4 Pedalarrangement. 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2. 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Pedalarrangement. 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2. 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1"

Transkript

1 4 Pedalarrangement 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1 4/3 Hovedcylinder og bremserør Hovedcylinder og bremserør 4/3 1 Renovering af hovedcylinder 4/3 2 4/4 Bremsevæskebeholder Bremsevæskebeholder 4/4 1

2 Værkstedsinformation 4/ Side 1 af 2 Speederpedal Beskrivelse Speederpedalen aktiverer en speederkontakt og et potentiometer. Speederkontakten styrer frem/bak relæerne, som slutter kørestrømmen fra chopperen til motoren. Speederens potentiometer regulerer chopperens udgangsstrøm til motoren. De to komponenter, speederkontakt og potentiometer, skal justeres korrekt, således at køretøjet starter jævnt, og speederen giver en god fornemmelse af kontrol. Justeringsproceduren er beskrevet i instruktion 4/1 nr Speederpedalen er lejret på hovedcylinderens pedalkonsol og trækkes retur af en fjeder. Forudsætninger Værktøj: Topnøgle 10 mm Topnøgle 24 mm Momentnøgle 50 Nm 2 fladtænger Stjerneskruetrækker Vaseline Demontering af speederpedal 1. Demonter løsering F og træk pedal J af akseltap L. 2. Demonter trækstang A fra pedalens hul B. 3. Kontroller pedalleje K og akseltap L for slør. Kontroller, at spændstift T sidder fast. Udskift om nødvendigt med nye dele. Tilspændingsmoment akseltap L 50 Nm. Demontering af potentiometerbeslag Normalt demonteres potentiometer C med skruer V, men beslaget U kan om nødvendigt demonteres me skruerne E. De selvskærende skruer e går i et spor i hovedcylinderen, men må ikke benytte til justering af speederpotentiomenter C. Speederpedal og kontakt A: trækstang, B: hul til trækstang, C: potentiometer, D: skive, E: skrue, F: låsering, G: passkive, H: plastskive, J: speederpedal, K: pedalleje, L: akseltap, M: pedalkonsol, N: skrue, O: returfjeder, S12: speederkontakt, Q: skrue, R: møtrik, S: skive, T: spændstift, U: potentiometerbeslag, V: skruer til potentiometer. GE-RT: gul-rød, GE-WS: gul-hvid, OR-RT: orange-rød Demontering af speederkontakt 1. Demonter skruer N. Speederpedalen behøver ikke at være demonteret, da skruerne N er tilgængelige med speeder i henholdsvis neutral og bundstilling. 2. Adskil kontaktens 3 spadeforbindelser. Speederkontakt S12 er nu demonteret. Montering af speederkontakt 1. Kontroller speederkontakt S12 for skader omkring fjeder og den derunder placerede kontakttap samt spadestikkene. Udskift om nødvendigt kontakt S Monter speederkontakt S12 med skruer. 3. Smør spadestikkene med vaseline, og monter 3 stk. spadesko på speederkontakt S12 ifølge illustrationen.

3 Værkstedsinformation 4/ Side 2 af 2 Speederpedal Montering af speederpedal 1. Monter stopskrue Q, møtrik R og skive S. 2. Monter plastskive H. 3. Monter fjeder O på pedal J og placer begge dele på akseltap L samtidigt med at trækstang A monteres i pedalens hul B. 4. Monter akseltap L med passkiver G til udligning af aksiel slør. 5. Monter låsering F. Udskift om nødvendigt låsering f. Justering og kontrol Justering og kontrol foretages ifølge instruktion 4/1 nr. 2.0.

4 Værkstedsinformation 4/ Side 1 af 2 Bremsepedal og bremselyskontakt Beskrivelse Speederpedalens potentiometer og kontakt skal justeres, således at køretøjet starter roligt og kontrolleret, og således at speederens bevægelse udnyttes fuldt ud for at give føreren optimal reguleringskontrol. Desuden skal pedalens vandring begrænses, således at potentiometeret ikke ødelægges eller belastes unødvendigt. Selve pedalens montage er beskrevet i instruktion 4/1 nr Forudsætninger Værktøj: 2 ringgaffelnøgler13 mm Stjerneskruetrækker 2 fladtænger Justering af speederens startpunkt Frem/bak relæerne i motorstyringen slutter, når speederkontakten aktiveres. Bemærk: Før frem/bak relæerne kan slutte, skal alle sikkerhedskredsløb være inaktive. Speederkontakten justeres, således at pedalen skal trædes et stykke ned før kontakten og dermed frem/bak relæerne slutter. 1. Udtag startnøgle 2. Kontroller, at speederkontakt S12 aktiveres af spændstift T, når enden af speederpedal J s trædeplade er trykket mellem 15 og 25 mm ned. 3. Kontakten demonteres, såfremt den skal justeres. Kontaktens to skruer kan demonteres når speederpedal J er henholdsvis oppe og nede. Se illustration i instruktion 4/1 nr Juster speederkontakt S12 ved at bøje kontaktens fjeder F med en fladtang. Hold kontra i fjederen med en anden fladtang. 5. Monter speederkontakt S12 og foretag kontrol ifølge punkt 2. Justering af speeder startpunkt A: trækstang, C: speederpotentiometer, F: kontaktfjeder, J: speederpedal, Q: skrue, R: møtrik, S12 speederkontakt, T: spændstift, V: skrue, X: stop til potentiometerarm, Z: potentiometerarm Justering af chopperens startpunkt Når motorstrømmen sluttes, vil strømmen fra chopper til motor være bestemt af speederpotentiometerets stilling. Speederpotentiometer C skal justeres således at sløret i speederpotentiometer C s trækstang T lige netop er fjernet, når speederkontakt S12 slutter. Køretøjet vil da på plan vej stå stille, men bare nogle få milimeters speedervandring vil forøge strømmen, så køretøjet kører 1. Udtag startnøgle. 2. Løsn skruer V. 3. Tryk pedal J ned til speederens startpunkt, hvor kontakt S12 giver et klik. Fasthold pedalen i denne stilling. 4. Drej speederpotentiometer C til den stilling, hvor armen Z lige netop løftes fra stoppet X. 5. Spænd skruer V. Skruerne må ikke overspændes.

5 Værkstedsinformation 4/ Side 2 af 2 Bremsepedal og bremselyskontakt Justering af speederpotentiometerets vandring (speederens bundstilling) Speederpotentiometerets vandring skal udnyttes fuldt ud, således at speederens reguleringsmulighed er optimal. 1. Udtag startnøgle 2. Tryk langsomt pedal J ned til punktet, hvor potentiometerarm Z går på stoppet Y. Fasthold pedalen i denne stilling 3. Juster skruen Q, således at speederpedal J ikke kan trykkes længere ned. 4. Spænd kontra med møtrik R. Justering af speederpotentiometerets vandring A: trækstang, C: speederpotentiometer, J: speederpedal, Q: skrue, R: møtrik, S12: speederkontakt, T: spændstift, V: skrue, Y: stop til potentiometerarm, Z: potentiometerarm. Kontrol 1. Tænd startnøglen. 2. Placer køretøjet på et vandret jævnt underlag, og sæt frem/bakvælgeren i frem. 3. Kontroller, at enden på speederpedalens trædeplade skal trykkes mellem 15 og 25 mm ned før speederkontakt S12 aktiveres (frem/bak relæer klapper) 4. Kontroller, at køretøjet ikke kører, eller kun trækker ganske svagt, når speederkontakt S12 aktiveres (frem/bak relæer klapper). Hvis køretøjet hopper fremad, skal potentiometer C justeres. 5. Hvis speederpotentiometer C er udskiftet, justeres chopperens maksimalstrøm og køretøjets maksimalhastighed ifølge instruktion 1/5 nr. 1.0.

6 Værkstedsinformation 4/ Side 1 af 2 Bremsepedal og bremselyskontakt Beskrivelse Bremsepedalen aktiverer hovedcylinderens stempel direkte via et forbindelsesled. Stemplerne i hovedcylinderen er forsynet med returfjedre, so goså trykker bremsepedalen tilbage. Forbindelsesleddet er indstilleligt, således at pedalens frigang i ubelastet stillng kan justeres. Pedalen er lejret på en aksel monteret i hovedcylinderens pedalkonsol. På denne konsol er bremselyskontakten monteret. Den aktiveres af en spændstift på pedalen. Bremselyskontakten er forsynet med et 2-polet stik. Før hovedcylinderen kan demonteres, skal pedalkonsollen demonteres. Renovering af hovedcylinder er beskrevet i instruktion 4/3 n Forudsætninger Værktøj Topnøgle 10 mm Topnøgle 24 mm Momentnøgle 10 Nm Momentnøgle 50 Nm 2 fladtænger Stjerneskruetrækker Vaseline Demontering af bremsepedal 1. Demonter låsering A og bolt B. Træk gaffestykket C med møtrik D og trykstang E ned. Bemærk Stemplerne i hovedcylinderen skubbes ikke ud, da hovedcylinderen er forsynet med stop til stempler. 2. Demonter låsering F og træk pedal J af akseltap L. 3. Om nødvendigt kan pedalkonsol M afmonteres med skruer Q og skiver R. Ved genmontage tilspændes skruer Q med 10 Nm. 4. Kontroller pedalleje H og akseltap L for slør. Kontroller, spændstift T, der aktiverer bremselyskontakt S11, sidder fast. Udskift om nødvendigt med nye dele. Tilspændingsmoment akseltap L 50 Nm. Bremsepedal og bremselyskontakt A: låsering, B: bolt, C: gaffelstykke, D: møtrik, E: trykstang, F: låsering, G: passkive, H: pedalleje, J: bremsepedal, K: plastskive, L: akseltap, M: pedalkonsol, N: skrue, O: fjeder, P: stik, Q: skrue, R: skive, S11: bremselyskontakt, T: spændstift Demontering af bremselyskontakt Bremsepedalen skal være demonteret. 1. Demonter skruer N. 2. Adskil stik P. bremselyskontakt S11 er nu demonteret. Montering af bremselyskontakt 1. Kontroller bremselyskontakt for skader omkring fjeder O og den derunder placerede kontakttap samt stikket P. Udskift om nødvendigt bremselyskontakt S Monter bremselyskontakt S11 med skruer N. 3. Smør kontaktens stik P med vaseline, og tilslut stik P.

7 Værkstedsinformation 4/ Side 2 af 2 Bremsepedal og bremselyskontakt Justering af bremselyskontakt Da bremselyskontakt S11 ikke kan justeres når pedal J er endeligt monteret, justeres kontakt S11 med pedalen monteret delvist. 1. Monter plastskive K og pedal J på akseltap L. 2. Når bremselyskontakten enten slutter eller bryder, høres der et tydeligt klik. Kontroller, at pedalens spændstift T trykker på bremselyskontakten, når pedalen er trukket helt tilbage mod stop. Kontroller, at bremselyskontakten slippes, når pedalens trædeplade er trykket mellem 5 og 10 mm ned. Juster om nødvendigt ved at bøje bremselyskontaktens fjeder O. Fjederen bøjes ved at krumme det runde stykke ved O mere eller mindre med en fladtang. Hold igen på fjederens lige stykke med en anden tang. Kontrol 1. Kontroller, at bremselygterne er slukket på de første 5 til 10 mm vandring af pedalens trædeplade. 2. Kontroller, at bremselygterne lyser, når pedalens trædeplade er trykket mere end 5 til 10 mm ned. 3. Kontroller gummi på pedalens trædeplade. Udskift o nødvendigt. 4. Foretag prøvekørsel. Montering af bremsepedal 1. Monter pedal J og forsyn akseltap L med passkiver G til udligning af aksiel slør. 2. Monter låsering F. Udskift om nødvendigt låsering F. Kontroller, at pedalen drejer let, og at justering af bremselyskontakt er korrekt. 3. Monter gaffelstykke C med møtrik D og trykstang E. 4. Monter bolt B og låsering A. Udskift om nødvendigt låsering A. 5. Drej og juster trykstang E således, at der er 0.2 mm frigang mellem trykstang E og hovedcylinderens stempel, når pedalen er ubelastet. Spænd møtrik D kontra mod gaffelstykke C. 6. Tilslut bremselyskontaktens stik P.

8 Værkstedsinformation 4/ Side 1 af 2 Hovedcylinder og bremserør Beskrivelse Hovedcylinderen er opdelt i to kredse. Den forreste kreds påvirker forbremsen via en bremseslange, som er direkte monteret på hovedcylinderen. Den bageste kreds påvirker baghjulene via et bremserør, der er ført ned under højre hængselkonsol gennem kabelkanalerne i siden af køretøjet til bagrammen. Hovedcylinderen skal demonteres ved renovering. Rør- og slangeforbindelser omkring bagakslen er beskrevet i instruktion 6/5 nr Forudsætninger Værktøj: Ringgaffelnøgle 11 mm Ringgaffelnøgle 14 mm Topnøgle 10 mm Unbrakotop 5 mm Kærvskruetrækker Momentnøgle 10 Nm Momentnøgle 15 Nm Tømning af bremsevæskebeholder Før de efterfølgende operationer kan foretages, skal bremsevæskebeholderen tømmes. Tøm og demonter bremsevæskebeholderen ifølge instruktion 4/4 nr Afmontering af bremserør og slanger 1. Demonter banjobolt B. Bremseslange A kan nu demonteres fra hovedcylinderen. 2. Såfremt slange A skal demonteres fuldstændigt, demonteres skrue F og slangebøjle E i forhjulshus. Slangen kan herefter trækkes ud af gummitylle D. Bremseslange A demonteres fra forhjulets ankerplade ifølge instruktion 5/3 nr Demonter omløber G. Bremserør H kan nu løftes lidt væk fra hovedcylinderen. Undgå at bøje bremserør H. Hovedcylinder A: bremseslange, B: banjobolt, C: kobberskive, D: gummitylle, E: slangebøjle, F: skrue, G: omløber, H: bremserør, J: speederpotmeter, K: skrue, L: pedalkonsol, M: skrue, N: skive, O: unbrakoskrue, P: skive, O: trækstang, R: trykstang Afmontering af hovedcylinder 1. Afmonter skruer K og speederpotentiometer J. 2. Afmonter unbrakoskruer O (3 stk.). 3. Afmonter skruer M og pedalkonsol L som en samlet enhed med pedaler og kontakter. Hovedcylinderen kan nu tages ud. 4. Aftør spildt bremsevæske på karrosseriet. 5. Hovedcylinderen renoveres ifølge instruktion 4/3 nr. 2.0.

9 Værkstedsinformation 4/ Side 2 af 2 Hovedcylinder og bremserør Montering af hovedcylinder 1. Kontroller, at hovedcylinder og karrosseri er grundigt aftørret for bremsevæske. Vask om nødvendigt med sæbevand. 2. Monter pedalkonsol L med skruer M og skiver N. Vær opmærksom på, at trykstang R sidder korrekt i hovedcylinderens stempel. Tilspændingsmoment 10 Nm. 3. Monter hovedcylinder med 3 stk. skruer O og skiver P. Tilspændingsmoment 10 Nm. 4. Monter bremseslange A med banjobolt B og 2 nye kobberskiver C. Tilspændingsmoment 15 Nm. 5. Monter bremserør H med omløber G. 6. Monter trækstang Q på speederpotentiometer J. Monter speederpotentiometer J med skruer K. Slutmontage og kontrol 1. Juster speederpotentiometer ifølge instrution 4/1 nr Monter bremsevæskebeholder ifølge instruktion 4/4 nr Udluft forhjulsbremsen ifølge instruktion 5/3 nr Udluft baghjulsbremserne ifølge instruktion 6/5 nr Kontroller tæthed af rør- og slangeforbindelser ved hovedcylinder. 6. Kontroller vandring af hovedcylinderens stempel. Den normale vandring kan måles med en skydelære og er fra 5 til 10 mm. 7. Foretag prøvekørsel. Fejlmuligheder 1. Hvis hovedcylinderens stempelvandring er større end 10 mm, er den sandsynlige årsag slidte bremsebelægninger. Kontroller forhjul, og foretag justering af baghjulsbremser. Udskift om nødvendigt bremsebakker. 2. Hvis pedalvandringen pludselig er større end normalt uden forøget forbrug af bremsevæske, er årsagen sandsynligves defekte pakninger i hovedcylinder. Kontroller bremseevnen på forhjulskreds go baghjulskreds. Renover om nødvendigt hovedcylinder. 3. Hvis pedalvandringen er stigende ved vedvarende tryk på bremseepedalen uden forøget brug af bremsevæske, er årsagen sandsynligvis defekte pakninger i hovedcylinder. Renover hovedcylinder. 4. Hvis forbruget af bremsevæske er synligt også over en længere periode, er årsagen utæt system. Kontroller rør- og slangeforbindelser, hovedcylinderens propper og stempelstang samt hjulcylindre. Hvis der i forbindelse med utætheder er kommet bremsevæske på karrosseriets plast, skal det omgående rengøres med sæbevand.

10 Værkstedsinformation 4/ Side 1 af 2 4/3-2,0-0 Renovering af hovedcylinder Beskrivelse Hovedcylinderen renoveres med et pakningssæt, som indeholder alle nødvendige reservedele. Da renovering af hovedcylinder oftest foretages på baggrund af utætte pakninger, skal man være opmærksom på årsagen til utætheden. Hvis årsagen er urenheder i hovedcylinderen, kan cylindervæggene være beskadiget. 3. Smør alle renoveringssættets pakningsdele med siliconebremsevæske. 4. Renoveringssættet indeholder 2 fjedre J og N, som er ens. Monter Fjeder J Forudsætninger Værktøj: Topnøgle 12 mm Topnøgle 22 mm Momentnøgle 25 Nm Momentnøgle 100 Nm Locktite hydrauliktætning Siliconebremsevæske Demontering af hovedcylinder 1. Demonter hovedcylinder ifølge instruktion 4/3 nr Demonter stopskruer E. 3. Demonter prop G, og skub alt indmad ud med en dorn eller lignende, der ikke kan beskadige cylindervæggene. 4. Efterse samtlige pakninger for skader, som kan have forårsaget fejl. Såfremt en pakning er revet, kontrolleres cylindervæggene for mulige grater eller rivninger. Rens hovedcylinder grundigt både ind- og udvendigt, og kontroller gevind og cylinderflader for fejl. Udskift om nødvendigt hovedcylinderen. Montering af renoveringssæt Renoveringssættet består af samtlige dele, der skal monteres i og på hovedcylinderen. 1. Monter hovedcylinderen i en skruestik med bløde kæber, således at cylinderens gevindende vender nedad. 2. Påfør Locktite hydrauliktætning på prop G og monter prop G med kobberskive H i hovedcylinderen. Tilspændingsmoment 100 Nm. Hovedcylinder forhjulskreds E: stopskrue, F: kobberskive, G: prop, H: kobberskive, J: fjeder, K: kort stempelstang, L: pakning 5. Monter kort stempelstang K. Vær opmærksom på at læbepakningen kommer korrekt ned i cylinder. 6. Monter pakning L i cylinder. 7. Monter fjeder N i mellemstykke M s neddrejning. Monter mellemstykke M og fjeder N i hovedcylinderen. Hovedcylinder baghjulskreds G: prop, M: mellemstykke, N: fjeder, O: lang stempelstang

11 Værkstedsinformation 4/ Side 2 af 2 4/3-2,0-0 Renovering af hovedcylinder 8. Monter lang stemplestang O i hovedcylinderen. Vær opmærksom på, at læbepakningerne kommer korrekt ned i cylinderen. 9. Påsæt et stykke tape som mærke 30 mm oppe på en stjerneskruetrækker. Hovedcylinder, Montage af stopskruer E: stopskrue, P: kobberpakning, O: lang stempelstang, P: gummitætninger 10. Med stjerneskruetrækkeren trykkes stempel O ned til tapemærket flugter med cylinderindgangen X. Stemplet er nu trykket ned til Y. 11. Monter stopskruer E og kobberskiver F. Skruerne skal kunne drejes helt ind med fingrene. Tilspændingsmoment 25 Nm. Slutmontage og kontrol 1. Kontroller med sluppet stempel, at stempel O flugter med cylinderindgangen X. 2. Tryk på stempel O og kig samtidigt ned i væskepåfyldninghullerne. Kontroller, at begge stempler bevæger sig. 3. Monter gummitætninger P i væskepåfyldningshullerne. 4. Monter hovedcylinderen i høretøjet ifølge instruktion 4/3 nr. 1.

12 Værkstedsinformation 4/ Side 1 af 2 Bremsevæskebeholder Beskrivelse Bremsevæskebeholderen er monteret p[ et beslag, der er svejst til keglehusets flangering. Beholderen er opdelt i to kamre med en skillevæg med et hul halv oppe. Fra kamrene går der en slangestuds til bremsesystemets to kredse. Såfremt en kreds er utæt, vil skillevæggen sørge for, at der stadig er bremsevæske til den anden kreds. Bremsevæskebeholderens låg er fosynet med en flyder og en kontakt, der giver signal til instrumentets advarselslampe, såfremt væskeniveauet falder under minimum. Kontakten slutter, hvis væskeniveauet er lavt. 6. Demonter slanger H med studse K fra hovedcylinder ved at trække op i studsene K. Demonter skrue F, og fjern bremsevæskebeholderen. 7. Slangernes Øreclamps J afmonteres ved at save dem igennem med en nedstryger. Udskift slanger H. Kontroller beholder, studse K og gummitætninger L for skader og revner. Udsikft om nødvendigt dele. Forudsætninger Værktøj: Topnøgle Øreclamptang Nedstryger 10 mm Afmontering af beholder og slanger Før adskillelse af beholderens forbindelser til hovedcylinder, skal beholderen tømmes på en sådan måde, at spild undgås, da karroseriets plast eller kan beskadiges. 1. Træk spadeskoene af låg D s kontakt. 2. Afskru låg D og udtag fileter E. Undgå dryp på karrosseriet ved at lægge en klud eller papir oven på hovedcylinderen og dens omgivelsr. 3. Afmonter skruer F. Beslaget under beholderen er forsynet med gevind. 4. Tøm forsigtigt så meget som muligt af beholderens indhold ud i et bæger eller andet velegnet gennem påfyldningshullet. Genmonter beholderen foreløbigt med en af skruerne F. 5. Åbn for hjulcylindrenes udluftningsskruer, og pump bremsesystemet tomt med bremsepedalen. Bremsesystemet er nu tømt for bremsevæske Bemærk Såfremt bremsesystemet har været fyldt med anden bremsevæske end den af fabrikken specificerede, skal ankerpladerne afmonteres, og hjulcylindrene tømmes helt. Bremsevæskebeholder D: dæksel, E: filter, F: skrue, G: skive, H: slange, J: øreclamp, K: studs GN: grøn, BR-GE: brun-gul Montering af beholder 1. Monter 2 øreclamps på hver slange H. 2. Monter slanger H helt ind på studsene K og beholderens studse.

13 Værkstedsinformation 4/ Side 2 af 2 Bremsevæskebeholder 3. Skub øreclamps J på plads så der rager ca. 3 mm slange uden for clamps ene. 4. Tryk clamp J sammen med en øreclamptang. 5. Monter bremsevæskebeholderen med skruer F og skiver G. 6. Tryk studsene K ned i hovedcylinderens gummitætninger L. 7. Monter ledningernes spadesko på dæksel D s kontakt ifølge illustrationen. Slutmontage og kontrol 1. Kontroller, at filter E er monteret i beholderen, og påfyld bremsevæske. Bemærk: Der må kun anvendes silikonebaseret bremsevæske type SBF DOT5. Brug af anden væske vil betyde spændingskorrosion i karrosseriets plast med ødelæggende revnedannelse til følge, hvis der spildes væske. 2. Udluft bremsesystemet og foretag kontrol ifølge instruktion 5/3 nr. 2.0 og 6/5 nr Tænd for startnøglen, og kontroller, at dæksel D s kontakt slukker og tænder for advarselslampen i instrumentet, når dækslets flyder hæves og sænkes. Kontroller, at flyderen kan falde ned ved egen vægt. 4. Kontroller til slut, at slangeforbindelserne mellem beholder og hovedcylinder er tætte.

6 Motor/transmission

6 Motor/transmission 6 Motor/transmission 6/1 Bagakselophæng Dæmper på motorkonsol 6/1 1 Demontering af bagaksel komplet 6/1 2 Montering af bagaksel komplet 6/1 3 Bagakselfjedre 6/1 4 Bagakselkonsoller 6/1 5 6/2 Motor og motorkonsol

Læs mere

Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9

Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9 Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9 epoulsen@youseepost.dk Udskiftning af tætningsringe i en Regal Raptor forgaffel. Vi skal have skiftet tætningsringe i forgaflen på denne Raptor

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning

Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning Benyttede Haynes ISBN: 1 85960 561 3 som udgangspunkt. Symptomer: Efter påfyldning af kølervæske samt udluftning af kølersystemet (2 steder), så kørte den

Læs mere

Rensning af oliesi på Regal Raptor DD 250E-9

Rensning af oliesi på Regal Raptor DD 250E-9 Rensning af oliesi på Regal Raptor DD 250E-9 Kan også bruges til den luftkølede 250cc model fra Regal Raptor, Lifan, Jinlun, Geely mm. og så er det oven i købet lidt nemmere på disse luftkølede modeller.

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Af- og påmontering af ruderamme

Af- og påmontering af ruderamme Af- og påmontering af ruderamme Page 1 of 1 Af- og påmontering af ruderamme Afmontering Kør ruden ned indtil anslag. Afmonter dørbeklædningen Reparationsgruppe70. Løsn isoleringsmåtten -1- i det øverste

Læs mere

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Bullfinch Superglow 1200 HL Kosan Gas varenr. 20091 Vigtigt! Servicearbejder må kun foretages af autoriseret VVS-installatør. Efter service eller udskiftning af

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Opdateret: 06.09.2012. Monteringsvejledning Scoop, naturcontainer # 142

Opdateret: 06.09.2012. Monteringsvejledning Scoop, naturcontainer # 142 Opdateret: 06.09.2012 Monteringsvejledning Scoop, naturcontainer # 142 Montage af Scoop Scoop leveres i 2 dele Scoop kun til træer og buske Scoop er udelukkende til tilplantning af træer og buske og er

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Regal Raptor DD125E Mk2 IRON Reservedele

Regal Raptor DD125E Mk2 IRON Reservedele Regal Raptor DDE Mk IRON Reservedele ASIAN COMPANY MOTOR www.kinojserguru.dk Index ASIAN COMPANY MOTOR Stel (Frame) side Stel (Frame) side F - Stel F - Forlygte F - Blinklygter F - Baglygte F - Ledningsnet/låse

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

P.T. findes der 3 forskellige typer ( 2008 ) og kan bla. købes her www.mc-butikken.dk

P.T. findes der 3 forskellige typer ( 2008 ) og kan bla. købes her www.mc-butikken.dk epoulsen@dbmail.dk Mange har lidt problemer med koblingen på vores kinesere og ved nærnere eftersyn ser det ud til, at det oftest er Regal Raptor cyklerne der har de største problemer. Vi vil her gennemgå

Læs mere

1. Afmontering AFMONTERING - MONTERING : TURBOLADER. 1.1. Motor DV6TED4. Afmontering - Montering : turbolader B1HG018VP0

1. Afmontering AFMONTERING - MONTERING : TURBOLADER. 1.1. Motor DV6TED4. Afmontering - Montering : turbolader B1HG018VP0 Afmontering - Montering : turbolader B1HG018VP0 VIGTIGT : Overhold reglerne om sikkerhed og renlighed. 1. Afmontering Frakobl batteriet. Afmonter motorafdækningen. 1.1. Motor DV6TED4 AFMONTERING - MONTERING

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Montage & vedligehold

Montage & vedligehold Montage & vedligehold for træledhejseporte UNIQUE og ledhejseporte i stål MODERN & GRACE Lavhejsbeslag, frontmonterede fjedre overhøjde min. 20 cm; færdigsamlet fjederaksel m.m. Frank Goedhart, July 2007

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

8 Ekstraudstyr. 8/1 Ekstraudstyr Eftermontage af baklygte 8/1 3 Montering af Speed Kit 8/1 4. 8/2 Lim, maling

8 Ekstraudstyr. 8/1 Ekstraudstyr Eftermontage af baklygte 8/1 3 Montering af Speed Kit 8/1 4. 8/2 Lim, maling 8 Ekstraudstyr 8/1 Ekstraudstyr Eftermontage af baklygte 8/1 3 8/1 4 8/2 Lim, maling 8/3 Forbrugsstoffer Forbrugsstoffer 8/3 1 901208 Værkstedsinformation 8/1 3.0-0 Side 1 af 2 Eftermontage af baklygte

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brug og pleje af Port a Cath

Brug og pleje af Port a Cath Patientinformation Brug og pleje af Port a Cath Kvalitet døgnet rundt Onkologisk Ambulatorium Noter 2 Port a Cath En port a cath (port) er en lille beholder med gummimenbran, der opereres ind under huden

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Læs denne vejledning grundigt inden De begynder at arbejde med propelleren.

Læs denne vejledning grundigt inden De begynder at arbejde med propelleren. 1/7 St eel Team A/S Lysbjergvej 11, Hammelev DK-6500 Vojens Telefon: + 45 73 52 53 54 Fax: + 45 73 52 53 55 A/S reg.: 243.411 www.gori-propeller.dk mail@gori-propeller.dk MONTERINGSVEJLEDNING 3-BLADET

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Monteringsvejledning Solpaneler

Monteringsvejledning Solpaneler Monteringsvejledning Solpaneler Montageskinne Forbindeled/Samler Mellemstykke Tagbøjle tegl Monteringsvinkel Ståltag Adaptervinkel Endestykke Gevindskrue Generelt vedrørende montering Placering af skinner

Læs mere

Firkantet Bing karburator meget bedre end sit rygte.

Firkantet Bing karburator meget bedre end sit rygte. Firkantet Bing karburator meget bedre end sit rygte. Teknisk artikel, Niels Vangsøe 09.2015 for Puchklub.dk Copyright Igennem de senere år, har jeg været rimelig aktiv på bla. Puchklub.dk og renoveret,

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING FABRIKERET AF P.O. BOX 51000 SHREVEPORT, LOUISIANA, USA 71135-1000 TELEFON: + 1-318-865-1711 1-800-24 FRYER (I USA) Dette

Læs mere

Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric. MTB /downtube batteri

Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric. MTB /downtube batteri Reparationsvejledning Nr. R1 PRO-MOVEC Electric MTB /downtube batteri Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Brugervejledning for 3/8 og 1/2 CLIPSPISTOL NORSK

Brugervejledning for 3/8 og 1/2 CLIPSPISTOL NORSK Brugervejledning for 3/8 og 1/2 CLIPSPISTOL NORSK BRUGSANVISNING TIL CLIPSPISTOL NORSK Luftslangen fra kompressor kobles til pistolen. Kontroller lufttrykket, arbejdstrykket skal ligge på 7 bar. Det er

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL LISA 07

RENGØRINGSMANUAL LISA 07 RENGØRINGSMANUAL LISA 07 Samling og montering af kakler Løsn de 4 skruer så pille magasin låget kan løftes op. Pas på Data kablet. Skru de 4 skruer af så top hjørnerne i aluminium kan løftes af. Skru de

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra BREMSER. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra BREMSER. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig BREMSER mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig BREMSER mere viden bedre vedligeholdelse Et effektivt og velfungerende bremsesystem er afgørende for din sikkerhed. Det skal reagere

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454 1 Stående dør Gående dør Anvend boreskabelon til FD451-454 glideskinne. Find den korrekte illustration på skabelonen, se dørillustrationer med Active/Passive og vær opmærksom på gående/stående og udadgående/indadgående

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO VEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHESREGLER Læs, forstå og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug. 122 Vægmonteret luksusoverfladeskimmer Advarsler...15 Liste over dele...

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Varme og evt. problemer med dine radiatorer

Varme og evt. problemer med dine radiatorer Varme og evt. problemer med dine radiatorer Efterse den ventil, der regulerer varmen. Sådan efterser du din radiatortermostat. Du skal bruge: Materialer: Værktøj: en træpind. evt. en unbrakonøgle evt.

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

AFFJEDRING - GENERELT

AFFJEDRING - GENERELT AFFJEDRING - GENERELT Affjedringens opgave Affjedringens opgave er at bevare hjulenes kontakt med vejen. Som udgangspunkt er det anbefalelsværdigt at henvise til mc ens instruktionsbog, og kontrollere/indstille

Læs mere

Af- og påmontering, spænding af tandrem

Af- og påmontering, spænding af tandrem Side 1 af 8 Af- og påmontering, spænding af tandrem Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler t Dorn til dieselindsprøjtningspumpe -3359- t Specialværktøj -3387-

Læs mere

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html AUDI A3 8P RETROFIT Eftermontering af RS3 Læder http://lightnings.dk/rs3leather.html Trekanter Armlæn i fordøre Armlæn i bagdøre Midterarmlæn Gearknop Håndbremse Trekanter 1. Træk læderet ved gearstangen

Læs mere

SENIORCYKEL SAMLEVEJLEDNING

SENIORCYKEL SAMLEVEJLEDNING SENIORCYKEL SAMLEMANUAL SAMLEVEJLEDNING Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Cyklen leveres delvist samlet, og det er vigtigt, at læse manualen igennem, inden monteringen påbegyndes,

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Tillykke med din

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere