Elektriske multiturn-aktuatorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektriske multiturn-aktuatorer"

Transkript

1 Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr / Driftsvejledning

2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Vejledningens gyldighedsområde: Denne vejledning gælder for multiturn-aktuatorer i serierne SA 071 SA 301/SAR 071 SAR 301 bygget sammen med aktuatorstyringen AM 011/AM 021 Vejledningen gælder kun for lukker højredrejende, dvs den drevne aksel drejer med uret for at lukke ventilen Indholdsfortegnelse Side 1 Sikkerhedsanvisninger 4 11 Anvendelsesområde 4 12 Eltilslutning 4 13 Vedligeholdelse 4 14 Advarsler 4 2 Kort beskrivelse 5 3 Tekniske data 6 4 Supplerende informationer til strømskemaet 9 5 Transport, opbevaring og emballage Transport Opbevaring Emballage 10 6 Montering på ventil/gear 11 7 Monteringspositioner på det lokale kontrolsted 13 8 Eltilslutning Tilslutning med AUMA-rundstik (S, SH, SE) 16 9 Manuel drift Det lokale kontrolsted: betjening og visninger Åbning af kontaktrummet Aftagning af dækslet til kontaktrummet Aftagning af indikatorskive (option) Indstilling af vejkontakt Indstilling af slutposition LUK (sort felt) Indstilling af slutposition ÅBN (hvidt felt) Kontrol af vejkontakt Indstilling af DUO-vejkontakt (option) Indstilling af bevægelsesretning LUK (sort felt) Indstilling af bevægelsesretning ÅBN (hvidt felt) Kontrol af DUO-vejkontakt Indstilling af momentkontakt Indstilling Kontrol af momentkontakt Prøvekørsel Kontrol af drejeretning Kontrol af vejkontaktens indstilling Kontrol af frakoblingsmåde Kontrol af koldleder-udløserenhed (option) Indstilling af potentiometer (option) Indstilling af elektronisk positionsmelder RWG (option) Indstilling af 2-leder-system4 20mAog3-/4-leder-system0 20mA Indstilling af 3-/4-leder-system4 20mA 30 2

3 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Indstilling af mekanisk positionsvisning (option) Lukning af kontaktrum Aktuatorstyring AUMA MATIC Diagnose-lysdiodernes funktioner på ind-/udlæsningsprintkortet (standardudførelse) Programmering af logik-printkort NØD-ÅBN og NØD-LUK signal (option) Stillingsregulator (option) Tekniske data Indstilling Indstilling af signaltype (option) Indstilling af aktuatorens reaktioner ved signaludfald Regulatorjustering slutposition LUK (standardudførelse) Regulatorjustering slutposition ÅBN (standardudførelse) Indstilling af følsomhed Regulatorjustering slutposition ÅBN (inversfunktion) Regulatorjustering slutposition LUK (inversfunktion) Stillingsregulator i split-range-version (option) Beskrivelse af funktionen split-range Programmering Regulatorjustering for split-range Taktgiver (option) Diagnose-lysdiodernes funktioner (taktgiver) Indstilling af taktstart og taktslut via DUO-vejkontakt (option) Indstilling af funktions- og pausetider Sikringer Sikringer i aktuatorstyringen Motorværn Kapslingsklasse IP 68 (option) Anvendelsesområde i eksplosionszone 22 (option) Vedligeholdelse Smøring Smøring Bortskaffelse og genbrug Service Reservedelsliste for multiturn-aktuator SA(R) 071 SA(R) Reservedelsliste for styring AUMA MATIC Overensstemmelseserklæring og producenterklæring 58 Stikordsregister 59 Adresser på AUMA-kontorer og -repræsentationer 60 Side 3

4 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 1 Sikkerhedsanvisninger 11 Anvendelsesområde 12 Eltilslutning 13 Vedligeholdelse 14 Advarsler Aktuatorer fra AUMA er beregnet til aktivering af industriventiler, som feks butterflyventiler, spjæld og kuglehaner Anden anvendelse kræver forudgående aftale med fabrikken Producenten hæfter ikke ved ukorrekt anvendelse og heller ikke for skader, der måtte opstå som resultat heraf Det er brugeren alene, der bærer ansvaret herfor Overholdelse af denne driftsvejledning er en del af den korrekte anvendelse Ved drift af elektriske enheder vil bestemte komponenter i sagens natur være spændingsførende Arbejder på elektriske anlæg og driftsmidler må kun udføres af uddannede elektrikere eller instrueret personale, der arbejder under opsyn af elektrikere De elektroniske forskrifter skal altid overholdes Vedligeholdelsesanvisningerne (se side 52) skal følges, da det ellers ikke kan garanteres, at aktuatoren fungerer sikkert Tilsidesættelse af advarslerne kan medføre alvorlige personskader eller materielle skader Fagligt kvalificeret personale skal have sat sig grundigt ind i alle de advarsler, der findes i denne driftsvejledning Korrekt transport, rigtig opbevaring, opstilling, montering samt omhyggelig idrifttagning er vigtige forudsætninger for en fejlfri og sikker drift Under driften bliver multiturn-aktuatoren varm, og overfladetemperaturen kan nå op på > 60 C For at forebygge mulige forbrændinger skal overfladetemperaturen kontrolleres før berøring For at fremhæve sikkerhedsrelevante processer i denne driftsvejledning gælder følgende sikkerhedsanvisninger, hvor hver enkelt anvisning er kendetegnet med et tilsvarende piktogram Dette tegn betyder: Bemærk! Bemærk markerer aktiviteter eller processer, som har en væsentlig indflydelse på den korrekte drift Tilsidesættelse kan under visse omstændigheder medføre følgeskader Dette tegn betyder: Elektrostatisk farlige komponenter! På printkort er der komponenter, som kan blive beskadiget eller ødelagt af elektrostatisk afladning Hvis komponenterne skal berøres i forbindelse med indstillingsarbejder, målinger eller udskiftning af printkort, skal man umiddelbart inden berøring sørge for elektrisk afladning ved at røre ved en jordet metaloverflade (feks kabinettet) Dette tegn betyder: Advarsel! Advarsel henviser til aktiviteter eller processer, som, hvis de ikke udføres som foreskrevet, kan udgøre en sikkerhedsrisiko for personer og materielle værdier 4

5 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Kort beskrivelse AUMA multiturn-aktuatorer i serien SA 071 SA 301/SAR 071 SAR 301 drives af elmotorer og aktiveres via aktuatorstyringen AUMA MATIC AM 011/ AM 021, som er indeholdt i leverancen De er udstyrede med et håndhjul til manuel betjening Aktuatorens vejbegrænsning sker med en vejkontakt i begge slutpositioner Der kan også frakobles med momentkontakter i begge slutpositioner Frakoblingsmåden angives af ventilproducenten Aktuator og styring er konstrueret som modulære funktionsenheder, dvs at de er fremstillet som et modulsystem Det betyder, at hver aktuator og hver styring fremstilles og kombineres individuelt til et helt bestemt ventil-automatiseringsproblem Derfor får hver enkelt aktuator/styring et ordrerelateret kommissionsnummer, der trykkes på typeskiltet Ved hjælp af dette kommissionsnummer kan strømskema, kontrolprotokoller og andre oplysninger vedrørende aktuatoren downloades direkte fra internettet Vores hjemmeside: Idrifttagning Ved lavtemperaturmodeller ( 50 C) er det vigtigt at være opmærksom på, at styringen kræver forvarmning Forvarmningstiden gælder for de tilfælde, hvor spændingsforsyningen til aktuator og styring er afbrudt, og de er kølet ned til den omgivende temperatur Hvis systemet skal tages i drift under disse betingelser, skal nedenstående forvarmningstider overholdes Ved 50 C = 60 min Ved 60 C = 80 min Bill 1: Skitse over forvarmningstid t[min] [ C] 5

6 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 3 Tekniske data Udstyr og funktioner Driftstype 1) Standard: SA Korttidsdrift S2-15 min SAR Intermitterende drift S4-25 % Option: SA Korttidsdrift S2-30 min SAR Intermitterende drift S4-50 % Intermitterende drift S5-25 % Motorer Standard: Trefaset asynkronmotor, konstruktion IM B9 iht IEC 34 Option: Specialmotorer Isoleringsklasse F, tropefast H, tropefast Motorværn Standard: Termoafbryder (NC) Option: Koldleder (PTC iht DIN 44082) Selvlåsende Ja, ved omdrejningstal fra 4 til 90 1/min Vejkontakt Tællehjulsmekanisme til slutpositioner ÅBN og LUK Til 1 til 500 omdrejninger pr vandring (valgfrit til 1 til omdrejninger pr vandring) Standard: Optioner: Enkeltkontakt (1 NC og 1 NO) pr slutposition Tandemkontakt (2 NC og 2 NO) pr slutposition, kontakt galvanisk adskilt Tredobbeltkontakt (3 NC og 3 NO) pr slutposition, kontakt galvanisk adskilt Mellemstillingskontakt (DUO-vejkontakt), kan indstilles vilkårligt Momentkontakt Trinløst indstillelig momentkontakt til bevægelsesretning ÅBN og LUK Standard: Enkeltkontakt (1 NC og 1 NO) pr retning Optioner: Tandemkontakt (2 NC og 2 NO) pr retning, kontakt galvanisk adskilt Positionstilbagemelding, analog (optioner) Potentiometer eller 0/4 20 ma (RWG) For yderligere informationer, se separat datablad Mekanisk positionsvisning Kontinuerlig visning, indstillelig indikatorskive med symbolerne ÅBN og LUK (option) Procesvisning Blinkrelæ (standard ved SA, option ved SAR) Varme i kontaktrummet Standard: Modstandsvarme med 5 W, 24 V DC Optioner: Selvregulerende PTC-varme, 5 20W V AC/DC, V AC/DC eller V AC Motorvarme (option) SA(R) : 12,5 W SA(R) : 25 W SA(R) : 50 W Manuel drift Håndbetjening til indstilling og nødbetjening, står stille i elektrisk drift Option: Aflåseligt håndhjul Forbindelse til styringen AUMA rundstik med skruetilslutning Tilslutningsformer A, B1, B2, B3, B4 iht EN ISO 5210 A, B, D, E iht DIN 3210 C iht DIN 3338 Særlige tilslutningsformer: AF, AK, AG, IB1, IB3 Spændingsforsyning, netfrekvens og strømforbrug Ekstern forsyning af elektronikken (option) Dimensioneringseffekt Netspænding og netfrekvens, se typeskiltene på styring og motor Tilladte udsving i netspændingen: ± 10 % Tilladte udsving i netfrekvensen: ± 5 % Motorens strømforbrug: Se motorens typeskilt Styringens strømforbrug afhængigt af netspændingen: 100 til 120 V AC = maks 600 ma 208 til 240 V AC = maks 300 ma 380 til 500 V AC = maks 150 ma 24 V DC +20 %/ 15 %, vær opmærksom på styringens strømforbrug Se motorens typeskilt Bemærk: Styringen er dimensioneret til aktuatorens dimensioneringseffekt Kategori III Overspændingskategori Effektdel Standard: Vendekontaktorer2) (mekanisk og elektrisk låst) til motorydelse indtil 1,5 kw Optioner: Vendekontaktorer2) (mekanisk og elektrisk låst) til motormærkestrøm indtil 18 A (ÅBN - LUK - funktion) resp 16 A (reguleringsfunktion) Thyristor-vendeenhed3) (anbefales til regulerende aktuatorer) til en motorydelse indtil 1,5 kw, 500 V AC, med interne sikringer til en motorydelse indtil 5,5 kw, 500 V AC, eksterne sikringer påkrævet 1) Set i forhold til en omgivende temperatur på 20 C og ved en gennemsnitlig belastning med driftsmoment iht de tekniske data for hhv SA og SAR 2) Producenten garanterer en levetid på min 2 millioner koblingscyklusser Hvis der forventes en større koblingshyppighed, anbefales at anvende thyristor-vendeenheder, som har nærmest ubegrænset levetid 3) Ikke muligt i forbindelse med koldleder-udløserenhed 6

7 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Aktivering Standard: Styreindgange 24 V DC, ÅBN - STOP - LUK (via optokoppler, fælles referencepotentiale), strømforbrug: ca 10 ma pr indgang Overhold mindste impulsvarighed ved regulerende aktuatorer Option: Styreindgange 220 V AC, ÅBN - STOP - LUK (via optokoppler, fælles referencepotentiale), strømforbrug: ca 15 ma pr indgang Tilstandsmeldinger Standard: 5 signalrelæer med guldkontakter: 4 sluttekontakter med fælles referencepotentiale, maks 250 V AC, 0,5 A (ohmsk belastning) Standardtildeling: slutposition ÅBN, slutpostion LUK, vælgerkontakt REMOTE, vælgerkontakt LOCAL 1 potentialfri skifterkontakt, maks 250 V AC, 0,5 A (ohmsk belastning) til sumalarm Standardtildeling: momentfejl, faseudfald, motorværn aktiveret Option: Meldinger i forbindelse med stillingsregulator: Slutposition ÅBN, slutposition LUK (kræver tandemkontakt i aktuatoren) vælgerkontakt REMOTE, vælgerkontakt LOCAL via vælgerkontakt 2 niveau 1 potentialfri skifterkontakt, maks 250 V AC, 0,5 A (ohmsk belastning) Til sumalarm: momentfejl, fasesvigt, motorværn aktiveret Spændingsudgang Standard: Hjælpespænding 24 V DC, maks 50 ma til forsyning af styreindgangene, potentialadskilt i forhold til den interne spændingsforsyning Option: Hjælpespænding 115 V AC, maks 30 ma til forsyning af styreindgangene3), potentialadskilt via intern spændingsforsyning Lokalt kontrolsted Standard: Vælgerkontakt LOCAL - OFF - REMOTE (aflåselig i alle tre positioner) Knap ÅBN - STOP - LUK 3 indikatorlamper: Slutposition LUK (gul), sumalarm (rød), slutposition ÅBN (grøn) Option: Beskyttelsesdæksel, aflåseligt Funktioner Standard: Indstillelig frakoblingsmåde Vej- og momentafhængig for slutposition ÅBN og slutposition LUK Overbelastningsbeskyttelse mod momentoverbelastning over hele aktuatorvejen Momentoverbelastning (momentfejl) kan udelukkes fra sumalarm Overvågning af faseudfald med automatisk fasekorrektion Trinvis drift eller selvhold i REMOTE Trinvis drift eller selvhold i LOCAL Blinkrelæsignalet kan tændes/slukkes af aktuatoren (option) Optioner: Stillingsregulator4): Nominel positionsvædi via analog indgang E1 = 0/4 20 ma Indstillelig reaktion ved signaludfald Indstillelig følsomhed (dødbånd) og pausetid Split-range-funktion Motorværnsanalyse Standard: Overvågning af motortemperaturen i forbindelse med termoafbrydere i aktuatormotoren Optioner: Ekstra termisk overstrømsrelæ i styringen i forbindelse med termoafbrydere i aktuatoren Koldleder-udløserenhed i forbindelse med koldledere i aktuatormotoren Eltilslutning Standard: AUMA rundstik med skruetilslutning Optioner: Vægholder til fastgørelse af stik der er trukket ud Beskyttelsesdæksel til stikrum (når stikket er trukket ud) Gevind til kabelindføring Standard: Metriske gevind Optioner: Pg-gevind, NPT-gevind, G-gevind Strømskema Strømskema iht kommissionsnummer indeholdt i leverancen Ekstra ved udførelse med RWG i aktuatoren Positionstilbagemelding (option) Analog udgang E2 = 0/4 20 ma (belastning maks 500 ) 3) Ikke muligt i forbindelse med koldleder-udløserenhed 4) Kræver positionsmelder (potentiometer eller RWG) i aktuatoren 7

8 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Anvendelsesbetingelser Kapslingsklasse iht EN ) Standard: IP 67 Optioner: IP 68 IP 67-DS (Double Sealed) IP 68-DS (Double Sealed) (Double Sealed = tilslutningsrummet er også tætnet ind mod det indvendige rum) Korrosionsbeskyttelse Standard: KN Velegnet til opstilling i industrianlæg, i vand- eller kraftværker i atmosfære, der kun er lidt forurenet Optioner: KS Velegnet til opstilling i atmosfære, der af og til eller konstant er forurenet med skadelige stoffer i moderat koncentration (feks i rensningsanlæg, kemisk industri) KX Velegnet til opstilling i ekstremt forurenet atmosfære med høj luftfugtighed og stærk koncentration af skadelige stoffer KX-G Som KX, dog i aluminiumsfri udførelse (udvendige komponenter) Lakering Standard: 2-komponentlak med jernglimmer Farve Standard: AUMA sølvgrå (ligner RAL 7037) Option: Andre farver er mulige efter aftale Omgivende temperatur Standard: SA: 25 C til +70 C SAR: 25 C til +60 C Optioner: 40 C til +60 C, lavtemperatur-udførelse 50 C til +60 C, ekstrem lavtemperatur-udførelse inkl varmesystem 60 C til +60 C, ekstrem lavtemperatur-udførelse inkl varmesystem Svingningsstyrke iht IEC g, til 10 til 200 Hz Modstandsdygtig over for svingninger og vibrationer under opstart og ved fejl på anlægget Der kan dog ikke afledes en træthedsstyrke heraf Gælder kun for aktuator med styring, ikke i kombination med gear Levetid SA : aktiveringer (ÅBN - LUK - ÅBN) med 30 omdrejninger pr vandring SA : aktiveringer (ÅBN - LUK - ÅBN) med 30 omdrejninger pr vandring SA : aktiveringer (ÅBN - LUK - ÅBN) med 30 omdrejninger pr vandring SAR : 5 millioner aktiveringer/koblingscyklusser6) SAR : 3,5 millioner aktiveringer/koblingscyklusser6) SAR : 2,5 millioner aktiveringer/koblingscyklusser6) Vægt Multiturn-aktuator: Se de tekniske data for hhv SA og SAR Aktuatorstyring: Ca 7 kg (med AUMA rundstik) Tilbehør Vægholder7) Fastgørelse af AUMA MATIC adskilt fra aktuatoren, inklusive stik Forbindelsesledning kan rekvireres Anbefales ved høje omgivende temperaturer, vanskelige adgangsforhold, eller såfremt der forekommer kraftige svingninger i drift Andet EU-direktiver Referencedokumentation Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): (2004/108/EF) Lavspændingsdirektiv: (2006/95/EF) Maskindirektiv: (98/37/EF) Produktbeskrivelse Elektriske multiturn-aktuatorer SA/SAR Produktbeskrivelse Aktuatorstyringer AUMA MATIC Målblade SA/SAR med integreret styring AUMA MATIC Tekniske data AM 011/AM 021 Tekniske data SA/SAR Elektriske data SA/SAR 5) Ved trefasede asynkronmotorer i kapslingsklasse IP 68 kan det stærkt anbefales at anvende en bedre korrosionsbeskyttelse KS eller KX Derudover anbefaler vi ved kapslingsklasse IP 68 at anvende det dobbelt tætnede tilslutningsrum (double sealed) DS Ved specialmotorer gælder kapslingsklassen iht typeskiltet 6) Regulerende aktuatorers levetid afhænger af belastning og koblingshyppighed Kun i sjældne tilfælde giver en høj koblingshyppighed en bedre regulering For at opnå en så lang vedligeholdelsesfri og fejlfri driftstid som muligt bør der ikke vælges en koblingshyppighed, der er højere end den, processen kræver 7) Ledningslængde mellem aktuator og AUMA MATIC maks 100 m Ikke egnet til udførelse med potentiometer i aktuatoren I stedet for et potentiometer skal der bruges en RWG i aktuatoren 8

9 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Supplerende informationer til strømskemaet Information A: Såfremt der er indbygget et blinkrelæ (S5), kan procesvisningen vises (kontakterne bryder og slutter) Bevægelsesretning LUK: Tilslutninger X K 6-X K 7 Bevægelsesretning ÅBN: Tilslutninger X K 6-X K 8 Kontakterne forbliver lukket i slutposition Ved integrering i ekstern PLC kan blinksignalerne frakobles via DIP-switch (tabel 4, side 33) Information B: Frakoblingsmåden i slutpositionerne angives af ventilproducenten Indstillingen udføres med programmeringskontakterne S1-2 og S3-2 (se side 33) Aktiveringen af en momentkontakt i en mellemposition resulterer i frakobling og genererer en fejlmelding Ved momentafhængig frakobling bruges vejkontakterne til signalering De skal indstilles på en sådan måde, at den pågældende kontakt aktiveres, umiddelbart inden slutpositionen nås Hvis momentkontakten udløser inden vejkontakten, frakobles aktuatoren, og der genereres en fejlmelding For yderligere programmeringsmuligheder som feks selvhold i driftstype REMOTE, se tabel 4, side 33 Information D: Følgende fejl registreres og kan sendes potentialfrit videre til kontrolrummet som sumalarm: - Strømsvigt - Faseudfald - Motorværn aktiveret - Momentkontakt aktiveret, inden slutpositionen er nået Denne fejlmelding kan frakobles på logik-printkortet, se tabel 4, side 33 Information E: Indgangssignaler iht DIN Den nominelle driftsstrøm for indgangene X K 2; X K 3ogX K 4er10 15mA Såfremt der bruges intern spænding 24 V DC til fjernstyring, må der kun kobles via potentialfrie kontakter Information F: Ved forkert faserækkefølge tilpasses bevægelsesretningen gennem automatisk fasevending Ved faseudfald står multiturn-aktuatoren stille Fejlen vises med lysdioden V14 på ind-/udlæsnings-printkortet (se side 32) Vedrørende fejlmelding, se information D Information G: Til meddelelser står der potentialfrie kontakter til rådighed Den interne styrespænding (X K 11/+24 V resp X K 5/ 24V) må ikke belastes med eksterne lamper, relæer eller lignende 9

10 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 5 Transport, opbevaring og emballage 51 Transport Transporten til opstillingsstedet skal ske i fast emballage Fastgør ikke løfteværktøj på håndhjulet Hvis multiturn-aktuatoren er monteret på ventilen, skal løfteværktøjet fastgøres på ventilen og ikke på aktuatoren Montering af håndhjul: Til transportformål medfølger håndhjul fra en diameter på 400 mm Indstil manuel drift, inden håndhjulet monteres! Hvis der ikke er indstillet manuel drift, kan det resultere i skader på den mekaniske omskiftning Indstil manuel drift (billede 2): Drej det røde omskiftehåndtag manuelt Det kan være nødvendigt at dreje skaftet frem og tilbage for at få den manuelle drift i indgreb Håndbetjeningen er gået rigtigt i indgreb, når omskiftehåndtaget kan flyttes ca 85 Håndkraft er tilstrækkelig til at betjene omskiftehåndtaget Det er ikke nødvendigt med en forlænger Den mekaniske omskiftning kan blive beskadiget, hvis der bruges for meget kraft Sæt håndhjulet på akslen over det røde omskiftehåndtag (billede 3) Sørg for at sikre håndhjulet ved hjælp af vedlagte låsering Bill 2 Bill Opbevaring Opbevaring i et godt ventileret, tørt rum Beskyttes mod gulvfugtighed ved opbevaring på reol eller trærist Dækkes til for at beskytte mod støv og smuds Blanke flader skal behandles med et egnet korrosionsbeskyttelsesmiddel Hvis multiturn-aktuatorer skal opbevares i længere tid (mere end 6 måneder), skal følgende punkter ubetinget overholdes: Før opbevaring: Beskyt blanke flader, særligt dele omkring udgangsaksel og monteringsflade, med et langtidsvirkende korrosionsbeskyttelsesmiddel Kontrollér for rustdannelse i intervaller på ca 6 måneder Hvis der konstateres begyndende rustdannelse, skal der påføres korrosionsbeskyttelse på ny Når multiturn-aktuatoren er monteret, skal den straks sluttes til strøm, så varmesystemet forhindrer, at der dannes kondensvand 53 Emballage Vore produkter beskyttes med henblik på transport med specielle emballager fra fabrikken Emballagen består af miljøvenlige, let adskillelige materialer og kan genbruges Vores emballagematerialer er træ, pap, papir og PE-folie Vi anbefaler, at emballagen sendes til den lokale genbrugsstation 10

11 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Montering på ventil/gear Kontrollér multiturn-aktuatoren for skader, inden den monteres Beskadigede dele skal udskiftes med originale reservedele Eventuelle lakskader efter montering på ventil/gear skal udbedres Multiturn-aktuatoren leveres fra fabrikken i stilling LUK (vejkontakt LUK er aktiveret) Kontrollér, om tilslutningsflangen passer til ventilen/gearet Udfør centreringen af flangen som løbepasning! Tilslutningsformerne B1, B2, B3 og B4 (billede 4) leveres med hul og not (i reglen iht ISO 5210) Bill 4 Tilslutningsform B1/B2 stikbøsning Tilslutningsform B3/B4 hul med not Ved tilslutningsform A (billede 5) skal bøsningens indvendige gevind passe med ventilspindlens gevind Såfremt gevindbøsningen ikke udtrykkeligt er bestilt med gevind, leveres den uboret eller forboret Færdigbearbejdning af gevindbøsningen, se næste side Kontrollér, om hul og not stemmer overens med ventilens/gearets indgangsaksel Rens tilslutningsflangens kontaktflader på aktuator og ventil/gear grundigt for fedt Smør ventilens/gearets indgangsaksel med en smule fedt Sæt multiturn-aktuatoren på ventilen/gearet og fastgør den Krydsspænd skruerne (mindste kvalitet 88, se tabel 1) jævnt Tabel 1: Tilspændingsmoment for skruer og bolte Styrkeklasse 88 T A (Nm) M 8 25 M10 50 M12 87 M M

12 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Færdigbearbejdning af gevindbøsningen (tilslutningsform A): Bill /8002 Tilslutningsform A gevindbøsning 802 Det er ikke nødvendigt at tage udgangsflangen af multiturn-aktuatoren Skru centrerringen (802, billede 5) ud af tilslutningsflangen Fjern gevindbøsningen (803) sammen med den aksiale nålekrans (8001) og de aksiale lejeskiver (8002) Fjern den aksiale nålekrans og de aksiale lejeskiver fra gevindbøsningen Udbor og uddrej gevindbøsningen og skær gevindet Sørg for korrekt centrering ved opspændingen! Rens den færdigbearbejdede gevindbøsning Smør den aksiale nålekrans og de aksiale lejeskiver med lithiumsæbe EP-universalfedt og sæt delene på gevindbøsningen Sæt gevindbøsningen med de aksiale lejer tilbage i tilslutningsflangen Sørg for, at fortandingen griber rigtigt ind i hulakslens not Skru centrerringen i, og skru den helt fast til anslaget Pres lithiumsæbe EP-universalfedt på mineraloliebasis ind i smøreniplen ved hjælp af en fedtsprøjte Mængder i henhold til tabellen: Tabel 2: Fedtmængder for tilslutningsform A Udgang A 072 A 102 A 142 A 162 A 252 A 302 A 352 A 402 A 482 Mængde1) 1,5 g 2 g 3 g 5 g 10 g 14 g 20 g 25 g 30 g 1) Til fedt med en densitet på = 0,9 kg/dm³ Beskyttelsesrør til stigende ventilspindel Tætn gevindet med hamp, teflonbånd eller gevindtætningsmiddel Skru beskyttelsesrøret (1) ind i gevindet (billede 6), og spænd det fast Skub tætningsringen (2) helt ned mod husets kontaktflader Kontrollér, om rørkappen (3) forefindes og er uden skader Bill 6: Beskyttelsesrør til stigende ventilspindel

13 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Det lokale kontrolsteds monteringspositioner Det lokale kontrolsteds monteringsposition afhænger af bestillingen Hvis det efter monteringen på ventilen eller gearet skulle vise sig, at det lokale kontrolsted er uhensigtsmæssigt placeret, kan dets position også ændres efterfølgende Der findes fire mulige monteringspositioner: Bill 7: Monteringsposition A Bill 8: Monteringsposition B Aktuator Aktuator Bill 9: Monteringsposition C Bill 10: Monteringsposition D Aktuator Aktuator Ændring af monteringsposition Afbryd spændingsforsyningen til aktuatoren inden åbning Drej det lokale kontrolsted maks 180! Sørg for, at der ikke er nogen ledninger, der vrides eller kommer i klemme Løsn 4 skruer, og fjern det lokale kontrolsted Løsn 3 skruer på printkortet for det lokale kontrolsted, drej printkortet i den nye position, og skru det fast Rengør tætningsflader på dæksel og hus Kontrollér, om O-ringen er i orden Sæt dækslet på kontaktrummet, og krydsspænd skruerne 13

14 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 8 Eltilslutning Arbejder på elektriske anlæg og driftsmidler må kun udføres af uddannede elektrikere eller instrueret personale, der arbejder under opsyn af elektrikere, og under forudsætning af, at de elektrotekniske forskrifter overholdes Strømskema Ved udleveringen ligger strømskemaet sammen med driftsvejledningen i en vandtæt lomme, der er fastgjort på aktuatorens håndhjul Hvis strømskemaet ikke mere er til disposition, kan det bestilles ved at angive kommissionsnummeret (se typeskilt), eller downloades direkte fra internettet (wwwaumacom) Ekstern sikring Til kortslutningsbeskyttelse og til frikobling af aktuatoren kræves sikringer og lastadskillere på opstillingsstedet Strømværdierne til dimensioneringen fremgår af motorens strømforbrug plus styringens strømforbrug Motorens strømforbrug: Se typeskiltet på motoren (mærkestrøm) Styringens strømforbrug afhængigt af netspændingen: 100 til 120 V AC = maks 650 ma 208 til 240 V AC = maks 325 ma 380 til 500 V AC = maks 190 ma Den maks tilladte sikring ved styringer med en dimensioneringseffekt på 1,5 kw er 16 A (gl/gg) og ved styringer med en dimensioneringseffekt på 7,5 kw er den 32 A (gl/gg) EMC-korrekt ledningsføring Signal- og busledninger er modtagelige over for interferens Motorledninger er interferenskilder Ledninger, der er modtagelige over for interferens eller som er interferenskilder, skal føres med så stor indbyrdes afstand som muligt Signal- og busledningers interferensimmunitet øges, når ledningerne føres tæt på jordpotentialet Undgå så vidt muligt lange ledninger eller sørg for, at de føres i områder med lav interferens Undgå lange parallelle strækninger med ledninger, der er modtagelige over for interferens og ledninger, der er interferenskilder Til tilslutningen af positionsfjernmeldere (potentiometer, RWG) skal der anvendes skærmede ledninger Varme I aktuatorens styreenhed er der som standard indbygget et varmesystem for at undgå, at der dannes kondensvand i aktuatoren Med mindre andet er bestilt, forsynes dette varmesystem internt Evt ekstern forsyning (option) skal konstant være slået til Nogle aktuatorer er forsynet med ekstra motorvarme Den forsynes altid eksternt og skal tilsluttes iht strømskemaet 14

15 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Aktuatorstyring på vægholder (tilbehør) Ved udførelse med vægholder er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Bill 11: AUMA MATIC på vægholder Forbindelsesledninger til aktuatoren Udførelser med potentiometer i aktuatoren er ikke egnede I stedet for et potentiometer skal der bruges en RWG i aktuatoren Den tilladte ledningslængde mellem aktuator og AUMA MATIC er maks 100 m Til forbindelsen mellem aktuator og AUMA MATIC på vægholder kan der efter ønske leveres præfabrikerede forbindelsesledninger fra AUMA Hvis der ikke anvendes præfabrikerede ledninger, er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Brug egnede, fleksible og skærmede forbindelsesledninger Tilslut forbindelsesledningen i korrekt faserækkefølge Kontrollér drejeretningen inden tilkobling (se side 25) Eftermontering af aktuatorstyringen på aktuatoren Hvis aktuator og aktuatorstyring har forskellige kommissionsnumre (se typeskilte) skal betegnelserne i tilslutningsdiagram og strømskema (KMS) stemme overens 15

16 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 81 Tilslutning med AUMA-rundstik (S, SH, SE) Bill 12: Model S (standard) Bill 13: Model SH Bill 14: Model SE Inden nettilslutningen Kontrollér, om strømtype, netspænding og frekvens stemmer overens med motorens data (se typeskilt på motoren): VD /45 Art-No: Z ~ 400V 60Hz 009 kw Y 060A strømtype/netspænding/frekvens Åbning af tilslutningsrummet Løsn skruerne (1) og fjern dækslet (billede 15) Løsn skruerne (2), og tag bøsningsdelen ud af dækslet Monter kabelforskruninger, der passer til tilslutningsledningerne (Den kapslingsklasse, der er angivet på typeskiltet, garanteres kun, hvis der anvendes egnede kabelforskruninger) IP67 Therm protected: Th Insulation class: F kapslingsklasse Sæt egnede propper i ledningsindføringer, der ikke anvendes Bill 15: Åbning af tilslutningsrummet Dæksel (1) Kabelforskruning og prop i kapslingsklasse iht typeskilt Bøsningsdel (2) 16

17 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Tilslutning af ledningerne Tilslut ledningerne iht det ordrespecifikke strømskema Ledningernes tilslutningstværsnit: - Effektklemmerne (U1, V1, W1, U2, V2, W2) og beskyttelsesleder (symbol: ) Maks 6 mm² fleksibel, maks 10 mm² massiv - Styrekontakter (1 til 50) = maks 2,5 mm² Ved fleksible ledninger skal der bruges terminalrør iht DIN Alle beskyttelsesledere skal skrues fast med kabelsko (fleksible ledninger), eller øjer (massive ledninger) på beskyttelsesledertilslutningen (symbol: ) (billede 16) Hver gang en beskyttelsesledertilslutning har været løsnet, skal det sikres, at beskyttelseslederen skrues ordentligt på igen Bill 16: Beskyttelsesleder-tilslutning17 Skrue Spændeskive Spændering Beskyttelsesleder med kabelsko/øjer Beskyttelsesleder-tilslutning Bøsningsdel Lukning af tilslutningsrummet Sæt bøsningsdelen i dækslet, og fastgør den med skruer (2) (billede 15) Rengør tætningsfladerne på dæksel og hus Kontrollér, at O-ringen er i orden Smør tætningsfladerne med et tyndt lag syrefrit fedt (feks vaseline) Sæt dækslet på, og krydsspænd skruerne (1) jævnt Spænd kabelforskruningerne med det foreskrevne tilspændingsmoment, så den pågældende kapslingsklasse garanteres Holder, beskyttelsesdæksel (tilbehør) For at beskytte mod miljøpåvirkninger og direkte berøring af kontakterne kan der rekvireres en speciel holder (billede 17) Det åbne tilslutningsrum kan lukkes med et beskyttelsesdæksel (ikke illustreret) Bill 17: Holder (tilbehør)16 Holder 17

18 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 9 Manuel drift I forbindelse med indstilling og idrifttagning samt ved motor- eller strømsvigt kan aktuatoren betjenes i manuel drift Den manuelle drift kobles til via en indbygget omskiftemekanik Indkobling af manuel drift: Drej omskiftehåndtaget midt i håndhjulet ca 85 Drej samtidig håndhjulet en smule frem og tilbage, indtil den manuelle drift er gået i indgreb (billede 18) Bill 18 Bill 19 Håndkraft er tilstrækkelig til at betjene omskiftehåndtaget Det er ikke nødvendigt med en forlænger Den mekaniske omskiftning kan blive beskadiget, hvis der bruges for meget kraft Slip omskiftehåndtaget (svinger tilbage i udgangsposition ved hjælp af fjederkraft), billede 19 Hjælp evt til med hånden Betjening af omskiftehåndtaget, mens motoren er i gang (billede 20), kan resultere i øget slitage på den mekaniske omskiftning Bill 20 Bill 21 Drej håndhjulet i den ønskede retning (billede 21) Frakobling af manuel drift: Den manuelle drift frakobles automatisk, når der tændes for motoren I motordrift står håndhjulet stille 18

19 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Det lokale kontrolsted: betjening og visninger Bill 22: Lokalt kontrolsted Knapper Indikatorlamper Vælgerkontakt Vælgerkontakt I 0 I Stilling OFF (0): - Fjernbetjening ikke mulig - Lokal betjening ikke mulig - Aktuatoren kan stadig signalere (Spændingsforsyningen til styringen forbliver intakt) I 0 I Stilling LOCAL (I): Aktuatoren kan betjenes lokalt med knapperne ÅBN - STOP - LUK I 0 I Stilling REMOTE (II): Aktuatoren kan fjernstyres feks via kontrolrummet Test 0 Reset Stilling TEST (III): Kontrol af koldleder-udløserenhed (se side 26) Forefindes kun i kombination med koldleder-motorværn Rød indikatorlampe (fejl) lyser Test 0 Reset Stilling RESET (III): Nulstilling af fejlmelding (rød indikatorlampe) efter aktivering af motorværn (se side 49) Forefindes kun i kombination med koldleder-motorværn 19

20 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Knapper Hvis vælgerkontakten står i stilling LOCAL (I), kan aktuatoren betjenes lokalt med knapperne ÅBN - STOP - LUK ÅBN: Aktuator kører i retning ÅBN STOP: Aktuatoren stopper LUK: Aktuator kører i retning LUK Kørselskommandoerne ÅBN LUK kan aktiveres i trinvis drift eller i selvhold I trinvis drift kører aktuatoren, så længe der trykkes på knappen Ved selvhold vil aktuatoren, når der er trykket på knappen, køre helt frem til slutpositionen, såfremt den ikke modtager en anden kommando forinden Vedrørende programmering, se side 33 Indikatorlamper De 3 indikatorlamper melder følgende signaler (standard-signalering) lyser (grøn): Aktuator er i slutposition ÅBN sumalarm (rød) lyser (gul): Aktuator er i slutposition LUK Sumalarm: Sumalarmen (rød indikatorlampe) forekommer, når en af følgende begivenheder indtræffer: Momentfejl, dvs at det indstillede drejemoment (side 24) blev overskredet, inden slutpositionen blev nået Motorværnet (side 49) har udløst, dvs at motoren er blevet overophedet Der er indtruffet et faseudfald (ved trefasede motorer) Test af koldleder-udløserenhed Indikatorlamperne blinker: Hvis aktuatoren er udstyret med et blinklys, kan indikatorlamperne anvendes som funktionsindikator Hvis blinkrelæet er aktiveret (side 33), blinker den tilsvarende indikatorlampe under kørslen 20

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

El-Drev SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 med AUMATIC AC 01.1

El-Drev SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 med AUMATIC AC 01.1 El-Drev SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 med AUMATIC AC 01.1 Driftsvejledning DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 AUMATIC AC 01.1 Driftsvejledning Gyldighedsområde: Denne vejledning gælder

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere