Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)"

Transkript

1 København, efteråret E2015 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme Modul 1 Koordinator: Postdoc Lone Lindegaard Nordin Undervisere: Lektor Monica Carlsson Lektor Jeanette Magne Jensen Postdoc Lone Lindegaard Nordin Professor Venka Simovska Udviklingschef Helle Schnor Professor Jane Wills Professor Hans Siggaard Jensen Professor Bente Elkjær Anette Schulz, chefkonsulent i Forskning og Udvikling, UC Syddanmark Ulla Pedersen, konsulent i Forskning og Udvikling, UC Syddanmark Vejledere: Lektor Jeanette Magne Jensen, Postdoc Lone Lindegaard Nordin, Modulet giver en indføring i teori og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme med fokus på de nøglebegreber, værdier og ideologier, som underbygger denne teori og praksis. 1

2 Kompetencemål: Viden og forståelse: Efter gennemført modul kan den studerende demonstrere teoretisk viden og forståelse for sundhedsbegreber samt for relationen mellem sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Færdigheder: Beskrive, forklare og fortolke forskellige værdier og ideologier i udviklingen af teori og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Kritisk udvælge og anvende teoretisk og empirisk forskning inden for området, rettet mod at reflektere over, evaluere og udvikle praksis inden for eget professionsfelt. Kritisk reflektere over og vurdere egen professionel praksis i relation til sundhedspolicy og ideologi. Kompetencer: Se nye perspektiver og udviklingsmuligheder i egen praksis samt identificere, udnytte og udvide det tolknings- og handlingsråderum som denne praksis tilbyder Modulet omhandler: Sundhedsbegrebet historisk udvikling og dannelsesmæssige aspekter. Underliggende ideologier og værdier i sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: relationer, paradigmer, mål og udbytte. Nationale og internationale programmer inden for sundhedspolitik og sundhedsfremme samt disses samfundsmæssige og kulturelle baggrund. Forskning og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme: metodologiske, videnskabsteoretiske og etiske aspekter og overvejelser. Tilrettelæggelsesform: De gennemgående arbejdsformer på modulet er seminarer, øvelser, vejledning, studiegruppearbejde og selvstudier, hvor kritiske analyser og diskussioner af forskellige begreber og metoder inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme er i fokus. Deltagerne vil via en øvelse, hvor de skal beskrive egen sundhedspædagogiske praksis (fremlægges og diskuteres på BB) styrke evnen til kritisk at analysere og positionere egen professionel praksis. Eksamen og vejledning Skriftlig: Akademisk, teoretisk essay om selvvalgt emne og annoteret (kommenteret) bibliografi. Indleveret annoteret (kommenteret) bibliografi på maksimalt 5 sider, baseret på ca. 10 udvalgte referencer, hvortil der knyttes en note på ca. 200 ord (dvs. i alt ca ord). Kun halvdelen af de 10 referencer må findes i modulets obligatoriske litteratur. Bibliografien er en individuelt udarbejdet obligatorisk opgave. 2

3 Indleveret skriftlig opgave på maksimalt 12 normalsider. Opgaven udformes som et akademisk essay og behandler en tese, som den studerende har formuleret, og som er godkendt af eksaminator. Udarbejdes det akademiske essay af en gruppe øges sideantallet (To studerende: maksimalt 16 normalsider; tre studerende: maksimalt 21 normalsider). Det skal fremgå af det skriftlige produkt, hvem, der har skrevet hvilke afsnit. Bedømmelse sker på grundlag af individuel vurdering af det akademiske essay. Yderligere oplysninger om eksamen kan findes i Studieordningen for masteruddannelsen i studieordningen: Praktiske informationer: Første del af kompendium fremsendes med posten og andel del udleveres i forbindelse med 1. seminar. Grundbøgerne skal købes. Se nærmere her: studerende.au.dk/artsmaster Undervisningen finder sted på Århus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Med hensyn til lokale, se nærmere på studieportalen under Undervisning og Timeplaner i august Grundbøger: Carlsson, M. Simovska & Jensen B.B. (red.) (2009): Sundhedspædagogik og Sundsfremme. Teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Naidoo, J. And Wills, J. (2009). Foundations for Health Promotion. Bailliere Tindal Esevier (third edition). Øvrig litteratur: (Kan findes i kompendiet) Kickbusch I. (1997). Think Health. What makes the difference? In: Health Promotion International, vol. 12, no. 4, pp Simovska, V. (2012). Hvad er sundhed? I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Wackerhausen S. (1994). Et åbent sundhedsbegreb mellem fundamentalisme og relativisme. I: Sundhedsbegreber filosofi og praksis. Jensen Uffe Juul og Peter Fuur Andersen (red.). Philosophia, s Kamper-Jørgensen, F. (2009). Det forebyggende sundhedsarbejde internationale og nationale udviklinger. I: Kamper-Jørgensen, F. Og Jensen, B.B. (red). Forebyggende sundhedsarbejde (5. udgave) Munksgaard Danmark. s Guldager, E. (2009). Politiske tiltag. I: Sørensen, L. V. (red) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. s Elkjær, B. & Wiberg, M. (2013). Pragmatismens læringssyn og pragmatiske læringsteorier. In A. Qvortrup & M. Wiberg (Eds.), Læringsteori og didaktik. København: Hans Reitzels Forlag: kapitel 5. Dewey, J. (1896 [2000]). Refleksbue-begrepet i psykologien. In S. Vaage (Ed.), Learning by Dewey. Barnet, skolen og den nye pædagogik (pp ). Oslo: Gyldendal Uddannelse. 3

4 Dewey, J. (1917 [1980]). The Need for a Recovery of Philosophy. In J. A. Boydston (Ed.), The Middle Works of John Dewey, (Vol. 10: , pp. 3-48). Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press. Schnack K. (2005). Dannelse og oplysning. I: (Cornelius, H. og Schnack, K. (red.) Voksenpædagogisk opslagsbog. København: Christian Ejlers Forlag. S Simovska, V. og Jensen, J. M. 2012). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Principper og sammenhænge. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Vallgårda, S. (2005). Hvad er sundhedsfremme? En analyse af begrebet og styringsmetoderne. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Nr. 3. s Carlsson, M (2012). Sundhedspædagogiske perspektiver på læring og undervisning. I. Simovska, V. og Jensen, J.M. (red) Sundhedspædagogogik i sundhedsfremme. Gads forlag. Jørgensen, T. (2009). Sundhedsadfærd og forebyggelsesmodeller. I Sørensen, L. V. (red) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. s Vallgårda, S. (2003). Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. Magtudredningen. Århus Universitetsforlag, Et bedre liv s kap. 8. Vallgårda, S. og Krasnik, A. (2010). Sundhedspolitik. I Sundheds- væsen og sundheds- politik. Danmark. Munksgaard. s Krejsler, J. (2009). Epistemologi, evidensbevægelse og folkesundhed - om konsekvenser af nye vidensregimer inden for medicin, social velfærd og uddannelse. I: Lærebog i folkesundhed. (Red.) Beedholm, K., Bydam, J., Glasdam, S. & Westzynthius. København: Nyt Nordisk Forlag, s Wiberg, M. (2014) Methods and Conforming Judgement. I: Cursiv, no. 4. Evidence and evidence-based education in Denmark the current debate, s Bourdieu, P. (1987). What Makes a Social Class? On the Theoretical and Practical Existence Of Groups. I: Berkeley Journal of Sociology, vol. 32, s Dybbroe, B. & Kappel, N. (2012): Ulighed i sundhed et sundhedsfremmeperspektiv på socialt udsattes adgang til sundhed. I: Dybbroe, B.; Land, B. & Nielsen, S.B. (red.): Sundhedsfremme et kritisk perspektiv. Samfundslitteratur. Side Forchhammer, H. (2010): Viden, der helbreder. Om patientskoler som politisk strategi i sundhedsfremme. I: Thorgaard, K.; Nissen, M. Og Jensen, U.J. (red.): Viden, virkning og virke forslag til forståelser i sundhedspraksis. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Side Nygren, P. & Fauske, H. (2010): Værdier og ideologier etiske og sociologiske perspektiver. I: Handlekompetence og ideologi. Individ, profession og samfund. Dansk Psykologisk Forlag. Side Pedersen, U. og Schulz, A. (2015): Sundhed som tema på den pædagogiske dagsorden. I: Simovska, V.; Pedersen, U.; Jensen, J.M. og Broström, S. (red.): Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo. Side Schulz, A. (2015): Reduktion af social ulighed i sundhed dagtilbuddet som indsatsmiljø. I: Simovska, V.; Pedersen, U.; Jensen, J.M. og Broström, S. (red.): Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo. Side

5 Lavesen, M. og Schnor, H. (2012). Sundhedspædagogik i patientuddannelse. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Phillips. D, C. (1995). The Good, The Bad and The Ugly the many faces of constructivism. Educational researcher, Vol. 24, No. 7, pp Forslag til supplerende litteratur: Supplerende artikler og litteratur til den enkelte forelæsning/undervisning lægges ud på Black Board. 5

6 Undervisningsplan oversigt Dato Emne Underviser 1. seminar Introduktion, sundhed, pragmatisme og kortlægning af litteratur Onsdag 2. september, Introduktion til modulet Studiegrupper: Beskrivelse sundhedspædagogiske praksis Lone Nordin Torsdag 3. september, Frokost Hvad er sundhed? Fælles morgenkaffe/festsalen Fællesforelæsning: Dewey og pragmatismen Lone Nordin Bente Elkjær Fælles frokost Litteratursøgning 2. seminar Sundhedsfremme, analyse af sundhedspolitikker og forandringsprocesser Mandag 21. september, Modeller og tilgange til sundhedsfremme og sundhedspædagogikkens rolle i sundhedsfremme Lone Nordin Venka Simovska Frokost Tirsdag 22. september, Sundhedspolitik og analyse af politikker Workshop 1: Analyse af selvvalgt sundhedspolitik i relation til egen praksis Forandringsprocesser og sundhedspædagogik Frokost Lone Nordin Lone Nordin & Jeanette Magne Jensen Lone Nordin Case 1: Analyse af sundhedsproblem og forslag til relevant sundhedspædagogik 3. seminar Ideologier og politikker i sundhedsfremme og sundhedspædagogik, Mandag 5. oktober Ideologies and Politics of Health Promotion Methods Jeanette Magne Jensen Jane Wills 6

7 Tirsdag 6. oktober, Frokost Ideologies and Politics of Health Promotion Practice Evidens indenfor sundhedspædagogik og sundhedsfremme Frokost Jane Wills Monica Carlsson Workshop 2. Reflektionsværksted - problemformulering 4. seminar Værdier i sundhedsfremme og patientuddannelse Onsdag 28. oktober, Værdier i relation til sundhedspædagogik Torsdag 29. oktober, Patientuddannelse, ideologi, mål og udbytte Frokost Case 2: Analyse af patientundervisningsmateriale 5. seminar Sundhedsprofessionelles praksis i relation til policy og eksamen og evaluering Torsdag 19. november, Fælles morgenkaffe /festsalen Fællesforelæsning: Videnskabsteori og læring Monica Carlsson & Lone Nordin Anette Schultz & Ulla Pedersen Helle Schnor Lone Nordin & Jeanette Magne Jen- Sen Hans Siggaard Jensen Fælles frokost Fredag 20. november, Spørgsmål til eksamen og eksamensopgaver Evaluering Sundhedsprofessionelles praksis i relation til policy Lone Nordin Lone Nordin Lone Nordin Frokost Workshop 3: Refleksion over praksis i forbindelse med implementeringen af sundhedsfremmende interventioner Lone Nordin & Monica Carlsson 7

8 1. lektion: Introduktion til modulet og arbejde i studiegrupper Onsdag 2. september Underviser: Lone Lindegaard Nordin Lektionen skal give de studerende et overblik over modulet som en helhed, samt modulets mål, indhold, arbejdsformer og krav. Kendskab til modulets mål, indhold, organisering og eksamen. De studerende skal desuden lave beskrivelser af deres individuelle sundhedspædagogiske praksis i de studiegrupper, som de bliver inddelt i for resten af modul 1. Beskrivelserne lægges på Blackboard (BB). Studieplan Forberedelse til undervisningen: Læs studieplanen 2. lektion: Hvad er sundhed? Onsdag 2.september, Underviser: Lone Lindegaard Nordin Efter lektionen: har de studerende fået en indsigt i udviklingen af sundhedsbegrebet i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme er de studerende i stand til af forstå, analysere, kritisere og diskutere forskellige sundhedsbegreber. Forskellige begreber og teorier om sundhed Den historiske udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme Kickbusch I. (1997). Think Health. What makes the difference? In: Health Promotion International, vol. 12, no. 4, pp

9 Simovska, V. (2012). Hvad er sundhed? I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Wackerhausen S. (1994). Et åbent sundhedsbegreb mellem fundamentalisme og relativisme. I: Sundhedsbegreber filosofi og praksis. Jensen Uffe Juul og Peter Fuur Andersen (red.). Philosophia, s Kamper-Jørgensen, F. (2009). Det forebyggende sundhedsarbejde internationale og nationale udviklinger. I: Kamper-Jørgensen, F. Og Jensen, B.B. (red). Forebyggende sundhedsarbejde (5. udgave) Munksgaard Danmark. s Guldager, E. (2009). Politiske tiltag. I: Sørensen, L. V. (red) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. s Forberedelse til undervisningen: Læs litteraturen Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. 3. lektion: Fællesforelæsning: Dewey og pramatismen Torsdag 3. september, (Bemærk, at lektionen starter med fælles morgenkaffe kl foran festsalen, og slutter med fælles frokost i aulaen ). Underviser: Bente Elkjær Elkjær, B. & Wiberg, M. (2013). Pragmatismens læringssyn og pragmatiske læringsteorier. In A. Qvortrup & M. Wiberg (Eds.), Læringsteori og didaktik. København: Hans Reitzels Forlag: kapitel 5. Dewey, J. (1896 [2000]). Refleksbue-begrepet i psykologien. In S. Vaage (Ed.), Learning by Dewey. Barnet, skolen og den nye pædagogik (pp ). Oslo: Gyldendal Uddannelse. Dewey, J. (1917 [1980]). The Need for a Recovery of Philosophy. In J. A. Boydston (Ed.), The Middle Works of John Dewey, (Vol. 10: , pp. 3-48). Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press. 4. lektion: Litteratursøgning Torsdag 3. september, Underviser: Lone Nordin Efter lektionen: har de studerende udviklet færdigheder i at lave en litteraturkortlægning, herunder erfaringer med at formulere søgeord og vælge databaser. 9

10 Workshop i litteratur kortlægning. Jacobsen, S. (2009). Oversigt over sundhedspædagogiske databaser. Danmarks Pædagogiske bibliotek (på BB). 5. lektion. Modeller og tilgange til sundhedsfremme og sundhedspædagogikkens rolle i sundhedsfremme Mandag 21. september, Underviser: Venka Simovska Efter lektionen: har de studerende dannet sig et overblik over for forskelle og ligheder mellem sundhedspædagogik og sundhedsfremme er de studerende i stand til at differentiere, reflektere og anvende forskellige nøglebegreber, som f.eks. sundhedspædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse har de studerende erhvervet sig en forståelse af det sundhedspædagogiske felt, så de kan reflektere over forskellige paradigmer, mål og udbytte af sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Sundhedspædagogikkens rolle i sundhedsfremme Teoretiske og praktiske tilgange til sundhedsfremme. Jensen, B.B. (2009). Et sundhedspædagogisk perspektiv på sundhedsfremme og forebyggelse. I: Carlsson, M., Simovska, V., og Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Tones, K. (2009). Værdier, ideologi og sundhedsfremme. I: Carlsson, M., Simovska, V., og Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Schnack K. (2005). Dannelse og oplysning. I: (Cornelius, H. og Schnack, K. (red.) Voksenpædagogisk opslagsbog. København: Christian Ejlers Forlag. S Simovska, V. og Jensen, J. M. 2012). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Principper og sammenhænge. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Vallgårda, S. (2005). Hvad er sundhedsfremme? En analyse af begrebet og styringsmetoderne. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Nr. 3. s

11 Forberedelse til undervisningen: Læs litteraturen Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. Tænk over relationen mellem sundhedspædagogik og sundhedsfremme lav evt. en model. 6. lektion: Sundhedspolitik og analyse af politikker Mandag, 21. september, Underviser: Lone Nordin Efter modulet: har de studerende kendskab til analyse og forskellige analysestrategier. Analyse og tilgange til analyse Gruppearbejde. Andersen, I. (3013) Kap. 10. Analyse og tolkning af data. Den Skinbarlige Virkelighed. Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne. s udgave. Samfundslitteratur. (Ligges på BB). Forberedelse til undervisningen: Læs artiklen 7. lektion: Workshop 1. Analyse af sundhedspolitik i forhold til sundhedspædagogik Mandag 21. september, Undervisere: Lone Nordin & Jeanette Magne Jensen Efter modulet: Kan de studerende analysere sundhedspolitikker i relation til forskellige tilgange til sundhedsfremme. Analyse og tilgange til analyse Gruppearbejde. 11

12 8. lektion: Forandringsprocesser, værdier og ideologier Tirsdag 22. september, ,00 Underviser: Lone Lindegaard Nordin Formålet med undervisningen er at introducere forskellige teoretiske tilgange til at skabe forandringsprocesser med henblik på at skærpe de studerende kritiske bevidsthed omkring mål med sundhedsmæssig forandring, der både kan knyttes til individ, gruppe og system. Teorier om forandringsprocesser, deres ontologiske udgangspunkt og målsætninger Tones, K. (2009). Værdier, ideologi og sundhedsfremme. I: Carlsson, M., Simovska, V., og Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag. Carlsson, M (2012). Sundhedspædagogiske perspektiver på læring og undervisning. I. Simovska, V. og Jensen, J.M. (red) Sundhedspædagogogik i sundhedsfremme. Gads forlag. Forberedelse til undervisningen: Læs litteraturen. Overvej hvordan et udgangspunkt i forebyggelse eller sundhedsfremme ha betydning for forandringsprocessens form og indhold 9. lektion: Case 1. Analyse af sundhedsproblem og forslag til relevant sundhedspædagogik Tirsdag 22. september 2014, Underviser: Jeanette Magne Jensen Formålet med case undervisningen er, at udvikle de studerendes færdigheder i at analysere og forstå en case og at koble individers sundhedsbegreb, tilværelsesstrategier og levevilkår med relevante forandringsstrategier Gruppearbejde på baggrund af tre forskellige cases. Fremlæggelse og diskussion i plenum: hvilke strategier foreslår grupperne til de enkelte cases og hvad er de faglige rationaler bag. Beskrivelse af tre forskellige cases på baggrund af Jensen, JM: Kortuddannede kvinders hverdagslige sundhedsbegreb: om mulige veje til reduktion af social ulighed i sundhed (uddrag af 12

13 ph.d. afhandling, 18 sider i alt). Litteraturen lægges på BB Forberedelse til undervisningen: Læs litteraturen. Overvej hvilke sundhedsproblemer, der er relevante at adressere i de tre cases. 10. lektion. Ideologies and Politics of Health Promotion Methods Mandag, 5. oktober, Underviser: Jane Wills Efter lektionen: har de studerende dannet sig et overblik over de bagvedliggende værdier og ideologier i sundhedsfremme og sundhedspædagogik er de studerende i stand til at genkende og analysere værdier i de forskellige sundhedspædagogiske interventioner samt at kunne identificere fordele og ulemper relateret til forskellige tilgange kan de studerende identificere og kritisk reflektere over sundhedspædagogisk forskning med relevans for egen praksis eller praksisområde. Ideologier og politikker knyttet til sundhedsfremme. Jørgensen, T. (2009). Sundhedsadfærd og forebyggelsesmodeller. I Sørensen, L. V. (red) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. s Naidoo, J. & Wills, J. (2009). Models and approaches to health promotion, and The politics of health promotion. In: Foundations for Health Promotion (third edition). Bailliére Tindal Elsevier. P. Capt. 5, p and Naidoo, J. & Wills, J. (2009). Developing healthy public policy. In: Foundations for Health Promotion (third edition). Bailliére Tindal Elsevier. P. Capt. 11, p Vallgårda, S. (2003). Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. Magtudredningen. Århus Universitetsforlag, Et bedre liv s kap. 8. Vallgårda, S. og Krasnik, A. (2010). Sundhedspolitik. I Sundheds- væsen og sundheds- politik. Danmark. Munksgaard. s Forberedelse til undervisningen: Læs den angivet litteratur til sessionen. Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. 13

14 11. lektion. Ideologies and Politics of Health Promotion Practice Mandag, 5. oktober, Underviser: Jane Wills Efter lektionen: har de studerende fået kompetencer i at analyse sundhedsprofessionel praksis i forhold til mål, ideologier og tilgange. Diskussion af sundhedspædagogiske problemstillinger Analyse med udgangspunkt i forskellige modeller i relation til sundhedsfremme. 12. lektion. Evidens indenfor sundhedspædagogik og sundhedsfremme Tirsdag, 6. oktober, Underviser: Monica Carlsson Efter lektionen: har den studerende udviklet indsigt i forskellige tilgange til at skabe, med fokus på forskellige typer af viden og metodologier. kan den studerende kritisk analysere og vurdere forskellige strategier for kobling mellem forskning og udviklingsprocesser i praksis evidensbegrebet og evidensdiskussionen forskellige tilgange til at skabe viden evidens strategier for kobling mellem forskning og udviklingsprocesser i praksis Carlsson, M. og Simovska, V. (2009). Fokus på evidens inden for sundhedsundervisning og sundhedsfremme. I: Carlsson, M., Simovska, V., & Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag, s Krejsler, J. (2009). Epistemologi, evidensbevægelse og folkesundhed - om konsekvenser af nye vidensregimer inden for medicin, social velfærd og uddannelse. I: Lærebog i folkesundhed. (Red.) Beedholm, K., Bydam, J., Glasdam, S. & Westzynthius. København: Nyt Nordisk Forlag, s

15 Wiberg, M. (2014) Methods and Conforming Judgement. I: Cursiv, no. 4. Evidence and evidence-based education in Denmark the current debate, s Forberedelse til undervisningen: Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. 13. lektion. Workshop 2. Reflektionsværksted - problemformulering Tirsdag, 6. oktober, Undervisere: Lone Nordin & Monica Carlsson Efter lektionen: kan de studerende formulere problemstillinger knyttet til sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Problemindkredsning og problemformulering Reflektionsværksted. 14. lektion. Værdier i relation til sundhedspædagogik Onsdag 28. oktober, Underviser: Anette Schulz og Ulla Pedersen Efter lektionen: Har de studerende fået indblik i forskellige værdier i relation til sundhedsfremme og sundhedspædagogik, og hvordan disse værdier påvirker det sundhedsfremmende arbejde. Ulighed i sundhed individ og fællesskab v/ Anette Schulz Roller og værdier i mødet med borgeren v/ Ulla Pedersen Sundhedspædagogik fra værdi til praksis v/ulla Pedersen og Anette Schulz Bourdieu, P. (1987). What Makes a Social Class? On the Theoretical and Practical Existence Of Groups. I: Berkeley Journal of Sociology, vol. 32, s Dybbroe, B. & Kappel, N. (2012): Ulighed i sundhed et sundhedsfremmeperspektiv på socialt udsattes adgang til sundhed. I: Dybbroe, B.; Land, B. & Nielsen, S.B. (red.): Sundhedsfremme et kritisk perspektiv. Samfundslitteratur. Side

16 Forchhammer, H. (2010): Viden, der helbreder. Om patientskoler som politisk strategi i sundhedsfremme. I: Thorgaard, K.; Nissen, M. Og Jensen, U.J. (red.): Viden, virkning og virke forslag til forståelser i sundhedspraksis. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Side Nygren, P. & Fauske, H. (2010): Værdier og ideologier etiske og sociologiske perspektiver. I: Handlekompetence og ideologi. Individ, profession og samfund. Dansk Psykologisk Forlag. Side Pedersen, U. og Schulz, A. (2015): Sundhed som tema på den pædagogiske dagsorden. I: Simovska, V.; Pedersen, U.; Jensen, J.M. og Broström, S. (red.): Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo. Side Schulz, A. (2015): Reduktion af social ulighed i sundhed dagtilbuddet som indsatsmiljø. I: Simovska, V.; Pedersen, U.; Jensen, J.M. og Broström, S. (red.): Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo. Side Forberedelse: Læs den angivne litteratur 15. lektion: Patientuddannelse, ideologi, mål og udbytte Torsdag 29. oktober, Underviser: Helle Schnor Efter lektionen har de studerende: fået indsigt i sundhedspædagogisk teori og praksis i relation til patientuddannelse Patientuddannelse Historisk udvikling Sundhedspædagogiske tilgange og metoder Case: Hjertesvigtpatienter i et hverdagsperspektiv. Lavesen, M. og Schnor, H. (2012). Sundhedspædagogik i patientuddannelse. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. Forberedelse til undervisningen: Læs artiklen 16

17 16. lektion: Case 2. Analyse af patientundervisningsmateriale Torsdag 29. oktober, Undervisere: Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen Efter lektionen har: de studerende får færdigheder i at læse bagom tekster/mellem linjerne, og bliver i stand til at afkode de bagvedliggende værdier og ideologier i en tekst. Analyse af undervisningsmateriale relateret til sundhedsfremme og patientuddannelse 17. lektion: Fællesforelæsning Videnskabsteori og læring Torsdag 19. november, Underviser: Hans Siggaard Madsen. Sted: Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning A, lokale 220 (Festsalen) Forelæsningen har til hensigt at give indføring i væsentlige teorier om voksnes læreprocesser samt forhold, der har indflydelse på voksnes læring og kompetenceudvikling. Lektionen omhandler udvalgte teorier, der bidrager til forståelse af voksnes individuelle kompetenceudvikling, herunder: voksnes psykologiske udvikling, voksnes læreprocesser og forhold der understøtter og hindrer læring. Phillips. D, C. (1995). The Good, The Bad and The Ugly the many faces of constructivism. Educational researcher, Vol. 24, No. 7, pp lektion: Eksamen og eksamensopgaver Torsdag 19. november, Underviser: Lone Nordin Efter undervisningen har de studerende: fået afklaret spørgsmål i relation til eksamen 17

18 Studieordningen 19. lektion: Evaluering Torsdag 19. november, kl Underviser: Lone Nordin at evaluere modul 1 Spørgeskema og diskussion 20. lektion: Sundhedsprofessionelles praksis i relation til policy Fredag 20. november, Underviser: Lone Nordin Efter lektionen har de studerende: fået indsigt i sundhedsprofessionelles praksis i relation til policy fokus praksis i forhold til institutionelle rammer Sundhedsprofessionelles praksis som street-level-bureaucracy/agency Relevante artikler ligges på BB Forberedelse til undervisningen: Læs artiklerne 21. lektion: Workshop 3. Refleksion over praksis i forbindelse med implementering af sundhedsfremmende interventioner Fredag. 20. november, Underviser: Lone Nordin & Monica Carlsson 18

19 Efter workshoppen kan de studerende: Vurdere sundhedsprofessionelles praksis i forhold til institutionelle faktorer Workshop 19

20 20

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) København efteråret E2014 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme Modul 1 Koordinator: Postdoc Lone Lindegaard

Læs mere

Modulets navn. Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)

Modulets navn. Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) København E 2013 Holdnr. Modulets navn Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Studieretning Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r):

Læs mere

Uddannelse: Masteruddannelsen i Modul 1, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier

Uddannelse: Masteruddannelsen i Modul 1, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier Uddannelse: Masteruddannelsen i Modul: Modul 1, Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy ECTS: 15 Semester + år: Efterår 2016 Undervisningssted: Emdrup Modulansvarlig Postdoc

Læs mere

Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Master i Sundhedspædagogik

Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Master i Sundhedspædagogik København E 2012 Holdnr. Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Studieretning Master i Sundhedspædagogik Lektor, ph.d.

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

De fem kernebegreber et sundhedspædagogisk perspektiv

De fem kernebegreber et sundhedspædagogisk perspektiv De fem kernebegreber et sundhedspædagogisk perspektiv ERFA-møde om sundhedspædagogik i patientuddannelse UC Metropol 1. Februar 2011 Bjarne Bruun Jensen Centerchef og professor Steno Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

SUNDHEDSFREMME I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

SUNDHEDSFREMME I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING FORSKNINGSCENTER FOR SUNDHEDSFREMMENDE BÆREDYGTIG SKOLEUDVIKLING INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU), AARHUS UNIVERSITET SEMINAR I NETVÆRK FOR VIDENSUDVEKSLING, VISSENBJERG SKOLE TEMA: SKOLEREFORMEN

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS)

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende pr. hold Tid og sted Tidspunkterne for henholdsvis hold 1 og hold 2 fremgår

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 4. oktober 2016 kl. 10.00-14.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme fra teori til praksis

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme fra teori til praksis Sundhedspædagogik og sundhedsfremme fra teori til praksis Mona Engdal Larsen, Diabeteskoordinator Fyn Annemarie Varming, forsker ved Steno Diabetes Center Regitze Pals, forskningsassistent ved Steno Diabetes

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012 STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE Efterår 2012 Uddannelsesretning: Demens Demens giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i demens Den engelske

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Hvad kan sundhedspædagogik og hvilke krav stiller det til de professionelle?

Hvad kan sundhedspædagogik og hvilke krav stiller det til de professionelle? Hvad kan sundhedspædagogik og hvilke krav stiller det til de professionelle? Temamøde om sundhedspædagogik Region Syddanmark Comwell Middelfart 25. maj 2011 Bjarne Bruun Jensen Centerchef og professor

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 k o n f e r e n c e Refleksion i praksis Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 Refleksion i praksis Den 26. og 27. maj 2010 sætter University College Lillebælt og Aarhus Universitet refleksion på

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dato Uge 44 27.10 Tidspunkt Emne Underviser Litteratur Kl. 9.15 15.00

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 1 Undervisningsplan for Hverdagen i skolen skolen i hverdagen Hold erg513 Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 7.10 Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges?

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? SKA 04.03.2015 Marie Lavesen, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital Samarbejde med sundhedsprofessionelle (akut) Generelt

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere