Nyt fra Sprogcenter Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Sprogcenter Horsens"

Transkript

1 Nr. 1 - November 2004 Nyt fra Sprogcenter Horsens Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1

2 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel SprogcenterNyt Indhold SprogcenterNyt Nr. 1 - November 2004 SIDE 3 Leder Nyt fra Sprogcenter Horsens SIDE 4-5 Danish Crown-succesen Forsiden: Kursister i studieværkstedet på Sprogcenter Horsens Udgiver: SprogcenterNyt udgives af: Sprogcenter Horsens Holmboes Alle Horsens Tlf Fax Ansvarshavende Redaktør: Forstander Lene Glyngø Redaktion: Lene Glyngø Karin H. Ellebye Kasper Nielsen Kirstin Jacobsen Susanne P. Juhl Sigrid Hasling SIDE 6 Hvor blev de af SIDE 7 Kort om sprogcentret SIDE 8-9 Modultest og afslutttende prøver SIDE Mød vores kursister SIDE Studieværkstedet på Sprogcenter Horsens SIDE Kursister på ekskursioner SIDE 16 Her Þnder du os Oplag: 1000 eksemplarer Produktion: Sprogcenter Horsens Tryk: GraÞsk Forum, Horsens A/S Udgivelsestidspunkt: November Fremover udkommer SprogcenterNyt halvårligt i april og oktober 2

3 Leder: SprogcenterNyt Et nyt blad har set dagens lys! Et blad, der fortæller om de aktiviteter, der foregår på Sprogcenter Horsens, og om alle de kursister, der arbejder hårdt på at få et godt fundament i det danske samfund. SprogcenterNyt kommer fremover til alle vores samarbejdspartnere to gange om året, i april og oktober. Vi håber, I vil tage godt imod det og læse det med interesse. Dette første nummer bærer præg af, at den nye sprogcenterlov har et års fødselsdag. Den nye lov har været én af de største lovreformer, som sprogcentrene har været igennem. Knap et år efter står vi med spæde erfaringer med nyheder som:! Modulprøver! Fleksibel undervisning! Individuelle læringsplaner! Den fri konkurrence! Resultatøkonomi I dette nummer sætter vi bl.a. fokus på hele prøvesystemet, og i de kommende numre vil vi arbejde os ned gennem listen. Hvilke nyheder har bidraget positivt til løsningen af integrationsopgaven, og hvilke barrierer møder vi? Den nye lov har også betydet en revision af vores hjemmeside. Se selv hvor ßot den er blevet på: Rigtig god læselyst! Lene Glyngø Forstander S P R O G C E N T E R N Y T 3

4 Danish Crown-succesen I maj 2004 blev 28 glade og stolte ßygtninge og indvandrere fastansat på Danish Crown i Horsens. For 26 mænd og to kvinder fra forskellige lande var arbejdslivet som slagteriarbejdere i Horsens begyndt. Med dette projekt blev Danish Crown vinder af Integrationsprisen Dommerkomiteen lagde vægt på,»at den systematiske indsats, hvor deltagerne tilbydes fast job, såfremt de gennemfører det skræddersyede forløb, giver den høje succesrate«. Danish Crown er også indstillet til Den europæiske Integrationspris med samme projekt. Starten Den 15. december 2003 mødte 39 spændte ßygtninge og indvandrere op på Sprogcenter Horsens for at starte på en uddannelse som slagteriarbejdere. Det var bygningen af det nye, store slagteri ved motorvejen nord for Horsens, som betød at Danish Crown havde brug for nye medarbejdere. En af de grupper, man valgte at satse på, var ßygtninge og indvandrere. Horsens og Odder Kommuner fandt derfor 39 personer på kontanthjælp eller integrationsydelse, som blev henvist til uddannelsen. Danish Crown-kurset Kurset var bygget op som en tretrinsraket. Første del bestod af et afklaringsforløb på to uger for at få belyst, om kursisterne havde de nødvendige dansksproglige forudsætninger, om slagteriarbejde var noget for dem, og om de havde helbredet til det. Afklaringsforløbet betød, at otte personer forlod kurset. Tilbage var 31, som i begyndelsen af 2004 fortsatte på kursets 2. del. Brobygningsforløbet Slagteriuddannelsen Kursets sidste del varede i 14 uger. Undervisningen blev varetaget af Slagteriskolen i Roskilde, instruktører fra Danish Crown og dans klærere fra Sprogcenter Horsens, og det indeholdt to kompetencegivende slagtekurser og dansk. Danskundervisningen fungerede som den nødvendige sproglige støtte til slagteriskolens undervisning. På denne del af forløbet var der ikke noget frafald. Succesen Den 13. maj sluttede kurset. Alle 28 personer bestod de tre afsluttende eksamener. Den 14. maj 2004 blev 28 glade og stolte ßygtninge og indvandrere fastansat. For de 26 mænd og to kvinder, heraf 13 irakere, fem tyrkere, tre eksjugoslaver og syv fra forskellige andre lande - 21 personer med en kort skolebaggrund og syv med en mellemlang - var arbejdslivet som slagteriarbejdere på Danish Crown i Horsens begyndt. Forløbet foregik i et samarbejde mellem Horsens Kommune, AOF Horsens, Roskilde Slagteriskole og Sprogcenter Horsens. Næste trin var et brobygningsforløb på Þre uger, hvor kursisterne Þk oparbejdet de nødvendige dansksproglige forudsætninger i form af alment dansk og slagteridansk, Þk kendskab til Danish Crown som arbejdsplads, blev stærkere i kraft af fysisk træning og blev forberedt på det kollegiale samarbejde på arbejdspladsen. Under brobygningsforløbet forlod tre personer kurset. Tilbage var 28, som startede på slagteriuddannelsen. 4

5 Vejen til succes Danish Crown-forløbet er et eksempel på et vellykket integrationsprojekt. For at belyse, hvorfor det gik så godt, har SprogcenterNyt talt med nogle af de centrale personer i projektet. Hans Karpinski, fabriksmester (Danish Crown) - Kurset er forløbet rigtig godt og det har været meget spændende at følge. Jeg var lidt skeptisk i starten på grund af sprogvanskelighederne. Mange af deltagerne kunne ikke tale eller forstå ret meget dansk. Men da jeg, efter at de havde haft Þre-fem ugers intensiv danskundervisning, havde dem til individuelle samtaler, havde de gjort store fremskridt og var blevet rigtig gode til dansk. Kursisterne har været meget motiverede, og da vi nåede til slagteriskoleforløbet, havde instruktørerne svært ved at holde dem tilbage. De ville have fat i kødet og skære. Fra venstre ses projektleder Elsebet Bjergfelt, AOF Horsens, fabriksmester Hans Karpinski og lærer Charlotte Sørensen, Sprogcenter Horsens Michael Nielsen, instruktør på skærekurset - Det har været en ren fornøjelse. De har alle sammen haft gejsten. De har været motiverede, fordi de vidste, at der var et mål nemlig en fastansættelse på slagteriet. Og 28 ud af 31. Det er meget ßot, at en så stor procentdel gennemfører kurset. Esam Hassan, deltager på kurset - Jeg har altid gerne villet have en uddannelse og et fast arbejde. Og jeg er glad for den mulighed, jeg har fået her. Det var hårdt i starten, hvor vi i dansktimerne lærte om Danish Crown. Men jeg synes, vi har fået god hjælp til at gennemføre det. Da vi begyndte på slagteriskolen, gik det da også meget bedre. Charlotte Sørensen, dansklærer (Sprogcenter Horsens) - Kursisterne var meget motiverede. De har virkelig knoklet hårdt for at lære dansk. Det tætte og konkrete samarbejde mellem lærerne fra sprogcentret, slagteriskolen og instruktørerne har gjort forløbet helt unikt. Dansklærerne har deltaget i skæringspraktikken, i produktionsafdelingen og i slagteriskolens teoriundervisning og Danish Crown-instruktørerne har deltaget i danskundervisningen. På den måde har det været muligt at løse problemer undervejs og følge op på forståelsesproblemer med det samme ved skærebordet, i teorilokalet og efterfølgende i danskundervisningen. Lene Glyngø, forstander (Sprogcenter Horsens) - Jobgarantien har gjort underværker i dette forløb. Virksomhedens ønske om, at dette skulle lykkes, har været tydeligt for kursisterne fra første dag. At 28 kunne gennemføre de kompetencegivende kurser, havde vi aldrig selv turdet håbe på. Af Kasper Nielsen, lærer 5

6 Hvor blev de af - hvordan går det med kursisterne, efter de har forladt sprogcentret I efteråret 2003 lavede Sprogcenter Horsens med tilskud fra Integrationsministeriet en undersøgelse af sprogcentrets tidligere kursister. To år efter de forlod sprogcentret med en afgangsprøve, blev 29 personer interviewet om deres oplevelse af undervisningen og om, hvad de laver nu. Godt rustede De tidligere kursister er generelt glade for deres tid på skolen. 90% er tilfredse med undervisningen. Flertallet mener, at sprogcentret har rustet dem tilstrækkeligt m.h.t. dansk til at klare sig på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og som samfundsborgere. Flere kursister fra afrikanske, mellemøstlige og asiatiske lande føler dog, at de er blevet for dårligt rustet m.h.t. viden om arbejdsmarkedsforhold, samfundsforhold og dansk kultur. Hvad laver kursisterne To år efter sprogcentret er de ßeste kursister enten i arbejde eller i gang med en uddannelse. 30% er i ustøttet arbejde, 10% i støttet arbejde, og 30% er under uddannelse. Tilbage er en restgruppe på 30% uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Igen viser det sig, at det er sværest for folk fra Afrika, Mellemøsten og Asien. Bedre til dansk 75% mener, at de er blevet bedre til dansk, siden de forlod sprogcentret, og 25 % oplever, at de er blevet dårligere. Blandt dem, som er i ustøttet arbejde eller i gang med en uddannelse, mener 90%, at de er blevet bedre til dansk. Blandt folk, som ikke er i arbejde eller uddannelse, og folk i støttet arbejde, ligger tallet mellem 30 og 40%. Hvordan er kursisterne kommet videre De tidligere kursister har typisk fundet et arbejde eller en uddannelse på eget initiativ. 85 % har selv søgt eller er kommet i gang via familie og venner, og 15% er kommet i gang med hjælp fra kommunen eller AF. Se undersøgelsen på Hvad har vi lært af undersøgelsen SprogcenterNyt har bedt tre af de personer, som har været med til at lave undersøgelsen, fortælle, hvad der især har gjort indtryk på dem. Lene Glyngø, forstander på Sprogcenter Horsens - Undersøgelsen har vist os, at der generelt er stor tilfredshed med undervisningen. Men der er også noget, vi skal arbejde mere med. Vores kursister fra Mellemøsten, Asien og Afrika føler ikke, at de kan nok, når det gælder kendskab til dansk kultur og samfundsforhold. Den del af undervisningen bliver vi nødt til at opprioritere. Torkill Jensen, formand for UEM og forfatter til undersøgelsesrapporten - Det danske samfund er meget lukket for mange af kursisterne. 25% oplever, at de er blevet dårligere til dansk i tiden efter sprogcentret. Mange har slet ikke kontakt med danskere. Det må vi danskere gøre noget ved. Skal integrationen lykkes, er det jo nødvendigt, at den enkelte får øvelse i det talte sprog og samtidig får et indtryk af normer og holdninger i det samfund, de skal integreres i. Undersøgelsen viser også, at ßygtninge og indvandrere, der får job, i høj grad skaffer det selv. Det er naturligt nok. Når man skaffer job selv, gør man det ofte via sit netværk. Flygtninge og indvandrere uden et dansk netværk har et handicap, når de skal orientere sig om jobmuligheder. Kasper Nielsen, lærer og interviewer på undersøgelsen - Motivationen spiller en stor rolle for sprogindlæringen. Jeg talte f.eks. med en mand, som siden sprogcentret havde arbejdet på en fabrik sammen med mange landsmænd. Hans sprog var blevet dårligere i tiden efter danskundervisningen, men det havde ikke generet ham. Kort før vores samtale var hans kone og lille barn blevet udvist af Danmark. I sin kamp mod myndighederne oplevede han nu, at hans dansk var utilstrækkeligt, og derfor havde han meldt sig på et aftenskolekursus. Nu ville han lære dansk. Af Kasper Nielsen, lærer 6

7 Kort om Sprogcentret Vidste du at: - ca. 800 kursister hvert år modtager danskundervisning af kortere eller længere varighed på Sprogcenter Horsens. - der er ca. 75 nationaliteter repræsenteret på sprogcenteret. de seks største nationaliteter i 2004 er: Irak 17% Afghanistan 11% Bosnien-Herzegovina 11% Tyrkiet 9% Sri Lanka 8% Iran 6% - fraværet er 16,7 % mod 20% på landsplan. - kursisterne fordeler sig således på de tre uddannelser: Danskuddannelse 1 18% Danskuddannelse 2 49% Danskuddannelse 3 33% - 70% af kursistgruppen er under 40 år. - 62% er kvinder. Kursisterne er: - henvist af deres kommune (60%) - af Arbejdsformidlingen (7%), - selvforsørgende (33%) Sidste frist for `gamle udlændinge Alle udlændinge, der er kommet til landet gennem årene, og som endnu ikke har gennemført en danskuddannelse, har som en overgangsordning fået en frist på tre år til at gennemføre en danskuddannelse med offentlig Þnansiering. Efter 2007 må de udlændinge, der ikke har nået at benyttet sig af tilbudet, regne med selv at skulle betale for uddannelsen, idet statstilskuddet til kommunerne herefter bortfalder. Sprogcentret har taget initiativ til en informationskampagne om overgangsordningen, for at så mange som muligt får dette tilbud i tide. I modsat fald frygter vi, at mange udlændinge vil få problemer på grund af mangelfulde danskkundskaber. De risikerer at miste mulighederne på arbejdsmarkedet og på længere sigt at blive afvist ved ansøgning om statsborgerskab. Vores bestyrelse Sprogcenter Horsens er en selvejende institution med en bredt sammensat bestyrelse, som består af 5 valgte medlemmer samt en repræsentant for kursistgruppen og lærergruppen. Bestyrelsesformand er: Torkill Jensen, Vangevej 44, 8700 Horsens, tlf På billedet ses bestyrelsen. Fra venstre: Erol Kamaran (kursistrådsformand), Elise Gerstrøm, Karsten Bjerregaard, Ernst Olsen, Else Julie Nordvig (lærerrepræsentant), Torkill Jensen, Lene Glyngø (forstander), Per Andersen. Undervisningen De ßeste kursister får undervisning 20 lektioner om ugen, enten om formiddagen eller om eftermiddagen. Der er desuden aftenhold med seks ugentlige lektioner. Endelig kan vi tilrettelægge individuelle forløb, hvor undervisningen kombineres med praktik, arbejde eller anden uddannelse. Formiddag: kl Eftermiddag: kl Aften: kl (ti.+to.) 7

8 Modultest og afsluttende prøver Den 1. januar 2004 trådte en ny lov om danskundervisning af voksne udlændinge i kraft. De hidtige tre»spor«blev omdøbt til danskuddannelser, og hver danskuddannelse blev delt op i seks moduler, der skal afsluttes med en test. Modultestene udsendes centralt fra Integrationsministeriet og afholdes internt på sprogcentrene. Hver danskuddannelse afsluttes med en prøve: Prøve i Dansk 1 efter danskuddannelse 1 Prøve i Dansk 2 efter danskuddannelse 2 Prøve i Dansk 3 efter modul 5 på danskuddannelse 3. Studieprøven efter modul 6 på danskuddannelse 3. Modultest Hver modultest består af 2-5 opgaver i de Þre færdigheder: læsning skrivning lytning mundtlig kommunikation På Sprogcenter Horsens gennemføres der modultest en gang hver måned, og datoerne bliver fastlagt ved hvert semesters begyndelse. En lærer fra hver danskuddannelse er udnævnt til tester og har ansvaret for at afholde testene på den pågældende uddannelse. I første halvår af 2004 gennemførte vi 237 modultest, og heraf var 25 ikke bestået. Det giver en dumpeprocent på 10,5. Erfaringer Modultestene er et nyt element i undervisningen i dansk for udlændinge, og de er blevet modtaget med en del skepsis. De hidtidige erfaringer viser imidlertid, at kursisterne generelt er glade for at blive testet - testene giver status, styrker motivationen og gør undervisningssystemet mere gennemskueligt. Derudover hjælper testene med til at afdække den enkelte kursists svagheder og indgår på den måde som et vigtigt element i planlægningen af den individuelle undervisning. Modultest Det har været en stor organisatorisk udfordring for sprogcentrene at få det nye testsystem til at fungere. Integrationsministeriet har ßere gange måttet forenkle retningslinierne for testafholdelsen, fordi de administrative og tidsmæssige omkostninger for sprogcentrene var for store. Der er dog også malurt i bægeret: som nævnt er det meget tids- og mandskabskrævende at gennemføre testene - den længste test tager omkring tre timer - og ikke alle opgaverne har vist sig at være lige hensigtsmæssige. I de ßeste klasser er der kursister på forskellige moduler, så det stiller store krav til planlægningen at forberede kursisterne på modultestene - og samtidig at undgå, at testforberedelsen bliver et alt for dominerende element i undervisningen. Desuden er testene på nogle punkter dårligt afstemt med de krav, der stilles til de afsluttende prøver. Men alt i alt betyder modultestningen en opkvaliþcering af danskuddannelserne. Det uhensigtsmæssige ved testene må for størstedelens vedkommende betegnes som børnesygdomme, som en yderligere gennemarbejdning og udvikling af opgavetyperne vil kunne udrydde. 8

9 Modultest og afsluttende prøver fortsat Positivt Modultest For undervisningen Testene afdækker kursisternes svagheder fastholder fokus på vigtige basale færdigheder målretter undervisningen styrker projekt- og emnearbejde Alle kan melde sig til en sprogprøve som selvstuderende mod at betale et gebyr på 1000 kr. til det prøveafholdende sprogcenter. Prøvedeltagelsen er gratis for de kursister, der følger undervisningen på et af de prøveforberedende moduler. Ved prøveterminen maj/juni 2004 blev der eksamineret i alt 67 personer på Sprogcenter Horsens i Prøve i Dansk 2 og 3. Det gav følgende resultater: Sprogprøver maj-juni 2004 For kursisterne Testene gør danskuddannelserne mere gennemskuelige styrker motivationen giver status til uddannelserne Problematisk Prøve Antal deltagere læseforståelse Karaktergennemsnit skriftlig fremstilling lytteforståelse og mundtlig kommunikation risiko for at testforberedelsen fylder for meget i undervisningen besværlig administration meget tids- og mandskabskrævende at gennemføre testene de enkelte testopgaver er ikke altid hensigtsmæssige, specielt ikke på DU1 testene er dårligt afstemt med de afsluttende prøver PD2 40 (17selvstuderende) PD3 27 (7selvstuderende) 8,5 7,4 9,1 7,7 7,5 9,1 De afsluttende prøver Der har eksisteret afsluttende, statskontrollerede prøver i dansk for udlændinge som afslutning på danskuddannelse 2 og 3 siden 1999, så det er kun Prøve i Dansk 1, der er en egentlig nyskabelse. De afsluttende prøver afholdes to gange om året - i maj/juni og november/december. Opgaverne i skriftlig dansk og læseforståelse bliver rettet af en beskikket censor (udpeget af ministeriet) og af kursistens egen lærer. Prøverne i mundtlig dansk bliver bedømt af en censor fra et andet sprogcenter og af kursistens egen lærer. Der gives karakterer efter 13-skalaen. Ved ansøgning om dansk statsborgerskab kræves der dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber af ansøgeren. Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven bestået med et gennemsnit på 6 eller derover opfylder dette dokumentationskrav. Prøvebevis for Prøve i Dansk 2 Af Tove Fleischer, viceforstander 9

10 Mød vores kursister Khadija Akbare, ßygtning fra Afghanistan, Virksomhedshold i Ry Jeg er 34 år. Jeg har været i Danmark i halvandet år. Jeg har otte børn fra Þre til 14 år. Jeg har aldrig arbejdet eller gået i skole i Afghanistan. Jeg har lært dansk i et år. Jeg går til dansk to dage om ugen i Ry. Vi bliver undervist på Pressalit. Vi lærer almindeligt dansk, men vi lærer også det sprog, vi skal bruge i vores praktik. Når man aldrig før har lært at læse og skrive, er det svært. Tre dage om ugen er jeg i praktik i Kvickly i Ry. Jeg arbejder i bageriet. Det er jeg meget glad for. Jeg laver lagkager, ælter dej og bager pizzaer. Efterhånden laver jeg alt, hvad mine danske kolleger laver. I begyndelsen var jeg lidt genert, men nu snakker jeg meget, fordi jeg gerne vil lære dansk. Min chef siger, at jeg snakker mere end jeg arbejder. Men det er kun for at drille. Pedro Bresso, Udvekslingsstudent fra Brasilien, Begynderhold i Horsens Jeg er 18 år og går i gymnasiet i Brasilien. Jeg vil gerne være ingeniør. Jeg har været i Danmark i to måneder og bor hos en dansk familie i Juelsminde. Jeg har valgt at studere i Danmark i et år, fordi jeg vil lære en ny kultur og en ny livsmåde at kende. Jeg har valgt at lære dansk, fordi jeg gerne vil snakke med mine venner og udnytte mit år her. Jeg går i en begynderklasse, hvor vi lærer et dansk sprog, vi kan bruge til hverdag. I min klasse er vi 15 kursister fra 14 forskellige lande. Vi snakker meget, læser bøger på dansk og skriver lidt. Det tager to til tre år at blive færdig. Bagefter kan vi komme på uddannelser sammen med danskere. Det er Þnt at gå i en begynderklasse, fordi vi har de samme spørgsmål og kan hjælpe hinanden med at lære dansk. Vasulathdevy Muthiah, Flygtning fra Sri Lanka, Danish Crown hold i Horsens Jeg har gået i skole i ni år i Sri Lanka. Jeg ßygtede til Danmark, fordi der var meget krig i mit hjemland. Jeg kom til Danmark i Jeg har gået på Sprogcenter Horsens i tre år. Jeg sluttede med en Almenprøve 1. Bagefter gik jeg på kursus et år og var tre gange i praktik forskellige steder. Jeg har arbejdet et år og tre måneder. Jeg har arbejdet med rengøring og på et renseri. Jeg har ikke fået fast arbejde. Nu går jeg på slagterikursus. Kurset varer ca. seks måneder. Jeg vil gerne lære mere sprog, og jeg vil gerne lære, hvordan man arbejder på et slagteri. Jeg vil gerne have fast arbejde og tjene penge. Jeg er meget glad for slagterikurset og mine gode kolleger. 10

11 Kwanjai Phuangjan Jensen, dansk gift, danskuddannelse 1 i Horsens Jeg er 32 år og kommer fra Thailand. Jeg er gift med en dansk mand, som jeg mødte i Thailand. Vi blev gift i januar 2003 og jeg ßyttede til Danmark tidligt på sommeren. Jeg startede på Sprogcenter Horsens i august 2003, og jeg er meget glad for at gå i skole og lære dansk. I Thailand har jeg kun gået i skole i to år, da jeg var otte til ti år gammel. Det er ikke så svært at forstå eller læse dansk, men det er meget svært selv at tale dansk. Dansk udtale er meget vanskelig for mig. Jeg går på danskuddannelse 1 og går også til ekstra udtaletræning to gange om ugen. Miralem Galic, ßygtning fra Bosnien, prøveforberedende aftenhold i Horsens Jeg hedder Miralem Galic, og jeg kommer fra Bosnien. Jeg kom til Danmark i Jeg er elektronikmekaniker og arbejdede i mange år med medicinsk udstyr på et stort hospital i Banja Luka. Jeg arbejder på EJ Badekabiner i Hedensted. Vi er mange fra Bosnien og Kosovo. En stor del af samtalerne foregår derfor på serbokroatisk. Men når jeg taler med min chef eller en af kontrollørerne er det på dansk, og vi taler altid dansk, hvis der er en dansker tilstede. Jeg er sikker på, at vejen til god integration går gennem arbejde og gode danskkundskaber. Jeg ønsker at kunne kommunikere frit med danskerne, og derfor går jeg til dansk to aftener om ugen. Jeg er selvfølgelig træt om aftenen, men jeg vil lære dansk og afslutte med en prøve, så jeg kan søge om dansk statsborgerskab. Victor, landbrugspraktikant fra Ukraine, Landbrugshold i Odder Jeg hedder Victor Robeiko, er 25 år, og kommer fra Ukraine. Jeg har været i Danmark i Þre måneder. Jeg er i gang med en landbrugsuddannelse i Ukraine. Som et led i min uddannelse er jeg nu i praktik hos en dansk landmand. Der passer jeg grise hver dag og lærer om dansk landbrug. Efter halvandet år skal jeg tilbage til Ukraine og studere i tre år mere.det har altid været en drøm for mig at opleve et af de Skandinaviske lande, så jeg var glad, da det lykkedes at komme til Danmark. To aftener om ugen går jeg til danskundervisning. Jeg vil gerne lære dansk, så jeg kan snakke med de mennesker, jeg møder her. I undervisningen lærer jeg om præsentation, hverdagsliv, landbrug, fritid og meget mere. 11

12 Rikke Gawinski Shiva Mohamedi Rie Gert Nielsen Studieværkstedet på Sprogcenter Horsens I sprogcentrets studieværksted kan kursisterne arbejde selv med at lære dansk. Her kommer også frivillige, som hjælper kursisterne med lektier og samtaler på dansk. Studieværkstedet er åbent dagligt kl og er altid bemandet af en lærer. Interview med Rikke Gawinski, lærer og ansvarlig for studieværkstedet Siden 1999 har sprogcentret haft et studieværksted. I 2003 blev det udvidet til de nuværende tre lokaler, og her kom Rikke Gawinski med. Rikke arbejder fast i studieværkstedet, og hun hjælper mange kursister hver dag. - Der kommer mange forskellige mennesker i løbet af en dag, og det varierer, hvor mange der er. En del af kursisterne vælger at bruge studieværkstedet i pauserne. En gruppe på cirka 30 er i aktivering på studieværkstedet. Det betyder, at de udover den almindelige undervisning har timer på studieværkstedet hver dag, fortæller Rikke. Sammen med deres lærer eller med Rikke lægger kursisterne i aktivering en plan for, hvad de skal arbejde med i studieværkstedet. For nogle kursister er den selvstændige arbejdsform et ukendt fænomen fra deres hjemland, og om det siger Rikke: - For de ßeste er det nemt at arbejde selv for andre er arbejdsformen noget, der skal læres. Interview med Shiva Mohamedi, kursist fra Irak Shiva startede på sprogcentret i januar 2003, tog på højskole i en periode og vendte tilbage i januar I alt har hun været på sprogcentret i 15 måneder. Shiva er i aktivering på studieværkstedet, og om det siger hun: - Det er rigtig godt, fordi der er så mange forskellige materialer, og fordi der er så god hjælp. Ikke kun fra lærerne, men også fra de mennesker, der frivilligt kommer på sprogcentret og har aftaler med forskellige kursister. Shiva har lånt og læst rigtig mange af studieværkstedets bøger, hvor teksten er indlæst på bånd. Hun læser avisen MetroExpress hver dag, Uge Expressen hver uge og avisen På Let Dansk hver måned. Derfor er hun godt orienteret om mange ting. Hun interesserer sig for kvinders vilkår, især i Mellemøsten, hvor hun kommer fra, og vil gerne arbejde for at forbedre deres vilkår. Efter skolen vil Shiva gerne kombinere arbejde og studier, og hun håber på en dag at kunne arbejde som journalist. Lige nu er det vigtigste for hende at blive hurtigere til at skrive på computer, så det er primært det, hun arbejder med. Den måde at lære på, som studieværkstedet tilbyder, fandtes ikke i Irak, hvor Shiva er opvokset. - I Irak kunne vi ikke låne bøger med hjem eller bruge computere. Sådan er det også i dag det ved jeg, fordi jeg har en søster i Irak, fortæller hun. Efter Shivas mening er studieværkstedet et godt supplement til den almindelige undervisning. - Man skal bruge begge dele, fordi undervisningen præsenterer det nye stof, og studieværkstedet giver træningen. Begge dele er nødvendigt, for det er en meget stor opgave at lære et nyt sprog, understreger hun. 12

13 Interview med Rie Gert Nielsen, frivillig lektiehjælper Hverdagsglimt fra studieværkstedet Rie er frivillig lektiehjælper på studieværkstedet. Det betyder, at hun kommer to dage hver uge, Þre timer hver dag. Hun snakker hver uge med seks forskellige kursister. Og hvad snakker de så om? - Ja, hvad snakker vi ikke om? Vi snakker om det, som kursisterne gerne vil snakke om. Det kan være alt muligt. De vil gerne have hjælp til at forstå breve eller til at forstå noget, der er sket på et hospital eller et andet sted, fortæller Rie. Rie taler med kursisterne cirka en time hver gang, og hun kan godt lide at komme på studieværkstedet. - Der er en dejlig stemning her, og jeg møder meget motiverede kursister, der bruger mig på en god måde. Rie har tid til at komme på sprogcentret, fordi hun er pensionist. Der er seks frivillige i alt. De ßeste frivillige er pensionister, men ikke alle kommer to dage om ugen som Rie. - Jeg ville gerne have noget at lave, nu da jeg var blevet pensionist. Arbejdet er frivilligt, men at snakke med de dejlige mennesker, jeg møder her, er løn nok i sig selv, slutter Rie. Det er Rikke Gawinski, der holder kontakt med de frivillige lektiehjælpere på studieværkstedet. studieværkstedet kan bruge ßere frivillige og afholder snart et åbent hus-arrangement, hvor sprogcenteret vil invitere ßere til at blive frivillige. På studieværkstedet er der: et stort udvalg af aviser, tidsskrifter og blade en lang række bøger med kassettebånd opgavesamlinger til alle niveauer opgaver til træning af udtale lytteopgaver opgavesamlinger med tilhørende svar-mapper, så man kan rette sig selv 16 computere med internet og forskellige sprogprogrammer og meget mere. Af Kirstin S. Jacobsen, lærer 13

14 Kursister på ekskursioner Besøg på Velux I foråret 2004 var et hold fra sprogcentrets afdeling i Skanderborg på virksomhedsbesøg på Velux. Her fortæller Muqtar Malin Omar om besøget. Glud Museum En dag i foråret havde vi aftalt med lærerne, at vi skulle besøge virksomheden Velux, som ligger i Østbirk vest for Skanderborg. Da vi kom kl. 8.00, var der en stor bus, der ventede os foran skolen, og vi kørte af sted til Velux. På Velux var der var en mand, som tog imod os og præsenterede sig. Han fortalte om virksomheden. Den blev grundlagt i 1941 af ingeniør Villum Kann Rasmussen, og den producerer ovenlysvinduer. Vi var først på et museum, hvor man kunne se mange gamle ting. F.eks. var der en stue, der var indrettet som i 50 erne, og et træværksted med drejebænk, som jeg kender det fra Somalia. Der var også en udstilling af moderne produkter vinduer, som var lavet på forskellige måder og af forskellige materialer: træ, aluminium, glas m.m. Bagefter så vi noget af produktionen. Der var mange maskiner og medarbejdere m/k. De stod ved hver sin maskine og lavede vinduesrammer. De arbejdede godt, og der var en god stemning. De hilste, når vi kom forbi. Vi kunne ikke snakke sammen, fordi de havde travlt. Desuden brugte de høreværn pga. af støjen. Det var første gang, jeg var på besøg på en virksomhed i Danmark. Jeg Þk mange gode oplevelser og gode ideer. Det mest spændende var, at rundviseren fortalte os om at være ansat på virksomheden, og hvad man skulle gøre, hvis man ville arbejde der. Han fortalte bl.a., at man det første år er under oplæring og på startløn, hvorefter lønnen stiger. Kort efter var jeg der selv for at søge arbejde. Det var i juni 2004, at jeg aßeverede et ansøgningsskema til Velux. Her ses kursister og lærere ved Sørens Knudsens hus Hildesheim på Glud Museum. I september 2004 var et hold fra danskuddannelse 1 på Sprogcenter Horsens på besøg på Glud Museum i forbindelse med temaet Horsens før og nu, håndværk og landsbyliv. Glud Museum blev grundlagt i 1912 af malermester Søren Knudsen. Han samlede indtil sin død i 1955 ialt 10 huse fra Bjerre Herred og ßyttede dem til museet. På denne og næste side ses nogle billeder fra turen. Der er mere information om Velux på hjemmesiderne og Af Muqtar Malin Omar, snedker og lærer fra Somalia og Sigrid Hasling, lærer Rasmus Thomesøns stuehus fra Danmarks ældste daterede bondehus. 14

15 Med disse sensommerbilleder ønsker vi alle vores læsere: God jul og godt nytår! SprogcenterNyt udkommer igen til april

16 Her Þnder du os: Sprogcenter Horsens - en verden til forskel Sprogcenter Horsens S P R O G C E N T E R N Y T

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

Nr. 16 - april 2012. Ny afdeling i Silkeborg. EU formandskab i Horsens 10. Lille skole - store venskaber 16

Nr. 16 - april 2012. Ny afdeling i Silkeborg. EU formandskab i Horsens 10. Lille skole - store venskaber 16 Sprogcenter Nyt Nr. 16 - april 2012 Ny afdeling i Silkeborg 8 EU formandskab i Horsens 10 Lille skole - store venskaber 16 Leder Den nye regering er lykkeligvis på vej til at give deltagere, der afslutter

Læs mere

Nr. 8 - april 2008. Bærbar undervisning til Bestseller 6. Global arbejdskraft lærer dansk 8. Fra kinesisk millionby til Horsens 10

Nr. 8 - april 2008. Bærbar undervisning til Bestseller 6. Global arbejdskraft lærer dansk 8. Fra kinesisk millionby til Horsens 10 progcenter Nyt Nr. 8 - april 2008 Bærbar undervisning til Bestseller 6 Global arbejdskraft lærer dansk 8 Fra kinesisk millionby til Horsens 10 Leder Sprogcentrene er blevet bedre og hurtigere til at lære

Læs mere

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

Nr. 11 - november 2009. Helt på det rene. Find stilen 6. Nyt liv i den gamle fabrik 10

Nr. 11 - november 2009. Helt på det rene. Find stilen 6. Nyt liv i den gamle fabrik 10 Sprogcenter Nyt Nr. 11 - november 2009 Helt på det rene 4 Find stilen 6 Nyt liv i den gamle fabrik 10 Leder Vi kunne godt ønske os, at vores uddannelser blev mere synlige i det formelle uddannelsessystem

Læs mere

Nr. 22 - maj 2015. Stor succes med kurser i praktikdansk 4. Vokseværk på Sprogcenter Midt 8. Ny afdeling på Samsø 10

Nr. 22 - maj 2015. Stor succes med kurser i praktikdansk 4. Vokseværk på Sprogcenter Midt 8. Ny afdeling på Samsø 10 progcenter Nyt Nr. 22 - maj 2015 Stor succes med kurser i praktikdansk 4 Vokseværk på Sprogcenter Midt 8 Ny afdeling på Samsø 10 MAJ 2015 L e d e r Som sprogcenter hilser vi det velkomment, at alle kursister

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Udgivet af: FIC Nyrnberggade 31, 2. sal 2300 København S tlf. 33 25 38 54 www.fic.dk Tekst: Eva Tingkær Fotos: Martin Foldgast, Kaj Bonne, Bake the Cake

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Nr. 20 - maj 2014. Ny chance for at lære mere dansk 4. Ledere på skolebænken 8. Hva ska jeg ku ku? 12

Nr. 20 - maj 2014. Ny chance for at lære mere dansk 4. Ledere på skolebænken 8. Hva ska jeg ku ku? 12 progcenter Nyt Nr. 20 - maj 2014 Ny chance for at lære mere dansk 4 Ledere på skolebænken 8 Hva ska jeg ku ku? 12 L e d e r Alt for mange professionelle diskussioner handler om best practice og nye undervisningsmetoder

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG

Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR. 2 16. ÅRGANG Dansk og faglighed EUC Sjælland og Næstved Sprog- og Integrationscenter samarbejder om de kombinerede AMU-kurser

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Projektdansk Arbejde. Lærervejledning

Projektdansk Arbejde. Lærervejledning Projektdansk Arbejde Lærervejledning Indhold Opbygning og indhold 3 Teoretisk baggrund 4 Opgavetyper 5 Forslag til projekter 9 Udskrifter af lytteøvelser 19 2 Opbygning og indhold Projektdansk Arbejde

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 54 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne December

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle -

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle - Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012 Indhold Side 1 Om at lære dansk når ens modersmål er tysk Side 3 Liv i lokalerne Side 4 Produktskrivning - et samspil Side 6 Sprogcentrets

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Ni historier om at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Ni historier om at finde sit eget fleksjob Ni historier om at finde sit eget fleksjob Ni historier om at finde sit eget fleksjob Jan opsøgte lokale arbejdspladser og fik fleksjob via en bekendt.... side 4 Jeg har et fleksjob som pedelmedhjælper

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere