Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært for at fremlægge informationer. Beslutning: På dette punkt er det primære at der træffes en beslutning. Til stede: KL, MJM, KLM, KDP, PTX, MM, KA Afbud fra: LM, CF, KFG Fravær uden afbud: TBB, JJS, KVF Gæster: Martin fra hønen/ kulturfestgruppen Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden KNIU- punkt tilføjes efter post og meddelelser Punkt 10 udgår 3. Godkendelse af referat fra 6. Juni Godkendt 4. Opfølgning fra sidste møde Orientering a. Dekoration af BK (KFG) udskyddes. Et kort over morbærhaven ønskes. b. Rengøring i fællessalen KL: Der vaskes kun gulv en gang hver 8. Uge. Pengene er der ikke til at sætte tiden op endnu. Kunne evt. Tage noget af rengøringstiden fra moskeen. KL mistænker at den ene medarbejder (Hanne) ikke vasker gulvet når det skal gøres. MJM og KLM husker at tjekke ifht. Egenkontrollen når vi ser at gulvet ikke er ordentligt. KL kigger på timerne og får dem fordelt bedre så fællessalen bliver gjort rent oftere. 5. Nyt fra: Orientering a. Inspektøren ved MJM: problemer med gulvslibefirmaet så der er skiftet til et Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Karin Louise Mikkelsen (KLM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 1 af 7

2 større firma. b. AUB. Ved MJM: Budget er ved at være færdigt, ligger online nu. Ender med huslejestigning på 1,48%. Behov for 2 nye affaldsskure er fjernet. Der er fundet anden løsning. Bump ved blomsterkrogen flyttet til 2015 pga. renoveringssagen. Facaderne er skubbet til 2015 fordi vi håber vi får råd til det under renoveringen. Renovering: Kommunen har godkendt helhedsplanen. Prækvalificeringen er overstået. Der var 18, der er sorteret fra og valgt 5. MJM holdte møde med disse i mandags. De bad om mere tid, det kan ikke nås til generalforsamlingen. EU- udbud kan heller ikke nås til januar. Endelig godkendelse kan finde sted på ordinære FM i februar Der skal afholdes høring med beslutningskompetence i januar hvor beboerne kan komme. Går videre med EU- enterprisen den 1/ 4. De regner med at kunne starte i august. Der afgives tilbud den 28/8. Økonomien skal også godkendes af kommunen skulle komme på i september Radon- scanning i 22 lejligheder: Lavet i den kolde periode og i nyistandsatte lejligheder. De fleste lå under 100 (ved 100 ligger man rigtig godt). Enkelte ligger mellem 100 og 200, og enkelte har en for høj måling (300 og 480) i blok 20. Kurt tjekker ventilation. c. Kassereren - LM fraværende. d. Udvalg - Ansættelsesudvalg Ved MM: Ny servicemedarbejder er ansat. Martin Illum, er startet oplæring. KLM og MM lavede aftale med Tuska om fortsættelse af ansættelse til 1/9. Tuska ønsker skriftlig accept. For: 7 Imod: ingen. Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Karin Louise Mikkelsen (KLM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 2 af 7

3 KL skriver til Tuska. - Nøgleudvalg: KA: beboeralarmer. Tilbud fra G4S til interesserede. Gratis opsætning, må bare kun komme ud til andre end beboere vi som beboerforening må ikke offentliggøre det. 2 muligheder for alarm: 200kr/mdr inkl. moms. Skal betale ekstra for at de kommer ud. For 250kr/mdr kommer de ud til samtlige alarmer uden betaling. 1 husdyr op til 39kg. Torben kunne måske være interesseret i om der findes generel kode så han kan komme ind, men også så den kan slås fra hvis den går i gang og hyler. Hvem piller nøgleboks ned når abonnement opsiges? Hvad hvis der bliver hul i væggen? KA undersøger og sender ud til AB som træffer beslutning på mail. 6. Post og meddelelser Post til AB: Bekræftelse på politianmeldelse AB forstår det ikke helt. KA ringer til politiet. MM snakker med Linda. Hønen: Kan der låses op ifm. kulturfesten inden torsdag, så biler kan komme ind? Martin kontakter KA. Kan traktoren lånes hvis det har regnet? 7. Orientering KNIU: Lukket punkt 8. Afskaffelse af beboerkortet (MM/KA) Beslutning Diskuteret på sidste AB- møde Der er kommet gang i netværksgruppen med at få det til at fungere. KA laver skilt til BK hvorpå der står at man ikke kan låne noget uden beboerkort pr. 1/9. Afskaffes ikke. 9. Omdeling af røg-alarm folder (MJM) Beslutning Cynthia 8-13 har foreslået, at vi laver en husstandsomdelt kampagne for røgalarmer. Billigste tryk vil koste kr. Udsat fra sidste møde (efter diskussion). Kan evt. Laves 2- sidet blad der deles ud omkring alarm- folder og røgalarm. Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Karin Louise Mikkelsen (KLM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 3 af 7

4 Hvis vi omdeler folder om alarm så skriver vi også om røgalarm. 10. Skal vi hæve gebyret for betalingskanaler? (MJM) Beslutning Jeg håber til mødet at have de seneste priser for betalingskanalerne, men Jan fra KKIK er på ferie i denne uge, så I får ikke så god til at forbereder jer på punktet, som jeg ville have ønsket, men jeg sender dem lige så snart jeg har dem. UDGIK. 11. Hvem hjælper mig med infomøde for nye beboere d. 14/8? (MJM) Beslutning MJM vil holde ekstra møde. Vi ved der er mange der flytter ind I august. Conni kan ikke den 14/8. MM vil gerne hvis han er her. 12. Punkter til FM(MM). Beslutning På seneste FM havde vi (igen) problemet med en ansøgning fra fotogruppen der ikke overholdt beboerforeningens kriterier for at kunne godkendes. Alligevel blev det sendt til afstemning, hvor det faldt (knebent). Var ansøgningen blevet godkendt, ville det betyde at et FM havde valgt at tilsidesætte foreningens vedtægter, og derved en GF- beslutning! Kan vi som bestyrelse... kan vi som beboere leve med det? Hvordan skal vi fremover sikre os at ansøgninger overholder vedtægterne? - Vedtægterne (lavet på GF) skal overholdes!! Problematikker omkring ansøgninger til penge; budgetter. Ifølge vores vedtægter skal ansøgning se sådan og sådan ud, hvis ikke de overholder det så kan punktet ikke komme på Er der løbetid, er der detaljeret budget? Kan man lave en fælles ansøgning/ skabelon der ligges på hjemmesiden? Det er en mulighed. Det er svært at lave en der viser hvordan det skal være ift. detaljer. Til et FM skal GF- vedtægter overholdes. Der stemmes: Budgetter/ ansøgninger om penge der ikke overholder vedtægterne, kan de komme på dagsordenen? For: 5 Imod: 2 KLM og MM påtager sig fælles ansvar om at tjekke at ansøgning er OK iflg. vedtægter. Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Karin Louise Mikkelsen (KLM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 4 af 7

5 13. Festlokalet (MM) Debat Decibelbegrænser, gardiner, opvaskemaskine, musikanlæg, alarm. Det er bare nogle af de ting der enten ikke fungerer optimalt, eller slet ikke fungerer! Metallisten i gulvet bliver fra tid til anden krøllet fordi den ikke kan klare vognen med borde, og lokalet trænger til en spand maling eller fem. Var det ved at være på tide at se på festlokalekontoen og finde ud af hvad der kan og hvad der skal gøres? Der er kommet ny opvaskemaskine men den virker ikke. Nogle steder trænger til rengøring ud over det sædvanlige. Hvor mange penge har lokalet? KA har bedt elektriker om at sløjfe alle stikkontakter og kun sætte 2 under anlægget. DB måler virker nu. Der sættes 2 stikkontakter op med tilslutning til nøglelås, så folk kun kan høre musik via de stik der er tilsluttet til DB- måleren. Anlægget virker også nu. Det skal laves så højtalerne ikke kan tages fra; der skal købes nye. DB- måleren kan ikke resættes nu, så det skal laves. Der er stik i køkkenet hvor man kan sætte musik til udenom DB- måleren... Alle el- artikler i køkkenet kan få ændret stikkene så de skal tilsluttes i andre stik. Dette kan laves og så kan alle de stik sløjfes. Der mangler pære i ovn, køleskab køler kun til 10 grader. Der er nyt anlæg indkøbt, men det kan pt ikke sættes fast. Forslag om højtalere der sættes fast i loftet. KA: ønsker at AB indkøber måleinstrumenter til at måle om sikringer er gået (ca. 400kr). KA er pt fest- lokale kontrollant, ønsker hjælp. Nogle kan evt. Lave en liste over ting der skal laves samt budget. KA vil gerne lave en liste til næste møde hvis han når det. Ønsker hjælp til de fysiske ændringer. 14. Moské (MM) Beslutning Så har vi modtaget årets ramadan- klager. Der er en enkelt officiel klage (til behandling her), og så er der alle de hændelser der ikke har resulteret i en officiel klage. Der er blevet fyret fyrværkeri af i to omgange én aften (klokken 24:00 og 02:00), der render unger rundt og smider med ting, ringer på dørklokker og bare generelt skaber sig. Moskéen er før blevet kontaktet om problemet, til syneladende uden effekt. Det lader til at være et årligt tilbagevendende problem, specielt, i ramadanen og i december. Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Karin Louise Mikkelsen (KLM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 5 af 7

6 Hvad gør vi? Udskudt til næste møde 15. Evaluering af Sankt Hans Debat Udskudt til næste møde 16. Vandhane-udflugt (MJM) Beslutning Vi er blevet inviteret på en udflugt til en vandhane forhandler (Se forwarded mail fra mig 2. juli 2013) udskudt til næste møde 17. MetroXpress i Morbærhaven? (MJM) Beslutning Skal vi have MetroXpress standere i Morbærhaven? (se forwarded mail fra 24. juni 2013) Hønen: Har ikke lyst til at have Metro. Passer måske bedre på vaskerierne. Skal vi have metro express et sted? For: 0 Imod: 5 MJM skriver til metro- express. 18. Afdelingsbestyrelsens engagement i kulturfest (MJM) Beslutning Vi har tidligere aftalt, at vi skal stå for morgenmad. Næste, ordinære AB- møde er blot 2 dage før selve dagen, så måske er det fikst, at få sat nogle ansvarlige på opgaven nu... Har vi budget, hvor får vi mad fra, hvem laver morgenmaden? Før i tiden var det superbrugsen der sponsorerede rundstykker og smør, og så købte vi selv ost som folk kunne købe. Tidl. Max ca. 200 mennesker. KA vil gerne forhøre sig men vil også at andre spørger. Gammeldansk for fx 5kr/glas. Kaffe for fx 5kr. Bruger noget af AB s budget til at købe kaffe, gammeldansk, smør etc. Hvem køber hvad aftales næste gang. MJM, KA, KLM og KD er tilstede. 19. Næste møde Næste møde er 5. september klokken 19:15. Deadline for punkter til mødet er 29. August 20. Eventuelt KLM kan ikke deltage til FM. MM tager referat. Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Karin Louise Mikkelsen (KLM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 6 af 7

7 Forslag til dirigent: MJM? KA forhører Poul. 21. Evaluering Startede og sluttede Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Karin Louise Mikkelsen (KLM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 7 af 7

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub Dagsorden Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde. Gennemgang af ref. fra generalforsamlingen. 2. struktur, og forventnings afklaring. Der skal være respekt for mødets

Læs mere