Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Skema for tildeling af timer vådhaller Samlet - udg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg"

Transkript

1 Indgående post uge 28 ( Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Kluboversigt tildelte timer i xlsx Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Opsamling på skema retur trægulv - udg. 2 med eliterettelser.xlsx Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Skema for tildeling af timer vådhaller Samlet - udg Fordeling af timer i vådområder (2) DONG Energy Thermal Power A/S, Skærbækværket Blok 3_AGArapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Skema til 12-by vedr ændring på aftalen xls Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler Referat fra Bestyrelsesmøde Trekantområdets Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S konkursbegæring OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen mail vedr. nøgler OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen disponeret og kørelister OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen vedr. overtagelse af Caregruppens borgere om natten OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen : Caregruppens køreliste OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen VS: [Sagsnr.:14/2551] - [Dok.nr.:15770/14] Meddelelse om OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen varsel af strejke og blokade mod virksomheden Fra DK-Nyt OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen Kvittering for nøgler/caregruppen _001.pdf OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen opfølgning fra Distrikt OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen opfølgning fra Distrikt OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen Caregruppen ApS under konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen forbrugt Distrikt OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen Tilbagemelding fra opgaver ved. Care gruppens konkurs D OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen beregnet vedr. omkodning Caregruppens konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen omkostninger vikarkorpset: Caregruppens konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen D 4 omkostninger Opfølgning efter Caregruppens Konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen omkostninger for AV : Opfølgning efter Caregruppens Konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen Nattevagt omkostninger Opfølgning efter Caregruppens Konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen udgifter ifm planlægning Caregruppens konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen Skema C, Ullerupdalvej afd. 396 og 331 Kuben management Støttesag Ullerupdalvej 94-96, afdeling 331, Boligkontoret Fredericia - matr.nr. 147g Fredericia Kobbeljorder Re: partshøring vedrørende afslutning af oprensning af Vejrmosegårds Allé 78, 7000 Fredericia olieforurening på Vejrmosegårds allé 78, 7000 Fredericia SV: partshøring vedrørende afslutning af oprensning af Vejrmosegårds Allé 78, 7000 Fredericia olieforurening på Vejrmosegårds allé 78, 7000 Fredericia Orientering vedr. jordforurening Region Syddanmark Vejrmosegårds Allé 78, 7000 Fredericia AMO - tilrettet regnskab 2013 d Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler AMO Regnskab tilrettet d Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler 2013

2 38711 Tilbagemelding på årsrapport "Afledning af spildevand fra Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia DONGs råolieterminal " DONG Oil Pipe Egenkontrolrapport 2013 med bilag 9 DONG E&P DK A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Ophævelse af rundskrivelser på kørekortområdet Rigspolitiet De nye kørekortregler, kørekortregisteret SV: Legepladsrapport Kemira Grunden Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Fra Haderslev: Spørgsmål vedr. erfaringer med BRND Valg af nyt bookingsystem VS: Spørgsmål vedr. erfaringer med BRND - BRND Valg af nyt bookingsystem prisliste_kommuner.pdf Vejlevej 100, prisoverslag for delvis oprensning Vejlevej 100, 7000 Fredericia Revideret rapport Vejlevej/Thygesminde Allé Vejlevej 100, 7000 Fredericia Infomail om vådområdeindsats, herunder regneark med kvantificeringaf fosfortab - april Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Infomail om vådområdeindsats mv (herudner fosforkvantificering) - Juni Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Infomail om vådområdeindsats (udelukkende kvantificering af fosfor) - Juli Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Referat fra kommunernes netværksmøde for vådområder, juni Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Omfordeling af vådmrådeindsats - info fra Naturstyrelsen.pdf Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof VS: Rykker nr.2 - VS: Benyttelse af minibusser i bofællesskaber Takststigning bofællesskabsbusser m.v Telefonnotat Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia SV: Tegninger Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia SV: Tegninger Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia Sikker mail: Referart af dialogmødet juni 2014 Udbetaling Danmark Dialogmøder - Udbetaling Danmarks kontrolindsats Referart af dialogmøder juni 2014 Udbetaling Danmark Dialogmøder - Udbetaling Danmarks kontrolindsats Datatilsynets udtalelse Datatilsynet Datatilsynet - henvendelse om sikkerhedsbrist i Fredericia Udbud vintertjenester Fredericia Udbud af vintertjenester Revideret kloakplan P. H. Jensen ApS Martine Christoffersens Vej 45, 7000 Fredericia Indgået henvendelse til borgmesteren, Møde - stævning Henvendelse om grundpriser Behovs Budget 2014 april 2014.pdf samarbejdsaftale mellem Fredericia og Frivilligcenter Fredericia Specifikation af øgede udgifter 2014 og frem for Frivilligcenter Frederi...pdf samarbejdsaftale mellem Fredericia og Frivilligcenter Fredericia Re: Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia, BEA INVEST A/S Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Rykker nr. 2: Udbetaling til Trinitatis Kirke Juli RE: Vedr. Violvej Violvej 24, 7000 Fredericia Ændret slutdato for tilsagn for vådområdeprojekt Vådområde ved Flansbæk Underskrevet hegnsynsprotokol Hegnsynsag: Stenten 8 og Stenten støjklage Solbakken kl Klage over støjgener fra containerterminalen omkring

3 47240 Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(33) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(10) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Klager_Miljø_Støjklage Solbakke Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(11) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Støjklage Solbakken 5, , kl Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Støjklage Solbakken 5, kl Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Støjklage Solbakken 14, kl Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(12) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(38) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Sikker mail: OIB Borger - BY180 - Færdigmelding af Per Aagaard Jensen Idasvej 3, 7000 Fredericia byggearbejde Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Glen Leonhard Asser Jensens Vej 3, 7000 Fredericia Annulleringsbrev vedr Undervisningsministeriet Fr.Holm Projekt: Kompensation af kommunen ved deltagelse i forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. klassetrin - forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Fredericia s deltagelse i forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. og 5. klassetrin? forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Undervisningsministeriet Projekt: Kompensation af kommunen ved deltagelse i forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. klassetrin - forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Øster Elkjær Fredericia uanmeldt tilsyn.pdf Vis Uanmeldte kommunale tilsyn Othello Fredericia uanmeldt tilsyn.pdf Vis Uanmeldte kommunale tilsyn Message from "RNP C142D" Hækkelunden 46, 7000 Fredericia Videooptagelse af interview Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken filme interview Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Re: SV: filme interview Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken filme interview Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Billeder Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken lån af USB Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken udkast til historier til bogen Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken lån af USB Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Historie til Korskærbog Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Historie til bog om Sundhedsprojektet i Korskærparken Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Hej - historie til korskærbog Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Historie til Korskærbog Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken

4 47281 Historie til bogen om sundhedsprojektet Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Billede til bogen om Sundhedsprojektet Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Billede til bogen om Sundhedsprojektet Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Billede til bogen om Sundhedsprojektet Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Mit forord Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Forord Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Historie til Korskærbog Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Høringssvar fra lodsejer Frits Christensen Tilløb til Gammelby Mølleå Notat om erstatning.docx Tilløb til Gammelby Mølleå Dialog med Styrelsen angående rådgivertilbud Tilløb til Gammelby Mølleå SV: Samhandelsaftale Fredericia forlængelse Medema - elscooter - frivillig aftale Vedrøende handleplan for gennemførelse af støjdæmpende Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia foranstaltning, Fredericia Shipping/kaj FW: udkast til 8 tilladelse til etablering af kanaler mv. på Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Oldenborggade 37 og 40, 7000 Fredericia SV: udkast til 8 tilladelse til etablering af kanaler mv. på Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Oldenborggade 37 og 40, 7000 Fredericia Skansevej chikane Skansevej - Forespørgsel om fartdæmpende trafikchikaner SV: Støjgener fra toge v. Egumvej Kobbelvænget 15A, 7000 Fredericia Returpost, Randersvej 204, Postbox plantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Returpost, I/S Falstersgade plantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Returpost, Ejerforeningen Glentevej plantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Returpost, Lautrup Ejendomsadministration APS plantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Færdigmelding fra autoriseret kloakmester HH Maskinstation Martine Christoffersens Vej 91, 7000 Fredericia Lunddalvej 31 - VS: Sikker mail: OIB Borger - BY Lunddalvej 31, 7000 Fredericia Ansøgning om dispensation fra de gældende byggeregler (dispensationsansøgning) Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Karl Johannes Nors Hannerup Engvej 54, 7000 Fredericia SV: vedr Brovadvej 4 - høringssvar byggelinie Brovadvej 4, 7000 Fredericia SV: Vedr ekstra vare fra stadsing mm KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter 2014 hos Stadsing Vs: fødevareudbud 2014/ Fødevarer - udbud - KomUdbud carport afkortes Kobbelgårdsvej 145, 7000 Fredericia tilrettede tegninger med afkortet carport Kobbelgårdsvej 145, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt og fuldført byggearbejde Ejendomscentret Højmosevej 2, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt og fuldført byggearbejde Ejendomscentret NA Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Re: Høring om parkerings- og standsningsforbud på Solbakken Ansøgning og p-forbud på Solbakken Udsendelse af orienteringsbrev, databekendtgørelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Databekendtgørelse vedr. det fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen

5 46450 A Tillæg til leasingaftale i forbindelse med opstart Aqualine - drikkevandskølere - leasing Brev til forurettede vedr. dokumentation til retten Sydøstjyllands politi Skade - Vej & Park - Tyveri på Industrivej 8 d. 8-9/ ( ) Adresseforandring, fejl i navn Harrieth Kathrine Hermandsen Ændring af administrator for Andelsboligforeningen Gudsøvigparken afd. I tilladelse til nedsivning af tagvand fra carport Skjoldborgsvej 16, 7000 Fredericia Fredericia IF skema med rettelser d efter snak med Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Jesper Fredericia IF tilrettet ansøgning d fra Jesper Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Re: Fredericia Tennisklub, kasserer Michael Hansson Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten SV:FSRK sender ansøgning om noget tid Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten SV: Klubbernes timer i Erritsøhallen Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Erritsøhallen - Foreningstimer jan-jun -14.xlsx Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten SV: Klubbernes timer i Erritsøhallen Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten SV: SIF klubbernes timer i FIC svømmehal 1. halvår af Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten FIC - svømmehal 1 halvår 2014.xls Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten FIC - midterbassin 2014.xls Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten FIC - Springbassin 2014.xls Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Andmeldelse om fuldført byggearbejde. NEW STORE EUROPE DANMARK A/S Erritsø Bygade 111, 7000 Fredericia SV: AMO - tilrettet skema med alle medlemmer hver måned d xlsx Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Foreninger Re: Antal medlemmer i Lillebælt Natur og Ungdom Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Foreninger Supplerende tegninger sabine bondo Elborg 4, 7000 Fredericia dokumentation for skylning og afpropning, Tankattest LELY NORDIC A/S Røde Banke 114, 7000 Fredericia Bøgeskovhallen dokumentation ac juni Erritsø-Hallen og Bøgeskov-Hallen - lånefinansiering og tilskud Midlertidig aktivitet med granulering og tømning af kasser Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade

6 mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Ved godt der er lukke for forslag, men nu får du det alligevel ;-) Anette Hyre Forslagskasse til budgettilpasninger og effektiviseringer - Budgetlægning Re: Ved godt der er lukke for forslag, men nu får du det alligevel ;-) Anette Hyre Forslagskasse til budgettilpasninger og effektiviseringer - Budgetlægning Vedr.: VS: Direkte levering af kompressionsstrømper Kontrakt kompressionsstrømper KomUdbud Sahva VS: Direkte levering af kompressionsstrømper Kontrakt kompressionsstrømper KomUdbud Sahva Direkte levering af kompressionsstrømper Kontrakt kompressionsstrømper KomUdbud Sahva Lugt fra Shell Raffinaderiet Egeskovvej 265, 7000 Fredericia VS: lillebælt skolen Nørre Voldgade 12, 7000 Fredericia Supplerende oplysninger jf. skrivelse af den TEGNESTUEN 17 ARKITEKTFIRMA ApS Sanddalparken 1, 7000 Fredericia Re: Støjgener fra DONG Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia Returpost, ubekndt på adressen Fælledvej Hegnsynsag: Fælledvej 48A og Fælledvej FW: Anmodning om supplerende oplysninger til jeres ansøgning Oldenborggade 40, 7000 Fredericia om miljøgodkendelse til renjordsdepot Kommentar til skrivelse af Bent Brodersen Schmidt Henvendelse vedr. Borgerpanel Købmagergade, underskrevet parkering Overenskomst Købmagergade 12A, 7000 Fredericia Afgørelse om kortlænging på vidensniveau 1. Region Syddanmark Regionens V1 kortlægning af Egeskovvej (vejareal) ud for Egeskovvej 161, 7000 Fredericia Anmodning om svar Forslag til busforbindelse fra Egum til Fredericia centrum (rute 5) Sags id.. 14/6233 Klage over nabos fjernelse af fælles hegn Hegnsynsag: Hans de Hoffamnnsvej 8 og Frederik 3.s Vej Modtaget skadeanmeldelse hos Gjensidige Skade, Plejen, , AD67338, 12, Anmeldelse modtaget hos Gjensidige Skade, Ungdomskollegiet, , VT89831, 12, Anmeldelse modtaget, aflevere bil på værksted GJENSIDIGE FORSIKRING, DANSK FILIAL AF GJENSIDIGE FORSIKRING AS Skade, Plejen, , YL50394, 12, Modtagelse af skadeanmeldelse hos Gjensidige Skade, Plejen, , YT25559, 12, Underdkrevet Lejekontrakt Den selvejende institution Fredericia Danmarksgade 32 2, 7000 Fredericia Teater Re: vedr Sjællandsgade 16 -accept af facadetegning Sjællandsgade 16, 7000 Fredericia Telefonnotat Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Anmodning om forlængelse af frist, samt fremsendelse af Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia høringssvar Vedr. dokumentation for skift af rådgiver Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Vedr. manglende dokumentation for rådgiverskifte Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia

7 47236 Kvittering for fremsendt materiale Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Genpart af lejekontrakt med underskifter Domea Futura Lundingsvej , 7000 Fredericia Ansøgning med bilag FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI Røde Banke 16, 7000 Fredericia A/S Ansøgning med bilag Jørn Adolf Andersen Vegavænget 6, 7000 Fredericia RE Bøgeskovhallen: SV: Udkast til kontrakt for 2014/ Halkontrakter for de selvejende haller Vedr. rettelser til Halkontrakter fra aug 14 til juli Halkontrakter for de selvejende haller udbetaling.xlsx SV Erritsøhallen: Ok til kontrakt for 2014/ Halkontrakter for de selvejende haller Ansøgning om forlængelse af Midlertidig spildevandstilladelse til Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia udledning af sulfidholdigt spildevand til offentlig kloak Vedr. påbud om oprydning af FDO , Lager J70, Miljøstyrelsen Odense Tingskovvej 3, 7000 Fredericia Fredericia FW: Indskærpelse af vilkår i tilslutningstilladelse af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af analyseresultater Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II d Shell- Raffinaderiet. Oprensning af CAT II bassinet - orientering Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia om indstilling af arbejdet i perioden til Kloak udbedret D H Erhvervshjælp v/dennis Lauth Stenten 113, 7000 Fredericia Hansen afsendelses attest Jens Kromanns Vej 12, 7000 Fredericia Hermed manglende materiale vedr. afløb Parcelvej 19, 7000 Fredericia Bilag 3 med de forespurgte mål Parcelvej 19, 7000 Fredericia Terrænregulering Jørn Davidsen Parcelvej 19, 7000 Fredericia vedr. overkørsel Morten Kurtzmann Svanborg Parcelvej 19, 7000 Fredericia vedr. sag 14/ opførelse af dobbelt carport Parcelvej 19, 7000 Fredericia Information om frister, nye regler og ny lov Samarbejde med Søren Garde Rådgivning istandsættelse af vejen i hele dens bredde Karsten Vildbrad Petersen Henvendelse om vedligehold af Ole Rømers Vej spunsramningen vil finde sted fra den 4. august 2014 og vil få MT HØJGAARD A/S Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Kastelsvej 5 en varighed af ca. 3½ måned finlands ambassadør 12. august Lån af Rådhuspladsen Hermed manglende materiale DANSK INGENIØRSERVICE A/S Højrupvej 116, 7000 Fredericia Byggesag Højrupvej 116, 7000 Fredericia Hermed manglende materiale ifm byggesagen DANSK INGENIØRSERVICE A/S Højrupvej 116, 7000 Fredericia Hermed manglende materiale Højrupvej 116, 7000 Fredericia Svar fra Danmarks Naturfredningsforening Anmodning om aktindsigt i byrådets beslutning om ikke at deltage i en fredning af Fælleden Anbefalinger fra dialoggruppen vedr. idrætshallernes vilkår i Revision af Fredericia Ordningen Fredericia..docx Kontrakten ifm. indkøbsanalyser KMD rapporter SV: Problemer? KMD rapporter SV: Feedback på decentrale rapporter KMD rapporter SV: Feedback på decentrale rapporter KMD rapporter

8 46206 SV: Feedback på decentrale rapporter KMD rapporter SV: Sender: Ibrugtagning af ny funktionalitet til Indkøbsanalyse KMD rapporter Partshøring af forslag til Tillæg nr. 5 til plan Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Partshøring af forslag til Tillæg nr. 5 til plan Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Partshøring som bygningsejer FREDERICIA KOMMUNE Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Partshøring som bygningsejer FREDERICIA KOMMUNE Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Partshøring som bygningsejer FREDERICIA KOMMUNE Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Partshøring som bygningsejer FREDERICIA KOMMUNE Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Børupvej 84, Fredericia Børupvej 84, 7000 Fredericia sikkerhedsdatablad Børupvej 84, 7000 Fredericia Børupvej 84, Fredericia Børupvej 84, 7000 Fredericia SV: Børupvej Børupvej 84, 7000 Fredericia Bekræftelse vedr. kloak. Frank Bøge Loddet 27, 7000 Fredericia udsendelse af brev til samtlige a-kasser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering A-kasserne får nu adgang til oplysninger om selvstændig virksomhed Rettelse til BBR meddelelse Lars Christian Elkrog Julivej 52, 7000 Fredericia Henvendelse vedr. parkering foran garage Henvendelse om parkering foran garage på Falkevej Henvendelse om indkørsel til Erritsø Butikscenter Henvendelse vedr. ændrede indkørselsforhold ved Erritsø Butikscenter, Erritsø Bygade Henvendelse om mulig skimmelsvamp Karina Louise Rieper Jyllandsgade 41, 7000 Fredericia VS: ang. skimmelsvamp i lejligheden Jyllandsgade 41, 7000 Fredericia Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Treldevej Fredericia Alarmens kontaktpersoner, Den Gamle Hovedvagt, Danmarksgade 1A Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Treldevej Fredericia Alarmens kontaktpersoner, Pumpestation nr 832, Vejlbyvej Gennemført servicebesøg, fundet spor af rotter. ANTICIMEX A/S Møllebugtvej 5, Fredericia Bulk Terminal I/S - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse VS: Skærbæk Havnefest Midlertidigt arrangement, Skærbæk Lystbådehavn, Fjordvej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner EUC Lillebælt Alarmens kontaktpersoner, EUC Lillebælt, Teknikervej Vejledning om opkrævning hos en samlever af udlagt Styrelsen for Arbejdsmarked og Vejledning om oprkævning hos en samlever af udlagt

9 uddannelses- eller kontanthjælp efter 97 a i lov om aktiv socialpolitik Rekruttering uddannelses- eller kontanthjælp efter 97 a i lov om aktiv socialpolitik Nyhedsbrev om fradrag i fleksløntislkud for udbetalte feriepenge Styrelsen for Arbejdsmarked og Fradrag i fleksløntilskud for udbetalt feriepenge Rekruttering Yderligere oplysninger til digital ansøgning Jakob Ole Sonne Christensen Stenten 83, 7000 Fredericia materialeliste og regnvand Stenten 83, 7000 Fredericia VS: Stentenm 83[Sagsnr.:14/7322] - [Dok.nr.:]-nedsivning Stenten 83, 7000 Fredericia Henvendelse om cafe eller værksteder for velfungerende udviklingshæmmede Henvendelse om cafe eller værksted for udviklingshæmmede Referat af besigtigelse d Advokatgruppen Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Sikker mail: OIB Borger - HE900 - Anmodning om afholdelse af Claus Ørum Pedersen Hegnsynsag: Thulesvej 47 og thulesvej 49 hegnssyn Dagsorden for opstartsmøde 19. juni Samarbejdsaftale med UVMs læringskonsulenter Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner POSTNORD LOGISTICS A/S Alarmens kontaktpersoner, PostNord Logistics A/S, Dronningens Kvarter Bestilling og ændring af renovation - Tilmelding ved indflytning Lise Bessermann Jensen Martine Christoffersens Vej 45, 7000 Fredericia Henvendelse om kloakudløb der skal udbedres Udbedring af kloakudløb - Sydlige del af Kampmannsvej ved den store trappe IA00973 Sct. Joseph, Vendersgade 49, 7000 Fredericia. Rapport Bente Steffensen Vendersgade 49, 7000 Fredericia inspektion AVS-anlæg Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Energinet.dk Alarmens kontaktpersoner, Energinet.dk, Tingvejen Sikker mail: OIB Borger - OA001 - Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Jørgen Jeppesen Opstilling af telt på Rådhuspladsen den Blå March, Den Kongelige Livgarde Tegning over telt plus march De Danske Garderforeninger Opstilling af telt på Rådhuspladsen den Blå March, Den Kongelige Livgarde Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner BØRNEHUSET VALHALLA Alarmens kontaktpersoner, Valhalla, Bragesvej Orienteringsbrev om tilskud til arbejdsgiver med ansatte fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013 Arbejdsmarkedsstyrelsen Opdatering af oversigt/skema vedr. tillæg/ydelser der indgår i beregning af tilskud til arbejdsgiver med ansatte i fleksjob Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner REDOFFICE I.K. A/S Alarmens kontaktpersoner, Red Office I.K kontor, Strevelinsvej Henvendelse om lokalplan Plutovænget 9, 7000 Fredericia Anmeldelse af lugtgener Mette Lyngsø Sørensen Øster Voldgade 26A 1, 7000 Fredericia Henvendelse om vedligeholdelse / renholdelse af fortov Laila Køngerskov Henvendelse om renhold/vedligehold af fortov m.v. på Venusvej Henvendelse vedr. fliser Laila Køngerskov Henvendelse om renhold/vedligehold af fortov m.v. på Venusvej Henvendelse om sortering af affald til genbrug i private hjem. Taus Dyrbjerg Andersen Henvendelse om affaldssortering / restaffald i private hjem forurening Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia forurening Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia Vedr. asbestforureningssagen fra Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere