STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER 1998

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 8 Udsmykningsudvalget 10 Uddelinger Indkøbs- og legatudvalget 13 Uddelinger Indkøbte værker 16 Beretning fra litteraturudvalget 20 Uddelinger 20 Beretning fra tonekunstudvalgene 24 Fællesuddelinger 24 Udvalget for den rytmiske musik 24 Uddelinger 25 Udvalget for den klassiske musik 28 Uddelinger 28 Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget 32 Uddelinger 32 Indkøbte værker 35 Beretning fra arkitekturudvalget 36 Uddelinger 36 Beretning fra film- og teaterudvalget 39 Uddelinger 39 Indstillinger til livsvarige ydelser 42 Driftsregnskab for finansåret 1998 Status pr. 31. december 1998

3 Fondens styrelse og administration Repræsentantskabet Formand for repræsentantskabet Linda Damskier, udpeget af kulturministeren Cand.jur. Kirsten Grønborg, udpeget af Det Radikale Venstres folketingsgruppe Fhv. minister Torben Rechendorff, udpeget af Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe Folketingsmedlem Hanne Andersen, udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe Folketingsmedlem Ester Larsen, udpeget af partiet Venstres folketingsgruppe Filminstruktøren Chr. Braad Thomsen, udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Fhv. skoledirektør H. Vilhelm Jensen, udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe Byrådsmedlem Bjarne Nissen, udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Kulturpolitisk sekretær Poul-Henrik Jensen, udpeget af Enhedslistens folketingsgruppe Borgmester Hans Thustrup Hansen, udpeget af Københavns kommune Amtsrådsmedlem Anna M. Ikast, udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Borgmester Birthe Juel-Jensen, udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Annelise Ballegaard Petersen, udpeget af Odense Universitets humanistiske fakultet Lektorvikar Ann Lumbye Sørensen, udpeget af Københavns Universitets humanistiske fakultet Lektor Charlotte Rørdam Larsen, udpeget af Aarhus Universitets humanistiske fakultet Billedkunstneren Erik Heide, udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstneren Leif Kath, udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstneren Bjarke Regn Svendsen, udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedvæveren Nanna Hertoft, udpeget af De tilskudsberettigede kunstnersammenslutninger Arkitekten Tage Lyneborg, udpeget af Akademiraadet Billedhuggeren Hein Heinsen, udpeget af 3

4 Akademiraadet Maleren Sys Hindsbo, udpeget af Akademiraadet Forfatteren Knud Sørensen, udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Pernille Tønnesen, udpeget af Danske Skønlitterære Forfattere Dramatikeren Ulla Ryum, udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, udpeget af Det Danske Akademi Forfatteren Solvej Balle, udpeget af Det Danske Akademi Komponisten Birgitte Alsted, udpeget af Dansk Komponistforening Komponisten John Frandsen, udpeget af Dansk Komponistforening Prorektor Per Erland Rasmussen, udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponisten Svend Hvidtfelt Nielsen, udpeget af Statens Musikråd Komponisten Pia Raug, udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponisten Arne Würgler, udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponisten Kirsten Lockhart, udpeget af Danske Populærautorer Væveren Charlotte Schrøder, udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Designeren Charlotte Weile IDD, udpeget af Industrielle Designere Danmark Arkitekten MAA Carsten Hoff, udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Stadsbibliotekar Lis Cajus Pedersen, udpeget af Danmarks Biblioteksforening Forskningsprofessor Ib Bondebjerg, udpeget af Det Danske Filminstitut Skuespilleren Ina-Miriam Rosenbaum, udpeget af Teaterrådet Dramatikeren Gerz Feigenberg, udpeget af Teaterrådet 4

5 Bestyrelsen Skuespilleren Lane Lind, formand Forfatteren Niels Brunse Arkitekten Per Feldthaus Glasblæseren Micha Maria Karlslund Museumsinspektør Ane Hejlskov Larsen Komponisten Wayne Siegel Udvalgene Det Billedkunstneriske Udsmykningsudvalg Museumsinspektør Ane Hejlskov Larsen, formand Udpeget af kulturministeren Arkitekten MAA Knud Friis Udpeget af repræsentantskabet Billedhuggeren Marianne Hesselbjerg Udpeget af repræsentantskabet Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Museumsinspektør Ane Hejlskov Larsen, formand Udpeget af kulturministeren Billedkunstneren Hans Christian Rylander Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstneren Inge Lise Westman Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Forfatteren Niels Brunse, formand Udpeget af repræsentantskabet Forfatteren Louis Jensen Udpeget af kulturministeren Forfatteren Pia Juul Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den klassiske musik Komponisten Wayne Siegel, formand Udpeget af kulturministeren Komponisten Niels Rosing-Schow Udpeget af repræsentantskabet Komponisten Bent Sørensen Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den rytmiske musik Komponisten Wayne Siegel, formand Udpeget af kulturministeren Komponisten Thomas Clausen Udpeget af repræsentantskabet Komponisten Lotte Rømer Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Glasblæseren Micha Maria Karlslund, formand 5

6 Udpeget af kulturministeren Sølvsmeden Claus Bjerring Udpeget af repræsentantskabet Grafikeren Torben Skov Udpeget af repræsentantskabet Arkitekturudvalget Arkitekten MAA Per Feldthaus, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Sven Felding Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Anna Marie Galster Udpeget af kulturministeren Film- og Teaterudvalget Skuespilleren Lane Lind, formand Udpeget af kulturministeren Teaterredaktør Monna Dithmer Udpeget af repræsentantskabet Lærer ved Den Danske Filmskole Niels Jensen Udpeget af repræsentantskabet Sekretariatet Sekretariatsleder Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Susanne Weihe Dam Kontorfuldmægtig Birgitte Jensen Overassistent Kirsten Krogh Overassistent Pia Sandstrøm Overassistent Pia Dedenroth Overassistent Berit Jacobsen Registrator, designer Claus Bohne Studerende Lasse Sonne Fondens adresse er fra januar 1999: Knabrostræde København K Telefon Telefax

7 BERETNING FRA BESTYRELSEN I 1997 fik Statens Kunstfond lovning på en forøgelse af rådighedssummen for de enkelte udvalg, flere livsvarige ydelser at tildele landets fremmeste kunstnere og en hel ny støtteordning til nye lovende kunstnere: igangsætningsstipendier hed de nye penge. Hvad alt dette i 1998 har betydet for de forskellige udvalg, fremgår af deres egne beretninger. For bestyrelsen har det nye i denne forbindelse været at hæve de 3-årige stipendier fra kr. til kr. årligt, og at træffe afgørelse om tildeling af igangssætningsstipendier efter indstilling fra de respektive udvalg. Det siger sig selv, at bestyrelsen ikke har kunnet, skullet eller villet blande sig i de enkelte udvalgs beslutninger om, hvem der har været værdige til at modtage de nye stipendier, men udelukkende har forholdt sig til at fordele antallet af igangsætningsstipendier mellem de forskellige udvalg. I nært samarbejde med sekretariatet har bestyrelsen endvidere udarbejdet en fælles - men kun foreløbig - evaluering til kulturministeren om den ny ordning på baggrund af den første uddeling. Der er absolut enighed i bestyrelsen om, at der skal gives støtte og anerkendelse til unge og nye kunstnere. Spørgsmålet er, hvad bedømmelsesgrundlaget for udvælgelsen af disse kunstnere kan være, hvis begrebet igangsætning skal tages bogstaveligt. Bestyrelsen er enig om, at kriteriet for at modtage støtte fra Statens Kunstfond må - som hidtil - for alle ansøgere altid være kunstnerisk kvalitet. Beløbstørrelsen for de nye igangsætningsstipendier, der er fastlagt til kr. årligt i 2 år, har også været til debat. Som almindeligt arbejdslegat er det jo et pænt stort beløb, men når andre indtjeningsmuligheder samtidig begrænses for stipendiemodtageren, kan det diskuteres, om beløbet er stort nok til en egentlig igangsætning. Endvidere skaber den nye ordning en ulighed mellem allerede anerkendte kunstnere, som modtager arbejdslegater i samme størrelsesorden og de nye stipendiater. Den nye støtteordning trænger altså til nogen justering, før virkeligheden svarer til den smukke og rigtige tanke om støtte til unge danske kunstnere. Bestyrelsen har naturligvis også i år beskæftiget sig meget med 3 års Præsentattionen. Åbningen faldt som varslet i sidste årsberetning sted på selve Kulturnatten på Charlottenborg. I gården var der brænding af keramiker Nina Holes skulpturovn under åben himmel. Inden døre spillede "Teatret Møllen" fra Haderslev "Jeppe på Bjerget", forfattere læste op, der var unplugged koncert med rytmiske komponister og ambient musik. Som noget helt nyt bragte Danmarks Radios P2 Musik musik af og med komponister støttet af kunstfonden. Mere end 2000 besøgende var der på de 6 kulturnatstimer! Scenograf Jan de Neergaard stod endnu engang for den smukke fremstilling og opdeling af rummene, mens selve fordelingen af lokalerne blev foretaget af bestyrelsesmedlemmerne i skøn samdrægtighed. Da vi i bestyrelsen var enige om, at præsentationen skulle rumme alle udvalg i samme bygning, besluttede vi at løsningen med afgrænsningen af det store rum i midten, som fire udvalg kunne få glæde af, både var storslået og praktisk. I dette scenerum blev der spillet musik og teater, der blev danset og læst op af forfatterne selv, mens der i de omkringliggende lokaler var udstilling af indkøbte værker, støttede kunstnere, workshop- og konkurrenceprojekter. Det er i sig selv en kunst at få så mange kunstarter til at spille sammen, men resultatet har forhåbentlig været, at flere og flere har fået indtryk af hele det felt, som Statens Kunstfond dækker. Til glæde for Statens Kunstfond, dens udvalgsmedlemmer og bestyrelse, var besøgstallet ligeså stort som ved tidligere 3 års Præsentationer, selvom præsentationen kun strakte sig over 10 dage. Bestyrelsen håber på denne måde at have givet befolkningen et festligt, bredt, oplysende og smukt indblik i Statens Kunstfonds anerkendelse af og støtte til danske kunstnere de sidste tre år. Som i de tidligere år har udvalgene også i 1998 samvittighedsfuldt og efter bedste evne og overbevisning uddelt legater, stipendier og præmieringer til de danske kunstnere, som de nu har fundet var de bedste. Udvalgene har nu siddet deres tid i Statens Kunstfond ud, og nye udvalgsmedlemmer er kommet til. Perioden for udvalgene er tre år, og umiddelbart genvalg af udvalgsmedlemmerne kan ikke finde sted. Selvom alle har forstået det, skal det nu alligevel nævnes, fordi det netop er det gode og smukke ved Statens Kunstfond: Nye øjne og ører kommer til! Hvert tredie år kan de kunstnere, der i en periode har følt sig forfordelt, se mod lysere tider. Og de journalister, der så varmt har talt disse kunstneres sag, kan ved udnævnelsen af de nye udvalgsmedlemmer, nyde synet af endnu en smuk buket ofre, som de med glubende appetit kan kaste sig over, når sulten efter "godt stof" igen er blevet for stor. Den afgåede bestyrelse siger hermed farvel til Statens Kunstfond og tak for den store oplevelse og ansvarsfulde opgave det har været at tildele landets kunstnere ære, anerkendelse, støtte og arbejdsro og dermed fremme dansk skabende kunst. Den afgåede ønsker den tiltrådte bestyrelse tre ligeså gode, spændende og arbejdsglade år på tværs af alle kunstarterne, som den selv har haft. Lane Lind, formand 7

8 BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG I 1998 kom den længe ventede Betænkning om Billedkunst. I denne udtrykkes tilfredshed med Statens Kunstfond og de billedkunstneriske udvalgs måde at fungere på. Samtidig opfordres der til en yderligere styrkelse af de billedkunstneriske udvalg i form af bl.a. en forøgelse af udsmykningsudvalgets rådighedssum fra 10 mill. kr. til 20. mill. kr., dels for at sætte flere opgaver i gang, dels for at honorere kunstnerne bedre i forbindelse med udsmykningsopgaverne. Desuden bliver der gjort opmærksom på det urimelige i, at Statens Kunstfond ikke kan afløfte moms af sin rådighedsbevilling til indkøb og udsmykninger på samme måde, som fonden kan det af sin driftsbevilling. I Betænkningen foreslås det også, at der bliver etableret en form for kontrol med cirkulæret om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri - 1-procent reglen - fordi reglen ikke bliver fulgt fuldt ud, og at cirkulæret udbygges til også at gælde statsstøttede bygge- og anlægsarbejder og byggearbejder i lokaler lejet af staten. Der er også mange andre positive forslag og ideer til fornyelse, som de to billedkunstneriske udvalg kun kan tilslutte sig og samlet har taget stilling til i sit skriftlige høringssvar til Kulturministeriet. Udvalgene hilser Betænkningen velkommen og håber på det bedst mulige for dens videre forløb. Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg kunne i 1998 uddele væsentligt flere midler til danske billedkunstnere end de foregående to år. Merbevillingen for 1998 på 2,5 mill. kr. til arbejdslegater betød, at vi i forhold til de to første år kunne uddele mange store arbejdslegater, bl.a.. 12 arbejdslegater á kr. og 24 á kr. Dertil kom, at fem billedkunstnere - mod fire de to foregående år - tildeltes det 3-årige arbejdsstipendium, der ved en fælles bestyrelsesbeslutning i år blev sat op fra kr. til årligt. Udvalget mere end tredoblede summen til arbejdslegatuddelinger i 1998 i forhold til 1997, mens indkøb af billedkunst faldt betragteligt. Alligevel fik udvalget indkøbt vigtige og betydelige værker af en lang række danske billedkunstnere, som fremover vil kunne opleves på offentlige institutioner landet over. Efter tre år i Statens Kunstfond har vi erfaret, at udvalgets vigtigste støtteordning i forhold til andre billedkunstneriske fonde er stipendierne og arbejdslegaterne. Disse støtteformer kan give kunstnere en tiltrængt mulighed for at eksperimentere, tænke og udforske nye områder i en længere periode, uden at kunstneren skal tænke på at sælge og udstille for at få smør på brødet. Indkøbene er vigtige på en anden måde. Ingen steder i verden findes så smuk en ordning, hvor statslige, kommunale og andre offentlige institutioner tilbydes lån af statsligt indkøbte kunstværker uden omkostninger; selv transporten til deponeringsstedet og vedligeholdelsen af de lånte værker betaler Statens Kunstfond for. På denne måde får mange mennesker direkte adgang til den bedste og nyeste kunst, og det har i sidste instans en betydning for både kunsten og kunstnerne. Museerne kan ikke overtage denne formidlingsfunktion, dels skal de selv bruge den bedste del af deres samlinger til udstillinger og udlån, dels har de ikke tilstrækkelig økonomi og personale til at levere en tilsvarende service. I 1998 kunne udvalget yderligere indstille 65 yngre, talentfulde og lovende billedkunstnere til det nye igangsætningsstipendium. Den nye ordning betyder et 2-årigt statsligt tilskud på kr. om året, såfremt modtageren opfylder de særlige betingelser, som knytter sig til ordningen. Selv om stipendiestørrelsen ikke er særlig stor og i forhold til de økonomiske bindinger, der ligger i ordningen, burde være større, ligger der en anerkendelse i at modtage et igangsætningsstipendium, fordi det er kunstneriske kvalitetskriterier, der ligger til grund for tildelingen - som for fondens øvrige støttepolitik. Udvalget havde i 1998 også den glæde at kunne stille forslag til 20 nye livsvarige ydelser, som i 1997 blev tildelt Statens Kunstfonds billedkunstneriske område, og som i løbet af 1998 skulle afgøres i repræsentantskabet. Under overvejelserne havde udvalget en god dialog med repræsentantskabet. Dialogen styrkede diskussionerne og argumentationen for hvert enkelt forslag. Omkring halvdelen af udvalgets forslag til de nye livsvarige ydelser fik tilslutning fra repræsentantskabet, og derudover kom så forslag til de 4 livsvarige ydelser, der blev ledige efter afdøde kunstnere. Det er repræsentantskabet, der i sidste instans foretager indstilling til de livsvarige ydelser til kulturministeriet, mens udvalgene udelukkende har en rådgivende funktion overfor repræsentantskabet. Det billedkunstneriske udsmykningsudvalg I 1998 blev nye ansøgninger imødekommet, mange skitser til udsmykninger godkendt i ad hoc udvalgene, og flere udsmykninger igangsat. Der blev godkendt skitser til bl.a. Vestre Fængsel, Rockefeller Instituttet, Odense Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Kastrup Koblingsstation, Frederikssund Gymnasium, Ulfborg Bymidte, Struer Gågade og Den Sociale Ankestyrelse. Hvert sted er omhyggeligt blevet udvalgt med hensyn til beliggenheden, de arkitektoniske kvaliteter og kunstneriske muligheder. Et af udvalgets mest omfattende udsmykningsprojekter i 1998 var godkendelsen af 16 forskellige kunstnere til 16 badeværelser til Muskelsvindfondens Feriecenter, beliggende i naturskønne omgivelser ved Korsør Bugt. De 16 valgte kunstnere omfattede malere, billedhuggere, installationskunstnere, grafikere og en enkelt forfatter, og i løbet af 1999 vil de alle udføre udsmykningen af hver deres tildelte badeværelse. Der vil således med tiden opstå 16 unikke badeværelser til gavn og glæde for danske og udenlandske gæster med muskelsvind. I prioriteringen af de mange ansøgere har udvalget hver gang lagt vægt på det engagement og den beslutningskompetance, som ansøgere har kunnet lægge for dagen. Ofte er det de mindre kommuner eller lokale initiativgrupper, som har virket overbevisende på netop dette punkt. Et hvert fundament for god gennemførelse af 8

9 en udsmykning er ansøgerens evne til at fastholde det ønskede mål igennem hele udsmykningsprocessen og give kunstneren de maksimale muligheder for kunstnerisk udfoldelse. I ad hoc-udvalgene er valget af kunstneren til hver sted blevet grundigt forberedt gennem diskussioner og besigtigelser, og beslutningen er herefter blevet truffet i fuld enighed. Både ansøgere og udsmykningsudvalget har deltaget aktivt med forslag til kunstnernavne. Det er en udbredt myte, at det er Statens Kunstfonds udsmykningsudvalg alene, der træffer afgørelsen om kunstneren, men vi lægger naturligvis ikke skjul på, at det er kriteriet om kunstnerisk høj kvalitet, der hver gang er afgørende for udsmykningsudvalgets tilsagn om støtte. Det er iøvrigt udvalgets erfaring, at ad hoc-udvalgene er en god praksis, som styrker Statens Kunstfond og den enkelte billedkunstner i de konkrete udsmykningssager - i den udstrækning, at ad hoc-udvalgene involverer ansøgerne i beslutningsprocesserne på en mere direkte måde end tidligere. Ansøgerne føler sig således mere forpligtede og bidrager derved mere positivt til gennemførelsen af udsmykningerne. Udsmykningsudvalget har desuden i 1998 forsøgt at tilskynde til nytænkning af udsmykningsbegrebet således, at det kan blive nuanceret og udviklet under påvirkning af tidens skiftende udtryk og nye erkendelser. På trods af den moderne kunsts udvikling er det eksisterende udsmykningsbegreb nemlig fortsat knyttet til en traditionel opfattelse af placeringsmuligheder af skulptur til torve og stræder og malerier til en harmonisk eller underordnet integration i forhold til de eksisterende bygninger. I januar 1998 indbød udsmykningsudvalget derfor 10 billedkunstnere til at komme med deres bud på fremtidens udsmykninger. Projektet kaldte vi "Stedet II - Fremtidens udsmykninger. Hvor og hvordan?" De 10 udvalgte billedkunstnere fik 4 måneder til at udarbejde deres forslag. Fælles for flertallet af besvarelserne er den kritiske holdning til udsmykninger i offentlige rum: nogle af kunstnerne foreslår ændringer i udsmykningsudvalgets navn og i dets sammensætning og ønsker en mere aktiv dialog med ansøgerne og modtagerne af udsmykningerne. En enkelt kunstner anbefaler ligefrem "udsmykning" erstattet af "offentlig kunst", og udsmykningsudvalget skulle tilsvarende omdøbes til "udvalget for offentlig kunst". "Udsmykning" er for flere alt for tæt forbundet med ordet "dekoration". Af forslagene fremgår behovet for brug af nyere elektroniske medier, mere forgængelige materialer, og at Statens Kunstfond også engagerer sig i mindre udsmykninger, som er forankret i det omgivende lokale miljø og dets karakteristika. Man vil gerne medvirke til, at grænserne mellem social handling og kunstværket bliver nedbrudt og skellene mellem kunstarterne fjernet. Enkelte vil - i efterlysningen af en mere social og lokal bevidsthed - inddrage brugerne i kunstværkets realisering eller i det mindste sørge for, at kunsten forholder sig til socialt og politisk bevidst til det rum, værket skal gå ind i. Man vil fremme dialogen med det valgte sted i kunstværket, som dermed får "eksistensberettigelse", og samtidig bliver udsmykningen en form for samtale, nemlig kunstnerens samtale med samfundet og dets borgere. Projektet blev fulgt op med en arrangeret cafédebat i samarbejde med Danmarks Radio på Brandts Klædefabrik. Selve modellerne og skitsematerialet til de 10 opgavebesvarelser vil blive udstillet på Køge Skitsesamling i perioden til og gengivet i en bog med tekster af bl.a. journalisten Bjarne Bækgaard i håb om, at Stedet II vil kunne fungere som et inspirerende og spændende idékatalog for såvel Statens Kunstfond som andre fremtidige offentlige og private opgavestillere. På de billedkunstneriske udvalgs vegne Ane Hejlskov Larsen 9

10 UDDELINGER UDSMYKNINGSUDVALG Det billedkunstneriske udsmykningsudvalg har i 1998 modtaget 59 ansøgninger, hvoraf de 10 blev imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL UDSMYKNINGSOPGAVER Frederikssund Gymnasium Billedkunstneren Martin Erik Andersen Glostrup, Rådhushaven Billedkunstneren Søren Jensen Grindsted Gymnasium og HF-kursus Billedkunstneren Michael Kvium København, Den Sociale Ankestyrelse Billedkunstneren Kehnet Nielsen København, Det Kgl. Bibliotek Billedkunstneren Kirsten Lockenwitz København, Rockefeller Instituttet Billedkunstneren Peter Bonnén København, Vestre Fængsels Kirke Billedkunstneren Peter Bonde Slagelse, plejehjemmet Alliance Billedkunstneren Lisbeth Nielsen Århus, Danmarks Journalisthøjskole Billedkunstneren Henning Christiansen UDSMYKNINGSOPGAVER IGANGSAT I 1998 (BELØBENE ANGIVER FONDENS BEVILLING) Dybvad, Søparken Billedkunstneren Jørgen Carlo Larsen Hillerød, Kommunikationscentret Billedkunstneren Margrete Sørensen Holbæk, Strandparken Billedkunstneren Olafur Eliasson Kastrup Koblingsstation Billedkunstneren Ingvar Cronhammar Kolding Amtsgymnasium Billedkunstneren Christian Lemmerz Korsør, Musholm Bugt Feriecenter badetårne, 16 kunstnere Eli Benveniste, Doris Bloom, Stig Brøgger, Ursula Reuter Christiansen, Leonard Forslund, Mogens Gissel, Nils Erik Gjerdevik, Berit H. Jensen, Bentemarie Kjeldbæk, Michael Kvium, Peter Laugesen, Karen Gabel Madsen, Natalie Mégard, Truls Melin, Cai Ulrich von Platen, Eva Öhrling, København, Søren Kierkegaards Plads Billedkunstneren Elisabeth Toubro København, Niels Bohr Institutet Billedkunstneren Claes Hake København, Rockefeller Instituttet Billedkunstneren Peter Bonnén 10

11 Odense Universitet, Det Sundhedsv. Fakultet Billedkunstneren Troels Wörsel Roskilde Universitetscenter Billedkunstneren Erik A. Frandsen Silkeborghallerne Billedkunstneren Bent Sørensen Struer, Gågaden Billedkunstnerne Thomas Bang og Ole Broager Ulfborg Bymidte Billedkunstneren Jytte Høy UDSMYKNINGSOPGAVER AFSLUTTET I 1998 Dybvad, Søparken Billedkunstneren Jørgen Carlo Larsen Esbjerg, Vestjysk Musikkonservatorium Billedkunstneren Thorbjørn Lausten København, Sø- og Handelsretten Billedkunstneren Palle Nielsen København, Udenrigsministeriet Billedkunstneren Claus Carstensen Billedkunstneren Per Kirkeby Næstved, Ejerforeningen Næstvedparken Billedkunstneren Claus Ørntoft Odense Socialpædagogiske Seminarium Billedkunstneren Lars Nørgård Silkeborghallerne Billedkunstneren Bent Sørensen Skanderborg, Bibliotekstorvet Billedkunstneren Eva Koch Søborg, Blaagaards Statsseminarium Billedkunstneren Lisa Rosenmeier STØTTE TIL PROJEKTER Opgaver i forbindelse med Statens Kunstfonds 3-årspræsentation, Charlottenborgs Udstillingsbygning Billedkunstneren Peter Land Fotografen Poul Ib Henriksen Gentofte, Amtssygehusets Vuggestue Billedkunstneren Henrik Flagstad Høje Tåstrup, renovering af Thorstårnet København, Østre Landsret Billedkunstneren Arne Haugen Sørensen Vejen Kunstmuseum Keramikerne Birgitte og Hans Børjeson Åbenrå, Høje Kolstrup Kirke Sven Havsteen-Mikkelsen 11

12 MERBEVILLINGER TIL TIDLIGERE IGANGSATTE UDSMYKNINGSOPGAVER Stedet II, idéprojekt om fremtidens udsmykninger Esbjerg, Landsskabsskulptur i Østre Kjersing Billedkunstneren Eva Koch og arkitekten Steen Høyer København, Dansk Polarcenter Billedhuggeren Eva Sørensen Skanderborg, Bibliotekstorvet Billedkunstneren Eva Koch Søborg, Blaagaards Statsseminarium Billedkunstneren Mikael Thejll Søborg, Blaagaards Statsseminarium Billedkunstneren Lisa Rosenmeier 12

13 UDDELINGER INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 1998 modtaget 1097 ansøgninger, hvoraf 99 blev imødekommet. Endvidere blev der uddelt 22 legater til ældre fortjente kunstnere og 26 legater til efterladte efter kunstnere. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Annemette Arendt Martin Askholm Tine Askov Malene Bach Nikolaj Starinsky von der Recke Beckmann Mini Elise Magius Blume Niels Bonde Rosan Bosch Peter Brandt Stine Otto Brinkløv Jens Brok Lars Buchardt Frank Busk Johannes Christoffersen Ulrik Lichtenberg Crone Bjørn Pierri Enevoldsen Martin Fasting Frank Franzen Mette Gamst Suzette Dorthe R. Gemzøe Gritt Gjellerod Lars Folke Grenaae Marianne Grønnow Charlotte R. Hellemose Brit Hendriksen Nanna Gro Henningsen Hanne Ravn Hermansen Christian Hornsleth Signe Jais Bettina L. Jensen Rune Fjord Jensen Pia Lundgren Johansen Claus Handgaard Jørgensen Sophia Kalkau Torben Kapper Julie Kjer Ian Nikolai Kjær Peter Kjær Mads Ranch Kornum Jette Gejl Kristensen Tune Kruse John Kørner Mikkel Larris Lisa W. Larsson Peter Lind Jannik Broz Lorentzen Rolf Martens Søren Martinsen Jørgen Michaelsen Anders Moseholm Lise Nellemann Anders Qvist Nielsen Susanne Nissen Jacob Nørregaard Linda Orloff Anne-Marie Pedersen Peter Nansen Scherfig Annika Strøm 13

14 Lene Stæhr Tommy Støckel Anna Sørensen Olaf Sørensen Kathleen Toft Per Traasdahl Kirstine Vaaben Ragna Wehding 3-ÅRIGE ARBEJDSSTIPENDIER Á KR. Ole Broager Peter Holst Henckel Mogens Kølkjær Balder Olrik Lisa Rosenmeier ARBEJDSLEGATER Henrik Bjørn Andersen Martin Erik Andersen Thomas Bang Merete Barker Eli Benveniste Kerstin Bergendal Martin Bigum Peter Bonde Tine Borg Kirsten Christensen Jette Debois Preben Fjederholt Jørgen Fog Helle Frøsig Mads Gamdrup Thierry Geoffroy-Colonel Søren Hansen Peter Holm Ellen Hyllemose Jytte Høy Poul Janus Ipsen Frans Jacobi Henrik Plenge Jakobsen Jakob Jakobsen Dorte Jelstrup Berit H. Jensen Veo Friis Jespersen Kirsten Justesen Anita Jørgensen Joachim Koester Tove Kurtzweil Peter Land Jørgen Carlo Larsen Jan Leth Erik Liljenberg Nynne Livbjerg Karin Birgitte Lund Annika Lundgren Lars Mathisen Loui Michael Finn Mickelborg Lisbeth Nielsen Tina Maria Nielsen Lars Northroup Øivind Nygård Bjørn Nørgaard Cai Ulrich von Platen

15 Bjørn Poulsen Jesper Rasmussen Lars Ravn Finn Reinbothe Jytte Rex Henrik Saxgren Christian Schmidt-Rasmussen Jan Skovgård Bjarne Werner Sørensen Mikael Thejll Elisabeth Toubro Pernille Priorgaard Worsøe Pernille Priorgaard Worsøe Eva Öhrling REJSELEGATER Lone Arendal Anne Bennicke Martin Berge Flemming Brusgaard Mark Divo Nils Erik Gjerdevik Jens Haaning Erik Hagens Elle Klarskov Jørgensen Siri Kollandsrud Jacob Tue Larsen Peter Mandrup Miss Halan Nohut Poul Pedersen Kerim Seiler Erik Steffensen Udstillingsgruppen Valdemarsgade GD STØTTE TIL PROJEKTER Peter Frimand til videoprojekt til Germination 10 PRÆMIERINGER Martin Erik Andersen for udstilling på Horsens Kunstmuseum Bianca Maria Barmen for bidrag til Efterårsudstillingen, Charlottenborgs Udstillingsbygning Kirsten Dufour for udstilling Skulptur og Objekt/Galleri Trap Marianne Jørgensen for udstiling på Zebra, Den Frie Udstillings Bygning Peter Nansen Scherfig for udstilling POLYMORFOSER, Kulturministeriets Udstillingssted Overgaden Rikke Ravn Sørensen for kvaliteten af hendes kunstneriske arbejde LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE Grete Balle Albert Bertelsen Svend Danelund Erik Enevold Knud Erik Færgemann Hjørdis Hammeleff

16 Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Kirsten Høm Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Anna Maria Lütken Hans Jørgen Nicolaisen Morten Nielsen Erik Ortvad Gudrun Poulsen Kirsten Rose Inger Marie Svendsen Jytte Thompson Ejgil Vedel LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILDENDE KUNSTNERE Bodil Leon Aalykke Asta Backhausen Grete Balle Ruth Bischoff Thea Borregaard Dagny Johanne Christensen Ellen Tangai Christoffersen Elisabeth Clausen Kirsten Laub Eberlein Birte Find Else-Marie Funch Grethe Grathwol Marit Lie Gregersen Hanne Gervig Hansen Minna Gyrithe Holmskov Merete Agergaard Jensen Inger Kingo Jensen Ragna Johansen Birthe Jørgensen Ebba Koch Aase Tut Køpcke Nelly Lohmann Ellen Mathiesen Lone Mertz Evelyn Oldenburg Else Schwalbe INDKØBTE VÆRKER MALERI Doris Bloom Cattle for women 1998, mixed media, avis, pastel, olie og blyant E161G 1998, mixed media, avis, pastel og blyant Offerets hævn 1998, mixed media, avis, pastel og blyant x 22 II 1998, mixed media, avis, tempera og blyant Shoot a lion 1998, mixed media, avis, pastel, olie og blyant Den store krokodille 1998, mixed media, avis, pastel, tempera og blyant Hyænens hale 1998, mixed media, avis, pastel, olie og blyant Sweets and biscuits 1998, mixed media, avis, pastel, olie og blyant Galleri Asbæk, København Thomas Bruun Express only that which cannot be expressed. Leave it unexpressed 1997, flere typer lak, pigment, polyfilla og papir Galleri Søren Houmann, København 16

17 Hugo Arne Buch Uden titel 1998, olie og bomuld Den Frie Udstillings Bygning, København Inge Ellegaard Paletter med dyr 1998, akryl og lim på lærred Den Frie Udstillings Bygning, København Amaryllis dekonstruction 1995, acryl på lærred Galleri Hummeluhre, Århus Erik A. Frandsen Annette og Laika 1998, alkyd på aluminium + farvefotografi 1/ Galleri Asbæk, København Mogens Gissel Maleri 1997, olie på plade, 9 stk. á Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Landskab , olie på poppelfiner, 2 stk. á Figur , olie på poppelfiner Østermarken , olie på poppelfiner Kyst , olie på poppelfiner Clips , olie på poppelfiner Landskab 1997, olie på poppelfiner Guirlanden, Århus Sven Havsteen-Mikkelsen Golgata I 1997, olie på lærred Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Anders Kirkegaard Bjergbestigerskens dagdrøm 1998, olie på lærred Den Frie Udstillings Bygning, København Siri Kollandsrud Landskap 1997, olie på lærred North Udstillingssted, København Carsten Krogstrup Transamerica Leasing 1998, olie på lærred Hvid container 1998, olie på lærred Galleri Catalpa, Nykøbing F. Leif Lage Italiensk drueplukker 1997, olie på lærred Den Frie Udstillings Bygning, København Karen Gabel Madsen Stribe i hjørnet 1998, olie, aquaoil og kul på lærred, 6 stk. i alt North Udstillingssted, København Peter Mandrup Uden titel, olie på lærred, 2 stk. á Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Ina Olsen Uden titel 1998, olie på plade Den Frie Udstillings Bygning, København Ole Nørgaard Petersen Uden titel 1998, olie på plade Den Frie Udstillings Bygning, København Jytte Rex 17

18 Fuglefri 1998, akryl og kridt Aftenskyggen 1998, akryl og kridt Drageflyvere 1998, akryl og kridt Kunstcentret Silkeborg Bad Ole Sporring De tre små mænd finder et forladt billede 1998, akryl på lærred Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Mikael Thejll Uden titel 1997, papir, shellak, kul og guache, 3 stk. á Den Frie Udstillings Bygning, København Per Traasdahl Uden titel 1998, akryl på lærred Stalke Galleri, København Eva Öhrling Uden titel, akryl på lærred Århus Kunstbygning SKULPTUR Egon Fischer Skulptur , bemalet jern Veksølund, Veksø Erik Heide Vind 1997, støbejern og sten Brandts Klædefabrik, Odense Jun-Ichi Inoue Secret Place 1997, granit vand Den Frie Udstillings Bygning, København Lisbeth Nielsen Kvinde og barn 1997, bronze Den Frie Udstillings Bygning, København Morten Stræde Vessel 1997, polyester, glas Galerie Mikael Andersen, København Dagens galskab II 1998, bronze Kunstneren Jørgen Haugen Sørensen Portrætter 1997, brændt ler på jernpodie (8 lerhoveder 98/16a-h) Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens Teddy Sørensen Autoæder, bronze Orgeltone, bronze Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Kurt Teigtmeier Agger , jern og granit Den Frie Udstillings Bygning, København TEGNING Elsa Nielsen Antikt hoved 1976, farveblyant, 2 stk. á Antikt hoved 1977, farveblyant, 2 stk. á

19 Clausens Kunsthandel, København Nikolaj Recke 1998, blyanttegning, 8 stk á Galleri Specta, København GRAFIK Bent Karl Jacobsen Uden titel 1996, radering, 3 stk. á Danske Grafikere, København Malene Landgreen Improvisation/Sensation (rød) 1998, sukkerakvatinte, syrelavering, trykfarve Rødt kryds 1998, sukkerakvatinte, syrelavering Sort kryds 1998, sukkerakvatinte, syrelavering Galleri Søren Houmann, København Elsa Nielsen Emil 1976, ætsning 800 Emil 1978, farve ætsning, 2 plader 700 Himmelkonge 1980, ætsning 500 Gotisk madonna 1985, ætsning, 2 stk. á 500 Gotisk madonna 1986, ætsning 500 Gotisk madonna 1986, ætsning, 2 stk. á 800 Lille skovfrise, 1991, ætsning Clausens Kunsthandel, København FOTO Agneta Werner aktsamling No , cibacrome fotografi Gentofte Hovedbibliotek ANDET Mogens Otto Nielsen Tegninger 162 stk., papir med mere, 162 stk. A Den Frie Udstillings Bygning, København John Olsen Assemblage 1996, hestehår, tang, papir, skelet, kul, sved, acryl og træ Galleri Profilen, Århus 19

20 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET I 1998 har vi ligget støt på kursen fra de to foregående år: støtte til mangfoldigheden, men på et forsvarligt kvalitetsmæssigt grundlag. Vi har også i år uddelt 3-årige stipendier - nu forhøjet til kr. årligt - præmieringer, arbejds- og rejselegater og i mindre omfang bestillingshonorarer og projektstøtte. Desuden fik udvalget i 1998 den opgave at indstille til bestyrelsen, hvilke forfattere der skulle tildeles de nye igangsætningsstipendier. Endelig har vi foreslået repræsentantskabet seks forfattere til livsvarige ydelser, og vores forslag er blevet fulgt. Året og perioden blev markeret med Statens Kunstfonds 3-årspræsentation på Charlottenborg, hvor også litteraturens rum var godt besøgt. Vi havde bedt de i alt tolv 3-årsstipendiater, som en slags repræsentanter for hele feltet, om at læse op og desuden bidrage med en tekst og en ting til en montre. Dem blev der kigget meget på, ligesom de fremlagte præmierede bøger blev taget op i mange udstillingsgæsters hænder. Af de 3-årige stipendier, flagskibene i vores flåde af ydelser, blev der i 1998 uddelt tre på litteraturens område. Modtagerne var alle tre prosaister; i modsætning til tidligere år var der ingen lyrikere, ingen overvejende børnebogsforfattere og ingen oversættere blandt dem. Det skyldes imidlertid ansøgerfeltets sammensætning og ikke nogen genremæssig omprioritering fra udvalgets side. Præmieringerne lå uforandret på kr. hver, og tolv titler blev præmieret, efter samme principper som tidligere: en præmiebog skulle rage op både i sæsonen og i forfatterskabet. Blandt de tolv var der to debutanter, hvis bøger dog var så originale og interessante, at udvalget med glæde har kippet med flaget for dem på denne måde. Arbejdslegaterne var i 1998 justeret en smule opad, til maksimalt kr.; de mindste arbejdslegater var dog stadig på kr. Hverken de største eller de mindste arbejdslegater kan sikre en forfatter rimelige vilkår på fuld tid, men et større eller mindre antal af årets måneder kan i hvert fald frikøbes for dem til det ofte tidkrævende og lidet lønsomme arbejde det er at skabe litteratur i Danmark. Rejselegaterne blev som altid fastsat efter de faktiske udgifter i forbindelse med rejserne. At der er mange ansøgere, og at udvalget oftere siger nej end ja, det er et vilkår som alle de skiftende litteraturudvalg vist har måttet arbejde under. Men også vi har ment at Statens Kunstfond, som det eneste kunststøtteorgan der kan uddele større legater til mere end nogle få enkeltkunstnere, ikke må lade legaternes virkningsfuldhed smuldre. For mange og for små uddelinger ville reducere midlerne til velvillige skulderklap og ikke gavne det langsigtede, seriøse arbejde for kvalitetslitteratur på dansk. Derfor bliver legaternes antal begrænset, og vi har igen måttet sige nej til en del ansøgere, der tidligere har modtaget støtte og må regnes for etablerede forfattere. Vi har prøvet at tage hensyn til at sådanne ansøgere ikke bør forbigås flere år i træk - men igen: det primære og altovervejende kriterium er kvaliteten. De nyindførte igangsætningsstipendier er ikke løsningen på dette dilemma. De henvender sig til en bestemt gruppe af kunstnere, nemlig kunstnere som befinder sig lige i starten af deres karriere, og de stiller i modsætning til alle andre ydelser fra Statens Kunstfond nogle betingelser for modtagerne i form af begrænsninger i den indtægt, modtagerne kan have ud over indtægten ved deres kunst. Litteraturudvalget indstillede i alt 18 forfattere til igangsætningsstipendier. Blandt de forfattere, som søgte igangsætningsstipendier, var der mange som tidligere havde søgt de "almindelige" arbejds- og rejselegater, og 7 af de 18 tilgodesete havde tidligere modtaget ydelser fra litteraturudvalget - hvilket taler imod den ofte fremførte opfattelse, at Statens Kunstfond overser debutanter og yngre kunstnere og begunstiger de etablerede. Blandt andet med tanke på de etablerede forfattere, vi hvert år har måttet sige nej til, må litteraturudvalget i den henseende melde hus forbi. Vi kommer ikke til at foretage nogen evaluering af igangsætningsstipendierne, vi har kun været med til at holde stabelafløbning på ordningen. Vi er nok lidt skeptiske over for dens bæredygtighed i det lange løb, men naturligvis er én uddeling for lidt at vurdere den på. Det forløbne år har været det sidste i vores treårsperiode, så det er nærliggende at gøre status over hele perioden. Sammenlignet med vores forgængere i halvfemserne har vi arbejdet ud fra et lidt mere rummeligt og mangfoldigt litteraturbegreb, som blandt andet har tilladt os at tilgodese børne- og ungdomslitteratur og litterære oversættelser i lidt større omfang. Forskellene er og bliver dog marginale; kun nogle få procent af den årlige rådighedssum er flyttet til disse genrer. Nu overlader vi roret til vores efterfølgere, og det gode ved Statens Kunstfonds indretning er, er vi hverken kan, skal eller vil have nogen indflydelse på hvad de vil dreje stævnen mod. Vi ønsker dem fulde sejl, klar himmel og lige så frisk læsevejr som vi selv har haft. Niels Brunse, Louis Jensen og Pia Juul UDDELINGER Litteraturudvalget har i 1998 modtaget 333 ansøgninger, hvoraf de 147 blev imødekommet. Endvidere blev der uddelt 4 legater til efterladte efter forfattere. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Peter Adolphsen Claus Berg Peter Christensen Lars Frost Lise Helledie 20

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Vindere af ambassadørkonkurrencen

Vindere af ambassadørkonkurrencen Vindere af ambassadørkonkurrencen Se vinderne af vores ambassadørkonkurrence nedenfor. 2016 December måneds ambassadør Michael Gade, der er kunde i Frederikshavn afdeling. November måneds ambassadør Pia

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1997

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1997 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 5 Beretning fra bestyrelsen 12 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 14 Udsmykningsudvalget

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr. 16-6-2017 Gruppe A Melby 2362 105 Frederikssund A 2359 102 Jørlunde 2338 95 Frederikssund B 2300 59 Stenløse 2200 40 Gruppe B Ølstykke 2332

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere