Nyt fra Sprogcenter Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Sprogcenter Horsens"

Transkript

1 Nr. 1 - November 2004 Nyt fra Sprogcenter Horsens Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1

2 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel SprogcenterNyt Indhold SprogcenterNyt Nr. 1 - November 2004 SIDE 3 Leder Nyt fra Sprogcenter Horsens SIDE 4-5 Danish Crown-succesen Forsiden: Kursister i studieværkstedet på Sprogcenter Horsens Udgiver: SprogcenterNyt udgives af: Sprogcenter Horsens Holmboes Alle Horsens Tlf Fax Ansvarshavende Redaktør: Forstander Lene Glyngø Redaktion: Lene Glyngø Karin H. Ellebye Kasper Nielsen Kirstin Jacobsen Susanne P. Juhl Sigrid Hasling SIDE 6 Hvor blev de af SIDE 7 Kort om sprogcentret SIDE 8-9 Modultest og afslutttende prøver SIDE Mød vores kursister SIDE Studieværkstedet på Sprogcenter Horsens SIDE Kursister på ekskursioner SIDE 16 Her Þnder du os Oplag: 1000 eksemplarer Produktion: Sprogcenter Horsens Tryk: GraÞsk Forum, Horsens A/S Udgivelsestidspunkt: November Fremover udkommer SprogcenterNyt halvårligt i april og oktober 2

3 Leder: SprogcenterNyt Et nyt blad har set dagens lys! Et blad, der fortæller om de aktiviteter, der foregår på Sprogcenter Horsens, og om alle de kursister, der arbejder hårdt på at få et godt fundament i det danske samfund. SprogcenterNyt kommer fremover til alle vores samarbejdspartnere to gange om året, i april og oktober. Vi håber, I vil tage godt imod det og læse det med interesse. Dette første nummer bærer præg af, at den nye sprogcenterlov har et års fødselsdag. Den nye lov har været én af de største lovreformer, som sprogcentrene har været igennem. Knap et år efter står vi med spæde erfaringer med nyheder som:! Modulprøver! Fleksibel undervisning! Individuelle læringsplaner! Den fri konkurrence! Resultatøkonomi I dette nummer sætter vi bl.a. fokus på hele prøvesystemet, og i de kommende numre vil vi arbejde os ned gennem listen. Hvilke nyheder har bidraget positivt til løsningen af integrationsopgaven, og hvilke barrierer møder vi? Den nye lov har også betydet en revision af vores hjemmeside. Se selv hvor ßot den er blevet på: Rigtig god læselyst! Lene Glyngø Forstander S P R O G C E N T E R N Y T 3

4 Danish Crown-succesen I maj 2004 blev 28 glade og stolte ßygtninge og indvandrere fastansat på Danish Crown i Horsens. For 26 mænd og to kvinder fra forskellige lande var arbejdslivet som slagteriarbejdere i Horsens begyndt. Med dette projekt blev Danish Crown vinder af Integrationsprisen Dommerkomiteen lagde vægt på,»at den systematiske indsats, hvor deltagerne tilbydes fast job, såfremt de gennemfører det skræddersyede forløb, giver den høje succesrate«. Danish Crown er også indstillet til Den europæiske Integrationspris med samme projekt. Starten Den 15. december 2003 mødte 39 spændte ßygtninge og indvandrere op på Sprogcenter Horsens for at starte på en uddannelse som slagteriarbejdere. Det var bygningen af det nye, store slagteri ved motorvejen nord for Horsens, som betød at Danish Crown havde brug for nye medarbejdere. En af de grupper, man valgte at satse på, var ßygtninge og indvandrere. Horsens og Odder Kommuner fandt derfor 39 personer på kontanthjælp eller integrationsydelse, som blev henvist til uddannelsen. Danish Crown-kurset Kurset var bygget op som en tretrinsraket. Første del bestod af et afklaringsforløb på to uger for at få belyst, om kursisterne havde de nødvendige dansksproglige forudsætninger, om slagteriarbejde var noget for dem, og om de havde helbredet til det. Afklaringsforløbet betød, at otte personer forlod kurset. Tilbage var 31, som i begyndelsen af 2004 fortsatte på kursets 2. del. Brobygningsforløbet Slagteriuddannelsen Kursets sidste del varede i 14 uger. Undervisningen blev varetaget af Slagteriskolen i Roskilde, instruktører fra Danish Crown og dans klærere fra Sprogcenter Horsens, og det indeholdt to kompetencegivende slagtekurser og dansk. Danskundervisningen fungerede som den nødvendige sproglige støtte til slagteriskolens undervisning. På denne del af forløbet var der ikke noget frafald. Succesen Den 13. maj sluttede kurset. Alle 28 personer bestod de tre afsluttende eksamener. Den 14. maj 2004 blev 28 glade og stolte ßygtninge og indvandrere fastansat. For de 26 mænd og to kvinder, heraf 13 irakere, fem tyrkere, tre eksjugoslaver og syv fra forskellige andre lande - 21 personer med en kort skolebaggrund og syv med en mellemlang - var arbejdslivet som slagteriarbejdere på Danish Crown i Horsens begyndt. Forløbet foregik i et samarbejde mellem Horsens Kommune, AOF Horsens, Roskilde Slagteriskole og Sprogcenter Horsens. Næste trin var et brobygningsforløb på Þre uger, hvor kursisterne Þk oparbejdet de nødvendige dansksproglige forudsætninger i form af alment dansk og slagteridansk, Þk kendskab til Danish Crown som arbejdsplads, blev stærkere i kraft af fysisk træning og blev forberedt på det kollegiale samarbejde på arbejdspladsen. Under brobygningsforløbet forlod tre personer kurset. Tilbage var 28, som startede på slagteriuddannelsen. 4

5 Vejen til succes Danish Crown-forløbet er et eksempel på et vellykket integrationsprojekt. For at belyse, hvorfor det gik så godt, har SprogcenterNyt talt med nogle af de centrale personer i projektet. Hans Karpinski, fabriksmester (Danish Crown) - Kurset er forløbet rigtig godt og det har været meget spændende at følge. Jeg var lidt skeptisk i starten på grund af sprogvanskelighederne. Mange af deltagerne kunne ikke tale eller forstå ret meget dansk. Men da jeg, efter at de havde haft Þre-fem ugers intensiv danskundervisning, havde dem til individuelle samtaler, havde de gjort store fremskridt og var blevet rigtig gode til dansk. Kursisterne har været meget motiverede, og da vi nåede til slagteriskoleforløbet, havde instruktørerne svært ved at holde dem tilbage. De ville have fat i kødet og skære. Fra venstre ses projektleder Elsebet Bjergfelt, AOF Horsens, fabriksmester Hans Karpinski og lærer Charlotte Sørensen, Sprogcenter Horsens Michael Nielsen, instruktør på skærekurset - Det har været en ren fornøjelse. De har alle sammen haft gejsten. De har været motiverede, fordi de vidste, at der var et mål nemlig en fastansættelse på slagteriet. Og 28 ud af 31. Det er meget ßot, at en så stor procentdel gennemfører kurset. Esam Hassan, deltager på kurset - Jeg har altid gerne villet have en uddannelse og et fast arbejde. Og jeg er glad for den mulighed, jeg har fået her. Det var hårdt i starten, hvor vi i dansktimerne lærte om Danish Crown. Men jeg synes, vi har fået god hjælp til at gennemføre det. Da vi begyndte på slagteriskolen, gik det da også meget bedre. Charlotte Sørensen, dansklærer (Sprogcenter Horsens) - Kursisterne var meget motiverede. De har virkelig knoklet hårdt for at lære dansk. Det tætte og konkrete samarbejde mellem lærerne fra sprogcentret, slagteriskolen og instruktørerne har gjort forløbet helt unikt. Dansklærerne har deltaget i skæringspraktikken, i produktionsafdelingen og i slagteriskolens teoriundervisning og Danish Crown-instruktørerne har deltaget i danskundervisningen. På den måde har det været muligt at løse problemer undervejs og følge op på forståelsesproblemer med det samme ved skærebordet, i teorilokalet og efterfølgende i danskundervisningen. Lene Glyngø, forstander (Sprogcenter Horsens) - Jobgarantien har gjort underværker i dette forløb. Virksomhedens ønske om, at dette skulle lykkes, har været tydeligt for kursisterne fra første dag. At 28 kunne gennemføre de kompetencegivende kurser, havde vi aldrig selv turdet håbe på. Af Kasper Nielsen, lærer 5

6 Hvor blev de af - hvordan går det med kursisterne, efter de har forladt sprogcentret I efteråret 2003 lavede Sprogcenter Horsens med tilskud fra Integrationsministeriet en undersøgelse af sprogcentrets tidligere kursister. To år efter de forlod sprogcentret med en afgangsprøve, blev 29 personer interviewet om deres oplevelse af undervisningen og om, hvad de laver nu. Godt rustede De tidligere kursister er generelt glade for deres tid på skolen. 90% er tilfredse med undervisningen. Flertallet mener, at sprogcentret har rustet dem tilstrækkeligt m.h.t. dansk til at klare sig på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og som samfundsborgere. Flere kursister fra afrikanske, mellemøstlige og asiatiske lande føler dog, at de er blevet for dårligt rustet m.h.t. viden om arbejdsmarkedsforhold, samfundsforhold og dansk kultur. Hvad laver kursisterne To år efter sprogcentret er de ßeste kursister enten i arbejde eller i gang med en uddannelse. 30% er i ustøttet arbejde, 10% i støttet arbejde, og 30% er under uddannelse. Tilbage er en restgruppe på 30% uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Igen viser det sig, at det er sværest for folk fra Afrika, Mellemøsten og Asien. Bedre til dansk 75% mener, at de er blevet bedre til dansk, siden de forlod sprogcentret, og 25 % oplever, at de er blevet dårligere. Blandt dem, som er i ustøttet arbejde eller i gang med en uddannelse, mener 90%, at de er blevet bedre til dansk. Blandt folk, som ikke er i arbejde eller uddannelse, og folk i støttet arbejde, ligger tallet mellem 30 og 40%. Hvordan er kursisterne kommet videre De tidligere kursister har typisk fundet et arbejde eller en uddannelse på eget initiativ. 85 % har selv søgt eller er kommet i gang via familie og venner, og 15% er kommet i gang med hjælp fra kommunen eller AF. Se undersøgelsen på Hvad har vi lært af undersøgelsen SprogcenterNyt har bedt tre af de personer, som har været med til at lave undersøgelsen, fortælle, hvad der især har gjort indtryk på dem. Lene Glyngø, forstander på Sprogcenter Horsens - Undersøgelsen har vist os, at der generelt er stor tilfredshed med undervisningen. Men der er også noget, vi skal arbejde mere med. Vores kursister fra Mellemøsten, Asien og Afrika føler ikke, at de kan nok, når det gælder kendskab til dansk kultur og samfundsforhold. Den del af undervisningen bliver vi nødt til at opprioritere. Torkill Jensen, formand for UEM og forfatter til undersøgelsesrapporten - Det danske samfund er meget lukket for mange af kursisterne. 25% oplever, at de er blevet dårligere til dansk i tiden efter sprogcentret. Mange har slet ikke kontakt med danskere. Det må vi danskere gøre noget ved. Skal integrationen lykkes, er det jo nødvendigt, at den enkelte får øvelse i det talte sprog og samtidig får et indtryk af normer og holdninger i det samfund, de skal integreres i. Undersøgelsen viser også, at ßygtninge og indvandrere, der får job, i høj grad skaffer det selv. Det er naturligt nok. Når man skaffer job selv, gør man det ofte via sit netværk. Flygtninge og indvandrere uden et dansk netværk har et handicap, når de skal orientere sig om jobmuligheder. Kasper Nielsen, lærer og interviewer på undersøgelsen - Motivationen spiller en stor rolle for sprogindlæringen. Jeg talte f.eks. med en mand, som siden sprogcentret havde arbejdet på en fabrik sammen med mange landsmænd. Hans sprog var blevet dårligere i tiden efter danskundervisningen, men det havde ikke generet ham. Kort før vores samtale var hans kone og lille barn blevet udvist af Danmark. I sin kamp mod myndighederne oplevede han nu, at hans dansk var utilstrækkeligt, og derfor havde han meldt sig på et aftenskolekursus. Nu ville han lære dansk. Af Kasper Nielsen, lærer 6

7 Kort om Sprogcentret Vidste du at: - ca. 800 kursister hvert år modtager danskundervisning af kortere eller længere varighed på Sprogcenter Horsens. - der er ca. 75 nationaliteter repræsenteret på sprogcenteret. de seks største nationaliteter i 2004 er: Irak 17% Afghanistan 11% Bosnien-Herzegovina 11% Tyrkiet 9% Sri Lanka 8% Iran 6% - fraværet er 16,7 % mod 20% på landsplan. - kursisterne fordeler sig således på de tre uddannelser: Danskuddannelse 1 18% Danskuddannelse 2 49% Danskuddannelse 3 33% - 70% af kursistgruppen er under 40 år. - 62% er kvinder. Kursisterne er: - henvist af deres kommune (60%) - af Arbejdsformidlingen (7%), - selvforsørgende (33%) Sidste frist for `gamle udlændinge Alle udlændinge, der er kommet til landet gennem årene, og som endnu ikke har gennemført en danskuddannelse, har som en overgangsordning fået en frist på tre år til at gennemføre en danskuddannelse med offentlig Þnansiering. Efter 2007 må de udlændinge, der ikke har nået at benyttet sig af tilbudet, regne med selv at skulle betale for uddannelsen, idet statstilskuddet til kommunerne herefter bortfalder. Sprogcentret har taget initiativ til en informationskampagne om overgangsordningen, for at så mange som muligt får dette tilbud i tide. I modsat fald frygter vi, at mange udlændinge vil få problemer på grund af mangelfulde danskkundskaber. De risikerer at miste mulighederne på arbejdsmarkedet og på længere sigt at blive afvist ved ansøgning om statsborgerskab. Vores bestyrelse Sprogcenter Horsens er en selvejende institution med en bredt sammensat bestyrelse, som består af 5 valgte medlemmer samt en repræsentant for kursistgruppen og lærergruppen. Bestyrelsesformand er: Torkill Jensen, Vangevej 44, 8700 Horsens, tlf På billedet ses bestyrelsen. Fra venstre: Erol Kamaran (kursistrådsformand), Elise Gerstrøm, Karsten Bjerregaard, Ernst Olsen, Else Julie Nordvig (lærerrepræsentant), Torkill Jensen, Lene Glyngø (forstander), Per Andersen. Undervisningen De ßeste kursister får undervisning 20 lektioner om ugen, enten om formiddagen eller om eftermiddagen. Der er desuden aftenhold med seks ugentlige lektioner. Endelig kan vi tilrettelægge individuelle forløb, hvor undervisningen kombineres med praktik, arbejde eller anden uddannelse. Formiddag: kl Eftermiddag: kl Aften: kl (ti.+to.) 7

8 Modultest og afsluttende prøver Den 1. januar 2004 trådte en ny lov om danskundervisning af voksne udlændinge i kraft. De hidtige tre»spor«blev omdøbt til danskuddannelser, og hver danskuddannelse blev delt op i seks moduler, der skal afsluttes med en test. Modultestene udsendes centralt fra Integrationsministeriet og afholdes internt på sprogcentrene. Hver danskuddannelse afsluttes med en prøve: Prøve i Dansk 1 efter danskuddannelse 1 Prøve i Dansk 2 efter danskuddannelse 2 Prøve i Dansk 3 efter modul 5 på danskuddannelse 3. Studieprøven efter modul 6 på danskuddannelse 3. Modultest Hver modultest består af 2-5 opgaver i de Þre færdigheder: læsning skrivning lytning mundtlig kommunikation På Sprogcenter Horsens gennemføres der modultest en gang hver måned, og datoerne bliver fastlagt ved hvert semesters begyndelse. En lærer fra hver danskuddannelse er udnævnt til tester og har ansvaret for at afholde testene på den pågældende uddannelse. I første halvår af 2004 gennemførte vi 237 modultest, og heraf var 25 ikke bestået. Det giver en dumpeprocent på 10,5. Erfaringer Modultestene er et nyt element i undervisningen i dansk for udlændinge, og de er blevet modtaget med en del skepsis. De hidtidige erfaringer viser imidlertid, at kursisterne generelt er glade for at blive testet - testene giver status, styrker motivationen og gør undervisningssystemet mere gennemskueligt. Derudover hjælper testene med til at afdække den enkelte kursists svagheder og indgår på den måde som et vigtigt element i planlægningen af den individuelle undervisning. Modultest Det har været en stor organisatorisk udfordring for sprogcentrene at få det nye testsystem til at fungere. Integrationsministeriet har ßere gange måttet forenkle retningslinierne for testafholdelsen, fordi de administrative og tidsmæssige omkostninger for sprogcentrene var for store. Der er dog også malurt i bægeret: som nævnt er det meget tids- og mandskabskrævende at gennemføre testene - den længste test tager omkring tre timer - og ikke alle opgaverne har vist sig at være lige hensigtsmæssige. I de ßeste klasser er der kursister på forskellige moduler, så det stiller store krav til planlægningen at forberede kursisterne på modultestene - og samtidig at undgå, at testforberedelsen bliver et alt for dominerende element i undervisningen. Desuden er testene på nogle punkter dårligt afstemt med de krav, der stilles til de afsluttende prøver. Men alt i alt betyder modultestningen en opkvaliþcering af danskuddannelserne. Det uhensigtsmæssige ved testene må for størstedelens vedkommende betegnes som børnesygdomme, som en yderligere gennemarbejdning og udvikling af opgavetyperne vil kunne udrydde. 8

9 Modultest og afsluttende prøver fortsat Positivt Modultest For undervisningen Testene afdækker kursisternes svagheder fastholder fokus på vigtige basale færdigheder målretter undervisningen styrker projekt- og emnearbejde Alle kan melde sig til en sprogprøve som selvstuderende mod at betale et gebyr på 1000 kr. til det prøveafholdende sprogcenter. Prøvedeltagelsen er gratis for de kursister, der følger undervisningen på et af de prøveforberedende moduler. Ved prøveterminen maj/juni 2004 blev der eksamineret i alt 67 personer på Sprogcenter Horsens i Prøve i Dansk 2 og 3. Det gav følgende resultater: Sprogprøver maj-juni 2004 For kursisterne Testene gør danskuddannelserne mere gennemskuelige styrker motivationen giver status til uddannelserne Problematisk Prøve Antal deltagere læseforståelse Karaktergennemsnit skriftlig fremstilling lytteforståelse og mundtlig kommunikation risiko for at testforberedelsen fylder for meget i undervisningen besværlig administration meget tids- og mandskabskrævende at gennemføre testene de enkelte testopgaver er ikke altid hensigtsmæssige, specielt ikke på DU1 testene er dårligt afstemt med de afsluttende prøver PD2 40 (17selvstuderende) PD3 27 (7selvstuderende) 8,5 7,4 9,1 7,7 7,5 9,1 De afsluttende prøver Der har eksisteret afsluttende, statskontrollerede prøver i dansk for udlændinge som afslutning på danskuddannelse 2 og 3 siden 1999, så det er kun Prøve i Dansk 1, der er en egentlig nyskabelse. De afsluttende prøver afholdes to gange om året - i maj/juni og november/december. Opgaverne i skriftlig dansk og læseforståelse bliver rettet af en beskikket censor (udpeget af ministeriet) og af kursistens egen lærer. Prøverne i mundtlig dansk bliver bedømt af en censor fra et andet sprogcenter og af kursistens egen lærer. Der gives karakterer efter 13-skalaen. Ved ansøgning om dansk statsborgerskab kræves der dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber af ansøgeren. Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven bestået med et gennemsnit på 6 eller derover opfylder dette dokumentationskrav. Prøvebevis for Prøve i Dansk 2 Af Tove Fleischer, viceforstander 9

10 Mød vores kursister Khadija Akbare, ßygtning fra Afghanistan, Virksomhedshold i Ry Jeg er 34 år. Jeg har været i Danmark i halvandet år. Jeg har otte børn fra Þre til 14 år. Jeg har aldrig arbejdet eller gået i skole i Afghanistan. Jeg har lært dansk i et år. Jeg går til dansk to dage om ugen i Ry. Vi bliver undervist på Pressalit. Vi lærer almindeligt dansk, men vi lærer også det sprog, vi skal bruge i vores praktik. Når man aldrig før har lært at læse og skrive, er det svært. Tre dage om ugen er jeg i praktik i Kvickly i Ry. Jeg arbejder i bageriet. Det er jeg meget glad for. Jeg laver lagkager, ælter dej og bager pizzaer. Efterhånden laver jeg alt, hvad mine danske kolleger laver. I begyndelsen var jeg lidt genert, men nu snakker jeg meget, fordi jeg gerne vil lære dansk. Min chef siger, at jeg snakker mere end jeg arbejder. Men det er kun for at drille. Pedro Bresso, Udvekslingsstudent fra Brasilien, Begynderhold i Horsens Jeg er 18 år og går i gymnasiet i Brasilien. Jeg vil gerne være ingeniør. Jeg har været i Danmark i to måneder og bor hos en dansk familie i Juelsminde. Jeg har valgt at studere i Danmark i et år, fordi jeg vil lære en ny kultur og en ny livsmåde at kende. Jeg har valgt at lære dansk, fordi jeg gerne vil snakke med mine venner og udnytte mit år her. Jeg går i en begynderklasse, hvor vi lærer et dansk sprog, vi kan bruge til hverdag. I min klasse er vi 15 kursister fra 14 forskellige lande. Vi snakker meget, læser bøger på dansk og skriver lidt. Det tager to til tre år at blive færdig. Bagefter kan vi komme på uddannelser sammen med danskere. Det er Þnt at gå i en begynderklasse, fordi vi har de samme spørgsmål og kan hjælpe hinanden med at lære dansk. Vasulathdevy Muthiah, Flygtning fra Sri Lanka, Danish Crown hold i Horsens Jeg har gået i skole i ni år i Sri Lanka. Jeg ßygtede til Danmark, fordi der var meget krig i mit hjemland. Jeg kom til Danmark i Jeg har gået på Sprogcenter Horsens i tre år. Jeg sluttede med en Almenprøve 1. Bagefter gik jeg på kursus et år og var tre gange i praktik forskellige steder. Jeg har arbejdet et år og tre måneder. Jeg har arbejdet med rengøring og på et renseri. Jeg har ikke fået fast arbejde. Nu går jeg på slagterikursus. Kurset varer ca. seks måneder. Jeg vil gerne lære mere sprog, og jeg vil gerne lære, hvordan man arbejder på et slagteri. Jeg vil gerne have fast arbejde og tjene penge. Jeg er meget glad for slagterikurset og mine gode kolleger. 10

11 Kwanjai Phuangjan Jensen, dansk gift, danskuddannelse 1 i Horsens Jeg er 32 år og kommer fra Thailand. Jeg er gift med en dansk mand, som jeg mødte i Thailand. Vi blev gift i januar 2003 og jeg ßyttede til Danmark tidligt på sommeren. Jeg startede på Sprogcenter Horsens i august 2003, og jeg er meget glad for at gå i skole og lære dansk. I Thailand har jeg kun gået i skole i to år, da jeg var otte til ti år gammel. Det er ikke så svært at forstå eller læse dansk, men det er meget svært selv at tale dansk. Dansk udtale er meget vanskelig for mig. Jeg går på danskuddannelse 1 og går også til ekstra udtaletræning to gange om ugen. Miralem Galic, ßygtning fra Bosnien, prøveforberedende aftenhold i Horsens Jeg hedder Miralem Galic, og jeg kommer fra Bosnien. Jeg kom til Danmark i Jeg er elektronikmekaniker og arbejdede i mange år med medicinsk udstyr på et stort hospital i Banja Luka. Jeg arbejder på EJ Badekabiner i Hedensted. Vi er mange fra Bosnien og Kosovo. En stor del af samtalerne foregår derfor på serbokroatisk. Men når jeg taler med min chef eller en af kontrollørerne er det på dansk, og vi taler altid dansk, hvis der er en dansker tilstede. Jeg er sikker på, at vejen til god integration går gennem arbejde og gode danskkundskaber. Jeg ønsker at kunne kommunikere frit med danskerne, og derfor går jeg til dansk to aftener om ugen. Jeg er selvfølgelig træt om aftenen, men jeg vil lære dansk og afslutte med en prøve, så jeg kan søge om dansk statsborgerskab. Victor, landbrugspraktikant fra Ukraine, Landbrugshold i Odder Jeg hedder Victor Robeiko, er 25 år, og kommer fra Ukraine. Jeg har været i Danmark i Þre måneder. Jeg er i gang med en landbrugsuddannelse i Ukraine. Som et led i min uddannelse er jeg nu i praktik hos en dansk landmand. Der passer jeg grise hver dag og lærer om dansk landbrug. Efter halvandet år skal jeg tilbage til Ukraine og studere i tre år mere.det har altid været en drøm for mig at opleve et af de Skandinaviske lande, så jeg var glad, da det lykkedes at komme til Danmark. To aftener om ugen går jeg til danskundervisning. Jeg vil gerne lære dansk, så jeg kan snakke med de mennesker, jeg møder her. I undervisningen lærer jeg om præsentation, hverdagsliv, landbrug, fritid og meget mere. 11

12 Rikke Gawinski Shiva Mohamedi Rie Gert Nielsen Studieværkstedet på Sprogcenter Horsens I sprogcentrets studieværksted kan kursisterne arbejde selv med at lære dansk. Her kommer også frivillige, som hjælper kursisterne med lektier og samtaler på dansk. Studieværkstedet er åbent dagligt kl og er altid bemandet af en lærer. Interview med Rikke Gawinski, lærer og ansvarlig for studieværkstedet Siden 1999 har sprogcentret haft et studieværksted. I 2003 blev det udvidet til de nuværende tre lokaler, og her kom Rikke Gawinski med. Rikke arbejder fast i studieværkstedet, og hun hjælper mange kursister hver dag. - Der kommer mange forskellige mennesker i løbet af en dag, og det varierer, hvor mange der er. En del af kursisterne vælger at bruge studieværkstedet i pauserne. En gruppe på cirka 30 er i aktivering på studieværkstedet. Det betyder, at de udover den almindelige undervisning har timer på studieværkstedet hver dag, fortæller Rikke. Sammen med deres lærer eller med Rikke lægger kursisterne i aktivering en plan for, hvad de skal arbejde med i studieværkstedet. For nogle kursister er den selvstændige arbejdsform et ukendt fænomen fra deres hjemland, og om det siger Rikke: - For de ßeste er det nemt at arbejde selv for andre er arbejdsformen noget, der skal læres. Interview med Shiva Mohamedi, kursist fra Irak Shiva startede på sprogcentret i januar 2003, tog på højskole i en periode og vendte tilbage i januar I alt har hun været på sprogcentret i 15 måneder. Shiva er i aktivering på studieværkstedet, og om det siger hun: - Det er rigtig godt, fordi der er så mange forskellige materialer, og fordi der er så god hjælp. Ikke kun fra lærerne, men også fra de mennesker, der frivilligt kommer på sprogcentret og har aftaler med forskellige kursister. Shiva har lånt og læst rigtig mange af studieværkstedets bøger, hvor teksten er indlæst på bånd. Hun læser avisen MetroExpress hver dag, Uge Expressen hver uge og avisen På Let Dansk hver måned. Derfor er hun godt orienteret om mange ting. Hun interesserer sig for kvinders vilkår, især i Mellemøsten, hvor hun kommer fra, og vil gerne arbejde for at forbedre deres vilkår. Efter skolen vil Shiva gerne kombinere arbejde og studier, og hun håber på en dag at kunne arbejde som journalist. Lige nu er det vigtigste for hende at blive hurtigere til at skrive på computer, så det er primært det, hun arbejder med. Den måde at lære på, som studieværkstedet tilbyder, fandtes ikke i Irak, hvor Shiva er opvokset. - I Irak kunne vi ikke låne bøger med hjem eller bruge computere. Sådan er det også i dag det ved jeg, fordi jeg har en søster i Irak, fortæller hun. Efter Shivas mening er studieværkstedet et godt supplement til den almindelige undervisning. - Man skal bruge begge dele, fordi undervisningen præsenterer det nye stof, og studieværkstedet giver træningen. Begge dele er nødvendigt, for det er en meget stor opgave at lære et nyt sprog, understreger hun. 12

13 Interview med Rie Gert Nielsen, frivillig lektiehjælper Hverdagsglimt fra studieværkstedet Rie er frivillig lektiehjælper på studieværkstedet. Det betyder, at hun kommer to dage hver uge, Þre timer hver dag. Hun snakker hver uge med seks forskellige kursister. Og hvad snakker de så om? - Ja, hvad snakker vi ikke om? Vi snakker om det, som kursisterne gerne vil snakke om. Det kan være alt muligt. De vil gerne have hjælp til at forstå breve eller til at forstå noget, der er sket på et hospital eller et andet sted, fortæller Rie. Rie taler med kursisterne cirka en time hver gang, og hun kan godt lide at komme på studieværkstedet. - Der er en dejlig stemning her, og jeg møder meget motiverede kursister, der bruger mig på en god måde. Rie har tid til at komme på sprogcentret, fordi hun er pensionist. Der er seks frivillige i alt. De ßeste frivillige er pensionister, men ikke alle kommer to dage om ugen som Rie. - Jeg ville gerne have noget at lave, nu da jeg var blevet pensionist. Arbejdet er frivilligt, men at snakke med de dejlige mennesker, jeg møder her, er løn nok i sig selv, slutter Rie. Det er Rikke Gawinski, der holder kontakt med de frivillige lektiehjælpere på studieværkstedet. studieværkstedet kan bruge ßere frivillige og afholder snart et åbent hus-arrangement, hvor sprogcenteret vil invitere ßere til at blive frivillige. På studieværkstedet er der: et stort udvalg af aviser, tidsskrifter og blade en lang række bøger med kassettebånd opgavesamlinger til alle niveauer opgaver til træning af udtale lytteopgaver opgavesamlinger med tilhørende svar-mapper, så man kan rette sig selv 16 computere med internet og forskellige sprogprogrammer og meget mere. Af Kirstin S. Jacobsen, lærer 13

14 Kursister på ekskursioner Besøg på Velux I foråret 2004 var et hold fra sprogcentrets afdeling i Skanderborg på virksomhedsbesøg på Velux. Her fortæller Muqtar Malin Omar om besøget. Glud Museum En dag i foråret havde vi aftalt med lærerne, at vi skulle besøge virksomheden Velux, som ligger i Østbirk vest for Skanderborg. Da vi kom kl. 8.00, var der en stor bus, der ventede os foran skolen, og vi kørte af sted til Velux. På Velux var der var en mand, som tog imod os og præsenterede sig. Han fortalte om virksomheden. Den blev grundlagt i 1941 af ingeniør Villum Kann Rasmussen, og den producerer ovenlysvinduer. Vi var først på et museum, hvor man kunne se mange gamle ting. F.eks. var der en stue, der var indrettet som i 50 erne, og et træværksted med drejebænk, som jeg kender det fra Somalia. Der var også en udstilling af moderne produkter vinduer, som var lavet på forskellige måder og af forskellige materialer: træ, aluminium, glas m.m. Bagefter så vi noget af produktionen. Der var mange maskiner og medarbejdere m/k. De stod ved hver sin maskine og lavede vinduesrammer. De arbejdede godt, og der var en god stemning. De hilste, når vi kom forbi. Vi kunne ikke snakke sammen, fordi de havde travlt. Desuden brugte de høreværn pga. af støjen. Det var første gang, jeg var på besøg på en virksomhed i Danmark. Jeg Þk mange gode oplevelser og gode ideer. Det mest spændende var, at rundviseren fortalte os om at være ansat på virksomheden, og hvad man skulle gøre, hvis man ville arbejde der. Han fortalte bl.a., at man det første år er under oplæring og på startløn, hvorefter lønnen stiger. Kort efter var jeg der selv for at søge arbejde. Det var i juni 2004, at jeg aßeverede et ansøgningsskema til Velux. Her ses kursister og lærere ved Sørens Knudsens hus Hildesheim på Glud Museum. I september 2004 var et hold fra danskuddannelse 1 på Sprogcenter Horsens på besøg på Glud Museum i forbindelse med temaet Horsens før og nu, håndværk og landsbyliv. Glud Museum blev grundlagt i 1912 af malermester Søren Knudsen. Han samlede indtil sin død i 1955 ialt 10 huse fra Bjerre Herred og ßyttede dem til museet. På denne og næste side ses nogle billeder fra turen. Der er mere information om Velux på hjemmesiderne og Af Muqtar Malin Omar, snedker og lærer fra Somalia og Sigrid Hasling, lærer Rasmus Thomesøns stuehus fra Danmarks ældste daterede bondehus. 14

15 Med disse sensommerbilleder ønsker vi alle vores læsere: God jul og godt nytår! SprogcenterNyt udkommer igen til april

16 Her Þnder du os: Sprogcenter Horsens - en verden til forskel Sprogcenter Horsens S P R O G C E N T E R N Y T

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej 20 4700 Næstved Tlf. 55 73 55 08 Fax 55 73 50 50 E-mail: nsi-center@nsi-center.dk www.nsi-center.dk på Næstved Kaserne

Læs mere

4/2016. Nordjylland SIDE 4-5. Derfor ville de på aftenholdet SIDE 3. Pepperoni-boom sikrer jobfest i Svenstrup. DC Beef

4/2016. Nordjylland SIDE 4-5. Derfor ville de på aftenholdet SIDE 3. Pepperoni-boom sikrer jobfest i Svenstrup. DC Beef 4/2016 Nordjylland SIDE 4-5 Derfor ville de på aftenholdet hos DC Beef SIDE 3 Pepperoni-boom sikrer jobfest i Svenstrup Johns leder Kamp om grisen Jobfest i Svenstrup Det er med stor fornøjelse, at jeg

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

SprogcenterNyt. Nr. 2 - April 2005. Kursist på Pressalit i Ry

SprogcenterNyt. Nr. 2 - April 2005. Kursist på Pressalit i Ry Nr. 2 - April 2005 Kursist på Pressalit i Ry»Ondt i hjernen - en dag i Ry«læs side 8»Kan man coache til fast arbejde?«læs side 10»Her tjener man godt«læs side 11»Hvem er sludrebøtten?«læs side 15 Sprogcenter

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet December 2012 KOLOFON Af Mette Kjærgaard Thomsen, Luise Jarl og Hassan Oueitti For Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF. Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé Frederiksberg

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF. Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé Frederiksberg Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 8-12 2000 Frederiksberg Tilmelding: Send en e-mail til du-vejledning@vuf.nu med navn og telefonnummer Andre

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Særnummer januar 2008

Særnummer januar 2008 Sprogcenter Nyt Særnummer januar 2008 Sprogcenter Midt i Hedensted 4 Sprogcenter Midt i Horsens 6 Sprogcenter Midt i Odder 8 Sprogcenter Midt i Silkeborg 10 Sprogcenter Midt i Skanderborg 12 Sprogcenter

Læs mere

Bilag 2. Kursistantallet varierede over de enkelte måneder mellem 1.750 og 2.250.

Bilag 2. Kursistantallet varierede over de enkelte måneder mellem 1.750 og 2.250. Bilag 2 1. Aktuel status for Århus Kommunes Sprogcenters virksomhed I dag løses danskundervisningsopgaven af Århus Kommunes Sprogcenter. Det sker på grundlag af mål fastsat i Århus Kommunes integrationspolitik

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 Punkt 4. Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 2015-016886 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering Sprogcenter Aalborgs Årsrapport 2014. kl.

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012 APRIL JUNI 2012 2. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Aktiviteter april-juni 2012 1 Alkjærskolen i Ringkøbing

Læs mere

Uddannelsesindsats for unge flygtninge

Uddannelsesindsats for unge flygtninge Uddannelsesindsats for unge flygtninge Et Campus Køge samarbejde Børne og Uddannelses Forvaltningen (BUF) Perspektivet fra kommunen - Forberede unge flygtninge og indvandrere til uddannelse mhp. job -

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark Indhold 1. Overordnede mål for undervisningen 2. Målgruppe 3. Forløbets faser 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen 4.2 Gennemførelsesfasen 4.3 Efterbehandlingsfasen

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år Min Egen Vej er et mentornetværk for unge kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Vores mission er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At skabe et motiverende og engagerende læringsmiljø At understøtte kursisternes deltagelse

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I Formål med IKV Den enkelte kursists sproglige og faglige færdigheder og kvalifikationer er afdækket og kendt forud

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere