STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 JANUAR ÅRGANG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 JANUAR 1996 21. ÅRGANG."

Transkript

1 STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 JANUAR ÅRGANG.

2 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet til stammen og stammeres vilkår, - at udøve en oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsager, forebyggelse og behandling, - at støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling, - Varetage stammeres interesser på enhver måde. Stammebladet udkommer 6 gange om året og næste nummer har deadline den 1. marts Stammebladet redigeres ud fra hvad der formodes at have læsernes interesse. De indlæg der bringes repræsenterer ikke nødvendigvis FSD s synspunkter. Dette nummer er trykt i 500 eksemplarer hos: Pan Tryk, Skive Redaktion: Lene Hansen Breve og indlæg sendes til: Lene Hansen Æblehaven Hillerød Indlæg skal være læselige, og de må meget gerne være skrevet på maskine eller på diskette. issn:

3 Indhold Nyt fra formanden... side 4 Stammen, fra»ego, Hunger and Agression«.. side 5 Selvterapi i oldtiden...side 10 Scatmann John...side 11 Forældre og børn...side 14 Children and Developmental Stuttering...side 15 Bognyt, Slangens år... side 20 Politisk set, Nyt fra EU... side 22 For medlemmer...side 23 Kalender...side 26 Fra redaktionen Godt nytår til alle. Som I kan se er der blevet ændret lidt i Stammebladet s udseende. Det har vi gjort for at gøre det lidt mere læsevenligt. Ellers er det det gode gamle Stammeblad du sidder med, dvs. læsernes blad. Skal Stammebladet fortsat have»bognyt«sider? Uden bogstof ingen bognyt! Så hvis du læser eller hører noget om bøger hvor stammen optræder eller kunne tænke dig at anmelde en ny bog, du mener har læsernes interesse, så skriv til bognyt. Lene Hansen. Stammebladet nr. 1 januar

4 Kære medlem Fra formanden Samarbejde er nøgleordet for al vækst i den rigtige retning. Denne opfordring går både til stammerne/forældre, institutioner og øvrige instanser der har med stammen at gøre. Jeg synes det er en skam for det danske samfund at opleve alle de stammere/forældre, der ikke får et tilbud om hjælp/behandling på grund af, at kommunerne og amtskommunerne ikke kan/vil samarbejde om at løse problemerne. Brug ikke stammerne og deres forældre i kampen for jeres politiske holdninger. Jeg vil desuden gerne opfordre stammere/forældre til at gøre opmærksom på jeres/vores problemer overfor de lokale politikere/institutioner m.fl. Henrik N. Jensen 4 Stammebladet nr. 1 januar 1996

5 Michael Kirkeby har udvalgt og oversat følgende afsnit fra Fritz Perls bog»ego, hunger and aggression«stammen Alle mennesker stammer, men oftest er stammen så ubetydelig, at man ikke bemærker det. En overstrømmende society kvinde der vælter sine meningsløse ord, fraser og ligegyldigheder ud over hele selskabet - selv hun bliver nogle gange fortumlet, forbløffet og ude af stand til at udtrykke sig - og begynder så at stamme. Og hvem har ikke en speaker der tøver, leder efter ord, og udfylder ventetiden med et øh... eller med at stamme. Stammen er en variation af temaet: "Utilstrækkeligt selvudtryk". Vi ser lejlighedsvis stammen som udtryk for selvoptagethed og forvirring. Personen, der det ene øjeblik taler flydende i en livlig samtale, vil måske stamme voldsomt, hvis han det næste øjeblik skal holde en stor offentlig tale. Derfor, hvad der her bliver sagt om kronisk stammen, er i mindre grad henvendt til de, som kun er talehæmmede i bestemte situationer. Den kroniske stammer karakteriseres ved sin utålmodighed, sin underudviklede tidsfornemmelse og ved sine hæmmede aggressioner. Ordene i hans tale flyder ikke i ordentligt timede sekvenser, det er som om han er fyldt op med en masse ord, der vil ud på en gang. Hos stammeren ses, som et udslag af grådighed, en tendens til at indånde samtidig med at han taler, med det resultat, at han også "sluger" sine egne ord. Stammeren bruger sine tænder i utilstrækkelig grad (her henvises til et andet kapitel i bogen om grådighed og aggression, og en assimilationsøvelse hvor man skal blive ved med at tygge maden, indtil den er næsten flydende, inden man synker den), og hans aggressioner vil frataget sin naturlige funktion finde andre mærkelige afløb. Ofte kan stammeren sige et svært ord efter et kort aggressivt udbrud. Han kan f.eks. slå den ene hånd hårdt i den anden, skære tænder, eller stampe med fødderne. Denne form for aggression er typisk for den utålmodige stammer. Billedet ændres imidlertid totalt, når han farer i flint. Så snart han er parat til at give afløb for sine aggressioner, opdager han pludseligt, at han har midler til rådighed, og han kan råbe og bande uden antydning af stammen. Der er et andet tilfælde, hvor Stammebladet nr. 1 januar

6 stammeren kan tale stammefrit, det er når hans tale ikke udtrykker nogen form for følelser. Så kan han korrekt udføre opgaven, at reproducere ord som ikke siger ham noget eller udtrykker hans sande jeg. Han mestrer teknikken at sige ord til perfektion, f.eks. ved foredrag eller sang, sålænge han er koncentreret om den tekniske side af talen og ikke om indholdet. Men så snart han skal give udtryk for sig selv, vil han blive utålmodig igen, og desmer ophidset han bliver, desværre bliver hans stammen - undtagen i de få tilfælde, hvor han tillader sig selv at eksplodere. Behandling af stammen hvor man ser bort fra behandling af aggression og utålmodighed kan i bedste tilfælde kun resultere i dannelsen af en talende robot, men aldrig en personlighed, der vil være i stand til at give udtryk for sig selv og sine følelser. Det er derfor ved helbredelsen af stammen absolut nødvendigt først at bearbejde aggressioner og at udføre nogle assimilationsøvelser, specielt tyggeøvelserne. Den taletekniske side af sagen må imidlertid ikke negligeres. Her må stammeren i begyndelsen være tilfreds med at tale ved hjælp af 6 Stammebladet nr. 1 januar 1996

7 teknik, før han forsøger at udtrykke sig selv. Han må også lære, at det er meget vigtigt at skelne mellem øvesituationer og ægte situationer. Mange elever har lidt forlis ved at overse dette. I begyndelsen kan det kun lade sig gøre at tale stammefrit i øvesituationerne, og stammeren må ikke stille for store forventninger i de ægte situationer, ikke før han har bearbejdet sin utålmodighed og grådighed. I modsat fald kan han kun overføre øvesituationerne til ægte situationer ved at decensibilisere sin personlighed - ved at miste sit selv - ved at blive en mumie. For at undgå denne fare, må han forhindre sin ophidselse i at blive til angst. Angst er ophidselse med utilstrækkelig ilttilførsel. Stammeren har altid besvær med sin vejrtrækning. Han er ikke opmærksom på sammenblandingen mellem ind- og udånding, og på at økonomisere med vejrtrækningen. Det kan lyde banalt og dumt at fastslå, at stammeren ikke er opmærksom på den kendsgerning, at man taler på udåndingsluften og derfor må trække vejret bevidst. Udover specielle øvelser mod angst (beskrives i et andet kapitel i bogen), vil jeg råde stammeren til at lave følgende forløb af øvelser: 1. Ind- og udånd normalt uden indblanden eller handling, men vær opmærksom og mærk forskellen på ind- og udånding. Der må ikke være nogen anstrengelse eller overdrivelse. Bare lig ned og koncentrer på følelsen af dit åndedræt. Modstå enhver indskydelse til at ændre noget. Fortsæt indtil (uden indblanding eller tankeflugt) du kan vedblive at trække vejret bevidst i et par minutter. 2. Indånd normalt og udånd på lydene m, n, og s, indtil det føles naturligt. Udåndingen skal være som en slags sammenfald, ligesom et suk eller et støn. 3. Udvælg en sætning som du kan lide. Sig en stavelse, pause, og ånd ind igen. F.eks.: Ro- (ånd ind) sen (ånd ind) der (ånd ind) gror / dens / kor/ te / tid / er / lov/ prist / me/ re / end / an/ dre / blom/ ster. 4. Gentag denne øvelse i din fantasi hver gang der er lejlighed til det. Hovedsagen er at indånde efter hver stavelse. Hvis du kan gøre det i fem minutter, har du taget det vigtigste Stammebladet nr. 1 januar

8 skridt hen imod korrekt vejrtrækning og mod at besejre din utålmodighed. 5. Når du behersker den foregående øvelse, skal du lave den med ord i stedet for stavelser. 6. Den næste øvelse kræver lidt tankevirksomhed. Skær alle dine sætninger ned til små grammatisk korrekte dele. F.eks.: Det er lettere (ånd ind) at foregive (ånd ind) at være / hvad du ikke er / end at skjule / hvem du er / men den / der kan fuldføre begge dele / er en hykler. 7. Tal til mennesker i din fantasi, mens du anvender den omtalte teknik. Gøre det først tavst, så med hviskende, lydløs stemme. Få derefter mere og mere styrke på din stemme. 8. Lære at strømline din stemme. Øv dig i at sige alle ord med crescendo (stigende styrke) og decrescendo. Arbejd med de ord der giver dig de største vanskeligheder, f.eks. de som begynder med p. Tag en dyb indånding, slap af omkring munden og svælget og udtal, så blødt som muligt, men betonet, med crescendo på den følgende vokal. 8 Stammebladet nr. 1 januar 1996

9 9. Overfør forsøgsvis øvesituationerne til virkelige situationer, bed en ven som har tålmodighed og som er villig til at hjælpe dig, om at gøre dig opmærksom på hver gang du falder tilbage i den ukorrekte vejrtrækning. 10. Lad din fantasi fremstille situationer, med ophidselse, forvirring eller selvbevidsthed og lav øvelse 7 igen. 11. Øv dig selv i ikke at sige noget. Udvikl din evne til at lytte. Hellere sluge andre menneskers ord end dine egne. Vigtigst af alt: husk enhver tilbagevenden af stammen er et faresignal til dig,- som advarer dig om at slappe af eller stoppe op. Husk, der er meget få situationer i livet, hvor det er absolut nødvendigt at sige noget. 12. Når du har lært at tie stille og lytte, må du forberede dig på at nå den indre stilhed. Det lyder paradoksalt, men du vil lære korrekt tale gennem korrekt stilhed. Kropsbevidsthedsøvelser er også af stor vigtighed, find ud af hvilke muskler du spænder (i kæben, halsen eller mellemgulvet), ikke kun når du er tavs (kronisk spænding), men også i selve talesituationen. Sigtet er at lære hvordan du laver din stammen. Når du er fuldt bevidst om hvordan du i hver detalje laver din stammen, vil det være lettere at lære at tale stammefrit. Hvor mange stammere vil være villige til at stamme bevidst, at opgive deres fjendtlighed og kæmpe imod. Hvor mange stammere er villige til at tage det fulde ansvar for deres egen stammen? 13. Når denne ansvarlighed er tilstede, vil meningen med at stamme ofte afsløre sig selv. Formålet må være at vinde tid, i overensstemmelse med at skjule den grundlæggende selvbevidsthed. Fra "Ego, hunger and aggression" af F. Perls. Stammebladet nr. 1 januar

10 Stammeterapi For oldtidens grækere var Demosthenes taleren frem for nogen; men han havde en svær start ud i talens kunst, da han stammede. Men han havde også en kolossal vilje til at ændre sin talevanskelighed og blev således den første kendte»selvterapeut«. Selvterapi i oldtiden Demosthenes ønskede at føre sig frem indenfor politik; i starten lykkedes dette ikke; men han lærte af sine fiaskoer og overvandt med frygtindgydende energi alle sine svagheder. Han havde svage lunger og svært ved at tale højt. Han var tilbøjelig til at stamme, led af ansigtskramper, havde nervøse trækninger i den ene skulder, artikulerede utydeligt og han var ikke i stand til at udtale bogstavet r. Den utydelige diktion og hans stammen rådede han bod på ved at øve sig i at tale med små sten i munden. Når det stormede begav han sig ned til stranden og øvede sig her i at overdøve elementernes rasen. De nervøse trækninger i skulderen (medbevægelser?) fik han bugt med ved at ophænge et spyd, der stak ham i skulderen hver gang denne bevægede sig ufrivilligt, og ansigtskramperne lærte han at beherske ved at se sig i et spejl og koncentrere sin viljestyrke om at beherske sine ansigtsudtryk. Hos filosoffen Euboulides fra Milet tog han speciel undervisning i at udtale bogstavet r. For at styrke sine lunger havde han for skik at ile op ad de trapper og bakker, som Athen er så rig på, og når han så blev stakåndet, tog han fat på at deklamere en tale eller et digt, for på denne måde at lære at beherske sit åndedræt. Om forberedelse Demosthenes kunne ikke lide at ekstemporere og skrev derfor altid sine taler på forhånd. Men for at forbedre sin stil studerede han Thukydid og skrev hans historiske værker af otte gange. Kilde: Antikkens historier bind I, Myter og sagn fra det gamle Hellas, v. Alf Henrikson, dansk udgave: Gyldendal, Stammebladet nr. 1 januar 1996

11 Henrik N. Jensen har via internettet fundet følgende som han har oversat til dig. Scatmann John Jeg vil her skrive lidt om Scatmann John alias John Larkin. Han er en af de få nulevende berømte stammere, der har stået frem og annonceret offentlig, at han er stammer. For dem som ikke har hørt om Scatmann John alias John Larkin kan jeg fortælle, at John er sanger og kommer fra USA. John fik sit gennembrud som sanger med cd'en Scatman's world. Lå i 1995 i toppen på flere af de europæiske hitlister. Cd'en er udgivet af Iceberg Records, Danmark. På coveret til cd'en har han lavet en dekation til bl.a. alle stammere. Jeg har oversat den til dansk, og den følger her: Mit navn er John Larkin, jeg er en person, der stammer. For omkring otte år siden, opdagede jeg, at min stammen, som havde fulgt mig i mange år, var en gave, en ressource af styrke og en ressource af humanitet. Det skete, da mit liv ændrede sig fra at leve i problemet til at leve i løsningen. Berømte nulevende stammere Hvad er løsningen? For mig var det at forsøge at hjælpe alle os stammere som kæmper. Den sidste sang på cd'en handler specielt om stammen/stammere. Den lyder som følger på engelsk: Everybody stutters on eway or the other So check out my messages to you. As a matter of fact don t let nothin' hold Stammebladet nr. 1 januar

12 you back. If the Scatman can do it so can you. Everyboy's sayin* that the Scatman stutters But doesn't ever stutter when he sings. But what you don't know I'm gonna tell you right now That the stutter and the scat is the same thing. Yo I'm the Scatman. Where's the Scatman? I'm the Scatman. Why should we be pleasin' all the politician heathens Who would try to change the seasons if they could? The state of the condition insults my Intuitions And it only makes me crazy and my heart Like wood. Everybody stutters one way or the other So check out my message to you. As a matter of fact don't let nothin' hold you back. If the Scatman can do it brother so can you. I'm the Scatman. (Scatting by Scatman John) Everybody stutters one way or the other So check out my message to you. As a matter of fact don't let nothin' hold you back. If the Scatman can do it brother so can you. I'm the Scatman. I hear you all ask bout the meaning of scat. Well I'm the professor and all I can tell you is While you're still sleepin' the saints are still weepin' cause 12 Stammebladet nr. 1 januar 1996

13 Things you call dead haven't yet had the chance to be born I'm the Scatman (Scatting by Scatman John) I'm the Scatman...repeat after me It's a scoobie oobie doobie scoobie doodie melody I'm the Scatman...repeat after me It's a scoobie oobie doobie scoobie doodie melody (Scatting by Scatman John) PS! Ifølge oplysninger jeg fik på ELSA-mødet i Danmark vil Scatman John i starten af 1996 påbegynde en Europa-tour. Om han også besøger Danmark vides i skrivende stund ikke. I næste nummer af Stammebladet vil der være et interview med Scatman John alias John Larkin. Stammebladet nr. 1 januar

14 Forældre og børn På næste side bringes en artikel af Bernard T. Hartmann, som Lourdes Aguirrebengoa har fået ham til at skrive til Stammebladet. Baggrunden for Bernards artikel I vinteren 94 udkom bogen "The Neuropsychology of developmental stuttering" af Bernard-Thomas Hartman, på forlaget "Whurr Publishers Ltd, 19B Compton Terrace, London N1 2UN, England. Forfatteren er fra USA, men bor nu i Norge. Det var ikke så nemt for mig at forstå bogen, og det samme har jeg hørt fra de professionelle, som har lånt bogen. Men for mig, som har et barn på snart 10 år der stammer, blev bogen meget interessant. Det var første gang jeg kunne læse om mange af de erfaringer, jeg har gjort de sidste 5 år. Det føltes som om tingerne faldt på plads. I sommeren 95 havde jeg den store fornøjelse at møde forfatteren selv i Sverige, til Verdens Kongres. Vi fik en god snak og jeg bad ham om at skrive en artikel til vores blad. Forældregruppen inviterede forfatteren til Danmark, sidste i oktober. Desværre blev han meget syg lige før rejsen, så vi var nødt til at aflyse mødet, indtil videre. Det var forklaringen på den artikel der bringes på næste side. Hilsen, Lourdes. Netværk - Lokalgruppe - Støtte til forældre Har du planer/ønsker om at få en lokalgruppe i gang, så har sekretariatet liggende praktiske anvisninger på, hvad du bør tage højde for. Du er også velkommen til at kontakte Connie Brouwers tlf (fax ) der vil hjælpe dig med videre overvejelser og praktisk afvikling. 14 Stammebladet nr. 1 januar 1996

15 Children and Developmental Stuttering Bernard-Thomas Hartman, Ph.D., FAAMD (This article is based upon the author s recent publication, The Neuropsychology of Developmental Stuttering, Whurr Publisher s Ltd., How do very young children develop a basic skill as complex as speech? Speech consists of multiple symbolic-sound patterns produced by coordinated movements of the oral-voice mechanisms, acted upon by specific neuro-muscular systems which also have other related but different functions, such as: eating, breathing, blowing, etc. Children are born with an inherited potential to develop speech. Yet, many children exhibit difficulty developing normal speech. Such children may have organic and/or functional speech disorders, which may be due to a variety of mental, neurological, psychological physiological, sensory, or environmental factors. There are also many young and older children who, dispite their normal developing or developed speech, show symptoms suggestive of developmental stuttering, which may not necessarily be due to mental or organic defects, or severe traumatic experiences. For these children the problem is not the development of speech, nor the lack of fluent-speech. It is rather, an apparent inconsistancy, within certain situations, in their production of the relatively automated flow of their developing or developed fluent-speech. While the cause(s) which begin developmental stuttering behaviors have yet to be definitely determined, certain conditions have been identified which tend to contribute towards their formation and severity. Although an inherited potential, speech does not develop as an instinct, but rather its development requires proper and consistant external stimuli. Children upon birth require considerable attention and time to adapt to the world they enter. They are thus, very dependent upon external sources, parents and others, not only for their basic physical and emotional needs, but for the development of their inherent potential skills which are essential for properly meeting the responsibilities Stammebladet nr. 1 januar

16 of communal living. The young infant is formed of many different inter-acting bodily systems. Most are concerned primarily with the maintenance of his health, physical growth, and movements. The system which gives purpose and derection to the child s adaptation to his world, and uniquely separated him from other live-forms, is the human brain; with its inherent potentials of wonderous skills. The keys to developing these potentials skills, speech, reading, writing, etc., are the opportunities for proper and consistant motivating experiences provided the child during his formative years. The child s bodily systems, particularly the brain, are not fully developed at birth. These systems, maturing at different chronological rates, are greatly inflyenced by environmental experience. The child s pontentials for speech therefore as for other basic skills, must undergo preparatory stages during which his bodily systems related to performing speech attain the necessary maturation and coordinated movements. Young children do not intentionally learn to speak. To the contrary, they develop speech with little conscious efforts of doing so. During their early formative years, beginning with babbling, echolalia, ets., they become aware that these primitive vocalizations bring attention and satisfaction of their basic needs. The progress of their early vocalizations towards functional speech therefore, is best served when closely associated with external attention which brings comfort and pleasurable-satisfying experiences. The child s early imitations of external speech-sound stimuli are usually made, encouraged and reinforced by the parents, who provide comfort and pleasure experiences. This unity between the child s vocalizations and these gratification experiences thus, contributes greatly towards his speech development. These imitative vocalizations are also important since the child does not consciously choose, from the 88 different speech sounds humans can produce, those particular sounds common to the language of his cultural environment. As the child matures, he will reflect not only his developing speech, but also, its various stages of immaturity. Thus, his developing speech may show non-fluency behaviors. In this regard, Van Riper maintained when the parents or others regard these early nonfluency behaviors as abnormal, they may to react to them as indications of disturbed speech development, namely stuttering. He 16 Stammebladet nr. 1 januar 1996

17 thus contended, that stuttering may often first begin»within the ears of the parent«. Great care therefore, must be taken by all; parents, relative, friends, as well as professionals, to avoid mistakenly labelling the child s non-fluencies as stuttering behaviors. For parents, professionals, or others, to call undue attentions, to his speech may confuse and threaten his dependancy upon speech as a ready means for obtaining gratification of his increasing needs and desires. The child might further feel rejection. The child might then, as Wendell Johnson stated,»become a stutterer because he was made to believe he stutters«. Children are curious creatures desiring to explore the world around them. They seek to know the»why and the What of This and That«. However, since their»receptive language skills«are usually more advanced than their»expressive skills«, they often cannot fully express what they see, hear, or feel. Still, the children eagerly attempt to express themselves, with little regard for its non-fluencies or other immature mannerisms of speech. In his eagerness to express himself, the child s speech may show»heightened-speech behaviors«, such as: one or more of the following: be Ja, ganske vist, man siger så meget - men det siger nu ikke så meget! Stammebladet nr. 1 januar

18 1. A sense of urgency in his speech efforts. 2. A noticeable rapid rate of speech. 3. A tendency to speak with insufficient speech-breath. 4. Hesitations, repetitions and/or prolongations of sound-phonemes. When the child s speech is subjected to improper attentions, or negative emotional events, to which he cannot sufficiently understand and response, he will tend react with confusion and exhibit increased»heightened-speech behaviors». He may thus, show an increase, not only in his asseriveness to speak, but also in his nonfluency behaviors. During this stage, he may further exhibit mild tonic or clonic dysfluencies with minor facial and bodily tensions. These increases in heightenedspeech behaviors however, do not necessarily commit the child to becoming a stutterer. Parents concerned for the child s increased heightened-speech behaviors are advised to seek professional counseling. The parents can be advised not only how to attend to the child s speech needs at home, but also, enable them to pass on the advice received to his teachers, relatives, and others, as deemed necessary. Care should be taken to avoid making the child unduly aware and preoccupied with either the manner of his speech, or parental concerns. Parents seeking professional assistance therefore, should not have the child accompany their visit to the professional clinic. Should the therapist request to examine the child, it is advised that the therapist do so within the child s home environment, where his non-fluencies behaviors can be evaluated. The therapist thus, can play and interact without the child awareness of being evaluated. There are no standard therapy procedures for treating children exhibiting non-fluency or mild dysfluency behaviors. Usually, no direct formal therapy is advised. Therapy is usually provided to the parents in the form of counselling, to enable them at home to prevent the onset of developmental stuttering by guiding the child through his stage of non-fluency. Therapy procedures recommended must relate to the particular child. Formal therapy for young children displaying seemingly stuttering behaviors and negative emotions is often difficult, particularly if chronic preoccupation with, and emotional reactions to their non-fluency behaviors are to be avoided. Therapy for these children therefore, within a school or clinic program, should conform with their needs, interests, and be given 18 Stammebladet nr. 1 januar 1996

19 with great care to provide a pleasant non-threatening environment. Whether therapy is to be provided for young and older children, or adults, the methods used should be based upon meaningful opportunities to succeed in play, other activities, or work, which provide feelings of wellbeing, pleasure, or success experiences. For children, as well as adults, the reinforcement of improved fluent-speech experiences should not be based upon their production of better fluent-speech, but rather upon the successes experienced from their use of speech within meaningful and realistic life situations. Emphasis upon this basic approach is very important if good and consisant results are to be obtained. Stammebladet nr. 1 januar

20 Bognyt Slangens år Slangens år af Knut Faldbakken er ikke en bog om stammen, men en kriminalroman; og den kredser om stammen, som den kredser om den stammende unge mand.»gruppebillede med stammen«kunne man kalde den. Hvis han så bare havde sagt noget! Hvad det var, der føltes så forkert for ham. Fortalt hende, at han vantrivedes i lejligheden hos hende havde han jo kun fået et lille værelse, hjemme havde han disponeret over hele kælderen. Eller om han gik og bebrejdede hende, at hun var flyttet fra Erik. Eller at han ikke befandt sig godt på den nye skole. Eller at han savnede faren. Eller hvad det nu var der plagede ham. Hun kunne blive fuldstændig rasende, når hun tænkte på hans evindelige, misbilligende tavshed! Og så kom det værste, og det var tanken om at de aldrig havde haft nær kontakt, ikke sådan som hun havde ønske sig det, fordi han egentlig aldrig havde talt til hende. - Hvis bare han havde talt til mig! Hvorfor talte han aldrig til mig? Den utaknemmelige skid! Nu var hun ikke usårlig længere. Nu rasede hendes tanker videre, mens hun konstaterede, at hun allerede var nået halvvejs i sin gin and tonic. Hun var ikke i humør til at standse op, hverken med at drikke eller med at tænke, selv om hun vidste, at hun gik over stregen, var uretfærdig og selvoptaget: For Jon havde jo ikke talt til nogen på grund af sin talehæmning! Det var det, der var sønnens tragedie. Deres fælles tragedie. Hun vidste, at hun ikke kunne anklage drengen for den talefejl, der lukkede tankerne inde i hans hoved uden den mulighed, andre havde for at give dem frit løb. Men det var aldrig lykkedes hende at vænne sig til den voldsomme stammen, som var ophavet til så meget ondt, som siden de tidligste barndomsår havde spærret ham inde i et fængsel af krampagtig isolation. Som hun inderst inde ikke forstod noget som helst af, for det var jo ikke en sygdom, og ikke en fysisk defekt, hans stammen varierede jo også, i enkelte sjældne stunder kunne han snakke helt glat og fint, næsten som alle andre, og da tændtes der altid et vildt håb i hende 20 Stammebladet nr. 1 januar 1996

21 om, at dette kunne»gå over«... Før det pludselig trak sig sammen igen, og han stod der og gabte og gispede som en fisk på land, med kroppen dirrende i afmægtige spændinger. Hvorfor skete det? Ingen eksperter kunne give nogen ordentlig forklaring, hverken hvad angik årsager eller udsigter. Alligevel havde hun påtaget sig hele skylden for, at han var blevet sådan, selv om hun ikke helt kunne begribe, hvordan hun skulle have kunnet forårsage en sådan defekt hos den søn, som hun altid havde holdt så meget af. Men det var nok sådan, det hang sammen. Det var hende, de havde påvirket ham, for det var hende, der havde været hjemme hos ham, da han var lille. En mor er til syvende og sidst altid ansvarlig for det, der sker i barnets udvikling. Og med hendes skiftende humør. Selvfølgelig var det hendes skyld. Selv om det jo ikke var det...! I hvert fald ikke i aften. Lige nu følte hun trang til at skyde noget af skylden på andre, for eksempel på Erik, som havde taget den selvmedlidende mine på og lukket sig inde i arbejdsværelset, når hun havde villet tale om problemet med Jons stammen. Ja, Jon kunne godt selv få lov at påtage sig sin del af skylden, så uvillig som han havde stillet sig til alle tilbud om behandling og specialundervisning op gennem årene. Og de lærere, han havde haft i skolen, skulle heller ikke gå fri. Hun syntes, de havde indtaget en passiv og uinteresseret holdning og snarere bagatelliseret problemet. De havde alle som én forklaret hende, at stammen var noget, der ofte opstod hos børn, og at han sikkert ville vokse fra det. I stedet var det blevet værre med årene. Og allerværst efter han var flyttet med hende til lejligheden her i Welhavensgate. Til tider havde hun følt det, som om denne tavshed måtte have sprængt hans sind.»en mulig reaktion på afvisning,«havde skolepsykologen sagt. Men sådan som hun så det, var det ham, der havde afvist hende i alle disse år. -»Som om han egentlig ønskede at straffe mig ved at gå der og tikke som en tidsindstillet bombe,«tænkte hun selvretfærdigt. På bristepunktet af alt det, han havde på hjerte, men aldrig fik udtrykt, dels af positive ting, som hans blik ofte flød over med. Men også af vrede. Had. Særlig i den sidste tid. Raseriet der glimtede i hans øjne, når han stod og vred kroppen for at vriste de ønskede ord fri, en vrede, som hun stadig oftere følte, var rettet mod hende selv, som havde gjort hende mere og mere utilpas ved at være sammen med sønnen. Kunne hun gå så langt som til at sige, at det var ham, der havde drevet hende ud af huset? Fra: Knut Faldbakken, Slangens år, Forlaget Tiderne Skifter. Stammebladet nr. 1 januar

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD). Hvem er FSD? FSD er en landsforening

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1996 21. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet til stammen

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 FEBRUAR 1994 19. ÅRGANG. TEMANUMMER OM LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND 19/8-21/8 1994 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN BILLEDER OG REFERAT FRA OKTOBERMØDET STAMMEBLADET

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

MINIUDGAVE AF SAMSØ-FÆRGEN

MINIUDGAVE AF SAMSØ-FÆRGEN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1995 20. ÅRGANG. MINIUDGAVE AF SAMSØ-FÆRGEN STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål:

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere