BOXEREN 3. Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 BOXEREN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXEREN 3. Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 BOXEREN 1"

Transkript

1 BOXEREN 3 Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer BOXEREN 1

2 Hej alle sammen : Kunne i tænke jer at være med i dyrenes dag i Slagelse d. 27 Juni 2010 fra kl. 10,00 til kl. 16,00 jeg her fra gruppe 10 vil sponsorere et telt så vi kan sidde samlet med vores hunde Og hygge der vil være mulighed for forplejning til meget rimelige priser for deltager det kunne være dejligt om vi kunne mønstre en god flok boxere evt. hvis der er nogle som har hvalpe ville dette dejligt. Hilsen Ole Frederiksen Gruppe 10 2 BOXEREN

3 BOXEREN Udgivet af BOXER-KLUBBEN - Specialklub under DKK 1.juni årgang/nr.3 Oplag: ca. 850 BOXEREN udkommer den 1. i lige måneder. Stof skal være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden før bladets udgivelse. Ønskes indsendt materiale retur, skal frankeret svarkuvert vedlægges. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der indsendes uopfordret. Signerede artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis Boxerklubbens. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted med tydelig kildeangivelse. Lederen I skrivende stund har vi som ny bestyrelse godt og vel 2 måneder på bagen, samt en netop overstået ordinær generalforsamling hvor vi modtog de tilstedeværende medlemmers fulde opbakning til at fortsætte det arbejde for Boxer-klubben som vi er kommet så godt i gang med. Og mange tak for det. Det er altid en omfattende proces at skifte bestyrelse, der er overdragelsesforretning med en masse praktiske ting vedrørende økonomi, fuldmagter, adresseændringer både på post- og websiden samt mange andre småting. Med andre ord der er mange små og store ting der skal være i orden før man overhovedet kan gå i gang med at drive bestyrelse. Heldigvis forekommer langt hovedparten af medlemmerne at være tålmodige mennesker, omend nogle få har forventet at vi var på fra dag et. Redaktion Rikke Christensen, Øllebøllevej 27, 4894 Øster Ulslev. Tlf.: Ansv. redaktør: Boxer-klubbens formand Annoncer Medlemmer 1/1 side 4-farve kr. 500,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25 Ikke medlemmer / kommercielle 1/1 side 4-farve kr ,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50 Alle priser er inkl. moms. Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal annoncer være betalt ved deadline, forud for optagelse. Færdige annoncer skal leveres som PDF fil. Forside: Spirgårdens Rose Foto & ejer: Ellen & Bjarne Jakobsen BOXEREN 3

4 LEDER I skrivende stund har vi som ny bestyrelse godt og vel 2 måneder på bagen, samt en netop overstået ordinær generalforsamling hvor vi modtog de tilstedeværende medlemmers fulde opbakning til at fortsætte det arbejde for Boxerklubben som vi er kommet så godt i gang med. Og mange tak for det. Det er altid en omfattende proces at skifte bestyrelse, der er overdragelsesforretning med en masse praktiske ting vedrørende økonomi, fuldmagter, adresseændringer både på post- og websiden samt mange andre småting. Med andre ord der er mange små og store ting der skal være i orden før man overhovedet kan gå i gang med at drive bestyrelse. Heldigvis forekommer langt hovedparten af medlemmerne at være tålmodige mennesker, omend nogle få har forventet at vi var på fra dag et. Men det er vi NU altså på, for Boxer-klubben og også godt i gang med både forefaldende opgaver og et perspektiv for fremtiden. Vi ser Boxerklubben som medlemmernes forening - ikke kun de fås, men alle medlemmers forening, og den der forener os i vores store fælles passion - nemlig boxeren. En passion og hunderace vi skal værne om på områder som sundhed, opdræt, udstilling og brugshundesport i grupperne og til prøver. Områder der kræver værktøjer der kan bidrage til vedligeholdelse, udvikling og uddannelse, så vi både i nutid og fremtid varetager boxerracens bedste interesser. Værktøjerne er de menneskelige ressourcer, herunder den entusiasme, indsigt, uddannelse, kommunikation/formidling, samarbejde, praktiske indsats og m.m.m som aktive medlemmer til stadighed bidrager med i en dynamisk proces, og som udgør selve livsnerven i Boxer-klubben. Fremtiden rummer også en virkelighed der byder på øgede krav til medlemmerne og til vores avlsarbejde med boxerracen. Tiden er inde til ikke bare at tale om sundhedsprofiler, men også at gøre noget mere aktivt, at forpligte sig i sit avlsarbejde. Men krav bør afdramatiseres via forudgående information og formidling. At vi står overfor en fremtid hvor både hvalpekøbere og samfund vil påberåbe sig dokumentation for flere og flere sundhedsparametre er rimeligt sikkert, og en udvikling vi SKAL kunne imødekomme. Men det kan vi også, idet vi er godt rustet. Noget af det der virkelig udgør Boxer-klubbens rygrad er nemlig vores råd og udvalg, som i modsætning til selve bestyrelsen har muligheden for at arbejde meget fokuseret på hver deres detailområde. Den specialviden som råd og udvalg på denne måde får oparbejdet er af stor betydning for bestyrelsen, som således får kompetent sparring på særområder, og samlet set bidrager til dynamikken og udviklingen i Boxer-klubben. Vi kommer ikke udenom at der jo står mennesker bag alt, også i Boxer-klubben - der er medlemmerne, bestyrelsen og de nævnte råd og udvalg. Vi er en blandet flok af mennesker med forskellige holdninger, interesser og tilgang til klubben. Der er de nye medlemmer der forsøger at finde fodfæste med deres første bandit af en boxer, og måske er lidt famlende i forhold til klubben. Der er de mere erfarne med en, to eller flere boxere, der er også de virkelig erfaringsramte der har været en del af Boxerklubben i halve eller hele menneskealdre. Der er er også dem der er vokset op i en boxerhundekurv og på den måde fået klubben ind under huden. Der er entusiaster indenfor udstilling, opdræt, brugshundearbejde ja nogle foretrækker det ene, andre det andet, og nogle rummer det hele. Nogle familier foretrækker at deres boxer bare er et elsket familiemedlem, som måske kommer på en udstilling eller to, og bare skal lære lidt lydighed til husbehov. På trods af medlemmernes forskellighed har vi en vigtig ting til fælles nemlig kærligheden til boxeren. Og det er jo ikke noget dårligt udgangspunkt. Det at gøre en indsats i Boxer-klubbens bestyrelse, råd og udvalg eller ude i grupperne, udgør et spændende fritidsliv for den enkelte, men fritidsaspektet er også samtidig foreningslivets største svaghed, da arbejde, familieforhold og andet kan gøre at ellers engagerede medlemmer indimellem i utide og med god grund må frasige sig en tillidspost i råd eller udvalg. I disse situationer skal vi i bestyrelsen ud og finde nye interesserede råds/udvalgsmedlemmer som bedst muligt sikrer at råd/udvalg kan køre videre uden for meget opbremsning. I sådan en situation viser historien at man ofte har valgt at mobilisere nye rådsudvalgsmedlemmer blandt de mest markante medlemmer eller dem der kender nogen de finder egnede altså en form for inderkredsrekruttering. Denne form for rekruttering behøver ikke at være dårlig eller forkert, men kan dog forekomme en smule indavlet, skønt motivet i situationen har været hensynet til klubben. Hvad er det så vi har i tankerne med al denne snak om passion, om værktøjer, menneskelige 4 BOXEREN

5 ressourcer m.m. Udover det der allerede bare fungerer har vi tanker om hvordan vi bedst muligt fremover sikrer, at vi virkelig får mobiliseret alle gode interesserede og engagerede kræfter når der er behov for det. En interesse- og ressourcebank er en spændende mulighed. Vel at mærke en bank der har noget på kontoen. Dvs. vi skal på jagt efter engagerede og interesserede boxerentusiaster der kunne tænke sig på et tidspunkt at tage en tjans for klubben. Det være sig i råd/udvalg, udstillingsarbejde, f.eks. ringsekretær/assistent m.m. Denne interesse- og ressourcebank vil give mulighed for en bred rekruttering, da vi vil lægge op til at I medlemmer tilmelder jer banken med en kortfattet motivations-/ressourceprofil. Det vil være rigtig fint at nævne særinteresser/ spidskompetencer både alment, f.eks sprog og på hundeområdet. Denne tilmelding garanterer ikke umiddelbart nogen råds- eller udvalgspost, men vi vil i bestyrelsen få mulighed for en mere langsigtet planlægning samt en bredere ressourceudnyttelse. Denne bank vil også være velkommen for medlemmer der leger med drømmen om dommergerning både på eksteriør og brugshundeområdet. Med andre ord en sådan bank vil hvis den fanger medlemmernes interesse blive af stor værdi for klubben samtidig med at den sikrer kortest mulige vej til mobilisering/ressourceudnyttelse. Medlemmer der tænder på ideen om en interesse- og ressourcebank kan henvende sig til BK s sekretær. Al henvendelse vil blive håndteret fortroligt - og kan til enhver tid trækkes tilbage. sommer ønskes af Boxerklubbens bestyrelse God Foto: Heidi Bach Jensen Spirgårdens Rubin BOXEREN 5

6 Nyt fra bestyrelsen Mange opgaver I den korte tid vi som ny bestyrelsen har været ved roret, har vi haft mange bolde i luften. Flere har vi kastet højt op - nogle har skiftet hænder, fået mere fart på - ja vores boldleg har til tider et livligt omfang, hvor vi for nu at blive i metaforernes boldverden, både jonglerer og spiller pingpong og i den grad udfordrer hinanden, i en dynamisk proces med livligt modspil. Men som der blev sagt på den ekstraordinære generalforsamling, så blev Rom ikke bygget på én dag. Vi er os samtidig bevidste at man ikke skal kaste flere bolde op end vi kan nå at gribe. Men vi tror på at vi er ved at have fat i en del med substans, så vi har noget at tage fat på i den kommende tid. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til vores ambition om et højt informationsniveau overfor medlemmerne. Rettelse til referat af ekstraordinær generalforsamling. Som meddelt på hjemmesiden, havde der indsneget sig en lille fejl i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling. I Boxeren nr. 2, side 6 var angivet at Annelise Raahauge opnåede 26 stemmer. Dette var forkert og skulle rettelig være 46 stemmer. Dette er afstemt med både referent og dirigent. Hjemmesiden Er noget af det der kommer til at tage tid. Vi har planer om at stramme op på oplysningerne på avlsdatabasen, således at oplysningerne er opdaterede og ikke indeholder forældede billeder a f hunde - f.eks et hvalpebillede af en nu voksen hund. Der vil også ske en ensretning af indtastede oplysninger. Denne renovering af avlsdatabasen, kommer til at strække sig over lang tid. Vi vil tilstræbe at det bliver til så lidt gene for brugerne, som overhovedet muligt. Avlsrådet pusler med tanken om at indføre elektroniske parringskort, men det kommer der også mere om senere. Bestyrelsen har tilknyttet Jan Anderschou som konsulent på hjemmesiden. Dette ser vi som en naturlig følge af, at Jan er den der har den største ekspertise på hjemmesiden. På trods af en livlig debat om netop dette emne på den ekstraordinære generalforsamling i marts, så har bestyrelsen fuld tiltro til at vi har gang i et frugtbart samarbejde, og vi ser ingen risici i forhold til BK s hjemmeside. Tværtimod har Jan Anderschou i sin tid stået bag opbygningen af hjemmesiden og lagt rigtig mange timer i dette værk. Boxer-klubbens hjemmeside er unik på mange områder. Den har en stor brugerflade, fordi der er så mange faciliteter i den, som uden at vi tænker over det, hænger sammen i én flot og brugervenlig enhed. Pokaler Vi er fra Udstillingsudvalget blevet orienteret om, at flere af de pokaler der er i brug i klubben, det være sig til udstilling, brugsarbejde eller andet, er ved at være så fyldt med graveringer og plader, at det kniber alvorligt med pladsen. Vi vil derfor i løbet af året tage kontakt til giverne, for at finde en løsning. Kørselsgodtgørelse Det er besluttet at alle råd, udvalg og bestyrelsen honoreres med kr. 2,50,- pr. km. Det samme gælder figurant til avlskåring, sporlægger, prøveleder og figurant til DM og Spor-DM og BHR og inviterede figuranter i forbindelse med C-Camp og figurantmønstring. Eksteriørdommere, brugshundedommere samt mentalbeskrivere honoreres med DKK s officielle takst p.t. kr 3,56, når de er inviteret i officielt ærinde. Til prøver i grupperne, er det den enkelte gruppe, der forhandler med dommer, prøveleder, sporlægger og figurant. Ligeledes aftaler grupper der afholder udstilling kørselsgodtgørelse med dommere og ringpersonale. Denne beslutning afløser tidligere bestyrelses beslutning om at alle skulle honoreres med DKK s højeste takst. Verdensudstillingen Denne udstilling løber af stabelen i slutningen af juni måned. Dansk Kennel Klub har besluttet i forbindelse med denne særskilte udstilling ikke at give skriftlige kritikker, men også at anvende et andet bedømmelsessystem. Man har valgt at anvende bedømmelsessystemet fra Dette betyder i praksis at der ikke er en konkurrence i bedste han og bedste tæveklasse BHK og BTK. Dette vil gribe forstyrrende ind i beregningen af vores TOP-20. Bestyrelsen har derfor besluttet at for denne og kun denne ene udstilling gælder pointsystemet for TOP-20, som i D.v.s. at der ikke gives placeringspoint i BHK og BTK. Vi har valgt denne løsning af hensyn de medlemmer og deres hunde der allerede har tilmeldt sig Verdensudstillingen. Vi håber på forståelse for denne beslutning. Denne beregningsmetode er i sin enkelhed en forudsætning for at denne udstilling kan medtages i TOP-20. Omkonstituering Bestyrelsen valgte kort efter offentliggørelse i Boxeren # 1, at omkonstituere sig, således at 6 BOXEREN

7 Kai Stennicke blev ansvarlig kasserer og Jill Holtum Rasmussen blev menigt medlem. Samtidig har bestyrelsen indgået aftale med Jørgen Paaske, som forretningsfører. Dvs at Jørgen Paaske foretager al bogføring og forestår klubbens regnskab. Ligeledes ligger medlemsadministrationen også i Jørgens hænder. Alt dette sker naturligvis med reference til klubbens kasserer og bestyrelse. Årsnåle og jubilæer Vi er ved få genbestilt ny beholdning af årsnåle, således at alle de medlemmer der mangler at få disse, vil modtage dem, så snart vi har dem i hus. Dette gælder også opdatering af glemte nåle- og årsjubilæer der ikke har været nævnt i Boxeren. Gebyrer på udstillinger og avlskåringer Der har desværre været lidt disharmoni vedrørende gebyrerne til udstillingerne og avlskåringerne, alt efter om man så dem på hjemmesiden eller i bladet. Dette er nu rettet. Årsagen var at der ikke var indgået besked til webmaster om de nye gebyrer. OBS - PARRINGSKORT - DEADLINE Vi vil hermed understrege overfor alle opdrættere at man som medlem af BOXER-KLUBBEN er forpligtet til at meddele AVLSRÅDET oplysninger om parring, efterfølgende fødsel samt forekomst af fejl og mangler samt antal stambogsførte hvalpe. Det drejer sig om parringskort A, B og C. Det er ofte B og C kort det kniber med. HUSK kortene skal sendes ind også selv om tæven viser sig at være tom. Misligholdelse af denne forpligtelse kan medføre at medlemmet udelukkes fra benyttelse af parrings- og hvalpelisten i minimum 6 måneder, og i grovere tilfælde op til 2 år. Foto: Ellen & Bjarne Jakobsen Claudia får kys af Rose på 4 måneder Sidste nyt fra Ordinær generalforsamling. Claus Jacobsen blev hædret med Boxerklubbens fortjenstnål i Guld for sit Verdensmesterskab i ATIBOX Spor-VM i Udførligt referat fra generalforsamlingen findes andet steds i bladet. BOXEREN 7

8 Generalforsamlingen - maj 2010 Foto: Henning Egeblad BOXEREN 9

9 Beslutningsreferat af generalforsamling i Boxer-klubben Lørdag den 8. maj 2010 i Erritsø-hallen, Fredericia. Beslutningsreferat af generalforsamling i Boxerklubben Lørdag den 8. maj 2010 i Erritsø-hallen, Fredericia. Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægterne. Erling Olsen, DKK blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-kaldt. Der var 56 stemmeberettigende, heraf 7 ved fuldmagt. Beretningen Der var ingen spørgsmål til beretningen, der blev enstemmigt vedtaget. Regnskabet Der var følgende spørgsmål til regnskabet for 2009: Der mangler noter til regnskabet, hvor udspecificerede regnskab for de enkelte udvalg er anført. BHR står med omkostning til medaljer. Der mangler angivelse af, hvordan omkostningerne er for-delt til de øvrige udvalg. Der mangler præcisering af varelager. Kai Stennicke gjorde opmærksom på, at der var indkommet bilag efter regnskabsårets afslutning i størrel-sesorden kr. Beløbet vil fremgå i regnskabet 2010 som justeringer. De manglede udspecificeringer har ingen betydning for det samlede regnskab, hvorfor regnskabet kunne godkendes. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget og bestyrelsen meddelt decharge. Indkomne forslag Tidligere år har indkomne forslag ikke været behandlet konsekvent udfra om der har været tale om æn-dringsforslag til love og regler eller ændringsforslag til bilag til love og regler. Bestyrelsen blev opfordret til en gennemgående revidering af love, regler og bilag, så der ikke fremover vil herske tvivl om behandlingen af ændringsforslag. Dirigenten opfordrede til, at bestyrelsen kontaktede en jurist, evt. DKKs jurist til at gennemgå lovene. Forslag 1 vedr. ændringsforslag til Gældende regler for Boxerklubbens Parrings- og Hvalpeliste vedr. spondylosefotografering fremsat af Gert Popp, Susanne Lund-Jensen, Torben Holt, Kurt Bylov, Jytte Bylov og Malene Petersen. Forslaget frembragte en del debat, og forslaget blev omformuleret således: Forslag 1 ændret: A: Danskejede tæver der er undersøgt for unghundespondylose med aflæsning hos BK München, når de er mellem 12 og 28 måneder, kan optages på hvalpe/parringslisten med max. 1 parring før de er 28 mdr. B: Danskejede tæver skal være undersøgt for spondylose tidligst når de er fyldt 24 mdr. med aflæsning hos BK München, for at blive optaget på hvalpe/parringslisten. C: Danskejede hanner skal være undersøgt for spondylose tidligst når de er fyldt 24 mdr. med aflæsning hos BK München, for at blive optaget på hvalpe/parringslisten. Forslaget blev forkastet med 42 stemmer imod, 13 stemmer for og 1 undlod at stemme. Forslag 2 vedr. ændringsforslag til Gældende regler for Boxerklubbens Parrings- og Hvalpeliste vedr. spondylosefotografering fremsat af avlsrådet blev fremlagt i følgende ændrede form: Forslag 2 ændret: For at komme på BK s parrings-/hvalpeliste, skal danskejede boxere avlskåret efter den 17. maj 2009 have fået foretaget spondyloserøntgen, samt skal kunne dokumentere at billederne er afsendt til BK München. Hunden kan tidligst fotograferes når den er fyldt 2 år. Blanketten (Spondylosebefund), som skal udfyldes af dyrlægen og sendes sammen med billedet til BK München, skal rekvireres hos Avlsrådet, som herefter skriver stambogsnummer ned på den hund, som blanketten rekvireres til. Når ejer får svar fra Tyskland, sendes en kopi til Avlsrådet, som herefter lægger det i databasen. Udenlandske hanhunde skal være avlsgodkendt i hjemlandet og efter hjemlandets regler, dvs. hvis hjem-landet ikke kræver spondylosefotografering, er manglende spondylosefotografering ingen hindring for op-tagelse på hvalpelisten. Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer 10 BOXEREN

10 for, 4 stemmer imod og 2 blanke stemmer. Forslag 3 vedr. ændringsforslag til Gældende regler for Boxerklubbens Parrings- og Hvalpeliste vedr. hjerteundersøgelse fremsat af Gert Popp, Susanne Lund-Jensen, Torben Holt, Kurt Bylov, Jytte Bylov og Malene Petersen. Forslaget blev trukket under forudsætning af, at forslag 4 blev omformuleret. Forslag 4 vedr. ændringsforslag til Gældende regler for Boxerklubbens Parrings- og Hvalpeliste vedr. hjerteundersøgelse fremsat af avlsrådet blev fremlagt i følgende ændrede form: Forslag 4 ændret: For at komme på BK s parrings-/hvalpeliste skal danskejede boxere avlskåret efter den 8. maj 2010 være hjerteundersøgt for AS/PS (Aortastenose og Pulmonalstenose). Hunden kan tidligst undersøges, når den er fyldt 1 år, enten af Ekkogruppen i Danmark eller af hjertespe-cialisterne fra Cardiologiegruppen i Tyskland. Liste over Ekkogruppen og de tyske specialister kan rekvireres hos Avlsrådet eller ses på hjemmesiden. Den tyske formular (Befundbogen Hertzuntersuchung) som skal bruges, skal rekvireres hos Avlsrådet, som herefter skriver stambogsnummer ned på den hund, som blanketten rekvireres til. Når ejer får svaret sendes en kopi til Avslrådet, som herefter lægger det i databasen. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 50 kr for et ordinært medlemskab og tilsvarende procentvis stigning i de øvrige kontingentsatser. Et ordinært medlemskab vil herefter stige til 375 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Valg til bestyrelsen På valg blev følgende personer foreslået: Kai Stennicke, Lene Krull, Jill Holtum Rasmussen og Annelise Raahauge. Stemmefordelingen blev således, og de 3 førstnævnte blev valgt: Kai Stennicke 46 stemmer Lene Krull 45 stemmer Jill Holtum Rasmussen 31 stemmer Annelise Raahauge 23 stemmer Valg til suppleanter til bestyrelsen Annelise Raahauge og Malene Petersen blev valgt som suppleanter. Annelise blev 1. suppleant og Malene 2. suppleant. Valg til Revisor Peter Christensen blev valgt som revisor. Lene Jacobsen blev valgt som revisor suppleant. Valg til Lov- og responsaudvalget Inge-Dora Josefsen og Knud Rasmussen blev valgt til en to-årig periode. Margot Egeblad blev valgt som suppleant. Forslag 5 og 6 blev trukket. Forslag 7 vedr. ændring af regler for placering på TOP-20. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 8 vedr. ændring af ordlyden i BKs Love og regler vedr. pointlister. Ændringsforslaget blev en-stemmigt vedtaget. Kontingent Forslag 9 vedr. stigning i kontingent fremsat af den afgåede bestyrelse. Forslaget blev trukket til fordel for den siddende bestyrelses forslag om en kontingentstigning. Eventuelt Atibox Henning Egeblad redegjorde for den kommende generalforsamling i Atibox. Verdensudstillingen i Herning Henning Egeblad redegjorde for den kommende verdensudstilling i Herning og gjorde opmærksom på, at udstillingen kommer til at gennemføres efter 2008 udstillingsregler. Sponsorudstilling i Års Henriette Egeblad meddelte, at der netop var modtaget mail fra Gruppe Ålborg, der vil stå for denne udstil-ling. Fælles nordiske udstillingsregler Henning Egeblad og Lars Fisher fortalte, at der arbejdes på ensartede nordiske udstillingsregler. Man af-venter DKKs udspil. Ændringsforslag til DM BOXEREN 11

11 Da Ofelia gik til filmen Tekst & foto: Laila Fonzie Hartung Så i øjeblikket og til oktober måned køre der en film med vores Offi-Margrethe i Shanghai og der hænger flere plancher rundt om på verdenskonferencen. Sådan gik det til at vores Offi-Margrethe blev Verdenskendt. Udover at se godt ud træner vi lydighed og spor i Boxer- gruppe Årslev, vi kæmper for at komme til en begynderprøve, vi gør i hvert fald, hvad vi formår! Selvom det måske ikke bliver en brugsprøve foregår der masser af hunde-sport og social samvær i gruppen, med både andre hunde og hundefører. Jeg sidder og tænker på at jeg fik vores dejlige Boxer i april måned 2009, så vi har kun haft hende i et år, men hvilket år! Til dig Offi-Margrethe vil jeg sige tak for din måde at være på! Du er noget særligt og helt speciel. Knus fra din menneske familie Laila Fonzie Hartung Boxer gruppe Årslev Jeg er den heldige ejer af den sejeste boxer, Box Wina Ofelia von Nowack på knap 6 år. Til daglig kaldes hun Offi-Margrethe, hun er jo dronningen her i huset og har også privat Chauffør! Jeg blev kontaktet af en producer Marianne Albeck fra Fjernsynsforeningen. Hun havde fået til opgave at markedsføre Odense By som en grøn by og en Eventyr By i forbindelse med den store internationale klimakonference EXPO Klima og miljø som skulle foregå i april/maj måned i Shanghai Hun ville så bruge en person på cykel og 3 hunde en Gran Danios en Boxer og en Mops. Cyklen skulle illustrer grøn By og de 3 hunde skulle føre tankerne hen på H. C. Andersen eventyr Fyrtøjet. Derfor en Boxer, med øjne så store som tekopper! Marianne Albeck havde hørt at vores Offi- Margrethe havde både evne og temperament til denne opgave. Jeg sagde straks ja til opgave og vi aftalte at mødes i Eventyrhaven i Odense, så både hunde, hundeejer og filmfolkene kunne hilse på hinanden. Optagelserne foregik således at en kvindelig Cyklist kom cyklende med en lille hund i cykelkurven og på, hver side af hende travede de 2 store hunde. Optagelserne gik ud over al forventning, og der blev filmet en hel eftermiddag, hvor vejret var med os. 12 BOXEREN

12 BOXEREN 13

13 Opdrættertræf i Slagelse Tekst: Annette Tegewaldt Opdrættertræf i Slagelse Vi var en lille sluttet kreds på kun 25 personer, som den 21. november mødtes på Slagelse Vandrehjem til opdrættertræffet. Dagens emne var reproduktion, og foredragsholderen var Birgitte Schjøth, dyrlæge med speciale i reproduktion og indehaver af Canicold, som administrerer frossen sæd fra mange hunderacer. Desuden er hun selv opdrætter af racen Old English Sheepdog under kennelnavnet Danish Delight, dommer og medlem af DKK s Sundhedsudvalg. Så det var virkelig en kapacitet, vi havde fået til at komme, og vi glædede os til at høre, hvad hun kunne komme frem med. Jeg har selv haft fornøjelsen af Birgittes ekspertise, da min tæve Jelka i foråret 2009 skulle parres. Hun havde tidligere snydt mig med en split-løbetid, og det kostede en forgæves tur til Koblenz. Det ville jeg ikke risikere igen og fik derfor min dyrlæge til at tage progesteron-prøver, da hun igen gik i løbetid, så det nøjagtige parringstidspunkt kunne fastsættes. Han måtte imidlertid give op og henviste derfor til Birgitte, som i løbet af 2 uger og med en meget enkel metode fik styr på sagen. Glad var jeg, da hun efter at have analyseret en blodprøve ringede mig op på arbejdet og sagde, at så var det nu! Afsted og parre indenfor timer! Der kom 8 dejlige hvalpe ud af det. Forud for opdrættertræffet havde Birgitte bedt om en ønskeliste fra Avlsrådet med punkter, som vi gerne ville have behandlet, og ud fra dette havde hun sammensat et program. Hun erkendte selv, at netop boxeren ikke var en af de racer, som hun kendte mest til, men det skulle vise sig ikke at være noget problem. Emnet reproduktion er jo generelt for alle racer, og hun var ikke bleg for at spørge de fremmødte, som også rummede flere af de gamle og garvede opdrættere med mange års erfaring på bagen men som alligevel mente, at de kunne blive klogere på flere ting og derfor var mødt frem. Birgitte begyndte med det, som hun mente næsten var det vigtigste: Udvælgelse af avlsdyrene. Her skulle selve avlshundene vurderes med henblik på arvbarhed af de enkelte egenskaber, men også stamtavle, slægtninge og vigtigst af alt afkom skulle bedømmes. Dette fordi næsten alt er arveligt: temperament, størrelse, bygning, farve, frugtbarhed, genetiske sygdomme m.m. Infektiøse sygdomme er ikke arvelige, men tilbøjeligheden til at få dem kan være det p.g.a. mulige svagheder i immunsystemet. Tævens alder skal der naturligvis også tages hensyn til, da dette kan have stor betydning for frugtbarheden, fx falder frugtbarheden med 30% fra 1. til 5. kuld, ligesom der er større hvalpedødelighed, jo ældre tæven bliver. Birgitte stillede spørgsmålet til salen, om vi gennem årene havde været tilstrækkelig opmærksomme på, at fx frugtbarhed er arvelig. Det er derfor vigtigt at se på størrelsen af det kuld, som begge hundene kommer fra. Desuden skal man undgå linjeavl på/med hunde, som har problemer med at reproducere sig, men finde en partner, som har de gode egenskaber, som ens egen avlshund måske ikke har. Gennem ind- og linjeavl produceres hunde med mindre variation i genmaterialet, ligesom øget forekomst af sygdomme og svækkelse af immunsystemet kan forekomme. Følgen kan være nedsat frugtbarhed og øget frekvens af fysiske og psykiske abnormiteter. Desuden bør det overvejes, om forældredyrene er bærere af arvelige sygdomme, hvilket udmærket kan lade sig gøre hos tilsyneladende raske dyr. Her skal man se på: Hvor ofte optræder sygdommen? Optræder den blandt beslægtede hunde? Optræder den kun meget sjældent? Hos mere end 5% af hundene? Kender man arvegangen? Findes der sikre metoder til diagnosticering? Er disse metoder rimeligt tilgængelige? Hvor mange dyr kan vi tillade os at frasortere? De arvelige sygdomme, som normalt ses hos boxeren, kan fx være HD AD Kryptorchisme Hjerteproblemer Cancer Nedsat nyrefunktion Spondylose Allergier Den normale parring blev gennemgået, både hvad angår den fysiske og psykiske del. Birgitte havde været ude for en patient, som ikke ville lade sig parre normalt, og hundene kom derfor ind i klinikken, hvor det stadig ikke lykkedes, før ejeren af tæven blev sendt udenfor! Herefter gik alt som det skulle. Årsagen var ifølge Birgitte, at ejeren var en dominerende type, som havde overbeskyttet sin tæve men også en overdomineret han kan få problemer. 14 BOXEREN

14 Af årsager til fertilitetsproblemer nævnede Birgitte bl.a. infektioner, fysiske problemer (anatomi/ fedme), adfærd og genetiske, hormonelle og neurologiske problemer foruden fx cancer i æggestokkene. Disse ting skal selvfølgelig udelukkes, hvis man står med en problemhund, men det er vigtigt at bevare racens evne til selv at kunne parre sig på naturlig vis. En hjælp til at finde ud af eventuelle problemer er at føre dagbog over tævens løbetider, tidligere parringer og drægtigheder og sygdomme som fx infektioner, som kunne tyde på en abnorm bakteriel balance. Også tidlig fosterdød, som kan skyldes hormonelle fejl eller kromosomfejl, skal tages med i billedet. Kunstig parring blev også gennemgået. Det er udbredt brugt i mange racer, selv om hundene kan selv, og mange tæveejere foretager hjemmeinsemineringer, selv om det ikke er lovligt. Birgitte frarådede denne fremgangsmåde, da hunden kan blive skadet ved ukyndiges bruge af denne metode og der burde ikke være grund til det, hvis ellers hunden er sund og rask og egnet til avl. Det vigtigste ved en parring er at finde det rigtige tidspunkt, hvilket kan konstateres ved en måling af progesteronindholdet i blodet, men også de fysiske tegn blev gennemgået, herunder skedeslimhindens udseende i forbrunst, brunst og efterbrunst. Det bedste parringstidspunkt er 2-3 dage efter ægløsningen, nemlig på det tidspunkt hvor æggene er modnet og derved befrugtningsdygtige. Tæven vil så føde på ca. 61.dagen efter parringen, men hvis tæven er blevet parret lige omkring ægløsningen, vil hun føde på ca. 63.dagen. Hvis tæven ellers vil, kan en tidligere parring også føre til et godt resultat, da frisk sæd kan holde sig op til en uge i skeden. Progesteronindholdet i blodet vil herefter holde sig højt, men jævnt faldende, indtil timer før fødslen, hvor det falder hurtigt. Når tævens parringstidspunkt er blevet fastlagt, er der andre aspekter, som skal tages med i betragtning: Tæven er checket på kryds og tværs, men har man husket at undersøge, om hanhunden er frugtbar? Måske kan hundene ikke lide hinanden, eller der er forskel i størrelsen? Det er faktisk vigtigt, for en parring skal helst foregå på naturlig vis og være en fornøjelse for begge parter. Skal man rejse langt, skal man også tage hensyn til den stress, som man udsætter tæven for, samt de fremmede omgivelser. Begge hundene skal være sunde og raske, i god form og fodres med et lødigt foder ikke bare det nærmeste supermarkeds ugentlige tilbud. Ejernes træthed, manglende tid og stress i forbindelse med en længere rejse kan også påvirke hunden og dermed give problemer. Ca dage efter parring kan tæven scannes for hvalpe, og det kan nogenlunde fastslås, hvor mange hvalpe der er. Det er ikke muligt at tælle helt nøjagtigt, da der altid kan ligge nogle fostre oppe bagved og gemme sig. Birgitte sjussede min tæve til at have 6 hvalpe, og der var 8, men jeg var nu også ligeglad, bare der ikke var 12 eller kun én. Hun kunne også på dette tidspunkt se, at de var fine og store, og at der ikke længere var risiko for fx fosterdød. Vi talte her om ormekur, hvor hun ikke ubetinget anbefalede at give den, men hvis det skulle være, skulle den gives ca. 14 dage før forventet fødsel, og det måtte kun være Panacur. Alloe andre ormekure anbefales ikke til drægtige tæver. Tidlig fosterdød er ellers almindeligt (op til 15%) hos ellers sunde tæver. Årsagen kan være misdannede fostre, abnorm livmoderkage, dårlige forhold i livmodervæggen eller en herpesvirusinfektion. Eneste ydre tegn er måske et svagt blodigt eller brunt sekret fra skeden, fordi hvalpene bliver resorberet, dvs. optaget i moderens organisme. Hvis hunden er blevet uønsket drægtig, brugte man i gamle dage en abortsprøjte, som var et østrogen. Ofte medførte dette sterilitet, livmoderbetændelse eller andre problemer. I dag anvendes et syntetisk progesteronprodukt (Alizin eller Galastop), som ikke har disse bivirkninger, og avlshunden kan derfor bevares intakt. Alizin kan også anvendes til igangsættelse af en fødsel, fx hvor der kun er én hvalp og hvor fødslen derfor ikke går i gang. Birgitte gennemgik også symptomerne på livmoderbetændelse og viste scanningsbilleder på forskellige former. Til behandling af livmoderbetændelse anvendes et syntetisk progesteron (Alizin eller Galastop) i kombination med prostaglandin og antibiotika. Dog skal man ikke forsøge at behandle tæver over 5-6 år, men yngre tæver kan behandles med succes. Bedst resultat får man, hvis tæven parres i den næste løbetid efter behandlingen. De næste punkter, som blev gennemgået, var hormonelle forstyrrelser som fx nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, cyster i æggestokkene, splitløbetider som ikke fører til ægløsning, samt for kort tid mellem løbetiderne, hvor livmoderslimhinden ikke får tid til at regenerere. Hundenes adfærd, fx ved overbeskyttede tæver og overdominerede hanhunde, kan også føre til en mislykket parring, ligesom hundene BOXEREN 15

15 simpelthen kan have manglende kønsdrift, hvilket ligeledes kan være genetisk betinget. Temperamentsproblemer kan muligvis også være årsag til fertilitetsproblemer, da det har vist sig, at nervøse/aggressive hunde har et højere indhold af prolaktin i blodet. Prolaktin er et drægtighedshormon, hvis udskillelse styres af hypofysen, og det siger derfor sig selv, at udsving i dette hormon kan indvirke på kønsdriften. Flere anatomiske fejl kan være årsag til manglende fertilitet. Det kan hos hanhunden fx være fejludvikling af testikler, penis eller forhud og tilbageløb af sæd til urinblæren, og hos tæven mangelfuld udvikling af æggestokkene, æggelederne eller livmoderen samt polypper eller strengdannelse i skeden. Endelig kan hundene være hermafroditter, dvs. tvekønnede med anlæg til både hun- og hanlige kønsorganer. Herpesvirusinfektion er i dag et stort problem og er vidt udbredt i Europa. Det ses ved små blærer i kønsvejenes slimhinder, men kan også hænge sammen med kennelhostesyndromet og øjeninfektioner hos hvalpe og voksne hunde. Ved en herpesvirusinfektion kan der ske resorption af fostre, aborter, dødfødte hvalpe og hvalpedød indenfor de første ca. 14 dage. Herpes smitter gennem næse og mund, via kønsvejene og via moderkagen, dvs. tæven giver smitten videre til sine hvalpe. De nyfødte hvalpe dehydrerer, skriger, har gulgrøn diarre og tegn på kolik. De har også en meget lav legemstemperatur og er ude af stand til at regulere den, men da virus ikke kan vokse ved temperaturer over 36o, er en del af kuren at opvarme hvalpene ved at lægge dem varmt, fx på en varmedunk. Desuden skal hvalpene sondemades, og Birgitte viste hvordan. Fra salen blev der spurgt, om der ikke var stor risiko for at komme til at stikke slangen ned i luftrøret. Dertil svarede Birgitte, at det fandt man meget hurtigt ud af, når hvalpen skreg, så det skulle man ikke være bange for! Hvis tæven har det godt og ikke har haft veer for længe, og hvis fostrenes størrelse ser ud til at muliggøre en naturlig fødsel, skal man ikke umiddelbart overveje kejsersnit, men kan i stedet forsøge at give kalk, fx Calcium/Sandoz: 0,2 ml/ kg IV (langsomt!) eller 1-5 ml/hund SC eller opløste brusetabletter. Det sidste af eftermiddagen blev brugt til spørgsmål, som der var mange af, og Birgitte havde mange gode svar på det, vi gerne ville vide mere om også selv om det måske ikke handlede om reproduktion, men om fx hudproblemer, hårsækmider etc. Der var en fin ping-pong dialog i salen, og svarene blev givet med en god portion humor og rigtig fin respekt for hundene. Slagelse Vandrehjem serverede en meget lækker buffet med både varmt og koldt, og det var dejligt at få en snak med andre boxerfolk så til alle jer, som ikke deltog, kan vi kun sige, at I gik glip af en rigtig god dag, hvor alle hyggede sig og bestemt ikke gik dummere hjem. Vi har spekuleret over, om det relativt lille fremmøde skyldtes, at Birgitte Schjøth er indehaver af Canicold og at man derfor forventede en salgstale for denne virksomhed, men det var slet ikke tilfældet. Birgitte holdt sig til vores ønskede emner og svarede på alle de spørgsmål, som der var tid til at stille. Vi er allerede nu i gang med at planlægge Opdrættertræf 2010 og håber naturligvis på lidt større tilslutning, både fra de gamle og garvede og de nye opdrættere af vores dejlige boxere. Referent Annette Tegewaldt Avlsrådet Kejsersnit er efterhånden ret udbredt, og der kan være mange årsager. Nogle gange er kejsersnittet endda bestilt på forhånd, og det kan diskuteres, om det er etisk korrekt. Det er kendt, at visse racer som fx bulldogs, chow chow, skotsk terrier og corgies har vanskeligt ved at føde naturligt på grund af store hoveder eller store hvalpe i forhold til tæven, men også andre problemer kan indvirke: smal fødselsgang/ bækkenåbning, manglende veer og store eller forkert liggende fostre. Ved mistanke om et lurende kejsersnit kan hvalpenes hjertefrekvens måles ved en scanning, hvor >180 er normalt, betyder moderat til alvorlig fosterstress og <150 betyder omgående kejsersnit, så en sådan overvågning kan være en god indikation af, hvornår et kejsersnit er nødvendigt. 16 BOXEREN

16 Foto: Linda Heinsøe Chinoki s lobo & Mads Foto: Heidi Bach Jensen Spirgårdens Rubin (Bine) og Fie Foto: Familien Huus, Aalborg Von Ellinghaus Zoleil kaldet Molly, 9 år. BOXEREN 17

17 Brev fra en opdrætter og Tiger s historie Tekst: Kirsten Jensen Først vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg skriver dette som mangeårig opdrætter, ikke som medlem af avlsrådet! For mange år siden skrev jeg i bladet om min dejlige hanhund med middelsvær hjertefejl. Jeg deltog i hjerteprojektet på KVL med flere hunde, og dengang sagde mange: boxeren har IKKE hjerteproblemer. I dag er det helt naturligt at få sine avlsdyr hjerteundersøgt inden de går i avl. Nå, det jeg vil frem til: Når man som opdrætter oplever en 10 månder gammel hund dø i ulidelige kvaler af nyresvigt, griber man efter et halmstrå. Jeg havde været i mailkontakt med Alexandra (Eurozone Boxers), og hun fortalte mig om en DNA-test fra Canada, som kunne fortælle om ens hund var bærer af JRD (juvenil Renal Dysplasi). Jeg var straks på hjemmesiden for at læse om det og vandt en DNA-test ved at besvare nogle spørgsmål på sitet. Jeg modtog tre små børster, som jeg skulle tage spytprøver med og sende tilbage. Jeg testede Røssi og hun var gudskelov clear (ikke bærer). Siden er det gået slag i slag. Testen er nyudviklet fra Den fik patent i august DKK er imod den, da den ikke er valideret, og det ikke er en blodprøve, som tages af en dyrlæge med kontrol af chipnummer. At mange eksperter så siger, at en spyttest er lige så sikker. Hvad ved jeg, jeg er kun et almindeligt menneske. I Tyskland er man også meget imod denne test. Uvist af hvilken årsag. Jeg er glad for måske at have et redskab, der gør, at jeg med tiden kan avle mig væk fra netop JRD. Hvis nogen vil vide mere om sygdommen, læs på min hjemmeside. Finderen af genet, siger det nedarves dominant med ufuldstændig penetrans. Det betyder,at kun nogle få hunde bliver syge, selvom de bærer genet. Penetrans er 5%, så kun 5% af hunde, der bærer genet udvikler sygdommen. Til sammenligning udviklede 15% af vores hunde middelsvær og svær HD i 2008, og der er 10% chance for, at en kryptorchid han udvikler cancer i den testikel, som ligger i bughulen. For nuværende er ca hunde testet verden over, heraf ca. 180 boxere, og som det ser ud nu, er 60 % bærere med et eller to alleller af genet for JRD. Dvs. at ser vi på årgang 2009 med 208 hvalpe, har ca. 120 hunde genet og ca. 6 vil udvikle sygdommen. Og så er det, jeg kommer til Tiger, for han er én af dem. Nimba - hans mor er testet clear for JRD. Hans far -Fleck de Vrijstad blev testet ved parringen (man går selvfølgelig altid ud fra, at de dyr, man bruger er fri). Han viste sig at være carrier med en allel af genet. Jeg besluttede så at teste hvalpene. Når man parre en rød og en tigret (efter en rød og en tigret), eller en clear og en carrier, kommer der teoretisk 50% af hver, og det gjorde der. Timba er clear og Tiger er carrier. At han var en af de 5%, som udviklede sygdommen, havde jeg dog ikke drømt om. Men det skulle jo ramme én opdrætter, så hvorfor ikke mig. Der er efterfølgende kommet bemærkninger om at: Ja, der kan I se, Kirsten tester og alligevel får hun syge hunde. Og ja, verden er jo ikke sådan, at fordi vi undersøger og tester, så bliver vi fri. Som opdrætter starter man ikke med at fortælle, om alle de defekter, som måske udvikles. Man må så bare prøve at tage problemerne, som de kommer. Jeg ved ikke, nogle gange føler jeg, at jeg er den eneste opdrætter i landet med problemer, selv om guderne skal vide, at jeg bestemt gør hvad jeg kan, for at boxeren skal blive en sundere hund. Men det er lige før, jeg går over til kaniner eller marsvin. Så nu har I lidt mere at snakke om. De bedste boxerhilsener fra Kirsten Jensen, Kennel Bostobox 18 BOXEREN

18 I skrivende stund er der intet nyt, idet Atibox generalforsamling afholdes samtidig med at bladet udkommer. Forud er der fra ATIBOX udsendt en del forslag til behandling. Vigtigste forslag Fra Serbien: Atibox Agility Competition Nedsættelse af flere komitteer (udvalg) bl.a. avl, brugs, dommer, sundhed etc. Generalforsamling hvert år, dog kun valg til bestyrelse hvert 3. år. Fra Polen er der 11 forslag til konventionen, af forskellig art, og her er de vigtigste: Kun én klub fra hvert land, som bliver bekræftet af den nationale kennelklub. Formular udarbejdes. Kun ved nye medlemmer. Flere steder i konventionen tages beslutningen af enten Generalsekretær eller Præsident. Det bør ændres til hele Præsidiet (bestyrelsen) Opstillede kandidater, skal rekommanderes af egen national klub De delegerede skal være medlem af nationale klub Man er meget ivrig for at få 1 stemme pr. land. Det hænger sammen med at de er imod jo flere penge, des flere stemmer, hvilket hænger sammen med at alle er lige i Atibox, og at man ikke kan kontrollere rigtigheden af oplysninger. Afholdelse af uddannelse og informationsmøde hvert år i forbindelse med Atibox Udstilling Som det fremgår af ovennævnte, så er det vor mening at det virkelig ser ud til at man vil noget i Atibox. Hvad der kommer ud af generalforsamlingen, vil vi berette i de næste numre af Boxeren. Til orientering så er Konventionen det samme som Atibox love, og generalsekretæren er faktisk bare sekretær. Henning Egeblad BK s Atibox repræsentant BOXEREN 19

19 Forårstid er flåttid Tekst: Kim Rasmussen, Fagdyrlæge Nu nærmer foråret sig med raske skridt og livet blandt de nedfaldne blade fra efterårets storme som ligger i skovbunden, myldrer frem. For de fleste hundeejere som færdes i skove er det vigtigt at kende til den lille blodsugende parasit, som de fleste kender under navnet tæge, men som rettelig hedder en skovflåt. Flåter er ikke egentlige insekter, men derimod en slags mider som tilhører edderkoppefamilien. De har en meget specialiseret livscyklus, hvor de skal suge blod på flere forskellige dyr inden de bliver kønsmodne og kan begynde at lægge æg. Den typiske skovflåttype som vi møder i skoven, i parker eller vores haver bærer det fine latinske navn Ixodes ricinus og er nært beslægtet med de typer som findes hos bla. pindsvin, og små rovdyr. På verdensplan er skovflåter, næst efter moskitoer, de hyppigste overførere af smitsomme sygdomme til dyr og mennesker, og også i Danmark kan dette være et problem. Hos hunde og katte ses sygdom sjældent, men når det sker er der tale om sygdomme som i visse tilfælde kan være ganske alvorlige. Den flåtbårerne sygdom som der hyppigst diagnosticeres hos disse dyr er sygdom som skyldes infektion med den samme bakterie som også kan give alvorlige sygdomsproblemer hos mennesker, nemlig bakterien Borrelia. Skovflåterne kravler gerne op på græsstrå eller lignende og sider så der og venter indtil der kommer et dyr, eller et menneske, forbi. Når de så får muligheden for det, kravler de over på det dyr der tilfældigvis kommer forbi. Her kravler de hurtigt, og i al ubemærkethed ned gennem pelsen og hen på steder, hvor de finder temperaturen passende (ved hals, i lyske, i armhuler osv.). Når de har fundet et passende sted bider de med deres skarpe munddele fast i huden og begynder at suge blod. Som mange har erfaret er skovflåter som først har bidt sig fast, meget svære at fjerne. Symptomerne som hyppigst opstår hos hunde og katte er høj feber kombineret med halthed, som følge af varme, ømme led. Patienter med disse symptomer må altid mistænkes for borreliose og bør altid bringes til undersøgelse hos en dyrlæge, også selv om det ikke umiddelbart er observeret at hunden eller katten har haft skovflåter siddende på huden. Selv om skovflåter er mere eller mindre udbredt i hele landet, dog med nogen variation, er der meget forskel på risikoen for at blive smittet med Borrelia ved et flåt angreb. Udbredelsen af bakterien er endnu ikke komplet kortlagt, men ingen kan føle sig sikker. Sker det at man opdager en flåt på sit dyr (eller sig selv) må de små parasitter fjernes hurtigst muligt. Der findes mange huskeråd, men med en flåttang, som kan købes hos dyrlægen, på apoteket eller andre steder, fjerne flåten let. Flåten kan også fjernes forsigtigt med fingrene eller ved at smøre den ind i fedtstof eller andet (virker ved at tilstoppe åndekanaler som flåten kvæles) Ikke sjældent oplever vi at folk kommer til at fjerne skovflåten lidt for hårdhændet, så munddelene (og ikke hovedet) sidder tilbage i huden. Dette har sjældent nogen betydning, men da munddelene kan virkes som små fremmedlegemer ses af og til at der kan komme en lille betændelsreaktion på stedet. I de fleste tilfælde er det nok at rense området 2-3 gange dagligt med klorhexidin, men breder forandringerne sig eller bliver hunden eller katten øm på stedet bør dyrlægen konsulteres. Vi anser dog forebyggelse som en bedre ide. Der findes på markedet flere effektive midler som man kan behandles udsatte dyr med. Blandt disse midler er vi mest begejstrede for Frontline og Exspot, som også virker forebyggende på loppeangreb, men der findes også andre alternativer. Dette skyldes dels at munddele er meget stærke, dels at flåten, når den har bidt sig fast, udskiller en cementligende limstof som hæfter den til huden. Bærer skovflåten smitten i sig vil den efter ca. et døgns ophold på værtsdyret overføres til dette. Sidder flåten i mindre end et døgn er smitte risikoen meget lille. 20 BOXEREN

20 Foto: Martin Bergqvist Klabauterheims Faustino til træning med hjemmeværnet i skoven BOXEREN 21

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

AVLSARBEJDET FREMOVER

AVLSARBEJDET FREMOVER AVLSARBEJDET FREMOVER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest dk 6000 Kolding (45)61 66 83 03 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv.

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Kære tæveejer. Dansk Stabyhoun Klub vil gerne med denne lille vejledning - hjælpe

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier Dias 1 Præsentation Baggrund Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier June Lykke Thomsen, dyrlæge Metode Udvalgte resultater Boxer Engelsk Bull Terrier (EBT) Temperament/mental tilstand Betydning,

Læs mere

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C.

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt. 1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som dirigent.

Læs mere

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne?

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Formandsmøde 5. Januar 2013 Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Repræsentantskabet besluttede i januar 2012 følgende hovedpunkter: Udstillingskravet skal afskaffes for alle

Læs mere

Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen.

Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen. Stabyhoun Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen. Artikel 1 - Definitioner 1.1 DASK Dansk Stabyhoun Klub: den

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

HVALPEKØB. Lidt om avl

HVALPEKØB. Lidt om avl Friis Lara Lidt om avl Vil man begynde at opdrætte schæferhunde, er der nogle ting, som man bør være opmærksom på. Det er meget vigtigt at avle på en tæve, hvor sundheden er i orden. En avlstæve bør være

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer.

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer. Referat fra Racerepræsentantmøde 9/10-2016 Hotel Villa Gulle, Nyborg Referent: Dagsorden 1. Velkomst ved klubbens formand Referat Allan bød alle RR velkommen. Vi ville gerne have flere racer repræsenteret,

Læs mere

Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011

Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011 Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011 a. Valg af dirigent KK foreslået af raceledelsen og valgt med applaus. KK startede med at erklære årsmødet lovligt indkaldt. Konstaterede at der var 51 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling den 10 april 2005 i Slagelse.

Referat fra Generalforsamling den 10 april 2005 i Slagelse. Referat fra Generalforsamling den 10 april 2005 i Slagelse. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse. 5) Forelæggelse

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Velkommen til årets generalforsamling, og traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2016. Først stor tak til Peter, for at vi kan få lov at være her og også

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE April 2008 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul, HJ Frede

Læs mere

Der kommer nye opdrættere og schæferhundeejere til hvert år. Nogle vil gerne opdrætte Schæferhunde.

Der kommer nye opdrættere og schæferhundeejere til hvert år. Nogle vil gerne opdrætte Schæferhunde. FRIIS HETTA E.Friis Mikkelsen EL-VEJ 13, SEEST DK 6000 KOLDING TLF. (45) 75528303 email: efriism@stofanet.dk SCHÆFERHUNDEAVL For de nye. Der kommer nye opdrættere og schæferhundeejere til hvert år. Nogle

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens Hvad er HD? HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", d.v.s.

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Godkendt af bestyrelsen d. 1.11.2007 RETNINGSLINIER

Læs mere

RAS Skotsk Terrier Dansk Terrier Klub/Dansk Kennel Klub

RAS Skotsk Terrier Dansk Terrier Klub/Dansk Kennel Klub 2010 RAS Skotsk Terrier Race nummer 24 FCI Dansk Terrier Klub 23-10-2010 RAS Skotsk terrier..race nr 24 Indholdsfortegnelse: Historisk baggrund side 2 Sundhedsudvalget for Skotsk Terrier (SUS) side 2 Sundhed.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Kære kommende marsvineopdrætter Du har nu ansøgt om et opdrætternavn til din marsvineavl og vil om et par måneder kunne opkalde unger af eget opdræt

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2013. Dato: 05-02-2013. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 1-2013. Dato: 05-02-2013. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2013 Dato: 05-02-2013 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen SL Fraværende:

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn Cocker spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af (navn og dato) Helle Dan Pålsson 12.september

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00:

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00: Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 Søndag d. 19. oktober 2014 kl. 09.00-16.00 Møde med Sundhedsudvalget kl. 10.00-12.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

BOXEREN 2. Generalforsamling Artikler & billeder Ny bestyrelse. Medlemsblad for Boxer-klubben April 2010 BOXEREN 1

BOXEREN 2. Generalforsamling Artikler & billeder Ny bestyrelse. Medlemsblad for Boxer-klubben April 2010 BOXEREN 1 BOXEREN 2 Medlemsblad for Boxer-klubben April 2010 Generalforsamling Artikler & billeder Ny bestyrelse BOXEREN 1 2 BOXEREN Boxer-gruppe Aabenraa 25 års Jubilæum 1985-2010 Der er diplomer og erindringsgaver

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet Hvad er egentlig fejl ved indavl Per-Erik Sundgren har skrevet nedenstående artikel. Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Til stede: Susanne Forsberg Fagerberg, Marianne Christensen, Herdis Aagaard Petersen, Michael Nielsen, Janni Ysbæk-Nielsen, Ole Brydegaard Pedersen, Lisbeth

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Dansk Hvid Schæferhundeklub beretning for foreningsåret 1/1 til 31/12 2011

Dansk Hvid Schæferhundeklub beretning for foreningsåret 1/1 til 31/12 2011 Dansk Hvid Schæferhundeklub beretning for foreningsåret 1/1 til 31/12 2011 Du sidder nu med den 9 beretning for DHSK, hvor vi har skrevet om hvad der er foregået i 2011 samt tanker om det kommende års

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2014 i Langhårsklubben Fredag den 3. januar 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Just Mikkelsen, JM Niels Grønbæk, NG Jens Jensen, JJ Jørgen Larsen, JL Leif

Læs mere