Ændret problemformulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændret problemformulering"

Transkript

1

2 Ændret problemformulering Dette speciales oprindelige problemformulering er under specialeprocessen og på baggrund af vores undersøgelser ændret fra at være: Hvorledes kan man designe et koncept til et mobilt læringsprogram henvendt til analfabeter i Indien? til Hvorledes er det computermedierede CBFL kompatibelt med og relevant i målgruppens livsverden? Hvilke faktorer fremmer eller virker som barrierer for adoptionen? Er det relevant at implementere CBFL på mobiltelefon? Ændringen er foretaget med godkendelse af vejleder Pernille Eisenhardt. Charlotte Lindholm Pedersen Jesper Høffner Krogh

3 Abstract In the world today there are about 950 millions illiterate people, of those 350 millions are living in India. 39% of those are adult illiterates, age 15 years and above, and half of these are women. Despite the fact that the Indian government since 1991, have worked towards bringing down this number, it is estimated to take additional years before they succeed in making whole of India literate. This can have far-reaching consequences for the economical and social impact of India. The Indian IT-consultancy company, TATA Consultancy Service (TCS), has as part of their Corporate Social Responsibility developed a computer programme (CBFL) and their goal was originally, to make all of India literate within 5 years. TCS has unfortunately not succeeded in archiving this goal, and therefore the company has established a cooperation with the IT-University of Copenhagen, with the purpose of explore and develop possibilities to diffuse the application. This master thesis is a target group analysis of CBFL, and a preliminary examination of the possibility of implementing CBFL on mobile phones to increase the rate of adoption of the programme. CBFL is a multimedia application, by which the target group, through a learning process with an approximately duration on 3 months, learns to decode their local language in only hours of training, and in this way gets the ability to read and express oneself on a level suitable their everyday needs on about words. This master thesis is based on 10 days intensive field study in the Indian state Andhra Pradesh, where CBFL has been most successful. Form a theoretical viewpoint we approach the problem statement with theories of E.M. Rogers, Alfred Schutz, Jørgen Poulsen and Bjarne Bruun Jensen. The findings of this master thesis, identifies how the computer mediated CBFL is relevant and compatible with the life world of most the target group, and that there exist significant conditions, that promote the adoption in those districts where TCS have had the most of success with CBFL.

4 Due to significant barriers about the mobile phone as potential media in relation to the target group, it cannot at present time be considered desirable to implement CBFL on mobile phones before there have been additional feasibility studies.

5 "When you educate a man you educate an individual, but when you educate a woman, you educate a nation." Cole, Johnetta B.

6 1 INDLEDNING MOTIVATION PROBLEMFELT PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING FORSKNINGSSPØRGSMÅL TEORETISK TILGANG TIL FORSKNINGSSPØRGSMÅLENE EMPIRISK TILGANG TIL FORSKNINGSSPØRGSMÅLENE AFGRÆNSNING SPECIALETS KONTEKSTUELLE RAMME INDIEN INDIENS ØKONOMI DET TRADITIONELLE INDIEN DET MODERNE INDIEN INDIENS NATIONALE ALFABETISERINGSSTRATEGI EMPOWERMENT LÆSNING OG LÆRING CBFL LÆRING I CBFL TEORI E. M. ROGERS DIFFUSIONSTEORI ADOPTIONSHASTIGHEDENS VARIABLER INNOVATIONENS EGENSKABER INNOVATIONSBESLUTNINGSPROCESSEN FORANDRINGSAGENTEN HOMOFILI OG HETEROFILI OPINIONSLEDERE KONSEKVENSER AF INNOVATIONEN JØRGEN POULSEN. KULTUR OG BETYDNING ET MODELSYSTEM KULTUR OG BETYDNING HANDLINGENS PARAMETRE DE SOCIALE OG KULTURELLE RUM BJARNE BRUUN JENSEN: HANDLEKOMPETENCE DE FIRE VIDENSFORMER ALFRED SCHUTZ: RELEVANSTEORI LIVSVERDEN, HORISONT OG TEMAER DEN BIOGRAFISKE SITUATION TRE HOVEDTYPER AF RELEVANS METODE VIDENSKABSTEORETISK TILGANG FÆNOMENOLOGISK TILGANG HERMENEUTISK TILGANG UNDERSØGELSES DESIGN UNDERSØGELSESMETODER

7 4.3.1 KVALITATIVE UNDERSØGELSE ETNOGRAFISK TILGANG OBSERVATION KVALITATIVE INTERVIEWS MOCK UP TEST DATABEHANDLING: FORTOLKNING REFLEKSION OVER UNDERSØGELSEN PROBLEMER I DEN INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION SLINGREKURS I FELTET REFLEKSION OVER METODER RELIABILITET OG VALIDITET ANALYSE MÅLGRUPPEN MÅLGRUPPENS LIVSVERDEN FORUDSÆTNING FOR AT DELTAGE I CBFL DE SOCIALE OG KULTURELLE RUM EVALUERING AF KONCEPT INNOVATIONENS EGENSKABER FORANDRINGSAGENTEN OPINIONSLEDERE INNOVATIONSBESLUTNINGSPROCESSEN KONSEKVENSER AF INNOVATIONEN VIDEN OM EFFEKTER, ÅRSAGER, ALTERNATIVER OG FORANDRINGSSTRATEGIER EMPOWERMENT POTENTIALE FOR DET INDISKE SAMFUND AF MÅLGRUPPENS EMPOWERMENT POTENTIALE OG BARRIERER FOR MOBILT KONCEPT KOMPATIBILITET KOMPLEKSITET KONKLUSION PERSPEKTIVERING BILAGSFORTEGNELSE LITTERATURLISTE

8 1 Indledning Der er i verdenen i dag en global ulighed hvad angår fattigdom, uddannelse, sult, sygdomme, dødelighed m.fl. Den store ulighed findes også inden for de enkelte landes grænser. Lande bliver rigere og rigere, men rigdommen bliver ikke fordelt lige. Der bliver kontinuerligt en større og større afgrund imellem dem der har og dem der intet har. Denne ulighed kan være et problem for det enkelte lands vækst, for demokratiske processer og for de enkelte landes sociale udvikling. 1 Mange organisationer har i årtier kæmpet for at udligne denne ulighed gennem hjælp til at bekæmpe de økonomiske, sociale og politiske mekanismer, som holder et land stagneret og forhindrer landets udvikling og vækst. En af disse organisationer er FN 2 (Forenede Nationer) som er et samarbejde mellem 193 af verdens lande. En af FNs indsatsområder er bekæmpelsen af fattigdom og udbredelse af undervisningstilbud til medlemslandene, og til dette har man nedsat Unesco 3. Unesco har som mål inden år 2015 at hjælpe medlemslandene med at opnå bæredygtig udvikling, herunder at halvere antallet af mennesker der lever i ekstrem fattigdom og at hjælpe til at medlemslandene øger antallet af alfabetiserede individer. 4 Et alfabetiseret individ er kort fortalt et individ, der kan læse og skrive. Unesco definerer dette således: A Literate person is a one who can with understanding both read and write a short simple statement relevant to his everyday life. Literacy is not the simple reading of word or a set of associated symbols and sounds, but an act of critical understanding of men's situation in the world. Literacy is not an end in itself but a means of personal liberation and development and extending individuals educational efforts involving overall inter disciplinary responses to concrete problems / / United Nations Educational, Scientifical and Cultural organisation 4 25/ /

9 A literate person is one who has acquired all the essential knowledge and skills which enable him to engage in all those activities in which literacy is required for effective functioning in his group and community and whose attaining in reading, writing and numeracy make it possible to use these skills towards his own and his community's development. 5 Hvis man ikke er alfabetiseret, er man analfabet, og på verdensplan findes der omkring 950 millioner analfabeter. Ud af disse findes 350 millioner alene i Indien. 6 En stor del af Indiens analfabeter er over 15 år (39%) 7 og flertallet af disse er kvinder. Det anslås således at omkring halvdelen af alle indiske kvinder over 15 år er analfabeter. 8 Unesco udarbejder årligt en global monitoring rapport over, hvordan det går med at opnå deres mål, og selv om der generelt er fremgang på de indsatspunkter de har valgt, hedder rapporten for 2008 alligevel: Education for All by 2015: Will We Make It? 9 Unesco er således ikke selv tilfreds med progressiviteten af uddannelse på globalt plan, og der er derfor god grund til at afsøge alternativer til den nuværende fremgangsmetode for at udrydde analfabetismen. Vi har valgt at casen for dette speciale skal være et læringsprogram i format af en mulitmedieproduktion, udviklet af det indiske firma TATA Consultancy Service (herefter TCS), som er et initiativ for at udrydde analfabetisme i Indien. TCS er en af verdens største konsulentvirksomheder inden for IT, og den største af sin art i Asien. Som en del af virksomhedens Corporate Social Responsibility, 10 mente man ved hjælp af IT at kunne hjælpe Indien med at blive alfabetiseret på bare 5 år. 11 Til formålet har TCS udviklet et IT- baseret læringsprogram de kalder Computer Based Functional Literacy (herefter CBFL). Det er dette læringsprogram der vil være omdrejningspunkt for specialet / / / Rapporten kan hentes her: URL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 25/ Er ifølge EU kommissionen når et firma tager frivilligt engagement i sin omverden ved at deltage i aktivitet der ikke har økonomisk interesse, men som gør noget for samfundet. CSR er ofte del af en branding strategi. 11 m 17/

10 1.1 Motivation Vi blev opmærksom på programmet gennem et projekt opslag på IT- Universitetet, omhandlende et samarbejde mellem IT- Universitetet og TCS. Samarbejdet lagde op til at man som studerende kunne arbejde med et af nedenstående syv punkter: 1. Develop a dissemination model, aiming at the fastest possible spread of CBLF; taking the problem of hardware/software supply and maintenance into account. 2. Improve the existing software, by re-designing/developing CBLF to a generic form. 3. Improve interface design and usability. 4. Include user interaction into the teaching/learning model. 5. Create an educational game with the same purpose of teaching adult illiterates to read. 6. Design and implement CBFL for mobile phones. 7. Suggest your own improvement and implement it. 12 Især punkt 6 fangede vores interesse, da vi begge har stor interesse i interaktionsdesign, og synes mobiltelefonen er et spændende medie og teknologi. Vi har begge en pædagogisk baggrund, og syntes det var interessant at man kan hjælpe analfabeter med at lære at læse ved hjælp af et computermedieret program. Vi valgte hurtigt at fravælge implementeringsdelen, både af hensyn til egne kompetencer og til specialets omfang, da vores interesse lå i at finde en reel case, hvor vi kunne arbejde med de områder der interesserede os. I et kort øjeblik arbejdede vi derfor med en problemformulering der hed: Hvorledes kan man designe et koncept til et mobilt læringsprogram henvendt til analfabeter i Indien. Da vi fra erfaring med tidligere projekter ved at det er vigtigt at undersøge forhold ved målgruppen inden designfasen, og da vores interesse i virkeligheden lå i målgruppeanalyse ændrede vi fokus, og arbejdede med følgende titel på specialet: Målgruppeanalyse og forundersøgelse af et mobilt læringsprogram til analfabeter i Indien. Denne titel var udgangspunkt for vores feltstudie. 1.2 Problemfelt Siden år 2000, hvor programmet startede, har CBFL hjulpet ca indere til at blive alfabetiseret. CBFL findes i seks af Indiens stater, hvoraf Andhra Pradesh er den 12 2/

11 stat, som har haft størst effektivitet 13 I denne stat er ca indere blevet alfabetiseret ved hjælp af CBFL. 14 TCS problem er at spredningen af CBFL går for langsomt. Virksomheden peger selv på at der er problemer med at få CBFL ud til målgruppen, at der er strømsvigt og at computeren går i stykker når det regner. TCS mener at disse problematikker kan overkommes ved at implementere programmet på mobiltelefon. 1.3 Problemstilling Specialet tager udgangspunkt i 10 dages intensiv feltstudie i staten Andhra Pradesh i Indien. Under feltstudiet i Indien gik det langsomt op for os, hvor kompleks en innovation vi havde med at gøre, og at der var mange faktorer ved den computermedierede applikation såvel som målgruppens livsverden, der for os syntes at påvirke spredningen af programmet. Vi ændrede derfor endnu engang fokus fra udelukkende at beskæftige os med potentialet for en mobil udgave af CBFL, til også at se på forhold omkring den eksisterende computermedierede applikation, og forhold ved målgruppens livsverden, der kan fremme eller hæmme adoption, og dermed påvirke spredningen af applikationen. 1.4 Problemformulering Specialets problemformulering er derfor: Hvorledes er det computermedierede CBFL kompatibelt med og relevant i målgruppens livsverden? Hvilke faktorer fremmer eller virker som barrierer for adoptionen af CBFL? Er det relevant at implementere CBFL på mobiltelefon? Vores formål med specialet er at lave en målgruppeanalyse af det computermedierede CBFL, ved at undersøge forhold ved målgruppen og dennes livsverden, samt at 13 Bilag 2: Bilag 5:

12 undersøge hvilke faktorer der fremmer eller virker som barrierer for adoptionen og dermed spredningen af CBFL. Samtidig foretager vi en indledende forundersøgelse af potentialet for implementering af programmet på mobiltelefon Forskningsspørgsmål Til problemformuleringen har vi følgende forskningsspørgsmål: 1. Hvordan er CBFL relevant for målgruppen? 2. Hvad ligger til grund for målgruppens deltagelse i et CBFL læringsforløb? 3. Hvilke faktorer har indflydelse på spredningen af CBFL? 4. Hvilke handlekompetencer og viden får målgruppen ved at deltage i et CBFL læringsforløb? 5. Hvilken betydning kan målgruppens opnået handlekompetence have for individet såvel som for samfundet? 6. Hvilke forhold påvirker en potentiel adoption af CBFL på mobiltelefon? Teoretisk tilgang til forskningsspørgsmålene. Ad 1) For at besvare dette spørgsmål vil vi undersøge målgruppens livsverden, og hvilken horisont og tematikker der er i denne, for derefter at se på hvilken relevans CBFL kan have i forhold til målgruppens liv. Dette gør vi ved at inddrage Alfred Schutz teori om relevans. Ad 2) I henhold til dette spørgsmål, vil vi med udgangspunkt i viden etableret om målgruppens livsverden, benyttet Jørgen Poulsens teori om betydningsdannelse til at beskrive hvorledes ressourcer, værdier og den sociale kontekst påvirker et individs handlinger. Ad 3) Til at besvare dette spørgsmål, har vi fundet det relevant at undersøge CBFL s egenskaber, bl.a. ift. målgruppens livsverden og værdier samt undersøge hvorledes afsender arbejder med at få programmet ud til målgruppen. Dette gør vi primært med udgangspunkt i E.M. Rogers teori om diffusion af innovationer, men inddrager også Alfred Schutz og Jørgen Poulsens teorier. Ad 4) Dette forsøger vi i vores analyse at besvare ved hjælp af at inddrage Bjarne Bruun Jensens teori om handlekompetence. 8

13 Ad 5) I dette undersøger vi, hvilken betydning konsekvensen af at lære at læse har haft for målgruppen, og hvad dette kan betyde for samfundet. Til dette har vi valgt overordnet at bruge E. M. Rogers skelnen mellem direkte og indirekte konsekvenser, for herunder at bruge elementer af Bjarne Bruun Jensens teori om handlekompetencer til at se på, den viden målgruppen angive at have fået indsigt i, og som giver dem empowerment på individuelt plan. Ydermere vil vi med begrebet se på hvilken indirekte konsekvens individets empowerment kan have på makroniveau. Ad 6) Til at besvare dette sidste spørgsmål bruger vi E.M. Rogers teori om en innovations egenskaber samt Alfred Schutz relevansteori Empirisk tilgang til forskningsspørgsmålene Empirisk undersøger vi forskningsspørgsmålene med udgangspunkt i den teori vi har præsenteret ovenfor. Vi har valgt at indsamle hovedparten af empirien i Indien, hvor det computermedierede læringsprogram og målgruppen findes. Vi har således foretaget to ekspertinterview med TCS, ni interviews med målgruppen, hvoraf de otte er små enkeltinterview med mock-up tests, samt observationer. Dertil har vi et ekspert interview med en forsker i Indologi, samt korrespondance med afsender. Målet har været, at denne data skal give en indgående forståelse af målgruppen, programmet og hvorledes der rent praktisk arbejdes med at få dette ud til målgruppen. Derigennem har vi ønsket at identificere de faktorer der fremmer eller virker som barrierer for adoptionen. Feltarbejdet og de metodiske valg vi har truffet i forhold til dette, præsenteres efter opgavens teoretiske ramme. 1.5 Afgrænsning I og med vores empiriske undersøgelser blev foretaget i staten Andhra Pradesh, har vi valgt at afgrænse os fra at beskæftige os med andre områder i Indien, hvor CBFL findes. Dertil er størstedelen af vores data indsamlet i landsbyer, og da vi fandt det svært at sammenholde data fra by og landsby, grundet kulturelle forskelle, afgrænser vi os fra at beskæftige os med byer. Det er dog klart, at data fra andre områder af Indien eller byer kunne give andre aspekter til vores undersøgelse. 9

14 Derudover afgrænser vi os fra at beskæftige os med Indiens infrastruktur, strømsvigt og vejrmæssige problemer der ifølge TCS er en barriere ift. spredningen af programmet.. Derudover beskæftiger vi os ikke med TCS s samarbejde med regeringen, som vi under vores undersøgelser erfarede tidligere har været en barriere for spredningen. 10

15 2 Specialets kontekstuelle ramme For at give læseren af dette specialet en forståelse af specialets ramme, vil vi i det følgende redegøre for de komplekse forhold der findes i Indien, beskrive den konkrete applikation og behandle emner relateret til specialets fokus. Vi vil gøre dette med hjælp fra diverse litteratur, statistikker, og beskrivelser af egne oplevelser. 2.1 Indien Indien dækker 3.3 millioner kvadrat kilometer, og er dermed det syvende største land i verden. Indien består af 28 stater og 7 unions territorier. Landet har to officielle sprog: Engelsk og Hindi, og derudover anerkender den indiske forfatning 22 regionale sprog. Dertil findes der 844 dialekter. Der er religionsfrihed i Indien, og landets største religion er Hinduisme efterfulgt af Islam, Kristendom, Buddhisme, Jainisme, og Sikhisme 15 Indien havde i 2004 et indbyggertal på 1,134,403,000 mennesker, 16 hvilket gør Indien til det andet mest befolkede land i verden efter Kina. Det forventes at den årlige befolkningstilvækst fra 2005 til 2015 vil stige med 1,4 % om året Indiens økonomi Indiens bruttonationalprodukt 18 var i 2005 på 3,452 US$, 19, hvilket er næsten 10 gange mindre end Danmark hvis BNP samme år var 33,973 US$ 20. Den indiske økonomi er en af verdens mest dynamiske. Med en gennemsnitlig økonomisk vækst på 5,6% om året i de sidste 20 år, og forventet vækstrate på mellem 8-10% i de kommende år, er Indien en af de hurtigst voksende økonomier i verdenen. 21 Inflationen har i en årrække været på et stabilt niveau under 5%. 22 Vi oplevede dog under vores feltstudie at medierne beskæftigede sig meget med inflationen som på det tidspunkt var steget til 7% / / / Bruttonationalproduktet (BNP/GDP) beregnes som summen af indenlandsk forbrug og investeringer plus nettoeksport (= eksport minus import). BNP udtrykker størrelsen af et lands økonomi og opgøres i BNP pr. indbygger / / /

16 Ifølge United Nations Development Report fremgår det, at 20% Indiens fattigste står for 8,1% af landets indkomst og forbrug, mens de rigeste 20% af befolkningen står for 45,3%. 23 Det er derfor tydeligt, at der er en stor forskel på rig og fattig i Indien. Den økonomiske ulighed står endnu tydeligere når man i rapporten også kan aflæse at 34,3% af befolkningen lever for under 1 US$ om dagen, og 80,4% lever for under 2 US$ om dagen. Fattigdomsgrænsen var i 2005 på 1US$. 24 Over 1/3 del af befolkningen levede da under fattigdomsgrænsen. Ud af den totale beskæftigelse i 2005 var 67% beskæftiget indenfor i landbrug, 13% i Industri og 20% i service. 25 Til sammenligning var der samme år i Danmark kun 3% ansat i landbrug, 24% i Industri og 73% i Service. 26 Indien er et land, hvor en stor del af landets befolkning er beskæftiget i det ikke så profitable landbrug, og vækstmarkederne findes i særdeleshed i Indiens service sektor, med IT-sektoren som forpost, hvor indtjeningen udgør 50% af landets BNP. Denne branche er det område hvor der etableres flest nye arbejdspladser, men IT branchen stiller dog den vigtige forudsætning til sin arbejdskraft, at den i et vist omfang skal være uddannet. 27 TCS udtrykker selv problematikken på følgende måde: ( ) Modern India has more than 350 million citizens who are unable to read and write. The human and social consequences of this tragic statistics are not always clearly visible, but the message it bears is clear enough India cannot dream of a place in the global economic sun while 35 per cent of the people remain illiterate 28 På samme side, beskriver Prof. Kesav V.Nori, ledende chef for forskning og udvikling i TCS, og medvirkende til udvikling af CBFL, 29 vigtigheden af alfabetisering af Indien på / / / / Danmark - Indien. Partnerskab til fælles gavn - Regeringens handlingsplan / m 15/ /

17 makroniveau: In the Information Era and knowledge economy, only the literate can se the digital divide and hope to cross over ( ) Statistics reveal a correlation between literacy and economic development. In fact, literacy is a foundation on which the new knowledge economy is built 30 Indien er således nødt til at løfte det generelle uddannelses niveau, for at opnå vækst og udvikling til glæde for hele landet. Regeringen har da også sat en væsentlig del af statsbudgettet af til uddannelse, og den offentlige udgift på uddannelse var i 2005 på 3,8% af BNP, hvilket svarer til 10,7% af de samlede udgifter. 31 Som sammenlignings grundlag brugte Danmark på samme tidspunkt 6,9% af BNP til uddannelse, hvilket svarer til 15,3% af de samlede udgifter. 32 Det skal i denne sammenhæng noteres, at Danmark og hele den vestlige verden stort set kan anses som alfabetiseret, og derfor ikke skal sætte ekstra ressourcer ind på dette område. Vi vil senere i dette speciale uddybe, hvilke konsekvenser det kan have for målgruppen, såvel som for Indien, at en større del af befolkningen bliver alfabetiseret. Forinden vil vi i nedenstående forsøge at definere det traditionelle og moderne Indien, da disse ifølge Ken Zysk, 33 professor i indologi, karakteriserer landet, men også medfører visse problemer for udviklingen Det traditionelle Indien Kastesystemet En væsentlig del af indisk kultur og samfund er kastesystemet. Ca. 80 % af landets befolkning er hinduer 34 og sondringen mellem hvad der anses for rent og urent er en væsentlig faktor i hinduistisk religion, hvorfra kasteorden også finder sin eksistens 30 m 15/ / Bilag 11: /

18 berettigelse. 35 Systemet blev officielt afskaffet i forbindelse med Indiens forfatning, men praktiseres stadig. 36 Kaster kan ses som udtryk for social adskillelse, på baggrund af arbejdsdeling, da hver kaste tidligere har været forbundet med beskæftigelse. 37 Systemet er hierarkisk opbygget og kan overordnet inddeles i fire grupper. Under eller udenfor kastesystemet findes de urørlige (dalitterne), der af højere kaster anses for at være urene. 38 Disse individer udfører forskellige former for arbejde der af højere kaster anses for beskidt. Undertrykkelse og diskrimination på baggrund af kastesystemet er ikke unormalt. 39 Kastesystemet har stor indflydelse på alle livets aspekter. Hindu er ikke noget man bliver, men noget man fødes til, og at bryde ud af en kaste er så godt som umuligt. Valg af ægteskabelig partner er typisk begrænset til individets egen kaste, og konvertering til anden religion praktiseres sjældent. 40 Opdeling i økonomiske klasser og traditionelle kaster går ofte på tværs af hinanden. Rige familier kan komme fra lavere kaster, og højkaster er i nogle tilfælde fattige. 41 Fra regeringens side forsøger man ved hjælp af forskellige initiativer at forbeholde et antal uddannelsespladser eller jobs i det offentlige til de laveste kaster og dårligst stillede i samfundet. 42 Kønsforskelle Ifølge Indiens grundlov har mænd og kvinder lige rettigheder, men i praksis ser det anderledes ud, da traditioner spiller en væsentlig rolle i samfundet. Klasse og kaste er i nogen sammenhæng vigtigere end kønnet, f.eks. står en kvinde af høj kaste socialt set over en mand i kasten under hende, akkurat som en rig kvinde socialt set står over en fattig mand på den sociale rangstige Burja, 2000: / Burja, 2000: Burja, 2000: / Burja, 2000: Egeberg et al. 2006: / Egeberg et al. 2006:

19 Kvindens rolle i samfundet afhænger også af om hun er vokset op på landet eller i byen, og om forældrene er progressive eller traditionelt indstillet, samt familiens økonomiske forhold. Det er blevet mere almindeligt at en kvinde får en uddannelse, men dette er fortrinsvist blandt velstillet i byerne. 44 Vi oplevede flere gange under vores feltstudie, under private middage hvorledes den traditionelle kønsrollefordeling kom til udtryk. I alle tilfælde serverede kvinderne maden, og trak sig derefter lidt tilbage. Når vi mænd (og Charlotte, som blev anset som værende af højere klasse) var færdige med at spise, kunne kvinderne spise. Et andet eksempel var under vores besøg i landsbyerne, hvor kvinderne samlede sig på gulvet, og mændene satte sig på de stole der var til rådighed. Ægteskab anses for at være afgørende for en kvindes liv. Når en kvinde bliver gift skifter hun status fra at være apni (ens egen) til dusri (de andres). Kvindens rolle i ægteskabet er først og fremmest at føde børn og at stå for husholdningen. Ægtemanden har ifølge traditionen ikke lov til offentlig at vise interesse for sin kone. Når en kvinde bliver gravid anses kvinden som et fuldbårent menneske. Hvis en kvinde ikke får børn, anses det som en forbandelse. Ligeledes anses en ugift kvinde for at være en byrde for hendes familie, og hun har ringe social status, da det menes at hun ikke kan opnå frelse uden en mand 45 Disse eksempler siger noget om, hvilke traditionelle værdier, der har formet det indiske samfund, og i nogle tilfælde stadig er gældende Det moderne Indien Kimen til et moderne Indien startede med en påbegyndt liberalisering af landets økonomi i Liberaliseringen var dog ikke populær blandt den indiske befolkning, hvorfor reformprocessen blev sat i stå indtil 1991, hvor den indiske stat kom i økonomisk krise. Staten var da nødsaget til at låne penge af IMF(Den internationale valutafond). Da Indien allerede var stærkt forgældet, kunne lånet kun indfries på betingelse af, at Indien gennemførte strukturtilpasningsreformer, hvilket betød, at økonomien skulle liberaliseres og åbnes for verdensmarkedet Egeberg et al. 2006: Egeberg et al. 2006: Brimness, 2007:

20 Den indiske økonomi har i de sidste 17 år håndteret udviklingen mod et liberalt marked godt, og vækstraten er steget stødt igennem årene. Succesen skyldes først og fremmest at reformering af det indiske marked, skete netop som globaliseringen havde fat i verden. Indien kunne således springe på IT bølgen, da outsourcing fra den vestlige verden søgte mod Indien, hvor man kunne finde velkvalificeret og ikke mindst billig arbejdskraft. 47 Med reformen er også fulgt vestlig påvirkning, og mange unge indere er i dag tiltrukket af vestlige værdier, som særligt formidles gennem medierne. 48 Brugen af digitale medier I takt med globaliseringen og reformen af det indiske marked, har udbredelsen af digitale medier været i voldsom vækst i løbet af de sidste år. Det Danske Udenrigsministerium opgiver således på baggrund af tal fra The Global Information Technology report 2008 at der i Indien er: 49 Fastnettelefoner i brug: 49,75 millioner hvilket svarer til at 4% af den indiske befolkning har fastnet telefoner Internetbrugere: 60 millioner Hvilket svarer til at 5% af den Indiske befolkning har adgang til Internet. Mobiltelefon abonnementer: 166,1 millioner Hvilket svarer til at 15% af den Indiske befolkning har mobiltelefon abonnementer. Til sammenligning har 57% i Danmark adgang til fastnettelefon, 58% danskere bruger internettet og 107% har mobiltelefon. 50 At dette er over 100% skyldes at nogle danskere har en privat og en arbejdstelefon, således at der i Danmark i dag er flere mobiltelefoner, end der er mennesker. Set i lyset af Indiens fordeling af de økonomiske ressourcer, som vi præsenterede tidligere i dette kapital, og på baggrund af observationer i vores feltstudie, mener vi at 47 Brimness, 2007: Brimness, 2007: / /

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du:

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du: Spredningsnetværk Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende og kunne forklare begreberne spredningsnetværk og

Læs mere

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group SKAL VI SE PÅ BRUGERNE? - KULTURSPECIFIKKE PERSPEKTIVER PÅ USABILITY WORLD USABILITY DAY, 14 NOVEMBER, 2006 Globale digitalisering - verdens borgere

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT Status, udfordringer og nyt UNESCO OM TIÅRET The DESD aims to integrate values, activities and principles inherently linked to SD in all

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse. Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott

Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse. Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott Disposition Motivering af forløbet Unge og medier Design af Unge

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

- 5 forskningstilgange

- 5 forskningstilgange Design af kvalitative undersøgelser - 5 forskningstilgange - Lektion 16, Forskningsprojekt og akademisk formidling 27/10-2011, v. Nis Johannsen Hvor er vi nu? I dag: anden lektion i 3/4-blokken (Introduktion

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Multimodalitet. Teori og analyse

Multimodalitet. Teori og analyse Multimodalitet Teori og analyse Hvad er multimodalitet og hvad er multimodale tekster? Hvad er multimodalitet/ multimodale tekster? En multimodal tekst er en tekst, der skaber mening gennem en kombination

Læs mere

Sprogstimulering i hjemmet

Sprogstimulering i hjemmet Sprogstimulering i hjemmet Inspiration til sprogstimulerende aktiviteter med børn 0-6 år BILLEDE!! Dagtilbud Nordvest 1 Indhold Forord... 3 Preface... 3 Sprog i hverdagen... 4 Den gode samtale... 6 Sprogstimulerende

Læs mere

Multimodalitet. Teori og analyse

Multimodalitet. Teori og analyse Multimodalitet Teori og analyse Hvad er multimodalitet og hvad er multimodale tekster? Hvad er multimodalitet/ multimodale tekster? En multimodal tekst er en tekst, der skaber mening gennem en kombination

Læs mere

Mand genopdag dine værdier. - og styrk din sundhedsadfærd

Mand genopdag dine værdier. - og styrk din sundhedsadfærd Mand genopdag dine værdier - og styrk din sundhedsadfærd Adfærdsændring gennem narrativer Fakta om den sociale ulighed i danske mænds sundhed Fortællingens struktur og relationelle karakter De tre dimensioner

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag B Helle Strøm STU-SamfundsfagBhh1214-F15-MAR Oversigt

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere