CV: Tim Mølgaard Madsen, Software Ingeniør, Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CV: Tim Mølgaard Madsen, Software Ingeniør, tim@datamadsen.dk Baggrund"

Transkript

1 CV: Tim Mølgaard Madsen, Software Ingeniør, Baggrund Som softwareingeniør (Cand.polyt. ved Aalborg Universitet) har Tim specialiseret sig i at bygge både nye selvstændige systemer samt systemer til integration af data mellem allerede eksisterende systemer. Tim er uddannet i mange programmeringsteknologier og udviklingsmetoder og er en problemknuser med en løsningsorienteret tankegang. Tim sætter en ære i veludført arbejde, arbejder selvstændigt med drive og entusiasme, og er hurtig til at opnå detaljeret viden omkring både forretningsområder og teknologier han beskæftiger sig med. Relevant erhvervserfaring KMD / oktober juli 2015 HTML(5), JavaScript, CSS(3), bootstrap, jquery, RequireJS, C#,.NET, ASP.NET MVC, Unit Testing, NUnit, SAP integration, Borger.dk. Ekstern konsulent hos KMDs Borgernære Softwareløsninger. Udvikling af en borgervendt selvbetjeningsløsning, som gør det muligt at ansøge om godtgørelse for transportudgifter pådraget i forbindelse med lægebesøg, genoptræning, osv. Kun borgere som opfylder visse kriterier (f.eks. borgere med varigt handicap) kan få godtgjort udgifter. Udvikling af domænemodeller i C#/.NET som bl.a. understøtter valideringer involveret i ansøgningsprocessen. Udvikling af frontend i html5, css, and javascript. Frontenden gør det bl.a. muligt at dokumentere udgifter vha. kamera i telefon eller computer. Funktionaliteten er kompatibel med Internet Explorer 8 og bedre. Udvikling af C#/.NET backend integrationer med SAP, som er det system kommunernes sagsbehandler behandler ansøgninger i. Integration med borger.dk og NemID. Har yderligere fungeret som buddy og mentor for nyansat KMD medarbejder. Mailreminder.net / juli ? HTML(5), JavaScript, Backbone, CSS(3), underscore, jquery, RequireJS, grunt, gulp, Live reload, FreeBSD, Node.js, Express, MongoDB, PostgreSQL, SSL, Dovecot, NGINX, supervisord, tdd. Mailreminder.net er en service, som gør det nemt for dens brugere at blive mindet om en given mail på et givet tidspunkt uden at servicen på noget tidspunkt ser mailens indhold - privacy er i højsædet.

2 Backenden består af: 1. Et REST API, skrevet i JavaScript vha. Node.js, Express og MongoDB. API et sender or modtager JSON strukturer. 2. En Mail Transfer Agent, i form af postfix, og IMAP server, i form af Dovecot, som er konfigureret med konti defineret i en PostgreSQL database. Frontenden består af: 1. En Single Page Application, skrevet i JavaScript, i MVC/MVT mønstret vha. Backbone.js, underscore.js, RequireJs, og underscore.js templates. 2. Styling i form af SASS, som bliver kompileret til CSS. 3. Build scripts, som minifier/uglifier, optimerer png er mv., samt gør det muligt at se ændringer på hvert gem til filer. Alle services krævet for at køre mailreminder.net afvikles på FreeBSD 10. NHL Data / juni juli 2014 HTML(5), CSS(3), JavaScript, Backbone, underscore, jquery, requirejs, grunt, Live reload, C#.NET webservices, Scrum. Ekstern konsulent hos NHL Data. Rådgivning omkring strukturering af JavaScript applikation til et af NHLs nye produkter. Udvikling af skeletapplikation i MVC/MVT mønster vha. Backbone.js, underscore.js, jquery, og RequireJS. Udvikling af underscore templates. Udvikling af integration med C#/.NET backend vha. JSON strukturer. Danske Bank / august maj 2014 C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JS (jquery, Backbone og underscore), Live reload, Unit test, integration til mainframe, Scrum. Ekstern konsulent hos Danske Bank Credit Management. Udvikling af web applikation til nyt impairment system, hvor sagsbehandlere kan opstille en række scenarier for mulige udfald af eksempelvis en kundes konkurs og deres konsekvenser for banken. Udvikling af frontend i HTML, CSS, og JavaScript som kommunikerer med en C#/.NET backend vha. AJAX. I frontenden er det muligt for sagsbehandlere at indtaste forventede tab på bl.a. en række konti og lån under visse omstændigheder (scenarier) og samtidig se de samlede konsekvenser for banken. For at gøre brugeroplevelsen så gnidningsfri som muligt har Tim gjort brug af en række frontend frameworks (jquery, Backbone, Underscore og flere). Udvikling af en C#/.NET backend applikation som kommunikerer med frontend og en række mainframe programmer vha. webservices for bl.a.

3 at gøre det muligt, i takt med indtastning, at vise sagsbehandleren økonomiske konsekvenser for banken ved en kundes konkurs. Udvikling af integrationer til dokumentgenerering på baggrund af indtastede oplysninger. Dokumenter anvendes i forbindelse med ledelsesrapportering og bogføring. Specificering af webservices som skal udstilles af mainframe for at opfylde Danske Banks krav til en flydende brugeroplevelse. Specificering af opgaver til Indisk udvikler, som har arbejdet på en anden del af brugergrænsefladen. Teknisk dokumentation af hele stakken: C#/.NET, HTML, CSS, JavaScript, webservices, og integration til mainframe. Edlund / februar august 2013 C#,.NET, T-SQL, WPF, Reflection, NUnit, Unit test, TDD, Remoting, Scrum. Design og udvikling af reguleringsforsikringer til INPAS, Edlunds standardsystem til skadesforsirking. Analyse, design, og udvikling / rettelser til INPAS webservices, som bruges i forbindelse med konvertering. Udvikling af datamodel som er grundlaget for reguleringsforsikringer i C#/.NET, T-SQL,.NET remoting, samt WPF. Reguleringsforsikringer anvendes bl.a. af virksomheder med en svingende lagerbeholdning, hvorfor deres præmie skal reguleres løbende. Analyse, design, og udvikling af webservices (og rettelser til webservices) som bruges i forbindelse med konvertering i C#/.NET. Edlund skulle konvertere 7 nye skadesforsikringskunder over i INPAS - kunderne kom fra i alt 3 forskellige systemer. Analyse, design og specifikation af opgaver til Srilankansk udviklingsteam med efterfølgende test af det leverede. Test af både reguleringsforsikringer og konverteringssoftware vha. unit testing og integrationstest. Teknisk dokumentation af reguleringsforsikringer. Boligkontoret Danmark / februar februar 2013 C#,.NET, T-SQL, ASP.NET, HTML, CSS, JS, SharePoint, NLB Konsulent hos Netcompany: Analyse, design, udvikling af ESDH system til BDK som har udvidet opgavestyring og integration til bestyrelses- og selvbetjeningsportaler.

4 Udvikling af konverteringsværktøjer i C#/.NET til brug for konvertering af afdelinger, opnoterede, lejere, og andre interessenter. Udvikling af SharePoint webparts i HTML, CSS, JS og ASP.NET. Integration af ERP data i SharePoint som anvendes i forbindelse med sags- og dokument taksonomi samt opgavetildeling. Dimensionering og opsætning af server infrastruktur til test- og produktionsmiljøer med MS SQL servere, SharePoint servere og loadbalancing. Undervisning af ca. 30 både tekniske og forretningsorienterede nøglepersoner i produktets funktioner og anvendelse med henblik på forankring i organisationen. Københavns Almennyttige Boligselskab / januar februar 2013 C#,.NET, T-SQL, ASP.NET, HTML, CSS, JS, SharePoint, NLB Konsulent hos Netcompany: Analyse, design, udvikling af ESDH system til KAB som bla. integrerer med KABs Oracle ERP system og selvbetjeningsportaler. KAB er en non-profit boligorganisation som varetager driften af ca boligafdelinger fordelt på ca. 500 boligselskaber, som huser omkring lejere og deres familier. Udvikling af integration til Oracle ERP system i C#/.NET vha. webservices. Integration af systemets oplysninger i SharePoint, hvor de er tilgængelige i forbindelse med bl.a. sags- og dokument taksonomi. Udvikling af opgavesystem i C#/.NET og SharePoint, hvor opgaveskabeloner definerer hvilken rolle en given opgave skal tildeles. ERP oplysninger anvendes til at bestemme hvilken person, der opfylder hvilken rolle i en given boligafdeling. Udvikling af SharePoint webparts i HTML, CSS, JavaScript, og ASP.NET, hvor det bl.a. er muligt at se en rollebesætning for en given afdeling. Udvikling af integrationer til KABs selvbetjeningsportaler, hvor det bl.a. er muligt at få leveret post elektronisk i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Dimensionering og opsætning af server infrastruktur til test- og produktionsmiljøer med MS SQL servere, SharePoint servere og loadbalancing. Danmarks Almennyttige Boligselskab / oktober januar 2012 C#,.NET, T-SQL, ASP.NET, HTML, CSS, JS, SharePoint Konsulent hos Netcompany: DAB har i forlængelse af deres ESDH implementering

5 ønsket at fremme samarbejdet for medlemmer af deres afdelings- og selskabsbestyrelser. Ønsket er realiseret ved en SharePoint portal, hvor bestyrelser kan logge ind med NemID og samarbejde på projekter. DAB anvender bl.a. også portalen til at publicere breve til bestyrelser en funktion der sparer ca. 1 million kroner i porto, årligt. Udvikling af integrationer til økonomisystem i C#/.NET vha. webservices, for bl.a. at gøre det muligt for bestyrelsesmedlemmer at gennemse kontiposteringer. Udvikling af brugergrænseflade til visning af kontiposteringer i HTML, CSS, JavaScript og ASP.NET. Udvikling af værktøjer til oprettelse af "bestyrelsesrum" som opfylder fortroligshedskrav om at DAB ikke må have adgang til bestyrelsens dokumenter og sager. Oplæring af 3 nye medarbejdere i tekniske aspekter af produktet. DAHL Advokater / august oktober 2011 C#,.NET, T-SQL, ASP.NET, HTML, CSS, JS, SharePoint Konsulent hos Netcompany: DAHL Advokater er et af Danmarks største advokatfirmaer med ca. 200 medarbejdere. DAHL har i samarbejde med EG Data Inform udarbejdet en vision for DAHLs fremtidige ESDH system. Tim har ud fra en kravspecifikation udarbejdet prototype og løsningsbeskrivelse på det beskrevne system for at sparke projektet i gang. Udvikling af prototype med proof of concept integrationer til Navision system i C#/.NET. Specificering af udviklingsopgaver, som er uddelegeret til Senior Developer, der har spurgt Tim til råds undervejs i forløbet i forbindelse med C#/.NET, HTML, CSS, JavaScript og SharePoint. Undervisning af ca. 20 personer i den udviklede prototype for at synliggøre systemets funktioner og anvendelse. ACCURA / juni juni 2011 C#,.NET, T-SQL, HTML, CSS, JS, SharePoint Konsulent hos Netcompany: ACCURA rådgiver en lang række store nationale og multinationale erhvervskunder, finansielle institutioner, private equity-fonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder, regeringer samt succesrige private selskaber, deres ejere og visse personer med

6 stor nettoformue. ACCURA har en ESDH løsning som håndterer viden genereret ved rådgivningen. Efter idriftsættelse af ACCURAs ESDH løsning opstod behov for diverse tilpasninger, som Tim har designet, og udviklet. Projektets udviklere faldt bagud i forhold til planen og Tims hovedfunktion på projektet bestod i at indhente tabt tid for at imødekomme aftalt deadline. Dansk Almennyttigt Boligselskab / oktober oktober 2011 C#,.NET, T-SQL, HTML, CSS, JS, SharePoint Konsulent hos Netcompany: DAB er en non-profit boligorganisation, som varetager driften af ca. 100 boligselskaber med ca afdelinger, der huser ca lejere og deres familier. Tim har været drivkraften i udviklingen af GO Bolig; en overbygning til GetOrganized ESDH-systemet, som gør det muligt for DAB at behandle sager billigere og hurtigere med bedre service for de mange afdelinger og beboere. Tilvejebringelse af krav gennem en række workshops, hvor Tim bl.a. har stået for udarbejdelse af præsentationsmateriale og mødereferater. Udvikling af integrationer til ERP system i C#/.NET, der leverer oplysninger til brug i forbindelse med bl.a. sags- og dokument taksonomi. Specificering, udvikling og test af opgavetildelingssystem i C#/.NET, som gør det muligt at tildele opgaver på sagsgange for boligafdelingers rollebesætning. Udvikling af webparts til SharePoint i HTML, CSS, JavaScript og ASP.NET, hvor det bl.a. er muligt at få overblik over rollebesætning for en given boligafdeling. Udvikling af værktøj til konvertering af afdelinger, opnoterede, medlemmer, og lejere i C#/.NET. Systemet er forholdsvist kompleks og har presset SharePoint til grænserne, hvorfor Tim har stået for identificering og rettelser på svært identificerbare problemer i SharePoint. Dimensionering og opsætning af server infrastruktur til test- og produktionsmiljøer med MS SQL servere, SharePoint servere og load balancing. Aalborg Universitet / juli august 2008 Python, HTTP, XML Aalborg universitet ønskede en prototype på styring af Home Automation Systemer

7 vha. bl.a. en telefons GPS placering. I 2008 var Home Automation Systemer ikke en ting man styrede vha. et touch interface hvis det foregik på telefonen var det vha. gammeldags sms som regel foregik det vha. fjernbetjeninger. Tim udarbejdede et REST API, som udstillede et indkøbt home automation systems funktionaliteter. Arbejdet blev et startsted for Tims speciale i programmeringsteknologier og indlejrede systemer på universitetet. Uddannelse Periode Titel Cand.Polyt. i Software (softwareingeniør), Aalborg Universitet. Speciale i programmeringsteknologier og indlejrede systemer BSc i Teknisk Videnskab, Software, Aalborg Universitet HTX, Struer. Anden erhvervserfaring Periode Beskæftigelse Værnepligtig ved ingeniørtropper på Skive kaserne, PMV kører. Programmering C#, HTML, CSS, JavaScript, (T)-SQL, Python, Objective-C. Herunder et væld af frameworks og teknologier, for eksempel:.net / ASP.NET(MVC), SharePoint, Backbone, underscore, jquery, node.js, web.py, Flask, og Cocoa Touch. Tim interesserer sig generelt for nye sprog og andre programmeringsteknologier og lærer hurtigt nyt efterhånden som det er krævet. Sprog Dansk og engelsk flydende. Kompetenceskema Kategori Kompentence Niveau Antal år Senest anvendt Arbejdsområde Agile metoder Rutineret Arbejdsområde Arkitektur Meget rutineret Arbejdsområde Backend Meget rutineret

8 Arbejdsområde Brugergrænsefladeudvikling Ekspert Arbejdsområde Dokumentation Ekspert Arbejdsområde ESDH (Elektronisk sags og dokumenthåndtering) Meget rutineret Arbejdsområde Forretningsdialog og workshops Meget rutineret Arbejdsområde Frontend Ekspert Arbejdsområde Implementering Rutineret Arbejdsområde Konvertering Meget rutineret Arbejdsområde Kravspecifikation Rutineret Arbejdsområde OOA (Object Oriented Analysis) Rutineret Arbejdsområde OOD (Object Oriented Design) Meget rutineret Arbejdsområde OOP (Object Oriented Programming) Meget rutineret Arbejdsområde Programmering Ekspert Arbejdsområde Scrum Rutineret Arbejdsområde Systemanalyse Meget rutineret Arbejdsområde Systemdesign Meget rutineret Arbejdsområde Systemudvikling Ekspert Arbejdsområde Udviklingsmetoder Meget rutineret Arbejdsområde Web services Meget rutineret Arbejdsområde Webudvikling Ekspert Sprog C# Ekspert Sprog CSS Ekspert Sprog HTML Ekspert Sprog JavaScript Ekspert Sprog Python Rutineret Sprog SQL Rutineret Sprog Transact SQL Rutineret Teknologi.NET Ekspert Teknologi Ajax Ekspert Teknologi ASP.NET Meget rutineret

9 Teknologi LINQ Meget rutineret Teknologi Skade.Net (Edlund) Rutineret Teknologi Windows Communication Foundation Rutineret Teknologi XML Meget rutineret Teknologi Web Ekspert Teknologi Web services Ekspert Teknologi SharePoint 2010 (udvikling af webparts, timerjobs, event handlers mm.) Ekspert Teknologi REST Meget rutineret Udv. værktøj Microsoft SQL Server Rutineret Udv. værktøj Microsoft SQL Server 2008 Rutineret Udv. værktøj Backbone.js Ekspert Udv. værktøj Bootstrap Rutineret Udv. værktøj Gruntjs Rutineret Udv. værktøj jquery Ekspert Udv. værktøj Microsoft Visual Studio Ekspert Udv. værktøj Node.js Rutineret Udv. værktøj Nunit Meget rutineret Udv. værktøj Require.js Meget rutineret Udv. værktøj underscore.js Ekspert Udv. værktøj SharePoint 2010 (installation, drift, load balancing, mm.) Ekspert Udv. værktøj SVN, Git, TFS Meget rutineret Udv. værktøj Gemini Godt kendskab

Som person stræber Hendrik mod at være målrettet, kvalitetsbevidst, ansvarsbevidst, konstruktiv og imødekommende.

Som person stræber Hendrik mod at være målrettet, kvalitetsbevidst, ansvarsbevidst, konstruktiv og imødekommende. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Hendrik er en senior Microsoft.NET/C# systemudvikler og systemdesigner med nutidig fokus på systemintegration og servicebaserede systemer (REST, SOA, WCF/webservices,

Læs mere

C#, ASP.NET 4.0, HTML5, CSS3, WPF,

C#, ASP.NET 4.0, HTML5, CSS3, WPF, PROFIL 26 år, samboende ugift Datamatiker Erfaring med kommunikation, analyse, udvikling og IT. Speciale i C#,.NET & Visual Studio Meget lærenem / -villig & fleksibel Stærke analytiske evner, og meget

Læs mere

.NET web- og applikationsudvikler, ScrumMaster Objektorientet udvikling og design, ASP.NET, C#, WPF, WinForms, SQL-Server, HTML, CSS, JavaScript

.NET web- og applikationsudvikler, ScrumMaster Objektorientet udvikling og design, ASP.NET, C#, WPF, WinForms, SQL-Server, HTML, CSS, JavaScript Kristoffer Olsson Poul Reumerts Vej 1 2500 Valby +45 31776779 kristoffer@applikation.dk.net web- og applikationsudvikler, ScrumMaster Objektorientet udvikling og design, ASP.NET, C#, WPF, WinForms, SQL-Server,

Læs mere

Finn Rosenkilde Rasmussen

Finn Rosenkilde Rasmussen Finn Rosenkilde Rasmussen Erfaren # J2EE # Java # PHP # Web udvikler linkedin@hvepseeksperten.dk Kort beskrivelse Jeg er en senior java udvikler med mere end 35 års erhvervs erfaring hvoraf 6 af årene

Læs mere

Kjeld Ingemann Poulsen

Kjeld Ingemann Poulsen Stamoplysninger Navn Kjeld Ingemann Poulsen Født 20 Januar 1964 Ægtestand Gift med Berit Poulsen Børn David 20 år, Ida 18 år Bopæl Carl Møllers Allé 38 2860 Søborg Uddannelse Cand. Merc. Handelshøjskolen

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

Konsulenten har deltaget i flere store SOA projekter (Oracle Weblogic/AquaLogic), der involverer systemer fra forskellige leverandører.

Konsulenten har deltaget i flere store SOA projekter (Oracle Weblogic/AquaLogic), der involverer systemer fra forskellige leverandører. Navn: David Taxgaard (f. 1979) Profil: DT er en erfaren Java/J2EE systemudvikler og systemdesigner med solid erfaring med SOA, web og client-server løsninger samt web sikkerhed (SAML). Konsulenten har

Læs mere

Brian Bugge - CV. Curriculum Vitae 1. Telefon: +45 29 71 71 42 E-mail: bb@visionware.dk

Brian Bugge - CV. Curriculum Vitae 1. Telefon: +45 29 71 71 42 E-mail: bb@visionware.dk Jeg er udadvendt, initiativrig og engageret, og har let ved at tilegne mig ny viden. Jeg har en meget entusiastisk holdning til nye løsninger og udfordringer, er nem at tale med, og besidder en god portion

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S Curriculum Vitae Teddy K. Nielsen Mobil: +45 2144 1533 E-mail: teddy@nielsen.dk Web: www.teddynielsen.dk Bopæl: Amager, København S Fødselsdag: 19. juni 1978 Civilstatus: Bor sammen med frk. Bandy Børn:

Læs mere

kontakt info: profil: Finn Vilsbæk mobil: +45 2620 0661 fvs@panmedia.dk Peter Bangsvej 151 4 tv. 2000 Frb C

kontakt info: profil: Finn Vilsbæk mobil: +45 2620 0661 fvs@panmedia.dk Peter Bangsvej 151 4 tv. 2000 Frb C kontakt info: Finn Vilsbæk mobil: +45 2620 0661 email: post: fvs@panmedia.dk Finn Vilsbæk Peter Bangsvej 151 4 tv. 2000 Frb C profil: Jeg har arbejdet med programmering, teknisk projektledelse og it-relateret

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Systemdokumentation Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0 Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 03-10-2014 Lars Christensen

Læs mere

Michael Dalgaard PERSONLIGE DETALJER STYRKER. Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder

Michael Dalgaard PERSONLIGE DETALJER STYRKER. Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder Michael Dalgaard Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder PERSONLIGE DETALJER Navn Michael Dalgaard Professionel 16 år Adresse Øster Farimagsgade 73, 2.tv., 2100 København Ø Tlf.nr. 285119 31 E-mail

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Sego Turan Curriculum vitae 29/4 2013

Sego Turan Curriculum vitae 29/4 2013 Kompetenceprofil Sego Turan Mobil: 28 40 28 74 Bredekærs Vænge 120 E-mail: job@segoturan.dk 265 Ishøj Hjemmeside: www.segoturan.dk Med baggrund i min uddannelse som datamatiker / systemudvikler, har jeg

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

Månedsrapporten. Bachelor projekt

Månedsrapporten. Bachelor projekt Department of Electrical Engineering and Information Technology Copenhagen University College of Engineering Lautrupvang 15, 2750 Ballerup Bachelor projekt Synopsis I denne rapport vil udviklingen af en

Læs mere

PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler

PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler Profil Løsningsarkitekt PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. Tekniskprojektleder SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler PHP, C#, JS, CSS, jquery, AngularJS,

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

Curriculum Vitae. Erik Fjellanger Schmidt

Curriculum Vitae. Erik Fjellanger Schmidt Curriculum Vitae Erik Fjellanger Schmidt Adresse: Bakkekammen 127 By: 3600 Frederikssund Mobil: 26 28 54 23 E-mail: erik@fjellanger.dk Fødselsdato: 27. april 1975 Civilstand: Gift og far til to piger.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Brug af Silverlight i SharePoint

Brug af Silverlight i SharePoint Brug af Silverlight i SharePoint IT-Diplomingeniør bacheloropgave udført hos Webtop A/S Frederik Gaarn Kiær s063500 Institut for Matematisk Modellering, IMM Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby,

Læs mere