Feltsport og orientering. Danske Politimesterskaber i. den april og 1. maj Arrangør: PI-Nordsjælland og PI-København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltsport og orientering. Danske Politimesterskaber i. den 29. - 30. april og 1. maj 2014. Arrangør: PI-Nordsjælland og PI-København"

Transkript

1 Arrangør: PI-Nordsjælland og PI-København Danske Politimesterskaber i Feltsport og orientering den april og 1. maj 2014 Dansk Politiidrætsforbund

2 Dear all On behalf of Danish Police Sports Federation it is my pleasure to welcome you all to these friendly national matches in orienteering and field competition. Especially a warm welcome to the participants from Norway and Estonia. We are glad that you have chosen to come to Denmark and compete against colleagues in these relevant disciplines for police officers. The national matches will be a part of our Danish Police Championship and it is the first time we try to coordinate it all in this way. I want to express our deepest appreciation to the organizers: Torkil Hansen, Erik Flarup, Peder Stephansen and Erik Skriver. Without their engagement and commitment this was not possible. I wish you all the best in the beautiful Grib Skov. Mogens Lauridsen President Danish Police Sports Federation 3

3 Kære kolleger Velkommen til Gribskov Nordsjælland til de danske politimesterskaber i orienteringsløb og feltsport Fra start havde vi planlagt PM til sydhavsøerne nærmere Klinteskoven, men grundet problemer med skovtilladelse i flere områder i april og maj måneder, måtte vi flytte hele arrangementet til Gribskov i Nordsjælland. Det gav os selvsagt lidt pres i og med vi hurtigt skulle udfinde egnede områder til disciplinerne og helst overnatningsmuligheder inden for en rimelig afstand og til politipriser. Gribskov er et fantastisk skovområde ja faktisk et af de største i Danmark og derfor fik vi hurtigt fundet og fordelt de bedste områder til henholdsvis orienteringsløb, skydning og punktorientering. At vi ydermere har fået adgang til den gamle flyvestation Kagerup, som nu er moderniseret til et godt niveau og med direkte adgang ud i skoven, syntes vi som arrangører gør det hele lidt sjovere. Vores motto for mesterskaberne i 2014 er "Nærvær & Kvalitet". Diskussionerne og udfordringerne med tjenestevåben gennem flere år har vi taget konsekvensen af. Baggrunden er de øgede problemstillinger omkring foreningsvåben og dermed ringere muligheder for fair konkurrence og ønsket om at give alle ens muligheder. Vi har derfor taget skridtet fuldt ud og indført at der fra 2014 kun kan anvendes tjenestevåben. Vi er spændte på reaktionerne. Vi håber, I alle vil få nogle gode og intense dage i Nordsjælland med gode konkurrencer og kammeratlig samvær. God fornøjelse og på vegne af arrangør gruppen Erik Skriver 5

4 Foreløbig instruktion Stævnekontor Vil være åben i LM lejren fra kl. 14:00 og frem til 1. start på kortbanen. På stævnekontoret forefindes oversigt vedr. værelsesfordeling, startlister til kortbane, starthold til skydningen. Startlister til O-mesterskabet offentliggøres først onsdag den 30. april fra kl. 18:00. Låne SI brikker til kortbane mm. udleveres ved start til kortbaneløbet. Kortbane De senere år har vi som opvarmning til mesterskaberne tilbudt en sprintbane henholdsvis kort og lang. Det startede med det særdeles indbydende terræn i Gudhjem og har siden været en del af mesterskaberne på Skagen og i Nymindegab. Kortbaneløbene med fælles start og sløjfer på banen vinder mere og mere indpas, fordi det er arrangør- og publikumsvenligt. Derfor afvikler vi i år kortbane med fællesstart kl. 17:00 Endelig startsted offentliggøres kort før start. Der bliver kun 1 bane på ca. 2,5 km pt. uden klasse inddeling. Vi forbeholder os ret til at ændre på inddelingen frem til start. Tirsdag den 29. april - aftens hyggegrill Til kammeratlig samvær tirsdag aften har vi hyret Peder Winterberg fra Lufthavnen, som på plænen foran spisebygningen vil diske op med grill pølser, bøffer og salater. Det vil være muligt at købe drikkevarer til meget rimelige priser. Forplejning generelt Under kyndig styring af Bente Dahl fra Københavns PI vil vi forsøge at tilbyde kaffe/te ad libitum under hele stævnet. Samtidig bliver der mulighed for at købe øl, sodavand og vin og meget rimelige priser under hele stævnet i og med, at vi det meste af tiden holder åbent i kantinen. Der vil onsdag og torsdag morgen være stillet frem til morgenmad og deltagerne møder ind efter egen plan og forsyner sig.

5 Ligeledes vil der onsdag og torsdag være frokost buffet i et nærmere fastsat tidsrum for tilmeldte. Onsdag den 30. april FELTSPORT Fra lejren vil der været afmærket ca meter ud i terrænet frem til stævnepladsen i skoven. På stævnepladsen kan skydebanen og skiftene overvåges ligesom der bliver mulighed for at aflægge sit våben efter de nye regler. Der vil formentlig allerede fra kl være mulighed for prøveskydning på pladsen. Efter skydningen er der skifte til disciplinbanen på stævnepladsen. Orienteringsbanen tilpasset med længden ender i LM lejren og derfor transporteres våben og overtrækstøj til lejren hurtigst efter start. Der vil for medbragte våben blive mulighed for opbevaring af våben i aflåst/ sikret rum i lejren. Onsdag den 30. april - Kammeratskabsaften Vi har hyret kantinepigerne fra Helsingør til ude i lejren at fremtrylle en større italiensk buffet med laks til forret og derefter kalvesteg med rosmarin, hvidløgsmarineret kalkun og masser af dejlige salater. Under kammeratskabsmiddagen foretages præmieoverrækkelse for Feltsportsmesterskabet. Torsdag den 1. maj Orientering Efter et dejligt morgenbord er det tid til orienteringsmesterskabet. Der vil være afmærket fra lejren frem til start. Vi tilstræber mål i lejren og transporterer overtrækstøj fra start. Afslutningen finder sted i lejren med kaffebord og præmieoverrækkelse ca. fra kl Endelig instruktion offentliggøres den 29. april i LM lejren. 7

6 Officials m.v. DPM i Feltsport & Orientering 2014 Stævneleder Stævnekasserer Sekretær og Foto Banelægning kort Kontrol Skydebane Disciplinbane Kontrol O-bane Feltsport Kontrol O-bane Orienteringsløb Kontrol Appeljury IT Skydning/beregning Øvrige/forplejning Kammeratskabsaften Erik Skriver Bruno Stub Jan Kofoed Team Wiberg Torkil Hansen Jens Carl Nielsen Karsten Jørgensen Torkil Hansen Torkil Hansen Karsten Jørgensen Team Wiberg Torkil Hansen Leon Jørgensen Ole K. Jacobsen Mogens Jørgensen Carsten Lind Olsen Dorthe Kalhauge Ib Kaas Larsen og Finn Janniche Bente Dahl Vibeke Vinding Marianne Wiberg og Rikke Sussie og Sussanne Kantinepigerne fra Helsingør 9

7 Konkurrenceregler Orientering 1. Udskrivning Konkurrencen udskrives og foranstaltes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning samt i henhold til startretten. 2. Afvikling og disciplin Mesterskabsstævnet afvikles på 1 dag. Mesterskabet afvikles i efterårssæsonen, med mindre det afvikles som et flerdagesstævne sammen med feltsportsmesterskabet. Konkurrencen omfatter orienteringsløb. 3. Stævneleder Den arrangerende forening udnævner en stævneleder, der har ansvaret for konkurrencens tilrettelæggelse og afvikling. 4. Stævne- og banekontrol Den arrangerende forening udnævner en stævne- og banekontrol, der ikke må være medlem af den arrangerende forening. Stævnekontrollen skal sikre sig, at stævnet tilrettelægges og afvikles efter reglementets regler og ånd. Banekontrollen skal uafhængig af banelæggeren foretage kontrol af og godkende banerne med hensyn til sværhedsgrad og længde, start og måls placering, posters placering, postbeskrivelse og indprikning/banepåtrykning m.v. Stævne- og banekontrol kan være samme person. Stævne- og banekontrollen skal godkendes af forbundets orienterings- og feltsportsudvalg. 5. Overdommer Den arrangerende forening udnævner en overdommer, der ikke må deltage aktiv og ikke må være medlem af den arrangerende forening. Overdommeren skal påse, at reglementets bestemmelser overholdes, og han træffer afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og eventuelle modtagne protester. 6. Protest Protester vedrørende konkurrencens afvikling, beregning eller andet konkurrencen vedrørende skal afgives skriftligt til overdommeren snarest og senest 30. min. efter bekendtgørelse af resultatet. 10

8 7. Klasseinddeling Konkurrencen omfatter følgende klasser: D21 (mesterskabsklasse), D21B, D35, H21(mesterskabsklasse), H21K, H21B, H35, H45, H55 og H63. Der konkurreres individuel i alle klasser samt på hold for 3 personer i B-klasserne. Individuelt gælder alene konkurrencen i klasse D politimesterskabet. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en af de to B-klasser, skal disse lægges sammen. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i D35B, skal denne klasse lægges sammen med H63. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en herreklasse, skal der foretages sammenlægning til nærmere højere rangerende klasse. Finder sammenlægning sted, kåres ingen vinder i den sløjfede klasse. 8. Klassekriterier Klasse D21 og D21B: Åben for alle damer. Klasse D35: Åben for damer, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år. Klasse H21, H21K og H21B: Åben for alle. Klasse H35: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år. Klasse H45: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 45 år. Klasse H55: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 55 år. Klasse H63: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 63 år. 9. Lodtrækning Deltagernes startorden fastsættes ved lodtrækning, der finder sted jævnfør DOF's bestemmelser. For klasserne D21, H21 og H35 skal der foretages seedning. For øvrige klasser kan der foretages seedning. Seedning sker i samarbejde med orienterings- og feltsportsudvalget. 10. Påklædning Deltagernes påklædning er valgfri jævnfør dog DOF's bestemmelser. 11. Orienteringsløbet Orienteringsløbet skal lægges i skov eller lignende terræn, og banen, skal udformes således, at dygtighed i orientering bliver ligeså afgørende som evnen til at løbe. Kortet skal være af DOF's specialtegnede orienteringskort. Med hensyn til orienteringsløbet i øvrigt følges DOF's reglement. 11»

9 12

10 12. Vindertider Følgende vindertider skal tilstræbes: D21 70 min. D21B 70 min. D35 40 min. H21 80 min. H21K 65 min. H21B 70 min. H35 70 min. H45 60 min. H55 50 min. H63 40 min. Såfremt Orienteringsmesterskabet er en del af et flerdagesstævne, bør vindertiderne reduceres med %. Max. tid for alle klasser er 2½ timer. Startinterval skal i alle klasser være mindst 2 minutter. 13. Placering Deltageren med bedste løbstid er vinder osv. Opnår 2 eller flere samme løbstid, opnås samme placering og den næstfølgende placering udgår. I holdkonkurrencen er holddeltagernes samlede løbstider afgørende for placeringen. Opnår 2 eller flere hold sammenlagt samme løbstider, afgøres den indbyrdes placering efter bedste holddeltagers individuelle løbstid. 14. Andre bestemmelse De i arrangementshåndbogen fastsatte vejledninger skal i videst muligt omfang følges. 15. Ændringer Ændringer af reglementet foretages af forbundets hovedbestyrelse. Godkendt den 17. november Støt vore annoncører - de støtter os... 13

11 Konkurrenceregler Feltsport 1 Konkurrencen udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning samt i henhold til startretten. Konkurrencen afholdes i forårssæsonen. 2. Discipliner Konkurrencen omfatter pistolskydning, punktorientering/kortlæsning og orienteringsløb. Konkurrencen afvikles over én dag. 3. Stævneleder/stævnekontrol Den arrangerende forening udnævner en stævneleder, der har ansvaret for konkurrencens tilrettelæggelse og afvikling. Som stævnekontrollant tiltræder et medlem af forbundets orienterings- og feltsportsudvalg. 4. Overdommer Den arrangerende forening udnævner en overdommer, der ikke må deltage aktivt og ikke må være medlem af den arrangerende forening. Overdommeren skal påse, at konkurrencereglerne overholdes, og han træffer afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og eventuelle modtagne protester. 5. Protest Protester vedrørende konkurrencens afvikling, beregning eller andet konkurrencen vedrørende, skal afgives skriftligt til overdommeren snarest og senest 30. min. efter bekendtgørelsen af resultatet i den pågældende disciplin eller senest 30. min. efter udlevering af punktorienterings- eller kortlæsningskort eller efter udlevering af skydeskiver eller skydekort.

12 6. Klasseinddeling Konkurrencen omfatter følgende klasser: D21 (mesterskabsklasse), D21B, D35, H21 (mesterskabsklasse), H21K, H21B, H35, H45 og H55. Der konkurreres individuelt i alle klasser samt på hold for 3 personer i klasse D21B og H21B. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en af de to B-klasser, skal disse lægges sammen. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i D35, skal denne klasse lægges sammen med H55. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en af de øvrige klasser, skal der foretages sammenlægning til nærmest højere rangerende klasse. Finder sammenlægning sted, kåres ingen vinder i den sløjfede klasse. 7. Klassekriterier Foreningerne tilmelder deltagere i nedenfor angivne klasser: Klasse D21 og D21B: Åben for alle damer. Klasse D35: Åben for alle damer, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år. Klasse H21, H21K og H21B: Åben for alle. Klasse H35: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år. Klasse H45: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 45 år. Klasse H55: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 55 år. 8. Lodtrækning Deltagernes startorden fastsættes ved lodtrækning, der finder sted jævnfør DOF's bestemmelser. For klasserne D21, H21 og H35 skal der foretages seedning. For øvrige klasser kan der foretages seedning. Seedning sker i samarbejde med orienterings- og feltsportsudvalget.

13 9. Orienteringsløb Orienteringsløbet skal lægges i skov eller lignende terræn, og banen skal udformes således, at dygtighed i orientering bliver ligeså afgørende, som evnen til at løbe. Kortet skal være et af DOF's specialtegnede orienteringskort. Med hensyn til orienteringsløbet i øvrigt følges DOF's reglement. 10. Vindertider Følgende vindertider skal tilstræbes for orienteringsløbet: D21 D35 D21B H21 H21K H21B H35 H45 H55 60 minutter 35 minutter 55 minutter 70 minutter 55 minutter 55 minutter 60 minutter 50 minutter 35 minutter 16

14 Såfremt feltsportsmesterskabet er en del af et flerdagesstævne, bør vindertiderne reduceres med %. Individuelt gælder alene konkurrencen i klasse M og D politimesterskabet. 11. Sværhedsgrad For de to B-klasser skal sværhedsgraden af banelægningen være mellemsvær, mens den for alle øvrige klasser skal være svær. 12. Skydning Skydningen udføres med finpistol/revolver cal. 22 (5,6 mm) eller med grovpistol/revolver ca (7,65-9,65 mm). UIT's reglement med hensyn til våben er gældende. Skydningen omfatter 10 skud med 2 skud mod hvert af de 5 mål. Som skive benyttes træningsskiskydningsskive med 5 mål á 11,0 cm. Skydeafstanden er 15 m. Skydestillingen er stående. 2-håndsfatning må anvendes. Nakkerem eller anden støtte må ikke anvendes. Der skal ske omladning under skydningen. Skiver og standplads skal være tydeligt nummererede. Findes mere end 10 træffere i en skive, fratrækkes først bedste træffer og dernæst dårligste træffer osv. Dette gælder dog ikke, hvis det af skudhullerne klart fremgår, hvem der har skudt på rigtig skive. Den, der har skudt på forkert skive, får skuddene bedømt som forbiere. Forud for skydningen gennemløber skytten en afmærket rute på en længde mellem 300 og 800 m. Fremløbet skal fortrinsvis lægges i terræn eller på mindre stier. Under fremløbet skal våbnet befinde sig i hylster anbragt på kroppen. Ammunition og magasin(er) skal være anbragt på lignende måde, således at begge hænder er frie under fremløbet. Der må ikke foretages opladning af magasin eller tromle, før skytten har indtaget anvist standplads. Efter skydningen aflader og efterser skytten våbnet og lægger det på skydelinjen og bevæger sig hen til en nærmere angiven stoplinje, jævnfør dog Til skyttens strafpoints lægges den tid, der forløber fra starten på fremløbet til passage af stoplinjen. Funktioneringsfejl uanset art giver ikke ret til omskydning. Skytten må under skydningen afhjælpe funktioneringsfejl. Af hensyn til andre skytter samt til arrangementets afvikling skal skydningen være afsluttet senest 10 minutter efter, at sidste skytte på et skydehold er ankommet til standpladsen. Når alle på et skydehold har passeret stoplinjen foretages samlet afladning og eftersyn jævnfør dog »

15 Der foretages ikke markering, idet der efter hvert skydehold udskiftes skydeskiver. Pointberegning foretages på følgende måde, idet det bemærkes, at træffer i kanten tæller indad: Træffer i sort felt: Træffer udenfor sort felt: 0 point 2 point 13. Overgang til punktorientering/kortlæsning Såfremt terrænet giver mulighed derfor, skal skytten efter endt skydning fortsætte direkte på punktorientering/kortlæsning. I så fald skal der ikke tages tid ved stoplinjen men først ved slutningen på punktorienteringen/kortlæsningen. Skytten skal efter at have foretaget afladning og eftersyn fortsætte, og for klasserne D21, H21 og H35 skal våben og magasin under den videre konkurrence være anbragt jævnfør Øvrige klasser fortsætter konkurrencen uden våben m.m. Samme regler for at bære våben gælder, når der på grund af terrænet er afbrydelse mellem disciplinerne skydning og punktorientering/kortlæsning. Udstyr, der ønskes anvendt under den videre konkurrence, skal være medbragt fra starten på fremløbet til skydebanen. Der må forekomme et afmærket fremløb mellem skydebanen og starten på punktorientering/kortlæsning. I så fald regnes dette fremløb ikke med til den samlede længde jævnfør 14.1, hvorimod den forbrugte tid medregnes. 14. Punktorientering/kortlæsning Punktorientering/kortlæsning udføres på en tydeligt afmærket bane på mellem 1500 m og 2500 m. Kortet skal være et af DOF's specialtegnede orienteringskort. Kortet skal påklæbes tynd karton, og forsiden skal være dækket af fastsiddende plastfilm. Starten skal være tydeligt markeret, og for B-klassens vedkommende skal kortlæsningsstandpladserne være indcirklet og mærket A B C --. På banen skal der være 10 punkter, og det skal tilstræbes, at der er en fordeling på 5/5. Mindst 3 og højest 5 er kortlæsningspunkter udenfor den afmærkede bane. Kontrolpunkterne skal være tydeligt markerede og afmærkede. Punkterne udenfor banen skal udpeges med sigtestok og tydeliggøres med foto eller skitse, ligesom punktet i terrænnet kan være tydeliggjort ved afmærkning. Kontrolpunkterne kan være bemandet. Punkterne udenfor banen må være i en afstand fra standpladsen på max m. Såvel punktorienterings- som kortlæsningspunkterne skal være steder/terrængenstande, der er angivet på kortet. 18

16 Hvor kontrolpunktet er bemandet, markerer deltageren punktet med nålestik og overlader kortet til kontrollanten med nålen i siddende. Kontrollanten signerer nålestikket på kortets bagside. Hvor kontrolpunktet ikke er bemandet, foretager deltageren selv markeringen med den på punktet ophængte tuschpen ved at trække en streg fra nålestikket og til skemaet. Markering må ikke ændres af deltager eller af kontrollant, og andet end den ophængte tuschpen må ikke benyttes. Findes der overskydende eller manglende nålestik/markering, eller er der benyttet forkert tuschpen eller utydelig markering i øvrigt, gives der max. point for hver af disse punkter. Deltageren må ikke forlade eller bevæge sig tilbage på banen. Deltagerne må ikke samarbejde undervejs. Pointsberegningen foretages på følgende måde: Fejl til og med 1.0 mm...0 Fejl til og med 3.0 mm...1 Fejl til og med 5.0 mm...2 Fejl til og med 7.0 mm...3 Fejl over 7.0 mm...4 Uløst opgave Max.tid Max.tid for alle klasser er 2½ timer. 16. Placering Den endelige placering findes ved sammenlægning af resultaterne i alle discipliner. Dersom flere opnår samme pointsum, afgøres den indbyrdes placering efter de opnåede resultater i disciplinerne i denne rækkefølge: orienteringsløb, skydning, punktorientering/kortlæsning. I holdkonkurrencen er holddeltagernes samlede pointsum afgørende for placeringen. Dersom flere hold opnår samme pointsum, afgøres den indbyrdes placering efter bedste holddeltagers individuelle pointsum. 17. Andre bestemmelser Hvor intet andet er bestemt, vil de af Danmarks Idrætsforbunds specialforbunds fastsatte konkurrencebestemmelser for de respektive discipliner være gældende. 18. Ændringer Ændringer af reglementet foretages af forbundets hovedbestyrelse. Godkendt den 17. november

17 20

18 Kære alle "Feltsportere" I forbindelse med afvikling af de danske politimesterskaber i orienteringsløb og feltsport fra den 29. april til den 1. maj er følgende ændringer VIGTIGE at bemærke: Efter aftale med Feltsportsudvalget ændres bl.a. som følge af at der nu udelukkende må skydes med tjenestepistoler reglerne for skydning således: Pistolen skal i ingen af klasserne medbringes under fremløbet og ej heller under det efterfølgende løb. Fremløbet vil være ca. 400 m langt og udgå fra skydebanen. Ved fremkald til start lægger skytterne deres våben, magasiner og ammunition ved den anviste standplads. For dem, der ønsker at låne en pistol, vil der være mulighed for dette. Der vil således være lige så mange lånepistoler til rådighed, som der er skytter på et skydehold. Ammunition vil kunne købes på stedet. Efter endt skydning aflades, og våben og magasiner efterlades på standpladsen, hvorfra de indsamles af arrangøren og transporteres til opbevaring i stævnecentret. Som arrangører anbefaler vi deltagere, der medbringer egen tjenestepistol, at have pistolen medbragt i en egnet pose med navn. Dette af hensyn til transporten fra skydebane til stævnecentret. Lånepistolerne på skydebanen vil være afmærket med et standpladsnr. således at deltagere, der vil prøveskyde inden 1. start, kan prøveskyde og skyde gældende med samme pistol. På arrangørgruppens vegne Erik Skriver

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Arrangør Idrætsforeningen Skive Garnison Velkomst Det er med stor glæde at Idrætsforeningen Skive

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) 1 1.2 Orientering 1.2 Orientering Slettes i forenklingens

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

DGI Skydning - en målrettet fornøjelse. Program - LS2015. Landsskyttestævne - 27/6-5/7 - uge 27. dgi.dk/skydning

DGI Skydning - en målrettet fornøjelse. Program - LS2015. Landsskyttestævne - 27/6-5/7 - uge 27. dgi.dk/skydning DGI Skydning - en målrettet fornøjelse Program - LS2015 Landsskyttestævne - 27/6-5/7 - uge 27. dgi.dk/skydning 1 ww.dgi.dk Indhold Velkommen 3 Deltagerpriser 4 Camping under LS 5 Base-Camp for de 15-25

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. november Nr.6/2007 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

en del ændringer. I modified div. tillades lidt flere ændringer nemlig rekyl dæmper og optisk sigte. I open div. tillades stort set alle ændringer.

en del ændringer. I modified div. tillades lidt flere ændringer nemlig rekyl dæmper og optisk sigte. I open div. tillades stort set alle ændringer. IPSC Da undertegnet først stiftede bekendtskab med dette begreb, krævede det umiddelbart en forklaring. IPSC er en forkortelse af International Practical Shooting Confederation. HVAD ER DET?? Jeg er blevet

Læs mere

Nr. 2/2015, marts 2015

Nr. 2/2015, marts 2015 Nr. 2/2015, marts 2015 Du opfordres til at hjælpe ved arrangementet den 25. april, læs nærmere på side 5 BESTYRELSE Formand: Svend Mortensen Vestskellet 44, 3250 Gilleleje 2337 3052 hegnsnyt@live.dk Næstformand:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver maj 2014-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Økonomi Praktiske forhold Brugsprøve Hvad du som prøveleder skal huske Præmielisten Tilrettelæggelse af prøven

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Her er nogle glade løbere efter juleløbet. februar Nr.1/2008 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen den 5. februar 2007 Formand Næstformand Kasserer Torben

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere