Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli årgang nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3"

Transkript

1 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli årgang nr. 3

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Sats & tryk: Hellbrandt A/S Arn. Nielsens Blv Hvidovre Tlf.: Oplag: Bladet udkommer 5 gange årligt i 1650 eksemplarer Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken & Grenhusene, samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest 15. september Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer primo oktober 2004 Indhold Forside: Bredalsparkens butikstorv Varmen bliver billigere, siger kommunen Endelig Nyt fra IT.gruppen Få adgang til de nyeste film og sport i verdensklasse Tv-nyt Søn kunne ikke overtage bolig Bumpene på Gurrevej Bestyrelsen modtog en klage Markvandringer Loppemarked i Grenhusene Bredalsparkens butikstorv Hvordan hjælper vi de ældre ensomme? Bytteservice Klubber i Bredalsparken Bestyrelses- og udvalgsliste Ejendomskontoret Anita har 25 års jubilæum Pensionistskovtur De resursefattige er de professionelle, der ikke er i stand til at finde resurserne hos dem, de selv kalder resursefattige 2

3 Varmen bliver billigere, siger kommunen Da fjernvarmenettet for ca. 10 år siden blev etableret i Hvidovre, blev der optaget lån til at finansiere de store udgifter, der var forbundet med at grave fjernvarmerør ned i Hvidovres veje, etablere nye anlæg osv. Udgifterne til afdrag og renter på disse lån er blevet dækket via den varmepris, de enkelte varmeaftagere har betalt, og derfor har det hele tiden været vores forventning, at når disse lån var færdigbetalt, ville varmeprisen falde. Vi vidste også, at dette skulle ske i Så da boligselskaberne mødtes til det halvårlige møde med borgmesteren var punkt nr. 1 på dagsordenen: Hvad sker der med varmen, bliver den nu billigere? Og en repræsentant fra Teknisk Forvaltning kunne oplyse, at det bliver den. Men der er bare et lille aber dabei. Energi E2 har fundet ud af, at de sælger varmen for billigt, så de sætter prisen i vejret, og det medfører, at besparelsen ikke bliver så stor, som den kunne blive. Men altså: den dyre fjernvarme bliver lidt billigere, siger kommunen. ENDELIG! Så lykkedes det langt om længe at få porteret ejendomskontoret. Det betyder, at de beboere, der er tilsluttet vores egen telefoncentral (cirque-kunderne) fremover kan ringe gratis til ejendomskontoret. Årsagen til, at ejendomskontoret først porteres et år efter os andre, er først og fremmest manglende fleksibilitet og samarbejdsvilje hos FasCom. 3

4 NYT FRA IT-GRUPPEN Sommerhusordning Så har sommerhusordningen til bredbånd kørt i et par måneder. Den indebærer, at beboere, som er væk fra Bredalsparken hver sommer og derfor ikke bruger deres internetforbindelse i denne periode, kan få deres abonnement 'lagt på is'. Hvis man tilmelder sig sommerhusordningen, lukkes bredbåndsforbindelsen den 1. maj og åbnes igen den 31. august. Derved sparer man 4 måneders bredbåndsabonnement, som i alt udgør kr Det koster dog kr. 150 om året at deltage i ordningen, så nettobesparelsen er kr Der er fordele ved, at vælge sommerhusordningen i stedet for at opsige abonnementet i de måneder, man ikke bruger sin forbindelse. Nemlig at adresser og eventuelle hjemmesider ikke nedlægges. Så i sommerperioden kan man stadig læse sin , f.eks. ved at gå ind på vores hjemmeside og klikke på Soft- Mail linket. Man kan bare ikke gøre det hjemmefra. Support Så har vi ændret vore supportpriser. Fremover er reglerne således: Beboerne kan få gratis support 3 gange inden for et kalenderår. Support herudover koster kr. 100 pr. gang. Eventuelle indtægter fra support går ikke til itgruppens medlemmer, men bliver overført til henlæggelserne på datanettet Kurser Til efteråret vil vi gå i gang med at afholde kurser for beboerne. Det vil fx være kurser i Outlook Express, kurser i Internet Explorer og søgning på nettet og kurser i Virus- og Spam-beskyttelse. Der kommer sikkert flere kurser til senere. Med hensyn til datoer for afholdelse af kurserne henvises til hvor kurserne vil blive publiceret i løbet af august måned. Prisen for et kursus, som typisk vil være et 3- timers aftenkursus, vil være kr. 50,-, som tænkes anvendt til lidt fortæring på kurset. IT-gruppen 4

5 Få adgang til de nyeste film og sport i verdensklasse Bredalsparken/Grenhusene har installeret udstyr som gør det muligt for dig at få adgang til op til 25 premiere film hver måned samt live kampe hver uge fra Premier League og Serie A. Det eneste, du skal bruge, er et abonnement på CANAL+ pakken og en VisionDigital box, som let kobles til dit tv og tilsluttes dit antennestik. Med CANAL+ pakken, som fra 1. maj indeholder fem kanaler, får du adgang til hele fire filmkanaler, der i den bedste sendetid altid har tre forskellige film at vælge imellem, på faste starttider. Derudover får du en rendyrket sportskanal. Samlet fem fantastiske kanaler i én og samme pakke i digital kvalitet, hvilket betyder knivskarpe billeder og perfekt lyd. Lige nu kan du som beboer få adgang til CANAL+ pakken for kun 219 kr./mdr. samt leje en VisionDigital box et helt år for 0 kr.* * Forudsætter 12 mdr. abonnement på CANAL+ pakken. Efter 12 mdr. er prisen for leje af boxen 59 kr./md. Prisen er excl. halvårlig kortservice på 145 kr. Der er to gode grunde til, at vi har valgt at tilbyde VisionDigital boxen i samarbejde med Canal Digital. For det første ønsker vi at fremtidssikre nettet ved at indføre digital teknologi og dermed mulighed for at udvide vores programudbud. For det andet er det vigtigt for os at imødekomme de enkelte medlemmers tv-ønsker om eksempelvis film- og sportskanaler, som ligger udover det almindelige programudbud. VisionDigital boxen har ingen indflydelse på de nuværende kanaler, du modtager via os.. Du kan bestille hos Canal Digitals KundeCenter på tlf Det skal gøres opmærksom på at det er alle uanset om man har lille eller stor Fjernsynspakke der kan leje en visiondigital box. Medieudvalget 5

6 TV-NYT SKIFT MELLEM PAKKER. Hvis man ønsker at skifte fra stor til lille pakke eller omvendt, skal man henvende sig på ejendomskontoret. Det koster 450 kr. at skifte fra lille til stor pakke og 600 kr. at skifte fra stor til lille pakke. Beløbet dækker afdelingens udgifter til montør og filter. Det kan tage op til 3 måneder at skifte pakke. NÅR FJERNSYNET IKKE VIR- KER. Hvis man kommer ud for, at fjernsynet ikke virker, så gælder der følgende regler. Man kontakter ejendomskontoret eller vagttelefonen. Men kontroller inden, at det ikke er jeres eget fjernsyn eller antennekabel mellem antennestik og fjernsyn, der er i stykker. Så spørg først naboen, overboen eller underboen. Hvis de ikke har problemer, så kontroller antenneledning og fjernsyn. Bebyggelsen har en servicekontrakt på fællesantenneanlægget, men hvis det, at fjernsynet ikke virker, skyldes fejl på eget fjernsyn eller egen antenneledning, skal man selv betale for teknikerbesøget, som vil beløbe sig til mellem 600 og 1500 kroner. Søn kunne ikke overtage bolig En 25-årig mand må ikke overtage sin mors bolig, selv om de har boet sammen i den, siden han var 5 år. Det fremgår af en dom i Højesteret, der hermed trodser Bygge- og Boligstyrelsens udlejningsvejledning. Ifølge vejledningen kan andre end egentlige samlevere overtage lejemålet ved ophævelsen af et samliv, hvis de har boet sammen i mindst to år. Højesteret fastslår, at muligheden ikke uden videre også kan anvendes af forældre og voksne hjemmeboende børn. Den aktuelle sag drejede sig om et privat lejemål. Moderen havde fundet et andet sted at bo, og sønnen regnede med at kunne overtage boligen. Højesteret fandt imidlertid, at deres gensidige økonomiske og personlige afhængighed var af en helt anden karakter end et sædvanligt samliv mellem to parter om en fælles husstand. 6

7 Bumpene på Gurrevej I år er det 25 år siden, at der blev etableret vejbump på Gurrevej. Det var det første stillevejsprojekt i landet, og det var i sandhed en svær fødsel. Kommunens tekniske forvaltning var alt andet end samarbejdsvillig, og alle forskrifter med hensyn til markering og hældning på ramperne skulle opfyldes til punkt og prikke. Bumpene blev positivt modtaget af de mennesker, der boede på Gurrevej, og de var også ganske flotte bortset fra de noget bastante pullerter (man kunne ikke få andet den gang), med nyplantede platantræer og blomsterkasser med skiftende beplantning sommer og vinter. Tiden er imidlertid ikke gået sporløst hen over bumpene. Blomsterkasserne er væk og pullerterne skrammede og skæve efter påkørsler og træerne? Nogle er gået ud, andre ligger for døden, og atter andre er meget tyndbenede. Kort sagt: efter 25 år er en renovering påkrævet. Emnet vil blive taget op på bestyrelsens markvandringer i slutningen af august, og måske skulle man også kigge på arealet foran hele bygningen fra nr. 1 til 135. Bestyrelsens markvandringer danner grundlag for næste vedligeholdelsesbudget. Fortsætter næste side 7

8 Bestyrelsen modtog en klage En gang imellem modtager bestyrelsen klager fra beboerne over forskellige forhold. Men for nylig modtog bestyrelsen en klage, som var underskrevet af en lang række beboere ANB Man er utilfredse med forholdene omkring nr. 177 og arealet bag gavlen, hvor der i dag er en forsømt legeplads og nogle gamle tørregårde, som vist nok aldrig bliver brugt. Ligeledes er man stærkt utilfreds med at have en affaldsgård placeret ud for nr I første omgang sker der det, at affaldsgården ryddes og omdannes til tørregård. Desuden vil der i næste års vedligeholdelsesbudget blive afsat et beløb til renovering af området. Bestyrelsen vil selvfølgelig gå området igennem på markvandringen, og det siger sig selv, at før renoveringen bliver sat i gang, bliver beboerne indkaldt til møde om sagen. Men der bliver et indtil videre uløst problem tilbage. Når affaldsgåden afvikles, så står vi og mangler affaldsgårdsplads. Skal den store containergård ved nyttehaverne udvides for at dække behovet, eller skal der oprettes en hel ny containerplads, og hvor skal det være? 8

9 Markvandringer Som grundlag for udarbejdelse af nyt vedligeholdelsesbudget, som godkendes på det ordinære afdelingsmøde i november, gennemgår bestyrelsen både Bredalsparken og Grenhusene for så vidt angår ydre bygningsdele, kældre, trapper, grønne arealer, vaskerier m.v. (men ikke enkelte boliger). Det går der 3-4 aftener med. Hvis der er beboere, som synes, at der er noget bestyrelsen skal være opmærksom på, er man velkommen til at aflevere et notat om det på bestyrelsens adresse Berners Vænge 11 kld. 9

10 10

11 nhusene

12 Bredalsparkens butikstorv Med indvielsen af Bredalsparkens butikstorv i 1950 markeredes indledningen til nye tendenser i de store boligbebyggelser. Man havde før kendt til at integrere enkelte dagligvareforretninger som ismejeri og købmand i større nybyggerier, men ideen med at samle en række dagligvare- og specialforretninger omkring et butikstorv var ny. Med butikstorvet sikrede man ikke blot, at beboerne kunne få dækket hovedparten af indkøbsbehovet lokalt, men man skabte samtidig et naturligt samlende punkt i den efterhånden meget stor bebyggelse. I virkeligheden var det et forsøg på at skabe en moderne udgave af de indkøbsgader, der kendtes fra bykerner i de gamle byer, og som Hvidovre ikke havde og aldrig havde haft. Butikstorvet med det store antal forretninger var en kolossal hjælp i husholdningerne. Indkøbsmønsteret var et andet end i dag. Man købte ind dagligt i mindre partier, for mange varer kunne ikke holde sig i hjem uden køleskab. I en tid, hvor næsten ingen havde bil, betød det meget, at man kunne hente sine varer i reelle nærbutikker. Yderligere var 50 erne en tid, hvor det endnu var normen at bringe varer ud. Meget har forandret sig gennem årene. Der er blevet meget færre butikker, og kun få af de oprindelige forretninger er tilbage. Konkurrencen fra supermarkederne og butikscentrene er hård, men heldigvis lever butikstorvet og forretningerne stadig, og hvis vi beboere benytter butikkerne til vores indkøb, kan de og torvet leve mange år endnu. Det er vitigt ikke kun for de butiksdrivende, men også for Bredalsparken, at vi kan fastholde indgangen til bebyggelsen som et attraktivt sted med liv og levende butikker. 12

13 13

14 Hvordan hjælper vi de ensomme ældre? Blandt Danmarks ældrebefolkning eksisterer der megen ensomhed og social fattigdom, som vort velfærdssystem ikke kan tage højde for. Derfor har Ældremobiliseringen iværksat et ældreprojekt, som kaldes Ældres trivsel lokalt og som er en fortsættelse af mange lokale Ældre hjælper ældre projekter. Vi er vidende om, at der i mange almene afdelinger landet over sidder ældre mennesker, som gerne vil have mulighed for deltagelse i forskellige aktiviteter og derved få dannet et socialt netværk. Det er derfor nærliggende, at der også findes nogle ældre beboere, som vil være med til at sætte aktiviteter i gang - til gavn for begge parter. Ældremobiliseringen vil derfor meget gerne i kontakt med personer, som har lyst til at gøre en indsats. Der findes mange forskellige aktiviteter, HAVES: Adresse 14 bytteservice Rum ØNSKES: Rum Tlf.nr. ANB. St. ulige nr. 2 værelses 3-4 rum NGA. 7, Stuelejlighed Gurrevej ulige nr. 4 værelses 112 m2 Gurrevej ulige nr. 2 værelses 2 kamre som kan være til gavn for de ældre beboere, og som har et praktisk indhold. Det kan være dannelse af en telefonstjerne, som giver tryghed i dagligdagen, eller opgaver som besøgsven til ældre, som ikke fysisk kan bevæge sig ud af lejligheden, herunder også indkøbsven, motionsven eller hjælper i søndagscafé, hvor netop ensomheden kan brydes. Der er mange muligheder, og vi har til hjælp for iværksættelsen heraf et antal konsulenter i hele landet, som kan være behjælpelige med at sætte dine tanker om til handling. Opgaven er blot at finde et par timer om ugen, enten det er til praktiske gøremål eller til at støtte vore amtsudvalg i deres arbejde for at hjælpe med nye initiativer. Så har du lyst til at få hverdagen krydret med nye oplevelser og få et nyt indhold i dagligdagen, så ring til vort sekretariat, tlf.: værelses 4-5 rum Grenhusene rums stuelejlighed

15 KLUBBER I BREDALSPARKEN Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1. th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab & Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25, 1. th, tlf: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Ældrecenter, Hvidovrevej 302 Formand: Helene Nielsen, Berners Vænge 19, 1.th. tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1. tv, tlf.: Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Randi Poulsen, Berners Vænge 6 st.th. tlf.: Hobbyklubben, Gurrevej 46 Formand: Poul Johnsson, Gurrevej 40, 1.th., tlf.: Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Kirsten Graae, Cl. Petersens Alle 16 K, tlf.: Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Henrik Persson, Grenhusene 42, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Knud Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 107, tlf.: Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: Rullestuen, Gurrevej 193 Formand: Henrik Thomsen, Cl. Petersens Alle 19, 2. sal tlf.:

16 BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE Bestyrelsen Karen Bengtsson Børge Jensen (formand) Connie Weis Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 181 Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Henrik Berg Poul Johnsson Bo Volfing Hvidovrevej 304, 2.tv Gurrevej 40, 1.th Grenhusene 96 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Birgitte Christiansen Jan Grundt Larsen Peter Yttesen Gurrevej 16, 2. th. Sognegårds Alle 60,2.tv Arn. Nielsens Blv. 121,st.th Tlf.: Tlf.: Tlf.: Udvalg Grenhusudvalg: Grønt Udvalg: Miljø- & Energiudvalg: Legepladsudvalg: Medieudvalg: Moderniseringsudvalg: Vedligeholdelsesudvalg: Soku-/Kollektivudvalg: Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Jonna Hindkær, Gitte Andersen, Bo Volfing Karen Bengtsson (f), Poul Johnsson, Peter Yttesen, Flemming Christensen, Hans Jørgen Hansen Jan Larsen (f), Peter Yttesen, Poul Johnsson Peter Yttesen (f), Jan Larsen, Bo Volfing Poul Johnsson (f), Henrik Berg, Bo Volfing Henrik Berg (f), Poul Johnsson, Bill K. Jensen Børge Jensen (f), Connie Weis, Henrik Berg, Poul Johnsson Connie Weis (f), Karen Bengtsson, Jytte Jensen IT-gruppen: Gurrevej 30 kld. Brian Frederiksen, Frank Skovboel, Henrik Persson, Jesper Bjerg, Johnny Christiansen, Kennet Bjerg, Kenneth Kikkenborg, Lars Simonsen, Stephen Durhuus - Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på Gurrevej 30 hver tirsdag ml Eller man kan ringe alle hverdage ml på tlf.nr.: weekend ml

17 EJENDOMSKONTORET Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: Kontor- & telefontid: Mandag - fredag ml. kl Onsdag ml. kl Ejendomsleder Anita M. Jensen, tlf./træffetid.: ml. kl Byggeteknisk medarbejder Hans Kristian Christiansen ml. kl Kontorassistent Tanja Eriksen Kontorassistent Karin Degnebolig Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB), Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, Tlf.: , Spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd henvises til IT-Gruppen i perioden Hverdage Weekend på tlf.: Eller man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon På tlf.nr.:

18 ANITA HAR 25 ÅRS JUBILÆUM Den 1. august har ANITA JEN- SEN været ansat i Bredalsparken/ Grenhusene i 25 år. Det hele begyndte ned et halvdagsjob som kontorassistent på ejendomskontoret, og i dag er Anita ejendomsleder med ansvar for personale og den daglige ledelse. Næsten alle beboere kender Anita, og hun kender dem, og et utal er gennem årene blevet flyttet ud og ind af hende. Hun har altid prioriteret kontakten til beboerne som det vigtigste, og det er ikke mindst på grund af hendes indsats, at Bredalsparken er kendt for sin gode beboerservice. Derfor markerer vi jubilæet med ÅBENT HUS MANDAG D. 2. AUGUST KL I BEBOERHUSET NEERGÅRDS ALLE 4 Beboere og andre, der har lyst til at være med til at fejre Anita, er velkomne. Bestyrelsen 18

19 Bredalsparken & Grenhusene SKOVTUR 2004 Onsdag den 25. august Skovturen for pensionister og efterlønnere går i år til Bangs have, der ligger på en idyllisk bakke ved Maribo. Her indbydes til hyggelige gåture ned til søen, samt udsigt til en kirke på modsatte side. Der vil som sædvanlig komme nærmere meddelelse om afgangstidspunkter samt hvornår der er salg af billetter i august måned. 19

20 ALLE BØRN I BREDALSPARKEN & GRENHUSENE HUSK HØPSIVØPSI-DAGEN LØRDAG DEN 14. AUGUST 2004 Ca. en uge før Høpsivøpsi-dag vil vi husstandsomdele et udførligt program for dagens aktiviteter. Glæd jer! Det bliver selvfølgelig igen i år en uovertruffen, fantastisk, dejlig og sjov HØPSIVØPSI-DAG. Hold øje med opslagstavlerne og tag et kig på Intern-TV, hvor vi vil holde jer orienteret om tidspunkter - Afholdes på den store græsplæne ved kælkebakken - 20

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

33. årgang Nr. 7 September 2005

33. årgang Nr. 7 September 2005 33. årgang Nr. 7 September 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Velkommen tilbage fra ferie. Vi håber, at I alle har haft en strålende

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere