Feltsport og orientering. Danske Politimesterskaber i. den april og 1. maj Arrangør: PI-Nordsjælland og PI-København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltsport og orientering. Danske Politimesterskaber i. den 29. - 30. april og 1. maj 2014. Arrangør: PI-Nordsjælland og PI-København"

Transkript

1 Arrangør: PI-Nordsjælland og PI-København Danske Politimesterskaber i Feltsport og orientering den april og 1. maj 2014 Dansk Politiidrætsforbund

2 Dear all On behalf of Danish Police Sports Federation it is my pleasure to welcome you all to these friendly national matches in orienteering and field competition. Especially a warm welcome to the participants from Norway and Estonia. We are glad that you have chosen to come to Denmark and compete against colleagues in these relevant disciplines for police officers. The national matches will be a part of our Danish Police Championship and it is the first time we try to coordinate it all in this way. I want to express our deepest appreciation to the organizers: Torkil Hansen, Erik Flarup, Peder Stephansen and Erik Skriver. Without their engagement and commitment this was not possible. I wish you all the best in the beautiful Grib Skov. Mogens Lauridsen President Danish Police Sports Federation 3

3 Kære kolleger Velkommen til Gribskov Nordsjælland til de danske politimesterskaber i orienteringsløb og feltsport Fra start havde vi planlagt PM til sydhavsøerne nærmere Klinteskoven, men grundet problemer med skovtilladelse i flere områder i april og maj måneder, måtte vi flytte hele arrangementet til Gribskov i Nordsjælland. Det gav os selvsagt lidt pres i og med vi hurtigt skulle udfinde egnede områder til disciplinerne og helst overnatningsmuligheder inden for en rimelig afstand og til politipriser. Gribskov er et fantastisk skovområde ja faktisk et af de største i Danmark og derfor fik vi hurtigt fundet og fordelt de bedste områder til henholdsvis orienteringsløb, skydning og punktorientering. At vi ydermere har fået adgang til den gamle flyvestation Kagerup, som nu er moderniseret til et godt niveau og med direkte adgang ud i skoven, syntes vi som arrangører gør det hele lidt sjovere. Vores motto for mesterskaberne i 2014 er "Nærvær & Kvalitet". Diskussionerne og udfordringerne med tjenestevåben gennem flere år har vi taget konsekvensen af. Baggrunden er de øgede problemstillinger omkring foreningsvåben og dermed ringere muligheder for fair konkurrence og ønsket om at give alle ens muligheder. Vi har derfor taget skridtet fuldt ud og indført at der fra 2014 kun kan anvendes tjenestevåben. Vi er spændte på reaktionerne. Vi håber, I alle vil få nogle gode og intense dage i Nordsjælland med gode konkurrencer og kammeratlig samvær. God fornøjelse og på vegne af arrangør gruppen Erik Skriver 5

4 Foreløbig instruktion Stævnekontor Vil være åben i LM lejren fra kl. 14:00 og frem til 1. start på kortbanen. På stævnekontoret forefindes oversigt vedr. værelsesfordeling, startlister til kortbane, starthold til skydningen. Startlister til O-mesterskabet offentliggøres først onsdag den 30. april fra kl. 18:00. Låne SI brikker til kortbane mm. udleveres ved start til kortbaneløbet. Kortbane De senere år har vi som opvarmning til mesterskaberne tilbudt en sprintbane henholdsvis kort og lang. Det startede med det særdeles indbydende terræn i Gudhjem og har siden været en del af mesterskaberne på Skagen og i Nymindegab. Kortbaneløbene med fælles start og sløjfer på banen vinder mere og mere indpas, fordi det er arrangør- og publikumsvenligt. Derfor afvikler vi i år kortbane med fællesstart kl. 17:00 Endelig startsted offentliggøres kort før start. Der bliver kun 1 bane på ca. 2,5 km pt. uden klasse inddeling. Vi forbeholder os ret til at ændre på inddelingen frem til start. Tirsdag den 29. april - aftens hyggegrill Til kammeratlig samvær tirsdag aften har vi hyret Peder Winterberg fra Lufthavnen, som på plænen foran spisebygningen vil diske op med grill pølser, bøffer og salater. Det vil være muligt at købe drikkevarer til meget rimelige priser. Forplejning generelt Under kyndig styring af Bente Dahl fra Københavns PI vil vi forsøge at tilbyde kaffe/te ad libitum under hele stævnet. Samtidig bliver der mulighed for at købe øl, sodavand og vin og meget rimelige priser under hele stævnet i og med, at vi det meste af tiden holder åbent i kantinen. Der vil onsdag og torsdag morgen være stillet frem til morgenmad og deltagerne møder ind efter egen plan og forsyner sig.

5 Ligeledes vil der onsdag og torsdag være frokost buffet i et nærmere fastsat tidsrum for tilmeldte. Onsdag den 30. april FELTSPORT Fra lejren vil der været afmærket ca meter ud i terrænet frem til stævnepladsen i skoven. På stævnepladsen kan skydebanen og skiftene overvåges ligesom der bliver mulighed for at aflægge sit våben efter de nye regler. Der vil formentlig allerede fra kl være mulighed for prøveskydning på pladsen. Efter skydningen er der skifte til disciplinbanen på stævnepladsen. Orienteringsbanen tilpasset med længden ender i LM lejren og derfor transporteres våben og overtrækstøj til lejren hurtigst efter start. Der vil for medbragte våben blive mulighed for opbevaring af våben i aflåst/ sikret rum i lejren. Onsdag den 30. april - Kammeratskabsaften Vi har hyret kantinepigerne fra Helsingør til ude i lejren at fremtrylle en større italiensk buffet med laks til forret og derefter kalvesteg med rosmarin, hvidløgsmarineret kalkun og masser af dejlige salater. Under kammeratskabsmiddagen foretages præmieoverrækkelse for Feltsportsmesterskabet. Torsdag den 1. maj Orientering Efter et dejligt morgenbord er det tid til orienteringsmesterskabet. Der vil være afmærket fra lejren frem til start. Vi tilstræber mål i lejren og transporterer overtrækstøj fra start. Afslutningen finder sted i lejren med kaffebord og præmieoverrækkelse ca. fra kl Endelig instruktion offentliggøres den 29. april i LM lejren. 7

6 Officials m.v. DPM i Feltsport & Orientering 2014 Stævneleder Stævnekasserer Sekretær og Foto Banelægning kort Kontrol Skydebane Disciplinbane Kontrol O-bane Feltsport Kontrol O-bane Orienteringsløb Kontrol Appeljury IT Skydning/beregning Øvrige/forplejning Kammeratskabsaften Erik Skriver Bruno Stub Jan Kofoed Team Wiberg Torkil Hansen Jens Carl Nielsen Karsten Jørgensen Torkil Hansen Torkil Hansen Karsten Jørgensen Team Wiberg Torkil Hansen Leon Jørgensen Ole K. Jacobsen Mogens Jørgensen Carsten Lind Olsen Dorthe Kalhauge Ib Kaas Larsen og Finn Janniche Bente Dahl Vibeke Vinding Marianne Wiberg og Rikke Sussie og Sussanne Kantinepigerne fra Helsingør 9

7 Konkurrenceregler Orientering 1. Udskrivning Konkurrencen udskrives og foranstaltes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning samt i henhold til startretten. 2. Afvikling og disciplin Mesterskabsstævnet afvikles på 1 dag. Mesterskabet afvikles i efterårssæsonen, med mindre det afvikles som et flerdagesstævne sammen med feltsportsmesterskabet. Konkurrencen omfatter orienteringsløb. 3. Stævneleder Den arrangerende forening udnævner en stævneleder, der har ansvaret for konkurrencens tilrettelæggelse og afvikling. 4. Stævne- og banekontrol Den arrangerende forening udnævner en stævne- og banekontrol, der ikke må være medlem af den arrangerende forening. Stævnekontrollen skal sikre sig, at stævnet tilrettelægges og afvikles efter reglementets regler og ånd. Banekontrollen skal uafhængig af banelæggeren foretage kontrol af og godkende banerne med hensyn til sværhedsgrad og længde, start og måls placering, posters placering, postbeskrivelse og indprikning/banepåtrykning m.v. Stævne- og banekontrol kan være samme person. Stævne- og banekontrollen skal godkendes af forbundets orienterings- og feltsportsudvalg. 5. Overdommer Den arrangerende forening udnævner en overdommer, der ikke må deltage aktiv og ikke må være medlem af den arrangerende forening. Overdommeren skal påse, at reglementets bestemmelser overholdes, og han træffer afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og eventuelle modtagne protester. 6. Protest Protester vedrørende konkurrencens afvikling, beregning eller andet konkurrencen vedrørende skal afgives skriftligt til overdommeren snarest og senest 30. min. efter bekendtgørelse af resultatet. 10

8 7. Klasseinddeling Konkurrencen omfatter følgende klasser: D21 (mesterskabsklasse), D21B, D35, H21(mesterskabsklasse), H21K, H21B, H35, H45, H55 og H63. Der konkurreres individuel i alle klasser samt på hold for 3 personer i B-klasserne. Individuelt gælder alene konkurrencen i klasse D politimesterskabet. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en af de to B-klasser, skal disse lægges sammen. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i D35B, skal denne klasse lægges sammen med H63. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en herreklasse, skal der foretages sammenlægning til nærmere højere rangerende klasse. Finder sammenlægning sted, kåres ingen vinder i den sløjfede klasse. 8. Klassekriterier Klasse D21 og D21B: Åben for alle damer. Klasse D35: Åben for damer, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år. Klasse H21, H21K og H21B: Åben for alle. Klasse H35: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år. Klasse H45: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 45 år. Klasse H55: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 55 år. Klasse H63: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 63 år. 9. Lodtrækning Deltagernes startorden fastsættes ved lodtrækning, der finder sted jævnfør DOF's bestemmelser. For klasserne D21, H21 og H35 skal der foretages seedning. For øvrige klasser kan der foretages seedning. Seedning sker i samarbejde med orienterings- og feltsportsudvalget. 10. Påklædning Deltagernes påklædning er valgfri jævnfør dog DOF's bestemmelser. 11. Orienteringsløbet Orienteringsløbet skal lægges i skov eller lignende terræn, og banen, skal udformes således, at dygtighed i orientering bliver ligeså afgørende som evnen til at løbe. Kortet skal være af DOF's specialtegnede orienteringskort. Med hensyn til orienteringsløbet i øvrigt følges DOF's reglement. 11»

9 12

10 12. Vindertider Følgende vindertider skal tilstræbes: D21 70 min. D21B 70 min. D35 40 min. H21 80 min. H21K 65 min. H21B 70 min. H35 70 min. H45 60 min. H55 50 min. H63 40 min. Såfremt Orienteringsmesterskabet er en del af et flerdagesstævne, bør vindertiderne reduceres med %. Max. tid for alle klasser er 2½ timer. Startinterval skal i alle klasser være mindst 2 minutter. 13. Placering Deltageren med bedste løbstid er vinder osv. Opnår 2 eller flere samme løbstid, opnås samme placering og den næstfølgende placering udgår. I holdkonkurrencen er holddeltagernes samlede løbstider afgørende for placeringen. Opnår 2 eller flere hold sammenlagt samme løbstider, afgøres den indbyrdes placering efter bedste holddeltagers individuelle løbstid. 14. Andre bestemmelse De i arrangementshåndbogen fastsatte vejledninger skal i videst muligt omfang følges. 15. Ændringer Ændringer af reglementet foretages af forbundets hovedbestyrelse. Godkendt den 17. november Støt vore annoncører - de støtter os... 13

11 Konkurrenceregler Feltsport 1 Konkurrencen udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning samt i henhold til startretten. Konkurrencen afholdes i forårssæsonen. 2. Discipliner Konkurrencen omfatter pistolskydning, punktorientering/kortlæsning og orienteringsløb. Konkurrencen afvikles over én dag. 3. Stævneleder/stævnekontrol Den arrangerende forening udnævner en stævneleder, der har ansvaret for konkurrencens tilrettelæggelse og afvikling. Som stævnekontrollant tiltræder et medlem af forbundets orienterings- og feltsportsudvalg. 4. Overdommer Den arrangerende forening udnævner en overdommer, der ikke må deltage aktivt og ikke må være medlem af den arrangerende forening. Overdommeren skal påse, at konkurrencereglerne overholdes, og han træffer afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og eventuelle modtagne protester. 5. Protest Protester vedrørende konkurrencens afvikling, beregning eller andet konkurrencen vedrørende, skal afgives skriftligt til overdommeren snarest og senest 30. min. efter bekendtgørelsen af resultatet i den pågældende disciplin eller senest 30. min. efter udlevering af punktorienterings- eller kortlæsningskort eller efter udlevering af skydeskiver eller skydekort.

12 6. Klasseinddeling Konkurrencen omfatter følgende klasser: D21 (mesterskabsklasse), D21B, D35, H21 (mesterskabsklasse), H21K, H21B, H35, H45 og H55. Der konkurreres individuelt i alle klasser samt på hold for 3 personer i klasse D21B og H21B. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en af de to B-klasser, skal disse lægges sammen. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i D35, skal denne klasse lægges sammen med H55. Såfremt der er mindre end 3 deltagere i en af de øvrige klasser, skal der foretages sammenlægning til nærmest højere rangerende klasse. Finder sammenlægning sted, kåres ingen vinder i den sløjfede klasse. 7. Klassekriterier Foreningerne tilmelder deltagere i nedenfor angivne klasser: Klasse D21 og D21B: Åben for alle damer. Klasse D35: Åben for alle damer, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år. Klasse H21, H21K og H21B: Åben for alle. Klasse H35: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 35 år. Klasse H45: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 45 år. Klasse H55: Åben for deltagere, der i løbsåret fylder eller er fyldt 55 år. 8. Lodtrækning Deltagernes startorden fastsættes ved lodtrækning, der finder sted jævnfør DOF's bestemmelser. For klasserne D21, H21 og H35 skal der foretages seedning. For øvrige klasser kan der foretages seedning. Seedning sker i samarbejde med orienterings- og feltsportsudvalget.

13 9. Orienteringsløb Orienteringsløbet skal lægges i skov eller lignende terræn, og banen skal udformes således, at dygtighed i orientering bliver ligeså afgørende, som evnen til at løbe. Kortet skal være et af DOF's specialtegnede orienteringskort. Med hensyn til orienteringsløbet i øvrigt følges DOF's reglement. 10. Vindertider Følgende vindertider skal tilstræbes for orienteringsløbet: D21 D35 D21B H21 H21K H21B H35 H45 H55 60 minutter 35 minutter 55 minutter 70 minutter 55 minutter 55 minutter 60 minutter 50 minutter 35 minutter 16

14 Såfremt feltsportsmesterskabet er en del af et flerdagesstævne, bør vindertiderne reduceres med %. Individuelt gælder alene konkurrencen i klasse M og D politimesterskabet. 11. Sværhedsgrad For de to B-klasser skal sværhedsgraden af banelægningen være mellemsvær, mens den for alle øvrige klasser skal være svær. 12. Skydning Skydningen udføres med finpistol/revolver cal. 22 (5,6 mm) eller med grovpistol/revolver ca (7,65-9,65 mm). UIT's reglement med hensyn til våben er gældende. Skydningen omfatter 10 skud med 2 skud mod hvert af de 5 mål. Som skive benyttes træningsskiskydningsskive med 5 mål á 11,0 cm. Skydeafstanden er 15 m. Skydestillingen er stående. 2-håndsfatning må anvendes. Nakkerem eller anden støtte må ikke anvendes. Der skal ske omladning under skydningen. Skiver og standplads skal være tydeligt nummererede. Findes mere end 10 træffere i en skive, fratrækkes først bedste træffer og dernæst dårligste træffer osv. Dette gælder dog ikke, hvis det af skudhullerne klart fremgår, hvem der har skudt på rigtig skive. Den, der har skudt på forkert skive, får skuddene bedømt som forbiere. Forud for skydningen gennemløber skytten en afmærket rute på en længde mellem 300 og 800 m. Fremløbet skal fortrinsvis lægges i terræn eller på mindre stier. Under fremløbet skal våbnet befinde sig i hylster anbragt på kroppen. Ammunition og magasin(er) skal være anbragt på lignende måde, således at begge hænder er frie under fremløbet. Der må ikke foretages opladning af magasin eller tromle, før skytten har indtaget anvist standplads. Efter skydningen aflader og efterser skytten våbnet og lægger det på skydelinjen og bevæger sig hen til en nærmere angiven stoplinje, jævnfør dog Til skyttens strafpoints lægges den tid, der forløber fra starten på fremløbet til passage af stoplinjen. Funktioneringsfejl uanset art giver ikke ret til omskydning. Skytten må under skydningen afhjælpe funktioneringsfejl. Af hensyn til andre skytter samt til arrangementets afvikling skal skydningen være afsluttet senest 10 minutter efter, at sidste skytte på et skydehold er ankommet til standpladsen. Når alle på et skydehold har passeret stoplinjen foretages samlet afladning og eftersyn jævnfør dog »

15 Der foretages ikke markering, idet der efter hvert skydehold udskiftes skydeskiver. Pointberegning foretages på følgende måde, idet det bemærkes, at træffer i kanten tæller indad: Træffer i sort felt: Træffer udenfor sort felt: 0 point 2 point 13. Overgang til punktorientering/kortlæsning Såfremt terrænet giver mulighed derfor, skal skytten efter endt skydning fortsætte direkte på punktorientering/kortlæsning. I så fald skal der ikke tages tid ved stoplinjen men først ved slutningen på punktorienteringen/kortlæsningen. Skytten skal efter at have foretaget afladning og eftersyn fortsætte, og for klasserne D21, H21 og H35 skal våben og magasin under den videre konkurrence være anbragt jævnfør Øvrige klasser fortsætter konkurrencen uden våben m.m. Samme regler for at bære våben gælder, når der på grund af terrænet er afbrydelse mellem disciplinerne skydning og punktorientering/kortlæsning. Udstyr, der ønskes anvendt under den videre konkurrence, skal være medbragt fra starten på fremløbet til skydebanen. Der må forekomme et afmærket fremløb mellem skydebanen og starten på punktorientering/kortlæsning. I så fald regnes dette fremløb ikke med til den samlede længde jævnfør 14.1, hvorimod den forbrugte tid medregnes. 14. Punktorientering/kortlæsning Punktorientering/kortlæsning udføres på en tydeligt afmærket bane på mellem 1500 m og 2500 m. Kortet skal være et af DOF's specialtegnede orienteringskort. Kortet skal påklæbes tynd karton, og forsiden skal være dækket af fastsiddende plastfilm. Starten skal være tydeligt markeret, og for B-klassens vedkommende skal kortlæsningsstandpladserne være indcirklet og mærket A B C --. På banen skal der være 10 punkter, og det skal tilstræbes, at der er en fordeling på 5/5. Mindst 3 og højest 5 er kortlæsningspunkter udenfor den afmærkede bane. Kontrolpunkterne skal være tydeligt markerede og afmærkede. Punkterne udenfor banen skal udpeges med sigtestok og tydeliggøres med foto eller skitse, ligesom punktet i terrænnet kan være tydeliggjort ved afmærkning. Kontrolpunkterne kan være bemandet. Punkterne udenfor banen må være i en afstand fra standpladsen på max m. Såvel punktorienterings- som kortlæsningspunkterne skal være steder/terrængenstande, der er angivet på kortet. 18

16 Hvor kontrolpunktet er bemandet, markerer deltageren punktet med nålestik og overlader kortet til kontrollanten med nålen i siddende. Kontrollanten signerer nålestikket på kortets bagside. Hvor kontrolpunktet ikke er bemandet, foretager deltageren selv markeringen med den på punktet ophængte tuschpen ved at trække en streg fra nålestikket og til skemaet. Markering må ikke ændres af deltager eller af kontrollant, og andet end den ophængte tuschpen må ikke benyttes. Findes der overskydende eller manglende nålestik/markering, eller er der benyttet forkert tuschpen eller utydelig markering i øvrigt, gives der max. point for hver af disse punkter. Deltageren må ikke forlade eller bevæge sig tilbage på banen. Deltagerne må ikke samarbejde undervejs. Pointsberegningen foretages på følgende måde: Fejl til og med 1.0 mm...0 Fejl til og med 3.0 mm...1 Fejl til og med 5.0 mm...2 Fejl til og med 7.0 mm...3 Fejl over 7.0 mm...4 Uløst opgave Max.tid Max.tid for alle klasser er 2½ timer. 16. Placering Den endelige placering findes ved sammenlægning af resultaterne i alle discipliner. Dersom flere opnår samme pointsum, afgøres den indbyrdes placering efter de opnåede resultater i disciplinerne i denne rækkefølge: orienteringsløb, skydning, punktorientering/kortlæsning. I holdkonkurrencen er holddeltagernes samlede pointsum afgørende for placeringen. Dersom flere hold opnår samme pointsum, afgøres den indbyrdes placering efter bedste holddeltagers individuelle pointsum. 17. Andre bestemmelser Hvor intet andet er bestemt, vil de af Danmarks Idrætsforbunds specialforbunds fastsatte konkurrencebestemmelser for de respektive discipliner være gældende. 18. Ændringer Ændringer af reglementet foretages af forbundets hovedbestyrelse. Godkendt den 17. november

17 20

18 Kære alle "Feltsportere" I forbindelse med afvikling af de danske politimesterskaber i orienteringsløb og feltsport fra den 29. april til den 1. maj er følgende ændringer VIGTIGE at bemærke: Efter aftale med Feltsportsudvalget ændres bl.a. som følge af at der nu udelukkende må skydes med tjenestepistoler reglerne for skydning således: Pistolen skal i ingen af klasserne medbringes under fremløbet og ej heller under det efterfølgende løb. Fremløbet vil være ca. 400 m langt og udgå fra skydebanen. Ved fremkald til start lægger skytterne deres våben, magasiner og ammunition ved den anviste standplads. For dem, der ønsker at låne en pistol, vil der være mulighed for dette. Der vil således være lige så mange lånepistoler til rådighed, som der er skytter på et skydehold. Ammunition vil kunne købes på stedet. Efter endt skydning aflades, og våben og magasiner efterlades på standpladsen, hvorfra de indsamles af arrangøren og transporteres til opbevaring i stævnecentret. Som arrangører anbefaler vi deltagere, der medbringer egen tjenestepistol, at have pistolen medbragt i en egnet pose med navn. Dette af hensyn til transporten fra skydebane til stævnecentret. Lånepistolerne på skydebanen vil være afmærket med et standpladsnr. således at deltagere, der vil prøveskyde inden 1. start, kan prøveskyde og skyde gældende med samme pistol. På arrangørgruppens vegne Erik Skriver

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør.

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør. I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund inviterer idræts- foreningerne i København og Nordsjælland til De Danske Politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb i Nordsjælland den 29. 30. april og

Læs mere

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Arrangør Idrætsforeningen Skive Garnison Velkomst Det er med stor glæde at Idrætsforeningen Skive

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2014

Instruktion til Vejle-stafet 2014 Instruktion til Vejle-stafet 2014 Søndag den 15. juni 2014 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I nordvestlige ende af Frederikshåb Plantage 55 41'35.9"N 9 09'39.1"E

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

Godt at vide som stævneleder

Godt at vide som stævneleder Godt at vide som stævneleder Indledning At være stævneleder ved et orienteringsstævne kræver mange timers arbejde; men et velgennemført stævne giver som belønning en stor glæde hos hele det arrangerende

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) 1 1.2 Orientering 1.2 Orientering Slettes i forenklingens

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund Dansk Militært Idrætsforbund DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS MESTERSKABER I CROSS COUNTRY 2015 DATO: Fredag 6. marts Arrangør: Idrætsforening Flyvestation Skrydstrup 1 VELKOMST Som chef for Flyvestation

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Stævneplads Arealet ved siden af DGI Huset, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning. Husk ingen brug af løbesko med metaldupper. Du vil

Læs mere

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division INSTRUKTION Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division - byder velkommen til divisionsmatch og Put and run i Broby Vesterskov, søndag den 17. august. Stævneklassifikation ** Deltagende klubber Stævneplads

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS Ridderstræde 1 8000 Århus C Tlf. 87 31 14 48 Lån og Spar: 0400-4012733149

POLITIETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS Ridderstræde 1 8000 Århus C Tlf. 87 31 14 48 Lån og Spar: 0400-4012733149 POLITIETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS Ridderstræde 1 8000 Århus C Tlf. 87 31 14 48 Lån og Spar: 0400-4012733149 indbyder i samarbejde med Dansk Politi Idrætsforbund til DE DANSKE POLITIMESTERSKABER I LANDEVEJSCYKLING

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

MTBO. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund

MTBO. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund MTBO Reglement 2015 Dansk Orienterings-Forbund Indhold Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Orientering... 4 1.3 Deltager... 4 1.4 Klasser... 4 1.5 Baner...

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde DM Sprint, 5 stjernet A stævne / WRE Palægården i Roskilde. Der findes et stort

Læs mere

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1:

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1: STÆVNE OG REGLEMENT Strategisk mål 1: Udvikle og implementere et nyt koncept for administration og koordination af publikationsvirksomhed i DOF med henblik på blandt andet at sikre større sammenhæng samt

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle Instruktion Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015 Arrangør Klassifikation Påskeløb 2015 C-stævne **** Orienteringsklubben Pan Århus Dato Torsdag den 2. april lørdag den 4. april

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2009 Dansk Orienterings-Forbund 31-01-2009 Side 1 af 37 Reglement 2009 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Feltsport 2011. Danske Politimesterskaber i. Langesø Nord Tirsdag den 12. april 2011. Stævnecenter: Langesø Hallen Idrætsvej 7 5462 Morud

Feltsport 2011. Danske Politimesterskaber i. Langesø Nord Tirsdag den 12. april 2011. Stævnecenter: Langesø Hallen Idrætsvej 7 5462 Morud Arrangør: PI-Odense Danske Politimesterskaber i Feltsport 2011 Langesø Nord Tirsdag den 12. april 2011 Stævnecenter: Langesø Hallen Idrætsvej 7 5462 Morud Dansk Politiidrætsforbund Velkommen Jeg vil gerne

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til:

Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til: Slagelse Garnisons Idrætsforening byder hermed velkommen til: Gardehusarregimentets 400-års mesterskab i 4-kamp og DM i moderne femkamp på Gardehusarkasernen Charlottendal Allé 4 4200 Slagelse Den 4. og

Læs mere

Der er nu knap en uge til start og arrangørerne i Holbæk og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Der er nu knap en uge til start og arrangørerne i Holbæk og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 5. afdeling i Holbæk. Der er nu knap en uge til start og arrangørerne i Holbæk og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet. Husk

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Aalborg Politi Idrætsforening. De Danske Politimesterskaber i. Landevejscykling. den 22. og 23. maj. Arrangør: PI-Aalborg

Dansk Politiidrætsforbund. Aalborg Politi Idrætsforening. De Danske Politimesterskaber i. Landevejscykling. den 22. og 23. maj. Arrangør: PI-Aalborg Dansk Politiidrætsforbund Aalborg Politi Idrætsforening De Danske Politimesterskaber i Landevejscykling den 22. og 23. maj Arrangør: PI-Aalborg Velkommen På vegne af Aalborg Politi Idrætsforening byder

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted Juni 2015 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Har du mod på og tælle, sælge skydeserier, eller måske være banevagt, så er det

Læs mere

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg SKYDEARRANGEMENTER PÅ VINGSTED SKYDEBANER Skydebaneforeningen Danmark afholder arrangementer på Vingsted Skydebaner

Læs mere

Albaniløbet. i Krengerup. Torsdag den 29. marts 2012. Stævnecenter: Glamsbjerghallen Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg. Dansk Politiidrætsforbund

Albaniløbet. i Krengerup. Torsdag den 29. marts 2012. Stævnecenter: Glamsbjerghallen Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg. Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Odense Albaniløbet i Krengerup Torsdag den 29. marts 2012 Stævnecenter: Glamsbjerghallen Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg Dansk Politiidrætsforbund Velkommen Velkommen til Albaniløbet 2012 årets

Læs mere

Som deltager i orientering på Mountainbike MTB-O

Som deltager i orientering på Mountainbike MTB-O Værd at vide Som deltager i orientering på Mountainbike MTB-O Dansk Orienterings-Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, dof@do-f.dk, februar 2008 Forord Dette er en vejledning for dig

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: Fyns PI. Albaniløbet 2015. 16. april 2015 i Langesø. Stævnecenter Langesøhallen Idrætsvej 7 5492 Morud

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: Fyns PI. Albaniløbet 2015. 16. april 2015 i Langesø. Stævnecenter Langesøhallen Idrætsvej 7 5492 Morud Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: Fyns PI Albaniløbet 2015 16. april 2015 i Langesø Stævnecenter Langesøhallen Idrætsvej 7 5492 Morud Albaniløbet 2015 Albaniløbet blev senest afholdt i Langesø i 2013,

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Ny Skjern -regel afprøves til Skjern Bank Jule Cup 2013. VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Skjern Håndbold - U10 stævne 28.-29. december i Tarm Idrætscenter VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Hermed skal der lyde

Læs mere

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,-

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,- Lørdag d. 18. oktober 2014 Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier Gevinster for over 20.000,- Program for Iøbsdagen: Fra kl. 10.00 Kl. 12.30 Kl. 12.30 Kl. 13.15 Kl. 13.15 Afhentning

Læs mere

Junior TeamGym. RANDERS gymnastiske Forening. Afholder DM og Forbundsmesterskaber

Junior TeamGym. RANDERS gymnastiske Forening. Afholder DM og Forbundsmesterskaber DM Ju Fo DM Junior Forbundsmesterskab TeamGym DM RANDERS gymnastiske Forening Afholder DM og Forbundsmesterskaber Junior TeamGym i Elro Arena, Randers d. 7. - 8. maj 2011. Konkurrencen arrangeres af Danmarks

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING 01-01-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning... 3 1. Geværterrænskydning, langdistance... 4 2. Geværterrænskydning,

Læs mere

Beachvolley 2015 på Amager Strand den 14. august

Beachvolley 2015 på Amager Strand den 14. august De åbne Lufthavnsmesterskaber i Beachvolley 2015 på Amager Strand den 14. august Arrangør: Idrætsklubben i Lufthavnen Dansk Politiidrætsforbund Kære volleyvenner Idrætsklubben i Lufthavnen har hermed den

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 OKTOBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2015 Tid: Lørdag den 24. januar 2015 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Rønning Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2014

Fynsk Sprint Cup 2014 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2014 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

DM i Skolevolleyball 2015. Den 9.-11. marts i Ikast

DM i Skolevolleyball 2015. Den 9.-11. marts i Ikast DM i Skolevolleyball 2015 Den 9.-11. marts i Ikast VELKOMMEN FRA DANSK SKOLEIDRÆT Det er en stor glæde fra Dansk Skoleidræt at kunne byde alle elever og lærere velkommen til DM i Skolevolleyball i Ikast.

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union uddannelse, september 2014 Udgivet af: DGI Skydning

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Vejledning for kørere og løbsledelse

Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement & Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement Side 1 The MG Car Club Danish Centre Udarbejdet af arbejdsgruppe under bestyrelsen efteråret 2011. Senere tilretninger

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter og Copenhagen Inland

Læs mere

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København Oresund Rally 2011 En ny event i Øresundsregionen Oresund Rally er en helt ny event, som skal være med til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet og hjælpe elbilerne på fremdrift i Øresundsregionen.

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Drejebog for opstilling af Skydebod

Drejebog for opstilling af Skydebod Drejebog for opstilling af Skydebod SI Skyttegruppen September 2004 www.siskytte.dk Hvad er den bedste måde at reklamere for skydeidrætten? Tjae, hvis bare vi kunne få folk gjort nysgerrige, og komme ned

Læs mere

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Arrangører: Svendborg SportsCollege, Svendborg Erhvervsskole & Svendborg Forenede Boldklubber Velkommen

Læs mere

Teknisk håndbog til DM 2015

Teknisk håndbog til DM 2015 Teknisk håndbog til DM 2015 Artikel 1 Organisation Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2015 arrangeres af CK Djurs. Løbet køres under iagttagelse af DCU s samt UCI s reglement samt nedenstående bemærkninger

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI. De Danske Politimesterskaber i. Maraton. Søndag den 24. maj 2015

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI. De Danske Politimesterskaber i. Maraton. Søndag den 24. maj 2015 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI De Danske Politimesterskaber i Maraton Søndag den 24. maj 2015 VELKOMMEN Kære idrætsfolk Så skal vi ud på en løbedistance, der kræver sin kvinde/mand. Med

Læs mere