STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 JANUAR ÅRGANG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 JANUAR 1996 21. ÅRGANG."

Transkript

1 STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 JANUAR ÅRGANG.

2 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet til stammen og stammeres vilkår, - at udøve en oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsager, forebyggelse og behandling, - at støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling, - Varetage stammeres interesser på enhver måde. Stammebladet udkommer 6 gange om året og næste nummer har deadline den 1. marts Stammebladet redigeres ud fra hvad der formodes at have læsernes interesse. De indlæg der bringes repræsenterer ikke nødvendigvis FSD s synspunkter. Dette nummer er trykt i 500 eksemplarer hos: Pan Tryk, Skive Redaktion: Lene Hansen Breve og indlæg sendes til: Lene Hansen Æblehaven Hillerød Indlæg skal være læselige, og de må meget gerne være skrevet på maskine eller på diskette. issn:

3 Indhold Nyt fra formanden... side 4 Stammen, fra»ego, Hunger and Agression«.. side 5 Selvterapi i oldtiden...side 10 Scatmann John...side 11 Forældre og børn...side 14 Children and Developmental Stuttering...side 15 Bognyt, Slangens år... side 20 Politisk set, Nyt fra EU... side 22 For medlemmer...side 23 Kalender...side 26 Fra redaktionen Godt nytår til alle. Som I kan se er der blevet ændret lidt i Stammebladet s udseende. Det har vi gjort for at gøre det lidt mere læsevenligt. Ellers er det det gode gamle Stammeblad du sidder med, dvs. læsernes blad. Skal Stammebladet fortsat have»bognyt«sider? Uden bogstof ingen bognyt! Så hvis du læser eller hører noget om bøger hvor stammen optræder eller kunne tænke dig at anmelde en ny bog, du mener har læsernes interesse, så skriv til bognyt. Lene Hansen. Stammebladet nr. 1 januar

4 Kære medlem Fra formanden Samarbejde er nøgleordet for al vækst i den rigtige retning. Denne opfordring går både til stammerne/forældre, institutioner og øvrige instanser der har med stammen at gøre. Jeg synes det er en skam for det danske samfund at opleve alle de stammere/forældre, der ikke får et tilbud om hjælp/behandling på grund af, at kommunerne og amtskommunerne ikke kan/vil samarbejde om at løse problemerne. Brug ikke stammerne og deres forældre i kampen for jeres politiske holdninger. Jeg vil desuden gerne opfordre stammere/forældre til at gøre opmærksom på jeres/vores problemer overfor de lokale politikere/institutioner m.fl. Henrik N. Jensen 4 Stammebladet nr. 1 januar 1996

5 Michael Kirkeby har udvalgt og oversat følgende afsnit fra Fritz Perls bog»ego, hunger and aggression«stammen Alle mennesker stammer, men oftest er stammen så ubetydelig, at man ikke bemærker det. En overstrømmende society kvinde der vælter sine meningsløse ord, fraser og ligegyldigheder ud over hele selskabet - selv hun bliver nogle gange fortumlet, forbløffet og ude af stand til at udtrykke sig - og begynder så at stamme. Og hvem har ikke en speaker der tøver, leder efter ord, og udfylder ventetiden med et øh... eller med at stamme. Stammen er en variation af temaet: "Utilstrækkeligt selvudtryk". Vi ser lejlighedsvis stammen som udtryk for selvoptagethed og forvirring. Personen, der det ene øjeblik taler flydende i en livlig samtale, vil måske stamme voldsomt, hvis han det næste øjeblik skal holde en stor offentlig tale. Derfor, hvad der her bliver sagt om kronisk stammen, er i mindre grad henvendt til de, som kun er talehæmmede i bestemte situationer. Den kroniske stammer karakteriseres ved sin utålmodighed, sin underudviklede tidsfornemmelse og ved sine hæmmede aggressioner. Ordene i hans tale flyder ikke i ordentligt timede sekvenser, det er som om han er fyldt op med en masse ord, der vil ud på en gang. Hos stammeren ses, som et udslag af grådighed, en tendens til at indånde samtidig med at han taler, med det resultat, at han også "sluger" sine egne ord. Stammeren bruger sine tænder i utilstrækkelig grad (her henvises til et andet kapitel i bogen om grådighed og aggression, og en assimilationsøvelse hvor man skal blive ved med at tygge maden, indtil den er næsten flydende, inden man synker den), og hans aggressioner vil frataget sin naturlige funktion finde andre mærkelige afløb. Ofte kan stammeren sige et svært ord efter et kort aggressivt udbrud. Han kan f.eks. slå den ene hånd hårdt i den anden, skære tænder, eller stampe med fødderne. Denne form for aggression er typisk for den utålmodige stammer. Billedet ændres imidlertid totalt, når han farer i flint. Så snart han er parat til at give afløb for sine aggressioner, opdager han pludseligt, at han har midler til rådighed, og han kan råbe og bande uden antydning af stammen. Der er et andet tilfælde, hvor Stammebladet nr. 1 januar

6 stammeren kan tale stammefrit, det er når hans tale ikke udtrykker nogen form for følelser. Så kan han korrekt udføre opgaven, at reproducere ord som ikke siger ham noget eller udtrykker hans sande jeg. Han mestrer teknikken at sige ord til perfektion, f.eks. ved foredrag eller sang, sålænge han er koncentreret om den tekniske side af talen og ikke om indholdet. Men så snart han skal give udtryk for sig selv, vil han blive utålmodig igen, og desmer ophidset han bliver, desværre bliver hans stammen - undtagen i de få tilfælde, hvor han tillader sig selv at eksplodere. Behandling af stammen hvor man ser bort fra behandling af aggression og utålmodighed kan i bedste tilfælde kun resultere i dannelsen af en talende robot, men aldrig en personlighed, der vil være i stand til at give udtryk for sig selv og sine følelser. Det er derfor ved helbredelsen af stammen absolut nødvendigt først at bearbejde aggressioner og at udføre nogle assimilationsøvelser, specielt tyggeøvelserne. Den taletekniske side af sagen må imidlertid ikke negligeres. Her må stammeren i begyndelsen være tilfreds med at tale ved hjælp af 6 Stammebladet nr. 1 januar 1996

7 teknik, før han forsøger at udtrykke sig selv. Han må også lære, at det er meget vigtigt at skelne mellem øvesituationer og ægte situationer. Mange elever har lidt forlis ved at overse dette. I begyndelsen kan det kun lade sig gøre at tale stammefrit i øvesituationerne, og stammeren må ikke stille for store forventninger i de ægte situationer, ikke før han har bearbejdet sin utålmodighed og grådighed. I modsat fald kan han kun overføre øvesituationerne til ægte situationer ved at decensibilisere sin personlighed - ved at miste sit selv - ved at blive en mumie. For at undgå denne fare, må han forhindre sin ophidselse i at blive til angst. Angst er ophidselse med utilstrækkelig ilttilførsel. Stammeren har altid besvær med sin vejrtrækning. Han er ikke opmærksom på sammenblandingen mellem ind- og udånding, og på at økonomisere med vejrtrækningen. Det kan lyde banalt og dumt at fastslå, at stammeren ikke er opmærksom på den kendsgerning, at man taler på udåndingsluften og derfor må trække vejret bevidst. Udover specielle øvelser mod angst (beskrives i et andet kapitel i bogen), vil jeg råde stammeren til at lave følgende forløb af øvelser: 1. Ind- og udånd normalt uden indblanden eller handling, men vær opmærksom og mærk forskellen på ind- og udånding. Der må ikke være nogen anstrengelse eller overdrivelse. Bare lig ned og koncentrer på følelsen af dit åndedræt. Modstå enhver indskydelse til at ændre noget. Fortsæt indtil (uden indblanding eller tankeflugt) du kan vedblive at trække vejret bevidst i et par minutter. 2. Indånd normalt og udånd på lydene m, n, og s, indtil det føles naturligt. Udåndingen skal være som en slags sammenfald, ligesom et suk eller et støn. 3. Udvælg en sætning som du kan lide. Sig en stavelse, pause, og ånd ind igen. F.eks.: Ro- (ånd ind) sen (ånd ind) der (ånd ind) gror / dens / kor/ te / tid / er / lov/ prist / me/ re / end / an/ dre / blom/ ster. 4. Gentag denne øvelse i din fantasi hver gang der er lejlighed til det. Hovedsagen er at indånde efter hver stavelse. Hvis du kan gøre det i fem minutter, har du taget det vigtigste Stammebladet nr. 1 januar

8 skridt hen imod korrekt vejrtrækning og mod at besejre din utålmodighed. 5. Når du behersker den foregående øvelse, skal du lave den med ord i stedet for stavelser. 6. Den næste øvelse kræver lidt tankevirksomhed. Skær alle dine sætninger ned til små grammatisk korrekte dele. F.eks.: Det er lettere (ånd ind) at foregive (ånd ind) at være / hvad du ikke er / end at skjule / hvem du er / men den / der kan fuldføre begge dele / er en hykler. 7. Tal til mennesker i din fantasi, mens du anvender den omtalte teknik. Gøre det først tavst, så med hviskende, lydløs stemme. Få derefter mere og mere styrke på din stemme. 8. Lære at strømline din stemme. Øv dig i at sige alle ord med crescendo (stigende styrke) og decrescendo. Arbejd med de ord der giver dig de største vanskeligheder, f.eks. de som begynder med p. Tag en dyb indånding, slap af omkring munden og svælget og udtal, så blødt som muligt, men betonet, med crescendo på den følgende vokal. 8 Stammebladet nr. 1 januar 1996

9 9. Overfør forsøgsvis øvesituationerne til virkelige situationer, bed en ven som har tålmodighed og som er villig til at hjælpe dig, om at gøre dig opmærksom på hver gang du falder tilbage i den ukorrekte vejrtrækning. 10. Lad din fantasi fremstille situationer, med ophidselse, forvirring eller selvbevidsthed og lav øvelse 7 igen. 11. Øv dig selv i ikke at sige noget. Udvikl din evne til at lytte. Hellere sluge andre menneskers ord end dine egne. Vigtigst af alt: husk enhver tilbagevenden af stammen er et faresignal til dig,- som advarer dig om at slappe af eller stoppe op. Husk, der er meget få situationer i livet, hvor det er absolut nødvendigt at sige noget. 12. Når du har lært at tie stille og lytte, må du forberede dig på at nå den indre stilhed. Det lyder paradoksalt, men du vil lære korrekt tale gennem korrekt stilhed. Kropsbevidsthedsøvelser er også af stor vigtighed, find ud af hvilke muskler du spænder (i kæben, halsen eller mellemgulvet), ikke kun når du er tavs (kronisk spænding), men også i selve talesituationen. Sigtet er at lære hvordan du laver din stammen. Når du er fuldt bevidst om hvordan du i hver detalje laver din stammen, vil det være lettere at lære at tale stammefrit. Hvor mange stammere vil være villige til at stamme bevidst, at opgive deres fjendtlighed og kæmpe imod. Hvor mange stammere er villige til at tage det fulde ansvar for deres egen stammen? 13. Når denne ansvarlighed er tilstede, vil meningen med at stamme ofte afsløre sig selv. Formålet må være at vinde tid, i overensstemmelse med at skjule den grundlæggende selvbevidsthed. Fra "Ego, hunger and aggression" af F. Perls. Stammebladet nr. 1 januar

10 Stammeterapi For oldtidens grækere var Demosthenes taleren frem for nogen; men han havde en svær start ud i talens kunst, da han stammede. Men han havde også en kolossal vilje til at ændre sin talevanskelighed og blev således den første kendte»selvterapeut«. Selvterapi i oldtiden Demosthenes ønskede at føre sig frem indenfor politik; i starten lykkedes dette ikke; men han lærte af sine fiaskoer og overvandt med frygtindgydende energi alle sine svagheder. Han havde svage lunger og svært ved at tale højt. Han var tilbøjelig til at stamme, led af ansigtskramper, havde nervøse trækninger i den ene skulder, artikulerede utydeligt og han var ikke i stand til at udtale bogstavet r. Den utydelige diktion og hans stammen rådede han bod på ved at øve sig i at tale med små sten i munden. Når det stormede begav han sig ned til stranden og øvede sig her i at overdøve elementernes rasen. De nervøse trækninger i skulderen (medbevægelser?) fik han bugt med ved at ophænge et spyd, der stak ham i skulderen hver gang denne bevægede sig ufrivilligt, og ansigtskramperne lærte han at beherske ved at se sig i et spejl og koncentrere sin viljestyrke om at beherske sine ansigtsudtryk. Hos filosoffen Euboulides fra Milet tog han speciel undervisning i at udtale bogstavet r. For at styrke sine lunger havde han for skik at ile op ad de trapper og bakker, som Athen er så rig på, og når han så blev stakåndet, tog han fat på at deklamere en tale eller et digt, for på denne måde at lære at beherske sit åndedræt. Om forberedelse Demosthenes kunne ikke lide at ekstemporere og skrev derfor altid sine taler på forhånd. Men for at forbedre sin stil studerede han Thukydid og skrev hans historiske værker af otte gange. Kilde: Antikkens historier bind I, Myter og sagn fra det gamle Hellas, v. Alf Henrikson, dansk udgave: Gyldendal, Stammebladet nr. 1 januar 1996

11 Henrik N. Jensen har via internettet fundet følgende som han har oversat til dig. Scatmann John Jeg vil her skrive lidt om Scatmann John alias John Larkin. Han er en af de få nulevende berømte stammere, der har stået frem og annonceret offentlig, at han er stammer. For dem som ikke har hørt om Scatmann John alias John Larkin kan jeg fortælle, at John er sanger og kommer fra USA. John fik sit gennembrud som sanger med cd'en Scatman's world. Lå i 1995 i toppen på flere af de europæiske hitlister. Cd'en er udgivet af Iceberg Records, Danmark. På coveret til cd'en har han lavet en dekation til bl.a. alle stammere. Jeg har oversat den til dansk, og den følger her: Mit navn er John Larkin, jeg er en person, der stammer. For omkring otte år siden, opdagede jeg, at min stammen, som havde fulgt mig i mange år, var en gave, en ressource af styrke og en ressource af humanitet. Det skete, da mit liv ændrede sig fra at leve i problemet til at leve i løsningen. Berømte nulevende stammere Hvad er løsningen? For mig var det at forsøge at hjælpe alle os stammere som kæmper. Den sidste sang på cd'en handler specielt om stammen/stammere. Den lyder som følger på engelsk: Everybody stutters on eway or the other So check out my messages to you. As a matter of fact don t let nothin' hold Stammebladet nr. 1 januar

12 you back. If the Scatman can do it so can you. Everyboy's sayin* that the Scatman stutters But doesn't ever stutter when he sings. But what you don't know I'm gonna tell you right now That the stutter and the scat is the same thing. Yo I'm the Scatman. Where's the Scatman? I'm the Scatman. Why should we be pleasin' all the politician heathens Who would try to change the seasons if they could? The state of the condition insults my Intuitions And it only makes me crazy and my heart Like wood. Everybody stutters one way or the other So check out my message to you. As a matter of fact don't let nothin' hold you back. If the Scatman can do it brother so can you. I'm the Scatman. (Scatting by Scatman John) Everybody stutters one way or the other So check out my message to you. As a matter of fact don't let nothin' hold you back. If the Scatman can do it brother so can you. I'm the Scatman. I hear you all ask bout the meaning of scat. Well I'm the professor and all I can tell you is While you're still sleepin' the saints are still weepin' cause 12 Stammebladet nr. 1 januar 1996

13 Things you call dead haven't yet had the chance to be born I'm the Scatman (Scatting by Scatman John) I'm the Scatman...repeat after me It's a scoobie oobie doobie scoobie doodie melody I'm the Scatman...repeat after me It's a scoobie oobie doobie scoobie doodie melody (Scatting by Scatman John) PS! Ifølge oplysninger jeg fik på ELSA-mødet i Danmark vil Scatman John i starten af 1996 påbegynde en Europa-tour. Om han også besøger Danmark vides i skrivende stund ikke. I næste nummer af Stammebladet vil der være et interview med Scatman John alias John Larkin. Stammebladet nr. 1 januar

14 Forældre og børn På næste side bringes en artikel af Bernard T. Hartmann, som Lourdes Aguirrebengoa har fået ham til at skrive til Stammebladet. Baggrunden for Bernards artikel I vinteren 94 udkom bogen "The Neuropsychology of developmental stuttering" af Bernard-Thomas Hartman, på forlaget "Whurr Publishers Ltd, 19B Compton Terrace, London N1 2UN, England. Forfatteren er fra USA, men bor nu i Norge. Det var ikke så nemt for mig at forstå bogen, og det samme har jeg hørt fra de professionelle, som har lånt bogen. Men for mig, som har et barn på snart 10 år der stammer, blev bogen meget interessant. Det var første gang jeg kunne læse om mange af de erfaringer, jeg har gjort de sidste 5 år. Det føltes som om tingerne faldt på plads. I sommeren 95 havde jeg den store fornøjelse at møde forfatteren selv i Sverige, til Verdens Kongres. Vi fik en god snak og jeg bad ham om at skrive en artikel til vores blad. Forældregruppen inviterede forfatteren til Danmark, sidste i oktober. Desværre blev han meget syg lige før rejsen, så vi var nødt til at aflyse mødet, indtil videre. Det var forklaringen på den artikel der bringes på næste side. Hilsen, Lourdes. Netværk - Lokalgruppe - Støtte til forældre Har du planer/ønsker om at få en lokalgruppe i gang, så har sekretariatet liggende praktiske anvisninger på, hvad du bør tage højde for. Du er også velkommen til at kontakte Connie Brouwers tlf (fax ) der vil hjælpe dig med videre overvejelser og praktisk afvikling. 14 Stammebladet nr. 1 januar 1996

15 Children and Developmental Stuttering Bernard-Thomas Hartman, Ph.D., FAAMD (This article is based upon the author s recent publication, The Neuropsychology of Developmental Stuttering, Whurr Publisher s Ltd., How do very young children develop a basic skill as complex as speech? Speech consists of multiple symbolic-sound patterns produced by coordinated movements of the oral-voice mechanisms, acted upon by specific neuro-muscular systems which also have other related but different functions, such as: eating, breathing, blowing, etc. Children are born with an inherited potential to develop speech. Yet, many children exhibit difficulty developing normal speech. Such children may have organic and/or functional speech disorders, which may be due to a variety of mental, neurological, psychological physiological, sensory, or environmental factors. There are also many young and older children who, dispite their normal developing or developed speech, show symptoms suggestive of developmental stuttering, which may not necessarily be due to mental or organic defects, or severe traumatic experiences. For these children the problem is not the development of speech, nor the lack of fluent-speech. It is rather, an apparent inconsistancy, within certain situations, in their production of the relatively automated flow of their developing or developed fluent-speech. While the cause(s) which begin developmental stuttering behaviors have yet to be definitely determined, certain conditions have been identified which tend to contribute towards their formation and severity. Although an inherited potential, speech does not develop as an instinct, but rather its development requires proper and consistant external stimuli. Children upon birth require considerable attention and time to adapt to the world they enter. They are thus, very dependent upon external sources, parents and others, not only for their basic physical and emotional needs, but for the development of their inherent potential skills which are essential for properly meeting the responsibilities Stammebladet nr. 1 januar

16 of communal living. The young infant is formed of many different inter-acting bodily systems. Most are concerned primarily with the maintenance of his health, physical growth, and movements. The system which gives purpose and derection to the child s adaptation to his world, and uniquely separated him from other live-forms, is the human brain; with its inherent potentials of wonderous skills. The keys to developing these potentials skills, speech, reading, writing, etc., are the opportunities for proper and consistant motivating experiences provided the child during his formative years. The child s bodily systems, particularly the brain, are not fully developed at birth. These systems, maturing at different chronological rates, are greatly inflyenced by environmental experience. The child s pontentials for speech therefore as for other basic skills, must undergo preparatory stages during which his bodily systems related to performing speech attain the necessary maturation and coordinated movements. Young children do not intentionally learn to speak. To the contrary, they develop speech with little conscious efforts of doing so. During their early formative years, beginning with babbling, echolalia, ets., they become aware that these primitive vocalizations bring attention and satisfaction of their basic needs. The progress of their early vocalizations towards functional speech therefore, is best served when closely associated with external attention which brings comfort and pleasurable-satisfying experiences. The child s early imitations of external speech-sound stimuli are usually made, encouraged and reinforced by the parents, who provide comfort and pleasure experiences. This unity between the child s vocalizations and these gratification experiences thus, contributes greatly towards his speech development. These imitative vocalizations are also important since the child does not consciously choose, from the 88 different speech sounds humans can produce, those particular sounds common to the language of his cultural environment. As the child matures, he will reflect not only his developing speech, but also, its various stages of immaturity. Thus, his developing speech may show non-fluency behaviors. In this regard, Van Riper maintained when the parents or others regard these early nonfluency behaviors as abnormal, they may to react to them as indications of disturbed speech development, namely stuttering. He 16 Stammebladet nr. 1 januar 1996

17 thus contended, that stuttering may often first begin»within the ears of the parent«. Great care therefore, must be taken by all; parents, relative, friends, as well as professionals, to avoid mistakenly labelling the child s non-fluencies as stuttering behaviors. For parents, professionals, or others, to call undue attentions, to his speech may confuse and threaten his dependancy upon speech as a ready means for obtaining gratification of his increasing needs and desires. The child might further feel rejection. The child might then, as Wendell Johnson stated,»become a stutterer because he was made to believe he stutters«. Children are curious creatures desiring to explore the world around them. They seek to know the»why and the What of This and That«. However, since their»receptive language skills«are usually more advanced than their»expressive skills«, they often cannot fully express what they see, hear, or feel. Still, the children eagerly attempt to express themselves, with little regard for its non-fluencies or other immature mannerisms of speech. In his eagerness to express himself, the child s speech may show»heightened-speech behaviors«, such as: one or more of the following: be Ja, ganske vist, man siger så meget - men det siger nu ikke så meget! Stammebladet nr. 1 januar

18 1. A sense of urgency in his speech efforts. 2. A noticeable rapid rate of speech. 3. A tendency to speak with insufficient speech-breath. 4. Hesitations, repetitions and/or prolongations of sound-phonemes. When the child s speech is subjected to improper attentions, or negative emotional events, to which he cannot sufficiently understand and response, he will tend react with confusion and exhibit increased»heightened-speech behaviors». He may thus, show an increase, not only in his asseriveness to speak, but also in his nonfluency behaviors. During this stage, he may further exhibit mild tonic or clonic dysfluencies with minor facial and bodily tensions. These increases in heightenedspeech behaviors however, do not necessarily commit the child to becoming a stutterer. Parents concerned for the child s increased heightened-speech behaviors are advised to seek professional counseling. The parents can be advised not only how to attend to the child s speech needs at home, but also, enable them to pass on the advice received to his teachers, relatives, and others, as deemed necessary. Care should be taken to avoid making the child unduly aware and preoccupied with either the manner of his speech, or parental concerns. Parents seeking professional assistance therefore, should not have the child accompany their visit to the professional clinic. Should the therapist request to examine the child, it is advised that the therapist do so within the child s home environment, where his non-fluencies behaviors can be evaluated. The therapist thus, can play and interact without the child awareness of being evaluated. There are no standard therapy procedures for treating children exhibiting non-fluency or mild dysfluency behaviors. Usually, no direct formal therapy is advised. Therapy is usually provided to the parents in the form of counselling, to enable them at home to prevent the onset of developmental stuttering by guiding the child through his stage of non-fluency. Therapy procedures recommended must relate to the particular child. Formal therapy for young children displaying seemingly stuttering behaviors and negative emotions is often difficult, particularly if chronic preoccupation with, and emotional reactions to their non-fluency behaviors are to be avoided. Therapy for these children therefore, within a school or clinic program, should conform with their needs, interests, and be given 18 Stammebladet nr. 1 januar 1996

19 with great care to provide a pleasant non-threatening environment. Whether therapy is to be provided for young and older children, or adults, the methods used should be based upon meaningful opportunities to succeed in play, other activities, or work, which provide feelings of wellbeing, pleasure, or success experiences. For children, as well as adults, the reinforcement of improved fluent-speech experiences should not be based upon their production of better fluent-speech, but rather upon the successes experienced from their use of speech within meaningful and realistic life situations. Emphasis upon this basic approach is very important if good and consisant results are to be obtained. Stammebladet nr. 1 januar

20 Bognyt Slangens år Slangens år af Knut Faldbakken er ikke en bog om stammen, men en kriminalroman; og den kredser om stammen, som den kredser om den stammende unge mand.»gruppebillede med stammen«kunne man kalde den. Hvis han så bare havde sagt noget! Hvad det var, der føltes så forkert for ham. Fortalt hende, at han vantrivedes i lejligheden hos hende havde han jo kun fået et lille værelse, hjemme havde han disponeret over hele kælderen. Eller om han gik og bebrejdede hende, at hun var flyttet fra Erik. Eller at han ikke befandt sig godt på den nye skole. Eller at han savnede faren. Eller hvad det nu var der plagede ham. Hun kunne blive fuldstændig rasende, når hun tænkte på hans evindelige, misbilligende tavshed! Og så kom det værste, og det var tanken om at de aldrig havde haft nær kontakt, ikke sådan som hun havde ønske sig det, fordi han egentlig aldrig havde talt til hende. - Hvis bare han havde talt til mig! Hvorfor talte han aldrig til mig? Den utaknemmelige skid! Nu var hun ikke usårlig længere. Nu rasede hendes tanker videre, mens hun konstaterede, at hun allerede var nået halvvejs i sin gin and tonic. Hun var ikke i humør til at standse op, hverken med at drikke eller med at tænke, selv om hun vidste, at hun gik over stregen, var uretfærdig og selvoptaget: For Jon havde jo ikke talt til nogen på grund af sin talehæmning! Det var det, der var sønnens tragedie. Deres fælles tragedie. Hun vidste, at hun ikke kunne anklage drengen for den talefejl, der lukkede tankerne inde i hans hoved uden den mulighed, andre havde for at give dem frit løb. Men det var aldrig lykkedes hende at vænne sig til den voldsomme stammen, som var ophavet til så meget ondt, som siden de tidligste barndomsår havde spærret ham inde i et fængsel af krampagtig isolation. Som hun inderst inde ikke forstod noget som helst af, for det var jo ikke en sygdom, og ikke en fysisk defekt, hans stammen varierede jo også, i enkelte sjældne stunder kunne han snakke helt glat og fint, næsten som alle andre, og da tændtes der altid et vildt håb i hende 20 Stammebladet nr. 1 januar 1996

21 om, at dette kunne»gå over«... Før det pludselig trak sig sammen igen, og han stod der og gabte og gispede som en fisk på land, med kroppen dirrende i afmægtige spændinger. Hvorfor skete det? Ingen eksperter kunne give nogen ordentlig forklaring, hverken hvad angik årsager eller udsigter. Alligevel havde hun påtaget sig hele skylden for, at han var blevet sådan, selv om hun ikke helt kunne begribe, hvordan hun skulle have kunnet forårsage en sådan defekt hos den søn, som hun altid havde holdt så meget af. Men det var nok sådan, det hang sammen. Det var hende, de havde påvirket ham, for det var hende, der havde været hjemme hos ham, da han var lille. En mor er til syvende og sidst altid ansvarlig for det, der sker i barnets udvikling. Og med hendes skiftende humør. Selvfølgelig var det hendes skyld. Selv om det jo ikke var det...! I hvert fald ikke i aften. Lige nu følte hun trang til at skyde noget af skylden på andre, for eksempel på Erik, som havde taget den selvmedlidende mine på og lukket sig inde i arbejdsværelset, når hun havde villet tale om problemet med Jons stammen. Ja, Jon kunne godt selv få lov at påtage sig sin del af skylden, så uvillig som han havde stillet sig til alle tilbud om behandling og specialundervisning op gennem årene. Og de lærere, han havde haft i skolen, skulle heller ikke gå fri. Hun syntes, de havde indtaget en passiv og uinteresseret holdning og snarere bagatelliseret problemet. De havde alle som én forklaret hende, at stammen var noget, der ofte opstod hos børn, og at han sikkert ville vokse fra det. I stedet var det blevet værre med årene. Og allerværst efter han var flyttet med hende til lejligheden her i Welhavensgate. Til tider havde hun følt det, som om denne tavshed måtte have sprængt hans sind.»en mulig reaktion på afvisning,«havde skolepsykologen sagt. Men sådan som hun så det, var det ham, der havde afvist hende i alle disse år. -»Som om han egentlig ønskede at straffe mig ved at gå der og tikke som en tidsindstillet bombe,«tænkte hun selvretfærdigt. På bristepunktet af alt det, han havde på hjerte, men aldrig fik udtrykt, dels af positive ting, som hans blik ofte flød over med. Men også af vrede. Had. Særlig i den sidste tid. Raseriet der glimtede i hans øjne, når han stod og vred kroppen for at vriste de ønskede ord fri, en vrede, som hun stadig oftere følte, var rettet mod hende selv, som havde gjort hende mere og mere utilpas ved at være sammen med sønnen. Kunne hun gå så langt som til at sige, at det var ham, der havde drevet hende ud af huset? Fra: Knut Faldbakken, Slangens år, Forlaget Tiderne Skifter. Stammebladet nr. 1 januar

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

A Child Friendly Model of Tinnitus

A Child Friendly Model of Tinnitus A Child Friendly Model of Tinnitus Kort om modellen Modellen kan bruges både til børn og deres forældre Den skaber ramme for både indsamling af information og psyko-edukation. Informationen indsamles normalt

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG. STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Sprogstimulering i hjemmet

Sprogstimulering i hjemmet Sprogstimulering i hjemmet Inspiration til sprogstimulerende aktiviteter med børn 0-6 år BILLEDE!! Dagtilbud Nordvest 1 Indhold Forord... 3 Preface... 3 Sprog i hverdagen... 4 Den gode samtale... 6 Sprogstimulerende

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD). Hvem er FSD? FSD er en landsforening

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Complaint Management defensiv strategy

Complaint Management defensiv strategy Complaint Management defensiv strategy Vi har ret få utilfredse kunder (færre end andre)! Klagere er forstyrrende irritations-elementer i dagligdagen De er kværulanter (der har haft en dårlig dag), folk

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

FRA SEMINARIUM TIL SKOLE

FRA SEMINARIUM TIL SKOLE FRA SEMINARIUM TIL SKOLE - en grounded, fænomenografisk analyse af nyansatte, nyuddannede folkeskolelæreres oplevelser af lærerarbejde. phd forsvar rene b christiansen 17 01 14 Disposition Nye lærere Forskningsspørgsmål

Læs mere