Side 14-15: Højvande i havnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 14-15: Højvande i havnen"

Transkript

1 NR 1 // Februar Side 14-15: Højvande i havnen

2 Sejlklubben København Sundkrogskaj København Ø Bestyrelsen: Formand Birgit Thejls tlf.: Næstformand Henrik Sengeløv tlf.: Kasserer Sten Emborg tlf.: Pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen tlf.: Bestyrelsesmedlem & sekretær Henrik Sieling tlf.: Bestyrelsesmedlem Erik Kragh-Hansen tlf.: Bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen tlf.: Bestyrelsesmedlem Jens Rosengaard tlf.: Best. suppleant Steffen Torvits tlf.: Best. suppleant Peter Clemmesen tlf.: til klubben: Henvendelser om økonomi, opkrævning o.lign. Henvendelser om bøjepladser, ventelisten og skur Henvendelser, indmeldelse o.lign. til Sejlerskolen Henvendelser om Kapsejlads Henvendelser om Klubhuset Henvendelser om alle øvrige driftsforhold Henvendelser om sociale aktiviteter Indlæg o.lign. til klubbladet Indlæg o.lign. til hjemmesiden Indmeldelser, adr. ændring samt øvrige henvendelser Bestyrelsens udvalgsansvarlige: Pladsudvalg Jan Bredde Andersen Driftsgruppen Klubhusudvalg Sejlerskole Kapsejladsudvalg Bladudvalg Fest/Aktivitetsudvalg Webudvalg Nordre Klubhusudvalg Lokalpolitisk udvalg Havnelavets bestyrelse Leif Jørgensen Birgit Thejls Peter Clemmesen / Martin Frandsen (skolechef) Erik Kragh-Hansen Henrik Sieling / Kirsten Danø (redaktør) Birgit Thejls Henrik Sieling Sten Emborg Henrik Sieling Birgit Thejls / Jens Rosengaard Brisen Udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 550 stk. Artikler til Brisen modtages gerne i Word, redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Ligeledes modtager vi gerne billeder i JPG format. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø / Redigering og layout: Poul Poulsen Web: Allan Johansson, Lillian Poulsen / Tryk: Kailow Express. 2

3 Indholdsfortegnelse Generalforsamling... 4 North Sails fortæller... 5 Nye pæle i hele havnen... 6 Forslag til forbedringer... 7 Bøjepladserne bliver dyrere... 8 Dværgmispel pynter og giver læ... 9 Slibestøv skal suges op Fem nye bådførere i sejlklubben På sommertur til Bassholmen Orkanen hærgede Historien om Heden og havet Velkommen! Tage Kørner Munir Laiq Carsten Lehmann Dennis Andreasen Marc Ziebe (under 25 år og under uddannelse) Claus Winge Fredsgaard Phung Vo Christian Hyldig Niels Løber Henrik Olsen Seiler Lisa Sengeløv 3

4 Generalforsamling 11. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sejlklubben København onsdag den 11. april 2012 kl i klubhuset. Der er indskrivning og sandwichs fra kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Godkendelse af takstblad og orientering om indeværende og kommende års budget 7. Valg af formand Birgit Thejls er på valg 8. Valg af næstformand ikke på valg i lige år 9. Valg af kasserer ikke på valg i lige år 10. Valg af pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen er på valg 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - Erik Kragh-Hansen og Jens 4 Rosengaard er på valg 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Suppleant Peter Clemmesen er på valg 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant En revisor og revisorsuppleanten er ikke på valg. Jens Juul Holst er på valg som revisor 14. Valg af ekstern revisor (Ernest og Young indstilles til genvalg) 15. Eventuelt Alle, der er på valg, indstilles til genvalg af bestyrelsen. Samtidig opfordrer bestyrelsen andre medlemmer til at stille op. Der er altid plads til og brug for aktive medlemmer - og indstillingen til hvem der anbefales kan sagtens! Forslag fra medlemmerne til dagsordens pkt. 5 og forslag til alle valg jf. pkt. 7 til 13 - skal være formanden i hænde senest d. 14. marts gerne på adressen Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til valg/genvalg, forslag til takstblad og budget samt regnskab udsendes senest d. 27. marts. Bestyrelsen Sejlklubben København

5 - North Sails kommer og underholder med 3 fortæller de om ARC en tur-kapsejladsen har o e kas dk - Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø jer! 5

6 Pælene er skiftet Pælearbejdet er nu afsluttet, og vi skal snart i gang med en ny sæson. Ud over udskiftning af pælene har vi fået sat pæle til seks nye pladser yderst på bro 4. Flydebroen er på vej. Der blev en ny plads indvendig på bro 2, således at gl. plads 208 nu er 210, 220 nu er 222 osv. Der vil blive sørget for at nummerskiltene bliver rettet til, således at bådejerne kan finde hjem. Yderst ved bro 7 og 8 er pælene erstattet med nye træpæle. Træpælene er mere stive end stålpælene, og de fylder mere, men de kan bedre kunne vind og sø i havnehullet. Der mangler stadig to afviserpæle inderst mellem bro 3 og 4 Der har været meget flytten rundt, og det fortsætter i foråret Det skyldes, at det ikke lige kunne lykkes at slå pælene der, hvor det var planlagt, ligesom vi har valgt at ændre på nogle pladser for at få en bedre udnyttelse havnen. Vi har også fået rettet springene i pælerækken, så besejlingen er mere simpel. Nogle plader er blevet større og andre mindre. Når pladsudvalget fordeler pladser, regner vi med bruttomål for pladsstørrelsen og trækker 20 cm fra, hvor der er stålpæle og 30 cm fra ved træpæle, lige som vi trækker pæletykkelsen fra længdemålet for at få et nyttemål, der kan fordeles både efter. Når de nye pæle tages i brug, kan der sættes indhalerliner op. Det gør besejlingen nemmere, og det stabiliser også flydebroerne. Vær opmærksom på ikke at totte indhalerlinerne for hårdt til at begynde med. Flydebroen kan nemt trækkes til den ene side, hvis der ikke trækkes jævnt fra begge sider. Stormen i vinter viste, at ved ekstremt højvande og sø kan fortøjningerne hoppe af pælene, når fortøjningerne ligger over pælenes kroge. Derfor foreslår vi, at der fortøjres under krogene, og at fortøjningerne sikres mod at glide i vandet med en strop til krogen. Se skitse. 6

7 Reflekser, hvid maling eller lys Synspunkter og informationer i denne artikel er forfatterens egne og deles ikke nødvendigvis af klubben. Hurra, vi har fået nye, nydelige fortøjningspæle i Sundkrogshavnen. Pælene består af en lodret jernskinne i H-profil. Udenpå er sat et svært rør af sort kunststof forsynet med et par vinger. Det hele er afsluttet med en kalot af sort kunststof på toppen. Det ser pænt ud, og da de nye pæles diameter er mindre end de tidligere træpæles, er der mere plads til bådene. De laver heller ikke skader på bådene, når de glider forbi. Hvordan skal vi så bruge de nye pæle? Nummer på pladsen Jeg lagde som den første til ved bro 4. Heldigvis kunne jeg trække båden hen langs broen og finde min plads. Var jeg kommet fra søsiden, ville jeg ikke kunne finde den i et enkelt forsøg. En ide kunne være, at sætte små numre på pælene. Jeg vil i hvert fald sætte et diskret vandfast dymotangnummer på min pæl eller på anden måde få den til at skille sig ud fra de hundreder af andre. Fortøjning Hvordan fortøjer man til et jernrør med et plastikrør udenpå. Kan plastikrøret rotere, så et dobbelt halvstik ikke er sikkert? Jeg prøvede at dreje røret, men det virkede som om, det var forsvarligt sikret mod at dreje. Mit favoritfortøjningsknob til fortøjning er et dobbelt halvstik om pælen, sikret af et dobbelthalvstik om egen part. Det kunne ikke en gang pladsformanden løsne, da han flyttede min båd. Der er inspiration til fortøjningsknob og stik på Danske Bådejers hjemmeside: sejlads/i%20havn/fortoejning.aspx Afrunding af skarpe kanter Vingerne eller krogene til at hænge fortøjningen på, når man skal på en sejltur, har skarpe kanter. En let afrunding af kanterne med en grovfil, ville være hensigtsmæssig, så de skarpe kanter ikke skærer i tovværket, når det hænger og svinger i vinden. Må man det? Alternativt kunne man tage en sort plasticslange, sprætte den op på langs og sætte den over kanten. Refleks og hvidmaling De nye pæle er kulsorte og derfor vanskelige at se i mørke. Det var måske en ide at male de yderste pæle hvide og forsyne dem med refleksbånd. Den hvide farve ville kunne ses i det svage lys, som altid er på havnen i en storby, og refleksbåndet ville kunne ses, hvis man lyser på det med en projektør eller lygte. Man kunne også forsyne de yderste pæle med lysdiode-lys drevet af solceller, som oplader et batteri. Dem kender de fleste fra haven. Solceller er dog mest effektive om sommeren, hvor solen skinner mest, og hvor man ikke har så meget glæde af dem, fordi det ikke bliver rigtigt mørkt om natten. Af Peter Lauridsen 7

8 Din bøjeplads blev dyrere Der er opkrævninger på vej ud til bådejerne, og de er lidt større for mange, noget større for nogen og mindre for enkelte bådejere. Allerede på generalforsamlingen i 2011 var det kendt, at udgifterne til Københavns Havn er stigende, så klubbens økonomi er under pres. Derfor vedtog man en forhøjelse af bøjepladslejen fra 127 kr. pr kvadratmeter til 131 kr. pr kvadratmeter i Samtidig indregnede man, at bøjepladserne ville blive lidt større på grund af, at de nye pæle er smallere end de gamle træpæle. Længere og dyrere pladser I forbindelse med afslutningen af pælearbejdet har vi modtaget en ny opmåling af pladserne. Det har vist sig, at mange bøjepladser også er blevet lidt længere. Vi havde valget mellem, om de nye pæle skulle bankes i, så pladserne enten blev kortere eller længere end de gamle pladser. Lige som vi valgte at sætte pælene på en lige linje frem for at have spring i pælerækken. Samlet er bøjepladserne derfor blevet større, end de var ifølge den gamle opmåling. Enkelte pladser er blevet meget større Foto fra eller Stavreby meget - mindre vores udsigt end tidligere. mod dasset Pladsudvalget har derfor i samråd med bådejerne flyttet rundt på en del både, så alle får en plads, som båden kan være på. Opmålingen af bøjepladserne tjener som grundlag for fordelingsregnskabet i klubbens økonomi. Vi modtager en samlet regning fra Københavns Havn, og den fordeles til bådejerne i forhold til bøjepladsareal. Når arealet samlet er blevet større, vil kvadratmeterprisen stige lidt mindre end ellers. Det er jo den samme udgift, vi skal dele, uanset om vi bruger den gamle eller den nye opmåling. Kig på hjemmeside På den opkrævning, der er på vej pr. den 1. februar, kan du se, hvilken plads du er blevet tildelt og dens areal. På klubbens hjemmeside, www. sejlklubbenkbh.dk, er der lagt en liste over bruttomålene på alle bøjepladser. Hvis din plads er blevet uforholdsmæssig stor og dermed dyr - i forhold til båden, kan du kontakte pladsudvalget med henblik på at finde en mindre plads. Bådejere, der får en låneplads, modtager en opkrævning pr 1. marts, eller når tildelingen er faldet på plads. Kasserer Sten Emborg 8

9 Skygge på petanque-banen: Landanlægget ved Kalkbrænderihavnen har fået en lille ansigtsløftning, der kun bliveer bedre med tiden. Frivillige har plantet en række træer af arten dværgmispel, en gave fra Københavns Kommune, og med tiden skal de grønt bidrage til landmiljøet. 9

10 Slibestøv i støvsugeren Retningslinjer for anvendelse og udlån af slibemaskine og støvsuger. Det er lovpligtigt at opsamle alt slibestøv og afrensning af bundmaling på landpladsen. Den sikre og effektive at måde at opsamle afskrab og slibestøv på kan kun ske ved brug af et anlæg bestående af et vakuumskrabejern/excentersliber og en støvsuger med tilhørende slanger og mundstykker. Havnelavet har to sæt af disse anlæg, der kan fjerne % af alt slibestøv og afskrab fra bundafrensning. Udstyret udlånes hos havnefogeden i kontortiden mellem kl. 17:00 og kl.18:00, mod betaling af et depositum på kr. 500,-. For reservation henvend dig på eller dk Anlægget udleveres på landpladsen ved fremvisning af låneaftale og efter aftale med havnefogeden eller Jens Kvisgaard Betingelserne fremgår udlånsaftalen. I marts betales depositum og køb af slibetilbehør torsdag og tilbagebetales følgende torsdag, fra 1. april betales depositum mm. torsdag og tilbagebetales den følgende tirsdag dvs. lånet varer typisk fem dage henover en weekend. Der er også mulighed for udlån gennem Svanemøllehavnens havnekontor hverdage mellem kl Du skal selv betale tilbehøret og må kun bruge det tilbehør, der udleveres til anlægget af havnefogeden. Slibeskiver - forefindes i forskellige korntyper - knive til skrabe jernet og støvsugerposer købes til dagspris. Den enkelte låner er ansvarlig for anlægget. 10 Udstyret må ikke anvendes uden forudgående introduktion af Jens Kvisgaard/ havnefogeden eller en anden med kendskab til materiellet. Anvendelsen sker på eget ansvar og risiko. Støvsuger posen med slibestøv er miljøaffald, den lukkes forsvarligt og lægges sammen med malerrester i miljøcontaineren beregnet til maleraffald. Anlægget rengøres og afleveres i ordentligt stand til næste låners brug. Er udstyret beskadiget eller på anden måde i udu skal havnefogeden orienteres om det ved tilbagebetalingen af depositum. Ved misbrug eller misligehold af grejet hæfter du personligt for skaden - depositummet bliver tilbageholdt med risiko for en eventuel efterregning. Ved brug af støvsuger med slibemaskine/ skrabejern opnår du et godt resultat, og du er med til at tage det rette miljømæssigehensyn og overholder derved de retningslinjer, Dansk Sejlunion og Miljøministeriet har udstukket. Udstyret skal bruges, hvis du skal afslibe eller afrense gammel bådmaling. Målet og mustet er at undgå afskrab og slibestøv på landpladsen alle bedes bakke op om initiativet til gavn for vores miljø. På havnekontoret forfindes der en kort note omhandlende lovstof og tips om afslibning af bundmaling og maling af lystbåde samt Hempels Den lille søstærke. Materialet udleveres ganske gratis lærerig information for førstegangs-bundskrabere og for bådejere, der er i tvivl om procedurer og hvordan-gør-man-hvad og hvornår. Havnefoged John Vestergaard /pladsudvalget

11 Hven rundt ved nat - kapsejlads Tid: : Traditionsrige kapsejlads på ca. 30 sm rundt om Hven og Pinhättan fyr natten mellem fredag og lørdag. Sejlere fra hele Øresund deltager år efter år og vi vil bestræbe os på at endnu flere får øjnene op for og lyst til denne sejlads. Du kan tilmelde kapsejladsen på 100 til nytårkur Nytårskuren i Sejlklubben København samlede i år omkring 100 medlemmer til den traditionelle cava og kransekage. Formand Birgit Theils tv. bød velkommen And med flæskesteg Der var stor deltagelse til klubbens andespil 25. november, hvor menuen stod på flæskesteg med brun sovs, kartofler med rødkål samt gammeldagsæblekage. Anja havde pyntet flot op i klubhuset med gevinsterne. Stig og Jakob stod for slagets gang. Nyt fra havnen Miljø: Foråret står for døren og dermed også klargøring af båden, men husk at gøre det på en skånsom måde over for miljøet. Alt slibemalerarbejde skal foregå efter din klubs pladsreglemet, for at skåne andre bådejere på pladsen, dig selv og miljøet. Når affaldet skal bortskaffes, så sorter affaldet rigtigt, på miljøstationerne er der skilte med hvad, der skal i hvilke beholdere. Husk, det er dig selv, der indirekte kommer til at betale, hvis affaldet ikke er sorteret rigtig, og selskabet, der afhenter miljøaffaldet, er meget opmærksomme på dette. Navn på båden: Ifølge Københavns Havns havnereglementet skal fritidsfartøjer, der befinder sig på Københavns Havns søområde, være forsynet med navn og hjemhavn placeret på et synligt sted, således at fartøjet kan identificeres fra land. Er der ikke navn på båden, der kan ses fra land / broen, vil vi i første omgang sætte en seddel på båden og samtidig kontakte bådejeren. 11

12 På jagt efter sommer Den svenske skærgård er et fantastisk sted, hvor det altid er nemt at finde en god havn for vind og vejr. Er der højtrykssommer kan man finde lidt svale på de bare klipper i den ydre skærgård, blæser det op og bliver køligere kan man søge ind til en af de lidt større byer eller den indre skærgård. En sådan lidt blæsende kølig dag i juli sidste år sejlede vi ud fra Fiskebäckskil, hvor vi havde ligget et par dage med heldagsregn. Solen skinnede, og der blæste en jævn vind fra nordvest. Det gik huhej ud ad den afmærkede rende og op mod indsejlingen til Strömmarna. Undervejs havde vi et vidunderligt blik op gennem Gulmarn, som skærer sig dybt ind i landet. Høje klipper rejser sig på begge sider, og i eftermiddagslyset havde de et blåligt skær, der fik fjorden til at virke eventyragtig og dragende. Der er ingen havne eller naturhavne i Gulmarn, og vandet er lige så dybt som klipperne er høje, op til 118 m dybt. Vi rundede Lindholm og fandt den smalle passage ind i Skaftörännan, og vejret blev straks lidt mere sommerligt. Efter en masse zig og zag nåede vi til det sidste zag og kom ind i et meget smalt sund med en bro langs en græsbeklædt brink, hvor den ene sejlbåd lå ved siden af den anden. Efter en god times sejlads på 4,5 sømil, hvor vi næsten ikke havde set et øje, var der lige pludselig fuld af liv og total sommer. Der var heldigvis lige plads til os. Folk 12 badede, snakkede, grillede og hyggede sig. Vi var kommet til Bassholmen og blev hilst velkommen af nabobådene. Folk gik rundt i t-shirts påtrykt Bassholmens venner. Bassholmen er et sted, mange bådfolk kommer til igen og igen. Konen i nabobåden kunne fortælle, at de var kommet her hver sommer i mere end 30 år. Bassholmens venner støtter Foreningen Almuebåde, der har som formål at bevare de gamle bådtyper. Foreningen har til huse i det gamle bådværft. Der ligger gamle almuebåde ved bådbroen, og i værftsbygningerne er der udstillinger om bådbyggeri, sildefiskeri og livet i skærgården før i tiden. Værftet er et arbejdende værksted, der bygges fortsat træbåde. Til værftet hører også en stor bedding, det største skib, der er blevet bygget her, var barken Andriette på 308 ton. Det må have været noget af en udfordring at søsætte så stort et skib i det smalle sund, som ikke er mange meter bredt. Indtil 1974 ejedes øen med bådværft og landbrug af én ejer. Den rige skibsreder og værftsejer, som byggede barken Andriette byggede også i midten af 1800 tallet det pragtfulde hus med udskårne verandaer, som ligger lidt væk fra værftet. Her er der nu vandrerhjem. I 1974 købte Uddevalla Kommune øen. Basholmen er fredet, og der er ingen biler eller nogen form for komfort kun el, ferskvand og toilet. Er man løbet tør for en eller anden fornødenhed, skulle man efter sigende

13 være heldig at kunne købe den på vandrerhjemmet. For at bevare øens karakter, med marker og løvskov fragtes får og heste hertil om sommeren for at græsse. Man kan gå over alt på øen og opleve den skønneste natur. På vores aftentur kom vi så godt som to gange rundt om øen, først den ene vej og så den anden. En stor hesteflok havde i mellemtiden spærret tilbagevejen, og jeg turde ikke gå forbi. Min af og til medgørlige ægtemand indvilgede i at vende om og gå med mig hele vejen tilbage. Næste morgen lettede vi hækankeret og sejlede ud af Strömmarna med Ellös som mål. En smuk tur i det let omskiftelige sommervejr. Basholmen kan anbefales, hvis du er til naturoplevelse, historiske steder og basale havnefaciliteter. Det kræver lidt udfordrende navigation, men sejladsen dertil er et mål i sig selv. Pia Harder. Skinfaxe 13

14 Vandet forsvandt - og kom igen Stormvejret, der ramte Danmark natten mellem 27. og 28. november, skånede ikke Sundkrogshavnen. Der var vindstød af stormstyrke, og de høje bygninger accelererede vinden, så kraften blev endnu større. Samtidig havde længere tids blæsevejr presset vand ind i Øresund, så der var omkring 14 1,5m højvande. På bro 2 slap de yderste ankre, og broen drev ned mod bro 1 og skadede den båd, der lå der. Højvandet bevirkede, at fortøjninger slap pælene flere steder. Det betød at 8-9 både drev rundt i havnen eller havde mistet fortøjninger. Særlig var det svært at sikre to store både ved bro 1. Der var bøjede pæle, knækkede fortøjninger, udblæste sejl, el-ledninger med samlinger under vand, både ved faste broer der rev klamper af broerne, og både som ikke kunne affendre på grund af den høje vandstand. Fra hjemmesiden

15 15

16 Afsender: Sejlklubben København Sundkrogskaj Østerbro Heden og Havet Marie og Anders var et husmandspar fra den jyske hede. Gennem et langt liv havde de slidt og slæbt med jorden. Nu på deres gamle dage var de taget med husmandsforeningen på sommertur til havet. Hen under aften stod de oppe på klitten og kiggede ud over havet. Fra Hans Thiessen, Maru Tegning: Camilla Volkersen Marie lagde hovedet ind til Anders skulder og sagde: Nej - - jeg havde aldrig forestillet mig, at havet var så stort. Anders skulle vise, at han var manden, der kendte den store verden. Han svarede: Jow da. Det er meget større. Det erk un det øverste, du ser. Der er møj mer nedenunder.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. 19. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. V2, 23 april 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. 25. jan. 2010 Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Leif Jørgensen (LJ), Jens Rosengaard (JR),

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E 1 Havnens vedligehold og pladsleje 2005/2006 Der er i vinterens løb udarbejdet en tilstandsrapport for havnen af Cowi a/s, med henblik på at kunne langtids-planlægge

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. 6. august 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. 13. marts 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt. 2011. 15. okt. 2011. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Peter Clemmensen (PC), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Henrik

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København 1) Til stede: merne: Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard (JR), Steffen Torvits (ST), Grete Ørskov (GØ), Jacob Rubæk Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. 25. okt. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Erik Kragh- Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. 18 november 2014, v2 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30. V2, 26 marts 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Referat af bestyrelsesmøde nr. 73 - den 17. august 2015 kl. 17.30 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. 4. juni 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), og Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010. 14. feb. 2010. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Leif Jørgensen (LJ), Jens Rosengaard (JR),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. 9. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Side 9: Tågen kom snigende...

Side 9: Tågen kom snigende... NR 4 // November 2011 www.sejlklubbenkbh.dk Side 9: Tågen kom snigende... Lillian poulsen WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen: Formand Birgit Thejls

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 41, d. 14. juni 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 41, d. 14. juni 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 41, d. 14. juni 2012. 16. juni 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Erik Kragh-Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv (HSE), Jan Bredde Andersen

Læs mere

Klar til 2014. Generalforsamling side 6

Klar til 2014. Generalforsamling side 6 NR 2 // marts 2014 www.sejlklubbenkbh.dk Klar til 2014 Generalforsamling side 6 Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Kasserer: Sten

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012 Agenda 2012 0) Velkommen v/ Jyske Bank Velkommen v/ Formanden 2) Valg af Dirigent + Referent 3) Formandens beretning 4) Regnskab til godkendelse 5)

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Sejlklubben København, 11. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Sejlklubben København, 11. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Sejlklubben København, 11. april 2012 Dagsorden: April 2012 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013 Agenda 2013 0) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Velkommen v/ Sparekassen Himmerland Velkommen v/ Formanden Valg af Dirigent + Referent Formandens beretning Regnskab

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren.

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren. VEDTÆGTER for Spækhugger Klubben Del 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Spækhugger Klubben. 1.2 Klubbens adresse er formandens. Del 2 Spækhugger Klubbens formål 2.1 Det er Spækhugger Klubbens

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Til stede: Hus nr. 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 71, 69, 63, 61, 59, 57, 55 Niels bød velkommen

Læs mere

V L E K L O K M O M M E M N

V L E K L O K M O M M E M N VELKOMMEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (K.A.S.) er mødestedet i Københavns centrum for sejlere, der aktivt vil deltage i en attraktiv del af den danske kulturarv at lære sejlerfaget fra bunden og nyde sølivets

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre.

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Standerhejsning 29.april 2017 Velkomst. Velkommen til standerhejsning 2017. Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Jeg er siden sidste stander

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Fra Stumpemarked. Vi mangler desværre stadigvæk at få rammet pæle ned ved både bro 2 og bro 3; vi har ikke glemt projektet med nedramning af pæle

Fra Stumpemarked. Vi mangler desværre stadigvæk at få rammet pæle ned ved både bro 2 og bro 3; vi har ikke glemt projektet med nedramning af pæle Esbjerg Søsport Nyhedsbrev nummer 72 september 2009 Fra Stumpemarked Formanden har ordet: Sejlersæsonen 2009 er ikke ovre endnu, men desværre lakker det alt for hurtigt mod enden. Vi har haft meget vekslende

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Det ekstra punkt den lille overraskelse: Udnævnelse af æresmedlem Kaj Fink.

Læs mere