NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80I.0. (Type PSM 379 : +..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +.."

Transkript

1 I.0 NOVACAT 305 ED (Type PSM 379 : ) NOVACAT 350 (Type PSM 380 : ) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 I N S T R U K T I O N E R F O R LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg) - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærk venligst de gode råd om sikkerhed i tillægget! Indholdsfortegnelse ADVARSELSSYMBOLER CE-symbolet... 5 Advarselssymbolernes betydning... 5 REDSKABET SPÆNDES FOR Redskabet spændes efter traktoren... 6 Justering af liftarmene... 7 Vigtig anvisning!... 7 Montering af kraftoverføringsaksel... 7 Udendørs parkering... 7 TRANSPORT OG ARBEJDSSTILLING Omstilling fra arbejds- til Transportstilling... 8 Omstilling fra transport til arbejdsstilling... 8 Transportstilling Transportstilling Transportstilling Transportstilling Reducering af totalhøjde i transportstilling spændes OG PARKING Redskabet spændes fra traktoren Parking af redskap Støtteben Pas på, når der vendes på skråninger ARBEJDET PÅBEGYNDES Vigtige punkter forinden arbejdet påbegyndes Sikkerhedsanvisninger! Betjening Justering CRIMPEREN Slåning med crimper Korrekt remspænding Position for crimperfinger på rotoren Af- og påmontering af crimperen Tærskeenhed uden forbereder Ønsket udstyr Indstillinger Rengøring og vedligeholdelse INDSTILLING AF LEDEPLADERNE Extra dry -systemet Skår Bredspredning Afmontering af ledepladen Montering af ledepladen SKÅRTALLERKNERNE Slåenhed med skårtallerkner Flowforstærkere (ekstra udstyr) Påkørselssikringsanordning Påkørselssikringsanordning Sådan fungerer den hydrauliske påkørselssikring Påkørselssikringens funktion VEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsforskrifter Generelle tips til vedligeholdelse Rengøring af maskindelene Udendørs parkering Vinter parkering Kraftoverføringsaksler Hydraulikken Check af olieniveau på knivbjælken Vinkel gearkassen Montering af knivene Knivbjælken Affjedring testes Ændring af affjedring Tabel: Slitagekontrol på knivholderen Holder for hurtig skift af knivene Udskiftning af knivene (indtil konstruktionsår 2004) Check af de roterende knives spænding Udskiftning af knivene (fra konstruktionsår 2004) Holder til løftestangen TEKNISKE DATA Tekniske Data Ekstra udstyr: Nødvendige forbindelser Den definerede anvendelse af slåmaskinen Placering af maskinens ID-plade BILAG Kraftoverføringsaksel Smøreplan Smøringsdiagram Tilkoblingsvariationer Reparation af knivbjælken Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab _-INHALT_

5 ADVARSELSSYMBOLER CE-symbolet CE-symbolet påsættes af producenten og indikerer, at maskinen lever op til konstruktionsforskrifter og andre relevante EU-direktiver. EU-Overensstemmelseserklæring (se bilag) Ved underskrivelse af EU-overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at maskinen, der tages ibrug, imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforskrifter. Anbefalinger for arbejdssikkerhed Alle punkter, der referer til sikkerhed, er vist med dette symbol. Advarselssymbolernes betydning bsb 7 10 Fare flyvende objekter. Hold en sikker afstand fra maskinen, mens den kører. Hold dig udenfor maskinens sving-/løfteområde. Vent til alle maskinens dele er stoppet helt, forinden du rører ved dem. Luk afskærmingen i begge side forinden PTO-akslen slås til Hold dig uden for knivens bevægelsesområde så længe PTO-akslen snurrer. Ræk aldrig ind i maskineriet, så længe der er dele, der bevæger sig. Sluk for motoren og fjern nøglen forinden vedligeholdelseseller reparationsarbejde. 9700_-Warnbilder_

6 REDSKABET SPÆNDES FOR Redskabet spændes efter traktoren Sikkerhedsanvisninger: Se bilag A1, pkt. 7.), 8a, - 8h.) - Kør til slåmaskinen således, at kanten af traktoren og sidetromlen er lige ud for traktorens højre baghjul! - Se også afsnittet Sidehængt, bilag D. - Juster lifttapperne (1). - Juster liftspindlen (15) således, at rammen bliver vandret. - Ved at dreje på topstangen (16) indstilles klippehøjden. (348) ANBAU

7 REDSKABET SPÆNDES FOR Justering af liftarmene Kraftoverføringsaklen (GW) skal være i vandret, når der slås. - Indstil traktorens lift (H1) iht. ovennævnte. - Indstil traktorens hydraulik (ST) ved at benytte bit-stoppet. Denne højde tillader optimal frigang når der arbejdes på ujævnt underlag og behøver ikke ændres for at svinge snitbjælken op. H1 GW TD Forbind lynkoblingen med cylindren. Standard (540 rpm) Vigtig anvisning! Standard (540 rpm) En label som sidder nær dit gear anviser, hvor mange PTO-omdr. din slåmaskine er beregnet til. Standard: 1000 PTO-omdr./min. Ekstraudstyr: 500 PTO-omdr. /min. TD 18/96/ rpm 540 rpm Bestillingsnumre: Se reservedelskatalog. Montering af kraftoverføringsaksel - Forinden maskinen tages i brug for første gang, skal kraftoverføringsakslen checkes og om nødvendigt tilpasses. Se endvidere afsnittet: Kraftoverføringsaksler i bilag B. Udendørs parkering Hvis maskinen skal stå udendørs i en længere periode, skal man rense stempelstangen og smøre med fedt. FETT (348) ANBAU

8 TRANSPORT OG ARBEJDSSTILLING Omstilling fra arbejds- til Transportstilling OBS: Maskinen er designet således, at klippeenheden sidder så tæt på traktoren som muligt. Dette har vigtige fordele ved såvel slåning som transport. Maskinens tyngdepunkt ligger tæt på traktoren, hvilket betyder: - Mindre støttende konstruktionslast - Mindre lastpåvirkning af de styrende aksler under transport - Bedre knivbjælketilpasning til underlaget, når der slås. Slåmaskinen kan hæves i 4 forskellige positioner. Pas på med transportstillingerne 1, 2 og 3. Forinden knivbjælken hæves, skal slåmaskinen slås fra, rotorerne skal stå helt stille. Sikkerhedsanvisning! Se bilag A1, pkt. 7.), 8c. 8h.) Omstilling fra arbejds- til transportstilling må kun foretages på jævn, lige grund. Lad aldrig slåmaskinen være slået til, når maskinen løftes. 48/00/20 Omstilling fra transport til arbejdsstilling S v i n g slåmaskinen ned - S ø rg f o r a t hæveområdet er frit, og at der ingen personer står i farezonen. - Hæv forsigtigt slåmaskinen med løftecylindren, således at sikringsbolten (13) kan løsnes. - Løsn sikringsbolten (13) ved at trække i snoren (S2). - Sænk slåmaskinen hydraulisk. indtil konstruktionsår 2003 fra konstruktionsår 2004 (348) TRANSPORTSTELLUNG

9 TRANSPORT OG ARBEJDSSTILLING Transportstilling 1 Slåmaskinen hæves til siden. X1 Transportstilling 2 Slåmaskinen bagud og hævet til den stopper (ca. 20 ). Vigtigt! Læs instruktioner under Parkering af redskab 02/00/05 02/00/04 - træk i snor (S2) og aktiver servoventil (ST) - Hæv gradvist slåmaskinen til lodret og løsn snoren (S2). - Lås slåmaskinen fast med sikringskrogen (13) - Hydralikventil (ST) i neutral OBS: Denne stilling bør alene anvendes til korte ture ved lav hastighed. Variation-1: Uden hydraulisk løftemekanisme - Sænk slåmaskinen ned på jorden. - Løsn bolt (40) ved at trække i snoren (S1) og kør lidt frem. Herved føres slåmamaskinen så langt bagud ind til bolten (40) låses i position. - Løft slåmaskinen vha. liften. Vigtigt ved transportstilling: Hydraulikventil (ST) må ikke stå i flydestilling, låsebeslaget (13) bliver derved ikke beskadiget ved kørsel på ujævn vej. - Forinden kørsel på vej skal man altid checke, at maskinen er korrekt fastlåst! - Ved transport skal lysene tændes og redskabet hæves. - Ved parkering skal knivbjælken sænkes ned på jorden. Sørg for tilstrækkelig frigang ml. traktor og redskab (X1)! I kombination med større traktormodeller kan det ske, at der ikke er tilstrækkelig frigang ved bagskærm og dæk (X1). Hvilket kan forårsage en kollision med slåmaskinen. Det er muligt at forsøge 02/00/08 at bevæge slåmaskinen længere mod højre. max. 3 m - Isæt undersænkningsbolte (se vejledning i bilagene til denne manual). - Den totale bredde må dog ikke være større en maks. 3 m. Variation 2: Med hydraulisk løftemekanisme: Et dobbeltvirkende olieudtag er nødvendigt på traktoren. I stedet for en mekanisk hæve-enhed (med sikringsbolt 40), er der monteret en hydraulikenhed. Se også afsnittet: Påkørselssikring. - Hæv slåmaskinen ved at aktivere styreventilen (ST) - Slåmaskinen løftes bagud ved at aktivere den dobbeltvirkende styreventil. (348) TRANSPORTSTELLUNG

10 TRANSPORT OG ARBEJDSSTILLING Transportstilling 3 Slåmaskinen bagud og hævet helt (ca. 90 ) Reducering af totalhøjde i transportstilling Forinden omstilling til transportstilling: Den udvendige sikringsblade (10) skal slås op for at reducere totalhøjden (- 30 cm) i transportstilling cm Instruktioner Af sikkerhedsmæssige årsager skal slåmaskinens tallerkner være helt i ro, forinden sikkerhedspladen slås op. 02/00/06 1. Sving slåmaskinen bagud, som beskrevet i Transportstilling Stil slåmaskinen i lodret stilling,som beskrevet i Transportstilling 1 - Fastgør slåmaskinen med sikringsbolten (13). 3. Forinden kørsel på asfaltveje, skal man altid checke, at maskinen er korrekt fastlåst! - Tilslut lygtebommen og hæv maskinen for transport. - Forinden traktoren forlades, skal slåmaskinen sænkes helt ned på jorden. TD48/00/21 Transportstilling 4 Slåmaskinen hæves til siden (ca. 20 ) - denne stilling er begrænset ved en stopbuffer. 02/00/07 Anvendes kun ved vendemanøvre i marken. Må ikke anvendes ved kørsel på veje eller markveje. (348) TRANSPORTSTELLUNG

11 spændes OG PARKING Redskabet spændes fra traktoren OBS! VIGTIGT! GØR ALTID TINGENE I DEN KORREKTE RÆKKEFØLGE: 1. Sæt servoen i frigear, således at der ikke kommer tryk på hydraulikudtagene. 2. Lad bolten (13a) hvile i indgreb. - Træk i snoren (S2) - Sænk tilkoblingsrammen 3. Flyt håndtaget (13b) til indgreb. Herved sikres det, at sikkerhedsbolten (13a) er i hak. Denne advarsel er vigtig! Er sikkerhedsbolten ikke i indgreb, kan man risikere, at slåmaskinen svinger op i ryk og stød, når lifttappene afkobles (15). Instruktioner Beslaget 13b er et sikkerheds beslag. Det må ikke ændres I form eller funktion. Beslaget er konstrueret så det ikke springer ud af låseposition (13b, 13a) ved lækage på hydraulik system på slåmaskine. Ved lækage vil beslaget blive deformeret og skal udskiftes Men sikre at maskinen forbliver i låset position. Dette er lavet af producenten for at øge sikkerheden. Brug ikke hydraulikcylinderen når beslaget er I låset position Udskift beskadiget beslag med et nyt, med det samme. Parker altid maskinen på fast underlag. Benyt støttebenet ellers er der fare for, at den vælter. Fare for tilskadekomst i området ved støttebenet. Følg instruktionerne på de følgende sider. 4. Sænk støttebenet (14) og fastgør den med en split. 5. Sænk liften så meget, at maskinen står på jorden. 6. Frakobl redskabet fra traktoren (15) - Frakobl kraftoverføringsakslen. - Frakobl hydraulikken. - Fjern snoren fra traktorkabinen. konstruktionsår: konstruktionsår: S2 13b 13a a S2 13b 13a a Abbauen_

12 spændes OG PARKING Parking af redskap Redskabet kan parkers I to positioner (R og H). Sæt ikke hydraulik ventil i flydestilling, hvis støtteben er sænket for meget. Støtteben Støttebenet kan justeres I 4 positioner Positions 1, 2, 3: når maskinen skal parkeres Position 4: til transport og arbejdsindstilling Parkering af redskabet på støttebenet OBS! Forinden frakobling af lifttappene, skal man altid fastgøre bolt 13a med håndtaget 13b Attention! (STOP) Støttebenet må ikke sænkes for meget - hvis redskabet er parkeret i H position og hydraulikventil er i flydestilling. P.T.O. Aksel kan blive skadet, som akselafstanden på akselrøret bliver 0mm. STOP Alle positioner (1, 2, 3) kan bruges ved frakobling uden problemer. Hvis et problem opstår ved frakobling - Parker redskabet på flad, lige underlag. - Drej liftjustere-spindlen (15) så meget, at lifttappene kan trækkes ud mm Pas på: Knusning og klemningsfare i liftområdet Abbauen_

13 ARBEJDE I KUPERET TERRÆN Pas på, når der vendes på skråninger Traktorens køreegenskaber påvirkes af vægten (G) af slåmaskinen. Dette kan føre til farlige situationer særligt i kuperet terræn og på skråninger. Fare for at vælte kan forekomme: - når slåmaskinen peger nedad bakken og i løftet position. - når der køres i venstresving med slåmaskinen løftet. - når der køres i venstresving i transportposition (slåmaskinen er løftet helt op). TD15/95/3 G Sikkerhedsforskrifter: - Reducer hastigheden i ventresving - Kør således, at den løftede slåmaskine vender op ad bakken. - Det er bedre at bakke på en skråning end at foretage en hasarderet vendemanøvre. TD15/95/2 TD15/95/ (358) Hangfahrt

14 ARBEJDET PÅBEGYNDES Vigtige punkter forinden arbejdet påbegyndes Sikkerhedsanvisninger: Se bilag A1, pkt ) 4. Hold dig væk fra maskinen, når den er i drift. - Hold personer bort fra farezonen fremmedlegemer kan blive kastet ud fra slåmaskinen og vil i så tilfælde kunne påføre dem skade. Efter de første drifttimer: - Efterspænd samtlige knivdele. 1. Check Sikkerhedsanvisninger! - Check knivene og knivholdernes tilstand. - Check tallerknerne for skader (se også afsnittet Vedligeholdelse. 2. Slå kun slåmaskinen til, når den er i arbejdsstilling, og overskrid ikke de anbefalede PTO-omdrejninger (fx maks. 540 omdr/min). 540 Upm U p m En label i nærheden af gearkassen anviser, hvilken PTO-hastighed din slåmaskinen er beregnet til. Slå kun PTO en til, når alle sikkerheds-foranstaltninger (afskærmninger, beskyttelses-rør, gardiner, kasser etc. er i god stand og fastgjort til redskabet i de korrekte beskyttelsespositioner. 5. Anvend høreværn bsb 7 10 Støjniveauet i arbejdsområdet kan afvige fra de målte værdier (se Tekniske data), delvist fordi at traktorkabinerne varierer alt efter traktortypen/ modellen. Hvis støjniveauet når eller overskrider 85 db (A), skal føreren have høreværn til rådighed. (UVV 1.1 2). Hvis støjniveauet når eller overskrider 90 db (A) skal høreværnet benyttes. (UVV ). 3. Vær opmærksom på korrekt PTOomdrejningsretning TD8/95/6 4. Beskyttelse mod skader! Marken, der skal slås, skal være fri for forhindringer og fremmedlegemer. Fx kan store sten, træstykker, stenfragmenter evt. smadre slåmaskinen. I tilfælde af kollision Stop omgående og sluk for maskinen. Check omhyggeligt maskinen for skade. De roterende tallerkner og deres aksler skal særligt checkes. Lad også en fagmand se på det om nødvendigt. Efter enhver kontakt med fremmedlegemer Check knivenes og knivholdernes tilstand (se afsnittet Vedligeholdelse og service. Efterspænd alle knivdele. 4a Inbetriebn_

15 ARBEJDET PÅBEGYNDES Betjening 1. Juster klippehøjden ved at dreje på topstangen (maks. 5 skråstilling af slå-tallerknerne) Justering - Juster traktorens hydraulik på en sådan måde, at maskinen kan klare ujævnt terræn. - Justere hydraulik kontrol (ST) til flydeposition eller lavere 2. For at slå, skal man gradvis øge omdrejningerne på PTO en forinden man køre ud i afgrøden og bringe tallerkenrotation op til fulde omdrejninger. Øg langsomt p.t.o. omdr. For at undgå støj fra glidekobling på p.t.o. - Justere hastighed til terræn og matrialemængde. - Kraftoverføringakslen (GW) skal ca. være vandret når der slås. H1 GW TD Rammen skal være vandret. - Fastlås liftarme, således at maskinen ikke kan svinge sideværts Inbetriebn_

16 CRIMPEREN Slåning med crimper Crimpereffekten kan indstilles: - vha. håndtaget (13) som justerer afstanden mellem den justerbare tallerken og rotoren. Crimpereffekten er størst med håndtaget i bund (pos. 3). Afgrøden skal dog ikke rykkes i stykker. Check X2 size Korrekt remspænding NOVACAT 225: NOVACAT 265: NOVACAT 305: X2 = 164 mm X2 = 164 mm X2 = 164 mm EUROCAT 275: X2 = 178 mm Position for crimperfinger på rotoren Pos. Z1: position af crimperfinger ved normal crimpning Pos. Z2: til besværligt matriale, f.eks. matrialet ruller rundt om crimper rotor Crimperfinger vendes 180 (pos.z2). Dette fjerner de fleste problemer, men nedsætter crimpereffekten Aufbereiter_

17 CRIMPEREN Af- og påmontering af crimperen Forinden crimperen afmonteres, skal fjederspændingen reduceres. Bolte og splitter i de korrekte huller (a, b, c) - se kapitel VEDLIGEHOLDELSE Ellers er der risiko for, at slåmaskinens monteringsramme kan svinge op i ryk og stød, når man frakobler liftarmene. 1. L ø s n l å s e m e k a n i s - m e n o g l ø f t beskyttelsesgardinet (1) op. 3. Fjern kileremmene - Løsn remmene ved at benytte håndtaget (3) 2. Afmontere rembeskyttelse (2) og afmontere p.t.o.-aksel (GW) fra aksel. 4. Tilpas transport-hjulene (4) - venstre og højre fastgør med split - sikre med split (V) Aufbereiter_

18 CRIMPEREN 5. Løsn fastgørelserne til venstre og højre Fjederbelastet fikseringsbolt indtil konstruktionsår 2004 Fjern sikkerhedssplitten (V1) og løsn boltene Pos A = løsnet Pos B = spændt Sammenskruet fra konstruktionsår 2004 Fjern skruen (S) (Fjederbelastet fikseringsbolt = udstyr efter ønske) Vigtigt! Når der slås uden crimper, skal 6. Parker altid crimperen på fast underlag. 7. Monter beskyttelseplade (5) Denne beskyttelse (5) minimere samling af materiale I gearkasse området Montering af crimperen - Gøres i modsat rækkefølge af afmonteringen, se ovenfor Aufbereiter_

19 CRIMPEREN Vær opmærksom hvis du kører uden crimper Tærskeenhed uden forbereder Sikkerhedshenvisninger En maskine der fra fabrikken er monteret med crimper, må ikke bruges uden den rigtige beskyttelse. Hvis crimperen afmonteres fra slåenheden er der ikke længere beskyttelse. I denne situation skal der monteres en beskyttelse som afskærmer bag knivbjælken. Advarsel! Ekstra beskyttelseselementer som skal til ved brug af slåmaskinen uden crimper skal være monteret. Disse dele skal være monteret. De ekstre dele der skal til, er ikke med som standart hvis man køber en maskine med crimper. Delene skal bestilles ekstra. (se også reservedelslisten under gruppen beskyttelse bagerst ) Ønsket udstyr - Kørestel (4) - Fjederbelastet fastgørelsesbolt (A-B) For slåning uden crimper (CR) - Ovenfor nævnte sikkerhedshenvisninger skal under alle omstændigheder overholdes! Mähen ohne CR_

20 0400-D Rotor_

21 VALSECRIMPER Indstillinger Trykfjedre i siden - til indstilling af afstanden mellem gummivalserne - kan reguleres med skrue (B) Henvisning! Af- og påmontering af valsecrimperen -se afsnittet CRIMPEREN. Rengøring og vedligeholdelse Efter hver anvendelse skal følgende del rengøres med vand: - gummivalserne - sidelejerne (Se kapitlet Vedligeholdelse : Om anvendelse af højtryksrenser) Efter hver anvendelse skal følgende dele smøres - nederste valses sidelejer (L) venstre og højre - øverste valses sideleje (L) til venstre Efter 100 driftstimer skal følgende dele smøres - øverste valses gear (M) til højre Efter 500 driftstimer - udskift olien - påfyld olietype SAE 90 (III) op til markeringen (N) WalzenAufbereiter_

22 INDSTILLING AF LEDEPLADERNE Variation: Extra dry -systemet NOVACAT 305 extra dry EUROCAT 275 extra dry Note: Indstillingerne nævnt herunder er kun vejledende. På grund af de mange forskellige afgrødetyper kan den optimale indstilling af ledepladerne først opnås, når maskinen er i brug. Skår 1. Indstilling af ledepladerne - se diagrammet. Bredspredning 1. Indstilling af ledepladerne - se diagrammet LEITBLECHE (379)

23 INDSTILLING AF LEDEPLADERNE Afmontering af ledepladen Når der spredes, kan det ske, at den venstre ledeplade (LB) reducerer spredebredden. Monter ledepladen (LB) på oversiden af crimperen. Såfremt der ønskes en større spredebredde, kan ledepladen fjernes. Fjern ringbolten (1) og spændskiven (2). Fjern splitten (V) og træk bolten (3) ud. - Bolten (3) og splitten V - Ringbolt (1) og spændskive (2) Vigtigt: Spændskiverne (2) i den rækkefølge, som er vist i diagrammet. Montering af ledepladen Ved skårlægning skal ledepladen monteres i den givne position. - Montering skal ske i den modsatte rækkefølge som ved afmontering LEITBLECHE (379)

24 SKÅRTALLERKNERNE Slåenhed med skårtallerkner Med skårtallerknerne formes der et smallere skår, når der slås. Dette forhindrer, at traktorens brede dæk kører heri. Montering af ledepladerne: - Venstre (1) og højre (2) Indstilling af begge spændingsfjedre: A = ved meget kraftig afgrøde B = basis indstilling C = ved kort afgrøde Flowforstærkere (ekstra udstyr) Fordele med flowforstærkere: - ved forbedring af matrialeflowet ved skårformning, specielt ved kraftigt matriale mængde. - se reservedelsbog Schwadformer_

25 Påkørselssikringsanordning Påkørselssikringsanordning Når man skal slå omkring træer, hegn, stensætninger etc. kan der nemt opstå kollision med påkørselssikring trods lav hastighed. For at undgå sådanne sammenstød, har man udviklet en sikringsanordning for slåenheden. OBS! Sikkerhedsanordningen har ikke til hensigt at sikre mod skader på maskinen, når der arbejdes på fuld kraft. Variant-1: Mekanisk påkørselssikring med springfjeder udløser (1). Variant-2: Hydraulisk påkørselssikring (2) med hydraulisk løfteenhed. Sådan fungerer den hydrauliske påkørselssikring Når maskinen rammer noget, svinger slåmaskinen langt nok tilbage for at komme forbi det. Så kan slåmaskinen svinge tilbage i arbejdsstilling. For at få den tilbage, skal man aktivere den dobbeltvirkende kontrolventil (ST). Instruktion: omstilling fra arbejds- til transportposition (og omvendt) kan omstilles via hydraulik anlæg på traktor (se kapitel Transport og arbejdsposition) Påkørselssikringens funktion Hvis slåmaskinen rammer noget, udløses springfjedren (1) og slåmaskinen kan svinge bagud. Bakker man herefter lidt tilbage, springer fjedren tilbage på sin plads. Justering: Hvis sikkerhedsanordningen udløses for let, kan man justere den sekskantede skrue. (OBS! Justeringsmål:min. 100 mm). Instruktion: justeringsmålepunkt (X1) er den samme på alle typer (110 mm) EUROCAT 275 H, 275 H-ED: X1 = 110 mm (min. 100 mm) NOVACAT 225 H, 225 H-ED X1 = 110 mm (min. 100 mm) NOVACAT 265 H, 265 H-ED: X1 = 110 mm (min. 100 mm) NOVACAT 305 H, 305 H-ED X1 = 110 mm (min. 100 mm) NOVACAT 350 H: X1 = 110 mm (min. 100 mm) HVIS IKKE MAN ER SIKKER PÅ, AT MARKEN ER FRI FOR STEN O.L., SÅ BØR DER ARBEJDES VED EN RELATIV LAV HASTIGHED! (348) ANFAHRSICHERUNG

26 VEDLIGEHOLDELSE Generelle tips til vedligeholdelse For at holde maskinen i god stand, bør følgende punkter nøje efterleves: - Efterspænd samtlige skruer efter de første driftstimer. Vær særlig opmærksom på boltene til i knivene. - Overhold vedligeholdelsesanvisningerne for vinkelgearet og knivbjælken. Reservedele: Sikkerhedsforskrifter Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service eller reparationsarbejde. a. De originale komponenter og tilbehør er designet specielt med henblik på disse maskiner og udstyr. b. Vi gør det hermed helt klart, at komponenter og tilbehør, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os. c. Installation og/eller brug af sådanne produkter kan derfor have negativ effekt eller indflydelse på maskinens konstruktion/ydelse. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget ved brug af uoriginale dele. d. Ændringer og brug af uoriginale dele, der ikke anbefales af forhandleren gør, at al erstatningspligt bortfalder. Udendørs parkering Når maskinen parkeres udendørs i en længere periode, skal man rense stemplerne og smøre med fedt. FETT Vinter parkering - Rens maskinen grundigt forinden den stilles ind. - Sørg for presenning eller tag. - Skift eller påfyld olie på gearkasse. - Beskyt udsatte dele mod rust - Smør alle nipler iht. smøringsdiagram. - se bilagene. Kraftoverføringsaksler Vær opmærksom på følgende i forbindelse med vedligeholdelse! Anvisningerne i denne instruktionsbog skal principielt overholdes. Hvis der ikke står nogen specielle anvisninger her, gælder anvisningerne i den medfølgende vejledning fra producenten af den pågældende kraftoverføringsaksel. Hydraulikken PAS PÅ! Risiko for tilskadekomst eller infektion! Under højt tryk kan flydende væsker trænge ind i huden. Sker dette - søg omgående lægehjælp! Sikkerhedsforskrifter Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service eller reparationsarbejde. Arbejd aldrig under maskinen, hvis ikke den står på støtteben. Efterspænd samtlige skruer efter de første arbejdstimer. Vejledning i reparationer Se venligst reparationsvejledningen i bilagene (hvis de er tilgængelige) Rengøring af maskindelene OBS! Anvend ikke højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. - Fare for rust! - Efter rengøringen smøres maskinen iht. smørediagrammet og en kort test gennemføres. - Rengøring med for stort tryk kan skade lakken. Slangeledninger er udsat for naturlig ældning, de bør ikke anvendes længere end 5-6 år. Efter de første 10 driftstimer og så for hver 50 driftstimer - Check hydraulikenheden og koblingerne for lækage og efterspænd evt. skueforbindelserne. Dagligt forinden arbejdet påbegyndes - Check de hydrauliske slanger for slitage. Udskift omgående slidte eller ødelagte slanger. De nye slanger skal opfylde producentens tekniske krav. 0400_-Allgemeine-Wartung_BA

27 VEDLIGEHOLDELSE Check af olieniveau på knivbjælken Under normale driftsforhold skal olien udskiftes én gang årligt. 1. Hæv den ene side af knivbjælken (X1) og understøt. NOVACAT 305: X1 = 38 cm NOVACAT 350: X1 = 23 cm Vigtigt! Når oliestanden skal måles, skal knivbjælken stå vandret igen. - Skru påfyldningsskruen af (63) og påfyld olien SAE 90 op til måleskruen1 Instruktion! For meget olie får knivbjælken til at blive overophedet under driften. For lidt olie kan ikke garantere tilstrækkelig smøring af maskinen. X1 TD Den side, hvor oliepåfyldningen skal ske, forbliver på jorden. Løft den modsatte ende X1 cm og understøt. 4. Oil standscheck NOVACAT 350: oliestanden er korrekt når olien står Op til oliestandsskruen (olie stand). 2. Lad knivbjælken stå skævt i denne stilling i ca. 15 min. 63 OIl level NOVACAT 305: Afstand til olie niveau skal måles. Oliestanden er korrekt, når der er 12 mm afstand mellem olie og oliestandsskrue TD Denne tid er nødvendig, for at olien kan samle sig i knivbjælkens lave ende. 3. Fjern oliepåfyldningsskruen (63) Oliestanden måles i oliepåfyldningsskrue hullet. OIl level NOVACAT mm OIl level NOVACAT 350 TD17/99/10 (1) Oljepåfyllningsskruven (63) är samtidigt även oljenivåskruven (OIL LEVEL) WARTUNG_

28 VEDLIGEHOLDELSE Vinkel gearkassen - Skift olien efter de første 50 driftstimer. Under normale driftsbetingelser, skal olien udskiftes én gang årligt. (OLIENIVEAU). - Skift olien igen efter maks. 100 t. Oliemængde:: 0,7 liter SAE 90 Udskiftning af olie Knivbjælken - Skift olien efter de første 50 driftstimer eller senest efter 100 t. Bemærk: Skift olien ved driftstemperatur. Olien er for tyktflydende, når den er kold. For meget gammel olie sætter sig fast i gearhjulene, hvorfor det ikke er til at fjerne fra gearkassen. Oliemængde: NOVACAT 305: 3,5 liter SAE 90 NOVACAT 350: 4 liter SAE 90 - Stil knivbjælken vandret og vent i ca. 5 min. - Tag oliepåfyldnings skruen ud (62) og tap olien af. Den beskidte olie bortskaffes iht. gældende regler. Montering af knivene NOVACAT 350 Bemærk! P i l e n p å k n i v e n e a n g i v e r slåtallerknens rotationsretning. NOVACAT Forinden montering skal bagsiden af tallerknen rengøres for smuds. TD 01/00/ WARTUNG_

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 873.DK.80I.0 LION 3000 LION 3001. (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 873..80I.0 LION 3000 LION 3001 (Type KR 3000: +.. 01001) Rotorharve Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0

TOP 420 N EUROTOP 420 N EUROTOP 421 N. Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 261.DK.80I.0 99 261..80I.0 TOP 420 N (Type SK 261 : +.. 01001) EUROTOP 420 N (Type SK 261 : +.. 04591) EUROTOP 421 N (Type SK 261 : +.. 05211) Rotor rive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 988..80E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT 0595J04201 11/2011 Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer Elektronischer Planetenrührwerk Manuel d utilisation - Notice originale User manual - Translation of the original instructions

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere