Nyt fra Sprogcenter Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Sprogcenter Horsens"

Transkript

1 Nr. 1 - November 2004 Nyt fra Sprogcenter Horsens Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1

2 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel SprogcenterNyt Indhold SprogcenterNyt Nr. 1 - November 2004 SIDE 3 Leder Nyt fra Sprogcenter Horsens SIDE 4-5 Danish Crown-succesen Forsiden: Kursister i studieværkstedet på Sprogcenter Horsens Udgiver: SprogcenterNyt udgives af: Sprogcenter Horsens Holmboes Alle Horsens Tlf Fax Ansvarshavende Redaktør: Forstander Lene Glyngø Redaktion: Lene Glyngø Karin H. Ellebye Kasper Nielsen Kirstin Jacobsen Susanne P. Juhl Sigrid Hasling SIDE 6 Hvor blev de af SIDE 7 Kort om sprogcentret SIDE 8-9 Modultest og afslutttende prøver SIDE Mød vores kursister SIDE Studieværkstedet på Sprogcenter Horsens SIDE Kursister på ekskursioner SIDE 16 Her Þnder du os Oplag: 1000 eksemplarer Produktion: Sprogcenter Horsens Tryk: GraÞsk Forum, Horsens A/S Udgivelsestidspunkt: November Fremover udkommer SprogcenterNyt halvårligt i april og oktober 2

3 Leder: SprogcenterNyt Et nyt blad har set dagens lys! Et blad, der fortæller om de aktiviteter, der foregår på Sprogcenter Horsens, og om alle de kursister, der arbejder hårdt på at få et godt fundament i det danske samfund. SprogcenterNyt kommer fremover til alle vores samarbejdspartnere to gange om året, i april og oktober. Vi håber, I vil tage godt imod det og læse det med interesse. Dette første nummer bærer præg af, at den nye sprogcenterlov har et års fødselsdag. Den nye lov har været én af de største lovreformer, som sprogcentrene har været igennem. Knap et år efter står vi med spæde erfaringer med nyheder som:! Modulprøver! Fleksibel undervisning! Individuelle læringsplaner! Den fri konkurrence! Resultatøkonomi I dette nummer sætter vi bl.a. fokus på hele prøvesystemet, og i de kommende numre vil vi arbejde os ned gennem listen. Hvilke nyheder har bidraget positivt til løsningen af integrationsopgaven, og hvilke barrierer møder vi? Den nye lov har også betydet en revision af vores hjemmeside. Se selv hvor ßot den er blevet på: Rigtig god læselyst! Lene Glyngø Forstander S P R O G C E N T E R N Y T 3

4 Danish Crown-succesen I maj 2004 blev 28 glade og stolte ßygtninge og indvandrere fastansat på Danish Crown i Horsens. For 26 mænd og to kvinder fra forskellige lande var arbejdslivet som slagteriarbejdere i Horsens begyndt. Med dette projekt blev Danish Crown vinder af Integrationsprisen Dommerkomiteen lagde vægt på,»at den systematiske indsats, hvor deltagerne tilbydes fast job, såfremt de gennemfører det skræddersyede forløb, giver den høje succesrate«. Danish Crown er også indstillet til Den europæiske Integrationspris med samme projekt. Starten Den 15. december 2003 mødte 39 spændte ßygtninge og indvandrere op på Sprogcenter Horsens for at starte på en uddannelse som slagteriarbejdere. Det var bygningen af det nye, store slagteri ved motorvejen nord for Horsens, som betød at Danish Crown havde brug for nye medarbejdere. En af de grupper, man valgte at satse på, var ßygtninge og indvandrere. Horsens og Odder Kommuner fandt derfor 39 personer på kontanthjælp eller integrationsydelse, som blev henvist til uddannelsen. Danish Crown-kurset Kurset var bygget op som en tretrinsraket. Første del bestod af et afklaringsforløb på to uger for at få belyst, om kursisterne havde de nødvendige dansksproglige forudsætninger, om slagteriarbejde var noget for dem, og om de havde helbredet til det. Afklaringsforløbet betød, at otte personer forlod kurset. Tilbage var 31, som i begyndelsen af 2004 fortsatte på kursets 2. del. Brobygningsforløbet Slagteriuddannelsen Kursets sidste del varede i 14 uger. Undervisningen blev varetaget af Slagteriskolen i Roskilde, instruktører fra Danish Crown og dans klærere fra Sprogcenter Horsens, og det indeholdt to kompetencegivende slagtekurser og dansk. Danskundervisningen fungerede som den nødvendige sproglige støtte til slagteriskolens undervisning. På denne del af forløbet var der ikke noget frafald. Succesen Den 13. maj sluttede kurset. Alle 28 personer bestod de tre afsluttende eksamener. Den 14. maj 2004 blev 28 glade og stolte ßygtninge og indvandrere fastansat. For de 26 mænd og to kvinder, heraf 13 irakere, fem tyrkere, tre eksjugoslaver og syv fra forskellige andre lande - 21 personer med en kort skolebaggrund og syv med en mellemlang - var arbejdslivet som slagteriarbejdere på Danish Crown i Horsens begyndt. Forløbet foregik i et samarbejde mellem Horsens Kommune, AOF Horsens, Roskilde Slagteriskole og Sprogcenter Horsens. Næste trin var et brobygningsforløb på Þre uger, hvor kursisterne Þk oparbejdet de nødvendige dansksproglige forudsætninger i form af alment dansk og slagteridansk, Þk kendskab til Danish Crown som arbejdsplads, blev stærkere i kraft af fysisk træning og blev forberedt på det kollegiale samarbejde på arbejdspladsen. Under brobygningsforløbet forlod tre personer kurset. Tilbage var 28, som startede på slagteriuddannelsen. 4

5 Vejen til succes Danish Crown-forløbet er et eksempel på et vellykket integrationsprojekt. For at belyse, hvorfor det gik så godt, har SprogcenterNyt talt med nogle af de centrale personer i projektet. Hans Karpinski, fabriksmester (Danish Crown) - Kurset er forløbet rigtig godt og det har været meget spændende at følge. Jeg var lidt skeptisk i starten på grund af sprogvanskelighederne. Mange af deltagerne kunne ikke tale eller forstå ret meget dansk. Men da jeg, efter at de havde haft Þre-fem ugers intensiv danskundervisning, havde dem til individuelle samtaler, havde de gjort store fremskridt og var blevet rigtig gode til dansk. Kursisterne har været meget motiverede, og da vi nåede til slagteriskoleforløbet, havde instruktørerne svært ved at holde dem tilbage. De ville have fat i kødet og skære. Fra venstre ses projektleder Elsebet Bjergfelt, AOF Horsens, fabriksmester Hans Karpinski og lærer Charlotte Sørensen, Sprogcenter Horsens Michael Nielsen, instruktør på skærekurset - Det har været en ren fornøjelse. De har alle sammen haft gejsten. De har været motiverede, fordi de vidste, at der var et mål nemlig en fastansættelse på slagteriet. Og 28 ud af 31. Det er meget ßot, at en så stor procentdel gennemfører kurset. Esam Hassan, deltager på kurset - Jeg har altid gerne villet have en uddannelse og et fast arbejde. Og jeg er glad for den mulighed, jeg har fået her. Det var hårdt i starten, hvor vi i dansktimerne lærte om Danish Crown. Men jeg synes, vi har fået god hjælp til at gennemføre det. Da vi begyndte på slagteriskolen, gik det da også meget bedre. Charlotte Sørensen, dansklærer (Sprogcenter Horsens) - Kursisterne var meget motiverede. De har virkelig knoklet hårdt for at lære dansk. Det tætte og konkrete samarbejde mellem lærerne fra sprogcentret, slagteriskolen og instruktørerne har gjort forløbet helt unikt. Dansklærerne har deltaget i skæringspraktikken, i produktionsafdelingen og i slagteriskolens teoriundervisning og Danish Crown-instruktørerne har deltaget i danskundervisningen. På den måde har det været muligt at løse problemer undervejs og følge op på forståelsesproblemer med det samme ved skærebordet, i teorilokalet og efterfølgende i danskundervisningen. Lene Glyngø, forstander (Sprogcenter Horsens) - Jobgarantien har gjort underværker i dette forløb. Virksomhedens ønske om, at dette skulle lykkes, har været tydeligt for kursisterne fra første dag. At 28 kunne gennemføre de kompetencegivende kurser, havde vi aldrig selv turdet håbe på. Af Kasper Nielsen, lærer 5

6 Hvor blev de af - hvordan går det med kursisterne, efter de har forladt sprogcentret I efteråret 2003 lavede Sprogcenter Horsens med tilskud fra Integrationsministeriet en undersøgelse af sprogcentrets tidligere kursister. To år efter de forlod sprogcentret med en afgangsprøve, blev 29 personer interviewet om deres oplevelse af undervisningen og om, hvad de laver nu. Godt rustede De tidligere kursister er generelt glade for deres tid på skolen. 90% er tilfredse med undervisningen. Flertallet mener, at sprogcentret har rustet dem tilstrækkeligt m.h.t. dansk til at klare sig på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og som samfundsborgere. Flere kursister fra afrikanske, mellemøstlige og asiatiske lande føler dog, at de er blevet for dårligt rustet m.h.t. viden om arbejdsmarkedsforhold, samfundsforhold og dansk kultur. Hvad laver kursisterne To år efter sprogcentret er de ßeste kursister enten i arbejde eller i gang med en uddannelse. 30% er i ustøttet arbejde, 10% i støttet arbejde, og 30% er under uddannelse. Tilbage er en restgruppe på 30% uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Igen viser det sig, at det er sværest for folk fra Afrika, Mellemøsten og Asien. Bedre til dansk 75% mener, at de er blevet bedre til dansk, siden de forlod sprogcentret, og 25 % oplever, at de er blevet dårligere. Blandt dem, som er i ustøttet arbejde eller i gang med en uddannelse, mener 90%, at de er blevet bedre til dansk. Blandt folk, som ikke er i arbejde eller uddannelse, og folk i støttet arbejde, ligger tallet mellem 30 og 40%. Hvordan er kursisterne kommet videre De tidligere kursister har typisk fundet et arbejde eller en uddannelse på eget initiativ. 85 % har selv søgt eller er kommet i gang via familie og venner, og 15% er kommet i gang med hjælp fra kommunen eller AF. Se undersøgelsen på Hvad har vi lært af undersøgelsen SprogcenterNyt har bedt tre af de personer, som har været med til at lave undersøgelsen, fortælle, hvad der især har gjort indtryk på dem. Lene Glyngø, forstander på Sprogcenter Horsens - Undersøgelsen har vist os, at der generelt er stor tilfredshed med undervisningen. Men der er også noget, vi skal arbejde mere med. Vores kursister fra Mellemøsten, Asien og Afrika føler ikke, at de kan nok, når det gælder kendskab til dansk kultur og samfundsforhold. Den del af undervisningen bliver vi nødt til at opprioritere. Torkill Jensen, formand for UEM og forfatter til undersøgelsesrapporten - Det danske samfund er meget lukket for mange af kursisterne. 25% oplever, at de er blevet dårligere til dansk i tiden efter sprogcentret. Mange har slet ikke kontakt med danskere. Det må vi danskere gøre noget ved. Skal integrationen lykkes, er det jo nødvendigt, at den enkelte får øvelse i det talte sprog og samtidig får et indtryk af normer og holdninger i det samfund, de skal integreres i. Undersøgelsen viser også, at ßygtninge og indvandrere, der får job, i høj grad skaffer det selv. Det er naturligt nok. Når man skaffer job selv, gør man det ofte via sit netværk. Flygtninge og indvandrere uden et dansk netværk har et handicap, når de skal orientere sig om jobmuligheder. Kasper Nielsen, lærer og interviewer på undersøgelsen - Motivationen spiller en stor rolle for sprogindlæringen. Jeg talte f.eks. med en mand, som siden sprogcentret havde arbejdet på en fabrik sammen med mange landsmænd. Hans sprog var blevet dårligere i tiden efter danskundervisningen, men det havde ikke generet ham. Kort før vores samtale var hans kone og lille barn blevet udvist af Danmark. I sin kamp mod myndighederne oplevede han nu, at hans dansk var utilstrækkeligt, og derfor havde han meldt sig på et aftenskolekursus. Nu ville han lære dansk. Af Kasper Nielsen, lærer 6

7 Kort om Sprogcentret Vidste du at: - ca. 800 kursister hvert år modtager danskundervisning af kortere eller længere varighed på Sprogcenter Horsens. - der er ca. 75 nationaliteter repræsenteret på sprogcenteret. de seks største nationaliteter i 2004 er: Irak 17% Afghanistan 11% Bosnien-Herzegovina 11% Tyrkiet 9% Sri Lanka 8% Iran 6% - fraværet er 16,7 % mod 20% på landsplan. - kursisterne fordeler sig således på de tre uddannelser: Danskuddannelse 1 18% Danskuddannelse 2 49% Danskuddannelse 3 33% - 70% af kursistgruppen er under 40 år. - 62% er kvinder. Kursisterne er: - henvist af deres kommune (60%) - af Arbejdsformidlingen (7%), - selvforsørgende (33%) Sidste frist for `gamle udlændinge Alle udlændinge, der er kommet til landet gennem årene, og som endnu ikke har gennemført en danskuddannelse, har som en overgangsordning fået en frist på tre år til at gennemføre en danskuddannelse med offentlig Þnansiering. Efter 2007 må de udlændinge, der ikke har nået at benyttet sig af tilbudet, regne med selv at skulle betale for uddannelsen, idet statstilskuddet til kommunerne herefter bortfalder. Sprogcentret har taget initiativ til en informationskampagne om overgangsordningen, for at så mange som muligt får dette tilbud i tide. I modsat fald frygter vi, at mange udlændinge vil få problemer på grund af mangelfulde danskkundskaber. De risikerer at miste mulighederne på arbejdsmarkedet og på længere sigt at blive afvist ved ansøgning om statsborgerskab. Vores bestyrelse Sprogcenter Horsens er en selvejende institution med en bredt sammensat bestyrelse, som består af 5 valgte medlemmer samt en repræsentant for kursistgruppen og lærergruppen. Bestyrelsesformand er: Torkill Jensen, Vangevej 44, 8700 Horsens, tlf På billedet ses bestyrelsen. Fra venstre: Erol Kamaran (kursistrådsformand), Elise Gerstrøm, Karsten Bjerregaard, Ernst Olsen, Else Julie Nordvig (lærerrepræsentant), Torkill Jensen, Lene Glyngø (forstander), Per Andersen. Undervisningen De ßeste kursister får undervisning 20 lektioner om ugen, enten om formiddagen eller om eftermiddagen. Der er desuden aftenhold med seks ugentlige lektioner. Endelig kan vi tilrettelægge individuelle forløb, hvor undervisningen kombineres med praktik, arbejde eller anden uddannelse. Formiddag: kl Eftermiddag: kl Aften: kl (ti.+to.) 7

8 Modultest og afsluttende prøver Den 1. januar 2004 trådte en ny lov om danskundervisning af voksne udlændinge i kraft. De hidtige tre»spor«blev omdøbt til danskuddannelser, og hver danskuddannelse blev delt op i seks moduler, der skal afsluttes med en test. Modultestene udsendes centralt fra Integrationsministeriet og afholdes internt på sprogcentrene. Hver danskuddannelse afsluttes med en prøve: Prøve i Dansk 1 efter danskuddannelse 1 Prøve i Dansk 2 efter danskuddannelse 2 Prøve i Dansk 3 efter modul 5 på danskuddannelse 3. Studieprøven efter modul 6 på danskuddannelse 3. Modultest Hver modultest består af 2-5 opgaver i de Þre færdigheder: læsning skrivning lytning mundtlig kommunikation På Sprogcenter Horsens gennemføres der modultest en gang hver måned, og datoerne bliver fastlagt ved hvert semesters begyndelse. En lærer fra hver danskuddannelse er udnævnt til tester og har ansvaret for at afholde testene på den pågældende uddannelse. I første halvår af 2004 gennemførte vi 237 modultest, og heraf var 25 ikke bestået. Det giver en dumpeprocent på 10,5. Erfaringer Modultestene er et nyt element i undervisningen i dansk for udlændinge, og de er blevet modtaget med en del skepsis. De hidtidige erfaringer viser imidlertid, at kursisterne generelt er glade for at blive testet - testene giver status, styrker motivationen og gør undervisningssystemet mere gennemskueligt. Derudover hjælper testene med til at afdække den enkelte kursists svagheder og indgår på den måde som et vigtigt element i planlægningen af den individuelle undervisning. Modultest Det har været en stor organisatorisk udfordring for sprogcentrene at få det nye testsystem til at fungere. Integrationsministeriet har ßere gange måttet forenkle retningslinierne for testafholdelsen, fordi de administrative og tidsmæssige omkostninger for sprogcentrene var for store. Der er dog også malurt i bægeret: som nævnt er det meget tids- og mandskabskrævende at gennemføre testene - den længste test tager omkring tre timer - og ikke alle opgaverne har vist sig at være lige hensigtsmæssige. I de ßeste klasser er der kursister på forskellige moduler, så det stiller store krav til planlægningen at forberede kursisterne på modultestene - og samtidig at undgå, at testforberedelsen bliver et alt for dominerende element i undervisningen. Desuden er testene på nogle punkter dårligt afstemt med de krav, der stilles til de afsluttende prøver. Men alt i alt betyder modultestningen en opkvaliþcering af danskuddannelserne. Det uhensigtsmæssige ved testene må for størstedelens vedkommende betegnes som børnesygdomme, som en yderligere gennemarbejdning og udvikling af opgavetyperne vil kunne udrydde. 8

9 Modultest og afsluttende prøver fortsat Positivt Modultest For undervisningen Testene afdækker kursisternes svagheder fastholder fokus på vigtige basale færdigheder målretter undervisningen styrker projekt- og emnearbejde Alle kan melde sig til en sprogprøve som selvstuderende mod at betale et gebyr på 1000 kr. til det prøveafholdende sprogcenter. Prøvedeltagelsen er gratis for de kursister, der følger undervisningen på et af de prøveforberedende moduler. Ved prøveterminen maj/juni 2004 blev der eksamineret i alt 67 personer på Sprogcenter Horsens i Prøve i Dansk 2 og 3. Det gav følgende resultater: Sprogprøver maj-juni 2004 For kursisterne Testene gør danskuddannelserne mere gennemskuelige styrker motivationen giver status til uddannelserne Problematisk Prøve Antal deltagere læseforståelse Karaktergennemsnit skriftlig fremstilling lytteforståelse og mundtlig kommunikation risiko for at testforberedelsen fylder for meget i undervisningen besværlig administration meget tids- og mandskabskrævende at gennemføre testene de enkelte testopgaver er ikke altid hensigtsmæssige, specielt ikke på DU1 testene er dårligt afstemt med de afsluttende prøver PD2 40 (17selvstuderende) PD3 27 (7selvstuderende) 8,5 7,4 9,1 7,7 7,5 9,1 De afsluttende prøver Der har eksisteret afsluttende, statskontrollerede prøver i dansk for udlændinge som afslutning på danskuddannelse 2 og 3 siden 1999, så det er kun Prøve i Dansk 1, der er en egentlig nyskabelse. De afsluttende prøver afholdes to gange om året - i maj/juni og november/december. Opgaverne i skriftlig dansk og læseforståelse bliver rettet af en beskikket censor (udpeget af ministeriet) og af kursistens egen lærer. Prøverne i mundtlig dansk bliver bedømt af en censor fra et andet sprogcenter og af kursistens egen lærer. Der gives karakterer efter 13-skalaen. Ved ansøgning om dansk statsborgerskab kræves der dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber af ansøgeren. Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven bestået med et gennemsnit på 6 eller derover opfylder dette dokumentationskrav. Prøvebevis for Prøve i Dansk 2 Af Tove Fleischer, viceforstander 9

10 Mød vores kursister Khadija Akbare, ßygtning fra Afghanistan, Virksomhedshold i Ry Jeg er 34 år. Jeg har været i Danmark i halvandet år. Jeg har otte børn fra Þre til 14 år. Jeg har aldrig arbejdet eller gået i skole i Afghanistan. Jeg har lært dansk i et år. Jeg går til dansk to dage om ugen i Ry. Vi bliver undervist på Pressalit. Vi lærer almindeligt dansk, men vi lærer også det sprog, vi skal bruge i vores praktik. Når man aldrig før har lært at læse og skrive, er det svært. Tre dage om ugen er jeg i praktik i Kvickly i Ry. Jeg arbejder i bageriet. Det er jeg meget glad for. Jeg laver lagkager, ælter dej og bager pizzaer. Efterhånden laver jeg alt, hvad mine danske kolleger laver. I begyndelsen var jeg lidt genert, men nu snakker jeg meget, fordi jeg gerne vil lære dansk. Min chef siger, at jeg snakker mere end jeg arbejder. Men det er kun for at drille. Pedro Bresso, Udvekslingsstudent fra Brasilien, Begynderhold i Horsens Jeg er 18 år og går i gymnasiet i Brasilien. Jeg vil gerne være ingeniør. Jeg har været i Danmark i to måneder og bor hos en dansk familie i Juelsminde. Jeg har valgt at studere i Danmark i et år, fordi jeg vil lære en ny kultur og en ny livsmåde at kende. Jeg har valgt at lære dansk, fordi jeg gerne vil snakke med mine venner og udnytte mit år her. Jeg går i en begynderklasse, hvor vi lærer et dansk sprog, vi kan bruge til hverdag. I min klasse er vi 15 kursister fra 14 forskellige lande. Vi snakker meget, læser bøger på dansk og skriver lidt. Det tager to til tre år at blive færdig. Bagefter kan vi komme på uddannelser sammen med danskere. Det er Þnt at gå i en begynderklasse, fordi vi har de samme spørgsmål og kan hjælpe hinanden med at lære dansk. Vasulathdevy Muthiah, Flygtning fra Sri Lanka, Danish Crown hold i Horsens Jeg har gået i skole i ni år i Sri Lanka. Jeg ßygtede til Danmark, fordi der var meget krig i mit hjemland. Jeg kom til Danmark i Jeg har gået på Sprogcenter Horsens i tre år. Jeg sluttede med en Almenprøve 1. Bagefter gik jeg på kursus et år og var tre gange i praktik forskellige steder. Jeg har arbejdet et år og tre måneder. Jeg har arbejdet med rengøring og på et renseri. Jeg har ikke fået fast arbejde. Nu går jeg på slagterikursus. Kurset varer ca. seks måneder. Jeg vil gerne lære mere sprog, og jeg vil gerne lære, hvordan man arbejder på et slagteri. Jeg vil gerne have fast arbejde og tjene penge. Jeg er meget glad for slagterikurset og mine gode kolleger. 10

11 Kwanjai Phuangjan Jensen, dansk gift, danskuddannelse 1 i Horsens Jeg er 32 år og kommer fra Thailand. Jeg er gift med en dansk mand, som jeg mødte i Thailand. Vi blev gift i januar 2003 og jeg ßyttede til Danmark tidligt på sommeren. Jeg startede på Sprogcenter Horsens i august 2003, og jeg er meget glad for at gå i skole og lære dansk. I Thailand har jeg kun gået i skole i to år, da jeg var otte til ti år gammel. Det er ikke så svært at forstå eller læse dansk, men det er meget svært selv at tale dansk. Dansk udtale er meget vanskelig for mig. Jeg går på danskuddannelse 1 og går også til ekstra udtaletræning to gange om ugen. Miralem Galic, ßygtning fra Bosnien, prøveforberedende aftenhold i Horsens Jeg hedder Miralem Galic, og jeg kommer fra Bosnien. Jeg kom til Danmark i Jeg er elektronikmekaniker og arbejdede i mange år med medicinsk udstyr på et stort hospital i Banja Luka. Jeg arbejder på EJ Badekabiner i Hedensted. Vi er mange fra Bosnien og Kosovo. En stor del af samtalerne foregår derfor på serbokroatisk. Men når jeg taler med min chef eller en af kontrollørerne er det på dansk, og vi taler altid dansk, hvis der er en dansker tilstede. Jeg er sikker på, at vejen til god integration går gennem arbejde og gode danskkundskaber. Jeg ønsker at kunne kommunikere frit med danskerne, og derfor går jeg til dansk to aftener om ugen. Jeg er selvfølgelig træt om aftenen, men jeg vil lære dansk og afslutte med en prøve, så jeg kan søge om dansk statsborgerskab. Victor, landbrugspraktikant fra Ukraine, Landbrugshold i Odder Jeg hedder Victor Robeiko, er 25 år, og kommer fra Ukraine. Jeg har været i Danmark i Þre måneder. Jeg er i gang med en landbrugsuddannelse i Ukraine. Som et led i min uddannelse er jeg nu i praktik hos en dansk landmand. Der passer jeg grise hver dag og lærer om dansk landbrug. Efter halvandet år skal jeg tilbage til Ukraine og studere i tre år mere.det har altid været en drøm for mig at opleve et af de Skandinaviske lande, så jeg var glad, da det lykkedes at komme til Danmark. To aftener om ugen går jeg til danskundervisning. Jeg vil gerne lære dansk, så jeg kan snakke med de mennesker, jeg møder her. I undervisningen lærer jeg om præsentation, hverdagsliv, landbrug, fritid og meget mere. 11

12 Rikke Gawinski Shiva Mohamedi Rie Gert Nielsen Studieværkstedet på Sprogcenter Horsens I sprogcentrets studieværksted kan kursisterne arbejde selv med at lære dansk. Her kommer også frivillige, som hjælper kursisterne med lektier og samtaler på dansk. Studieværkstedet er åbent dagligt kl og er altid bemandet af en lærer. Interview med Rikke Gawinski, lærer og ansvarlig for studieværkstedet Siden 1999 har sprogcentret haft et studieværksted. I 2003 blev det udvidet til de nuværende tre lokaler, og her kom Rikke Gawinski med. Rikke arbejder fast i studieværkstedet, og hun hjælper mange kursister hver dag. - Der kommer mange forskellige mennesker i løbet af en dag, og det varierer, hvor mange der er. En del af kursisterne vælger at bruge studieværkstedet i pauserne. En gruppe på cirka 30 er i aktivering på studieværkstedet. Det betyder, at de udover den almindelige undervisning har timer på studieværkstedet hver dag, fortæller Rikke. Sammen med deres lærer eller med Rikke lægger kursisterne i aktivering en plan for, hvad de skal arbejde med i studieværkstedet. For nogle kursister er den selvstændige arbejdsform et ukendt fænomen fra deres hjemland, og om det siger Rikke: - For de ßeste er det nemt at arbejde selv for andre er arbejdsformen noget, der skal læres. Interview med Shiva Mohamedi, kursist fra Irak Shiva startede på sprogcentret i januar 2003, tog på højskole i en periode og vendte tilbage i januar I alt har hun været på sprogcentret i 15 måneder. Shiva er i aktivering på studieværkstedet, og om det siger hun: - Det er rigtig godt, fordi der er så mange forskellige materialer, og fordi der er så god hjælp. Ikke kun fra lærerne, men også fra de mennesker, der frivilligt kommer på sprogcentret og har aftaler med forskellige kursister. Shiva har lånt og læst rigtig mange af studieværkstedets bøger, hvor teksten er indlæst på bånd. Hun læser avisen MetroExpress hver dag, Uge Expressen hver uge og avisen På Let Dansk hver måned. Derfor er hun godt orienteret om mange ting. Hun interesserer sig for kvinders vilkår, især i Mellemøsten, hvor hun kommer fra, og vil gerne arbejde for at forbedre deres vilkår. Efter skolen vil Shiva gerne kombinere arbejde og studier, og hun håber på en dag at kunne arbejde som journalist. Lige nu er det vigtigste for hende at blive hurtigere til at skrive på computer, så det er primært det, hun arbejder med. Den måde at lære på, som studieværkstedet tilbyder, fandtes ikke i Irak, hvor Shiva er opvokset. - I Irak kunne vi ikke låne bøger med hjem eller bruge computere. Sådan er det også i dag det ved jeg, fordi jeg har en søster i Irak, fortæller hun. Efter Shivas mening er studieværkstedet et godt supplement til den almindelige undervisning. - Man skal bruge begge dele, fordi undervisningen præsenterer det nye stof, og studieværkstedet giver træningen. Begge dele er nødvendigt, for det er en meget stor opgave at lære et nyt sprog, understreger hun. 12

13 Interview med Rie Gert Nielsen, frivillig lektiehjælper Hverdagsglimt fra studieværkstedet Rie er frivillig lektiehjælper på studieværkstedet. Det betyder, at hun kommer to dage hver uge, Þre timer hver dag. Hun snakker hver uge med seks forskellige kursister. Og hvad snakker de så om? - Ja, hvad snakker vi ikke om? Vi snakker om det, som kursisterne gerne vil snakke om. Det kan være alt muligt. De vil gerne have hjælp til at forstå breve eller til at forstå noget, der er sket på et hospital eller et andet sted, fortæller Rie. Rie taler med kursisterne cirka en time hver gang, og hun kan godt lide at komme på studieværkstedet. - Der er en dejlig stemning her, og jeg møder meget motiverede kursister, der bruger mig på en god måde. Rie har tid til at komme på sprogcentret, fordi hun er pensionist. Der er seks frivillige i alt. De ßeste frivillige er pensionister, men ikke alle kommer to dage om ugen som Rie. - Jeg ville gerne have noget at lave, nu da jeg var blevet pensionist. Arbejdet er frivilligt, men at snakke med de dejlige mennesker, jeg møder her, er løn nok i sig selv, slutter Rie. Det er Rikke Gawinski, der holder kontakt med de frivillige lektiehjælpere på studieværkstedet. studieværkstedet kan bruge ßere frivillige og afholder snart et åbent hus-arrangement, hvor sprogcenteret vil invitere ßere til at blive frivillige. På studieværkstedet er der: et stort udvalg af aviser, tidsskrifter og blade en lang række bøger med kassettebånd opgavesamlinger til alle niveauer opgaver til træning af udtale lytteopgaver opgavesamlinger med tilhørende svar-mapper, så man kan rette sig selv 16 computere med internet og forskellige sprogprogrammer og meget mere. Af Kirstin S. Jacobsen, lærer 13

14 Kursister på ekskursioner Besøg på Velux I foråret 2004 var et hold fra sprogcentrets afdeling i Skanderborg på virksomhedsbesøg på Velux. Her fortæller Muqtar Malin Omar om besøget. Glud Museum En dag i foråret havde vi aftalt med lærerne, at vi skulle besøge virksomheden Velux, som ligger i Østbirk vest for Skanderborg. Da vi kom kl. 8.00, var der en stor bus, der ventede os foran skolen, og vi kørte af sted til Velux. På Velux var der var en mand, som tog imod os og præsenterede sig. Han fortalte om virksomheden. Den blev grundlagt i 1941 af ingeniør Villum Kann Rasmussen, og den producerer ovenlysvinduer. Vi var først på et museum, hvor man kunne se mange gamle ting. F.eks. var der en stue, der var indrettet som i 50 erne, og et træværksted med drejebænk, som jeg kender det fra Somalia. Der var også en udstilling af moderne produkter vinduer, som var lavet på forskellige måder og af forskellige materialer: træ, aluminium, glas m.m. Bagefter så vi noget af produktionen. Der var mange maskiner og medarbejdere m/k. De stod ved hver sin maskine og lavede vinduesrammer. De arbejdede godt, og der var en god stemning. De hilste, når vi kom forbi. Vi kunne ikke snakke sammen, fordi de havde travlt. Desuden brugte de høreværn pga. af støjen. Det var første gang, jeg var på besøg på en virksomhed i Danmark. Jeg Þk mange gode oplevelser og gode ideer. Det mest spændende var, at rundviseren fortalte os om at være ansat på virksomheden, og hvad man skulle gøre, hvis man ville arbejde der. Han fortalte bl.a., at man det første år er under oplæring og på startløn, hvorefter lønnen stiger. Kort efter var jeg der selv for at søge arbejde. Det var i juni 2004, at jeg aßeverede et ansøgningsskema til Velux. Her ses kursister og lærere ved Sørens Knudsens hus Hildesheim på Glud Museum. I september 2004 var et hold fra danskuddannelse 1 på Sprogcenter Horsens på besøg på Glud Museum i forbindelse med temaet Horsens før og nu, håndværk og landsbyliv. Glud Museum blev grundlagt i 1912 af malermester Søren Knudsen. Han samlede indtil sin død i 1955 ialt 10 huse fra Bjerre Herred og ßyttede dem til museet. På denne og næste side ses nogle billeder fra turen. Der er mere information om Velux på hjemmesiderne og Af Muqtar Malin Omar, snedker og lærer fra Somalia og Sigrid Hasling, lærer Rasmus Thomesøns stuehus fra Danmarks ældste daterede bondehus. 14

15 Med disse sensommerbilleder ønsker vi alle vores læsere: God jul og godt nytår! SprogcenterNyt udkommer igen til april

16 Her Þnder du os: Sprogcenter Horsens - en verden til forskel Sprogcenter Horsens S P R O G C E N T E R N Y T

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Særnummer januar 2008

Særnummer januar 2008 Sprogcenter Nyt Særnummer januar 2008 Sprogcenter Midt i Hedensted 4 Sprogcenter Midt i Horsens 6 Sprogcenter Midt i Odder 8 Sprogcenter Midt i Silkeborg 10 Sprogcenter Midt i Skanderborg 12 Sprogcenter

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver Årsberetning 2010 Målsætninger Resultater Perspektiver Indhold Et positivt 2010 3 Målsætninger 3 Undervisning 3 Danskuddannelse 1 3 Danskuddannelse 2 4 Danskuddannelse 3 4 Forberedende Voksenundervisning

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev Svend Brandt Forstander Svend Brandt møder hele verden hver dag Det er en gave at være forstander på Sprogcentret

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Vil have uddannelse ændret

Vil have uddannelse ændret Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF lillebælt-fyn Lillebælt- Fyn Næstformand i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, Frank Knudsen, og faglærer Peter Rolaj, Kold College, er enige om, at der skal laves

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

SprogcenterNyt. Nr. 5 - November 2006. Jobguide >>> 6. En anderledes onsdag >>> 10. I fiskens tegn >>> 16. Sprogcenter Horsens - en verden til forskel

SprogcenterNyt. Nr. 5 - November 2006. Jobguide >>> 6. En anderledes onsdag >>> 10. I fiskens tegn >>> 16. Sprogcenter Horsens - en verden til forskel SprogcenterNyt Nr. 5 - November 2006 Jobguide >>> 6 En anderledes onsdag >>> 10 I fiskens tegn >>> 16 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1 Jobguide >>> 6 En anderledes onsdag >>> 10 I fiskens

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 1 Intro-dansk Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 2 Indhold Indledning side 3 Undervisningens formål og mål

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 SprogcenterNyt Nr. 6 - April 2007 Sri Widayati >>> 6 kursist i Skanderborg >>> 7 Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 Sultan N Turan >>> fik 10 arbejde hos Elplatek A/S >>>

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10 Sprogcenter Nyt Nr. 17 - november 2012 Dansk og arbejde i samspil Ny ungeuddannelse 4 8 Dansk som andetsprog i fængslet 10 Leder Sprogcentrene har landets absolut mest fleksible uddannelsestilbud. Vi tilbyder

Læs mere

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 1 Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

SprogcenterNyt. Nr. 4 - Maj 2006. Godt igang i Bilka >>> 6. Undervisning - også om lørdagen >>> 8. Nytårsfest i Ry >>> 10

SprogcenterNyt. Nr. 4 - Maj 2006. Godt igang i Bilka >>> 6. Undervisning - også om lørdagen >>> 8. Nytårsfest i Ry >>> 10 SprogcenterNyt Nr. 4 - Maj 2006 Godt igang i Bilka >>> 6 Undervisning - også om lørdagen >>> 8 Nytårsfest i Ry >>> 10 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1 Godt igang i Bilka >>> 6 Undervisning

Læs mere

INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER...

INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER... Årsberetning 2012 2 INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER... 6 ÆNDRINGER I UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSPOLITIK... 6 MEDBORGERSKABSPRØVEN

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovtidende A Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 2 c, stk. 4, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 5, 11, stk. 3,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Eksempler - Gode historier Shaqo 1.1.2008 30.6.2010

Eksempler - Gode historier Shaqo 1.1.2008 30.6.2010 1. Samso Samso er 28 år, single og har ingen børn. Hun kommer fra Somalia og har boet i Danmark siden 1998. Samso henvendte sig i 2009 til Shaqo, da hun var ansat i et vikariat som rengøringsassistent

Læs mere