Pesticider 3 i overfladevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pesticider 3 i overfladevand"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Pesticider 3 i overfladevand Metodeafprøvning Faglig rapport fra DMU, nr. 386

2

3 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Pesticider 3 i overfladevand Metodeafprøvning Faglig rapport fra DMU, nr Bente Nyeland Birte Lindholm Kvamm Afdeling for Miljøkemi

4 Datablad Titel: Undertitel: Forfatter: Afdeling: Pesticider 3 i overfladevand Metodeafprøvning Bente Nyeland & Birte Lindholm Kvamm Afdeling for Miljøkemi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 386 Udgiver: URL: Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsestidspunkt: December 2001 Faglig kommentering: Layout: Bedes citeret: Jytte Molin Christensen Majbritt Pedersen-Ulrich Nyeland, B. & Kvamm, B. L. 2001: Pesticider 3 i overfladevand. Metodeafprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 94s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 386 Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Sammenfatning: Frie emneord: DMU har den 19. oktober 1999 afholdt en metodeafprøvning: Pesticider 3 i overfladevand. Der var tilmeldt 10 danske og udenlandske laboratorier i metodeafprøvningen. Prøvningen omfattede 7 pesticider i overfladevand fra en Sjællandsk sø. Koncentrationsniveauet for hver komponent var på 0,025 0,095 µg/l. Resultaterne blev vurderet ud fra et statistisk program baseret på ISO Guide Pesticider 3, metodeafprøvning, overfladevand ISBN: ISSN (trykt): X ISSN (elektronisk): Papirkvalitet og tryk: Cyclus Office, 100 % genbrugspapir. Grønagers Grafisk Produktion AS. Denne tryksag er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Sideantal: 94 Oplag: 200 Pris: Internet-version: kr. 75,- (inkl. 25% moms, ekskl. forsendelse) Rapporten kan også findes som PDF-fil på DMU s hjemmeside Købes i boghandelen eller hos: Danmarks Miljøundersøgelser Postboks 358 Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde Tlf.: Fax: Miljøbutikken Information og Bøger Læderstræde 1 DK-1201 København K Tlf.: Fax:

5 Indhold Forord 5 1 Indledning 7 2 Tilrettelæggelse af metodeafprøvningen 9 3 Statistisk databehandling 11 4 Resultater og kommentarer 13 5 Referencer 15 6 Bilagsoversigt 17 Danmarks Miljøundersøgelser 93 Faglige rapporter 94 3

6 4

7 Forord Danmarks Miljøundersøgelser har som Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Miljøfremmede Stoffer afholdt en metodeafprøvning af pesticider: Pesticider 3 i overfladevand. Metodeafprøvningen blev afholdt for midler stillet til rådighed af Miljøstyrelsen (Pesticidafgiftsmidler). De inviterede laboratorier har hver bidraget til projektet med egne ressourcer til brug ved analyse af prøver og afrapportering af resultaterne. De aktuelle pesticidkomponenter indgår alle i det reviderede overvågningsprogram NOVA

8 6

9 1 Indledning Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Miljøkemi, har efter aftale med Miljøstyrelsen udført en metodeafprøvning: Pesticider 3 i overfladevand, den 19. oktober Afprøvningen omfattede 7 pesticider. Matricen var fortyndet søvand, som var filtreret gennem udglødet glasuld. Matricen var ukonserveret. Laboratorierne skulle selv tilsætte komponenterne til matricen ved hjælp af en vandig stofblanding, som ledsagede den tilsendte matrice. Der blev udført en kontrol af indholdet af pesticider i matricen. 7

10 8

11 2 Tilrettelæggelse af metodeafprøvningen Der var tilmeldt 10 danske og udenlandske laboratorier, heraf afleverede alle laboratorier resultater. De udsendte prøver blev analyseret med laboratoriernes egne analysemetoder. Metodeafprøvningen blev udført i overensstemmelse med ISO/IEC Guide 43-1:1997 (1). Der blev udsendt 6 prøver som tre prøvepar, i hvilke komponenterne var til stede i indbyrdes forskellige koncentrationsniveauer. Hver prøve bestod dels af en vandig matrice, som var ca. 3,3 liter filtreret, fortyndet søvand og dels et vandigt koncentrat indeholdende de relevante komponenter. Efter modtagelse af prøverne og før en oparbejdning af prøverne skulle laboratorierne spike søvandet med det medsendte, vandige koncentrat ved en kvantitativ overførsel af hele mængden af koncentrat til matricen. (Bilag 1). Tabel 1. Prøve Koncentrationsniveau efter spike (µg/l) A og D 0,025 C og E 0,042 B og F 0,093 0,095 Den gravimetriske koncentration af de enkelte komponenter i stamopløsningen til brug ved fremstilling af de vandige koncentrater fremgår af kopi af certifikater fra leverandøren Promochem G.m.b.H. (Bilag 2). Prøvernes nominelle værdier er fastlagt som gravimetriske værdier ledsaget af den kombinerede relative standardusikkerhed. Prøvefremstillingen på Referencelaboratoriet er beskrevet i Bilag 3. Matricen blev testet for indhold af relevante pesticider. (Bilag 4). Laboratoriernes foreløbige resultater (resultat ark) blev udsendt den 15. december (Annex 1). I resultat arkene indgik oplysninger om prøveparrenes gennemsnitlige værdi, nominel værdi, afvigelse fra nominel værdi samt relativ standard deviation (udtrykt som intermediær repeterbarhed) for hvert laboratorium og for hver komponent. Endelig blev antallet af analyserede komponenter samt gennemsnitlig afstand fra nominel værdi og gennemsnitlig RSD% angivet for hvert laboratorium. Laboratorierne havde desuden mulighed for at kommentere egne resultater (Bilag 5). 9

12 10 Den samlede databehandling af resultaterne blev foretaget ved anvendelse af det af AMI og DMU udviklede statistiske program WINAMIQAS Version 2. (Annex 1).

13 3 Statistisk databehandling Den samlede databehandling af resultaterne blev foretaget ved brug af WINAMIQAS Version 2, som er baseret på ISO Guide 5725 (DS/ISO 5725, 1995 samt Spliid, 1994). Databehandlingen fremgår af Annex 1. I Bilag 6 findes en kort gennemgang af statistikken og i Bilag 7 findes en symbolforklaring over de anvendte forkortelser og symboler. Der blev udført Cochrann s og Grubb s outliertest på datamaterialet. Laboratorier, der er identificeret som outliers eller stragglers, er markeret i Youden plottene. Outliers er udelukket fra den videre databehandling. Koncentrationen af hver komponent i hver prøve er tildelt en nominel værdi. Denne værdi er fremkommet ved brug af de gravimetriske certifikat værdier for hver komponent i hvert sæt koncentrater multipliceret med den relevante fortyndingsfaktor. Ved hjælp af usikkerhedsbudgetter (Guide to the Expression of Uncertainty of Measurement. Version 1, ISO Geneva 1995) er den kombinerede relative standardusikkerhed angivet for hver komponent. Prøvernes homogenitet er fastlagt ved gravimetrisk kontrol af indholdet i vials. 11

14 12

15 4 Resultater og kommentarer Fristen for aflevering af analyseresultater var sat til den 19. november Resultaterne blev afrapporteret dels elektronisk på diskette og dels i en papirkopi. Laboratoriernes resultater fremgår af Annex 1. Heri indgår blandt andet en grafisk fremstilling af resultaterne som Youden plot. På grund af stoffernes kemiske forskelligheder har der været anvendt mange forskellige metoder til oparbejdning og analyse af prøverne. Størstedelen af laboratorierne har anvendt en form for fastfase eller væskevæske ekstraktion til oparbejdning af prøverne. En del laboratorier har benyttet derivatisering forud for ekstraktion. Efterfølgende er der brugt LC-MS og GC-MS metoder til kvantificering af stofferne (Bilag 8). Ud af de 10 deltagende laboratorier har ingen laboratorier udført analyse af alle 7 pesticid komponenter i de 6 prøver. Et laboratorium har analyseret for thiram. Samtlige laboratorier har udført analyserne med relative standard afvigelser RSD% (intermediær repeterbarhed) på 0-42,7% for prøvepar A/D, på 0 106,9% for prøvepar C/E og på 0-40,9% for prøvepar B/F. Med hensyn til procentvis afvigelse fra nominel værdi ses der for visse komponenter en afvigelse på mere end 100%. Den anvendte matrice var filtreret søvand fortyndet med taphanevand. Matricen er særskilt kontrolleret for indhold af pesticider. Der fandtes ingen pesticider i den fortyndet matrice af betydning. 13

16 14

17 5 Referencer 1. ISO/IEC Guide 43-1: DS/ISO 5725, Spliid, H. (1994): Procedures and Analyses of Data in Environmental Parallel Studies. January Guide to the Expression of Uncertainty of Measurement. ISO, Geneva

18 16

19 6 Bilagsoversigt Bilag 1 Prøvefremstilling, laboratorierne 19 Bilag 2 Certifikater 23 Bilag 3 Prøvefremstilling, Referencelaboratoriet 25 Bilag 4 Test for nominel værdi og homogenitet 27 Bilag 5 Laboratoriernes bemærkninger 29 Bilag 6 Statistisk databehandling 31 Bilag 7 Symbolforklaring 33 Bilag 8 Analysemetoder 35 Annex 1 Resultater 37 17

20 18

21 Bilag 1 Prøvefremstilling, laboratorierne Laboratorierne modtog i alt 6 vandige koncentrater (ca. 10 ml i hver vial) forsynet med alucap låg med teflonindlæg. Koncentraterne indeholdt de 7 pesticider, som fremgår af resultatskemaerne i Annex 1. Desuden modtog laboratorierne 6 prøver af filtreret, fortyndet overfladevand (3,3 liter i hver prøve) i egne prøveflasker. Laboratorierne skulle overføre indholdet i vials kvantitativt til det medsendte overfladevand, ifølge instruks (Bilag 1.1). 19

22 20

23 Bilag 1.1 Pesticider 3 i overfladevand Metodeafprøvning, 19. oktober 99 Fremstilling af vandige opløsninger ud fra det tilsendte materiale. Indholdet af de 6 vials fortyndes ud i tilhørende matricer, som i følgende eksempel for Prøve A: a. Vial og matrice tempereres til temperaturligevægt (20 C). b. En 1000 ml målekolbe fyldes med ca. 900 ml matrice fra en af flaskerne mærket Prøve A. c. Vial en mærket Prøve A åbnes. Umiddelbart herefter overføres indholdet kvantitativt til målekolben. Vial en skylles med matrice der ligeledes overføres til målekolben. Dette gentages 3 gange. d. Der efterfyldes med matrice til 1000,00 ml. e. Målekolben vendes 20 gange. f. Indholdet af målekolben overføres til en 3 L s beholder, der mærkes Prøve A. g. Målekolben fyldes efterfølgende 2 gange til mærket med matrice fra flaskerne mærket Prøve A, og indholdet overføres til 3 L s beholderen. Dvs. vialens indhold er fortyndet ud i 3000 ml matrice. h. 3 L s beholderen vendes 20 gange. Opløsningen i 3 L s beholderen er den vandige opløsning der skal oparbejdes efter de enkelte laboratoriers forskrifter. NB: Returner venligst vores prøveflasker. Ved anvendelse af vedlagte post-pakkeseddel betaler DMU for returnering af flasker og kasse. 21

24 22

25 Bilag 2 Certifikater Certifikaterne kan ses i den trykte rapport. 23

26 24

27 Prøvefremstilling, Referencelabo- Bilag 3 ratoriet Laboratorierne modtog matricen overfladevand som prøver mærket A, B, C, D, E og F. Hver prøve indeholdt ca. 3,3 liter overfladevand. Vandet var søvand oppumpet fra 1 meters dybde og grovfiltreret på stedet gennem udglødede glastragte forsynet med udglødet glasuld. Søvandet var fortyndet med taphanevand i forholdet 1:4. Overfladevandet var kontrolleret for relevante pesticider ved brug af måleresultater oplyst af Københavns Vand. Desuden medsendtes 6 vials mærket A, B, C, D, E og F forsynet med alucap låg med teflonindlæg indeholdende ca. 10 ml koncentreret vandig opløsning af pesticider. De 6 vials var fremstillet som 3 ægte dobbeltprøver ved fortynding af stamopløsninger ud i taphanevand. Stamopløsningerne var leveret i ampuller fra Promochem G.m.b.H. Koncentrationerne af pesticidkomponenterne i ampuller fremgår af de vedlagte certifikater (Bilag 2). Stamopløsningerne blev udvejet i vials med taphanevand. 25

28 26

29 Test for nominel værdi og homo- Bilag 4 genitet. Referencelaboratoriet kontrollerede det vandige koncentrat i vials for homogenitet og nominel værdi, dels ved bestemmelse af den relative usikkerhed ved udvejning af opløsningen i vials og dels ved fastlæggelse af den nominelle værdi gravimetrisk ledsaget af den ekspanderede, relative standardusikkerhed (tabel 2). Desuden blev matricen analyseret for indhold af de relevante pesticider af to eksterne laboratorier. Der blev ikke påvist relevante pesticider i den fortyndede matrice. Homogenitetsbestemmelsen ved vejning viste relative standarddeviationer på 0,07 0,22% (tabel 2). Alle komponenter var opløselige i det anvendte opløsningsmiddel. 27

30 Tabel 2. Nominel værdi og homogenitet prøvepar A/D, C/E, B/F Komponenter Nominel værdi µg/l RSD% certifikat RSD% stamopl. RSD% Vials RSD% Nominel Homogenitet Prøvepar A/D AMPA Dalapon ETU Glyphosat Malein hydrazid Trichloreddikesyre Thiram Prøvepar C/E AMPA Dalapon ETU Glyphosat Malein hydrazid Trichloreddikesyre Thiram Prøvepar B/F AMPA Dalapon ETU Glyphosat Malein hydrazid Trichloreddikesyre Thiram 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,095 0,095 0,093 0,095 0,093 0,095 0,093 ±0,50 ±0,26 ±0,18 ±0,80 ±0,50 ±0,26 ±0,18 ±0,80 ±0,50 ±0,26 ±0,18 ±0,80 Prøve A: ±0,22 Prøve D: ±0,15 Prøve C: ±0,07 Prøve E: ±0,12 Prøve B: ±0,14 Prøve F: ±0,10 28

31 Bilag 5 Laboratoriernes bemærkninger Laboratorium 1: Laboratorium 4: Laboratorium 9: Der er ikke tale om egentlige genfindingsprocenter, idet der er tale om to forskellige derivatiseringer for den koncentrerede referenceopløsning og de egentlige vandprøver. Derfor er det mere korrekt at kalde det for en korrektionsfaktor. Vi har analyseret overskydende medfølgende vand (over 3 L). Det er indholdet i dette vand vi har opgivet som blindværdier. Emballagen til de fremsendte vandige prøver var glasflasker, hvilket er en afvigelse i forhold til laboratoriets praksis ved bestemmelse af pesticiderne glyphosat og AMPA, der normalt håndteres i plastemballager. Laboratoriet har i denne forbindelse udført reelle standardadditionsforsøg, hvor de tilsatte mængder (100 ng/l) blev genfundet indenfor intervallet %, på trods af de suspekte resultater for glyphosat i de 6 vandige prøver. TCA i prøve F er delvis mislykket, og resultatet fejlagtigt (for lavt). P.g.a. TCA s ustabilitet kunne analysen ikke gentages, og vi har valgt at rapportere resultatet. Laboratorium 10: Alle analyser er udført med ekstraherede standarder. Laboratorium 11: Der er kun udført analyse af ETU. 29

32 30

33 Bilag 6 Statistisk databehandling Præstationsprøvningen er gennemført ved split-level teknik, også kaldet Youden prøvepar teknik. Prøverne er udsendt som prøvepar, i hvilket hver prøve har den samme matrix, men kan have en lille forskel (split) i koncentrationen af analyseparameteren. Analysen af de to prøver fra et par kan betragtes som en dobbeltbestemmelse af én prøve, idet split er elimineret inden databehandlingen. Da hvert resultat betragtes som en del af en dobbeltbestemmelse er det meget vigtigt, at hvert modtaget resultat er resultatet fra en enkeltbestemmelse. Dette fremgår tydeligt af det informationsmateriale, der er udsendt til laboratorierne inden præstationsprøvningen. Denne metode anvendes for så godt som muligt at eliminere den indflydelse, som det første resultat af en dobbeltbestemmelse ubevidst har på resultat af den anden bestemmelse. Indledende databehandling Resultaterne er først korrigeret for det split, som er tilført ved fremstillingen af prøverne. Cochran s test gennemføres for at identificere par med usædvanlig stor spredning. Derefter gennemføres Grubb s test for at identificere par med et afvigende gennemsnit sammenlignet med resultaterne fra alle deltagerne. Signifikant afvigende resultater på 99%-niveau (outliers) i følge disse test udelukkes fra den fortsatte statistiske databehandling, mens resultater, som kun afviger på 95%-niveau (stragglers), bibeholdes. Overensstemmelse mellem datasættene og den statistiske model Standardafvigelsen for resultaterne fra alle laboratorierne for hver prøve beregnes. Standardafvigelsen for hver prøve i et par sammenlignes ved anvendelse af en F-test på 95%-niveau. Hvis testen udviser en signifikant forskel mellem de to standardafvigelser, holder forventningen om, at de to bestemmelser inden for et prøvepar kan anses for en dobbeltbestemmelse, når split korrektionen er foretaget, ikke, og beregningerne af den generelle analysekvalitet (repeterbarhed og reproducerbarhed) foretages ikke. Den gennemsnitlige forskel mellem de to resultater fra hvert prøvepar og fra hver deltager beregnes, og en t-test på 95%-niveau gennemføres for at teste, hvorvidt forskellen afviger signifikant fra den forventede værdi på nul. I forbindelse med variansanalysen, som gennemføres for at beskrive den generelle analysekvalitet (se senere), gennemføres en test af, hvorvidt de to prøver inden for et par er ens. 31

34 Testen er en F-test på 95%-niveau af variansen mellem prøven og rest varians. Testen vurderes i forbindelse med testen for gennemsnitlig forskel, der er omtalt tidligere. Den samlede gennemsnitsværdi for alle resultater fra alle deltagere for hvert prøvepar sammenlignes med den nominelle værdi under anvendelse af en t-test på 95%-niveau. Hvis nogle af de to test af split og nominel værdi udviser signifikans, udføres en minutiøs gennemgang for at søge at opklare årsagen til forskellen, og det kommenteres i rapporten. Generel kvalitet af analyser Den generelle analysekvalitet fremkommer fra variansanalyse af resultaterne fra hver prøvepar. Fra denne analyse stammer variansen mellem laboratorierne, mellem prøverne og rest varians. s 2 r = restvarians s 2 L = 12 (laboratorievarians restvarians) s 2 R = s 2 L + s 2 r Fra variansen på repeterbarheden (s r ) og reproducerbarheden (s R ) kan repeterbarheds- og reproducerbarhedsgrænserne beregnes ved multiplikation af de respektive standardafvigelser med en faktor 2,8: r = 2,8 s r R = 2,8 s R Disse værdier er rapporteret i en tabel sammen med de nominelle værdier og det samlede gennemsnit for alle deltagende laboratorier. 32

35 Bilag 7 Symbolforklaring Tabeller: < Mindre end er ikke medtaget i beregningerne U, UL Manuelt udelukkede resultater UC Cochran s outlier. Resultaterne er ikke medtaget i den statistiske behandling UG Grubb s outlier. Resultaterne er ikke medtaget i den statistiske behandling Youden Plot: < Mindre end er ikke medtaget i beregningerne U, UL Manuelt udelukkede resultater, ikke medtaget i plots z Nominel værdi Hvert tal i plottet repræsenterer et laboratoriums resultater for det pågældende prøvepar. Resultater, som er udelukket ved Cochran s test eller ved Grubb s test, er i selve plottet markeret med en ring omkring laboratorienummeret og med angivelse af outliertype. I hvert plot er der indtegnet linien for ligningen y = x. Symboler: µ Nominel værdi n Antal resultater y Gennemsnit d Den gennemsnitlige differens mellem resultater fra et prøvepar, korrigeret for split t Test størrelse ved Student s t-test p Et sansynlighedsniveau for en statistisk test s Standardafvigelse F Test størrelse for F-test s r Standardafvigelse inden for ét laboratorium Repeterbarhed s r 2 2 s L s R 2 s R Laboratorievarians Standardafvigelse på reproducerbarheden Reproducerbarhed sr = sr + sl r Repeterbarhedsgrænse R Reproducerbarhedsgrænse CV r Variationskoefficient inden for ét laboratorium sr 100 µ CV R Total variationskoefficient s R 100 µ RS Resistent standardafvigelse Interkvartil range 1349, 33

36 34

37 Bilag 8 Analysemetoder Tabel 3. Ekstraktion FMOC-derivatisering/DCM Væske-Væske Fast fase Ionbytning/derivatisering MTBE/methylering Apparatur LC MS MSD HPLC/fluorescens GC ECD GC MS 35

38 36

39 Annex 1 Resultater Resultaterne kan ses i den trykte udgave. 37

40 38

41 Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Miljøundersøgelser - DMU - er en forskningsinstitution i Miljø- og Energiministeriet. DMU s opgaver omfatter forskning, overvågning og faglig rådgivning inden for natur og miljø. Henvendelse kan rettes til: Danmarks Miljøundersøgelser Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tel: Fax: URL: Direktion Personale- og Økonomisekretariat Forsknings- og Udviklingssektion Afd. for Systemanalyse Afd. for Atmosfærisk Miljø Afd. for Miljøkemi Afd. for Havmiljø og Mikrobiologi Danmarks Miljøundersøgelser Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tel: Fax: Afd. for Terrestrisk Økologi Afd. for Sø- og Fjordøkologi Afd. for Vandløbsøkologi Danmarks Miljøundersøgelser Grenåvej 12, Kalø 8410 Rønde Tel: Fax: Afd. for Landskabsøkologi Afd. for Kystzoneøkologi Danmarks Miljøundersøgelser Tagensvej 135, København N Tel: Fax: Afd. for Arktisk Miljø Publikationer: DMU udgiver temarapporter, faglige rapporter, arbejdsrapporter, tekniske anvisninger, årsberetninger samt et kvartalsvis nyhedsbrev, DMU Nyt. Et katalog over DMU s aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter er tilgængeligt via World Wide Web. I årsberetningen findes en oversigt over årets publikationer. Årsberetning og DMU Nyt fås gratis ved henvendelse på telefon

42 Faglige rapporter fra DMU/NERI Technical Reports 2000 Nr. 341: The Background Air Quality in Denmark By Heidam, N.Z. 190 pp., 190,00 DKK. Nr. 342: Methyl t-buthylether (MTBE) i spildevand. Metodeafprøvning. Af Nyeland, B. & Kvamm, B.L. 45 s., 75,00 kr. Nr. 343: Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 1999/2000. Af Asferg, T. 31 s., 40,00 kr Nr. 344: En model for godstransportens udvikling. Af Kveiborg, O. 246 s., 130,00 kr. Nr. 345: Important summer concentrations of seaducks in West Greenland. An input to oil spill sensitivity mapping. By Boertmann, D. & Mosbech, A. 48 pp. (elektronisk) Nr. 346: The Greenland Ramsar sites. A status report. By Egevang, C. & Boertmann, D. 96 pp., 100,00 DKK. Nr. 347: Nationale og internationale miljøindikatorsystemer. Metodeovervejelser. Af Christensen, N. & Møller, F. 161 s., 150,00 kr. Nr. 348: Adfærdsmodel for persontrafik. Modelkoncept. ALTRANS. Af Rich, J.H. & Christensen, L. 153 s., 100,00 kr. Nr. 349: Flora and fauna in Roundup tolerant fodder beet fields. By Elmegaard, N. & Bruus Pedersen, M. 37 pp., 50,00 DKK. Nr. 350: Overvågning af fugle, sæler og planter med resultater fra feltstationerne. Af Laursen, K. (red.). 103 s., 80,00 kr. Nr. 351: PSSD Planning System for Sustainable Development. A Methodical Report. By Hansen, H.S (ed.) 110 pp. (electronic) Nr. 352: Naturkvalitet på stenrev. Hvilke indikatorer kan vi bruge? Af Dahl, K. et al. 128 s., 140,00 kr. Nr. 353: Ammoniakemission fra landbruget siden midten af 80 erne. Af Andersen, J.M. et al. 45 s., 50,00 kr. Nr. 354: Phthalates, Nonylphenols and LAS in Roskilde Wastewater Treatment Plant. Fate Modelling Based on Measured Concentrations in Wastewater and Sludge. By Fauser, P. et al. 103 pp., 75,00 DKK. Nr. 355: Veststadil Fjord før og efter vandstandshævning. Af Søndergaard, M. et al. 54 s. (elektronisk) Nr. 356: Landsdækkende optælling af vandfugle, vinteren 1999/2000. Af Pihl, S., Petersen, I.K., Hounisen, J.P. & Laubek, B. 46 s., 60,00 kr. Nr. 357: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual report for By Kemp, K. & Palmgren, F. 74 pp. (electronic) Nr. 358: Partikelfiltre på tunge køretøjer i Danmark. Luftkvalitets- og sundhedsvurdering. Af Palmgren, F. et al. (Foreløbig elektronisk udgave) Nr. 359: Forekomst af afvigende isbjørne i Østgrønland. En interviewundersøgelse Af Dietz, R., Sonne-Hansen, C., Born, E.W., Sandell, H.T. & Sandell, B. 50 s., 65,00 kr. Nr. 360: Theoretical Evaluation of the Sediment/Water Exchange Description in Generic Compartment Models (Simple Box). By Sørensen, P.B., Fauser, P., Carlsen, L. & Vikelsøe, J. 58 pp., 80,00 DKK. Nr. 361: Modelling Analysis of Sewage Sludge Amended Soil. By Sørensen, P., Carlsen, L., Vikelsøe, J. & Rasmussen, A.G. 38 pp., 75,00 DKK. Nr. 362: Aquatic Environment Status and Trends Technical Summary. By Svendsen, L.M. et. al. 66 pp., 75,00 DDK. Nr. 363: Regulering på jagt af vandfugle i kystzonen. Forsøg med døgnregulering i Østvendsyssel. Af Bregnballe, T. et al. 104 s., 100,00 kr. Nr. 364: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2000/2001 i Danmark. Wing Survey from the 2000/2001 Hunting Season in Denmark. Af Clausager, I. 53 s., 45,00 kr. Nr. 365: Habitat and Species Covered by the EEC Habitats Directive. A Preliminary Assessment of Distribution and Conversation Status in Denmark. By Pihl, S. et al. 121 pp. (electronic) Nr. 366: On the Fate of Xenobiotics. The Roskilde Region as Case Story. By Carlsen, L. et al. (in press) Nr. 367: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser Af Noer, H. et al. 43 s., 60,00 kr. Nr. 369: Typeinddeling og kvalitetselementer for marine områder i Danmark. Af Nielsen, K., Sømod, B. & Christiansen, T. 105 s. (elektronisk). Nr. 370: Offshore Seabird Distributions during Summer and Autumn at West Greenland. Ship Based Surveys 1977 and By Boertmann, D. & Mosbech, A. 57 pp. (electronic) Nr. 371: Control of Pesticides Chemical Substances and Chemical Preparations. By Krongaard, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C. (in press) Nr. 372: Det lysåbne landskab. Af Ellemannn, L., Ejrnæs, R., Reddersen, J. & Fredshavn, J. (i trykken) Nr. 373: Analytical Chemical Control of Phthalates in Toys. Analytical Chemical Control of Chemical Substances and Products. By Rastogi, S.C. & Worsøe, I.M. (in press). 94

43 DMU har den 19. oktober 1999 afholdt en metodeafprøvning: Pesticider 3 i overfladevand. Der var tilmeldt 10 danske og udenlandske laboratorier i metodeafprøvningen. Prøvningen omfattede 7 pesticider i overfladevand fra en sjællandsk sø. Koncentrationsniveauet for hver komponent var på 0,025 0,095 mg/l. Resultaterne blev vurderet ud fra et statistisk program baseret på ISO Guide Danmarks Miljøundersøgelser ISBN Miljøministeriet ISSN (trykt) x ISSN (elektronisk)

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264.

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264. [Tom side] Datablad Titel: Undertitel: Forfattere: Afdeling: Phenoler i drikkevand Præstationsprøvning Bente Nyeland, Birthe Kvamm Afdeling for Miljøkemi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

Pesticider 2 i overfladevand

Pesticider 2 i overfladevand Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Pesticider 2 i overfladevand Metodeafprøvning Faglig rapport fra DMU, nr. 383 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Pesticider 2 i overfladevand Metodeafprøvning

Læs mere

NEXT IV PAH er og nonylphenoler i vandløb

NEXT IV PAH er og nonylphenoler i vandløb NEXT IV 2005-2009 PAH er og nonylphenoler i vandløb 1. runde, september 2005 Laboratoriernes resultater Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan forløber en præstationsprøvning

Sådan forløber en præstationsprøvning Sådan forløber en præstationsprøvning Når et laboratorium er tilmeldt deltagelse i årets program, er det videre forløb for hver præstationsprøvning som beskrevet nedenfor. 1 Påmindelse om tilmelding Cirka

Læs mere

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND 3.runde, september 2013 laboratoriernes resultater Institut for Miljøvidenskab SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITY Indholdsfortegnelse Forord 3 Indhold 4

Læs mere

NEXT IV Pesticider A i drikkevand

NEXT IV Pesticider A i drikkevand NEXT IV 2005-2009 Pesticider A i drikkevand 4. runde, september 2008 Laboratoriernes resultater Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

NEXT III Pesticider C i drikkevand

NEXT III Pesticider C i drikkevand Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NEXT III Pesticider C i drikkevand Opsamlingsrapport Arbejdsrapport fra DMU, nr. 216 (Tom side) Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NEXT III Pesticider

Læs mere

NEXT III. Aromater og nonylphenoler i drikkevand

NEXT III. Aromater og nonylphenoler i drikkevand Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NEXT III. Aromater og nonylphenoler i drikkevand Opsamlingsrapport Arbejdsrapport fra DMU, nr. 217 (Tom side) Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NEXT

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

NEXT V PESTICIDE A I DRIKKEVAND

NEXT V PESTICIDE A I DRIKKEVAND NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND 5.runde, september 2015 laboratoriernes resultater Institut for Miljøvidenskab SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITY Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet.

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DW4 IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOFF (TOC/NVOC) FOR VANDANAV ALYSE BATCH: VKI-29-1-0602 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt.

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC Oil in Soil SEMI- OG TUNGTFLYGTIGE KULBRINTER BATCH: VKI-24-1-0299 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse, mængde og konservering

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

QC METAL LL3 CERTIFIKAT FOR KVIKSØLV ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET

QC METAL LL3 CERTIFIKAT FOR KVIKSØLV ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC METAL LL3 KVIKSØLV BATCH: VKI-22-2-0300 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af en ampul med

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 Bestemmelse af COD med analysekits Interferens fra chlorid og sammenligning med standardmetoder ved analyse af perkolat og fersk overfladevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

Ved brug af det færdige referencemateriale QC METAL LL2, kan der efter behov ændres på fortyndingsforholdet mellem koncentratet og vand.

Ved brug af det færdige referencemateriale QC METAL LL2, kan der efter behov ændres på fortyndingsforholdet mellem koncentratet og vand. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC METAL LL2 SPORELEMENTER BATCH: VKI-13-3-0304 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af en ampul

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

Bemærk, at referenceprøvekoncentratet ikke må hældes ud af ampullen. Det er endvidere vigtigt, at vandets renhedsgrad kontrolleres før brug.

Bemærk, at referenceprøvekoncentratet ikke må hældes ud af ampullen. Det er endvidere vigtigt, at vandets renhedsgrad kontrolleres før brug. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC WW4A KEMISK ILTFORBRUG MED KALIUMDICHROMAT (COD Cr ) OG IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOF (TOC/NVOC) BATCH: VKI-23-2-0600 ANVENDELSE AF

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S08 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012

Læs mere

AT FOR CERTIFIKA METALLER BATCH: VKI ANVENDEL. Beskrivelse. Sr. QC METAL HL2. 5% (v/v). Anvendelse Referencema. analysemetod koncentration

AT FOR CERTIFIKA METALLER BATCH: VKI ANVENDEL. Beskrivelse. Sr. QC METAL HL2. 5% (v/v). Anvendelse Referencema. analysemetod koncentration Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKA AT FOR QC METAL HL2 METALLER BATCH: VKI-15-3-1203 ANVENDEL LSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af ampuller

Læs mere

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas Rapport nr. 35-6 Præstationsprøvning 6 NO x, CO, O, H O, HCl, HF, SO og volumenstrøm i strømmende gas Arne Oxbøl. juni 6 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI

MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI KIRSTEN KIRKEBY QA SUPERVISOR LABORATORIUM DANISH CROWN HERNING Mikrobiologisk usikkerhed Den ekspanderede kombinerede usikkerhed U 2 x uc,abs.(log cfu/g) Den tilfældige analytiske

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment

Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment 1. udgave Godkendt: 2013-09-22 Forfatter: Ulla Lund Kvalitetssikring: Per Andersen Forord Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment Denne metode beskriver anvendelse

Læs mere

Kontrol af UV-filtre i solbeskyttelsesprodukter

Kontrol af UV-filtre i solbeskyttelsesprodukter Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kontrol af UV-filtre i solbeskyttelsesprodukter Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter Arbejdsrapport fra DMU, nr. 159 [Tom side] Danmarks

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S03 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

PROJEKT SKJULTE KONTROLLER

PROJEKT SKJULTE KONTROLLER PROJEKT SKJULTE KONTROLLER Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 20 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] PROJEKT SKJULTE KONTROLLER

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder Farvetal Opdatering af rapport (2004) By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Juni 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier 19. august 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Denne rapport

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Ved brug af QC WW6 til anden kontrol end af spildevand kan det fremstillede referencemateriale yderligere fortyndes.

Ved brug af QC WW6 til anden kontrol end af spildevand kan det fremstillede referencemateriale yderligere fortyndes. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC WW6 SUSPENDEREDE STOFFER (SS) BATCH: VKI-31-2-0606 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af en

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår Rapportering af ringanalyse i foder, efterår 2009 = Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Annette Plöger og Niels Ellermann, efterår 2009 Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 17. december 2012 Rapportering af ringanalyse i foder efterår 2012 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Ampullerne er kun certificeret til prøvefremstilling med brug af begge koncentrater i samme opløsning.

Ampullerne er kun certificeret til prøvefremstilling med brug af begge koncentrater i samme opløsning. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DWB HOVEDKOMPONENTER TIL DRIKKEVANDSANALYSE BATCH: VKI-16-8-0510 og VKI-16-9-0510 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

Analyse Referencematerialet analyseres samtidig med og på samme måde som øvrige prøver.

Analyse Referencematerialet analyseres samtidig med og på samme måde som øvrige prøver. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC WW2.1 NÆRINGSSALTE TIL SPILDEVANDSANALYSER BATCH: VKI-6-6-0113 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen, Referencelaboratoriet

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse. Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse. Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Etablering af metode til måling af olie/fedt i spildevand - Forundersøgelse Miljøstyrelsen Rapport April 2004 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Etablering af metode

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Produktion og forekomst af svovlbrinte i Mariager Fjord 1998

Produktion og forekomst af svovlbrinte i Mariager Fjord 1998 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Produktion og forekomst af svovlbrinte i Mariager Fjord 1998 Faglig rapport fra DMU, nr. 270 ;;;;; yyyyy ;;;;; yyyyy S S 0-6 m 6-15 m 15-30 m Miljø-

Læs mere

Beskrivelse Dette referencemateriale består af ampuller med koncentrat til fremstilling af færdigt referencemateriale ved fortynding med vand.

Beskrivelse Dette referencemateriale består af ampuller med koncentrat til fremstilling af færdigt referencemateriale ved fortynding med vand. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC WW2.2 NITRAT TIL VANDANALYSER BATCH: VKI-6-6-0698 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af ampuller

Læs mere

Total nitrogen i slam og jord

Total nitrogen i slam og jord Total nitrogen i slam og jord Betydning af nye DS/EN standarder Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger 2013 Titel: Total nitrogen i slam og jord Betydning af nye DS/EN standarder

Læs mere

Analyse Referencematerialet analyseres samtidig med og på samme måde som øvrige prøver.

Analyse Referencematerialet analyseres samtidig med og på samme måde som øvrige prøver. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC WW4 KEMISK ILTFORBRUG MED KALIUMDICHROMAT (COD Cr ) OG IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOF (TOC/NVOC) BATCH: VKI-8-6-0115 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 3. juni 2013 Rapportering af ringanalyse i foder forår 2013 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 16. september 2013 Rapportering af ringanalyse i foder efterår 2013 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Præstationsprøvning 2010

Præstationsprøvning 2010 Rapport nr. 59-2010 Præstationsprøvning 2010 Lugt i strømmende gas Arne Oxbøl Marts 2011 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-2605 Brøndby TEL +45

Læs mere

Analyse Referencematerialet analyseres samtidig med og på samme måde som øvrige prøver.

Analyse Referencematerialet analyseres samtidig med og på samme måde som øvrige prøver. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC RW1 NÆRINGSSALTE I RECIPIENTVAND BATCH: VKI-9-5-0112 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsen December 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af

Læs mere

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010 DMI Klimaoversigter 2003-2010 - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar 2004 - december 2010 - Årets, Sæsonens og Månedens vejr august 2003 - december 2010 - International Klimarapportering CLIMAT

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 107. årgang ISBN 87-501-1271-6 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1344-5 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN

INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN TEMARAPPORT 1 2001 Kort om Naturrådet Naturrådet er en uafhængig institution nedsat af miljø- og energiministeren. Titel: Invasive arter og GMO er nye trusler

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

AKUT TOKSICITETSTEST MED FERSKVANDSKREBSDYRET DAPHNIA MAGNA

AKUT TOKSICITETSTEST MED FERSKVANDSKREBSDYRET DAPHNIA MAGNA Daphnia magna - Akut toksicitetstest Side 5.1 AKUT TOKSICITETSTEST MED FERSKVANDSKREBSDYRET DAPHNIA MAGNA K. Ole Kusk September 2009 Daphnia magna tilhører dyregruppen krebsdyr. Dafnie-arterne er ferskvandsorganismer,

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

BATCH: Beskrivelse. 5% (v/v). Anvendelse. kan. med andre. måleligt QC METAL HL1. Analyse. Certifikatet er udfærdiget

BATCH: Beskrivelse. 5% (v/v). Anvendelse. kan. med andre. måleligt QC METAL HL1. Analyse. Certifikatet er udfærdiget Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC METAL HL1 METALLER BATCH: VKI-14-3-0899 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af en ampul med

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere