STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER 1998

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER 1998

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 8 Udsmykningsudvalget 10 Uddelinger Indkøbs- og legatudvalget 13 Uddelinger Indkøbte værker 16 Beretning fra litteraturudvalget 20 Uddelinger 20 Beretning fra tonekunstudvalgene 24 Fællesuddelinger 24 Udvalget for den rytmiske musik 24 Uddelinger 25 Udvalget for den klassiske musik 28 Uddelinger 28 Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget 32 Uddelinger 32 Indkøbte værker 35 Beretning fra arkitekturudvalget 36 Uddelinger 36 Beretning fra film- og teaterudvalget 39 Uddelinger 39 Indstillinger til livsvarige ydelser 42 Driftsregnskab for finansåret 1998 Status pr. 31. december 1998

3 Fondens styrelse og administration Repræsentantskabet Formand for repræsentantskabet Linda Damskier, udpeget af kulturministeren Cand.jur. Kirsten Grønborg, udpeget af Det Radikale Venstres folketingsgruppe Fhv. minister Torben Rechendorff, udpeget af Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe Folketingsmedlem Hanne Andersen, udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe Folketingsmedlem Ester Larsen, udpeget af partiet Venstres folketingsgruppe Filminstruktøren Chr. Braad Thomsen, udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Fhv. skoledirektør H. Vilhelm Jensen, udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe Byrådsmedlem Bjarne Nissen, udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Kulturpolitisk sekretær Poul-Henrik Jensen, udpeget af Enhedslistens folketingsgruppe Borgmester Hans Thustrup Hansen, udpeget af Københavns kommune Amtsrådsmedlem Anna M. Ikast, udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Borgmester Birthe Juel-Jensen, udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Annelise Ballegaard Petersen, udpeget af Odense Universitets humanistiske fakultet Lektorvikar Ann Lumbye Sørensen, udpeget af Københavns Universitets humanistiske fakultet Lektor Charlotte Rørdam Larsen, udpeget af Aarhus Universitets humanistiske fakultet Billedkunstneren Erik Heide, udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstneren Leif Kath, udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstneren Bjarke Regn Svendsen, udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedvæveren Nanna Hertoft, udpeget af De tilskudsberettigede kunstnersammenslutninger Arkitekten Tage Lyneborg, udpeget af Akademiraadet Billedhuggeren Hein Heinsen, udpeget af 3

4 Akademiraadet Maleren Sys Hindsbo, udpeget af Akademiraadet Forfatteren Knud Sørensen, udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Pernille Tønnesen, udpeget af Danske Skønlitterære Forfattere Dramatikeren Ulla Ryum, udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, udpeget af Det Danske Akademi Forfatteren Solvej Balle, udpeget af Det Danske Akademi Komponisten Birgitte Alsted, udpeget af Dansk Komponistforening Komponisten John Frandsen, udpeget af Dansk Komponistforening Prorektor Per Erland Rasmussen, udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponisten Svend Hvidtfelt Nielsen, udpeget af Statens Musikråd Komponisten Pia Raug, udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponisten Arne Würgler, udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponisten Kirsten Lockhart, udpeget af Danske Populærautorer Væveren Charlotte Schrøder, udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Designeren Charlotte Weile IDD, udpeget af Industrielle Designere Danmark Arkitekten MAA Carsten Hoff, udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Stadsbibliotekar Lis Cajus Pedersen, udpeget af Danmarks Biblioteksforening Forskningsprofessor Ib Bondebjerg, udpeget af Det Danske Filminstitut Skuespilleren Ina-Miriam Rosenbaum, udpeget af Teaterrådet Dramatikeren Gerz Feigenberg, udpeget af Teaterrådet 4

5 Bestyrelsen Skuespilleren Lane Lind, formand Forfatteren Niels Brunse Arkitekten Per Feldthaus Glasblæseren Micha Maria Karlslund Museumsinspektør Ane Hejlskov Larsen Komponisten Wayne Siegel Udvalgene Det Billedkunstneriske Udsmykningsudvalg Museumsinspektør Ane Hejlskov Larsen, formand Udpeget af kulturministeren Arkitekten MAA Knud Friis Udpeget af repræsentantskabet Billedhuggeren Marianne Hesselbjerg Udpeget af repræsentantskabet Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Museumsinspektør Ane Hejlskov Larsen, formand Udpeget af kulturministeren Billedkunstneren Hans Christian Rylander Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstneren Inge Lise Westman Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Forfatteren Niels Brunse, formand Udpeget af repræsentantskabet Forfatteren Louis Jensen Udpeget af kulturministeren Forfatteren Pia Juul Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den klassiske musik Komponisten Wayne Siegel, formand Udpeget af kulturministeren Komponisten Niels Rosing-Schow Udpeget af repræsentantskabet Komponisten Bent Sørensen Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den rytmiske musik Komponisten Wayne Siegel, formand Udpeget af kulturministeren Komponisten Thomas Clausen Udpeget af repræsentantskabet Komponisten Lotte Rømer Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Glasblæseren Micha Maria Karlslund, formand 5

6 Udpeget af kulturministeren Sølvsmeden Claus Bjerring Udpeget af repræsentantskabet Grafikeren Torben Skov Udpeget af repræsentantskabet Arkitekturudvalget Arkitekten MAA Per Feldthaus, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Sven Felding Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Anna Marie Galster Udpeget af kulturministeren Film- og Teaterudvalget Skuespilleren Lane Lind, formand Udpeget af kulturministeren Teaterredaktør Monna Dithmer Udpeget af repræsentantskabet Lærer ved Den Danske Filmskole Niels Jensen Udpeget af repræsentantskabet Sekretariatet Sekretariatsleder Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Susanne Weihe Dam Kontorfuldmægtig Birgitte Jensen Overassistent Kirsten Krogh Overassistent Pia Sandstrøm Overassistent Pia Dedenroth Overassistent Berit Jacobsen Registrator, designer Claus Bohne Studerende Lasse Sonne Fondens adresse er fra januar 1999: Knabrostræde København K Telefon Telefax

7 BERETNING FRA BESTYRELSEN I 1997 fik Statens Kunstfond lovning på en forøgelse af rådighedssummen for de enkelte udvalg, flere livsvarige ydelser at tildele landets fremmeste kunstnere og en hel ny støtteordning til nye lovende kunstnere: igangsætningsstipendier hed de nye penge. Hvad alt dette i 1998 har betydet for de forskellige udvalg, fremgår af deres egne beretninger. For bestyrelsen har det nye i denne forbindelse været at hæve de 3-årige stipendier fra kr. til kr. årligt, og at træffe afgørelse om tildeling af igangssætningsstipendier efter indstilling fra de respektive udvalg. Det siger sig selv, at bestyrelsen ikke har kunnet, skullet eller villet blande sig i de enkelte udvalgs beslutninger om, hvem der har været værdige til at modtage de nye stipendier, men udelukkende har forholdt sig til at fordele antallet af igangsætningsstipendier mellem de forskellige udvalg. I nært samarbejde med sekretariatet har bestyrelsen endvidere udarbejdet en fælles - men kun foreløbig - evaluering til kulturministeren om den ny ordning på baggrund af den første uddeling. Der er absolut enighed i bestyrelsen om, at der skal gives støtte og anerkendelse til unge og nye kunstnere. Spørgsmålet er, hvad bedømmelsesgrundlaget for udvælgelsen af disse kunstnere kan være, hvis begrebet igangsætning skal tages bogstaveligt. Bestyrelsen er enig om, at kriteriet for at modtage støtte fra Statens Kunstfond må - som hidtil - for alle ansøgere altid være kunstnerisk kvalitet. Beløbstørrelsen for de nye igangsætningsstipendier, der er fastlagt til kr. årligt i 2 år, har også været til debat. Som almindeligt arbejdslegat er det jo et pænt stort beløb, men når andre indtjeningsmuligheder samtidig begrænses for stipendiemodtageren, kan det diskuteres, om beløbet er stort nok til en egentlig igangsætning. Endvidere skaber den nye ordning en ulighed mellem allerede anerkendte kunstnere, som modtager arbejdslegater i samme størrelsesorden og de nye stipendiater. Den nye støtteordning trænger altså til nogen justering, før virkeligheden svarer til den smukke og rigtige tanke om støtte til unge danske kunstnere. Bestyrelsen har naturligvis også i år beskæftiget sig meget med 3 års Præsentattionen. Åbningen faldt som varslet i sidste årsberetning sted på selve Kulturnatten på Charlottenborg. I gården var der brænding af keramiker Nina Holes skulpturovn under åben himmel. Inden døre spillede "Teatret Møllen" fra Haderslev "Jeppe på Bjerget", forfattere læste op, der var unplugged koncert med rytmiske komponister og ambient musik. Som noget helt nyt bragte Danmarks Radios P2 Musik musik af og med komponister støttet af kunstfonden. Mere end 2000 besøgende var der på de 6 kulturnatstimer! Scenograf Jan de Neergaard stod endnu engang for den smukke fremstilling og opdeling af rummene, mens selve fordelingen af lokalerne blev foretaget af bestyrelsesmedlemmerne i skøn samdrægtighed. Da vi i bestyrelsen var enige om, at præsentationen skulle rumme alle udvalg i samme bygning, besluttede vi at løsningen med afgrænsningen af det store rum i midten, som fire udvalg kunne få glæde af, både var storslået og praktisk. I dette scenerum blev der spillet musik og teater, der blev danset og læst op af forfatterne selv, mens der i de omkringliggende lokaler var udstilling af indkøbte værker, støttede kunstnere, workshop- og konkurrenceprojekter. Det er i sig selv en kunst at få så mange kunstarter til at spille sammen, men resultatet har forhåbentlig været, at flere og flere har fået indtryk af hele det felt, som Statens Kunstfond dækker. Til glæde for Statens Kunstfond, dens udvalgsmedlemmer og bestyrelse, var besøgstallet ligeså stort som ved tidligere 3 års Præsentationer, selvom præsentationen kun strakte sig over 10 dage. Bestyrelsen håber på denne måde at have givet befolkningen et festligt, bredt, oplysende og smukt indblik i Statens Kunstfonds anerkendelse af og støtte til danske kunstnere de sidste tre år. Som i de tidligere år har udvalgene også i 1998 samvittighedsfuldt og efter bedste evne og overbevisning uddelt legater, stipendier og præmieringer til de danske kunstnere, som de nu har fundet var de bedste. Udvalgene har nu siddet deres tid i Statens Kunstfond ud, og nye udvalgsmedlemmer er kommet til. Perioden for udvalgene er tre år, og umiddelbart genvalg af udvalgsmedlemmerne kan ikke finde sted. Selvom alle har forstået det, skal det nu alligevel nævnes, fordi det netop er det gode og smukke ved Statens Kunstfond: Nye øjne og ører kommer til! Hvert tredie år kan de kunstnere, der i en periode har følt sig forfordelt, se mod lysere tider. Og de journalister, der så varmt har talt disse kunstneres sag, kan ved udnævnelsen af de nye udvalgsmedlemmer, nyde synet af endnu en smuk buket ofre, som de med glubende appetit kan kaste sig over, når sulten efter "godt stof" igen er blevet for stor. Den afgåede bestyrelse siger hermed farvel til Statens Kunstfond og tak for den store oplevelse og ansvarsfulde opgave det har været at tildele landets kunstnere ære, anerkendelse, støtte og arbejdsro og dermed fremme dansk skabende kunst. Den afgåede ønsker den tiltrådte bestyrelse tre ligeså gode, spændende og arbejdsglade år på tværs af alle kunstarterne, som den selv har haft. Lane Lind, formand 7

8 BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG I 1998 kom den længe ventede Betænkning om Billedkunst. I denne udtrykkes tilfredshed med Statens Kunstfond og de billedkunstneriske udvalgs måde at fungere på. Samtidig opfordres der til en yderligere styrkelse af de billedkunstneriske udvalg i form af bl.a. en forøgelse af udsmykningsudvalgets rådighedssum fra 10 mill. kr. til 20. mill. kr., dels for at sætte flere opgaver i gang, dels for at honorere kunstnerne bedre i forbindelse med udsmykningsopgaverne. Desuden bliver der gjort opmærksom på det urimelige i, at Statens Kunstfond ikke kan afløfte moms af sin rådighedsbevilling til indkøb og udsmykninger på samme måde, som fonden kan det af sin driftsbevilling. I Betænkningen foreslås det også, at der bliver etableret en form for kontrol med cirkulæret om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri - 1-procent reglen - fordi reglen ikke bliver fulgt fuldt ud, og at cirkulæret udbygges til også at gælde statsstøttede bygge- og anlægsarbejder og byggearbejder i lokaler lejet af staten. Der er også mange andre positive forslag og ideer til fornyelse, som de to billedkunstneriske udvalg kun kan tilslutte sig og samlet har taget stilling til i sit skriftlige høringssvar til Kulturministeriet. Udvalgene hilser Betænkningen velkommen og håber på det bedst mulige for dens videre forløb. Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg kunne i 1998 uddele væsentligt flere midler til danske billedkunstnere end de foregående to år. Merbevillingen for 1998 på 2,5 mill. kr. til arbejdslegater betød, at vi i forhold til de to første år kunne uddele mange store arbejdslegater, bl.a.. 12 arbejdslegater á kr. og 24 á kr. Dertil kom, at fem billedkunstnere - mod fire de to foregående år - tildeltes det 3-årige arbejdsstipendium, der ved en fælles bestyrelsesbeslutning i år blev sat op fra kr. til årligt. Udvalget mere end tredoblede summen til arbejdslegatuddelinger i 1998 i forhold til 1997, mens indkøb af billedkunst faldt betragteligt. Alligevel fik udvalget indkøbt vigtige og betydelige værker af en lang række danske billedkunstnere, som fremover vil kunne opleves på offentlige institutioner landet over. Efter tre år i Statens Kunstfond har vi erfaret, at udvalgets vigtigste støtteordning i forhold til andre billedkunstneriske fonde er stipendierne og arbejdslegaterne. Disse støtteformer kan give kunstnere en tiltrængt mulighed for at eksperimentere, tænke og udforske nye områder i en længere periode, uden at kunstneren skal tænke på at sælge og udstille for at få smør på brødet. Indkøbene er vigtige på en anden måde. Ingen steder i verden findes så smuk en ordning, hvor statslige, kommunale og andre offentlige institutioner tilbydes lån af statsligt indkøbte kunstværker uden omkostninger; selv transporten til deponeringsstedet og vedligeholdelsen af de lånte værker betaler Statens Kunstfond for. På denne måde får mange mennesker direkte adgang til den bedste og nyeste kunst, og det har i sidste instans en betydning for både kunsten og kunstnerne. Museerne kan ikke overtage denne formidlingsfunktion, dels skal de selv bruge den bedste del af deres samlinger til udstillinger og udlån, dels har de ikke tilstrækkelig økonomi og personale til at levere en tilsvarende service. I 1998 kunne udvalget yderligere indstille 65 yngre, talentfulde og lovende billedkunstnere til det nye igangsætningsstipendium. Den nye ordning betyder et 2-årigt statsligt tilskud på kr. om året, såfremt modtageren opfylder de særlige betingelser, som knytter sig til ordningen. Selv om stipendiestørrelsen ikke er særlig stor og i forhold til de økonomiske bindinger, der ligger i ordningen, burde være større, ligger der en anerkendelse i at modtage et igangsætningsstipendium, fordi det er kunstneriske kvalitetskriterier, der ligger til grund for tildelingen - som for fondens øvrige støttepolitik. Udvalget havde i 1998 også den glæde at kunne stille forslag til 20 nye livsvarige ydelser, som i 1997 blev tildelt Statens Kunstfonds billedkunstneriske område, og som i løbet af 1998 skulle afgøres i repræsentantskabet. Under overvejelserne havde udvalget en god dialog med repræsentantskabet. Dialogen styrkede diskussionerne og argumentationen for hvert enkelt forslag. Omkring halvdelen af udvalgets forslag til de nye livsvarige ydelser fik tilslutning fra repræsentantskabet, og derudover kom så forslag til de 4 livsvarige ydelser, der blev ledige efter afdøde kunstnere. Det er repræsentantskabet, der i sidste instans foretager indstilling til de livsvarige ydelser til kulturministeriet, mens udvalgene udelukkende har en rådgivende funktion overfor repræsentantskabet. Det billedkunstneriske udsmykningsudvalg I 1998 blev nye ansøgninger imødekommet, mange skitser til udsmykninger godkendt i ad hoc udvalgene, og flere udsmykninger igangsat. Der blev godkendt skitser til bl.a. Vestre Fængsel, Rockefeller Instituttet, Odense Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Kastrup Koblingsstation, Frederikssund Gymnasium, Ulfborg Bymidte, Struer Gågade og Den Sociale Ankestyrelse. Hvert sted er omhyggeligt blevet udvalgt med hensyn til beliggenheden, de arkitektoniske kvaliteter og kunstneriske muligheder. Et af udvalgets mest omfattende udsmykningsprojekter i 1998 var godkendelsen af 16 forskellige kunstnere til 16 badeværelser til Muskelsvindfondens Feriecenter, beliggende i naturskønne omgivelser ved Korsør Bugt. De 16 valgte kunstnere omfattede malere, billedhuggere, installationskunstnere, grafikere og en enkelt forfatter, og i løbet af 1999 vil de alle udføre udsmykningen af hver deres tildelte badeværelse. Der vil således med tiden opstå 16 unikke badeværelser til gavn og glæde for danske og udenlandske gæster med muskelsvind. I prioriteringen af de mange ansøgere har udvalget hver gang lagt vægt på det engagement og den beslutningskompetance, som ansøgere har kunnet lægge for dagen. Ofte er det de mindre kommuner eller lokale initiativgrupper, som har virket overbevisende på netop dette punkt. Et hvert fundament for god gennemførelse af 8

9 en udsmykning er ansøgerens evne til at fastholde det ønskede mål igennem hele udsmykningsprocessen og give kunstneren de maksimale muligheder for kunstnerisk udfoldelse. I ad hoc-udvalgene er valget af kunstneren til hver sted blevet grundigt forberedt gennem diskussioner og besigtigelser, og beslutningen er herefter blevet truffet i fuld enighed. Både ansøgere og udsmykningsudvalget har deltaget aktivt med forslag til kunstnernavne. Det er en udbredt myte, at det er Statens Kunstfonds udsmykningsudvalg alene, der træffer afgørelsen om kunstneren, men vi lægger naturligvis ikke skjul på, at det er kriteriet om kunstnerisk høj kvalitet, der hver gang er afgørende for udsmykningsudvalgets tilsagn om støtte. Det er iøvrigt udvalgets erfaring, at ad hoc-udvalgene er en god praksis, som styrker Statens Kunstfond og den enkelte billedkunstner i de konkrete udsmykningssager - i den udstrækning, at ad hoc-udvalgene involverer ansøgerne i beslutningsprocesserne på en mere direkte måde end tidligere. Ansøgerne føler sig således mere forpligtede og bidrager derved mere positivt til gennemførelsen af udsmykningerne. Udsmykningsudvalget har desuden i 1998 forsøgt at tilskynde til nytænkning af udsmykningsbegrebet således, at det kan blive nuanceret og udviklet under påvirkning af tidens skiftende udtryk og nye erkendelser. På trods af den moderne kunsts udvikling er det eksisterende udsmykningsbegreb nemlig fortsat knyttet til en traditionel opfattelse af placeringsmuligheder af skulptur til torve og stræder og malerier til en harmonisk eller underordnet integration i forhold til de eksisterende bygninger. I januar 1998 indbød udsmykningsudvalget derfor 10 billedkunstnere til at komme med deres bud på fremtidens udsmykninger. Projektet kaldte vi "Stedet II - Fremtidens udsmykninger. Hvor og hvordan?" De 10 udvalgte billedkunstnere fik 4 måneder til at udarbejde deres forslag. Fælles for flertallet af besvarelserne er den kritiske holdning til udsmykninger i offentlige rum: nogle af kunstnerne foreslår ændringer i udsmykningsudvalgets navn og i dets sammensætning og ønsker en mere aktiv dialog med ansøgerne og modtagerne af udsmykningerne. En enkelt kunstner anbefaler ligefrem "udsmykning" erstattet af "offentlig kunst", og udsmykningsudvalget skulle tilsvarende omdøbes til "udvalget for offentlig kunst". "Udsmykning" er for flere alt for tæt forbundet med ordet "dekoration". Af forslagene fremgår behovet for brug af nyere elektroniske medier, mere forgængelige materialer, og at Statens Kunstfond også engagerer sig i mindre udsmykninger, som er forankret i det omgivende lokale miljø og dets karakteristika. Man vil gerne medvirke til, at grænserne mellem social handling og kunstværket bliver nedbrudt og skellene mellem kunstarterne fjernet. Enkelte vil - i efterlysningen af en mere social og lokal bevidsthed - inddrage brugerne i kunstværkets realisering eller i det mindste sørge for, at kunsten forholder sig til socialt og politisk bevidst til det rum, værket skal gå ind i. Man vil fremme dialogen med det valgte sted i kunstværket, som dermed får "eksistensberettigelse", og samtidig bliver udsmykningen en form for samtale, nemlig kunstnerens samtale med samfundet og dets borgere. Projektet blev fulgt op med en arrangeret cafédebat i samarbejde med Danmarks Radio på Brandts Klædefabrik. Selve modellerne og skitsematerialet til de 10 opgavebesvarelser vil blive udstillet på Køge Skitsesamling i perioden til og gengivet i en bog med tekster af bl.a. journalisten Bjarne Bækgaard i håb om, at Stedet II vil kunne fungere som et inspirerende og spændende idékatalog for såvel Statens Kunstfond som andre fremtidige offentlige og private opgavestillere. På de billedkunstneriske udvalgs vegne Ane Hejlskov Larsen 9

10 UDDELINGER UDSMYKNINGSUDVALG Det billedkunstneriske udsmykningsudvalg har i 1998 modtaget 59 ansøgninger, hvoraf de 10 blev imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL UDSMYKNINGSOPGAVER Frederikssund Gymnasium Billedkunstneren Martin Erik Andersen Glostrup, Rådhushaven Billedkunstneren Søren Jensen Grindsted Gymnasium og HF-kursus Billedkunstneren Michael Kvium København, Den Sociale Ankestyrelse Billedkunstneren Kehnet Nielsen København, Det Kgl. Bibliotek Billedkunstneren Kirsten Lockenwitz København, Rockefeller Instituttet Billedkunstneren Peter Bonnén København, Vestre Fængsels Kirke Billedkunstneren Peter Bonde Slagelse, plejehjemmet Alliance Billedkunstneren Lisbeth Nielsen Århus, Danmarks Journalisthøjskole Billedkunstneren Henning Christiansen UDSMYKNINGSOPGAVER IGANGSAT I 1998 (BELØBENE ANGIVER FONDENS BEVILLING) Dybvad, Søparken Billedkunstneren Jørgen Carlo Larsen Hillerød, Kommunikationscentret Billedkunstneren Margrete Sørensen Holbæk, Strandparken Billedkunstneren Olafur Eliasson Kastrup Koblingsstation Billedkunstneren Ingvar Cronhammar Kolding Amtsgymnasium Billedkunstneren Christian Lemmerz Korsør, Musholm Bugt Feriecenter badetårne, 16 kunstnere Eli Benveniste, Doris Bloom, Stig Brøgger, Ursula Reuter Christiansen, Leonard Forslund, Mogens Gissel, Nils Erik Gjerdevik, Berit H. Jensen, Bentemarie Kjeldbæk, Michael Kvium, Peter Laugesen, Karen Gabel Madsen, Natalie Mégard, Truls Melin, Cai Ulrich von Platen, Eva Öhrling, København, Søren Kierkegaards Plads Billedkunstneren Elisabeth Toubro København, Niels Bohr Institutet Billedkunstneren Claes Hake København, Rockefeller Instituttet Billedkunstneren Peter Bonnén 10

11 Odense Universitet, Det Sundhedsv. Fakultet Billedkunstneren Troels Wörsel Roskilde Universitetscenter Billedkunstneren Erik A. Frandsen Silkeborghallerne Billedkunstneren Bent Sørensen Struer, Gågaden Billedkunstnerne Thomas Bang og Ole Broager Ulfborg Bymidte Billedkunstneren Jytte Høy UDSMYKNINGSOPGAVER AFSLUTTET I 1998 Dybvad, Søparken Billedkunstneren Jørgen Carlo Larsen Esbjerg, Vestjysk Musikkonservatorium Billedkunstneren Thorbjørn Lausten København, Sø- og Handelsretten Billedkunstneren Palle Nielsen København, Udenrigsministeriet Billedkunstneren Claus Carstensen Billedkunstneren Per Kirkeby Næstved, Ejerforeningen Næstvedparken Billedkunstneren Claus Ørntoft Odense Socialpædagogiske Seminarium Billedkunstneren Lars Nørgård Silkeborghallerne Billedkunstneren Bent Sørensen Skanderborg, Bibliotekstorvet Billedkunstneren Eva Koch Søborg, Blaagaards Statsseminarium Billedkunstneren Lisa Rosenmeier STØTTE TIL PROJEKTER Opgaver i forbindelse med Statens Kunstfonds 3-årspræsentation, Charlottenborgs Udstillingsbygning Billedkunstneren Peter Land Fotografen Poul Ib Henriksen Gentofte, Amtssygehusets Vuggestue Billedkunstneren Henrik Flagstad Høje Tåstrup, renovering af Thorstårnet København, Østre Landsret Billedkunstneren Arne Haugen Sørensen Vejen Kunstmuseum Keramikerne Birgitte og Hans Børjeson Åbenrå, Høje Kolstrup Kirke Sven Havsteen-Mikkelsen 11

12 MERBEVILLINGER TIL TIDLIGERE IGANGSATTE UDSMYKNINGSOPGAVER Stedet II, idéprojekt om fremtidens udsmykninger Esbjerg, Landsskabsskulptur i Østre Kjersing Billedkunstneren Eva Koch og arkitekten Steen Høyer København, Dansk Polarcenter Billedhuggeren Eva Sørensen Skanderborg, Bibliotekstorvet Billedkunstneren Eva Koch Søborg, Blaagaards Statsseminarium Billedkunstneren Mikael Thejll Søborg, Blaagaards Statsseminarium Billedkunstneren Lisa Rosenmeier 12

13 UDDELINGER INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 1998 modtaget 1097 ansøgninger, hvoraf 99 blev imødekommet. Endvidere blev der uddelt 22 legater til ældre fortjente kunstnere og 26 legater til efterladte efter kunstnere. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Annemette Arendt Martin Askholm Tine Askov Malene Bach Nikolaj Starinsky von der Recke Beckmann Mini Elise Magius Blume Niels Bonde Rosan Bosch Peter Brandt Stine Otto Brinkløv Jens Brok Lars Buchardt Frank Busk Johannes Christoffersen Ulrik Lichtenberg Crone Bjørn Pierri Enevoldsen Martin Fasting Frank Franzen Mette Gamst Suzette Dorthe R. Gemzøe Gritt Gjellerod Lars Folke Grenaae Marianne Grønnow Charlotte R. Hellemose Brit Hendriksen Nanna Gro Henningsen Hanne Ravn Hermansen Christian Hornsleth Signe Jais Bettina L. Jensen Rune Fjord Jensen Pia Lundgren Johansen Claus Handgaard Jørgensen Sophia Kalkau Torben Kapper Julie Kjer Ian Nikolai Kjær Peter Kjær Mads Ranch Kornum Jette Gejl Kristensen Tune Kruse John Kørner Mikkel Larris Lisa W. Larsson Peter Lind Jannik Broz Lorentzen Rolf Martens Søren Martinsen Jørgen Michaelsen Anders Moseholm Lise Nellemann Anders Qvist Nielsen Susanne Nissen Jacob Nørregaard Linda Orloff Anne-Marie Pedersen Peter Nansen Scherfig Annika Strøm 13

14 Lene Stæhr Tommy Støckel Anna Sørensen Olaf Sørensen Kathleen Toft Per Traasdahl Kirstine Vaaben Ragna Wehding 3-ÅRIGE ARBEJDSSTIPENDIER Á KR. Ole Broager Peter Holst Henckel Mogens Kølkjær Balder Olrik Lisa Rosenmeier ARBEJDSLEGATER Henrik Bjørn Andersen Martin Erik Andersen Thomas Bang Merete Barker Eli Benveniste Kerstin Bergendal Martin Bigum Peter Bonde Tine Borg Kirsten Christensen Jette Debois Preben Fjederholt Jørgen Fog Helle Frøsig Mads Gamdrup Thierry Geoffroy-Colonel Søren Hansen Peter Holm Ellen Hyllemose Jytte Høy Poul Janus Ipsen Frans Jacobi Henrik Plenge Jakobsen Jakob Jakobsen Dorte Jelstrup Berit H. Jensen Veo Friis Jespersen Kirsten Justesen Anita Jørgensen Joachim Koester Tove Kurtzweil Peter Land Jørgen Carlo Larsen Jan Leth Erik Liljenberg Nynne Livbjerg Karin Birgitte Lund Annika Lundgren Lars Mathisen Loui Michael Finn Mickelborg Lisbeth Nielsen Tina Maria Nielsen Lars Northroup Øivind Nygård Bjørn Nørgaard Cai Ulrich von Platen

15 Bjørn Poulsen Jesper Rasmussen Lars Ravn Finn Reinbothe Jytte Rex Henrik Saxgren Christian Schmidt-Rasmussen Jan Skovgård Bjarne Werner Sørensen Mikael Thejll Elisabeth Toubro Pernille Priorgaard Worsøe Pernille Priorgaard Worsøe Eva Öhrling REJSELEGATER Lone Arendal Anne Bennicke Martin Berge Flemming Brusgaard Mark Divo Nils Erik Gjerdevik Jens Haaning Erik Hagens Elle Klarskov Jørgensen Siri Kollandsrud Jacob Tue Larsen Peter Mandrup Miss Halan Nohut Poul Pedersen Kerim Seiler Erik Steffensen Udstillingsgruppen Valdemarsgade GD STØTTE TIL PROJEKTER Peter Frimand til videoprojekt til Germination 10 PRÆMIERINGER Martin Erik Andersen for udstilling på Horsens Kunstmuseum Bianca Maria Barmen for bidrag til Efterårsudstillingen, Charlottenborgs Udstillingsbygning Kirsten Dufour for udstilling Skulptur og Objekt/Galleri Trap Marianne Jørgensen for udstiling på Zebra, Den Frie Udstillings Bygning Peter Nansen Scherfig for udstilling POLYMORFOSER, Kulturministeriets Udstillingssted Overgaden Rikke Ravn Sørensen for kvaliteten af hendes kunstneriske arbejde LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE Grete Balle Albert Bertelsen Svend Danelund Erik Enevold Knud Erik Færgemann Hjørdis Hammeleff

16 Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Kirsten Høm Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Anna Maria Lütken Hans Jørgen Nicolaisen Morten Nielsen Erik Ortvad Gudrun Poulsen Kirsten Rose Inger Marie Svendsen Jytte Thompson Ejgil Vedel LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILDENDE KUNSTNERE Bodil Leon Aalykke Asta Backhausen Grete Balle Ruth Bischoff Thea Borregaard Dagny Johanne Christensen Ellen Tangai Christoffersen Elisabeth Clausen Kirsten Laub Eberlein Birte Find Else-Marie Funch Grethe Grathwol Marit Lie Gregersen Hanne Gervig Hansen Minna Gyrithe Holmskov Merete Agergaard Jensen Inger Kingo Jensen Ragna Johansen Birthe Jørgensen Ebba Koch Aase Tut Køpcke Nelly Lohmann Ellen Mathiesen Lone Mertz Evelyn Oldenburg Else Schwalbe INDKØBTE VÆRKER MALERI Doris Bloom Cattle for women 1998, mixed media, avis, pastel, olie og blyant E161G 1998, mixed media, avis, pastel og blyant Offerets hævn 1998, mixed media, avis, pastel og blyant x 22 II 1998, mixed media, avis, tempera og blyant Shoot a lion 1998, mixed media, avis, pastel, olie og blyant Den store krokodille 1998, mixed media, avis, pastel, tempera og blyant Hyænens hale 1998, mixed media, avis, pastel, olie og blyant Sweets and biscuits 1998, mixed media, avis, pastel, olie og blyant Galleri Asbæk, København Thomas Bruun Express only that which cannot be expressed. Leave it unexpressed 1997, flere typer lak, pigment, polyfilla og papir Galleri Søren Houmann, København 16

17 Hugo Arne Buch Uden titel 1998, olie og bomuld Den Frie Udstillings Bygning, København Inge Ellegaard Paletter med dyr 1998, akryl og lim på lærred Den Frie Udstillings Bygning, København Amaryllis dekonstruction 1995, acryl på lærred Galleri Hummeluhre, Århus Erik A. Frandsen Annette og Laika 1998, alkyd på aluminium + farvefotografi 1/ Galleri Asbæk, København Mogens Gissel Maleri 1997, olie på plade, 9 stk. á Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Landskab , olie på poppelfiner, 2 stk. á Figur , olie på poppelfiner Østermarken , olie på poppelfiner Kyst , olie på poppelfiner Clips , olie på poppelfiner Landskab 1997, olie på poppelfiner Guirlanden, Århus Sven Havsteen-Mikkelsen Golgata I 1997, olie på lærred Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Anders Kirkegaard Bjergbestigerskens dagdrøm 1998, olie på lærred Den Frie Udstillings Bygning, København Siri Kollandsrud Landskap 1997, olie på lærred North Udstillingssted, København Carsten Krogstrup Transamerica Leasing 1998, olie på lærred Hvid container 1998, olie på lærred Galleri Catalpa, Nykøbing F. Leif Lage Italiensk drueplukker 1997, olie på lærred Den Frie Udstillings Bygning, København Karen Gabel Madsen Stribe i hjørnet 1998, olie, aquaoil og kul på lærred, 6 stk. i alt North Udstillingssted, København Peter Mandrup Uden titel, olie på lærred, 2 stk. á Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Ina Olsen Uden titel 1998, olie på plade Den Frie Udstillings Bygning, København Ole Nørgaard Petersen Uden titel 1998, olie på plade Den Frie Udstillings Bygning, København Jytte Rex 17

18 Fuglefri 1998, akryl og kridt Aftenskyggen 1998, akryl og kridt Drageflyvere 1998, akryl og kridt Kunstcentret Silkeborg Bad Ole Sporring De tre små mænd finder et forladt billede 1998, akryl på lærred Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Mikael Thejll Uden titel 1997, papir, shellak, kul og guache, 3 stk. á Den Frie Udstillings Bygning, København Per Traasdahl Uden titel 1998, akryl på lærred Stalke Galleri, København Eva Öhrling Uden titel, akryl på lærred Århus Kunstbygning SKULPTUR Egon Fischer Skulptur , bemalet jern Veksølund, Veksø Erik Heide Vind 1997, støbejern og sten Brandts Klædefabrik, Odense Jun-Ichi Inoue Secret Place 1997, granit vand Den Frie Udstillings Bygning, København Lisbeth Nielsen Kvinde og barn 1997, bronze Den Frie Udstillings Bygning, København Morten Stræde Vessel 1997, polyester, glas Galerie Mikael Andersen, København Dagens galskab II 1998, bronze Kunstneren Jørgen Haugen Sørensen Portrætter 1997, brændt ler på jernpodie (8 lerhoveder 98/16a-h) Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens Teddy Sørensen Autoæder, bronze Orgeltone, bronze Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Kurt Teigtmeier Agger , jern og granit Den Frie Udstillings Bygning, København TEGNING Elsa Nielsen Antikt hoved 1976, farveblyant, 2 stk. á Antikt hoved 1977, farveblyant, 2 stk. á

19 Clausens Kunsthandel, København Nikolaj Recke 1998, blyanttegning, 8 stk á Galleri Specta, København GRAFIK Bent Karl Jacobsen Uden titel 1996, radering, 3 stk. á Danske Grafikere, København Malene Landgreen Improvisation/Sensation (rød) 1998, sukkerakvatinte, syrelavering, trykfarve Rødt kryds 1998, sukkerakvatinte, syrelavering Sort kryds 1998, sukkerakvatinte, syrelavering Galleri Søren Houmann, København Elsa Nielsen Emil 1976, ætsning 800 Emil 1978, farve ætsning, 2 plader 700 Himmelkonge 1980, ætsning 500 Gotisk madonna 1985, ætsning, 2 stk. á 500 Gotisk madonna 1986, ætsning 500 Gotisk madonna 1986, ætsning, 2 stk. á 800 Lille skovfrise, 1991, ætsning Clausens Kunsthandel, København FOTO Agneta Werner aktsamling No , cibacrome fotografi Gentofte Hovedbibliotek ANDET Mogens Otto Nielsen Tegninger 162 stk., papir med mere, 162 stk. A Den Frie Udstillings Bygning, København John Olsen Assemblage 1996, hestehår, tang, papir, skelet, kul, sved, acryl og træ Galleri Profilen, Århus 19

20 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET I 1998 har vi ligget støt på kursen fra de to foregående år: støtte til mangfoldigheden, men på et forsvarligt kvalitetsmæssigt grundlag. Vi har også i år uddelt 3-årige stipendier - nu forhøjet til kr. årligt - præmieringer, arbejds- og rejselegater og i mindre omfang bestillingshonorarer og projektstøtte. Desuden fik udvalget i 1998 den opgave at indstille til bestyrelsen, hvilke forfattere der skulle tildeles de nye igangsætningsstipendier. Endelig har vi foreslået repræsentantskabet seks forfattere til livsvarige ydelser, og vores forslag er blevet fulgt. Året og perioden blev markeret med Statens Kunstfonds 3-årspræsentation på Charlottenborg, hvor også litteraturens rum var godt besøgt. Vi havde bedt de i alt tolv 3-årsstipendiater, som en slags repræsentanter for hele feltet, om at læse op og desuden bidrage med en tekst og en ting til en montre. Dem blev der kigget meget på, ligesom de fremlagte præmierede bøger blev taget op i mange udstillingsgæsters hænder. Af de 3-årige stipendier, flagskibene i vores flåde af ydelser, blev der i 1998 uddelt tre på litteraturens område. Modtagerne var alle tre prosaister; i modsætning til tidligere år var der ingen lyrikere, ingen overvejende børnebogsforfattere og ingen oversættere blandt dem. Det skyldes imidlertid ansøgerfeltets sammensætning og ikke nogen genremæssig omprioritering fra udvalgets side. Præmieringerne lå uforandret på kr. hver, og tolv titler blev præmieret, efter samme principper som tidligere: en præmiebog skulle rage op både i sæsonen og i forfatterskabet. Blandt de tolv var der to debutanter, hvis bøger dog var så originale og interessante, at udvalget med glæde har kippet med flaget for dem på denne måde. Arbejdslegaterne var i 1998 justeret en smule opad, til maksimalt kr.; de mindste arbejdslegater var dog stadig på kr. Hverken de største eller de mindste arbejdslegater kan sikre en forfatter rimelige vilkår på fuld tid, men et større eller mindre antal af årets måneder kan i hvert fald frikøbes for dem til det ofte tidkrævende og lidet lønsomme arbejde det er at skabe litteratur i Danmark. Rejselegaterne blev som altid fastsat efter de faktiske udgifter i forbindelse med rejserne. At der er mange ansøgere, og at udvalget oftere siger nej end ja, det er et vilkår som alle de skiftende litteraturudvalg vist har måttet arbejde under. Men også vi har ment at Statens Kunstfond, som det eneste kunststøtteorgan der kan uddele større legater til mere end nogle få enkeltkunstnere, ikke må lade legaternes virkningsfuldhed smuldre. For mange og for små uddelinger ville reducere midlerne til velvillige skulderklap og ikke gavne det langsigtede, seriøse arbejde for kvalitetslitteratur på dansk. Derfor bliver legaternes antal begrænset, og vi har igen måttet sige nej til en del ansøgere, der tidligere har modtaget støtte og må regnes for etablerede forfattere. Vi har prøvet at tage hensyn til at sådanne ansøgere ikke bør forbigås flere år i træk - men igen: det primære og altovervejende kriterium er kvaliteten. De nyindførte igangsætningsstipendier er ikke løsningen på dette dilemma. De henvender sig til en bestemt gruppe af kunstnere, nemlig kunstnere som befinder sig lige i starten af deres karriere, og de stiller i modsætning til alle andre ydelser fra Statens Kunstfond nogle betingelser for modtagerne i form af begrænsninger i den indtægt, modtagerne kan have ud over indtægten ved deres kunst. Litteraturudvalget indstillede i alt 18 forfattere til igangsætningsstipendier. Blandt de forfattere, som søgte igangsætningsstipendier, var der mange som tidligere havde søgt de "almindelige" arbejds- og rejselegater, og 7 af de 18 tilgodesete havde tidligere modtaget ydelser fra litteraturudvalget - hvilket taler imod den ofte fremførte opfattelse, at Statens Kunstfond overser debutanter og yngre kunstnere og begunstiger de etablerede. Blandt andet med tanke på de etablerede forfattere, vi hvert år har måttet sige nej til, må litteraturudvalget i den henseende melde hus forbi. Vi kommer ikke til at foretage nogen evaluering af igangsætningsstipendierne, vi har kun været med til at holde stabelafløbning på ordningen. Vi er nok lidt skeptiske over for dens bæredygtighed i det lange løb, men naturligvis er én uddeling for lidt at vurdere den på. Det forløbne år har været det sidste i vores treårsperiode, så det er nærliggende at gøre status over hele perioden. Sammenlignet med vores forgængere i halvfemserne har vi arbejdet ud fra et lidt mere rummeligt og mangfoldigt litteraturbegreb, som blandt andet har tilladt os at tilgodese børne- og ungdomslitteratur og litterære oversættelser i lidt større omfang. Forskellene er og bliver dog marginale; kun nogle få procent af den årlige rådighedssum er flyttet til disse genrer. Nu overlader vi roret til vores efterfølgere, og det gode ved Statens Kunstfonds indretning er, er vi hverken kan, skal eller vil have nogen indflydelse på hvad de vil dreje stævnen mod. Vi ønsker dem fulde sejl, klar himmel og lige så frisk læsevejr som vi selv har haft. Niels Brunse, Louis Jensen og Pia Juul UDDELINGER Litteraturudvalget har i 1998 modtaget 333 ansøgninger, hvoraf de 147 blev imødekommet. Endvidere blev der uddelt 4 legater til efterladte efter forfattere. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Peter Adolphsen Claus Berg Peter Christensen Lars Frost Lise Helledie 20

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 5 Beretning fra bestyrelsen 10 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 11 Udsmykningsudvalget

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris.

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris. Badminton Klub Møllevej 100 3630 Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i. Som noget nyt i år skal vi huske urene. De skal stilles en time frem, ligesom

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Tilskud til billedkunst 2006/2007

Tilskud til billedkunst 2006/2007 Tilskud til billedkunst 2006/2007 Kunststyrelsen En ansøgnings vej gennem systemet 10 ugers svarfrist 8 gange om året modtager sekretariatet for Kunstrådets nationale og internationale billedkunstudvalg

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012 Vi skal hermed opfordre til, at vi får tilsendt navnene og adresserne på de superseje unge mennesker som kom til at løbe for langt, således at de kan få en fortjent

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere