Baystow Afsluttende rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baystow Afsluttende rapport"

Transkript

1 Baystow Afsluttende rapport Til Den Danske Maritime Fond Projekt , Stuvningsplanlægning Ange Optimization 10. juni 2011

2 Ange provider of understanding 1 Indhold 1 Indledning 2 2 Nyt værktøj til effektiv containerstuvning Af Palle Aarøe, Søfart 4 3 Arkitektur, implementering og evaluering Udviklingsmetode Stuvningsdokumentet Ind- og udlæsningsfunktionalitet Overbygninger Angelstow Stowkernel Data Feed Setup Evaluering The Baystow team 14 5 Projektets faser og økonomi Fase 1: Konceptmodning Fase 2: Forskning og udvikling Fase 3: Evaluering og tilpasning Konklusion 21

3 Ange provider of understanding 2 Kapitel 1 Indledning Baystow er navnet på et projekt støttet af Den Danske Maritime Fond og udført af Ange Optimization Aps fra foråret 2009 til foråret Projektet, som er udført i nært samarbejde med IT-Universitetet i København, har haft til formål at producere algoritmer og software til understøttelse af stuvningsplanlægning til containerskibe. Ange Optimizations rolle har været at at udvikle en åben dataudvekslingsprotokol mhp. at muliggøre samarbejdet mellem parterne at udvikle åbne standarimplementeringer af læse/skrive-funktionaliteten til protokollen mhp. at lette optagelsen i markedet at afprøve algoritmer, software og arbejdsprocesser i den virkelige verden De resulterende programmer er således blevet testet i samarbejde med Maersk Line og The Containership Company. Dette er den afsluttende rapport for projektet. Første egentlige kapitel i denne rapport beskriver på en ligefrem måde den problemstilling, Baystow har stået for at løse. Kapitlet er skrevet af Palle Aarøe fra bladet Søfart, som henvender sig til alle i Det Blå Danmark, og er baseret på et interview med Nicolas Guilbert, stifter af Ange Optimization. Det følgende kapitel præsenterer et teknisk overblik af det udførte arbejde i flere detaljer, hvorefter rapporten kort præsenterer kort de personer, der fra Ange Optimizations side har været med til at virkeliggøre Baystows resultater. Præsentationerne er i modsætning til resten af rapporten skrevet på engelsk. Det følgende kapitel giver en oversigt over projektets økonomi og faser. Rapporten afsluttes af en kort konklusion.

4 Ange provider of understanding 3 Navne på begreber Denne rapport nævner nogle nye begreber og teknologier, hvis navne minder en del om hinanden. For at lette læsningen, kommer rollelisten her: Baystow Projektet som denne rapport opsummerer. Stowbase Den tekniske standard for data, som projektet har udviklet. Stuvningsdokument En konkret datafil, der opfylder Stowbase-standarden. Stowage document Det samme som et stuvningsdokument..sto-fil Det samme som et stuvningsdokument. stowbase.org Det website, som beskriver Stowbase. Angelstow Et grafisk beslutningsværktøj, der arbejder med stuvningsdokumenter. Stowkernel Et software-modul, der laver beregninger baseret på stuvningsdokumenter.

5 Ange provider of understanding 4 Kapitel 2 Nyt værktøj til effektiv containerstuvning Af Palle Aarøe, Søfart Det er et større puslespil at styre containerflowet på et stort skib fra havn til havn optimalt. Dansk firma har udviklet et beslutningsstøtteværktøj, som kan hjælpe komplekse stuvninger godt på vej. Der er nu professionel dansk udviklet hjælp på vej til de container-rederier, som måske har problemer med at få et ordentligt overblik, når det drejer sig om at få containere på og af skibe i den rigtige rækkefølge og få dem placeret på den mest hensigtsmæssige og korrekte måde ombord. Firmaet Ange Optimization har gennem de senere år arbejdet med containerstuvning og de seneste 2 år konkret med projekt Baystow, hvis endelige resultat Stowbase muliggør tilvejebringelse af et kvantificeret beslutningsgrundlag for løbende optimale beslutninger. Systemet indebærer tilstedeværelsen af et faktuelt talgrundlag, der kræver kendskab til rigtigt, rigtigt mange parametre, som er nødvendige for at træffe de bedste beslutninger. Man skal bl.a. have en fornemmelse for, hvor mange containere kommer der i næste havn, vide hvor stort er skibet, hvad kan skibet klare belastningsmæssigt og stabilitetsmæssigt etc., og man skal også vide, hvad kan terminalen klare, hvor høje er kranerne, hvor langt rækker de ud, hvor tunge containere kan de tage, kan de twinlifte etc., etc. Puslespillet i forbindelse med et containerflow går i store træk ud på at registrere transporten af antallet af containere fra havn A til havn B, og fra havn A til havn C og fra A til D, og så fra havn B til C og B til D og B til E osv., så der laves en stor matrix, hvor man kan se containerantal, type og vægt fra de forskellige havne til de forskellige havne. Matrix en skal så fordeles ud på skibet, så alle kraner kan blive max. aktive hele tiden, og således også, at der tages højde for stabilitetsproblemer bending, shareforce og stabilitet i øvrigt. Alle opdaterede data samles i Stowbase, så der løbende undervejs af alle medarbejdere er muligt at tage beslutninger ud fra den meget kvantificerede plan.

6 Ange provider of understanding 5 På den måde er det også hensigten at skabe gennemsigtighed i en organisation, så dem der sælger containere i virkeligheden ved, hvor mange de kan sælge, før det begynder at koste på f.eks. kranproduktiviteten m.m. Hele pointen er netop hele flowet, forklarer Nicolas Guilbert, CEO i Ange Optimization. Opstream kan optimeres, og dem der sælger containerne, tager nogle beslutninger, hvis konsekvenser flyder nedad i organisationen også ned til dem, der skal der skal finde ud af, hvilke skibe containerne skal på og ned til dem, der laver loadlisterne Noget som ændrer netop en loadliste er f.eks., hvis en sælger har solgt nogle flere containere udover det anmeldte. I den situation vil det være godt at vide, at hvis han solgte de tunge, så var der plads, men hvis han solgte de lette, så var der ikke plads p.g.a. stabilitetsforhold. Og den slags oplysning kan systemet levere. Åbenhed med fortrolighed Det er rederierne selv, der indsamler informationer til Stowbase, og selvom framework et er open source, er der streng fortrolighed om loadlister, hvilke containere der kommer i næste havn og den slags oplysninger. Nicolas Guilbert tror, at der kan være en særlig interesse for Stowbase i forbindelse med udveksling af skibsprofiler. F.eks. kan en terminal have behov for at kende en skibsprofil. Den skal have kendskab til, hvad det konkrete skib kan klare, når containerne placeres, og terminalen skal have styr på, hvis der foretages ændringer i forhold til det, den på forhånd har fået oplyst af rederiet. Chartrede skibe skifter typisk lejer løbende, så derfor er det vigtigt for lejerne at have en skibsprofil også. Og så have så gode data som muligt, så man selv kan lave stabilitetsberegninger og belastningsberegninger m.v. Stowbase, der anvendes til informationsudveksling og som danner datagrundlaget, er gratis og som nævnt open source-baseret, som alle kan downloade, ud fra en idé om at medvirke til at åbne informationsstrømmene i shippingbranchen. Med Stowbase kan man først og fremmest skabe gennemsigtighed i sin organisation og sørge for, at data er tilgængelige for alle, der har brug for dem. Det er det allervigtigste. Gennemsigtigheden betyder også bedre overblik og et bedre beslutningsgrundlag. Flere ting kommer i betragtning, når beslutninger træffes, og det er det, der er værdien, siger Nicolas Guilbert, som - lidt ambitiøst måske gerne ser en markedsudvikling, hvor der ikke konkurreres på at tilbageholde informationer, som andre ikke har, men hvor der tværtimod konkurreres på at kunne udnytte informationerne.

7 Ange provider of understanding 6 Stor Maersk-terminal interesseret Omkring udvikling af informationsudveksling har universitetspartneren ITU været prøvekanin og bl.a. lavet en hel del algoritme-arbejde m.m. omkring stuvningsproblemer. En anden prøvekanin for stuvningsværktøjet har været det ret nye danske discount containerrederi TCC, som på grundlag af Stowbase har fået skræddersyet stuvningsværktøjet Angelstow, og dermed kan stuve deres skibe væsentligt hurtigere end på normal vis. (Angelstow har intet med TCC s igangværende rekonstruktion at gøre). Også Maersk Terminals store Asien-hub i Tanjungpelepas har vist interesse for Stowbase Nicolas Guilbert lægger heller ikke skjul på, at Maersk har været det primære mål for udviklingen af stuvningsværktøjet, og tiden så må vise, om der bliver tale om mission completed eller mission impossible. Inderst inde er han dog helt rolig, da han er overbevist om, at alle større containerrederier kan få stor gavn af det nye stuvningsværktøj. Det utroligt svære kran-split Et såkaldt kran-split er et supercentralt element i containerstuvning og er utroligt svært at få til at gå op. Det går ud på at fordele al laste- og losseaktivitet ud på de forskellige kraner, så alle arbejder lige meget ud fra det gennemsnitlige antal løfteopgaver. Man må f.eks. ikke have en masse laste- og losseaktiviteter midt på skibet, og for at få alle kraner til at arbejde maksimalt, skal aktiviteterne være spredt ud på hele skibet. På den anden side kan man risikere at ødelægge mange muligheder for sig selv, hvis man spreder al kranaktivitet ud hele tiden på hele skibet. Der kan blive tale om såkaldt overstow, hvor containere placeres ovenpå andre containere, som skal af tidligere, og det så bliver nødvendigt at grave ned for at få fat i de rigtige containere. Det er dobbeltarbejde. Samspillet mellem at få aktiviteterne spredt ens ud på kranerne og få containerne adskilt til de forskellige destinationer bliver dog mødt af et markant modspil hele stabilitets- og belastningsproblematikken. Kranerne har oftest god plads til at placere containere i skibets ender. Hvis det tager overhånd, presses skibet ned, hvor der ikke er så meget til at løfte op, hvilket betyder, at skibet i store runde træk bliver stresset på det, der kaldes bending. For meget last placeret inde midt på skibet kan i worstcase få skibet til at knække på midten. Størrelsen af lasten inde på midten af skibet og spredningen af kranaktiviteterne skal derfor helst ligesom kunne forudses 5-6 havne frem på ruten. Og hvis denne svære øvelse ikke udføres optimalt, resulterer det i forlænget havneophold, hvilket kan ses direkte på bundlinjen i bunker, når der efterfølgende

8 Ange provider of understanding 7 som regel skal sejles hurtigere for at nå tidsplanen. Så der er en masse djævelskab i detaljen, som Nicolas Guilbert udtrykker det. Firmaet og projektet Ange Optimization blev grundlagt i 2005 af Nicolas Guilbert, som også er CEO. Firmaet leverer en række forskellige serviceydelser til container shipping-industrien og er benhårdt fokuseret på at dyrke en dygtighedskultur internt i virksomheden. De fleste tilknyttede medarbejdere har en PhD eller kandidatgrad i fysik, matematik elle datalogi, mens nogle få andre er håndplukkede med helt specielle kompetencer. Nicolas Guilbert selv er civilingeniør og læste gennem fire et halvt år før han startede Ange Optimization Phd i Sverige i geometri/anvendt matematik eller matematisk modellering. Projekt Baystow er støttet af Den Danske Maritime Fond og startede for cirka 2 år siden.

9 Ange provider of understanding 8 Kapitel 3 Arkitektur, implementering og evaluering Det grundlæggende design bag Stowbase har haft til formål at stille en række dataformater til rådighed, samt ind- og udlæsningmoduler mhp. at facilitere optagelsen af disse dataformater i markedet. Idéen har således været at stille en vis mængde library-funktionalitet til rådighed, men også parallelt at udvikle applikationer ovenpå denne funktionalitet mhp. at sikre dens relevans. Denne idé er illustreret i Figur Udviklingsmetode Stowbase er blevet udviklet ifølge en såkaldt agile (adræt) udviklingsmetode, hvor vægten ligger på løbende at levere værdi til kunden gennem iterativ udvikling. Dvs måder at planlægge og kontrollere softwareudvikling, hvor man hurtigt kan levere en ny version af softwaren når der kommer ændringsønsker fra slutbrugerne. Da Stowbase i sig selv ikke udgør noget anvendeligt for brugerne, har Stowbaseapplikationerne Angelstow og Stowkernel spillet en væsentlig rolle under implementering og test. 3.2 Stuvningsdokumentet Det centrale koncept i Stowbase er stuvningsdokumentet. Dette er essentielt en datafil indeholdende al den information, der er nødvendig for at kunne foretage en stuvning, dvs: skibsprofil lasteliste for nuværende havn forventet lasteliste for de næste havne

10 Ange provider of understanding 9 Figur 3.1: Standarden Stowbase er den fælles faktor i produkterne Stowkernel, Angelstow og Data Feed Setup. terminal- og kraninformation for alle havne ballasttal Det er således hensigten med stuvningsdokumentet, at det kan cirkulere i organisationen blandt dem, der har brug for kendskab til den aktuelle stuvning. Dette inkluderer bl.a. den næste koordinator, der skal stuve skibet, i en stafetlignende overdragelse den øvrige operation, der har brug for at kende til skibets lastemæssige tilstand den øvrige organisation, f.eks. de kommercielle funktioner, der har brug for at vide, hvilken kapacitet, der reelt er tilbage på skibet Situtationen er illustreret i Figur 3.2. Selve stuvningsdokumentet er i sig selv modulært opbygget, og er implementeret ifølge Javascript Object Notation -formatet (JSON). 3.3 Ind- og udlæsningsfunktionalitet En række standardimplementeringer af læse- og skrivefunktionalitet til hvert af stuvningsdokumentmodulerne er blevet udført. Disse er: libangecontainers : implementering af containerobjekter og lastelister, både aktuelle og fremskrevne.

11 Ange provider of understanding 10 Figur 3.2: Stuvningsdokumentet (her betegnet.sto ) for et skib fungerer som en stafet mellem rederiets medarbejdere og afdelinger. libangeedifact : konverteringsmodul til/fra forskellige Edifact-formater (CO- PRAR, BAPLIE, MOVINS) libangeschedule : læse/skrivefunktionalitet for skibsscheduler libangevessel : implementering af en skibsmodel, inkl. læse/skrivefunktionalitet qdatacube : et modul til at udføre og visualisere aggregeringer af data Disse implementateringer er, sammen med specifikationen for stuvningsdokumentet, frit tilgængelige på nettet. 3.4 Overbygninger Takket være Stowbase-komponenterne har det været muligt at udvikle stuvningsværktøjet Angelstow, samt flere moduler hertil, navnlig Stowkernel og Autoballast, de to sidstnævnte i samarbejde med IT-Universitetet Angelstow Angelstow er et fuldt funktionsdygtigt stuvningsværktøj, som udmærker sig ved en række features, navnlig:

12 Ange provider of understanding 11 Figur 3.3: Scanplan-editoren i Angelstow viser flere på hinanden følgende havne i skibets sejlplan. Scanplan-editor for flere havne Takket være denne funktion kan koordinatoren danne sig et overblik over stuvningen for flere på hinanden følgende havne. Dette er essentielt for at kunne maksimere antallet af kraner, der kan arbejde på skibet på samme tid og dermed minimere havneopholdet og bunkerforbrug. Et eksempel er vist i Figur 3.3. Recap Recap tillader koordinatoren at kunne aggregere og visualisere lastedata på interaktiv vis og dermed skabe sig et overblik over lastesammensætningen. Funktionaliteten er vist i Figur 3.4. Kransplitsberegneren Dette interaktive diagram giver overblik over hvor høj kajproduktivitet, der kan forventes at opnås i de respektive havne. Figur 3.5 viser et eksempel på et sådant diagram i Angelstow Stowkernel Stowkernel er et modul til Stowbase/Angelstow, der gør det muligt for brugeren at stuve skibet på et højt niveau, og lade computeren håndtere de containerspecifikke detaljer.

13 Ange provider of understanding 12 Figur 3.4: Ved hjælp af recap skabes der overblik ved at aggregere data på kryds og tværs. Figur 3.5: Kransplitberegneren viser et konstant opdateret overblik over udnyttelsen af kraner i alle kommende havnekald.

14 Ange provider of understanding 13 Figur 3.6: Angelstow-bruger i færd med at stuve et containerskib Data Feed Setup Dette produkt udbydes som en service og udnytter styrken i stuvningsdokumenterne til at simplificere IT-arkitekturen omkring stuvning og andre aktiviteter i container-operation. Datafiler i forskellige formater f.eks. COPRAR, BAPLIE, MOVINS, eller naturligvis stuvningsdokumenter sendes helt simpelt per til en fast adresse. På automatisk vis bliver disse registreret og arkiveret og samlet sammen, sådan at et ajourført stuvningsdokument til enhver tid kan hentes fra samme server. Systemet udgør dermed en automatisk oversætter og database for alle data vedrørende container-operationen. 3.5 Evaluering Udover de tests der løbende udførtes som en integreret del af udviklingsprocessen, er Stowbase gennem brugerinterfacet Angelstow blevet testet i reelle stuvningssituationer. Specifikt blev alle stuvninger hos rederiet The Containership Company udført vha. Angelstow. Også Maersk Line har testet systemet, navnlig på verdens største containerskib Emma Maersk, dog ikke i egentlig produktion.

15 Ange provider of understanding 14 Kapitel 4 The Baystow team Nicolas Guilbert CEO and Founder Nicolas Guilbert graduated from the Technical University of Denmark and holds a Master of Sciences degree in Engineering. He is a Ph.D.-student in mathematics applied to Computer Vision at Lund Institute of Technology and has extensive experience in mathematical modelling and optimization. Niels H. Christensen Project manager and developer Niels Christensen has more than 15 years of professional experience in the software industry, with responsibilities spanning from project management to development and IT architecture. He also holds an industrial Ph.D. degree in computer science and has published a number of scientific papers on computational complexity and software development. Kim Hansen Developer Kim has B.Sc. degrees in Physics, Mathematics and Computer Science from the University of Copenhagen, focused on Dynamic Systems and Distributed Computing. His experience ranges from numerical methods in experimental physics to mathematical modelling over network administration with users. Kim has contributed to a number of open source projects, among them Octave. He is the maintainer of JavaOctave.

16 Ange provider of understanding 15 Tom Bebbington Stowage specialist Tom Bebbington has more than 12 years experience in the container shipping business both on the nautical side, day to day management of vessel operations ashore with P& O Nedlloyd and Maersk Line and as an IT project manager with Maersk Line. Esben Mose Hansen Developer Esben Mose Hansen graduated from University of Copenhagen with a Master of Science in Mathematics. Esben work on the core models, typically linear programming or mixed integer modeling, and has extensive experience at building such models. In addition, he works on graphical user interface to simulations as well as the state machine based simulations themselves. Esben contributes to a number of open source projects, including Mozilla (now Firefox), the K desktop environment (KDE) and lately git. When not otherwise engaged, he is known to brew up beers and bread in his kitchen. Sune Vuorela Developer Sune Vuorela has a BSc in Business Administration and Computer Science from the Copenhagen Business School. He is currently studying IT at the IT University of Copenhagen. He participates in various Open Source projects, particularly Debian, where he part of the KDE/Qt team. Sune has a previous history of being system administrator for around 100 servers and 20 workstations, and being a developer on a custom PDA project. He has broad IT competences and programming language experiences, and works currently on various C++ and Qt projects. Anders S. Johansen - Developer Anders has designed and developed several commercial and academic software products, both user-centric and back-office, and has also been responsible for quality assurance on several large-scale software projects. He has more than 20 years of experience in designing and developing software and user interfaces, and holds a B.Sc in computer science with a minor in computer software interaction and usability, a M.Sc. in computer science and a Ph.D. in computer science.

17 Ange provider of understanding 16 Martin Westring Sørensen Developer Martin has holds a Ph.D in physics from the Niels Bohr Institute (Copenhagen University). With an academic profile being largely theoretical, he balances his personal profile by being a passionate software programmer, a sports-climber, a runner and having a background in agriculture. He has worked at universities abroad, been a high-school teacher, and is never afraid of taking up new challenges. Marc Cromme Project Manager Marc Cromme holds a Master of Science in engineering from 1994, and a Ph.D degree in engineering from 1998, both in applied mathematics at the Technical University of Denmark. He has experience in scientific computing, dynamic and stochastic systems, and data warehousing. Marc is qualified in best practices and international project management. He implements custom-specific solutions as well as optimization core technologies, is in charge of software quality assurance, and manages research-oriented IT projects. Marc speaks German and Danish natively, and masters English in speech and writing.

18 Ange provider of understanding 17 Kapitel 5 Projektets faser og økonomi Udviklingen af enhver ny software-suite fra bunden er altid kompliceret og belagt med risici. DMFs støtte har været et værdifuldt bidrag til udviklingen af Stowbase og de software-biblioteker, som knytter sig til standarden og udgør vigtige komponenter i den software, Ange Optimization har bygget oven på projektets resultater. Den største omkostning ved softwareudvikling er arbejdstiden for eksperterne, der skal bruges. For at producere et velfungerende stykke software, er det nødvendigt at bringe mange ekspertiser sammen. Holdet bag projektet er har inkluderet stuvningseksperter såvel som datamodelleringsekspertise og ekspertise i forskellige tekniske komponenter. Det vigtigste materiale er dog feedback uden nogle konkrete brugere at afprøve idéerne på er det ikke muligt at producere nyttigt software. I dette projekt har Maersk Line stillet deres ekspertise til rådighed gennem evalueringer, der har tilført produkterne meget vigtigt input. Udviklingen er primært foregået hos Ange Optimization i København, mens evalueringer er gennemført af Maersk Line og The Containership Company i Singapore. Projektet har involveret to rejser til Singapore. Den første rejses formål var at få en del af udviklingen lavet tæt på eksperterne, der derved kunne dele sin viden med softwareudvikleren. Maersk Line stillede i tre uger en arbejdsplads til rådighed på kontoret i Singapore, i afdelingen for Global Stowage Production. Det gav mulighed for mange afklaringer, bl.a. vedrørende variationen i containerskibes opbygning, hvilket er essentielt at forstå for at kunne planlægge deres stuvning. Eksempelvis er det afgørende, at den programmatiske model af et containerskib indeholder de rette oplysninger om hvilke låg, der dækker for hinanden under losning og lastning af containere. Projektets anden rejse til Singapore lå i slutningen af projektperioden og gav Ange Optimization mulighed for at præsentere en udgave af Angelstow, der indeholder mange nyskabelser i forhold til lignende programmer nyskabelser, der er baseret på de metoder, IT-Universitetet har udviklet i forbindelse med containerstuvning. På denne rejse blev der evalueret med både Maersk Line og

19 Ange provider of understanding 18 The Containership Company. Sidstnævnte brugte aktivt Angelstow og de øvrige produkter i suiten til at planlægge deres stuvninger og holde styr på de lasteoperationer, der var foretaget. Der fik Ange Optimization således detaljeret feedback fra eksperter, der brugte programmerne i deres daglige arbejde. Hos Maersk Line der har en meget større operation end The Containership Company blev der især fokuseret på nye muligheder i forhold til arbejdsprocesserne omkring stuvning. De følgende afsnit beskriver projektets faser i forhold til det endelige produkt. 5.1 Fase 1: Konceptmodning Projektets første fase varede indtil 1. oktober 2010 og havde fokus på udviklingen af konceptet omkring stuvningsdokumentet og hvordan det bruges imellem forskellige IT-applikationer. Arbejdet bestod bl.a. i at studere eksisterende standarder bl.a. de EDI-baserede formater COPRAR, BAPLIE og MOVINS. Der blev også set på eksisterende IT-applikationer for at identificere de principper, der gælder for at få dem til at samarbejde. Der blev analyseret tekniske standarder for udveksling af data med fokus på, hvilke der er bredt understøttet og billige at komme i gang med, sådan at flest mulige virksomheder i container-branchen vil kunne drage fordel af den endelige standard. Der blev diskuteret med stuvningseksperter hvilke eksisterende og potentielle applikationer, der med fordel kan udveksle data og hvordan det samlede IT-miljø ser ud hos forskellige rederier af forskellig størrelse. Derudover blev der naturligvis analyseret i detaljer på de data, der faktisk bruges i stuvning. Her var et besøg i Singapore hos Maersk Lines Global Stowage Production en vigtig brik, idet en af udviklerne her kunne få direkte svar på en række spørgsmål om sammenhængen mellem forskellige data i modelleringen af containerskibe og om hvilke data, der faktisk er tilgængelige for operatøren af skibet. Arbejdet ledte frem til et forslag til en åben standard for udveksling af data det som nu refereres til som stuvningsdokumenter. Et vigtigt princip er at eet og samme dokument beskriver skibets fysiske opbygning, sejlplan, skibets aktuelle last, samt planer for og forventinger til skibets fremtidige lastning. Standarden kaldes Stowbase og blev offentliggjort på webadressen Sammen med definitionerne er lagt eksempler på programkode, der arbejder efter standarden. Dette gør det let at komme i gang med at arbejde med stuvningsdokumenter.

20 Ange provider of understanding Fase 2: Forskning og udvikling Projektets anden fase varede til 1. april I denne fase videreudvikledes stuvningsdokumenterne til egentlige software-biblioteker, der kan bruges direkte i forskellige IT-applikationer, som derigennem kan arbejde sammen. Softwarebibliotekerne hjælper også med at opbygge en grafisk brugergrænseflade uden om stuvningsdokumenternes data. Standarden og de tilhørende software-biblioteker udgør bindeleddet mellem IT-Universitetets forsknings i containerstuvning og testdata baseret på virkelige eksempler. IT-Universitetet var derfor tæt involveret i test og udvikling af software-bibliotekerne og standarden. Dette arbejde betyder, at eksperimenter på IT-Universitetet nu kan afvikles på faktiske eksempler på stuvninger foretaget i virkeligheden. Ved siden af arbejdet på dette projekt blev software-bibliotekerne brugt til at lave de allerførste versioner af Angelstow og Stowkernel. Stowkernel er i sig selv baseret på forskning fra IT-Univeristetet. Angelstow er et eksempel på, hvordan softwarebibliotekerne kan sættes sammen på en måde, så de udgør et kommercielt produkt. 5.3 Fase 3: Evaluering og tilpasning I projektets sidste fase fortsatte alle aktiviter fra anden fase. Det afgørende nye var tilføjelsen af evalueringer fra rederierne. Såvel The Containership Company som Maersk Line fik adgang til testversioner af Angelstow og havde derfor mulighed for at evaluere stuvningsdokumenterne og de software-biblioteker, der er udviklet rundt om disse. Den feedback, vi modtog fra rederierne, har dels været brugt internt i projektet til at forbedre stuvningsdokumenterne og de tilhørende software-biblioteker, dels uden for projektet til at modne de kommercielle produkter baseret på stuvningsdokumenterne. I projektets tredje fase tilføjedes også et tredje produkt ved siden af Angelstow og Stowkernel: Data Feed Setup, der udgør en automatisk oversætter og database for alle data vedrørende container-operationen.

21 Ange provider of understanding 20 Kapitel 6 Konklusion Baystow-projektet har for Ange Optimizations del haft til formål at skabe værdi for det maritime Danmark, ved at bane vejen for nye og bedre værktøjer til containerstuvning. I praksis er dette blevet realiseret ved at Ange Optimization har implementeret en åben testplatform i form af dataprotokoller og referenceimplementeringer af library-funktionalitet. Disse er efterfølgende blevet anvendt i kommercielle programmer og akademisk algoritmeudvikling, som helt eller delvist er blevet brugt i produktion. Der er således blevet skabt et solidt, virkelighedstestet og levende framework for afprøvning af nye metoder, algoritmer, forretningsprocesser mm. som idag bruges af IT-Universitetet

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

BRUTTO CV Peter Petersen

BRUTTO CV Peter Petersen BRUTTO CV Peter Petersen Tlf.: xx xx xx xx Mail xx@xx.dk Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/peterpeter RESUMÉ Jeg har en baggrund som Civilingeniør i Software Engineering og 5 års erfaring med projektledelse

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS 1 Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS Supply chain managment 2 Konkurrenceevne for forsyningskæden Enkelte virksomheder har svært ved at konkurrere

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes mandag den 20. juli 2015, kl. 14.00 på

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT AGENDA HVAD SKAL VI IGENNEM? FØR FROKOST Hvad er Enterprise Architecture (EA) Baggrunden for EA EA Rammeværk(er), den danske vinkel EFTER FROKOST Gennemgang af

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Strategisk og taktisk netværksplanlægning. DTU Transport 4. maj, 2010 Oli B.G. Madsen og Martin W. Andersen

Strategisk og taktisk netværksplanlægning. DTU Transport 4. maj, 2010 Oli B.G. Madsen og Martin W. Andersen Strategisk og taktisk netværksplanlægning DTU Transport 4. maj, 2010 Oli B.G. Madsen og Martin W. Andersen Agenda DTU Transport - forskning og undervisning i maritim transport Introduktion til netværksdesign

Læs mere

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Kursusgang 11 Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Design af brugerflader 11.1 Samme sted Forskellige steder Sidste kursusgang Samtidigt

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

Implementering af robotprojekt hos EME

Implementering af robotprojekt hos EME Implementering af robotprojekt hos EME Faserne når man skal gennemføre sit første robotprojekt Per Lachenmeier, CEO, EasyRobotics ApS Agenda: Præsentation af Jeper Østergård, EME og Per Lachenmeier, EasyRobotics

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Forelæsning den 18. marts 2002

Forelæsning den 18. marts 2002 1. Spørgsmål & Svar Forelæsning den 18. marts 2002 2. Contextual Design Part 6 Prototyping 3. Systemudvikling via Prototyper. Systemarbejde, E85, Frøkjær 1985, 12 p. Findes på kursets hjemmeside 4. To

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2013

Rolf Fagerberg. Forår 2013 Forår 2013 Mål for i dag Dagens program: 1 2 3 4 5 6 Forudsætninger: DM536 og DM537 Timer: 50% forelæsninger, 50% øvelser Forudsætninger: DM536 og DM537 Eksamenform: Skriftlig eksamen: Timer: 50% forelæsninger,

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

Implementering af ADMS system. Nina Stender, Dong Energy Nettemadag 2014

Implementering af ADMS system. Nina Stender, Dong Energy Nettemadag 2014 Implementering af ADMS system Nina Stender, Dong Energy Nettemadag 2014 Baggrund Afdelingsleder for SCADA og Teleteknik - ansvarlig for el og gas SCADA og Teleteknik systemer i Teknik el og gas - 9 personer

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk

Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Velkommen DMD ere 2010! Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Program 2 Formiddag 10:00 Velkommen til Digitale Medier og Design lidt om uddannelsen 10:20 John Paulin Hansen og Ditte Bergstrøm om Formidling,

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

; Green-Jakobsen, sikkerhedsperformance

; Green-Jakobsen, sikkerhedsperformance 2014-118; Green-Jakobsen, sikkerhedsperformance Rapport og status for projektets forløb samlet rapport I henhold til Green-Jakobsens bevilgede ansøgning til den Maritime Fond aflægges hermed en samlet

Læs mere

Ribe Amts forslag til EPJ-arkitektur

Ribe Amts forslag til EPJ-arkitektur EPJ og integration: Ribe Amts forslag til EPJ-arkitektur Esben Dalsgaard IT-leder, Sundhedsområdet, Ribe Amt eda@ribeamt.dk Problemstillinger - set fra en datalogisk-arkitektonisk synsvinkel 2-delt arkitektur

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Vestas opbygning og ledelse af udviklingsafdelinger. Master Mind September 2011 - Århus

Vestas opbygning og ledelse af udviklingsafdelinger. Master Mind September 2011 - Århus Vestas opbygning og ledelse af udviklingsafdelinger Master Mind September 2011 - Århus Vestas opbygning og ledelse af udviklingsafdelinger Baggrund Globalt set-up og opgave allokering Organisering Ledelses

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det!

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det! 10. oktober 2014 Så meget koster Innovation - Så lang tid tager det! Så meget koster Innovation Så lang tid tager det! Jeg vil gerne gøre mit produkt smart! Der skal teknik i! > Hvad koster det? > Hvor

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere