Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats"

Transkript

1 Tidlig indsats Sammenhængende tilbud Højt fagligt niveau Døgnåbent Målrettet indsats Borgeren i centrum Høj livskvalitet Sundhed og motion Samarbejde på tværs Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats

2 Kommune og region i samme hus Psykiatriens Hus er et nyskabende samarbejde mellem Region Midtjylland og Silkeborg Kommune inden for det psykiatriske område. Det nye ligger i, at regionens psykiatriske behandlingstilbud er samlet i Psykiatriens Hus side om side med socialpsykiatriske tilbud i Silkeborg Kommune. Det nye er derfor også, at med arbejdere fra regionen og kommunen sidder dør om dør og dagligt arbejder sammen på tværs af de to sektorer. Gør det let for borgerne Psykiatrien er i Danmark delt mellem region og kommune. Regionen tager sig af behandling, og kommunen står for den sociale støtte. Den opdeling er ofte en udfordring for borgere med psykiske lidelser. De er optaget af at få deres behandling og sociale støtte og går som udgangspunkt ikke op i, om indsatsen er kommunal eller regional. De kan have svært ved at navigere rundt i de to systemer. Hjælpen kan derfor blive forsinket, eller de kan helt miste den. Psykiatriens Hus arbejder på at tage hånd om den udfordring ved at koordinere de psykiatriske behandlingstilbud og de socialpsykiatriske tilbud. Borgernes behov i centrum Psykiatriens Hus er et fysisk hus. Men det er mere end det. Det er også en bestemt måde at arbejde og tænke på. Udgangspunktet i Psykiatriens Hus er, at systemet skal flytte sig i stedet for borgerne og tilpasse sine tilbud til borgernes behov. Den tænkning gennemsyrer hele arbejdet med de borgere, som har behov for både psykiatrisk behandling og social støtte. Derfor sidder medarbejdere fra både regionen og kommunen i husets ledelse. Og derfor udvikler medarbejderne fra kommunen og regionen løbende deres tværfaglige samarbejde. 2

3 Skaber sammenhæng og helhed Det tætte samarbejde mellem medarbejderne fra regionen og kommunen skaber en sammenhæng og helhed, som har mærkbare fordele for borgerne. De møder et mindre kompliceret system, og de undgår, at systemerne modarbejder hinanden, så de spilder kostbar tid, hvor deres situation kan forværres. Siden Psykiatriens Hus blev indviet i 2012 har samarbejdet internt i huset konstant udviklet sig. Og det gør det fortsat. Men også samarbejdet mellem Psykiatriens Hus og eksterne aktører inden for arbejds markeds-, social- og sundhedsområdet i Silkeborg Kommune, praktiserende læger med flere udvider sig løbende. Hurtig indsats gør en forskel Et væsentligt aspekt i arbejdet i Psykiatriens Hus er en tidlig indsats. Det tætte samarbejde internt og eksternt sikrer, at der hurtigt bliver koordineret og tilbudt relevant støtte til borgerne. Indsatsen kommer derved tidligere i gang, end den ellers ville have gjort. Det kan betyde, at borgerne kan nøjes med en mindre indgribende indsats, og at deres sygdomsforløb derfor bliver kortere. Et mål i Psykiatriens Hus er, at borgerne får den mindst indgribende indsats, så deres liv kan forblive så normalt som muligt. Det giver en højere livskvalitet hos borgerne og deres pårørende og er også en økonomisk gevinst for samfundet. 3

4 Høj kvalitet i indsatsen For Psykiatriens Hus er det vigtigt, at borgere med psykiske lidelser får en indsats, der er specialiseret og på et højt fagligt niveau. I det traditionelle system kender fagpersoner fra regionen og kommunen ikke altid hinanden, og deres kendskab til hinandens roller og kompetencer kan være overfladisk. De ser derfor kun borgerne ud fra deres egen synsvinkel. Indsatsen i Psykiatriens Hus bygger på, at fagpersonerne omkring borgerne kender hinandens rammer og kompetencer. De ved derfor, hvad de selv kan byde ind med, og hvornår andre i systemet kan bidrage. På den måde får borgerne en både hurtigere og mere målrettet indsats end i et traditionelt system. Input fra andre fagpersoner bevirker desuden, at medarbejderne oplever en faglig udvikling, der også kommer borgerne til gode. Positive resultater Det kan være svært at måle kvaliteten i indsatsen over for borgere med psykiske lidelser, da borgerne har individuelle sygdomsforløb og behov. Men alt tyder på, at arbejdet i Psykiatriens Hus virker. Efter opstart af Akut Døgntilbud medio 2009 viser tal fra Region Midtjylland, at langt færre borgere i Silkeborg Kommune bliver indlagt på psykiatrisk hospital. Tallene viser også, at andre kommuner i samme periode ikke har oplevet et tilsvarende fald i indlæggelser. Tværtimod er antallet af indlæggelser i andre kommuner i samme periode steget. 4

5 Gevinster for alle parter En indlæggelse på psykiatrisk hospital er en stor begivenhed i et menneskes liv. Når færre borgere bliver indlagt på psykiatrisk hospital, oplever flere borgere og pårørende altså en mindre indgribende indsats i deres liv. Samtidig er indlæggelser en dyr behandlingsform. Så hver gang et ophold på hospitalet erstattes af en mindre indgribende behandling, er det en gevinst for både borgerne og det offentlige. Borgerne er glade for indsatsen Psykiatriens Hus har evalueret dele af indsatserne gennem interview og spørgeskema-undersøgelser. Resultaterne viser, at både borgere med psykiske lidelser og deres pårørende er glade for, at kommunen og regionen samarbejder. Borgerne oplever, at de får en koordineret og målrettet indsats, og at de får den hjælp, de har brug for. 5

6 Indsatser i Psykiatriens Hus I Psykiatriens Hus arbejder region og kommune sammen på det overordnede plan. Men de to sektorer arbejder også sammen i en række konkrete indsatser, som alle har til formål at sætte borgernes behov for støtte og behandling i centrum. 6

7 Akut Døgntilbud Hjertet i Psykiatriens Hus er Akut Døgn. Akut Døgn har åbent døgnet rundt, og her arbejder både kommunale og regionale medarbejdere. 24 timer i døgnet kan borgere ringe til Akut Døgn. Borgere, der er visiteret til tilbuddet eller tilknyttet regionspsykiatrien kan møde op, hvis de har selvmordstanker, psykotiske symptomer eller andre psykiske problemer. Når en borger henvender sig til Akut Døgn, vurderer medarbejderne borgerens situation. Borgeren kan få en seng at sove i, og nogle har mulighed for at få et hjemmebesøg. Akut Døgn råder nemlig over 12 døgnpladser i Psykiatriens Hus. Her kan borgeren få ro og støtte i trygge og faglige rammer. En seng i Akut Døgn kan være et alternativ til at blive indlagt på psykiatrisk hospital og er dermed en mindre indgribende indsats i borgerens liv end en hospitalsindlæggelse. Kommunen råder over halvdelen af de 12 pladser, og regionen over den anden halvdel. I praksis låner de to sektorer pladserne ud til hinanden. 7

8 Et andet element i Akut Døgn handler om at sikre en hurtig indsats. Det går ud på, at medarbejdere fra Akut Døgn inden for 24 timer møder de borgere fra Silkeborg Kommune, der er blevet udskrevet fra psykiatrisk hospital eller har fået en henvisning fra deres egen læge. Et delprojekt i Akut Døgn er projektet Fælles Indsats. Her møder borgerne lige fra starten både en medarbejder fra regionen og fra kommunen, som i samarbejde med borgeren laver en fælles plan for det videre forløb. Akut Døgn er i stadig udvikling, og under Akut Døgn kører flere projekter, der har til formål at udvikle en fælles kultur, et fælles sprog, bedre koordinering med mere. Læs mere om Akut Døgn på I Akut Døgn får jeg ro og hjælp til at komme ovenpå igen. Her føler jeg mig ikke som en patient, men som et menneske. Det er rigtig godt, når man ikke er syg nok til at blive indlagt og ikke rask nok til at være hjemme. Nina, 31 år Læs hele Ninas historie på 8

9 Åben dialog Silkeborg et integreret forløb Samarbejde og borgernes behov er i centrum i tilbuddet Åben dialog Silkeborg. Åben dialog Silkeborg er både en terapeutisk tilgang og en mødeform, der trækker på borgernes egne stærke sider og på de ressourcer, der findes i borgernes netværk. Mange borgere med psykiske lidelser oplever, at de skal forholde sig til mange forskellige fagpersoner, at de skal gentage deres historie mange gange, og at de får mange forskellige handlingsplaner. Det gør det svært for dem at holde fokus og få det bedre. I Åben dialog Silkeborgmodellen arbejder borgerens netværk sammen om at skabe en fælles retning for borgerens mål. Netværket består af både pårørende fra det private netværk og fagpersoner fra det offentlige. I Åben dialog Silkeborg-modellen beslutter borgeren i samarbejde med sin kontaktperson, hvem fra borgerens netværk, som ønskes med til et møde. På mødet bestemmer borgeren, hvilke problematikker han gerne vil have taget op, og personerne i netværket byder ind med det, de kan bidrage med. Mødet slutter med, at alle deltagerne ved, hvad de har ansvar for, og hvilke opgaver de har for at støtte borgeren. Møderne i Åben dialog Silkeborgmodellen har en bestemt form med en mødeleder og en reflektant, der sørger for, at borgerens ønsker er i centrum, og at alle bliver hørt. Metoden har vist sig at give gode resultater. Borgerne oplever, at de får hold på deres problemer, de får et bedre forhold til deres pårørende, de oplever en højere livskvalitet og tager i højere grad ansvar for deres eget liv. Læs mere om Åben dialog Silkeborg et integreret forløb på Efter det første Åben dialog-møde følte jeg mig helt let i kroppen. Møderne har gjort, at jeg turde gå i gang med uddannelse igen, fordi jeg kunne mærke, at der var nogen, der synes, at jeg er noget værd. Christoffer, 21 år Netværksmøderne handler om mig og min fremtid. Det er mine mål, der er i centrum. Det giver en ro, og det gør det nemmere for mig, at alle arbejder mod samme mål. Camilla, 27 år Hør Camilla fortælle om sine erfaringer med Åben dialog Silkeborg-modellen på 9

10 Liv i sundhed Liv i sundhed er et samarbejde mellem Socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune, Sundhedshuset, Regionspsykiatrien Silkeborg og praktiserende læger og henvender sig til borgere, der er knyttet til kommunens socialpsykiatri eller regionens psykoseteam. Indsatsen har sundhed som omdrejningspunkt. Borgere med psykiske lidelser er nemlig særlig udsat for at blive ramt af livsstilssygdomme som diabetes, hjerte-kar lidelser eller KOL. Alle borgere, der er med i Liv i sundhed, får derfor et helbredstjek hos deres læge for at finde ud af, om de allerede har en livsstilssygdom, de skal behandles for. De borgere, der ønsker at arbejde med deres fysiske sundhed, får tilbudt at deltage i enten et individuelt forløb eller et gruppeforløb. For begge forløb gælder, at borgerne sætter sig et mål, de gerne vil nå. Det kan være, at de vil tabe sig, at de vil spise sundere, eller at de vil bevæge sig mere. I de individuelle forløb får borgerne støtte til at nå deres mål i form af samtaler. I gruppeforløbene har borgerne også samtaler, men her deltager de desuden i praktiske aktiviteter som bevægelse og madlavning. For at finde ud af hvilket forløb, der passer bedst til borgerne, indkaldes de til en indledende samtale. Samtalen kommer rundt om borgernes vaner med alkohol, rygning, mad og motion. Samtalen afklarer desuden, hvilke vaner borgerne gerne vil ændre. De fleste af de borgere, der har deltaget i et gruppeforløb, har tabt sig og giver udtryk for, at de har fået sundere vaner. Desuden ser det ud til, at deltagerne får styrket deres sociale kompetencer og får en bedre trivsel. 10

11 IF Silkesind De borgere, der gerne vil holde sig i form, kan blive medlem af idrætsforeningen IF Silkesind. Det er en idrætsforening for psykisk sårbare mennesker, der som enhver anden idrætsforening tilbyder forskellige former for idræt. Her kan borgerne på små hold gå til alt fra bow ling og løb til cirkeltræning og pilates. Sunde rammer i hverdagen En del borgere med psykiske lidelser bor på kommunale bosteder eller har deres daglige gang i kommunens beskæftigelsesog væresteder. For at gøre det lettere at leve et sundere liv har hvert bo- og aktivitetssted en tovholder, der er uddannet i at tænke i sunde vaner. Tovholderen sætter sundhed på dagsordenen og kan sætte sunde aktiviteter i gang, så de borgere, der har svært ved at overskue at gå på et hold i IF Silkesind eller deltage i andre tilbud, stadig har mulighed for at leve et sundere liv. Læs mere om Liv i sundhed på Jeg er blevet sundere af at være med i Liv i sundhed. Men jeg har også fået det meget bedre psykisk. Jeg har fået mere selvtillid og har fået nemmere ved at være sammen med andre mennesker. Joan, 46 år Læs hele Joans historie på På et almindeligt hold ville de andre ikke forstå mine særlige behov. Det ville jeg ikke have det godt med. På Liv i sundhed forstår vi hinanden, fordi vi alle sammen har noget at slås med. Annet, 49 år Læs hele Annets historie på 11

12 Shared Care Shared Care er et eksempel på, hvordan Psykiatriens Hus arbejder sammen med eksterne fagpersoner. Oprindeligt var Shared Care udelukkende et samarbej de med praktiserende læger. De kunne henvise patienter, der var svære at udrede eller behandle, til Shared Care. Men nu er samarbejdet udvidet, så det også omfatter kontaktpersoner på jobcentret, sygedagpengekontoret og kontanthjælpskontoret. Samarbejdet fungerer ved, at medarbejderne i Shared Care kan henvende sig til kontaktpersonerne og diskutere en borgers situation. På samme måde kan kontaktpersonerne få sparring af medarbejderne i Shared Care i forhold til borgere med mulige psykiske lidelser, og de kan støtte borgerne i at blive henvist til Shared Care. Indsatsen i Shared Care er helhedsorienteret og tager borgernes hele situation i betragtning. I Shared Care har borgerne samtaler med en regional medarbejder 12

13 i Psykiatriens Hus, der har stor erfaring med at udrede, afklare og visitere. Medarbejderen vurderer borgerens behov for psykiatrisk udredning og behandling og rådgiver i samarbejde med en psykiatrisk speciallæge den praktiserende læge om det videre forløb. Har borgeren samtidig behov for social udredning eller støtte, hjælper medarbejderen borgeren med at kontakte en kommunal sagsbehandler. Borgerne er glade for Shared Care. De fleste giver udtryk for, at de har fået det bedre. Den hurtige kontakt er vigtig for dem, og muligheden for samtaler betyder meget. Også de praktiserende læger er positive over for samarbejdet. De føler sig aflastet, og overordnet vurderer de projektansvarlige, at indsatsen optimerer behandlingsforløbene og skaber en højere kvalitet i behandlingen. Læs mere om Shared Care på 13

14 Fælles fodslaw I Fælles Fodslaw arbejder medarbejdere fra regionen og kommunen tæt sammen om borgere med psykoser. Fælles Fodslaw udvikler sig løbende og består i øjeblikket af to dele. Den første retter sig mod borgere, som er inde i systemet, og som både modtager hjælp fra regionens psykoseteam og bostøtte fra Silkeborg Kommune. Her har medarbejderne fået frie hænder til at samarbejde på tværs af kommunen og regionen på områder, der giver borgerne en mere sammenhængende og faglig målrettet indsats. Et initiativ, der er kommet ud af Fælles Fodslaw er, at borgerens individuelle planer ligger hos borgeren. Det betyder, at medarbejderne fra psykoseteamet og bostøtten kan se, hvad den anden part har sat i gang. Borgerens kalender ligger også hos borgeren, så medarbejderne kan koordinere møder. Hvis det er relevant, kan de mødes samtidigt hos borgeren. Tidligere udførte psykoseteamet og bostøtten hver sit arbejde, uden at der altid var et samarbejde eller en koordinering mellem de to indsatser. Med det nye initiativ oplever borgerne en mere sammenhængende og koordineret indsats. 14

15 Medarbejderne er glade for samarbejdet. De oplever, at borgerne får en mere sammenhængende og målrettet indsats. De udtrykker desuden, at deres egen faglighed styrkes ved, at de på tværs af sektorer diskuterer muligheder og forslag på en åben og konstruktiv måde. Den anden del af Fælles Fodslaw handler om at give nye borgere i systemet en tidlig indsats. Det sker ved, at den kommunale bostøtte går i gang samtidig med, at en ny patient i regionen udredes. Ofte tager en udredning flere måneder, og tidligere blev den sociale støtte først sat i værk, når borgeren var udredt. Det har negative konsekvenser, fordi borgerens problemer kan vokse, og borgeren kan ende med en langvarig sygdomsperiode og social deroute. Den tidlige bostøtte er derfor en stor hjælp for både borgerne og deres pårørende. Den betyder, at borgerne kan bevare deres sociale netværk og for eksempel fortsætte deres uddannelse eller beholde deres arbejde. I sidste ende kan støtten medvirke til, at borgerne hurtigere bliver raske. For de pårørende betyder den tidlige indsats, at de får en tiltrængt støtte i en svær periode. 15

16 Samarbejde er rigtigt, men også svært En række praktiske omstændigheder gør det svært at samarbejde på tværs af region og kommune. For eksempel taler IT-systemerne ikke sammen. Det er besværligt for borgere, der får støtte fra både kommune og region, fordi de har journaler og handleplaner i begge systemer. For medarbejderne bliver dokumentationen tidskrævende og besværlig, når de skal dokumentere i begge systemer. Medarbejderne bruger desuden ekstra tid på at koordinere møder, fordi de ikke kan gå ind i hinandens kalender. Men de tre ledere af Psykiatriens Hus, Bent Richelsen, Lone Kaae-Sørensen og Kirsten Slumstrup har også andre udfordringer end de rent praktiske. Her er tre af dem: Medarbejderne skal tænke på en ny måde Medarbejderne i Psykiatriens Hus har fået et nyt mål for deres arbejde. De skal ikke længere udelukkende fokusere på deres kerneopgaver. Nu er målet at gøre det bedste for borgerne. De skal derfor sætte borgernes behov i centrum og med det udgangs punkt vurdere, hvad de med deres faglighed og kerneopgaver kan byde ind med. Men de skal også have øje for, hvad andre aktører kan bidrage med. Det kræver, at de ændrer deres tankesæt fra kun at tænke på deres egne kerneopgaver til at tænke tværfagligt i sammenhæng og helhed. Indsatserne skal koordineres korrekt Det er ikke nok at tænke i sammenhæng og helhed. For at gøre støtten til borgerne så optimal og effektiv som muligt, skal fagpersonerne bidrage korrekt, så den rigtige indsats kommer på det rigtige tidspunkt. Medarbejderne skal derfor være skarpe på deres egen faglighed og vide, hvad de kan byde ind med og hvornår. Men de skal også kende de andre aktørers faglighed og rammer, så de kan supplere hinanden bedst muligt, og undgå at give dobbeltydelse eller i værste fald modarbejde hinanden. Det kræver både viden og koordinering. Respekt for hinandens faglighed og rammer Fagpersonerne kender deres eget fag. Ofte har de mindre forståelse for, hvad andre fagpersoner er gode til, og de kender i mindre grad rammerne for de andres opgave. Der ligger derfor en udfordring i at forstå og respektere andre aktørers faglighed og rammebetingelser. I stedet for at blive irriteret over, at en samarbejdspartner siger, at noget ikke kan lade sig gøre, skal medarbejderne finde ud af, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, og derefter kigge efter andre muligheder. 16 Læs mere om, hvad der udfordrer de tre ledere på

17 Borgerne undgår at komme i klemme Borgerne får bedre forløb, og medarbejderne er godt i gang med at tænke samarbejde på tværs. Trods udfordringer er de tre ledere af Psykiatriens Hus enige om, at arbejdet går i den rigtige retning, og at deres indsats betaler sig. Vi undgår, at borgerne bliver sorteper Misbrugscenteret, jobcenteret og de andre aktører har deres egen høje faglighed og gør deres bedste, men nogle gange går aktørerne i hver deres retning, så det skader borgeren. Vi i regionspsykiatrien kan for eksempel anbefale en borger at være sygemeldt i det næste år. Men det har ingen gang på jord i forhold til jobcentrets krav om aktivering. I det tilfælde bliver borgeren sorteper. Derfor er aktørerne rundt om borgerne nødt til at samarbejde. Bent Richelsen, ledende overlæge i Regionpsykiatrien Silkeborg Borgerne bliver bedre til at mestre deres liv Medarbejderne fortæller om patientforløb, hvor borgerne føler sig godt behandlet, og hvor de har fået det bedre. Alle professionelle er hver for sig en parentes i borgernes liv med det formål, at borgerne skal blive bedre til at mestre deres liv. Det giver rigtig meget mening for mig, at vi arbejder sammen om det mål. Lone Kaae-Sørensen, ledende oversygeplejerske i Regionpsykiatrien Silkeborg Medarbejderne ser mulighederne Jeg får historier fra medarbejderne om, at det lykkes for borgerne. At de får bedre forløb. Samtidig hører jeg, at medarbejderne gerne vil udvide samarbejdet med flere aktører. De tænker andre ind, så samarbejdet er ved at være en naturlig del af deres faglighed. Vi vil hele tiden løbe ind i nye problemstillinger. Men jeg oplever, at alle har lyst til at se mulighederne. Vi tænker, at hvis vi ikke kan gøre det sådan, hvordan kan vi så gøre det? Den indstilling er grundlæggende. Kirsten Slumstrup, centerleder for Socialpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune 17

18 Den rigtige måde at arbejde på Borgerne kommer før systemet i Psykiatriens Hus. Og det er den rigtige måde at tænke psykiatri på, mener Jens Peter Hegelund Jensen, der er direktør i Silkeborg Kommune Der er et sammenfald af borgere i de offentlige systemer. Derfor er det logisk set rigtigt, at systemerne arbejder sammen. Det mener Jens Peter Hegelund Jensen, der er direktør i Silkeborg Kommune, og som har været med til at udvikle Psykiatriens Hus fra starten. Han er positiv over for den form, som Psykiatriens Hus har i dag. Jeg er sikker på, at samarbejdet er det bedste for borgerne. Alle undersøgelser viser, at vi får et bedre sundhedsvæsen, når aktørerne arbejder sammen. Det gælder også på det psykiatriske område. Vi undgår, at systemerne taler forbi hinanden, så borgerne falder ned mellem to stole og ikke kan finde rundt i systemet, siger Jens Peter Hegelund Jensen. Samarbejdet gavner borgerne Psykiatriens Hus udvikler løbende nye former for samarbejde. Det er der en grund til, mener Jens Peter Hegelund Jensen. I starten foregik samarbejdet mellem regionens behandling og kommunens socialpsykiatri. Nu kan jeg se, at det er udvidet til også at omfatte samarbejde med praktiserende læger, jobcentret og andre aktører. De udvider hele tiden samarbejdet, og det ser jeg som et tegn på, at de kan se, at samarbejdet gavner borgerne, siger Jens Peter Hegelund Jensen. At indsatsen virker, er han ikke i tvivl om. Vi kan se, at vi har færre indlæggelser, og et af vores formål var netop at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Så det er lykkedes, siger Jens Peter Hegelund Jensen. Læs mere om, hvorfor Jens Peter Hegelund Jensen mener, at samarbejde i psykiatrien er vigtig på 18

19 Lederne står sammen om at skabe sammenhæng Ledelsen i Psykiatriens Hus har viljen til at samarbejde på tværs. Også selv om det er svært. Det vurderer Anders Bildsøe Lassen, der er konsulent og kender til udfordringerne inden for psykiatrien. Den sammenhængende indsats i Psykiatriens Hus skyldes ikke mindst ledelsen. Det mener Anders Bildsøe Lassen, der er konsulent i Implement Consulting Group og beskæftiger sig med udviklingen inden for psykiatrien. Ledelsens afsæt er, at regionen og kommunen er fælles om opgaven. Og lederne er indstillet på at give sig på nogle punkter og finde pragmatiske løsninger der, hvor systemet sætter barrierer op, siger han. Det oplevede han i projektet Integrerede forløb, Åben dialog, som er et samarbej de mellem socialpsykiatrien, behandlings psykiatrien og jobcentret. I Psykiatriens Hus fandt parterne en løsning og havde viljen til at få det til at køre med mindst muligt besvær, siger Anders Bildsøe Lassen. Sammenhæng er vejen til et bedre liv Anders Bildsøe Lassen er sikker på, at en sammenhængende indsats er den rigtige vej at gå. Vi ved, at borgere med psykiske lidelser kan komme sig og tage ansvar for deres eget liv. Men at det kræver, at de kan overskue deres sygdom og tage kontrol over deres symptomer, siger han. For at borgerne kan nå så langt, skal de kunne navigere rundt i systemet og have den hjælp, de har brug for. Den sammenhængende indsats i Psykia triens Hus gør det lettere for borgerne at gennemskue systemet. Derfor gør den sammenhængende indsats det også nemmere for borgerne at få det bedre, siger Anders Bildsøe Lassen. Læs mere om, hvad Anders Bildsøe Lassen mener, de gør rigtigt i Psykiatriens Hus på 19

20 Før sagde jeg DEM og OS. Nu siger jeg VI. Medarbejder i Psykiatriens Hus I har fundet nye veje for samarbejdet mellem den regionale psykiatri og den kommunale praksis, hvor borgerens behov er i centrum. Sundhedsminister Astrid Krag Er den ene ikke til stede, går jeg bare over til den anden. Borger Vi er her jo alle sammen for at yde den bedst mulige indsats for borgerne. Ikke for at spænde ben for hinanden. Tværsektoriel samarbejde opfattes som en hvepserede. Vi har stukket fingrene i den. Medarbejder i Psykiatriens Hus Leder i Psykiatriens Hus Psykiatriens Hus Falkevej Silkeborg Layout og tryk: H&P

Nye tendenser i psykiatrien

Nye tendenser i psykiatrien Nye tendenser i psykiatrien - fra en kommunal vinkel Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune 1 Indhold Udfordringer og tendenser Lokale udfordringer Særligt i forhold til samarbejdet i Psykiatriens

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

ERFARINGER MED ÅBEN DIALOG - ET PROJEKT OM AT INTEGRERE INDSATS I BORGERFORLØB MELLEM REGIONS- OG SOCIALPSYKIATRI, JOBCENTER OG SOCIALSEKTIONEN.

ERFARINGER MED ÅBEN DIALOG - ET PROJEKT OM AT INTEGRERE INDSATS I BORGERFORLØB MELLEM REGIONS- OG SOCIALPSYKIATRI, JOBCENTER OG SOCIALSEKTIONEN. ERFARINGER MED ÅBEN DIALOG - ET PROJEKT OM AT INTEGRERE INDSATS I BORGERFORLØB MELLEM REGIONS- OG SOCIALPSYKIATRI, JOBCENTER OG SOCIALSEKTIONEN. Hvad er projekt Integrerede forløb Åben dialog Målgruppe:

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Station Victor. Statusrapport 2013

Station Victor. Statusrapport 2013 Station Victor Statusrapport 2013 Udarbejdet af Pernille Hovaldt og Ellen Støve, februar 2013 Redigeret af: Anne Mette Michelsen, februar 2014 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Målgruppe... 4 3. Mål for behandlingsindsatsen...

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Sherpa - her bygger vi håbet op igen

Sherpa - her bygger vi håbet op igen Sherpa - her bygger vi håbet op igen Nogle gange slår livet en kolbøtte Ved du hvad? Vi kan alle komme til at løbe for stærkt og sige ja til for meget! Og når vi står midt i det, med fri adgang til udvalgsrapporter,

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression

Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression Et visionært og nyskabende partnerskabsprojekt Vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression www.integratedcare.dk Et hurtigere og mere sammenhængende

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med kommuner Psykiatrisk Informationscenter Samarbejde med kommuner PsykInfo - et fyrtårn i psykiatrien...! Psykiatrisk Informationscenter Formål med Psykiatrisk Informationscenter Region Syddanmark har i 2007 besluttet,

Læs mere

Velkommen på Julemærkehjem

Velkommen på Julemærkehjem Velkommen på Julemærkehjem Hvad er et Julemærkehjem? Et Julemærkehjem er et tilbud til børn, der i løbet af et 10-ugers ophold får hjælp til at få styrket selvværdet, en sundere livsstil og muligheden

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK Når den unge på vej til uddannelse og job har et sjældent handicap JOB Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 2 JOB Unge mennesker med sjældne sygdomme kan

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog

Værd at vide om Åben Dialog Værd at vide om Åben Dialog Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, og hvad du som borger eller pårørende overordnet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen Dialogguide til recovery-orientering Modelfoto Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen 2 Baggrund I Region Hovedstadens Psykiatriplan 2007 har regionsrådet meldt følgende politiske hensigtserklæring

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug Psykiatribrugere med misbrug Socialpædagogik i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen 1 Lille, selvstændig forsknings- og udviklingsenhed under centerledelsen på PC Sct. Hans Arbejder med rådgivning,

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed KEN nr 11294 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2140-22064 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge Af Team børn af psykisk syge Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? 1 Time Out+ er et gratis tilbud med familiesamtaler og samtalegruppeforløb til unge voksne,

Læs mere