ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ RØDOVRE TLF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK"

Transkript

1 ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ RØDOVRE TLF

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør... 2 Ibrugtagning... 3 Opladning og strømforsyning... 4 Tænd og sluk... 4 Bordfod... 4 Juster forstørrelsen... 5 Berøringsskærmen... 5 Tryk kortvarigt for at fokusere... 5 Stryg fingeren over skærmen for farveskift... 5 Udpeg en favorit-farvetilstand... 5 Fastfrysning af et billede... 6 Gem et fastfrosset billede... 6 Gennemse tidligere gemte billeder... 6 Slette gemte billeder... 7 Indstillinger... 7 Lys til læsning... 7 Lyde... 7 Anti-flimmer-funktion... 7 Lysstyrke på skærmen... 7 Forbind M5 til et TV-apparat... 8 Demonstrationstilstand... 8 Nulstilling til fabriksindstillinger... 8 Fejlsøgning... 9 Tekniske specifikationer

3 Introduktion Tillykke med købet af Deres nye M5. Læs venligst denne vejledning, inden De tager Deres M5 i brug; dette vil hjælpe Dem til at forstå M5 og dens funktioner, så De får det fulde udbytte af deres M5 forstørrelsesapparat. M5 har en betjeningsvenlig berøringsfølsom skærm, hvor De med forskellige let lærte fingerbevægelser kan betjene apparatets funktioner. Skærmen giver desuden et skarpt og tydeligt billede, som gør det lettere end nogensinde før at læse aviser, prismærker, tidsskrifter etc., og at kigge på billeder. Med den avancerede, let betjente og ergonomiske M5 bliver hverdagens læsning så let som aldrig før! Om denne vejledning Zoomax stræber konstant efter at forbedre sine produkter og disses funktioner. Af den grund kan det forekomme, at denne manual ikke er den nyeste og aktuelle for Deres apparat. Er De i tvivl, kan De til enhver tid hente den nyeste udgave af vejledningen på internet-adressen lysoglup.dk/product/zoomax-m5- forstoerrelsesapparat-2579/ (eller scan koden til højre) Har De efter læsning af denne vejledning yderligere spørgsmål, er De velkommen til at henvende Dem til Lys og lup herom, på tlf Sikkerhed og vedligehold For at holde Deres M5 optimalt ved lige, bedes De læse og følge disse retningslinjer: Udlad at udsætte Deres M5 for voldsom varme eller direkte sollys. Udgå at M5 kommer i kontakt med vand eller andre væsker. Forsøg ikke at skille Deres M5 ad. Trænger den til reparation, bør dette ske hos et professionelt værksted. Tag altid ladestikket ud af Deres M5 før De rengør apparatet. M5 rengøres med en let fugtig klud undgå at bruge rengøringsmidler eller skuresvampe og lignende, da disse kan ødelægge apparatets overflade. Bemærk, at brug af en skærmbeskytter kan påvirke berøringsskærmens følsomhed. Tilbehør Sammen med Deres M5 leveres følgende tilbehør, som findes i salgsæsken: HDMI-kabel for tilslutning til TV-apparat Lysnetadapter til drift og opladning Brugervejledning (den originale på engelsk) Pudseklud Bærestrop Opbevaringsetui Hvis en eller flere af disse artikler mangler, kontakt venligst Lys og lup på telefon

4 Ibrugtagning 5 tommer stor, berøringsfølsom skærm Indikatorlampe for strøm/opladning Tilslutning for lysnetadapter Tænd/Sluk-knap Stik til HDMI-forbindelse USB-port Knap til fastfrysning af billede Knap der forøger forstørrelsen ( zoomer ind ) Knap der formindsker forstørrelsen ( zoomer ud ) Indikatorlampens betydninger M5 er slukket, og evt. opladning er fuldført. Grøn: Tændt Rød: Batteriet lades op Bemærkninger: 1. På bagsiden af M5 findes to kameraer; ét der ser nære ting, og et der kan se langt væk. 2. Der er to udskæringer, som giver plads til fingrene, når De vil klappe bordfoden ud. 3. Til venstre på apparatets bagside findes et gummidæksel. Dette er til fremtidige produktforbedringer. 4. Den udklappelige bordfod aktiverer automatisk det indbyggede lys, og vælger kameraet til nært brug/læsning. Kamera der ser nære ting Kamera der ser fjernere ting Indbygget belysning til brug ved læsning Udklappelig fod til brug ved læsning 3

5 Opladning og strømforsyning Deres M5 har et fast indbygget batteri, som kan genoplades med den medleverede lysnetadapter. For at lade batteriet op, sættes den medfølgende lysnetadapter i en ledig stikkontakt, og det lille stik for enden af ledningen på lysnetadapteren sættes i ladestikket til venstre langs M5 s overkant. Bemærk: Brug kun den medfølgende netadapter til at oplade Deres M5. Selv om stikket passer, kan andre netadaptere beskadige elektronikken i Deres M5! Sluk for Deres M5, når apparatet ikke er i brug. Undlad at bruge Deres M5 ved temperaturer under +10 C eller over +40 C De bør lade Deres M5 helt op, før De tager apparatet i brug første gang. Undgå at sjat-lade ; tilstræb at tømme batteriet mest muligt før opladning. Oplad Deres M5 på et godt ventileret sted. Tag Deres M5 ud af opbevaringsetuiet, når De lader apparatet op. Under opladning lyser den lille indikatorlampe øverst til venstre på apparatets forside rødt. Når opladningen er fuldført, slukker indikatorlampen. En komplet opladning tager cirka 4½ time, og det fuldt opladte batteri rækker til cirka 4 timers drift. Tænd og sluk Deres M5 tændes ved at holde den grønne tænd/sluk-knap på apparatets overside nede i et par sekunder, indtil der lyder et bip, og den lille indikatorlampe øverst til venstre på apparatets forside lyser grønt. Når De tænder Deres M5, vises nederst til venstre på skærmen et batteri-symbol som illustreret her til højre, der giver en indikation af, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. For at slukke Deres M5, skal de trykke den grønne knap på apparatets overside ned, og holde den nede indtil billedet på skærmen slukkes. Bemærk, at Deres M5 slukker automatisk, når apparatet ikke har været brugt i cirka 3 minutter. Dette kan fravælges mere herom under Demonstrationstilstand på side 8. Bordfod På bagsiden af Deres M5 forefindes en udklappelig fod: Når denne fod er klappet ind, bruger M5 det kamera der ser langt: Nu kan De sigte på f.eks. et skilt eller en afgangstavle, og læse på længere afstand. Når foden er klappet ud, bruger M5 det kamera der ser ting tæt på, og tænder det indbyggede lys på bagsiden. Foden gør, at apparatet nu kan stilles med skærmen i en ergonomisk og læsevenlig vinkel: Stil herefter apparatet oven på læsestoffet, som nu ses stærkt forstørret på skærmen. 4

6 Juster forstørrelsen Lige til højre for skærmen på apparatets forside findes to store knapper, mærket + og, som bruges til hhv. at forøge og formindske forstørrelsen: Tryk på en af knapperne og hold den nede, indtil det viste har den størrelse De ønsker, som illustreret her til højre. Berøringsskærmen Deres M5 har en berøringsfølsom skærm, hvormed De kan betjene næsten alle apparatets funktioner ved hjælp af berøringer og fingerbevægelser. Plus-knappen gør teksten større Minus-knappen gør teksten mindre, så man får vist mere tekst på skærmen ad gangen. Til gengæld bliver bog Tryk kortvarigt for at fokusere Den indbyggede, automatiske fokusering i M5 søger hele tiden at holde billedet så skarpt som muligt. Under brug på afstand kan det ske, at automatikken stiller skarpt på noget andet end det, De forsøger at se/læse. Tryk en enkelt gang på den detalje i billedfeltet De ønsker stillet skarpt på, så klarer den automatiske fokusering resten. Stryg fingeren over skærmen for farveskift M5 kan gengive ting, ikke blot i deres naturlige farver, men også i forskellige forstærkede farver og kontraster, der gør især tekst mere læsevenlig: Berør skærmen med fingeren og stryg sidelæns; så skifter Deres M5 mellem de forskellige farvetilstande: Bemærk, at De kan bladre begge veje gen- nem rækkefølgen af farvetilstande, afhængig af hvilken vej De stryger med fingeren. Hvis De stryger en for kort strækning med fingeren, kan M5 forveksle signalet med en berøring som beskrevet ovenfor. Naturlige farver Hvidt på sort Sort på hvidt Gult på sort Blåt på hvidt Hvidt på blåt Sort på gult Blåt på gult Gult på blåt Grønt på sort Sort på grønt Udpeg en favorit-farvetilstand De kan udvælge en af føromtalte farvekombinationer som favorit, så De i stedet for at bladre gennem alle elleve kombinationer kun har naturlige farver, Deres valgte farvekombination (eksempelvis gult på sort), samt den modsatte farvekombination (sort på gult i førnævnte eksempel). For at gøre dette, skal De: Først vælge den farvekombination De ønsker som deres favorit, og derefter berøre skærmen med to fingre samtidig, i mindst to sekunder. Herefter har De kun de naturlige farver og de to varianter af Deres valgte favorit-farvekombination at vælge imellem. For igen at få adgang til alle elleve kombinationer, skal De gentage manøvren med at berøre skærmen med to fingre i to sekunder. 5

7 Fastfrysning af et billede Deres M5 kan fastfryse billedet af det De ser på gennem apparatet f.eks. et telefonnummer De har slået op, så det bliver stående på skærmen. Peg på det der skal fastfryses, og tryk på den hvide knap til højre langs apparatets overside. Når De har fastfrosset et billede på denne måde, kan De justere forstørrelsen af det fastfrosne billede op og ned med + - og -knapperne på apparatets front, og skifte mellem de forskellige kontrastforstærkede farvetilstande som beskrevet før. Tryk her for at fastfryse et billede Når De på denne måde har forstørret et fastfrosset billede, kan hele billedet ikke være på skærmen. I stedet kan De berøre skærmen med en finger og bevæge den op/ned og til højre/venstre for at studere forskellige dele af billedet. Gem et fastfrosset billede De kan også gemme indtil tres sådanne fastfrosne billeder i Deres M5: Når De har fastfrosset et billede, så rør skærmen med en finger og hold den stille i et par sekunder; Noget fastfrosset tekst der skal gemmes for at fortryde. Noget fastfrosset tekst der skal SAVE gemmes CANCEL Så vises to felter på skærmen, mærket Save og Cancel : Tryk på Save for at gemme det fastfrosne billede, eller på Cancel Hvis De i forvejen har fyldt en besked om, at Memory is frigøre plads til nye billeder. Deres M5 med sådanne fastfrosne billeder, vil De i stedet få vist full De må i så fald slette et eller flere af de gemte billeder, for at Gennemse tidligere gemte billeder Når de har gemt et antal fastfrosne billeder og ønsker at kigge disse billeder igennem, skal De trykke på den hvide knap til højre langs apparatets o- verkant, og holde den nede i cirka 5 sekunder. Nu vises et galleri af de seneste fire billeder De har fastfrosset og gemt, forsynet med numre de nyeste billeder har de højeste numre. Er der gemt flere end fire billeder, kan De bladre i galleriet ved at Stryg fingeren over skærmen for at bladre i galleriet stryge med fingeren hen over skærmen som vist til højre. Tryk på et billede for at få det vist i fuld størrelse på hele skærmen. Husk at De kan justere forstørrelsen og farve/kontrasttilstanden, og panorere rundt i de gemte billeder, på samme måde som når De lige har fastfrosset billedet. 6

8 Slette gemte billeder For at slette et fastfrosset billede De tidligere har gemt, skal De først gå ind i galleriet (ved at trykke og holde på den hvide knap på apparatets overside i cirka 5 sekunder) og finde billedet frem. Når billedet vises på hele skærmen, skal De trykke på skærmen med én finger i cirka to sekunder herefter vises to felter på skærmen, mærket Delete og Cancel : Tryk på feltet mærket Delete for at bekræfte sletningen af billedet, eller på Cancel for at fortryde sletningen. Indstillinger Deres M5 har en række indstillinger, som er samlet i en menu. Denne menu kaldes frem ved at stryge med to fingre ned over skærmen som illustreret herunder: Et fastfrosset og gemt billede, der skal slettes Et fastfrosset og gemt billede, der skal DELETE slettes CANCEL Lys til læsning Normalt vil Deres M5 Tænd/sluk lys til læsning Tænd/sluk for bip-lyde Anti-flimmerfunktion automatisk tænde for lyset til læsning når De folder støttefoden ud, og slukke når foden foldes ind igen. Har De brug for lyset mens støttefoden er klappet ind, kan De i indstillingsmenuen trykke på det lille elpære-symbol øverst til venstre. Lysstyrke på skærmen Lyde Deres M5 benytter biplyde til at give et hørbart signal når De tænder apparatet eller aktiverer en funktion. Finder De disse lyde generende, kan De slå dem fra ved at trykke på det lille højttaler-symbol øverst midtfor i indstillingsmenuen. Anti-flimmer-funktion Denne funktion modvirker den flimrende effekt, som visse lyskilder (lysstofrør, sparepærer ) giver på det billede De ser gennem Deres M5. I Danmark har vi 50Hz velselstrøm; hvis feltet øverst til højre i indstillingsmenuen viser 60Hz, skal de trykke på dette felt for at rette dette til de for Danmark korrekte 50Hz. Lysstyrke på skærmen Den nederste halvdel af indstillingsmenuen bruges til at justere lysstyrken på billedet på skærmen på Deres M5: Når De trykker i dette felt på skærmen, vises en smagsprøve af det billedet, et af M5 s kameraer ser. Herefter kan De ved hjælp af + - og -tasterne på apparatets forside justere lysstyrke op eller ned, til billedet er behageligt at se på. Når De har foretaget de ønskede ændringer i indstillingerne, kommer De ud af indstillingsmenuen ved at stryge to fingre nedad over skærmen. 7

9 Forbind M5 til et TV-apparat Deres M5 giver en forstørrelse på op til cirka 16 gange på den indbyggede skærm. Hvis dette ikke er nok, kan De slutte et TV-apparat til M5, og, afhængig af TV-apparatets skærmstørrelse, opnå langt kraftigere forstørrelse. På overkanten af Deres M5 findes et HDMI-stik, gemt væk under et gummidæksel. Når dette dæksel løftes til side, afsløres HDMI-stikket. Brug det HDMI-kabel der blev leveret sammen med Deres M5, til at forbinde apparatet med det HDMI-stik, der findes på bagsiden af de fleste nogenlunde nye TV-apparater: Når det Deres M5 er tilsluttet et TV-apparat på denne måde, vises der kun et billede på tilsluttede TV-apparat skærmen på selve apparatet vil være slukket. Demonstrationstilstand Deres M5 har en særlig demonstrations-tilstand, hvor den strømsparefunktion der normalt slukker apparatet efter 3 minutters inaktivitet er slået fra. For at slå denne tilstand til, skal De først bruge -knappen på apparatets forside til at skrue helt ned for forstørrelsen. Slip derefter knappen, og tryk på den igen denne gang skal den holdes nede i 5-6 sekunder. Når demonstrationstilstanden er slået til, vises et lille symbol med to firkanter i skærmens nederste venstre hjørne, som illustreret her til højre. For at vende tilbage til den normale tilstand, hvor Deres M5 slukker automatisk, skal De gentage ovennævnte prosedure med -knappen. Nulstilling til fabriksindstillinger De kan nulstille Deres M5, så alle indstillinger sættes tilbage til den tilstand de havde fra fabrikkens side. For at gøre dette, skal De først skrue helt op for forstørrelsen ved hjælp af + -knappen på apparatets forside. Slip derefter knappen, og tryk på den igen denne gang skal knappen holdes nede i 5-6 sekunder. Nu høres to biplyde, hvorefter apparatet slukkes. Når De tænder Deres M5 igen, er indstillingerne stillet tilbage til det, der er anført i rubrikken til højre. M5 fabriksindstillinger: Lysstyrke i skærm: 3 ud af 5. Bip-lyde: Tændt. Farvetilstand: Naturlige farver Anti-flimmer: 60 Hz 8

10 Fejlsøgning Konsulter oversigten nedenfor, hvis De oplever problemer med brugen af Deres M5: Problem Skærmen er sort/slukket Apparatet kan ikke tændes Billedet på skærmen er mørkt eller uklart Netadapteren er tilsluttet, men M5 lader ikke op Pletter/ tåge på skærmen Tekst vises for småt Tekst vises for stort M5 er forbundet til et TV, men der ses intet billede Skærmbilledet er fastfrosset eller viser sære mønstre, selv om funktionen til fastfrysning af billeder ikke er benyttet. Løsningsforslag Kontroller at der er tændt for apparatet (grønt lys i den lille lampe øverst til venstre for skærmen?) Lad batteriet op Skru ned for forstørrelsesgraden Lad batteriet op Kontroller at apparatet står fladt mod det De ønsker at se/læse. Kontroller at netadapteren er sat helt ind i stikkontakten, og at der er tændt på kontakten på væggen. Rengør skærmen og de to kameraer på M5 med den medfølgende pudseklud Brug + -knappen på apparatets forside til at forøge forstørrelsen. Slut et TV-apparat til Deres M5 mere herom på side 8. Brug -tasten på apparatets forside til at gøre forstørrelsen mindre. Løft/flyt Deres M5 lidt op/tilbage fra det De prøver at læse. Kontroller at TV-apparatet er tændt. Kontroller at kablet mellem M5 og TV-apparatet er korrekt forbundet. Kontroller at TV-apparatet er stillet til at vise billedet fra det benyttede HDMI-stik visse TV-apparater har flere HDMI-stik, og at det rette stik/indgang vælges fra fjernbetjeningen. I tilfælde af dette og andre problemer, der ikke er nævnt ovenfor, kan De gennemtvinge en genstart ved at trykke samtidigt på den grønne tænd/sluk-knap på apparatets overside, og + -tasten på forsiden. Dette slukker Deres M5 øjeblikkeligt prøv herefter at tænde for apparatet igen. 9

11 Tekniske specifikationer Forstørrelse: Fra 2,3 til 16 gange Justering af forstørrelse: Kontinuerlig Farvetilstande: Naturlige farver, samt ti forskellige kontrastforstærkede tilstande. Heraf kan tre tilstande vælges som favoritter. Skærm: 5 tommer stor berøringsføsom TFT-skærm med 1280 x 720 billedpunkter. Kameraer: To kameraer; et med fast fokus til at se nære ting, indtil 4,8 cm, og et med automatisk/semiautomatisk fokusering til at se fra 5 cm til uendelig afstand. Forbindelse til TV: Via indbygget HDMI-stik Netadapter: Til netspændinger fra 100 til 240 volt vekselstrøm. Drifttid: Cirka 4 timer på et fuldt opladet batteri. Ladetid: Cirka 4½ time for komplet opladning af et helt tømt batteri. Vægt: Cirka 265 gram Ydre mål: 173 mm i bredden, 80 mm i højden, og 20 mm i tykkelsen. 10

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Clover 7 transportabelt forstørrelsesapparat

Clover 7 transportabelt forstørrelsesapparat Brugsvejledning til Clover 7 transportabelt forstørrelsesapparat Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Dansk brugsvejledning til Clover 3 elektronisk lup

Dansk brugsvejledning til Clover 3 elektronisk lup Dansk brugsvejledning til Clover 3 elektronisk lup Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk 1 Tillykke med Deres nye Clover 3 elektronisk lommelup.

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Dansk vejledning til Clover 7S elektronisk lup

Dansk vejledning til Clover 7S elektronisk lup Dansk vejledning til Clover 7S elektronisk lup Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk 1 Tillykke med anskaffelsen af Deres Clover 7S elektroniske

Læs mere

Clover 10 transportabelt forstørrelsesapparat

Clover 10 transportabelt forstørrelsesapparat Brugsvejledning til Clover 10 transportabelt forstørrelsesapparat Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Dansk vejledning til. Pebble Basic. Lys og lup ApS Erhvervsvej Rødovre Tlf

Dansk vejledning til. Pebble Basic. Lys og lup ApS Erhvervsvej Rødovre Tlf Dansk vejledning til Pebble Basic Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Rundt om Pebble Basic...3 Medleveret

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

Brugsvejledning til Mag7 elektronisk lup

Brugsvejledning til Mag7 elektronisk lup Brugsvejledning til Mag7 elektronisk lup Elektroniske lupper fra Lys og lup er så meget nemmere at bruge end traditionelle lupper: Kæmpe forstørrelse, særlige farvetilstande, fastfrysning af billedet og

Læs mere

Zoomax Snow håndholdt læseapparat

Zoomax Snow håndholdt læseapparat Zoomax Snow håndholdt læseapparat Brugsanvisning V3.4 Producent: Zoomax Leverandør: LVI Low Vision International Side 1 af 17 Indhold Beskrivelse...3 Tilbehør...3 Generel anvendelse...5 Batteriinstallation...5

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

Brugsvejledning til Amigo HD forstørrelsesapparat

Brugsvejledning til Amigo HD forstørrelsesapparat Brugsvejledning til Amigo HD forstørrelsesapparat Tillykke med Deres køb af Amigo HD fra Lys og lup. Amigo HD er et håndholdt forstørrelsesapparat, som De kan have med overalt. Amigo HD vejer under 600

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Dansk brugsanvisning til Zoomax Snow 10 Pro elektronisk forstørrelsesapparat

Dansk brugsanvisning til Zoomax Snow 10 Pro elektronisk forstørrelsesapparat Dansk brugsanvisning til Zoomax Snow 10 Pro elektronisk forstørrelsesapparat Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Indhold Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Leverandør: LVI Low Vision International Producent: ZOOMAX M5 HD Plus. 5 Håndholdt læseapparat. Brugervejledning. Version 1.4

Leverandør: LVI Low Vision International Producent: ZOOMAX M5 HD Plus. 5 Håndholdt læseapparat. Brugervejledning. Version 1.4 5 Håndholdt læseapparat Brugervejledning Version 1.4 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 1 2. SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE... 3 3. TILBEHØR... 5 4. OPSÆTNING AF DIN M5 HD PLUS... 6 4.1 Lære din M5 HD Plus at kende...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dansk vejledning til. Maj Lys og lup ApS Erhvervsvej Rødovre Tlf

Dansk vejledning til. Maj Lys og lup ApS Erhvervsvej Rødovre Tlf Dansk vejledning til Maj 2016 Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Indhold Indledning...2 Sikkerhedsforskrifter...2 Transport...3 Vedligeholdelse...3

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Brugsanvisning MagniLink Visus 4,3

Brugsanvisning MagniLink Visus 4,3 Brugsanvisning MagniLink Visus 4,3 LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus 4,3 brugsanvisning 7944034 Inden ibrugtagning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

CANDY 5 HD Ⅱ Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse

CANDY 5 HD Ⅱ Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning CANDY 5 HD Ⅱ Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Hvad er CANDY 5 HD II... 4 2. Sikkerhedsforanstaltninger... 5-6 3. Hvad er der i kassen... 6 4. Fyssisk beskrivelse... 7-8 5. Kom Godt

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Vejledning til Vision Comfort-fjernbetjening

Vejledning til Vision Comfort-fjernbetjening Vejledning til Vision Comfort-fjernbetjening Oversigt over fjernbetjeningen Tegningen til højre viser knapperne på Deres Vision Comfort-fjernbetjening, med tilføjet nummerering i gule cirkler. I det følgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

CANDY 4 HD II Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse

CANDY 4 HD II Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning CANDY 4 HD II Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Hvad er CANDY 4 HD II...4 2. Sikkerhedsforanstaltninger...5 3. Hvad er der i kassen?...6 4. Fysisk beskrivelse... 7-8 Kom godt i gang...9

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Multiroom Åbn kasserne og kontrollér at alle delene er der. Scart kabel Netgear/Zyxel switch Fjernbetjening Netværkskabel 1m Netværkskabel 1m Infrarød modtager (0 V) HDMI kabel

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

I NV4000 Som broderimaskine.

I NV4000 Som broderimaskine. Hvis du kun ønsker at sætte et broderi på. Sådan påbegynder du et broderi: 1. Løft nålen ved at aktivere knappen på maskinen (billede nr. 1). 2. Tryk på knappen for at skifte til anden trykfod (billede

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot

På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot Jørgen Erichsen På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot Hvad er en fraktal? Noget forenklet kan man sige, at en fraktal er en geometrisk figur, der udmærker sig ved

Læs mere

Bruger vejledning, bør læses. Videomatic VEO

Bruger vejledning, bør læses. Videomatic VEO Bruger vejledning, bør læses Videomatic VEO DK Reinecker Vision GmbH Sandwiesenstraße 19 64665 Alsbach-Hähnlein Tel. 0 62 57-93 11-0 Fax 0 62 57-25 61 03.06.2013 Indhold Produkt beskrivelse......................................

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Ældresagens datastue Aktivitetscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Kom godt i gang med din ipad. Tema. Kom i gang. med din ipad

Ældresagens datastue Aktivitetscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Kom godt i gang med din ipad. Tema. Kom i gang. med din ipad Tema Kom i gang med din ipad Sofus 29-06-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Emne Side ipad i grundtræk 3 Tænd og sluk 4 Sæt din ipad på vågeblus 4 Hjemmeskærm og knappen hjem 5 Flere hjemmeskærme 5 Søgeskærmen

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Håndholdte Video Lupper til brug hjemme og farten NEW!

Håndholdte Video Lupper til brug hjemme og farten NEW! / Håndholdte Video Lupper til brug hjemme og farten NEW! syns-hjælpemiddel udover traditionelle optiske hjælpemidler... Der er mange muligheder i dag til at forbedre livskvaliteten for synshandicappede

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ONYX PHD. Bærbart CCTV Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. www.freedomscientific.com. 440783-001 Rev.

ONYX PHD. Bærbart CCTV Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. www.freedomscientific.com. 440783-001 Rev. ONYX PHD Bærbart CCTV Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. www.freedomscientific.com 440783-001 Rev. B Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court North, St. Petersburg,

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte.

Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte. Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte. Hvordan udføres en korrekt drægtighedsskanning Placer ultralydsproben i bugen

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

HEMNES Dagligstue og arbejdsplads

HEMNES Dagligstue og arbejdsplads 44_015 Produktguide HEMNES Dagligstue og arbejdsplads DESIGN Carina Bengs VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. GODT AT VIDE Følg

Læs mere

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Tillykke med din

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere