Delt gødning. Split-application of fertilizer Annual Report. Otto Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40"

Transkript

1 2-09 Annual Report Delt gødning Split-application of fertilizer Otto Nielsen NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej, DK-49 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE Bjärred

2 Delt gødning Otto Nielsen, Konklusioner Tre af de i alt fire forsøg udført i viser, at delt gødningsstrategi (25 kg N ved såning og resten placeret efter fremspiring) er på højde med eller bedre end placering af al gødning ved såning. Et forsøg viser en ringere effekt af delt Flex -1, men en bedre effekt af kombination Flex -1 og specialgødning. De to gødningstyper (Flex -1 og specialgødning (tabel 1)) var lige gode i 08, mens specialgødningen gav de højeste udbytter i 09. Ét forsøg i 09 tyder på, at placering efter fremspiring var bedst på det tidligste tidspunkt (4- bladsstadiet), mens øvrige forsøg ikke viser nogen klar tendens. Det skal dog bemærkes, at der kun var fem dage mellem de to placeringstidspunkter i 08. Forsøg i denne og tidligere forsøgsserier viser, at roerne behøver startgødning og placering af hele gødningsmængden efter fremspiring frarådes. Forskel i resultater fra 08 til 09 kan skyldes, at gødningen i 09 blev placeret 25 cm fra rækken, mens det i 08 var cm, samt at vandindholdet i jorden i 09 var meget lavt. Et enkelt forsøg med placering af ammoniak efter fremspiring viste samme udbytteniveau som placering af al gødning (Flex -1) ved såning. Formål Formålet med forsøgene er at undersøge, om alt eller dele af gødningen med fordel kan placeres langs planterækkerne (-25 cm fra rækken) efter at roerne er spiret frem. Dels kan man formentlig opnå en bedre timing mellem tildeling af gødning og roernes behov og dels kan såkapaciteten øges, hvis dele af gødningen først udbringes på et senere tidspunkt. Endvidere er det relevant at undersøge om gødningens sammensætning bør ændres i forhold til de normalt anvendte gødninger for bedre at ramme roernes behov. Yetter-udstyr ti placering af gødning efter fremspiring (t.v.) samt forsøgsparcel efter udbringning NBR Nordic Beet Research Foundation Annual Report (6)

3 Materialer og metoder I 08 og 09 blev der udført forsøg med placering af gødning til roer efter roernes fremspiring i kombination med en mindre mængde startgødning (25 kg N/ha) placeret ved såning. Placering af gødning efter roernes fremspiring skete med specialudstyr indkøbt fra USA (foto. I alle forsøg, blev roesorten Julietta anvendt. Sukkerudbytte (t/ha) KN 08 * SOF 08 * Sukkerudbytte (t/ha) KN 09 * SOF 09 * Liner: Udbringningstidspunkt (4/6/8 blade) Linier: Udbringningstidspunkt (4/6/8-blade) Figur 1. Sukkerudbytte i forsøg med delt gødningstilførsel 08 og 09. Søjlerne viser udbytte ved stigende kvælstofmængde (Flex -1 (Flexgødning)) placeret ved såning. Linierne viser udbytte ved strategi med delt gødning. Her placeres 25 kg N ved såning og resten (25, eller * kg N) ved 4-, 6- og 8-bladsstadiet (angivet som punkter på linierne) *Specialgødning, se tabel 1. Øvrige gødninger er Flex betyder, at der blev givet 75 kg N ved såning og efterfølgende blev gødningstanden trukket igennem. parcellerne uden tilførsel af gødning. En eventuel effekt skyldes således færdsel. NB: Der blev kun testet placering af kg N efter såning ved 6- og 8-bladsstadiet i 08 og kombinationen blev ikke testet. NBR Nordic Beet Research Foundation Annual Report (6)

4 KN 08 SOF 08 Amino-N (mg/g sukker) * * Amino-N (mg/g sukker) KN 09 * SOF 09 * Linier:Udbringningstidspunkt (4/6/8-blade) Liner: Udbringningsstidpunkt (4/6/8-blade) Figur 2. Indhold af amino-n i sukker i forsøg med delt gødningstilførsel 08 og 09. Se figurforklaring i figur 1. Forsøgene i 09 blev anlagt april. Ved anlæg blev der placeret 25 kg N (Flex -1) i parceller til forsøg med delt placering af kvælstof. Derudover blev der anlagt parceller med stigende kvælstofmængder fra 0-0 kg N (Flex -1) for at kunne kvantificere gødningseffekten ved delt gødning i forhold til samlet placering ved såning. Alle parceller på nær parceller til forsøg med specialgødning (tabel 1) blev grundgødet med tripelfosfat og kaliumklorid svarende til kg P og kg K, idet specialgødningen forventes at dække roernes behov Placering af gødning efter fremspiring skete i sidste halvdel af maj på 4-, 6- og 8-bladsstadiet. Gødningen blev placeret i cirka 10 cm dybde og midt mellem rækkerne (25 cm fra rækken) ( cm fra rækken i 08 på 6- og 8-bladsstadiet). Udover flydende NP -1 blev en specialfremstillet gødning testet (tabel 1), som forventes i højere grad at opfylde roernes behov og kvælstofoptagelse. NBR Nordic Beet Research Foundation Annual Report (6)

5 Resultater og diskussion Resultaterne er ikke entydige, idet der ikke i alle forsøg er opnået den samme effekt ved delt placering af gødningen (figur 1). Særligt er der forskel på resultaterne fra 08 og 09, hvilket kan skyldes den placerede gødnings større afstand til rækken i 09 (25 cm mod cm i 08) samt at 09 var et meget tørt år, som kan have forårsaget reduceret rodudvikling i de øvre jordlag mellem rækkerne. Tabel 1. Specialgødning og Flex -1. Begge gødninger er fra Flex-gødning, Vordingborg. Indhold Specialgødning Flex -1 af Vægt% Forhold Vægt% Forhold N 4,7,9 (Ammoniumnitrat) (Amid-N) P 0, ,7 4 K 4,7 Na 4,7 7 Mg 0, ,2 1 Mn 0,2 1 Specialgødningen havde en større effekt end Flex -1 i 09, og ønsket om i højere grad at tilgodese roerne synes derfor opfyldt her. Forskellen mellem specialgødningen og Flex -1 var størst på Sofiehøj, hvilket formodentligt skyldes den lavere naturlige kvælstofmængde på denne lokalitet (figur 2), idet lav naturlig kvælstofmængde øger kravet til den udbragte gødning. En anden årsag til at specialgødningen var bedre end Flex -1 kan være, at specialgødningen har lav koncentration og derfor udbringes i større vandmængde. Jorden omkring gødningsstrengen har derfor været mere fugtig ved anvendelse af specialgødning end med Flex -1. I forsøget indgår også forsøgsled, hvor der placeres 75 kg N ved såning og dernæst køres redskabet igennem parcellerne ved de forskellige udbringningstider, men uden at der er åbent for gødningstilførslen. Der kan forventes både negativ og positiv effekt af denne behandling, idet Foto 3. Ammoniaknedfælder anvendt i forsøget i 09. Nedfælderen er ombygget af Bent Jensen, Dannemare for at muliggøre nedfældning i sukkerroer efter såning. Der findes mere information om nedfælderen på NBR Nordic Beet Research Foundation Annual Report (6)

6 planterødderne eventuelt beskadiges, men samtidig kan bearbejdningen igangsætte naturlig kvælstofmineralisering gennem løsning af jorden. Jordløsning kan isoleret set også virke positivt ved at fremme røddernes muligheder for at udvikle sig. I tre forsøg, er der en samlet positiv effekt af behandlingen, mens effekten på Sofiehøj i 08 var negativ. Det tyder på, at senere behandling generelt øger den negative effekt (figur 1), hvilket er umiddelbar forståelig, da større planter lettere beskadiges. Tabel 2. Sukkerudbytte og indhold af amino-n i sukker ved placering af ammoniak efter såning. Forsøget blev udført på Knuthenborg (KN) 09, jvnf. figur 1.2 Flex -1 ved såning Ammoniak tilført efter fremspiring Ekstra K+Na tilført efter fremspiring Sukkerudbytte Amino-N i sukker (Kg N/ha) (t/ha) (mg/g) 25 *,0 0 *, * K + Na,0 49 *Omtrentlig mængde I 09 blev effekten af ammoniak tilført efter fremspiring kvantificeret i et af forsøgene. Resultaterne viser, at gødningseffekten ved kombineret anvendelse af 25 kg Flex -1 placeret ved såning og kg N i ammoniak efter fremspiring var mindst 25 kg højere end placering af al gødning i form af Flex -1 ved såning (tabel 2). Det skal dog bemærkes, at gødningsmængden givet med ammoniak er usikker bestemt. Ammoniakken blev udbragt med ammoniaknedfælder med ekstraudstyr fremstillet af Bent Jensen, Dannemare (www.raageskovgaard). NBR Nordic Beet Research Foundation Annual Report (6)

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Stødmærker i Kartofler 2003

Stødmærker i Kartofler 2003 Stødmærker i Kartofler 3 Poul Erik Lærke (DJF-Foulum), Fin Trosborg (Estrella) og Ingolf Sørensen (Flensted) Korrespondance til PoulE.Laerke@agrsci.dk Stødfølsomhed (%) 26 24 22 18 16 14 12 8 3 6 9 1 15

Læs mere

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Martin Nørregaard Hansen og Torkild S. Birkmose En stor del af kvælstofindholdet i husdyrgødning

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav 1 af 5 03-04-2008 09:18 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 3. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere