Ændret problemformulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændret problemformulering"

Transkript

1

2 Ændret problemformulering Dette speciales oprindelige problemformulering er under specialeprocessen og på baggrund af vores undersøgelser ændret fra at være: Hvorledes kan man designe et koncept til et mobilt læringsprogram henvendt til analfabeter i Indien? til Hvorledes er det computermedierede CBFL kompatibelt med og relevant i målgruppens livsverden? Hvilke faktorer fremmer eller virker som barrierer for adoptionen? Er det relevant at implementere CBFL på mobiltelefon? Ændringen er foretaget med godkendelse af vejleder Pernille Eisenhardt. Charlotte Lindholm Pedersen Jesper Høffner Krogh

3 Abstract In the world today there are about 950 millions illiterate people, of those 350 millions are living in India. 39% of those are adult illiterates, age 15 years and above, and half of these are women. Despite the fact that the Indian government since 1991, have worked towards bringing down this number, it is estimated to take additional years before they succeed in making whole of India literate. This can have far-reaching consequences for the economical and social impact of India. The Indian IT-consultancy company, TATA Consultancy Service (TCS), has as part of their Corporate Social Responsibility developed a computer programme (CBFL) and their goal was originally, to make all of India literate within 5 years. TCS has unfortunately not succeeded in archiving this goal, and therefore the company has established a cooperation with the IT-University of Copenhagen, with the purpose of explore and develop possibilities to diffuse the application. This master thesis is a target group analysis of CBFL, and a preliminary examination of the possibility of implementing CBFL on mobile phones to increase the rate of adoption of the programme. CBFL is a multimedia application, by which the target group, through a learning process with an approximately duration on 3 months, learns to decode their local language in only hours of training, and in this way gets the ability to read and express oneself on a level suitable their everyday needs on about words. This master thesis is based on 10 days intensive field study in the Indian state Andhra Pradesh, where CBFL has been most successful. Form a theoretical viewpoint we approach the problem statement with theories of E.M. Rogers, Alfred Schutz, Jørgen Poulsen and Bjarne Bruun Jensen. The findings of this master thesis, identifies how the computer mediated CBFL is relevant and compatible with the life world of most the target group, and that there exist significant conditions, that promote the adoption in those districts where TCS have had the most of success with CBFL.

4 Due to significant barriers about the mobile phone as potential media in relation to the target group, it cannot at present time be considered desirable to implement CBFL on mobile phones before there have been additional feasibility studies.

5 "When you educate a man you educate an individual, but when you educate a woman, you educate a nation." Cole, Johnetta B.

6 1 INDLEDNING MOTIVATION PROBLEMFELT PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING FORSKNINGSSPØRGSMÅL TEORETISK TILGANG TIL FORSKNINGSSPØRGSMÅLENE EMPIRISK TILGANG TIL FORSKNINGSSPØRGSMÅLENE AFGRÆNSNING SPECIALETS KONTEKSTUELLE RAMME INDIEN INDIENS ØKONOMI DET TRADITIONELLE INDIEN DET MODERNE INDIEN INDIENS NATIONALE ALFABETISERINGSSTRATEGI EMPOWERMENT LÆSNING OG LÆRING CBFL LÆRING I CBFL TEORI E. M. ROGERS DIFFUSIONSTEORI ADOPTIONSHASTIGHEDENS VARIABLER INNOVATIONENS EGENSKABER INNOVATIONSBESLUTNINGSPROCESSEN FORANDRINGSAGENTEN HOMOFILI OG HETEROFILI OPINIONSLEDERE KONSEKVENSER AF INNOVATIONEN JØRGEN POULSEN. KULTUR OG BETYDNING ET MODELSYSTEM KULTUR OG BETYDNING HANDLINGENS PARAMETRE DE SOCIALE OG KULTURELLE RUM BJARNE BRUUN JENSEN: HANDLEKOMPETENCE DE FIRE VIDENSFORMER ALFRED SCHUTZ: RELEVANSTEORI LIVSVERDEN, HORISONT OG TEMAER DEN BIOGRAFISKE SITUATION TRE HOVEDTYPER AF RELEVANS METODE VIDENSKABSTEORETISK TILGANG FÆNOMENOLOGISK TILGANG HERMENEUTISK TILGANG UNDERSØGELSES DESIGN UNDERSØGELSESMETODER

7 4.3.1 KVALITATIVE UNDERSØGELSE ETNOGRAFISK TILGANG OBSERVATION KVALITATIVE INTERVIEWS MOCK UP TEST DATABEHANDLING: FORTOLKNING REFLEKSION OVER UNDERSØGELSEN PROBLEMER I DEN INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION SLINGREKURS I FELTET REFLEKSION OVER METODER RELIABILITET OG VALIDITET ANALYSE MÅLGRUPPEN MÅLGRUPPENS LIVSVERDEN FORUDSÆTNING FOR AT DELTAGE I CBFL DE SOCIALE OG KULTURELLE RUM EVALUERING AF KONCEPT INNOVATIONENS EGENSKABER FORANDRINGSAGENTEN OPINIONSLEDERE INNOVATIONSBESLUTNINGSPROCESSEN KONSEKVENSER AF INNOVATIONEN VIDEN OM EFFEKTER, ÅRSAGER, ALTERNATIVER OG FORANDRINGSSTRATEGIER EMPOWERMENT POTENTIALE FOR DET INDISKE SAMFUND AF MÅLGRUPPENS EMPOWERMENT POTENTIALE OG BARRIERER FOR MOBILT KONCEPT KOMPATIBILITET KOMPLEKSITET KONKLUSION PERSPEKTIVERING BILAGSFORTEGNELSE LITTERATURLISTE

8 1 Indledning Der er i verdenen i dag en global ulighed hvad angår fattigdom, uddannelse, sult, sygdomme, dødelighed m.fl. Den store ulighed findes også inden for de enkelte landes grænser. Lande bliver rigere og rigere, men rigdommen bliver ikke fordelt lige. Der bliver kontinuerligt en større og større afgrund imellem dem der har og dem der intet har. Denne ulighed kan være et problem for det enkelte lands vækst, for demokratiske processer og for de enkelte landes sociale udvikling. 1 Mange organisationer har i årtier kæmpet for at udligne denne ulighed gennem hjælp til at bekæmpe de økonomiske, sociale og politiske mekanismer, som holder et land stagneret og forhindrer landets udvikling og vækst. En af disse organisationer er FN 2 (Forenede Nationer) som er et samarbejde mellem 193 af verdens lande. En af FNs indsatsområder er bekæmpelsen af fattigdom og udbredelse af undervisningstilbud til medlemslandene, og til dette har man nedsat Unesco 3. Unesco har som mål inden år 2015 at hjælpe medlemslandene med at opnå bæredygtig udvikling, herunder at halvere antallet af mennesker der lever i ekstrem fattigdom og at hjælpe til at medlemslandene øger antallet af alfabetiserede individer. 4 Et alfabetiseret individ er kort fortalt et individ, der kan læse og skrive. Unesco definerer dette således: A Literate person is a one who can with understanding both read and write a short simple statement relevant to his everyday life. Literacy is not the simple reading of word or a set of associated symbols and sounds, but an act of critical understanding of men's situation in the world. Literacy is not an end in itself but a means of personal liberation and development and extending individuals educational efforts involving overall inter disciplinary responses to concrete problems / / United Nations Educational, Scientifical and Cultural organisation 4 25/ /

9 A literate person is one who has acquired all the essential knowledge and skills which enable him to engage in all those activities in which literacy is required for effective functioning in his group and community and whose attaining in reading, writing and numeracy make it possible to use these skills towards his own and his community's development. 5 Hvis man ikke er alfabetiseret, er man analfabet, og på verdensplan findes der omkring 950 millioner analfabeter. Ud af disse findes 350 millioner alene i Indien. 6 En stor del af Indiens analfabeter er over 15 år (39%) 7 og flertallet af disse er kvinder. Det anslås således at omkring halvdelen af alle indiske kvinder over 15 år er analfabeter. 8 Unesco udarbejder årligt en global monitoring rapport over, hvordan det går med at opnå deres mål, og selv om der generelt er fremgang på de indsatspunkter de har valgt, hedder rapporten for 2008 alligevel: Education for All by 2015: Will We Make It? 9 Unesco er således ikke selv tilfreds med progressiviteten af uddannelse på globalt plan, og der er derfor god grund til at afsøge alternativer til den nuværende fremgangsmetode for at udrydde analfabetismen. Vi har valgt at casen for dette speciale skal være et læringsprogram i format af en mulitmedieproduktion, udviklet af det indiske firma TATA Consultancy Service (herefter TCS), som er et initiativ for at udrydde analfabetisme i Indien. TCS er en af verdens største konsulentvirksomheder inden for IT, og den største af sin art i Asien. Som en del af virksomhedens Corporate Social Responsibility, 10 mente man ved hjælp af IT at kunne hjælpe Indien med at blive alfabetiseret på bare 5 år. 11 Til formålet har TCS udviklet et IT- baseret læringsprogram de kalder Computer Based Functional Literacy (herefter CBFL). Det er dette læringsprogram der vil være omdrejningspunkt for specialet / / / Rapporten kan hentes her: URL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 25/ Er ifølge EU kommissionen når et firma tager frivilligt engagement i sin omverden ved at deltage i aktivitet der ikke har økonomisk interesse, men som gør noget for samfundet. CSR er ofte del af en branding strategi. 11 m 17/

10 1.1 Motivation Vi blev opmærksom på programmet gennem et projekt opslag på IT- Universitetet, omhandlende et samarbejde mellem IT- Universitetet og TCS. Samarbejdet lagde op til at man som studerende kunne arbejde med et af nedenstående syv punkter: 1. Develop a dissemination model, aiming at the fastest possible spread of CBLF; taking the problem of hardware/software supply and maintenance into account. 2. Improve the existing software, by re-designing/developing CBLF to a generic form. 3. Improve interface design and usability. 4. Include user interaction into the teaching/learning model. 5. Create an educational game with the same purpose of teaching adult illiterates to read. 6. Design and implement CBFL for mobile phones. 7. Suggest your own improvement and implement it. 12 Især punkt 6 fangede vores interesse, da vi begge har stor interesse i interaktionsdesign, og synes mobiltelefonen er et spændende medie og teknologi. Vi har begge en pædagogisk baggrund, og syntes det var interessant at man kan hjælpe analfabeter med at lære at læse ved hjælp af et computermedieret program. Vi valgte hurtigt at fravælge implementeringsdelen, både af hensyn til egne kompetencer og til specialets omfang, da vores interesse lå i at finde en reel case, hvor vi kunne arbejde med de områder der interesserede os. I et kort øjeblik arbejdede vi derfor med en problemformulering der hed: Hvorledes kan man designe et koncept til et mobilt læringsprogram henvendt til analfabeter i Indien. Da vi fra erfaring med tidligere projekter ved at det er vigtigt at undersøge forhold ved målgruppen inden designfasen, og da vores interesse i virkeligheden lå i målgruppeanalyse ændrede vi fokus, og arbejdede med følgende titel på specialet: Målgruppeanalyse og forundersøgelse af et mobilt læringsprogram til analfabeter i Indien. Denne titel var udgangspunkt for vores feltstudie. 1.2 Problemfelt Siden år 2000, hvor programmet startede, har CBFL hjulpet ca indere til at blive alfabetiseret. CBFL findes i seks af Indiens stater, hvoraf Andhra Pradesh er den 12 2/

11 stat, som har haft størst effektivitet 13 I denne stat er ca indere blevet alfabetiseret ved hjælp af CBFL. 14 TCS problem er at spredningen af CBFL går for langsomt. Virksomheden peger selv på at der er problemer med at få CBFL ud til målgruppen, at der er strømsvigt og at computeren går i stykker når det regner. TCS mener at disse problematikker kan overkommes ved at implementere programmet på mobiltelefon. 1.3 Problemstilling Specialet tager udgangspunkt i 10 dages intensiv feltstudie i staten Andhra Pradesh i Indien. Under feltstudiet i Indien gik det langsomt op for os, hvor kompleks en innovation vi havde med at gøre, og at der var mange faktorer ved den computermedierede applikation såvel som målgruppens livsverden, der for os syntes at påvirke spredningen af programmet. Vi ændrede derfor endnu engang fokus fra udelukkende at beskæftige os med potentialet for en mobil udgave af CBFL, til også at se på forhold omkring den eksisterende computermedierede applikation, og forhold ved målgruppens livsverden, der kan fremme eller hæmme adoption, og dermed påvirke spredningen af applikationen. 1.4 Problemformulering Specialets problemformulering er derfor: Hvorledes er det computermedierede CBFL kompatibelt med og relevant i målgruppens livsverden? Hvilke faktorer fremmer eller virker som barrierer for adoptionen af CBFL? Er det relevant at implementere CBFL på mobiltelefon? Vores formål med specialet er at lave en målgruppeanalyse af det computermedierede CBFL, ved at undersøge forhold ved målgruppen og dennes livsverden, samt at 13 Bilag 2: Bilag 5:

12 undersøge hvilke faktorer der fremmer eller virker som barrierer for adoptionen og dermed spredningen af CBFL. Samtidig foretager vi en indledende forundersøgelse af potentialet for implementering af programmet på mobiltelefon Forskningsspørgsmål Til problemformuleringen har vi følgende forskningsspørgsmål: 1. Hvordan er CBFL relevant for målgruppen? 2. Hvad ligger til grund for målgruppens deltagelse i et CBFL læringsforløb? 3. Hvilke faktorer har indflydelse på spredningen af CBFL? 4. Hvilke handlekompetencer og viden får målgruppen ved at deltage i et CBFL læringsforløb? 5. Hvilken betydning kan målgruppens opnået handlekompetence have for individet såvel som for samfundet? 6. Hvilke forhold påvirker en potentiel adoption af CBFL på mobiltelefon? Teoretisk tilgang til forskningsspørgsmålene. Ad 1) For at besvare dette spørgsmål vil vi undersøge målgruppens livsverden, og hvilken horisont og tematikker der er i denne, for derefter at se på hvilken relevans CBFL kan have i forhold til målgruppens liv. Dette gør vi ved at inddrage Alfred Schutz teori om relevans. Ad 2) I henhold til dette spørgsmål, vil vi med udgangspunkt i viden etableret om målgruppens livsverden, benyttet Jørgen Poulsens teori om betydningsdannelse til at beskrive hvorledes ressourcer, værdier og den sociale kontekst påvirker et individs handlinger. Ad 3) Til at besvare dette spørgsmål, har vi fundet det relevant at undersøge CBFL s egenskaber, bl.a. ift. målgruppens livsverden og værdier samt undersøge hvorledes afsender arbejder med at få programmet ud til målgruppen. Dette gør vi primært med udgangspunkt i E.M. Rogers teori om diffusion af innovationer, men inddrager også Alfred Schutz og Jørgen Poulsens teorier. Ad 4) Dette forsøger vi i vores analyse at besvare ved hjælp af at inddrage Bjarne Bruun Jensens teori om handlekompetence. 8

13 Ad 5) I dette undersøger vi, hvilken betydning konsekvensen af at lære at læse har haft for målgruppen, og hvad dette kan betyde for samfundet. Til dette har vi valgt overordnet at bruge E. M. Rogers skelnen mellem direkte og indirekte konsekvenser, for herunder at bruge elementer af Bjarne Bruun Jensens teori om handlekompetencer til at se på, den viden målgruppen angive at have fået indsigt i, og som giver dem empowerment på individuelt plan. Ydermere vil vi med begrebet se på hvilken indirekte konsekvens individets empowerment kan have på makroniveau. Ad 6) Til at besvare dette sidste spørgsmål bruger vi E.M. Rogers teori om en innovations egenskaber samt Alfred Schutz relevansteori Empirisk tilgang til forskningsspørgsmålene Empirisk undersøger vi forskningsspørgsmålene med udgangspunkt i den teori vi har præsenteret ovenfor. Vi har valgt at indsamle hovedparten af empirien i Indien, hvor det computermedierede læringsprogram og målgruppen findes. Vi har således foretaget to ekspertinterview med TCS, ni interviews med målgruppen, hvoraf de otte er små enkeltinterview med mock-up tests, samt observationer. Dertil har vi et ekspert interview med en forsker i Indologi, samt korrespondance med afsender. Målet har været, at denne data skal give en indgående forståelse af målgruppen, programmet og hvorledes der rent praktisk arbejdes med at få dette ud til målgruppen. Derigennem har vi ønsket at identificere de faktorer der fremmer eller virker som barrierer for adoptionen. Feltarbejdet og de metodiske valg vi har truffet i forhold til dette, præsenteres efter opgavens teoretiske ramme. 1.5 Afgrænsning I og med vores empiriske undersøgelser blev foretaget i staten Andhra Pradesh, har vi valgt at afgrænse os fra at beskæftige os med andre områder i Indien, hvor CBFL findes. Dertil er størstedelen af vores data indsamlet i landsbyer, og da vi fandt det svært at sammenholde data fra by og landsby, grundet kulturelle forskelle, afgrænser vi os fra at beskæftige os med byer. Det er dog klart, at data fra andre områder af Indien eller byer kunne give andre aspekter til vores undersøgelse. 9

14 Derudover afgrænser vi os fra at beskæftige os med Indiens infrastruktur, strømsvigt og vejrmæssige problemer der ifølge TCS er en barriere ift. spredningen af programmet.. Derudover beskæftiger vi os ikke med TCS s samarbejde med regeringen, som vi under vores undersøgelser erfarede tidligere har været en barriere for spredningen. 10

15 2 Specialets kontekstuelle ramme For at give læseren af dette specialet en forståelse af specialets ramme, vil vi i det følgende redegøre for de komplekse forhold der findes i Indien, beskrive den konkrete applikation og behandle emner relateret til specialets fokus. Vi vil gøre dette med hjælp fra diverse litteratur, statistikker, og beskrivelser af egne oplevelser. 2.1 Indien Indien dækker 3.3 millioner kvadrat kilometer, og er dermed det syvende største land i verden. Indien består af 28 stater og 7 unions territorier. Landet har to officielle sprog: Engelsk og Hindi, og derudover anerkender den indiske forfatning 22 regionale sprog. Dertil findes der 844 dialekter. Der er religionsfrihed i Indien, og landets største religion er Hinduisme efterfulgt af Islam, Kristendom, Buddhisme, Jainisme, og Sikhisme 15 Indien havde i 2004 et indbyggertal på 1,134,403,000 mennesker, 16 hvilket gør Indien til det andet mest befolkede land i verden efter Kina. Det forventes at den årlige befolkningstilvækst fra 2005 til 2015 vil stige med 1,4 % om året Indiens økonomi Indiens bruttonationalprodukt 18 var i 2005 på 3,452 US$, 19, hvilket er næsten 10 gange mindre end Danmark hvis BNP samme år var 33,973 US$ 20. Den indiske økonomi er en af verdens mest dynamiske. Med en gennemsnitlig økonomisk vækst på 5,6% om året i de sidste 20 år, og forventet vækstrate på mellem 8-10% i de kommende år, er Indien en af de hurtigst voksende økonomier i verdenen. 21 Inflationen har i en årrække været på et stabilt niveau under 5%. 22 Vi oplevede dog under vores feltstudie at medierne beskæftigede sig meget med inflationen som på det tidspunkt var steget til 7% / / / Bruttonationalproduktet (BNP/GDP) beregnes som summen af indenlandsk forbrug og investeringer plus nettoeksport (= eksport minus import). BNP udtrykker størrelsen af et lands økonomi og opgøres i BNP pr. indbygger / / /

16 Ifølge United Nations Development Report fremgår det, at 20% Indiens fattigste står for 8,1% af landets indkomst og forbrug, mens de rigeste 20% af befolkningen står for 45,3%. 23 Det er derfor tydeligt, at der er en stor forskel på rig og fattig i Indien. Den økonomiske ulighed står endnu tydeligere når man i rapporten også kan aflæse at 34,3% af befolkningen lever for under 1 US$ om dagen, og 80,4% lever for under 2 US$ om dagen. Fattigdomsgrænsen var i 2005 på 1US$. 24 Over 1/3 del af befolkningen levede da under fattigdomsgrænsen. Ud af den totale beskæftigelse i 2005 var 67% beskæftiget indenfor i landbrug, 13% i Industri og 20% i service. 25 Til sammenligning var der samme år i Danmark kun 3% ansat i landbrug, 24% i Industri og 73% i Service. 26 Indien er et land, hvor en stor del af landets befolkning er beskæftiget i det ikke så profitable landbrug, og vækstmarkederne findes i særdeleshed i Indiens service sektor, med IT-sektoren som forpost, hvor indtjeningen udgør 50% af landets BNP. Denne branche er det område hvor der etableres flest nye arbejdspladser, men IT branchen stiller dog den vigtige forudsætning til sin arbejdskraft, at den i et vist omfang skal være uddannet. 27 TCS udtrykker selv problematikken på følgende måde: ( ) Modern India has more than 350 million citizens who are unable to read and write. The human and social consequences of this tragic statistics are not always clearly visible, but the message it bears is clear enough India cannot dream of a place in the global economic sun while 35 per cent of the people remain illiterate 28 På samme side, beskriver Prof. Kesav V.Nori, ledende chef for forskning og udvikling i TCS, og medvirkende til udvikling af CBFL, 29 vigtigheden af alfabetisering af Indien på / / / / Danmark - Indien. Partnerskab til fælles gavn - Regeringens handlingsplan / m 15/ /

17 makroniveau: In the Information Era and knowledge economy, only the literate can se the digital divide and hope to cross over ( ) Statistics reveal a correlation between literacy and economic development. In fact, literacy is a foundation on which the new knowledge economy is built 30 Indien er således nødt til at løfte det generelle uddannelses niveau, for at opnå vækst og udvikling til glæde for hele landet. Regeringen har da også sat en væsentlig del af statsbudgettet af til uddannelse, og den offentlige udgift på uddannelse var i 2005 på 3,8% af BNP, hvilket svarer til 10,7% af de samlede udgifter. 31 Som sammenlignings grundlag brugte Danmark på samme tidspunkt 6,9% af BNP til uddannelse, hvilket svarer til 15,3% af de samlede udgifter. 32 Det skal i denne sammenhæng noteres, at Danmark og hele den vestlige verden stort set kan anses som alfabetiseret, og derfor ikke skal sætte ekstra ressourcer ind på dette område. Vi vil senere i dette speciale uddybe, hvilke konsekvenser det kan have for målgruppen, såvel som for Indien, at en større del af befolkningen bliver alfabetiseret. Forinden vil vi i nedenstående forsøge at definere det traditionelle og moderne Indien, da disse ifølge Ken Zysk, 33 professor i indologi, karakteriserer landet, men også medfører visse problemer for udviklingen Det traditionelle Indien Kastesystemet En væsentlig del af indisk kultur og samfund er kastesystemet. Ca. 80 % af landets befolkning er hinduer 34 og sondringen mellem hvad der anses for rent og urent er en væsentlig faktor i hinduistisk religion, hvorfra kasteorden også finder sin eksistens 30 m 15/ / Bilag 11: /

18 berettigelse. 35 Systemet blev officielt afskaffet i forbindelse med Indiens forfatning, men praktiseres stadig. 36 Kaster kan ses som udtryk for social adskillelse, på baggrund af arbejdsdeling, da hver kaste tidligere har været forbundet med beskæftigelse. 37 Systemet er hierarkisk opbygget og kan overordnet inddeles i fire grupper. Under eller udenfor kastesystemet findes de urørlige (dalitterne), der af højere kaster anses for at være urene. 38 Disse individer udfører forskellige former for arbejde der af højere kaster anses for beskidt. Undertrykkelse og diskrimination på baggrund af kastesystemet er ikke unormalt. 39 Kastesystemet har stor indflydelse på alle livets aspekter. Hindu er ikke noget man bliver, men noget man fødes til, og at bryde ud af en kaste er så godt som umuligt. Valg af ægteskabelig partner er typisk begrænset til individets egen kaste, og konvertering til anden religion praktiseres sjældent. 40 Opdeling i økonomiske klasser og traditionelle kaster går ofte på tværs af hinanden. Rige familier kan komme fra lavere kaster, og højkaster er i nogle tilfælde fattige. 41 Fra regeringens side forsøger man ved hjælp af forskellige initiativer at forbeholde et antal uddannelsespladser eller jobs i det offentlige til de laveste kaster og dårligst stillede i samfundet. 42 Kønsforskelle Ifølge Indiens grundlov har mænd og kvinder lige rettigheder, men i praksis ser det anderledes ud, da traditioner spiller en væsentlig rolle i samfundet. Klasse og kaste er i nogen sammenhæng vigtigere end kønnet, f.eks. står en kvinde af høj kaste socialt set over en mand i kasten under hende, akkurat som en rig kvinde socialt set står over en fattig mand på den sociale rangstige Burja, 2000: / Burja, 2000: Burja, 2000: / Burja, 2000: Egeberg et al. 2006: / Egeberg et al. 2006:

19 Kvindens rolle i samfundet afhænger også af om hun er vokset op på landet eller i byen, og om forældrene er progressive eller traditionelt indstillet, samt familiens økonomiske forhold. Det er blevet mere almindeligt at en kvinde får en uddannelse, men dette er fortrinsvist blandt velstillet i byerne. 44 Vi oplevede flere gange under vores feltstudie, under private middage hvorledes den traditionelle kønsrollefordeling kom til udtryk. I alle tilfælde serverede kvinderne maden, og trak sig derefter lidt tilbage. Når vi mænd (og Charlotte, som blev anset som værende af højere klasse) var færdige med at spise, kunne kvinderne spise. Et andet eksempel var under vores besøg i landsbyerne, hvor kvinderne samlede sig på gulvet, og mændene satte sig på de stole der var til rådighed. Ægteskab anses for at være afgørende for en kvindes liv. Når en kvinde bliver gift skifter hun status fra at være apni (ens egen) til dusri (de andres). Kvindens rolle i ægteskabet er først og fremmest at føde børn og at stå for husholdningen. Ægtemanden har ifølge traditionen ikke lov til offentlig at vise interesse for sin kone. Når en kvinde bliver gravid anses kvinden som et fuldbårent menneske. Hvis en kvinde ikke får børn, anses det som en forbandelse. Ligeledes anses en ugift kvinde for at være en byrde for hendes familie, og hun har ringe social status, da det menes at hun ikke kan opnå frelse uden en mand 45 Disse eksempler siger noget om, hvilke traditionelle værdier, der har formet det indiske samfund, og i nogle tilfælde stadig er gældende Det moderne Indien Kimen til et moderne Indien startede med en påbegyndt liberalisering af landets økonomi i Liberaliseringen var dog ikke populær blandt den indiske befolkning, hvorfor reformprocessen blev sat i stå indtil 1991, hvor den indiske stat kom i økonomisk krise. Staten var da nødsaget til at låne penge af IMF(Den internationale valutafond). Da Indien allerede var stærkt forgældet, kunne lånet kun indfries på betingelse af, at Indien gennemførte strukturtilpasningsreformer, hvilket betød, at økonomien skulle liberaliseres og åbnes for verdensmarkedet Egeberg et al. 2006: Egeberg et al. 2006: Brimness, 2007:

20 Den indiske økonomi har i de sidste 17 år håndteret udviklingen mod et liberalt marked godt, og vækstraten er steget stødt igennem årene. Succesen skyldes først og fremmest at reformering af det indiske marked, skete netop som globaliseringen havde fat i verden. Indien kunne således springe på IT bølgen, da outsourcing fra den vestlige verden søgte mod Indien, hvor man kunne finde velkvalificeret og ikke mindst billig arbejdskraft. 47 Med reformen er også fulgt vestlig påvirkning, og mange unge indere er i dag tiltrukket af vestlige værdier, som særligt formidles gennem medierne. 48 Brugen af digitale medier I takt med globaliseringen og reformen af det indiske marked, har udbredelsen af digitale medier været i voldsom vækst i løbet af de sidste år. Det Danske Udenrigsministerium opgiver således på baggrund af tal fra The Global Information Technology report 2008 at der i Indien er: 49 Fastnettelefoner i brug: 49,75 millioner hvilket svarer til at 4% af den indiske befolkning har fastnet telefoner Internetbrugere: 60 millioner Hvilket svarer til at 5% af den Indiske befolkning har adgang til Internet. Mobiltelefon abonnementer: 166,1 millioner Hvilket svarer til at 15% af den Indiske befolkning har mobiltelefon abonnementer. Til sammenligning har 57% i Danmark adgang til fastnettelefon, 58% danskere bruger internettet og 107% har mobiltelefon. 50 At dette er over 100% skyldes at nogle danskere har en privat og en arbejdstelefon, således at der i Danmark i dag er flere mobiltelefoner, end der er mennesker. Set i lyset af Indiens fordeling af de økonomiske ressourcer, som vi præsenterede tidligere i dette kapital, og på baggrund af observationer i vores feltstudie, mener vi at 47 Brimness, 2007: Brimness, 2007: / /

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du:

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du: Spredningsnetværk Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende og kunne forklare begreberne spredningsnetværk og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard Literacy et begreb med store konsekvenser Klara Korsgaard At læse er en kognitiv færdighed at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social kontekst at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Læsning og skrivning i matematik. Hvordan og hvorfor?

Læsning og skrivning i matematik. Hvordan og hvorfor? Læsning og skrivning i matematik Hvordan og hvorfor? Læsning og skrivning i matematik Lidt historik Det matematiske sprog Multimodale sider Er der redskaber, som kan hjælpe? Hvilke udfordringer har eleverne

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Innovativ undervisning med it hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Kilde: Politiken februar15 om Technucation Status på it Agenda Hvad taler vi om, når

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere