VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine"

Transkript

1 BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model Ferris Industries North Main Street Udgave 03 Munnsville, NY Rev. dato: 01/ TP Z-F

2 BRUGERVEJLEDNING ZT 5100 IS Serien Zero-Turn Græsslåmaskine FERRIS BEGRÆNSET GARANTI VIGTIGT Denne garanti er kun gældende hvis garantibeviset er udfyldt og indsendt til Ferris Industries, Inc. indenfor 20 dage fra leveringen. Ferris Industries, Inc. (Ferris) yder, under forudsætning af nedenstående betingelser, en garanti på materiale og udførelse overfor den oprindelige køber af Ferris maskinen på 24 måneder fra leveringsdatoen. Ferris forpligter sig til under garantiperioden uden beregning og hos en autoriseret Ferris forhandler at reparere eller udskifte (efter Ferris skøn) dele på maskinen, der efter Ferris vurdering viser sig at være defekte. DENNE GARANTI OG FERRIS FORPLIGTELSE HERUNDER UDELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE. Ferris er under ingen omstændigheder ansvarlig for og yder ingen erstatning for materielle eller fysiske skader, indgåede forpligtelser og ej heller for enhver følge det være sig af hvilken som helst art forårsaget af en hvilken som helst skjult mangel eller fabrikationsfejl på maskinen. Ingen person er autoriseret til at yde garanti eller påtage sig nogen forpligtelse på Ferris vegne, der ikke er i fuldstændig overensstemmelse med denne garanti. Denne garanti dækker ikke nogen del af maskinen, der efter Ferris skøn, er blevet ændret, gjort indgreb på eller har været udsat for forkert brug, forsømmelse eller ulykker, samt hvis serienummeret er ændret, gjort ulæseligt eller fjernet. Denne garanti dækker ikke dele, der ikke produceres af Ferris (motorer, batterier, dæk, remme), garantien for disse dele afhænger af den enkelte producents garantibetingelser. Ferris Industries, Inc. bestræber sig konstant på at forbedre sine produkter og forbeholder sg derfor ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringen eller ændringer, uden derved at forpligte sig til at overføre disse ændringer til maskiner, der allerede er solgt eller i anvendelse. Ferris Industries 5375 North Main Street Munnsville, NY Copyright 2003 Ferris Industries All Rights Reserved. Printed in USA.

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og information... 4 Identifikationsnumre Sikkerhedsmærkater og piktogrammer Sikkerhedsafbrydere Egenskaber og betjeningselementer Betjeningselementer Betjening af Zero-Turn maskinen Generelt Kontroller før start Priming af brændstofsystemet (diesel) Start af motoren Stop af traktor og motor Kørsel med traktoren Græsklipning Skubning af maskinen Træning i at køre med Zero-Turn maskine Påhæng af trailer Hævning og sænkning af styrtbøjle Opbevaring Start efter længere opbevaring Anbefaling af dieselbrændstof Regelmæssig vedligeholdelse Vedligeholdelsesskema Kontrol af dæktryk Kontrol og påfyldning af brændstof Brændstoffilter Kontrol/udskiftning af olie Kontrol/udskiftning af luftfilter Kontrol af hydraulikoliestanden Kontrol af frostvæskestanden Udskiftning af frostvæske Rengøring af køler, kølergitter og oliekøler Smøring Vedligeholdelse af batteri Kontrol af batterivæske Rengøring af batteri og kabler Servicering af knivene Fejlfinding, justering og service Fejlfinding på maskinen Fejlfinding på klipperen Indstilling af sædet Justering af styrehåndtagene Afbalancering af styrehåndtagene Indstilling af frigear Frigear og justering af fjeder for retur Justering af parkeringsbremse Justering af ophæng / affjedring Justering af klippehøjde Justering af klipperens løftestænger Afbalancering af klipper Afmontering og udskiftning af remme Klipperrem Transmissionsrem Pumpens drivrem Vedligeholdelse af gearkassen Kontrol af gearkassens oliestand Olieskift på gearkassen Servicering af batteri Kontrol af batteriets spænding Opladning af et helt afladet batteri...43 Start med hjælpebatteri Almindelige sliddele Specifikationer Pleje af græsplæne og græsslåning...lc 1 BEMÆRK: I denne vejledning henvises til venstre og højre som set fra førersædet. Læs, forstå og overhold alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner i denne vejledning før du forsøger at klargøre og betjene denne maskine. Hvis alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner ikke overholdes kan det medføre tab af herredømmet over maskinen, alvorlig personskade på føreren og/eller tilskuere samt risiko for skade på udstyr og ejendom. Advarselstrekanten i teksten angiver vigtige sikkerhedsforanstaltninger og advarsler, der skal overholdes. Udstødningsgas fra denne maskine indeholder kemikalier, der i visse mængder vides at medføre cancer, fødselsdefekter og andre forplantningsskader.

4 Sikkerhedsregler & Information Læs alle sikkerhedsregler og følg dem nøje. Undlader man at følge disse regler kan det medføre tab af kontrol over traktoren, alvorlige personskader eller dødsfald for føreren eller andre tilstedeværende samt beskadigelse af ejendom eller udstyr. Klipperen er i stand til at amputere arme og ben samt slynge genstande ud. Advarselstrekanten i teksten markerer vigtige forsigtighedsregler eller advarsler, som skal følges. OPLÆRING 1. Læs, forstå og følg instruktionerne i vejledningen og på maskinen før start. 2. Sørg for at være bekendt med sikker betjening af maskinen, udstyr, betjeningselementer og sikkerhedsmærkater. 3. Alle førere og folk, der servicerer maskinen skal oplæres. Ejeren af maskinen er ansvarlig for oplæringen. 4. Lad kun ansvarsbevidste voksne, der er bekendt med instruktionerne anvende maskinen. 5. Lad aldrig børn eller personer uden oplæring anvende eller servicere maskinen. Gældende regler for førerens alder skal overholdes. 6. Ejeren/føreren kan forebygge og er ansvarlig for ulykker og skader på sig selv, andre personer og ejendom. 7. Der findes data, der viser at førere på 60 år og derover er indblandet i en høj procentdel af ulykker med havetraktorer. Disse førere bør vurdere deres evne til at betjene maskinen sikkert nok til at beskytte sig selv og andre mod alvorlige skader. FORBEREDELSE 1. Vurder terrænet for at afgøre hvilket udstyr, der er nødvendigt for at udføre arbejdet korrekt og sikkert. 2. Anvend passende beklædning inklusiv sikkerhedsfodtøj, beskyttelsesbriller og høreværn. Langt år, løs beklædning og smykker kan blive viklet ind i bevægelige dele. 3. Inspicer området hvor der skal klippes græs og fjern alle genstande såsom sten, legetøj, ståltråd etc., der kan slynges ud af maskinen. 4. Vær særlig forsigtig ved håndtering af brændstof. Det er brændbart og gasserne er eksplosive. a. Brug kun godkendte beholdere. b. Fjern aldrig brændstofdækslet og påfyld aldrig benzin mens motoren kører. Lad motoren køle ned før der påfyldes brændstof. Ryg ikke i nærheden af brændstof. c. Påfyld og aftap aldrig brændstof på maskinen indendørs. 5. Kontroller at sædekontakten, sikkerhedsafbryderne og beskyttelsesanordninger er monteret og fungerer korrekt. huller og skjulte farer kan undgås. 3. Sørg for at alle transmissioner er i neutral og parkeringsbremsen er trukket før motoren startes. Start kun motoren når du sidder i førersædet. Anvend sikkerhedsselen, når den medleveres. 4. Hvis der anvendes udstyr til at gå bagefter, skal det sikres at der er tilstrækkeligt fodfæste især når der bakkes. Gå, løb ikke. Hvis fodfæstet er dårligt kan man glide. 5. Sæt farten ned og vær ekstra forsigtig på skråninger. Sørg for at køre på den anbefalede måde/retning på skråninger. Græssets tilstand kan påvirke maskinens stabilitet. Vær forsigtig, når der arbejdes nær kanter. 6. Slå ikke græs i bakgear med mindre det er absolut nødvendigt. Se altid ned og bagud før og mens der bakkes. 7. Vær opmærksom på klipperens udkasterretning og lad den ikke pege mod nogen. Arbejd aldrig med maskinen hvis ikke græsopsamleren eller deflektoren er monteret og korrekt anbragt. 8. Sæt farten ned og vær forsigtig, når der drejes og når der ændres retning på skråninger. 9. Hæv aldrig klipperen, når knivene roterer. 10. Lad aldrig en tændt maskine stå uden opsyn. Slå altid PTOen fra, træk parkeringsbremsen, stop motoren og fjern tændingsnøglen før du stiger af maskinen. Hold hænder og fødder væk fra klipperen. BETJENING 1. Lad aldrig motoren køre i et lukket rum. 2. Slå kun græs i dagslys eller i godt kunstigt lys, så

5 Sikkerhedsregler & Information Betjening fortsat 11. Slå PTOen fra, så knivene ikke roterer, når der ikke klippes græs. 12. Kør aldrig med maskinen hvis beskyttelsesanordningerne ikke er på plads. Sørg for at alle sikkerhedsafbrydere er monteret, justeret og fungerer korrekt. 13. Kør aldrig med deflektoren afmonteret, hævet eller ændret med mindre der er monteret opsamler. 14. Juster ikke på motorens omdrejningsregulator og lad ikke motoren køre med for høje omdrejninger. 15. Stop på en jævn overflade, sænk udstyret, slå transmissionen fra, træk parkeringsbremsen, og sluk motoren før førersædet forlades uanset af hvilken grund - også ved tømning af opsamler eller afhjælpning af tilstopning af udkaster. 16. Stop maskinen og inspicer knivene ved påkørsel af en genstand eller hvis der opstår unormale vibrationer. Udfør de nødvendige reparationer før der fortsættes. 17. Hold hænder og fødder væk fra klipperen. 18. Se nedad og bagud før der bakkes. 19. Kør aldrig med passagerer og hold personer og dyr væk fra maskinen. 20. Kør ikke med maskinen under indflydelse af alkohol eller stoffer. 21. Sæt farten ned og vær forsigtig ved sving eller når der krydses veje og fortove. Stop knivene, når der ikke slås græs 22. Vær forsigtig ved af- og pålæsning af maskinen. 23. Vær forsigtig når du nærmer dig hjørner, buskadser, træer eller andet, der hindrer udsynet. 24. Hold maskinen ren for græs, blade og overskydende olie af hensyn til brandfaren. Stop og parker ikke over tørre blade, græs eller andet brændbart materiale. 25. Motoren på denne maskine er ikke som standard udstyret med en gnistfanger. FORSIGTIG Denne maskine har et lydtryk på mere end 85 dba ved førerens øre og kan medføre høreskader ved længere tids brug uden høreværn. Anvend høreværn ved arbejde med denne maskine KØRSEL PÅ SKRÅNINGER Skråninger er en hyppig årsag, når der sker ulykker hvor føreren mister kontrollen over maskinen eller den tipper. Dette kan medføre alvorlige personskader og dødsfald. Vær altid forsigtig ved kørsel på skråninger. Hvis du ikke kan bakke op ad en skråning eller er utryg ved at køre på den så lad være. Arbejd aldrig på skråninger, der hælder mere end 17,6 % (10 grader), svarende til 106 cm stigning for hver 607 cm i vandret retning. Sæt farten helt ned, før der køres ud på en skråning. Foruden at benytte vægte for og bag, skal der anvendes ekstra forsigtighed på skråninger, når en græsopsamler er monteret bagpå. Klip ret OP og NED ad skråninger, aldrig på tværs, vær forsigtig når kørselsretningen ændres og UNDLAD AT STARTE OG STOPPE PÅ SKRÅNINGER. Gør følgende: 1. Klip op og ned ad skråninger, ikke på tværs. 2. Fjern forhindringer som sten, grene etc. 3. Hold øje med huller, hjulspor og bump. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer. 4. Kør langsomt. Kør i lavt gear så der ikke skal standses eller skiftes hastighed på skråningen. 5. Vær ekstra forsigtig, når der anvendes opsamler eller andet udstyr, der kan ændre maskinens stabilitet. 6. Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvist. Undgå pludselige ændringer i retning og hastighed. 7. Spørg din lokale forhandler om anbefalinger vedr. hjulvægte til forbedring af stabiliteten. Gør ikke følgende 1. Start og stop ikke på en skråning. Hvis dækkene mister grebet stoppes knivene og der køres langsomt lige ned af skråningen. 2. Drej ikke på skråninger med mindre det er nødvendigt. Drej i så fald langsomt og forsigtigt nedad hvis muligt. 3. Klip ikke tæt på kanter og skrænter. Maskinen kan tippe hvis et hjul kommer ud over kanten eller skrænten giver efter. 4. Klip ikke på vådt græs, det er glat. 5. Prøv ikke at stabilisere maskinen ved at sætte foden på jorden. 6. Kør ikke på stejle skråninger. 7. Brug ikke opsamler på stejle skråninger.

6 Sikkerhedsregler & Information BØRN Meget alvorlige ulykker kan finde sted, hvis føreren ikke er opmærksom på tilstedeværelsen af børn. Børn bliver ofte tiltrukket af traktoren og klippearbejdet. Gå aldrig ud fra, at børn bliver dér, hvor De så dem sidst. 1. Hold børn borte fra arbejdsområdet, og under vågent opsyn af en anden ansvarsbevidst voksen. 2. Vær agtpågivende, og sluk traktoren, hvis børn kommer ind på arbejdsområdet. 3. Før og under bakning skal man se nedad og bagud efter små børn. 4. Lad aldrig børn køre med på maskinen, selv med kniven(e) standset. De kan falde af og komme alvorligt til skade, eller de kan være til hinder for sikker kørsel med maskinen. 5. Tillad aldrig børn at føre traktoren. 6. Vær særligt forsigtig på vej hen mod hushjørner, buskadser, træer eller andre genstande, som kan spærre for udsynet. UDLEDNINGER 1. Udstødningen fra denne maskine indeholder kemikalier, som i visse mængder kan medføre kræft, fødselsskader eller andre forplantningsmæssige skader. 2. Find oplysninger om den relevante varighed af udledninger og om luftindeks på mærkaten for motorudledninger. BUGSERING AF UDSTYR 1. Efterhæng kun udstyr på en maskine, der har en hitchkrog beregnet til bugsering af udstyr. 2. Overhold producentens vægtbegrænsninger for bugseret udstyr og bugsering på skråninger. 3. Lad aldrig børn eller andre køre med på bugseret udstyr. 4. På skråninger kan efterhængt udstyr medføre tab af vejgreb, trækevne og styring. 5. Kør langsomt og husk at bremselængden er øget. 6. Skift ikke til frigear og lad den køre ned ad bakke uden at være i gear. VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING 1. Overhold altid sikkerhedsreglerne for håndtering af brændstof, når der påfyldes brændstof efter transport eller opbevaring. 2. Følg altid motorproducentens instruktioner for opbevaring før maskinen henstilles for kortere eller længere perioder. 3. Følg altid motorproducentens instruktioner for korrekt opstartsprocedure, når maskinen igen tages i brug. 4. Opbevar aldrig maskine eller brændstof indendørs i nærheden af ild f.eks. en vandvarmer. Lad maskinen køle ned før opbevaring. 5. Luk brændstoftilførslen før opbevaring eller transport. Aftap ikke brændstof indendørs. 6. Sørg for at alle monteringsdele, især knivbolte, er korrekt tilspændte og hold alle dele i god stand. Udskift alle beskadigede eller slidte mærkater. 7. Forsøg aldrig at omgå sikkerhedsanordningerne. Kontroller jævnligt at de fungerer korrekt. 8. Sæt transmissionen i neutral, sænk redskaber, træk parkeringsbremsen, stop motoren og fjern tændingsnøglen eller frakobl tændrørsledningen. Afvent at alle bevægelige dele står stille før justering, rengøring eller reparation. 9. Fjern græs og afklip fra klipper, transmission, udstødning og motor af hensyn til brandfaren. Tør spildt brændstof og olie op. 10. Lad motoren køle af før opbevaring og opbevar ikke maskinen i nærheden af ild. 11. Stop og inspicer maskinen hvis du påkører en genstand. Reparer om nødvendigt før der fortsættes. 12. Udfør aldrig justeringer og reparationer mens motoren kører med mindre det er specifikt angivet. 13. Parker maskinen på et jævnt underlag. Lad aldrig personer uden tilstrækkelig erfaring servicere maskinen. 14. Brug donkrafte til at støtte maskinen, når det er nødvendigt. 15. Udløs forsigtigt spændingen i komponenter med oplagret energi (f.eks. fjedre). 16. Frakobl batteriet eller tændrørsledningen inden der foretages reparationer. Frakobl den negative terminal først og den positive sidst. Tilkobl den positive terminal først og den negative sidst. 17. Vær forsigtig ved kontrol af knivene. Pak knivene ind eller brug handsker ved serviceringen. Udskift altid knivene. De må ikke rettes op eller svejses. 18. Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. 19. Oplad batterier i et åbent godt ventileret område, væk fra gnister og flammer. Træk opladerens stik ud før tilog frakobling af batteri. Anvend beskyttelsespåklædning og brug isoleret værktøj. 20. Hold alle dele i god arbejdsstand og alle monteringsdele tilspændte. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater. 21. Græsopsamlerens dele er udsat for skader og slitage, hvilket kan afdække bevægelige dele eller lade genstande blive udslynget. Kontroller ofte græsopsamleren og udskift delene med originale dele, når det er påkrævet. 22. Kontroller hyppigt bremsernes funktion. Juster og servicer som påkrævet. 23. Anvend kun originale reservedele ved reparationer. 24. Overhold altid producentens specifikationer for indstillinger og justeringer. 25. Brug kun autoriserede servicesteder til større eftersyn og reparationer. 26. Forsøg aldrig at udføre større reparationer på denne maskine med mindre du er uddannet dertil. Ukorrekte servicemetoder kan medføre at maskinen bliver farlig at anvende, at den beskadiges og at garantien bortfalder.

7 Sikkerhedsregler & Information Hydraulikvæske, der sprøjtes ud under tryk, kan trænge gennem huden og medføre alvorlige skader. Hvis der sprøjtes væske ind under huden skal den fjernes omgående af en læge, da det ellers kan medføre koldbrand. Hold krop og hænder væk fra lækager eller dyser der sprøjter hydraulikolie ud under tryk. Brug et stykke pap eller papir til at lede efter lækager. Sørg for at alle hydraulikforbindelser er korrekt tilspændte og at alle hydraulikslanger er i god stand før der sættes tryk på systemet. Hvis der opstår lækager skal maskinen omgående serviceres hos en autoriseret forhandler. ANORDNING MED OPLAGRET ENERGI: Ukorrekt udløsning af fjederen kan medføre alvorlige personskader. Fjederen bør kun afmonteres af en autoriseret forhandler. ANORDNING MED OPLAGRET ENERGI: Motorkøler (kun vandkølede modeller). For at forebygge alvorlige personskader fra varm kølervæske eller damp må kølerdækslet aldrig fjernes mens motoren kører. Stop motoren og vent til den er kølet af. Selv efter afkølinger skal der udvises ekstrem forsigtighed ved fjernelse af kølerdækslet. NOTER

8 Sikkerhedsregler & Information STYRTBØJLE (ROPS) Gælder for modeller med styrtbøjle monteret som standard. For at undgå alvorlige skader eller dødsfald hvis maskinen vælter, er det vigtigt at følgende advarsler overholdes. ADVARSLER VEDR. BETJENING 1. Brug altid sikkerhedsselen, når styrbøjlen er i hævet position. 2. Brug aldrig sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er sænket. 3. Husk at styrtbøjlen ikke yder nogen beskyttelse, når den er sænket, så det er vigtigt, at den altid er hævet under arbejdet. 4. Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt. 5. Kontroller at der er tilstrækkelig frihøjde, når der køres under forhindringer. Lad ikke styrtbøjlen komme i kontakt med lavthængende genstande som grene eller kabler. 6. Afmonter aldrig styrtbøjlen fra maskinen. 7. Overskrid aldrig vægtangivelsen for styrtbøjlen. 8. Læs og følg alle instruktioner vist nedenfor vedr. inspektion og vedligeholdelse af styrtbøjle og sikkerhedssele. Hvis styrtbøjlens struktur ikke kontrolleres og vedligeholdes korrekt kan det medføre alvorlige skader eller dødsfald. FØR FØRSTE ANVENDELSE Kontroller styrbøjlens struktur og monteringsdele for: A. Kontroller at maskinens totalvægt inkl. udstyr, brændstof og fører ikke overstiger max. vægten specificeret på styrtbøjlens mærkat. B. Kontroller at der ikke mangler noget, og at alt er i god stand og korrekt tilspændt. C. Kontroller at styrtbøjlen er monteret korrekt og fuldstændigt. FOR HVER 100 TIMER - Kontroller styrbøjlens struktur og monteringsdele for: 1. Revner i strukturen (profilrør og/eller svejsninger). 2. Korrosion og rust på styrtbøjlens struktur eller monteringsdele. 3. Manglende, beskadigede eller løse monteringsdele. 4. Monteringsdele, der ikke overholder den specificerede standard. 5. At maskinens totalvægt inkl. udstyr, brændstof og fører ikke overstiger max. vægten specificeret på styrtbøjlens mærkat. 6. At der ikke er udført ændringer såsom svejsninger eller huller. 7. At styrtbøjlen ikke er deformeret eller vredet skæv. 8. At styrtbøjlens mærkat stadig sidder der og er læselig. 9. At styrtbøjlens advarselsmærkater stadig sidder der og er læselige. Hvis der er nogen som helst tvivl om styrtbøjlens tilstand og funktionsdygtighed, skal anvendelsen af maskinen stoppes og forhandleren kontaktes. INSPEKTION AF STYRTBØJLENS STRUKTUR En styrtbøjle skal som alle andre sikkerhedsanordninger kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at den ikke er beskadiget, slidt, nedbrudt, modificeret e. lign. Således vedligeholdes styrtbøjlens beskyttende funktion og effektivitet: A. Hvis en styrtbøjle beskadiges uanset grunden, f.eks. ved kollision, styrt, eller slag, skal den udskiftes. B. Styrtbøjlen må aldrig ændres ved at svejse noget på eller bore ekstra huller.

9 Sikkerhedsregler & Information Hvis sikkerhedsselen ikke kontrolleres og vedligeholdes korrekt kan det medføre alvorlige skader eller dødsfald. KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE AF SIKKERHEDSSELEN Sikkerhedsselen skal ligesom styrtbøjlen kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at den ikke er beskadiget, slidt, nedbrudt, modificeret e. lign. Hvis sikkerhedsselen ikke kan bestå følgende tests skal den udskiftes. FØR HVER ANVENDELSE Udfør følgende kontrol/vedligeholdelse af sikkerhedssele og oprulningsmekanisme: 1. Kontroller at der ikke er skift eller planterester i oprulningsmekanismen, og fjern det i givet fald. 2. Kontroller at oprulningsmekanismen fungerer korrekt. 3. Kontroller at sikkerhedsselen ikke er beskadiget af f.eks. revner, snit, løse syninger eller at den flosser. 4. Kontroller at spændet fungerer korrekt og ikke er slidt, deformeret, beskadiget eller revnet. Sikkerhedsselen skal være nem at spænde og udløse.

10 Sikkerhedsmærkater & ID-numre SIKKERHEDSMÆRKATER Denne maskine er designet og produceret til at yde en sikkerhed og driftssikkerhed, der kan forventes af en af de førende producenter af have/parkredskaber. Selv om læsningen af denne brugervejledning vil give dig den grundlæggende viden om hvordan denne maskinen betjenes sikkert og effektivt er der anbragt adskillige sikkerhedsmærkater på maskinen som påmindelse om vigtigt informationer under arbejdet med maskinen. Alle, FARE, FORSIGTIG og beskrivelser på maskinen skal læses omhyggeligt og overholdes. Der kan opstå personskader hvis disse instruktioner ikke følges. Informationerne er anbragt af hensyn til din sikkerhed og de er vigtige. Din maskine er udstyret med nedenstående sikkerhedsmærkater. Hvis nogen af disse mærkater forsvinder eller beskadiges skal de udskiftes omgående. Ny mærkater kan købes hos den lokale forhandler. Disse mærkater er lette at sætte på og vil fungere som en konstant påmindelse til føreren om at følge de nødvendige sikkerhedsprocedurer for et sikkert og effektivt arbejde. BEMÆRK: Mærkater vedr. motorens anvendelse og sikkerhed leveres af motorproducenten. Mærkat instruktion/sikkerhed Varenr

11 Sikkerhedsmærkater & ID-numre SIKKERHEDSPIKTOGRAMMER Advarsel: Læs brugervejledningen. Læs og forstå brugervejledningen før maskinen anvendes. Advarsel: Fjern tændingsnøglen før servicering. Fjern nøglen og læs den tekniske litteratur før der udføres reparationer eller vedligeholdelse. Fare: Maskinen kan vælte. Hvis der køres på stejle skråninger kan det medføre udskridning, mangel på styring og kontrol og at maskinen vælter. Anvend ikke maskinen på skråninger stejlere end 10. Fare: Maskinen kan vælte. Kør ikke på våde og glatte skråninger. Kør ikke i nærheden af skrænter og vand. Fare: Amputering. Denne maskine kan amputere lemmer. Hold børn og tilskuere væk, når motoren kører. Fare: Amputering. Denne maskine kan amputere lemmer. Hold hænder og fødder væk fra knivene. Fare: Amputering. Denne maskine kan knuse og skære. Hold hænderne væk fra remskiver og remme. Fare: Amputering. Denne maskine kan knuse og skære. Hold hænderne væk fra klipperløftets stang. Fare: Kulilteforgiftning. Kør ikke med maskinen på et sted uden tilstrækkelig udluftning. Advarsel: Undgå alvorlige skader og død ved væltning. Hold styrtbøjlen hævet og brug sikkerhedsselen. BRUG IKKE sikkerhedssele når styrtbøjlen er sænket. Advarsel: Undgå alvorlige skader og død ved væltning. Der er ingen beskyttelse mod væltning, når styrtbøjlen er sænket. Sænk kun styrtbøjlen når der er strengt nødvendigt og afmonter den aldrig. Advarsel: Fare fra lavthængende forhindringer. Kontroller frihøjden før der køres under forhindringer. Lad ikke styrtbøjlen komme i kontakt med lavthængende forhindringer som grene og kabler. Læs og følg alle instruktioner og advarsler i manualen. Fare: Brandfare Hold maskinen fri for græs, blade og overskydende olie. Påfyld ikke brændstof mens motoren er varm eller kører. Stop motoren og lad den køle af i 5 minutter før påfyldning af brændstof. Påfyld ikke brændstof indendørs, i en lukket trailer, garage e. lign. Tør spildt brændstof op. Ryg ikke under arbejde med denne maskine. Advarsel: Undgå alvorlige skader og død ved væltning. Spring IKKE af hvis maskinen vælter. Læs og følg alle instruktioner og advarsler i manualen. SIKKERHEDSAFBRYDERE Denne maskine er udstyret med sikkerhedsafbrydere. Disse sikkerhedssystemer er anbragt af hensyn til din sikkerheds, så forsøg ikke at omgå sikkerhedsafbryderne og manipuler aldrig med sikkerhedsanordningerne. Kontroller regelmæssigt at de fungerer korrekt. SIKKERHEDSKONTROLLER Test 1 Motoren bør ikke starte hvis: PTO-kontakten er slået til eller Parkeringsbremsen ikke er trukket eller Styrehåndtagene ikke står i neutral position eller Føreren ikke sidder i sædet. Test 2 Motoren bør starte når: PTO-kontakten er slået fra og Parkeringsbremsen er trukket og Styrehåndtagene står i neutral position og Føreren sidder i sædet. Test 3 Motoren bør slukke hvis: Føreren rejser sig fra sædet med PTOen slået til eller Føreren rejser sig fra sædet med parkeringsbremsen slået fra. Føreren bevæger styrehåndtagene indad før parkeringsbremsen er slået sluppet. Test 4 Test af knivbremsen Knivene og klipperremmen skal stoppe fuldstændigt i løbet af syv (7) sekunder efter den elektriske PTO-kontakt er slukket (eller føreren rejser sig fra sædet). Hvis klipperremmen ikke stopper i løbet af 7 sekunder kontaktes forhandleren. BEMÆRK: Når motoren er stoppet skal PTO-kontakten slås fra, parkeringsbremsen trækkes og styrehåndtagene stå i neutral position efter føreren er vendt tilbage til sædet for at starte motoren. Hvis maskinen ikke klarer en sikkerhedstest må den ikke anvendes. Ret henvendelse til forhandleren. Sikkerhedsafbryderne må under ingen omstændigheder fjernes eller omgås.

12 ID-numre Identifikationsnumre Traktorens stelplade Nordamerikanske modeller CE-modeller Klipperens stelplade Ved henvendelse til din lokale forhandler angående reservedele, service eller information SKAL disse numre oplyses. Noter modellens navn/nummer, producentens IDnumre og motorens model/serienummer i de afsatte felter, så de er nemme at finde frem til. Numrene kan findes på stelpladerne, som vist ovenfor til højre. BEMÆRK. Se motorens brugervejledning for placeringen af motorens ID-numre. CE STELPLADER C. Producentens stelnummer. D. Ydelse i Kilowatt. E. Max. motoromdrejninger i o/min. F. Lydtryk ved førerens position i Decibel. G. Vibrationer ved hjulene. H. Vibrationer ved sædet. I. Producentens adresse. J. Produktionsår K. CE-mærke. L. Lydtryk i Decibel M. Vægt i kilo Maskinen overholder de Europæiske harmoniserede standarder for plæneklippere EN 836, Det Europæiske maskindirektiv 98/37/EC og det Europæiske EMC direktiv 89/336/EC. * Testet i henhold til EN 836:1997/A2:2001, EN 1032:1996; EN 1033: ** Testet i henhold til EN 836:1997/A2:2001 *** Testet i henhold til 2000/14/EC CE modeller: Anbring en kopi af stelpladen her.

13 Egenskaber og betjeningselementer Figur 1. BETJENINGSELEMENTER Nedenstående information beskriver kort de enkelte betjeningselementers funktion. Start, stop, kørsel og græsklipning kræver kombineret brug af forskellige elementer i en bestemt rækkefølge. Se afsnittet om betjening for at lære hvilken kombination og rækkefølge, der anvendes til de forskellige opgaver. Styrehåndtag Disse håndtag styrer maskinens kørehastighed. Det venstre greb styrer det venstre bagtræk og det højre styrer det højre bagtræk. Når et greb flyttes fremad, øges den FREMADGÅENDE fart for det tilsvarende hjul, og når et greb flyttes tilbage, øges den TILBAGEGÅENDE fart. Bemærk: Jo hurtigere et greb flyttes væk fra den neutrale position, jo hurtigere drejer trækhjulet. Der henvises til afsnittet BETJENING side 14 for styringsinstruktioner. Tændingskontakt Tændingskontakten starter og stopper motoren, den har fire positioner: HEAT Opvarmer glødelamperne. OFF Stopper motoren og slukker det elektriske system. ON Lader motoren køre og sætter strøm på det elektriske system. START Aktiver selvstarteren. Indstillingshåndtag for sædet Sædet kan justeres frem og tilbage. Flyt håndtaget fremad, skub sædet til den ønskede position og slip håndtaget for at låse sæde i positionen. Bemærk: Lad aldrig tændingskontakten stå i ON position med motoren stoppet det aflader batteriet.

14 Egenskaber og betjeningselementer PTO (kraftoverføring) kontakt PTO-kontakten til- og frakobler klipperen. Træk OP i kontakten for at tilkoble klipperen og skub kontakten NED for at frakoble klipperen. Gashåndtag Når håndtaget flyttes helt frem er der fuld gas på motoren. Kør altid med fuld gas, når der klippes græs. Indikator for glødelampe Viser at glødelamperne varmer op. Hold tændingsnøglen i HEAT position indtil indikatoren lyser og drej nøglen til start. Håndtag for parkeringsbremse SLÅET FRA SLÅET TIL Udløser parkeringsbremsen Aktiverer parkeringsbremsen Voltmeter Måler spændingen for batteriets ladesystem. Parkeringsbremsen aktiveres ved at trække bagud i håndtaget. Parkeringsbremsen udløses ved at flytte håndtaget helt frem. BEMÆRK: For at starte maskinen skal parkeringsbremsen være trukket. Indikator for olietryk Lampe, der indikerer at olietrykket er for lavt. Hvis indikatorlampen er tændt vil det slukke PTOen. Pedal for klipperløft og splitbolt for justering af klippehøjde & låsehåndtag for klipperløft Disse styrer klipperes klippehøjde. Træd pedalen ned til den låses i 15,2 cm position. Placer splitbolten i den ønskede klippehøjde og udløs låsehåndtaget. Temperaturmåler for køleren Måler temperaturen for motorens kølervæske. Lampen indikerer en høj temperatur for kølevæsken. Hvis indikatorlampen er tændt vil det slukke PTOen. Tankdæksel Tankdækslet tages af ved at dreje mod uret. Timetæller / vedligeholdelsesinterval Måler den tid PTOen har været koblet til. Timetælleren måler antallet af timer PTOen har været slået til. Timetælleren vil blinke for første olieskift efter 5 timer, og en påmindelse om smøring for hver 50 timer. Disse påmindelse vises ca. hver anden time og vil nulstille automatisk. BEMÆRK: Timetælleren tæller kun timer, når PTOen er slået til. Timetælleren har en separat strømforsyning, så det totale antal time altid kan ses. Brændstofmåler Viser den samlede brændstofmængde i tanken. Stikkontakt Maskinen er udstyret med en +12 V DC (jævnstrøm), 20A stikkontakt.

15 Betjening af Zero Turn klipperen GENEREL BETJENINGSSIKKERHED Før første anvendelse: Sørg for at læse al information i afsnittene Sikkerhed og Betjening, før denne plænetraktor og klipper anvendes. Lær alle kontrolfunktionerne at kende, samt hvordan maskinen standses. Kør i et åbent område uden græsslåning for at blive bekendt med kørsel af maskinen. EFTERSYN FØR START Kontrollér at krumtaphuset er fyldt til fuld-mærket på oliepinden. Der henvises til motorens vejledning for instruktioner og olieanbefalinger. Kontroller kølerens væskestand. Se motorens brugervejledning for instruktioner. A. Kontroller hydraulikoliestanden. Se afsnittet om vedligeholdelse. Sørg for at alle møtrikker, bolte, skruer og stifter er på plads og sidder fast. Justér sædets position og sørg for, at du kan nå alle kontrolfunktioner fra førerpositionen. Fyld brændstoftanken med frisk brændstof. Der henvises til motorens vejledning for anbefalinger af brændstof. FARE Man må aldrig have passagerer på maskinen. Før førersædet forlades af nogen årsag, skal parkeringsbremsen slås til, PTOen deaktiveres, motoren stoppes og nøglen fjernes. For at formindske brandfare skal motoren, traktoren og klipperen holdes fri for græs, blade og ekstra olie. Stop eller parkér ikke traktoren oven på tørre blade, græs eller brandbare materialer. Brændstof er meget brandfarligt og skal håndteres forsigtigt. Fyld aldrig tanken, når motoren er varm fra tidligere kørsel. Åben ild, rygning og tændstikker i området er forbudt. Undgå overfyldning og tør evt. spild op. FARE FARE Det er tilladt at køre en Ferris Zero Turn op på bilen via slisker, de skal være godkendt, have de rigtige dimissioner og være forsvarligt låst til ladet af bilen, så de ikke kan glide eller andet under af og pålæsning. Denne maskine har en nulvenderadius og baghjulene kan falde ned fra rampen, eller maskinen kan vælte og medføre skader på fører eller tilskuere. Kør aldrig på skråninger, som er større end 17,6 procent (10 ), hvilket er en stigning på 106 cm vertikalt på 607 cm horisontalt. Vælg langsom kørselshastighed, før der køres på en skråning. Vær ekstra forsigtig, når der køres på skråninger med en bagmonteret græsopsamler. Slå OP og NED ad skråningen, aldrig på tværs og udvis forsigtighed, når du skifter retning. START OG STOP IKKE PÅ EN SKRÅNING.

16 Betjening af Zero Turn klipperen PRIMING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET Priming af brændstofsystemet fylder brændstoffiltrene og fjerner luftbobler fra brændstofsystemet. Dette skal udføres før første anvendelse, efter enhver service på brændstoffiltret eller hvis maskinen løber tør for brændstof. Således spædes brændstofsystemet: På vandseparatoren: 1. Ved hjælp af en 1/2 skruenøgle løsnes udluftningsskruen (A, fig. 2) på vandseparatoren med 2-3 omgange. 2. Skru primer-håndpumpen (B) af, der sidder på toppen af vandseparatoren. Aktiver håndpumpen op og ned indtil brændstoffet, der flyder fra ventilen er fri for luft. 3. Tilspænd udluftningsskruen med 6 N.m. DEN MÅ IKKE OVERSPÆNDES! Brændstof, der lækker eller spildes på varme overflader eller elektriske komponenter kan medføre brand. Drej tændingsnøglen til OFF, når der skiftes brændstoffilter eller vandseparatorelement På motorens brændstoffilter: 1. Med en skruenøgle af passende størrelse løsnes udluftningsskruen (C) på motorens brændstoffilter med 2-3 omgange. 2. Aktiver håndpumpen op og ned indtil brændstoffet, der flyder fra ventilen er fri for luft. 3. Tilspænd udluftningsskruen med 6 N.m. DEN MÅ IKKE OVERSPÆNDES! På motorens injektorpumpe: 1. Med en 13 mm skruenøgle løsnes udluftningsskruen (D) på brændstofindtaget med 2-3 omgange. 2. Aktiver håndpumpen op og ned indtil brændstoffet, der flyder fra ventilen er fri for luft. 3. Tilspænd udluftningsskruen med 6 N.m. DEN MÅ IKKE OVERSPÆNDES! 4. Tilspænd primer-brændstofpumpen med fingrene. 5. Start motoren. Hvis motoren ikke starter skal den spædes noget mere. Hvis motoren springer an, men sætter ud eller bliver ved med at ryge skal den spædes noget mere. 6. Hvis motoren starter men kører ujævnt, lader man motoren køre ved lave omdrejninger til den kører jævnt. Figur 2. Priming af brændstofsystem A. Udluftningsskrue for vandseparator B. Primer håndpumpe C. Udluftningsskrue for motorens brændstoffilter D. Udluftningsskrue for injektorpumpe

17 Betjening af Zero-Turn klipperen Hvis du ikke forstår hvordan et bestemt betjeningselement fungerer eller du ikke har læst afsnittet om EGENSKABER & BETJENINGSELEMENTER, så gør det nu. Forsøg IKKE at køre med maskinen uden først at være fortrolig med position og funktion af ALLE betjeningselementer. START AF MOTOREN 1. Mens du sidder i førersædet trækkes parkeringsbremsen og det sikres at PTOkontakten er slået fra og at styrehåndtagene er låst i neutral position. 2. Sæt gashåndtaget i den midterste position (sæt gashåndtaget på fuld gas, når der startes i koldt vejr. 3. Drej tændingsnøglen til HEAT og hold den der for at aktivere glødelamperne (indikatoren for glødelamperne vil lyse, når glødelamperne varmer op). 4. Vent indtil indikatorlampen for glødelampen lyser og drej nøglen til START. Hvis motoren ikke starter omgående flyttes gashåndtaget til fuld gas. BEMÆRK: Aktiver ikke selvstarteren i mere en 30 sekunder ad gangen. Lad startermotoren køle ned i 2 minutter før den aktiveres igen. 5. Efter motoren starter flyttes gashåndtaget til langsom. Varm motoren op ved at lade den køre mindst et minut for lave omdrejninger. 6. Flyt gashåndtaget til fuld gas før der klippes. BEMÆRK: I nødstilfælde kan motoren stoppes ved ganske enkelt at dreje tændingsnøglen til STOP. Brug kun denne metode i nødsituationer. For den normale procedure for stop af motoren henvises til STOP AF TRAKTOR. STOP AF TRAKTOR OG MOTOR 1. Hvis styrehåndtagene flyttes tilbage til midterpositionen stoppes traktoren. Drej håndtagene udad og lås dem i neutral position. 2. Slå PTOen fra. 3. Træk parkeringsbremsen. 4. Flyt gashåndtaget til langsom og lad motoren køle ned et øjeblik. 5. Drej tændingsnøglen til OFF. Fjern nøglen. KØRSEL MED TRAKTOREN 1. Sid i førersædet og juster sædet, så du nemt kan nå alle betjeningselementer og se instrumentbrættet. Drej styrehåndtagene udad og lås den i neutral position. 2. Træk parkeringsbremsen. 3. Kontroller at PTOen er slået fra og styrehåndtagene er låst i neutral position. 4. Start motoren (se START AF MOTOR). 5. Deaktiver parkeringsbremsen og drej styrehåndtagene indad. 6. Skub styrehåndtagene jævnt fremad for at køre fremad. Træk dem tilbage i neutral position for at stoppe. Vær opmærksom på at jo længere styrehåndtagene skubbes frem jo hurtigere kører traktoren. 7. Stop traktoren ved at skubbe styrehåndtagene tilbage i neutral position og dreje dem udad for at låse dem i neutral position, træk parkeringsbremsen og stop motoren (se STOP AF TRAKTOR OG MOTOR). BEMÆRK: Se afsnittet om ØVELSE I KØRSEL MED ZERO-TURN for detaljerede instruktioner om kørsel med traktoren.

18 Betjening af Zero-Turn klipperen GRÆSKLIPNING 1. Træk parkeringsbremsen. Sørg for at PTOen er slået fra, styrehåndtagene er låst i NEUTRAL position og føreren sidder i sædet. 2. Start motoren (se START AF MOTOREN). 3. Indstil klippehøjden. 4. Sæt gashåndtaget på fuld gas. 5. Slå PTOen til ved at trække i PTO-kontakten (E, figur 1). 6. Begynd at slå græs. Se afsnittet Plænepleje for tips om klippemønstre, vedligeholdelse af plænen og fejlfinding. 7. Ved endt græsklipning tages farten af motoren og PTOen slås fra. 8. Stop motoren (se STOPNING AF TRAKTOR OG MOTOR). SKUBNING AF MASKINEN VED HÅNDKRAFT 1. Se figur 6 for den hydrauliske udløserventils placering. TRÆK IKKE HAVETRAKTOREN Hvis maskinen trækkes vil det beskadige hydraulikpumpe og hjulmotor. Brug ikke et andet køretøj til at trække eller skubbe denne maskine. 2. Trykventilerne åbnes ved at dreje højre udløserventil, der sidder på toppen af den højre pumpe, mod uret MAX 2 hele omgange. Derefter drejes venstre udløserventil, der sidder på bunden af venstre pumpe, mod uret MAX 2 hele omgange 3. Slå parkeringsbremsen fra. Havetraktoren kan nu skubbes med håndkraft. 4. Efter traktoren er flyttet trækkes parkeringsbremsen. Kobl pumperne til (køreposition) ved at dreje udløserventilerne med uret og tilspænde dem med Nm. ( in/lbs). Figur 3. Hydraulisk udløserventil A. Hydraulisk udløserventil (højre vist her)

19 Betjening af Zero-Turn klipperen ØVELSE I AT KØRE MED ZERO TURN Zero Turns fremdriftshåndtag er meget følsomme, og det vil kræve øvelse at lære at styre traktoren, så den kører jævnt og sikkert både fremad, i bakgear og når der drejes. For at få det optimale ud af Zero Turn, er det afgørende, at man bruger lidt tid på at lære de viste manøvrer, og gør sig fortrolig med maskinens måde at accelerere, køre og styre på inden man begynder at klippe. Find et jævnt, fladt stykke plæne, med rigelig plads til at manøvrere. (Ryd området for ting, folk og dyr, før der begyndes.) Kør med gashåndtaget i midterstilling, når der øves (kør ALTID med fuld gas, når der klippes), og drej langsomt, for at undgå at dækkene glider og plænen skades. Vi anbefaler, at der startes med Jævn kørsel proceduren, som beskrevet til højre, og derefter gås videre med fremkørsel, bakning og drejning. GRUNDLÆGGENDE KØRSEL Øvelse i at køre fremad Flyt langsomt og gradvist begge fremdriftshåndtag FREMAD fra neutralpositionen. Sæt farten ned og gentag det. BEMÆRK: Det kræver øvelse at køre lige fremad. Om nødvendigt kan max hastigheden afbalanceres se under Indstilling af max hastighed i afsnittet om Indstillinger længere omme i bogen. JÆVN KØRSEL Zero Turns styrehåndtag er FØLSOMME. De håndteres BEDST i tre trin som vist i fig. 3. FØRST anbringes håndfladen på håndtagene som vist. DERNÆST skubbes de gradvist fremad mod konsollen for at køre fremad. TIL SIDST skubbes håndtagene yderligere frem for at sætte farten op. Sæt farten langsomt ned ved at lade håndtagene vende tilbage til neutral. Figur 7. Flyt håndtagene gradvist Øvelse i at bakke SE NEDAD og BAGUD, og flyt derefter håndtagene jævnt BAGUD fra neutralpositionen. Sæt farten ned og gentag. BEMÆRK: Øv dig i at bakke, før der bakkes i nærheden af genstande. Traktoren drejer ligeså skarpt i bakgear, som når der køres fremad, og det kræver øvelse at bakke lige. Kørsel fremad Bakning

20 Figur 5. Kørsel fremad Figur 6. Bakning

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere