BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL"

Transkript

1 BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de indbyggede listefunktioner i Excel, stilles der nogle krav til listen: 1. Listen skal anbringes med de enkelte informationer (egenskaber) i kolonner 2. Kolonnerne skal have en overskrift (det kan være nødvendigt at give overskrifterne et andet format, fx FED for at Excel kan genkende dem). 3. Tomme rækker og kolonner må ikke forekomme inden for listeområdet. 4. Kolonner/rækker, der er næsten tomme, dvs. med kun få data i, bør undgås. Oprettelse af liste Det er meget nemt at oprette en liste i Excel. Du åbner en ny projektmappe eller anvender én, der er åben i forvejen. Det er underordnet, om det regneark, du skal anvende indeholder andre ting, eller om det er tomt. Dog kan det være nemmere at overskue, hvis det er tomt. En liste i Excel er karakteriseret ved, at den består af rækker og kolonner. Kolonnerne indeholder felterne mens en række svarer til en post. Der skal altid være mindst to kolonner og to rækker i en liste, før den kan bruges som liste, nemlig en overskriftsrække og mindst én datapost. Se nedenstående eksempel. Navn Adresse Postnummer By Ole Olsen Ågade Åby Hans Hansen Vildandevej Søby I eksemplet betegner hver række en post, der indeholder alle informationer om den pågældende person. Det er fuldstændigt ligegyldigt, hvor i regnearket listen placeres. Der er altså ingen krav om, at feltnavnene skal stå i Række 1 eller begynde i Kolonne A eller lignende. For at oprette en liste placerer du simpelthen cellemarkøren i en celle, og indtaster en kolonneoverskrift (feltnavn). Derefter flytter du til den næste celle, og indtaster det næste feltnavn og så fremdeles. Når du er færdig med alle feltnavnene, flytter du til rækken nedenunder og begynder at indtaste data i listen. Der er i øvrigt ingen krav om rækkefølgen. Du kan også starte med at indtaste data, og så senere sætte feltnavne på dine kolonner. Du behøver heller ikke at indtaste disse i en bestemt rækkefølge, men det bliver nok mest overskueligt, hvis du begynder i den celle, der skal indeholde første kolonnes feltnavn, og så fortsætter derfra. Også heraf kan det ses, at hver enkelt post vil komme til at stå i en separat række i regnearket. Når du har indtastet feltnavnene, kan det være en god idé at ændre formateringen af de celler, der indeholder disse, så de klart adskiller sig fra de øvrige celler i listen, f.eks. ved ændring af skrifttype, farve, ramme eller lignende, men det er ikke noget krav. Når du har indtastet og formateret feltnavnene vil du normalt formatere de enkelte felter i listen. Her er det ikke mindst talformater, du skal være opmærksom på. Disse skal have et udseende, som

2 gør dem lette at læse, det vil fx sige, at du bør anvende et format, som anvender såvel tusindadskiller som decimal(er). Antallet afhænger naturligvis af, hvad et givent felt skal bruges til). Gennemgå alle felterne (kolonnerne) et for et, og giv dem et format, der svarer til deres indhold. Tilpas fx kolonnebredden, så du kan se hele feltindholdet i de enkelte felter, og så der på den anden side ikke anvendes mere plads end nødvendigt. Det er selvfølgelig også muligt at bruge skrifttyper og fremhævninger i datadelen af listen, men pas på, at det ikke bliver uoverskueligt i stedet for læsevenligt. Det vil i øvrigt som regel være en god idé at vente med denne formatering, til du er helt færdig med at indtaste data. Ellers risikerer du måske at kolonnebredder alligevel ikke kommer til at passe, hvorfor du så må tilpasse endnu en gang. Når du er færdig med at indtaste, er din liste oprettet. Du skal altså ikke foretage dig noget specielt for at fortælle Excel, at dette er en liste. Dette betyder, at et Regneark kan indeholde mere end ét listeområde ad gangen. Du kan naturligvis også oprette din liste ved at kopiere den fra en anden projektmappe, eller ved at importere den fra en ekstern datakilde. Indtastning af data Ovenfor beskrev jeg, hvordan du bare kunne indtaste dine data i listen celle for celle. Denne proces kan dog eventuelt gøres noget nemmere, ved at du følger nedenstående procedure: Først markeres det tomme område i regnearket (rækkerne under feltnavnene), som skal indeholde data. Når hele området - bortset fra rækken med feltnavne - er markeret, kan du begynde at fylde information i den første celle. Herefter kan du tabulere dig hen til cellen ved siden af og så fremdeles. Når du er færdig med den sidste celle i en række, og trykker på <TAB>, hopper cellemarkøren automatisk til den første celle i næste række. Skulle det område, du oprindeligt har markeret vise sig at være for lille, kan du senere markere endnu et område nedenunder eller ved siden af på samme måde og så fortsætte indtastningen. Skulle området være for stort betyder det ikke noget, så undlader du bare at indtaste data i de overflødige celler, og "slukker" markeringen, når du er færdig. Husk, at undgå at bruge piltasterne eller musen i forbindelse med indtastningen, da det vil slukke markeringen. Skal du tilbage til en tidligere celle, skal du trykke <Skift>+<Tab>. Hvis der er poster i listen (og det er der ofte), som ikke har information i et eller flere af felterne, tabulerer du dig bare forbi disse felter, når du indtaster informationen. Derimod må der ikke være helt tomme rækker eller kolonner i listen. Så vil Formular og de øvrige listefunktioner ikke virke korrekt. Ovenstående forklarer, hvordan du taster i rækker, men du kan også taste i kolonner. Så er det bare tasterne <Enter> og <Skift>+<Enter>, du skal bruge. Markering af områder i et regneark. Små (eller forholdsvis små) områder, hvor du kan se hele området på skærmen på én gang, markeres lettest ved at trække over dem med musen. Større områder, hvor du ikke kan se hele området på skræmen på én gang, markeres nemmest, ved at du stiller sig i den øverste venstre celle i det område, der skal markeres. Derefter vælger du Rediger - Gå til. I den dialogboks, der nu fremkommer, indtaster du adressen på den celle, som skal være nederste højre hjørne. Nu trykker du på <Skift> og holder denne tast trykket ned, mens du klikker på OK. Området markeres, men cellemarkøren bliver i øverste venstre celle.

3 Brug af Formular Vi skal nu se lidt nærmere på, hvad du så kan bruge din liste til, når den først er oprettet. I første omgang skal vi se nærmere på, hvordan vi kan vedligeholde listen ved hjælp af funktionen Formular. Denne findes direkte i menuen Data Formular i Excel 2003 og tidligere, men er gemt noget bedre i Excel 2007 og Se Genfind formular-funktionen i 2007/2010 under Excel Småtips. Formularen er som nævnt en slags skærmbillede (eller rettere en dialogboks), som dels indeholder en oversigt over de felter, der findes i listen. Hvert felt er repræsenteret ved en rude i dialogboksen. Disse ruder genereres automatisk på grundlag af listens felter. I ruderne vises indholdet af de aktuelle felter. Bemærk, at såfremt listen indeholder beregnede felter, vil disse også optræde i Formularen, men de vil ikke stå i ruder, og det er således ikke muligt at indtaste i dem (som fx feltet "I alt" i figuren). Retter du i et af de felter, der indgår i en beregning, vil du først kunne se resultatet, når du viser posten næste gang. Herudover indeholder dialogboksen nogle trykknapper, der anvendes ved vedligeholdelse af samt søgning i listen. I det følgende afsnit skal vi se nærmere på de funktioner, som formularen giver mulighed for at udføre. Formularen opbygges dynamisk. Det vil sige, at såfremt du lukker Formularen og tilføjer eller fjerner felter fra listen, vil formularen automatisk afspejle disse ændringer, næste gang du åbner den. Visning Når du vil have vist indholdet af listen, kan du gøre det ved hjælp af formularen. Når du skal have formularen frem, skal du placere cellemarkøren et sted i listeområdet, ellers kan Excel ikke "genkende" listen. Har du flere listeområder i samme ark, er det vigtigt, at du står i det rigtige område, når du "beder" om formularen. Ellers viser den måske en forkert, måske slet ingen. Når formularen vises, indeholder ruderne de informationer, der findes om den første post i listen. Du kan bladre op og ned i posterne ved hjælp af rullelisten, der findes ved siden af ruderne. Et klik på pil-ned i rullelisten vil således vise den næste post i listen. Du kan også bruge piltasterne på tastaturet. Du kan også bladre frem og tilbage i posterne ved at klikke på trykknapperne Find næste og Find forrige. Disse har imidlertid størst virkning, hvis man ikke ønsker at se alle poster, men kun udvalgte. I så fald kan du specificere et søgekriterium ved hjælp af knappen Kriterium (se nedenfor). Nu vil Find næste og Find forrige bladre frem til den næste post (henholdsvis den foregående post), der opfylder dine søgekriterier.

4 Søgning Hvis du klikker på Kriterium vil du få vist en dialogboks, som er næsten identisk med den vi netop har set på. Her kan du imidlertid specificere "søgekriterier" i de tomme ruder. Du kan specificere ét eller flere samtidige søgekriterier. Når du så klikker på Find næste "hopper" du frem til den første post, der opfylder disse kriterier. Fornyede tryk på Find næste skifter til de følgende poster. Når du skal specificere et nyt søgekriterium, skal du selvfølgelig først klikke på Kriterium, men derefter skal du klikke på Ryd for at slette de eksisterende kriterier. Får du i anden omgang specificeret et kriterium, som ikke kan findes i listen, vil Excel vise dig den sidste post, du fandt. Bemærk at du også kan søge efter poster, der indeholder bestemte informationer i et beregnet felt, som fx I alt. I forbindelse med søgning, har du mulighed for at søge på alfabetiske tegn. Du kan fx specificere H i ruden efternavn, så finder du alle de medarbejdere, hvis efternavn starter med H. Du har også mulighed for at bruge "joker-tegn" (wild cards) i dine søgninger. Her kan du anvende? og *.? anvendes, hvis du vil erstatte et enkelt, ukendt tegn i søgningen, mens * anvendes til at fortælle at antallet af ukendte tegn er "ligegyldigt". Du kan også kombinere de to muligheder. Eksempler: Søgning efter J vil vise fx Jensen, Jørgensen, Johansen osv. Søgning efter J?nsen vil vise Jansen og Jensen osv. Søgning efter J*nsen vil vise Jensen, Johansen, Jansen osv. Søgning efter J?n* vil vise Jensen, Jonassen, Jennings osv. Når du har klikket på kriterium, har du altså mulighed for at finde bestemte poster. Ønsker du at finde poster, som netop opfylder et kriterium, indtaster du kriteriet som det ønskes. Altså f.eks for at finde alle, der har postnummer Du kan imidlertid også finde alle med beløb større end I så fald skal du indtaste >15000 og så fremdeles. Du kan bruge de sædvanlige logiske operatorer til denne søgning. (Disse er: =, <, <=, >, >=, og <>.) Tilføjelser og rettelser til listen Når listen er oprettet kan du ved hjælp af formularen blandt andet tilføje nye poster og slette poster til listen uden at du har behov for at ændre listeområdets størrelse. Du kan naturligvis også rette i de eksisterende poster. Det skal vi se nærmere på i dette afsnit. For at rette i indholdet i en post, placerer du markøren i ruden ud for det pågældende feltnavn, klikker og kan så på helt normal foretage de ønskede rettelser. Når du lukker formularen bliver rettelserne gemt. Bemærk, at du ikke kan opdatere listen efter en rettelse ved at klikke på Find næste eller Find forrige. Derimod kan du nemt opdatere ved at bladre med piltasterne eller rullepanelet i formularen.

5 Du kan oprette en ny post ved simpelthen at klikke på Ny. Herefter indtaster du informationerne om den nye post. Skal du indtaste flere, kan du igen klikke på Ny. Ellers lukker du formularboksen, hvorefter posten bliver indsat i listen. Bemærk at nye poster altid indsættes sidst i listen. Eventuelle formelfelter i listen kopieres automatisk til den nye række og det samme gør eventuelle formater. Tilsvarende kan du slette en post, ved at bladre frem til denne og klikke på Slet. Du vil så blive bedt om at bekræfte sletningen, og du får samtidig en meddelelse om at sletningen er permanent. Der er altså ingen mulighed for at fortryde. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, at Gendan ikke kan anvendes til at fortryde en sletning. Denne knap bruges kun til at "fortryde" ændringer, og kun indtil listen er opdateret. Sortering af listen Som du nok har observeret, vil data blive anbragt i listen i den rækkefølge de bliver indtastet. Dette kan gøre det vanskeligt at benytte bladringsfunktionen, og det vil ofte være hensigtsmæssigt at sortere listen. Skal du bruge funktionen Subtotal, vil det også være nødvendigt at sortere listen. Til det formål findes en sorteringsfacilitet, som ser en del forskellig ud afhængig af, om du bruger en ældre eller en nyere version af Excel. Excel 2003 og ældre: Placer markøren et sted i listeområdet, hvis du vil sortere hele listen eller marker den del af listen, som du vil sortere. Feltnavnene skal du i givet fald ikke markere med. Vælg Data - Sorter. Nu vises en dialogboks. I denne skal du specificere dine sorteringskriterier. Du kan have op til tre samtidige kriterier. Desuden skal du - for hvert kriterium - specificere om sorteringen skal ske i stigende eller faldende orden. Kriterierne er de felter, hvor informationen for den pågældende kategori står i første datapost. Eksempel: Skal du sortere på fornavn i listen i den foregående opgave er nøglefeltet naturligvis Fornavn. Udfylder du ingen af kriterierne vil Excel bruge den første kolonne som kriterium. Klik på [OK], når din specifikation er på plads, så udføres sorteringen. Funktionen Data - Sortering kan selvfølgelig også anvendes til at sortere andet end lister, fx "almindelige" regneark, hvor der også af og til er behov for at sortere, ligesom det også er muligt at sortere efter brugerdefinerede lister i en liste. Klik på Indstillinger for at se mulighederne.

6 Excel 2007/2010 Funktionen Sorter findes i Startside fanebladet i gruppen Redigering samt i fanebladet Data i gruppen Sorter og Filtrer. I det følgende anvender jeg sidstnævnte faneblad, men funktionerne er identiske i de to faneblade selv om tilgangen til dem er en smule forskellig. Klik på knappen Sorter, så vises denne dialogboks Her kan du vælge hvilken kolonne, du vil sortere efter og du kan vælge, hvad du vil brugesom sorteringskriterium og i hvilken rækkefølge, der skal sorteres. Som tidligere kan rækkefølgen være A til Å eller Å til A foruden efter brugerdefinerede sorteringslister, hvis du har sådanne. Hvor du tidligere kun kunne sortere efter værdier, er der nu kommet flere muligheder. Du kan fx også sortere efter cellefarve (baggrund) og Skriftfarve. Skal der sorteres efter flere niveauer kan du tilføje sådanne ved at klikke på Tilføj niveau, og der er ikke længere en begrænsning på tre niveauer, som der var i de tidligere versioner. Se også foregående figur. Du slette niveauer igen og du kan kopiere niveauer. Under Indstillinger kan du vælge at sortere oppefra og ned eller fra venstre mod højre og om der skal skelnes mellem små og store bogstaver. Subtotaler i liste Såfremt din liste indeholder talkolonner, er det muligt at få beregnet disse med subtotaler og hovedtotal. Excel indeholder automatiske funktioner til dette formål. For at kunne indsætte subtotaler er det dog nødvendigt, at listen er sorteret efter de kriterier, som subtotalerne skal afspejle, fx Postnr. Når listen er sorteret, vælger du Data Subtotaler (Excel 2003 og tidligere) eller klikker på knappen Subtotal i gruppen Disposition i fanebladet Data (Excel 2007/2010). Herefter vises dialogboksen til venstre, hvor du skal angive, hvor i listen, der skal indsættes subtotaler. Du kan også specificere hvilken beregningsfunktion, der skal anven-

7 des, og endelig har du mulighed for at fortælle, hvilken kolonne subtotalen skal føjes til (aktuelt, hvis der er flere talkolonner). Endelig kan du angive om eventuelle eksisterende subtotaler skal erstattes af de nye, eller om nye subtotaler skal have deres egen linje, om der skal indsættes sideskift mellem de grupper, listen bliver opdelt i, og du kan anføre om der skal indsættes et resumé under dataene. Når du nu klikker på OK, indsætter Excel nye rækker i listen, med de beregnede subtotaler, og samtidigt indsættes en række sidst i listen med en Hovedtotal. Desuden vises (til venstre i skærmbilledet) en række dispositionssymboler som du kan anvende til at mindske eller højne rapportens detaljeringsniveau. Se man nærmere på en Subtotal formel, kunne den se således ud: =SUBTOTAL(9;F2:F16). Det første tal angiver, hvilken beregningstype, der ønskes udført. 9 betyder således at tallene summeres. Funktionen er indrettet, så den automatisk undlader at medtage andre subtotaler i sit resultat. Selv om hovedtoptalen tilsyneladende summerer alle rækkerne fra 2 til og med 16, springer den alligevel rækkerne 6, 11, 15 og 17 over, så tallene ikke tælles dobbelt. Bemærk at SUBTOTAL() er beregnet til beregning af værdier, der står i kolonner, ikke værdier, der står i rækker. Det kan godt lade sig gøre at bruge subtotal på rækkeberegninger, dog med nogle begrænsninger. Se forklaringen på side 10. Her kan du også se en oversigt over, hvilke beregninger der kan udføres af Subtotal().

8 UDTRÆK FRA LISTEN VIA FILTRE I Excel findes der forskellige metoder til at lave udtræk fra en liste. Vi har allerede set, hvorledes man kan finde bestemte poster ved hjælp af Formular. Her skal jeg se på de andre. Udtræk ved hjælp af Autofilter (Excel 2003 og ældre) Den nemmeste måde til at finde bestemte poster i en liste er Autofilter. Dette værktøj findes under Data - Filter Autofilter (Excel 2003 og tidligere) eller som knappen Filtrer i gruppen Sorter og Filtrer i fanebladet Data i Excel 2007/ Når der vælges Filter, sættes "små pile" på ud for hver af kolonneoverskrifterne, som vist i figuren nedenfor. Når du klikker på en pil, vises alle de postnavne, der findes i det pågældende felt, og du kan så bare vælge et enkelt som kriterium. Feltet (Alle) viser naturligvis alle poster, vælger du Hansen, ser du alle, der hedder Hansen og så fremdeles. Vælger du (De 10 øverste) vises en ny dialogboks, hvor du dels kan specificere hvor mange poster, du ønsker at se, dels om det er de øverste eller nederste, og endelig om det er de øverste eller nederste elementer eller procent. Funktionen er ikke specielt anvendt, men den findes altså. Bemærk, at den kun kan bruges på kolonner, som indeholder tal. (Bruger...) giver dig mulighed for at specificere udvælgelseskriterier ved hjælp af de logiske operatorer. Du kan her anvende to samtidige kriterier, og du kan angive om det skal være Og eller Eller kriterier. Ved Og kriterier vises kun de poster, der opfylder begge kriterier på én gang, mens Eller kriterier viser alle de poster, der opfylder bare ét af kriterierne. Hvis kolonnen, du filtrerer på, indeholder tomme celler, vil du i bunden af filterlisten finde (Tomme) og (Ikke tomme), der giver dig mulighed for at vise alle de poster, hvor pågældende felt enten er tomt eller har et indhold. Du kan filtrere en allerede filtreret liste på et andet felt, og på den måde kan du bruge din liste til at analysere sammenhænge mellem data. Det felt, du har brugt til udvælgelsen er markeret ved, at pilen udfor feltnavnet er blå, i modsætning til de øvrige, som er sorte. Såfremt du har filtreret efter flere kriterier på én gang, er den hurtigste måde at få vist alle igen, at vælge Data - Filter - Vis alle. Du fjerner "filterpilene" ved igen at vælge Data - Filter - Autofilter. 1 Kan også findes i knappen Sorter og Filtrer i fanebladet Startside, gruppen Redigering. Vælg punktet Filtrer.

9 Udtræk ved hjælp af Autofilter (Excel 2007/2010) Selve filteret virker noget anderledes i de nye versioner af Excel. Klikker du på en "listepil" vises dialogboksen på næste side. Som det fremgår, har jeg valgt at filtrere efter kolonnen Stilling. Som det ses, kan du i de nye versioner også fra filteret få adgang til sorteringsfunktionerne. Nogle af de punkter, som fandtes i tidligere versioner, så som fx "De 10 øverste", "Tomme", "Ikke tomme" osv. findes ikke længere. Dog eksisterer "Tomme" fortsat, men den vises kun, hvis der faktisk er mindst én tom celle, i den kolonne, der filtreres efter. Ved så at fjerne de rigtige flueben, kan man også opnå "Ikke tomme". Indeholder den valgte kolonne farvede celler (baggrundsfarve) bliver Filtrer efter farve aktivt i menuen og når du har slået et filter til, aktiveres også punktet Fjern filter fra Vælger du Tekstfiltre vises en ny oversigt over funktioner. Af listen fremgår, at der er mange muligheder for at vælge. I virkeligheden fører alle mulighederne til samme dialogboks, nemlig den, som er vist på foregående side og som repræsenterer Brugerdefineret filter. Forskellen på dem er bare, at vælger du én af de øverste, er denne valgmulighed allerede valgt, når du kommer ind i dialogboksen. Indeholder den valgte kolonne tal i stedet for tekst, er det en helt anden oversigt, der vises i anden omgang (Vælg Talfiltre fra menuen). Her får du en række funktioner, som mest er interessante når de gælder tal, fx "De 10 øverste", "Over middel" og "Under Middel". Igen fører alle de syv øverste menupunkter til samme dialogboks, med valget af filtreringsmetode allerede udfyldt. "De 10 øverste" viser som i tidligere versioner denne dialogboks. Her kan man vælge mellem "Øverste" og "Nederste", hvor mange der skal vises og om det skal være i antal elementer eller i procent. De 10 øverste elementer giver forhåbentlig sig selv. De 10 øverste procent handler om tallene, der står i kolonnen. De 10 øverste procent af eksempelarkets beløbskolonne viser

10 Ovewr middel og Under middel viser henholdsvis alle de poster, hvor tallene er højere eller lavere end gennemsnittet for alle tal. Beregninger i filtrerede lister Mens listen er filtreret kan du udføre beregninger på tallene i den. Bruger du knappen Autosum indsættes ikke som sædvanligt SUM() funktionen, men i stedet en Subtotal(), der kun viser summen af de viste data. Formlen kunne fx se sådan ud: SUBTOTAL(9;F2:F13). Tallet i funktionens første argument (før det første semikolon), fortæller som tidligere omtalt hvilken beregning, der udføres af Subtotalfunktionen. Tallet 9 i formlen herover betyder at der foretages en sammenlægning af de viste rækker. Nedenstående skema viser hvilke beregninger, subtotal ellers kan udføre, og hvilken talkode, man skal anføre for at en konkret beregning udført. Funktion Funktion Funktion MIDDEL TÆL TÆLV MAKS MIN PRODUKT STDAFV STDAFVP SUM VARIANS VARIANSP Tallene i første kolonne anvendes, hvis SUBTOTAL bruges som tidligere omtalt, altså til at lave beregninger på kolonner, hvor eventuelt bortfiltrerede (skjulte) rækkers tal ikke skal medtages i beregningerne. Tallene i kolonne 2 i tabellen overfor anvendes, hvis SUBTOTAL() skal medtage de skjulte rækkers tal. Sådan er det i teorien. I praksis ser det ikke ud til, at der er nogen forskel på, om man skriver 9 eller 109 (i hvert fald ikke i Excel 2007) idet tal i skjulte rækker tilsyneladende altid ignoreres. Det er muligt manuelt at lave Subtotaler på rækker, men i så fald ignoreres skjulte rækkers tal aldrig. Filteret fjernes helt ved at klikke endnu en gang på knappen Filtrer.

11 Udtræk ved hjælp af avanceret filter En anden - og mere avanceret, men også mere besværlig måde - at hente information fra listen - er ved hjælp af Avanceret filter. Her kan du definere et såkaldt kriterieområde, der styrer, at der kun vises rækker, som opfylder samtlige de kriterier, du specificerer. For at kunne filtrere ved hjælp af avanceret filter skal du altså først definere et kriterieområde. Dette skal ligge oven over den liste, der skal filtreres, og der skal være mindst en tom række mellem kriterieområdet og listeområdet 2. Kriterieområdet skal indeholde de kolonneoverskrifter, der skal filtreres efter. Disse skal være placeret i en række. I rækken herunder skal du så skrive dine kriterier. Her kan du anvende de samme operatorer som i autofilter, men du kan altså anføre flere på en gang. Du kan også få opfyldt flere kriterier for hvert felt, men i så fald skal du skrive det pågældende feltnavn flere gange i kriterieområdet. Kriterier, der står i samme kolonne opfattes som ELLER kriterier, mens kriterier, der står i samme række opfattes som OG kriterier. Se eksemplerne på de følgende sider. Når du har defineret kriterieområdet vælger du Data - Filter - Avanceret Filter (2003 og tidligere). I Excel 2007 skal du klikke på knappen Avanceret i gruppen Sorter og Filtrer i fanebladet Data. Så vises den dialogboks, der er vist nedenfor. I denne dialogboks kan du angive, hvordan din filtrering skal udføres. Du kan fx vælge at Filtrere listen lokalt, hvilket indebærer, at de rækker, der ikke opfylder kriterierne vil blive skjult ligesom ved Autofilter. Vælger du Kopier til andet sted vil de rækker, der opfylder kriterierne blive kopieret til et andet sted i regnearket eller til et helt andet regneark. Listeområde er det område, der skal filtreres. Her foreslår Excel, at det er hele listeområdet. Kriterieområde er det celleområde i mappen, hvor dine kriterier er specificerede. Kopier til anvendes til at angive det sted, du vil kopiere dit udtræk hen, hvis du har valgt at kopiere til et andet sted. Kun unikke poster anvendes til at udelukke poster, som er dubletter af andre poster. Hvis du vælger dette punkt og udelader kriterieområde, bliver samtlige dubletter slettet fra listen. En dublet skal være helt ens i alle felter i rækken. Fornavn Efternavn Adresse Jan Nielsen Åby Jan Nielsen Søby Er fx ikke dubletter. 2 Denne begrænsning er fjernet i nyere versioner. Her kan kriterieområdet stå hvor som helst.

12 Eksempler på avancerede filtreringer Filtrering efter et enkelt kriterium: Adresse skal skal være Havbakken 9. Der filtreres på to samtidige kriterier. Begge kriterier skal være op fyldt. Postnr skal være 1234 og Beløb skal større end Filtrering med flere muligheder pr. kriterium: Postnummer skal være 1234 og Beløb skal være mindre end eller Postnummer skal være 1238 og Beløb skal være mindre end De betingelser i hver række skal begge være opfyldt, men opfylder rækkerne bare én af betingelserne vises de. Ved hjælp af Avanceret filter, kan man OG og ELLER betingelser. Til sidst en filtrering med flere betingelser på samme kriterium. Begge betingelser skal være opfyldt for de rækker, der vises.

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Excel sortering-filtrering

Excel sortering-filtrering Adresseliste - Sortering Når du bruger Excel til at håndtere mængder af data, vil du ofte få brug for at sortere disse data. En sortering kan hjælpe dig til at finde bestemte data. Det er nemmere at finde

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Lynvejledninger Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Juni 2017 2 Indholdsfortegnelse Brugerdefinerede beregninger... 5 Eksterne data... 6 Filtrer data... 7 Filtrer data (fortsat)... 8 Filtrer

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014 Excel til ipad Kom i gang og videre med Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Forord 9 Begrænsningerne i forhold til Excel

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. A Avanceret Excel 2013 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. 2 Forord... 8 Udvalgte genvejstaster... 9 Navigere i et ark...

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Word-9: Brevfletning i Word 2003

Word-9: Brevfletning i Word 2003 Word-9: Brevfletning i Word 2003 Nogle gange har man brug for at sende det samme brev til en større gruppe personer, firmaer el.lign. Men man vil gerne have, at det ser lidt personligt ud, så derfor er

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Håndbog i Coop Data Warehouse

Håndbog i Coop Data Warehouse Håndbog i Coop Data Warehouse Leverandøradgang INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 3 3 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL APPLIKATIONEN... 5 4 DAN EN RAPPORT... 10 4.1 DETALJENIVEAU... 11 4.2 VALG AF TID...

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Dokumenter som alle kan skrive i Udover meddelelser (breve og konferenceindlæg) er det muligt at oprette dokumenter og præsentationer på SkoleKom.

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere