Regnskabsmeddelelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse 2009"

Transkript

1 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009 n Nettoomsætningen for året 2009 som helhed udgjorde SEK mio. ( mio.). n Driftsresultatet for året 2009 som helhed udgjorde SEK 284 mio. (2.946 mio.). n Renset for omstruktureringsomkostninger på SEK mio. (163 mio.) udgjorde driftsresultatet for året som helhed SEK mio. (3.109 mio.). n Resultatet før skat for året som helhed udgjorde SEK mio. (3.640 mio.) og efter skat SEK mio. (2.749 mio.). n Som en del af sammenlægningen blev der foretaget en ekstra udlodning til den svenske stat på SEK mio. Desuden afhændede Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post N.V.-La Poste S.A. Afhændelsen medførte en realisationsgevinst på SEK mio. n Bestyrelsen foreslår udbytte på SEK mio.

2 Indholdfortegelse Vigtige begivenheder i 2009 s. 2 Kommentar fra adm. direktør s. 3 Nettoomsætning og resultat s. 4 Pengestrømsopgørelse s. 5 Finansiel stilling s. 5 Markedsudsigter s. 6 Moderselskabet s. 6 Risici og usikkerhedsfaktorer for koncernen og moderselskabet s. 7 Efterfølgende begivenheder s. 7 Koncernens finansielle rapporter i sammendrag s. 8 Koncernens noter s. 11 Moderselskabets finansielle rapporter i sammendrag s. 18 Moderselskabets noter s. 19 Kvartalsresultater s. 20 Definitioner s. 21 Kort om Posten Norden s. 22 Finanskalender 2010 Den trykte årsrapport på svensk, dansk og engelsk kan bestilles fra Posten Norden AB, SE Stockholm eller på fra den 22. marts Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 14. april 2010 på Posten Nordens hovedkontor i Solna i Sverige. Delårsrapport for januar-marts 2010 offentliggøres 12. maj Delårsrapport for januar-juni 2010 offentliggøres 31. august Delårsrapport for januar-september 2010 offentliggøres 9. november Regnskabsmeddelelse for 2010 offentliggøres i februar Kontaktoplysninger Kommunikationsdirektør Per Mossberg, Chief Financial Officer Bo Friberg, Chef IR Elisabet Johansson, I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse er der udvist den største omhyggelighed. Den svenske tekst er dog gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den danske oversættelse. Vigtige begivenheder i 2009 n 2. februar: Startskud til den historiske sammenlægning af Post Danmark A/S og Posten AB. Ejerne har indgået en aftale om sammenlægning af de to virksomheder. Post Danmark A/S indgår aftale om at sælge sin andel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste til CVC Capital Partners. n 26. februar: Post Danmark A/S og Posten AB s fælles ansøgning om en konkurrenceundersøgelse indgives til Europa-Kommissionen. n 4. marts: Post Danmark A/S øger sin ejerandel i e-boks til 50 %. e-boks, som har godt to millioner brugere og er førende inden for distribution og lagring af elektronisk post, har i år vundet en licitation om en fuldstændig digitaliserings- og kommunikationsløsning til den danske stat. n 21. april: Europa-Kommissionen godkender sammenlægningen. En forudsætning for Kommissionens godkendelse er blandt andet, at der sker en reduktion af markedsandelen på det danske marked for erhvervspakker. n 15. maj: Post Danmark A/S administrerende direktør Helge Israelsen meddeler, at han ønsker at gå på pension. n 24. juni: Den formelle sammenlægning af Post Danmark A/S og Posten AB er på plads, og ledelsen for den nye koncern (Posten Norden) bliver udpeget. n 15. juli: Som en del af sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S sælger Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste til CVC Capital Partners. n 24. august: Ekstraordinær generalforsamling i Posten Norden AB (publ). En fuldstændig koncernbestyrelse vælges. n 28. oktober: GLS erhverver dele af Posten Nordens danske forretning for erhvervspakker i Post Danmark A/S og DPD. Dermed er Europa-Kommissionens forudsætninger for godkendelse af fusionen opfyldt. n 29. oktober: Posten Norden erhverver den belgiske transportvirksomhed EKL. Posten Nordens mission n Med Posten Norden når du frem til den, du vil, rettidigt, sikkert og effektivt. Posten Nordens vision n Posten Norden leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. n Posten Norden udvikler via ejerskab, partnerskab og samarbejde stærke og lønsomme, internationale logistik- og informationslogistikvirksomheder. n Posten Norden er en attraktiv og udviklende arbejdsplads med engagerede og motiverede medarbejdere. n Posten Norden er kundernes miljørigtige valg. 2 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

3 Et acceptabelt driftsresultat, når der tages højde for omstændighederne, væsentlige forbedringer i virksomheden og den hurtige sammenlægningsproces. Koncernen blev stiftet den 24. juni 2009 og konsolideret den 1. juli Oplysningerne for kalenderåret 2009 og alle sammenligningstal er opgjort proforma. n Nettoomsætningen for året 2009 som helhed udgjorde SEK mio. ( mio.). n Driftsresultatet for året 2009 som helhed udgjorde SEK 284 mio. (2.946 mio.). n Renset for omstruktureringsomkostninger på SEK mio. (163 mio.) udgjorde driftsresultatet for året som helhed SEK mio. (3.109 mio.). n Resultatet før skat for året som helhed udgjorde SEK mio. (3.640 mio.) og efter skat SEK mio. (2.749 mio.). n Som en del af sammenlægningen blev der foretaget en ekstra udlodning til den svenske stat på SEK mio. Desuden afhændede Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post N.V.-La Poste S.A. Afhændelsen medførte en realisationsgevinst på SEK mio. n Bestyrelsen foreslår udbytte på SEK mio. Nøgletal Proforma Proforma Juli-dec. Juli-dec. Okt.-dec. Okt.-dec. Jan.-dec. Jan.-dec. SEK mio., hvis ikke andet er angivet Ændring Ændring Nettoomsætning ) ) % ) % Driftsresultat % % Overskudsgrad, % neg 4,4 neg 3,6 0,6 6,3-5,7 Resultat før skat ) % ) % Periodens resultat ) % ) % Pengestrøm fra driftsaktiviteter 640 Egenkapitalens forrentning, %, rullende 12 måneder Soliditetsgrad, %, ultimo perioden Gennemsnitligt antal ansatte ) Nettoomsætningen faldt med 6 %, ekskl. struktur- og valutaudsving 2) Inkl. realisationsgevinst på SEK mio. fra salget af Post Danmark A/S' andel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste. 3) Nettoomsætningen faldt med 5 %, ekskl. struktur- og valutaudsving 4) Nettoomsætningen faldt med 7 %, ekskl. struktur- og valutaudsving Kommentar fra den administrerende direktør Posten Nordens resultat for 2009 afspejler, hvordan lavkonjunkturen og substitutionen har påvirket efterspørgslen efter kommunikations- og logistikydelser. Resultatet viser desuden, at der er behov for hurtigt at kunne tilpasse omkostningerne til lavere indtægtsniveauer. Den faldende omsætning i Posten Norden er primært udtryk for kraftigt vigende brevmængder. De tiltag, som blev iværksat i efteråret 2008 med det formål at tilpasse omkostningerne til de lavere indtægter, gør, at Posten Norden omstændighederne taget i betragtning leverer et acceptabelt resultat. For at kunne takle den fortsatte usikre markedssituation og andre faktorer, som har betydning for vores virksomhed, traf vi i årets løb beslutning om yderligere tiltag. Omstruktureringsomkostningerne på godt en milliard svenske kroner, som har påvirket resultatet for 2009, åbner op for en nødvendig tilpasning af produktionskapaciteten på samtlige forretningsområder, en modernisering af servicenettet og rationaliseringstiltag inden for administrationen. Sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB blev formelt afsluttet for godt et halvt år siden. Vores arbejde siden da har været præget af et højt tempo og gode fremskridt. Indsatsen har samlet sig om at skabe de rette forudsætninger og de bedst mulige arbejdsformer, uden at vi dog af den grund har mistet vores fokus på kunderne, omkostningerne, kvaliteten og medarbejderne. Især glæder det os at konstatere, at vores kunder er blevet mere tilfredse, og at vi gennem forbedrede produktionsprocesser og mere engagerede medarbejdere har forbedret leveringskvaliteten yderligere fra allerede meget høje niveauer. Takket være vores ihærdige indsats for at tilpasse omkostningerne kombineret med vores salg af De Post- La Poste er Posten Nordens finansielle stilling blevet styrket. Opbygningen af Nordens bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i fuld gang. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

4 Nettoomsætning og resultat Januar-december, proforma Nettoomsætning Driftsresultat Driftsresultat renset for omstruktureringsomkostninger SEK mio Ændring Ændring ekskl. struktur & valuta Ændring Ændring Breve Danmark ,9% -8,1% % % Meddelande Sverige ,7% -5,0% % % Informationslogistik ,7% -4,3% n/a n/a Logistik ,4% -9,1% n/a n/a Øvrigt & elimineringer ,0% -12,0% n/a % Posten Nordenkoncernen ,6% -6,9% % % Juli-december 2008, proforma Nettoomsætning Driftsresultat Driftsresultat renset for omstruktureringsomkostninger SEK mio Ændring Ændring ekskl. struktur & valuta Ændring Ændring Breve Danmark ,3% -5,2% % % Meddelande Sverige ,5% -4,6% n/a % Informationslogistik ,8% -3,0% n/a n/a Logistik ,8% -7,2% n/a % Øvrigt & elimineringer n/a n/a n/a % Posten Nordenkoncernen ,8% -5,8% n/a % Oktober-december 2008, proforma Nettoomsætning Driftsresultat Driftsresultat renset for omstruktureringsomkostninger SEK mio Ændring Ændring ekskl. struktur & valuta Ændring Ændring Breve Danmark ,5% -2,6% n/a % Meddelande Sverige ,0% -3,8% n/a % Informationslogistik ,8% -7,7% n/a n/a Logistik ,9% -3,1% % n/a Øvrigt & elimineringer n/a n/a n/a % Posten Nordenkoncernen ,5% -4,7% n/a % Ændring i nettoomsætningen sammenlignet med foregående år Jan.-dec. proforma Juli-dec. Okt.-dec. SEK mio. % SEK mio. % SEK mio. % 2008, proforma Strukturændring -51-0,1% -73-0,3% 3 0,0% Valutaændring ved omregning af udenlandsk nettoomsætning ,4% 522 2,3% 133 1,1% Pris- og mængdeændring ,9% ,8% ,7% Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

5 Januar-december, proforma Nettoomsætningen renset for struktur- og valutaudsving faldt med 7 %. Valutaudsvinget skyldes, at den svenske krone er faldet i forhold til især den danske krone. Salget blev på samtlige forretningsområder påvirket negativt af lavkonjunkturen og den faldende efterspørgsel, som var konsekvensen heraf. Desuden faldt brevindtægterne på grund af substitutionen fra fysisk til elektronisk kommunikation, som er blevet fremskyndet af lavkonjunkturen. Indtægterne fra reklamedistribution (direct mail) faldt, men dog ikke i samme omfang som for det samlede marked for medieinvesteringer. Blad- og avisdistributionen var kendetegnet af et faldende antal udgaver og lavere bladvægt. Markedet for informationslogistik var under pres på grund af vigende priser. Ud over konjunkturnedgangen har også substitutionen haft en negativ indflydelse på mængden af tryksager. Logistikmarkedet præges af overkapacitet og priser, som er under pres. De primære årsager til det faldende driftsresultat er en lavere nettoomsætning og omstruktureringsomkostninger på SEK mio. (163 mio.). Der vil blive gennemført tiltag på samtlige forretningsområder, hvilket igen fører til tilpasninger og effektiviseringer af produktionskapaciteten. Desuden er der indregnet omkostninger til, at man i Sverige er i gang med at overføre serviceydelser fra erhvervspostcentrene (företagscenter) til postbutikkerne (postombud) på grund af en ændret kundeadfærd. Hertil kommer administrative rationaliseringer, som sammenlægningen har åbnet mulighed for. Renset for valutaudsving og omstruktureringstiltag er koncernens driftsomkostninger faldet med 4 % på grund af de allerede gennemførte tiltag. Dette er sket, selv om omkostningerne til pensioner er steget med ca. SEK 400 mio. De større pensionsomkostninger i 2009 skyldes primært, at der i 2008 skete et fald i aktiver tilknyttet pensionsordninger i Postens Pensionsstiftelse. Ved sammenligningen med 2008 skal der tages højde for tilbageførsler i 2008 af pensionsregulering i forhold til den danske stat. Finansielle poster, netto udgjorde SEK mio. (694 mio.). Forskellen sammenlignet med tilsvarende periode året før skyldes primært realisationsgevinsten fra salget af Post Danmark A/S kapitalandel i holdingselskabet MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste. Nettorenteposterne udgjorde SEK -63 mio. (152 mio.), hvilket skyldes det lavere renteniveau. Resultatet efter skat udgjorde SEK mio. (2.749 mio.) Skat udgjorde SEK -25 mio. (-891 mio.). Ud over det faldende resultat skyldes ændringen, at der er anvendt tidligere underskud samt udskudt skat på uudnyttede skattemæssige underskud. Egenkapitalforrentningen udgjorde 20 % (27). Juli-december, sammenligningstal proforma Nettoomsætningen renset for struktur- og valutaudsving faldt med 6 %. Da effekterne af lavkonjunkturen påvirkede resultatet i efteråret 2008, blev faldet 2. halvår 2009 mindre end for året som helhed. Driftsresultatet renset for omstruktureringsomkostninger på SEK mio. (220 mio.) udgjorde SEK 694 mio. (1.233 mio.). Finansielle poster, netto udgjorde SEK mio.(346 mio.). Forbedringen skyldes primært realisationsgevinsten fra afhændelsen af Post Danmarks kapital-andel i MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste. Resultatet efter skat udgjorde SEK mio. (1.037 mio.). Skatten udgjorde SEK 161 mio. (-322 mio.). Oktober-december, sammenligningstal proforma Nettoomsætningen renset for struktur- og valutaudsving faldt med 5 %. Driftsresultatet renset for omstruktureringsomkostninger på SEK mio. (195 mio.) udgjorde SEK 365 mio. (639 mio.). Finansielle poster, netto udgjorde SEK -11 mio.(350 mio.). Forskellen sammenlignet med den tilsvarende periode året før forklares primært af lavere indtægter fra andele i associerede virksomheder. Resultatet efter skat udgjorde SEK -492 mio. (649 mio.). Skatten udgjorde SEK 204 mio. (-145 mio.). Pengestrømme Juli-december Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -640 mio. Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. Afhændelsen af kapitalandel i MIE Group, der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen, påvirkede pengestrømmen med SEK mio. Pengestrømmen fra investeringer i materielle anlægsaktiver udgjorde SEK -773 mio. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK -929 mio. Pengestrømmen er primært påvirket af nedbringelse af lån samt indløsning af ledelses- og medarbejderaktier i Post Danmark A/S. De likvide midler udgjorde primo perioden SEK mio. Sammenlignet med udgangen af perioden julidecember er de likvide midler øget med SEK mio., inkl. kursudsving i likvide midler på SEK -30 mio. Finansiel stilling Alle sammenligningstal er opgjort proforma. Koncernens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2009 SEK mio. ( mio.). Af den samlede egenkapital kan SEK mio. ( mio.) henføres til moderselskabets aktionærer og SEK 91 mio. (27 mio.) til minoritetsinteresser. Pr. 31. december har 99,9 % af minoritetsaktionærerne i Post Danmark A/S benyttet muligheden for at få deres aktier indløst. De aktier, som ikke er indløst, bliver genstand for tvangsindløsning i april Den finansielle nettostilling udgjorde SEK mio. (-11 mio.). Den finansielle nettostilling renset for pensions- Posten Norden Regnskabsmeddelelse

6 relaterade poster udgjorde SEK mio.(-771 mio.). Ændringen i den finansielle nettostilling skyldes salget af MIE Group(De Post-La Poste), hvilket igen afspejler sig i, at de likvide midler er steget med SEK mio. Soliditetsgraden var på 45 % (39). Finansiel nettostilling 31.dec Proforma 31.dec SEK mio Langfristede finansielle aktiver Langfristede tilgodehavender 28 Kortfristede finansielle aktiver 1 1 Likvide midler I alt, finansielle aktiver Langfristede rentebærende forpligtelser Kortfristede rentebærende forpligtelser I alt, finansielle forpligtelser Finansiel nettostilling ekskl. pensioner Pensionsrelaterade aktiver, Langfristede tilgodehavender Pensionsrelaterade forpligtelser, Hensættelser til pensioner Finansiel nettostilling inkl. pensioner Markedsudsigter Efterspørgslen efter kommunikations- og logistikløsninger har været påvirket af den dårlige konjunktursituation og den fortsatte substitution, som har fundet sted i Hertil kommer en igangværende strukturforandring af post- og logistikmarkederne. Logistikbranchen har i flere år oplevet en stigende konsolidering, som giver sig udtryk i, at de store globale aktører bliver stadig mere dominerende. Postmarkedet er som følge af en ændret kundeadfærd blevet en del af et kommunikationsmarked, der udsættes for konkurrence fra både andre aktører og andre kommunikationsformer. Denne situation har på dramatisk vis ændret de langsigtede forudsætninger for at drive postvirksomhed. For Posten Norden indebærer de ændrede forudsætninger dog også betydelige muligheder for vækst. Posten Norden bidrager med et komplet og attraktivt udbud af ydelser til støtte for den stigende handel over internettet. Det drejer sig om både at kunne styre brevog logistikstrømmene hos virksomhederne og at kunne opfylde købernes krav om, at det skal være enkelt og sikkert at få sine bestillinger hjem. Største delen af liberaliseringen af de nationale postmarkeder i Europa skal være på plads ved årsskiftet 2010/2011. En fuldstændig liberalisering ville betyde, at markederne ville blive udsat for konkurrence med ensartede spilleregler for alle aktører. Dette er dog ikke et realistisk scenarie. I stedet må det forventes, at markederne vil blive omfattet af nye regler, der dog vil variere betydeligt fra land til land. De store og i mange tilfælde statsligt ejede aktører risikerer at blive ramt af nye restriktioner, som vil hæmme og begrænse mulighederne for at skabe en lønsom og konkurrencedygtig situation. Vi vil i 2010 være vidner til en fortsat usikker konjunktursituation, hård konkurrence og overkapacitet, ligesom substitutionen og prispresset vil fortsætte. Selv om lavkonjunkturen synes at have nået bunden i efteråret 2009, forventes det at tage sig tid, før aktiviteten i økonomien når op på samme niveau som under den seneste højkonjunktur. For at kunne tage højde for den forventede fremtidige udvikling vil Posten Norden fortsætte arbejdet med at skabe en mere fleksibel omkostningsstruktur på samtlige forretningsområder. Målet er, at Posten Norden i højere udstrækning skal kunne justere den samlede kapacitet efter udsvingene på mængdesiden. En øget omkostningseffektivitet er en forudsætning for at kunne styrke konkurrenceevnen, herunder også i situationer, hvor markedet ikke vokser. Desuden vil arbejdet med at sikre synergier både nye og allerede identificerede blive prioriteret. Moderselskabet Det svenske Näringdepartementet og det danske Transportministerium meddelte den 2. februar 2009, at parterne havde indgået en aftale om sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S i form et joint venture mellem den svenske stat og den danske stat. Ejerne stiftede et nyt selskab, Posten Norden AB, som med virkning fra den 24. juni 2009 blev moderselskab i den fælles koncern. Koncernerne Posten AB og Post Danmark A/S blev konsolideret med virkning fra den 1. juli Sammenlægningen er opgjort i overensstemmelse med den såkaldte carry over-metode, som betyder, at de sammenlagte nettoaktiver er indregnet i overensstemmelse med de tal, der var bogført hos Posten AB og Post Danmark A/S på tidspunktet for sammenlægningen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem den svenske stat og den danske stat. Den svenske stat ejer 60 % af kapitalen, og den danske stat ejer 40 % af kapitalen. Moderselskabet har drevet meget begrænsede aktiviteter og har blot en enkelt ansat, den administrerende direktør/ koncernchefen. Der er ikke indregnet nogen nettoomsætning for perioden, og driftsomkostningerne har hovedsageligt været knyttet til personaleomkostninger til den administrerende direktør samt honorarer til bestyrelse og revisorer. Moderselskabet indregnede en forventet udlodning af udbytte fra Posten AB og Post Danmark A/S på SEK mio. Andre finansielle poster udgjorde SEK -5 mio., ligesom resultatet efter finansielle poster var SEK mio. Der er ikke indregnet likvide midler, ligesom der ikke er foretaget investeringer i materielle anlægsaktiver. Forslag om udbetaling af udbytte Bestyrelsen foreslår udbytte på SEK mio. 6 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

7 Risici og usikkerhedsfaktorer for 1 og moderselskabet Risikostyring i henhold til ERM Både Post Danmark og Posten har i flere år arbejdet struktureret med Enterprise Risk Management (ERM). Det har fælles et fælles grundlæggende princip, at COSO s (Committee of Sponsoring Organization) internationale ERM-referenceramme i højere grad skal være vejledende end bestemmende. Princippet har betydning for det fortsatte arbejde med at etablere et fælles ERM-program for risikostyringen i Posten Norden. I den første fase har det været ambitionen hos Posten Norden at koordinere risikobilleder og udarbejde et risikokort på koncernniveau. I forbindelse med koncernens første fælles delårsrapport, som blev udsendt den 11. november 2009, blev der fremlagt et første fælles risikokort. I den anden fase, som allerede er igangsat, og som vil fortsætte gennem første halvår af 2010, er det ambitionen at skabe en fælles ERM-strategi. Denne strategi skal sikre, at identifikation, prioritering, analyse, bedømmelse, styring og rapportering er baseret på samme grundlag og har udgangspunkt i en række fælles modeller og værktøjer. Moderselskabets og koncernens risici, risikostyring og de faktorer, som kan påvirke virksomheden, er beskrevet i Posten Nordens delårsrapport, som blev udsendt den 11. november Der er ikke indtruffet væsentlige forandringer, som har påvirket de belyste risici. Efterfølgende begivenheder Posten Norden har indgået en aftale med Logica om, at Logica skal overtage udviklingen og forvaltningen af SAP og andre IT-applikationer. Med denne aftale, som løber over fem år, overgår ca. 280 medarbejdere i Posten Norden til Logicas virksomhed i Sverige og Danmark. Logica overtager desuden ansvaret for underleverandørkontrakter, som repræsenterer ca. 150 fuldtidskonsulenter. Initiativet har stor betydning for virkeliggørelsen af en række synergieffekter, der er identificeret på IT-området i forbindelse med sammenlægningen. Bring Citymail, der er ejet af den af den norske stat ejede Posten Norge, som har monopol på sit hjemmemarked, har indgivet stævning mod Posten ved Marknadsdomstolen (Sverige). Bring Citymail har nedlagt påstand om, at Posten skal indstille den rabat, som ydes til kunder med store forsendelser af stangpost (forsorteret post). Den svenske konkurrencestyrelse (Konkurrensverket) afviste sagen i 2009 med henvisning til, at der ikke forelå grunde til at udrede sagen yderligere. Stockholm, den 23. februar 2010 Posten Norden AB (Publ) Lars G. Nordström Administrerende direktør og koncernchef Der er ikke foretaget revisorgennemgang af denne rapport. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

8 Koncernens finansielle rapporter i sammendrag Resultatopgørelse Proforma Proforma Juli-dec. Juli-dec. Okt.-dec. Okt.-dec. Jan.-dec. SEK mio. Note , 2 Nettoomsætning Andre driftsindtægter I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger på materielle og Immaterielle anlægsaktiver Driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat PERIODENS RESULTAT Periodens resultat, som kan henføres til Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie, SEK 0,86-0,24 Totalindkomstopgørelse Juli-dec. SEK mio Periodens resultat Periodens omregningsdifferencer -344 PERIODENS SAMLEDE RESULTAT Periodens samlede resultat, som kan henføres til Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser -7 8 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

9 Balance 31. dec. Proforma 31. dec. SEK mio. Note , 2 AKTIVER Goodwill Andre immaterielle anlægsaktiver Materiale anlægsaktiver Andele i associerede virksomheder og joint ventures Langfristede finansielle aktiver Langfristede tilgodehavender Udskudte skatteaktiver I alt, anlægsaktiver Varebeholdning Tilgodehavende skat Tilgodehavender fra salg Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter Andre tilgodehavender Kortfristede finansielle aktiver 1 1 Likvide midler I alt, omsætningsaktiver I ALT, AKTIVER EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Egenkapital Aktiekapital Indskudt kapital Reserver Overført resultat I alt, egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser I ALT, EGENKAPITAL FORPLIGTELSER Langfristede rentebærende forpligtelser Andre langfristede forpligtelser Hensættelser til pensioner Andre hensættelser Udskudt skat I alt, langfristede forpligtelser Kortfristede rentebærende forpligtelser Leverandørgæld Skyldig skat Andre kortfristede forpligtelser Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter Andre hensættelser I alt, kortfristede forpligtelser I ALT, FORPLIGTELSER I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Information om koncernens sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser - se note 9. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

10 Pengestrømsopgørelse Juli-dec. SEK mio. Note 2009 DRIFTSAKTIVITETER Resultat før skat Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen: Tilbageførsel af afskrivninger iflg. plan Realiseringsgevinst/-tab på solgte anlægsaktiver 65 Realiseringsgevinst ved salg af associerede virksomheder Hensættelser til pensioner 395 Andre hensættelser 752 Andre ikke-likviditetspåvirkende poster -9 Betalt skat 222 Pengestrøm fra primær drift Pengestrøm fra ændringer i driftskapital Forøgelse(-)/reduktion(+), tilgodehavende fra salg 655 Forøgelse(+)/reduktion(-), leverandørgæld -314 Pensioner -530 Andre hensættelser -303 Andre ændringer i driftskapital -847 Ændring af driftskapital Pengestrøm fra driftsaktiviterer 640 INVESTERINGSVIRKSOMHED Investeringer i immaterielle anlægsaktiver -117 Investeringer i materielle anlægsaktiver -773 Investeringer i finansielle anlægsaktiver -11 Erhvervelse af datterselskaber -13 Afhændelse af datterselskaber 36 Afhændelse af associerede virksomheder Salg af finansielle anlægsaktiver 133 Salg af andre anlægsaktiver mm. 27 Pengestrøm fra investeringsvirksomheden FINANSIERINGSVIRKSOMHED Nedbragte lån -440 Ændring af leasingforpligtelser -66 Tilbagekøb af minoritet, Post DK A/S -317 Forøgelse(+)/reduktion(-), andre finansielle forpligtelser -106 Pengestrøm fra finansieringsvirksomheden -929 PERIODENS PENGESTRØM Likvide midler, primo perioden Valutakursforskelle i likvide midler -30 Likvide midler, ultimo perioden Egenkapitalopgørelse Egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer SEK mio. Aktiekapital 1) kapital Indskudt Overført resultat I alt Omregningsreserve Minoritetsinteresse I alt, egenkapital Apportemission Emissionseffekt juli Tilbagekøb af aktier i Post DK A/S Periodens resultat Periodens øvrige samlede resultat Ultimo egenkapital pr. 31. dec ) Antal aktier: , heraf stamaktier: og B-aktier: Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

11 Noter Note 1: Regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er udgivet af International Accounting Standards Board (IASB), samt fortolkninger udgivet af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), således som de er godkendt af Europa-Kommissionen til anvendelse i EU. Desuden finder den svenske årsregnskabslov (Årsredovisningslagen; ÅRL) samt RFR 1.2: Supplerende regnskabsaflæggelse for koncerner fra det svenske Råd for finansiel rapportering (Kompletterande redovisning för koncerner från Rådet för finansiell rapportering) anvendelse. Koncernens regnskabsaflæggelse Koncernens regnskabsmeddelelse er udarbejdet i henhold til IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber samt den svenske årsregnskabslov. Der er anvendt den samme regnskabspraksis og de samme beregningsmetoder i delårsrapporten som i delårsrapporten for januar-september Posten Nordens website, indeholder hele Note 1: Anvendt regnskabspraksis. Note 2: Væsentlige skøn og vurderinger Ved udarbejdelsen af de finansielle rapporter har selskabsledelsen anlagt en række skøn og vurderinger, som har haft betydning for koncernens regnskabsaflæggelse. Disse skøn og vurderinger er foretaget på grundlag af forhold, som var kendte på tidspunktet for rapporternes afgivelse, samt historiske erfaringer og skøn, som efter selskabsledelsens vurdering er forsvarlige efter omstændighederne. De af selskabsledelsen dragne konklusioner ligger til grund for de indregnede tal. Faktiske tal, skøn og vurderinger i fremtidige finansielle rapporter i det kommende år kan adskille sig fra denne rapport på grund ændrede ydre faktorer og nye erfaringer. De for Posten Norden væsentligste skøn og vurderinger er foretaget på følgende områder: PortoforpligtelsE Portoforpligtelsen i Posten Norden beregnes på basis af solgte, men endnu ikke anvendte frimærker. I beregningen af portoforpligtelsen anlægges skøn, som påvirker forpligtelsens størrelse. Dette skøn er baseret på, hvor mange frimærker der er solgt, men stadig ikke anvendt i henholdsvis Sverige og Danmark. For at sikre, at der er tale om rimelige skøn, gennemføres der undersøgelse i både Danmark og Sverige. Hvis der i undersøgelsen konstateres en ændret adfærd hos befolkningen, eller hvis den udvalgte gruppe, som har medvirket i undersøgelsen, ikke har været repræsentativ for befolkningen som helhed, kan det have betydning for forpligtelsens størrelse. Immaterielle aktiver Der anlægges skøn over fremtidige forhold af betydning for at beregne den fremtidige pengestrøm, som bestemmer genindvindingsværdien af goodwill, varemærker og kundeforhold. Genindvindingsværdien sammenlignes med den indregnede værdi af disse aktiver og ligger til grund for eventuelle nedskrivninger og tilbageførsler. De skøn, som påvirker genindvindingsværdien mest, er den fremtidige udvikling i mængder, udvikling i overskuddet, diskonteringsrente og brugstid. Hvad angår de fremtidige ydre faktorer og omstændigheder, kan skønnene blive påvirket på en sådan måde, at de opgjorte værdier af immaterielle aktiver må ændres. Pensionsforpligtelser I den aktuelle beregning af Posten Nordens pensionsforpligtelser foretages en række vurderinger, som har til formål at anlægge rimelige skøn. Blandt de vigtigste skøn skal nævnes diskonteringsrente, fremtidigt afkast på aktiver tilknyttet pensionsordninger, lønudvikling og inflation. Ændrede skøn på baggrund af forandrede ydre faktorer kan påvirke Posten Nordens resultatopgørelse og balance, hvis virkningerne af sådanne ændrede skøn falder udenfor, hvad der kan forventes. Disse ændrede skøn påvirker desuden den anslåede omkostning for det kommende år. En ændring af nettodifferencen mellem afkastrente og lånerente på +/- 0,1 procentenhed medfører under i øvrigt uændrede forhold en resultatpåvirkning på SEK 15 mio. i form af stigende eller faldende finansiel omkostning/indtægt. En ændring af diskonteringsrenten på +/- 0,1 procentenhed medfører under i øvrigt uændrede forhold en resultatpåvirkning på SEK mio. i form af stigende eller faldende amortisering af aktuarmæssige tab. En ændring af henholdsvis inflation og lønudvikling på +/- 0,1 procentenhed medfører hver for sig og under i øvrigt uændrede forhold en resultatpåvirkning på SEK mio. i form af stigende eller faldende amortisering af aktuarmæssige tab. Hensættelser Med omdannelsen af Posten til selskab i Sverige i 1993 er Posten Norden ifaldet en ansvarsforpligtelse (særlige overgangsbestemmelser), som betyder, at visse faggrupper kan vælge at gå på tidlig pension i en alder af 60 eller 63 år. Denne ansvarsforpligtelse er indregnet som en hensættelse i balancen og er beregnet på basis af erfaringen med den andel af personer, som har valgt at udnytte retten til at gå på tidlig pension i henhold til disse bestemmelser. Hvis udnyttelsesandelen ændres, vil gældsforpligtelsen tilsvarende blive ændret. En ændring af udnyttelsesandelen med 5 procent points medfører en resultatpåvirkning på SEK mio. Skat Aktivering af fradrag for skattemæssige underskud er foretaget på basis af forretningsplaner og vurderinger af fremtidige beskatningsbare overskud, som kan udnyttes til fradrag for uudnyttede skattemæssige underskud. Der er foretaget vurderinger af ikke-fradragsberettigede omkostninger og ikke-skattepligtige indtægter i overensstemmelse med de skatteregler, som er gældende i dag. Desuden er der taget hensyn til fremtidige resultater i op til seks år med henblik på at vurdere indregnede skatteaktiver ud fra de aktuelt gældende skattesatser. Eventuelle ændringer af skattelovgivningen i Sverige og andre lande, i hvilke Posten Norden har aktiviteter, samt ændrede fortolkninger og ændret anvendelse af gældende lovgivning kan påvirke omfanget af de opgjorde skatteaktiver og -forpligtelser. Ændrede omstændigheder, som indvirker på de ovennævnte skøn, vil ligeledes påvirke årets resultat. Note 3: Segmentrapportering Posten Nordens inddeling i forretningsområder tager udgangspunkt i den måde, hvorpå Posten Norden ledes og rapporterer til ledelsen. For interne mellemværender mellem forretningsområderne i Posten Norden gælder en markedsbestemt prissætning. Der er ikke frihed til at købe eksternt, hvis en ydelse er tilgængelig internt. Omkostningsfordeling af koncernfælles funktioner sker til kostpris med fuld fordeling af omkostninger. Breve Danmark styrer Posten Nordens brevforretning i Danmark. Forretningsområdet tilbyder landsdækkende brevformidling, herunder distribution af breve og aviser/blade, reklamedistribution samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet. Meddelande Sverige styrer Posten Nordens brevforretning i Sverige. Forretningsområdet tilbyder landsdækkende brevformidling, herunder distribution af breve og aviser/blade, reklamedistribution samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet. Informationslogistik styrer Posten Nordens informationslogistikforretning. Forretningsområdet udvikler, producerer og leverer systemer, ydelser og produkter til effektiv kundekommunikation. Forretningsområdet tilbyder også løsninger inden for mærkning og identifikation. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

12 Logistik styrer Posten Nordens logistikforretning. Dette forretningsområde tilbyder med egen kapacitet og infrastruktur i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien og Holland standardydelser til pakke, palle og ekspres samt forskellige logistikløsninger til systemtransporter, tredjepartslogistik og spedition. I Koncernfunktioner indgår koncernfælles funktioner samt Svensk Kassaservice. Omkostningerne til de koncernfælles funktioner udredes af forretningsområderne. Justeringer og elimineringer omhandler ud over interne elimineringer også virkninger af omregning af pensioner i henhold til IAS 19 personaleydelser til ansatte samt finansiel leasing i henhold til IAS Jul-dec. SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Informationslogistik Koncernfunktioner I alt Justeringer og elimineringer Posten Nordenkoncernen Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto Resultat efter finansielle poster, netto Skat 161 Periodens resultat Aktiver Forpligtelser Investeringer i anlægsaktiver Afskrivninger Årets nedskrivninger Hensættelser (+)/tilbageførsler (-) Jul-dec., proforma SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Informationslogistik Logistik Koncern funktioner I alt Justeringer og elimineringer Posten Nordenkoncernen Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto 346 Resultat efter finansielle poster, netto Skat -322 Periodens resultat Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

13 Forts. note Okt.-dec. SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Informationslogistik Koncernfunktioner I alt Justeringer og elimineringer Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto -11 Resultat efter finansielle poster, netto -696 Skat 204 Periodens resultat Okt.-dec., proforma SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Posten Nordenkoncernen Informationslogistik Koncernfunktioner I alt Justeringer og elimineringer Posten Nordenkoncernen Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto 350 Resultat efter finansielle poster, netto 794 Skat -145 Periodens resultat 649 Posten Norden Regnskabsmeddelelse

14 Forts. note Jan.-dec., proforma SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Informationslogistik Koncernfunktioner I alt Justeringer og elimineringer Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto Resultat efter finansielle poster, netto Skat -25 Periodens resultat Jan.-dec., proforma SEK mio. Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Posten Nordenkoncernen Informationslogistik Koncernfunktioner I alt Justeringer og elimineringer Posten Nordenkoncernen Nettoomsætning, eksternt Nettoomsætning, internt I alt, nettoomsætning Andre driftsindtægter, eksternt Andre driftsindtægter, internt I alt, driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger I alt, driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle poster, netto 694 Resultat efter finansielle poster, netto Skat -891 Periodens resultat Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

15 Note 4: Personaleomkostninger SEK mio. Juli-dec Lønninger og andre ydelser Lovbestemte bidrag til social sikring Pensionsomkostninger Andre personaleomkostninger 127 I alt Specifikation af Pensionsomkostninger Omkostninger til alderspension 951 1) Nettoomkostning til aftalepensioner 92 heraf bruttoomkostning til aftalepensioner 244 heraf opløsninger, aftalepensioner -152 I alt Middeltal, antal ansatte, fra 1. juli til ultimo perioden ) I omkostninger til alderspension indgår amortiseringseffekt af akturmæssige gevinster og tab med SEK 74 mio. Not 5: Andre omkostninger SEK mio. Juli-dec Lokaleomkostninger Hensættelser 1) Terminaludgifter 513 Omkostninger, varer og materiale 858 Indkøbte- IT-ressourcer 671 Andet I alt ) Af det samlede beløb på SEK mio. kan SEK 998 mio. henføres til hensættelser, mens SEK -50 mio. udgør tilbageførsler i forbindelse med personaleafvikling. SEK 57 mio. omhandler øvrige afviklinger, ligesom SEK 5 mio. udgør valutaudsving. Se desuden noten Andre hensættelser, fodnote 1. Omstruktureringsomkostninger udgør SEK mio. og kan henføres til hensættelser på SEK mio., personaleomkostninger på SEK 47 mio. og nedskrivninger på SEK 43 mio. Note 6: Langfristede tilgodehavender SEK mio. 31. dec Indregnet værdi vedrørende afdækkede, ydelsesbaserede alders- og aftalepensionsordninger, efter IAS Indregnet værdi vedrørende afdækkede, ydelsesbaserede sygepensionsordninger, efter IAS Skatteaktiv fra løn i forbindelse med, at pensionsforpligtelserne efter IAS 19 indregnes til et lavere beløb end det beløb, de er bogført til i opgørelsen for juridiske personer i Sverige efter UFR Lønskat, sygepensionsordninger -149 Deposita, leje af ejendomme 12 Elderivater 1 Andet 1 I alt Note 7: Andre hensættelser 2009 juli-dec., SEK mio. 1. juli 2009 Hensættelser Tilbageførsler Opløsninger Omregningseffekt Ultimobalance Omstruktureringstiltag Personaleafvikling, primært tidlige pensioner ) -50 1) ) Andre afviklinger ) -20 2) 74 Sikrede pensionsforpligtelser Lønskat ) -5 5) -33 3) 222 Sikrede pensionsforpligtelser efter IAS ) -22 5) ) 911 Andet Arbejdsskader ) -14 2) 66 Pensionsregulering i forhold til den danske stat ) -24 5) -6 2) Hensættelse til jubilæumsgaver ) -11 2) Andre hensættelser ) I alt, Andre hensættelser ) Heraf kortfristet ) Resultatpåvirkning: SEK mio., hvoraf SEK 998 kan henføres til hensættelser, mens SEK -50 mio. udgør tilbageførsler i forbindelse med personaleafvikling. SEK 57 mio. omhandler andre afviklinger, ligesom SEK 5 mio. udgør valutaudsving mellem indregnede tal i Resultatopgørelse og Balance. Se desuden noten Andre omkostninger. 2) Ændring i forhold til andre resultatposter udgør SEK 444 mio., heraf personaleomkostninger på SEK 381 mio 3) Ændringen er efter IAS 19 ikke indregnet i Resultatopgørelsen 4) En diskonteringseffekt på SEK 1 mio. indregnes i resultatopgørelses finansielle poster. En omregningsdifference på SEK 19 mio. i forbindelse med valutaeffekt indregnes i det samlede resultat. Se Totalindkomstopgørelse - koncernen. 5) Effekten af hensættelser og tilbageførsler indregnes som personaleomkostning Posten Norden Regnskabsmeddelelse

16 Note 8: Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter SEK mio. 31. dec Hensættelse til solgte, men endnu ikke anvendte frimærker 376 Skyldige lønomkostninger 612 Forpligtelser til ferieløn Særskilt lønskat, pensionsomkostninger 3 Bidrag til social sikring 995 Påløbne renteomkostninger 1 Terminaludgifter 620 Finansiel leasing 20 Valutaterminskontrakter 6 Andre poster 577 Ultimobalance Note 9: Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser SEK mio. 31. dec Sikkerhedsstillelser for egne forpligtelser Pant i fast ejendom Kapitalforsikringer til ansatte og tidligere ansatte 130 Pantsatte aktiver 20 I alt Eventualforpligtelser Garantiforpligtelser, PRI 93 Garantiforpligtelser, andre 127 Tvister 1) 104 I alt 324 1) En sag anlagt mod Post Danmark A/S om anvendelse af diskriminerende priser er afgjort af Østre Landsret med Post Danmark A/S som den tabende part. Post Danmark A/S har anket dommen til Højesteret. I tilslutning til denne sag har en konkurrent rejst krav mod Post Danmark A/S om et beløb på ca. DKK 75 mio. Kravet om erstatning bestrides i sin helhed af Post Danmark A/S. Note 10: Væsentlige transaktioner med nærtstående parter Den svenske stat Posten AB har til Post og Telestyrelsen betalt SEK 7 mio. for koncession til at drive postvirksomhed samt SEK 4 mio. for behandling af ubesørgede forsendelser. Posten AB har fra Post- og Telestyrelsen modtaget SEK 15 mio. i handicapbidrag i forbindelse med blindskrift og service til ældre personer i tyndtbefolkede områder. Note 11: Investeringsforpligtelser Pr. 31. december 2009 havde Posten Nordenkoncernen indgået aftaler om anskaffelse af materielle anlægsaktiver. Beløbet udgjorde SEK 102 mio., og der var primært tale om sorteringsudstyr og køretøjer. Note 12: Virksomhedssammenslutninger og -afhændelser Overtagelser EKL Night Express SA Den 30. oktober 2009 overtog Posten Norden den belgiske transportvirksomhed EKL Night Express SA. Overtagelsen betyder, at internationale virksomheder kan tilbydes stærkere logistikløsninger til og fra Norden via Europa. Posten Norden bliver eneejer af virksomheden, der har Belgien og dele af Frankrig som sit hjemmemarked og desuden står for en stor andel af transporterne til det øvrige Europa. Under navnet HIT Belgium skal EKL indgå i Posten Nordens logistikvirksomhed i Centraleuropa, som allerede har aktiviteter i Holland og Tyskland. De to virksomheder har i flere år haft samarbejde om partnerskab i forbindelse med transporter. EKL har hovedkontor og hovedterminal i Eupen i Belgien. EKL har sin største markedsandel inden for de såkaldte in-night-transporter, dvs. leverancer af gods til virksomheder i nattetimerne, især bilbranchen, fremstillingsvirksomheder og reservedelsproducenter inden for landbrug. Transporterne afgår både dag og nat til virksomheder i regionen samt til Norden, hvor godset når frem til Malmø, Oslo, København og Helsinki allerede næste dag. Afhændelser Strålfors Supplies Strålfors AB har pr. 31. juli 2009 indgået en aftale med Wulff-Group i Finland om salg af kontor- og computertilbehørvirksomheden Strålfors Supplies AB med tilhørende datterselskaber i Norge og Danmark. Aftalen betyder, at Wulff-Group overtager 80 % af aktierne og efter 18 måneder de resterende 20 %. Ledende beslutningstagere i Strålfors Supplies bliver tilbudt at købe sig ind i selskabet med op til 20 %. Salget er yderligere et skridt på vejen i den trimningsstrategi, som har været igangsat på forretningsområdet Informationslogistik. I løbet af de 18 måneder, som går, indtil Wulff-Group overtager de resterende 20 %, vil Informationslogistik tilbyde ydelser inden for blandt andet logistik, administration og IS/IT. Disse ydelser vil gradvist og i løbet af perioden blive overtaget af Wulff-Group. Salgsprisen udgør SEK 35 mio., og realisationsgevinsten udgør SEK 0 mio. MIE Group (De Post-La Poste) Med virkning fra 15. juli 2009 har Post Danmark A/S afhændet hele sin kapitalandel på 50 % i holdingselskabet MIE Group S.A. til CVC Capital Partners. Salgsprisen udgør EUR 373 mio. (SEK mio.), og realisationsgevinsten er på SEK mio. Den danske stat Post Danmark A/S har i perioden indbetalt pensionspræmier på SEK 144 mio. til den danske stat for den gruppe tjenestemænd, som blev ansat før tidspunktet for omdannelse til selskab. Desuden er der indregnet SEK 31 mio. i balancen till evt. dækning af pensionsreguleringsforpligtelsen over for samme gruppe. Andre organisationer Postens Försäkringsförening forsikrer Posten Nordens forpligtelser i Sverige til medarbejderes syge- og familiepension i henhold til ITP P. Posten Norden har i perioden indbetalt præmier til foreningen svarende til et beløb på SEK 96 mio. og har modtaget bidrag for et beløb på SEK 5 mio. Andre bidrag fra Postens Försäkringsförening udbetales direkte til forsikringstagerne. Postens Pensionsstiftelse forvalter pensionsforpligtelser i Posten AB, Posten Meddelande AB og Posten Logistik AB. Selskabet kapitaliserer nye pensionsforpligtelser i stiftelsen og modtager godtgørelse for udbetalte pensioner. Kapitalisering har i perioden udgjort SEK 20 mio., og der er ikke modtaget godtgørelse. 16 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

17 NotE 13: Samlet proformaregnskab Proformaregnskabet er udarbejdet for at illustrere, hvordan Posten Norden AB s regnskab ville have set ud, hvis koncernen var blevet stiftet, og kapitalstrukturen var blevet etableret den 1. januar 2008, hvad angår proformaresultatopgørelsen, og den 31. december 2008, hvad angår proformabalancen. Proformaregnskabet har til formål at beskrive en hypotetisk situation og er udelukkende udarbejdet illustrativt for at informere og belyse fakta. Proformaregnskabet har ikke til formål at præsentere den finansielle stilling eller det resultat, som virksomheden faktisk ville have opnået, hvis fusionen var blevet gennemført på de opgjorte tidspunkter. Formålet er heller ikke at præsentere den faktiske finansielle stilling eller virksomhedens resultat i forhold til et givet fremtidigt tidspunkt eller periode. Proformaregnskabet tager udgangspunkt i de opgjorte, reviderede koncernregnskaber for 2008 samt de ureviderede delårsrapporter for første og andet kvartal I proformaregnskabet for Posten Norden AB er resultatopgørelsen og balancen for henholdsvis Posten AB-koncernen og Post Danmark A/Skoncernen lagt sammen, som om sammenlægningen var blevet gennemført den 1. januar Ved sammenlægningen har Posten Norden AB overtaget de opgjorte tal for Posten AB og Post Danmark A/S, idet der ikke er anlagt andre skøn og foretaget andre justeringer end, hvad der kræves for at foretage tilpasning til den overordnede anvendte regnskabspraksis og for at udføre de proformajusteringer, som beskrives nedenfor. Post Danmark A/S kapitalandel på 50 % i MIE Group S.A., der repræsenterer Post Danmarks A/S ejerandel i det belgiske postvæsen De Post N.V.-La Poste S.A., er klassificeret som et finansielt anlægsaktiv, og afkastet er indregnet i finansielle poster, netto under andele af resultater i associerede virksomheder og joint venture. Sammenlægningen er opgjort i overensstemmelse med den såkaldte carry over-metode, som betyder, at de sammenlagte nettoaktiver er indregnet i overensstemmelse med de tal, der var bogført hos Posten AB og Post Danmark A/S på tidspunktet for sammenlægningen. Posten AB har svenske kroner (SEK) som funktionel valuta, mens Post Danmark A/S har danske kroner (DKK) som funktionel valuta. Den fælles koncern har svenske kroner (SEK) som rapporteringsvaluta. Segmentrapportering, proforma Posten Nordens rapportering på basis af segmenter tager udgangspunkt i ledelsens styring af koncernen. Segmenterne, dvs. de enkelte forretningsområder, defineres ud fra ansvar for sortimentet af tjenesteydelser. Post Danmark har ikke defineret segmenter i sin eksterne rapportering. Ved rapporteringen af Posten Norden er resultatet fordelt på forretningsområder i overensstemmelser med det ansvar, som er beskrevet i noten Segmentrapportering. Opdelingen er foretaget på samme måde for samtlige perioder, herunder også proformarapporteringen. Størstedelen af aktiviteterne i Post Danmark udføres inden for rammerne af selskabet Post Danmark A/S. Opdelingen af resultatet er baseret på en kombination af dels en opstilling af de enkelte enheder, dels supplerende interne afregninger, der blandt andet tager udgangspunkt i produktionsstatistik. De øvrige selskaber i Post Danmark er som helhed indregnet under det forretningsområde, i hvilket aktiviteterne forretningsmæssigt er hjemmehørende. Posten har foretaget segmentrapportering i sin eksterne rapportering. Denne rapportering er i stor udstrækning i overensstemmelse med den rapportering, som anvendes for Posten Norden. Postens tidligere driftsområder er som helhed indregnet i forretningsområderne. I Posten Norden pålægges forretningsområderne alle centrale omkostninger med undtagelse af Svensk Kassaservice samt IFRS-justeringer for pensioner og leasing. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

18 Moderselskabet Resultatopgørelse SEK mio. Note 1. dec dec Personaleomkostninger -7 Andre omkostninger -3 I alt, driftsomkostninger -10 DRIFTSRESULTAT -10 Resultat fra andele i koncernvirksomheder Renteindtægter og lignende resultatposter 9 Renteomkostninger og lignende resultatposter -14 I alt, finansielle poster Resultat før skat Skat 4 PERIODENS RESULTAT Balance SEK mio. Note 31. dec AKTIVER Finansielle anlægsaktiver I alt, anlægsaktiver Kortfristede tilgodehavender I alt, omsætningsaktiver I ALT, AKTIVER EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Egenkapital Kortfristede forpligtelser I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Eventualforpligtelser Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

19 Noter Note 1: Regnskabspraksis Moderselskabet anvender som udgangspunkt samme regnskabspraksis som koncernen. De afvigelser, som forekommer mellem moderselskabets og koncernens principper, er foranlediget af visse begrænsede muligheder for at anvende IFRS i moderselskabet på baggrund af den svenske årsregnskabslov (ÅRL), svensk lov om sikring af pensionsforpligtelser (Tryggandelagen) og i visse tilfælde skatteforhold. Selskabet Posten Norden AB blev oprindeligt registreret hos Bolagsverket (Sverige) den 1. december Rapportperioden er 1. december december Andele i datterselskaber, associerede virksomheder og joint venture Andele i datterselskaber, associerede virksomheder og joint venture opgøres i moderselskabet efter kostprismetoden. Udbytte opgøres kun som indtægt i tilfælde, hvor dette kommer fra overskud, som er indtjent efter erhvervelsen. Udlodning, som overstiger disse indtjente overskud, betragtes som en tilbagebetaling af investeringen, hvilket reducerer andelens opgjorte værdi. NotE 2: Finansielle anlægsaktiver SEK mio. 1. dec dec dec. 0 Apportemission 24. juni Indløste minoritetsaktier i Post Danmark A/S 317 Udskudt skatteaktiv 4 Ultimobalance Note 3: Eventualforpligtelser SEK mio. 31. dec Garantiforpligtelser, PRI 740 Garantiforpligtelser for ydelser til datterselskaber 1) 1 I alt 741 1) Pr. 31/ har Posten AB stillet garantier for ydelser til datterselskaber for et beløb på SEK 206 mio. Udbytte Forventet udbytte fra datterselskaber opgøres i de tilfælde, hvor moderselskabet alene har ret til at træffe beslutning om udbyttets størrelse, og hvor moderselskabet har truffet beslutning om størrelsen af udbyttet, inden moderselskabet publicerer sine finansielle rapporter. Personaleydelser Pensionsforpligtelser over for tjenestemænd, som er forsikret gennem pensionsforsikringer, indregnes i moderselskabet som en bidragsbaseret pensionsordning. Øvrige pensionsomkostninger indregnes i driftsresultatet. Finansielle garantier Moderselskabets finansielle garantiaftaler består af forpligtelser til fordel for datterselskaber og joint venture. Finansielle garantier medfører, at selskabet har en forpligtelse til at kompensere indehaveren af et gældsinstrument for tab, som denne måtte ifalde, hvis en skyldner ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse ved forfald i henhold til aftalevilkårene. Ved opgørelse af finansielle garantiaftaler anvendes i moderselskabet RFR 2.2, som er en mindre stram variant af reglerne i IAS 39, når der er tale om finansielle garantiaftaler til fordel for datterselskaber, associerede virksomheder og joint venture-virksomheder. Moderselskabet indregner finansielle garantiaftaler som hensættelse i balancen i tilfælde, hvor Posten har en forpligtelse, som betyder, at betaling formodes at være et krav for opfyldelse af forpligtelsen. Skat I moderselskabet indregnes ubeskattede reserver, herunder udskudte skatteforpligtelser. Segmentregnskab Moderselskabets aktiviteter består af blot en enkelt aktivitet: koncernfunktioner. Posten Norden Regnskabsmeddelelse

20 Kvartalsresultater Proforma SEK mio., hvis ikke andet er angivet Okt.-dec. Juli-sept. Okt.-dec. Juli-sept. Koncernen Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsresultat Overskudsgrad, % neg 2,7 3,6 5,3 Resultat før skat Periodens resultat Egenkapitalens forrentning %, rullende 12 måneder Pengestrøm fra driftsaktiviteter Soliditetsgrad, %, ultimo perioden Gennemsnitligt antal ansatte Breve Danmark Nettoomsætning Breve mm Dagblade Adresseløse forsendelser og lokale nyhedsblade Andet Andre driftsindtægter Driftsresultat Overskudsgrad, % neg 4,0 4,3 6,3 Gennemsnitligt antal ansatte Mængder, mio. producerede enheder Breve mm Meddelande Sverige Nettoomsætning Breve Reklamedistribution Andet Andre driftsindtægter Driftsresultat Overskudsgrad, % neg 5,0 0,0 6,0 Gennemsnitligt antal ansatte Mængder, mio. producerede enheder A-post B-post Adresseløse forsendelser Informationslogistik Nettoomsætning Information Logistics Identification Solutions Supplies Andre driftsindtægter Driftsresultat Overskudsgrad, % neg neg neg 6,7 Gennemsnitligt antal ansatte Logistik Nettoomsætning Standard (Pakke, Palle og Ekspres) ) ) Andet ) ) Andre driftsindtægter Driftsresultat Overskudsgrad, % neg 1,7 neg 1,2 Gennemsnitligt antal ansatte ) Tidligere rapporterede kvartalstal er blevet justeret. 20 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Posten Norden. Delårsrapport januar-september 2009

Posten Norden. Delårsrapport januar-september 2009 xxxxxxxxxxxxxx Posten Norden Delårsrapport januar-september 2009 n Nettoomsætningen udgjorde SEK 32.997 mio. (33.747 mio.). n Driftsresultatet udgjorde SEK 969 mio. (2.503 mio.). n Resultatet før skat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Posten Norden. Delårsrapport januar-marts n Nettoomsætningen udgjorde SEK mio. ( mio.).

Posten Norden. Delårsrapport januar-marts n Nettoomsætningen udgjorde SEK mio. ( mio.). Posten Norden Delårsrapport januar-marts 2010 n Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.918 mio. (11.779 mio.). n Driftsresultatet udgjorde SEK 532 mio. (601 mio.). n Resultatet før skat udgjorde SEK 542 mio.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Posten Norden. Delårsrapport januar-juni n Nettoomsætningen udgjorde SEK mio. ( mio.)

Posten Norden. Delårsrapport januar-juni n Nettoomsætningen udgjorde SEK mio. ( mio.) Posten Norden Delårsrapport januar-juni 2010 n Nettoomsætningen udgjorde SEK 21.149 mio. (22.775 mio.) n Driftsresultatet udgjorde SEK 793 mio. (690 mio.) n Resultatet før skat udgjorde SEK 796 mio. (894

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi Ny kurs for PostNord Årsregnskab 211 Ny koncernstrategi 23.2.212 Web Et tilfredsstillende resultat for 211 Nettoomsætning og overskudsgrad 5 4 3 1 8 6 Nettoomsætningen faldt med 5% til SEK 39.466 mio.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

PostNord AB (publ) Delårsrapport januar-marts 2011

PostNord AB (publ) Delårsrapport januar-marts 2011 PostNord AB (publ) Delårsrapport januar-marts 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918 mio.). Renset for valutaudsving faldt nettoomsætningen med 3%. Driftsresultatet udgjorde SEK 420 mio.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016 Gustav Adolfs Gade 14, 1. 2100 København Ø CVR-nr. 36555076 Årsrapport for 2016 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2017 Claus Ewald

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.033 mio. (9.999 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 203 mio. (100 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere