Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Skema for tildeling af timer vådhaller Samlet - udg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg"

Transkript

1 Indgående post uge 28 ( Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Kluboversigt tildelte timer i xlsx Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Opsamling på skema retur trægulv - udg. 2 med eliterettelser.xlsx Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Skema for tildeling af timer vådhaller Samlet - udg Fordeling af timer i vådområder (2) DONG Energy Thermal Power A/S, Skærbækværket Blok 3_AGArapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Skema til 12-by vedr ændring på aftalen xls Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler Referat fra Bestyrelsesmøde Trekantområdets Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S konkursbegæring OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen mail vedr. nøgler OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen disponeret og kørelister OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen vedr. overtagelse af Caregruppens borgere om natten OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen : Caregruppens køreliste OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen VS: [Sagsnr.:14/2551] - [Dok.nr.:15770/14] Meddelelse om OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen varsel af strejke og blokade mod virksomheden Fra DK-Nyt OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen Kvittering for nøgler/caregruppen _001.pdf OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen opfølgning fra Distrikt OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen opfølgning fra Distrikt OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen Caregruppen ApS under konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen forbrugt Distrikt OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen Tilbagemelding fra opgaver ved. Care gruppens konkurs D OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen beregnet vedr. omkodning Caregruppens konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen omkostninger vikarkorpset: Caregruppens konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen D 4 omkostninger Opfølgning efter Caregruppens Konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen omkostninger for AV : Opfølgning efter Caregruppens Konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen Nattevagt omkostninger Opfølgning efter Caregruppens Konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen udgifter ifm planlægning Caregruppens konkurs OPHØRT - Frit valg af leverandør - Caregruppen Skema C, Ullerupdalvej afd. 396 og 331 Kuben management Støttesag Ullerupdalvej 94-96, afdeling 331, Boligkontoret Fredericia - matr.nr. 147g Fredericia Kobbeljorder Re: partshøring vedrørende afslutning af oprensning af Vejrmosegårds Allé 78, 7000 Fredericia olieforurening på Vejrmosegårds allé 78, 7000 Fredericia SV: partshøring vedrørende afslutning af oprensning af Vejrmosegårds Allé 78, 7000 Fredericia olieforurening på Vejrmosegårds allé 78, 7000 Fredericia Orientering vedr. jordforurening Region Syddanmark Vejrmosegårds Allé 78, 7000 Fredericia AMO - tilrettet regnskab 2013 d Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler AMO Regnskab tilrettet d Årsregnskaber og statistikker for aftenskoler 2013

2 38711 Tilbagemelding på årsrapport "Afledning af spildevand fra Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia DONGs råolieterminal " DONG Oil Pipe Egenkontrolrapport 2013 med bilag 9 DONG E&P DK A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Ophævelse af rundskrivelser på kørekortområdet Rigspolitiet De nye kørekortregler, kørekortregisteret SV: Legepladsrapport Kemira Grunden Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Fra Haderslev: Spørgsmål vedr. erfaringer med BRND Valg af nyt bookingsystem VS: Spørgsmål vedr. erfaringer med BRND - BRND Valg af nyt bookingsystem prisliste_kommuner.pdf Vejlevej 100, prisoverslag for delvis oprensning Vejlevej 100, 7000 Fredericia Revideret rapport Vejlevej/Thygesminde Allé Vejlevej 100, 7000 Fredericia Infomail om vådområdeindsats, herunder regneark med kvantificeringaf fosfortab - april Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Infomail om vådområdeindsats mv (herudner fosforkvantificering) - Juni Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Infomail om vådområdeindsats (udelukkende kvantificering af fosfor) - Juli Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Referat fra kommunernes netværksmøde for vådområder, juni Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof Omfordeling af vådmrådeindsats - info fra Naturstyrelsen.pdf Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland (VOS) - kvælstof VS: Rykker nr.2 - VS: Benyttelse af minibusser i bofællesskaber Takststigning bofællesskabsbusser m.v Telefonnotat Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia SV: Tegninger Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia SV: Tegninger Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia Sikker mail: Referart af dialogmødet juni 2014 Udbetaling Danmark Dialogmøder - Udbetaling Danmarks kontrolindsats Referart af dialogmøder juni 2014 Udbetaling Danmark Dialogmøder - Udbetaling Danmarks kontrolindsats Datatilsynets udtalelse Datatilsynet Datatilsynet - henvendelse om sikkerhedsbrist i Fredericia Udbud vintertjenester Fredericia Udbud af vintertjenester Revideret kloakplan P. H. Jensen ApS Martine Christoffersens Vej 45, 7000 Fredericia Indgået henvendelse til borgmesteren, Møde - stævning Henvendelse om grundpriser Behovs Budget 2014 april 2014.pdf samarbejdsaftale mellem Fredericia og Frivilligcenter Fredericia Specifikation af øgede udgifter 2014 og frem for Frivilligcenter Frederi...pdf samarbejdsaftale mellem Fredericia og Frivilligcenter Fredericia Re: Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia, BEA INVEST A/S Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Rykker nr. 2: Udbetaling til Trinitatis Kirke Juli RE: Vedr. Violvej Violvej 24, 7000 Fredericia Ændret slutdato for tilsagn for vådområdeprojekt Vådområde ved Flansbæk Underskrevet hegnsynsprotokol Hegnsynsag: Stenten 8 og Stenten støjklage Solbakken kl Klage over støjgener fra containerterminalen omkring

3 47240 Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(33) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(10) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Klager_Miljø_Støjklage Solbakke Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(11) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Støjklage Solbakken 5, , kl Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Støjklage Solbakken 5, kl Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Støjklage Solbakken 14, kl Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(12) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(38) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Sikker mail: OIB Borger - BY180 - Færdigmelding af Per Aagaard Jensen Idasvej 3, 7000 Fredericia byggearbejde Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Glen Leonhard Asser Jensens Vej 3, 7000 Fredericia Annulleringsbrev vedr Undervisningsministeriet Fr.Holm Projekt: Kompensation af kommunen ved deltagelse i forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. klassetrin - forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Fredericia s deltagelse i forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. og 5. klassetrin? forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Undervisningsministeriet Projekt: Kompensation af kommunen ved deltagelse i forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. klassetrin - forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Øster Elkjær Fredericia uanmeldt tilsyn.pdf Vis Uanmeldte kommunale tilsyn Othello Fredericia uanmeldt tilsyn.pdf Vis Uanmeldte kommunale tilsyn Message from "RNP C142D" Hækkelunden 46, 7000 Fredericia Videooptagelse af interview Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken filme interview Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Re: SV: filme interview Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken filme interview Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Billeder Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken lån af USB Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken udkast til historier til bogen Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken lån af USB Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Historie til Korskærbog Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Historie til bog om Sundhedsprojektet i Korskærparken Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Hej - historie til korskærbog Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Historie til Korskærbog Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken

4 47281 Historie til bogen om sundhedsprojektet Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Billede til bogen om Sundhedsprojektet Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Billede til bogen om Sundhedsprojektet Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Billede til bogen om Sundhedsprojektet Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Mit forord Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Forord Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Historie til Korskærbog Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Høringssvar fra lodsejer Frits Christensen Tilløb til Gammelby Mølleå Notat om erstatning.docx Tilløb til Gammelby Mølleå Dialog med Styrelsen angående rådgivertilbud Tilløb til Gammelby Mølleå SV: Samhandelsaftale Fredericia forlængelse Medema - elscooter - frivillig aftale Vedrøende handleplan for gennemførelse af støjdæmpende Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia foranstaltning, Fredericia Shipping/kaj FW: udkast til 8 tilladelse til etablering af kanaler mv. på Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Oldenborggade 37 og 40, 7000 Fredericia SV: udkast til 8 tilladelse til etablering af kanaler mv. på Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Oldenborggade 37 og 40, 7000 Fredericia Skansevej chikane Skansevej - Forespørgsel om fartdæmpende trafikchikaner SV: Støjgener fra toge v. Egumvej Kobbelvænget 15A, 7000 Fredericia Returpost, Randersvej 204, Postbox plantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Returpost, I/S Falstersgade plantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Returpost, Ejerforeningen Glentevej plantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Returpost, Lautrup Ejendomsadministration APS plantillæg nr. 5, Revurdering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger Færdigmelding fra autoriseret kloakmester HH Maskinstation Martine Christoffersens Vej 91, 7000 Fredericia Lunddalvej 31 - VS: Sikker mail: OIB Borger - BY Lunddalvej 31, 7000 Fredericia Ansøgning om dispensation fra de gældende byggeregler (dispensationsansøgning) Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Karl Johannes Nors Hannerup Engvej 54, 7000 Fredericia SV: vedr Brovadvej 4 - høringssvar byggelinie Brovadvej 4, 7000 Fredericia SV: Vedr ekstra vare fra stadsing mm KomUdbud - kontrakt på rengøringsmidler og rekvisitter 2014 hos Stadsing Vs: fødevareudbud 2014/ Fødevarer - udbud - KomUdbud carport afkortes Kobbelgårdsvej 145, 7000 Fredericia tilrettede tegninger med afkortet carport Kobbelgårdsvej 145, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt og fuldført byggearbejde Ejendomscentret Højmosevej 2, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt og fuldført byggearbejde Ejendomscentret NA Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Re: Høring om parkerings- og standsningsforbud på Solbakken Ansøgning og p-forbud på Solbakken Udsendelse af orienteringsbrev, databekendtgørelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Databekendtgørelse vedr. det fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen

5 46450 A Tillæg til leasingaftale i forbindelse med opstart Aqualine - drikkevandskølere - leasing Brev til forurettede vedr. dokumentation til retten Sydøstjyllands politi Skade - Vej & Park - Tyveri på Industrivej 8 d. 8-9/ ( ) Adresseforandring, fejl i navn Harrieth Kathrine Hermandsen Ændring af administrator for Andelsboligforeningen Gudsøvigparken afd. I tilladelse til nedsivning af tagvand fra carport Skjoldborgsvej 16, 7000 Fredericia Fredericia IF skema med rettelser d efter snak med Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Jesper Fredericia IF tilrettet ansøgning d fra Jesper Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Re: Fredericia Tennisklub, kasserer Michael Hansson Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten SV:FSRK sender ansøgning om noget tid Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten SV: Klubbernes timer i Erritsøhallen Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Erritsøhallen - Foreningstimer jan-jun -14.xlsx Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten SV: Klubbernes timer i Erritsøhallen Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten SV: SIF klubbernes timer i FIC svømmehal 1. halvår af Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten FIC - svømmehal 1 halvår 2014.xls Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten FIC - midterbassin 2014.xls Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten FIC - Springbassin 2014.xls Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Andmeldelse om fuldført byggearbejde. NEW STORE EUROPE DANMARK A/S Erritsø Bygade 111, 7000 Fredericia SV: AMO - tilrettet skema med alle medlemmer hver måned d xlsx Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Foreninger Re: Antal medlemmer i Lillebælt Natur og Ungdom Fredericia Ordningen 1. halvår Andre Godkendte Foreninger Supplerende tegninger sabine bondo Elborg 4, 7000 Fredericia dokumentation for skylning og afpropning, Tankattest LELY NORDIC A/S Røde Banke 114, 7000 Fredericia Bøgeskovhallen dokumentation ac juni Erritsø-Hallen og Bøgeskov-Hallen - lånefinansiering og tilskud Midlertidig aktivitet med granulering og tømning af kasser Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade

6 mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Snitflade Korrespondance vedrørende aftale om snitflade mellem KMD Care og skærmløsning i Fredericia Ved godt der er lukke for forslag, men nu får du det alligevel ;-) Anette Hyre Forslagskasse til budgettilpasninger og effektiviseringer - Budgetlægning Re: Ved godt der er lukke for forslag, men nu får du det alligevel ;-) Anette Hyre Forslagskasse til budgettilpasninger og effektiviseringer - Budgetlægning Vedr.: VS: Direkte levering af kompressionsstrømper Kontrakt kompressionsstrømper KomUdbud Sahva VS: Direkte levering af kompressionsstrømper Kontrakt kompressionsstrømper KomUdbud Sahva Direkte levering af kompressionsstrømper Kontrakt kompressionsstrømper KomUdbud Sahva Lugt fra Shell Raffinaderiet Egeskovvej 265, 7000 Fredericia VS: lillebælt skolen Nørre Voldgade 12, 7000 Fredericia Supplerende oplysninger jf. skrivelse af den TEGNESTUEN 17 ARKITEKTFIRMA ApS Sanddalparken 1, 7000 Fredericia Re: Støjgener fra DONG Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia Returpost, ubekndt på adressen Fælledvej Hegnsynsag: Fælledvej 48A og Fælledvej FW: Anmodning om supplerende oplysninger til jeres ansøgning Oldenborggade 40, 7000 Fredericia om miljøgodkendelse til renjordsdepot Kommentar til skrivelse af Bent Brodersen Schmidt Henvendelse vedr. Borgerpanel Købmagergade, underskrevet parkering Overenskomst Købmagergade 12A, 7000 Fredericia Afgørelse om kortlænging på vidensniveau 1. Region Syddanmark Regionens V1 kortlægning af Egeskovvej (vejareal) ud for Egeskovvej 161, 7000 Fredericia Anmodning om svar Forslag til busforbindelse fra Egum til Fredericia centrum (rute 5) Sags id.. 14/6233 Klage over nabos fjernelse af fælles hegn Hegnsynsag: Hans de Hoffamnnsvej 8 og Frederik 3.s Vej Modtaget skadeanmeldelse hos Gjensidige Skade, Plejen, , AD67338, 12, Anmeldelse modtaget hos Gjensidige Skade, Ungdomskollegiet, , VT89831, 12, Anmeldelse modtaget, aflevere bil på værksted GJENSIDIGE FORSIKRING, DANSK FILIAL AF GJENSIDIGE FORSIKRING AS Skade, Plejen, , YL50394, 12, Modtagelse af skadeanmeldelse hos Gjensidige Skade, Plejen, , YT25559, 12, Underdkrevet Lejekontrakt Den selvejende institution Fredericia Danmarksgade 32 2, 7000 Fredericia Teater Re: vedr Sjællandsgade 16 -accept af facadetegning Sjællandsgade 16, 7000 Fredericia Telefonnotat Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Anmodning om forlængelse af frist, samt fremsendelse af Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia høringssvar Vedr. dokumentation for skift af rådgiver Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Vedr. manglende dokumentation for rådgiverskifte Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia

7 47236 Kvittering for fremsendt materiale Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Genpart af lejekontrakt med underskifter Domea Futura Lundingsvej , 7000 Fredericia Ansøgning med bilag FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI Røde Banke 16, 7000 Fredericia A/S Ansøgning med bilag Jørn Adolf Andersen Vegavænget 6, 7000 Fredericia RE Bøgeskovhallen: SV: Udkast til kontrakt for 2014/ Halkontrakter for de selvejende haller Vedr. rettelser til Halkontrakter fra aug 14 til juli Halkontrakter for de selvejende haller udbetaling.xlsx SV Erritsøhallen: Ok til kontrakt for 2014/ Halkontrakter for de selvejende haller Ansøgning om forlængelse af Midlertidig spildevandstilladelse til Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia udledning af sulfidholdigt spildevand til offentlig kloak Vedr. påbud om oprydning af FDO , Lager J70, Miljøstyrelsen Odense Tingskovvej 3, 7000 Fredericia Fredericia FW: Indskærpelse af vilkår i tilslutningstilladelse af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af analyseresultater Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II d Shell- Raffinaderiet. Oprensning af CAT II bassinet - orientering Shell Raffinaderiet - A/S Dansk Shell Egeskovvej 265, 7000 Fredericia om indstilling af arbejdet i perioden til Kloak udbedret D H Erhvervshjælp v/dennis Lauth Stenten 113, 7000 Fredericia Hansen afsendelses attest Jens Kromanns Vej 12, 7000 Fredericia Hermed manglende materiale vedr. afløb Parcelvej 19, 7000 Fredericia Bilag 3 med de forespurgte mål Parcelvej 19, 7000 Fredericia Terrænregulering Jørn Davidsen Parcelvej 19, 7000 Fredericia vedr. overkørsel Morten Kurtzmann Svanborg Parcelvej 19, 7000 Fredericia vedr. sag 14/ opførelse af dobbelt carport Parcelvej 19, 7000 Fredericia Information om frister, nye regler og ny lov Samarbejde med Søren Garde Rådgivning istandsættelse af vejen i hele dens bredde Karsten Vildbrad Petersen Henvendelse om vedligehold af Ole Rømers Vej spunsramningen vil finde sted fra den 4. august 2014 og vil få MT HØJGAARD A/S Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Kastelsvej 5 en varighed af ca. 3½ måned finlands ambassadør 12. august Lån af Rådhuspladsen Hermed manglende materiale DANSK INGENIØRSERVICE A/S Højrupvej 116, 7000 Fredericia Byggesag Højrupvej 116, 7000 Fredericia Hermed manglende materiale ifm byggesagen DANSK INGENIØRSERVICE A/S Højrupvej 116, 7000 Fredericia Hermed manglende materiale Højrupvej 116, 7000 Fredericia Svar fra Danmarks Naturfredningsforening Anmodning om aktindsigt i byrådets beslutning om ikke at deltage i en fredning af Fælleden Anbefalinger fra dialoggruppen vedr. idrætshallernes vilkår i Revision af Fredericia Ordningen Fredericia..docx Kontrakten ifm. indkøbsanalyser KMD rapporter SV: Problemer? KMD rapporter SV: Feedback på decentrale rapporter KMD rapporter SV: Feedback på decentrale rapporter KMD rapporter

8 46206 SV: Feedback på decentrale rapporter KMD rapporter SV: Sender: Ibrugtagning af ny funktionalitet til Indkøbsanalyse KMD rapporter Partshøring af forslag til Tillæg nr. 5 til plan Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Partshøring af forslag til Tillæg nr. 5 til plan Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Partshøring som bygningsejer FREDERICIA KOMMUNE Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Partshøring som bygningsejer FREDERICIA KOMMUNE Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Partshøring som bygningsejer FREDERICIA KOMMUNE Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Partshøring som bygningsejer FREDERICIA KOMMUNE Partshøring af forslag til tillæg nr. 5 til plan revidering af bilag 1 Bevaringsværdige bygninger i Fredericia Børupvej 84, Fredericia Børupvej 84, 7000 Fredericia sikkerhedsdatablad Børupvej 84, 7000 Fredericia Børupvej 84, Fredericia Børupvej 84, 7000 Fredericia SV: Børupvej Børupvej 84, 7000 Fredericia Bekræftelse vedr. kloak. Frank Bøge Loddet 27, 7000 Fredericia udsendelse af brev til samtlige a-kasser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering A-kasserne får nu adgang til oplysninger om selvstændig virksomhed Rettelse til BBR meddelelse Lars Christian Elkrog Julivej 52, 7000 Fredericia Henvendelse vedr. parkering foran garage Henvendelse om parkering foran garage på Falkevej Henvendelse om indkørsel til Erritsø Butikscenter Henvendelse vedr. ændrede indkørselsforhold ved Erritsø Butikscenter, Erritsø Bygade Henvendelse om mulig skimmelsvamp Karina Louise Rieper Jyllandsgade 41, 7000 Fredericia VS: ang. skimmelsvamp i lejligheden Jyllandsgade 41, 7000 Fredericia Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Treldevej Fredericia Alarmens kontaktpersoner, Den Gamle Hovedvagt, Danmarksgade 1A Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Treldevej Fredericia Alarmens kontaktpersoner, Pumpestation nr 832, Vejlbyvej Gennemført servicebesøg, fundet spor af rotter. ANTICIMEX A/S Møllebugtvej 5, Fredericia Bulk Terminal I/S - aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse VS: Skærbæk Havnefest Midlertidigt arrangement, Skærbæk Lystbådehavn, Fjordvej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner EUC Lillebælt Alarmens kontaktpersoner, EUC Lillebælt, Teknikervej Vejledning om opkrævning hos en samlever af udlagt Styrelsen for Arbejdsmarked og Vejledning om oprkævning hos en samlever af udlagt

9 uddannelses- eller kontanthjælp efter 97 a i lov om aktiv socialpolitik Rekruttering uddannelses- eller kontanthjælp efter 97 a i lov om aktiv socialpolitik Nyhedsbrev om fradrag i fleksløntislkud for udbetalte feriepenge Styrelsen for Arbejdsmarked og Fradrag i fleksløntilskud for udbetalt feriepenge Rekruttering Yderligere oplysninger til digital ansøgning Jakob Ole Sonne Christensen Stenten 83, 7000 Fredericia materialeliste og regnvand Stenten 83, 7000 Fredericia VS: Stentenm 83[Sagsnr.:14/7322] - [Dok.nr.:]-nedsivning Stenten 83, 7000 Fredericia Henvendelse om cafe eller værksteder for velfungerende udviklingshæmmede Henvendelse om cafe eller værksted for udviklingshæmmede Referat af besigtigelse d Advokatgruppen Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Sikker mail: OIB Borger - HE900 - Anmodning om afholdelse af Claus Ørum Pedersen Hegnsynsag: Thulesvej 47 og thulesvej 49 hegnssyn Dagsorden for opstartsmøde 19. juni Samarbejdsaftale med UVMs læringskonsulenter Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner POSTNORD LOGISTICS A/S Alarmens kontaktpersoner, PostNord Logistics A/S, Dronningens Kvarter Bestilling og ændring af renovation - Tilmelding ved indflytning Lise Bessermann Jensen Martine Christoffersens Vej 45, 7000 Fredericia Henvendelse om kloakudløb der skal udbedres Udbedring af kloakudløb - Sydlige del af Kampmannsvej ved den store trappe IA00973 Sct. Joseph, Vendersgade 49, 7000 Fredericia. Rapport Bente Steffensen Vendersgade 49, 7000 Fredericia inspektion AVS-anlæg Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Energinet.dk Alarmens kontaktpersoner, Energinet.dk, Tingvejen Sikker mail: OIB Borger - OA001 - Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Jørgen Jeppesen Opstilling af telt på Rådhuspladsen den Blå March, Den Kongelige Livgarde Tegning over telt plus march De Danske Garderforeninger Opstilling af telt på Rådhuspladsen den Blå March, Den Kongelige Livgarde Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner BØRNEHUSET VALHALLA Alarmens kontaktpersoner, Valhalla, Bragesvej Orienteringsbrev om tilskud til arbejdsgiver med ansatte fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013 Arbejdsmarkedsstyrelsen Opdatering af oversigt/skema vedr. tillæg/ydelser der indgår i beregning af tilskud til arbejdsgiver med ansatte i fleksjob Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner REDOFFICE I.K. A/S Alarmens kontaktpersoner, Red Office I.K kontor, Strevelinsvej Henvendelse om lokalplan Plutovænget 9, 7000 Fredericia Anmeldelse af lugtgener Mette Lyngsø Sørensen Øster Voldgade 26A 1, 7000 Fredericia Henvendelse om vedligeholdelse / renholdelse af fortov Laila Køngerskov Henvendelse om renhold/vedligehold af fortov m.v. på Venusvej Henvendelse vedr. fliser Laila Køngerskov Henvendelse om renhold/vedligehold af fortov m.v. på Venusvej Henvendelse om sortering af affald til genbrug i private hjem. Taus Dyrbjerg Andersen Henvendelse om affaldssortering / restaffald i private hjem forurening Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia forurening Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia Vedr. asbestforureningssagen fra Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia Grønkjærsvej 32, 7000 Fredericia

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 )

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 41879 Blok 12, Sønderparken, Fredericia, matr.nr. 316i, Fredericia 23-06-2014 Søndermarksvej 24, 7000

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 15. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30240 Zederkof_ABA-rapport.pdf 11-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 30124 Elbo Logistik-Partner

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 10. 14. Februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 12037 Spørgsmål fra BPI Badminton 14-02-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-11882

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 18 ( 28. april 2. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 29799 SV: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson 01-05-2014 Fordeling af timer

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Journalnummer 16.00A Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Sundheds- og Omsorgsområde Dokumentdato 01-05-2013 Margit Damholt Jensen/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Region Midtjyllands udkast

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 3 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 4 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag.

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag. Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007 Hændelsesforløb Møllegyden 51 Nymark Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag 2006 oktober Kommune 1. oktober Overtagelse af v. dødsbo Huskøb ejendom 2. oktober Købt stabilgrus

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 04-07-2014 Lene Hansen Dokumenttitel The International Art Workshop 2014 Sagsnr. 2014/13388

Læs mere

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET Indgående post uge 32 ( 3. 7. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 51246 SV: Sags id.: 12/25 05-08-2015 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia 50858 Høring af nye arealer til

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 21 ( 18. 22. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 31381 SV: Møde om Aktiv Tirsdag og skolernes brug af EIC 18-05-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Post. Oprettet den 06-01-2012 09:26 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 06-01-2012 09:26 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 01.05G00 Jan og Lisbeth Rodenberg;Fasterholtvej 43;7330 Brande Dokumenttitel Deklaration til underskrift Sagsnr. 2011/31869 Dokumentnr. 2011/31869 012 Journalnummer Bygningsreglement BR10

Læs mere

Andelsboligforeningen Sprotoften. Nyborg Forsyning og Service - Envitrix

Andelsboligforeningen Sprotoften. Nyborg Forsyning og Service - Envitrix Åben postliste 17. oktober 2014 Sagsnr. Overskrift 2010-32795 2011-54341 13650 VS: vigtig - VS: Røg-gener fra Ellingevej 28, Refsvindinge Dokument nr 152111 Referat styringsdialog 151900 Mail med rapport

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 1. 5. september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60469 Rykker for svar på ansøgning, Halfordeling, EGIF Tennis Gunnar Ravn 01-09-2014 Fordeling af

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 31. august 4. september 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57794 G 94 - ny ansøgning.xlsx 31-08-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016

Læs mere

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05.

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05. Indgående post uge 19 ( 6. 10. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30769 DS SmithPackaging_Fejl og mangler udbedret.pdf 06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 30768

Læs mere

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos Indgående post uge 13 ( 24. 28. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21947 Opsamling på skema retur 2014-2015 trægulv - udg. 3. 28-03-2014 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015-

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015- 14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 32008 Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD 3/2015 59708 Seniorråd PLEJE DFLAQ - Lene 7615 12096 Påbegyndelse 59597 Re: Træfældning mm.

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2, 2013 ( 7. 11. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 1623 Postdanmark_ABA-rapport 07-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 1886 Redegørelse for at der

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere