Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3"

Transkript

1 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4 Elevernes forventninger... 4 Arbejdsmarkedets forventninger... 4 Kommunens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole... 4 Bestyrelsens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole... 5 Forventninger hos medarbejdere og ledelse... 5 Medarbejdere ansat efter sociale kapitler...5 Traditioner...5 Samarbejde og intern uddannelse/kompetenceudvikling...6 Udviklings områder for år Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje...6 Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU...6 Ekstra tilbud i dansk og matematik/ undervisnings café....7 Kombineret Ungdomsuddannelse, KUU...7 Produktionsskolebaseret lærlinge uddannelse...7 Opfølgning på udviklingsområderne i Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje...7 Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU...7 Udslusning af eleverne...8 Faktuel virkelighed for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Elevgrundlag:...8 Personale:...8 Fælles tilbud til skolens elever...8 Almen undervisning... 8 Akupunktur:... 9 EXPRESS...9 Vejlednings afdeling:...9 Udviklings- og koordinerende opgaver (viceforstander):...9 Ledelse og administration...10 Afdeling Faaborg Håndværk og natur linje...11 Køkken kantine linje:...12 IT og Idræts linje:

2 Grafisk linje:...14 Samfund og formidlings linje...14 Afdeling Ringe Levnedsmiddel linje...15 Projekt linje...16 Håndværk og kulturlinjen...16 Fællesarrangementer for alle elever Kulturarrangementer:...17 Ekskursioner / Ture:...17 Almen undervisning:...17 Undervisningscafé:...17 Bilag 1. Sygefraværspolitik Bilag 2: Misbrugspolitik / elever og medarbejdere ved Faaborg-Midtfyn Produktionsskole

3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015 Lovgrundlag Lovgrundlaget for Produktionsskolen er generelt. Produktionsskolerne er selvejende institutioner underlagt Undervisningsministeriet. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole fungerer under Lov nr af 29. december Målsætning Målet er at skabe en åben og dynamisk skole, der fungerer som bindeled mellem elever, uddannelsessteder og arbejdsmarked. Skolen skal hjælpe unge uden en ungdomsuddannelse med at tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at forfølge flere muligheder i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i deres sociale liv, end hvis de ikke havde været elev på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. Målgruppe Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en sådan uddannelse, eller unge der har afbrudt en ungdomsuddannelse og har supplerende barrierer. Værdigrundlag Arbejdet på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole bygger på følgende værdier: - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole fungerer som en helhed - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er et troværdigt og ansvarligt udviklings rum for unge - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har en synlig fælles pædagogik - Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er et dynamisk omdrejningspunkt i arbejdet/samarbejdet med/omkring sårbare unge - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole arbejder vi professionelt - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole respekterer vi alle uanset tro, race, udseende - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole mødes medarbejdere, elever, kolleger og samarbejdspartnere med tillid - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole producerer vi ikke varer uden "kunder" - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole udvikler og engagerer vi os i fællesskab - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er alle medarbejdere positive og ansvarlige rollemodeller - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er medarbejderne ansvarlige for høj kvalitet og udvikling i arbejdet - På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole er vi åbne og lydhør overfor kritik - 3

4 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole må vi gerne tabe en produktion på gulvet, men ikke en elev!! Udgangspunktet for den pædagogiske proces er altid den enkelte elevs samlede situation. Indlæring understøttes af konkret handling, afprøvning og erfaring. Det pædagogiske arbejde afspejles i elevens dagligdag. Undervisningen lever op til Produktionsskolernes indholdsbekendtgørelse. Skolen har få enkle regler. Vi prioriterer at udfordre eleverne også i aktiviteter udenfor skolen, herunder fysiske udfordringer i naturen. Arbejdet med de unge foregår i dialog og ligeværdigt samarbejde. Skolen har få men faste traditioner. Forventninger Elevernes forventninger Eleverne antages at forvente af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at lære noget, de kan se et formål med, og dermed bringe dem nærmere en chance for at få en uddannelse eller et job de kan tænke sig, og som de kan magte. - at få erfaringer som giver lyst og mod til videre uddannelse. - at arbejde med at udvikle sine personlige og faglige kompetencer. - at lære at tage stilling til og ansvar for livets valg. - at deltage i undervisning i almene fag, - dansk, matematik, samfundsfag m.v. - at få mulighed for at udvikle sig i et attraktivt ungdomsmiljø. Arbejdsmarkedets forventninger Arbejdsmarkedet forventer af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at modtage elever, der er på linje med andre ansøgere til ledige jobs. - at der foregår en faglig træning af eleverne på skolen. - at der ikke skabes ufin konkurrence mellem skolen og erhvervslivet. - at der skabes en åben dialog og kontakt med det offentlige og det private arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. Kommunens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole NB: Det økonomiske grundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole kommer i form af et grundtilskud fra Faaborg- Midtfyn Kommune og et tilskud pr. elev fra staten. Uden et grundtilskud fra Kommunen gives ingen tilskud fra staten. At leve op til Kommunens forventninger er derfor en betingelse for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole eksistens, set i henhold til loven. Kommunen forventer af Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: - at de unge, med en periode på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole, bliver bedre egnede til/forberedt til at klare sig på uddannelses- og arbejdsmarkedet. - at der foregår en social og faglig træning af eleverne på skolen. - at de unge udsluses til selvforsørgelse. - at Produktionsskolen tager hånd om elevernes personlige udvikling. - 4

5 - at Produktionsskolen kan tilbyde de unge et attraktivt og udviklende ungdomsmiljø. Bestyrelsens forventninger til Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Bestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole forventer at skolen: - giver eleverne værktøjer, der sætter dem i stand til at leve et engageret aktivt liv. - er en dynamisk og åben skole. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole skal fungere som et bindeled mellem eleverne, uddannelsesstederne og virksomhederne - offentlige som private. - er et udviklingssted, hvor der foregår en faglig træning af eleverne. - tager produktionen på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole alvorligt, og således motiverer eleverne til at yde en indsats, som andre vil betale for. Eleverne skal mærke, at deres arbejde er værdsat. - drives som en fornuftig forretning. Forventninger hos medarbejdere og ledelse Medarbejdere og ledelse på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole forventer, at skolen: - er en åben skole, der samarbejder med uddannelsessteder og virksomheder. - beskæftiger eleverne såvel på skolen som ude i virksomhederne, alt under skolens ledelse. - giver eleverne gode betingelser for at udvikle deres personlige og faglige kompetencer. - giver eleverne gode betingelser for at komme i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. - udvikler eleverne til at tage vare på sig selv og på andre. - giver eleverne respekt for kvalitet, så man gør tingene rigtigt første gang. Eleverne skal lære at glæde sig over god kvalitet. - er et godt sted at arbejde/være ansat. Et sted hvor man arbejder sammen og, hvor man er åben for dialog blandt medarbejdere, med ledelsen og med omverdenen. - giver mulighed for udvikling og efteruddannelse, som er nødvendig for at kunne bestride arbejdet tilfredsstillende. Medarbejdere ansat efter sociale kapitler Produktionsskolen forsøger med sin personalepolitik at leve op til statens forventninger omkring det "rummelige arbejdsmarked". På skolen tilstræber vi kontinuerligt at have personale ansat i flexjob, jobtræning, arbejdsprøvning eller lignende. Traditioner Skolen har få, men faste traditioner. Traditioner, som skal være med til at understøtte udvikling af skolen som et attraktivt ungdomsmiljø, hvor der både er faglige og personlige udfordringer, men også et socialt engagement i fællesskabet. Noget, som nogle af eleverne ikke har været en del af i deres skoletid eller kender fra deres familie og derfor skal lære. - Spisning i hverdagen er et fælles anliggende med mødepligt i kantinen og en gensidig forpligtigelse på enkle fælles rammer. - 5

6 - Almindelige tilbagevendende begivenheder som: kulturelle fællesarrangementer, åbent hus, fælles julefest, evt. faglige ekskursioner. - Mandagsmøde, - et ugentligt fællesmøde med informationer, beretninger fra de forskellige linjer om aktiviteter i ugens løb m.m. Samarbejde og intern uddannelse/kompetenceudvikling For at sikre skolen som en samlet pædagogisk helhed, prioriterer vi fælles læring og uddannelse internt på tværs af linjerne. Vi er meget opmærksomme på ikke at isolere medarbejderne i det daglige arbejde på linjerne. Det er svært at bryde med dagligdagen og hente hjælp og inspiration hos hinanden. Vi afholder fælles pædagogiske temadage, hvor vi arbejder med pædagogisk udvikling. Det giver et personligt og pædagogisk forum for den enkelte linjelærer til at arbejde med vanskelige områder både i relation til kolleger og elever. For at tilgodese de svageste unges uddannelsesbehov har vejledere og ledelse fortsat fokus på udvikling af den konkrete procedure for tilrettelæggelse af EGU forløb for de relevante elever på skolen. Faaborg-Midtfyn Produktionsskole har i 2007 indgået en samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om EGU. I 2008 har Faaborg-Midtfyn Produktionsskole indgået en samarbejdsaftale med Assens Kommune om EGU. På Faaborg-Midtfyn Produktionsskole arbejder vi fortsat med integration af unge med anden etnisk baggrund end dansk. EXPRESS. Udviklings områder for år 2015 Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje Vi fortsætter med det fælles pædagogiske udviklingsarbejde på skolens pædagogiske dage. I 2015 er temaet den kognitive metode. En fortsættelse af den proces vi satte i gang i Alle linjemedarbejdere har fået grundkursus i Kognitiv metode og har nu kvalifikationer til at blive optaget på det efterfølgende uddannelsesforløb. De første 5 medarbejdere har afsluttet uddannelsen, 3 er i gang, de næste går i gang når disse 3 er færdige. Alle linjemedarbejdere har sagt ja til at tage uddannelsen. Vi bruger indtil videre årligt en pædagogisk dag på vedligeholdelse og metodetræning af det lærte. Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU Samarbejdet med Skoleforvaltningen, Jobcenter, primært omkring EGU fortsætter i Produktionsskolen er fortsat repræsenteret i visitationsudvalget til STU i Faaborg Midtfyn Kommune og bidrager til udvikling af uddannelsestilbuddene til denne målgruppe af unge. - 6

7 Ekstra tilbud i dansk og matematik/ undervisnings café. Et nyt tiltag for elever med behov for mere dansk og matematikundervisning. Eleverne tilbydes dette i skolens undervisningscafé. Linjelærerne er forpligtiget til at motivere de elever, for hvem det er relevant, til at deltage i dette tilbud. Vi arbejder med en udvikling af formen på dette tilbud, så eleverne får realistiske muligheder for at leve op til erhvervsuddannelsernes krav ved uddannelsesoptagelse og fastholdelse af de unge. Kombineret Ungdomsuddannelse, KUU I efteråret 2014 er vi i gang med at etablere et uddannelses konsortium/institutionssamarbejde, der ansøger om at få ansvar og drift af uddannelsespladserne for KUU på Syd- og Midtfyn. Vi arbejder med en model, hvor Faaborg-Midtfyn Produktionsskole og Svendborg Erhvervsforskole (produktionsskole) bliver hjemstavnsskoler for KUU. Ifølge lov om KUU skal uddannelsen være klar til start 1/ Forventningerne er at Svendborg Erhvervsforskole bliver tovholderskole på Sydfyn, Midtfyn og Øerne. Produktionsskolebaseret lærlinge uddannelse Vi er her i efteråret 2014 gået i gang med at få skolens Køkken Kantine afdeling i afdelingen i Faaborg godkendt som praktiksted for ordinær erhvervsuddannelse inden for levnedsmiddel området. Vi forventer en godkendelse. Efterfølgende vil vi sætte plads af i køkkenet i Faaborg til 2 lærlinge, formentlig indenfor catering. Alt efter de erfaringer vi gør os, vil vi overveje at søge godkendelse til andre af skolens linjer. Opfølgning på udviklingsområderne i 2014 Udvikling af den fælles virksomhedskultur og pædagogisk linje Vi fortsætter med det fælles pædagogiske udviklingsarbejde på skolens pædagogiske dage. I 2014 er temaet den kognitive metode. En fortsættelse af den proces vi satte i gang i Alle linjemedarbejdere har fået grundkursus i Kognitiv metode og har kvalifikationer til at blive optaget på det efterfølgende uddannelsesforløb. De første 5 medarbejdere er igennem uddannelsesforløbet, 3 er i gang. Alle linjemedarbejdere har sagt ja til at tage uddannelsen. Træning i konstruktiv udviklende samtale med de unge. Det giver forudsætninger og mulighed for at intensivere indsatsen i det daglige arbejde med fælles modeller og praksis for det pædagogiske arbejde med eleverne. Samtidig arbejder vi med, i praksis, at tilegne os enkle metoder og redskaber, som gør det muligt at supervisere hinanden i det daglige arbejde, når der opstår akut behov. (konflikter der optrapper, dilemmaer o.lign.).vi bruger minimum en årlig pædagogisk dag på opfølgning og metodetræning. Udvikling af samarbejde med Jobcenter, Skoleforvaltningen og UU EGU (Erhvervs faglig Grund Uddannelse): Samarbejdet med Skoleforvaltningen, Jobcenter, primært omkring EGU fortsætter i

8 STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse): Vi er glade for skolens repræsentation i visitationsudvalget til STU. En stor opgave, der giver god faglighed i udvalget. Det kommer de unge til gode. Produktionsskolen er fortsat repræsenteret i visitationsudvalget til STU i Faaborg Midtfyn Kommune og bidrager til udvikling af uddannelsestilbuddene til denne målgruppe af unge. Udslusning af eleverne Vi har fastholdt det særlige fokus på udslusningen af elever. Det kræver en stor ekstra indsats fra alle medarbejdere, at holde kontakten med eleverne de første 4 måneder, efter de forlader skolen. Det er i overgangsperioden til en ny aktivitet/uddannelse, job m.m. at især de særligt sårbare elever er skrøbelige. Det er ofte i denne fase eleverne falder fra, bliver væk eller lignende. Det er vigtigt, at vi har en god kontakt og kan hjælpe eleverne med at få lyst til at gøre næste forsøg. Faktuel virkelighed for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Elevgrundlag: 116 årselever 50 over 18 år 66 under 18 år Personale: 2 medarbejdere økonomi, administration 1 Kontorassistent 11 produktionsskolelærere 1 viceforstander / koordinator og pædagogisk leder 4 uddannelses og erhvervsvejledere / EGU vejledere 5,5 praktiske medhjælpere 1 forstander Fælles tilbud til skolens elever Almen undervisning Dansk, matematik og samfundsfag er en integreret del af elevernes undervisning på linjerne. Alle elever har dansk og matematik én gang ugentlig med deres linjelærer. En del elever kommer til produktionsskolen med ønske om undervisning i de almene fag, hvor de ofte er meget svage. Mange elever bruger dette tilbud til at vedligeholde deres boglige færdigheder. Andre har brug for at starte deres læring helt fra bunden. Undervisningen er tilrettelagt så den enkelte elev undervises med udgangspunkt i sit individuelle behov. Undervisnings café et ekstra tilbud i dansk og matematik. Elever med behov for mere dansk og matematikundervisning tilbydes dette i skolens undervisningscafé henholdsvis i Ringe og Faaborg. Linjelærerne er forpligtiget til at motivere elever med dette behov til at deltage i dette ekstra tilbud. Ordblinde undervisning: Der er mulighed for at modtage ordblindeundervisning som supplement til produktionsskoleforløbet. Det er AOF der afholder - 8

9 ordblindeundervisning og test. Individuel danskundervisning: For unge vurderet ikke uddannelsesparate er der tilbud om dansk undervisning som supplement til produktionsskoleforløbet. Der er Faaborg Midtfyn Kommunes ungdomsskole, der afholder denne undervisning. Akupunktur: Øre akupunktur (NADA akupunktur) er et tilbud til skolens unge med særlige behov (misbrug, vold, psykisk ubalance, abstinenser, søvnløshed, fysisk eller psykisk uro,). Et tilbud, der støtter den unge i en urolig eller særlig vanskelig periode. To medarbejdere er uddannede. Tilbuddet kan ikke erstatte et behandlingstilbud, eller stå alene som et behandlingstilbud, men fungerer som støttebehandling. EXPRESS EXPRESS er et individuelt tilbud til elever med anden etnisk baggrund end dansk, som har et særligt behov for at modtage undervisning i "dansk som andet sprog". Eleverne visiteres til EXPRESS af Faaborg Midtfyn Kommune. EXPRESS er et samarbejde mellem Faaborg Midtfyn Kommunes Jobcenter, AOF Sprogcenter og Faaborg-Midtfyn Produktionsskole. EXPRESS er et attraktivt sted, hvor unge flygtninge møder unge danskere. EXPRESS 1:Indeholder undervisning i "dansk som andet sprog" (maximum 11 timer), varetaget af AOF Sprogcenter (på Produktionsskolen), og en produktionsskoledel på en af Produktionsskolens linjer. EXPRESS 2: Et forløb for ny ankomne flygtninge. Det 1. år er et rent sprogforløb suppleret med 2 timer undervisning og 3 timer idræt på Produktionsskolen. Sprogundervisningen varetages af AOF Sprogcenter Svendborg og foregår på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole enten i Ringe eller i Faaborg. Efter de første 1 2 år overgår eleverne til EXPRESS 1 (kombineret sprogskole undervisning og produktionsskole forløb). Det sidste år inden ordinær uddannelsesstart tilrettelægges som en kombination af produktionsskole og uddannelsesforløb. Vejlednings afdeling: 4 Uddannelses- / erhvervs - / EGU vejledere Opgaver: - Gruppevejledning på linjerne - Individuel vejledning og uddannelsesplanlægning med elever - Vejledning af unge med opstart af EGU, og vejledning under Erhvervs Grunduddannelsesforløb (EGU) - Planlægning, tilrettelæggelse og evaluering/udvikling af kombinationsforløb i samarbejde med erhvervsskolerne. - Samarbejde i et udvidet lokalt vejleder netværk (UU), der skal sikre at alle unge i kommunen har/får et tilbud om uddannelse, job eller produktionsskoleophold. - Samarbejde med UU vejlederne, indskrivning og udslusning af elever Udviklings- og koordinerende opgaver (viceforstander): Aftaleholder på eksterne vejledningsopgaver som indtægtsdækket virksomhed. - 9

10 Tilrettelæggelse og afholdelse af temadage for skolens personale og eksterne samarbejdsgrupper omkring vejledning, fælles begrebsdannelse og metodeudvikling. Mulighed for afholdelse af særligt tilbud til utilpassede unge. Særligt tilrettelagte træningsprogrammer for denne gruppe. (Cognitive Skills). Samarbejde i et udvidet lokalt vejleder netværk (UU), der skal sikre at alle unge i kommunen har/får et tilbud om uddannelse, job eller produktionsskoleophold. Udvikle samarbejde med sagsbehandlere og konsulenter i Faaborg- Midtfyn Kommune og øvrige relevante kommuner. Udviklingsprojekter (eksterne og interne). Samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune om STU (særligt tilrettelagt uddannelse) Supervisor og tovholder i produktionsskolens vejledning og undervisning. Tovholder i udvikling, tilrettelæggelse og drift af den Kombinerede Ungdomsuddannelse, som starter 1/ Deltage i og udvikle det nære samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner og virksomheder i dette Institutionssamarbejde. Tovholder i Produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse Ledelse og administration Skolens ledelse består af: Bestyrelsen: Forstanderen: Viceforstander: Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar. Forstanderen har ansvar for skolens virke, daglige drift og udvikling. Pædagogisk, praktisk, økonomisk og personalemæssigt. Viceforstanderen er stedfortræder for forstanderen, og en del af skolens daglige ledelse. Viceforstanderen er koordinerende vejleder og har sammen med forstanderen ansvar for pædagogisk ledelse og udvikling. Skolens administration består af: - 2 medarbejdere, - økonomi, administration: Ansvarlig for økonomi og administration i tæt samarbejde med forstanderen. - Kontorassistent - Viceforstander - Forstander - 10

11 Afdeling Faaborg Håndværk og natur linje Består af 2 områder 1.Håndværk og natur linje 2.Ejendomsservice/pedel linje Ca. 15 elever, 1 linjelærere,, 1 underviser, 1 medhjælper Linjen holder til i Produktionsskolens lokaler og værksted på havnen i Faaborg. Indhold: Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: Sejlads, fiskeri, håndværk og natur, produktion indenfor metal og træ. Udendørs opgaver. Reparation og vedligeholdelse af skolens ejendom Praktik på arbejdspladser og uddannelsessteder Ekskursioner Det daglige arbejde er fordelt på følgende områder: Sejlads, - fiskeri, - vedligehold af både, - sø regler, - sikkerhed på vandet, håndværksopgaver bestående af grovere udendørs tømreropgaver og andet, - på bestilling, enkle metalopgaver. Eleverne har mulighed for at tage Speedbådskørekort. I produktionen bliver der lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring, vedligeholdelse af værkstederne, arbejde med EDB opgaver samt deltagelse i idræt. Linjen kan påtage sig større grove tømmeropgaver og enkle metalopgaver. Eksempelvis: bygning af bålhuse, sheldere, hegn, udendørs borde bænke sæt m.m. for institutioner og private. Eleverne har mulighed for at komme i praktik 4 uger hvert halve år. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Ejendomsservice/pedel : Afdelingen er en afdeling af Håndværk og Natur, og eleverne på de to områder følger undervisningen sammen. De daglige opgaver består af vedligeholdelse og renovering. Der bliver lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. - 11

12 Køkken kantine linje: Ca. 15 elever 1 linjelærer, 1praktisk medhjælper Faglig og almen undervisning. Vejledning. Praktik Faglige områder: madlavning, økologi, råvare kendskab, kantinedrift, ernæring, rengøring, hygiejne, køkkenhave Linjen producerer mad til skolens kantine og står for den daglige kantinedrift. Linjen har en produktion af mad ud af huset på bestilling (forplejning til receptioner, kurser møder m.m.). Ekskursioner Dagligdagen på Køkken kantine linjen Eleverne laver daglig mad til skolens og kantinens brugere ca personer, plus bestillinger ud af huset. Eleverne driver skolens kantine. Linjens elever og medarbejdere laver i fællesskab madplaner og fordeler arbejdsopgaverne, så alle elever i løbet af et længere ophold i produktionsskolens køkken har været igennem en oplæring på de forskellige områder. Madlavning, bagning, rengøring, servering, kantinedrift, indkøb, økonomi, hygiejne, økologi, kvalitet, planlægning, læsning af opskrift m.v. Samarbejde og faglig stolthed er et fast tema i det daglige arbejde. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring og vedligeholdelse af køkkenet, deltagelse i erhvervs og uddannelsesvejledning og idræt. En fast ugentlig eftermiddag er planlagt med besøg ud af huset. Virksomheder, kultur eller andre oplevelser. Linjens stærke side er, at køkkenets produktion hver dag (flere gange dagligt) præsenteres for resten af huset. Eleverne i køkkenet har en væsentlig rolle i huset: ingen elever i køkkenet ingen mad. Maden skal være færdig til tiden, så den enkelte elevs indsats nu og her har en synlig betydning. Produktionen er overskuelig og afsluttes stort set på én dag. Den enkelte elev følger produktionen fra start til slut. Eleverne har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. - 12

13 IT og Idræts linje: Ca. 15 elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning Fagområder: Der arbejdes med Office pakkens programmer, og eleverne starter med at tage PC kørekort. Du får viden om hardware, fejlfinding og reparation af PC ere, idræt ud og inde. Du arbejder med: Produktionsopgaver ud af huset Praktik på arbejdspladser, uddannelsessteder Ekskursioner På linjen er der plads til enkelte eksterne kursister, ligesom der kan drives ekstern kursusvirksomhed i begrænset omfang. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk. På grund af den faste struktur der er i linjens uge skema, og de formelle krav der er til PC-Kørekortet, er eleverne ikke i tvivl om, hvornår de er i en læreproces. De bliver løbende målt og vejet gennem opgaver og afslutningsvis igennem en test i hvert enkelt af de 7 moduler, der indgår i et internationalt PC-Kørekort. Det gælder også i de opgaver eleverne har, når de bygger en computer fra bunden. Virker den? Faste tidspunkter i ugen er afsat til projektarbejde med udvidede IT opgaver. Eleverne arbejder her i teams. Én eftermiddag ugentlig er faget samfundsfag. Elevernes arbejde bliver tilrettelagt individuelt. Den grundlæggende læring sker meget selvstændigt for eleven, og i det tempo som passer eleven bedst. Varigheden af det enkelte forløb aftales og justeres undervejs afhængig af sværhedsgraden og den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen er modul opdelt som PC-kørekortet. PC-Kørekortet s moduler giver eleverne en bevidsthed om egne evner, muligheder og et konkret slutresultat indenfor en overskuelig tidsramme. De stærkeste sider ved den nuværende arbejdsform er, at eleverne får nogle grundlæggende IT-færdigheder, som er anvendelige stort set alle steder. Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og selv disponere over deres tid. Det er gode kvalifikationer for eleverne at få med sig herfra. Med supplement af idræt i alt 3 gange ugentlig får eleverne en god social træning og træning i problemløsning i de fælles relationer. Eleverne bygger og reparerer computere i mindre omfang internt og har andre praktiske opgaver. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. - 13

14 Grafisk linje: Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning Fagområder: Der arbejdes med grafiske produktioner. Design, farvelære, tegning, Photoshop, Illustrator, In Design, hjemme sider. Produktionsopgaver ud af huset Praktik på arbejdspladser, uddannelsessteder Ekskursioner Arbejdet på linjen udføres både som fælles undervisning og projekter, som individuelle opgaver og produktioner. Den grundlæggende læring sker meget selvstændigt for eleven, og i det tempo som passer eleven bedst. Varigheden af det enkelte forløb aftales og justeres undervejs afhængig af sværhedsgraden og den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne arbejder sammen om opgaverne. Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og selv disponere over deres tid. Det er gode kvalifikationer for eleverne at få med sig herfra. Eleverne på linjen arbejder med at vedligeholde skolens hjemmeside. En dag ugentlig arbejder eleverne med tegning/ billedudtryk og lignende. Eleverne kommer i praktik på en arbejdsplads og på et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Samfund og formidlings linje Ca elever 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Pædagogik, psykologi, samfund, politik. Praktiske opgaver på bestilling. Eksempler: Identitet og selvværd, empati og omsorg, moral og etik, kriminalitet og vold, børn, unge og ældre. Tilrettelægning og afholdelse af tema arrangementer for børn. Praktik på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, ekskursioner. Dagligdagen på linjen Samfund og formidling : På samfund og formidling starter vi dagen med at se nyhederne sammen. Efterfølgende taler vi om det, vi har set og hørt, hvilket er et vigtigt fundament for vores fælles forståelse af det samfund vi er en del af. Linjens fælles arbejde og produktion består i at skabe et magasin som uddeles til alle skolens elever både i Faaborg og Ringe. Udover at eleverne hver gang de starter en ny artikel skal lære - 14

15 at lave research, kildekritik og vinkle historierne, så de bliver relevante, arbejder eleverne med hver deres artikel og opfordres til at beskæftige sig med forskellige journalistiske virkemidler og genre, som interview, nyhedstrekanten, reportage, portræt, nekrolog, anmeldelse informative artikel og feature artikler. Dette arbejde er en meget selvstændig proces, som udfordrer elevernes evne til at være idérige og ansvarlige. I arbejdet med artikelskrivningen bruges størstedelen af tiden på indsamling af information research og andet opsøgende arbejde som fx. interviews, besøg eller deltagelse i arrangementer. Selve artiklerne skal max. fylde 2 A4 sider. I perioder undervises der fælles på linjen. Forløb om sociale kompetencer, seksualundervisning m.m.. Derudover er der løbende oplæg om nogle aktuelle emner som fx folketingsvalg, kulturelle mærkedag og andet som er vigtigt for samtidsforståelsen. Eleverne har mulighed for 4 ugers praktik hvert halve år, hvor de bliver aflønnet af skolen. Dette er en god mulighed for at få afprøvet sig selv og blive afklaret nærmere omkring fremtiden. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven, og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Afdeling Ringe Levnedsmiddel linje Ca elever, 1 linjelærer, 1 medhjælper Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Køkken-kantine drift, sund og varieret kost, rengøring, service, planlægning og indkøb. Kultur, motion, almen undervisning. Ekskursioner I hverdagen arbejder eleverne med opgaver inden for forskellige uddannelsesområder. Service, bager, ernæringsassistent, gastronom m.m. Eleverne driver skolens kantine og serverer dagligt mad til elever, medarbejdere, kursister, gæster m.m.. Køkkenet kan levere forplejning i forbindelse med eksterne kurser, møder m.m.. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig er der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden - 15

16 hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Projekt linje Ca elever, 1 linjelærer Faglig og almen undervisning. Vejledning. Fagområder: Kreative opgaver, motion Ekskursioner I hverdagen arbejder eleverne individuelt og sammen omkring fremstilling af billeder og udstillinger af disse. Eleverne har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 4 uger hvert halve år. Eleverne deltager i et undervisningsforløb på 1-2 uger på en erhvervsuddannelse. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Håndværk og kulturlinjen Består af 3 områder 1.Træværkstedet, produktion på bestilling 2.Ejendomsservice/pedel linje 3.Kulturhistoriske håndværk, og arbejdende værksted med børn Ca. 30 elever 2 linjelærere Faglig og almen undervisning. Idræt, Vejledning. Praktik 1. Træværkstedet: Afdelingen er en afdeling af Håndværk og Kultur linjen, og eleverne på alle tre områder følger undervisningen sammen. De daglige opgaver består af oplæring på træværkstedet i brug af værktøj, materialer og produktion på bestilling. Der bliver lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. 2. Ejendomsservice/pedel : Afdelingen er en afdeling af Håndværk og Kultur linjen, og eleverne på alle tre områder følger undervisningen sammen. De daglige opgaver består af vedligeholdelse og renovering. Der bliver lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. 3.Kulturhistorisk håndværk, og arbejdende værksted med børn: Oplæring og træning i gamle kulturhistoriske håndværk. Snitte, hugge, smede m.m.. Linjens elever introducerer dette til - og instruerer børn på skoler eller - 16

17 besøgende børnegrupper på produktionsskolen. Der bliver lagt vægt på, at eleven tilegner sig håndværksmæssige færdigheder og får kendskab til de håndværksmæssige uddannelser. Eleverne på Håndværk og Kultur kan forvente at blive præsenteret for alle 3 områder i deres forløb på linjen. Det faglige værkstedsarbejde suppleres med almen undervisning, rengøring, vedligeholdelse af værkstederne, arbejde med EDB opgaver samt deltagelse i idræt. Eleverne har mulighed for at komme i praktik 4 uger hvert halve år. 1 gang ugentlig der undervisning i matematik og dansk på linjen. Det er vigtigt at eleverne får opgaver, som de kan løse og klare i fællesskab med andre. Derved stiger både interessen og engagementet. Linjelæreren holder individuelle opfølgningssamtaler med eleven og der tilrettelægges relevante praktikforløb. Elevens fremtid og planer for uddannelse eller arbejde arbejdes der løbende med, så eleven i god tid før udmeldelse fra Produktionsskolen har de nødvendige aftaler på plads og ikke efterlades uden hjælp. Når eleven forlader Produktionsskolen følger linjelæreren op på elevens opstart i den nye aktivitet. Fællesarrangementer for alle elever Kulturarrangementer: Arrangementer der rækker ud over en almindelig arbejdsdag. Kultur aktiviteter, fællesspisning m.m. fælles for skolens elever og linjemedarbejdere på skolens forskellige afdelinger. Ca. to gange årligt. Det går på skift mellem skolens afdelinger at tilrettelægge og afholde disse arrangementer. Ekskursioner / Ture: Virksomheds og uddannelsesbesøg m.m. Almen undervisning: Indgår som en del af arbejdet på linjerne. Linjelærerne underviser én gang ugentlig i matematik og én gang ugentlig dansk. Undervisningscafé: Tilbud med dansk og matematikundervisning. - 17

18 Personalepolitik på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015 Generelt: Medarbejdere ansat ved Faaborg-Midtfyn Produktionsskole må ikke påtage sig opgaver/roller, der ligger ud over ansættelsesforholdet, omkring skolens elever, hverken professionelt eller privat. Hvis særlige forhold taler herfor, kan skolens forstander dispensere for denne regel. Alkohol: Det er under alle forhold forbudt at indtage øl / spiritus eller euforiserende stoffer i arbejdstiden, - eller møde påvirket på arbejde. Ved særlige mærkedage kan ledelsen dispensere med hensyn til øl og spiritus. Begravelser: Ved dødsfald i nærmeste familie (børn, ægtefælle, egne forældre, egne søskende) får medarbejderne fri til deltagelse i begravelsen (på dagen). Ferie: Ferie afholdes i henhold til ferieloven. Skolen har lukket på helligdage. Skolens ledelse placerer de 5 ferieuger. De 3 uger placeres sammenhængende som sommerferie. Den fjerde ferieuge placeres i uge 42. Den femte ferieuge placeres mellem jul og nytår (hvis der ikke er brug for hele ugen i denne periode, placeres de resterende dage af skolens ledelse). Feriefridage (p.t. 5 dage for fuldtidsmedarbejdere) kan placeres frit under hensyn til skolens drift og efter aftale med forstanderen. Ferie fridage optjenes og afholdes efter overenskomsterne. Forberedelse til undervisning: Lærere har ikke skemalagt forberedelse til undervisning. Det gælder for den enkelte at afsætte "tid" til forberedelse indenfor arbejdstiden. Forberedelse foregår på skolen. Se arbejdstidsaftaler og undervisningsplaner. Forsikringer: Medarbejderne er forsikret efter loven. Skolen forsikrer herudover alle ansatte, som kan forsikres, med den af bestyrelsen valgte sundhedsforsikring og forsikring ved kritisk sygdom. Ordningen bortfalder hvis skolens økonomi eller andre forhold taler herfor. Det er skolens bestyrelse, der vurderer og afgør dette. Kurser/efteruddannelse: Ønsker om kurser skal indeholde en faglig begrundelse. Ønsker forelægges skolens forstander, som tager endelig beslutning primært ud fra skolens behov og økonomiske muligheder. Der gives ikke afspadsering eller løn for kursusdeltagelse ud over almindelig arbejdstid. Kode til alarm: Kode til alarmen kan kun fås ved henvendelse til viceforstander eller forstander. - 18

19 Kørsel: Kørsel i forbindelse med arbejdet skal i videst muligt omfang foregå i skolens biler. (Se i håndbogen under kørselsgodtgørelse). Kørekort: Der skal ligge en kopi af medarbejdernes kørekort i medarbejderens personalemappe. Kørselsbemyndigelse: Der skal skrives en kørselsbemyndigelse til medarbejdere, som får statens høje kilometertakst, når det er absolut nødvendigt at køre i egen bil. Kørselsbemyndigelsen skal ligge i medarbejderens personalemappe. Kørselsgodtgørelse: For skolens ansatte, såvel fastansatte som kort tids ansatte, ydes der ved tjenestekørsel i egen bil, kørselsgodtgørelse efter gældende regler. Skema om godtgørelse fås på kontoret. Se under kørselsbemyndigelse. Lægebesøg og lignende: Lægebesøg og lignende skal fortrinsvis klares udenfor arbejdstid. Lån af skolens materiel: Det er tilladt, udenfor skolens åbningstider, at låne skolens lokaler, værktøj og joller. Kun skolens ansatte har adgang til lån (Se personalehåndbogen). Omfattende lån aftales med forstander (dagevis eller lignende). Mail: Medarbejdere har en arbejdsmail på skolens Ledelsen har adgang til denne mail. Ved ferie/længere fravær stilles mailen på feriesvar med henvisning til skolens mail og telefonnummer: tlf Medarbejderen skal tjekke sin mail minimum én gang dagligt i arbejdstiden på arbejdsdage. (se personalehåndbogen) Mandagsmøde: Hver mandag kl afholdes fællesmøde (både i Faaborg og i Ringe) i kantinen for alle elever og ansatte på skolen. De forskellige områder fortæller om deres arbejde og opgaver/arrangementer i ugen der kommer. Nye medarbejdere og elever præsenteres. Almindelig information. Medarbejder udviklingssamtaler: Der afholdes så vidt muligt individuelle medarbejdersamtaler med skolens forstander én gang om året. Misbrugspolitik : Der henvises til bilag 2, skolens misbrugspolitik. Miljø: Skolens medarbejdere skal arbejde miljøbevidst. - forbrug, materialevalg, affaldssortering, biler m.v. - 19

20 Mærkedage: Medarbejdere, der har rund fødselsdag, bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, guldbryllup, får en fridag af skolen. Fridagen skal holdes på dagen, hvis det er en arbejdsdag. Hvis mærkedagen falder på en søgnehelligdag, skal fridagen holdes den førstkommende hverdag. Møder: Linje og personalemøder er så vidt muligt placeret på torsdage eftermiddage. Der laves en mødekalender i forbindelse med undervisningsplanlægning. Nye medarbejdere: Præsenteres for elever og medarbejdere på mandagsmøde. Nyansatte får tilknyttet en af de ansatte på skolen som guide-person. Ny ansatte får udleveret skolens virksomhedsplan og personalehåndbog. Der afholdes i starten møder med ledelsen. Nøgler: Nøgler til skolen udleveres af skolens administration. Der skal kvitteres for nøglen. Overarbejde: Overarbejde kan kun forekomme efter forudgående aftale med forstanderen og skal afspadseres indenfor 14 dage. Pauser: Pauser er en del af arbejdstiden og holdes sammen med eleverne. Der er en halv times formiddagspause, heraf 15 minutters morgenmøde, og en halv times middagspause. Personale ansat efter sociale kapitler Jobtræning, arbejdsprøvning: Skolen har i perioder ansatte i jobtræning eller arbejdsprøvning. Der bliver udpeget en kontaktperson blandt medarbejderne. Der skal foreligge en plan for, hvad den enkelte skal lave, kompetencer og opfølgninger i forløbet. Planen laves i samarbejde med lederen og kontaktperson. Flexjob: Det tilstræbes at have en fast gruppe ansat. Praktiske medhjælpere på linjerne, linjelærere, vejleder, kontor og evt. andre områder. Ansættelserne er på almindelige overenskomstmæssige vilkår, men med særlige individuelle skånehensyn, som skal præciseres ved indgåelse af aftalen med kommunen, ved ansættelsen. Politi: Der er kun skolens forstander, der har kontakt til politiet. Hvis en medarbejder bliver kontaktet af politiet, skal vedkommende henvise til forstanderen. Pressen: Det er skolens forstander, der har kontakten til pressen. I den enkelte situation kan andet aftales med forstanderen. Hvis en medarbejder bliver kontaktet af pressen, skal medarbejderen henvise til forstanderen. - 20

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE - VEJVISEREN PÅ SKANSEN 2014 2 Indhold Indhold... 3 MÅLSÆTNING... 6 ORGANISATIONSPLAN... 7 FONDEN MARIEHJEMMENE... 8 BESTYRELSEN FOR BOFÆLLESSKABERNE:...

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere