Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3"

Transkript

1 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4 Elevernes forventninger... 4 Arbejdsmarkedets forventninger... 4 Kommunens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole... 4 Bestyrelsens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole... 5 Forventninger hos medarbejdere og ledelse... 5 Medarbejdere ansat efter sociale kapitler...5 Traditioner...5 Samarbejde og intern uddannelse/kompetenceudvikling...6 Udviklings områder for år Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje...6 Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU...6 Ekstra tilbud i dansk og matematik/ undervisnings café....7 Kombineret Ungdomsuddannelse, KUU...7 Produktionsskolebaseret lærlinge uddannelse...7 Opfølgning på udviklingsområderne i Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje...7 Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU...7 Udslusning af eleverne...8 Faktuel virkelighed for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Elevgrundlag:...8 Personale:...8 Fælles tilbud til skolens elever...8 Almen undervisning... 8 Akupunktur:... 9 EXPRESS...9 Vejlednings afdeling:...9 Udviklings- og koordinerende opgaver (viceforstander):...9 Ledelse og administration...10 Afdeling Faaborg Håndværk og natur linje...11 Køkken kantine linje:...12 IT og Idræts linje:

2 Grafisk linje:...14 Samfund og formidlings linje...14 Afdeling Ringe Levnedsmiddel linje...15 Projekt linje...16 Håndværk og kulturlinjen...16 Fællesarrangementer for alle elever Kulturarrangementer:...17 Ekskursioner / Ture:...17 Almen undervisning:...17 Undervisningscafé:...17 Bilag 1. Sygefraværspolitik Bilag 2: Misbrugspolitik / elever og medarbejdere ved Faaborg-Midtfyn Produktionsskole

3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015 Lovgrundlag Lovgrundlaget for Produktionsskolen er generelt. Produktionsskolerne er selvejende institutioner underlagt Undervisningsministeriet. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole fungerer under Lov nr af 29. december Målsætning Målet er at skabe en åben og dynamisk skole, der fungerer som bindeled mellem elever, uddannelsessteder og arbejdsmarked. Skolen skal hjælpe unge uden en ungdomsuddannelse med at tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at forfølge flere muligheder i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i deres sociale liv, end hvis de ikke havde været elev på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. Målgruppe Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en sådan uddannelse, eller unge der har afbrudt en ungdomsuddannelse og har supplerende barrierer. Værdigrundlag Arbejdet på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole bygger på følgende værdier: - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole fungerer som en helhed - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er et troværdigt og ansvarligt udviklings rum for unge - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har en synlig fælles pædagogik - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er et dynamisk omdrejningspunkt i arbejdet/samarbejdet med/omkring sårbare unge - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole arbejder vi professionelt - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole respekterer vi alle uanset tro, race, udseende - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole mødes medarbejdere, elever, kolleger og samarbejdspartnere med tillid - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole producerer vi ikke varer uden "kunder" - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole udvikler og engagerer vi os i fællesskab - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er alle medarbejdere positive og ansvarlige rollemodeller - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er medarbejderne ansvarlige for høj kvalitet og udvikling i arbejdet - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er vi åbne og lydhør overfor kritik - 3

4 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole må vi gerne tabe en produktion på gulvet, men ikke en elev!! Udgangspunktet for den pædagogiske proces er altid den enkelte elevs samlede situation. Indlæring understøttes af konkret handling, afprøvning og erfaring. Det pædagogiske arbejde afspejles i elevens dagligdag. Undervisningen lever op til Produktionsskolernes indholdsbekendtgørelse. Skolen har få enkle regler. Vi prioriterer at udfordre eleverne også i aktiviteter udenfor skolen, herunder fysiske udfordringer i naturen. Arbejdet med de unge foregår i dialog og ligeværdigt samarbejde. Skolen har få men faste traditioner. Forventninger Elevernes forventninger Eleverne antages at forvente af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at lære noget, de kan se et formål med, og dermed bringe dem nærmere en chance for at få en uddannelse eller et job de kan tænke sig, og som de kan magte. - at få erfaringer som giver lyst og mod til videre uddannelse. - at arbejde med at udvikle sine personlige og faglige kompetencer. - at lære at tage stilling til og ansvar for livets valg. - at deltage i undervisning i almene fag, - dansk, matematik, samfundsfag m.v. - at få mulighed for at udvikle sig i et attraktivt ungdomsmiljø. Arbejdsmarkedets forventninger Arbejdsmarkedet forventer af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at modtage elever, der er på linje med andre ansøgere til ledige jobs. - at der foregår en faglig træning af eleverne på skolen. - at der ikke skabes ufin konkurrence mellem skolen og erhvervslivet. - at der skabes en åben dialog og kontakt med det offentlige og det private arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. Kommunens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole NB: Det økonomiske grundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole kommer i form af et grundtilskud fra Faaborg- Midtfyn Kommune og et tilskud pr. elev fra staten. Uden et grundtilskud fra Kommunen gives ingen tilskud fra staten. At leve op til Kommunens forventninger er derfor en betingelse for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole eksistens, set i henhold til loven. Kommunen forventer af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at de unge, med en periode på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole, bliver bedre egnede til/forberedt til at klare sig på uddannelses- og arbejdsmarkedet. - at der foregår en social og faglig træning af eleverne på skolen. - at de unge udsluses til selvforsørgelse. - at Produktionsskolen tager hånd om elevernes personlige udvikling. - 4

5 - at Produktionsskolen kan tilbyde de unge et attraktivt og udviklende ungdomsmiljø. Bestyrelsens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Bestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole forventer at skolen: - giver eleverne værktøjer, der sætter dem i stand til at leve et engageret aktivt liv. - er en dynamisk og åben skole. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole skal fungere som et bindeled mellem eleverne, uddannelsesstederne og virksomhederne - offentlige som private. - er et udviklingssted, hvor der foregår en faglig træning af eleverne. - tager produktionen på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole alvorligt, og således motiverer eleverne til at yde en indsats, som andre vil betale for. Eleverne skal mærke, at deres arbejde er værdsat. - drives som en fornuftig forretning. Forventninger hos medarbejdere og ledelse Medarbejdere og ledelse på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole forventer, at skolen: - er en åben skole, der samarbejder med uddannelsessteder og virksomheder. - beskæftiger eleverne såvel på skolen som ude i virksomhederne, alt under skolens ledelse. - giver eleverne gode betingelser for at udvikle deres personlige og faglige kompetencer. - giver eleverne gode betingelser for at komme i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. - udvikler eleverne til at tage vare på sig selv og på andre. - giver eleverne respekt for kvalitet, så man gør tingene rigtigt første gang. Eleverne skal lære at glæde sig over god kvalitet. - er et godt sted at arbejde/være ansat. Et sted hvor man arbejder sammen og, hvor man er åben for dialog blandt medarbejdere, med ledelsen og med omverdenen. - giver mulighed for udvikling og efteruddannelse, som er nødvendig for at kunne bestride arbejdet tilfredsstillende. Medarbejdere ansat efter sociale kapitler Produktionsskolen forsøger med sin personalepolitik at leve op til statens forventninger omkring det "rummelige arbejdsmarked". På skolen tilstræber vi kontinuerligt at have personale ansat i flexjob, jobtræning, arbejdsprøvning eller lignende. Traditioner Skolen har få, men faste traditioner. Traditioner, som skal være med til at understøtte udvikling af skolen som et attraktivt ungdomsmiljø, hvor der både er faglige og personlige udfordringer, men også et socialt engagement i fællesskabet. Noget, som nogle af eleverne ikke har været en del af i deres skoletid eller kender fra deres familie og derfor skal lære. - Spisning i hverdagen er et fælles anliggende med mødepligt i kantinen og en gensidig forpligtigelse på enkle fælles rammer. - 5

6 - Almindelige tilbagevendende begivenheder som: kulturelle fællesarrangementer, åbent hus, fælles julefest, evt. faglige ekskursioner. - Mandagsmøde, - et ugentligt fællesmøde med informationer, beretninger fra de forskellige linjer om aktiviteter i ugens løb m.m. Samarbejde og intern uddannelse/kompetenceudvikling For at sikre skolen som en samlet pædagogisk helhed, prioriterer vi fælles læring og uddannelse internt på tværs af linjerne. Vi er meget opmærksomme på ikke at isolere medarbejderne i det daglige arbejde på linjerne. Det er svært at bryde med dagligdagen og hente hjælp og inspiration hos hinanden. Vi afholder fælles pædagogiske temadage, hvor vi arbejder med pædagogisk udvikling. Det giver et personligt og pædagogisk forum for den enkelte linjelærer til at arbejde med vanskelige områder både i relation til kolleger og elever. For at tilgodese de svageste unges uddannelsesbehov har vejledere og ledelse fortsat fokus på udvikling af den konkrete procedure for tilrettelæggelse af EGU forløb for de relevante elever på skolen. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har i 2007 indgået en samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om EGU. I 2008 har Faaborg-Midtfyn Produktionsskole indgået en samarbejdsaftale med Assens Kommune om EGU. På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole arbejder vi fortsat med integration af unge med anden etnisk baggrund end dansk. EXPRESS. Udviklings områder for år 2015 Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje Vi fortsætter med det fælles pædagogiske udviklingsarbejde på skolens pædagogiske dage. I 2015 er temaet den kognitive metode. En fortsættelse af den proces vi satte i gang i Alle linjemedarbejdere har fået grundkursus i Kognitiv metode og har nu kvalifikationer til at blive optaget på det efterfølgende uddannelsesforløb. De første 5 medarbejdere har afsluttet uddannelsen, 3 er i gang, de næste går i gang når disse 3 er færdige. Alle linjemedarbejdere har sagt ja til at tage uddannelsen. Vi bruger indtil videre årligt en pædagogisk dag på vedligeholdelse og metodetræning af det lærte. Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU Samarbejdet med Skoleforvaltningen, Jobcenter, primært omkring EGU fortsætter i Produktionsskolen er fortsat repræsenteret i visitationsudvalget til STU i Faaborg Midtfyn Kommune og bidrager til udvikling af uddannelsestilbuddene til denne målgruppe af unge. - 6

7 Ekstra tilbud i dansk og matematik/ undervisnings café. Et nyt tiltag for elever med behov for mere dansk og matematikundervisning. Eleverne tilbydes dette i skolens undervisningscafé. Linjelærerne er forpligtiget til at motivere de elever, for hvem det er relevant, til at deltage i dette tilbud. Vi arbejder med en udvikling af formen på dette tilbud, så eleverne får realistiske muligheder for at leve op til erhvervsuddannelsernes krav ved uddannelsesoptagelse og fastholdelse af de unge. Kombineret Ungdomsuddannelse, KUU I efteråret 2014 er vi i gang med at etablere et uddannelses konsortium/institutionssamarbejde, der ansøger om at få ansvar og drift af uddannelsespladserne for KUU på Syd- og Midtfyn. Vi arbejder med en model, hvor Faaborg-Midtfyn Produktionsskole og Svendborg Erhvervsforskole (produktionsskole) bliver hjemstavnsskoler for KUU. Ifølge lov om KUU skal uddannelsen være klar til start 1/ Forventningerne er at Svendborg Erhvervsforskole bliver tovholderskole på Sydfyn, Midtfyn og Øerne. Produktionsskolebaseret lærlinge uddannelse Vi er her i efteråret 2014 gået i gang med at få skolens Køkken Kantine afdeling i afdelingen i Faaborg godkendt som praktiksted for ordinær erhvervsuddannelse inden for levnedsmiddel området. Vi forventer en godkendelse. Efterfølgende vil vi sætte plads af i køkkenet i Faaborg til 2 lærlinge, formentlig indenfor catering. Alt efter de erfaringer vi gør os, vil vi overveje at søge godkendelse til andre af skolens linjer. Opfølgning på udviklingsområderne i 2014 Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje Vi fortsætter med det fælles pædagogiske udviklingsarbejde på skolens pædagogiske dage. I 2014 er temaet den kognitive metode. En fortsættelse af den proces vi satte i gang i Alle linjemedarbejdere har fået grundkursus i Kognitiv metode og har kvalifikationer til at blive optaget på det efterfølgende uddannelsesforløb. De første 5 medarbejdere er igennem uddannelsesforløbet, 3 er i gang. Alle linjemedarbejdere har sagt ja til at tage uddannelsen. Træning i konstruktiv udviklende samtale med de unge. Det giver forudsætninger og mulighed for at intensivere indsatsen i det daglige arbejde med fælles modeller og praksis for det pædagogiske arbejde med eleverne. Samtidig arbejder vi med, i praksis, at tilegne os enkle metoder og redskaber, som gør det muligt at supervisere hinanden i det daglige arbejde, når der opstår akut behov. (konflikter der optrapper, dilemmaer o.lign.).vi bruger minimum en årlig pædagogisk dag på opfølgning og metodetræning. Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU EGU (Erhvervs faglig Grund Uddannelse): Samarbejdet med Skoleforvaltningen, Jobcenter, primært omkring EGU fortsætter i

8 STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse): Vi er glade for skolens repræsentation i visitationsudvalget til STU. En stor opgave, der giver god faglighed i udvalget. Det kommer de unge til gode. Produktionsskolen er fortsat repræsenteret i visitationsudvalget til STU i Faaborg Midtfyn Kommune og bidrager til udvikling af uddannelsestilbuddene til denne målgruppe af unge. Udslusning af eleverne Vi har fastholdt det særlige fokus på udslusningen af elever. Det kræver en stor ekstra indsats fra alle medarbejdere, at holde kontakten med eleverne de første 4 måneder, efter de forlader skolen. Det er i overgangsperioden til en ny aktivitet/uddannelse, job m.m. at især de særligt sårbare elever er skrøbelige. Det er ofte i denne fase eleverne falder fra, bliver væk eller lignende. Det er vigtigt, at vi har en god kontakt og kan hjælpe eleverne med at få lyst til at gøre næste forsøg. Faktuel virkelighed for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Elevgrundlag: 116 årselever 50 over 18 år 66 under 18 år Personale: 2 medarbejdere økonomi, administration 1 Kontorassistent 11 produktionsskolelærere 1 viceforstander / koordinator og pædagogisk leder 4 uddannelses og erhvervsvejledere / EGU vejledere 5,5 praktiske medhjælpere 1 forstander Fælles tilbud til skolens elever Almen undervisning Dansk, matematik og samfundsfag er en integreret del af elevernes undervisning på linjerne. Alle elever har dansk og matematik én gang ugentlig med deres linjelærer. En del elever kommer til produktionsskolen med ønske om undervisning i de almene fag, hvor de ofte er meget svage. Mange elever bruger dette tilbud til at vedligeholde deres boglige færdigheder. Andre har brug for at starte deres læring helt fra bunden. Undervisningen er tilrettelagt så den enkelte elev undervises med udgangspunkt i sit individuelle behov. Undervisnings café et ekstra tilbud i dansk og matematik. Elever med behov for mere dansk og matematikundervisning tilbydes dette i skolens undervisningscafé henholdsvis i Ringe og Faaborg. Linjelærerne er forpligtiget til at motivere elever med dette behov til at deltage i dette ekstra tilbud. Ordblinde undervisning: Der er mulighed for at modtage ordblindeundervisning som supplement til produktionsskoleforløbet. Det er AOF der afholder - 8

9 ordblindeundervisning og test. Individuel danskundervisning: For unge vurderet ikke uddannelsesparate er der tilbud om dansk undervisning som supplement til produktionsskoleforløbet. Der er Faaborg Midtfyn Kommunes ungdomsskole, der afholder denne undervisning. Akupunktur: Øre akupunktur (NADA akupunktur) er et tilbud til skolens unge med særlige behov (misbrug, vold, psykisk ubalance, abstinenser, søvnløshed, fysisk eller psykisk uro,). Et tilbud, der støtter den unge i en urolig eller særlig vanskelig periode. To medarbejdere er uddannede. Tilbuddet kan ikke erstatte et behandlingstilbud, eller stå alene som et behandlingstilbud, men fungerer som støttebehandling. EXPRESS EXPRESS er et individuelt tilbud til elever med anden etnisk baggrund end dansk, som har et særligt behov for at modtage undervisning i "dansk som andet sprog". Eleverne visiteres til EXPRESS af Faaborg Midtfyn Kommune. EXPRESS er et samarbejde mellem Faaborg Midtfyn Kommunes Jobcenter, AOF Sprogcenter og Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. EXPRESS er et attraktivt sted, hvor unge flygtninge møder unge danskere. EXPRESS 1:Indeholder undervisning i "dansk som andet sprog" (maximum 11 timer), varetaget af AOF Sprogcenter (på Produktionsskolen), og en produktionsskoledel på en af Produktionsskolens linjer. EXPRESS 2: Et forløb for ny ankomne flygtninge. Det 1. år er et rent sprogforløb suppleret med 2 timer undervisning og 3 timer idræt på Produktionsskolen. Sprogundervisningen varetages af AOF Sprogcenter Svendborg og foregår på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole enten i Ringe eller i Faaborg. Efter de første 1 2 år overgår eleverne til EXPRESS 1 (kombineret sprogskole undervisning og produktionsskole forløb). Det sidste år inden ordinær uddannelsesstart tilrettelægges som en kombination af produktionsskole og uddannelsesforløb. Vejlednings afdeling: 4 Uddannelses- / erhvervs - / EGU vejledere Opgaver: - Gruppevejledning på linjerne - Individuel vejledning og uddannelsesplanlægning med elever - Vejledning af unge med opstart af EGU, og vejledning under Erhvervs Grunduddannelsesforløb (EGU) - Planlægning, tilrettelæggelse og evaluering/udvikling af kombinationsforløb i samarbejde med erhvervsskolerne. - Samarbejde i et udvidet lokalt vejleder netværk (UU), der skal sikre at alle unge i kommunen har/får et tilbud om uddannelse, job eller produktionsskoleophold. - Samarbejde med UU vejlederne, indskrivning og udslusning af elever Udviklings- og koordinerende opgaver (viceforstander): Aftaleholder på eksterne vejledningsopgaver som indtægtsdækket virksomhed. - 9

10 Tilrettelæggelse og afholdelse af temadage for skolens personale og eksterne samarbejdsgrupper omkring vejledning, fælles begrebsdannelse og metodeudvikling. Mulighed for afholdelse af særligt tilbud til utilpassede unge. Særligt tilrettelagte træningsprogrammer for denne gruppe. (Cognitive Skills). Samarbejde i et udvidet lokalt vejleder netværk (UU), der skal sikre at alle unge i kommunen har/får et tilbud om uddannelse, job eller produktionsskoleophold. Udvikle samarbejde med sagsbehandlere og konsulenter i Faaborg- Midtfyn Kommune og øvrige relevante kommuner. Udviklingsprojekter (eksterne og interne). Samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune om STU (særligt tilrettelagt uddannelse) Supervisor og tovholder i produktionsskolens vejledning og undervisning. Tovholder i udvikling, tilrettelæggelse og drift af den Kombinerede Ungdomsuddannelse, som starter 1/ Deltage i og udvikle det nære samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner og virksomheder i dette Institutionssamarbejde. Tovholder i Produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse Ledelse og administration Skolens ledelse består af: Bestyrelsen: Forstanderen: Viceforstander: Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar. Forstanderen har ansvar for skolens virke, daglige drift og udvikling. Pædagogisk, praktisk, økonomisk og personalemæssigt. Viceforstanderen er stedfortræder for forstanderen, og en del af skolens daglige ledelse. Viceforstanderen er koordinerende vejleder og har sammen med forstanderen ansvar for pædagogisk ledelse og udvikling. Skolens administration består af: - 2 medarbejdere, - økonomi, administration: Ansvarlig for økonomi og administration i tæt samarbejde med forstanderen. - Kontorassistent - Viceforstander - Forstander - 10

11 Afdeling Faaborg Håndværk og natur linje Består af 2 områder 1.Håndværk og natur linje 2.Ejendomsservice/pedel linje Ca. 15 elever, 1 linjelærere,, 1 underviser, 1 medhjælper Linjen holder til i Produktionsskolens lokaler og værksted på havnen i Faaborg. Indhold: Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: Sejlads, fiskeri, håndværk og natur, produktion indenfor metal og træ. Udendørs opgaver. Reparation og vedligeholdelse af skolens ejendom Praktik på arbejdspladser og uddannelsessteder Ekskursioner Det daglige arbejde er fordelt på følgende områder: Sejlads, - fiskeri, - vedligehold af både, - sø regler, - sikkerhed på vandet, håndværksopgaver bestående af grovere udendørs tømreropgaver og andet, - på bestilling, enkle metalopgaver. Eleverne har mulighed for at tage Speedbådskørekort. I produktionen bliver der lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring, vedligeholdelse af værkstederne, arbejde med EDB opgaver samt deltagelse i idræt. Linjen kan påtage sig større grove tømmeropgaver og enkle metalopgaver. Eksempelvis: bygning af bålhuse, sheldere, hegn, udendørs borde bænke sæt m.m. for institutioner og private. Eleverne har mulighed for at komme i praktik 4 uger hvert halve år. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Ejendomsservice/pedel : Afdelingen er en afdeling af Håndværk og Natur, og eleverne på de to områder følger undervisningen sammen. De daglige opgaver består af vedligeholdelse og renovering. Der bliver lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. - 11

12 Køkken kantine linje: Ca. 15 elever 1 linjelærer, 1praktisk medhjælper Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: madlavning, økologi, råvare kendskab, kantinedrift, ernæring, rengøring, hygiejne, køkkenhave Linjen producerer mad til skolens kantine og står for den daglige kantinedrift. Linjen har en produktion af mad ud af huset på bestilling (forplejning til receptioner, kurser møder m.m.). Ekskursioner Dagligdagen på Køkken kantine linjen Eleverne laver daglig mad til skolens og kantinens brugere ca personer, plus bestillinger ud af huset. Eleverne driver skolens kantine. Linjens elever og medarbejdere laver i fællesskab madplaner og fordeler arbejdsopgaverne, så alle elever i løbet af et længere ophold i produktionsskolens køkken har været igennem en oplæring på de forskellige områder. Madlavning, bagning, rengøring, servering, kantinedrift, indkøb, økonomi, hygiejne, økologi, kvalitet, planlægning, læsning af opskrift m.v. Samarbejde og faglig stolthed er et fast tema i det daglige arbejde. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring og vedligeholdelse af køkkenet, deltagelse i erhvervs og uddannelsesvejledning og idræt. En fast ugentlig eftermiddag er planlagt med besøg ud af huset. Virksomheder, kultur eller andre oplevelser. Linjens stærke side er, at køkkenets produktion hver dag (flere gange dagligt) præsenteres for resten af huset. Eleverne i køkkenet har en væsentlig rolle i huset: ingen elever i køkkenet ingen mad. Maden skal være færdig til tiden, så den enkelte elevs indsats nu og her har en synlig betydning. Produktionen er overskuelig og afsluttes stort set på én dag. Den enkelte elev følger produktionen fra start til slut. Eleverne har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. - 12

13 IT og Idræts linje: Ca. 15 elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning Fagområder: Der arbejdes med Office pakkens programmer, og eleverne starter med at tage PC kørekort. Du får viden om hardware, fejlfinding og reparation af PC ere, idræt ud og inde. Du arbejder med: Produktionsopgaver ud af huset Praktik på arbejdspladser, uddannelsessteder Ekskursioner På linjen er der plads til enkelte eksterne kursister, ligesom der kan drives ekstern kursusvirksomhed i begrænset omfang. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk. På grund af den faste struktur der er i linjens uge skema, og de formelle krav der er til PC-Kørekortet, er eleverne ikke i tvivl om, hvornår de er i en læreproces. De bliver løbende målt og vejet gennem opgaver og afslutningsvis igennem en test i hvert enkelt af de 7 moduler, der indgår i et internationalt PC-Kørekort. Det gælder også i de opgaver eleverne har, når de bygger en computer fra bunden. Virker den? Faste tidspunkter i ugen er afsat til projektarbejde med udvidede IT opgaver. Eleverne arbejder her i teams. Én eftermiddag ugentlig er faget samfundsfag. Elevernes arbejde bliver tilrettelagt individuelt. Den grundlæggende læring sker meget selvstændigt for eleven, og i det tempo som passer eleven bedst. Varigheden af det enkelte forløb aftales og justeres undervejs afhængig af sværhedsgraden og den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen er modul opdelt som PC-kørekortet. PC-Kørekortet s moduler giver eleverne en bevidsthed om egne evner, muligheder og et konkret slutresultat indenfor en overskuelig tidsramme. De stærkeste sider ved den nuværende arbejdsform er, at eleverne får nogle grundlæggende IT-færdigheder, som er anvendelige stort set alle steder. Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og selv disponere over deres tid. Det er gode kvalifikationer for eleverne at få med sig herfra. Med supplement af idræt i alt 3 gange ugentlig får eleverne en god social træning og træning i problemløsning i de fælles relationer. Eleverne bygger og reparerer computere i mindre omfang internt og har andre praktiske opgaver. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. - 13

14 Grafisk linje: Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning Fagområder: Der arbejdes med grafiske produktioner. Design, farvelære, tegning, Photoshop, Illustrator, In Design, hjemme sider. Produktionsopgaver ud af huset Praktik på arbejdspladser, uddannelsessteder Ekskursioner Arbejdet på linjen udføres både som fælles undervisning og projekter, som individuelle opgaver og produktioner. Den grundlæggende læring sker meget selvstændigt for eleven, og i det tempo som passer eleven bedst. Varigheden af det enkelte forløb aftales og justeres undervejs afhængig af sværhedsgraden og den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne arbejder sammen om opgaverne. Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og selv disponere over deres tid. Det er gode kvalifikationer for eleverne at få med sig herfra. Eleverne på linjen arbejder med at vedligeholde skolens hjemmeside. En dag ugentlig arbejder eleverne med tegning/ billedudtryk og lignende. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Samfund og formidlings linje Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Pædagogik, psykologi, samfund, politik. Praktiske opgaver på bestilling. Eksempler: Identitet og selvværd, empati og omsorg, moral og etik, kriminalitet og vold, børn, unge og ældre. Tilrettelægning og afholdelse af tema arrangementer for børn. Praktik på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, ekskursioner. Dagligdagen på linjen Samfund og formidling : På samfund og formidling starter vi dagen med at se nyhederne sammen. Efterfølgende taler vi om det, vi har set og hørt, hvilket er et vigtigt fundament for vores fælles forståelse af det samfund vi er en del af. Linjens fælles arbejde og produktion består i at skabe et magasin som uddeles til alle skolens elever både i Faaborg og Ringe. Udover at eleverne hver gang de starter en ny artikel skal lære - 14

15 at lave research, kildekritik og vinkle historierne, så de bliver relevante, arbejder eleverne med hver deres artikel og opfordres til at beskæftige sig med forskellige journalistiske virkemidler og genre, som interview, nyhedstrekanten, reportage, portræt, nekrolog, anmeldelse informative artikel og feature artikler. Dette arbejde er en meget selvstændig proces, som udfordrer elevernes evne til at være idérige og ansvarlige. I arbejdet med artikelskrivningen bruges størstedelen af tiden på indsamling af information research og andet opsøgende arbejde som fx. interviews, besøg eller deltagelse i arrangementer. Selve artiklerne skal max. fylde 2 A4 sider. I perioder undervises der fælles på linjen. Forløb om sociale kompetencer, seksualundervisning m.m.. Derudover er der løbende oplæg om nogle aktuelle emner som fx folketingsvalg, kulturelle mærkedag og andet som er vigtigt for samtidsforståelsen. Eleverne har mulighed for 4 ugers praktik hvert halve år, hvor de bliver aflønnet af skolen. Dette er en god mulighed for at få afprøvet sig selv og blive afklaret nærmere omkring fremtiden. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven, og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Afdeling Ringe Levnedsmiddel linje Ca elever, 1 linjelærer, 1 medhjælper Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Køkken-kantine drift, sund og varieret kost, rengøring, service, planlægning og indkøb. Kultur, motion, almen undervisning. Ekskursioner I hverdagen arbejder eleverne med opgaver inden for forskellige uddannelsesområder. Service, bager, ernæringsassistent, gastronom m.m. Eleverne driver skolens kantine og serverer dagligt mad til elever, medarbejdere, kursister, gæster m.m.. Køkkenet kan levere forplejning i forbindelse med eksterne kurser, møder m.m.. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig er der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden - 15

16 hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Projekt linje Ca elever, 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Kreative opgaver, motion Ekskursioner I hverdagen arbejder eleverne individuelt og sammen omkring fremstilling af billeder og udstillinger af disse. Eleverne har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Håndværk og kulturlinjen Består af 3 områder 1.Træværkstedet, produktion på bestilling 2.Ejendomsservice/pedel linje 3.Kulturhistoriske håndværk, og arbejdende værksted med børn Ca. 30 elever 2 linjelærere Faglig og almen undervisning. Idræt, Vejledning. Praktik 1. Træværkstedet: Afdelingen er en afdeling af Håndværk og Kultur linjen, og eleverne på alle tre områder følger undervisningen sammen. De daglige opgaver består af oplæring på træværkstedet i brug af værktøj, materialer og produktion på bestilling. Der bliver lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. 2. Ejendomsservice/pedel : Afdelingen er en afdeling af Håndværk og Kultur linjen, og eleverne på alle tre områder følger undervisningen sammen. De daglige opgaver består af vedligeholdelse og renovering. Der bliver lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. 3.Kulturhistorisk håndværk, og arbejdende værksted med børn: Oplæring og træning i gamle kulturhistoriske håndværk. Snitte, hugge, smede m.m.. Linjens elever introducerer dette til - og instruerer børn på skoler eller - 16

17 besøgende børnegrupper på produktionsskolen. Der bliver lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. Eleverne på Håndværk og Kultur kan forvente at blive præsenteret for alle 3 områder i deres forløb på linjen. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring, vedligeholdelse af værkstederne, arbejde med EDB opgaver samt deltagelse i idræt. Eleverne har mulighed for at komme i praktik 4 uger hvert halve år. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Fællesarrangementer for alle elever Kulturarrangementer: Arrangementer der rækker ud over en almindelig arbejdsdag. Kultur aktiviteter, fællesspisning m.m. fælles for skolens elever og linjemedarbejdere på skolens forskellige afdelinger. Ca. to gange årligt. Det går på skift mellem skolens afdelinger at tilrettelægge og afholde disse arrangementer. Ekskursioner / Ture: Virksomheds og uddannelsesbesøg m.m. Almen undervisning: Indgår som en del af arbejdet på linjerne. Linjelærerne underviser én gang ugentlig i matematik og én gang ugentlig dansk. Undervisningscafé: Tilbud med dansk og matematikundervisning. - 17

18 Personalepolitik på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015 Generelt: Medarbejdere ansat ved Faaborg-Midtfyn Produktionsskole må ikke påtage sig opgaver/roller, der ligger ud over ansættelsesforholdet, omkring skolens elever, hverken professionelt eller privat. Hvis særlige forhold taler herfor, kan skolens forstander dispensere for denne regel. Alkohol: Det er under alle forhold forbudt at indtage øl / spiritus eller euforiserende stoffer i arbejdstiden, - eller møde påvirket på arbejde. Ved særlige mærkedage kan ledelsen dispensere med hensyn til øl og spiritus. Begravelser: Ved dødsfald i nærmeste familie (børn, ægtefælle, egne forældre, egne søskende) får medarbejderne fri til deltagelse i begravelsen (på dagen). Ferie: Ferie afholdes i henhold til ferieloven. Skolen har lukket på helligdage. Skolens ledelse placerer de 5 ferieuger. De 3 uger placeres sammenhængende som sommerferie. Den fjerde ferieuge placeres i uge 42. Den femte ferieuge placeres mellem jul og nytår (hvis der ikke er brug for hele ugen i denne periode, placeres de resterende dage af skolens ledelse). Feriefridage (p.t. 5 dage for fuldtidsmedarbejdere) kan placeres frit under hensyn til skolens drift og efter aftale med forstanderen. Ferie fridage optjenes og afholdes efter overenskomsterne. Forberedelse til undervisning: Lærere har ikke skemalagt forberedelse til undervisning. Det gælder for den enkelte at afsætte "tid" til forberedelse indenfor arbejdstiden. Forberedelse foregår på skolen. Se arbejdstidsaftaler og undervisningsplaner. Forsikringer: Medarbejderne er forsikret efter loven. Skolen forsikrer herudover alle ansatte, som kan forsikres, med den af bestyrelsen valgte sundhedsforsikring og forsikring ved kritisk sygdom. Ordningen bortfalder hvis skolens økonomi eller andre forhold taler herfor. Det er skolens bestyrelse, der vurderer og afgør dette. Kurser/efteruddannelse: Ønsker om kurser skal indeholde en faglig begrundelse. Ønsker forelægges skolens forstander, som tager endelig beslutning primært ud fra skolens behov og økonomiske muligheder. Der gives ikke afspadsering eller løn for kursusdeltagelse ud over almindelig arbejdstid. Kode til alarm: Kode til alarmen kan kun fås ved henvendelse til viceforstander eller forstander. - 18

19 Kørsel: Kørsel i forbindelse med arbejdet skal i videst muligt omfang foregå i skolens biler. (Se i håndbogen under kørselsgodtgørelse). Kørekort: Der skal ligge en kopi af medarbejdernes kørekort i medarbejderens personalemappe. Kørselsbemyndigelse: Der skal skrives en kørselsbemyndigelse til medarbejdere, som får statens høje kilometertakst, når det er absolut nødvendigt at køre i egen bil. Kørselsbemyndigelsen skal ligge i medarbejderens personalemappe. Kørselsgodtgørelse: For skolens ansatte, såvel fastansatte som kort tids ansatte, ydes der ved tjenestekørsel i egen bil, kørselsgodtgørelse efter gældende regler. Skema om godtgørelse fås på kontoret. Se under kørselsbemyndigelse. Lægebesøg og lignende: Lægebesøg og lignende skal fortrinsvis klares udenfor arbejdstid. Lån af skolens materiel: Det er tilladt, udenfor skolens åbningstider, at låne skolens lokaler, værktøj og joller. Kun skolens ansatte har adgang til lån (Se personalehåndbogen). Omfattende lån aftales med forstander (dagevis eller lignende). Mail: Medarbejdere har en arbejdsmail på skolens Ledelsen har adgang til denne mail. Ved ferie/længere fravær stilles mailen på feriesvar med henvisning til skolens mail og telefonnummer: tlf Medarbejderen skal tjekke sin mail minimum én gang dagligt i arbejdstiden på arbejdsdage. (se personalehåndbogen) Mandagsmøde: Hver mandag kl afholdes fællesmøde (både i Faaborg og i Ringe) i kantinen for alle elever og ansatte på skolen. De forskellige områder fortæller om deres arbejde og opgaver/arrangementer i ugen der kommer. Nye medarbejdere og elever præsenteres. Almindelig information. Medarbejder udviklingssamtaler: Der afholdes så vidt muligt individuelle medarbejdersamtaler med skolens forstander én gang om året. Misbrugspolitik : Der henvises til bilag 2, skolens misbrugspolitik. Miljø: Skolens medarbejdere skal arbejde miljøbevidst. - forbrug, materialevalg, affaldssortering, biler m.v. - 19

20 Mærkedage: Medarbejdere, der har rund fødselsdag, bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, guldbryllup, får en fridag af skolen. Fridagen skal holdes på dagen, hvis det er en arbejdsdag. Hvis mærkedagen falder på en søgnehelligdag, skal fridagen holdes den førstkommende hverdag. Møder: Linje og personalemøder er så vidt muligt placeret på torsdage eftermiddage. Der laves en mødekalender i forbindelse med undervisningsplanlægning. Nye medarbejdere: Præsenteres for elever og medarbejdere på mandagsmøde. Nyansatte får tilknyttet en af de ansatte på skolen som guide-person. Ny ansatte får udleveret skolens virksomhedsplan og personalehåndbog. Der afholdes i starten møder med ledelsen. Nøgler: Nøgler til skolen udleveres af skolens administration. Der skal kvitteres for nøglen. Overarbejde: Overarbejde kan kun forekomme efter forudgående aftale med forstanderen og skal afspadseres indenfor 14 dage. Pauser: Pauser er en del af arbejdstiden og holdes sammen med eleverne. Der er en halv times formiddagspause, heraf 15 minutters morgenmøde, og en halv times middagspause. Personale ansat efter sociale kapitler Jobtræning, arbejdsprøvning: Skolen har i perioder ansatte i jobtræning eller arbejdsprøvning. Der bliver udpeget en kontaktperson blandt medarbejderne. Der skal foreligge en plan for, hvad den enkelte skal lave, kompetencer og opfølgninger i forløbet. Planen laves i samarbejde med lederen og kontaktperson. Flexjob: Det tilstræbes at have en fast gruppe ansat. Praktiske medhjælpere på linjerne, linjelærere, vejleder, kontor og evt. andre områder. Ansættelserne er på almindelige overenskomstmæssige vilkår, men med særlige individuelle skånehensyn, som skal præciseres ved indgåelse af aftalen med kommunen, ved ansættelsen. Politi: Der er kun skolens forstander, der har kontakt til politiet. Hvis en medarbejder bliver kontaktet af politiet, skal vedkommende henvise til forstanderen. Pressen: Det er skolens forstander, der har kontakten til pressen. I den enkelte situation kan andet aftales med forstanderen. Hvis en medarbejder bliver kontaktet af pressen, skal medarbejderen henvise til forstanderen. - 20

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2016... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2016... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2016... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Formålet med beredskabsplanen er at sikre den enkelte elevs faglige læring, sociale udvikling og almene dannelse, som er gymnasiets kerneopgave. Vi

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Faktabox Faktabox Som ny elev er der mange spørgsmål, der trænger sig på. I denne lille folder har vi beskrevet nogle af de regler, du skal følge, og de rettigheder og pligter der følger med, når du

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Brønderslev Gymnasium og HF er imod rusmidler, men ikke imod unge, der bruger rusmidler. Formålet med beredskabsplanen er, at alle med tilknytning til skolen;

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere