dage. Varmepumper og komfortkøl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl"

Transkript

1 EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF) nr. 303/2008 af 2. april Kurserne og er i metal regi og (E413), (E419), (E417), (E420), er i hvidevare regi. Blokskema for kursusrække dage Hermetiske kølefrysesystemer, grundlæggende Køl, fejlfinding og håndtering af kølemidler. Varmepumper og komfortkøl Køleteknik, klargøring og idriftsættelse dage Grundlæggende køleteknik for VVS Efter bestået prøve udstedes certifikat, som anvendes ved anmodning om kategori II autorisation hos KMO dage Køleteknik, opbygning og funktion af køleanlæg Køleteknik, montage af kobberrør Rækkefølgen af kurserne og kan varieres Køleteknik, opbygning og funktion af køleanlæg 10 dage Deltageren kan redegøre for køleanlægs funktion og under vejledning foretage afprøvning, udskiftning og indregulering af komponenter, der indgår i mindre køleanlæg. Deltageren kan medvirke ved evakuering, påfyldning og aftapning af kølemidler og olier i henhold til miljø- og sikkerhedsbestemmelser. DjH beskrivelse af indhold: Uddannelsen giver deltageren grundlæggende viden om: Køleprocessen. Køleanlæggets funktion. Komponenter. Styringsprincipper. Miljømæssig korrekt håndtering af kølemidler. Indregulering af anlæg. Rørdiagram tegning og anvendelse. Det teoretiske stof anvendes ved praktiske øvelser, så du oplever teorien som brugbar og nyttig. Efter uddannelsen kan deltageren: Redegøre for køleanlæggets funktion. Under vejledning foretage afprøvning, udskiftning og indregulering af komponenter, der indgår i mindre køleanlæg. Medvirke ved evakuering, påfyldning og aftapning af kølemidler og olier i henhold til miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

2 44713 Køleteknik, montage af kobberrør Deltageren kan medvirke ved oplægning/montering af kobberrør og anvende mekaniske og endelige samlemetoder for kobberrør. Endvidere kan deltageren tildanne og rengøre kobberrør og fittings til lodning, udvælge tilsatsmaterialer og brændertype, udføre lodningen korrekt og fejlfri, rengøre, korrosionsbeskytte og isolere det udførte arbejde. Deltageren kan arbejde med lodning af kobberrør med tilsatsmaterialer i henhold til gældende sikkerheds- og miljøregler. DjH beskrivelse af indhold: Uddannelsen giver dig viden om kobberrørsarbejde i køleanlæg. Lovgivning. Samlemetoder. Montage. Isolering. Sikkerhed og miljø. Det teoretiske stof anvendes ved praktiske øvelser, så du oplever teorien som brugbar og nyttig. Formål Efter uddannelsen kan du: Medvirke ved oplægning/montering af kobberrør. ildanne og rengøre kobberrør og fittings til lodning. Udvælge tilsatsmaterialer og brændetyper. Udføre lodningen korrekt. Rengøre, korrosionsbeskytte og isolere. Arbejdet udføres i henhold til gældende sikkerheds- og miljøregler (E413) Hermetiske køle-frysesystemer, grundlæggende Kurset giver dig en grundlæggende teoretisk og praktisk viden om hermetiske køle- frysesystemer, herunder også varmepumpers, klimaanlægs og luftaffugteres opbygning og virkemåde. Kurset giver dig endvidere en grundig oplæring i metallisk sammenføjning ved hjælp af hårdlodning. Indhold: Deltagen kan selvstændigt opbygge et mindre hermetisk kølesystem, som benyttes i fx køle/fryse møbler påfyldt syntetiske kølemidler og styret af mekanisk termostat. Derudover kan de implementere kølekredsen i Hlogp diagrammet og aflæse kølekredsens karakteristika. Deltageren kan udføre mekanisk sammenføjning af metaller ved brug af slaglodning samt påfylde og aftappe kølemiddel ved hjælp af fyldestation. Deltageren kan vedligeholde udstyr til brug for reparation og vedligeholdelse af hermetiske kølesystemer. Deltageren har kendskab til syntetiske kølemidlers fysiske og kemiske egenskaber og international nummerering samt den praktiske håndtering.

3 42860 Grundlæggende køleteknik for VVS 3 dage Adgangskrav: Faglærte inden for VVS-området samt andre med tilsvarende uddannelse, og som har dokumenterede færdigheder i sølv og fosfor hårdlodning af kobberrør. Målbeskrivelse: Efter dette kursus kan du udføre reparationer på hermetiske kølesystemer omfattende påfyldning og aftapning af udvalgte kølemidler under hensyntagen til miljø og personel, mekaniske reparationer på kølekredsen samt mindre elektriske reparationer vedrørende startanordninger og mekaniske termostater. Du har viden om hermetiske kølesystemers opbygning og virkemåde, samt udvalgte kølemidlers egenskaber. Endvidere er du bekendt med relevant lovgivning (E419) Køl, fejlfinding og håndtering af kølemidler. Efter dette kursus kan du udføre fejlfinding, reparation og optimering af hermetiske husholdnings køle / fryse møbler samt mindre kommercielle hermetiske kølemaskiner påfyldt syntetisk kølemiddel. Ydermere kan du udføre aftapning, og returnering af brugt syntetisk kølemiddel og kompressorolie fra disse efter gældende lovgivning. Du kender til lovgivningen på køleområdet, KMO, samt de miljømæssige og personlige aspekter ved håndtering og anvendelse af syntetiske kølemidler. Indhold: Deltagerne kan selvstændigt udføre elektriske og mekaniske reparationer på hermetiske kølesystemer. De hermetiske kølesystemer omfatter systemer påfyldt op til 2,5kg syntetisk kølemiddel som er reguleret af såvel elektriske som mekaniske termostatiske ekspansionsventiler og styret af såvel mekaniske som elektroniske termostater med aktiv afrimning. Deltagerne kan anvende hårdlodning, flare og ringsamling til mekanisk sammenføjning. Deltagerne kan udføre aftapning, opsamling, returnering samt transport og opbevaring af syntetiske kølemidler fra køle/fryse møbler og mindre kommercielle køleanlæg, under hensyntagen til gældende lovgivning. Deltageren kan anvende forskellige aftapningsformer, samt vedligeholde og servicere udstyr og værktøj hertil. Deltagerne har kendskab til syntetiske blandings kølemidlers egenskaber, disses erstatningsmuligheder og anvendelsen af dropin kølemidler. De har ligeledes kendskab til kølemidlernes historie, deres kemi, samt den indvirkning kølemidler har, og har haft, på atmosfæren og miljøet. Deltagerne har kendskab til organisationerne på køleområdet, herunder KMO, Kølemiddelbranchens Miljø Ordning (E417) Varmepumper og komfortkøl Kurset gør dig i stand til at installere, servicere, fejlfinde og reparere på varmepumper og komfortkøl med en fyldning under 2,5 kg af gruppe 2 kølemidler (klimaanlæg til private). Derudover giver kurset dig ret til at udføre det årlige eftersyn på anlæg med op til 2,5 kg gruppe 2 kølemidler. Indhold: Deltagerne kan selvstændigt dimensionere, opsætte og indkøre varmepumper, komfortkøl og kombinerede anlæg (split anlæg), påfyldt mellem 0,15 kg og 2,5 kg syntetisk kølemiddel. De kan ligeledes udføre fejlfinding og reparation af disse. Deltagerne kan endvidere selvstændigt udføre det årlige lovpligtige eftersyn på anlæg af ovenstående type, påfyldt mellem 1 kg og 2,5 kg syntetisk kølemiddel. Deltagerne har kendskab til omgang med kølemidler med glide og til gældende lovgivning ved såvel eftermontage som montage af ovenstående anlægstyper i nybyggeri.

4 40855 (E420). Køleteknik, klargøring og idriftsættelse 3 dage Deltageren kan udføre indeslutningen med hensyn til klargøring, aftapning, påfyldning og returnering af kølemiddel samt tæthedprøvning. Derudover kan deltageren udføre lækagekontrol og styrketest. Deltageren kan udføre håndlodning på køleanlæg og udføre korrekt dokumentation. Deltageren får kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter såvel som de miljømæssige aspekter med særlig fokus på den drivhuseffekt, der er i forbindelse med arbejde på indeslutninger indeholdende F-gas kølemidler, samt relevant lovgivning på området. Deltageren er efter kurset berettiget til at tage relevante test i forbindelse med den lovpligtige autorisation, der skal til for at arbejde med visse flourescerende kølemidler (F-gas) op til en kølemiddelfyldning på 2,5kg. Indhold i punktform: Udføre hårdlodning som anvendes til køleanlæg. rykprøve et køleanlæg efter procedure og overføre data til udstyrslister. æthedsprøve et køleanlæg efter procedure og overføre data til udstyrslister. Klargøre et køleanlæg til påfyldning af køleanlæg ved brug af vakuumpumpe og overføre data til udstyrslister. åfylde F-gas kølemiddel korrekt, såvel zeotropisk som azeotropisk, uden udslip af kølemiddel. Anvende tømmesudstyr til tømning af et køleanlæg F-gas. Anvende returbeholdere til brugt kølemiddel korrekt. Overføre data fra køleanlæg til udstyrslister, som kan dokumentere at anlæggets drift er optimal. Kendskab til ED, samt til internationale miljøaftaler, såsom Kyoto aftalen. Udføre lægekagekontrol såvel indirekte som direkte ved brug af udstyrslister og elektroniske lækageudstyr. BILAG Mindstekrav til evalueringsorganers færdigheder og kvalifikationer 1. Eksamination i hver af kategorierne som omhandlet i artikel 4, stk. 2, omfatter følgende: a) en teoretisk prøve med et eller flere spørgsmål for at teste den pågældende færdighed eller kvalifikation som anført i kolonnerne under kategorier () b) en praktisk prøve, hvor ansøgeren udfører den tilsvarende opgave med relevant materiale, værktøj og udstyr, som anført i kolonnerne under kategorier (). 2. Eksaminationen dækker hver af grupperne 1, 2, 3, 4, 5 og 10 under færdigheder og kvalifikationer. 3. Eksaminationen dækker mindst en af grupperne 6, 7, 8 og 9 under færdigheder og kvalifikationer. Kandidaten ved ikke inden eksaminationen, hvilken af disse fire grupper der vil blive eksamineret i. 4. Hvis der er én rubrik i kolonnerne under kategorier, som dækker flere rubrikker (flere færdigheder og kvalifikationer) i kolonnen færdigheder og kvalifikationer, betyder det, at ikke nødvendigvis alle færdigheder og kvalifikationer skal testes under eksaminationen. Kvalifikationer til Kategori II personaleautorisation kan opnås ved at gennemføre følgende uddannelser: Køleteknik, opbygning og funktion af køleanlæg dækker færdighederne og kvalifikationerne (A) (E413) Hermetiske køle-frysesystemer, grundlæggende og Grundlæggende køleteknik for VVS dækker færdighederne og kvalifikationerne (B) (E419) Køl, fejlfinding og håndtering af kølemidler dækker færdighederne og kvalifikationerne (C) (E417) Varmepumper og komfortkøl dækker færdighederne og kvalifikationerne (D) Køleteknik, montage af kobberrør dækker færdigheder og kvalifikationer (E) (E420) Køleteknik, klargøring og idriftsættelse

5 FÆRDIGHEDER OG KVALIFIKAIONER 1 Grundlæggende termodynamik 1.01 Kende de grundlæggende ISO-standardenheder for temperatur, tryk, masse, vægtfylde, energi 1.02 Forstå kølesystemers grundlæggende teori: grundlæggende termodynamik (nøgleudtryk, parametre og processer såsom overhedning, trykside, kompressionsvarme, entalpi, køleeffekt, sugeside, underkøling), egenskaber og termodynamiske omdannelser af kølemidler, herunder identifikation af zeotropiske blandinger og flydende tilstandsformer 1.03 Bruge relevante tabeller og diagrammer og fortolke dem i forbindelse med indirekte lækagekontrol (herunder kontrollere, om systemet fungerer ordentligt): log p/h diagram, mætningstabeller over et kølemiddel, diagram af en kompressionskøleproces 1.04 Beskrive hovedkomponenternes funktion i systemet (kompressor, fordamper, kondensator, termostatiske ekspansionsventiler) og kølemidlets termodynamiske Kategori II Uddannelse A,B omdannelser 2 Kølemidlers indvirkning på miljøet og tilsvarende miljøbestemmelser 2.01 Have grundlæggende kendskab til klimaforandringer og Kyotoprotokollen A,C 2.02 Have grundlæggende kendskab til begrebet globalt opvarmningspotentiale (GW), anvendelse af fluorholdige drivhusgasser og andre stoffer såsom kølemidler, indvirkningen af emissioner af fluorholdige drivhusgasser på klimaet (deres GW s størrelsesorden), relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 842/2006 og relevante gennemførelsesforordninger til nærværende forordning 3 Kontrol inden idriftsættelse, efter en lang periode uden anvendelse, efter vedligeholdelse eller reparationer eller under drift 3.01 Foretage prøvetryk for at kontrollere systemets styrke A,B 3.02 Foretage prøvetryk for at kontrollere systemets tæthed A,B 3.03 Bruge vakuumpumpe A,B 3.04 ømme systemet for luft og fugt ifølge standardpraksis A,B 3.05 Indskrive data i udstyrsfortegnelser og udfylde en rapport om en eller flere af de test og kontroller, der er foretaget under eksaminationen A,B 4 Lækagekontrol 4.01 Kende mulige lækagepunkter i køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr A,C+D 4.02 Kontrollere udstyrsfortegnelser, inden der foretages lækagekontrol, og identificere de relevante oplysninger om eventuelle problemer, der gentager sig, eller problemområder, der skal lægges særlig vægt på 4.03 Foretage en visuel og manuel kontrol af hele systemet i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1516/2007 af 19. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-arlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af standardlækagekontrolkrav til stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder visse fluorholdige drivhusgasser 4.04 Foretage lækagekontrol af systemet ved at anvende en indirekte målemetode i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1516/2007 og systemets instruktionsmanualer 4.05 Anvende bærbare måleanordninger såsom manometersæt, termometre og multimetre til måling af volt/ampere/ohm i forbindelse med indirekte målemetoder ved lækagekontrol og fortolke de målte parametre Foretage lækagekontrol af systemet ved hjælp af en af de direkte målemetoder, som ikke indebærer brud på kølekredsløbet som omhandlet i forordning (EF) nr. 1516/2007 A,C A,C+D A,C+D A Delvist A,C+D 4.08 Anvende en elektronisk lækagedetektionsanordning A,B 4.09 Opføre data i udstyrsfortegnelserne A,B 5 Miljøvenlig håndtering af systemet og kølemidlet under installering, vedligeholdelse, servicering eller genvinding 5.01 ilkoble og frakoble måleapparater og ledninger med minimale emissioner 5.02 ømme og fylde en cylinder med kølemiddel i både flydende og fordampet form 5.03 Bruge et genvindingssæt til at genvinde kølemiddel og tilkoble og frakoble genvindingssættet med minimale emissioner 5.04 Aftappe olie, der er forurenet med fluorholdige gasser, fra systemet A,C 5.05 Bestemme kølemidlets form (flydende, damp) og tilstand (underkølet, mættet eller overhedet) inden påfyldning for at sikre, at påfyldningen sker korrekt og i den rette A,D

6 mængde. Fylde systemet med kølemiddel (både i flydende form og som damp) uden tab af kølemiddel 5.06 Bruge vægt til at veje kølemidlet A,C+D 5.07 Udfylde udstyrsfortegnelser med alle relevante oplysninger om det genvundne eller tilsatte kølemiddel A,C+D 5.08 Kende kravene og procedurerne for håndtering, oplagring og transport af forurenet kølemiddel og olier A,B 6 Komponent: installering, idriftsættelse og vedligeholdelse af skruestempelkompressorer og spiralformede stempelkompressorer, et- og totrinet 6.01 Forklare en kompressors grundlæggende funktion (herunder kapacitetskontrol og smøresystemet) og risici for kølemiddellækage eller udslip i den forbindelse A,B 7 Komponent: installering, idriftsættelse og vedligeholdelse af luft- og vandkølede kondensatorer 7.01 Forklare en kondensators grundlæggende funktion og lækagerisici i den forbindelse A,B 8 Komponent: installering, idriftsættelse og vedligeholdelse af luft- og vandkølede fordampere 8.01 Forklare en fordampers grundlæggende funktion (herunder afrimningssystemet) og dermed forbundne lækagerisici 9 Komponent: installering, idriftsættelse og servicering af termostatiske ekspansionsventiler (EV) og andre komponenter 9.01 Forklare den grundlæggende funktion af forskellige slags ekspansionsregulatorer (termostatiske ekspansionsventiler, kapillarrør) og dermed forbundne lækagerisici A,C 10 Rørsystem: bygning af et tæt rørsystem i et køleanlæg Svejse, afstive og/eller lodde tætte led på metalrør, som kan anvendes i køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpesystemer E,B+C Fremstille/kontrollere rør- og komponentholdere E,B+C

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Elbranchens Efteruddannelse. Årskatalog

Elbranchens Efteruddannelse. Årskatalog Elbranchens Efteruddannelse Årskatalog 2015 Indhold Sidenr. Forord 3 Indhold - Kursusudbud i 2015-5 Kursusudbud i 2015... 6-21 Oversigt over kursussteder 22 Generel information 23 Information til medarbejdere

Læs mere

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg - En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg. Denne rapport er udarbejdet af: Asger Løngreen, 091909 Vejledere:

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

UDDANNELSE AF MASKINISTER OG MASKINMESTRE

UDDANNELSE AF MASKINISTER OG MASKINMESTRE BETÆNKNING vedrørende UDDANNELSE AF MASKINISTER OG MASKINMESTRE Afgivet af et af undervisningsministeriet under 8. marts 1967 nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 623 KØBENHAVN 1971 ISBN 87 503 1121 2 S. L. MØLLERS

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, tjenester

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler -

DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - DESIK SlutRapport Februar 26 DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - Hovedforfatter : Arne Jakobsen Datering: Februar

Læs mere

ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015

ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015 WAECO AirCon Service ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015 LOW EMISSION HURTIG, ØKONOMISK, MILJØVENLIG YEARS Kølemidler og olie Klimaservicestationer Klimaanlægsskylning Lækagesøgningsteknik Klimaanlægsrengøring

Læs mere

Automatik og proces samt robot

Automatik og proces samt robot Her uddanner vi handlekraft Velkommen til Sønderjyllands kraftcenter Bagside Med adresser i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder er EUC Syd Sønderjyllands største uddannelsesinstitution og vi mener

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere