NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.0. (Type PSM 379 : +..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +.."

Transkript

1 I.0 NOVACAT 305 ED (Type PSM 379 : ) NOVACAT 350 (Type PSM 380 : ) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 I N S T R U K T I O N E R F O R LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærk venligst de gode råd om sikkerhed i tillægget! Indholdsfortegnelse ADVARSELSSYMBOLER CE-symbolet... 5 Advarselssymbolernes betydning... 5 REDSKABET SPÆNDES FOR Redskabet spændes efter traktoren... 6 Justering af liftarmene... 7 Vigtig anvisning!... 7 Montering af kraftoverføringsaksel... 7 Udendørs parkering... 7 TRANSPORT OG ARBEJDSSTILLING Omstilling fra arbejds- til Transportstilling... 8 Omstilling fra transport til arbejdsstilling... 8 Transportstilling Transportstilling Transportstilling Transportstilling Reducering af totalhøjde i transportstilling spændes OG PARKING Redskabet spændes fra traktoren Parking af redskap Støtteben Pas på, når der vendes på skråninger ARBEJDET PÅBEGYNDES Vigtige punkter forinden arbejdet påbegyndes Sikkerhedsanvisninger! Betjening Justering CRIMPEREN Slåning med crimper Korrekt remspænding Position for crimperfinger på rotoren Af- og påmontering af crimperen Tærskeenhed uden forbereder Ønsket udstyr Indstillinger Rengøring og vedligeholdelse INDSTILLING AF LEDEPLADERNE Extra dry -systemet Skår Bredspredning Afmontering af ledepladen Montering af ledepladen SKÅRTALLERKNERNE Slåenhed med skårtallerkner Flowforstærkere (ekstra udstyr) Påkørselssikringsanordning Påkørselssikringsanordning Sådan fungerer den hydrauliske påkørselssikring Påkørselssikringens funktion VEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsforskrifter Generelle tips til vedligeholdelse Rengøring af maskindelene Udendørs parkering Vinter parkering Kraftoverføringsaksler Hydraulikken Check af olieniveau på knivbjælken Vinkel gearkassen Montering af knivene Knivbjælken Affjedring testes Ændring af affjedring Tabel: Slitagekontrol på knivholderen Holder for hurtig skift af knivene Udskiftning af knivene (indtil konstruktionsår 2004) Check af de roterende knives spænding Udskiftning af knivene (fra konstruktionsår 2004) Holder til løftestangen TEKNISKE DATA Tekniske Data Ekstra udstyr: Nødvendige forbindelser Den definerede anvendelse af slåmaskinen Placering af maskinens ID-plade BILAG Kraftoverføringsaksel Smøreplan Smøringsdiagram Tilkoblingsvariationer Reparation af knivbjælken Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab _-INHALT_

5 ADVARSELSSYMBOLER CE-symbolet CE-symbolet påsættes af producenten og indikerer, at maskinen lever op til konstruktionsforskrifter og andre relevante EU-direktiver. EU-Overensstemmelseserklæring (se bilag) Ved underskrivelse af EU-overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at maskinen, der tages ibrug, imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforskrifter. Anbefalinger for arbejdssikkerhed Alle punkter, der referer til sikkerhed, er vist med dette symbol. Advarselssymbolernes betydning bsb 7 10 Fare flyvende objekter. Hold en sikker afstand fra maskinen, mens den kører. Hold dig udenfor maskinens sving-/løfteområde. Vent til alle maskinens dele er stoppet helt, forinden du rører ved dem. Luk afskærmingen i begge side forinden PTO-akslen slås til Hold dig uden for knivens bevægelsesområde så længe PTO-akslen snurrer. Ræk aldrig ind i maskineriet, så længe der er dele, der bevæger sig. Sluk for motoren og fjern nøglen forinden vedligeholdelseseller reparationsarbejde. 9700_-Warnbilder_

6 REDSKABET SPÆNDES FOR Redskabet spændes efter traktoren Sikkerhedsanvisninger: Se bilag A1, pkt. 7.), 8a, - 8h.) - Kør til slåmaskinen således, at kanten af traktoren og sidetromlen er lige ud for traktorens højre baghjul! - Se også afsnittet Sidehængt, bilag D. - Juster lifttapperne (1). - Juster liftspindlen (15) således, at rammen bliver vandret. - Ved at dreje på topstangen (16) indstilles klippehøjden. (348) ANBAU

7 REDSKABET SPÆNDES FOR Justering af liftarmene Kraftoverføringsaklen (GW) skal være i vandret, når der slås. - Indstil traktorens lift (H1) iht. ovennævnte. - Indstil traktorens hydraulik (ST) ved at benytte bit-stoppet. Denne højde tillader optimal frigang når der arbejdes på ujævnt underlag og behøver ikke ændres for at svinge snitbjælken op. H1 GW TD Forbind lynkoblingen med cylindren. Standard (540 rpm) Vigtig anvisning! Standard (540 rpm) En label som sidder nær dit gear anviser, hvor mange PTO-omdr. din slåmaskine er beregnet til. Standard: 1000 PTO-omdr./min. Ekstraudstyr: 500 PTO-omdr. /min. TD 18/96/ rpm 540 rpm Bestillingsnumre: Se reservedelskatalog. Montering af kraftoverføringsaksel - Forinden maskinen tages i brug for første gang, skal kraftoverføringsakslen checkes og om nødvendigt tilpasses. Se endvidere afsnittet: Kraftoverføringsaksler i bilag B. Udendørs parkering Hvis maskinen skal stå udendørs i en længere periode, skal man rense stempelstangen og smøre med fedt. FETT (348) ANBAU

8 TRANSPORT OG ARBEJDSSTILLING Omstilling fra arbejds- til Transportstilling OBS: Maskinen er designet således, at klippeenheden sidder så tæt på traktoren som muligt. Dette har vigtige fordele ved såvel slåning som transport. Maskinens tyngdepunkt ligger tæt på traktoren, hvilket betyder: - Mindre støttende konstruktionslast - Mindre lastpåvirkning af de styrende aksler under transport - Bedre knivbjælketilpasning til underlaget, når der slås. Slåmaskinen kan hæves i 4 forskellige positioner. Pas på med transportstillingerne 1, 2 og 3. Forinden knivbjælken hæves, skal slåmaskinen slås fra, rotorerne skal stå helt stille. Sikkerhedsanvisning! Se bilag A1, pkt. 7.), 8c. 8h.) Omstilling fra arbejds- til transportstilling må kun foretages på jævn, lige grund. Lad aldrig slåmaskinen være slået til, når maskinen løftes. 48/00/20 Omstilling fra transport til arbejdsstilling S v i n g slåmaskinen ned - S ø rg f o r a t hæveområdet er frit, og at der ingen personer står i farezonen. - Hæv forsigtigt slåmaskinen med løftecylindren, således at sikringsbolten (13) kan løsnes. - Løsn sikringsbolten (13) ved at trække i snoren (S2). - Sænk slåmaskinen hydraulisk. indtil konstruktionsår 2003 fra konstruktionsår 2004 (348) TRANSPORTSTELLUNG

9 TRANSPORT OG ARBEJDSSTILLING Transportstilling 1 Slåmaskinen hæves til siden. X1 Transportstilling 2 Slåmaskinen bagud og hævet til den stopper (ca. 20 ). Vigtigt! Læs instruktioner under Parkering af redskab 02/00/05 02/00/04 - træk i snor (S2) og aktiver servoventil (ST) - Hæv gradvist slåmaskinen til lodret og løsn snoren (S2). - Lås slåmaskinen fast med sikringskrogen (13) - Hydralikventil (ST) i neutral OBS: Denne stilling bør alene anvendes til korte ture ved lav hastighed. Variation-1: Uden hydraulisk løftemekanisme - Sænk slåmaskinen ned på jorden. - Løsn bolt (40) ved at trække i snoren (S1) og kør lidt frem. Herved føres slåmamaskinen så langt bagud ind til bolten (40) låses i position. - Løft slåmaskinen vha. liften. Vigtigt ved transportstilling: Hydraulikventil (ST) må ikke stå i flydestilling, låsebeslaget (13) bliver derved ikke beskadiget ved kørsel på ujævn vej. - Forinden kørsel på vej skal man altid checke, at maskinen er korrekt fastlåst! - Ved transport skal lysene tændes og redskabet hæves. - Ved parkering skal knivbjælken sænkes ned på jorden. Sørg for tilstrækkelig frigang ml. traktor og redskab (X1)! I kombination med større traktormodeller kan det ske, at der ikke er tilstrækkelig frigang ved bagskærm og dæk (X1). Hvilket kan forårsage en kollision med slåmaskinen. Det er muligt at forsøge 02/00/08 at bevæge slåmaskinen længere mod højre. max. 3 m - Isæt undersænkningsbolte (se vejledning i bilagene til denne manual). - Den totale bredde må dog ikke være større en maks. 3 m. Variation 2: Med hydraulisk løftemekanisme: Et dobbeltvirkende olieudtag er nødvendigt på traktoren. I stedet for en mekanisk hæve-enhed (med sikringsbolt 40), er der monteret en hydraulikenhed. Se også afsnittet: Påkørselssikring. - Hæv slåmaskinen ved at aktivere styreventilen (ST) - Slåmaskinen løftes bagud ved at aktivere den dobbeltvirkende styreventil. (348) TRANSPORTSTELLUNG

10 TRANSPORT OG ARBEJDSSTILLING Transportstilling 3 Slåmaskinen bagud og hævet helt (ca. 90 ) Reducering af totalhøjde i transportstilling Forinden omstilling til transportstilling: Den udvendige sikringsblade (10) skal slås op for at reducere totalhøjden (- 30 cm) i transportstilling cm Instruktioner Af sikkerhedsmæssige årsager skal slåmaskinens tallerkner være helt i ro, forinden sikkerhedspladen slås op. 02/00/06 1. Sving slåmaskinen bagud, som beskrevet i Transportstilling Stil slåmaskinen i lodret stilling,som beskrevet i Transportstilling 1 - Fastgør slåmaskinen med sikringsbolten (13). 3. Forinden kørsel på asfaltveje, skal man altid checke, at maskinen er korrekt fastlåst! - Tilslut lygtebommen og hæv maskinen for transport. - Forinden traktoren forlades, skal slåmaskinen sænkes helt ned på jorden. TD48/00/21 Transportstilling 4 Slåmaskinen hæves til siden (ca. 20 ) - denne stilling er begrænset ved en stopbuffer. 02/00/07 Anvendes kun ved vendemanøvre i marken. Må ikke anvendes ved kørsel på veje eller markveje. (348) TRANSPORTSTELLUNG

11 spændes OG PARKING Redskabet spændes fra traktoren OBS! VIGTIGT! GØR ALTID TINGENE I DEN KORREKTE RÆKKEFØLGE: 1. Sæt servoen i frigear, således at der ikke kommer tryk på hydraulikudtagene. 2. Lad bolten (13a) hvile i indgreb. - Træk i snoren (S2) - Sænk tilkoblingsrammen 3. Flyt håndtaget (13b) til indgreb. Herved sikres det, at sikkerhedsbolten (13a) er i hak. Denne advarsel er vigtig! Er sikkerhedsbolten ikke i indgreb, kan man risikere, at slåmaskinen svinger op i ryk og stød, når lifttappene afkobles (15). Instruktioner Beslaget 13b er et sikkerheds beslag. Det må ikke ændres I form eller funktion. Beslaget er konstrueret så det ikke springer ud af låseposition (13b, 13a) ved lækage på hydraulik system på slåmaskine. Ved lækage vil beslaget blive deformeret og skal udskiftes Men sikre at maskinen forbliver i låset position. Dette er lavet af producenten for at øge sikkerheden. Brug ikke hydraulikcylinderen når beslaget er I låset position Udskift beskadiget beslag med et nyt, med det samme. Parker altid maskinen på fast underlag. Benyt støttebenet ellers er der fare for, at den vælter. Fare for tilskadekomst i området ved støttebenet. Følg instruktionerne på de følgende sider. 4. Sænk støttebenet (14) og fastgør den med en split. 5. Sænk liften så meget, at maskinen står på jorden. 6. Frakobl redskabet fra traktoren (15) - Frakobl kraftoverføringsakslen. - Frakobl hydraulikken. - Fjern snoren fra traktorkabinen. konstruktionsår: konstruktionsår: S2 13b 13a a S2 13b 13a a Abbauen_

12 spændes OG PARKING Parking af redskap Redskabet kan parkers I to positioner (R og H). Sæt ikke hydraulik ventil i flydestilling, hvis støtteben er sænket for meget. Støtteben Støttebenet kan justeres I 4 positioner Positions 1, 2, 3: når maskinen skal parkeres Position 4: til transport og arbejdsindstilling Parkering af redskabet på støttebenet OBS! Forinden frakobling af lifttappene, skal man altid fastgøre bolt 13a med håndtaget 13b Attention! (STOP) Støttebenet må ikke sænkes for meget - hvis redskabet er parkeret i H position og hydraulikventil er i flydestilling. P.T.O. Aksel kan blive skadet, som akselafstanden på akselrøret bliver 0mm. STOP Alle positioner (1, 2, 3) kan bruges ved frakobling uden problemer. Hvis et problem opstår ved frakobling - Parker redskabet på flad, lige underlag. - Drej liftjustere-spindlen (15) så meget, at lifttappene kan trækkes ud mm Pas på: Knusning og klemningsfare i liftområdet Abbauen_

13 ARBEJDE I KUPERET TERRÆN Pas på, når der vendes på skråninger Traktorens køreegenskaber påvirkes af vægten (G) af slåmaskinen. Dette kan føre til farlige situationer særligt i kuperet terræn og på skråninger. Fare for at vælte kan forekomme: - når slåmaskinen peger nedad bakken og i løftet position. - når der køres i venstresving med slåmaskinen løftet. - når der køres i venstresving i transportposition (slåmaskinen er løftet helt op). TD15/95/3 G Sikkerhedsforskrifter: - Reducer hastigheden i ventresving - Kør således, at den løftede slåmaskine vender op ad bakken. - Det er bedre at bakke på en skråning end at foretage en hasarderet vendemanøvre. TD15/95/2 TD15/95/ (358) Hangfahrt

14 ARBEJDET PÅBEGYNDES Vigtige punkter forinden arbejdet påbegyndes Sikkerhedsanvisninger: Se bilag A1, pkt ) 4. Hold dig væk fra maskinen, når den er i drift. - Hold personer bort fra farezonen fremmedlegemer kan blive kastet ud fra slåmaskinen og vil i så tilfælde kunne påføre dem skade. Efter de første drifttimer: - Efterspænd samtlige knivdele. 1. Check Sikkerhedsanvisninger! - Check knivene og knivholdernes tilstand. - Check tallerknerne for skader (se også afsnittet Vedligeholdelse. 2. Slå kun slåmaskinen til, når den er i arbejdsstilling, og overskrid ikke de anbefalede PTO-omdrejninger (fx maks. 540 omdr/min). 540 Upm U p m En label i nærheden af gearkassen anviser, hvilken PTO-hastighed din slåmaskinen er beregnet til. Slå kun PTO en til, når alle sikkerheds-foranstaltninger (afskærmninger, beskyttelses-rør, gardiner, kasser etc. er i god stand og fastgjort til redskabet i de korrekte beskyttelsespositioner. 5. Anvend høreværn bsb 7 10 Støjniveauet i arbejdsområdet kan afvige fra de målte værdier (se Tekniske data), delvist fordi at traktorkabinerne varierer alt efter traktortypen/ modellen. Hvis støjniveauet når eller overskrider 85 db (A), skal føreren have høreværn til rådighed. (UVV 1.1 2). Hvis støjniveauet når eller overskrider 90 db (A) skal høreværnet benyttes. (UVV ). 3. Vær opmærksom på korrekt PTOomdrejningsretning TD8/95/6 4. Beskyttelse mod skader! Marken, der skal slås, skal være fri for forhindringer og fremmedlegemer. Fx kan store sten, træstykker, stenfragmenter evt. smadre slåmaskinen. I tilfælde af kollision Stop omgående og sluk for maskinen. Check omhyggeligt maskinen for skade. De roterende tallerkner og deres aksler skal særligt checkes. Lad også en fagmand se på det om nødvendigt. Efter enhver kontakt med fremmedlegemer Check knivenes og knivholdernes tilstand (se afsnittet Vedligeholdelse og service. Efterspænd alle knivdele. 4a Inbetriebn_

15 ARBEJDET PÅBEGYNDES Betjening 1. Juster klippehøjden ved at dreje på topstangen (maks. 5 skråstilling af slå-tallerknerne) Justering - Juster traktorens hydraulik på en sådan måde, at maskinen kan klare ujævnt terræn. - Justere hydraulik kontrol (ST) til flydeposition eller lavere 2. For at slå, skal man gradvis øge omdrejningerne på PTO en forinden man køre ud i afgrøden og bringe tallerkenrotation op til fulde omdrejninger. Øg langsomt p.t.o. omdr. For at undgå støj fra glidekobling på p.t.o. - Justere hastighed til terræn og matrialemængde. - Kraftoverføringakslen (GW) skal ca. være vandret når der slås. H1 GW TD Rammen skal være vandret. - Fastlås liftarme, således at maskinen ikke kan svinge sideværts Inbetriebn_

16 CRIMPEREN Slåning med crimper Crimpereffekten kan indstilles: - vha. håndtaget (13) som justerer afstanden mellem den justerbare tallerken og rotoren. Crimpereffekten er størst med håndtaget i bund (pos. 3). Afgrøden skal dog ikke rykkes i stykker. Check X2 size Korrekt remspænding NOVACAT 225: NOVACAT 265: NOVACAT 305: X2 = 164 mm X2 = 164 mm X2 = 164 mm EUROCAT 275: X2 = 178 mm Position for crimperfinger på rotoren Pos. Z1: position af crimperfinger ved normal crimpning Pos. Z2: til besværligt matriale, f.eks. matrialet ruller rundt om crimper rotor Crimperfinger vendes 180 (pos.z2). Dette fjerner de fleste problemer, men nedsætter crimpereffekten Aufbereiter_

17 CRIMPEREN Af- og påmontering af crimperen Forinden crimperen afmonteres, skal fjederspændingen reduceres. Bolte og splitter i de korrekte huller (a, b, c) - se kapitel VEDLIGEHOLDELSE Ellers er der risiko for, at slåmaskinens monteringsramme kan svinge op i ryk og stød, når man frakobler liftarmene. 1. L ø s n l å s e m e k a n i s - m e n o g l ø f t beskyttelsesgardinet (1) op. 3. Fjern kileremmene - Løsn remmene ved at benytte håndtaget (3) 2. Afmontere rembeskyttelse (2) og afmontere p.t.o.-aksel (GW) fra aksel. 4. Tilpas transport-hjulene (4) - venstre og højre fastgør med split - sikre med split (V) Aufbereiter_

18 CRIMPEREN 5. Løsn fastgørelserne til venstre og højre Fjederbelastet fikseringsbolt indtil konstruktionsår 2004 Fjern sikkerhedssplitten (V1) og løsn boltene Pos A = løsnet Pos B = spændt Sammenskruet fra konstruktionsår 2004 Fjern skruen (S) (Fjederbelastet fikseringsbolt = udstyr efter ønske) Vigtigt! Når der slås uden crimper, skal 6. Parker altid crimperen på fast underlag. 7. Monter beskyttelseplade (5) Denne beskyttelse (5) minimere samling af materiale I gearkasse området Montering af crimperen - Gøres i modsat rækkefølge af afmonteringen, se ovenfor Aufbereiter_

19 CRIMPEREN Vær opmærksom hvis du kører uden crimper Tærskeenhed uden forbereder Sikkerhedshenvisninger En maskine der fra fabrikken er monteret med crimper, må ikke bruges uden den rigtige beskyttelse. Hvis crimperen afmonteres fra slåenheden er der ikke længere beskyttelse. I denne situation skal der monteres en beskyttelse som afskærmer bag knivbjælken. Advarsel! Ekstra beskyttelseselementer som skal til ved brug af slåmaskinen uden crimper skal være monteret. Disse dele skal være monteret. De ekstre dele der skal til, er ikke med som standart hvis man køber en maskine med crimper. Delene skal bestilles ekstra. (se også reservedelslisten under gruppen beskyttelse bagerst ) Ønsket udstyr - Kørestel (4) - Fjederbelastet fastgørelsesbolt (A-B) For slåning uden crimper (CR) - Ovenfor nævnte sikkerhedshenvisninger skal under alle omstændigheder overholdes! Mähen ohne CR_

20 0400-D Rotor_

21 VALSECRIMPER Indstillinger Trykfjedre i siden - til indstilling af afstanden mellem gummivalserne - kan reguleres med skrue (B) Henvisning! Af- og påmontering af valsecrimperen -se afsnittet CRIMPEREN. Rengøring og vedligeholdelse Efter hver anvendelse skal følgende del rengøres med vand: - gummivalserne - sidelejerne (Se kapitlet Vedligeholdelse : Om anvendelse af højtryksrenser) Efter hver anvendelse skal følgende dele smøres - nederste valses sidelejer (L) venstre og højre - øverste valses sideleje (L) til venstre Efter 100 driftstimer skal følgende dele smøres - øverste valses gear (M) til højre Efter 500 driftstimer - udskift olien - påfyld olietype SAE 90 (III) op til markeringen (N) WalzenAufbereiter_

22 INDSTILLING AF LEDEPLADERNE Variation: Extra dry -systemet NOVACAT 305 extra dry EUROCAT 275 extra dry Note: Indstillingerne nævnt herunder er kun vejledende. På grund af de mange forskellige afgrødetyper kan den optimale indstilling af ledepladerne først opnås, når maskinen er i brug. Skår 1. Indstilling af ledepladerne - se diagrammet. Bredspredning 1. Indstilling af ledepladerne - se diagrammet LEITBLECHE (379)

23 INDSTILLING AF LEDEPLADERNE Afmontering af ledepladen Når der spredes, kan det ske, at den venstre ledeplade (LB) reducerer spredebredden. Monter ledepladen (LB) på oversiden af crimperen. Såfremt der ønskes en større spredebredde, kan ledepladen fjernes. Fjern ringbolten (1) og spændskiven (2). Fjern splitten (V) og træk bolten (3) ud. - Bolten (3) og splitten V - Ringbolt (1) og spændskive (2) Vigtigt: Spændskiverne (2) i den rækkefølge, som er vist i diagrammet. Montering af ledepladen Ved skårlægning skal ledepladen monteres i den givne position. - Montering skal ske i den modsatte rækkefølge som ved afmontering LEITBLECHE (379)

24 SKÅRTALLERKNERNE Slåenhed med skårtallerkner Med skårtallerknerne formes der et smallere skår, når der slås. Dette forhindrer, at traktorens brede dæk kører heri. Montering af ledepladerne: - Venstre (1) og højre (2) Indstilling af begge spændingsfjedre: A = ved meget kraftig afgrøde B = basis indstilling C = ved kort afgrøde Flowforstærkere (ekstra udstyr) Fordele med flowforstærkere: - ved forbedring af matrialeflowet ved skårformning, specielt ved kraftigt matriale mængde. - se reservedelsbog Schwadformer_

25 Påkørselssikringsanordning Påkørselssikringsanordning Når man skal slå omkring træer, hegn, stensætninger etc. kan der nemt opstå kollision med påkørselssikring trods lav hastighed. For at undgå sådanne sammenstød, har man udviklet en sikringsanordning for slåenheden. OBS! Sikkerhedsanordningen har ikke til hensigt at sikre mod skader på maskinen, når der arbejdes på fuld kraft. Variant-1: Mekanisk påkørselssikring med springfjeder udløser (1). Variant-2: Hydraulisk påkørselssikring (2) med hydraulisk løfteenhed. Sådan fungerer den hydrauliske påkørselssikring Når maskinen rammer noget, svinger slåmaskinen langt nok tilbage for at komme forbi det. Så kan slåmaskinen svinge tilbage i arbejdsstilling. For at få den tilbage, skal man aktivere den dobbeltvirkende kontrolventil (ST). Instruktion: omstilling fra arbejds- til transportposition (og omvendt) kan omstilles via hydraulik anlæg på traktor (se kapitel Transport og arbejdsposition) Påkørselssikringens funktion Hvis slåmaskinen rammer noget, udløses springfjedren (1) og slåmaskinen kan svinge bagud. Bakker man herefter lidt tilbage, springer fjedren tilbage på sin plads. Justering: Hvis sikkerhedsanordningen udløses for let, kan man justere den sekskantede skrue. (OBS! Justeringsmål:min. 100 mm). Instruktion: justeringsmålepunkt (X1) er den samme på alle typer (110 mm) EUROCAT 275 H, 275 H-ED: X1 = 110 mm (min. 100 mm) NOVACAT 225 H, 225 H-ED X1 = 110 mm (min. 100 mm) NOVACAT 265 H, 265 H-ED: X1 = 110 mm (min. 100 mm) NOVACAT 305 H, 305 H-ED X1 = 110 mm (min. 100 mm) NOVACAT 350 H: X1 = 110 mm (min. 100 mm) HVIS IKKE MAN ER SIKKER PÅ, AT MARKEN ER FRI FOR STEN O.L., SÅ BØR DER ARBEJDES VED EN RELATIV LAV HASTIGHED! (348) ANFAHRSICHERUNG

26 VEDLIGEHOLDELSE Generelle tips til vedligeholdelse For at holde maskinen i god stand, bør følgende punkter nøje efterleves: - Efterspænd samtlige skruer efter de første driftstimer. Vær særlig opmærksom på boltene til i knivene. - Overhold vedligeholdelsesanvisningerne for vinkelgearet og knivbjælken. Reservedele: Sikkerhedsforskrifter Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service eller reparationsarbejde. a. De originale komponenter og tilbehør er designet specielt med henblik på disse maskiner og udstyr. b. Vi gør det hermed helt klart, at komponenter og tilbehør, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os. c. Installation og/eller brug af sådanne produkter kan derfor have negativ effekt eller indflydelse på maskinens konstruktion/ydelse. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget ved brug af uoriginale dele. d. Ændringer og brug af uoriginale dele, der ikke anbefales af forhandleren gør, at al erstatningspligt bortfalder. Udendørs parkering Når maskinen parkeres udendørs i en længere periode, skal man rense stemplerne og smøre med fedt. FETT Vinter parkering - Rens maskinen grundigt forinden den stilles ind. - Sørg for presenning eller tag. - Skift eller påfyld olie på gearkasse. - Beskyt udsatte dele mod rust - Smør alle nipler iht. smøringsdiagram. - se bilagene. Kraftoverføringsaksler Vær opmærksom på følgende i forbindelse med vedligeholdelse! Anvisningerne i denne instruktionsbog skal principielt overholdes. Hvis der ikke står nogen specielle anvisninger her, gælder anvisningerne i den medfølgende vejledning fra producenten af den pågældende kraftoverføringsaksel. Hydraulikken PAS PÅ! Risiko for tilskadekomst eller infektion! Under højt tryk kan flydende væsker trænge ind i huden. Sker dette - søg omgående lægehjælp! Sikkerhedsforskrifter Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service eller reparationsarbejde. Arbejd aldrig under maskinen, hvis ikke den står på støtteben. Efterspænd samtlige skruer efter de første arbejdstimer. Vejledning i reparationer Se venligst reparationsvejledningen i bilagene (hvis de er tilgængelige) Rengøring af maskindelene OBS! Anvend ikke højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. - Fare for rust! - Efter rengøringen smøres maskinen iht. smørediagrammet og en kort test gennemføres. - Rengøring med for stort tryk kan skade lakken. Slangeledninger er udsat for naturlig ældning, de bør ikke anvendes længere end 5-6 år. Efter de første 10 driftstimer og så for hver 50 driftstimer - Check hydraulikenheden og koblingerne for lækage og efterspænd evt. skueforbindelserne. Dagligt forinden arbejdet påbegyndes - Check de hydrauliske slanger for slitage. Udskift omgående slidte eller ødelagte slanger. De nye slanger skal opfylde producentens tekniske krav. 0400_-Allgemeine-Wartung_BA

27 VEDLIGEHOLDELSE Check af olieniveau på knivbjælken Under normale driftsforhold skal olien udskiftes én gang årligt. 1. Hæv den ene side af knivbjælken (X1) og understøt. NOVACAT 305: X1 = 38 cm NOVACAT 350: X1 = 23 cm Vigtigt! Når oliestanden skal måles, skal knivbjælken stå vandret igen. - Skru påfyldningsskruen af (63) og påfyld olien SAE 90 op til måleskruen1 Instruktion! For meget olie får knivbjælken til at blive overophedet under driften. For lidt olie kan ikke garantere tilstrækkelig smøring af maskinen. X1 TD Den side, hvor oliepåfyldningen skal ske, forbliver på jorden. Løft den modsatte ende X1 cm og understøt. 4. Oil standscheck NOVACAT 350: oliestanden er korrekt når olien står Op til oliestandsskruen (olie stand). 2. Lad knivbjælken stå skævt i denne stilling i ca. 15 min. 63 OIl level NOVACAT 305: Afstand til olie niveau skal måles. Oliestanden er korrekt, når der er 12 mm afstand mellem olie og oliestandsskrue TD Denne tid er nødvendig, for at olien kan samle sig i knivbjælkens lave ende. 3. Fjern oliepåfyldningsskruen (63) Oliestanden måles i oliepåfyldningsskrue hullet. OIl level NOVACAT mm OIl level NOVACAT 350 TD17/99/10 (1) Oljepåfyllningsskruven (63) är samtidigt även oljenivåskruven (OIL LEVEL) WARTUNG_

28 VEDLIGEHOLDELSE Vinkel gearkassen - Skift olien efter de første 50 driftstimer. Under normale driftsbetingelser, skal olien udskiftes én gang årligt. (OLIENIVEAU). - Skift olien igen efter maks. 100 t. Oliemængde:: 0,7 liter SAE 90 Udskiftning af olie Knivbjælken - Skift olien efter de første 50 driftstimer eller senest efter 100 t. Bemærk: Skift olien ved driftstemperatur. Olien er for tyktflydende, når den er kold. For meget gammel olie sætter sig fast i gearhjulene, hvorfor det ikke er til at fjerne fra gearkassen. Oliemængde: NOVACAT 305: 3,5 liter SAE 90 NOVACAT 350: 4 liter SAE 90 - Stil knivbjælken vandret og vent i ca. 5 min. - Tag oliepåfyldnings skruen ud (62) og tap olien af. Den beskidte olie bortskaffes iht. gældende regler. Montering af knivene NOVACAT 350 Bemærk! P i l e n p å k n i v e n e a n g i v e r slåtallerknens rotationsretning. NOVACAT Forinden montering skal bagsiden af tallerknen rengøres for smuds. TD 01/00/ WARTUNG_

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0 99 3904..80I.0 NOVADISC 730 (Model PSM 3902 : +.. 01001) NOVADISC 900 (Model PSM 3904 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

99 288.DK.80I.0 EUROTOP 701 A. (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 288.DK.80I.0 EUROTOP 701 A. (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 288..80I.0 EUROTOP 701 A (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0 99 261..80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : +.. 01001) EUROTOP 420 N (Type SK 261 : +.. 04591) EUROTOP 421 N (Type SK 261 : +.. 05211) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 2861..80K.0 EUROTOP 851 A multitast (Type SK 2861 : +.. 01001) Dobbelt

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 988..80E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 873..80I.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

GA rotorriver med en rotor

GA rotorriver med en rotor Rotorriver rotorriver med en rotor www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 300 M 3201 G 3201 GM 3801 GM 4121 GM 4321 GM 4521 GM 4521 GTH ROTORRIVER I HØJ KVALITET FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENT SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk Indholdsfortegnelse: Tokvam traktorskær TS Pro Prisliste nr. 2013-1 Tokvam Kunstgræsskær KGS Prisliste nr. 2013-2 Tokvam sneslynge V 140 MS / 225 HS Prisliste nr. 2013-3 Tokvam sneslynge F / THS Prisliste

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

PRISLISTE, NOVEMBER 2014

PRISLISTE, NOVEMBER 2014 LISTE, NOVEMBER 1 INDHOLD MINI TCL....6 TCL JUNIOR.... 8 TCL JUNIOR SUPER... 10 TCL UNIVERSAL... 12 TCL SUPER... 1 TCL SUPER 230 DR... TCL MASTER... 18 MINI... LUPO... PANDA... PANDA REVERS... TIGRA...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

force strength intelligence

force strength intelligence KNOW-HOW factory force strength intelligence Dag og nat altid klar til brug Nr. 1 i modeller og power Adskillige grunde til at stubfræse En stub tiltrækker affald Indholdsfortegnelse Traktor pto drevet

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere