Baystow Afsluttende rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baystow Afsluttende rapport"

Transkript

1 Baystow Afsluttende rapport Til Den Danske Maritime Fond Projekt , Stuvningsplanlægning Ange Optimization 10. juni 2011

2 Ange provider of understanding 1 Indhold 1 Indledning 2 2 Nyt værktøj til effektiv containerstuvning Af Palle Aarøe, Søfart 4 3 Arkitektur, implementering og evaluering Udviklingsmetode Stuvningsdokumentet Ind- og udlæsningsfunktionalitet Overbygninger Angelstow Stowkernel Data Feed Setup Evaluering The Baystow team 14 5 Projektets faser og økonomi Fase 1: Konceptmodning Fase 2: Forskning og udvikling Fase 3: Evaluering og tilpasning Konklusion 21

3 Ange provider of understanding 2 Kapitel 1 Indledning Baystow er navnet på et projekt støttet af Den Danske Maritime Fond og udført af Ange Optimization Aps fra foråret 2009 til foråret Projektet, som er udført i nært samarbejde med IT-Universitetet i København, har haft til formål at producere algoritmer og software til understøttelse af stuvningsplanlægning til containerskibe. Ange Optimizations rolle har været at at udvikle en åben dataudvekslingsprotokol mhp. at muliggøre samarbejdet mellem parterne at udvikle åbne standarimplementeringer af læse/skrive-funktionaliteten til protokollen mhp. at lette optagelsen i markedet at afprøve algoritmer, software og arbejdsprocesser i den virkelige verden De resulterende programmer er således blevet testet i samarbejde med Maersk Line og The Containership Company. Dette er den afsluttende rapport for projektet. Første egentlige kapitel i denne rapport beskriver på en ligefrem måde den problemstilling, Baystow har stået for at løse. Kapitlet er skrevet af Palle Aarøe fra bladet Søfart, som henvender sig til alle i Det Blå Danmark, og er baseret på et interview med Nicolas Guilbert, stifter af Ange Optimization. Det følgende kapitel præsenterer et teknisk overblik af det udførte arbejde i flere detaljer, hvorefter rapporten kort præsenterer kort de personer, der fra Ange Optimizations side har været med til at virkeliggøre Baystows resultater. Præsentationerne er i modsætning til resten af rapporten skrevet på engelsk. Det følgende kapitel giver en oversigt over projektets økonomi og faser. Rapporten afsluttes af en kort konklusion.

4 Ange provider of understanding 3 Navne på begreber Denne rapport nævner nogle nye begreber og teknologier, hvis navne minder en del om hinanden. For at lette læsningen, kommer rollelisten her: Baystow Projektet som denne rapport opsummerer. Stowbase Den tekniske standard for data, som projektet har udviklet. Stuvningsdokument En konkret datafil, der opfylder Stowbase-standarden. Stowage document Det samme som et stuvningsdokument..sto-fil Det samme som et stuvningsdokument. stowbase.org Det website, som beskriver Stowbase. Angelstow Et grafisk beslutningsværktøj, der arbejder med stuvningsdokumenter. Stowkernel Et software-modul, der laver beregninger baseret på stuvningsdokumenter.

5 Ange provider of understanding 4 Kapitel 2 Nyt værktøj til effektiv containerstuvning Af Palle Aarøe, Søfart Det er et større puslespil at styre containerflowet på et stort skib fra havn til havn optimalt. Dansk firma har udviklet et beslutningsstøtteværktøj, som kan hjælpe komplekse stuvninger godt på vej. Der er nu professionel dansk udviklet hjælp på vej til de container-rederier, som måske har problemer med at få et ordentligt overblik, når det drejer sig om at få containere på og af skibe i den rigtige rækkefølge og få dem placeret på den mest hensigtsmæssige og korrekte måde ombord. Firmaet Ange Optimization har gennem de senere år arbejdet med containerstuvning og de seneste 2 år konkret med projekt Baystow, hvis endelige resultat Stowbase muliggør tilvejebringelse af et kvantificeret beslutningsgrundlag for løbende optimale beslutninger. Systemet indebærer tilstedeværelsen af et faktuelt talgrundlag, der kræver kendskab til rigtigt, rigtigt mange parametre, som er nødvendige for at træffe de bedste beslutninger. Man skal bl.a. have en fornemmelse for, hvor mange containere kommer der i næste havn, vide hvor stort er skibet, hvad kan skibet klare belastningsmæssigt og stabilitetsmæssigt etc., og man skal også vide, hvad kan terminalen klare, hvor høje er kranerne, hvor langt rækker de ud, hvor tunge containere kan de tage, kan de twinlifte etc., etc. Puslespillet i forbindelse med et containerflow går i store træk ud på at registrere transporten af antallet af containere fra havn A til havn B, og fra havn A til havn C og fra A til D, og så fra havn B til C og B til D og B til E osv., så der laves en stor matrix, hvor man kan se containerantal, type og vægt fra de forskellige havne til de forskellige havne. Matrix en skal så fordeles ud på skibet, så alle kraner kan blive max. aktive hele tiden, og således også, at der tages højde for stabilitetsproblemer bending, shareforce og stabilitet i øvrigt. Alle opdaterede data samles i Stowbase, så der løbende undervejs af alle medarbejdere er muligt at tage beslutninger ud fra den meget kvantificerede plan.

6 Ange provider of understanding 5 På den måde er det også hensigten at skabe gennemsigtighed i en organisation, så dem der sælger containere i virkeligheden ved, hvor mange de kan sælge, før det begynder at koste på f.eks. kranproduktiviteten m.m. Hele pointen er netop hele flowet, forklarer Nicolas Guilbert, CEO i Ange Optimization. Opstream kan optimeres, og dem der sælger containerne, tager nogle beslutninger, hvis konsekvenser flyder nedad i organisationen også ned til dem, der skal der skal finde ud af, hvilke skibe containerne skal på og ned til dem, der laver loadlisterne Noget som ændrer netop en loadliste er f.eks., hvis en sælger har solgt nogle flere containere udover det anmeldte. I den situation vil det være godt at vide, at hvis han solgte de tunge, så var der plads, men hvis han solgte de lette, så var der ikke plads p.g.a. stabilitetsforhold. Og den slags oplysning kan systemet levere. Åbenhed med fortrolighed Det er rederierne selv, der indsamler informationer til Stowbase, og selvom framework et er open source, er der streng fortrolighed om loadlister, hvilke containere der kommer i næste havn og den slags oplysninger. Nicolas Guilbert tror, at der kan være en særlig interesse for Stowbase i forbindelse med udveksling af skibsprofiler. F.eks. kan en terminal have behov for at kende en skibsprofil. Den skal have kendskab til, hvad det konkrete skib kan klare, når containerne placeres, og terminalen skal have styr på, hvis der foretages ændringer i forhold til det, den på forhånd har fået oplyst af rederiet. Chartrede skibe skifter typisk lejer løbende, så derfor er det vigtigt for lejerne at have en skibsprofil også. Og så have så gode data som muligt, så man selv kan lave stabilitetsberegninger og belastningsberegninger m.v. Stowbase, der anvendes til informationsudveksling og som danner datagrundlaget, er gratis og som nævnt open source-baseret, som alle kan downloade, ud fra en idé om at medvirke til at åbne informationsstrømmene i shippingbranchen. Med Stowbase kan man først og fremmest skabe gennemsigtighed i sin organisation og sørge for, at data er tilgængelige for alle, der har brug for dem. Det er det allervigtigste. Gennemsigtigheden betyder også bedre overblik og et bedre beslutningsgrundlag. Flere ting kommer i betragtning, når beslutninger træffes, og det er det, der er værdien, siger Nicolas Guilbert, som - lidt ambitiøst måske gerne ser en markedsudvikling, hvor der ikke konkurreres på at tilbageholde informationer, som andre ikke har, men hvor der tværtimod konkurreres på at kunne udnytte informationerne.

7 Ange provider of understanding 6 Stor Maersk-terminal interesseret Omkring udvikling af informationsudveksling har universitetspartneren ITU været prøvekanin og bl.a. lavet en hel del algoritme-arbejde m.m. omkring stuvningsproblemer. En anden prøvekanin for stuvningsværktøjet har været det ret nye danske discount containerrederi TCC, som på grundlag af Stowbase har fået skræddersyet stuvningsværktøjet Angelstow, og dermed kan stuve deres skibe væsentligt hurtigere end på normal vis. (Angelstow har intet med TCC s igangværende rekonstruktion at gøre). Også Maersk Terminals store Asien-hub i Tanjungpelepas har vist interesse for Stowbase Nicolas Guilbert lægger heller ikke skjul på, at Maersk har været det primære mål for udviklingen af stuvningsværktøjet, og tiden så må vise, om der bliver tale om mission completed eller mission impossible. Inderst inde er han dog helt rolig, da han er overbevist om, at alle større containerrederier kan få stor gavn af det nye stuvningsværktøj. Det utroligt svære kran-split Et såkaldt kran-split er et supercentralt element i containerstuvning og er utroligt svært at få til at gå op. Det går ud på at fordele al laste- og losseaktivitet ud på de forskellige kraner, så alle arbejder lige meget ud fra det gennemsnitlige antal løfteopgaver. Man må f.eks. ikke have en masse laste- og losseaktiviteter midt på skibet, og for at få alle kraner til at arbejde maksimalt, skal aktiviteterne være spredt ud på hele skibet. På den anden side kan man risikere at ødelægge mange muligheder for sig selv, hvis man spreder al kranaktivitet ud hele tiden på hele skibet. Der kan blive tale om såkaldt overstow, hvor containere placeres ovenpå andre containere, som skal af tidligere, og det så bliver nødvendigt at grave ned for at få fat i de rigtige containere. Det er dobbeltarbejde. Samspillet mellem at få aktiviteterne spredt ens ud på kranerne og få containerne adskilt til de forskellige destinationer bliver dog mødt af et markant modspil hele stabilitets- og belastningsproblematikken. Kranerne har oftest god plads til at placere containere i skibets ender. Hvis det tager overhånd, presses skibet ned, hvor der ikke er så meget til at løfte op, hvilket betyder, at skibet i store runde træk bliver stresset på det, der kaldes bending. For meget last placeret inde midt på skibet kan i worstcase få skibet til at knække på midten. Størrelsen af lasten inde på midten af skibet og spredningen af kranaktiviteterne skal derfor helst ligesom kunne forudses 5-6 havne frem på ruten. Og hvis denne svære øvelse ikke udføres optimalt, resulterer det i forlænget havneophold, hvilket kan ses direkte på bundlinjen i bunker, når der efterfølgende

8 Ange provider of understanding 7 som regel skal sejles hurtigere for at nå tidsplanen. Så der er en masse djævelskab i detaljen, som Nicolas Guilbert udtrykker det. Firmaet og projektet Ange Optimization blev grundlagt i 2005 af Nicolas Guilbert, som også er CEO. Firmaet leverer en række forskellige serviceydelser til container shipping-industrien og er benhårdt fokuseret på at dyrke en dygtighedskultur internt i virksomheden. De fleste tilknyttede medarbejdere har en PhD eller kandidatgrad i fysik, matematik elle datalogi, mens nogle få andre er håndplukkede med helt specielle kompetencer. Nicolas Guilbert selv er civilingeniør og læste gennem fire et halvt år før han startede Ange Optimization Phd i Sverige i geometri/anvendt matematik eller matematisk modellering. Projekt Baystow er støttet af Den Danske Maritime Fond og startede for cirka 2 år siden.

9 Ange provider of understanding 8 Kapitel 3 Arkitektur, implementering og evaluering Det grundlæggende design bag Stowbase har haft til formål at stille en række dataformater til rådighed, samt ind- og udlæsningmoduler mhp. at facilitere optagelsen af disse dataformater i markedet. Idéen har således været at stille en vis mængde library-funktionalitet til rådighed, men også parallelt at udvikle applikationer ovenpå denne funktionalitet mhp. at sikre dens relevans. Denne idé er illustreret i Figur Udviklingsmetode Stowbase er blevet udviklet ifølge en såkaldt agile (adræt) udviklingsmetode, hvor vægten ligger på løbende at levere værdi til kunden gennem iterativ udvikling. Dvs måder at planlægge og kontrollere softwareudvikling, hvor man hurtigt kan levere en ny version af softwaren når der kommer ændringsønsker fra slutbrugerne. Da Stowbase i sig selv ikke udgør noget anvendeligt for brugerne, har Stowbaseapplikationerne Angelstow og Stowkernel spillet en væsentlig rolle under implementering og test. 3.2 Stuvningsdokumentet Det centrale koncept i Stowbase er stuvningsdokumentet. Dette er essentielt en datafil indeholdende al den information, der er nødvendig for at kunne foretage en stuvning, dvs: skibsprofil lasteliste for nuværende havn forventet lasteliste for de næste havne

10 Ange provider of understanding 9 Figur 3.1: Standarden Stowbase er den fælles faktor i produkterne Stowkernel, Angelstow og Data Feed Setup. terminal- og kraninformation for alle havne ballasttal Det er således hensigten med stuvningsdokumentet, at det kan cirkulere i organisationen blandt dem, der har brug for kendskab til den aktuelle stuvning. Dette inkluderer bl.a. den næste koordinator, der skal stuve skibet, i en stafetlignende overdragelse den øvrige operation, der har brug for at kende til skibets lastemæssige tilstand den øvrige organisation, f.eks. de kommercielle funktioner, der har brug for at vide, hvilken kapacitet, der reelt er tilbage på skibet Situtationen er illustreret i Figur 3.2. Selve stuvningsdokumentet er i sig selv modulært opbygget, og er implementeret ifølge Javascript Object Notation -formatet (JSON). 3.3 Ind- og udlæsningsfunktionalitet En række standardimplementeringer af læse- og skrivefunktionalitet til hvert af stuvningsdokumentmodulerne er blevet udført. Disse er: libangecontainers : implementering af containerobjekter og lastelister, både aktuelle og fremskrevne.

11 Ange provider of understanding 10 Figur 3.2: Stuvningsdokumentet (her betegnet.sto ) for et skib fungerer som en stafet mellem rederiets medarbejdere og afdelinger. libangeedifact : konverteringsmodul til/fra forskellige Edifact-formater (CO- PRAR, BAPLIE, MOVINS) libangeschedule : læse/skrivefunktionalitet for skibsscheduler libangevessel : implementering af en skibsmodel, inkl. læse/skrivefunktionalitet qdatacube : et modul til at udføre og visualisere aggregeringer af data Disse implementateringer er, sammen med specifikationen for stuvningsdokumentet, frit tilgængelige på nettet. 3.4 Overbygninger Takket være Stowbase-komponenterne har det været muligt at udvikle stuvningsværktøjet Angelstow, samt flere moduler hertil, navnlig Stowkernel og Autoballast, de to sidstnævnte i samarbejde med IT-Universitetet Angelstow Angelstow er et fuldt funktionsdygtigt stuvningsværktøj, som udmærker sig ved en række features, navnlig:

12 Ange provider of understanding 11 Figur 3.3: Scanplan-editoren i Angelstow viser flere på hinanden følgende havne i skibets sejlplan. Scanplan-editor for flere havne Takket være denne funktion kan koordinatoren danne sig et overblik over stuvningen for flere på hinanden følgende havne. Dette er essentielt for at kunne maksimere antallet af kraner, der kan arbejde på skibet på samme tid og dermed minimere havneopholdet og bunkerforbrug. Et eksempel er vist i Figur 3.3. Recap Recap tillader koordinatoren at kunne aggregere og visualisere lastedata på interaktiv vis og dermed skabe sig et overblik over lastesammensætningen. Funktionaliteten er vist i Figur 3.4. Kransplitsberegneren Dette interaktive diagram giver overblik over hvor høj kajproduktivitet, der kan forventes at opnås i de respektive havne. Figur 3.5 viser et eksempel på et sådant diagram i Angelstow Stowkernel Stowkernel er et modul til Stowbase/Angelstow, der gør det muligt for brugeren at stuve skibet på et højt niveau, og lade computeren håndtere de containerspecifikke detaljer.

13 Ange provider of understanding 12 Figur 3.4: Ved hjælp af recap skabes der overblik ved at aggregere data på kryds og tværs. Figur 3.5: Kransplitberegneren viser et konstant opdateret overblik over udnyttelsen af kraner i alle kommende havnekald.

14 Ange provider of understanding 13 Figur 3.6: Angelstow-bruger i færd med at stuve et containerskib Data Feed Setup Dette produkt udbydes som en service og udnytter styrken i stuvningsdokumenterne til at simplificere IT-arkitekturen omkring stuvning og andre aktiviteter i container-operation. Datafiler i forskellige formater f.eks. COPRAR, BAPLIE, MOVINS, eller naturligvis stuvningsdokumenter sendes helt simpelt per til en fast adresse. På automatisk vis bliver disse registreret og arkiveret og samlet sammen, sådan at et ajourført stuvningsdokument til enhver tid kan hentes fra samme server. Systemet udgør dermed en automatisk oversætter og database for alle data vedrørende container-operationen. 3.5 Evaluering Udover de tests der løbende udførtes som en integreret del af udviklingsprocessen, er Stowbase gennem brugerinterfacet Angelstow blevet testet i reelle stuvningssituationer. Specifikt blev alle stuvninger hos rederiet The Containership Company udført vha. Angelstow. Også Maersk Line har testet systemet, navnlig på verdens største containerskib Emma Maersk, dog ikke i egentlig produktion.

15 Ange provider of understanding 14 Kapitel 4 The Baystow team Nicolas Guilbert CEO and Founder Nicolas Guilbert graduated from the Technical University of Denmark and holds a Master of Sciences degree in Engineering. He is a Ph.D.-student in mathematics applied to Computer Vision at Lund Institute of Technology and has extensive experience in mathematical modelling and optimization. Niels H. Christensen Project manager and developer Niels Christensen has more than 15 years of professional experience in the software industry, with responsibilities spanning from project management to development and IT architecture. He also holds an industrial Ph.D. degree in computer science and has published a number of scientific papers on computational complexity and software development. Kim Hansen Developer Kim has B.Sc. degrees in Physics, Mathematics and Computer Science from the University of Copenhagen, focused on Dynamic Systems and Distributed Computing. His experience ranges from numerical methods in experimental physics to mathematical modelling over network administration with users. Kim has contributed to a number of open source projects, among them Octave. He is the maintainer of JavaOctave.

16 Ange provider of understanding 15 Tom Bebbington Stowage specialist Tom Bebbington has more than 12 years experience in the container shipping business both on the nautical side, day to day management of vessel operations ashore with P& O Nedlloyd and Maersk Line and as an IT project manager with Maersk Line. Esben Mose Hansen Developer Esben Mose Hansen graduated from University of Copenhagen with a Master of Science in Mathematics. Esben work on the core models, typically linear programming or mixed integer modeling, and has extensive experience at building such models. In addition, he works on graphical user interface to simulations as well as the state machine based simulations themselves. Esben contributes to a number of open source projects, including Mozilla (now Firefox), the K desktop environment (KDE) and lately git. When not otherwise engaged, he is known to brew up beers and bread in his kitchen. Sune Vuorela Developer Sune Vuorela has a BSc in Business Administration and Computer Science from the Copenhagen Business School. He is currently studying IT at the IT University of Copenhagen. He participates in various Open Source projects, particularly Debian, where he part of the KDE/Qt team. Sune has a previous history of being system administrator for around 100 servers and 20 workstations, and being a developer on a custom PDA project. He has broad IT competences and programming language experiences, and works currently on various C++ and Qt projects. Anders S. Johansen - Developer Anders has designed and developed several commercial and academic software products, both user-centric and back-office, and has also been responsible for quality assurance on several large-scale software projects. He has more than 20 years of experience in designing and developing software and user interfaces, and holds a B.Sc in computer science with a minor in computer software interaction and usability, a M.Sc. in computer science and a Ph.D. in computer science.

17 Ange provider of understanding 16 Martin Westring Sørensen Developer Martin has holds a Ph.D in physics from the Niels Bohr Institute (Copenhagen University). With an academic profile being largely theoretical, he balances his personal profile by being a passionate software programmer, a sports-climber, a runner and having a background in agriculture. He has worked at universities abroad, been a high-school teacher, and is never afraid of taking up new challenges. Marc Cromme Project Manager Marc Cromme holds a Master of Science in engineering from 1994, and a Ph.D degree in engineering from 1998, both in applied mathematics at the Technical University of Denmark. He has experience in scientific computing, dynamic and stochastic systems, and data warehousing. Marc is qualified in best practices and international project management. He implements custom-specific solutions as well as optimization core technologies, is in charge of software quality assurance, and manages research-oriented IT projects. Marc speaks German and Danish natively, and masters English in speech and writing.

18 Ange provider of understanding 17 Kapitel 5 Projektets faser og økonomi Udviklingen af enhver ny software-suite fra bunden er altid kompliceret og belagt med risici. DMFs støtte har været et værdifuldt bidrag til udviklingen af Stowbase og de software-biblioteker, som knytter sig til standarden og udgør vigtige komponenter i den software, Ange Optimization har bygget oven på projektets resultater. Den største omkostning ved softwareudvikling er arbejdstiden for eksperterne, der skal bruges. For at producere et velfungerende stykke software, er det nødvendigt at bringe mange ekspertiser sammen. Holdet bag projektet er har inkluderet stuvningseksperter såvel som datamodelleringsekspertise og ekspertise i forskellige tekniske komponenter. Det vigtigste materiale er dog feedback uden nogle konkrete brugere at afprøve idéerne på er det ikke muligt at producere nyttigt software. I dette projekt har Maersk Line stillet deres ekspertise til rådighed gennem evalueringer, der har tilført produkterne meget vigtigt input. Udviklingen er primært foregået hos Ange Optimization i København, mens evalueringer er gennemført af Maersk Line og The Containership Company i Singapore. Projektet har involveret to rejser til Singapore. Den første rejses formål var at få en del af udviklingen lavet tæt på eksperterne, der derved kunne dele sin viden med softwareudvikleren. Maersk Line stillede i tre uger en arbejdsplads til rådighed på kontoret i Singapore, i afdelingen for Global Stowage Production. Det gav mulighed for mange afklaringer, bl.a. vedrørende variationen i containerskibes opbygning, hvilket er essentielt at forstå for at kunne planlægge deres stuvning. Eksempelvis er det afgørende, at den programmatiske model af et containerskib indeholder de rette oplysninger om hvilke låg, der dækker for hinanden under losning og lastning af containere. Projektets anden rejse til Singapore lå i slutningen af projektperioden og gav Ange Optimization mulighed for at præsentere en udgave af Angelstow, der indeholder mange nyskabelser i forhold til lignende programmer nyskabelser, der er baseret på de metoder, IT-Universitetet har udviklet i forbindelse med containerstuvning. På denne rejse blev der evalueret med både Maersk Line og

19 Ange provider of understanding 18 The Containership Company. Sidstnævnte brugte aktivt Angelstow og de øvrige produkter i suiten til at planlægge deres stuvninger og holde styr på de lasteoperationer, der var foretaget. Der fik Ange Optimization således detaljeret feedback fra eksperter, der brugte programmerne i deres daglige arbejde. Hos Maersk Line der har en meget større operation end The Containership Company blev der især fokuseret på nye muligheder i forhold til arbejdsprocesserne omkring stuvning. De følgende afsnit beskriver projektets faser i forhold til det endelige produkt. 5.1 Fase 1: Konceptmodning Projektets første fase varede indtil 1. oktober 2010 og havde fokus på udviklingen af konceptet omkring stuvningsdokumentet og hvordan det bruges imellem forskellige IT-applikationer. Arbejdet bestod bl.a. i at studere eksisterende standarder bl.a. de EDI-baserede formater COPRAR, BAPLIE og MOVINS. Der blev også set på eksisterende IT-applikationer for at identificere de principper, der gælder for at få dem til at samarbejde. Der blev analyseret tekniske standarder for udveksling af data med fokus på, hvilke der er bredt understøttet og billige at komme i gang med, sådan at flest mulige virksomheder i container-branchen vil kunne drage fordel af den endelige standard. Der blev diskuteret med stuvningseksperter hvilke eksisterende og potentielle applikationer, der med fordel kan udveksle data og hvordan det samlede IT-miljø ser ud hos forskellige rederier af forskellig størrelse. Derudover blev der naturligvis analyseret i detaljer på de data, der faktisk bruges i stuvning. Her var et besøg i Singapore hos Maersk Lines Global Stowage Production en vigtig brik, idet en af udviklerne her kunne få direkte svar på en række spørgsmål om sammenhængen mellem forskellige data i modelleringen af containerskibe og om hvilke data, der faktisk er tilgængelige for operatøren af skibet. Arbejdet ledte frem til et forslag til en åben standard for udveksling af data det som nu refereres til som stuvningsdokumenter. Et vigtigt princip er at eet og samme dokument beskriver skibets fysiske opbygning, sejlplan, skibets aktuelle last, samt planer for og forventinger til skibets fremtidige lastning. Standarden kaldes Stowbase og blev offentliggjort på webadressen Sammen med definitionerne er lagt eksempler på programkode, der arbejder efter standarden. Dette gør det let at komme i gang med at arbejde med stuvningsdokumenter.

20 Ange provider of understanding Fase 2: Forskning og udvikling Projektets anden fase varede til 1. april I denne fase videreudvikledes stuvningsdokumenterne til egentlige software-biblioteker, der kan bruges direkte i forskellige IT-applikationer, som derigennem kan arbejde sammen. Softwarebibliotekerne hjælper også med at opbygge en grafisk brugergrænseflade uden om stuvningsdokumenternes data. Standarden og de tilhørende software-biblioteker udgør bindeleddet mellem IT-Universitetets forsknings i containerstuvning og testdata baseret på virkelige eksempler. IT-Universitetet var derfor tæt involveret i test og udvikling af software-bibliotekerne og standarden. Dette arbejde betyder, at eksperimenter på IT-Universitetet nu kan afvikles på faktiske eksempler på stuvninger foretaget i virkeligheden. Ved siden af arbejdet på dette projekt blev software-bibliotekerne brugt til at lave de allerførste versioner af Angelstow og Stowkernel. Stowkernel er i sig selv baseret på forskning fra IT-Univeristetet. Angelstow er et eksempel på, hvordan softwarebibliotekerne kan sættes sammen på en måde, så de udgør et kommercielt produkt. 5.3 Fase 3: Evaluering og tilpasning I projektets sidste fase fortsatte alle aktiviter fra anden fase. Det afgørende nye var tilføjelsen af evalueringer fra rederierne. Såvel The Containership Company som Maersk Line fik adgang til testversioner af Angelstow og havde derfor mulighed for at evaluere stuvningsdokumenterne og de software-biblioteker, der er udviklet rundt om disse. Den feedback, vi modtog fra rederierne, har dels været brugt internt i projektet til at forbedre stuvningsdokumenterne og de tilhørende software-biblioteker, dels uden for projektet til at modne de kommercielle produkter baseret på stuvningsdokumenterne. I projektets tredje fase tilføjedes også et tredje produkt ved siden af Angelstow og Stowkernel: Data Feed Setup, der udgør en automatisk oversætter og database for alle data vedrørende container-operationen.

21 Ange provider of understanding 20 Kapitel 6 Konklusion Baystow-projektet har for Ange Optimizations del haft til formål at skabe værdi for det maritime Danmark, ved at bane vejen for nye og bedre værktøjer til containerstuvning. I praksis er dette blevet realiseret ved at Ange Optimization har implementeret en åben testplatform i form af dataprotokoller og referenceimplementeringer af library-funktionalitet. Disse er efterfølgende blevet anvendt i kommercielle programmer og akademisk algoritmeudvikling, som helt eller delvist er blevet brugt i produktion. Der er således blevet skabt et solidt, virkelighedstestet og levende framework for afprøvning af nye metoder, algoritmer, forretningsprocesser mm. som idag bruges af IT-Universitetet

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com

Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Flemming Bakkensen Passioneret dotnet (.Net) programmør, med erfaring fra Dynamics Nav og integration flemming.bakkensen@gmail.com Summary FAGLIGE VÆRDIER Systemudvikler med 10 års erfaring - hvor jeg

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Dynamisk Webdesign F2010

Dynamisk Webdesign F2010 Dynamisk Webdesign F2010 Præsentationer Læringsmål Emnet: teknologi, koncept, design og process Projekt Semesterplan Jeres underviser: Tess Gaston Cand.it, software udvikling (ITU) og ba. pædagogik (KU)

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

WPS / R day. Rune Juhl (DTU Technical University of Denmark. 11th December 2013. DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science

WPS / R day. Rune Juhl (DTU Technical University of Denmark. 11th December 2013. DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science WPS / R day Rune Juhl DTU Technical University of Denmark DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science 11th December 2013 DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Imaging Center DTU. Erik Mejdal Lauridsen. May 2, 2013. DTU Energy Conversion emla@dtu.dk. www.imaging.dtu.dk

Imaging Center DTU. Erik Mejdal Lauridsen. May 2, 2013. DTU Energy Conversion emla@dtu.dk. www.imaging.dtu.dk Imaging Center DTU Erik Mejdal Lauridsen DTU Energy Conversion emla@dtu.dk May 2, 2013 www.imaging.dtu.dk World class facilities in Lund ESS, 2019 Neutrons Dk co-host: 1.4 Gkr MAX-IV 2016 Medium energy

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 12. Kvalitet i større systemer Evt.: Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Mathias Turac 01-12-2008

Mathias Turac 01-12-2008 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksponentiel Tværfagligt tema Matematik og informationsteknologi Mathias Turac 01-12-2008 Indhold 1.Opgaveanalyse... 3 1.1.indledning... 3 1.2.De konkrete krav til opgaven...

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

BRUGERCENTRERET DESIGN.

BRUGERCENTRERET DESIGN. BRUGERCENTRERET DESIGN. AGENDA. Velkomst og introduktion Brugercentreret design Kaffepause og netværk Implementering af brugercentreret design i en virksomhed Afslutning BRUGERVENLIGHED. BRUGERVENLIGHED.

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Persondataretlige aspekter ved cloud computing

Persondataretlige aspekter ved cloud computing Persondataretlige aspekter ved cloud computing Anne Ermose, advokat, Microsoft Danmark Michael Hopp, partner, Plesner Dansk Forum for IT-ret, 28. november 2012 1 28 November 2012 Oversigt 1. Introduktion

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere