BibMobil brugertest Forår 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BibMobil brugertest Forår 2010"

Transkript

1 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen

2 Indhold BibMobil brugertest forår BibMobil projektet... 5 Formål... 5 Samarbejdspartnere... 5 Baggrund... 5 BibMobil brugerinddragelse... 6 Målgrupper... 6 Brugerworkshops... 6 Brugertest... 6 Brugertest overordnede resultater... 7 Formål med brugertest... 7 Rekruttering af brugere... 7 Konklusioner af brugertest... 8 Selvbetjening og søgeportal... 8 Selvbetjening som sms... 9 Find bogen: Bookinfo... 9 Nyhedsliste Appetit på bøger: Bogbid Sms til storskærm Download af lydbøger, musik, film Anbefalinger for driftsmodning Biblioteket på farten Hjemmeside for Silkeborg Bibliotekerne Selvbetjening og søgeportal Selvbetjening og sms Find bogen: Bookinfo Nyhedsliste Appetit på bøger: Bogbid Sms til storskærm Download af lydbøger, musik, film Brugertest resultater Generelle emner Brug af hjemmeside contra sms Brug af internettet på mobilen Brug af biblioteket og selvbetjening Sms til selvbetjening, informationssøgning Hjemmesiden Url til mobilsite Navigation... 18

3 Indhold Grafisk layout Relevans Søgning og selvbetjening Generelt Søgning oversigten Hent bogbid Detaljeret post og udlånsstatus Reserver Min side Mine lån Forny Relevans af selvbetjeningen generelt Selvbetjening som sms Validering med mobilnummer Lånerstatus som sms Forny som sms Relevans ved sms selvbetjening Find bogen - BookInfo: Informationer om bøger, film, musik Find vej Forslag til andre info Relevans Nyhedsliste på iphone Kategorier Tomme kategorier Favoritter Søgning Applikation og Internet kombination Relevans Appetit på bøger: Bogbid Relevans Sms til storskærm Generelt Brugssituationer Relevans Download af lydbøger, musik til mobil Relevans Afsluttende snak Bilag A: Brugertest som metode Teknisk setup til testen Bilag B: BibMobil Interviewguide Drejebog Indledende snak Version 1.0 Side 3

4 Afsluttende snak Søg- og Selvbetjening Portalen SMS Find bogen - Android Nyhedslisten IPhone Få en bid SMS til storskærm Hjemmeside og selvbetjeningsportal Hjemmesiden Selvbetjeningsportalen Eksempler på titler med bogbid Bilag C Rekruttering af brugere Telefontyper Brug af internettet på mobilen Version 1.0 Side 4

5 BibMobil brugertest forår 2010 Arbejdet i BibMobil projektet bygger på forskellige analyser: Artikler og statistikker om anvendelserne af mobile enheder her og nu, men også prognoser for fremtidig anvendelse ligger til grund for det materiale, der anvendes til workshops og modelarbejde. Workshops, der blev afholdt for at kunne udarbejde en model for brug af mobiltelefoner i relation til bibliotekernes tilbud til brugernes behov og ønsker. Udarbejdelse af en model for brugssituationer og relevante tilbud til anvendelse af mobiltelefoner for bibliotekets brugere. Modelarbejdet baserer sig i høj grad på resultaterne fra workshops, men også til de mange artikler og statistikker. Udarbejdelse af en prototype, der bygger på en kombination af de indgående analyser. Afprøvning med brugere af prototypen. BibMobil projektet Formål Formålet er at imødekomme det moderne menneskes behov for adgang til information og oplevelser via mobile enheder. Projektet vil udvikle og fremme tilgængeligheden til bibliotekernes digitale tilbud ved brug af de mobile enheder. Samarbejdspartnere Projektet udføres i samarbejde mellem Silkeborg Bibliotekerne og Statsbiblioteket og er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Baggrund Mobile enheder afløser i stigende grad Pc/Mac som platform for informationssøgning, oplevelse og digital kommunikation. Dette sker i brugssituationer som afspejler den moderne livsstil. Der er derfor behov for en mobil kanal, hvor bibliotekets digitale tilbud er tilgængelige i en integreret brugergrænseflade. Information og oplevelse skal kunne hentes direkte til den mobile enhed. Moderne mobile enheder tilbyder GPS, kamera, BlueTooth etc. Det åbner for at udnytte biblioteksdata og andre informationskilder på innovative måder, eks. relevant information der er relateret til brugerens lokation. Projektet vil udvikle den første model og prototype for samtidig søgning, præsentation og hentning af indhold fra biblioteksbaser, hjemmesider, netbiblioteker og andre eksterne digitale ressourcer på mobile enheder. Den udviklede model præsenteres som platformsuafhængig, så den kan anvendes af alle. Projektet vil desuden afprøve GPS og bluetooth teknologierne til informationsformidling, der er relateret til brugerens geografiske lokation. Version 1.0 Side 5

6 BibMobil brugerinddragelse Målgrupper BibMobil brugertest forår 2010 Ud fra statistiske data (http://www.dst.dk/pukora/epub/nyt/2008/nr256.pdf) er avanceret brug af mobiltelefoner størst i nedenstående aldersgrupper, derfor er det besluttet i arbejdsgruppen, at inddrage disse 3 målgrupper: årige (børn som forventes at have mobiltelefoner) årige (unge i uddannelsesalderen) årige (gruppen af forældre, folk i job ) Brugerworkshops Der har sommer 2009 i projektets startfase været afholdt workshops dækkende alle målgrupperne for projektet. De samlede resultater blev brugt som udgangspunkt for den model, projektet udarbejdede og senere brugte til at udvælge, hvilke af modellens forslag, der skulle indgå i implementering af en prototype. Se beskrivelse af disse workshops i arbejdspapiret: BibMobil brugerundersøgelser, Workshops Brugertest Forår 2010 er prototypen nået så langt, at der er blevet afholdt i alt 7 brugertest. Ved hver test har en bruger sammen med 2 af projektets deltagere prøvet de forskellige dele af prototypen af og givet deres kommentarer undervejs. Det er gjort ved metodisk at anvende metoden Tænke-højt-test beskrevet i Bilag A: Brugertest som metode De overordnede resultater af brugertestene er opsummeret i afsnittet Brugertest overordnede resultater, og beskrives i detaljer i afsnittet Brugertest resultater. Skærmdumps fra prototypen af de enkelte elementer, som brugerne testede ses undervejs i afsnittet Brugertest resultater. Version 1.0 Side 6

7 Brugertest overordnede resultater En brugertest består i, at et antal deltagere giver feedback på ideer og behov til det nye website (eller en videreudvikling af et eksisterende). Det gøres ved at kombinere resultaterne fra fokusgruppen med forskellige andre metoder til et samlet forløb, f.eks. kortsortering. Resultaterne er beskrevet i detaljer i afsnittet Brugertest resultater. Skærmdumps fra prototypen af de enkelte elementer, som brugerne testede ses undervejs i afsnittet Brugertest resultater. Beskrivelse af brugertest som metode og den konkrete anvendelse ses i Bilag A: Brugertest som metode, i Bilag B: BibMobil Interviewguide findes den anvendte guide for testene og i Bilag C Rekruttering beskrives testdeltagernes teknologiske baggrund og deres anvendelse af internettet på mobiltelefonerne. Formål med brugertest Brugssituationer afklares med udgangspunkt i undersøgelser af brugeradfærd og brugerønsker. Silkeborg Bibliotekerne er tovholdere i brugerundersøgelserne. Målgruppen ved brugerundersøgelserne er først og fremmest folkebiblioteksbrugere. Ved en workshop holdt i BibMobil gruppen med inviterede gæster fra personalet både fra Statsbiblioteket og Silkeborg Bibliotek, blev der udarbejdet en række tilbud, som kunne præsenteres for brugere i en senere brugerworkshop. Den indledende workshop blev afholdt medio april. I ansøgningen er det tilkendegivet, at projektet vil undersøge behovene gennem fokusgrupper, ved iagttagelse i brugssituationer, ved interviews og ved spørgeskema på hjemmesiden for at afdække deltagernes ønsker til og behov for mobile tilbud fra biblioteket. Resultaterne i de enkelte workshops er derfor sammenkædet til den samlede rapport, omfattende alle målgruppernes behov og brugssituationer, således at de kan afspejles i modellen. Rekruttering af brugere Det blev besluttet i projektet at rekruttere brugere til test af prototypen blandt de brugere, der deltog i workshops i starten af projektet. Det ville give mulighed for at få en vurdering af, hvor meget brugerne føler, at de har været med til at påvirke prototypen, og dermed om projektet har fulgt de opfordringer, behov og ønsker, som brugerne kom med i de enkelte workshops. Der blev derfor udvalgt i alt 7 brugere fra 3 målgrupper: To drenge og en pige fra gruppen af årige (børn som forventes at have mobiltelefoner) Version 1.0 Side 7

8 En mandlig og en kvindelig deltager fra gruppen af årige (unge i uddannelsesalderen) En mand og en kvinde i aldersgruppen årige (gruppen af forældre, folk i job ). Begge år. Konklusioner af brugertest I dette afsnit beskrives de overordnede konklusioner af brugertesten. Konklusionerne har fokus på brugernes syn på mulighederne og relevansen for de tilbud, der er med i prototypen. Dette kan bruges ved vurdering af, hvorvidt de pågældende tilbud skal driftmodnes eller ej på nuværende tidspunkt. Afsnittet herefter med anbefalinger til modning har tilsvarende fokus på de konkrete problemer og forslag fra brugerne, som bør overvejes i en driftsmodning. Det er meget forskelligt, hvad de enkelte finder relevant, og det er ikke entydigt ud fra målgrupperne baseret på alder. Det betyder også meget for holdningen til relevans, hvilken type mobiltelefon brugeren har, smart phone kontra almindelig, stor skærm contra lille. Og det betyder meget, i hvilken grad de i forvejen anvender bibliotekets virtuelle tilbud. Som afslutning på hver test blev brugerne spurgt, om der var nogle af tilbuddene, de kunne forestille sig at bruge. Resultatet af dette er, at Søg- og selvbetjening, Find vej: Bookinfo samt muligheden for download er det alle finder relevant at ville bruge på længere sigt. Mens brugerne tester Nyhedslisten finder flere af dem, at det er relevant, men nævner den ikke til afslutningen. Relevansen af sms til storskærm er det ikke muligt at vurdere ud fra testene pga. emnet, som lagde op til yngste målgruppe. Det kræver mere alsidige emner, f.eks. debat eller anmeldelse af bog, for at kunne vurdere relevansen for de andre målgrupper. Det generelle indtryk fra brugertestene er, at brugerne er meget åbne for at anvende nye tilbud til deres mobiltelefoner. Der er delte meninger omkring brug af mobiltelefon til internettet, ligesom der var til de tidlige workshops. Halvdelen af brugerne til testene er stadig forbeholdne, dels på grund af skærmstørrelse på deres mobiltelefon, dels på grund af, at de synes det er dyrt at bruge internet med det abonnement, de har til mobiltelefonen. Det ville kræve at jeg havde en smart phone. Men der er sket en forskydning i deres holdninger til det siden de afholdte workshops. Flere har fået eller overvejer at få smart phones og dermed større skærm og de regner med, at de vil bruge internettet, hvis/når udbyderne sænker priserne lidt. Selvbetjening og søgeportal Flere af brugerne ville bruge søgeportalen, hvis de havde mulighed for det i dagligdagen. Og de, der ikke normalt bruger bibliotekets hjemmeside til selvbetjening tror, at mobilløsningen ville gøre det mere attraktivt at låne bøger på biblioteket, fordi det bliver lettere at foretage Version 1.0 Side 8

9 selvbetjening og søgning, når man kan gøre det med mobiltelefonen på farten frem for at vente, til man er ved en PC. Da priser og hastigheder på internet for mobiltelefoner går i gunstig retning, kan det derfor forudses, at inden for kort tid vil en driftsmodning af selvbetjenings- og søgeportalen være et stort behov for rigtig mange brugere. Der er dog nogle problemer omkring funktionaliteten med log ind og reservering samt manglende informationer i forbindelse med lånerstatus, det behandles i anbefalingerne til driftsmodning herunder. Selvbetjening som sms Der er tale om to tilbud: Lånerstatus og fornyelse af lån via sms. Lånerstatus Brugerne vil meget gerne kunne få deres lånerstatus som sms, men i den nuværende form savner de informationer i svaret, for at det er brugbart. Lånerstatus er fint og kan bruges selvom ingen titler vises, for det er svært at sende så store sms er. Ville være fint at vide hvad det er, og hvornår det skal afleveres. Kan måske bruges for at se, om man har mere hjemme, men der må gerne være flere informationer. Forny lån Tilsvarende synes brugerne, at det vil være rigtig relevant at kunne forny lån på farten, men igen er prototypens tilbud ikke anvendeligt i praksis. Ville bruge tjenesten hvis man er ude og lige kommer i tanke om det, og så har man jo ikke bøgerne. Forny alle ville være praktisk i den situation, hvor man ikke har stregkoden tilgængelig. Dette tilbud bør i en driftsfase erstattes med en forny alle, så brugerne ikke behøver bekymre sig om stregkoder o.l. på materialer. Hvis der var en forny alle, ville jeg uden tvivl bruge den. Synes dog det er unødvendigt og lidt asocialt at forny alle. Find bogen: Bookinfo Der er reelt to funktionaliteter indbygget i dette ene tilbud: Skanning af ISBN og som resultat få informationer om materialet fra biblioteket. Denne funktionalitet er alle brugerne enige om, er rigtig relevant for dem som del af biblioteket på farten, men de savner muligheden for at kunne reservere som sms i den situation. Version 1.0 Side 9

10 Rutevejledning, Google Maps som applikation, og Google Maps til at vise kort er to varianter over at finde biblioteket. Her er brugerne mere forbeholdne over relevansen i hvert fald hvis det kun omfatter Silkeborg og bibliotekerne her. De har svært ved at forestille sig en brugssituation, hvor de ville skulle til et ukendt bibliotek. Hvis jeg står i Føtex, er det ikke en hasteopgave kan slet ikke finde en brugssituation, hvor FindVej er brugbar. Nyhedsliste Brugerne finder dette tilbud relevant til den lille tid, hvor de er på farten, men da de efter testen skal fortælle hvilke tilbud, de tror de selv vil bruge, er det kun en enkelt bruger, der nævner den. Jeg ville helt klart bruge den i toget, for lige at se hvad der er kommet af nyt. Det kunne jeg sagtens se mig selv bruge Ville bruge en nyhedsliste på mobilen, når der er 5 min. pause. Der skulle komme nye én gang om ugen + en sms om at der var kommet en ny liste. Det er her vigtigt at understrege, at selv om brugerne ikke tænker på Nyhedslisten til iphone i den afsluttende snak, skyldes det ikke, at de finder det irrelevant med applikationer til iphone, tværtimod giver flere af dem udtryk for, at de gerne ser applikationer med relevante tilbud implementeret med henblik på iphones: Tror det mobile web er dødt, fordi apps er hurtigere. Skal man mobil web, skal det være hurtigt, og loadtid vil ikke være acceptabelt. Ville gerne hente sådan en applikation (Find bogen: Bookinfo) til sin iphone, hvis den blev lavet En bruger giver også udtryk for en generel holdning om, at det ikke er et problem, at man skal hente applikationer i app store for at opnå en funktionalitet. Ork nej det gør jeg hele tiden. Jo flere jo bedre. Flere brugere har undervejs brug for vejledning til Nyhedslisten Dels til håndtering af favoritter Dels til at forstå søgning Der burde være en brugsvejledning (som startside på applikationen), men den skulle være til at fjerne igen. Appetit på bøger: Bogbid Ud fra præsentationen af tilbuddet er brugerne i tvivl om, hvad det egentlig er, de kan få, og deres ønsker til hvad der kunne være relevant er meget forskellige: De fleste vil foretrække mp3 lydfiler. Enkelte vil gerne have det som tekst typisk dem med stor skærm på mobiltelefonen. Version 1.0 Side 10

11 Det ville være bedre med en tilfældig bog, hver gang man sender en sms. Det ville jeg nok gerne bruge. Jeg læser meget. Omkring udvælgelse af Bogbid er der også forskellig holdning til, hvad der vil være relevant. Flere giver udtryk for, at en Bogbid tilfældigt valgt med en ny hver uge kunne være relevant for den lille tid, mens andre gerne selv vil kunne angive en titel, f.eks. med sms og så få link til et lydklip. Brugerne forbinder ikke her Bogbid tilbuddet med mulighederne for mp3 og pdf i søgeresultaternes Hent Bogbid. Sms til storskærm Dette tilbud er kun relevant for den yngste målgruppe i den form, det var sat op i prototypen joke og billedmaterialet fra Palles Gavebod tiltaler ikke de andre målgrupper. De yngste synes, at det er et rigtig godt tilbud: Det ville være sjovt at dele jokes med andre. De ældre målgrupper har dog ikke den store entusiasme for overhovedet at bruge den form for kommunikation, men med andre emner ville de måske bruge det. Det ville være mere interessant, hvis det var Vidste du ting. Man skulle kunne skrive noget om en bog, jeg er dog ikke sikker på at jeg vil bruge det. Ikke kun fortælle en joke. Det kunne være spændende, hvis man kunne kommentere på nyheder og debat, hvor man kunne kommentere hinandens indlæg. Før det overvejes at driftsmodne det, bør der derfor laves nogle forskellige prototyper med forskellige emnetyper og teste det op mod de ældre af målgrupperne. Det er værd at bemærke, at for de ældre målgrupper vil eventuel brug af et tilbud om at kommunikere på den form lige så vel ske i bussen eller hjemmefra, f.eks. ville de gå på hjemmesiden for at følge med i en relevant debat - enten de blot ville læse indlæg eller selv deltage ved at sende indlæg med sms, så for dem var eksponeringen i sig selv ikke et motiverende element af tilbuddet. Download af lydbøger, musik, film Det er helt klart fra testene, at alle brugerne finder det meget relevant at kunne downloade hvad de vil downloade afhænger meget af alder og teknologi på mobiltelefonen. Anbefalinger for driftsmodning Efter brugertestene er det klart, at de enkelte tilbud skal modnes før de eventuelt kan sættes i drift. En sådan driftsmodning skal bearbejde to sæt informationer: Version 1.0 Side 11

12 Brugerne har til testene påpeget store og små problemer med funktionalitet og præsentation, hvor de gerne - ud fra et brugbarheds synspunkt ser ændringer og suppleringer til prototyperne. Brugernes kommentarer og behov fremgår detaljeret af Brugertest resultater. Projektet har i arbejdspapiret for prototypen Bibmobil prototype foretaget valg og fravalg af funktionaliteter i de enkelte tilbud. Nogle af de beskrevne fravalg kan det være relevant at tage op igen for at vurdere dem i forhold til brugernes behov. Det er vigtigt at forholde sig til, at målgrupper ikke kun er spørgsmål om alder, men i lige så høj grad om hvilken type teknologi, brugerne anvender, f.eks. vil tilbud til iphones potentielt kunne være interessant for flere aldersgrupper. Biblioteket på farten Biblioteket på farten er et begreb den første workshop anvendte. Dermed menes brugssituationer for biblioteket alle steder ved hjælp af mobilen. Det er typisk, når man er i gang med indkøb, sidder i bussen, med vennerne etc., og her er det meget forskellige, ofte korte konkrete informationer, deltagerne efterlyser. Det begreb går igen i testene, idet brugerne flere gange henviser til brugssituationer, hvor de er på farten, f.eks. i bussen, i butikker, hos venner... Det er derfor vigtigt at fastholde, at det begreb skal medtænkes i de enkelte tilbud: Kan de bruges på farten vil de være mere relevante for brugerne, end hvis de kræver, at man er hjemme så kan man lige så godt anvende sin PC til de ønskede funktionaliteter. Nedenfor gives en kort oversigt over, hvad der især bør være fokus på for de enkelte tilbud ved en driftsmodning. Hjemmeside for Silkeborg Bibliotekerne Brugerne giver ikke udtryk for, om hjemmesiden er relevant, for dem er den der og dermed forholder de sig naturligt nok mere til brugervenlighed og indhold. Og de koncentrerer sig i høj grad om det indhold, der beskriver de tilbud, de skal teste af. En driftsmodning af den mobile udgave af Silkeborg Bibliotekernes hjemmeside er derfor en bearbejdning af de problemer, brugerne påpeger i Brugertest resultater. Nogle helt konkrete emner, der skal arbejdes med er: Den lange Url til hjemmeside og selvbetjenings- og søgeportal Bearbejdning af navigationen enten ved at præsentere den mere kompakt, men med større skrift eller ved at få den rykket ned i bunden af siden. Grafisk præsentation f.eks. billedopsætning og fontstørrelser Selvbetjening og søgeportal Det generelle indtryk af testene er, at informationerne er blevet for sparsomme i de enkelte præsentationer i forhold til det, brugerne forventer ud fra Silkeborg Bibliotekernes hjemme- Version 1.0 Side 12

13 side for selvbetjening og søgning. Der bør derfor arbejdes videre med indholdet i de enkelte sider i selvbetjenings og søgeportalen ved en driftsmodning. Her er to vigtige områder: Fra søgeresultat oversigten er der i prototypen link til Er materialet hjemme? Med dette link forventer brugerne at komme til en side, hvor de dels får flere informationer om materialet, f.eks. den korte beskrivelse og emneord fra katalogiseringen, men stadig også information om hvorvidt materialet kan reserveres/lånes. Det betyder dels en omdøbning af linket, dels at det skal overvejes at lade linket Hent Bogbid lægges over i siden med mere information. Lånerstatus i Min side skal præsentere reservationer og lån som to selvstændige informationer, så der i alt optræder 3 sider: Mine lån, Mine reserveringer og Mine reserveringer til afhentning og link til disse skal alle (hvis det pladsmæssigt kan lade sig gøre) præsenteres i menu under søgefeltet i siderne. For lån skal det fremgå, hvor mange, der er overskredet, og hvor mange, der er tæt på. Selvbetjening og sms Brugerne fravælger relevansen af Forny, men vil alle gerne have mulighed for en Forny alle som sms. En af brugerne foreslår, om man kunne nøjes med en variation af forny alle, ved at have en forny alle, der skal afleveres denne uge. Derved ville man slippe for at skulle bruge stregkoden, men ville ikke bare forny alle. Find bogen: Bookinfo Skanning af stregkode og efterfølgende informationer om materialet fra biblioteket skal bearbejdes, således at brugerne enten får præsenteret link til selvbetjenings- og søgeportalen til den information, der præsenteres der eller informationerne skal af det bagvedliggende system trækkes ind i selve applikationen. Og informationerne skal også omfatte mulighed for at reservere materialet. Som brugerne giver udtryk for det, er selve rutevejledningen kun relevant, hvis applikationen bliver landsdækkende. Det betyder, at der skal tages hensyn til nogle af de tekniske betragtninger, der beskrives omkring database for koordinater for alle biblioteksfilialer i landet, se Bibmobil prototype. Men har man landsdækkende tilbud, kan man i disse måske indbygge muligheden for vha. brugernes mobiltelefons GPS-koordinater, at give dem rutevejledning til nærmeste bibliotek det kunne f.eks. være supplement til projekt Geotagging, hvor man præsenterer lokaliteter i forhold til emner, forfattere til skønlitterære bøger. Og da flere brugere giver udtryk for, at de gerne ser Find bogen: Bookinfo implementeret til iphone, bør en driftsmodning af dette tilbud også indbefatte implementering til iphone og andre specielle typer smart phones. Version 1.0 Side 13

14 Nyhedsliste Flere brugere har undervejs brug for vejledning Dels til håndtering af favoritter Dels til at forstå søgning og de foreslår derfor en model, hvor vejledningen er der, men kan slås fra, når man har prøvet det. Der burde være en brugsvejledning (som startside på applikationen), men den skulle være til at fjerne igen. Appetit på bøger: Bogbid Fra søgeportalen er der mulighed for at få lydklip som mp3 eller tekst som pdf som inspiration for en fremsøgt bog, mens tilbuddet Appetit på bøger er baseret på Bogbid som tekst på hjemmeside (html). I en driftsmodning af projektet vil det set ud fra brugertestene være mest relevant i begge situationer at kunne tilbyde en Bogbid som både mp3 lydfil og som tekst (html). Det vil give brugerne mulighed for dels at kunne få tilbuddet, når de har en konkret titel eller det vil give dem tilbud om tilfældig inspiration i den lille tid og dermed efterkomme behov til begge brugssituationer. Da der er tvivl om, hvorvidt brugerne kan læse pdf på de gængse mobiltelefoner, vil det være mest optimalt at tilbyde tekst som hjemmeside (html), selv om det betyder internetadgang. Sms til storskærm Hvis man mere generelt vil modne funktionaliteten med at kunne bruge sms input til en hjemmeside, enten den præsenteres på storskærm eller som del af hjemmeside, skal det overvejes og afprøves, hvilke typer emner, som brugere i de forskellige målgrupper vil finde relevante. Dette skal også indtænkes, når det afgøres, hvilke storskærme der skal præsentere de enkelte emner. Download af lydbøger, musik, film Der er ikke tvivl om, at dette vil være relevant at kunne tilbyde brugerne. Men de teknologiske komplikationer omkring rettigheder og udlåns-restriktioner skal først være løst, før det er muligt at tilbyde på en måde, så det kan gøres brugervenligt at foretage download. Fastholdes principper omkring DRM-mærkning o.l. vil det antagelig ikke kunne etableres på ret mange typer mobiltelefoner, idet nogle ældre browsere kan håndtere DRM, men de nyere mobiltelefoners browsere kan ikke. Version 1.0 Side 14

15 Brugertest resultater Til brugerworkshops afholdt tidligt i projektet gav deltagerne udtryk for, at deres overordnede behov (med forbeholdene ovenfor) for mobil enhed er: At kunne bruge mobilen som én enhed i stedet for at have både kamera, mp3, ipod, kalender og evt. pc En del af de forslag som projektet fremlagde for deltagerne betyder, at flere og flere funktionaliteter knyttet til et virtuelt bibliotek vil kunne udnyttes fra mobile enheder og dermed opfylde et behov om én enhed. Brugernes ønsker til fremtidig brug af mobilen afspejler, at de ikke vil have noget imod at bruge avancerede funktioner som internet, GPS og andre teknologier, hvis blot tilbuddet er relevant og billigt. Brugerne går efter tilbuddet og ikke efter teknologien. Generelle emner Brug af hjemmeside contra sms Under testene blev der undervejs snakket om, hvorvidt brugerne ville bruge de forskellige services. Det gav nogle mere generelle kommentarer om brugen af mobiltelefoner. Flere brugere gav under testene udtryk for, at lange sms er er svære at huske, når man lige står og skal bruge dem: Men man skal kunne huske det! Man skal huske hvilken sms kode man skal til at sende ind! En anden bruger fortalte, at man på mange mobiltelefoner vil kunne gemme sådanne som kladde i ens sms håndtering og dermed lette problemet. En bruger havde meget kontante holdninger til brug af hjemmeside på mobile enheder: Tror det mobile web er dødt, fordi apps er hurtigere. Skal man mobil web, skal det være hurtigt, og loadtid vil ikke være acceptabelt. Mange pakker deres web ind i en app for at ligge på App Store. De får HUG af brugerne, og har svært ved senere at relancere deres app som rigtig app fordi tilliden er mistet. Brug af internettet på mobilen Her var brugerne delt: Nogle af dem bruger internettet til alt også på deres mobiltelefon Ja: Meget til alt muligt Flatrate netadgang Telia. Bruger mobilen til at søge efter informationer, f.eks. adresser, hvornår går toget, til underholdning og surfing. Har normalt abonnement. Bruger mest Google og Finansrådet, hvor han læser lange tekster. Version 1.0 Side 15

16 Men flere af dem gav udtryk for, at de af hensyn til både pris og skærmstørrelse hellere vil vente, til de alligevel er ved deres PC: Læser helst ikke større tekster på mobil, så bruger jeg PC. Jeg har ikke så meget brug for internettet, at det ikke kan vente (til jeg kommer til en pc). Tror det er meget dyrt at gå på nettet Netadgang på GPRS (dyrt). Bruger det ikke. Brug af biblioteket og selvbetjening Brugsmønsteret for brugerne er noget forskelligt: To af de yngste brugere har lånerkort til biblioteket, men benytter udelukkende skolebiblioteket, hvis de skal have litteratur til opgaverne. Og en af dem fortæller, at han helst ikke låner bøger, men køber fordi, han gerne vil eje dem. I mellemste aldersgruppe, de unge i uddannelsesforløb, er den ene meget stor bruger af bibliotekets hjemmeside (i Horsens) til selvbetjening og brug af sms-services, mens den anden hellere kommer på biblioteket og kigger efter noget at låne. Vil helst have det på sms - det er jo der man tjekker I den ældste målgruppe, er begge brugerne aktive lånere og udnytter hjemmeside til selvbetjening og sms. Bruger bibliotekets hjemmeside meget: Både PC og mobilt Får påmindelser / reservation på sms. Bruger hjemmesiden til selvbetjening, fornyelse mm (specielt sønnens) Sms til selvbetjening, informationssøgning Et par af brugerne bruger bibliotekernes mulighed med sms-besked for påmindelser og reserveringer til afhentning, men da flere af de andre brugere reelt ikke bruger bibliotekets hjemmeside til selvbetjening, men kommer direkte for at låne eller låner på skolebiblioteket har de ikke behov for den type services p.t. Vil helst have det på sms - det er jo der man tjekker Hjemmesiden Hjemmeside, som dermed er kopi af Silkeborg Bibliotekernes kørende hjemmeside, men med tilrettet mobilt indhold til projektet, kan findes på: Herunder vist som det ses på en PC hhv. en mobiltelefon: Version 1.0 Side 16

17 Brugerne ser positivt på de enkelte sider i hjemmesiden. Bemærk: De brugere, der havde mobiltelefoner med lille skærm, havde ikke internetadgang, og valgte derfor at bruge projektets HTC Hero til at se de enkelte elementer på. Testen viser derfor ikke detaljeret, hvad brugere med meget små skærme ville synes om layout og informationsmængde på deres egen mobiltelefon. En enkelt bruger analyserer hjemmeside og søgeportal, fordi han selv beskæftiger sig med web i dagligdagen. Kommentarerne fra denne bruger er vigtige at have med, selv om de forholder sig kritisk, analytisk til præsentationer mm. Udtalelser af mere generel karakter fra denne bruger, bør derfor indgå i modning af hjemmeside og søgeportal som en mere faglig sparring, men kan ikke opfattes som traditionelle brugbarhedsproblemer. Url til mobilsite Det kunne under testene konstateres, at flere af brugerne havde problemer med at få tastet Url rigtigt ind, så der måtte flere forsøg til før det lykkedes dem at komme på. Version 1.0 Side 17

18 På forhånd har der i projektet været en del snak om de Urls, som den mobile hjemmeside og søgeportalen har og det indgik derfor som del af testen, at få brugernes holdninger til dette. Den lange Url er ok. Adressen er lang. Svært at komme ind. Det er upraktisk med en lang Url, når man skal gå til hjemmesiden på mobil. (logger på med hotspot-kort). Navigation Generelt har brugerne ikke problem med navigation i hjemmesiden Menu foroven jeg ville ikke bruge mobil til at bladre rundt. Kan finde en given underside (bibliotekets ledelse) fra mobil menuen. Men det er tydeligt, at der skal arbejdes med mængden af informationer øverst i de enkelte sider og herunder også navigationsmulighederne i menuen. Åbningstider må gerne fylde lidt mindre. Bedre med link til flere informationer. Menu for oven lidt for lille, ville ikke tro man kan gå ind på den, fordi skriften er så lille. Menuen må gerne fylde lidt mere og blive mere overskuelig. Et par brugere forvirres af afsnittet med links til andre tilbud i projektet Indhold Menuen i bunden forvirrer, tror det er en del af tilbuddet Brugerne synes generelt om hjemmesiden både med hensyn til tekstmængde og opsætning: Flot side af et mobilsite at være. Det er rigtig godt, det fylder ikke for meget, fint delt op. Gode overskrifter. Synes oversigten er mere overskuelig på mobilen end på PC. En bruger navigerer sig uden problemer over i den del af hjemmesiden, som hun normalt kommer på - Det sker - da arrangementer er noget af det hun ville gå efter på mobilen. Men for en avanceret web-bruger vil der generelt ikke være nok interessant at finde på hjemmesiden: Vil ikke blive på siden ret lang tid. Grafisk layout Flot side af et mobilsite at være. Der er stor enighed om, at det er for svært at skelne links i indholdsteksterne, men også navigationernes links ønskes større: Version 1.0 Side 18

19 Søge-link bør være større og hedde Søg- og selvbetjening Links bør være større iphone brugerne er generelt meget fokuserede på at få tilpasninger i hjemmesider til mobiltelefoner specielt til iphone for at kunne udnytte de specielle teknologiske funktionaliteter i disse: Lav speciel styling til iphone Påstand: 85 % af mobilbrugere vil være iphone Omkring brugen af billeder er der delte meninger: Nogle brugere foretrækker helt at undvære billeder for hurtigt at nå ind til de faktuelle informationer de leder efter Billeder bruges ikke på mobil Det gør ikke noget, at der ikke er mange billeder. Mens andre tager det æstetiske med i deres vurderinger: Vil helst have startbillede, hvis jeg skulle vælge. Meget overskueligt godt der er billeder på! Måske skulle der være flere billeder. Hvis billederne står foroven og åbningstiderne nederst, så vil siden blive mere spændende at se på. Relevans Kun en enkelt bruger prøver at navigere sig til andre sider end de, der lige henvises til fra forsiden, hor der kun er vist elementer relevante for projektets test. Brugerne kommenterer heller ikke direkte på relevansen af hjemmesidens specielle mobilformat, men de kommentarer de har omkring brugervenligheden påpeger alligevel nogle holdninger omkring indhold og præsentation, som også har lidt med relevans af hjemmesidens indhold at gøre. Bemærkninger som Det er rigtig godt, det fylder ikke for meget, fint delt op. Synes oversigten er mere overskuelig på mobilen end på PC. Vil ikke blive på siden ret lang tid. viser, at det for dem er meget vigtigt, at sikre, at det, der vises i det mobile format, er kort præcist og nemt at finde hen til og er relevant for dem i brugssituationen, som typisk er på farten. Søgning og selvbetjening Selvbetjeningsportalen er lavet specielt til mobiltelefon, så derfor er der ikke helt de samme informationer i de to præsentationer (hjemmeside og mobil). Funktionaliteten på hjemmesiden kan afprøves ved at bruge søgeportalen direkte som hjemmeside: Version 1.0 Side 19

20 Version 1.0 Side 20

BibMobil brugerundersøgelser

BibMobil brugerundersøgelser 1 BibMobil Brugerworkshop 2009-10-02 BibMobil brugerundersøgelser Workshops 2009 Silkeborg Bibliotekerne sommer 2009 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen BibMobil Brugerworkshop 2009-10-02 2 Indhold

Læs mere

BibMobil Projektrapport

BibMobil Projektrapport BibMobil Projektrapport 2010 1 Styregruppe Hans Jørgensen, Silkeborg Bibliotekerne Hans Lauridsen, Statsbiblioteket Projektgruppe Silkeborg Bibliotekerne: Jørgen Høst, projektleder Hans Jørgensen Karen

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobiltelefoner eller smartphones er i dag hver mands eje. Derfor tilbyder Vordingborg Bibliotekerne nu også diverse

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 22-02-2016 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

BibMobil model. Version 1.0

BibMobil model. Version 1.0 BibMobil model Version 1.0 Indhold Modelarbejdet... 3 Brugerundersøgelsen... 3 Hvad siger brugerne?...3 Konklusioner af brugerundersøgelserne...4 Implementation... 5 Applikation eller hjemmeside...5 Valgte

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Biblioteket på din Smartphone

Biblioteket på din Smartphone Biblioteket på din Smartphone Esben Fjord, udviklingschef, Gladsaxe Bibliotekerne esbenf@gladsaxe.dk Agenda Gladsaxe Bibliotekernes Smartphone projekt Baggrund Processen Partnerskaber App'en Brugernes

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen RAPPORT Mobilt lånerkort Brug af smartphone som låner-id af Mogens Larsen Silkeborg Bibliotek juni 2013 1 Indhold ABSTRACT... 3 BAGGRUND... 4 Selvbetjente biblioteker... 4 TEKNIK... 5 HTML5... 5 Funktionalitet...

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

BibMobil prototype. - Et arbejdspapir for projekt BibMobil. 5. maj 2010. Udarbejdet af projektgruppen

BibMobil prototype. - Et arbejdspapir for projekt BibMobil. 5. maj 2010. Udarbejdet af projektgruppen BibMobil prototype - Et arbejdspapir for projekt BibMobil 5. maj 2010 Udarbejdet af projektgruppen Indhold Om dette arbejdspapir... 4 Brugerundersøgelsen... 4 Implementering... 5 Applikation, hjemmeside

Læs mere

Ændringsønsker Artesis Alpha

Ændringsønsker Artesis Alpha Design/appearance Vi savner den gamle versions mulighed for at indsætte eget logo samt mulighed for at vælge farvetema. Søgeboks og login Manglende overensstemmelse mellem gammel og ny Artesis. Via den

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio... 12 Indstillinger...

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

Testhæfte til test af

Testhæfte til test af Testhæfte til test af www.nyhavnslægen.dk Formål Formålet med at foretage en tænke-højt-test af www.nyhavnslægen.dk efterfulgt af en kortsortering er at afdække, hvad der fungerer og ikke fungerer set

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Læs Komputer for alle på pc en

Læs Komputer for alle på pc en NY SMART TJENESTE TIL PC OG TABLET: Læs Komputer for alle på pc en Nu kan du læse dit Komputer for alle på både pc, tablet og mobiltelefon. Det er helt gratis, og du modtager naturligvis stadig dit trykte

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad og iphone. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad og iphone. Waoo leveres af dit lokale energiselskab QUICK GUIDE Waoo Web TV på ipad og iphone Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din ipad og iphone... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end)

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) Bilag 4 Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) 1. Kvalitetsmålene Kunden ønsker, at websitet skal opfylde følgende kvaliteter, som vi kort uddyber vores tilgang til. Sjovt og originalt

Læs mere

Vejledning i anvendelse af

Vejledning i anvendelse af Vejledning i anvendelse af 1 Indholdsfortegnelse 1. Platforme og tilgang 3 2. Hvordan kommer jeg i gang? 3 2.1. Log ind 3 2.2. Log ind med UNI-Login 4 2.3. Log ind med lånernummer til biblioteket 4 2.4.

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS rediaa s 2 BIBLIOTEKS APPS - PRODUKTKATALOG Introduktion Biblioteket og Bibliotekaren DET MOBILE BIBLIOTEK Én indgang til biblioteket på tværs af kommuner. Uanset

Læs mere

ADMINISTRATIONS MANUAL

ADMINISTRATIONS MANUAL ADMINISTRATIONS MANUAL onmap.dk Administrations Manual Dansk Version 0.1 Side 1 Denne manual beskrive hvordan en race administrator kan opsætte og bruge onmap.dk race protalen til at lave en specialiseret

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Mobile grænseflader tendenser og tjenester

Mobile grænseflader tendenser og tjenester Mobile grænseflader tendenser og tjenester Bibliotek.dk projekt B04A 2009 Mobile grænseflader tendenser og tjenester... 1 Beskrivelse i udviklingsplanen...1 Projekt B04a: Mobil platform... 1 Formål...1

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab QUICK GUIDE Waoo Web TV på Android telefoner og tablets Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din Android... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Forbudt for voksne God mobilstil for tweenz og teenz Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Guidelines og værdier for DDB CMS

Guidelines og værdier for DDB CMS Guidelines og værdier for DDB CMS DDB CMS bygger på visionen om at skabe en fælles og robust ramme for det digitale bibliotek. Det første bibliotek gik i drift på platformen i 2014, og i dag danner platformen

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere