BOXEREN 3. Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 BOXEREN 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXEREN 3. Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 BOXEREN 1"

Transkript

1 BOXEREN 3 Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer BOXEREN 1

2 Hej alle sammen : Kunne i tænke jer at være med i dyrenes dag i Slagelse d. 27 Juni 2010 fra kl. 10,00 til kl. 16,00 jeg her fra gruppe 10 vil sponsorere et telt så vi kan sidde samlet med vores hunde Og hygge der vil være mulighed for forplejning til meget rimelige priser for deltager det kunne være dejligt om vi kunne mønstre en god flok boxere evt. hvis der er nogle som har hvalpe ville dette dejligt. Hilsen Ole Frederiksen Gruppe 10 2 BOXEREN

3 BOXEREN Udgivet af BOXER-KLUBBEN - Specialklub under DKK 1.juni årgang/nr.3 Oplag: ca. 850 BOXEREN udkommer den 1. i lige måneder. Stof skal være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden før bladets udgivelse. Ønskes indsendt materiale retur, skal frankeret svarkuvert vedlægges. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der indsendes uopfordret. Signerede artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis Boxerklubbens. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted med tydelig kildeangivelse. Lederen I skrivende stund har vi som ny bestyrelse godt og vel 2 måneder på bagen, samt en netop overstået ordinær generalforsamling hvor vi modtog de tilstedeværende medlemmers fulde opbakning til at fortsætte det arbejde for Boxer-klubben som vi er kommet så godt i gang med. Og mange tak for det. Det er altid en omfattende proces at skifte bestyrelse, der er overdragelsesforretning med en masse praktiske ting vedrørende økonomi, fuldmagter, adresseændringer både på post- og websiden samt mange andre småting. Med andre ord der er mange små og store ting der skal være i orden før man overhovedet kan gå i gang med at drive bestyrelse. Heldigvis forekommer langt hovedparten af medlemmerne at være tålmodige mennesker, omend nogle få har forventet at vi var på fra dag et. Redaktion Rikke Christensen, Øllebøllevej 27, 4894 Øster Ulslev. Tlf.: Ansv. redaktør: Boxer-klubbens formand Annoncer Medlemmer 1/1 side 4-farve kr. 500,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25 Ikke medlemmer / kommercielle 1/1 side 4-farve kr ,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50 Alle priser er inkl. moms. Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal annoncer være betalt ved deadline, forud for optagelse. Færdige annoncer skal leveres som PDF fil. Forside: Spirgårdens Rose Foto & ejer: Ellen & Bjarne Jakobsen BOXEREN 3

4 LEDER I skrivende stund har vi som ny bestyrelse godt og vel 2 måneder på bagen, samt en netop overstået ordinær generalforsamling hvor vi modtog de tilstedeværende medlemmers fulde opbakning til at fortsætte det arbejde for Boxerklubben som vi er kommet så godt i gang med. Og mange tak for det. Det er altid en omfattende proces at skifte bestyrelse, der er overdragelsesforretning med en masse praktiske ting vedrørende økonomi, fuldmagter, adresseændringer både på post- og websiden samt mange andre småting. Med andre ord der er mange små og store ting der skal være i orden før man overhovedet kan gå i gang med at drive bestyrelse. Heldigvis forekommer langt hovedparten af medlemmerne at være tålmodige mennesker, omend nogle få har forventet at vi var på fra dag et. Men det er vi NU altså på, for Boxer-klubben og også godt i gang med både forefaldende opgaver og et perspektiv for fremtiden. Vi ser Boxerklubben som medlemmernes forening - ikke kun de fås, men alle medlemmers forening, og den der forener os i vores store fælles passion - nemlig boxeren. En passion og hunderace vi skal værne om på områder som sundhed, opdræt, udstilling og brugshundesport i grupperne og til prøver. Områder der kræver værktøjer der kan bidrage til vedligeholdelse, udvikling og uddannelse, så vi både i nutid og fremtid varetager boxerracens bedste interesser. Værktøjerne er de menneskelige ressourcer, herunder den entusiasme, indsigt, uddannelse, kommunikation/formidling, samarbejde, praktiske indsats og m.m.m som aktive medlemmer til stadighed bidrager med i en dynamisk proces, og som udgør selve livsnerven i Boxer-klubben. Fremtiden rummer også en virkelighed der byder på øgede krav til medlemmerne og til vores avlsarbejde med boxerracen. Tiden er inde til ikke bare at tale om sundhedsprofiler, men også at gøre noget mere aktivt, at forpligte sig i sit avlsarbejde. Men krav bør afdramatiseres via forudgående information og formidling. At vi står overfor en fremtid hvor både hvalpekøbere og samfund vil påberåbe sig dokumentation for flere og flere sundhedsparametre er rimeligt sikkert, og en udvikling vi SKAL kunne imødekomme. Men det kan vi også, idet vi er godt rustet. Noget af det der virkelig udgør Boxer-klubbens rygrad er nemlig vores råd og udvalg, som i modsætning til selve bestyrelsen har muligheden for at arbejde meget fokuseret på hver deres detailområde. Den specialviden som råd og udvalg på denne måde får oparbejdet er af stor betydning for bestyrelsen, som således får kompetent sparring på særområder, og samlet set bidrager til dynamikken og udviklingen i Boxer-klubben. Vi kommer ikke udenom at der jo står mennesker bag alt, også i Boxer-klubben - der er medlemmerne, bestyrelsen og de nævnte råd og udvalg. Vi er en blandet flok af mennesker med forskellige holdninger, interesser og tilgang til klubben. Der er de nye medlemmer der forsøger at finde fodfæste med deres første bandit af en boxer, og måske er lidt famlende i forhold til klubben. Der er de mere erfarne med en, to eller flere boxere, der er også de virkelig erfaringsramte der har været en del af Boxerklubben i halve eller hele menneskealdre. Der er er også dem der er vokset op i en boxerhundekurv og på den måde fået klubben ind under huden. Der er entusiaster indenfor udstilling, opdræt, brugshundearbejde ja nogle foretrækker det ene, andre det andet, og nogle rummer det hele. Nogle familier foretrækker at deres boxer bare er et elsket familiemedlem, som måske kommer på en udstilling eller to, og bare skal lære lidt lydighed til husbehov. På trods af medlemmernes forskellighed har vi en vigtig ting til fælles nemlig kærligheden til boxeren. Og det er jo ikke noget dårligt udgangspunkt. Det at gøre en indsats i Boxer-klubbens bestyrelse, råd og udvalg eller ude i grupperne, udgør et spændende fritidsliv for den enkelte, men fritidsaspektet er også samtidig foreningslivets største svaghed, da arbejde, familieforhold og andet kan gøre at ellers engagerede medlemmer indimellem i utide og med god grund må frasige sig en tillidspost i råd eller udvalg. I disse situationer skal vi i bestyrelsen ud og finde nye interesserede råds/udvalgsmedlemmer som bedst muligt sikrer at råd/udvalg kan køre videre uden for meget opbremsning. I sådan en situation viser historien at man ofte har valgt at mobilisere nye rådsudvalgsmedlemmer blandt de mest markante medlemmer eller dem der kender nogen de finder egnede altså en form for inderkredsrekruttering. Denne form for rekruttering behøver ikke at være dårlig eller forkert, men kan dog forekomme en smule indavlet, skønt motivet i situationen har været hensynet til klubben. Hvad er det så vi har i tankerne med al denne snak om passion, om værktøjer, menneskelige 4 BOXEREN

5 ressourcer m.m. Udover det der allerede bare fungerer har vi tanker om hvordan vi bedst muligt fremover sikrer, at vi virkelig får mobiliseret alle gode interesserede og engagerede kræfter når der er behov for det. En interesse- og ressourcebank er en spændende mulighed. Vel at mærke en bank der har noget på kontoen. Dvs. vi skal på jagt efter engagerede og interesserede boxerentusiaster der kunne tænke sig på et tidspunkt at tage en tjans for klubben. Det være sig i råd/udvalg, udstillingsarbejde, f.eks. ringsekretær/assistent m.m. Denne interesse- og ressourcebank vil give mulighed for en bred rekruttering, da vi vil lægge op til at I medlemmer tilmelder jer banken med en kortfattet motivations-/ressourceprofil. Det vil være rigtig fint at nævne særinteresser/ spidskompetencer både alment, f.eks sprog og på hundeområdet. Denne tilmelding garanterer ikke umiddelbart nogen råds- eller udvalgspost, men vi vil i bestyrelsen få mulighed for en mere langsigtet planlægning samt en bredere ressourceudnyttelse. Denne bank vil også være velkommen for medlemmer der leger med drømmen om dommergerning både på eksteriør og brugshundeområdet. Med andre ord en sådan bank vil hvis den fanger medlemmernes interesse blive af stor værdi for klubben samtidig med at den sikrer kortest mulige vej til mobilisering/ressourceudnyttelse. Medlemmer der tænder på ideen om en interesse- og ressourcebank kan henvende sig til BK s sekretær. Al henvendelse vil blive håndteret fortroligt - og kan til enhver tid trækkes tilbage. sommer ønskes af Boxerklubbens bestyrelse God Foto: Heidi Bach Jensen Spirgårdens Rubin BOXEREN 5

6 Nyt fra bestyrelsen Mange opgaver I den korte tid vi som ny bestyrelsen har været ved roret, har vi haft mange bolde i luften. Flere har vi kastet højt op - nogle har skiftet hænder, fået mere fart på - ja vores boldleg har til tider et livligt omfang, hvor vi for nu at blive i metaforernes boldverden, både jonglerer og spiller pingpong og i den grad udfordrer hinanden, i en dynamisk proces med livligt modspil. Men som der blev sagt på den ekstraordinære generalforsamling, så blev Rom ikke bygget på én dag. Vi er os samtidig bevidste at man ikke skal kaste flere bolde op end vi kan nå at gribe. Men vi tror på at vi er ved at have fat i en del med substans, så vi har noget at tage fat på i den kommende tid. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til vores ambition om et højt informationsniveau overfor medlemmerne. Rettelse til referat af ekstraordinær generalforsamling. Som meddelt på hjemmesiden, havde der indsneget sig en lille fejl i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling. I Boxeren nr. 2, side 6 var angivet at Annelise Raahauge opnåede 26 stemmer. Dette var forkert og skulle rettelig være 46 stemmer. Dette er afstemt med både referent og dirigent. Hjemmesiden Er noget af det der kommer til at tage tid. Vi har planer om at stramme op på oplysningerne på avlsdatabasen, således at oplysningerne er opdaterede og ikke indeholder forældede billeder a f hunde - f.eks et hvalpebillede af en nu voksen hund. Der vil også ske en ensretning af indtastede oplysninger. Denne renovering af avlsdatabasen, kommer til at strække sig over lang tid. Vi vil tilstræbe at det bliver til så lidt gene for brugerne, som overhovedet muligt. Avlsrådet pusler med tanken om at indføre elektroniske parringskort, men det kommer der også mere om senere. Bestyrelsen har tilknyttet Jan Anderschou som konsulent på hjemmesiden. Dette ser vi som en naturlig følge af, at Jan er den der har den største ekspertise på hjemmesiden. På trods af en livlig debat om netop dette emne på den ekstraordinære generalforsamling i marts, så har bestyrelsen fuld tiltro til at vi har gang i et frugtbart samarbejde, og vi ser ingen risici i forhold til BK s hjemmeside. Tværtimod har Jan Anderschou i sin tid stået bag opbygningen af hjemmesiden og lagt rigtig mange timer i dette værk. Boxer-klubbens hjemmeside er unik på mange områder. Den har en stor brugerflade, fordi der er så mange faciliteter i den, som uden at vi tænker over det, hænger sammen i én flot og brugervenlig enhed. Pokaler Vi er fra Udstillingsudvalget blevet orienteret om, at flere af de pokaler der er i brug i klubben, det være sig til udstilling, brugsarbejde eller andet, er ved at være så fyldt med graveringer og plader, at det kniber alvorligt med pladsen. Vi vil derfor i løbet af året tage kontakt til giverne, for at finde en løsning. Kørselsgodtgørelse Det er besluttet at alle råd, udvalg og bestyrelsen honoreres med kr. 2,50,- pr. km. Det samme gælder figurant til avlskåring, sporlægger, prøveleder og figurant til DM og Spor-DM og BHR og inviterede figuranter i forbindelse med C-Camp og figurantmønstring. Eksteriørdommere, brugshundedommere samt mentalbeskrivere honoreres med DKK s officielle takst p.t. kr 3,56, når de er inviteret i officielt ærinde. Til prøver i grupperne, er det den enkelte gruppe, der forhandler med dommer, prøveleder, sporlægger og figurant. Ligeledes aftaler grupper der afholder udstilling kørselsgodtgørelse med dommere og ringpersonale. Denne beslutning afløser tidligere bestyrelses beslutning om at alle skulle honoreres med DKK s højeste takst. Verdensudstillingen Denne udstilling løber af stabelen i slutningen af juni måned. Dansk Kennel Klub har besluttet i forbindelse med denne særskilte udstilling ikke at give skriftlige kritikker, men også at anvende et andet bedømmelsessystem. Man har valgt at anvende bedømmelsessystemet fra Dette betyder i praksis at der ikke er en konkurrence i bedste han og bedste tæveklasse BHK og BTK. Dette vil gribe forstyrrende ind i beregningen af vores TOP-20. Bestyrelsen har derfor besluttet at for denne og kun denne ene udstilling gælder pointsystemet for TOP-20, som i D.v.s. at der ikke gives placeringspoint i BHK og BTK. Vi har valgt denne løsning af hensyn de medlemmer og deres hunde der allerede har tilmeldt sig Verdensudstillingen. Vi håber på forståelse for denne beslutning. Denne beregningsmetode er i sin enkelhed en forudsætning for at denne udstilling kan medtages i TOP-20. Omkonstituering Bestyrelsen valgte kort efter offentliggørelse i Boxeren # 1, at omkonstituere sig, således at 6 BOXEREN

7 Kai Stennicke blev ansvarlig kasserer og Jill Holtum Rasmussen blev menigt medlem. Samtidig har bestyrelsen indgået aftale med Jørgen Paaske, som forretningsfører. Dvs at Jørgen Paaske foretager al bogføring og forestår klubbens regnskab. Ligeledes ligger medlemsadministrationen også i Jørgens hænder. Alt dette sker naturligvis med reference til klubbens kasserer og bestyrelse. Årsnåle og jubilæer Vi er ved få genbestilt ny beholdning af årsnåle, således at alle de medlemmer der mangler at få disse, vil modtage dem, så snart vi har dem i hus. Dette gælder også opdatering af glemte nåle- og årsjubilæer der ikke har været nævnt i Boxeren. Gebyrer på udstillinger og avlskåringer Der har desværre været lidt disharmoni vedrørende gebyrerne til udstillingerne og avlskåringerne, alt efter om man så dem på hjemmesiden eller i bladet. Dette er nu rettet. Årsagen var at der ikke var indgået besked til webmaster om de nye gebyrer. OBS - PARRINGSKORT - DEADLINE Vi vil hermed understrege overfor alle opdrættere at man som medlem af BOXER-KLUBBEN er forpligtet til at meddele AVLSRÅDET oplysninger om parring, efterfølgende fødsel samt forekomst af fejl og mangler samt antal stambogsførte hvalpe. Det drejer sig om parringskort A, B og C. Det er ofte B og C kort det kniber med. HUSK kortene skal sendes ind også selv om tæven viser sig at være tom. Misligholdelse af denne forpligtelse kan medføre at medlemmet udelukkes fra benyttelse af parrings- og hvalpelisten i minimum 6 måneder, og i grovere tilfælde op til 2 år. Foto: Ellen & Bjarne Jakobsen Claudia får kys af Rose på 4 måneder Sidste nyt fra Ordinær generalforsamling. Claus Jacobsen blev hædret med Boxerklubbens fortjenstnål i Guld for sit Verdensmesterskab i ATIBOX Spor-VM i Udførligt referat fra generalforsamlingen findes andet steds i bladet. BOXEREN 7

8 Generalforsamlingen - maj 2010 Foto: Henning Egeblad BOXEREN 9

9 Beslutningsreferat af generalforsamling i Boxer-klubben Lørdag den 8. maj 2010 i Erritsø-hallen, Fredericia. Beslutningsreferat af generalforsamling i Boxerklubben Lørdag den 8. maj 2010 i Erritsø-hallen, Fredericia. Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægterne. Erling Olsen, DKK blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-kaldt. Der var 56 stemmeberettigende, heraf 7 ved fuldmagt. Beretningen Der var ingen spørgsmål til beretningen, der blev enstemmigt vedtaget. Regnskabet Der var følgende spørgsmål til regnskabet for 2009: Der mangler noter til regnskabet, hvor udspecificerede regnskab for de enkelte udvalg er anført. BHR står med omkostning til medaljer. Der mangler angivelse af, hvordan omkostningerne er for-delt til de øvrige udvalg. Der mangler præcisering af varelager. Kai Stennicke gjorde opmærksom på, at der var indkommet bilag efter regnskabsårets afslutning i størrel-sesorden kr. Beløbet vil fremgå i regnskabet 2010 som justeringer. De manglede udspecificeringer har ingen betydning for det samlede regnskab, hvorfor regnskabet kunne godkendes. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget og bestyrelsen meddelt decharge. Indkomne forslag Tidligere år har indkomne forslag ikke været behandlet konsekvent udfra om der har været tale om æn-dringsforslag til love og regler eller ændringsforslag til bilag til love og regler. Bestyrelsen blev opfordret til en gennemgående revidering af love, regler og bilag, så der ikke fremover vil herske tvivl om behandlingen af ændringsforslag. Dirigenten opfordrede til, at bestyrelsen kontaktede en jurist, evt. DKKs jurist til at gennemgå lovene. Forslag 1 vedr. ændringsforslag til Gældende regler for Boxerklubbens Parrings- og Hvalpeliste vedr. spondylosefotografering fremsat af Gert Popp, Susanne Lund-Jensen, Torben Holt, Kurt Bylov, Jytte Bylov og Malene Petersen. Forslaget frembragte en del debat, og forslaget blev omformuleret således: Forslag 1 ændret: A: Danskejede tæver der er undersøgt for unghundespondylose med aflæsning hos BK München, når de er mellem 12 og 28 måneder, kan optages på hvalpe/parringslisten med max. 1 parring før de er 28 mdr. B: Danskejede tæver skal være undersøgt for spondylose tidligst når de er fyldt 24 mdr. med aflæsning hos BK München, for at blive optaget på hvalpe/parringslisten. C: Danskejede hanner skal være undersøgt for spondylose tidligst når de er fyldt 24 mdr. med aflæsning hos BK München, for at blive optaget på hvalpe/parringslisten. Forslaget blev forkastet med 42 stemmer imod, 13 stemmer for og 1 undlod at stemme. Forslag 2 vedr. ændringsforslag til Gældende regler for Boxerklubbens Parrings- og Hvalpeliste vedr. spondylosefotografering fremsat af avlsrådet blev fremlagt i følgende ændrede form: Forslag 2 ændret: For at komme på BK s parrings-/hvalpeliste, skal danskejede boxere avlskåret efter den 17. maj 2009 have fået foretaget spondyloserøntgen, samt skal kunne dokumentere at billederne er afsendt til BK München. Hunden kan tidligst fotograferes når den er fyldt 2 år. Blanketten (Spondylosebefund), som skal udfyldes af dyrlægen og sendes sammen med billedet til BK München, skal rekvireres hos Avlsrådet, som herefter skriver stambogsnummer ned på den hund, som blanketten rekvireres til. Når ejer får svar fra Tyskland, sendes en kopi til Avlsrådet, som herefter lægger det i databasen. Udenlandske hanhunde skal være avlsgodkendt i hjemlandet og efter hjemlandets regler, dvs. hvis hjem-landet ikke kræver spondylosefotografering, er manglende spondylosefotografering ingen hindring for op-tagelse på hvalpelisten. Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer 10 BOXEREN

10 for, 4 stemmer imod og 2 blanke stemmer. Forslag 3 vedr. ændringsforslag til Gældende regler for Boxerklubbens Parrings- og Hvalpeliste vedr. hjerteundersøgelse fremsat af Gert Popp, Susanne Lund-Jensen, Torben Holt, Kurt Bylov, Jytte Bylov og Malene Petersen. Forslaget blev trukket under forudsætning af, at forslag 4 blev omformuleret. Forslag 4 vedr. ændringsforslag til Gældende regler for Boxerklubbens Parrings- og Hvalpeliste vedr. hjerteundersøgelse fremsat af avlsrådet blev fremlagt i følgende ændrede form: Forslag 4 ændret: For at komme på BK s parrings-/hvalpeliste skal danskejede boxere avlskåret efter den 8. maj 2010 være hjerteundersøgt for AS/PS (Aortastenose og Pulmonalstenose). Hunden kan tidligst undersøges, når den er fyldt 1 år, enten af Ekkogruppen i Danmark eller af hjertespe-cialisterne fra Cardiologiegruppen i Tyskland. Liste over Ekkogruppen og de tyske specialister kan rekvireres hos Avlsrådet eller ses på hjemmesiden. Den tyske formular (Befundbogen Hertzuntersuchung) som skal bruges, skal rekvireres hos Avlsrådet, som herefter skriver stambogsnummer ned på den hund, som blanketten rekvireres til. Når ejer får svaret sendes en kopi til Avslrådet, som herefter lægger det i databasen. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 50 kr for et ordinært medlemskab og tilsvarende procentvis stigning i de øvrige kontingentsatser. Et ordinært medlemskab vil herefter stige til 375 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Valg til bestyrelsen På valg blev følgende personer foreslået: Kai Stennicke, Lene Krull, Jill Holtum Rasmussen og Annelise Raahauge. Stemmefordelingen blev således, og de 3 førstnævnte blev valgt: Kai Stennicke 46 stemmer Lene Krull 45 stemmer Jill Holtum Rasmussen 31 stemmer Annelise Raahauge 23 stemmer Valg til suppleanter til bestyrelsen Annelise Raahauge og Malene Petersen blev valgt som suppleanter. Annelise blev 1. suppleant og Malene 2. suppleant. Valg til Revisor Peter Christensen blev valgt som revisor. Lene Jacobsen blev valgt som revisor suppleant. Valg til Lov- og responsaudvalget Inge-Dora Josefsen og Knud Rasmussen blev valgt til en to-årig periode. Margot Egeblad blev valgt som suppleant. Forslag 5 og 6 blev trukket. Forslag 7 vedr. ændring af regler for placering på TOP-20. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 8 vedr. ændring af ordlyden i BKs Love og regler vedr. pointlister. Ændringsforslaget blev en-stemmigt vedtaget. Kontingent Forslag 9 vedr. stigning i kontingent fremsat af den afgåede bestyrelse. Forslaget blev trukket til fordel for den siddende bestyrelses forslag om en kontingentstigning. Eventuelt Atibox Henning Egeblad redegjorde for den kommende generalforsamling i Atibox. Verdensudstillingen i Herning Henning Egeblad redegjorde for den kommende verdensudstilling i Herning og gjorde opmærksom på, at udstillingen kommer til at gennemføres efter 2008 udstillingsregler. Sponsorudstilling i Års Henriette Egeblad meddelte, at der netop var modtaget mail fra Gruppe Ålborg, der vil stå for denne udstil-ling. Fælles nordiske udstillingsregler Henning Egeblad og Lars Fisher fortalte, at der arbejdes på ensartede nordiske udstillingsregler. Man af-venter DKKs udspil. Ændringsforslag til DM BOXEREN 11

11 Da Ofelia gik til filmen Tekst & foto: Laila Fonzie Hartung Så i øjeblikket og til oktober måned køre der en film med vores Offi-Margrethe i Shanghai og der hænger flere plancher rundt om på verdenskonferencen. Sådan gik det til at vores Offi-Margrethe blev Verdenskendt. Udover at se godt ud træner vi lydighed og spor i Boxer- gruppe Årslev, vi kæmper for at komme til en begynderprøve, vi gør i hvert fald, hvad vi formår! Selvom det måske ikke bliver en brugsprøve foregår der masser af hunde-sport og social samvær i gruppen, med både andre hunde og hundefører. Jeg sidder og tænker på at jeg fik vores dejlige Boxer i april måned 2009, så vi har kun haft hende i et år, men hvilket år! Til dig Offi-Margrethe vil jeg sige tak for din måde at være på! Du er noget særligt og helt speciel. Knus fra din menneske familie Laila Fonzie Hartung Boxer gruppe Årslev Jeg er den heldige ejer af den sejeste boxer, Box Wina Ofelia von Nowack på knap 6 år. Til daglig kaldes hun Offi-Margrethe, hun er jo dronningen her i huset og har også privat Chauffør! Jeg blev kontaktet af en producer Marianne Albeck fra Fjernsynsforeningen. Hun havde fået til opgave at markedsføre Odense By som en grøn by og en Eventyr By i forbindelse med den store internationale klimakonference EXPO Klima og miljø som skulle foregå i april/maj måned i Shanghai Hun ville så bruge en person på cykel og 3 hunde en Gran Danios en Boxer og en Mops. Cyklen skulle illustrer grøn By og de 3 hunde skulle føre tankerne hen på H. C. Andersen eventyr Fyrtøjet. Derfor en Boxer, med øjne så store som tekopper! Marianne Albeck havde hørt at vores Offi- Margrethe havde både evne og temperament til denne opgave. Jeg sagde straks ja til opgave og vi aftalte at mødes i Eventyrhaven i Odense, så både hunde, hundeejer og filmfolkene kunne hilse på hinanden. Optagelserne foregik således at en kvindelig Cyklist kom cyklende med en lille hund i cykelkurven og på, hver side af hende travede de 2 store hunde. Optagelserne gik ud over al forventning, og der blev filmet en hel eftermiddag, hvor vejret var med os. 12 BOXEREN

12 BOXEREN 13

13 Opdrættertræf i Slagelse Tekst: Annette Tegewaldt Opdrættertræf i Slagelse Vi var en lille sluttet kreds på kun 25 personer, som den 21. november mødtes på Slagelse Vandrehjem til opdrættertræffet. Dagens emne var reproduktion, og foredragsholderen var Birgitte Schjøth, dyrlæge med speciale i reproduktion og indehaver af Canicold, som administrerer frossen sæd fra mange hunderacer. Desuden er hun selv opdrætter af racen Old English Sheepdog under kennelnavnet Danish Delight, dommer og medlem af DKK s Sundhedsudvalg. Så det var virkelig en kapacitet, vi havde fået til at komme, og vi glædede os til at høre, hvad hun kunne komme frem med. Jeg har selv haft fornøjelsen af Birgittes ekspertise, da min tæve Jelka i foråret 2009 skulle parres. Hun havde tidligere snydt mig med en split-løbetid, og det kostede en forgæves tur til Koblenz. Det ville jeg ikke risikere igen og fik derfor min dyrlæge til at tage progesteron-prøver, da hun igen gik i løbetid, så det nøjagtige parringstidspunkt kunne fastsættes. Han måtte imidlertid give op og henviste derfor til Birgitte, som i løbet af 2 uger og med en meget enkel metode fik styr på sagen. Glad var jeg, da hun efter at have analyseret en blodprøve ringede mig op på arbejdet og sagde, at så var det nu! Afsted og parre indenfor timer! Der kom 8 dejlige hvalpe ud af det. Forud for opdrættertræffet havde Birgitte bedt om en ønskeliste fra Avlsrådet med punkter, som vi gerne ville have behandlet, og ud fra dette havde hun sammensat et program. Hun erkendte selv, at netop boxeren ikke var en af de racer, som hun kendte mest til, men det skulle vise sig ikke at være noget problem. Emnet reproduktion er jo generelt for alle racer, og hun var ikke bleg for at spørge de fremmødte, som også rummede flere af de gamle og garvede opdrættere med mange års erfaring på bagen men som alligevel mente, at de kunne blive klogere på flere ting og derfor var mødt frem. Birgitte begyndte med det, som hun mente næsten var det vigtigste: Udvælgelse af avlsdyrene. Her skulle selve avlshundene vurderes med henblik på arvbarhed af de enkelte egenskaber, men også stamtavle, slægtninge og vigtigst af alt afkom skulle bedømmes. Dette fordi næsten alt er arveligt: temperament, størrelse, bygning, farve, frugtbarhed, genetiske sygdomme m.m. Infektiøse sygdomme er ikke arvelige, men tilbøjeligheden til at få dem kan være det p.g.a. mulige svagheder i immunsystemet. Tævens alder skal der naturligvis også tages hensyn til, da dette kan have stor betydning for frugtbarheden, fx falder frugtbarheden med 30% fra 1. til 5. kuld, ligesom der er større hvalpedødelighed, jo ældre tæven bliver. Birgitte stillede spørgsmålet til salen, om vi gennem årene havde været tilstrækkelig opmærksomme på, at fx frugtbarhed er arvelig. Det er derfor vigtigt at se på størrelsen af det kuld, som begge hundene kommer fra. Desuden skal man undgå linjeavl på/med hunde, som har problemer med at reproducere sig, men finde en partner, som har de gode egenskaber, som ens egen avlshund måske ikke har. Gennem ind- og linjeavl produceres hunde med mindre variation i genmaterialet, ligesom øget forekomst af sygdomme og svækkelse af immunsystemet kan forekomme. Følgen kan være nedsat frugtbarhed og øget frekvens af fysiske og psykiske abnormiteter. Desuden bør det overvejes, om forældredyrene er bærere af arvelige sygdomme, hvilket udmærket kan lade sig gøre hos tilsyneladende raske dyr. Her skal man se på: Hvor ofte optræder sygdommen? Optræder den blandt beslægtede hunde? Optræder den kun meget sjældent? Hos mere end 5% af hundene? Kender man arvegangen? Findes der sikre metoder til diagnosticering? Er disse metoder rimeligt tilgængelige? Hvor mange dyr kan vi tillade os at frasortere? De arvelige sygdomme, som normalt ses hos boxeren, kan fx være HD AD Kryptorchisme Hjerteproblemer Cancer Nedsat nyrefunktion Spondylose Allergier Den normale parring blev gennemgået, både hvad angår den fysiske og psykiske del. Birgitte havde været ude for en patient, som ikke ville lade sig parre normalt, og hundene kom derfor ind i klinikken, hvor det stadig ikke lykkedes, før ejeren af tæven blev sendt udenfor! Herefter gik alt som det skulle. Årsagen var ifølge Birgitte, at ejeren var en dominerende type, som havde overbeskyttet sin tæve men også en overdomineret han kan få problemer. 14 BOXEREN

14 Af årsager til fertilitetsproblemer nævnede Birgitte bl.a. infektioner, fysiske problemer (anatomi/ fedme), adfærd og genetiske, hormonelle og neurologiske problemer foruden fx cancer i æggestokkene. Disse ting skal selvfølgelig udelukkes, hvis man står med en problemhund, men det er vigtigt at bevare racens evne til selv at kunne parre sig på naturlig vis. En hjælp til at finde ud af eventuelle problemer er at føre dagbog over tævens løbetider, tidligere parringer og drægtigheder og sygdomme som fx infektioner, som kunne tyde på en abnorm bakteriel balance. Også tidlig fosterdød, som kan skyldes hormonelle fejl eller kromosomfejl, skal tages med i billedet. Kunstig parring blev også gennemgået. Det er udbredt brugt i mange racer, selv om hundene kan selv, og mange tæveejere foretager hjemmeinsemineringer, selv om det ikke er lovligt. Birgitte frarådede denne fremgangsmåde, da hunden kan blive skadet ved ukyndiges bruge af denne metode og der burde ikke være grund til det, hvis ellers hunden er sund og rask og egnet til avl. Det vigtigste ved en parring er at finde det rigtige tidspunkt, hvilket kan konstateres ved en måling af progesteronindholdet i blodet, men også de fysiske tegn blev gennemgået, herunder skedeslimhindens udseende i forbrunst, brunst og efterbrunst. Det bedste parringstidspunkt er 2-3 dage efter ægløsningen, nemlig på det tidspunkt hvor æggene er modnet og derved befrugtningsdygtige. Tæven vil så føde på ca. 61.dagen efter parringen, men hvis tæven er blevet parret lige omkring ægløsningen, vil hun føde på ca. 63.dagen. Hvis tæven ellers vil, kan en tidligere parring også føre til et godt resultat, da frisk sæd kan holde sig op til en uge i skeden. Progesteronindholdet i blodet vil herefter holde sig højt, men jævnt faldende, indtil timer før fødslen, hvor det falder hurtigt. Når tævens parringstidspunkt er blevet fastlagt, er der andre aspekter, som skal tages med i betragtning: Tæven er checket på kryds og tværs, men har man husket at undersøge, om hanhunden er frugtbar? Måske kan hundene ikke lide hinanden, eller der er forskel i størrelsen? Det er faktisk vigtigt, for en parring skal helst foregå på naturlig vis og være en fornøjelse for begge parter. Skal man rejse langt, skal man også tage hensyn til den stress, som man udsætter tæven for, samt de fremmede omgivelser. Begge hundene skal være sunde og raske, i god form og fodres med et lødigt foder ikke bare det nærmeste supermarkeds ugentlige tilbud. Ejernes træthed, manglende tid og stress i forbindelse med en længere rejse kan også påvirke hunden og dermed give problemer. Ca dage efter parring kan tæven scannes for hvalpe, og det kan nogenlunde fastslås, hvor mange hvalpe der er. Det er ikke muligt at tælle helt nøjagtigt, da der altid kan ligge nogle fostre oppe bagved og gemme sig. Birgitte sjussede min tæve til at have 6 hvalpe, og der var 8, men jeg var nu også ligeglad, bare der ikke var 12 eller kun én. Hun kunne også på dette tidspunkt se, at de var fine og store, og at der ikke længere var risiko for fx fosterdød. Vi talte her om ormekur, hvor hun ikke ubetinget anbefalede at give den, men hvis det skulle være, skulle den gives ca. 14 dage før forventet fødsel, og det måtte kun være Panacur. Alloe andre ormekure anbefales ikke til drægtige tæver. Tidlig fosterdød er ellers almindeligt (op til 15%) hos ellers sunde tæver. Årsagen kan være misdannede fostre, abnorm livmoderkage, dårlige forhold i livmodervæggen eller en herpesvirusinfektion. Eneste ydre tegn er måske et svagt blodigt eller brunt sekret fra skeden, fordi hvalpene bliver resorberet, dvs. optaget i moderens organisme. Hvis hunden er blevet uønsket drægtig, brugte man i gamle dage en abortsprøjte, som var et østrogen. Ofte medførte dette sterilitet, livmoderbetændelse eller andre problemer. I dag anvendes et syntetisk progesteronprodukt (Alizin eller Galastop), som ikke har disse bivirkninger, og avlshunden kan derfor bevares intakt. Alizin kan også anvendes til igangsættelse af en fødsel, fx hvor der kun er én hvalp og hvor fødslen derfor ikke går i gang. Birgitte gennemgik også symptomerne på livmoderbetændelse og viste scanningsbilleder på forskellige former. Til behandling af livmoderbetændelse anvendes et syntetisk progesteron (Alizin eller Galastop) i kombination med prostaglandin og antibiotika. Dog skal man ikke forsøge at behandle tæver over 5-6 år, men yngre tæver kan behandles med succes. Bedst resultat får man, hvis tæven parres i den næste løbetid efter behandlingen. De næste punkter, som blev gennemgået, var hormonelle forstyrrelser som fx nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, cyster i æggestokkene, splitløbetider som ikke fører til ægløsning, samt for kort tid mellem løbetiderne, hvor livmoderslimhinden ikke får tid til at regenerere. Hundenes adfærd, fx ved overbeskyttede tæver og overdominerede hanhunde, kan også føre til en mislykket parring, ligesom hundene BOXEREN 15

15 simpelthen kan have manglende kønsdrift, hvilket ligeledes kan være genetisk betinget. Temperamentsproblemer kan muligvis også være årsag til fertilitetsproblemer, da det har vist sig, at nervøse/aggressive hunde har et højere indhold af prolaktin i blodet. Prolaktin er et drægtighedshormon, hvis udskillelse styres af hypofysen, og det siger derfor sig selv, at udsving i dette hormon kan indvirke på kønsdriften. Flere anatomiske fejl kan være årsag til manglende fertilitet. Det kan hos hanhunden fx være fejludvikling af testikler, penis eller forhud og tilbageløb af sæd til urinblæren, og hos tæven mangelfuld udvikling af æggestokkene, æggelederne eller livmoderen samt polypper eller strengdannelse i skeden. Endelig kan hundene være hermafroditter, dvs. tvekønnede med anlæg til både hun- og hanlige kønsorganer. Herpesvirusinfektion er i dag et stort problem og er vidt udbredt i Europa. Det ses ved små blærer i kønsvejenes slimhinder, men kan også hænge sammen med kennelhostesyndromet og øjeninfektioner hos hvalpe og voksne hunde. Ved en herpesvirusinfektion kan der ske resorption af fostre, aborter, dødfødte hvalpe og hvalpedød indenfor de første ca. 14 dage. Herpes smitter gennem næse og mund, via kønsvejene og via moderkagen, dvs. tæven giver smitten videre til sine hvalpe. De nyfødte hvalpe dehydrerer, skriger, har gulgrøn diarre og tegn på kolik. De har også en meget lav legemstemperatur og er ude af stand til at regulere den, men da virus ikke kan vokse ved temperaturer over 36o, er en del af kuren at opvarme hvalpene ved at lægge dem varmt, fx på en varmedunk. Desuden skal hvalpene sondemades, og Birgitte viste hvordan. Fra salen blev der spurgt, om der ikke var stor risiko for at komme til at stikke slangen ned i luftrøret. Dertil svarede Birgitte, at det fandt man meget hurtigt ud af, når hvalpen skreg, så det skulle man ikke være bange for! Hvis tæven har det godt og ikke har haft veer for længe, og hvis fostrenes størrelse ser ud til at muliggøre en naturlig fødsel, skal man ikke umiddelbart overveje kejsersnit, men kan i stedet forsøge at give kalk, fx Calcium/Sandoz: 0,2 ml/ kg IV (langsomt!) eller 1-5 ml/hund SC eller opløste brusetabletter. Det sidste af eftermiddagen blev brugt til spørgsmål, som der var mange af, og Birgitte havde mange gode svar på det, vi gerne ville vide mere om også selv om det måske ikke handlede om reproduktion, men om fx hudproblemer, hårsækmider etc. Der var en fin ping-pong dialog i salen, og svarene blev givet med en god portion humor og rigtig fin respekt for hundene. Slagelse Vandrehjem serverede en meget lækker buffet med både varmt og koldt, og det var dejligt at få en snak med andre boxerfolk så til alle jer, som ikke deltog, kan vi kun sige, at I gik glip af en rigtig god dag, hvor alle hyggede sig og bestemt ikke gik dummere hjem. Vi har spekuleret over, om det relativt lille fremmøde skyldtes, at Birgitte Schjøth er indehaver af Canicold og at man derfor forventede en salgstale for denne virksomhed, men det var slet ikke tilfældet. Birgitte holdt sig til vores ønskede emner og svarede på alle de spørgsmål, som der var tid til at stille. Vi er allerede nu i gang med at planlægge Opdrættertræf 2010 og håber naturligvis på lidt større tilslutning, både fra de gamle og garvede og de nye opdrættere af vores dejlige boxere. Referent Annette Tegewaldt Avlsrådet Kejsersnit er efterhånden ret udbredt, og der kan være mange årsager. Nogle gange er kejsersnittet endda bestilt på forhånd, og det kan diskuteres, om det er etisk korrekt. Det er kendt, at visse racer som fx bulldogs, chow chow, skotsk terrier og corgies har vanskeligt ved at føde naturligt på grund af store hoveder eller store hvalpe i forhold til tæven, men også andre problemer kan indvirke: smal fødselsgang/ bækkenåbning, manglende veer og store eller forkert liggende fostre. Ved mistanke om et lurende kejsersnit kan hvalpenes hjertefrekvens måles ved en scanning, hvor >180 er normalt, betyder moderat til alvorlig fosterstress og <150 betyder omgående kejsersnit, så en sådan overvågning kan være en god indikation af, hvornår et kejsersnit er nødvendigt. 16 BOXEREN

16 Foto: Linda Heinsøe Chinoki s lobo & Mads Foto: Heidi Bach Jensen Spirgårdens Rubin (Bine) og Fie Foto: Familien Huus, Aalborg Von Ellinghaus Zoleil kaldet Molly, 9 år. BOXEREN 17

17 Brev fra en opdrætter og Tiger s historie Tekst: Kirsten Jensen Først vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg skriver dette som mangeårig opdrætter, ikke som medlem af avlsrådet! For mange år siden skrev jeg i bladet om min dejlige hanhund med middelsvær hjertefejl. Jeg deltog i hjerteprojektet på KVL med flere hunde, og dengang sagde mange: boxeren har IKKE hjerteproblemer. I dag er det helt naturligt at få sine avlsdyr hjerteundersøgt inden de går i avl. Nå, det jeg vil frem til: Når man som opdrætter oplever en 10 månder gammel hund dø i ulidelige kvaler af nyresvigt, griber man efter et halmstrå. Jeg havde været i mailkontakt med Alexandra (Eurozone Boxers), og hun fortalte mig om en DNA-test fra Canada, som kunne fortælle om ens hund var bærer af JRD (juvenil Renal Dysplasi). Jeg var straks på hjemmesiden for at læse om det og vandt en DNA-test ved at besvare nogle spørgsmål på sitet. Jeg modtog tre små børster, som jeg skulle tage spytprøver med og sende tilbage. Jeg testede Røssi og hun var gudskelov clear (ikke bærer). Siden er det gået slag i slag. Testen er nyudviklet fra Den fik patent i august DKK er imod den, da den ikke er valideret, og det ikke er en blodprøve, som tages af en dyrlæge med kontrol af chipnummer. At mange eksperter så siger, at en spyttest er lige så sikker. Hvad ved jeg, jeg er kun et almindeligt menneske. I Tyskland er man også meget imod denne test. Uvist af hvilken årsag. Jeg er glad for måske at have et redskab, der gør, at jeg med tiden kan avle mig væk fra netop JRD. Hvis nogen vil vide mere om sygdommen, læs på min hjemmeside. Finderen af genet, siger det nedarves dominant med ufuldstændig penetrans. Det betyder,at kun nogle få hunde bliver syge, selvom de bærer genet. Penetrans er 5%, så kun 5% af hunde, der bærer genet udvikler sygdommen. Til sammenligning udviklede 15% af vores hunde middelsvær og svær HD i 2008, og der er 10% chance for, at en kryptorchid han udvikler cancer i den testikel, som ligger i bughulen. For nuværende er ca hunde testet verden over, heraf ca. 180 boxere, og som det ser ud nu, er 60 % bærere med et eller to alleller af genet for JRD. Dvs. at ser vi på årgang 2009 med 208 hvalpe, har ca. 120 hunde genet og ca. 6 vil udvikle sygdommen. Og så er det, jeg kommer til Tiger, for han er én af dem. Nimba - hans mor er testet clear for JRD. Hans far -Fleck de Vrijstad blev testet ved parringen (man går selvfølgelig altid ud fra, at de dyr, man bruger er fri). Han viste sig at være carrier med en allel af genet. Jeg besluttede så at teste hvalpene. Når man parre en rød og en tigret (efter en rød og en tigret), eller en clear og en carrier, kommer der teoretisk 50% af hver, og det gjorde der. Timba er clear og Tiger er carrier. At han var en af de 5%, som udviklede sygdommen, havde jeg dog ikke drømt om. Men det skulle jo ramme én opdrætter, så hvorfor ikke mig. Der er efterfølgende kommet bemærkninger om at: Ja, der kan I se, Kirsten tester og alligevel får hun syge hunde. Og ja, verden er jo ikke sådan, at fordi vi undersøger og tester, så bliver vi fri. Som opdrætter starter man ikke med at fortælle, om alle de defekter, som måske udvikles. Man må så bare prøve at tage problemerne, som de kommer. Jeg ved ikke, nogle gange føler jeg, at jeg er den eneste opdrætter i landet med problemer, selv om guderne skal vide, at jeg bestemt gør hvad jeg kan, for at boxeren skal blive en sundere hund. Men det er lige før, jeg går over til kaniner eller marsvin. Så nu har I lidt mere at snakke om. De bedste boxerhilsener fra Kirsten Jensen, Kennel Bostobox 18 BOXEREN

18 I skrivende stund er der intet nyt, idet Atibox generalforsamling afholdes samtidig med at bladet udkommer. Forud er der fra ATIBOX udsendt en del forslag til behandling. Vigtigste forslag Fra Serbien: Atibox Agility Competition Nedsættelse af flere komitteer (udvalg) bl.a. avl, brugs, dommer, sundhed etc. Generalforsamling hvert år, dog kun valg til bestyrelse hvert 3. år. Fra Polen er der 11 forslag til konventionen, af forskellig art, og her er de vigtigste: Kun én klub fra hvert land, som bliver bekræftet af den nationale kennelklub. Formular udarbejdes. Kun ved nye medlemmer. Flere steder i konventionen tages beslutningen af enten Generalsekretær eller Præsident. Det bør ændres til hele Præsidiet (bestyrelsen) Opstillede kandidater, skal rekommanderes af egen national klub De delegerede skal være medlem af nationale klub Man er meget ivrig for at få 1 stemme pr. land. Det hænger sammen med at de er imod jo flere penge, des flere stemmer, hvilket hænger sammen med at alle er lige i Atibox, og at man ikke kan kontrollere rigtigheden af oplysninger. Afholdelse af uddannelse og informationsmøde hvert år i forbindelse med Atibox Udstilling Som det fremgår af ovennævnte, så er det vor mening at det virkelig ser ud til at man vil noget i Atibox. Hvad der kommer ud af generalforsamlingen, vil vi berette i de næste numre af Boxeren. Til orientering så er Konventionen det samme som Atibox love, og generalsekretæren er faktisk bare sekretær. Henning Egeblad BK s Atibox repræsentant BOXEREN 19

19 Forårstid er flåttid Tekst: Kim Rasmussen, Fagdyrlæge Nu nærmer foråret sig med raske skridt og livet blandt de nedfaldne blade fra efterårets storme som ligger i skovbunden, myldrer frem. For de fleste hundeejere som færdes i skove er det vigtigt at kende til den lille blodsugende parasit, som de fleste kender under navnet tæge, men som rettelig hedder en skovflåt. Flåter er ikke egentlige insekter, men derimod en slags mider som tilhører edderkoppefamilien. De har en meget specialiseret livscyklus, hvor de skal suge blod på flere forskellige dyr inden de bliver kønsmodne og kan begynde at lægge æg. Den typiske skovflåttype som vi møder i skoven, i parker eller vores haver bærer det fine latinske navn Ixodes ricinus og er nært beslægtet med de typer som findes hos bla. pindsvin, og små rovdyr. På verdensplan er skovflåter, næst efter moskitoer, de hyppigste overførere af smitsomme sygdomme til dyr og mennesker, og også i Danmark kan dette være et problem. Hos hunde og katte ses sygdom sjældent, men når det sker er der tale om sygdomme som i visse tilfælde kan være ganske alvorlige. Den flåtbårerne sygdom som der hyppigst diagnosticeres hos disse dyr er sygdom som skyldes infektion med den samme bakterie som også kan give alvorlige sygdomsproblemer hos mennesker, nemlig bakterien Borrelia. Skovflåterne kravler gerne op på græsstrå eller lignende og sider så der og venter indtil der kommer et dyr, eller et menneske, forbi. Når de så får muligheden for det, kravler de over på det dyr der tilfældigvis kommer forbi. Her kravler de hurtigt, og i al ubemærkethed ned gennem pelsen og hen på steder, hvor de finder temperaturen passende (ved hals, i lyske, i armhuler osv.). Når de har fundet et passende sted bider de med deres skarpe munddele fast i huden og begynder at suge blod. Som mange har erfaret er skovflåter som først har bidt sig fast, meget svære at fjerne. Symptomerne som hyppigst opstår hos hunde og katte er høj feber kombineret med halthed, som følge af varme, ømme led. Patienter med disse symptomer må altid mistænkes for borreliose og bør altid bringes til undersøgelse hos en dyrlæge, også selv om det ikke umiddelbart er observeret at hunden eller katten har haft skovflåter siddende på huden. Selv om skovflåter er mere eller mindre udbredt i hele landet, dog med nogen variation, er der meget forskel på risikoen for at blive smittet med Borrelia ved et flåt angreb. Udbredelsen af bakterien er endnu ikke komplet kortlagt, men ingen kan føle sig sikker. Sker det at man opdager en flåt på sit dyr (eller sig selv) må de små parasitter fjernes hurtigst muligt. Der findes mange huskeråd, men med en flåttang, som kan købes hos dyrlægen, på apoteket eller andre steder, fjerne flåten let. Flåten kan også fjernes forsigtigt med fingrene eller ved at smøre den ind i fedtstof eller andet (virker ved at tilstoppe åndekanaler som flåten kvæles) Ikke sjældent oplever vi at folk kommer til at fjerne skovflåten lidt for hårdhændet, så munddelene (og ikke hovedet) sidder tilbage i huden. Dette har sjældent nogen betydning, men da munddelene kan virkes som små fremmedlegemer ses af og til at der kan komme en lille betændelsreaktion på stedet. I de fleste tilfælde er det nok at rense området 2-3 gange dagligt med klorhexidin, men breder forandringerne sig eller bliver hunden eller katten øm på stedet bør dyrlægen konsulteres. Vi anser dog forebyggelse som en bedre ide. Der findes på markedet flere effektive midler som man kan behandles udsatte dyr med. Blandt disse midler er vi mest begejstrede for Frontline og Exspot, som også virker forebyggende på loppeangreb, men der findes også andre alternativer. Dette skyldes dels at munddele er meget stærke, dels at flåten, når den har bidt sig fast, udskiller en cementligende limstof som hæfter den til huden. Bærer skovflåten smitten i sig vil den efter ca. et døgns ophold på værtsdyret overføres til dette. Sidder flåten i mindre end et døgn er smitte risikoen meget lille. 20 BOXEREN

20 Foto: Martin Bergqvist Klabauterheims Faustino til træning med hjemmeværnet i skoven BOXEREN 21

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07%

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07% Sundhedsundersøgelses i Pudelklubben Tekst Svar Antal 1. Hundens fødselsår: 1988-2009 Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 2. Størrelse på hunden: Ikke oplyst 2,44% Dværg 26,83% Mellem 31,71% Stor 28,05% Toy 10,98%

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011 Gældende fra 5. marts 2011 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Klubbens navn er DANSK CHOW CHOW KLUB (forkortet DCCK) stiftet d. 4. marts 1972. Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er hos den til enhver tid siddende

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn : Engelsk Springer Spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af Jessie Borregård Madsen..

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser!

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Power Weekend Marts 06 Valg af referent: Lene C Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Valg af ordstyrer:

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 Love og regler August 2015 Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 1. Navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Boxer-klubben, i forkortelse benævnt BK. 1.2. Klubbens hjemsted er den kommune, hvor sekretæren

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere