Side 14-15: Højvande i havnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 14-15: Højvande i havnen"

Transkript

1 NR 1 // Februar Side 14-15: Højvande i havnen

2 Sejlklubben København Sundkrogskaj København Ø Bestyrelsen: Formand Birgit Thejls tlf.: Næstformand Henrik Sengeløv tlf.: Kasserer Sten Emborg tlf.: Pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen tlf.: Bestyrelsesmedlem & sekretær Henrik Sieling tlf.: Bestyrelsesmedlem Erik Kragh-Hansen tlf.: Bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen tlf.: Bestyrelsesmedlem Jens Rosengaard tlf.: Best. suppleant Steffen Torvits tlf.: Best. suppleant Peter Clemmesen tlf.: til klubben: Henvendelser om økonomi, opkrævning o.lign. Henvendelser om bøjepladser, ventelisten og skur Henvendelser, indmeldelse o.lign. til Sejlerskolen Henvendelser om Kapsejlads Henvendelser om Klubhuset Henvendelser om alle øvrige driftsforhold Henvendelser om sociale aktiviteter Indlæg o.lign. til klubbladet Indlæg o.lign. til hjemmesiden Indmeldelser, adr. ændring samt øvrige henvendelser Bestyrelsens udvalgsansvarlige: Pladsudvalg Jan Bredde Andersen Driftsgruppen Klubhusudvalg Sejlerskole Kapsejladsudvalg Bladudvalg Fest/Aktivitetsudvalg Webudvalg Nordre Klubhusudvalg Lokalpolitisk udvalg Havnelavets bestyrelse Leif Jørgensen Birgit Thejls Peter Clemmesen / Martin Frandsen (skolechef) Erik Kragh-Hansen Henrik Sieling / Kirsten Danø (redaktør) Birgit Thejls Henrik Sieling Sten Emborg Henrik Sieling Birgit Thejls / Jens Rosengaard Brisen Udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 550 stk. Artikler til Brisen modtages gerne i Word, redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Ligeledes modtager vi gerne billeder i JPG format. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø / Redigering og layout: Poul Poulsen Web: Allan Johansson, Lillian Poulsen / Tryk: Kailow Express. 2

3 Indholdsfortegnelse Generalforsamling... 4 North Sails fortæller... 5 Nye pæle i hele havnen... 6 Forslag til forbedringer... 7 Bøjepladserne bliver dyrere... 8 Dværgmispel pynter og giver læ... 9 Slibestøv skal suges op Fem nye bådførere i sejlklubben På sommertur til Bassholmen Orkanen hærgede Historien om Heden og havet Velkommen! Tage Kørner Munir Laiq Carsten Lehmann Dennis Andreasen Marc Ziebe (under 25 år og under uddannelse) Claus Winge Fredsgaard Phung Vo Christian Hyldig Niels Løber Henrik Olsen Seiler Lisa Sengeløv 3

4 Generalforsamling 11. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sejlklubben København onsdag den 11. april 2012 kl i klubhuset. Der er indskrivning og sandwichs fra kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Godkendelse af takstblad og orientering om indeværende og kommende års budget 7. Valg af formand Birgit Thejls er på valg 8. Valg af næstformand ikke på valg i lige år 9. Valg af kasserer ikke på valg i lige år 10. Valg af pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen er på valg 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - Erik Kragh-Hansen og Jens 4 Rosengaard er på valg 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Suppleant Peter Clemmesen er på valg 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant En revisor og revisorsuppleanten er ikke på valg. Jens Juul Holst er på valg som revisor 14. Valg af ekstern revisor (Ernest og Young indstilles til genvalg) 15. Eventuelt Alle, der er på valg, indstilles til genvalg af bestyrelsen. Samtidig opfordrer bestyrelsen andre medlemmer til at stille op. Der er altid plads til og brug for aktive medlemmer - og indstillingen til hvem der anbefales kan sagtens! Forslag fra medlemmerne til dagsordens pkt. 5 og forslag til alle valg jf. pkt. 7 til 13 - skal være formanden i hænde senest d. 14. marts gerne på adressen Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til valg/genvalg, forslag til takstblad og budget samt regnskab udsendes senest d. 27. marts. Bestyrelsen Sejlklubben København

5 - North Sails kommer og underholder med 3 fortæller de om ARC en tur-kapsejladsen har o e kas dk - Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø jer! 5

6 Pælene er skiftet Pælearbejdet er nu afsluttet, og vi skal snart i gang med en ny sæson. Ud over udskiftning af pælene har vi fået sat pæle til seks nye pladser yderst på bro 4. Flydebroen er på vej. Der blev en ny plads indvendig på bro 2, således at gl. plads 208 nu er 210, 220 nu er 222 osv. Der vil blive sørget for at nummerskiltene bliver rettet til, således at bådejerne kan finde hjem. Yderst ved bro 7 og 8 er pælene erstattet med nye træpæle. Træpælene er mere stive end stålpælene, og de fylder mere, men de kan bedre kunne vind og sø i havnehullet. Der mangler stadig to afviserpæle inderst mellem bro 3 og 4 Der har været meget flytten rundt, og det fortsætter i foråret Det skyldes, at det ikke lige kunne lykkes at slå pælene der, hvor det var planlagt, ligesom vi har valgt at ændre på nogle pladser for at få en bedre udnyttelse havnen. Vi har også fået rettet springene i pælerækken, så besejlingen er mere simpel. Nogle plader er blevet større og andre mindre. Når pladsudvalget fordeler pladser, regner vi med bruttomål for pladsstørrelsen og trækker 20 cm fra, hvor der er stålpæle og 30 cm fra ved træpæle, lige som vi trækker pæletykkelsen fra længdemålet for at få et nyttemål, der kan fordeles både efter. Når de nye pæle tages i brug, kan der sættes indhalerliner op. Det gør besejlingen nemmere, og det stabiliser også flydebroerne. Vær opmærksom på ikke at totte indhalerlinerne for hårdt til at begynde med. Flydebroen kan nemt trækkes til den ene side, hvis der ikke trækkes jævnt fra begge sider. Stormen i vinter viste, at ved ekstremt højvande og sø kan fortøjningerne hoppe af pælene, når fortøjningerne ligger over pælenes kroge. Derfor foreslår vi, at der fortøjres under krogene, og at fortøjningerne sikres mod at glide i vandet med en strop til krogen. Se skitse. 6

7 Reflekser, hvid maling eller lys Synspunkter og informationer i denne artikel er forfatterens egne og deles ikke nødvendigvis af klubben. Hurra, vi har fået nye, nydelige fortøjningspæle i Sundkrogshavnen. Pælene består af en lodret jernskinne i H-profil. Udenpå er sat et svært rør af sort kunststof forsynet med et par vinger. Det hele er afsluttet med en kalot af sort kunststof på toppen. Det ser pænt ud, og da de nye pæles diameter er mindre end de tidligere træpæles, er der mere plads til bådene. De laver heller ikke skader på bådene, når de glider forbi. Hvordan skal vi så bruge de nye pæle? Nummer på pladsen Jeg lagde som den første til ved bro 4. Heldigvis kunne jeg trække båden hen langs broen og finde min plads. Var jeg kommet fra søsiden, ville jeg ikke kunne finde den i et enkelt forsøg. En ide kunne være, at sætte små numre på pælene. Jeg vil i hvert fald sætte et diskret vandfast dymotangnummer på min pæl eller på anden måde få den til at skille sig ud fra de hundreder af andre. Fortøjning Hvordan fortøjer man til et jernrør med et plastikrør udenpå. Kan plastikrøret rotere, så et dobbelt halvstik ikke er sikkert? Jeg prøvede at dreje røret, men det virkede som om, det var forsvarligt sikret mod at dreje. Mit favoritfortøjningsknob til fortøjning er et dobbelt halvstik om pælen, sikret af et dobbelthalvstik om egen part. Det kunne ikke en gang pladsformanden løsne, da han flyttede min båd. Der er inspiration til fortøjningsknob og stik på Danske Bådejers hjemmeside: sejlads/i%20havn/fortoejning.aspx Afrunding af skarpe kanter Vingerne eller krogene til at hænge fortøjningen på, når man skal på en sejltur, har skarpe kanter. En let afrunding af kanterne med en grovfil, ville være hensigtsmæssig, så de skarpe kanter ikke skærer i tovværket, når det hænger og svinger i vinden. Må man det? Alternativt kunne man tage en sort plasticslange, sprætte den op på langs og sætte den over kanten. Refleks og hvidmaling De nye pæle er kulsorte og derfor vanskelige at se i mørke. Det var måske en ide at male de yderste pæle hvide og forsyne dem med refleksbånd. Den hvide farve ville kunne ses i det svage lys, som altid er på havnen i en storby, og refleksbåndet ville kunne ses, hvis man lyser på det med en projektør eller lygte. Man kunne også forsyne de yderste pæle med lysdiode-lys drevet af solceller, som oplader et batteri. Dem kender de fleste fra haven. Solceller er dog mest effektive om sommeren, hvor solen skinner mest, og hvor man ikke har så meget glæde af dem, fordi det ikke bliver rigtigt mørkt om natten. Af Peter Lauridsen 7

8 Din bøjeplads blev dyrere Der er opkrævninger på vej ud til bådejerne, og de er lidt større for mange, noget større for nogen og mindre for enkelte bådejere. Allerede på generalforsamlingen i 2011 var det kendt, at udgifterne til Københavns Havn er stigende, så klubbens økonomi er under pres. Derfor vedtog man en forhøjelse af bøjepladslejen fra 127 kr. pr kvadratmeter til 131 kr. pr kvadratmeter i Samtidig indregnede man, at bøjepladserne ville blive lidt større på grund af, at de nye pæle er smallere end de gamle træpæle. Længere og dyrere pladser I forbindelse med afslutningen af pælearbejdet har vi modtaget en ny opmåling af pladserne. Det har vist sig, at mange bøjepladser også er blevet lidt længere. Vi havde valget mellem, om de nye pæle skulle bankes i, så pladserne enten blev kortere eller længere end de gamle pladser. Lige som vi valgte at sætte pælene på en lige linje frem for at have spring i pælerækken. Samlet er bøjepladserne derfor blevet større, end de var ifølge den gamle opmåling. Enkelte pladser er blevet meget større Foto fra eller Stavreby meget - mindre vores udsigt end tidligere. mod dasset Pladsudvalget har derfor i samråd med bådejerne flyttet rundt på en del både, så alle får en plads, som båden kan være på. Opmålingen af bøjepladserne tjener som grundlag for fordelingsregnskabet i klubbens økonomi. Vi modtager en samlet regning fra Københavns Havn, og den fordeles til bådejerne i forhold til bøjepladsareal. Når arealet samlet er blevet større, vil kvadratmeterprisen stige lidt mindre end ellers. Det er jo den samme udgift, vi skal dele, uanset om vi bruger den gamle eller den nye opmåling. Kig på hjemmeside På den opkrævning, der er på vej pr. den 1. februar, kan du se, hvilken plads du er blevet tildelt og dens areal. På klubbens hjemmeside, www. sejlklubbenkbh.dk, er der lagt en liste over bruttomålene på alle bøjepladser. Hvis din plads er blevet uforholdsmæssig stor og dermed dyr - i forhold til båden, kan du kontakte pladsudvalget med henblik på at finde en mindre plads. Bådejere, der får en låneplads, modtager en opkrævning pr 1. marts, eller når tildelingen er faldet på plads. Kasserer Sten Emborg 8

9 Skygge på petanque-banen: Landanlægget ved Kalkbrænderihavnen har fået en lille ansigtsløftning, der kun bliveer bedre med tiden. Frivillige har plantet en række træer af arten dværgmispel, en gave fra Københavns Kommune, og med tiden skal de grønt bidrage til landmiljøet. 9

10 Slibestøv i støvsugeren Retningslinjer for anvendelse og udlån af slibemaskine og støvsuger. Det er lovpligtigt at opsamle alt slibestøv og afrensning af bundmaling på landpladsen. Den sikre og effektive at måde at opsamle afskrab og slibestøv på kan kun ske ved brug af et anlæg bestående af et vakuumskrabejern/excentersliber og en støvsuger med tilhørende slanger og mundstykker. Havnelavet har to sæt af disse anlæg, der kan fjerne % af alt slibestøv og afskrab fra bundafrensning. Udstyret udlånes hos havnefogeden i kontortiden mellem kl. 17:00 og kl.18:00, mod betaling af et depositum på kr. 500,-. For reservation henvend dig på eller dk Anlægget udleveres på landpladsen ved fremvisning af låneaftale og efter aftale med havnefogeden eller Jens Kvisgaard Betingelserne fremgår udlånsaftalen. I marts betales depositum og køb af slibetilbehør torsdag og tilbagebetales følgende torsdag, fra 1. april betales depositum mm. torsdag og tilbagebetales den følgende tirsdag dvs. lånet varer typisk fem dage henover en weekend. Der er også mulighed for udlån gennem Svanemøllehavnens havnekontor hverdage mellem kl Du skal selv betale tilbehøret og må kun bruge det tilbehør, der udleveres til anlægget af havnefogeden. Slibeskiver - forefindes i forskellige korntyper - knive til skrabe jernet og støvsugerposer købes til dagspris. Den enkelte låner er ansvarlig for anlægget. 10 Udstyret må ikke anvendes uden forudgående introduktion af Jens Kvisgaard/ havnefogeden eller en anden med kendskab til materiellet. Anvendelsen sker på eget ansvar og risiko. Støvsuger posen med slibestøv er miljøaffald, den lukkes forsvarligt og lægges sammen med malerrester i miljøcontaineren beregnet til maleraffald. Anlægget rengøres og afleveres i ordentligt stand til næste låners brug. Er udstyret beskadiget eller på anden måde i udu skal havnefogeden orienteres om det ved tilbagebetalingen af depositum. Ved misbrug eller misligehold af grejet hæfter du personligt for skaden - depositummet bliver tilbageholdt med risiko for en eventuel efterregning. Ved brug af støvsuger med slibemaskine/ skrabejern opnår du et godt resultat, og du er med til at tage det rette miljømæssigehensyn og overholder derved de retningslinjer, Dansk Sejlunion og Miljøministeriet har udstukket. Udstyret skal bruges, hvis du skal afslibe eller afrense gammel bådmaling. Målet og mustet er at undgå afskrab og slibestøv på landpladsen alle bedes bakke op om initiativet til gavn for vores miljø. På havnekontoret forfindes der en kort note omhandlende lovstof og tips om afslibning af bundmaling og maling af lystbåde samt Hempels Den lille søstærke. Materialet udleveres ganske gratis lærerig information for førstegangs-bundskrabere og for bådejere, der er i tvivl om procedurer og hvordan-gør-man-hvad og hvornår. Havnefoged John Vestergaard /pladsudvalget

11 Hven rundt ved nat - kapsejlads Tid: : Traditionsrige kapsejlads på ca. 30 sm rundt om Hven og Pinhättan fyr natten mellem fredag og lørdag. Sejlere fra hele Øresund deltager år efter år og vi vil bestræbe os på at endnu flere får øjnene op for og lyst til denne sejlads. Du kan tilmelde kapsejladsen på 100 til nytårkur Nytårskuren i Sejlklubben København samlede i år omkring 100 medlemmer til den traditionelle cava og kransekage. Formand Birgit Theils tv. bød velkommen And med flæskesteg Der var stor deltagelse til klubbens andespil 25. november, hvor menuen stod på flæskesteg med brun sovs, kartofler med rødkål samt gammeldagsæblekage. Anja havde pyntet flot op i klubhuset med gevinsterne. Stig og Jakob stod for slagets gang. Nyt fra havnen Miljø: Foråret står for døren og dermed også klargøring af båden, men husk at gøre det på en skånsom måde over for miljøet. Alt slibemalerarbejde skal foregå efter din klubs pladsreglemet, for at skåne andre bådejere på pladsen, dig selv og miljøet. Når affaldet skal bortskaffes, så sorter affaldet rigtigt, på miljøstationerne er der skilte med hvad, der skal i hvilke beholdere. Husk, det er dig selv, der indirekte kommer til at betale, hvis affaldet ikke er sorteret rigtig, og selskabet, der afhenter miljøaffaldet, er meget opmærksomme på dette. Navn på båden: Ifølge Københavns Havns havnereglementet skal fritidsfartøjer, der befinder sig på Københavns Havns søområde, være forsynet med navn og hjemhavn placeret på et synligt sted, således at fartøjet kan identificeres fra land. Er der ikke navn på båden, der kan ses fra land / broen, vil vi i første omgang sætte en seddel på båden og samtidig kontakte bådejeren. 11

12 På jagt efter sommer Den svenske skærgård er et fantastisk sted, hvor det altid er nemt at finde en god havn for vind og vejr. Er der højtrykssommer kan man finde lidt svale på de bare klipper i den ydre skærgård, blæser det op og bliver køligere kan man søge ind til en af de lidt større byer eller den indre skærgård. En sådan lidt blæsende kølig dag i juli sidste år sejlede vi ud fra Fiskebäckskil, hvor vi havde ligget et par dage med heldagsregn. Solen skinnede, og der blæste en jævn vind fra nordvest. Det gik huhej ud ad den afmærkede rende og op mod indsejlingen til Strömmarna. Undervejs havde vi et vidunderligt blik op gennem Gulmarn, som skærer sig dybt ind i landet. Høje klipper rejser sig på begge sider, og i eftermiddagslyset havde de et blåligt skær, der fik fjorden til at virke eventyragtig og dragende. Der er ingen havne eller naturhavne i Gulmarn, og vandet er lige så dybt som klipperne er høje, op til 118 m dybt. Vi rundede Lindholm og fandt den smalle passage ind i Skaftörännan, og vejret blev straks lidt mere sommerligt. Efter en masse zig og zag nåede vi til det sidste zag og kom ind i et meget smalt sund med en bro langs en græsbeklædt brink, hvor den ene sejlbåd lå ved siden af den anden. Efter en god times sejlads på 4,5 sømil, hvor vi næsten ikke havde set et øje, var der lige pludselig fuld af liv og total sommer. Der var heldigvis lige plads til os. Folk 12 badede, snakkede, grillede og hyggede sig. Vi var kommet til Bassholmen og blev hilst velkommen af nabobådene. Folk gik rundt i t-shirts påtrykt Bassholmens venner. Bassholmen er et sted, mange bådfolk kommer til igen og igen. Konen i nabobåden kunne fortælle, at de var kommet her hver sommer i mere end 30 år. Bassholmens venner støtter Foreningen Almuebåde, der har som formål at bevare de gamle bådtyper. Foreningen har til huse i det gamle bådværft. Der ligger gamle almuebåde ved bådbroen, og i værftsbygningerne er der udstillinger om bådbyggeri, sildefiskeri og livet i skærgården før i tiden. Værftet er et arbejdende værksted, der bygges fortsat træbåde. Til værftet hører også en stor bedding, det største skib, der er blevet bygget her, var barken Andriette på 308 ton. Det må have været noget af en udfordring at søsætte så stort et skib i det smalle sund, som ikke er mange meter bredt. Indtil 1974 ejedes øen med bådværft og landbrug af én ejer. Den rige skibsreder og værftsejer, som byggede barken Andriette byggede også i midten af 1800 tallet det pragtfulde hus med udskårne verandaer, som ligger lidt væk fra værftet. Her er der nu vandrerhjem. I 1974 købte Uddevalla Kommune øen. Basholmen er fredet, og der er ingen biler eller nogen form for komfort kun el, ferskvand og toilet. Er man løbet tør for en eller anden fornødenhed, skulle man efter sigende

13 være heldig at kunne købe den på vandrerhjemmet. For at bevare øens karakter, med marker og løvskov fragtes får og heste hertil om sommeren for at græsse. Man kan gå over alt på øen og opleve den skønneste natur. På vores aftentur kom vi så godt som to gange rundt om øen, først den ene vej og så den anden. En stor hesteflok havde i mellemtiden spærret tilbagevejen, og jeg turde ikke gå forbi. Min af og til medgørlige ægtemand indvilgede i at vende om og gå med mig hele vejen tilbage. Næste morgen lettede vi hækankeret og sejlede ud af Strömmarna med Ellös som mål. En smuk tur i det let omskiftelige sommervejr. Basholmen kan anbefales, hvis du er til naturoplevelse, historiske steder og basale havnefaciliteter. Det kræver lidt udfordrende navigation, men sejladsen dertil er et mål i sig selv. Pia Harder. Skinfaxe 13

14 Vandet forsvandt - og kom igen Stormvejret, der ramte Danmark natten mellem 27. og 28. november, skånede ikke Sundkrogshavnen. Der var vindstød af stormstyrke, og de høje bygninger accelererede vinden, så kraften blev endnu større. Samtidig havde længere tids blæsevejr presset vand ind i Øresund, så der var omkring 14 1,5m højvande. På bro 2 slap de yderste ankre, og broen drev ned mod bro 1 og skadede den båd, der lå der. Højvandet bevirkede, at fortøjninger slap pælene flere steder. Det betød at 8-9 både drev rundt i havnen eller havde mistet fortøjninger. Særlig var det svært at sikre to store både ved bro 1. Der var bøjede pæle, knækkede fortøjninger, udblæste sejl, el-ledninger med samlinger under vand, både ved faste broer der rev klamper af broerne, og både som ikke kunne affendre på grund af den høje vandstand. Fra hjemmesiden

15 15

16 Afsender: Sejlklubben København Sundkrogskaj Østerbro Heden og Havet Marie og Anders var et husmandspar fra den jyske hede. Gennem et langt liv havde de slidt og slæbt med jorden. Nu på deres gamle dage var de taget med husmandsforeningen på sommertur til havet. Hen under aften stod de oppe på klitten og kiggede ud over havet. Fra Hans Thiessen, Maru Tegning: Camilla Volkersen Marie lagde hovedet ind til Anders skulder og sagde: Nej - - jeg havde aldrig forestillet mig, at havet var så stort. Anders skulle vise, at han var manden, der kendte den store verden. Han svarede: Jow da. Det er meget større. Det erk un det øverste, du ser. Der er møj mer nedenunder.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 14/4 2011

Ordinær generalforsamling d. 14/4 2011 NR 1 Februar 2011 WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Ordinær generalforsamling d. 14/4 2011 Foto: Johnny Kaagaard Bestyrelsen: WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Sejlklubben København - Sundkrogskaj 19-2100 København Ø Formand

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vinteren, som vi husker den.

Vinteren, som vi husker den. foto. Lars NR. 2 MARTS 2013 39. ÅRGANG Vinteren, som vi husker den. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Sejlklubben går til filmen. Se side 14-15 AUGUSTA

Sejlklubben går til filmen. Se side 14-15 AUGUSTA NR 1// februar 2013 www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben går til filmen Se side 14-15 AUGUSTA Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Henrik Sengeløv tlf. 40 61 87 00 Kasserer:

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB.

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. 1 Klubbens navn er Silkeborg Sejlklub i forkortelse SSK med hjemsted i Silkeborg Kommune, og dens stander er blå med hvidt sejlskib og bogstaverne SSK. Klubbens formål er:

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Kapsejladser 2009. Pinseturen 2009. Billede konkurrence Læs mere side 18. Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?...

Kapsejladser 2009. Pinseturen 2009. Billede konkurrence Læs mere side 18. Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?... NR 3 MAJ 2009 WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Kapsejladser 2009 Læs mere side 29 Billede konkurrence Læs mere side 18 Pinseturen 2009 Læs mere side 11 Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?... Læs mere side

Læs mere