stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé Valby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf"

Transkript

1 Nr. 2 marts 2014 Overenskomst 2014 Altaner er også tømrerarbejde Kamppladser er must-read Side 4 Amager Bakke Side 8-9 Festival blæser støvet af historien Side 12 Side 3 stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé Valby

2 Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, 2500 Valby Tlf.: Tilrettelæggelse og produktion: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Claus Westergreen Layout: Wiegaarden (142814) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s Forsidefoto: Jakob Nielsen Mens arbejdsgiverne har sagt nej til kædeansvar, markerede københavnske byggefolk overfor regeringens skatteforhandlere, at der skal kædeansvar til for at stoppe social dumping. Oplag: stk. leder Nu er der forhandlet overenskomster på stort set hele det private arbejdsmarked. Inde i bladet og på hjemmesiden kan du læse mere om resultaterne. Afstemningsmateriale til alle, der skal stemme, er på vej. Din fagforening anbefaler et nej. Men uanset hvad man mener om resultat, så er det vigtigt, at man stemmer og er med til at bestemme, hvad resultatet skal blive. Også selvom man måske mener, at afstemningsreglerne ikke er helt fair. F.eks. skal der være mere end 40 % der stemmer, før det kan blive et nej, ellers vil det blive et ja. Mange, især unge, ved ikke, at de aftaler, der bliver indgået overenskomsterne - er dem, som er gældende på det danske arbejdsmarked. De tror, at det er Folketinget, der laver aftalerne. Men det er altså de regler, man skal arbejde efter de næste 3 år. Det burde interessere alle hvilke arbejdsforhold, man arbejder under. Det er på arbejdspladen, vi bruger 37 timer om ugen og tjener vores penge. Desværre er nogle lønmodtagere ikke villige til at bidrage til dette aftalesystem. De vil meget gerne nyde godt af alle goderne, som f.eks. aftaler om løn, akkordsystemer, løn under sygdom, den 6 ferie uge, SH betaling, pension, overtidsbetaling, tillidsmandsbeskyttelse osv. Vi ved, at mange unge ikke ved noget om fagbevægelsen og overenskomster. Men så er der dem, Stem til overenskomsten Claus Westergreen, formand for BJMF der bevidst fravælger fagbevægelsen, de fleste gør det uden at vide hvad det betyder. Tænk hvis fagbevægelsen ikke var der. Så ville arbejdsforholdene udelukkende blive bestemt efter politikkernes forgodtbefindende, som det bliver i stort set resten af verden. I Danmark og i Norden har vi rimelige betingelser for dem, der arbejder. De kunne godt blive bedre, men det kræver en stærk fagbevægelse, hvor medlemmerne bakker op bl.a. ved at stemme, når der forhandles overenskomst. Derfor: spørg din kollega om han er medlem og skal stemme. Det er i vores alles interesse, at man er medlem af fagforeningen. Derfor er det heller ikke i orden, at der er nogen, der ikke vil være en del af fællesskabet på arbejdspladsen. Det er ikke OK. Det er underligt: hvis man ikke betaler sin forsikring, så ved alle at forsikringen ikke dækker, hvis uheldet er ude. Man kan heller ikke dyrke sport og være en del af fællesskabet, hvis man ikke betaler kontingent. Alligevel forventer nogen, at de - som en naturlig ting - skal have del i de tilkæmpede goder. Derfor: husk du er medlem af fagforeningen og derfor har du retten til at stemme. Brug den! Udgivelsesplan, bladmøder og deadlines: Blad nr. 3 Deadline og redaktionsmøde: 7. april Udgiv.: uge 2013 ( maj) Se hele udgivelsesplanen på 2 Fagligt fokus Tegning: Thomas Bentsen

3 En enig bestyrelse i BJMF anbefaler medlemmerne at stemme nej til det indgåede OK-forlig mellem 3F og Dansk Byggeri. Grunden er at det indeholder for lidt gods til bekæmpelse af social dumping. Tekst: Lotte Ott BJMF anbefaler et NEJ til OK14 Bestyrelsen i BJMF siger nej til OK 2014 og er i tråd med medlemmerne. En spørgeundersøgelse blandt godt 300 af fagforeningens medlemmer viser nemlig en meget stor opbakning blandt medlemmerne til at gøre noget ved social dumping og til at bruge overenskomsten som redskab. Protokollat 10 handler om udenlandsk arbejdskraft, men har ikke den styrke, som kædeansvar ville have haft. - Protokollat 10 kan ses som en lille forbedring, men det er ikke det kædeansvar, vi krævede, siger formand for BJMF, Claus Westergreen. Den lille forbedring ligger i at hvervgiver kan stilles til ansvar, og fagforeningen får flere oplysninger (entreprisekontrakter), men overskygges af svaghederne: Bestemmelserne bortfalder efter tre år, hvis ikke andet aftales Tvivlsom effekt Kræver store resurser af fagforeningen Ligefrem bevisbyrde Midlertidig aftale Aftalens bortfald ved næste overenskomst, betyder at dette ikke er et første skridt på vejen mod et kædeansvar. - Dansk Byggeri kan bare sige nej til at forlænge eller kræve sig dyrt betalt for at videreføre det. Denne gang betalte vi med mere fleksibilitet for at få lidt med om social dumping, siger Claus Westergreen. En tredje årsag til at anbefale et nej er, at overenskomsten bliver treårig. Trods kritikken mener Claus Westergreen, at forhandlerne fra 3F gjorde et godt arbejde for at bremse social dumping, men at Dansk Byggeri ikke ville være med. Det giver OK 2014 i byggeriet Tre-årig overenskomst Ingen reallønsfremgang Beskedne om social dumping Mere fleksibilitet til arbejdsgiverne på bl.a. arbejdstid og løn Nye bestemmelser om udenlandsk arbejdskraft Misforhold ved lønfastsættelse Afdække og konstatere underbetaling. Der er ingen forpligtelser for arbejdsgiverne. Omgåelse af overenskomsten Hvis en entreprenør kan idømmes bod hvis de beviseligt bruger underentreprenøren der groft bryder overenskomsten. Læs mere på Fagligt fokus 3

4 Must-read for alle obligatorisk for arbejderbevægelsen Boganmeldelse af Kamppladser, skrevet af Jakob Mathiassen og Klaus Buster Jensen, udgivet på Informations Forlag. Jakob Mathiassen indleder Tættest på kommer vi på Byg- ning til en konflikt, så skal de bogen med et forord, hvor han gepladsen Askholm (Slusehol- faglige aktive inddrages i hele kort fortæller om en ulovlig blo- men). Her tager de danske kolle- projektet! kade mod Metro-selskabet på gaer skeen i egen hånd, og fysisk BJMF har siden Østudvidelsen Nørrebros Runddel. Her har han blokerer de deres udenlandske (2004), kæmpet en næsten umu- en kort dialog med en med-akti- kollegaer ude. Her lykkedes det lig kamp. vist, kort før blokaden starter. at få organiseret det Hviderussi- Med-aktivisten udtrykker sin ske gulvstøbersjak ved hård BJMF står for: frustration over at, der ingen kamp og bod til følge. 25 % af alle 48 timers møder i danskere er på arbejdet med Når kravet om dansk overens- byggegruppen på landsplan. støbningen af en bundplade på komst kommer udefra (Fagbe- 22 % af alle tiltrædeoverens- pladsen: vægelsen), og ikke indefra byg- komster i byggegruppen på De har allerede taget vores gepladsen, så er det ikke med- landsplan. arbejde, snart tager de hele arbejderne, der presser virk- 46 % af alle sympatikonflikter vores land. somheden, men fagforeningen, i byggegruppen på landsplan. Hertil svarer forfatteren: der står uden for pladsen og for- Til sammenligning udgør Jeg ser dem ikke som fjender, langer dansk løn. Det gør betin- BJMFs bygningsarbejdere kun Tekst: Benny Allermand, tillidsmand hos Per Aarsleff A/S men som kollegaer, der var nødt til at forlade deres familier, for at finde arbejde. For mig var fjenden dem, vi ikke kunne se. gelserne nærmest umulige! I de fem andre kamppladser opstår der frustrationer mellem fagligt aktive og faglige ledere, 8,6 % af alle bygningsarbejdere på landsplan. Bogens forfattere sørger for, at læseren hele vejen igennem Fjenden flyver hen over hovedet når de menige medlemmer føler bliver mindet om, hvem skurken på os i deres private jetfly. sig som statister i kampene. En er i de urimeligheder, som de blokade, hvor det som regel er danske bygningsarbejdere bli- Bogen er opdelt i fagligt aktive som står blokade- ver udsat for. 6 kapitler (Kamppladser). vagt, er det frustrerende og Det er ikke vores udenlandske Om bogens forfattere: Jakob Mathiassen er betoner og forfatter til bogen Beton samtaler om pladsen. Klaus Buster er journalist på Fagbladet. Historierne fortælles fra oplevelserne på byggepladserne, af danske, polske og italienske bygningsarbejdere. Han har interviewet danske og polske arbejdsgivere, og på den måde får vi læsere seks rigtige gode historier om arbejdskamp. Fælles for de seks fortællinger demoraliserende at se arbejdet gå sin gang på pladsen, mens blokadevagterne bare kan se på! Det udmønter sig også i nogle eksempler, hvor de faglige aktive i frustration, går skridtet videre. På Navitas (Aarhus havn) tager de faglige aktive kommandoen, og laver ulovlige fysi- kollegaer, men de arbejdsgivere, som hensynsløst i jagten på profit, groft underbetaler de udenlandske kollegaer, samtidig med at de holder vores arbejdsløse danske kollegaer udenfor byggepladserne. Og bogen giver også vores politikere og fagbevægelsens Bogen er udgivet på Informations Forlag og kan købes i fagforeningen til 150 kr. er, at organiseringen af de udenlandske kollegaer har slået fejl. Fagligt ansatte og kollegaer til de udenlandske arbejdere har ikke fundet den nøgle til at åbne skabet med underskrevne ind- ske blokader. Det sker med mellemrum og lykkedes at stoppe et par støbninger. Konklusionen må være at, fagbevægelsens styrke ligger hos medlemmerne, og hvis en top en over snuden, da de afviste alle bekymringer ved Østudvidelsen. Bogen burde være obligatorisk læsning for den danske arbejderbevægelse, samt et meldelsesblanketter. faglig ledelse skal have opbak- must read hos andre. 4 Fagligt fokus

5 Samlet reception i fagforeningen Hvad enten du er ledig eller har et fagligt spørgsmål, skal du fremover kun gå et sted hen: receptionen i hovedbygningen på Mølle Allé. A-kassereceptionen i pavillonen er helt lukket. Det er et af resultaterne af en større rokering i fagforeningen. Sådan finder du rundt på Mølle Allé 26: Hovedbygningen I stueetagen finder du: Reception og PC-café. Servicegruppen faglig afdeling medlemsadministration og efterløn Formand Kasserer BJMF Ungdom På 1. sal finder: Byggegruppen faglig afdeling Uddannelsesansvarlig Polsk kontakt LG-team (behandler sager i Lønmodtagernes Garantifond) Opmålerne På 3. sal finder du: Lokalebookning Lille mødesal Store mødesal Bestyrelseslokalet (også møderum for andet) Pavillonen på parkeringspladsen: I stuen til venstre finder du: Socialrådgiverne På 1. sal finder du: A-kasseleder Dagpengegruppen Vejledningsgruppen Fagforeningens journalist Sekretær i byggegruppen I stuen til højre finder: Klubbernes møderum Hvis du skal meldes ledig eller har et fagligt spørgsmål, eller skal tale med en eller anden i fagforeningen eller a-kassen, så start med henvende dig i receptionen her i hovedbygningen. Orientering fra a-kassen: Få styr på g-dage I a-kassen oplever vi et stigende problem med arbejdsgivere, der ikke betaler g-dage. Det gælder især de private arbejdsgivere og vikarbureauerne. Her er reglerne: Hvis du stopper i et job og melder dig ledig, skal din arbejdsgiver som hovedregel betale for 1., 2. og 3. ledighedsdag også kaldet g-dage, hvis: Du er medlem af en a-kasse på din sidste arbejdsdag (gælder også lærlinge) Du bliver afskediget Du stopper på en tidsbestemt opgave Du stopper på opgavebestemt arbejde Du får nedsat arbejdstid, fordi din arbejdsgiver ønsker dette Du er hjemsendt Du har krav på, at din arbejdsgiver betaler g-dage, hvis du har arbejdet 74 timer eller mere de sidste 4 uger hos arbejdsgiveren, før du stopper. 4 ugers-perioden kan evt. blive forlænget med ferie/sygdom. En hel g-dag svarer til kr. 815 pr. dag (½ g-dag 408 kr. pr. dag) En arbejdsgiver kan inden for et kalenderår maximalt blive pålagt at betale 16 g-dage til den samme lønmodtager. Du skal ikke have g-dage hvis: Du har afslået at fortsætte med at arbejde på arbejdspladsen Du er selvforskyldt i arbejdsophøret Du er i arbejde hos anden arbejdsgiver de 3 dage Du er syg de 3 dage Du holder ferie de 3 dage Din arbejdsgiver går konkurs eller i betalingsstandsning Du har været i støttet arbejde Ved strejke, lockout eller force majeure Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte a-kassen ved spørgsmål evt. på tlf Endnu et firma smidt ud af Metrobyggeriet Polske Kormal efterlader en gruppe tidligere ansatte uden arbejde og skylder dem løn og pension for mere end to mio. kroner. Tekst: Lotte Ott Endnu en udenlandsk entreprenør er fjernet i utide fra det københavnske metroprojekt med ubetalte lønninger og pensionsindbetalinger for minimum to mio. kroner. En række af arbejderne fra det polske Kormal henvendte sig i fagforeningen, fordi de pludselig stod uden arbejde og manglede løn. En hurtigt opgørelse fra fagforeningen har givet et foreløbigt krav på over 2 mio. kr. i manglende løn, pension og feriepenge, fortæller faglig sekretær i BJMF, Jesper Weihe til Licitationen. Kravet vil blive stillet til hovedentreprenøren CMT, der har haft kontrakten med Kormal, og Jesper Weihe forventer, at CMT og Metroselskabet vil udrede folkenes tilgodehavende, som det skete i en lignende sag med firmaet Cinterex. Fagligt fokus 5

6 Kartelsag kan koste arbejdspladser Silas Grage, faglig sekretær i BJMF, er bekymret for at kartelsagen vil koste arbejdspladser. Sagen om karteldannelse indenfor byggeriet nærmer sig sin afslutning. Flere end 40 byggefirmaer og mere end 50 licitationer er indblandet. Konkurrenceloven er siden sagens start blevet ændret med højere bøder og op til seks års fængsel. Og netop det med bødestørrelserne får Silas Grage, faglig sekretær i 3F BJMF, til at frygte at sagen vil kunne lukke en række af de sigtede virksomheder. Firmalukninger? - Karteldannelser holder ikke i længden. Jeg er imod det og det er ulovligt. Men jeg er samtidig bekymret for, at sagen vil tvinge en række mellemstore byggefirmaer til at lukke. Med den nye lov vil bødestørrelserne tage udgangspunkt i virksomhedernes omsætning og ikke i virksomhedens overskud, og det vil ramme byggefirmaerne hårdt, mener Silas Grage. Fotograf: Søren Andersen - Byggebranchen har generelt en stor omsætning, men et lille overskud. Tre procent i overskud i byggebranchen er godt. Men bøderne kan blive så store, at det svarer til to-tre gange overskuddet i et godt år, siger han. Udfordring for fagforeningen En række af de kartelsigtede firmaer ligger i Købehavnsområdet, og er generelt kendetegnet ved at være solide mellemstore virksomheder med overenskomst og et udbygget klub- og tillidsmandssystem. Lukninger vil give BJMF en del udfordringer med de meget ressourcekrævende konkurssager samt mistede medlemmer, mener Silas. - Selvfølgelig vil de konkursramte firmaers arbejde bliver overtaget af andre, men vi ved erfaringsmæssigt, at det tager tid og i det tidsrum er der risiko De meget høje bødeniveauer kan lukke byggefirmaer, der ikke jonglerer med kæmpeoverskud, vurderer faglig sekretrær i BJMF Tekst: Lotte Ott for at medlemmerne finder på noget helt andet at lave. - Derudover skal vi så i gang med at opbygge klubber og tillidsfolk i alle de nye virksomheder, for ikke at tale om at få dem overenskomstdækket til at starte med. Så vi kan blive slået flere år tilbage. Svende laver karteldannelser Selvom Silas er imod karteldannelser, forstår han godt hvorfor det sker. - Konkurrencen i byggebranchen er ekstrem hård. Det er pærenemt at starte en byggevirksomhed inden for områder der ikke har autorisation. Hver tredje håndværker bliver selvstændig i løbet af sit arbejdsliv. Samtidig er den ulige konkurrence fra udenlandske virksomheder, der ikke arbejder efter overenskomsten og til dumpingpriser, voksende. Lån et menneske? Ja du læste rigtigt. Vil du udlånes til en ung? København Kommune, Frederiksbergs Kommune og Dansk Flygtningehjælp står bag projektet KarriereBiblioteket, der tilbyder unge over 13 år et menneske at tale arbejde og uddannelse med. Baggrunden er, at alt for mange unge i København ikke kommer i gang med en uddannelse - de har brug for hjælp og inspiration! Og det kan BJMFs medlemmer være med til at gøre noget ved gennem Karriere- Biblioteket, der gerne vil have frivillige fra især byggebranchen. Som frivillig i KarriereBiblioteket skal man bruge et par timer om måneden (evt. hver anden måned) på at tale med en ung eller tage ud til f.eks. skoleklasser. Man skal være i arbejde, være parat til at dele erfaringer fra job og uddannelse, være ærlig, tålmodig og en fortrolig samtalepartner. KarriereBiblioteket har brug for mænd og kvinder i alle aldre, fra alle slags erhverv og uanset baggrund. Læs mere om KarriereBiblioteket: Her kan du læse om, hvad det går ud på, og hvordan du kan blive frivillig. Du kan også skrive til: karrierebiblioteket.dk 6 Fagligt fokus

7 Hemlighedsfulde Morten Løwe og Martin Frost fra DR-Byens snedkeri. Her laves statshemmeligheder DR-byens snedkeri holder kortene tæt ind til kroppen op til Melodi Grand Prix Tekst og foto: Lotte Ott En maskinsnedker, en tømrer, en bygningssnedker - og en del flere - går i disse dage og bygger dekorationer til det danske grand prix, der blev afholdt i Odense for nylig, og det europæiske Melodi Grand Prix, der skal afholdes på Refshaleøen. Men hvad de bygger og hvordan det skal ende med at se ud, kan og vil de ikke fortælle. Det eneste, der er helt sikkert, er, at de arbejder på noget, der rimer på eventyr, glimmer og magi krydsfinerplader Steen Pagh, Morten Løwe og Martin Frost viser rundt i DR-byens snedkerværksted, der har hyret ekstra folk i disse travle uger. Til daglig er de syv, men nu er der ca. 15 ekstra fortrinsvis tømrere og bygningssnedkere. Der er heftig aktivitet i det store værksted, hvor materialerne hober sig op over alt, og alle maskiner er i gang. - Vi kommer til at bruge krydsfinérplader, siger Morten. Han og Martin er i gang med at bygge podier til melodi grandprix et. Det er fast arbejde at bygge de store kasser - 240x240x90 cm - med hjul. Der skal bygges ca. 30, og de vurderer, at det tager to mand ca. en dag at lave podiet - afhængig af, hvad den skal beklædes med af stof og andet materiale. Et smørret grin Men spørgsmålet er hvilket stof og hvilke materialer? Helt ærligt, ved I slette ikke hvordan det hele skal se ud til sidst? - Mmmm, mjø, hmmm Vi har da set nogle tegninger De tre står med en smørret grin og siger ikke mere om dét. Til gengæld fortæller de, at de skal lægge m2 gulvtæppe, og at de er i gang med at lave 100 meter lyskasse, der skal stå i kanten af scenen. Om scenen bliver rund eller firkantet, fristående eller op ad en væg, rød, gul eller grøn, det er og bliver en hemmelighed til den 6. maj. Har I billetter? Fordi arbejdspladsen ligger i DR-Byen og opgaven er europæisk Grand Prix, kunne nogle måske tro, at det gav fribilletter og andet fryns til de ansatte. Men det afviser de alle tre i munden på hinanden og Steens salut: - Vi får ikke en skid, og i øvrigt er alt udsolgt, siger han og griner. Det er nu ikke helt rigtig. Der bliver stadig sat billetter til salg til i alt ni shows heriblandt finale, seminfinale, juryshows og familieshow, oplyser pressekoordinator Marie Futtrup. Hverken han eller Martin har overhovedet prøvet at få billetter, mens Morten forsøgte. Men han var ikke hurtig nok i første omgang. Der kan dog godt drysse lidt stjernestøv på nogle af snedkeriets folk. Et par af dem skal nemlig på arbejde som scenemestre under showet. Men hvem det bliver, ved de tre ikke endnu. Fagligt fokus 7

8 >> Amager Bakke Amager Bakke med ansvar Amager Bakke har høje mål for lærlinge, ordnede forhold og sikkerhed. Lars Juel Rasmussen Tekst og foto: Lotte Ott Med vid udsigt over Lorteøen, der i disse år lægger arealer til nybyggeri af en enhver slags, ligger Lars Juel Rasmussens kontor. Han er projektleder for bygning af byens mest energieffektive og miljørigtige affaldsog energianlæg, som de selv kalder det spektakulære Amager Bakke. Arkitektur, arbejdsmiljø og bæredygtighed har trukket overskrifter også internationalt. Men en ting, der også er overskrifter værd, er det ansvar, - Vi kunne ikke skaffe lærlinge, men henvendte os til Region som ARC har taget på sig ved at indskrive lærlinge, ordnede forhold og sikkerhed ind i udbudsmidlingen af elev/praktikplad- Hovedstaden, der hjalp med formaterialet både på byggeriet og ser. driften af værket. I skrivende stund går der fire Det har været lidt af et pionerarbejde at få indskrevet klausutrakter på byggeriet. (Se artik- struktørlærlinge på korte konlerne, skaffet lærlingene og finde arbejdsgange til at sikre, at - Vi brugte mange kræfter på len: En anderledes læreplads) klausulerne bliver overholdt. Og lærlingene i starten. Det er vigtig at følge op, og vi skulle finde alt er ikke på plads endnu. nogle rutiner, så det ikke blev alt Lærepladserne for bøvlet, fortæller Lars Juel - Vi har snakket med andre og er Rasmussen. blevet klogere. Og vi deler gerne Løsningen blev, at projektchefen gennemser månedlige mails vores erfaringer med andre og tager imod andres ideer, siger fra underentreprenørerne, der Lars Juel Rasmussen. indrapporterer, hvor mange lærlingetimer, de har. Et problem var at skaffe struktørlærlinge. Efter flere år med nedgang i branchen har søgning til uddannelsen også været Udbudsmaterialet fra ARC inde- Ordnede forhold dalende, og små hold helt ned holdt krav om overholdelse af til fem er blevet udlært fra ILO konventionens 94, der svarer til kollektive Københavns Tekniske Skole. overenskom- Alle skal på sikkerhedskursus for at arbejde på byggepladsen Amager Bakke. ster. Det gælder både kontorhold og underentreprenører. Det var NNC, der vandt buddet, og ifølge Lars Juel Rasmussen har virksomheden kontrolleret, at deres underentreprenører er medlemmer af Dansk Byggeri. Men projektlederens opfølgning på arbejdskravene er endnu ikke lagt i en fast rutine. Lars Juel Rasmussen har bedt alle underentreprenører udfylde et skema til kontrol af, om arbejdsklausulerne bliver overholdt. - Vi har ret til at se lønsedler og ansættelseskontrakter. Men spørgsmålet er, om vi selv har den juridiske og anden viden til at finde ud af det. Vi har derfor bedt en advokat se på om tingene er i orden, siger han. Ingen ulykker på pladsen Fra starten af byggeriet introducerede ARC, at der skulle være et højt arbejdsmiljøniveau og ingen ulykker på pladsen. For at sikre dette, skal alle på et obligatorisk en-dages kursus i sikkerhed. Alle hændelser også tætpå-hændelser bliver indrapporteret. - Det ligger i virksomhedens ånd at have et godt arbejdsmiljø. Vi kommer fra en produktionsvirksomhed, som er en farlig arbejdsplads. Vi har arbejdsmiljøcertificering. Derfor var det helt naturligt, at byggeriet blev ligesådan, siger Lars Juel Rasmussen. - Vi brugte de første måneder på at flytte en kultur og også afsætte de nødvendige ressourcer i form af en sikkerhedskoordinator fra et udestående firma. Udfordringen er tid, økonomi og en høj sikkerhed, siger han. 8 Fagligt fokus

9 >> Amager Bakke Omgivet af kraner og polakker bliver Knud Nielsen og Alexander Schmidt oplært i struktørfaget. Anderledes læreplads Omgivet af lutter polske kolleger det er virkeligheden for fire struktørlærlinge hos NCC på Amager Bakke. Tekst og foto: Lotte Ott Fagligt Fokus mødte to af de fire lærlinge, der har fået en kort lærekontrakt hos NCC, der bygger Amager Bakke, Knud Nielsen og Alexander Schmidt. Arbejdet er godt. Det er in situ og giver flere udfordringer en betonmontage. Sproget er speget. Der er end enkelt sjakbajs, der taler engelsk, som de selv og en kollega, der taler lidt tysk. Ellers er det fingersprog i arbejdshandsker og de få polske gloser, de har lært indtil nu. - Vi er kommet til de polske bandeord, senere kommer der nok nogle polske fagudtryk, griner lærlingene. Kammeratskabet er i sin vorden. Lærlingene sidder i et skur for sig selv på godt og ondt. Indbyrdes har de det fint og har gode muligheder for at udveksle erfaringer og opbygge et godt socialt samvær. Men de savner lidt kulturen og røverhistorierne fra ældre beton ere. Opgaven er spændende. De synes, det er sjovt at være med på et byggeri, der har fået så meget omtale i medierne. Ikke helt normalt Hvis de havde kunnet vælge og vrage mellem lærepladser, var Amager Bakke nok ikke blevet deres første valg. Jesper Gaarde er byggeleder og har det overordnede ansvar for lærlingene. Han er godt klar over både fordele og ulemper ved byggepladsens polske islæt. - Jeg har lagt vægt på at fortælle, hvordan set up et er på De polske beton ere i fuld sving. pladsen, fordi det ikke er helt normalt. Det gælder om at se mulighederne i det, f.eks. sprog, siger han, men siger også, at det er en stor udfordring. Inden lærlingene starter, kommer de først på besøg på pladsen, så de er helt indforstået med forholdene. NCC har ansat en særlig ansvarlig for lærlinge på Amager Bakke, Kurt Hansen, som lærlingene kan gå til. Han skal også sikre, at lærlingen får den uddannelse, de skal have i praktikperioden. Struktørlærlingene Knud Nielsen og Alexander Schmidt. Fagligt fokus 9

10 Åbent møde i BJMF om Patentdomstolen Onsdag den 23. april, kl Mølle Allé 26, 2. sal, 2500 Valby Den 25. maj skal vi stemme ja eller nej Kom og hør hvad der er godt og skidt ved EU-Patentdomstolen Hør hvad Gunde Odgaard mener. Sekretariatschef i BAT-kartellet og kandidat til EU-parlamentet for Socialdemokraterne Hør hvad Brian Olsen mener. Murer og kandidat til EUparlamentet for Folkebevægelsen mod EU, Liste N, Der vil være mulighed for en ostemad og underholdende indslag. Arr.: BJMFs EU- udvalg Kim W. Bilfeldt TLF: eu-tema Sig nej til fælles eu-patent Tekst: Brian Olsen, murer, medl. af 3F og kandidat til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. EUs enhedspatent og patentdomstol vil: Favorisere de multinationale virksomheder. Svinge hammeren over små og mellemstore virksomheder. Indføre softwarepatenter ad bagdøren. Hæmme innovation og teknologisk udvikling. Begrænset forskning Adskillige læger ytrer bekymring for patentering af menneskelige gener. Det finder allerede sted i dag, men lægerne frygter, at det nye fælles EU-patent vil øge det. Det kan få alvorlige konsekvenser for behandlingsmulighederne for patienter. For på trods af, at gener eller dele af gener er naturskabte og ikke burde kunne betegnes som opfindelser, vil patenterne gøre, at de ikke kan stilles til fri afbenyttelse af forskningen. Dette vil i sidste ende indebære en forringelse af danske og europæiske patienters EUs patentdomstol Brian Olsen behandlingsforløb til gavn for medicinalindustrien. patenter, frygter IT-Politisk Forening, at Profit til medicinalindustrien mange små og mellemstore softwarefirmaer Man profiterer altså fra medicinalindustriens side på at indskrænke behandlingsmu- store bøder fra patentejere. Dette vil natur- ikke tør satse på ny udvikling, af frygt for lighederne for nogle af de svageste borgere ligvis hæmme innovationen og udviklingen. i samfundet, nemlig de syge. Og det er ikke Samtidig frygter man, at det vil blive kun Europa, der får konsekvenserne at lukrativt for store it-virksomheder at anlægge sager om patenter, hvilket nemt kan blive mærke. I udviklingslandene, der er afhængige af en dyr fornøjelse for danske og europæiske vestens informationsoverførelse inden for virksomheder. medicinsk behandling, vil restriktionerne Dertil kommer alle de licensafgifter, som ramme. Dette kan resultere i tab af menneskeliv. (Kilde: World Medical Association.) skal betale de store virksomheder for at små og mellemstore virksomheder årligt benytte deres softwarepatenter. Hæmme udvikling og innovation Alt i alt kan det nemt blive en dyr affære Også hos IT-branchen forudser man, at EUpatentet vil tilgodese de store multinationa- eller et mindre IT-firma. at drive noget så enkelt som en webbutik le selskaber på bekostning af den lille mand. I og med at det bliver lettere og billigere (Kilde: Nina Kenborg praktikant hos folkebevægelsen). for store virksomheder at håndhæve deres 10 Fagligt fokus

11 Østarbejdere og arbejdsulykker Østarbejdere står for halvdelen af arbejdsulykkerne i Danmark, nogle så alvorligt, at de ikke overlever det. Spørgsmål: Når borgerne i Den Europæiske Union (EU) har ret til fri bevægelighed inden for EU, hvad mener du så, der skal til for at de samme mennesker er lige så beskyttet som danske, når de arbejder i Danmark og her kommer til skade eller dør? Svar: Kandidat til EU-parlamentet for Socialdemokraterne Gunde Odgaard, Sekretariatschef i BAT-kartellet Fagligt Fokus har tidligere skrevet om to dødsulykker en i Brøndby, hvor en polak gik igennem et og slog sig ihjel, en i Bagsværd, hvor et tonstungt betonelement faldt ned over en polsk chauffør, der døde på stedet. Arbejdsulykkerne udløste ingen arbejdsskadeerstatning og ingen hjælp til de efterladte i Polen. Politiet har i begge sager rejst tiltaler, men ingen sager er efter mere end to år endnu ikke færdig behandlet. Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. Men der er ikke et tilsvarende grundlæggende princip, for sikring af de udenlandske arbejdere. Fagligt Fokus har derfor spurgt to kandidater til EU-parlamentsvalget den 25. maj, hvad de mener, man kan og skal gøre ved det. Jeg var i efteråret vidne til, hvordan de polske myndigheder obstruerer kontrollen med polske medarbejdere i Danmark, da man nægtede at kontrollere om de virksomheder, der er registreret i RUT, også opererer i Polen. Vi skal tvinge de østeuropæiske myndigheder til at følge EU s regler, og med kædeansvar og arbejdsklausuler også sikre, at alle der arbejder i Danmark, arbejder under ordentlige løn- og arbejdsforhold. Kandidat til EU-parlamentet for Socialistisk Folkeparti Tonni Hansen, formand for 3F Sydfyn og næstformand i SF Virksomheder, der vil operere i DK skal tilslutte sig danske regler og forsikringsordninger for deres ansatte. Vil en dansk eller udenlandsk virksomhed beskæftige udenlandske arbejdere her i landet i mere end en uge, skal pågældende gennemgå et arbejdsgiverbetalt tre-dages kursusforløb med undervisning i danske love, regler og overenskomster. Efter endt kursus udstedes et ID-kort. Ingen udlændinge kan arbejde i DK uden ID-kort. Tonni Hansen Gunde Odgaard Fagligt fokus 11

12 Festival blæser støvet af Stauning Arbejderhistorieforening inviterer til et kildevæld af foredrag og debatter lørdag den 10. maj, på Arbejdermuseet, hvor kendte og ukendte sider op af arbejderbevægelsens historie foldes ud. Af Mads Bruun Pedersen Hvad skrev det socialdemokratiske ikon Thorvald Stauning på sin Facebook-profil, da han i 1933 indgik det senere kendte Kanslergade-forlig? Havde hans cigararbejderfingre kunnet tæmme en iphone, og var sociale medier som Twitter og Facebook opfundet dengang, havde han måske pippet om det - i hans optik banebrydende - ved aftalen mellem SR-regeringen og Venstre. Men selv om det kan være spændende at lege med tanken om, hvordan historiens gang var gået, hvis og hvis så hører den slags gætterier mere hjemme ovre i den skønlitterære afdeling. Men de faktiske forhold er ikke mindre spændende at høre om. Det giver Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) mulighed for at få et indblik i, når man sammen med Arbejdermuseet i det gamle Folkets Hus i Rømersgade i København slår dørene op for en arbejderhistoriefestival lørdag den 10. maj fra kl. 10. Her blændes der op for et bredt sammensat program af foredrag, workshops, debatter og rundvisninger. Dykker man ned i arbejderhistorien, får man øjnene op for, hvor meget af vores nutid, der har sin rod i kampe, bevægelser, aktiviteter og organiseringer, som op gennem historien har sat en dagsorden, vi måske ikke i dag helt er klar over oprindelsen til, siger Cecilie Maria Lindberg Nielsen (billedet) fra arbejderhistorieselskabet, som planlægger festivalen. Hvorfor kalder I det en festival? Arbejderhistorien har været dækket af et fint lag forskerstøv i en årrække. Men det vil vi med en mere frisk tilgang til stoffets mange emner og vinkler og faglige-politiske kampe gøre noget ved. Så vi kan få blæst støvet af Stauning. Hvad kommer der til at ske? Vi tilrettelægge et program, som man kan shoppe rundt i som i et historiesupermarked, hvor der bydes på smagsprøver på, hvad der er nyt om de gamle historier. Vi håber med denne form at nå et bredere publikum ikke mindst blandt yngre og unge menneske. Men også at komme ud af forsker-skabet og gøre entusiastiske amatørhistorikere og andre interesserede opmærksom på, at der foregår rigtig meget spændende inden for arbejderhistorien. Arbejderhistoriefestivalen har fået økonomisk støtte fra 3F BJMF og en række andre fagforeninger, forbund og fonde og afvikles i samarbejde med Arbejdermuseet. Læs mere om programmet på hjemmesiden: 12 Fagligt fokus

13 arbejdspladsen Snedker og Tømrernes Brancheklub indkalder til Generalforsamling tirsdag den 29. april, kl i fagforeningen Vores formand Viggo Jørgensen trækker sig og overlader roret til friske kræfter. Til at udfylde den nye ledelse af brancheklubben stiller Daniel Skovhus op som formand, Brian Westermann som næstformand og Rasmus Damm som kasserer. De sidste måneder har de været rundt blandt aktive medlemmer og firmaklubber for at samle alle gode kræfter om at styrke brancheklubben. Bestyrelsen lægger op til at brancheklubben prioriterer at styrke den grundlæggende organisering i branchen. Det skal gøres ved at understøtte tillidsmandsnetværket, hvor tillidsfolk kan sparre med hinanden og starte et pladskontaktssystem, der skal indsamle og dele informationer om aktuelle løn og vilkår på pladserne. Kom og vær med til at udstikke kursen for brancheklubbens arbejde. Dagsorden: 1. valg af dirigent og godkendelse af dagsorden 2. Året der gik - Beretning 3. Året der kommer - arbejdsplan, budget, kontingent 4. valg: -Formand, næstformand, kasserer -Fire ordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter -Delegerede til landsbrancheklubbens årsmøde -Bilagskontrollant Har du nogle forslag, skal de være bestyrelsen i hænde senest en uge før. Københavns Idrætsanlægs Arbejder Klub, KIAK, indkalder hermed til ordinær generalforsamling: Torsdag den 3. april 2014, kl Generalforsamlingen afholdes i BJMFs lokaler, Mølle Allé 26, Valby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag 4. Valg 5. Evt. Forlag til punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er KIAK vært for lidt tørt og lidt vådt. Med kammeratlig hilsen Formand Carsten Hansen MØD OP OG STYRK DIT FÆLLESSKAB! Generalforsamling Murersvendeforeningens Stiftelse Onsdag den 7. maj 2014, kl I fagforeningen, Mølle Allé 26, 2. sal, Valby Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Protokol 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. valg 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 kritiske bilagskontrollanter. 7. Lønninger Der er en bid brød kl Bestyrelsen. Gaderenholdelsens Brancheklub Generalforsamling Torsdag den 15. maj, kl. 17 (spisning fra kl. 16) Mølle Allé 26, 25OO VALBY Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Økonomi/regnskab 4. Forslag 5. Valg Tilmelding skal ske til din tillidsrepræsentant senest den 7. maj P. K. V. Michael Raxner Tagpaparbejders Brancheklub København Ordinær generalforsamling Mølle Allé 26, 2. sal Valby Onsdag den 23. april 2014, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen a. Formand: Helge Hansen b. Bestyrelsesmedlem: Aage Jensen c. Bestyrelsesmedlem: Rune Thor Nielsen d. Suppleanter: Birger Frederiksen og Rasmus Willum Frausig e. Revisor: Frank Nielsen f. revisorsuppleant: Alfred Lübbers 6. Overenskomst Event. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april Der spisning før generalforsamlingen fra kl Fagligt fokus 13

14 arbejdspladsen De offentlige gartnere Så er det tid Grillet lam og generalforsamling Den finder sted den 15. april på Mølle Alle 26 i Valby. I år er der åbent hus fra kl og bespisning fra kl , og så starter Generalforsamlingen starter kl Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at smage forskellige slags øl, underholdning med små præmier og festligt sammen vær med andre gartnere. Alt dette vil finde sted på 2 sal. Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Bestyrelsen De Private Gartner Så er det tid Grillet lam og generalforsamling Den finder sted den 15. april på Mølle Alle 26 i Valby. I år er der åbent hus fra kl og bespisning fra kl , og så starter Generalforsamlingen starter kl Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at smage forskellige slags øl, underholdning med små præmier og festligt sammen vær med andre gartnere. Alt dette vil finde sted på 2 sal Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Bestyrelsen faglige byggesager Tømrerfirmaet Tømrerfirmaet Casa Consept ApS krav herom på hver eneste uge- Peter Vognsen Aps NFS Byggeentreprise Firmaet var indkaldt til mæg- seddel. Det endte med at firmaet Sagen drejer sig om to ungsven- Tømrerfirmaet NFS Byggeentrepri- lingsmøde, og som det ikke sjæl- måtte efterbetale 1.618,80 kr. som de i deres første firma efter endt se havde nogle svende gående på dent før er oplevet, måtte firmaet var det fulde krav men husk nu læretid. overarbejde. Der var ikke afregnet melde afbud pga. sygdom. Firma- at kravet om kørepenge vedva- Tømrersvendene var ansat fra overtidsbetaling for disse timer. et efterkom dog murersvendens rende skal rejses. Kørepengesat- oktober 2012 til november En af svendene henvendte sig rejste krav på i alt 2.452,50 kr. sen er 2,13 kr. pr. kilometer, og der Arbejdet foregik på skiftende til fagforeningen, og vi rejste skal trækkes 2*5 kr. fra hver vej. byggepladser i Storkøbenhavn og krav om ca kr. primært i Bødker ApS på Sjælland - blandt andet i Kor- overtidsbetaling. Vi begærede Et murerfirma med en del rod i de Skeel Entreprise sør. Begge svende havde bopæls- mægling overfor Dansk Byggeri helt almindelige forhold stod bag En sag som for 2 murersvende adresse i Københavnsområdet. og lavede et forlig på kr. denne sag. Her var rod i SH/FF som havde temmelig store beløb Svendene arbejdede på fast time- I Bygningsoverenskomstens betalingen, feriepenge og pensi- til gode i firmaet. Der skyldtes løn med et tillæg på 15,00 kr. 21 stk. 1 står der, at beordret on. I alt en efterbetaling på løn, SH/FF og pension i alt små efter 14 dages ansættelse. overarbejde betales med et over ,63 kr. til svenden kr. På mæglingsmødet Kørsel til og fra arbejde foregik i tidstillæg på 50 % for de første 3 kunne firmaet fremlægge doku- egne biler og svendene ønskede timer i hverdagene og om lørda- Brønshøj Byg mentation for at det skyldige var kørepenge udbetalt i henhold til gen. Øvrige overtidstimer betales Et krav om betaling af 42 timer á indbetalt, dog manglede der at bygningsoverenskomstens 29. med 100 %. 175,00 kr. løstes uden de store blive betalt for 3 G-dage og 37 Firmaet hævdede, at der var ind- Grunden til at vi lavede et forlig sværdslag og uden at det blev timers sygedagpenge, som man gået aftale med svendene om, at på halvdelen af beløbet var, at vi nødvendigt at afholde mæglings- også blev pålagt at betale. kørepengene var en del af lønnen ikke kunne løfte bevisbyrden for, møde. (de 15 kr./time). Endvidere hævde- at arbejdet var beordret. Mikkel Sommer ApS de Dansk Byggeri, at kørepenge- Det er fagforeningens opfattelse Solhøj Murerentreprise Selvom firmaet kunne blive ver- skemaet for kørsel i København at hvis man har flere timer end de ApS densmester i betaling af lav ikke kunne anvendes, da firmaet 37 timer, som er normalarbejdsti- Ud over at der skyldtes for 30 timeløn, så kunne man ikke finde havde hjemadresse i Jylland. den, skal man spørge om der er timers løn, var der ikke afregnet ud af at betale skyldig forfalden Der afholdtes mægling, hvor overtidsbetaling. SH/FF penge og feriepenge. Des- løn, SH/FF og pension. Sagen blev enighed ikke kunne opnås. Anders Lange uden skyldtes også for de 3 løst på mæglingsmødet og firma- Ved den efterfølgende organisa- G-dage, i alt ,21 kr. måtte et måtte betale knap kr. tionsmægling blev firmaet til- Murermester Pilemann efterbetales. pligte at betale kørepenge og Et spørgsmål om løn for 185 timer Forever Total køretid i henhold til 29 på sam- til murerlærling blev hurtigt løst GS Byg ApS Faktisk næsten mage til overfor- let kr hvoraf kr efter at fagforeningen skrev til Dette murerfirma kunne ikke fin- stående sag, denne endte med en kr. er skattefri kørepenge. firmaet, efterbetalingen løb op i de ud af at betale kørepenge på efterbetaling på 8.222,26 kr. Freddy Ridderhaugen ,50 kr. trods af at svenden havde påført Henrik Blaabjerg 14 Fagligt fokus

15 konkurser Medlemmer, der har tilgodehavender hos disse virksomheder, skal omgående rette henvendelse til fagforeningen! All Totalbyg s.m.b.a. CVR-nr Vesterbrogade Frederiksberg C DH Byg ApS under likvidation CVR-nr c/o Johnny Bjørn Mogensen Malervej Rødvig Stevns M2Byg SMBA CVR-nr J. Th. Lundbyesvej 2 C, st th 4400 Kalundborg Byggefirmaet Jan Jensen A/S Randers CVR-nr Bogensevej Randers SV Express-Byg ApS under tvangsopløsning CVR-nr c/o Per Toft Brogade 6 A 5500 Middelfart Benja Byg ApS CVR-nr Kyringevej Nyrup HF Byg ApS CVR-nr Bynkevej Risskov Byggeselskabet af 2010 ApS CVR-nr Store Kongensgade 44, København K Murerfirmaet Bo Kjærsgaard Hansen ApS under tvangsopløsning CVR-nr Rosenalle Videbæk 2B Byg & Montage ApS CVR-nr Vestbyen Nørager JT Multientreprice ApS CVR-nr Ørestads Boulevard København S CH-Byg ApS CVR-nr Olfert Fischersgade 4, kl 1311 København K HP Byg Skælskør ApS CVR-nr Kongeåsen Skælskør Byggeselskabet Under Bøgen ApS under tvangsopløsning CVR-nr Multebærvej Rønde MG94 ApS under tvangsopløsning CVR-nr Multebærvej Rønde Sydhavsbyg s.m.b.a. CVR-nr Hovedgade Dalmose Murerfirmaet HMS ApS CVR-nr Sjørupvej Farsø Inbyg ApS CVR-nr Hermodsvej 5D 8230 Åbyhøj BKN-Entreprise ApS CVR-nr Steenbergsvej Valby DK-Ecocontructions ApS CVR-nr c/o Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Scaniabyg ApS CVR-nr Hovedvejen 152 E 2600 Glostrup Murermester Hans Henning ApS under tvangsopløsning CVR-nr Tjærbyvej Randers NØ Murermester Niels Erik Normand ApS CVR-nr Georgsgade 32 B, st 5000 Odense C Justi Byg ApS CVR-nr Rughaven Roskilde Saabye Totalbyg ApS CVR-nr Skovvænget Ry KMJ Byg Holding ApS under likvidation CVR-nr Udlejrevej Ølstykke Lavlund Brolægning ApS CVR-nr Taastrup Vænge Taastrup Mollerup Murerforretning ApS CVR-nr Overgårdsvej Tjele SOS Bygge ApS CVR-nr Sankt Hans Gade 24 C, 4 th 2200 København N Stone Brolægning ApS CVR-nr Hovedgaden 23 Undløse 4340 Tølløse Activ Entreprise ApS CVR-nr H. C. Ørsteds Vej 41 B 1879 Frederiksberg C Kildedal Entreprise ApS CVR-nr Kildedalsvej Birkerød Svejbyg ApS CVR-nr Topregårdsvej Årslev valgte tillidsfolk og sikkerhedsfolk Byggegruppen Tillidsrepræsentanter: Daniel S. Petersen Conzept ApS, I firmae Tømrer Arbejdsmiljørepræsentanter: Casper W. Dollas Helbyg Entreprise, I firmaet Tømrer Niels V. Poulsen Murermester Jørn Rasmussen Køge A/S, I firmaet Murer Jan Mars Citelum Denmark ApS, Jernholmen 43, Hvidovre Beton Andreas Burchard Intern A/S, Pederstrupvej 93, Ballerup Tømrer Jonas Sommer Züblin A/S, Nordhavnsprojektet M1-M2 Beton Servicegruppen Tillidsrepræsentanter: Bo Michael Nielsen I/S Amager Ressourcecenter Spec.arb. Mads M. Aarsdal Sven Bech A/S Gartner Pierre Andersen Center for Park og Natur Gartner Arbejdsmiljørepræsentanter: Troels B. Jensen Center for Renhold, Hauser Plads Spec.arb. Thomas R. Andersen D.A.B. Afd. Lyngby Gartner Gert Steen Hansen Tivoli A/S Spec.arb. Møder i Den polske Klub 2014 Alle møder afholdes i BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby fra kl Spotkania zawsze od godziny na Mølle Allé 26, 2500 Valby, wejscie i parking od tylu budynku. 26. marts maj juni 2014 Fagligt fokus 15

16 arbejdspladsen tilmeldte byggepladser siden sidst Branche Firma Byggepladsadresse Forventet slutdato Tømrer Baeré A/S Illum, Købmagergade, 1150 Kbh. K Tømrer Bertel Gantriis Byggevirksomhed A/S D angleterre, Kgs. Nytorv, Kbh. K Murer BTN Byg ApS Kagshusene, Brønshøj Murer BTN Byg ApS Rustenborg Paltholmsvej, 3520 Farum Tømrer Børge Jakobsen & Søn, Næstved A/S Valencia, Vesterbrogsde 32, Kbh. V Jord & Beton Cipa Denmark ApS Metroanlæg, Nuuks Plads Jagtvej, 2200 Kbh. N Murer Degn & Dreyer Entreprise A/S Amaliegade 40, Kbh. K Tømrer DEKO Loft + Væg P/S Havneholmen Murer og mur.arb.mænd Einar Kornerup A/S Tøjhusgade, 1214 Kbh. K Tømrer Jakon A/S Rafshalevej Tømrer Jakon A/S Frederiksholms Kanal 30, 1220 Kbh. K Tømrer Juul & Nielsen Vest A/S Tesdorfsvej 25, Frdb Tømrer Jydsk Tagteknik A/S, Afdeling Vest Sønderegnen 31, 2870 Dyssegård Murer Karl A. Hansen Ingeniør- Murer og Entreprenørfirma A/S Mosede Strandvej 89, 2690 Karlslunde Murer Karl A. Hansen Ingeniør- Murer og Entreprenørfirma A/S Ægirsgade 70-76, 2200 Kbh. N Tømrer KJ Bolig ApS Vigerslev Allé 108, Valby Murer Kjær Knudsen A/S Ahlmanns Allé 14, 2900 Hellerup Murer Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S Griffenfeldsgade 4, 2200 Kbh. N Murer og mur.arb.mænd Murermester Rene Godthåb Larsen A/S Guldbergsgade 29, 2200 KBH N Murer og mur.arb.mænd Murermester Steen Madsen ApS Gothersgade 175, 1123 KBH K Tømrer Tømrermester Casper Bloch ApS Krimsvej 23, Kbh. S Murer og mur.arb.mænd Ukendt firma Dronninggårds Allé 70, 2840 Holte Arbejdstilsynet fortsætter aktioner Arbejdstilsynet Er du på akkord eller timeløn? Firmaer som Julius Nielsen og søn, Juul & Nielsen og andre firmaer, der ellers er kendt for at være timelønsfirmaer, er begyndt at lave akkorder med svendene. Det kan godt give en række problemer, fordi hverken svende eller ledelse er særlig godt klædt på til at arbejde på akkord. Derfor opfordrer vi alle svende til at deltage i de forskellige kurser, vi afholder i løbet af året, som har med akkordarbejde at gøre. Et af problemerne kan typisk være, at svendene starter på en sag, og tror de er på timelønsarbejde. Men flere uger inde i forløbet erfarer de så, at firmaet ønsker arbejdet udført på akkord. Svendene har ikke skrevet akkorderingssedler for alt ekstraarbejdet i den forgående periode, og det kan blive katastrofalt for en akkord. Husk derfor altid at lave en skriftlig aftale fra starten. Aftalen skal beskrive, hvordan I skal aflønnes, hvad enten det er akkord eller timeløn. Det kan gøres ganske kort: svendene på pladsen udfører arbejdet på akkord eller svendene på pladsen udføre arbejdet på timeløn á kr. x. Så længe mester ikke vil indgå en aftale, så sørg for at skrive akkorderingssedler på ekstraarbejdet. Det kan senere annulleres, hvis der bliver indgået en timelønsaftale eller hvis det viser sig at være en del af en kommende akkordaftale. Kim Eriksen gennemførte årets første dobbelte byggepladsaktion den 25. februar. De dobbelte aktioner betyder, at Arbejdstilsynet efter en kortere periode vender tilbage til samme pladser for at kontrollere at der er rettet på de farlige eller risikable situationer. Februar-aktionen udløste 259 strakspåbud og forbud fordelt over hele landet. Der var, som ved tidligere, aktioner især fokus på nedstyrtningsfare, falde/snublefare og tunge løft. Som noget nyt havde Arbejdstilsynet også fokus på fare for nedfaldende materialer, som fx kan være et problem ved blæsevejr, ved arbejde på stilladser, og når materialer er ustabilt stablet, skrive tilsynet i en pressemeddelelse. -lott 16 Fagligt fokus

17 & Klip ud og gem & Når du besøger fagforeningen i bil Kommer du i bil til fagforeningen, skal du huske at hente en Deadline og udgivelse Fagligt Fokus 2014 [Foto: Søren Andersen] Reception for Vibeke Pedersen Tirsdag den 20. maj, kl Salen, Mølle Allé 26, Valby Vibeke Pedersen har besluttet at stoppe sit arbejdsliv i fagforeningen, efter 32 år som sekretær/faglig medarbejder. Hun startede i møbelsnedkernes fagforening i Rømersgade i Da de fusionerede flyttede hun med til STforbundet på Alhambravej. Da ST fusionerede til TIB var Vibeke stadig med og efter endnu en fusion tog hun en tørn til i BJMF. Kom og ønsk Vibeke god vind og få lidt halsen og ganen. parkeringstilladelse til forruden i receptionen. (Det er koster ikke noget.) Venlig hilsen BJMF Goddag og velkommen 1. marts startede Peter Jonassen som faglig sekretær i Servicegruppen. Han kommer fra Helsingør, hvor han har været tillidsmand for specialarbejderne i kommunen. I BJMF vil han få Frederiksberg kommune og Amager Ressource Center (ARC) som sit primære arbejdsområde. Derudover skal han arbejde med organisering indenfor for servicegruppens brancher og arbejdspladser. Blad nr. 3 Redaktionsmøde: 7. april Deadline: 7. april Udgiv.: uge 20 ( maj) Blad nr. 4 Redaktionsmøde: 19. maj Deadline: 19. maj Udgiv.: uge 26 ( juni) Blad nr. 5 Redaktionsmøde: 21. juli Deadline: 21. juli Udgiv.: uge 35 ( aug.) Blad nr. 6 Redaktionsmøde: 1. sep. Deadline: 1. sep. Udgiv.: uge 40 (29. sep okt.) Blad nr. 7 Redaktionsmøde: 6. okt. Deadline: 6. okt. Udgiv.: uge 45 ( nov.) Blad nr. 8 Redaktionsmøde: 10. nov. Deadline: 10. nov. Udgiv.: uge 49 (1.-6. dec.) Lejligheder i Murergade, Nørrebro (Kun for medlemmer af Murerbrancheklubben) Murersvendeforeningens Stiftelse råder over 51 lejligheder 50 m fra Søerne på Nørrebro. Nogle lejligheder er forbeholdt par og enlig med børn, de øvrige er for enlige. De mindste lejligheder er på 36 m2 og største på 74m2. Huslejen er fra til kr. Se mere om lejligheder og download ansøgningsskema på BJMF - find lejligheder under Murerbrancheklubben. [Foto: Søren Andersen] Farvel og god vind 1. marts sagde Jesper Palmelund farvel til BJMF, hvor han de sidste ni år har slået sine folder først som faglig sekretær, siden som valgt kasserer og senest som faglig sekretær igen med LG-sager som hovedområdet. Han har søgt nye udfordringer i Gladsaxe Kommune, hvor han skal arbejde med at skaffe praktikpladser og virksomhedsaftaler. Afdøde kolleger Navn Branche Født Død Arne Jensen Murer Arthur Edvard Møbelsnedker Valdemar Larsen Bjarne Reinholdt Tømrer Christensen Carl Andersen Murer Finn Nielsen Spe.arb Frank Ebbe Træindu Hans Aage Storgaard Møbelsnedker John Bugge Nielsen Tagdækker Johny Woulfsbach Spe.arb Jørgen Jensen Brolægger Klaus Bo Glensted Træindustrien Leif Valdemar Olesen Isolering Niilo Hotarinen Jord&beton Per Christiansen Spe.arb Poul Emil Schunck Tagdækker Rodmund Petersen Gartner Steen Hvid Pedersen Tømrer Viggo Hermansen Jord&beton Ære være deres minde Fagligt fokus 17

18 Miljø, Energi & Forsyningsarbejdernes Pensionister/Seniorer Mødedage torsdage fra kl i Pavillonen, Mølle Allé 26, 2500 Valby Forår 2014: 3. april Murernes Seniorklubs Generalforsamling Tirsdag den 22. april 2014, kl i Mølle Allé 26 Dagsorden: 1. valg af dirigent. 2. beretning. 3. valg af bestyrelse. 4. eventuelt. I forbindelse med generalforsamlingen, vil vi prøve om vi kan være klar med billetterne til den årlige skovtur, som bliver i juni, men mere om det senere. Dette og meget andet vil vi tage en snak om på mødet. Husk medlemskab af klubben er en nødvendighed for at kunne deltage i de arrangementer som Murernes Seniorklub afholder. Efter mødet vil vi som vi plejer, byde på en bid brød, og et kammeratligt samvær. P.F.V. Allan Schmidt SÅ ER DET TID IGEN Er du kvinde og medlem af BJMF, kan du få trænet kroppen, løsnet de ømme muskler og møde andre kvinder fra vores forskellige brancher. TID: Mandage kl til OPSTART: Mandag d. 27. januar og til og med 7. april STED: Malernes fagforening København, Lygten 10 TILMELDING: Hos Vibeke Pedersen, BJMF, tlf.: , vibeke. A-kasse og fagforening lukket A-kasse og fagforening lukker kl den 2. april på grund af personalemøde. Murersvendenes Seniorklubs skovtur tirsdag den 17.juni 2014 Vi har denne gang valgt at tage en tur mere på Hørby Færgekro. Her vil vi få en frokostbuffet, en lille en til halsen, og efter på kaffe og kage med tilbehør, dette ledsaget af musik, så måske kan det også blive til en gang vild med dans. Billetterne til skovturen vil koste 100,00 kr. Det er seniorklubben, der tager sig af dette arrangement. Det betyder, det kun er medlemmer af klubben, der kan købe billetter til turen. Vi stopper tilmeldingen ved nr. 100, det foregår efter princippet, først til mølle Billetterne kan købes i på generalforsamlingen den 22. april Og ellers på kontoret i Murergade 8 (Vores Stiftelse) Fra mandag den 2. maj til torsdag den 23. maj. Turen starter fra Mølle Allé 26, kl og vi regner med at være tilbage ca. kl P.K.V. Allan Schmidt Seniorklubben TIB Kælderen, Mølle Allé 26. April 1.4 kl Kontortid. 2.4 kl Storbanko kl Kammeratdag 23.4 kl Kammeratdag kl Forårsfest. Pris: 20 kr. Maj 5.5. Tid og sted senere Ud-det-blå. Klar til pensionistlivet? Er du pensionist eller overvejer du snart at gå på pension? Og synes du at it, nem-id, borgerservice, skat mv. er uoverskueligt? Så er der hjælp at hente i fagforeningen. Hver anden torsdag (i lige uger) kl i pavillonen, stuen tv., kan du få hjælp. Yderligere oplysninger og tilmelding til John Læssøe, tlf.: Gartnernes Seniorklub Onsdag den 9. april, kl : Vi mødes med madpakken. KL kommer MF Christian Juhl, EL, tidl. formand for SID/3F i Silkeborg og fortæller om livet bag om Christiansborgs tykke mure. (Tilm. til turen til Gisselfeld.). Sted: Mølle Allé. Onsdag den 14. maj, kl : Vi samles ved køreporten til Tivoli, Tietgensgade (bus 2A). Vi går samlet ind, som mød op i god tid inden kl Efter rundtur kan de, der har lyst, spise frokost sammen for egen regning og bruge tid i Tivoli efter eget ønske. Turen er gratis. J B F s Efterløns & pensionistklub Klubbens medlemmer mødes hver tirsdag, fra kl. 10 til 12, Mølle allé 26, i klublokalerne, (pavillonen). Der afholdes bestyrelsesmøde en gang om måneden. Den 2. tirsdag i måneden er der morgenbord med rundstykker, franskbrød og pålæg. Der er kammeratligt samvær med mulighed for, at nyde en øl/vand/ kaffe, eller en gang Billard. 18 Fagligt fokus

19 Det sker i fagforeningen Følg også med på Alle aktiviteter foregår på Mølle Allé 26, Valby FIND 5 FEJL stopper for denne omgang. Faste begivenheder: Hver mandag kl : A-klubben Hver tirsdag kl : JBFs Efterløns- og pensionistklub i pavillonen. Hver torsdag kl : Tegning for lærlinge Hver torsdag fra kl. 14:30: Åbent hus for alle medlemmer i pavillonen Den anden torsdag i måneden, kl : SKOFs store hyggedag i pavillonen. Hver torsdag kl Byggefolk mødes i smedjen Hver torsdag kl : Grønne folk mødes i bestyrelseslokalet Torsdag i lige uger, kl : BJMF ungdom mødes i forlandet med smørrebrød. Sidste torsdag i måneden kl : Freds- & solidaritetsudvalg Marts 27.3 kl : Tømrernes Pensionist og Efterlønsklub 31.3 kl : Træning og debat for byggekvinder. (Malernes Hus, Lygten 10) April 1.4 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub, spisning fra kl kl : ST-branhcemøde for alle medlemmer af ST-klubben 2.4 kl : Fagforening og a-kasse holder lukket resten af dagen på grund af personalemøde 2.4 kl : TIB-seniorklub: Storbanko 3.4 kl : Generalforsamling i Københavns Idrætsanlægs Arbejderklub, KIAK 3.4 kl : MEFF-klubben 3.4 kl : TIB-seniorklub: Kontortid 4.4 kl : Tildrikning af nye svende 7.4 kl : Træning og debat for byggekvinder. (Malernes Hus, Lygten 10) 9.4 kl : TIB-seniorklub: Kammeratdag 9.4 kl : Gartnernes Seniorklub får besøg af MF Christian Juhl kl kl : Møde i EU-udvalget 10.4 kl : Tømrernes Pensionist og Efterlønsklub 15.4 kl : Generalforsamling i Offentligt Ansatte Gartneres Klub 15.4 kl : Generalforsamling i Privatansatte Gartneres Klub 22.4 kl : ST-branhcemøde for alle medlemmer af ST-klubben 22.4 kl : Generalforsamling i Murernes Seniorklub 23.4 kl : Valgmøde (EU-parlament og patentdomstol) i BJMF 23.4 kl : Generalforsamling i Tagpaparb. Brancheklub København kl : ST-Miljøudvalgsmøde 23.4 kl : TIB-seniorklub: Kammeratdag 24.4 kl : Bestyrelsesmøde i BJMF 24.4 kl : Tømrernes Pensionist og Efterlønsklub 28.4 International arbejdsmiljødag kl : Generalforsamling i ST-Brancheklub 30.4 kl : TIB-seniorklub: Forårsfest Maj 1.5 kl. 7.30: 1. maj i fagforeningen for store og små 5.5 TIB-seniorklub: Ud-i-det-blå 6.5 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub. 8.5 kl : Tømrernes Pensionist og Efterlønsklub 12.5 kl : ST-branhcemøde for alle medlemmer af ST-klubben 12.5 kl : Møde i EU-udvalget 14.5 kl : Gartnernes Seniorklub i Tivoli Sidste måneds vinder: Jørgen W. Larsen, Løvetandsvej 23, 1. tv, Brønshøj Flaskerne kan hentes på Kontoret for Ord. Skovtur for ældre TIBere Stiftelsen De forenede Snedkere af 1862 inviterer til skovtur for ældre kolleger, som er tidligere TIBere 4. juni, kl på Restaurant Ravelinen, Torvegade 79, København K, (på dæmningen ved Christianshavn) Underholdning ved Swing Petersens Trio Tilmelding er nødvendig af hensyn til arrangementet, og vi beder om hurtig tilmelding, da Ravelinen skal bruge ca. to ugers forberedelse. Senest 23. maj modtager Frank Andersen tilmeldinger, tlf.: alle hverdage ml Det foregår efter først til mølle princippet. Kørestolsbrugere og andre handicappede har mulighed for at tage en hjælper med; men husk at gøre opmærksom på det ved tilmeldingen. Metrostation Christianshavn ligger få minutters gang fra Ravelinen. Kom og hyg jer med gamle kolleger - Snedker Stiftelsen glæder sig til at se jer. Tømrernes pensionistog efterlønsklub Fra september til maj mødes vi den 2. og 4. torsdag i måneden kl i fagforeningen. Med venlig hilsen på Stiftelsens vegne Steen Pagh P.B.V. Arne Hansen Fagligt fokus 19

20 Magasinpost MMP ID-nr: maj i fagforeningen Mølle Allé 26, 2500 Valby for store og små! Voksenland 2. sal Start med morgenkaffe kl Taler og musik. Afgang fra Mølle Allé kl til Fælledparken med faner og musik v/røde Horn Børneland i forlandet Cirkus, fest, fis og ballede for børn i alle aldre kl. 8.00: Morgenbord med kagemand kl. 8.30: Benny Schumann tryller, gøgler og klovner kl. 9.15: Sminkning, flødebollekast, bueskydning, og meget mere kl : Pølser og juice til alle børn kl : Afgang til Fælledparken Benny Schumann

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

Græs er ikke bare græs

Græs er ikke bare græs NR. 3 JUNI 2 0 11 WWW.3F.DK/BJMF A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr.

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr. April 2014 nr. 2 Stem NEJ Forhandlingerne på bygningsmaler området er brudt sammen. Det betyder, at faget fortsat er hårdt angrebet af social dumping. Mestrene beholder deres ret til at frigøre sig fra

Læs mere

2011 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. En STOR familie. 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby

2011 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. En STOR familie. 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby Nr. 1 marts 2011 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde En STOR familie 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby Upolitisk er et politisk valg Af Henrik Lippert

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Nr. 6 oktober 2012 www.3f.dk/bjmf Generalforsamling den 30. oktober kl. 17 side 11-14 Altaner er også tømrerarbejde Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Side 4-5 Metro-camp

Læs mere

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009 Lim i stribevis side 3 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 4 MAJ 2009 SKOVTUR 2009 Onsdag den 3. juni kl. 13.00 Stiftelsen De forenede

Læs mere

TIB 9 NYT. Stik mig lige en plade. side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007.

TIB 9 NYT. Stik mig lige en plade. side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007. TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 NOVEMBER 2007 Stik mig lige en plade side 6-7 Foto: TIB-9-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 8 NOVEMBER 2007 Det lysner for efterlønnere med penge

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2008 Arvid er gået på pension side 7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2008 TIB-Nyt holder sommerferie Vi er tilbage med næste blad den 8.

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere

Nr. 1 - marts 2014. 3F København

Nr. 1 - marts 2014. 3F København Nr. 1 - marts 2014 3F København I dette nummer: Social dumping er noget svineri s. 4-5 Tjek dine feriepenge s. 7 Sushi-solidaritet i gadebilledet s. 14-15 Husk 1. maj i fagforeningen s. 23 INFO FRA 3F

Læs mere

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

Nr. 1 - februar 2015

Nr. 1 - februar 2015 Nr. 1 - februar 2015 I dette nummer: Sushi konflikten fylder 1 år s. 3 Dagpengekommision: Syltekrukke s. 4 390.000 i erstatning til stuepiger s. 7 OK15 - forlig i det offentlige s. 12 Medlemsblad for 3F

Læs mere

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4 FULD FART FREM Nr. 3 2012 Frederiksborg På besøg ved Hillerøds centrale rengøring Arbejdspladsreportage - side 4 Læs: Herrens tjenere - side 3 Læs: 1. million kr. i bod - side 14 Dine tillidsfolk på fagforeningskontoret

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4.

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4. Kastrup Nr. 2 august 2010 Ny teknik Aalborg Lufthavn er godt med på den teknologiske udvikling Læs mere på side 9 Heinemann lille arbejdsplads med gode kollegaer Læs mere på side 6-7 Politiker-møde 3F

Læs mere

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere