, da de i efteråret 2008 blev præsenteret på Venstres landsmøde. Relationen mellem Venstre og Axelborg har dybe rødder, fastslår Flemming Fuglede Jørgensen. - Er sandheden ikke den, at vores stærke, daværende statsminister har sagt til toppen på Axelborg:»Vi er nødt til at have en grøn profil for at bevare regeringsmagten, det hjælper I lige med«. - Det har Landbrug & Fødevarer så gjort, uden organisationen har været klar over de kolossale konsekvenser af Grøn Vækst-lovpakken. Skulle landbrugstoppen have følt sig tvunget til at spille med regeringen, måtte de som et minimum forlange, at vi skulle have fuld erstatning, siger Flemming Fuglede Jørgensen, og tilføjer: - Der tales hele tiden om kompensation, men her skal huskes, at kompensationen kan fjernes ved næste finanslovforslag og kan bruges som pression i forhandlinger fremover. Vi skal altid have respekt for vores kreditgivere, og forringes vores produktionsapparat må vi have en erstatning, som vi kan betale vores gæld med (erstatninger er skattefri). Bygger det offentlige en vej, eller skal jorden bruges til almennyttets vel, så kan vi ikke sætte os imod det, kun kræve erstatning, som ejendomsrettens ukrænkelighed står formuleret i grundloven. telefon

6 Side 6 Tirsdag den 31. maj 2011 DYRSKUER I AABENRAA, THY-MORS OG GL. ESTRUP til dyrskue i Aabenraa Regn og blæst gav lidt færre besøgende på Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa i weekenden gæster lagde vejen forbi skuet, der bød på flere udstillere end nogensinde før. AF JOHN ANKERSEN Et rekordstort antal udstillere på pladsen og masser af dyr i ringen. Rammerne for et succesfuldt dyrskue var i orden, men alligevel bød årets sønderjyske fællesdyrskue i Aabenraa på færre besøgende end sidste år lagde vejen forbi skuet fredag og lørdag mod gæster i Massive regnbyger fredag og vedvarende regn lørdag eftermiddag bærer formentlig en stor del af skylden for det lavere besøgstal. Og formand for LHN og dyrskuet, Jørgen Popp Petersen, lagde sidst på dagen i lørdags Superkoen indenfor Jersey gik til kat. nr. 206, der var udstillet af Andre Van Weerdenburg, Rødding. (Fotos: John Ankersen) Bedste SDM-besætningsgruppe og bedste besætningsgruppe på tværs af racerne blev denne gruppe fra Carsten Port, Arrild, Toftlund. Formand forrest i Thy Nyvalgt formand for Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, Snedsted, havde skuets bedste jerseyko ved Dyrskuet Thy-Mors. AF ANNE KJÆRSGAARD Selvom regnen silede ned, så var de helt store smil fremme, da jersey-udstillerne var i ringen for at kåre skuets bedste på Dyrskuet Thy-Mors. Niels Jørgen Pedersen, Snedsted, der netop er valgt som hele det danske landbrugs øverste formand i Landbrug & Fødevarer, stod på fløjen med sin DJ May-datter, der blev skuets bedste yngre jerseyko. Men Niels Jørgen Pedersens ko var ikke bare smuk. Den havde også de bedste produktionsegenskaber, og da udpegningen af skuets bedste jerseykøer var slut, var koen også kåret som Superko. Vådt men godt i Thy Selvom regnen begyndte, lige da de første dyr trak i ringen til bedømmelse, og den tog til i styrke og kraft, da de bedste dyr skulle udpeges, så var stemningen høj i Thisted. Antallet af besøgende var mindre end forventet. Lidt over Det kan vi være tilfredse med, når nu vejret artede Mælkeproducent og nyvalgt formand for Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, Snedsted, havde skuets bedste yngre jerseyko, som også blev Superko, på Dyrskuet Thy-Mors, der blev afviklet i styrtende regn i lørdags på dyrskuepladsen i Thisted. (Fotos: Anne Kjærsgaard) sig, som det gjorde, siger dyrskueudvalgets formand Niels Eriksen. Tican-formand Jens Jørgen Henriksen kaldte regnen for guldregn, og det glædede han SKUETS BEDSTE heller ikke skjul på, at han gerne havde set flere gæster på pladsen. Jørgen Popp Petersen var også blandt talerne i forbindelse med den officielle åbning af skuet. Her kom han blandt andet med et par venskabelige råd til hovedtaleren, den nyvalgte formand for Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, og den intense debat der var i organisationen op til valget: - Baggrunden for Michael Brockenhuus Schacks exit er naturligvis trist, men jeg tror processen har været yderst gavnlig. Der har ikke været de store folkevandringer til valgmøderne, men det blev diskussionerne og meningsudvekslingerne ikke mindre af. Jeg både tror og håber, at det nye formandskab tager bestik af situationen hvad det er, kritikerne mener. Der har været for mange landmænd, der har følt, at L & F ikke var aktiv på de rigtige tidspunkter. Malkekvæg RDM Skuets bedste ældre RDM: , R Balkandatter, Mette og Klaus Iversen, Skallerup tlf.: sig til at fortælle de gæster, der skulle bænke sig om hans bord, hvor han serverede kamsteg for forbrugerne ved arrangementet Bondens Bord, der kører på andet år på Dyrskuet Thy-Mors. telefon SDM-DH Bedste ældre: , D Elmer-datter, I/S Lille Djernæs, Tvorup. Bedste yngre og skuets bedste: , V Groovy BL-datter, Rene Søndergaard, Hassing. Bedste yver: , D Older-datter, I/S Lille Djernæs, Tvorup. Bedste kvie: , Jeeves-datter, Kr. O. Dahlgård, Harring. Bedste besætningsgruppe: Rene Søndergaard, Hassing. DRH Bedste DRH: , Stadel-datter, I/S Sejersbøl, Tilsted. Bedste yngre DRH: , Laurel-datter, Ginnerup Vestergaard ved Torben Egeberg, Hurup. Bedste besætningsgruppe: I/S Sejersbøl, Tilsted. Jersey Superko og bedste yngre: , DJ May-datter, Niels Jørgen Pedersen, Sundby. Bedste ældre: , Q Zik-datter, Søren Nielsen, Sundby. Bedst e besætningsgruppe: Søren Velling, Erslev. VINDERDYR SDM Bedste 1. kalvsko: (kat.nr. 290). Ejes af Højager Holstein, Rødding. Bedste 2. eller 3. kalvsko: (kat.nr en 2. kalvsko). Ejes af Bertus Van Veldhuisen og Corine Van Den Bosch, Løgeumkloster. Bedste ældre ko og Miss Sønderjylland: (kat.nr. 365). Ejes af Tina og Carsten Port, Toftlund. DRH Bedste yngre ko: (kat.nr. 320). Ejes af Tina og Carsten Port, Toftlund. Bedste ældre ko: (kat.nr. 235). Ejes af TLT Red Holstein, Lintrup. RDM Bedste yngre ko: (kat.nr. 164). Ejes af I/S Jessen, Rødekro. Bedste ældre ko: (kat.nr. 176). Ejes af Gert Trøst Hansen, Brørup. Jersey Bedste yngre ko: (kat.nr. 196). Ejes af Nørrekær Jersey, Tønder. Bedste ældre ko: (kat.nr. 206). Ejes af Andre Van Werdenburg. Bedste besætningsgruppe hos SDM og bedste besætningsgruppe på tværs af racerne blev en gruppe fra Tina og Carsten Port, Arrild, Toftlund. Bedste besætningsgruppe hos Jersey blev en gruppe fra Andre Van Werdenburg, Rødding. Bedste besætningsgruppe hos DRH blev en gruppe fra TLT Red Holstein, Lintrup. Bedste besætningsgruppe hos RDM blev en gruppe fra Hans Peter Fallesen Lildholdt, Løjt Kirkeby, Aabenraa. Levring vandt i Gl. Estrup AF TENNA BANG Anders Levring fra Fjellerup vandt overlegent alt, hvad der var at vinde i Jersey-kategorien på Gl. Estrup Landbrugsmesse i weekenden. Han blev flere gange rost for køer med særdeles gode lemmer, malkeorganer og en meget harmonisk besætningsgruppe. Trods vejret var tilstrømningen til landbrugsmessen stor, og især både hesteshowet og motorshowet lokkede publikum til. Anders Levring fra Fjellerup vandt alt, hvad der var at vinde inden for Jersey. Her ses to af hans køer, som både tog første- og andenpladsen i konkurrencen. (Foto: Tenna Bang)

7 Tirsdag den 31. maj 2011 Side 7 PLANTEFOKUS PLANTEAVL Kontakt: Kaj Lund Sørensen Undgå forhastet bestilling af vinterrapsudsæd En sort, der gennem flere år har givet et højt udbytte, bør foretrækkes frem for en, der kun er afprøvet i et år, mener Patriotisk Selskab. Grovvareselskaberne er begyndt at presse på for salg af vinterrapsudsæd til kommende år, men planteavlskonsulenterne hos Patriotisk Selskab advarer mod at forhaste sig med indkøb. Tabellen viser egenskaber for udvalgte vinterrapssorter, som grovvareselskaberne i øjeblikket markedsfører. - Flere af sorterne er nye og er kun afprøvet i Landsforsøgene i et år. Husk at udbytterne kan svinge betydeligt mellem årene. En sort der gennem flere år har givet et højt udbytte, har alt andet lige mindre risiko for at skuffe udbyttemæssigt i 2012, sammenlignet med en sort, der kun er afprøvet i et år, understreges det i Afgrøde Nyt fra Patriotisk Selskab. Mindre risiko for glimmerbøsser Egenskabsmæssigt er Primus en af de sorter, der i 2010 begyndte at blomstre først (9. maj). Det betyder mindre risiko for glimmerbøsseangreb, og Primus havde desuden en af de laveste plantehøjder efter blomstring (133 centimeter). Compass var blandt de senest blomstrende sorter (15. maj) og også blandt de højeste (159 centimeter). DK Expower udmærker sig ved at have meget høj grad af resistens mod rodhalsråd (phoma) og er derfor velegnet, hvis vinterrapsen sås meget tidligt. Excalibur er på grund af et højt glucosinolat-indhold på vej ud af markedet. Udsæd af sorten kan dog købes, og meldingen fra en aktør i markedet er, at raps af sorten Excalibur også vil kunne afsættes til samme pris som øvrige rapssorter i høst Liniesort til egen udsæd Ifølge Afgrøde Nyt fra Patriotisk Selskab er det især hybridsorter, der dominerer markedet, men de bedste liniesorter og populationssorter sået tidligt kan stadig præstere et udbytte på acceptabelt niveau. Ved brug af egen udsæd er det kun liniesorter, der kan anvendes. - Egen udsæd bør som udgangspunkt bejdses, da bejdsen beskytter rapsplanterne mod angreb af rapsjordlopper, indtil rapsplanterne har en til to løvblade. Bejdses udsæden ikke, skal der holdes rigtigt godt øje med, at afgrøden ikke bliver spist i fremspiringsperioden, og det er oftest ikke det, der er mest tid til i august måned, lyder anbefalingen. kls Sæt kryds i kalenderen og kom til demonstration af det nyeste inden for maskinteknologi fra Kverneland og Väderstad. Sort Type Forholdstal Forholdstal Dato Højde i cm Lejesæd udbytte udbytte gns. begyndende efter ved høst 2010 (antal år i parentes) blomstring blomstring (10 = helt i leje) Sesame Linie (1) 14. maj 140 0,8 Troubadour Hybrid (1) 13. maj 151 0,6 Vision Population (5) 12. maj 148 0,8 DK Exmen Hybrid (1) 14. maj 151 1,1 Primus Hybrid (1) 9. maj 133 0,9 Compass Hybrid (2) 15. maj 159 0,7 Excalibur Hybrid (5) 10. maj 150 1,3 PR46W21 Hybrid (4) 13. maj 153 0,7 NK Technic Hybrid (4) 14. maj 154 1,8 DK Expower Hybrid (2) 13. maj 150 1,1 Visby Hybrid (3) 12. maj 150 1,1 Kilde: Afgrøde Nyt fra Patriotisk Selskab Kverneland inviterer til STORE-AGRODAG Kom til vores store kundedag og se redska berne i marken og få en snak med forhandlere og dine kollegaer. Bliv opdate ret med det seneste Kerteminde (tidligere Taarup Maskinfabrik). På gensyn til et spændende program, hvor alle er velkomne. Velkommen på demonstrationsarealet ved Hverringe Gods. Demonstration af Kverneland- og Väderstad maskiner på de naturskønne marker ned til Storebælt. Se hele maskinlisten og meget mere information på I tilfælde af dårligt vejr eller ændringer i programmet henviser vi til for yderligere information. (7 min. kørsel). Frokost. Rundvisning på Danmarks største og mest højteknologiske landbrugsmaskinfabrik, Kverneland Group Kerteminde A/S. Fokus på Kverneland ISOBUS teknologi. Stationær udstilling af demonstrationsmaskiner samt andre redskaber. kurrencen om sliddele og flotte gaver Tilmeld dig hos din lokale Kverneland forhandler (se forhandlerliste på Du kan også tilmelde dig på Kvernelands hjemmeside eller på tlf Så er du med i lodtrækningen om sliddele til din Kverneland plov og gaver fra vores shop-in-shop butik. Uden tilmelding kan vi desværre ikke garantere bespisning. Det er især hybridsorter, der dominerer markedet, men de bedste liniesorter og populationssorter sået tidligt kan stadig præstere et udbytte på acceptabelt niveau. (Foto: Kaj Lund Sørensen) Se vores produktprogram på

8 Side 8 Tirsdag den 31. maj 2011 PLANTEFOKUS Fordele ved flydende ammoniak Flydende ammoniak er en miljøvenlig gødning, hvor der er god udnyttelse af kvælstoffet og ingen udvaskning. Desuden er det lettere at håndtere ved kartoffellægningen, mener maskinstation. AF KAJ LUND SØRENSEN Maskinstationen Staulund Aps i Haderup mellem Holstebro og Viborg har nedfældet flydende ammoniak på hektar i dette forår. Det sker overvejende i kartofler og vårbyg cirka halvt af hver men firmaet er også begyndt at nedfælde i vintersæd, frøgræs og græs. - I græsmarker og i frøgræs anvender vi skiveskær, forklarer den ene af de to ejere, Peter Jensen, på en mark hos en kunde ved Hogager. Mens finsnitteren stadig har travlt med at høste 1. slæt, er han i fuld gang med at nedfælde ammoniak på den del af marken, hvor græsset er fjernet. Udvaskes ikke Den flydende ammoniak kommer cirka ti centimeter ned i jorden i denne tredje års græsmark, og der er tilfredshed med resultatet. - Det ser rigtig pænt ud. Græsset skades ikke så meget som ved gyllenedfældning, vurderer partneren Preben Jensen. Et stærkt alternativ - helt uden mellemled. emle led. Det betyder er flere e kroner i dine lommer Getreide Danmark er en del af en tysk privatejet grovvareforretning, der har en 90 årig lang tradition i samarbejde med landbrug. Vi har købt lagerfaciliteter i Orehoved havn og tilbyder professionel grovvarehandel med dansk landbrug. Salgschef, Erik Iversen Mobil: Mens finsnitteren stadig har travlt med at høste 1. slæt, er Peter Jensen fra maskinstationen Staulund Aps i Haderup i fuld gang med at nedfælde ammoniak på den del af marken, hvor græsset er fjernet. (Fotos: Kaj Lund Sørensen) Begge understreger, at det er en meget miljøvenlig gødning, hvor der er sikkerhed for en god udnyttelse af kvælstoffet, fordi det er til rådighed for planterne i hele vækstsæsonen. - I modsætning til nitratgødningen, så udvaskes ammoniak-kvælstoffet ikke, selv om der kommer store mængder nedbør på en sandjord i maj måned, pointerer Preben Jensen. Kun til markskellet - I et sent og tørt forår, som Forretningsfører, Jens Henrik Jensen Mobil: vi har haft, er ammoniak også en hurtigere virkende gødning. I år blev meget handelsgødning først sent opløst i jorden og dermed også sent tilgængelig for planterne, tilføjer han. I forbindelse med gødskning af kartofler mener de to maskinstationsejere også, at det er væsentlig lettere at bruge flydende ammoniak sammenlignet med at håndtere store mængder fast gødning og kartofler på én gang. Getreide AG har 17 datterselskaber indenfor handel, produktion, industri og service. Alle selskaber er forankret i landbruget. Vi producerer selv rapsolie, rapsskrå, rapskager, levnedsmidler, såsæd, malt og foderblandinger samt konsumalkohol. Havnegade 9 Orehoved 4840 Nørre Alslev Tlf.: pindpromotor.dk Ifølge Preben Jensen fordeler en 36 meter bred centrifugalspreder med kantspredningsudstyr ikke gødningen jævnt helt ud til skellet. Han oplever også, at der let spredes noget gødning uden for markskellet med en bred centrifugalspreder, og han vurderer, at kantspredningsudstyr ikke løser problemet effektivt. Svovl kommer med Peter Jensen peger desuden på, at flydende ammoniak også er en fordel i frøgræs, hvor det styrker afgrøden i konkurrencen med ukrudtet. Når kvælstoffet placeres 10 centimeter nede, kan afgrøden nå det, mens rødderne på enårig rapgræs ikke har mulighed for at nå ned i den dybde. Eneste ulempe ved at bruge flydende ammoniak er, at der ikke følger svovl med. - For de, der gerne samtidig vil have udbragt svovl, er der en løsning på vej. Fra næste forår tilbyder vi at sprede svovl med en frontmonteret centrifugalspreder, der spreder på 7,5 meter svarende til nedfælderen, fortæller de to partnere. Konkurrencedygtig pris De oplever, at kunderne er godt tilfredse. - Vi har kørt for de samme landmænd flere år i træk. Især industrikartoffelavlere anvender det meget, understreger Peter Jensen, som oplever en stigende efterspørgsel. Staulund Aps begyndte at køre med flydende ammoniak i Prismæssigt er flydende ammoniak mest konkurrencedygtig med faste gødninger ved høje kvælstofmængder. - Ved mindre end 60 kilo flydende ammoniak pr. hektar bliver udbringningsomkostningerne for store i forhold til mængden, oplyser han og tilføjer samtidig, at han dog har prøvet at nedfælde ned til 45 kilo pr. hektar flere steder i denne sæson. Mindre såbedstilberedning I modsætning til den praksis, der var normal for mange år siden, udbringes flydende ammoniak nu både direkte efter ploven og i ubearbejdet stubjord. - Vi kan sagtens nedfældes i en stub med almindelig tandskær, hvis jorden ikke er for hård, siger Peter Jensen. Han peger også på, at der kan spares lidt såbedstilberedning, fordi ammoniakharven jævner jorden efter en pløjning. Staulund Aps, der forventer at nedfælde 300 tons i alt i denne sæson, har stor lagerkapacitet og kan derfor altid levere ammoniak til de kunder, der ønsker det. Maskinstationens primære opgaver er kørsel med flydende ammoniak, udbringning af protamylasse fra KMC i Karup, mejetærskning og presning af halm. Derudover udfører virksomheden, som har tre ansatte, lidt entreprenørarbejde samt handel med maskiner. telefon Den flydende ammoniak kommer cirka ti centimeter ned i jorden i denne tredje års græsmark ved Hogager.

9 Tirsdag den 31. maj 2011 Side 9 PLANTEAVL Kontakt: Kaj Lund Sørensen Industrikartofler værdsætter ammoniakkens stabilitet I industrikartofler sidestilles flydende ammoniak effektmæssigt med placeret fast handelsgødning, og så foretrækker en del at bruge ammoniak, siger konsulent. AF KAJ LUND SØRENSEN - For mig er flydende ammoniak den billigste løsning. Jeg kan ikke købe gødning billigere på andre måder. Men ammoniakken kan igen blive presset, og man kan ikke være sikker på, at det altid er det billigste. Det siger planteavlskonsulent i Heden & Fjorden, Finn Laursen, som selv driver 105 hektar med industrikartofler, spisekartofler og vårbyg. Forsyning med fosfor og kalium i korn klares med en PK-gødning, og i industrikartoflerne anvendes noget husdyrgødning. Lettere håndtering - I industrikartofler sidestilles flydende ammoniak effektmæssigt med placeret fast handelsgødning, og så foretrækker en del at bruge ammoniak, forklarer han. Fordelen ved flydende ammoniak er størst i industrikartofler, hvor der bruges store mængder kvælstof. Ifølge Finn Laursen skifter nogle fra placeret handelsgødning til flydende ammoniak, fordi det er lettere rent arbejdsmæssigt. - Der er nogle arbejdsmæssige omkostninger ved placeringen. Når der er tale om store mængder, som skal håndteres sammen med læggekartoflerne, er der nogle, som synes det tager for lang tid, fortæller han. Men i industrikartofler er der også mange, som værdsætter ammoniakkens store stabilitet. Godt i frøgræs - Gødningen starter altid op i tørre forår, og der er desuden mindre risiko for udvaskning, hvis der kommer meget nedbør i foråret, før afgrøden har udviklet sig, tilføjer planteavlskonsulenten. Han skønner, at der bruges ammoniak i 60 til 70 procent af industrikartoflerne. - Prisforskellen har også favoriseret flydende ammoniak de seneste to til tre år, og i industrikartofler, hvor der ikke er behov for svovl, har ammoniak sin force, pointerer Finn Laursen. Flydende ammoniak anvendes også i avl af læggekartofler og i vintersæd. I vårbyg, hvor der ikke er husdyrgødning til rådighed, bruges også ammoniak. - Det lykkes også godt i frøgræs, hvor det hæmmer ukrudtet. Frøfirmaerne kan godt lide metoden, siger han. Stigende forbrug Forbruget af flydende ammoniak har været stigende de seneste år, men ifølge Finn Laursen sætter store mængder husdyrgødning en grænse for forbruget hos mange landmænd. - Siden flydende ammoniak var på sit højeste, er der sket det, at vi bruger lavere kvælstofmængder, og samtidig er behovet for svovl der jo ikke er med i ammoniakken blevet større, påpeger den vestjyske konsulent. Der er også sket afgrødeændringer. Mange steder er grovfoderet skubbet ud, og mange steder fylder husdyrgødningen meget, og det har fortrængt flydende ammoniak. Udbringningsomkostningerne vejer lidt tungt på ammoniakken, og når der kun er plads til små mængder kvælstof, bliver det for dyrt. Dyrt ved små mængder - Udbringning er en fast omkostning pr. overkørsel, og ved små kvælstofmængder bliver udbringningsomkostningerne for store pr. kilo ammoniak, forklarer Finn Laursen. Ud fra de aktuelle ammoniakpriser regnes der med mere end to kroner pr. kilo for udbringning ved 100 kilo ammoniak pr. hektar. Hvis industrikartofler skal fuldgødskes med flydende ammoniak skal de have cirka 240 kilo ammoniak, og så bliver det under en krone pr. kilo eller godt 80 øre pr. kilo kvælstof. - Kommer vi meget under 70 kilo, bør det overvejes kraftigt, om ammoniak er den rigtige gødning, fastslår han. Den meste ammoniak nedfældes efter pløjning. Enkelte kartoffelavlere har selv investeret i en nedfælder. Flydende ammoniak virker i et tørt forår Mange vårbygmarker i det midt- og vestjyske område har set dårlige ud, fordi der har ligget noget ikke-opløst handelsgødning i jorden i det ekstremt tørre forår. AF KAJ LUND SØRENSEN Planteavlskonsulent i Heden & Fjorden, Finn Laursen, dyrker vårbygsorten Quench til malt på en af sine marker ved Haderup. Afgrøden har fået 110 kilo kvælstof i flydende ammoniak plus 15 kilo kvælstof i startgødning. Der er en tæt, kraftig og ensartet afgrøde på de 17 hektar. Rodudviklingen er god, der er ingen sygdomme, og han er godt tilfreds med det, han ser. Afgrødens gode tilstand og farve tilskrives blandt andet ammoniakken. - Der var lidt manganmangel i starten, men det har været en fordel at bruge ammoniak, fordi det også har virket så godt i det tørre forår, oplyser han. Holder på fugten Byggen er pløjet med jordpakker, derefter er der nedfældet ammoniak og så er den sået med en traditionel radsåmaskine med en forharve. - Jordpakkeren har hjulpet med at holde på fugtigheden, bemærker planteavlskonsulenten. Marken har fået 15 millimeter vand én gang. Han afviser at høste med øjnene, men håber på et godt udbytte. Udbyttet påvirkes Generelt er det vårsæden, der ser pænest ud i Heden & Fjordens område. - Vinterbyggen og vinterrapsen svinger meget, og der er mange dårlige marker, siger Finn Laursen, som peger på både såtidspunkt og dårlige forfrugter og sædskifter som forklaringen på vinterbyggens tilstand. - Mange vårbygmarker har også set dårlige ud, fordi der har ligget noget ikke opløst gødning i jorden i det ekstremt tørre forår. På sandjord vil vi jo HALM LICITATION DONG ENERGY KØBER HALM DONG Energy køber halm på licitation til følgende lokationer med opstart 1. august 2011: Vest for Storebælt gerne have afgrøderne hurtigt fra start, tilføjer han. Problemet bliver mindre Øst for Storebælt synligt efter, at der er kommet regn, men buskningen har været hæmmet, og det vurderes til også at ville påvirke høstudbyttet. telefon Der er tale om 1- og 3-årige kontrakter i øst, og 1- og 2-årige kontrakter i vest. Vi ser frem til at modtage dit tilbud inden postboksen lukkes den 8. juni 2011 kl Yderligere information samt udbudsmaterialet i sin helhed, kan hentes på Har du spørgsmål til halmindkøbet eller udbudsmaterialet er du meget velkommen til at kontakte os på tlf Licitationen starter den 13. maj Det har været en fordel at bruge ammoniak, fordi det har virket så godt i det tørre forår, siger planteavler og konsulent i Heden & Fjorden, Finn Laursen, som her ses i hans egen vårbyg.

10 Side 10 Tirsdag den 31. maj 2011 PLANTER Mange hvedegalmyg ved hyppig hvede Vinterhvedesorterne Oakley, Conqueror og Viscount er resistente overfor hvedegalmyg, mens øvrige sorter kan angribes fra begyndende skridning og frem til begyndende blomstring, skriver Patriotisk Selskab i Afgrøde Nyt. Forekomsten af hvedegalmyg kan følges i feromonfælder købt og opsat i egen mark eller på Registreringsnettet. Kraftige angreb af hvedegalmyg forekommer oftest i marker med hyppig hvededyrkning. De bedste betingelser for hvedegalmyggen er fugtig jord op til afgrødens skridning, og lunt og vindstille vejr under skridning. - Ved fangster på mellem 30 og 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag er det usikkert om en bekæmpelse er rentabel. Ved fangster på mere end 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag anbefales hvedegalmyggen altid bekæmpet, pointeres det. Ved bekæmpelse kan anvendes 0,2 liter Cyperb 100 pr. hektar, 0,1 liter Mavrik pr. hektar eller 0,2 kilo Karate pr. hektar. Pt. er der kun fanget ganske få hvedegalmyg. kls Kornbladbillelarver i nogle marker Angrebene af kornbladbillelarver i vårsæden er meget uensartet i år. Nogle marker er hårdt medtaget, mens vi ikke ser angreb i andre marker, forklarer planteavlskonsulent Vibeke Fabricius i Afgrødenyt fra LMO. Larverne, der ligner små»snotklatter«, gør skade ved aflange bladgnav på bladpladerne. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 0,5-1,0 larve pr. strå. Små larver er lettest at bekæmpe. Bekæmpelse kan foretages med 0,15 liter pr. hektar Cyperp 100/ Fastac 50/Karate eller 0,04 liter pr. hektar Nexide CS. kls Analyser Gulrust fundet i Oakley hvede Der er nu rapporteret om gulrust i en ubehandlet hvedemark med Oakley ved Søndersø på Nordfyn, fremgår det af Plantenyt nummer 367 på DLBR Landbrugsinfo. Der blev fundet en enkelt såkaldt»gulrust- rede«i marken i torsdags. I fredags blev også meldt om en del tilfælde af gulrust i Oakley og Audi i Skåne. - Det er derfor nu meget vigtigt, at hvedesorter, som er meget gulrustmodtagelige, er beskyttet, hvilket passer med, at der nu også er udløst bekæmpelse mod Septoria, lyder anbefalingen. Følgende sorter er meget modtagelige for samme smitterace som Oakley: Tabasco, Tuareg og Asano. Ved Septoriabekæmpelse med Bell og Rubric opnås samtidig god effekt mod gulrust. kls Landejendomme Planteavlsejendom købes Seriøs køber til planteavlsejendom med min. 70 ha. agerjord og gerne 100 ha. søges. Jordboniteten (JB) min. 3 og gerne bedre. Ingen behov for vandingsanlæg på ejendommen. Fleksibel med hensyn til overtagelsesdag for beboelse. Alt har interesse i Jylland. Alle henvendelser vil blive behandlet i fortrolighed. Henvendelse snarest og til billetmærke nr EFFEKTIVT LANDBRUG, Odensevej 29, 5550 Langeskov Arbejdskraft til landbrug for 80,- kr. plus moms Engelskkundskaber en selvfølge, 1 uges levering. Tast Stillinger Foder Tlf Halm købes i bigballer til brændsel. NB. Hvis leverandør ønsker kontant afregning er det ok. Telefon Det danske ma skin mar ked Danmarks nye internationale website for BRUGTE MASKINER - Markedsføres i hele EU..! Leverandører til den professionelle landmand: Rengøring Landbrug på nettet: Stillinger Annoncer Tlf God hvede sælges Vendsyssel Telefon Læsning af korn med mobilsuger Stor kapacitet. Telefon Dræning Jørgen V. Pedersen Henrik Svenningsen IT og Rådgivning - Elektronisk udstyr DIN forsikringsrådgiver... Agro analyseservice Ensilage Jord Gylle Nematoder telefon Forsikringsmægler - tlf Maskiner Sælg din brugte maskine igennem os! Kommissionsmaskiner A/S tlf Planteværn Traktorer købes kontant LINTRUP MASKINHANDEL Tlf Mail: maskinenheder HORSENS MASKINER A/S Tlf Vi ses på STALDRENS Tilbyder vask og desinfektion af alle staldtyper Kontakt Richard telefon Staldudstyr HØJ TRYKS REN SE RE / RØRANLÆG GYLLE LØSNINGER www dk Telefon Mobil din ekspert i effektiv rengøring T: Spalterilning Stillinger Nemt og overskueligt - alt det du har brug for - fra tirsdag til lørdag Ring og hør nærmere Tlf Landbrug på nettet: Over 21 hektars erfaring Øster Nørgård - Claus Nicolajsen - Tlf Arbejdskraft til svineavlere, mælkebønder, minkavlere. Tlf Praktikanter - gratis. EU arbejdere - billigt / / HAR I BRUG FOR ARBEJDSKRAFT? Vi har folk til landbrug, skovbrug samt store og små byggeprojekter. Vi beskæftiger os KUN med kvalifi ceret arbejdskraft fra Polen. Arbejdet udføres lovligt og til konkurrencedygtige priser. Kontakt os for et uforpligtende tilbud på tlf eller EU OUTSOURCING SMBA Tjek vores hjemmeside og se et udvalg af aktuelle jobtilbud/stillinger LANDBRUGETS JOBSERVICE TELEFON Spåner Ring og få et godt tilbud! TOMMY S KVALITETSSTRØ / ANNONCER - TELEFON Uddannelse Moderne landbrugsskole med kvæg-, svine- og markbrug Lederuddannelse Studenterforløb Faglært landmand Landbrugsassistent Tlf ANNONCER TELEFON

11 Tirsdag den 31. maj 2011 Side 11 LANDBRUGETS VEJRUDSIGT onsdag d. 1. juni til onsdag d. 8. juni z Østjylland Vendsyssel og Nordjylland Vestjylland z Sønderjylland z z Sjælland Fyn z z Øhavet og Lolland Falster z Bornholm z Landbrugets vejrudsigt - til planlægning af ugens arbejde på bedriften Vejret i dag K IS FR VN 20 T 19 K IS FR K IS FR LE 21 K IS FR 20 Første afgrøde høstet JÆ K IS FR K IS FR 19 Kilde: DMI 25 På Fyn, her en mark ved Åsum mellem Odense og Kerteminde, er årets første afgrøde færdighøstet. Der er naturligvis tale om kartofler. (Foto: Bøje Østerlund) Send en vejrhistorie og et vejrbillede (gerne landbrugsmotiv) til eller MMS til

12 Side 12 Tirsdag den 31. maj 2011 BØRSOVERSIGT Mandag d. 30. maj kl OMXC20 464,00 463,00 462,00 461,00 460,00 459,00 458,00 457,00 456,00 455,00 454,00 453,00 452,00 451,00 450,00 Sidste 3 uger Teknisk produktion: Værdier taget kl Dagens stigninger... Navn Kurs Ændring Fjordbank Mors 28,00 10,67% Erria 16,90 9,03% NunaMinerals D/S 187,00 7,16% Danionics 2,25 7,14% Schaumann Properties 0,30 7,14% Viborg Håndbold Klub 18,30 7,02% Dantax 88,50 6,63%...og fald Silkeborg IF Invest 5,50-15,38% U-SEA Bulk Shipping 17,70-13,66% Cimber Sterling Grou 2,18-9,54% Sanistål B 47,50-5,94% Brøndby IF B 20,00-5,66% FormueEvolution I 6800,00-5,56% Expedit B 240,00-5,51% Udenlandske indeks Kurs +/- USA Dow Jones 12441,58 38,82 USA Nasdaq 2796,86 13,94 Tyskland DAX 7151,70-11,77 England FTSE 5938,87 57,88 Frankrig CAC 3933,90-17,08 Sverige OMXS ,63-4,49 Sverige OMXS 364,58-0,80 Norge OBX 0,00 0,00 Finland OMXH 7252,35 19,24 Rusland RTS 1864,51 6,12 Belgien BEL ,60-8,04 Island OMXI6 995,73 3,86 Japan Nikkei 9504,97-16,97 Amsterdam AEX 345,97-0,09 Schweiz SMI 6474,47-14,85 Hong Kong 23184,32 66,25 Brent Olie 114,72-0,31 Dollar pr. Euro 1,45 1,44 1,43 1,42 1,41 1,40 Dollar 5,31 5,29 5,27 5,25 5,23 5,21 5,19 5,17 Sidste 3 uger Sidste 3 uger Valutakurser Nationalbankens middelkurser Kurs +/- Ultimo US-dollar 522,42-0,27 561,33 Euro 745,60-0,02 745,44 Pund 859,88-0,27 866,59 Svenske kr. 83,86 0,18 82,70 Norske kr. 96,23 0,26 95,34 Schweiz fr. 613,81 3,70 597,55 Can. dollar 535,36-0,09 561,54 Yen 6,4632 0,0188 6,8869 Aus. dollar 558,50-0,18 569,95 N.Z. dollar 427,18 0,60 433,22 H.K. dollar 67,16-0,01 72,13 Singa. dollar 423,32 0,44 435,12 Pol. zloty 187,57 0,13 188,01 Ung. forint 2,78 0,01 2,67 Cze. koruna 30,42 0,09 29,53 Letl. lats 1050,88-0, ,21 Kurs +/- Ultimo Lita. litas 215,94-0,01 215,89 S.Afr. rand 75,44-0,02 84,68 Bulg. leva 381,23-0,01 381,14 Brasil. Real 327,71 3,26 336,06 Mexico pseo 44,98 0,08 45,32 Rumæn. lei 180,82 0,37 173,87 Tyrkiet lira 326,00 0,33 361,23 Korea won 0,4839 0,0009 0,4956 Kroat kune 100,13-0,12 100,93 Rus. rubler 18,60-0,02 18,39 Thai baht 17,22 0,01 18,61 Malays. ringgit 173,07 0,79 182,26 Filip. pesos 12,05-0,02 12,83 Indones. rupiah 0,0611 0,0001 0,0625 Indi. Rupee 11,59 0,02 12,50 Kina yuan 80,58 0,08 85,04 SDR 833,84 0,01 865,36 OBLIGATIONER Papir Eff. Slut +/- Alle Ult. * = åben serie rente Statslån Danske Stat 7 INK St.lån ,65 138,43-0,92 1,40 140,58 6 INK St.lån ,63 102,12-0,05 102,12 104,51 5 INK St.lån ,97 107,62 0,00 107,61 110,18 4,5 INK St.lån ,79 118,74 1,14 1,19 119,64 4 INK St.lån ,39 107,72-107,71 109,03 4 INK St.lån ,17 107,03 0,18 107,03 108,85 4 INK St.lån ,79 103,59 0,04 103,59 105,60 4 INK S ,46 105,85-105,85 107,25 Præmieobligationer Realkredit- og særlige institutter BRFkredit a/s E ,06 100,58-100,58 99, E ,42 97,75-0,02 97,75 97, E ,26 98,81-0,15 98,81 99, E ,08 99,92-99,92 100, B. RTL ,83 102,88-102,88 105, B. RTL ,86 102,20-102,20 103, B. RTL ,78 100,83-0,05 100,83 101, B.RTL ,17 99,64-99,64 100, æ ,15 108,00-108,00 111, s ,97 109,50-109,50 111, C ,84 110,15-110,15 111, s ,77 109,30-109,30 108,00 2, B OA ,94 104,35-104,35 104, B ,78 106,40-106,40 107, ,67 107,85-107,82 108, s ,58 108,10-108,09 108, s ,46 107,50-107,50 107, d ,38 107,30-107,30 108, s ,22 105,95-105,95 107, s ,94 104,10-104,10 106, d ,36 103,20-103,20 103, B ,62 100,70 0,00 100,70 101, B ,55 101,67-101,58 103, ,54 102,35 0,00 102,35 103, s ,50 102,00-102,00 104, B ,31 103,47-103,47 105, d ,24 103,50-103,50 104, s ,14 103,38-103,38 105, B ,98 104,00-104,00 104, s ,78 102,50-102,50 104, B ,25 104,00-104,00 104, B. 38æ ,40 95,13-95,13 96, B ,34 96,18-96,18 97, B ,09 100,25-100,26 101, B ,85 101,78-101,78 102, B ,55 101,35-101,35 102, B ,58 100,00-100,00 101,25 2, B ,84 105,30-105,30 105, B OA ,63 100,45-100,45 101, B OA ,55 101,75-101,75 102, B OA ,41 95,25 0,00 95,25 95,91 2,5 223.s.W.IS ,92 111,00 0,00 111,00 109,25 2,5 223.s.W.IS ,83 110,90-110,90 108,75 2,5 223.s.IS ,82 110,75-110,75 109,10 2,5 223.s.IS ,81 110,25-110,25 109,50 2,5 92.s.3.a.IS ,36 103,50-103,50 103,25 Realkredit Danmark A/S 4 10S.INK ,22 104,17 0,07 104,05 105, S.INK ,05 103,10 0,00 103,12 104, S.INK ,46 98,00 0,50 97,76 98, S.INK ,23 99,18 0,33 99,08 99, S.INK ,08 100,00-0,19 99,98 100, S.INK ,81 100,24-0,06 100,25 100, S. S ,65 99,97-0,28 100,00 101, D.s.INK ,39 104,50-104,50 105,80 2,77 53D FF ,88 104,75-104,75 105, D s ,78 106,30-106,30 107, D s ,68 107,75-107,75 108, D s ,58 108,00-0,10 108,00 109, C s ,49 107,55-107,55 108, D s ,43 106,75-106,75 108, D s ,20 106,22-106,22 108, C s ,84 104,75 0,35 104,75 106, D s ,70 104,50-104,50 103, D s. 38æ ,61 101,08-0,05 101,07 102, D s ,55 101,40-0,38 101,53 102, D s ,49 102,40-102,40 102, D s ,49 102,20-102,20 103, D s ,29 104,10 0,40 104,03 105, D s ,16 104,50-104,50 104,25 Papir Eff. Slut +/- Alle Ult. * = åben serie rente D s ,07 105,00 1,03 105,12 104, D s ,00 104,00-104,00 105, D s ,73 102,50-102,50 102, D s ,13 102,50-102,50 103, D s ,18 101,75-101,75 102, D s ,37 95,80 0,10 95,80 97, D s ,09 100,20-0,10 100,20 101, D s ,84 101,55-1,08 102,06 102, D s ,39 101,00 0,38 100,87 101,13 2,77 63D FF OA ,90 105,00-105,00 105, D OA ,63 100,28-0,19 100,38 101, D OA ,54 101,90-101,90 102, D OA ,39 94,80-0,08 95,14 96,29 2,5 30D.IS.INK ,84 111,00 0,00 111,00 109,25 2,5 30D.IS.INK ,83 110,88-110,88 108,80 2,5 30a.IS INK ,85 111,00 1,80 111,00 109,55 2,5 INK 30.a.IS ,81 110,19-110,19 111,00 2,5 INK 35.a. IS ,29 105,25-105,25 105,00 6% NYK ,77 5,75 5,73 5,71 5,69 5,67 5,65 Sidste 3 uger 10-årig Euribor obligation 98,00 97,95 97,90 97,85 97,80 97,75 Sidste 3 uger 2,5 INK 35.s.IS ,36 103,40-0,10 103,87 103,42 2,5 INK 35.s.IS ,66 101,00-101,00 101,50 2,5 INK 35.s.IS ,00 99,75-99,75 99,75 DLR Kredit A/S 4 St.l. INK B ,14 102,81-102,81 103,85 5 St.l. OA ,76 104,08-104,08 104, s.A ,16 108,00-108,00 110, s.A ,09 107,97-107,97 108, s.A ,81 110,00-110,00 110, sA ,73 107,15-107,15 107, sA ,73 107,00-107,00 108, s.A ,66 107,00-107,00 108, sA ,57 101,30-101,30 102, sA ,47 102,90-102,90 104, sA ,33 103,25-103,25 104, sA ,18 103,00-103,00 103, s.A ,00 104,55-104,55 105, sA ,42 102,00-102,00 102, sA ,29 96,95-96,95 98, sA ,11 100,60 0,00 100,60 101, sA ,64 101,25-101,25 101, sA ,71 100,25-100,25 101, s. OA ,59 101,00-101,00 101,50 Danske Kredit Realkreditaktieselskab 6 DK ann.3232æ ,70 107,33-107,33 107,45 6 DK ann ,68 107,25 0,00 107,25 108,00 6 DK ann ,51 107,75 0,00 107,75 108,48 5 DK ann ,48 102,30-102,30 103,55 5 DK ann ,12 103,70-103,70 104,75 FIH Realkredit A/S 6 FIH Ann. 22æ ,52 106,00-106,00 105,00 6 FIH Ann. 21æ ,43 105,00-105,00 105,00 5 FIH Ann ,65 100,00-100,00 105,00 5 FIH Ann ,23 102,95-102,95 103,25 Nykredit Realkredit A/S 4 12E B ja nc ,39 104,70 0,21 104,70 105, E B ja nc ,23 103,99 0,09 104,00 105, E B ok nc ,03 102,60-0,03 102,62 104, E B ap nc ,93 101,75-0,10 101,78 103, E B ja nc ,83 101,45 0,06 101,37 102, E B ok nc ,76 100,82-0,06 100,82 101, E B ja nc ,43 97,59 0,19 97,64 97, E B ap nc ,30 98,91 0,02 98,73 99,31 Papir Eff. Slut +/- Alle Ult. * = åben serie rente E B ap nc ,13 99,75 0,17 99,71 100, E B ja nc ,06 99,95 0,15 99,91 100, E A ,65 99,88-0,20 99,98 101,31 1, E500CF6A ,00 98,20 0,17 98,21 97, E DA ,71 98,75 0,27 98,66 100,41 1, E500CF6DA ,00 98,00 0,00 97,88 97,49 4 INK 90 D st ,42 104,30 0,00 104,30 105, D OA ,11 102,50-102,50 102, A. 32æ ,94 111,50-111,50 111,00 7 3C s ,01 109,00 0,00 109,49 111,72 7 3C s ,77 111,00-111,00 112, D ,77 106,40-106,40 108, A ,66 107,85-107,85 108,70 6 3C s ,58 107,25-108,10 109,00 6 3C s ,47 107,50-0,05 107,50 108, A ,31 107,92-107,92 108,39 6 2C s ,24 106,00-106,00 108,13 6 2C s ,80 104,25-104,25 106,42 4% ST.LÅN ,50 107,30 107,10 106,90 106,70 106,50 106,30 106,10 Sidste 3 uger 2% rentetilpasning ,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 Sidste 3 uger 6 5C s ,07 104,00-104,00 103, D. 38æ ,60 100,75-0,42 101,01 102, D ,56 101,67 0,25 101,67 102, A ,50 102,30 0,35 102,30 103,75 5 3C s ,50 102,00-0,10 102,00 103, D ,26 103,60-0,38 103,60 105, A ,20 104,15-104,15 105,48 5 2C s ,06 104,00 0,05 104,23 105, D ,12 103,25-103,25 104,74 5 5C s ,81 102,25-102,25 103, D ,18 102,40-102,40 102, D ,37 95,90 0,18 95,98 97, D ,09 99,90 0,05 100,55 101, D ,91 102,00 0,00 102,00 102, D ,50 101,50 0,05 101,74 102, D ,76 98,75 0,15 99,05 99, D ,45 100,80-100,80 101, D OA ,77 107,00-107,00 104, D OA ,63 100,55 0,10 100,46 101, D OA ,54 101,90-101,90 102, D OA ,27 97,55 0,00 97,50 98,30 2,85 43D CF OA ,00 96,00-96,12 96,69 2,85 33D CF ,00 96,65-0,05 96,65 97,48 2,5 79.s.b.IS ,92 109,00 0,00 109,00 109,53 2,5 79.s.b.IS ,81 111,20-111,20 109,00 2,5 79.s.b.IS ,84 110,25-110,25 109,17 2,5 79.s.b.IS ,81 110,30-110,30 109,00 2,5 75.s.b.IS ,30 105,25-105,25 105,00 2,5 75.s.IS ,34 103,50 0,00 104,02 103,75 2,5 75.s.IS ,65 101,00-101,00 101,50 TotalKredit A/S C.s 332æ ,15 108,00-108,00 112, C.s ,74 107,00-107,00 106, C.s. 32æ ,73 107,00-107,00 108, C.s ,66 106,20-106,20 109, C.s 26æ ,43 108,35-108,35 107, C.s. 22æ ,43 106,55-106,55 107, C.s ,23 106,00-106,00 106, C.s ,54 101,65-0,07 101,65 102, C.s. 32æ ,51 102,10-102,10 103, C.s ,48 102,35-102,35 103, C.s ,28 103,70 0,00 103,70 105, C.s22æ ,19 104,25-104,25 104,40 Papir Eff. Slut +/- Alle Ult. * = åben serie rente C.s ,90 105,15-103,75 104, C.s ,91 104,50-104,50 105, C.s ,72 102,56-102,56 103, C.s ,09 102,57-102,57 103, C.s ,36 96,00 0,10 95,98 97, C.s ,07 100,10-0,45 100,19 101, C.s ,86 102,00 0,00 101,68 103, C.s ,29 102,00 0,00 102,00 101, C.s ,39 100,70-100,70 101, C.s. OA ,59 101,38 0,00 101,38 102, C.s. OA ,18 98,85-98,79 99,43 2,852 30C. CF ,00 98,15-0,03 98,15 98,60 2,852 40C. CF. OA ,00 97,75-0,51 97,75 98,10 LR Realkredit A/S 4 St.l. INK RO ,39 104,48-104,48 103,70 Kommunekredit 4 54s.A ,27 98,00-98,00 101, s. A ,11 99,97-99,97 99, s. A ,04 100,75-100,75 100, s.A ,08 100,75-100,75 100, s.A ,03 100,50-100,50 101, s.A ,84 101,60 0,00 101,60 101, s.A ,65 100,50 0,00 100,50 100,00 2,5 90 s. AI 16æ ,39 104,67-104,67 105,90 2,5 88.s. AI ,15 103,00-103,00 104,20 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2 Nordea INK ,38 97,94-97,92 97,95 2 Nordea INK ,02 100,06-100,08 100,62 5 Nordea OA ,70 99,05-0,17 99,05 100,62 1,73 Nordea ann ,73 100,33 0,19 100,30 100,27 4 Nordea INK ,31 105,05-105,01 105,35 5 Nordea ann ,55 101,67 0,05 101,65 102,90 5 Nordea ann ,35 103,05-103,05 105,00 4 Nordea ann ,36 96,15 0,10 95,98 97,29 4 Nordea ann ,09 100,32-100,32 101,25 4 Nordea ann ,86 101,75-101,75 103,00 4 Nordea ann ,26 102,10-102,10 102,00 3 Nordea ann ,47 100,50-100,50 101,50 5 Nordea OA ,63 100,25-0,25 1,00 101,55 5 Nordea OA ,55 101,90-101,84 101,70 4 Nordea OA ,37 95,05-0,17 95,05 96,40 4 Nordea OA ,25 97,20-0,95 97,20 98,80 2,77 Nordea R ann ,91 104,50-104,50 105,00 6 UNIK ann ,73 107,00-107,00 107,75 6 UNIK ann ,60 107,75-107,75 108,75 6 UNIK ann.26æ ,51 107,50-107,50 105,00 5 UNIK ann ,51 102,15-102,15 103,25 5 UNIK ann.29æ ,48 102,35-102,35 103,85 5 UNIK ann.19æ ,88 105,20-105,20 105,15 Skibskredit A/S 2 SKIBE JAN ,45 97,08-0,37 97,02 97,51 4 SKIBE INK St ,04 101,00 0,00 101,00 102,10 3 Skibe INK St ,05 100,45-100,45 101,10 2 Skibe INK St ,60 95,20-0,65 95,38 95,47 2 Skibe INK St ,35 98,60 0,00 98,55 99,45

13 ønderjylland kilometer i timen Til samtlige jordbr - ker. r No Till flere har i Farmers classic Hovedkontor FYN. tlf.: Det har vist vist sig, at offentlige høringsrunder ikke ændre på noget som helst. Derfor skal planerne stoppes, påpeger Bent Juul Sørensen som formand for Forman-Formaden for Foreningen for Farmers classic Ejendomsmæglerfirmaet v/dan Gørtz Palle Jespersen Bo Verner Hansen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer. MDE Tirsdag den 31. maj 2011 Side 13 FINANS Effektivt Landbrugs børs-redaktion lukkede i går klokken OBLIGATIONER Præget af lukkedage AF Redaktion, Ritzau Finans VALUTA New Zealandske dollar i rekord mod amerikanske AF Michael Lund, Ritzau Finans Et rekordstort new zealandsk handelsoverskud har i går sørget for at sende landets, kiwien, op i det stærkeste niveau mod US dollar, siden New Zealand tilbage i 1985 valgte at droppe valutakontrollen og lade sin valuta flyde frit. Eksperterne havde forudset et handelsoverskud på 600 mio. new zealandske dollar, men det blev næsten dobbelt så stort, nemlig 1113 mio. new zealandske dollar. Overskuddet, der er det hidtil største, er dels et udtryk for, at eksporten var større end ventet, dels at importen var svagere end ventet. Det blev kun til små udsving for de danske obligationskurser, som endte med små stigninger. De britiske og amerikanske finansmarkeder var lukket, og det gav en rolig og afventende handel med lille aktivitet under de hjemlige himmelstrøg. Grækenland kunne fortsat trække lidt opmærksomhed. Den toneangivende, 10-årige statsobligation lukkede 0,08 point højere i kurs 98,42 med en effektiv rente på 3,18 pct. - Det var et stille marked med lukkedag i Storbritannien og USA. Grækenland fik opmærksomhed, da regeringen mangler en bred opbakning til de ekstra budgetnedskæringer. IMF har udtrykt ønske om, at der laves en aftale med en bred opbakning, så aftalen bliver mere politisk holdbar. Effekten var dog lille på rentemarkedet, mens euroen blev svækket lidt, udtalte seniorøkonom Rasmus Gudum- Sessingö fra Handelsbanken. Det største græske oppositionsparti Ny Demokrati støtter ikke op om regeringens spareplan. Den græske premierminister Giorgos Papandreou oplyste hertil, at man vil fortsætte med spareplanerne, selvom man ikke har støtte fra oppositionspartierne. Ifølge Papandreou er det Grækenlands pligt at trække landet ud af krisen, og det kommer regeringen til at fuldføre, også uden støtte fra oppositionen. Den new zealandske dollar er styrket marginalt, men dog nok til at sætte rekord i 0,8173 new zealandske dollar per US dollar. Siden den 17. marts i år er den new zealandske dollar styrket fra 0,7180 new zealandske dollar per US dollar. Det store handelsoverskud skal ifølge Bloomberg News ses i lyset af stigende råvarepriser og en pæn efterspørgsel efter mælkepulver, smør, tømmer og uld til de asiatiske markeder. Euro svækkedes lidt til 1,4275 dollar på en mandag, hvor aktiviteten var afdæmpet som følge af helligdag i USA. Milliard-rammeaftale gav kurshop til NKT NKT havde mandag en stærk kursfremgang efter en rammeaftale med brasilianske Petrobas. AKTIER AF Redaktion, Ritzau Finans NKT-aktien indtog sammen med Pandora de to øverste pladser i C20-indekset, der steg 0,3 pct. til 454,40. C20 trodsede dermed udviklingen i de store franske og tyske indeks med fald på 0,1-0,3 pct. ved dansk lukketid, mens handlen i Storbritannien samt USA var lukket grundet helligdag. - Dagens hovedhistorie var NKT Flexibles s rammeaftale med Petrobas, der var ventet af analytikerne, men størrelsen på aftalen overraskede nok de fleste. Derudover var der fremgang til den vedvarende energisektor efter Tysklands melding om stop for atomkraft. Aktiviteten på aktiemarkederne var dog noget lav grundet lukkedagen i Storbritannien og USA, sagde aktiehandler Martin Munk fra Jyske Bank. Fuld udnyttelse NKT steg 5,1 pct. til kurs 341. NKT Flexibles indgik en fireårig rammeaftale med Brasiliens største olieselskab Petrobras om leverancer af fleksible rør i årene Aftalen kan - ved fuld udnyttelse - have en værdi på op imod 9,7 mia. kr. - NKT Flexibles rammeordre med Petrobras i Brasilien er en god aftale, som er vigtig i forhold til selskabets udmeldte mål for 2015 for årsomsætning og EBITDA-marginal, vurderede Sydbank-analytiker Jacob Pedersen overfor Ritzau Finans. - Efter en periode med negative vækstrater, ser NKT Flexibles nu igen frem til nogle fremgangsrige år på markedet for fleksible olierør. - Med den nye aftale med Petrobras, er vi klar til en ny vækstcyklus, som vi regner med sætter ind fra 2013 og fremefter, sagde administrerende direktør for NKT Flexibles, Michael C. Hjort. Skal først vedtages Vestas steg 2,7 pct. til kurs 151. Vestas modtog en ordre på 83 V MW-vindmøller - eller i alt 149,4 MW - til et projekt i Canada. Den tyske regering besluttede, at samtlige landets atomkraftværker skal være lukket fra Detaljer om fremtidens tyske energipolitik var der ikke mange af. Men ifølge Recharge News synes havmøller de seneste måneder at have vundet politisk opbakning. Forslaget om lukning af atomkraftværkerne skal dog først vedtages i parlamentet, inden det er endeligt vedtaget. Demant tabte lidt Pandora blev løftet 5,3 pct. til kurs 180. Ifølge estimater fra otte analytikere, indsamlet af SME Direkt, vil aktien inden for de næste 12 måneder stige til en kurs på 290 kr. pr. aktie. William Demant tabte 0,4 pct. til kurs 490. Anbefalingen af aktien i William Demant blev mandag sænket til hold fra tidligere køb af analytikerne i Danske Markets. A.P. Møller - Mærsk lukkede 1,0 pct. lavere i kurs Banker og skibsmæglere forudser, at en stigende rente kan være en udløser for flere krak på tværs af shippingindustrien. Det skrev shippingavisen Lloyds List. Simcorp steg Novo Nordisk steg 0,2 pct. til kurs 648,5. Medicinalselskabets diabetes 2-middel, Victoza, kan muligvis bruges til behandling af Alzheimers sygdom. Det mente et hold af forskere på University of Ulster i Nordirland, ifølge avisen Belfast Telegraph. UDGIVER: Effektivt Landbrug A/S Odensevej Langeskov Tryk: OTM Avistrykkeri A/S, Ikast Eftertryk af bladets artikler - kun efter aftale. Forbehold mod annoncer, artikler og læserbreve, som strider mod bla dets interesser. BLADETS FORMÅL: At sikre åben og uafhængig debat og orientering om struktur og ud vik ling i danske landbrugsforsynings-, for arbejd nings- og af sæt nings sekto rer. Herunder, at give den bedst mulige orientering om pro duk ter og metoder, der har betydning for fuldtidsprofessionelle landmænd i Danmark. BØJE ØSTERLUND Chefredaktør (ansv.h.) Direkte telefon ERIK HANSEN Bladchef Direkte telefon LASSE EGE PEDERSEN Nyhedsredaktør Direkte telefon MORTEN IPSEN Journalist Direkte telefon JACOB LUND-LARSEN Journalist Direkte telefon RE DAK TI ON: Odensevej Langeskov Telefon Telefax JENS MATHIASEN Journalist Direkte telefon ANNE WOLFENBERG Faglig journalist Direkte telefon CAMILLA BØNLØKKE Faglig journalist Direkte telefon KAJ LUND SØRENSEN Faglig journalist Direkte telefon LAY-OUT: JOHN SCHÄFER Grafiker Direkte telefon ANNONCEAFDELING: LOUISE THRANE Salgsleder Direkte telefon KJELD BIRK Salgschef Direkte telefon ASGER JØRGENSEN Mediekonsulent Direkte telefon KARINA KAMHOLM Salgselev Direkte telefon ANNONCEFRISTER: KORREKTURANNONCER: To hverdage før udgivelse STØRRE RUBRIKANNONCER: To hverdage før udgivelse FÆRDIGT MATERIALE: (reserveret senest kl. 9.00) Kl dagen før udgivelse SMÅ RU BRI KAN NON CER: Kl dagen før udgivelse ABONNEMENT: LISBETH SIMONSEN Direkte telefon landbrug.dk Udebliver avisen - kontakt Lisbeth Simonsen Oplys venligst abbonementsnummer GRATIS STALDRENGØRING LIFTARBEJDE - SPALTE-RILNING Himmerlands Vikarservice TIRSDAG DEN 16. NOVEMBER 2010 sic 10 års beholderkontrol Til samtlige jordbrugere 0 NR ÅRGANG kelt træk tager nemlig mkring 10 sekunder. Retiden - som tæller hundaf timer - foregår i værkstedet, hvor»den stærke ræv«af et køretøj skal passes og plejes og især indstilles korrekt, så dens i alt fem motorer samarbejder perfekt om at fyre 7500 hestekræfter af på spindende baghjul á en fart på 140 Fox Team Larsen er blandt landets bedste tractor pull ere indenfor klasserne 3500 kilo og 4500 kilo modificeret. Teamet har i år 25 års jubilæum, og det blev etableret af Martin Larsens f og fire onkler I dag ejer Mar- Professionelt eftersyn til konkurrencedygtige priser. Eftersyn 1. tank kr ,- derefter 1.200,-/tank BS Gravemester ApS Autoriseret kontrollant nr SMS med besked eller ring... mangler at blive gået efter. ÆS TEMAOM TRAKTORER til alle abonnenter Som abonnent modtager du hver fredag en gratis lokal landbrugsavis, enten Landbrug NORD, Landbrug SYD, Landbrug FYN eller Landbrug ØST, afhængigt af, i hvilket område du er bosiddende. Salg og service af... højtryksrensere og rengøringsmaskiner Nye og brugte Stort lager af maskiner og dele Til samtlige jordbrugere i Midt-, Vest- og Nordjylland Muligheder i reduceret jordbearbejdning jd eu bearbejdning medfører et øget behov for pef li offentder praktiserer No Till fuldt ud i Danmark - endnu. Men flere har i den sidste pressede MØD OS PÅ AGROMEK HAL L STAND 9324 Landbrug FYN ag LØVFALDSPRISER KVALITETSBYGGERI I TOTALENTREPRISE DMiBRUGT eu Rabat- og Hegnsklipper Nationalpark-skeptikerne vil have kommunalpolitikerne til at I denne uge 16 sider. område, som blev præsenteret forrige uge. Han mener, den i højere grad vægter bosætning og turisme i forhold til det oprindelige udgangspunkt, som mere vægtede natur og kultur. Derfor opfordrer foreningen politikerne i de fem kommunalbestyrelser til at stoppe planen, før den kommer ud i Til samtlige jordbrugere på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm NR UGE ÅRGANG En presset grøntsag Skal man overleve skal man hele tiden tænke nyt. Derfor begyndte Tvedemose, som de første i Europa, at dyrke blandt andet denne japanske Enoki-svamp. AGROFARM 430 Profiline Ny model med udstyr som ingen andre Til samtlige jordbrugere på Fyn Tirsdag den 9. november 2010 Landejendomme - vores speciale! JP Johansen Odense SØ - Tlf Bredt foderprogram til dine kalve og køer Giv dine småkalve en god og sund start! Prøv vores KalveStarter Fibermix - en strukturmix med havre, majs og hø : li k l epasning

14 Side 14 Tirsdag den 31. maj 2011 TV I DAG NOTERINGER 12:00 DR Update 12:10 Horisont 12:35 Grøn glæde 13:00 Folketingets afslutningsdebat 15:00 DR Update 15:10 Aftenshowet 16:00 Timmy-tid 16:10 Redningsbåden Rolf 16:15 Den fortryllede karrusel 16:30 Lille Nørd 17:00 De uheldige helte 17:50 DR Update 18:00 Hvad er det værd? 18:30 TV AVISEN med Sporten 19:05 Aftenshowet 20:00 Undercover chef - Lalandia 20:30 Sømanden & Juristen - historier fra et hospice 21:00 TV AVISEN 21:25 Kontant 21:50 Sporten 22:00 Wallander: Brandvæg 23:25 OBS 23:30 Teatertrup på farten 17:00 Deadline :30 P1 Debat på DR2 17:55 Kristendommen 18:45 Columbo: I kampens hede 20:00 Hjælp min kone er skidesur 20:25 Omid Djalili Show 20:55 Dokumania: Fra Haifa til Nørrebro 21:45 Dokumania: Min fætter er pirat 22:30 Deadline 23:00 Jeg vil have min penis tilbage 00:00 Camilla Plum - Krudt og Krydderier 00:30 Der er noget galt i Danmark 01:00 Debat: Er der noget galt i Danmark? 12:00 Nyhederne og Sporten 12:10 Regionale nyheder 12:35 Amys ret 13:25 Airport 14:00 Nyhederne og Vejret 14:20 Han, hun og haven 14:50 Alarm :25 Dagens mand 16:00 Nyhederne og Sporten 16:05 Regionale nyheder 16:15 Beverly Hills :05 Venner 17:30 Venner 18:00 Nyhederne og Sporten 18:10 Regionale nyheder 18:20 Go aften Danmark 18:50 Vejret 19:00 Nyhederne 19:30 Regionalprogram 20:00 Kasi-Jesper - gadedrengen fra Vestegnen 20:50 Ingen kære mor 21:25 Alarm Lægehelikopteren 22:00 Nyhederne og Sporten 22:20 Regionale nyheder 22:30 Dags Dato: Vold, mobning og teenagepiger 23:15 Afsporet - Amerikas værste mordere 00:05 Jail 00:35 Criminal Intent 01:25 Dollhouse 02:20 Medium 09:00 Morgen Live 12:30 Nyheder og vejr 17:00 17 Finans 17:30 Nyheder og vejr 18:00 Nyheder, sport, vejr 19:25 Nyheder, sport, vejr 22:20 Presselogen Special 23:30 Natnyt 15:00 Luftkasteller 16:35 En verden af design - Hongkong (6:26) 17:00 En verden af design - Sydney (7:26) 17:25 Beijing swinger 18:15 Kazakhstan swinger 19:05 Luftslaget over England 19:55 Dagens sang 20:00 Kobra: Plastik 20:30 Kunstnermøder 21:00 The Rolling Stones - Time Is on Our Side 22:25 Mein Führer - den ægte, sandeste sandhed om Hitler 00:30 New Danish Screen Grantræet 07:40 Top Model Australien 08:40 Ekstrem hjemmeservice 09:25 Fra Skrot til Slot (7) 10:20 NCIS 4 (94) 11:20 Bones 4 (75) 12:20 Fra Skrot til Slot (8) 13:15 Til middag hos... Anders Bircow (37) 14:15 Top Model 6 (7) 15:10 Far, mor og berømt (2) 16:05 Luksusfælden 1 (9) 17:00 NCIS 5 (95) 18:00 Bones 4 (76) 19:00 Luksusfælden 1 (10) 20:00 NCIS 8 (12) 21:00 Bones 6 (16) 22:00 premiere: Chase 1 (1) 23:00 The Mentalist 3 (20) 00:00 Sex and the City (17) 00:30 Sex and the City (18) 01:00 Two and a Half Men 4 01:30 Drew Carey 8 (5) 01:55 Med på moden 2 (23) 02:20 Fat Actress (1) 03:00 North Country 07:45 Providence 08:25 Herskab og tjenestefolk 09:15 Det lille hus på prærien 10:15 Rablende reklamer 10:50 Bjerglægen 11:40 Skadestuen i Holby 12:35 Lille doktor på prærien 13:20 Bonanza 14:15 Et lægehus på landet 15:10 Lille doktor på prærien 15:55 Lov og uorden 16:50 Lov og uorden 17:40 Små og store synder 18:35 Små og store synder 19:30 M*A*S*H 20:00 Dalziel & Pascoe 20:55 Dalziel & Pascoe 21:50 Tavse vidner 22:40 Tavse vidner 23:30 Fornyet mistanke 00:25 MacGyver 01:10 Drabsafdelingen 01:55 Providence LandTV Østjylland LandTV Nord Afregningspris for slagtesvin Danish Crown Uge 22, 2011: 50,0-59,9 kg... 7,10-8,90(7,30-9,10) 60,0-69,9 kg...9,10-10,00(9,30-10,20) 70,0-85,9 kg...10,10-(10,30) 86,0-86,9 kg... 10,00-(10,20) 87,0-87,9 kg...9,90-(10,10) 88,0-88,9 kg...9,80-(10,00) 89,0-89,9 kg... 9,70-(9,90) 90,0-90,9 kg... 9,60-(9,80) 91,0-91,9 kg... 9,50-(9,70) 92,0-92,9 kg... 9,40-(9,60) 93,0-93,9 kg... 9,30-(9,50) 94,0-94,9 kg... 9,20-(9,40) 95,0-95,9 kg... 9,10-(9,30) 100,0-109,9 kg... 8,90-(9,10) Søer og svin over 109,9 kg Uge 22, 2011: Notering: 0 Under 110 kg... 6,10-(6,10) 110,0-129,9 kg... 6,30-(6,30) Over 129,9... 6,50-(6,50) Skinnede søer... 6,00-(6,00) Orner Uge 22, 2011: Notering: 0 70,0-87,9 kg... 8,30-(8,30) Over 109,9 kg... 5,50-(5,50) Øvrige afregningsforhold følger slagtesvinene. Polte Uge 22, 2011: Notering: 0-29, (0) 30-39,9... 6,10-(6,30) 40-49,9... 7,10-(7,30) Tican s afregningspris for svin Uge 22, 2011 Svin... 10,10 Søer under 109,9 kg... 6,20 Søer over 109,9 kg... 6,40 Søer over 129,9 kg... 6,50 Orner... 5,50 Smågrise ,96 Smågrisenoteringer Noteringen for smågrise gældende uge 22, kg 30 kg Beregnet smågrisenotering: Basis 212,90(219,18) 357,96(366,74) SPF+MYC ,90(224,18) 362,96(371,74) SPF 221,90(228,18) 366,96(375,74) Økologi ,32(820,05) SPF-markedsorientering: SPF region 1 PRRS negativ...162(162) 310(325) PRRS positiv...154(154) 310(325) SPF region 2/3 PRRS negativ...172(172) 325(340) PRRS positiv...159(159) 315(330) Konventionel - markedsnotering: Nordjysk smågrise..154(154) 335(335) Midt-Region (340) SLS, nord/vest...155(165) 320(330) SPF-selskabet Sundst: ukendt/konv. m/pprs-dekl (152) 310(325) SLS, Østlige Øer...140(150) 310(330) Bette Gris...150(160) 320(345) UK-tillæg...+15, ,00 Kg-regulering: Tillæg/fradrag pr. kg 0-9 kg:... 10,42 Tillæg/fradrag pr. kg 9-12 kg:... 6,39 Tillæg/fradrag pr. kg kg:... 5,60 Tillæg/fradrag pr. kg kg:... 6,45 Tillæg/fradrag pr. kg kg:... 6,68 * Se SPF-Portalen eller Eksportnotering Noteringen for smågrise gældende uge 22, kg Porc-Ex A/S: PRRS negativ (350) PRRS positiv (345) Moesgaard Meat Notering uge 21 Søer op til 129,9 kg DKK 6,40 Søer over 129,9 kg DKK 7,10 Slagtesvin 8,60 DKK plus bonus Kødbranchens Fællesråd Notering for uge 21, 2011 Tyrekalve/tyre u.2 år U- 2661, R+ 2643, R- 2607, O+ 2560, O- 2480, P+ 2348, P mdr. U- -, R+ -, R- -, O+ 2626, O- 2545, P+ 2423, P- -. > 10 mdr. U- 2660, R+ 2640, R- 2601, O+ 2549, O- 2427, P+ 2312, P > 10 mdr kg U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 2335, P+ 2269, P- -. > 10 mdr kg U- -, R+ -, R- 2615, O+ 2565, O- 2468, P+ 2358, P- -. > 10 mdr kg U- 2682, R+ 2665, R- 2631, O+ 2552, O- 2427, P+ 2302, P- -. Alle kvier/kviekalve U- 2616, R+ 2560, R- 2441, O+ 2339, O- 2128, P+ 1970, P- -. > 12 mdr kg U- 2632, R+ 2566, R- 2448, O+ 2311, O- 2134, P+ 2008, P- -. Alle stude U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 2204, P+ 2033, P- -. Alle køer U- 2322, R+ 2362, R- 2231, O+ 2189, O- 2084, P+ 1939, P Unge køer U- -, R+ -, R- -, O+ 2213, O- 2065, P+ 1939, P Unge køer kg U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 2061, P+ 1954, P- -. Ældre køer U- 2298, R+ 2358, R- 2227, O+ 2183, O- 2086, P+ 1940, P Ældre køer kg U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ -, P Ældre køer kg U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- -, P+ 1563, P Ældre køer kg U- -, R+ -, R- -, O+ -, O- 1926, P+ 1872, P Ældre køer kg U- -, R+ -, R- 2124, O+ -, O- 2096, P+ 2061, P- -. Husdyrauktionen i Brørup Landbrugsorganisationernes auktion over husdyr i Brørup fredag den 27. maj Omsætning: Kvier: 11 SDM , 2 limousine , 1 charolais 3.600, 5 limousine kryds , 1 angus kryds Afregningspris for Ålestrup slagteri Uge 21, , 5 hereford kryds Ammekøer m. kalv: 1 simmentaler , 7 kødkvæg kryds Ammekøer: 1 jersey 3.350, 1 blonde Græskreaturer: 1 SDM 3.250, 1 rødbroget 5.000, 1 kødkvæg kryds Tyre: 4 charolais , 1 simmentaler kryds 6.700, 3 limousine kryds , 3 kødkvæg kryds Kviekalve: 1 RDM 350, 1 limousine kryds 1.250, 2 kødkvæg kryds Tyrekalve: 9 SDM , 2 RDM 1.050, 1 limousine kryds 1.350, 1 kødkvæg kryds Næste auktion er fredag den 3. juni Seneste tilmelding: onsdag Art/Klasse/Form Betegnelse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- Ændring 1-5 Ungtyre under 24 mdr. + kvier under 16 mdr kg 26,30 26,10 25,90 25,80 25,60 25,40 25,30 25,20 25,10 25,00 24,50 23,80 22,80 21,30 20, kg 26,65 26,45 26,25 26,15 25,95 25,75 25,65 25,45 25,35 25,30 24,85 24,15 23,15 21,75 20, kg 27,00 26,80 26,60 26,50 26,30 26,10 26,00 25,80 25,75 25,65 25,20 24,50 23,50 22,20 21, kg 27,45 27,25 27,05 26,95 26,75 26,55 26,45 26,25 26,15 26,05 25,55 24,85 23,85 22,65 21, kg 27,80 27,60 27,40 27,30 27,10 26,90 26,80 26,60 26,50 26,40 25,90 25,20 24,20 23,10 22, kg 28,25 28,05 27,85 27,65 27,45 27,25 27,05 26,85 26,75 26,70 26,20 25,50 24,50 23,50 22, kg 28,25 28,05 27,85 27,65 27,45 27,25 27,05 26,95 26,55 26,30 25,80 25,10 24,10 23,10 22, kg 28,25 28,05 27,85 27,65 27,45 27,25 27,05 26,95 26,55 26,05 25,35 24,65 23,65 22,65 21, kg 28,25 28,05 27,85 27,65 27,45 27,25 27,05 26,95 26,55 25,60 24,90 24,20 23,20 22,20 21, kg 28,25 28,05 27,85 27,65 27,45 27,25 27,05 26,95 26,55 25,15 24,45 23,75 22,75 21,75 20, kg 28,25 28,05 27,85 27,65 27,45 27,25 27,05 26,95 26,55 24,65 23,95 23,25 22,10 21,10 20, kg 27,65 27,45 27,25 26,80 26,60 26,40 26,15 25,75 25,05 24,15 23,45 22,75 21,45 20,45 19, kg 27,05 26,85 26,65 25,95 25,75 25,55 25,15 24,75 24,20 23,70 23,00 22,30 20,80 19,80 18, Kvier - unge køer - køer under 42 mdr. + stude u/180 kg 25,25 24,55 23,85 23,15 22,45 21,75 21,05 20,35 19,65 18,95 18,25 17,70 17,20 15,70 15, kg 25,65 24,95 24,25 23,55 22,85 22,15 21,45 20,75 20,05 19,35 18,65 18,10 17,60 16,00 15, kg 26,05 25,35 24,65 23,95 23,25 22,55 21,85 21,15 20,45 19,75 19,05 18,50 18,00 16,30 15, kg 26,45 25,75 25,05 24,35 23,65 22,95 22,25 21,55 20,85 20,15 19,45 18,90 18,40 16,65 15, kg 26,85 26,15 25,45 24,75 24,05 23,35 22,65 21,95 21,25 20,55 19,85 19,30 18,80 17,00 16, kg 27,30 26,60 25,90 25,20 24,50 23,80 23,10 22,40 21,70 21,00 20,30 19,75 19,25 17,35 16, kg 27,75 27,05 26,35 25,65 24,95 24,25 23,55 22,85 22,15 21,45 20,75 20,20 19,70 17,70 16, kg 27,85 27,15 26,45 25,75 25,05 24,35 23,65 22,95 22,25 21,55 20,85 20,30 19,80 17,90 16, kg 27,95 27,25 26,55 25,85 25,15 24,45 23,75 23,05 22,35 21,65 20,95 20,40 19,90 18,10 17, kg 28,10 27,40 26,70 26,00 25,30 24,60 23,90 23,20 22,50 21,80 21,10 20,55 20,05 18,30 17, kg 28,25 27,55 26,85 26,15 25,45 24,75 24,05 23,35 22,65 21,95 21,25 20,70 20,20 18,50 17, kg 28,40 27,70 27,00 26,30 25,60 24,90 24,20 23,50 22,80 22,10 21,40 20,85 20,35 18,75 18, kg 28,55 27,85 27,15 26,45 25,75 25,05 24,35 23,65 22,95 22,25 21,55 21,00 20,50 19,00 18, kg 28,55 27,85 27,20 26,50 25,80 25,10 24,40 23,70 23,05 22,35 21,70 21,15 20,65 19,15 18, kg 28,60 27,90 27,20 26,50 25,80 25,10 24,40 23,75 23,15 22,50 21,75 21,45 20,85 19,35 18, kg 28,60 27,90 27,25 26,55 25,85 25,15 24,45 23,80 23,25 22,60 22,00 21,50 21,00 19,50 19, kg 28,65 27,95 27,25 26,60 25,90 25,20 24,50 23,90 23,35 22,75 22,15 21,70 21,20 19,70 19, kg 28,65 27,95 27,30 26,60 25,90 25,20 24,50 23,95 23,45 22,85 22,30 21,85 21,35 19,85 19, kg 28,70 28,00 27,30 26,65 25,95 25,25 24,55 24,00 23,55 23,00 22,45 22,05 21,55 20,05 19, kg 28,70 28,00 27,35 26,70 26,00 25,30 24,60 24,05 23,65 23,10 22,60 22,20 21,70 20,20 19, kg 28,75 28,05 27,35 26,70 26,00 25,30 24,60 24,15 23,75 23,25 22,80 22,40 21,90 20,40 19, kg 28,75 28,05 27,40 26,75 26,05 25,35 24,65 24,20 23,85 23,40 22,95 22,55 22,05 20,55 20, kg 28,80 28,10 27,40 26,80 26,10 25,40 24,70 24,25 23,95 23,55 23,15 22,75 22,25 20,75 20,25 o/400 kg 28,80 28,10 27,45 26,85 26,15 25,45 24,75 24,30 24,05 23,70 23,35 22,95 22,45 20,95 20,45 Art/Klasse/Form Betegnelse E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- Ændring Kvier - unge køer - køer over 42 mdr. u/180 kg 19,55 19,05 18,55 18,05 17,55 17,30 17,05 16,80 16,50 16,10 15,50 15,40 15,30 15,20 15, kg 19,70 19,20 18,70 18,20 17,70 17,45 17,20 16,95 16,65 16,25 15,75 15,65 15,50 15,40 15, kg 19,85 19,35 18,85 18,35 17,90 17,60 17,40 17,10 16,80 16,45 16,05 15,95 15,75 15,65 15, kg 20,00 19,50 19,00 18,50 18,05 17,75 17,55 17,25 16,95 16,65 16,30 16,20 15,95 15,85 15, kg 20,15 19,65 19,15 18,65 18,25 17,90 17,75 17,40 17,10 16,85 16,60 16,50 16,20 16,05 15, kg 20,30 19,80 19,30 18,80 18,40 18,10 17,90 17,55 17,30 17,05 16,85 16,75 16,45 16,30 16, kg 20,45 19,95 19,45 18,95 18,60 18,30 18,00 17,70 17,50 17,25 17,15 17,05 16,70 16,50 16, kg 21,10 20,60 20,10 19,60 19,20 18,90 18,60 18,30 18,10 17,85 17,70 17,60 17,20 16,80 16, kg 21,75 21,25 20,75 20,25 19,85 19,50 19,15 18,90 18,70 18,50 18,25 18,15 17,70 17,10 16, kg 22,40 21,90 21,40 20,90 20,45 20,10 19,75 19,50 19,30 19,10 18,80 18,70 18,20 17,40 17, kg 23,05 22,55 22,05 21,55 21,10 20,70 20,30 20,10 19,90 19,75 19,40 19,25 18,75 17,70 17, kg 23,70 23,20 22,70 22,20 21,70 21,30 20,90 20,70 20,50 20,40 19,95 19,80 19,25 18,00 17, kg 24,35 23,85 23,35 22,85 22,35 21,85 21,45 21,35 21,15 21,05 20,55 20,30 19,80 18,30 17, kg 24,65 24,15 23,65 23,15 22,65 22,15 21,75 21,60 21,35 21,25 20,75 20,50 20,00 18,50 18, kg 24,95 24,45 23,95 23,45 22,95 22,45 22,05 21,85 21,60 21,50 21,00 20,75 20,25 18,75 18, kg 25,25 24,75 24,25 23,75 23,25 22,75 22,35 22,10 21,85 21,70 21,20 20,95 20,45 18,95 18, kg 25,55 25,05 24,55 24,05 23,55 23,05 22,65 22,35 22,10 21,95 21,45 21,20 20,70 19,20 18, kg 25,85 25,35 24,85 24,35 23,85 23,35 22,95 22,60 22,35 22,20 21,70 21,40 20,90 19,40 18, kg 26,15 25,65 25,15 24,65 24,15 23,65 23,25 22,85 22,60 22,45 21,95 21,65 21,15 19,65 19, kg 26,45 25,95 25,45 24,95 24,45 23,95 23,55 23,10 22,85 22,70 22,20 21,85 21,35 19,85 19, kg 26,75 26,25 25,75 25,25 24,75 24,25 23,85 23,35 23,10 22,95 22,45 22,10 21,60 20,10 19, kg 27,05 26,85 26,05 25,55 25,05 24,55 24,10 23,60 23,35 23,20 22,70 22,35 21,85 20,35 19, kg 27,35 26,85 26,35 25,85 25,35 24,85 24,35 23,85 23,60 23,45 22,95 22,60 22,10 20,60 20,10 o/400 kg 27,65 27,15 26,65 26,15 25,65 25,15 24,60 24,10 23,85 23,70 23,20 22,85 22,35 20,85 20,35 3 Tyre over 24 mdr. 19,95 19,60 19,25 18,90 18,55 18,20 17,85 17,50 17,15 16,80 16,45 16,10 15,10 14,10 13,10

15 Tirsdag den 31. maj 2011 Side 15 MARKED MARKEDSKOMMENTAR Af Palle Jakobsen USA s svineproduktion faldt 3 procent i april Antal slagtede svin i USA landede på styk i april måned i år, hvilket er et fald på fem procent siden april Som følge af en stigende slagtevægt var der i volumen dog kun tale om et fald på omkring 3,5 procent siden april 2010: Fra ton i april måned i år fra ton i april måned sidste år. Det meddeler det amerikanske landbrugsministerium, USDA, ifølge Pig enews. I marts måned i år lå produktionen dog på ton, hvilket var 13 procent højere end i april. I april var Iowa den stat i USA med de fleste slagtninger: stk., mens North Carolina landede på en andenplads med slagtninger. aw Putin ophæver forbud mod hvedeeksport Fra 1. juli ophæver Rusland sit forbud mod eksport af hvede. Rusland indførte forbuddet sidste sommer efter store skovbrande. Det russiske forbud er en af hovedårsagerne til, at prisen på hvede er steget til rekordhøjder, da Rusland normalt er verdens tredjestørste eksportør af hvede. - Nogle markedsdeltagere mener, at ophævelsen var ventet, og dermed fuldt integreret i nuværende prisniveauer. Andre forventer, at det vil give stabilitet til markederne og lægge en dæmper på de markante prisstigninger. Vi er enige med sidstnævnte, skriver Jyske Bank i sin afgrødekommentar. I bankens Landmandstip hedder det: For kornkøbere, ændrer vi vores anbefaling fra køb til afvent på mellemlang og lang sigt. Som kornsælger, anbefaler vi salg på kort og mellemlang sigt. mip Hvor går det mest skidt? Amerikanerne og europæerne slås stadig med store økonomiske problemer, der presser både dollar og euro i forhold til en række valutaer. FOKUS PÅ RENTER AF PALLE JAKOBSEN, AGROCOM.DK Efter en længere periode med en faldende dollar i forhold til kroner var dollaren blevet ekstremt oversolgt, og det var derfor ikke den store overraskelse, at dollaren har løftet sig lidt i den seneste periode. Udover de mere tekniske forhold er dollaren blevet sendt op i forhold til kroner af en meget svag euro, hvor euroen har været sat under EUROBONDEN pres af nye spekulationer om stabiliteten i den græske økonomi. Sidst på ugen blev dollaren imidlertid igen sendt ned i forhold til kroner, fordi den amerikanske økonomi stadig viser svaghedstegn. Gennembrud for francen Svejtserfrancen er også blevet sendt op på grund af usikkerheden om den græske økonomi, og francen er nu brudt grundigt over seks kroner til en svejtserfranc. Dermed sender markedet tekniske signaler, der fortæller os, at der er meget mere opadgående i vente for den svejtsiske valuta. Med udviklingen sidst på ugen in mente, hvor dollaren gik ned, men svejtserfrancen gik op, står vi med et billede, der fortæller os, at det går skidt i både den amerikanske og europæiske økonomi. Investorerne søger imod sikker havn, og lige for tiden inkluderer den sikre havn altså ikke dollarland. Et billede man får bekræftet, når man kigger på obligationskurserne, der også er stigende. Stigende obligationskurser er også tegn på usikre investorer, der lukker lån ned, fordi de trækker sig ud af deres investeringer. Luk svejtser franc lån Udviklingen taler for, at svejtserfrancen vil fortsætte med at stige samt at de stigende obligationer vil presse renten på lån i euro og kroner ned. Vi står i en situation, hvor de finansielle markeder igen og igen understreger, at det er en dårlig ide at være finansieret i lån i svejtserfranc, fordi den stigende franc er ensbetydende med store kurstab på ens lån. Samtidig skriger markedet, at man skal vælge en finansiering, der er baseret på variabelt forrentede lån i kroner eller euro. Udsigt til intervalhandel Mange landmænd er naturligvis også meget optaget af dollarudviklingen, og her skal man være indstillet på, at vi vil se dollaren bevæge sig i interval i forhold til kroner og euro. Det går skidt begge steder, og i de perioder, hvor billedet er mest negativt i Europa, vil dollaren bevæge sig opad i intervallet, og når de negative tone mest kommer fra USA, vil dollaren bevæge sig nedad i intervallet. Et interval der sandsynligvis ligger imellem cirka 4,75 og 6,25 kroner. Afvent soja sælg raps Vil prisforholdet mellem majs og soja favorisere majsarealet? Dette er et af de centrale spørgsmål på sojamarkedet lige nu. - Modsat er fremspiringen af de tidlig sået majsmarkeder ringe. Hvis omsåning vælges, kan disse arealer i større grad blive tilsået med sojabønner, da den optimale udsåningsperiode for majs nærmer sig afslutningen. Dette, samt et svagt eksportmarked og en stor sydamerikansk høst, der snart rammer markedet, fører til, at vi vælger at gå på afvent fra køb, skriver Jyske Bank i Ugens Landmandstip. En anden afgrøde, rapsen, er steget med mere end 20 pct. siden bunden af maj. Jyske Bank anser priserne for at være så gunstige, at man bør sælge nu på kort og mellemlangt sigt. mip Teknisk kommentar: Den toneangivende europæiske statsobligation eurobonden har afsluttet en større nedtur og er igen i optrend på kort og mellemlang sigt efter bruddet over 124,50 euro. Den lange trend har hele tiden været stigende. Brydes der over 126,50 euro får vi vendingen og trenden bekræftet. Samtidig får vi et signal om, at kursen skal tilbage til toppen fra 2010 eller sagt med andre ord, at renten igen skal i bund, så udviklingen er godt nyt for de landmænd, der har holdt fast i deres variabelt forrentede lån. BØRSOVERSIGT FRA AGROCOM.DK Mandag d. 30. maj kl Omregnet: Planteprodukter angives i kroner pr. 100 kilo og animalske produkter i kroner pr. kilo OBS: Priserne på børserne er ikke nødvendigvis direkte sammenlignelige med hinanden eller med de priser danske landmænd kan opnå. Planteprodukter Aktuel pris Ændring i % Pris i kr. Matif møllehvede Paris ( /ton) (nov. termin) 251,00-0,10 187,13 Matif majs Paris ( /ton) 247,25 1,23 184,33 Matif maltbyg 291,25-0,94 217,14 Matif rapsfrø Paris ( /ton) 494,00 0,82 368,29 LIFFE foderhvede London ( /ton) 196,50-0,76 168,99 LIFFE sukker London ( /tons) 658,30 0,64 566,14 ecbot møllehvede Chicago (USc/bushel) 819,50 0,68 157,24 ecbot majs Chicago (Usc/bushel) 758,50 1,64 145,54 ecbot sojabønner Chicago (USc/bushel) 1379,75-0,47 264,74 ecbot sojaskrå Chicago ($/shorttons) 355,60-0,73 204,70 Eurex proceskartofler ( /100 kilo) 14,50 0,00 108,10 Animalske produkter Aktuel pris Ændring i % Pris i kr. Eurex slagtesvin ( /kilo) 1,590 3,58 11,85 Eurex smågrise ( /25 kg s gris) 41,50-6,95 309,39 Matif mælkepulver / /ton) , CME slagtesvin Chicago (USc/pund) 88,95 1,31 10,24 CME oksekød Chicago (USc/pund) 104,15-0,10 11,99 Olie og energi NYMEX råolie New York ($/tønde) 99,79-0,69 - Nord Pool el Scandinavien ( /GWh) 54,50 1,77 - Eurobond 125,57-0,11 - Alle noteringer er på nærmeste termin. Kilder: Børsernes hjemmesider

16 - LANDBRUGETS UAFHÆNGIGE AVIS Tirsdag den 31. maj 2011 PR46W21 nu er 7 tons pr. hektar inden for rækkevidde Kilde: SortInfo PR46W21 Udbyttestabilitet i særklasse Meget højt olie indhold God resistens mod Phoma ver ht i alle re r den har været afprøvet i andsforsøgene kg frø af standard kvalitet i Supplerende Landsforsøg i Køge 2010

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Præmieliste malkekøer Holdnr: 1 Rdm køer 1 kalvs

Præmieliste malkekøer Holdnr: 1 Rdm køer 1 kalvs Præmieliste malkekøer Holdnr: 1 Rdm køer 1 kalvs 155 Hans Peter Fallesen Lildholdt Aabenraa 23 æpr 150 Hans Peter Fallesen Lildholdt Aabenraa 23 151 Gert Trøst Hansen Brørup 23 153 I/S Jessen, v/ Helge

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie. Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie

Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie. Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie Præmieliste Holdnr: 1 Rdm kvier 130 Jørgen Ejler Miang Rødding 23 Holdnr: 2 Rdm 1. kalvs 131 Søren Holger Hansen Brørup 23 æpr 133 Martin Jørgensen Holsted 23 æpr, Bedste yngre typeko 137 Vagn Rasmussen

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2008 - August 2009 DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2008-2009 Vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middeltemperaturen

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser Økonomisk analyse 17. februar 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser I de nuværende fremlagte vandplaner

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Jysk Musik & Teaterhus, Papirfabrikken 80, Silkeborg Mandag, den 24. januar 2011 kl. 19-22 Program Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ Frede Lundgaard Madsen,

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om Velbesøgt generalforsamling og områdemøder Revideret kvægfodersortiment klar Billigere afhentning af spildolie Forårsavis fra Danish Agro Shoppen

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 3 Årets prismodtager Søren Madsen har drevet Salsbjerggård siden 2005.

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner

Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner Konference om vandplanernes faglige grundlag den 30. maj 2011, Scandic Copenhagen Session: Ålegræs som indikator for opnåelse af god miljøtilstand Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner Harley Bundgaard

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS

KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS Side 1 af 15 KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS Projektet 'Landmanden som Vandforvalter' har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations

Læs mere

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Bæredygtig bioenergi og gødning Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Disposition Bæredygtighed: Udfordring fordring? Bioenergien Gødningen Handlemuligheder Foto:

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

LØS JORD OG BLADGØDSKNING GIVER SUCCES I KARTOFLER. Frontløber: 19/ 42/ 30/ 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr.

LØS JORD OG BLADGØDSKNING GIVER SUCCES I KARTOFLER. Frontløber: 19/ 42/ 30/ 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr. NR. 5 // MAJ 2016 Konsulenten Følg septoria med spraymaling Engelske rapsforsøg: 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr. hektar Ny udbyttefremgang: Høj N-tildeling gav ikke stor udvaskning

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Flichs Hotel Samsø Onsdag, den 5. januar kl. 17-20 Program Kl. 17.00 17.10 Velkomst v/ Henning Madsen, formand Samsø Landboforening Kl. 17.10 17.40 Hovedvandopland

Læs mere

Grovfoder Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation

Grovfoder Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation Grovfoder 2018 Martin Mikkelsen, SEGES PlanteInnovation Grovfoder 2018 Majs Græs Grovfoder generelt Majs Strategi for kvælstof Startgødning Placeret gylle Efterafgrøder KVÆLSTOF TIL MAJS Foto: Ølstrup-Hover

Læs mere

Danske Halmleverandører

Danske Halmleverandører 4. marts 2014 Referat årsmøde Danske Halmleverandører 2014 Mandag den 3. marts 2014 fra 9.45 til 15 hos Maskinhandler Indkøbsringen Amba, Soldalen 1, 7100 Vejle Dagsorden 1. Valg af stemmetællere og dirigent

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om Chr. Junker kan fejre 25 års jubilæum fredag den 1. juni Vintersæd - bestil allerede nu! Fokus på bejdsning Nye funktioner på kundeportalen Levering

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør NR. 11 // NOVEMBER 2015 KÅLBROKRESISTENTE rapssorter får nu også kålbrok VM i Raps: 6 ton klubben sår tidligt og gødsker og høster sent Få del i kagen - dyrk Tækkerør Intelligent såning giver MINDRE SPILD

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten

Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten Af Vagn Lundsteen Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten Vagn Lundsteen, planteavlsrådgiver, stifter,

Læs mere

Ny gødskningsbekendtgørelse er på gaden. Omkring har ikke modtaget SMS-besked om breve i

Ny gødskningsbekendtgørelse er på gaden. Omkring har ikke modtaget SMS-besked om breve i FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Ny gødskningsbekendtgørelse er på gaden Omkring 4.000 har ikke modtaget SMS-besked om breve i Tast

Læs mere

Om IPM i Danmark. Af Rolf Thostrup Poulsen

Om IPM i Danmark. Af Rolf Thostrup Poulsen Om IPM i Danmark Af Rolf Thostrup Poulsen Integreret plantebeskyttelse EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider Integreret plantebeskyttelse (IPM) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner.

Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner. Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner. Velkomst v/ Niels Vestergaard Salling, formand for

Læs mere

Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie

Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie Præmieliste Holdnr: 2 Køer, 1 kalvs, RDM 136 Vagn Rasmussen Brørup 23 Bedste yngre typeko, æpr 133 Søren Holger Hansen Brørup 23 132 Søren Holger Hansen Brørup 23 134 Vagn Rasmussen Brørup 22 131 Søren

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Disposition Oversigt over det reelle reduktionsbehov I udvaskningen fra landbruget derfor

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler)

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) Efterårets faglige møder v / planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) + 3 konkrete forslag til natur- og vildtvenlige tiltag Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Århus, den 19. maj 2015

Århus, den 19. maj 2015 Århus, den 19. maj 2015 Styrk dine kompetencer - også som forretningsmand Stadig flere landmænd må erkende, at man også skal være forretningsmand, hvis man vil have en sund landbrugsvirksomhed. 34-årige

Læs mere

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 472 Offentligt Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget den 7. juni 2017 Delegation: Torben Hansen, formand, Sektorbestyrelsen for Planteproduktion

Læs mere

Lærkepletter. Sanglærken synger i lærkepletterne. vfl.dk

Lærkepletter. Sanglærken synger i lærkepletterne. vfl.dk Lærkepletter Sanglærken synger i lærkepletterne 2013 vfl.dk Foto: Lars Holm Hansen, DOF Vestjylland. Lærkepletter midt i marken. Titel: Lærkepletter Forfatter: Cammi Aalund Karlslund Udgave: 1. udgave,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

FAKTA. Hvad læser landmænd? - og hvad mener de om deres medier?

FAKTA. Hvad læser landmænd? - og hvad mener de om deres medier? FAKTA Hvad læser landmænd? - og hvad mener de om deres medier? Analyseinstituttet Aspectos Landbrugsbarometer 2012 Kære annoncør. Det er meget andet end de nøgne læsertal, der afgør, hvor man bedst kan

Læs mere

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014

Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Afsluttende fælleskursus for deltagere i Afgræsningsskolen 2014 Arne Munk Hovborg Kro Holmeåvej 2, 6682 Hovborg 12. november 2014 Program Velkomst og præsentation af projektet og programmet v/ konsulent

Læs mere

SPRØJTEMIDDEL REDUKTION

SPRØJTEMIDDEL REDUKTION SPRØJTEMIDDEL REDUKTION INDEN FOR KARTOFFELAVL - EN DANFOIL BRUGERUNDERSØGELSE Danfoil Production Aalborg Universitet Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med: November 2010 FORORD Sprøjtemiddelreduktion

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND 13-03-2017 BØRSEN Kornproduktion 2016 Afgrøde 2015 2016 est. 2017 Areal 1000 ha 621 583 641 Hvede Udbytte Hkg/ha 81 72 78 Produktion 1000 tons 5.010 4.112 5.000

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2009 - August 2010 DJF Markbrug nr. 335 NOVEMBER 2010 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2009-2010 Vækståret som helhed var lidt vådere end normalt.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Ørum Aktivcenter Onsdag, den 26. januar 2011 kl. 19-22 Program Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening Kl. 19.10-19.25

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere