Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence"

Transkript

1 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

2 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere, og en afdeling der sælger Solar Anlæg. Sol til EL - Vedvarende Energi Siden 2005 har Støberiet ØRKILD etableret det første anlæg på 5kWp og ud fra erfaringer importerer og sælger vi monteringsfærdige Anlæg. Solen betaler din el-regning se mere på vores hjemmeside Se anlægget på Skårupøre Strandvej Bestil en brochure Få et tilbud Tlf.: Fax:

3 3 Thurø Sejlklub Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf Bestyrelse Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 Sekretær Inna Marie Krat Walkendorffvej 24 Udvalg Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 Pigesejlere Carin Nicolaisen Krussemyntevænget 6 Klubhusene Kaj Hansen Rolf Krakes Vej 44 Optimister Trine Svejstrup Nyborgvej 89 Aktiviteter Finn Jebjerg Hulvej 2 Soling / Jolle Jørgen Holme Bergmannsvej 118 Blad Erling Steffensen St. Byhavevej 24 Juniorer Erik Fürsterling Grønnevænget 4 Handicap Erling Justesen Strammelsegade 3 Thurø Thurø Thurø Tved Thurø Kværndrup Thurø Svendborg Thurø Thurø Svendborg Thurø Svendborg Målere Ole Jensen Bent Poulsen Hjaltesvej 8 Thurø Listefører Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 Svendborg Følgebåde Tomas Valling Rolf Krakesvej 4 Thurø

4 4 Thurø Sejlklub Næste måneders aktiviteter Se klubbens hjemmeside på Marts April 10. Foredrag i Egely af læge Jørgen Meier 21. Opfølgende Hjerterstarterkursus 27. Sidste tilmelding til Solingsejlads mandage og onsdage 23. kl. 19:00 anden del med Henrik Meyer (se side 18) 1. senest tilmelding til pigesejlads 16. Søsætning fra kl. 8: Standerhejsning kl. 15:00 Maj 7. Distancesejlads, Skippermøde kl. 9:00 Husk tilmelding til Pinseturen tlf Gambøtposten - er din orientering fra klubben! Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 6 gange om året i starten af ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. Indlæg og billeder til bladet er meget velkomne og kan enten mailes på eller sendes med posten til Lise Andersen inden deadline. Hjemmeside Webmaster er Erling Kjeldsen Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Lise Andersen tlf Mobil Indlæg til Gambøtposten sendes til: OBS: DEADLINE næste blad 26 april

5 Vi giver ordet til formanden 5 Formandens beretning for året 2010 Velkommen alle, det er rart at se så mange der her på en søndag formiddag har fundet plads i kalenderen til at være med til den årlige generalforsamling. Vi har nu sagt farvel til 2010 og tager nu hul på en ny sæson, og kan se tilbage på endnu et år med en masse aktiviteter i Thurø Sejlklub. Da vi lagde budget i 2009 kunne vi se for hele klubben, at året 2010 ville blive et år hvor der ikke ville blive et budgetteret overskud, men driften lige løbe rundt. Der blev udvist rimelig tilbageholdenhed i alle afdelinger, og ikke bare brugt penge, det er godt med den holdning til at sætte tæring efter næring i Thurø Sejlklub. Vi kan vel sige det er en tradition hos os, og derfor har vi en sund og udviklende klub. Gennem året 2010 har der været en masse aktiviteter i klubben, medlemsantal som de senere år har været på ca. 550 medlemmer. Vor kasserer har ryddet op og meldt flere fra som ikke havde betalt kontingent. Det er et stort arbejde for kassereren at skulle bruge mere af sin fritid på at sende breve til medlemmerne på grund af manglende betaling. Det er også en del omkostninger forbundet med fremsendelsen, og medlemmerne alligevel melder sig ud efter modtagning af flere breve. Lad os undgå dette. De enkelte udvalg har gang i mange aktiviteter gennem i året det I kan læse nærmere om i vort klubblad Gambøtposten i seneste blad med årsberetninger hvad de enkelte udvalg har lavet i årets løb, men lad mig dog fremhæve enkelte aktiviteter. - Ting sket i Aktivitetsudvalget fik en henvendelse om at arrangere DM for Safir selv om vi ikke har nogle af denne bådtype liggende ved broerne. Udvalget har med stor ekspertise afholdt DM for forskellige bådtyper gennem årene. En fasttømret skare af klubmedlemmer ville gerne påtage sig denne opgave og arrangementet løb af stabelen først i juli måned. Når nu udvalget var i gang med planlægningen kunne de lige så godt fortsætte med 40 års sejladsen - Øhavet Rundt - Vor årlige sejlads blev som sædvanlig afholdt med deltagelse af lige under 100 både her i vor flotte sydfynske øhav. Sidst i juni måned opstod der en interessant snak mand til mand i klubben, hvorfor -ved mandagssejladsen var der en coaster som kom på afveje da den ikke kunne dreje af for de kapsejlende både. Det var enstemmigt de kapsejlendes mening at coasteren ikke havde udvist og opført sig som søvejsreglerne tilsiger. Men coasteren fik i hvert fald fast grund under fødderne. Der var efterfølgende megen stor pressedækning, der var mange som udtalte sig meget professionelt uden dog at have set hændelsen. Jeg var på vej til ferie og skulle give mine bemærkninger til grundstødningen. Jo der var både kommentarer i avisen, indslag i TV2 Fyn, samt i radioen på DR program 4, samt at jeg kunne konstatere at der var oprettet blog hvor personer kunne komme med sin mening. Alt den ståhej kunne vi godt undvære, det kan da godt være at de fremtidige bestyrelsesmedlemmer skal have en professionel uddannelse som journalister for at kunne svare korrekt uden at avisen kan finde og skabe misforståelser Men sagen har ikke ændret ved vor kapsejlads om mandagen, vi fortsætter som hidtil under iagttagelse af god sømandsskik og ifølge søvejsreglerne.

6 6 Thurø Sejlklub En opgave som vor seniorgruppe har er at have styr på skrænterne, Skrænterne er på kommunens areal og vedligeholdes af kommunen. Gennem de senere år er der sket et langsomt fald i de timer der bruges på vedligeholdelse af kommunens egne arealer. Skrænterne skulle gerne fortsat henligge med bevoksning, desværre er der børn som synes at det er en god legeplads, men jeg vil bede forsamlingen være opmærksom på og gøre de involverede børn opmærksom på at leg på skrænterne er forbudt, både af hensyn til selve skrænternes forfald og også at børnene kan komme til skade. Der var også plads til en rund fødselsdag i klubben, Thurø Sejlklub kunne den 26. oktober fejre 70 års fødselsdag, og jeg vil endnu engang sige udvalget tak for den store opgave, men udvalget er glade for den store tilslutning - fuldt hus godt gået. Glædeligt at se så mange samlet på en efterårsdag. Vor havnehus er i år igen blevet malet, forbehandlingen og den efterfølgende påsmøring, inden at malingen tørrede, har givet en del irritation hos medlemmerne ikke mindst hvis der kom maling på tøjet. Hvis der på dåsen stod 24 timer burde der måske have stået 24 dage. Hvor længe at den nye påsmøring holder ved jeg ikke, men forhåbningen er vel mindst 5 år, træet udtørrer meget af den barske sol om sommeren. Malerholdet skal i hvert fald have tak. Pige sejlere holder stadig fast i en stor stak piger, tøser mv. der om onsdagen har nogle gode timer på vandet, afdelingen fik den fornøjelse at repræsentere klubben på DSklubkonference i oktober. Janice gjorde det flot, så må vi se om andre sejlklubber tager handsken op, og får den tilgang af pigesejlere som er nødvendig, for at fastholde medlemsantallet i Dansk Sejlunion. Nogle af vore medlemmer tager også en tørn på anden måde, ved at være hjælpere på Svendborg Classic Regatta der afvikles i august måned, de overskud der bliver i de enkelte år, udloddes fortrinsvis til ungdomsarbejdet i de lokale sejlklubber, enten direkte eller ved køb af fælles materiel. Jeg ved ikke om Lars kommer nærmere ind på det senere. Jeg var på en konference sidst i oktober måned afholdt af Dansk Sejlunion, og min opfattelse er at de enkelte klubber fremover skal være mere aktive for at tiltrække nye sejlere til klubberne. Derfor lidt provokation fra min side I får en udfordring alle her i dag, I skal til at være sælgere, I skal sælge Thurø Sejlklub som et godt sted at være og være medlem af. Som udviklingen er i øjeblikket er der en stor stigning i antallet af 60+ medlemmer i Dansk Sejlunion, vi mangler i Danmark en større tilgang af nye sejlere efter de er fyldt 20 år. Der ligger mange både og der er mange både til salg I bladene, jeg tror ikke at der er mange 60+ der er på jagt efter ny båd, men vil afvikle båd, og det tager til de næste 10 år. Vi er godt klar over at vor ungdomsafdeling sagtens kunne have flere ungdomsmedlemmer, for både at fastholde de unge hos os og måske få flere nye sejlere, vil juniorafdelingen i år arbejde på at få købt nye FEVA joller til klubben, det fremgår også af budgettet for herom senere. For nogle år tilbage blev der indkøbt nogle windsurfing brædder til klubben for at kunne tilbyde de unge et andet produkt efter de havde forladt optimistjollen. En del af de unge ville noget mere og forældre og børn tog initiativ til oprettelse af Thurø Windsurfing klub, de er ikke landet som en afdeling af Thurø Sejlklub men er egen klub under Dansk Sejlunion. Der er lavet en samarbejdsaftale med Juniorafdelingen til gensidigt glæde for begge klubber. Jeg vil ønske Thurø Windsurfing klub tillykke med de flotte resultater der er opnået på den korte tid. I de par år jeg har været formand kan jeg ved de samtaler der er med jer medlemmer for-

7 7 nemme den mangfoldighed der er i klubben, vi er en klub med mange medlemmer med mange synspunkter med mange opgaver med mange aldre med mange ønsker Alt dette arbejder vi alle i bestyrelsen på at det lykkes. I medlemmer kan give os tilbagemelding ved enten at møde op, og give jeres tilkendegivelse eller kontakt det enkelte udvalg eller den enkelte person direkte, vi har også debatforum på vor hjemmeside. Vi vil alle gerne have det gode fællesskab der er her, så vi kan trives, husk gøder vi ikke jorden og planterne dør vi, eller sagt på en anden måde, vi skal alle have det på den måde at når vi betræder klubbens arealer, skal vi kunne slappe af og glæde os over og nyde vejret hvad enten det er sol, regn eller blæst. Som nævnt tidligere bliver klubmedlemmers gennemsnitsalder højere og højere vi nærmer os alderen på klubben, så vor fremadrettede opgave bliver at tage de udfordringer op og de muligheder vi kan skabe, for at tiltrække kommende sejlere, og med disse ord vil jeg slutte med at sige tak til alle jer i klubben som bag det hele laver et stort stykke arbejde for vor klub. En tak skal også lyde til de sponsorer som er med til at klubben fortsat kan udvikles til gavn og glæde for os alle. Der en nok at tage fat på - for en af Danmarks bedste sejlklubber -. Pinsetur I skrivende stund er det lidt svært at forholde sig til pinsen, som jo falder midt i juni ca. Sneen ligger højt uden for min dør, og frosten har bidt sig fast. Men bare rolig gode sejler venner det skal nok blive arrangeret, jeg var jo så heldig at få overdraget den skønne ugle som er et levn fra Lotte (Margit og Jens Erik). Jeg lover ikke at kunne leve op til sidste års supertur, men der vil blive gjort alt efter bedste evne. Jeg har fået tilsagn om hjælp fra Birthe og Henning, men der mangler lige et par stykker mere, så der nogen der kan glæde sig til næste trækning. Der vil komme nærmere på hjemmesiden. Mvh. Erling Jespersen (Sunbeam)

8 8 Thurø Sejlklub Søsætning lørdag d. 16. april. Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal vente. Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi alle hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne frem. Alle master skal være ude af masteskuret senest lørdag eftermiddag den 23. april så optimisterne kan overtage pladsen om søndagen! Det er her vigtigt at du kommer og holder øje med at der stadig er navn på din mast. Til efteråret vil optagningen blive den 15. oktober. Joller på pladsen Igen i år vil vi i broudvalget prøve at holde styr på de joller og både der står på pladsen. Derfor skal alle der kommer med joller og både som skal stå på pladsen henvende sig til broudvalgsformanden når de hensætter en jolle på pladsen. Det vil fortsat ikke koste noget at have jollen på pladsen forudsat at vi ved hvem det er og at der er plads. Broerne Igen i år vel der blive indkaldt et arbejdshold til at smøre broerne. Dette arbejde vil foregå i den første weekend i april, hvor vi håber det er tørt og fint forårsvejr. I år vil der være standerhejsning 2. påskedag altså en uge efter at bådene er kommet i vandet. Så håber vi der er mange der har fået master i, så der kan blive flaget over top på mange både. Broudvalget. Thurø Sejlklub byder følgende nye medlemmer velkommen i klubben Carl Joakim Brandt Ulla Christensen Brandt Jacob Christian Brandt Mads Nikolaj Brandt Trine Sveistrup Klaus Sveistrup Mortensen Ann Irene Juel Jarlgaard Roland Eskild Jarlgaard Harald Eskild Juel Jarlgaard Helene Sophia Juel Jarlgaard Holger Valdemar Juel Jarlgaard Aksel Jensen Erik Schiller - Hanne Toft

9 Dea-pokalen 2011 Dea-pokalen går jo på omgang hvert år, og i 2011 er ingen undtagelse, det har ikke været svært i bestyrelsen at pege på en person, der de senere år har ydet en kolossal indsats for at medvirke til at fremme klub livet i Thurø Sejlklub. Han har båret en stor del af fortjenesten, at vi har fået de gode køkkenfaciliteter i Egely for år tilbage Han har været med til at tage del i den store indsats som Husudvalget har ydet gennem 2010, dels ved projekt maling af havne hus efter sommerferien, der var dog en fejlberegning, malingen tørrer ikke så hurtigt som tøj Ligeledes har du bidraget ved at sørge for indhente tilbud på videoovervågning af Havnehuset og fået det sat op og her i efteråret været med til at reparere Egely med nyt tømmer på den vestlige side. Derudover har du næsten en daglig gang for at tilse vore huse. Og deltager med arbejdet på nyt loft i Egely. Du havde også påtaget dig en meget stor opgave ved at arrangere klubbens fællestur i 2009 til Korsør. Alle der var med på denne tur havde en kanon oplevelse, der var sørget for et godt varieret program de dage som turen varede. Du har altid været hjælpsom, imødekommende og venlig i din væremåde Et plus for klubben. Jan Knudsen modtager Dea-pokalen på årets general forsamling. 9 Oprettelse af sejlerskole På vor generalforsamling i januar blev der forespurgt om oprettelse af en ny aktivitet i klubben nemlig Sejlerskole jeg lovede at indkalde de interesserede til et møde som nu er afholdt. Jeg har flere som gerne vil være hjælpere i projektet men mangler kaptajnen for holdet, er det noget for dig at være den primære tovholder, kontakt mig venligst. Det hjælper ikke at vi i klubben har et hold som gerne vil give sin viden fra sig til andre, jeg vil også gerne høre om der er klubmedlemmer eller kommende klubmedlemmer som kunne tænke sig at gå på sejlerskole her i Det kunne være muligt at sejle i 806-eren tirsdag eller torsdag gennem sæsonen. Hilsen ib

10 10 HJEMSEJLADS AF DEHLER OPTIMA 106 BLUE CELT / "FLORA" FRA HERKINGEN, HOLLAND. Stående mastroute En beretning om en hjemtur fra Holland. Den vil blive bragt af flere omgange.

11 11 Fredag den 14. maj Efter en lang togtur fra Odense (afgang torsdag kl ) i liggevogn til Utrecht, ankom vi til Rotterdam fredag kl Taco (bådmægleren) afhentede os på hovedbanen og kørte os og vores bagage til Herkingen. Her skulle vi overtage vores nye sejlbåd. Den var ikke blevet tømt og rengjort som lovet, men hvad kunne vi gøre. Lars og Taco satte storsejl på. Her manglede et par sejlpinde, hvorefter de afkortede to gule sejlpinde som lå i skibet. Det viste sig senere at de skulle have været sat i Main Drop System. Jeg startede med at rydde ud af skabene og smide det væk, som ikke var brugbart. Vi fyldte 2 sorte sække med affald. Så fik supermarkedet et besøg for afhentning af Ajax, så rengøringen kunne gå i gang. Den varede hele turen, og den er ikke helt slut endnu. Under oprydningen fandt vi en gummibåd, diverse pumper, en polermaskine, 24 øl, 4 flasker vin, 4 1½ liters cola, 12 l mineralvand plus meget andet. Vi havde håbet at komme af sted om fredagen, men vi opgav og gik op på restauranten i marinaen og spiste en dejlig aftensmad. Vi gik til køjs og fik en god nattesøvn. Lørdag den 15. maj (3 sluser) Efter morgenmaden gik vi i udstyrsforretningen og købte nyt komfur til os selv samt et til Gitte og Jan. Så blev der handlet ind til nogle dage og ved middagstid stod vi ud af havnen. Det gik stille og roligt mod Willemstad, men vi skulle lige passere 3 sluser først. Vi ankom til Willemstad ved 20. tiden og fik aftensmad. Herefter gik vi en tur i den hyggelige by, hvor man sætter børnene udenfor vinduerne og med kanalen under dem, hvis de ikke opfører sig ordentligt. (Det var nogle meget livagtige dukker). Søndag den 16. maj (5 broer og 1 sluse) I Willemstad fik vi fyldt dieseltanken inden vi fortsatte turen hjemover. Det første lange stykke var der hverken sluser eller broer, så det gik derudaf. Da vi nåede til Dordrecht måtte vi lige vente på at jernbanebroen kunne gå op. Herefter gik det derudaf med endnu 4 broen og 1 sluse, før vi blev fanget i Gouda af en jernbanebro som først åbnede kl Vi sejlede ind til Gouda og fandt en utrolig charmerende lille havn med ganske få både. Der var kun én mast foruden vores. Toiletter og bad var i en husbåd som lå fortøjet. På vejen ind fik vi et glad vink og tommelen op fra en gammel kone, som sad i sin egen husbåd langs kanalen. Om aftenen gik vi op i byen og spiste pizza og så på hovedet i seng Vi skulle nemlig tidligt op næste morgen for at nå broen kl Forsætter side 21

12 12 12 Thurø Sejlklub Lån en klubbåd til mandagskapsejlads. Hvis du har lyst til at sejle mandagskapsejlads, men ikke har en båd at sejle i, så har klubben 4 Solinger og en 806`er man kan låne, hvis man er medlem af Thurø Sejlklub. For at låne en klubbåd kræver det at man kan sejle båden på forsvarlig vis, og at man selvfølgelig deltager i klargøring og vedligeholdelse af båden. Det koster 1500,00 kr. for en Soling og 2000,00 kr. for 806èren,hvis man har lyst til at låne en klubbåd for en kapsejladssæson. Hvis du er interesseret så skal du senest d give mig besked, enten pr. mail, eller telefonisk. Hvis der er flere der ønsker at låne en båd, end vi har klubbåde til, så vil der på et Solingudvalgsmøde mandag d blive trukket lod om hvem der får mulighed for at leje en båd. Hvis man låner en båd, har man også forpligtelse til møde op til mandagskapsejlads, hvis det overhovedet er muligt, således at vi får nogle sjove og spændende kapsejladser på Lunkebugten, med så mange både til start som muligt. Hvis du ønsker at låne en klubbåd til andre kapsejladser er det også muligt. Her er det først til mølle princippet der tæller, så se kapsejladskalenderen igennem og kontakt mig, hvis du har lyst til at komme ud og prøve kræfter med andre sejlere på kapsejladsbanerne. På gensyn på Lunkebugten. Solingudvalgsformand Jørgen Holme Mail: tlf Solingsejlere - Så nærmer tiden sig til forårsklargøring af Solingerne og 806èren. Du har muligheden for at give en hånd med forårsrengøring, polering, bundmaling, m.m. Reserver derfor en dag eller to i weekenden d. d. 2. og 3. april og d. og 9. og 10. april til arbejdsom og hyggeligt samvær, hvor vi bruger noget knofedt til at få Klubbådene flotte og sejlklare. Mvh. Jørgen Holme

13 Æresmedlem: Keld Sims Andersen 13 Ved klubbens 50 års fødselsdag fremkom det daværende udvalg til afholdelse af festen et ønske om at der blev indstillet 2 personer til at være æresmedlem af klubben. Hans Knudsen De 2 æresmedlemmer er: Verner Sørensen De har gennem hele livet holdt fast og støttet og arbejdet for vor klub og stadig virker selv om de er seniorer + Her i 2010 fandt klubbens medlemmer igen fest skoene frem for at fejre vor 70 års fødselsdag, men i de 20 år fra de 2 blev æresmedlemmer har den til enhver tid værende bestyrelse ikke gjort brug af den mulighed, med æresmedlemmer. Det skal vi jo gøre os fortjent til. Jeg føler som nuværende formand af Thurø Sejlklub, at vi igen har en person som gennem sit lange åremål i klubben fortjener denne gestus. Her i klubben er der meget arbejde der skal gøres, for nogle kan det ikke ses, at der faktisk vedligeholdes og rengøres på vort havneareal hver dag, stort som småt. Omkring vore broer, holder du øje med hvem der befinder sig på arealerne og har et lovligt ærinde Til Øhavet Rundt er du en tilsagt person og uden problemer stiller altid op og giver en hjælpende hånd. Når pigerne mangler en til at hjælpe med at en kapsejlads afviklet, er du der som dommer/tidtager og med dommer båd. Du er ikke mindst en selvskreven person, når det gælder den årlige klubsejlads, med mandag efter mandag at lægge båd til rådighed. Jeg kan ikke huske du har haft en sygedag, men du har meldt fra i år på grund af for megen blæst. Jeg vil næsten tro på at din LM er er indkøbt for, at du kan nyde hver en dag, det er muligt, på vandet. Du har ikke nok i en båd, men har også tid til at tage ud med din åbne jolle for at fange fisk, når vejret tillader det. På et tidspunkt havde du den tjans sammen med Lise at være Havnefoged og servicerede vore gæster, men det er nu mange år siden, du giver fortsat en

14 14 14 Thurø Sejlklub hjælpende hånd, når Bro-udvalget skal have tømt for indbetalte gæstepenge. De øvrige udvalg i klubben får næsten aldrig et nej, nå de spørger om du kan hjælpe. Thurø Sejlklub siger dig mange tak for din indsats og håber på mange gode år hvor du stadig er en af grundpillerne i vores dejlige sejlklub. Tillykke med dit æresmedlemsskab Lørdag d. 15. januar 2011: Lørdag den 15/ havde FTLF/Langturssejlerne arrangeret kursus i Thurø Sejlklubs lokaler. 19 håbefulde kursister mødte op. 14 af disse var medlemmer af Thurø Sejlklub. Karsten Pennow underviste i stort og småt. Meget blev vendt og fortalt på en god og grundig måde. Rigtig god underviser. Dette resulterede også i at samtlige 19 kursister bestod ved den efterfølgende prøve og kan nu kalde sig Flodskippere. Her var alt fra undervisning på dansk til beskrivelse i lærebogen: - EuroRegs for Inland Waterways, en bog der skal være ombord inklusiv beviset på at du har gennemført kurset, hvis du vil besejle de indre europæiske vandveje. - Vi blev også gjort opmærksom på at hvis man har VHF ombord skal denne være forsynet med ATIS. - Ønsker du yderligere oplysning om evt. kursus m.m. Gå ind på FTLF s hjemmeside. Kurset blev efterfølgende fulgt op af Flodsejlads ad Europas vandveje afholdt på Thurø d. 25/ Her var det Kaj Nordahl fra Nyborg der levende fortalte om sin sejlads gennem den vestlige del af Europas kanaler. Som billedet viser var her rigtig god tilslutning til dette arrangement om end det var tilhørere typisk 50+, men her skal også være noget for alle i klubben så det er rigtig godt. To gode og lærerige aktiviteter. Ingeborg

15 Kapsejladssæsonen 2011 står for døren. 15 Så er det nu. Tiden er inde til at få tilmeldt dit skib til aftenkapsejladserne. Resultaterne beregnes igen efter Thurø-lystal. Lørdag den 7. maj og lørdag den 24. september, sejles der en distance-sejlads. Der er skippermøde kl. 09:00 og 1. start er kl. 10:00. Tidsbegrænsning: Sejladsen afsluttes senest kl. 17:00 Afslutning med præmieuddeling sker mandag den 26. september kl. 19:30 i Egely. Deltagergebyr for alle sejladser er kun 200,- kr, og skal være overført til Svendborg Sparekasse regnr kontonr senest den 30. april. Obs!!! for sent tilmeldte både vil helt sikkert findes på dommerlisten. For at deltage i sejladserne skal båden være tilmeldt, og der skal være indbetalt startgebyr. Husk der er kaffe, brød og hyggesnak efter hver sejlads, og dette foregår i og udenfor havnehuset. Sejladsdatoer: Forår...: 7/5-9/5-16/5-23/5-30/5-6/6-20/6-27/6 Sommerferie i juli. Efterår.: 8/8-15/8-22/8-29/8-5/9-12/9-19/9-24/9 16 sejladser, hvoraf 2 ikke medregnes. D.v.s. 12,50 kr. pr. sejlads. (Det er da billigt) Distancesejladser: den 7/5 og den 24/9. (Se distancebane på side 24) Aftenkapsejladsbanen: Mærkerne fremgår af søkortudsnittet. (Se baneskitse på side 29) Mærke 1 - udlagt mellem Fredskov og Revet. ( Ø N) Mærke 2 - Revbøjen (sydmærke). Mærke 3 - Stenodden (østmærke). Mærke 4 - udlagt ved Dyrehave (Tåsinge). ( Ø N) Det grønne mærke ved Grønneodde: Ud - skal altid holdes om bagbord. Hjem - skal altid holdes om styrbord. Østmærket på Middelgrund: Ud - hvis første mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om bagbord. - hvis første mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om styrbord.

16 16 Thurø Sejlklub Hjem - hvis sidste mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om styrbord. - hvis sidste mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om bagbord. Dommerstade: Dampskibsbroen ved Grasten. Herfra sættes alle signaler. Inden sejladsens start vil banen blive angivet med tallene , således at mærkerne rundes i samme rækkefølge som tallene er anbragt - regnet fra oven og ned. Start- og mållinie: Mellem dampskibsbroen og udlagt mærke. I særlige tilfælde kan måltagning finde sted ved et af banemærkerne. Der afgives 2 lydsignaler og signalflag S sættes. Starterne: 1. start kl , 2. start kl , 3. start kl , o.s.v. Fra 1. september går 1. start kl , 2. start kl , 3. start kl , o.s.v. Startprocedure: Banesignal ( rød / grøn flag) sættes inden startproceduren går i gang. Kl lydsignal og talstander 1 ( en) sættes Kl lydsignal og signalflag P sættes Kl lydsignal og signalflag P nedtages Kl Start, 1 lydsignal, talstander 1 nedtages og talstander 2 sættes Kl lydsignal og signalflag P sættes Kl lydsignal og signalflag P nedtages Kl Start, 1 lydsignal, talstander 2 nedtages og talstander 3 sættes o.s.v. Bemærk endvidere: Fra 5 minutter før 1. Start og til sidste start er afsluttet må startlinien ikke passeres fra banesiden. Det vil sige, at der i ovennævnte periode altid skal sejles vest om det udlagte startmærke, når man kommer fra banesiden. Dette gælder ikke ved omstart i forbindelse med for tidlig start. Både der ikke er ved at starte, skal holde klar af startende både. Tyvstart: Der gives vedvarende lydsignaler, og pågældende båd (e) skal omstarte. Undlades omstart tillægges 10 min. sejltid. Løbsinddeling: Fremgår af deltagerliste ophængt i havnehuset i uge 18 og på klubbens hjemmeside. Omstart: I tilfælde af omstart affyres 2 skud og 1. lighedsstander sættes. Efterfølgende startprocedure: 5 min før starten affyres 1 skud og 1. lighedsstander nedhales og talstander for starten hejses. De efterfølgende starter udskydes tilsvarende.

17 17 Tidsbegrænsning: Sejladsen afsluttes senest kl (Efter 1/9 kl ). Dommer: Jobbet går på skift mellem de deltagende både. Dommerliste ophænges i havnehuset og på klubbens hjemmeside. Pointberegning: 1. plads = 1 point 2. plads = 2 point 3. plads = 3 point o.s.v. En udgået båd får point svarende til antal startende både + 1. En båd der ikke starter får point svarende til antal startende både + 2. Distancesejladserne (7. maj og 24. September ): Der bliver et kort skippermøde kl og første start kl Løbs- og startinddeling som om mandagen. Tilmelding til distance og aftensejladser 2011 Bådens navn: Bådtype.: Sejlnummer.: Ejers navn.: Adresse.: Telefon...: Mail-adresse: Sejlklub.: Betaling.: Kontant Check (200,-) Svendborg Sparekasse ( )

18 18 Thurø Sejlklub Tilmeldingsblanketten til Pigesejlads findes også på hjemmesiden den skal sendes senest d. 1. april 2011 til Carin Nicolaisen, Krusemyntevænget 6, 5772 Kværndrup el. Lone Knudsen, Maaroddevej 1, Thurø, 5700 Svendborg Navn Fødselsdato/år Adr.: Telefon mail: Bådskipper Jeg vil gerne sejle Pigesejlads i år og jeg er Skipperpå (bådens navn og type) Jeg har plads til gaster - foruden mig selv Jeg har en aftale med følgende gaster: Gast Jeg vil gerne gaste på (båd/ bådtype/-størrelse Jeg har allerede aftale med (skipper/ båd) Jeg er begynder.... Jeg har sejlet i.... år Jeg er til kapsejlads: Ja.... Nej.... Ved ikke.... Jeg forudser at være: Stabil.... noget fraværende.... meget fraværende..... Bemærkninger Alternativt kan alle oplysninger sendes til mail: VINTERMØDE I EGELY ONSDAG DEN 23. MARTS KL MED HENRIK MEYER Sidste år fortalte Henrik meget levende om familiens rejse i Middelhavet på en Norlin 34. Det var en fortælling om de voksnes drøm og et barns oplevelser. Det var også en historie om at miste kontrollen, være klar til at opgive, og ikke mindst, om at komme videre med en ny forståelse af hvem man er og hvad der er det mest vigtige. Vi kunne ikke nå at høre hele historien på et par timer sidste år i marts, men vi har været så heldige at Henrik har sagt ja til at fortælle historien færdig. GÅ IKKE GLIP AF ANDEN DEL Efter Henriks fortælling er der tid til hygge med lidt ost og vin. Alle er velkomne denne aften og vi håber på rigtig stort fremmøde. Vel mødt Pigeudvalget.

19 Afgående bestyrelsesmedlemmer: Tak fra bestyrelsen 19 Aktivitetsudvalget: Ole Jensen Du har igennem mange år været en del af aktivitetsudvalget og de seneste år som formand for afdelingen. Jeg har den fornemmelse at du helst vil lave arbejde bag kulissen som vi siger, og tage din tørn. Den sidste opgave du påtog dig var at stå i spidsen for afholdelse af Safirstævnet i 2010 med bravur, jeg håber ikke at det tog hele pusten fra dig, så du ikke ville fortsætte, men at det var dit ønske om at få en ny person ind for fortsat at skabe aktiviteter i klubben. Selv om du slutter som formand har du jo stadig med i Aktivitets udvalgets bestyrelse og vil fortsat være vor Klubmåler, til gavn for alle de kapsejlende medlemmer. Det kunne vel også være anden mulighed for at trække på din hjælp, ikke mindst vil Seniorgruppen gerne indlemme dig i den faste stab. Pigesejlerne: Janice Frænde: Du har nu styret jer piger frem til at være måske en af Danmarks bedste pigeafdelinger, gennem de 5 år du har stået i spidsen, med en udvikling fra det mere sociale præget, til mere kapsejladsorienteret. Ligesom Ole har du til det sidste været meget aktiv for vor klub, ikke mindst da Dansk Sejlunion rettede henvendelse om at vor Pigeafdeling til efterårs konferencen ville holde et indlæg omkring Pigesejlads i Thurø Sejlklub, det sagde du uden tøven ja til. Og jeg vil endnu engang sige dig tak for det flotte arbejde du herved udførte og på den måde var fortaler for Thurø Sejlklub. Jeg fik mange flotte tilkendegivelser efter dit indlæg, forsamlingen synes det var godt gået for Thurø Sejlklubs Pigeafdeling. Hvis du finder tid fremover ved du hvor de bestyrelsesmedlemmer er der nok skal sætte dig i arbejde. Tak for dine 5 år på posten til fremme for pigesejlads i Thurø Sejlklub

20 20 Thurø Sejlklub Optimistformand: Bjerne Sørensen. Du har ikke været så længe på din post kun i 1 år, men med din alder kan du komme tilbage der er mange udvalg at vælge mellem. Du har jo mange gode talenter ikke mindst med kontakten i det sociale samvær blandt de yngste i vor klub, men dit arbejde, dit familieliv skal gerne hænge sammen, med de 24 timer som døgnet har, derfor valgte du at lade en ny tage sig af det mere administrative og du i stedet kan gøre mere brug af dine ressourcer som praktisk gris i afdelingen. Du har jo børn der fortsat vil sejle i klubben mange år endnu. Tak for din indsats indtil nu. Thurø Sejlklub resultater: klubmedlemmer i 2010 Uddelt præmier: Årskrus på Generalforsamlingen (p. g. a. mgl. fremmøde er/ bliver disse efterfølgende blevet uddelt til besætningen på 806 eren) Dansk Sejlunion 806-er DM nr. 3 Anette Hoff Per Røssel Jesper Bo Hansen Dansk Sejlunion Express DM nr. 1: Mikkel Oldrup Dansk Sejlunion x-99: DM nr. 1 Mikkel Oldrup Rigtig flot Mikkel. Flot at du stadig repræsenterer TSK selv om du fysisk er bosiddende i Hovedstaden. Derudover flot resultat for juniorsejlere Dansk Sejlunion Feva XL DM nr. 5: Alexander Fürsterling Claes Sørensen Tillykke med de flotte resultater til medlemmer af: Danmarks dejligste sejlklub

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

Thurø Sejlklub Hyæneræs 29. august 2015 Sejladsbestemmelser

Thurø Sejlklub Hyæneræs 29. august 2015 Sejladsbestemmelser Thurø Sejlklub Hyæneræs 29. august 2015 Sejladsbestemmelser Regler: Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler 2013-2016. Stævneleder: Præmietid: Opslagstavle: Skippermøde: Deltagere: Banerne: Banebeskrivelse:

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Husk Standerhejsning på Troense havn den klokken 14.

Husk Standerhejsning på Troense havn den klokken 14. Messen, 1, 2012 Husk Standerhejsning på Troense havn den 28.4. klokken 14. Sikre forårstegn: Nogle både er allerede i vandet og havnefogeden varmer op til den nye sæson! Nyt fra formanden Af Lars Hansen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2012. Vi siger tak for jeres årelange indsats i TSK

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2012. Vi siger tak for jeres årelange indsats i TSK 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2012 Vi siger tak for jeres årelange indsats i TSK 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2008. Endnu en succesfuld bowlingaften i TSK

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2008. Endnu en succesfuld bowlingaften i TSK 1 Nr. 2 marts/april 2008 Endnu en succesfuld bowlingaften i TSK 2 v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Bulb til Granada 31 Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning af containere Mangler

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. September/ oktober 2010. Drama på Ø-havet rundt

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. September/ oktober 2010. Drama på Ø-havet rundt 1 Thurø Sejlklub Nr. September/ oktober 2010 Drama på Ø-havet rundt 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere, og en afdeling der sælger

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2009. Arbejdet med de nye broer tager form

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2009. Arbejdet med de nye broer tager form Thurø Sejlklub 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2009 Arbejdet med de nye broer tager form 2 Thurø Sejlklub Bowlingaftenen blev igen i år en succes. Der var mødt mange op til nogle hyggelige timer og

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/februar 2009. Både på land

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/februar 2009. Både på land Thurø Sejlklub 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/februar 2009 Både på land 2 Thurø Sejlklub Den store årlige bowlingkonkurrence afholdes Torsdag d. 12 februar Kl. 18:00 i Bowl `n`fun Nyborgvej 4 her i staden.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser Jyske Bank Cup Søndag d. 28. maj 2016 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr.1 januar/ februar/ marts 14 Et sjældent billede fra Gambøt Det er ikke billedet der vender forkert Her er den gamle grill ved at blive udskiftet 2 Thurø Sejlklub

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2009-2012 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2011. Godt nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2011. Godt nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2011 Godt nytår 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere, og en afdeling der sælger Solar Anlæg.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Start 2 er de hurtige både, startflag romer II (sort på hvid bund) hejses før startprocedure.

Start 2 er de hurtige både, startflag romer II (sort på hvid bund) hejses før startprocedure. SSS Mandags kapsejlads regler Gældende fra mandag 2. maj 2016 Fast overdommer Vi har fået fast afløser til dommerbåden StorSpræl, og han vil hver mandag gå ud før start med dommerbåden og blive ude og

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Regler for Kapsejlads

Regler for Kapsejlads Regler for Kapsejlads og afvikling af Megin bowlen Indledning Nærværende skriv er Meginclub Danmarks beskrivelse af de praktiske del omrking afvikling af foreningens årlige kapsejllads. Skrivelsen er delt

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr. 4 sept./ okt./ nov./ dec./ 14 SUP (er) aften i Thurø Sejlklub 2 Thurø Sejlklub Her plads til din annonce Støberi Containerudlejning Boligudlejning Støberiet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

SSS Mandagskapsejlads regler Gældende fra 4. maj 2015

SSS Mandagskapsejlads regler Gældende fra 4. maj 2015 SSS Mandagskapsejlads regler Gældende fra 4. maj 2015 SSS Mandagskapsejlads regler Nedenstående beskriver de regler der sejles efter ved SSS mandagskapsejladser. Der sejles efter Dansk Sejlunions kapsejladsregler

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Classic Fyn Rundt. Sejladsbestemmelser

Classic Fyn Rundt. Sejladsbestemmelser Kerteminde Sejlklub Classic Fyn Rundt Sejladsbestemmelser for tursejlere Kerteminde den 9.-11. juni 2017 7 K E R T E M I N D E S E J L K L U B CLASSIC FYN RUNDT for tursejlere Kerteminde Sejlklub 9-11.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Tune-Up Cup. 22. maj Sejladsbestemmelser

Tune-Up Cup. 22. maj Sejladsbestemmelser Tune-Up Cup 22. maj 2016 Sejladsbestemmelser Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder Tilladelse til

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 november/december 2007. Øhavet rundt

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 november/december 2007. Øhavet rundt 1 Nr. 6 november/december 2007 Øhavet rundt 2 Afriggerfest En forrygende afriggerfest, et virkelig fint arrangement. Maden var god, stemningen i top. Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg 3 Tlf. 6220

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel September 2010 Kære værter og ejere, Hermed inviteres I alle til Landsmøde 2010 på Hotel Vejlefjord. Danhostel ændrede på sidste års landsmøde struktur, så delegeretforsamlingen nu er afskaffet, og landsmødet

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser Home Cup Søndag d. 3. september 2017 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 5 September/oktober 2008. Hygge i Gambøt efter en våd Øhavet Rundt

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 5 September/oktober 2008. Hygge i Gambøt efter en våd Øhavet Rundt 1 Nr. 5 September/oktober 2008 Hygge i Gambøt efter en våd Øhavet Rundt 2 Hej Optimistforældre, Ungdomssejlere, Pigesejlere, Broliggere, seniorer og alle andre i TSK! Så afslutter vi sommerens aktiviteter

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016

Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016 Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016 Bestemmelser: Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2013-2016 Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, samt disse sejladsbestemmelser. Præmietidsberegning:

Læs mere

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere.

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. KØS-Sejlsport, Juniorafdelingen, Svaneknoppen 5, 2100 København Ø. Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. Kære opti-sejlere, Feva-sejlere og forældre Vi er nu godt i gang med forberedelserne

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere