Baystow Afsluttende rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baystow Afsluttende rapport"

Transkript

1 Baystow Afsluttende rapport Til Den Danske Maritime Fond Projekt , Stuvningsplanlægning Ange Optimization 10. juni 2011

2 Ange provider of understanding 1 Indhold 1 Indledning 2 2 Nyt værktøj til effektiv containerstuvning Af Palle Aarøe, Søfart 4 3 Arkitektur, implementering og evaluering Udviklingsmetode Stuvningsdokumentet Ind- og udlæsningsfunktionalitet Overbygninger Angelstow Stowkernel Data Feed Setup Evaluering The Baystow team 14 5 Projektets faser og økonomi Fase 1: Konceptmodning Fase 2: Forskning og udvikling Fase 3: Evaluering og tilpasning Konklusion 21

3 Ange provider of understanding 2 Kapitel 1 Indledning Baystow er navnet på et projekt støttet af Den Danske Maritime Fond og udført af Ange Optimization Aps fra foråret 2009 til foråret Projektet, som er udført i nært samarbejde med IT-Universitetet i København, har haft til formål at producere algoritmer og software til understøttelse af stuvningsplanlægning til containerskibe. Ange Optimizations rolle har været at at udvikle en åben dataudvekslingsprotokol mhp. at muliggøre samarbejdet mellem parterne at udvikle åbne standarimplementeringer af læse/skrive-funktionaliteten til protokollen mhp. at lette optagelsen i markedet at afprøve algoritmer, software og arbejdsprocesser i den virkelige verden De resulterende programmer er således blevet testet i samarbejde med Maersk Line og The Containership Company. Dette er den afsluttende rapport for projektet. Første egentlige kapitel i denne rapport beskriver på en ligefrem måde den problemstilling, Baystow har stået for at løse. Kapitlet er skrevet af Palle Aarøe fra bladet Søfart, som henvender sig til alle i Det Blå Danmark, og er baseret på et interview med Nicolas Guilbert, stifter af Ange Optimization. Det følgende kapitel præsenterer et teknisk overblik af det udførte arbejde i flere detaljer, hvorefter rapporten kort præsenterer kort de personer, der fra Ange Optimizations side har været med til at virkeliggøre Baystows resultater. Præsentationerne er i modsætning til resten af rapporten skrevet på engelsk. Det følgende kapitel giver en oversigt over projektets økonomi og faser. Rapporten afsluttes af en kort konklusion.

4 Ange provider of understanding 3 Navne på begreber Denne rapport nævner nogle nye begreber og teknologier, hvis navne minder en del om hinanden. For at lette læsningen, kommer rollelisten her: Baystow Projektet som denne rapport opsummerer. Stowbase Den tekniske standard for data, som projektet har udviklet. Stuvningsdokument En konkret datafil, der opfylder Stowbase-standarden. Stowage document Det samme som et stuvningsdokument..sto-fil Det samme som et stuvningsdokument. stowbase.org Det website, som beskriver Stowbase. Angelstow Et grafisk beslutningsværktøj, der arbejder med stuvningsdokumenter. Stowkernel Et software-modul, der laver beregninger baseret på stuvningsdokumenter.

5 Ange provider of understanding 4 Kapitel 2 Nyt værktøj til effektiv containerstuvning Af Palle Aarøe, Søfart Det er et større puslespil at styre containerflowet på et stort skib fra havn til havn optimalt. Dansk firma har udviklet et beslutningsstøtteværktøj, som kan hjælpe komplekse stuvninger godt på vej. Der er nu professionel dansk udviklet hjælp på vej til de container-rederier, som måske har problemer med at få et ordentligt overblik, når det drejer sig om at få containere på og af skibe i den rigtige rækkefølge og få dem placeret på den mest hensigtsmæssige og korrekte måde ombord. Firmaet Ange Optimization har gennem de senere år arbejdet med containerstuvning og de seneste 2 år konkret med projekt Baystow, hvis endelige resultat Stowbase muliggør tilvejebringelse af et kvantificeret beslutningsgrundlag for løbende optimale beslutninger. Systemet indebærer tilstedeværelsen af et faktuelt talgrundlag, der kræver kendskab til rigtigt, rigtigt mange parametre, som er nødvendige for at træffe de bedste beslutninger. Man skal bl.a. have en fornemmelse for, hvor mange containere kommer der i næste havn, vide hvor stort er skibet, hvad kan skibet klare belastningsmæssigt og stabilitetsmæssigt etc., og man skal også vide, hvad kan terminalen klare, hvor høje er kranerne, hvor langt rækker de ud, hvor tunge containere kan de tage, kan de twinlifte etc., etc. Puslespillet i forbindelse med et containerflow går i store træk ud på at registrere transporten af antallet af containere fra havn A til havn B, og fra havn A til havn C og fra A til D, og så fra havn B til C og B til D og B til E osv., så der laves en stor matrix, hvor man kan se containerantal, type og vægt fra de forskellige havne til de forskellige havne. Matrix en skal så fordeles ud på skibet, så alle kraner kan blive max. aktive hele tiden, og således også, at der tages højde for stabilitetsproblemer bending, shareforce og stabilitet i øvrigt. Alle opdaterede data samles i Stowbase, så der løbende undervejs af alle medarbejdere er muligt at tage beslutninger ud fra den meget kvantificerede plan.

6 Ange provider of understanding 5 På den måde er det også hensigten at skabe gennemsigtighed i en organisation, så dem der sælger containere i virkeligheden ved, hvor mange de kan sælge, før det begynder at koste på f.eks. kranproduktiviteten m.m. Hele pointen er netop hele flowet, forklarer Nicolas Guilbert, CEO i Ange Optimization. Opstream kan optimeres, og dem der sælger containerne, tager nogle beslutninger, hvis konsekvenser flyder nedad i organisationen også ned til dem, der skal der skal finde ud af, hvilke skibe containerne skal på og ned til dem, der laver loadlisterne Noget som ændrer netop en loadliste er f.eks., hvis en sælger har solgt nogle flere containere udover det anmeldte. I den situation vil det være godt at vide, at hvis han solgte de tunge, så var der plads, men hvis han solgte de lette, så var der ikke plads p.g.a. stabilitetsforhold. Og den slags oplysning kan systemet levere. Åbenhed med fortrolighed Det er rederierne selv, der indsamler informationer til Stowbase, og selvom framework et er open source, er der streng fortrolighed om loadlister, hvilke containere der kommer i næste havn og den slags oplysninger. Nicolas Guilbert tror, at der kan være en særlig interesse for Stowbase i forbindelse med udveksling af skibsprofiler. F.eks. kan en terminal have behov for at kende en skibsprofil. Den skal have kendskab til, hvad det konkrete skib kan klare, når containerne placeres, og terminalen skal have styr på, hvis der foretages ændringer i forhold til det, den på forhånd har fået oplyst af rederiet. Chartrede skibe skifter typisk lejer løbende, så derfor er det vigtigt for lejerne at have en skibsprofil også. Og så have så gode data som muligt, så man selv kan lave stabilitetsberegninger og belastningsberegninger m.v. Stowbase, der anvendes til informationsudveksling og som danner datagrundlaget, er gratis og som nævnt open source-baseret, som alle kan downloade, ud fra en idé om at medvirke til at åbne informationsstrømmene i shippingbranchen. Med Stowbase kan man først og fremmest skabe gennemsigtighed i sin organisation og sørge for, at data er tilgængelige for alle, der har brug for dem. Det er det allervigtigste. Gennemsigtigheden betyder også bedre overblik og et bedre beslutningsgrundlag. Flere ting kommer i betragtning, når beslutninger træffes, og det er det, der er værdien, siger Nicolas Guilbert, som - lidt ambitiøst måske gerne ser en markedsudvikling, hvor der ikke konkurreres på at tilbageholde informationer, som andre ikke har, men hvor der tværtimod konkurreres på at kunne udnytte informationerne.

7 Ange provider of understanding 6 Stor Maersk-terminal interesseret Omkring udvikling af informationsudveksling har universitetspartneren ITU været prøvekanin og bl.a. lavet en hel del algoritme-arbejde m.m. omkring stuvningsproblemer. En anden prøvekanin for stuvningsværktøjet har været det ret nye danske discount containerrederi TCC, som på grundlag af Stowbase har fået skræddersyet stuvningsværktøjet Angelstow, og dermed kan stuve deres skibe væsentligt hurtigere end på normal vis. (Angelstow har intet med TCC s igangværende rekonstruktion at gøre). Også Maersk Terminals store Asien-hub i Tanjungpelepas har vist interesse for Stowbase Nicolas Guilbert lægger heller ikke skjul på, at Maersk har været det primære mål for udviklingen af stuvningsværktøjet, og tiden så må vise, om der bliver tale om mission completed eller mission impossible. Inderst inde er han dog helt rolig, da han er overbevist om, at alle større containerrederier kan få stor gavn af det nye stuvningsværktøj. Det utroligt svære kran-split Et såkaldt kran-split er et supercentralt element i containerstuvning og er utroligt svært at få til at gå op. Det går ud på at fordele al laste- og losseaktivitet ud på de forskellige kraner, så alle arbejder lige meget ud fra det gennemsnitlige antal løfteopgaver. Man må f.eks. ikke have en masse laste- og losseaktiviteter midt på skibet, og for at få alle kraner til at arbejde maksimalt, skal aktiviteterne være spredt ud på hele skibet. På den anden side kan man risikere at ødelægge mange muligheder for sig selv, hvis man spreder al kranaktivitet ud hele tiden på hele skibet. Der kan blive tale om såkaldt overstow, hvor containere placeres ovenpå andre containere, som skal af tidligere, og det så bliver nødvendigt at grave ned for at få fat i de rigtige containere. Det er dobbeltarbejde. Samspillet mellem at få aktiviteterne spredt ens ud på kranerne og få containerne adskilt til de forskellige destinationer bliver dog mødt af et markant modspil hele stabilitets- og belastningsproblematikken. Kranerne har oftest god plads til at placere containere i skibets ender. Hvis det tager overhånd, presses skibet ned, hvor der ikke er så meget til at løfte op, hvilket betyder, at skibet i store runde træk bliver stresset på det, der kaldes bending. For meget last placeret inde midt på skibet kan i worstcase få skibet til at knække på midten. Størrelsen af lasten inde på midten af skibet og spredningen af kranaktiviteterne skal derfor helst ligesom kunne forudses 5-6 havne frem på ruten. Og hvis denne svære øvelse ikke udføres optimalt, resulterer det i forlænget havneophold, hvilket kan ses direkte på bundlinjen i bunker, når der efterfølgende

8 Ange provider of understanding 7 som regel skal sejles hurtigere for at nå tidsplanen. Så der er en masse djævelskab i detaljen, som Nicolas Guilbert udtrykker det. Firmaet og projektet Ange Optimization blev grundlagt i 2005 af Nicolas Guilbert, som også er CEO. Firmaet leverer en række forskellige serviceydelser til container shipping-industrien og er benhårdt fokuseret på at dyrke en dygtighedskultur internt i virksomheden. De fleste tilknyttede medarbejdere har en PhD eller kandidatgrad i fysik, matematik elle datalogi, mens nogle få andre er håndplukkede med helt specielle kompetencer. Nicolas Guilbert selv er civilingeniør og læste gennem fire et halvt år før han startede Ange Optimization Phd i Sverige i geometri/anvendt matematik eller matematisk modellering. Projekt Baystow er støttet af Den Danske Maritime Fond og startede for cirka 2 år siden.

9 Ange provider of understanding 8 Kapitel 3 Arkitektur, implementering og evaluering Det grundlæggende design bag Stowbase har haft til formål at stille en række dataformater til rådighed, samt ind- og udlæsningmoduler mhp. at facilitere optagelsen af disse dataformater i markedet. Idéen har således været at stille en vis mængde library-funktionalitet til rådighed, men også parallelt at udvikle applikationer ovenpå denne funktionalitet mhp. at sikre dens relevans. Denne idé er illustreret i Figur Udviklingsmetode Stowbase er blevet udviklet ifølge en såkaldt agile (adræt) udviklingsmetode, hvor vægten ligger på løbende at levere værdi til kunden gennem iterativ udvikling. Dvs måder at planlægge og kontrollere softwareudvikling, hvor man hurtigt kan levere en ny version af softwaren når der kommer ændringsønsker fra slutbrugerne. Da Stowbase i sig selv ikke udgør noget anvendeligt for brugerne, har Stowbaseapplikationerne Angelstow og Stowkernel spillet en væsentlig rolle under implementering og test. 3.2 Stuvningsdokumentet Det centrale koncept i Stowbase er stuvningsdokumentet. Dette er essentielt en datafil indeholdende al den information, der er nødvendig for at kunne foretage en stuvning, dvs: skibsprofil lasteliste for nuværende havn forventet lasteliste for de næste havne

10 Ange provider of understanding 9 Figur 3.1: Standarden Stowbase er den fælles faktor i produkterne Stowkernel, Angelstow og Data Feed Setup. terminal- og kraninformation for alle havne ballasttal Det er således hensigten med stuvningsdokumentet, at det kan cirkulere i organisationen blandt dem, der har brug for kendskab til den aktuelle stuvning. Dette inkluderer bl.a. den næste koordinator, der skal stuve skibet, i en stafetlignende overdragelse den øvrige operation, der har brug for at kende til skibets lastemæssige tilstand den øvrige organisation, f.eks. de kommercielle funktioner, der har brug for at vide, hvilken kapacitet, der reelt er tilbage på skibet Situtationen er illustreret i Figur 3.2. Selve stuvningsdokumentet er i sig selv modulært opbygget, og er implementeret ifølge Javascript Object Notation -formatet (JSON). 3.3 Ind- og udlæsningsfunktionalitet En række standardimplementeringer af læse- og skrivefunktionalitet til hvert af stuvningsdokumentmodulerne er blevet udført. Disse er: libangecontainers : implementering af containerobjekter og lastelister, både aktuelle og fremskrevne.

11 Ange provider of understanding 10 Figur 3.2: Stuvningsdokumentet (her betegnet.sto ) for et skib fungerer som en stafet mellem rederiets medarbejdere og afdelinger. libangeedifact : konverteringsmodul til/fra forskellige Edifact-formater (CO- PRAR, BAPLIE, MOVINS) libangeschedule : læse/skrivefunktionalitet for skibsscheduler libangevessel : implementering af en skibsmodel, inkl. læse/skrivefunktionalitet qdatacube : et modul til at udføre og visualisere aggregeringer af data Disse implementateringer er, sammen med specifikationen for stuvningsdokumentet, frit tilgængelige på nettet. 3.4 Overbygninger Takket være Stowbase-komponenterne har det været muligt at udvikle stuvningsværktøjet Angelstow, samt flere moduler hertil, navnlig Stowkernel og Autoballast, de to sidstnævnte i samarbejde med IT-Universitetet Angelstow Angelstow er et fuldt funktionsdygtigt stuvningsværktøj, som udmærker sig ved en række features, navnlig:

12 Ange provider of understanding 11 Figur 3.3: Scanplan-editoren i Angelstow viser flere på hinanden følgende havne i skibets sejlplan. Scanplan-editor for flere havne Takket være denne funktion kan koordinatoren danne sig et overblik over stuvningen for flere på hinanden følgende havne. Dette er essentielt for at kunne maksimere antallet af kraner, der kan arbejde på skibet på samme tid og dermed minimere havneopholdet og bunkerforbrug. Et eksempel er vist i Figur 3.3. Recap Recap tillader koordinatoren at kunne aggregere og visualisere lastedata på interaktiv vis og dermed skabe sig et overblik over lastesammensætningen. Funktionaliteten er vist i Figur 3.4. Kransplitsberegneren Dette interaktive diagram giver overblik over hvor høj kajproduktivitet, der kan forventes at opnås i de respektive havne. Figur 3.5 viser et eksempel på et sådant diagram i Angelstow Stowkernel Stowkernel er et modul til Stowbase/Angelstow, der gør det muligt for brugeren at stuve skibet på et højt niveau, og lade computeren håndtere de containerspecifikke detaljer.

13 Ange provider of understanding 12 Figur 3.4: Ved hjælp af recap skabes der overblik ved at aggregere data på kryds og tværs. Figur 3.5: Kransplitberegneren viser et konstant opdateret overblik over udnyttelsen af kraner i alle kommende havnekald.

14 Ange provider of understanding 13 Figur 3.6: Angelstow-bruger i færd med at stuve et containerskib Data Feed Setup Dette produkt udbydes som en service og udnytter styrken i stuvningsdokumenterne til at simplificere IT-arkitekturen omkring stuvning og andre aktiviteter i container-operation. Datafiler i forskellige formater f.eks. COPRAR, BAPLIE, MOVINS, eller naturligvis stuvningsdokumenter sendes helt simpelt per til en fast adresse. På automatisk vis bliver disse registreret og arkiveret og samlet sammen, sådan at et ajourført stuvningsdokument til enhver tid kan hentes fra samme server. Systemet udgør dermed en automatisk oversætter og database for alle data vedrørende container-operationen. 3.5 Evaluering Udover de tests der løbende udførtes som en integreret del af udviklingsprocessen, er Stowbase gennem brugerinterfacet Angelstow blevet testet i reelle stuvningssituationer. Specifikt blev alle stuvninger hos rederiet The Containership Company udført vha. Angelstow. Også Maersk Line har testet systemet, navnlig på verdens største containerskib Emma Maersk, dog ikke i egentlig produktion.

15 Ange provider of understanding 14 Kapitel 4 The Baystow team Nicolas Guilbert CEO and Founder Nicolas Guilbert graduated from the Technical University of Denmark and holds a Master of Sciences degree in Engineering. He is a Ph.D.-student in mathematics applied to Computer Vision at Lund Institute of Technology and has extensive experience in mathematical modelling and optimization. Niels H. Christensen Project manager and developer Niels Christensen has more than 15 years of professional experience in the software industry, with responsibilities spanning from project management to development and IT architecture. He also holds an industrial Ph.D. degree in computer science and has published a number of scientific papers on computational complexity and software development. Kim Hansen Developer Kim has B.Sc. degrees in Physics, Mathematics and Computer Science from the University of Copenhagen, focused on Dynamic Systems and Distributed Computing. His experience ranges from numerical methods in experimental physics to mathematical modelling over network administration with users. Kim has contributed to a number of open source projects, among them Octave. He is the maintainer of JavaOctave.

16 Ange provider of understanding 15 Tom Bebbington Stowage specialist Tom Bebbington has more than 12 years experience in the container shipping business both on the nautical side, day to day management of vessel operations ashore with P& O Nedlloyd and Maersk Line and as an IT project manager with Maersk Line. Esben Mose Hansen Developer Esben Mose Hansen graduated from University of Copenhagen with a Master of Science in Mathematics. Esben work on the core models, typically linear programming or mixed integer modeling, and has extensive experience at building such models. In addition, he works on graphical user interface to simulations as well as the state machine based simulations themselves. Esben contributes to a number of open source projects, including Mozilla (now Firefox), the K desktop environment (KDE) and lately git. When not otherwise engaged, he is known to brew up beers and bread in his kitchen. Sune Vuorela Developer Sune Vuorela has a BSc in Business Administration and Computer Science from the Copenhagen Business School. He is currently studying IT at the IT University of Copenhagen. He participates in various Open Source projects, particularly Debian, where he part of the KDE/Qt team. Sune has a previous history of being system administrator for around 100 servers and 20 workstations, and being a developer on a custom PDA project. He has broad IT competences and programming language experiences, and works currently on various C++ and Qt projects. Anders S. Johansen - Developer Anders has designed and developed several commercial and academic software products, both user-centric and back-office, and has also been responsible for quality assurance on several large-scale software projects. He has more than 20 years of experience in designing and developing software and user interfaces, and holds a B.Sc in computer science with a minor in computer software interaction and usability, a M.Sc. in computer science and a Ph.D. in computer science.

17 Ange provider of understanding 16 Martin Westring Sørensen Developer Martin has holds a Ph.D in physics from the Niels Bohr Institute (Copenhagen University). With an academic profile being largely theoretical, he balances his personal profile by being a passionate software programmer, a sports-climber, a runner and having a background in agriculture. He has worked at universities abroad, been a high-school teacher, and is never afraid of taking up new challenges. Marc Cromme Project Manager Marc Cromme holds a Master of Science in engineering from 1994, and a Ph.D degree in engineering from 1998, both in applied mathematics at the Technical University of Denmark. He has experience in scientific computing, dynamic and stochastic systems, and data warehousing. Marc is qualified in best practices and international project management. He implements custom-specific solutions as well as optimization core technologies, is in charge of software quality assurance, and manages research-oriented IT projects. Marc speaks German and Danish natively, and masters English in speech and writing.

18 Ange provider of understanding 17 Kapitel 5 Projektets faser og økonomi Udviklingen af enhver ny software-suite fra bunden er altid kompliceret og belagt med risici. DMFs støtte har været et værdifuldt bidrag til udviklingen af Stowbase og de software-biblioteker, som knytter sig til standarden og udgør vigtige komponenter i den software, Ange Optimization har bygget oven på projektets resultater. Den største omkostning ved softwareudvikling er arbejdstiden for eksperterne, der skal bruges. For at producere et velfungerende stykke software, er det nødvendigt at bringe mange ekspertiser sammen. Holdet bag projektet er har inkluderet stuvningseksperter såvel som datamodelleringsekspertise og ekspertise i forskellige tekniske komponenter. Det vigtigste materiale er dog feedback uden nogle konkrete brugere at afprøve idéerne på er det ikke muligt at producere nyttigt software. I dette projekt har Maersk Line stillet deres ekspertise til rådighed gennem evalueringer, der har tilført produkterne meget vigtigt input. Udviklingen er primært foregået hos Ange Optimization i København, mens evalueringer er gennemført af Maersk Line og The Containership Company i Singapore. Projektet har involveret to rejser til Singapore. Den første rejses formål var at få en del af udviklingen lavet tæt på eksperterne, der derved kunne dele sin viden med softwareudvikleren. Maersk Line stillede i tre uger en arbejdsplads til rådighed på kontoret i Singapore, i afdelingen for Global Stowage Production. Det gav mulighed for mange afklaringer, bl.a. vedrørende variationen i containerskibes opbygning, hvilket er essentielt at forstå for at kunne planlægge deres stuvning. Eksempelvis er det afgørende, at den programmatiske model af et containerskib indeholder de rette oplysninger om hvilke låg, der dækker for hinanden under losning og lastning af containere. Projektets anden rejse til Singapore lå i slutningen af projektperioden og gav Ange Optimization mulighed for at præsentere en udgave af Angelstow, der indeholder mange nyskabelser i forhold til lignende programmer nyskabelser, der er baseret på de metoder, IT-Universitetet har udviklet i forbindelse med containerstuvning. På denne rejse blev der evalueret med både Maersk Line og

19 Ange provider of understanding 18 The Containership Company. Sidstnævnte brugte aktivt Angelstow og de øvrige produkter i suiten til at planlægge deres stuvninger og holde styr på de lasteoperationer, der var foretaget. Der fik Ange Optimization således detaljeret feedback fra eksperter, der brugte programmerne i deres daglige arbejde. Hos Maersk Line der har en meget større operation end The Containership Company blev der især fokuseret på nye muligheder i forhold til arbejdsprocesserne omkring stuvning. De følgende afsnit beskriver projektets faser i forhold til det endelige produkt. 5.1 Fase 1: Konceptmodning Projektets første fase varede indtil 1. oktober 2010 og havde fokus på udviklingen af konceptet omkring stuvningsdokumentet og hvordan det bruges imellem forskellige IT-applikationer. Arbejdet bestod bl.a. i at studere eksisterende standarder bl.a. de EDI-baserede formater COPRAR, BAPLIE og MOVINS. Der blev også set på eksisterende IT-applikationer for at identificere de principper, der gælder for at få dem til at samarbejde. Der blev analyseret tekniske standarder for udveksling af data med fokus på, hvilke der er bredt understøttet og billige at komme i gang med, sådan at flest mulige virksomheder i container-branchen vil kunne drage fordel af den endelige standard. Der blev diskuteret med stuvningseksperter hvilke eksisterende og potentielle applikationer, der med fordel kan udveksle data og hvordan det samlede IT-miljø ser ud hos forskellige rederier af forskellig størrelse. Derudover blev der naturligvis analyseret i detaljer på de data, der faktisk bruges i stuvning. Her var et besøg i Singapore hos Maersk Lines Global Stowage Production en vigtig brik, idet en af udviklerne her kunne få direkte svar på en række spørgsmål om sammenhængen mellem forskellige data i modelleringen af containerskibe og om hvilke data, der faktisk er tilgængelige for operatøren af skibet. Arbejdet ledte frem til et forslag til en åben standard for udveksling af data det som nu refereres til som stuvningsdokumenter. Et vigtigt princip er at eet og samme dokument beskriver skibets fysiske opbygning, sejlplan, skibets aktuelle last, samt planer for og forventinger til skibets fremtidige lastning. Standarden kaldes Stowbase og blev offentliggjort på webadressen Sammen med definitionerne er lagt eksempler på programkode, der arbejder efter standarden. Dette gør det let at komme i gang med at arbejde med stuvningsdokumenter.

20 Ange provider of understanding Fase 2: Forskning og udvikling Projektets anden fase varede til 1. april I denne fase videreudvikledes stuvningsdokumenterne til egentlige software-biblioteker, der kan bruges direkte i forskellige IT-applikationer, som derigennem kan arbejde sammen. Softwarebibliotekerne hjælper også med at opbygge en grafisk brugergrænseflade uden om stuvningsdokumenternes data. Standarden og de tilhørende software-biblioteker udgør bindeleddet mellem IT-Universitetets forsknings i containerstuvning og testdata baseret på virkelige eksempler. IT-Universitetet var derfor tæt involveret i test og udvikling af software-bibliotekerne og standarden. Dette arbejde betyder, at eksperimenter på IT-Universitetet nu kan afvikles på faktiske eksempler på stuvninger foretaget i virkeligheden. Ved siden af arbejdet på dette projekt blev software-bibliotekerne brugt til at lave de allerførste versioner af Angelstow og Stowkernel. Stowkernel er i sig selv baseret på forskning fra IT-Univeristetet. Angelstow er et eksempel på, hvordan softwarebibliotekerne kan sættes sammen på en måde, så de udgør et kommercielt produkt. 5.3 Fase 3: Evaluering og tilpasning I projektets sidste fase fortsatte alle aktiviter fra anden fase. Det afgørende nye var tilføjelsen af evalueringer fra rederierne. Såvel The Containership Company som Maersk Line fik adgang til testversioner af Angelstow og havde derfor mulighed for at evaluere stuvningsdokumenterne og de software-biblioteker, der er udviklet rundt om disse. Den feedback, vi modtog fra rederierne, har dels været brugt internt i projektet til at forbedre stuvningsdokumenterne og de tilhørende software-biblioteker, dels uden for projektet til at modne de kommercielle produkter baseret på stuvningsdokumenterne. I projektets tredje fase tilføjedes også et tredje produkt ved siden af Angelstow og Stowkernel: Data Feed Setup, der udgør en automatisk oversætter og database for alle data vedrørende container-operationen.

21 Ange provider of understanding 20 Kapitel 6 Konklusion Baystow-projektet har for Ange Optimizations del haft til formål at skabe værdi for det maritime Danmark, ved at bane vejen for nye og bedre værktøjer til containerstuvning. I praksis er dette blevet realiseret ved at Ange Optimization har implementeret en åben testplatform i form af dataprotokoller og referenceimplementeringer af library-funktionalitet. Disse er efterfølgende blevet anvendt i kommercielle programmer og akademisk algoritmeudvikling, som helt eller delvist er blevet brugt i produktion. Der er således blevet skabt et solidt, virkelighedstestet og levende framework for afprøvning af nye metoder, algoritmer, forretningsprocesser mm. som idag bruges af IT-Universitetet

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Eksperimentel Systemudvikling 2011 Materielstyring til HVF 127 MFP

Eksperimentel Systemudvikling 2011 Materielstyring til HVF 127 MFP Eksperimentel Systemudvikling 2011 Materielstyring til HVF 127 MFP DAT2, Group 3: Søren Løbner, 20050677 Morten Daugaard, 20051715 Jens William L. Sørensen, 20072733 {lobner,taghof,u072733}@cs.au.dk Abstract

Læs mere

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case.

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. Jess Alster Larsen (jessalster@gmail.com) Peter Krüger (petkrug@gmail.com) Cand.IT Speciale, EBUSS Vejleder: John Götze 3. januar 2008

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Projektværktøj Mikkel Schneider Larsen Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk September 2000 Laila Dybkjær med bidrag fra Niels Ole Bernsen, Eddie Jørgensen og Sven Madsen Feasibility-studium

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng?

ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng? HAAlmen, 6. Semester Bachelorafhandling 2011 Forfatter: Bertan Korkusuz HAAlmen, U13, Eks. Nr: 286263 Vejleder: Bjarne Rerup Schlichter ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng?

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere