ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=..."

Transkript

1 1 af :02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden Konto: (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato *** RESULTATOPGØRELSE *** * NETTOOMSÆTNING * 1100 Varesalg udført arbejde , , Varesalg produkter , , Varesalg ID 4 U Viborg ApS 0,00 0, Varesalg ID 4 U ApS 0,00 0, Konsulenthonorar 0,00 0, Kursushonorar 0,00 0, salg af løn 0,00 0, Adm.gebyr intern fakturering 0,00 0, Bonus 0,00 0,00 NETTOOMSÆTNING I ALT , ,81 * VAREFORBRUG * 2100 Vareforbrug (udført arbejde) , , Vareforbrug (produktsalg) , , Fragt 0,00 0,00 VAREFORBRUG I ALT , ,03 DÆKNINGSBIDRAG I ALT , ,78 * MARKEDSFØRINGSOMK. * 3100 Annoncer og tryksager , , Dekoration/skilte 1.099, , Reklameartikler/gaver m.v. 0,00 0, Kaffe m.m. kunder 3.841, , Ugeblade 2.712, , Aviser 0,00 0, Restaurationsbesøg 3.078, , Blomster, gaver o.lign. 0,00 0, Gratis gavekort 0,00 0, Repræsentation i øvrigt 0,00 0, Periodisering markedsføring 0,00 0,00 MARKEDSFØRINGSOMK. I ALT , ,53 MARKEDSF.BIDRAG I ALT , ,25 * LOKALEOMKOSTNINGER * 4100 Butiksleje , , Fællesomkostninger netto , , Fællesomk. skatter og forsikring , , Fællesomk. el-afgift 3.378, , Varme netto 3.123, , Varme vandafgift 127,47 127, Elektricitet , , Energiafgifter , , Reparation og vedligeh , , Rengøring 2.729, , Parkeringsafgift 0,00 0, Periodisering husleje 0,00 0,00

2 2 af :02 LOKALEOMKOSTNINGER I ALT , ,51 * ADMINISTRATIONSOMK * 5001 Adm. gebyr ID 4 U Adm. ApS 0,00 0, Gebyr lønafregning 2.121, , Telefon og mobiltelefon 2.858, , Kontorartikler 124,56 124, Porto 0,00 0, Forsikringer , , Faglitteratur/tidsskrifter 0,00 0, Abonnement og kontingent 9.993, , Rep. og vedl. kontormatr. 0,00 0, EDB-udgifter , , Revision og regnskabsass , , Advokatomkostninger 2.000, , Bogføringsassistance 0,00 0, Rejse, transport og hotel 5.625, , Kassedifferencer 5.620, , Diverse 0,00 0,00 ADMINISTRATIONSOMK. I ALT , ,33 * PERSONALEOMKOSTNINGER * 5510 Lønninger , , Barselsfond 1.391, , DA-Barsel -501,00-501, ATP-bidrag , , AM-pension , , Refunderet sygedagpenge , , Samlet betaling 6.324, , Kontingenter 0,00 0, Kursusudgifter 0,00 0, Lærlingeudgifter 5.355, , Personaleudgifter øvrige 4.798, , Kaffe, brød m.v. personale 1.657, , Arbejdstøj 0,00 0, Elevrefusion (AER) , , Elevforsikring 450,00 450, Barsel.dk 0,00 0, Løntilskud 0,00 0, DA/LO Udd.fond 1.764, , konto ikke i brug 0,00 0, Befordring elever 0,00 0, Uddannelses- og kompetence udvik. fonde 0,00 0, Arbejdsskadeforsikring 0,00 0, Feriepengeforpligtelse funktionærer , , Skattefri godtgørelse 5.121, , videresalg af løn , ,93 PERSONALEOMKOSTN. I ALT , ,22 RESULTAT FØR AFSKRIVN , ,81 * AFSKRIVNINGER * 7100 Afskrivninger indretning lejede lokaler , , Afskrivninger driftsmidler og inventar 0,00 0, Tab/gevinst anlægsaktiver 0,00 0,00

3 3 af : Mindre nyanskaffelser 0,00 0, Inventarleje , ,00 AFSKRIVNINGER I ALT , ,00 FASTE OMKOSTNNGER I ALT , ,59 RESULTAT FØR RENTER , ,81 * FINANSIELLE INDTÆGTER * 7510 Renter pengeinstitut mv. 0,00 0, Debitorrenter 0,00 0,00 FINANSIELLE INDT. I ALT 0,00 0,00 * FINANSIELLE UDGIFTER * 7610 Renter pengeinstitut mv , , Kreditorrenter 200,00 200, Renter og gebyrer iøvrigt 6.817, , Renter uden fradrag 0,00 0, Låneomkostninger 0,00 0,00 FINANSIELLE UDG. I ALT 8.726, ,09 FINANSIELLE POSTER NETTO 8.726, ,09 TOTALE OMKOSTNINGER I ALT , ,68 RESULTAT FØR EKSTRAORD , ,90 * EKSTRAORDINÆRE POSTER * 8100 Ekstraordinære indtægter 0,00 0, Ekstraordinære udgifter 0,00 0,00 EKSTRAORD. POSTER NETTO 0,00 0,00 PERIODENS RESULTAT FØR SKAT , ,90 * SKATTER * 9200 Selskabsskat 0,00 0, Udskudt skat 0,00 0,00 SKATTER I ALT 0,00 0,00 PERIODENS RESULTAT EFTER SKAT , ,90

4 4 af :02 Nr. Navn Perioden År til dato ** AKTIVER ** * INDRETNING AF LEJEDE LOKALER * Saldo primo indretning af lejede lokaer 0,00 0, Tilgang indretning af lejede lokaler 0, , Afgang indretning af lejede lokaler , , Afskrivninger indretning af lejede lokaler , , Tab/gevinst 0,00 0,00 INDRETNING AF LEJEDE LOKALER I ALT , ,18 * INVENTAR OG DRIFTSMIDLER * Saldo primo inventar og driftsmidler 0,00 0, Tilgang inventar og driftsmidler 0,00 0, Afgang inventar og driftsmidler 0,00 0, Afskrivninger inventar og driftsmidler 0,00 0,00 INVENTAR OG DRIFTSMIDLER I ALT 0,00 0,00 MATR. ANLÆGSAKTIVER I ALT , ,18 * VARELAGERBEHOLDNING * Varelager primo 0,00 0, Varelagertilgang øvrige 6.735, , Varelager tilgang idhair Company A/S 0,00 0, Varelager tilgang Wella Danmark A/S 0,00 0, Varelager tilgang ID 4 U ApS 0, , Varelager tilgang Colomer Denmark A/S 1.411, , Varelager tilgang Cosmobell Danmark A/S 0,00 928, Varelager tilgang G & G Danmark A/S 0,00 0, Varelager tilgang Schwarzkopf 2.225, , Varelager tilgang Warehouse AS 5.196, , Varelager tilgang ID 4 U Viborg ApS 0, , Varelager tilgang Pact A/S 0,00 0, Varelager tilgang L'oréal Danmark A/S , , Varelager tilgang Peter Larens Kaffe A/S 0,00 0, Varelager tilgang ghd Scandinavia 0, , Varelager tilgang KPSS Danmark A/S , , Varelager afgang salonforbrug , , Varelager afgang produktsalg , ,93 VARELAGERBEHOLDNING I ALT ,68 0,00 * TILGODEHAVENDER * Debitorsamlerkonto ,28 0, Tilgodehavende Kreditkort 0,00 0, Tilgodehavende PBS int.bet. kort ,00 0, Tilgodehavende American Express 0,00 0, A'conto løn 0,00 0, Tbf faktureret husleje mv 0,00 0, Depositum leje mv. 0, , Depositum fællesomk. skatter & forsikringer 0,00 0, Depositum fællesomk. el-afgift 0,00 0, Depositum markedsføring 0,00 0, Depositum varme netto 0,00 0, Depositum varme vandafgift 0,00 0, Depositum markedsføringsbidrag 0,00 0,00

5 5 af : Forudbetalt butiksleje 0,00 0, Forudbetalt markedsføringsbidrag 0,00 0, Forudbetalt annoncekontingent 0,00 0, Forudbetalt fællesomkostninger netto 0,00 0, Forudbetalt fællesomk. skatter & forsikringer 0,00 0, Forudbetalt fællesomk. el-afgift 0,00 0, Forudbetalt varme netto 0,00 0, Forudbetalt varme vandafgift 0,00 0, Forudbetalt parkeringsafgift 0,00 0, Tilgodehavende AER, løntilskud og sygedagepenge ,00 0, Periodisering husleje 0,00 0, Periodeafgrænsningsposter 0,00 0,00 TILGODEHAVENDER I ALT , ,45 * LIKVIDE MIDLER * Kasse ,00 0, Pengeinstitut , ,92 LIKVIDE MIDLER I ALT , ,92 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT , ,37 AKTIVER I ALT , ,55

6 6 af :02 Nr. Navn Perioden År til dato ** PASSIVER ** * EGENKAPITAL * Anpartskapital 0, , Overført resultat tidligere år 0, ,77 Overført årets resultat , ,90 EGENKAPITAL I ALT , ,67 * HENSÆTTELSER * Hensættelser udskudt skat 0,00 0, Øvrige hensættelser 0,00 0,00 HENSÆTTELSER I ALT 0,00 0,00 * LANGFRISTET GÆLD * Bankgæld 0,00 0, ID4U Field s ApS ,00 0, Steen & Strøm lån depositum 0,00 0,00 LANGFRISTET GÆLD I ALT ,00 0,00 * GÆLD PENGEINSTITUT * GÆLD PENGEINSTITUT I ALT 0,00 0,00 * MERVÆRDIAFGIFT * Udgående moms , , Indgående moms , , Repræsentationsmoms 44,29 44, Hotelmoms 0,00 0, Energiafgifter 9.901, , Repræsentationsmoms 0,00 0, Momsafregningskonto , ,59 SKYLDIG MOMS I ALT , ,56 * KREDITORER * Kreditorsamlerkonto , , ID 4 U Viborg ApS 0,00 0, ID 4 U Administration ApS ,00 0, ID 4 U ApS ,93 0, Udstedte gavekort 2.810,00 0, Mellemregning Thomas og Freddy 0,00 0, Skyldige omkostninger ,00 0, Skyldig lejeudgift 0,00 0, Skyldig rente 0,00 0,00 KREDITORER I ALT , ,78 * SKYLDIGE LØNOMK. MV. * Skyldig løn 0,00 0, Skyldig A-skat , , Skyldig AM-bidrag -730, , Skyldig AM-pension ,75 0, Skyldig ATP -450, , Skyldige feriepenge ,45 0, Skyldig barselsfond 1.175,52 464, Skyldig DA/LO udd.fond -63,25-838,55

7 7 af : Skyldig Barsel.dk 0,00-416, Skyldig Elevforsikring 0,00 0, Skyldig samlet betaling 0,00 0, Feriepengeforpligtigelse ,24 0, Skyldig selskabsskat ,00 0, Skyldig udbytte 0,00 0,00 SKYLDIGE LØNOMK. I ALT , ,88 KORTFRISTET GÆLD I ALT , ,22 SAMLET GÆLD I ALT , ,22 PASSIVER I ALT , ,55 ***** ALT LIG NUL ***** 0,00 0,00

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2008 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500 Budget 2014 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2012 2013 2014 ELM Sekretariat 2014 3.066.760 2.774.200 0 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.940.700 90.560 115.000 0 2 Øvrige indtægter. 20.000-1.512.513-1.034.700

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere