Ændret problemformulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændret problemformulering"

Transkript

1

2 Ændret problemformulering Dette speciales oprindelige problemformulering er under specialeprocessen og på baggrund af vores undersøgelser ændret fra at være: Hvorledes kan man designe et koncept til et mobilt læringsprogram henvendt til analfabeter i Indien? til Hvorledes er det computermedierede CBFL kompatibelt med og relevant i målgruppens livsverden? Hvilke faktorer fremmer eller virker som barrierer for adoptionen? Er det relevant at implementere CBFL på mobiltelefon? Ændringen er foretaget med godkendelse af vejleder Pernille Eisenhardt. Charlotte Lindholm Pedersen Jesper Høffner Krogh

3 Abstract In the world today there are about 950 millions illiterate people, of those 350 millions are living in India. 39% of those are adult illiterates, age 15 years and above, and half of these are women. Despite the fact that the Indian government since 1991, have worked towards bringing down this number, it is estimated to take additional years before they succeed in making whole of India literate. This can have far-reaching consequences for the economical and social impact of India. The Indian IT-consultancy company, TATA Consultancy Service (TCS), has as part of their Corporate Social Responsibility developed a computer programme (CBFL) and their goal was originally, to make all of India literate within 5 years. TCS has unfortunately not succeeded in archiving this goal, and therefore the company has established a cooperation with the IT-University of Copenhagen, with the purpose of explore and develop possibilities to diffuse the application. This master thesis is a target group analysis of CBFL, and a preliminary examination of the possibility of implementing CBFL on mobile phones to increase the rate of adoption of the programme. CBFL is a multimedia application, by which the target group, through a learning process with an approximately duration on 3 months, learns to decode their local language in only hours of training, and in this way gets the ability to read and express oneself on a level suitable their everyday needs on about words. This master thesis is based on 10 days intensive field study in the Indian state Andhra Pradesh, where CBFL has been most successful. Form a theoretical viewpoint we approach the problem statement with theories of E.M. Rogers, Alfred Schutz, Jørgen Poulsen and Bjarne Bruun Jensen. The findings of this master thesis, identifies how the computer mediated CBFL is relevant and compatible with the life world of most the target group, and that there exist significant conditions, that promote the adoption in those districts where TCS have had the most of success with CBFL.

4 Due to significant barriers about the mobile phone as potential media in relation to the target group, it cannot at present time be considered desirable to implement CBFL on mobile phones before there have been additional feasibility studies.

5 "When you educate a man you educate an individual, but when you educate a woman, you educate a nation." Cole, Johnetta B.

6 1 INDLEDNING MOTIVATION PROBLEMFELT PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING FORSKNINGSSPØRGSMÅL TEORETISK TILGANG TIL FORSKNINGSSPØRGSMÅLENE EMPIRISK TILGANG TIL FORSKNINGSSPØRGSMÅLENE AFGRÆNSNING SPECIALETS KONTEKSTUELLE RAMME INDIEN INDIENS ØKONOMI DET TRADITIONELLE INDIEN DET MODERNE INDIEN INDIENS NATIONALE ALFABETISERINGSSTRATEGI EMPOWERMENT LÆSNING OG LÆRING CBFL LÆRING I CBFL TEORI E. M. ROGERS DIFFUSIONSTEORI ADOPTIONSHASTIGHEDENS VARIABLER INNOVATIONENS EGENSKABER INNOVATIONSBESLUTNINGSPROCESSEN FORANDRINGSAGENTEN HOMOFILI OG HETEROFILI OPINIONSLEDERE KONSEKVENSER AF INNOVATIONEN JØRGEN POULSEN. KULTUR OG BETYDNING ET MODELSYSTEM KULTUR OG BETYDNING HANDLINGENS PARAMETRE DE SOCIALE OG KULTURELLE RUM BJARNE BRUUN JENSEN: HANDLEKOMPETENCE DE FIRE VIDENSFORMER ALFRED SCHUTZ: RELEVANSTEORI LIVSVERDEN, HORISONT OG TEMAER DEN BIOGRAFISKE SITUATION TRE HOVEDTYPER AF RELEVANS METODE VIDENSKABSTEORETISK TILGANG FÆNOMENOLOGISK TILGANG HERMENEUTISK TILGANG UNDERSØGELSES DESIGN UNDERSØGELSESMETODER

7 4.3.1 KVALITATIVE UNDERSØGELSE ETNOGRAFISK TILGANG OBSERVATION KVALITATIVE INTERVIEWS MOCK UP TEST DATABEHANDLING: FORTOLKNING REFLEKSION OVER UNDERSØGELSEN PROBLEMER I DEN INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION SLINGREKURS I FELTET REFLEKSION OVER METODER RELIABILITET OG VALIDITET ANALYSE MÅLGRUPPEN MÅLGRUPPENS LIVSVERDEN FORUDSÆTNING FOR AT DELTAGE I CBFL DE SOCIALE OG KULTURELLE RUM EVALUERING AF KONCEPT INNOVATIONENS EGENSKABER FORANDRINGSAGENTEN OPINIONSLEDERE INNOVATIONSBESLUTNINGSPROCESSEN KONSEKVENSER AF INNOVATIONEN VIDEN OM EFFEKTER, ÅRSAGER, ALTERNATIVER OG FORANDRINGSSTRATEGIER EMPOWERMENT POTENTIALE FOR DET INDISKE SAMFUND AF MÅLGRUPPENS EMPOWERMENT POTENTIALE OG BARRIERER FOR MOBILT KONCEPT KOMPATIBILITET KOMPLEKSITET KONKLUSION PERSPEKTIVERING BILAGSFORTEGNELSE LITTERATURLISTE

8 1 Indledning Der er i verdenen i dag en global ulighed hvad angår fattigdom, uddannelse, sult, sygdomme, dødelighed m.fl. Den store ulighed findes også inden for de enkelte landes grænser. Lande bliver rigere og rigere, men rigdommen bliver ikke fordelt lige. Der bliver kontinuerligt en større og større afgrund imellem dem der har og dem der intet har. Denne ulighed kan være et problem for det enkelte lands vækst, for demokratiske processer og for de enkelte landes sociale udvikling. 1 Mange organisationer har i årtier kæmpet for at udligne denne ulighed gennem hjælp til at bekæmpe de økonomiske, sociale og politiske mekanismer, som holder et land stagneret og forhindrer landets udvikling og vækst. En af disse organisationer er FN 2 (Forenede Nationer) som er et samarbejde mellem 193 af verdens lande. En af FNs indsatsområder er bekæmpelsen af fattigdom og udbredelse af undervisningstilbud til medlemslandene, og til dette har man nedsat Unesco 3. Unesco har som mål inden år 2015 at hjælpe medlemslandene med at opnå bæredygtig udvikling, herunder at halvere antallet af mennesker der lever i ekstrem fattigdom og at hjælpe til at medlemslandene øger antallet af alfabetiserede individer. 4 Et alfabetiseret individ er kort fortalt et individ, der kan læse og skrive. Unesco definerer dette således: A Literate person is a one who can with understanding both read and write a short simple statement relevant to his everyday life. Literacy is not the simple reading of word or a set of associated symbols and sounds, but an act of critical understanding of men's situation in the world. Literacy is not an end in itself but a means of personal liberation and development and extending individuals educational efforts involving overall inter disciplinary responses to concrete problems / / United Nations Educational, Scientifical and Cultural organisation 4 25/ /

9 A literate person is one who has acquired all the essential knowledge and skills which enable him to engage in all those activities in which literacy is required for effective functioning in his group and community and whose attaining in reading, writing and numeracy make it possible to use these skills towards his own and his community's development. 5 Hvis man ikke er alfabetiseret, er man analfabet, og på verdensplan findes der omkring 950 millioner analfabeter. Ud af disse findes 350 millioner alene i Indien. 6 En stor del af Indiens analfabeter er over 15 år (39%) 7 og flertallet af disse er kvinder. Det anslås således at omkring halvdelen af alle indiske kvinder over 15 år er analfabeter. 8 Unesco udarbejder årligt en global monitoring rapport over, hvordan det går med at opnå deres mål, og selv om der generelt er fremgang på de indsatspunkter de har valgt, hedder rapporten for 2008 alligevel: Education for All by 2015: Will We Make It? 9 Unesco er således ikke selv tilfreds med progressiviteten af uddannelse på globalt plan, og der er derfor god grund til at afsøge alternativer til den nuværende fremgangsmetode for at udrydde analfabetismen. Vi har valgt at casen for dette speciale skal være et læringsprogram i format af en mulitmedieproduktion, udviklet af det indiske firma TATA Consultancy Service (herefter TCS), som er et initiativ for at udrydde analfabetisme i Indien. TCS er en af verdens største konsulentvirksomheder inden for IT, og den største af sin art i Asien. Som en del af virksomhedens Corporate Social Responsibility, 10 mente man ved hjælp af IT at kunne hjælpe Indien med at blive alfabetiseret på bare 5 år. 11 Til formålet har TCS udviklet et IT- baseret læringsprogram de kalder Computer Based Functional Literacy (herefter CBFL). Det er dette læringsprogram der vil være omdrejningspunkt for specialet / / / Rapporten kan hentes her: URL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 25/ Er ifølge EU kommissionen når et firma tager frivilligt engagement i sin omverden ved at deltage i aktivitet der ikke har økonomisk interesse, men som gør noget for samfundet. CSR er ofte del af en branding strategi. 11 m 17/

10 1.1 Motivation Vi blev opmærksom på programmet gennem et projekt opslag på IT- Universitetet, omhandlende et samarbejde mellem IT- Universitetet og TCS. Samarbejdet lagde op til at man som studerende kunne arbejde med et af nedenstående syv punkter: 1. Develop a dissemination model, aiming at the fastest possible spread of CBLF; taking the problem of hardware/software supply and maintenance into account. 2. Improve the existing software, by re-designing/developing CBLF to a generic form. 3. Improve interface design and usability. 4. Include user interaction into the teaching/learning model. 5. Create an educational game with the same purpose of teaching adult illiterates to read. 6. Design and implement CBFL for mobile phones. 7. Suggest your own improvement and implement it. 12 Især punkt 6 fangede vores interesse, da vi begge har stor interesse i interaktionsdesign, og synes mobiltelefonen er et spændende medie og teknologi. Vi har begge en pædagogisk baggrund, og syntes det var interessant at man kan hjælpe analfabeter med at lære at læse ved hjælp af et computermedieret program. Vi valgte hurtigt at fravælge implementeringsdelen, både af hensyn til egne kompetencer og til specialets omfang, da vores interesse lå i at finde en reel case, hvor vi kunne arbejde med de områder der interesserede os. I et kort øjeblik arbejdede vi derfor med en problemformulering der hed: Hvorledes kan man designe et koncept til et mobilt læringsprogram henvendt til analfabeter i Indien. Da vi fra erfaring med tidligere projekter ved at det er vigtigt at undersøge forhold ved målgruppen inden designfasen, og da vores interesse i virkeligheden lå i målgruppeanalyse ændrede vi fokus, og arbejdede med følgende titel på specialet: Målgruppeanalyse og forundersøgelse af et mobilt læringsprogram til analfabeter i Indien. Denne titel var udgangspunkt for vores feltstudie. 1.2 Problemfelt Siden år 2000, hvor programmet startede, har CBFL hjulpet ca indere til at blive alfabetiseret. CBFL findes i seks af Indiens stater, hvoraf Andhra Pradesh er den 12 2/

11 stat, som har haft størst effektivitet 13 I denne stat er ca indere blevet alfabetiseret ved hjælp af CBFL. 14 TCS problem er at spredningen af CBFL går for langsomt. Virksomheden peger selv på at der er problemer med at få CBFL ud til målgruppen, at der er strømsvigt og at computeren går i stykker når det regner. TCS mener at disse problematikker kan overkommes ved at implementere programmet på mobiltelefon. 1.3 Problemstilling Specialet tager udgangspunkt i 10 dages intensiv feltstudie i staten Andhra Pradesh i Indien. Under feltstudiet i Indien gik det langsomt op for os, hvor kompleks en innovation vi havde med at gøre, og at der var mange faktorer ved den computermedierede applikation såvel som målgruppens livsverden, der for os syntes at påvirke spredningen af programmet. Vi ændrede derfor endnu engang fokus fra udelukkende at beskæftige os med potentialet for en mobil udgave af CBFL, til også at se på forhold omkring den eksisterende computermedierede applikation, og forhold ved målgruppens livsverden, der kan fremme eller hæmme adoption, og dermed påvirke spredningen af applikationen. 1.4 Problemformulering Specialets problemformulering er derfor: Hvorledes er det computermedierede CBFL kompatibelt med og relevant i målgruppens livsverden? Hvilke faktorer fremmer eller virker som barrierer for adoptionen af CBFL? Er det relevant at implementere CBFL på mobiltelefon? Vores formål med specialet er at lave en målgruppeanalyse af det computermedierede CBFL, ved at undersøge forhold ved målgruppen og dennes livsverden, samt at 13 Bilag 2: Bilag 5:

12 undersøge hvilke faktorer der fremmer eller virker som barrierer for adoptionen og dermed spredningen af CBFL. Samtidig foretager vi en indledende forundersøgelse af potentialet for implementering af programmet på mobiltelefon Forskningsspørgsmål Til problemformuleringen har vi følgende forskningsspørgsmål: 1. Hvordan er CBFL relevant for målgruppen? 2. Hvad ligger til grund for målgruppens deltagelse i et CBFL læringsforløb? 3. Hvilke faktorer har indflydelse på spredningen af CBFL? 4. Hvilke handlekompetencer og viden får målgruppen ved at deltage i et CBFL læringsforløb? 5. Hvilken betydning kan målgruppens opnået handlekompetence have for individet såvel som for samfundet? 6. Hvilke forhold påvirker en potentiel adoption af CBFL på mobiltelefon? Teoretisk tilgang til forskningsspørgsmålene. Ad 1) For at besvare dette spørgsmål vil vi undersøge målgruppens livsverden, og hvilken horisont og tematikker der er i denne, for derefter at se på hvilken relevans CBFL kan have i forhold til målgruppens liv. Dette gør vi ved at inddrage Alfred Schutz teori om relevans. Ad 2) I henhold til dette spørgsmål, vil vi med udgangspunkt i viden etableret om målgruppens livsverden, benyttet Jørgen Poulsens teori om betydningsdannelse til at beskrive hvorledes ressourcer, værdier og den sociale kontekst påvirker et individs handlinger. Ad 3) Til at besvare dette spørgsmål, har vi fundet det relevant at undersøge CBFL s egenskaber, bl.a. ift. målgruppens livsverden og værdier samt undersøge hvorledes afsender arbejder med at få programmet ud til målgruppen. Dette gør vi primært med udgangspunkt i E.M. Rogers teori om diffusion af innovationer, men inddrager også Alfred Schutz og Jørgen Poulsens teorier. Ad 4) Dette forsøger vi i vores analyse at besvare ved hjælp af at inddrage Bjarne Bruun Jensens teori om handlekompetence. 8

13 Ad 5) I dette undersøger vi, hvilken betydning konsekvensen af at lære at læse har haft for målgruppen, og hvad dette kan betyde for samfundet. Til dette har vi valgt overordnet at bruge E. M. Rogers skelnen mellem direkte og indirekte konsekvenser, for herunder at bruge elementer af Bjarne Bruun Jensens teori om handlekompetencer til at se på, den viden målgruppen angive at have fået indsigt i, og som giver dem empowerment på individuelt plan. Ydermere vil vi med begrebet se på hvilken indirekte konsekvens individets empowerment kan have på makroniveau. Ad 6) Til at besvare dette sidste spørgsmål bruger vi E.M. Rogers teori om en innovations egenskaber samt Alfred Schutz relevansteori Empirisk tilgang til forskningsspørgsmålene Empirisk undersøger vi forskningsspørgsmålene med udgangspunkt i den teori vi har præsenteret ovenfor. Vi har valgt at indsamle hovedparten af empirien i Indien, hvor det computermedierede læringsprogram og målgruppen findes. Vi har således foretaget to ekspertinterview med TCS, ni interviews med målgruppen, hvoraf de otte er små enkeltinterview med mock-up tests, samt observationer. Dertil har vi et ekspert interview med en forsker i Indologi, samt korrespondance med afsender. Målet har været, at denne data skal give en indgående forståelse af målgruppen, programmet og hvorledes der rent praktisk arbejdes med at få dette ud til målgruppen. Derigennem har vi ønsket at identificere de faktorer der fremmer eller virker som barrierer for adoptionen. Feltarbejdet og de metodiske valg vi har truffet i forhold til dette, præsenteres efter opgavens teoretiske ramme. 1.5 Afgrænsning I og med vores empiriske undersøgelser blev foretaget i staten Andhra Pradesh, har vi valgt at afgrænse os fra at beskæftige os med andre områder i Indien, hvor CBFL findes. Dertil er størstedelen af vores data indsamlet i landsbyer, og da vi fandt det svært at sammenholde data fra by og landsby, grundet kulturelle forskelle, afgrænser vi os fra at beskæftige os med byer. Det er dog klart, at data fra andre områder af Indien eller byer kunne give andre aspekter til vores undersøgelse. 9

14 Derudover afgrænser vi os fra at beskæftige os med Indiens infrastruktur, strømsvigt og vejrmæssige problemer der ifølge TCS er en barriere ift. spredningen af programmet.. Derudover beskæftiger vi os ikke med TCS s samarbejde med regeringen, som vi under vores undersøgelser erfarede tidligere har været en barriere for spredningen. 10

15 2 Specialets kontekstuelle ramme For at give læseren af dette specialet en forståelse af specialets ramme, vil vi i det følgende redegøre for de komplekse forhold der findes i Indien, beskrive den konkrete applikation og behandle emner relateret til specialets fokus. Vi vil gøre dette med hjælp fra diverse litteratur, statistikker, og beskrivelser af egne oplevelser. 2.1 Indien Indien dækker 3.3 millioner kvadrat kilometer, og er dermed det syvende største land i verden. Indien består af 28 stater og 7 unions territorier. Landet har to officielle sprog: Engelsk og Hindi, og derudover anerkender den indiske forfatning 22 regionale sprog. Dertil findes der 844 dialekter. Der er religionsfrihed i Indien, og landets største religion er Hinduisme efterfulgt af Islam, Kristendom, Buddhisme, Jainisme, og Sikhisme 15 Indien havde i 2004 et indbyggertal på 1,134,403,000 mennesker, 16 hvilket gør Indien til det andet mest befolkede land i verden efter Kina. Det forventes at den årlige befolkningstilvækst fra 2005 til 2015 vil stige med 1,4 % om året Indiens økonomi Indiens bruttonationalprodukt 18 var i 2005 på 3,452 US$, 19, hvilket er næsten 10 gange mindre end Danmark hvis BNP samme år var 33,973 US$ 20. Den indiske økonomi er en af verdens mest dynamiske. Med en gennemsnitlig økonomisk vækst på 5,6% om året i de sidste 20 år, og forventet vækstrate på mellem 8-10% i de kommende år, er Indien en af de hurtigst voksende økonomier i verdenen. 21 Inflationen har i en årrække været på et stabilt niveau under 5%. 22 Vi oplevede dog under vores feltstudie at medierne beskæftigede sig meget med inflationen som på det tidspunkt var steget til 7% / / / Bruttonationalproduktet (BNP/GDP) beregnes som summen af indenlandsk forbrug og investeringer plus nettoeksport (= eksport minus import). BNP udtrykker størrelsen af et lands økonomi og opgøres i BNP pr. indbygger / / /

16 Ifølge United Nations Development Report fremgår det, at 20% Indiens fattigste står for 8,1% af landets indkomst og forbrug, mens de rigeste 20% af befolkningen står for 45,3%. 23 Det er derfor tydeligt, at der er en stor forskel på rig og fattig i Indien. Den økonomiske ulighed står endnu tydeligere når man i rapporten også kan aflæse at 34,3% af befolkningen lever for under 1 US$ om dagen, og 80,4% lever for under 2 US$ om dagen. Fattigdomsgrænsen var i 2005 på 1US$. 24 Over 1/3 del af befolkningen levede da under fattigdomsgrænsen. Ud af den totale beskæftigelse i 2005 var 67% beskæftiget indenfor i landbrug, 13% i Industri og 20% i service. 25 Til sammenligning var der samme år i Danmark kun 3% ansat i landbrug, 24% i Industri og 73% i Service. 26 Indien er et land, hvor en stor del af landets befolkning er beskæftiget i det ikke så profitable landbrug, og vækstmarkederne findes i særdeleshed i Indiens service sektor, med IT-sektoren som forpost, hvor indtjeningen udgør 50% af landets BNP. Denne branche er det område hvor der etableres flest nye arbejdspladser, men IT branchen stiller dog den vigtige forudsætning til sin arbejdskraft, at den i et vist omfang skal være uddannet. 27 TCS udtrykker selv problematikken på følgende måde: ( ) Modern India has more than 350 million citizens who are unable to read and write. The human and social consequences of this tragic statistics are not always clearly visible, but the message it bears is clear enough India cannot dream of a place in the global economic sun while 35 per cent of the people remain illiterate 28 På samme side, beskriver Prof. Kesav V.Nori, ledende chef for forskning og udvikling i TCS, og medvirkende til udvikling af CBFL, 29 vigtigheden af alfabetisering af Indien på / / / / Danmark - Indien. Partnerskab til fælles gavn - Regeringens handlingsplan / m 15/ /

17 makroniveau: In the Information Era and knowledge economy, only the literate can se the digital divide and hope to cross over ( ) Statistics reveal a correlation between literacy and economic development. In fact, literacy is a foundation on which the new knowledge economy is built 30 Indien er således nødt til at løfte det generelle uddannelses niveau, for at opnå vækst og udvikling til glæde for hele landet. Regeringen har da også sat en væsentlig del af statsbudgettet af til uddannelse, og den offentlige udgift på uddannelse var i 2005 på 3,8% af BNP, hvilket svarer til 10,7% af de samlede udgifter. 31 Som sammenlignings grundlag brugte Danmark på samme tidspunkt 6,9% af BNP til uddannelse, hvilket svarer til 15,3% af de samlede udgifter. 32 Det skal i denne sammenhæng noteres, at Danmark og hele den vestlige verden stort set kan anses som alfabetiseret, og derfor ikke skal sætte ekstra ressourcer ind på dette område. Vi vil senere i dette speciale uddybe, hvilke konsekvenser det kan have for målgruppen, såvel som for Indien, at en større del af befolkningen bliver alfabetiseret. Forinden vil vi i nedenstående forsøge at definere det traditionelle og moderne Indien, da disse ifølge Ken Zysk, 33 professor i indologi, karakteriserer landet, men også medfører visse problemer for udviklingen Det traditionelle Indien Kastesystemet En væsentlig del af indisk kultur og samfund er kastesystemet. Ca. 80 % af landets befolkning er hinduer 34 og sondringen mellem hvad der anses for rent og urent er en væsentlig faktor i hinduistisk religion, hvorfra kasteorden også finder sin eksistens 30 m 15/ / Bilag 11: /

18 berettigelse. 35 Systemet blev officielt afskaffet i forbindelse med Indiens forfatning, men praktiseres stadig. 36 Kaster kan ses som udtryk for social adskillelse, på baggrund af arbejdsdeling, da hver kaste tidligere har været forbundet med beskæftigelse. 37 Systemet er hierarkisk opbygget og kan overordnet inddeles i fire grupper. Under eller udenfor kastesystemet findes de urørlige (dalitterne), der af højere kaster anses for at være urene. 38 Disse individer udfører forskellige former for arbejde der af højere kaster anses for beskidt. Undertrykkelse og diskrimination på baggrund af kastesystemet er ikke unormalt. 39 Kastesystemet har stor indflydelse på alle livets aspekter. Hindu er ikke noget man bliver, men noget man fødes til, og at bryde ud af en kaste er så godt som umuligt. Valg af ægteskabelig partner er typisk begrænset til individets egen kaste, og konvertering til anden religion praktiseres sjældent. 40 Opdeling i økonomiske klasser og traditionelle kaster går ofte på tværs af hinanden. Rige familier kan komme fra lavere kaster, og højkaster er i nogle tilfælde fattige. 41 Fra regeringens side forsøger man ved hjælp af forskellige initiativer at forbeholde et antal uddannelsespladser eller jobs i det offentlige til de laveste kaster og dårligst stillede i samfundet. 42 Kønsforskelle Ifølge Indiens grundlov har mænd og kvinder lige rettigheder, men i praksis ser det anderledes ud, da traditioner spiller en væsentlig rolle i samfundet. Klasse og kaste er i nogen sammenhæng vigtigere end kønnet, f.eks. står en kvinde af høj kaste socialt set over en mand i kasten under hende, akkurat som en rig kvinde socialt set står over en fattig mand på den sociale rangstige Burja, 2000: / Burja, 2000: Burja, 2000: / Burja, 2000: Egeberg et al. 2006: / Egeberg et al. 2006:

19 Kvindens rolle i samfundet afhænger også af om hun er vokset op på landet eller i byen, og om forældrene er progressive eller traditionelt indstillet, samt familiens økonomiske forhold. Det er blevet mere almindeligt at en kvinde får en uddannelse, men dette er fortrinsvist blandt velstillet i byerne. 44 Vi oplevede flere gange under vores feltstudie, under private middage hvorledes den traditionelle kønsrollefordeling kom til udtryk. I alle tilfælde serverede kvinderne maden, og trak sig derefter lidt tilbage. Når vi mænd (og Charlotte, som blev anset som værende af højere klasse) var færdige med at spise, kunne kvinderne spise. Et andet eksempel var under vores besøg i landsbyerne, hvor kvinderne samlede sig på gulvet, og mændene satte sig på de stole der var til rådighed. Ægteskab anses for at være afgørende for en kvindes liv. Når en kvinde bliver gift skifter hun status fra at være apni (ens egen) til dusri (de andres). Kvindens rolle i ægteskabet er først og fremmest at føde børn og at stå for husholdningen. Ægtemanden har ifølge traditionen ikke lov til offentlig at vise interesse for sin kone. Når en kvinde bliver gravid anses kvinden som et fuldbårent menneske. Hvis en kvinde ikke får børn, anses det som en forbandelse. Ligeledes anses en ugift kvinde for at være en byrde for hendes familie, og hun har ringe social status, da det menes at hun ikke kan opnå frelse uden en mand 45 Disse eksempler siger noget om, hvilke traditionelle værdier, der har formet det indiske samfund, og i nogle tilfælde stadig er gældende Det moderne Indien Kimen til et moderne Indien startede med en påbegyndt liberalisering af landets økonomi i Liberaliseringen var dog ikke populær blandt den indiske befolkning, hvorfor reformprocessen blev sat i stå indtil 1991, hvor den indiske stat kom i økonomisk krise. Staten var da nødsaget til at låne penge af IMF(Den internationale valutafond). Da Indien allerede var stærkt forgældet, kunne lånet kun indfries på betingelse af, at Indien gennemførte strukturtilpasningsreformer, hvilket betød, at økonomien skulle liberaliseres og åbnes for verdensmarkedet Egeberg et al. 2006: Egeberg et al. 2006: Brimness, 2007:

20 Den indiske økonomi har i de sidste 17 år håndteret udviklingen mod et liberalt marked godt, og vækstraten er steget stødt igennem årene. Succesen skyldes først og fremmest at reformering af det indiske marked, skete netop som globaliseringen havde fat i verden. Indien kunne således springe på IT bølgen, da outsourcing fra den vestlige verden søgte mod Indien, hvor man kunne finde velkvalificeret og ikke mindst billig arbejdskraft. 47 Med reformen er også fulgt vestlig påvirkning, og mange unge indere er i dag tiltrukket af vestlige værdier, som særligt formidles gennem medierne. 48 Brugen af digitale medier I takt med globaliseringen og reformen af det indiske marked, har udbredelsen af digitale medier været i voldsom vækst i løbet af de sidste år. Det Danske Udenrigsministerium opgiver således på baggrund af tal fra The Global Information Technology report 2008 at der i Indien er: 49 Fastnettelefoner i brug: 49,75 millioner hvilket svarer til at 4% af den indiske befolkning har fastnet telefoner Internetbrugere: 60 millioner Hvilket svarer til at 5% af den Indiske befolkning har adgang til Internet. Mobiltelefon abonnementer: 166,1 millioner Hvilket svarer til at 15% af den Indiske befolkning har mobiltelefon abonnementer. Til sammenligning har 57% i Danmark adgang til fastnettelefon, 58% danskere bruger internettet og 107% har mobiltelefon. 50 At dette er over 100% skyldes at nogle danskere har en privat og en arbejdstelefon, således at der i Danmark i dag er flere mobiltelefoner, end der er mennesker. Set i lyset af Indiens fordeling af de økonomiske ressourcer, som vi præsenterede tidligere i dette kapital, og på baggrund af observationer i vores feltstudie, mener vi at 47 Brimness, 2007: Brimness, 2007: / /

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet.

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. - The decision process for at family, when buying the child s first mobile phone. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Cand.merc.

Læs mere

Fordi min hund bedre kan li lædersæder

Fordi min hund bedre kan li lædersæder Fordi min hund bedre kan li lædersæder Et miljøprojekt om bilkøberes prioriteringer ved bilkøb Et speciale af Rasmus Ehlers, Søren Jacobsen og Jakob Møldrup Petersen Vejledere: Lise Drewes Nielsen og Per

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Værdiskabende socialt ansvar

Værdiskabende socialt ansvar Værdiskabende socialt ansvar En analyse og fortolkning af Grundfos CSR aktivitet Forfatter: Niels Ulrik Højer Thorstensen () Kortnr: 302366 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Projekttitel: El-systemet & Forbrugeren 4. Semester, forår 2013. Hus nummer: 6.1 Gruppe nummer: 1 Opgavens

Læs mere

Subculturize your brand

Subculturize your brand Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

Danske studerende og SU-lån

Danske studerende og SU-lån Institut for Marketing og Statistik Cand. Merc. Marketing Kandidatafhandling Forfattere: Anne-Sophie Fugl 281452 Ronja Madsen - 280486 Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Danske studerende og SU-lån En analyse

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Arbejdsglæde anno 2011

Arbejdsglæde anno 2011 Arbejdsglæde anno 2011 En undersøgelse af hvordan ledere kan skabe større arbejdsglæde for medarbejdere - herunder en kritisk diskursanalyse af hvordan der tales om arbejdsglæde i danske medier Udarbejdet

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere