Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage"

Transkript

1 Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig hårdt. Når man renser for, at antallet for indvandrere fra ikke-vestlige lande har været stigende i de seneste to år, viser det sig, at beskæftigelsesfaldet blandt indvandrere har været mere end dobbelt så stort som for danskere. af forskningschef Mikkel Baadsgaard 7. februar 211 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra august 28 til august 21 er beskæftigelsen blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande faldet med 12,8 pct., når der renses for den underliggende befolkningsudvikling. Til sammenligning er beskæftigelsen blandt danskere faldet med,3 pct. i samme periode. Beskæftigelsesfaldet for efterkommere fra ikke-vestlige lande har været endnu større, når der renses for demografi, men det modsvares af en markant stigning i antallet af studerende (SUmodtagere uden beskæftigelse). I perioden fra 1994 til 27 er integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet gradvist blevet bedre, og forskellen i (lønmodtager)beskæftigelsesfrekvensen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere er reduceret markant. Det særligt kraftige beskæftigelsesfald blandt ikke-vestlige indvandrere i de seneste par år har imidlertid medført, at det nu igen går den forkerte vej med integrationen, idet forskellen mellem danskeres og indvandreres beskæftigelsesfrekvens er steget. Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere Til at belyse beskæftigelsesudviklingen for forskellige befolkningsgrupper anvendes beskæftigelsesoplysningerne i Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database. Ved at kombinere disse data med registeroplysninger i Danmarks Statistik er det muligt at belyse udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen for specifikke grupper frem til august 21. Det skal understreges, at beskæftigelsen blandt selvstændige ikke indgår i analysen. I boks 1 sidst i analysen er de anvendte data nærmere beskrevet. Beskæftigelsesoplysningerne i DREAM-databasen viser, at det samlede antal lønmodtagere mellem år er faldet med 139. personer fra august 28 til august 21. Det svarer til et fald i (lønmodtager) beskæftigelsen på,9 pct. Dette fremgår af tabel 1 1. Tabel 1. Udvikling i antal lønmodtagere og befolkningstal, Lønmodtagere (18-64 år) Befolkning (18-64 år) Ændring 8-1 Ændring Ændring 8-1 Ændring personer 1. personer Dansk 2173,7 237,1-136,6-6,3 36, 323,8-32,2-1,1 Indvandrere, vestlige lande 6,7 69, 3,8,8 116,3 13,7 14,4 12,4 Indvandrere, ikke-vestlige lande 9,9 89,3-6,7-6,9 27,3 221,2 13,9 6,7 Efterkommere, vestlige lande 4,7 4,4 -,3-6,1 7,3 7,,2 2,4 Efterkommere, ikke-vestlige lande 12,2 12,8,6, 22, 28,6 6,1 27, All 232,2 2213, -139,1 -,9 349, 3411,9 2,3,1 Anm.: Opgørelsen vedrører august måned. Kilde: AE på baggrund af DREAM september 21 og Danmarks Statistik. Samtidig viser tabellen, at antallet af lønmodtagere fra ikke vestlige lande procentvist er faldet omtrent lige så meget som blandt danskere. Det peger umiddelbart på, at indvandrere fra ikke-vestlige lande ikke er hårdere ramt af krisen end danskere. I perioden er der imidlertid samtidig sket en stigning i antallet af årige ikke-vestlige indvandrere på 6,7 pct., hvilket har dæmpet det antalsmæssige fald i beskæftigelsen for denne gruppe. Til at belyse, hvordan forskellige befolkningsgrupper er ramt af beskæftigelsesfaldet, bør udviklingen i beskæftigelsen derfor ses i sammenhæng med befolkningsudviklingen for den pågældende gruppe. Det er derfor udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen, der er det relevante mål. 1 Heri er indregnet personer i støttet beskæftigelse, herunder personer i fleksjob, løntilskud mv. Da der i perioden her været en stigning i antal personer i støttet beskæftigelse, har det underliggende fald i den ordinære beskæftigelse været endnu større end de 139. personer, der nævnes ovenfor. 2

3 Dobbelt så stort beskæftigelsesfald blandt indvandrere I tabel 2 er der netop vist udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen fra 28 til 21 fordelt på herkomst. Tabellen viser bl.a., at andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der er i beskæftigelse blandt de årige, er faldet fra 46,3 pct. til 4,4 pct. i perioden. Det svarer til et procentvist fald i beskæftigelsesfrekvensen på 12,8 pct. Faldet i beskæftigelsesfrekvensen svarer til, at lønmodtagerbeskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere i august 21 er ca. 13. personer lavere, end den ville have været ved uændret beskæftigelsesfrekvens. Til sammenligning er beskæftigelsesfrekvensen faldet med,3 pct. blandt danskere. Beskæftigelsesfaldet (renset for befolkningsudviklingen) har derfor været dobbelt så stort blandt indvandrere fra ikkevestlige lande sammenlignet med danskere. Hvis faldet i beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere havde været det samme (målt i pct. point) som blandt danskere, ville beskæftigelsesfaldet blandt ikke-vestlige indvandrere kun have været på omkring 8. personer dvs.. personer mindre, end de 13. personer som den faktiske udvikling i beskæftigelsesfrekvensen tilsiger 2. Tabel 2. Beskæftigelsesfrekvens årige opdelt på herkomst Ændring point Dansk 71,1 67,4-3,8 -,3 Indvandrere, vestlige lande 6, 3,2-3,3 -,8 Indvandrere, ikke-vestlige lande 46,3 4,4 -,9-12,8 Efterkommere, vestlige lande 63,8 8,6 -,3-8,3 Efterkommere, ikke-vestlige lande 4,1 44,7-9,4-17,3 I alt 69, 64,9-4,1-6, Anm.: Opgørelsen vedrører august måned. Kilde: AE på baggrund af DREAM september 21 og Danmarks Statistik. Unge og efterkommere hårdest ramt For både danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande har beskæftigelsesfaldet været klart størst blandt de unge. For begge grupper er (lønmodtager)beskæftigelsesfrekvensen således faldet med over 1 pct. point blandt de årige. Det fremgår af figur 1A og 1B, der viser ændringen i beskæftigelsesfrekvensen fra 28 til 21 (august) fordelt på alder både opgjort i procent og procentpoint. Samtidig viser figurerne, at beskæftigelsesfaldet blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande for stort set alle aldersgrupper under 6 år har været større end blandt danskere. 2 Det bemærkes, at beregningen af, hvor meget beskæftigelsesfaldet ville have været blandt ikke-vestlige indvandrere, hvis beskæftigelsesfaldet blandt ikke-vestlige indvandrere svarede til faldet i beskæftigelsesfrekvensen blandt danskere, afhænger af, om der tages udgangspunkt i ændringen i beskæftigelsesfrekvensen målt i pct. point eller pct. 3

4 Figur 1A. Procentvis ændring i beskæftigelsesfrekvens opdelt på alder, Figur 1B. Ændring i beskæftigelsesfrekvens opdelt på alder, Danskere Indvandrere, ikke-vestlige point point Danskere Indvandrere, ikke-vestlige Anm.: årige indgår i opgørelsen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Anm.: årige indgår i opgørelsen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Efterkommere fra ikke-vestlige lande er klart den gruppe, der har oplevet det største fald i beskæftigelsen, idet beskæftigelsesfrekvensen for denne gruppe er faldet med hele 17,3 pct. Dette fald dækker over, at beskæftigelsesantallet kun er steget med, pct. på trods af, at antallet af ikke-vestlige efterkommere er steget med 27, pct. i perioden fra 28 til 21. Modstykket til, at beskæftigelsesfrekvensen er faldet for både danskere, indvandrere og efterkommere, er, at der i samme periode er sket en stigning i andelen af de årige, der modtager overførselsindkomst mv. For eksempel dækker faldet i beskæftigelsesfrekvensen på,9 pct. point for indvandrere fra ikke-vestlige lande over en stigning i andelen på dagpenge/kontanthjælp på 2,2 pct. point samt en stigning i SU-modtagere og førtidspensionister på henholdsvis 1, og 1,4 pct. point. Det fremgår af tabel 3. Samtidige fremgår det, at den markante reduktion i beskæftigelsen blandt efterkommere fra ikkevestlige lande modsvares af en kraftig stigning i andelen på dagpenge/kontanthjælp og andelen på SU. Den stigende andel, der modtager SU, afspejler en af de få positive sidegevinster, der er af krisen nemlig at flere vælger at tage en uddannelse. Tabel 3. Ændring i beskæftigelses- og overførselsfrekvenser fra opdelt på herkomst Dagpenge, kontanthjælp SU Beskæftigelse Førtidspension Efterløn Øvrige point Dansk -3,8 2,6 1,1,1 -,4, Indvandrere, vestlige lande -3,3 2,,7 -, -,6 1,2 Indvandrere, ikke-vestlige lande -,9 2,2 1, 1,4 -,2 1, Efterkommere, vestlige lande -,3 3, 3,,1,2 -,9 Efterkommere, ikke-vestlige lande -9,4 4,8 4,4,2,,1 All -4,1 2,6 1,1,1 -,4,7 Anm.: Opgørelsen vedrører august måned. Dagpenge/kontanthjælp indeholder også perioder i aktivering. Kilde: AE på baggrund af DREAM september 21 og Danmarks Statistik. 4

5 Det er ikke alle grupper af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der er lige hårdt ramt af krisen beskæftigelsesmæssigt. Som det fremgår af figur 2A, er indvandrere fra Somalia og Afghanistan blandt de grupper, der har oplevet det største fald i beskæftigelsen, idet beskæftigelsesfrekvensen for disse grupper er reduceret med mere end 2 pct. fra 28 til 21. Derimod har indvandrere fra Marokko kun oplevet et fald i beskæftigelsesfrekvensen på, pct. omtrent svarende til beskæftigelsesfaldet blandt danskere. Figur 2A. Procentvis ændring i beskæftigelsesfrekvens opdelt på oprindelsesland Figur 2B. Ændring i beskæftigelsesfrekvens opdelt på oprindelsesland, point -2 point Somalia Afghanistan Filippinerne Irak Libanon Bosnien Sri Lanka Tyrkiet Iran Kina Jugoslavien Vietnam Thailand Pakistan Marokko Afghanistan Filippinerne Somalia Sri Lanka Bosnien Thailand Vietnam Kina Irak Tyrkiet Iran Jugoslavien Libanon Pakistan Marokko Anm.: Opgørelsen vedrører august måned og omfatter årige. Kilde: AE på baggrund af DREAM september 21 og Danmarks Statistik. Anm.: Opgørelsen vedrører august måned og omfatter årige. Kilde: AE på baggrund af DREAM september 21 og Danmarks Statistik. I perioden fra midten af 199 erne til 27 er (lønmodtager)beskæftigelsesfrekvensen steget markant for gruppen af indvandrere fra ikke-vestlige lande. I 1994 var det således kun 27,3 pct. af de årige indvandrere fra ikke-vestlige lande, der var lønmodtagere, mens denne andel i 27 var steget til 1, pct. Det viser den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Der er således sket en betydelig forbedring af indvandreres integration på arbejdsmarkedet i denne periode, som har medført, at forskellen i lønmodtagerbeskæftigelsesfrekvens mellem danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande er reduceret fra omkring 4 til 24 pct. point i perioden. De seneste to års kraftige fald i beskæftigelsen for navnlig indvandrere fra ikke-vestlige lande har imidlertid medført, at forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem danskere og indvandrere fra ikkevestlige lande igen er blevet udvidet. Hvis man forlænger lønmodtagerfrekvenserne fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) med de seneste knap 2 års udvikling i beskæftigelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database, så viser det sig, at forskellen mellem (lønmodtager) beskæftigelsesfrekvensen blandt danskere og ikke-vestlige indvandrere er steget fra 24,2 pct. point til 26,7 pct. point. Man skal tilbage til november 2 for at finde en tilsvarende stor forskel i lønmodtagerfrekvensen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere. Dette fremgår af figur 3B. I bilag 1 er forskellen mellem lønmodtagerbeskæftigelsen i RAS og DREAM-databasen nærmere belyst.

6 Figur 3A. Lønmodtagerbeskæftigelsesfrekvens opdelt på herkomst Figur 3B. Forskel i beskæftigelsesfrekvens mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Danskere Indvandrere, ikke-vestlige point point Anm.: Frem til 28 (november) er opgørelsen baseret på lønmodtagerandelen blandt de årige ifølge den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik(ras). Denne tidsserie er forlænget med de årlige ændringer i beskæftigelsesfrekvensen ifølge DREAM. Ændringen fra 29 til 21 vedrører perioden november 29 til august 21, da der endnu ikke foreligger data for november 21. Faldet i lønmodtagerandelen fra november 27 til november 28 er påvirket af ændringer i datagrundlaget til dannelse af RAS. Kilde: AE på baggrund af DREAM september 21 og Danmarks Statistik. Boks 1. Nærmere om beskæftigelsesoplysningerne i DREAM Beskæftigelsesoplysningerne i DREAM er baseret på eindkomstregisteret i SKAT. Dette register indeholder bl.a. månedlige oplysninger om udbetaling af løn og indkomstoverførsler, ATP-indbetalinger mv. Disse oplysninger indberettes for alle personer med meget lille forsinkelse i forhold til optjeningsperioden. I DREAM er beskæftigelsesoplysningerne baseret på de månedlige ATP-indbetalinger i eindkomstregisteret. Det er således kun beskæftigelse, som udløser ATP-indbetalinger, der indgår. Det indebærer som udgangspunkt, at selvstændige ikke indgår, og at lønmodtagere med et lille beskæftigelsesomfang (under 9 timer om ugen) heller ikke optræder som beskæftiget i DREAM. Det forhold, at beskæftigelsesoplysningerne er baseret på ATP-indbetalinger, gør, at statistikker baseret på disse oplysninger har visse lighedspunkter med den tidligere statistik om ATP-beskæftigelsen fra Danmarks Statistik. En afgørende forskel er imidlertid, at oplysningerne nu foreligger på individniveau, så det via CPR-nummeret er muligt at koble med andre registre. Beskæftigelsesoplysningerne foreligger i DREAM på månedsniveau fra januar 28 til september 21. Erfaringsmæssigt er beskæftigelsesniveauet i (navnlig) den sidste måned undervurderet på grund af forsinkelser i indberetninger. I denne analyse er derfor valgt at se på beskæftigelsesoplysninger for august måned 21 sammenholdt med august måned 28. Beskæftigelsesoplysningerne er koblet med befolkningsstatistikken i Danmarks Statistik, så det kun er de personer, der har bopæl i Danmark primo det pågældende kvartal. Opgørelsen for august måned 21 baseres således på personer med bopæl i Danmark pr. 1. juni 21. Analysen medtager kun personer mellem 18 og 64 år. 6

7 Bilag 1. Sammenligning mellem RAS og DREAM Som nævnt indledningsvis er analysen baseret på beskæftigelsesoplysninger fra DREAM, som omfatter lønmodtagere, der indbetaler ATP. Lønmodtagere med lav arbejdstid (under 9 timer om ugen) betaler som udgangspunkt ikke ATP-bidrag og vil dermed ikke optræde som lønmodtagere i DREAM. Det er en af grundene til, at lønmodtagerandelen i DREAM er (lidt) lavere end lønmodtagerandelen ifølge den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Forskellen i lønmodtagerandelen mellem DREAM og RAS i november 28 er vist i figur B1. Som det fremgår, er lønmodtagerandelen i RAS kun lidt højere end i DREAM for aldersgrupperne over 3 år. Derimod er der en forholdsvis stor forskel i lønmodtagerandelen blandt de unge i de to opgørelser. At forskellen er særlig stor blandt de unge, afspejler formentlig primært, at mange unge har kort arbejdstid (fx blandt studerende), og disse indgår som udgangspunkt ikke i DREAM (hvis arbejdstiden er under 9 timer om ugen), men vil indgå i RAS. Figur B1. Lønmodtagerandel i DREAM og RAS fordelt på alder, november RAS DREAM Anm.: Opgørelsen vedrører november 28. Kilde: AE på baggrund af DREAM september 21 og Danmarks Statistik. 7

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere