Elektriske multiturn-aktuatorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektriske multiturn-aktuatorer"

Transkript

1 Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr / Driftsvejledning

2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Vejledningens gyldighedsområde: Denne vejledning gælder for multiturn-aktuatorer i serierne SA 071 SA 301/SAR 071 SAR 301 bygget sammen med aktuatorstyringen AM 011/AM 021 Vejledningen gælder kun for lukker højredrejende, dvs den drevne aksel drejer med uret for at lukke ventilen Indholdsfortegnelse Side 1 Sikkerhedsanvisninger 4 11 Anvendelsesområde 4 12 Eltilslutning 4 13 Vedligeholdelse 4 14 Advarsler 4 2 Kort beskrivelse 5 3 Tekniske data 6 4 Supplerende informationer til strømskemaet 9 5 Transport, opbevaring og emballage Transport Opbevaring Emballage 10 6 Montering på ventil/gear 11 7 Monteringspositioner på det lokale kontrolsted 13 8 Eltilslutning Tilslutning med AUMA-rundstik (S, SH, SE) 16 9 Manuel drift Det lokale kontrolsted: betjening og visninger Åbning af kontaktrummet Aftagning af dækslet til kontaktrummet Aftagning af indikatorskive (option) Indstilling af vejkontakt Indstilling af slutposition LUK (sort felt) Indstilling af slutposition ÅBN (hvidt felt) Kontrol af vejkontakt Indstilling af DUO-vejkontakt (option) Indstilling af bevægelsesretning LUK (sort felt) Indstilling af bevægelsesretning ÅBN (hvidt felt) Kontrol af DUO-vejkontakt Indstilling af momentkontakt Indstilling Kontrol af momentkontakt Prøvekørsel Kontrol af drejeretning Kontrol af vejkontaktens indstilling Kontrol af frakoblingsmåde Kontrol af koldleder-udløserenhed (option) Indstilling af potentiometer (option) Indstilling af elektronisk positionsmelder RWG (option) Indstilling af 2-leder-system4 20mAog3-/4-leder-system0 20mA Indstilling af 3-/4-leder-system4 20mA 30 2

3 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Indstilling af mekanisk positionsvisning (option) Lukning af kontaktrum Aktuatorstyring AUMA MATIC Diagnose-lysdiodernes funktioner på ind-/udlæsningsprintkortet (standardudførelse) Programmering af logik-printkort NØD-ÅBN og NØD-LUK signal (option) Stillingsregulator (option) Tekniske data Indstilling Indstilling af signaltype (option) Indstilling af aktuatorens reaktioner ved signaludfald Regulatorjustering slutposition LUK (standardudførelse) Regulatorjustering slutposition ÅBN (standardudførelse) Indstilling af følsomhed Regulatorjustering slutposition ÅBN (inversfunktion) Regulatorjustering slutposition LUK (inversfunktion) Stillingsregulator i split-range-version (option) Beskrivelse af funktionen split-range Programmering Regulatorjustering for split-range Taktgiver (option) Diagnose-lysdiodernes funktioner (taktgiver) Indstilling af taktstart og taktslut via DUO-vejkontakt (option) Indstilling af funktions- og pausetider Sikringer Sikringer i aktuatorstyringen Motorværn Kapslingsklasse IP 68 (option) Anvendelsesområde i eksplosionszone 22 (option) Vedligeholdelse Smøring Smøring Bortskaffelse og genbrug Service Reservedelsliste for multiturn-aktuator SA(R) 071 SA(R) Reservedelsliste for styring AUMA MATIC Overensstemmelseserklæring og producenterklæring 58 Stikordsregister 59 Adresser på AUMA-kontorer og -repræsentationer 60 Side 3

4 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 1 Sikkerhedsanvisninger 11 Anvendelsesområde 12 Eltilslutning 13 Vedligeholdelse 14 Advarsler Aktuatorer fra AUMA er beregnet til aktivering af industriventiler, som feks butterflyventiler, spjæld og kuglehaner Anden anvendelse kræver forudgående aftale med fabrikken Producenten hæfter ikke ved ukorrekt anvendelse og heller ikke for skader, der måtte opstå som resultat heraf Det er brugeren alene, der bærer ansvaret herfor Overholdelse af denne driftsvejledning er en del af den korrekte anvendelse Ved drift af elektriske enheder vil bestemte komponenter i sagens natur være spændingsførende Arbejder på elektriske anlæg og driftsmidler må kun udføres af uddannede elektrikere eller instrueret personale, der arbejder under opsyn af elektrikere De elektroniske forskrifter skal altid overholdes Vedligeholdelsesanvisningerne (se side 52) skal følges, da det ellers ikke kan garanteres, at aktuatoren fungerer sikkert Tilsidesættelse af advarslerne kan medføre alvorlige personskader eller materielle skader Fagligt kvalificeret personale skal have sat sig grundigt ind i alle de advarsler, der findes i denne driftsvejledning Korrekt transport, rigtig opbevaring, opstilling, montering samt omhyggelig idrifttagning er vigtige forudsætninger for en fejlfri og sikker drift Under driften bliver multiturn-aktuatoren varm, og overfladetemperaturen kan nå op på > 60 C For at forebygge mulige forbrændinger skal overfladetemperaturen kontrolleres før berøring For at fremhæve sikkerhedsrelevante processer i denne driftsvejledning gælder følgende sikkerhedsanvisninger, hvor hver enkelt anvisning er kendetegnet med et tilsvarende piktogram Dette tegn betyder: Bemærk! Bemærk markerer aktiviteter eller processer, som har en væsentlig indflydelse på den korrekte drift Tilsidesættelse kan under visse omstændigheder medføre følgeskader Dette tegn betyder: Elektrostatisk farlige komponenter! På printkort er der komponenter, som kan blive beskadiget eller ødelagt af elektrostatisk afladning Hvis komponenterne skal berøres i forbindelse med indstillingsarbejder, målinger eller udskiftning af printkort, skal man umiddelbart inden berøring sørge for elektrisk afladning ved at røre ved en jordet metaloverflade (feks kabinettet) Dette tegn betyder: Advarsel! Advarsel henviser til aktiviteter eller processer, som, hvis de ikke udføres som foreskrevet, kan udgøre en sikkerhedsrisiko for personer og materielle værdier 4

5 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Kort beskrivelse AUMA multiturn-aktuatorer i serien SA 071 SA 301/SAR 071 SAR 301 drives af elmotorer og aktiveres via aktuatorstyringen AUMA MATIC AM 011/ AM 021, som er indeholdt i leverancen De er udstyrede med et håndhjul til manuel betjening Aktuatorens vejbegrænsning sker med en vejkontakt i begge slutpositioner Der kan også frakobles med momentkontakter i begge slutpositioner Frakoblingsmåden angives af ventilproducenten Aktuator og styring er konstrueret som modulære funktionsenheder, dvs at de er fremstillet som et modulsystem Det betyder, at hver aktuator og hver styring fremstilles og kombineres individuelt til et helt bestemt ventil-automatiseringsproblem Derfor får hver enkelt aktuator/styring et ordrerelateret kommissionsnummer, der trykkes på typeskiltet Ved hjælp af dette kommissionsnummer kan strømskema, kontrolprotokoller og andre oplysninger vedrørende aktuatoren downloades direkte fra internettet Vores hjemmeside: Idrifttagning Ved lavtemperaturmodeller ( 50 C) er det vigtigt at være opmærksom på, at styringen kræver forvarmning Forvarmningstiden gælder for de tilfælde, hvor spændingsforsyningen til aktuator og styring er afbrudt, og de er kølet ned til den omgivende temperatur Hvis systemet skal tages i drift under disse betingelser, skal nedenstående forvarmningstider overholdes Ved 50 C = 60 min Ved 60 C = 80 min Bill 1: Skitse over forvarmningstid t[min] [ C] 5

6 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 3 Tekniske data Udstyr og funktioner Driftstype 1) Standard: SA Korttidsdrift S2-15 min SAR Intermitterende drift S4-25 % Option: SA Korttidsdrift S2-30 min SAR Intermitterende drift S4-50 % Intermitterende drift S5-25 % Motorer Standard: Trefaset asynkronmotor, konstruktion IM B9 iht IEC 34 Option: Specialmotorer Isoleringsklasse F, tropefast H, tropefast Motorværn Standard: Termoafbryder (NC) Option: Koldleder (PTC iht DIN 44082) Selvlåsende Ja, ved omdrejningstal fra 4 til 90 1/min Vejkontakt Tællehjulsmekanisme til slutpositioner ÅBN og LUK Til 1 til 500 omdrejninger pr vandring (valgfrit til 1 til omdrejninger pr vandring) Standard: Optioner: Enkeltkontakt (1 NC og 1 NO) pr slutposition Tandemkontakt (2 NC og 2 NO) pr slutposition, kontakt galvanisk adskilt Tredobbeltkontakt (3 NC og 3 NO) pr slutposition, kontakt galvanisk adskilt Mellemstillingskontakt (DUO-vejkontakt), kan indstilles vilkårligt Momentkontakt Trinløst indstillelig momentkontakt til bevægelsesretning ÅBN og LUK Standard: Enkeltkontakt (1 NC og 1 NO) pr retning Optioner: Tandemkontakt (2 NC og 2 NO) pr retning, kontakt galvanisk adskilt Positionstilbagemelding, analog (optioner) Potentiometer eller 0/4 20 ma (RWG) For yderligere informationer, se separat datablad Mekanisk positionsvisning Kontinuerlig visning, indstillelig indikatorskive med symbolerne ÅBN og LUK (option) Procesvisning Blinkrelæ (standard ved SA, option ved SAR) Varme i kontaktrummet Standard: Modstandsvarme med 5 W, 24 V DC Optioner: Selvregulerende PTC-varme, 5 20W V AC/DC, V AC/DC eller V AC Motorvarme (option) SA(R) : 12,5 W SA(R) : 25 W SA(R) : 50 W Manuel drift Håndbetjening til indstilling og nødbetjening, står stille i elektrisk drift Option: Aflåseligt håndhjul Forbindelse til styringen AUMA rundstik med skruetilslutning Tilslutningsformer A, B1, B2, B3, B4 iht EN ISO 5210 A, B, D, E iht DIN 3210 C iht DIN 3338 Særlige tilslutningsformer: AF, AK, AG, IB1, IB3 Spændingsforsyning, netfrekvens og strømforbrug Ekstern forsyning af elektronikken (option) Dimensioneringseffekt Netspænding og netfrekvens, se typeskiltene på styring og motor Tilladte udsving i netspændingen: ± 10 % Tilladte udsving i netfrekvensen: ± 5 % Motorens strømforbrug: Se motorens typeskilt Styringens strømforbrug afhængigt af netspændingen: 100 til 120 V AC = maks 600 ma 208 til 240 V AC = maks 300 ma 380 til 500 V AC = maks 150 ma 24 V DC +20 %/ 15 %, vær opmærksom på styringens strømforbrug Se motorens typeskilt Bemærk: Styringen er dimensioneret til aktuatorens dimensioneringseffekt Kategori III Overspændingskategori Effektdel Standard: Vendekontaktorer2) (mekanisk og elektrisk låst) til motorydelse indtil 1,5 kw Optioner: Vendekontaktorer2) (mekanisk og elektrisk låst) til motormærkestrøm indtil 18 A (ÅBN - LUK - funktion) resp 16 A (reguleringsfunktion) Thyristor-vendeenhed3) (anbefales til regulerende aktuatorer) til en motorydelse indtil 1,5 kw, 500 V AC, med interne sikringer til en motorydelse indtil 5,5 kw, 500 V AC, eksterne sikringer påkrævet 1) Set i forhold til en omgivende temperatur på 20 C og ved en gennemsnitlig belastning med driftsmoment iht de tekniske data for hhv SA og SAR 2) Producenten garanterer en levetid på min 2 millioner koblingscyklusser Hvis der forventes en større koblingshyppighed, anbefales at anvende thyristor-vendeenheder, som har nærmest ubegrænset levetid 3) Ikke muligt i forbindelse med koldleder-udløserenhed 6

7 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Aktivering Standard: Styreindgange 24 V DC, ÅBN - STOP - LUK (via optokoppler, fælles referencepotentiale), strømforbrug: ca 10 ma pr indgang Overhold mindste impulsvarighed ved regulerende aktuatorer Option: Styreindgange 220 V AC, ÅBN - STOP - LUK (via optokoppler, fælles referencepotentiale), strømforbrug: ca 15 ma pr indgang Tilstandsmeldinger Standard: 5 signalrelæer med guldkontakter: 4 sluttekontakter med fælles referencepotentiale, maks 250 V AC, 0,5 A (ohmsk belastning) Standardtildeling: slutposition ÅBN, slutpostion LUK, vælgerkontakt REMOTE, vælgerkontakt LOCAL 1 potentialfri skifterkontakt, maks 250 V AC, 0,5 A (ohmsk belastning) til sumalarm Standardtildeling: momentfejl, faseudfald, motorværn aktiveret Option: Meldinger i forbindelse med stillingsregulator: Slutposition ÅBN, slutposition LUK (kræver tandemkontakt i aktuatoren) vælgerkontakt REMOTE, vælgerkontakt LOCAL via vælgerkontakt 2 niveau 1 potentialfri skifterkontakt, maks 250 V AC, 0,5 A (ohmsk belastning) Til sumalarm: momentfejl, fasesvigt, motorværn aktiveret Spændingsudgang Standard: Hjælpespænding 24 V DC, maks 50 ma til forsyning af styreindgangene, potentialadskilt i forhold til den interne spændingsforsyning Option: Hjælpespænding 115 V AC, maks 30 ma til forsyning af styreindgangene3), potentialadskilt via intern spændingsforsyning Lokalt kontrolsted Standard: Vælgerkontakt LOCAL - OFF - REMOTE (aflåselig i alle tre positioner) Knap ÅBN - STOP - LUK 3 indikatorlamper: Slutposition LUK (gul), sumalarm (rød), slutposition ÅBN (grøn) Option: Beskyttelsesdæksel, aflåseligt Funktioner Standard: Indstillelig frakoblingsmåde Vej- og momentafhængig for slutposition ÅBN og slutposition LUK Overbelastningsbeskyttelse mod momentoverbelastning over hele aktuatorvejen Momentoverbelastning (momentfejl) kan udelukkes fra sumalarm Overvågning af faseudfald med automatisk fasekorrektion Trinvis drift eller selvhold i REMOTE Trinvis drift eller selvhold i LOCAL Blinkrelæsignalet kan tændes/slukkes af aktuatoren (option) Optioner: Stillingsregulator4): Nominel positionsvædi via analog indgang E1 = 0/4 20 ma Indstillelig reaktion ved signaludfald Indstillelig følsomhed (dødbånd) og pausetid Split-range-funktion Motorværnsanalyse Standard: Overvågning af motortemperaturen i forbindelse med termoafbrydere i aktuatormotoren Optioner: Ekstra termisk overstrømsrelæ i styringen i forbindelse med termoafbrydere i aktuatoren Koldleder-udløserenhed i forbindelse med koldledere i aktuatormotoren Eltilslutning Standard: AUMA rundstik med skruetilslutning Optioner: Vægholder til fastgørelse af stik der er trukket ud Beskyttelsesdæksel til stikrum (når stikket er trukket ud) Gevind til kabelindføring Standard: Metriske gevind Optioner: Pg-gevind, NPT-gevind, G-gevind Strømskema Strømskema iht kommissionsnummer indeholdt i leverancen Ekstra ved udførelse med RWG i aktuatoren Positionstilbagemelding (option) Analog udgang E2 = 0/4 20 ma (belastning maks 500 ) 3) Ikke muligt i forbindelse med koldleder-udløserenhed 4) Kræver positionsmelder (potentiometer eller RWG) i aktuatoren 7

8 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Anvendelsesbetingelser Kapslingsklasse iht EN ) Standard: IP 67 Optioner: IP 68 IP 67-DS (Double Sealed) IP 68-DS (Double Sealed) (Double Sealed = tilslutningsrummet er også tætnet ind mod det indvendige rum) Korrosionsbeskyttelse Standard: KN Velegnet til opstilling i industrianlæg, i vand- eller kraftværker i atmosfære, der kun er lidt forurenet Optioner: KS Velegnet til opstilling i atmosfære, der af og til eller konstant er forurenet med skadelige stoffer i moderat koncentration (feks i rensningsanlæg, kemisk industri) KX Velegnet til opstilling i ekstremt forurenet atmosfære med høj luftfugtighed og stærk koncentration af skadelige stoffer KX-G Som KX, dog i aluminiumsfri udførelse (udvendige komponenter) Lakering Standard: 2-komponentlak med jernglimmer Farve Standard: AUMA sølvgrå (ligner RAL 7037) Option: Andre farver er mulige efter aftale Omgivende temperatur Standard: SA: 25 C til +70 C SAR: 25 C til +60 C Optioner: 40 C til +60 C, lavtemperatur-udførelse 50 C til +60 C, ekstrem lavtemperatur-udførelse inkl varmesystem 60 C til +60 C, ekstrem lavtemperatur-udførelse inkl varmesystem Svingningsstyrke iht IEC g, til 10 til 200 Hz Modstandsdygtig over for svingninger og vibrationer under opstart og ved fejl på anlægget Der kan dog ikke afledes en træthedsstyrke heraf Gælder kun for aktuator med styring, ikke i kombination med gear Levetid SA : aktiveringer (ÅBN - LUK - ÅBN) med 30 omdrejninger pr vandring SA : aktiveringer (ÅBN - LUK - ÅBN) med 30 omdrejninger pr vandring SA : aktiveringer (ÅBN - LUK - ÅBN) med 30 omdrejninger pr vandring SAR : 5 millioner aktiveringer/koblingscyklusser6) SAR : 3,5 millioner aktiveringer/koblingscyklusser6) SAR : 2,5 millioner aktiveringer/koblingscyklusser6) Vægt Multiturn-aktuator: Se de tekniske data for hhv SA og SAR Aktuatorstyring: Ca 7 kg (med AUMA rundstik) Tilbehør Vægholder7) Fastgørelse af AUMA MATIC adskilt fra aktuatoren, inklusive stik Forbindelsesledning kan rekvireres Anbefales ved høje omgivende temperaturer, vanskelige adgangsforhold, eller såfremt der forekommer kraftige svingninger i drift Andet EU-direktiver Referencedokumentation Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): (2004/108/EF) Lavspændingsdirektiv: (2006/95/EF) Maskindirektiv: (98/37/EF) Produktbeskrivelse Elektriske multiturn-aktuatorer SA/SAR Produktbeskrivelse Aktuatorstyringer AUMA MATIC Målblade SA/SAR med integreret styring AUMA MATIC Tekniske data AM 011/AM 021 Tekniske data SA/SAR Elektriske data SA/SAR 5) Ved trefasede asynkronmotorer i kapslingsklasse IP 68 kan det stærkt anbefales at anvende en bedre korrosionsbeskyttelse KS eller KX Derudover anbefaler vi ved kapslingsklasse IP 68 at anvende det dobbelt tætnede tilslutningsrum (double sealed) DS Ved specialmotorer gælder kapslingsklassen iht typeskiltet 6) Regulerende aktuatorers levetid afhænger af belastning og koblingshyppighed Kun i sjældne tilfælde giver en høj koblingshyppighed en bedre regulering For at opnå en så lang vedligeholdelsesfri og fejlfri driftstid som muligt bør der ikke vælges en koblingshyppighed, der er højere end den, processen kræver 7) Ledningslængde mellem aktuator og AUMA MATIC maks 100 m Ikke egnet til udførelse med potentiometer i aktuatoren I stedet for et potentiometer skal der bruges en RWG i aktuatoren 8

9 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Supplerende informationer til strømskemaet Information A: Såfremt der er indbygget et blinkrelæ (S5), kan procesvisningen vises (kontakterne bryder og slutter) Bevægelsesretning LUK: Tilslutninger X K 6-X K 7 Bevægelsesretning ÅBN: Tilslutninger X K 6-X K 8 Kontakterne forbliver lukket i slutposition Ved integrering i ekstern PLC kan blinksignalerne frakobles via DIP-switch (tabel 4, side 33) Information B: Frakoblingsmåden i slutpositionerne angives af ventilproducenten Indstillingen udføres med programmeringskontakterne S1-2 og S3-2 (se side 33) Aktiveringen af en momentkontakt i en mellemposition resulterer i frakobling og genererer en fejlmelding Ved momentafhængig frakobling bruges vejkontakterne til signalering De skal indstilles på en sådan måde, at den pågældende kontakt aktiveres, umiddelbart inden slutpositionen nås Hvis momentkontakten udløser inden vejkontakten, frakobles aktuatoren, og der genereres en fejlmelding For yderligere programmeringsmuligheder som feks selvhold i driftstype REMOTE, se tabel 4, side 33 Information D: Følgende fejl registreres og kan sendes potentialfrit videre til kontrolrummet som sumalarm: - Strømsvigt - Faseudfald - Motorværn aktiveret - Momentkontakt aktiveret, inden slutpositionen er nået Denne fejlmelding kan frakobles på logik-printkortet, se tabel 4, side 33 Information E: Indgangssignaler iht DIN Den nominelle driftsstrøm for indgangene X K 2; X K 3ogX K 4er10 15mA Såfremt der bruges intern spænding 24 V DC til fjernstyring, må der kun kobles via potentialfrie kontakter Information F: Ved forkert faserækkefølge tilpasses bevægelsesretningen gennem automatisk fasevending Ved faseudfald står multiturn-aktuatoren stille Fejlen vises med lysdioden V14 på ind-/udlæsnings-printkortet (se side 32) Vedrørende fejlmelding, se information D Information G: Til meddelelser står der potentialfrie kontakter til rådighed Den interne styrespænding (X K 11/+24 V resp X K 5/ 24V) må ikke belastes med eksterne lamper, relæer eller lignende 9

10 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 5 Transport, opbevaring og emballage 51 Transport Transporten til opstillingsstedet skal ske i fast emballage Fastgør ikke løfteværktøj på håndhjulet Hvis multiturn-aktuatoren er monteret på ventilen, skal løfteværktøjet fastgøres på ventilen og ikke på aktuatoren Montering af håndhjul: Til transportformål medfølger håndhjul fra en diameter på 400 mm Indstil manuel drift, inden håndhjulet monteres! Hvis der ikke er indstillet manuel drift, kan det resultere i skader på den mekaniske omskiftning Indstil manuel drift (billede 2): Drej det røde omskiftehåndtag manuelt Det kan være nødvendigt at dreje skaftet frem og tilbage for at få den manuelle drift i indgreb Håndbetjeningen er gået rigtigt i indgreb, når omskiftehåndtaget kan flyttes ca 85 Håndkraft er tilstrækkelig til at betjene omskiftehåndtaget Det er ikke nødvendigt med en forlænger Den mekaniske omskiftning kan blive beskadiget, hvis der bruges for meget kraft Sæt håndhjulet på akslen over det røde omskiftehåndtag (billede 3) Sørg for at sikre håndhjulet ved hjælp af vedlagte låsering Bill 2 Bill Opbevaring Opbevaring i et godt ventileret, tørt rum Beskyttes mod gulvfugtighed ved opbevaring på reol eller trærist Dækkes til for at beskytte mod støv og smuds Blanke flader skal behandles med et egnet korrosionsbeskyttelsesmiddel Hvis multiturn-aktuatorer skal opbevares i længere tid (mere end 6 måneder), skal følgende punkter ubetinget overholdes: Før opbevaring: Beskyt blanke flader, særligt dele omkring udgangsaksel og monteringsflade, med et langtidsvirkende korrosionsbeskyttelsesmiddel Kontrollér for rustdannelse i intervaller på ca 6 måneder Hvis der konstateres begyndende rustdannelse, skal der påføres korrosionsbeskyttelse på ny Når multiturn-aktuatoren er monteret, skal den straks sluttes til strøm, så varmesystemet forhindrer, at der dannes kondensvand 53 Emballage Vore produkter beskyttes med henblik på transport med specielle emballager fra fabrikken Emballagen består af miljøvenlige, let adskillelige materialer og kan genbruges Vores emballagematerialer er træ, pap, papir og PE-folie Vi anbefaler, at emballagen sendes til den lokale genbrugsstation 10

11 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Montering på ventil/gear Kontrollér multiturn-aktuatoren for skader, inden den monteres Beskadigede dele skal udskiftes med originale reservedele Eventuelle lakskader efter montering på ventil/gear skal udbedres Multiturn-aktuatoren leveres fra fabrikken i stilling LUK (vejkontakt LUK er aktiveret) Kontrollér, om tilslutningsflangen passer til ventilen/gearet Udfør centreringen af flangen som løbepasning! Tilslutningsformerne B1, B2, B3 og B4 (billede 4) leveres med hul og not (i reglen iht ISO 5210) Bill 4 Tilslutningsform B1/B2 stikbøsning Tilslutningsform B3/B4 hul med not Ved tilslutningsform A (billede 5) skal bøsningens indvendige gevind passe med ventilspindlens gevind Såfremt gevindbøsningen ikke udtrykkeligt er bestilt med gevind, leveres den uboret eller forboret Færdigbearbejdning af gevindbøsningen, se næste side Kontrollér, om hul og not stemmer overens med ventilens/gearets indgangsaksel Rens tilslutningsflangens kontaktflader på aktuator og ventil/gear grundigt for fedt Smør ventilens/gearets indgangsaksel med en smule fedt Sæt multiturn-aktuatoren på ventilen/gearet og fastgør den Krydsspænd skruerne (mindste kvalitet 88, se tabel 1) jævnt Tabel 1: Tilspændingsmoment for skruer og bolte Styrkeklasse 88 T A (Nm) M 8 25 M10 50 M12 87 M M

12 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Færdigbearbejdning af gevindbøsningen (tilslutningsform A): Bill /8002 Tilslutningsform A gevindbøsning 802 Det er ikke nødvendigt at tage udgangsflangen af multiturn-aktuatoren Skru centrerringen (802, billede 5) ud af tilslutningsflangen Fjern gevindbøsningen (803) sammen med den aksiale nålekrans (8001) og de aksiale lejeskiver (8002) Fjern den aksiale nålekrans og de aksiale lejeskiver fra gevindbøsningen Udbor og uddrej gevindbøsningen og skær gevindet Sørg for korrekt centrering ved opspændingen! Rens den færdigbearbejdede gevindbøsning Smør den aksiale nålekrans og de aksiale lejeskiver med lithiumsæbe EP-universalfedt og sæt delene på gevindbøsningen Sæt gevindbøsningen med de aksiale lejer tilbage i tilslutningsflangen Sørg for, at fortandingen griber rigtigt ind i hulakslens not Skru centrerringen i, og skru den helt fast til anslaget Pres lithiumsæbe EP-universalfedt på mineraloliebasis ind i smøreniplen ved hjælp af en fedtsprøjte Mængder i henhold til tabellen: Tabel 2: Fedtmængder for tilslutningsform A Udgang A 072 A 102 A 142 A 162 A 252 A 302 A 352 A 402 A 482 Mængde1) 1,5 g 2 g 3 g 5 g 10 g 14 g 20 g 25 g 30 g 1) Til fedt med en densitet på = 0,9 kg/dm³ Beskyttelsesrør til stigende ventilspindel Tætn gevindet med hamp, teflonbånd eller gevindtætningsmiddel Skru beskyttelsesrøret (1) ind i gevindet (billede 6), og spænd det fast Skub tætningsringen (2) helt ned mod husets kontaktflader Kontrollér, om rørkappen (3) forefindes og er uden skader Bill 6: Beskyttelsesrør til stigende ventilspindel

13 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Det lokale kontrolsteds monteringspositioner Det lokale kontrolsteds monteringsposition afhænger af bestillingen Hvis det efter monteringen på ventilen eller gearet skulle vise sig, at det lokale kontrolsted er uhensigtsmæssigt placeret, kan dets position også ændres efterfølgende Der findes fire mulige monteringspositioner: Bill 7: Monteringsposition A Bill 8: Monteringsposition B Aktuator Aktuator Bill 9: Monteringsposition C Bill 10: Monteringsposition D Aktuator Aktuator Ændring af monteringsposition Afbryd spændingsforsyningen til aktuatoren inden åbning Drej det lokale kontrolsted maks 180! Sørg for, at der ikke er nogen ledninger, der vrides eller kommer i klemme Løsn 4 skruer, og fjern det lokale kontrolsted Løsn 3 skruer på printkortet for det lokale kontrolsted, drej printkortet i den nye position, og skru det fast Rengør tætningsflader på dæksel og hus Kontrollér, om O-ringen er i orden Sæt dækslet på kontaktrummet, og krydsspænd skruerne 13

14 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 8 Eltilslutning Arbejder på elektriske anlæg og driftsmidler må kun udføres af uddannede elektrikere eller instrueret personale, der arbejder under opsyn af elektrikere, og under forudsætning af, at de elektrotekniske forskrifter overholdes Strømskema Ved udleveringen ligger strømskemaet sammen med driftsvejledningen i en vandtæt lomme, der er fastgjort på aktuatorens håndhjul Hvis strømskemaet ikke mere er til disposition, kan det bestilles ved at angive kommissionsnummeret (se typeskilt), eller downloades direkte fra internettet (wwwaumacom) Ekstern sikring Til kortslutningsbeskyttelse og til frikobling af aktuatoren kræves sikringer og lastadskillere på opstillingsstedet Strømværdierne til dimensioneringen fremgår af motorens strømforbrug plus styringens strømforbrug Motorens strømforbrug: Se typeskiltet på motoren (mærkestrøm) Styringens strømforbrug afhængigt af netspændingen: 100 til 120 V AC = maks 650 ma 208 til 240 V AC = maks 325 ma 380 til 500 V AC = maks 190 ma Den maks tilladte sikring ved styringer med en dimensioneringseffekt på 1,5 kw er 16 A (gl/gg) og ved styringer med en dimensioneringseffekt på 7,5 kw er den 32 A (gl/gg) EMC-korrekt ledningsføring Signal- og busledninger er modtagelige over for interferens Motorledninger er interferenskilder Ledninger, der er modtagelige over for interferens eller som er interferenskilder, skal føres med så stor indbyrdes afstand som muligt Signal- og busledningers interferensimmunitet øges, når ledningerne føres tæt på jordpotentialet Undgå så vidt muligt lange ledninger eller sørg for, at de føres i områder med lav interferens Undgå lange parallelle strækninger med ledninger, der er modtagelige over for interferens og ledninger, der er interferenskilder Til tilslutningen af positionsfjernmeldere (potentiometer, RWG) skal der anvendes skærmede ledninger Varme I aktuatorens styreenhed er der som standard indbygget et varmesystem for at undgå, at der dannes kondensvand i aktuatoren Med mindre andet er bestilt, forsynes dette varmesystem internt Evt ekstern forsyning (option) skal konstant være slået til Nogle aktuatorer er forsynet med ekstra motorvarme Den forsynes altid eksternt og skal tilsluttes iht strømskemaet 14

15 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Aktuatorstyring på vægholder (tilbehør) Ved udførelse med vægholder er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Bill 11: AUMA MATIC på vægholder Forbindelsesledninger til aktuatoren Udførelser med potentiometer i aktuatoren er ikke egnede I stedet for et potentiometer skal der bruges en RWG i aktuatoren Den tilladte ledningslængde mellem aktuator og AUMA MATIC er maks 100 m Til forbindelsen mellem aktuator og AUMA MATIC på vægholder kan der efter ønske leveres præfabrikerede forbindelsesledninger fra AUMA Hvis der ikke anvendes præfabrikerede ledninger, er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Brug egnede, fleksible og skærmede forbindelsesledninger Tilslut forbindelsesledningen i korrekt faserækkefølge Kontrollér drejeretningen inden tilkobling (se side 25) Eftermontering af aktuatorstyringen på aktuatoren Hvis aktuator og aktuatorstyring har forskellige kommissionsnumre (se typeskilte) skal betegnelserne i tilslutningsdiagram og strømskema (KMS) stemme overens 15

16 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 81 Tilslutning med AUMA-rundstik (S, SH, SE) Bill 12: Model S (standard) Bill 13: Model SH Bill 14: Model SE Inden nettilslutningen Kontrollér, om strømtype, netspænding og frekvens stemmer overens med motorens data (se typeskilt på motoren): VD /45 Art-No: Z ~ 400V 60Hz 009 kw Y 060A strømtype/netspænding/frekvens Åbning af tilslutningsrummet Løsn skruerne (1) og fjern dækslet (billede 15) Løsn skruerne (2), og tag bøsningsdelen ud af dækslet Monter kabelforskruninger, der passer til tilslutningsledningerne (Den kapslingsklasse, der er angivet på typeskiltet, garanteres kun, hvis der anvendes egnede kabelforskruninger) IP67 Therm protected: Th Insulation class: F kapslingsklasse Sæt egnede propper i ledningsindføringer, der ikke anvendes Bill 15: Åbning af tilslutningsrummet Dæksel (1) Kabelforskruning og prop i kapslingsklasse iht typeskilt Bøsningsdel (2) 16

17 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Tilslutning af ledningerne Tilslut ledningerne iht det ordrespecifikke strømskema Ledningernes tilslutningstværsnit: - Effektklemmerne (U1, V1, W1, U2, V2, W2) og beskyttelsesleder (symbol: ) Maks 6 mm² fleksibel, maks 10 mm² massiv - Styrekontakter (1 til 50) = maks 2,5 mm² Ved fleksible ledninger skal der bruges terminalrør iht DIN Alle beskyttelsesledere skal skrues fast med kabelsko (fleksible ledninger), eller øjer (massive ledninger) på beskyttelsesledertilslutningen (symbol: ) (billede 16) Hver gang en beskyttelsesledertilslutning har været løsnet, skal det sikres, at beskyttelseslederen skrues ordentligt på igen Bill 16: Beskyttelsesleder-tilslutning17 Skrue Spændeskive Spændering Beskyttelsesleder med kabelsko/øjer Beskyttelsesleder-tilslutning Bøsningsdel Lukning af tilslutningsrummet Sæt bøsningsdelen i dækslet, og fastgør den med skruer (2) (billede 15) Rengør tætningsfladerne på dæksel og hus Kontrollér, at O-ringen er i orden Smør tætningsfladerne med et tyndt lag syrefrit fedt (feks vaseline) Sæt dækslet på, og krydsspænd skruerne (1) jævnt Spænd kabelforskruningerne med det foreskrevne tilspændingsmoment, så den pågældende kapslingsklasse garanteres Holder, beskyttelsesdæksel (tilbehør) For at beskytte mod miljøpåvirkninger og direkte berøring af kontakterne kan der rekvireres en speciel holder (billede 17) Det åbne tilslutningsrum kan lukkes med et beskyttelsesdæksel (ikke illustreret) Bill 17: Holder (tilbehør)16 Holder 17

18 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 9 Manuel drift I forbindelse med indstilling og idrifttagning samt ved motor- eller strømsvigt kan aktuatoren betjenes i manuel drift Den manuelle drift kobles til via en indbygget omskiftemekanik Indkobling af manuel drift: Drej omskiftehåndtaget midt i håndhjulet ca 85 Drej samtidig håndhjulet en smule frem og tilbage, indtil den manuelle drift er gået i indgreb (billede 18) Bill 18 Bill 19 Håndkraft er tilstrækkelig til at betjene omskiftehåndtaget Det er ikke nødvendigt med en forlænger Den mekaniske omskiftning kan blive beskadiget, hvis der bruges for meget kraft Slip omskiftehåndtaget (svinger tilbage i udgangsposition ved hjælp af fjederkraft), billede 19 Hjælp evt til med hånden Betjening af omskiftehåndtaget, mens motoren er i gang (billede 20), kan resultere i øget slitage på den mekaniske omskiftning Bill 20 Bill 21 Drej håndhjulet i den ønskede retning (billede 21) Frakobling af manuel drift: Den manuelle drift frakobles automatisk, når der tændes for motoren I motordrift står håndhjulet stille 18

19 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Det lokale kontrolsted: betjening og visninger Bill 22: Lokalt kontrolsted Knapper Indikatorlamper Vælgerkontakt Vælgerkontakt I 0 I Stilling OFF (0): - Fjernbetjening ikke mulig - Lokal betjening ikke mulig - Aktuatoren kan stadig signalere (Spændingsforsyningen til styringen forbliver intakt) I 0 I Stilling LOCAL (I): Aktuatoren kan betjenes lokalt med knapperne ÅBN - STOP - LUK I 0 I Stilling REMOTE (II): Aktuatoren kan fjernstyres feks via kontrolrummet Test 0 Reset Stilling TEST (III): Kontrol af koldleder-udløserenhed (se side 26) Forefindes kun i kombination med koldleder-motorværn Rød indikatorlampe (fejl) lyser Test 0 Reset Stilling RESET (III): Nulstilling af fejlmelding (rød indikatorlampe) efter aktivering af motorværn (se side 49) Forefindes kun i kombination med koldleder-motorværn 19

20 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Knapper Hvis vælgerkontakten står i stilling LOCAL (I), kan aktuatoren betjenes lokalt med knapperne ÅBN - STOP - LUK ÅBN: Aktuator kører i retning ÅBN STOP: Aktuatoren stopper LUK: Aktuator kører i retning LUK Kørselskommandoerne ÅBN LUK kan aktiveres i trinvis drift eller i selvhold I trinvis drift kører aktuatoren, så længe der trykkes på knappen Ved selvhold vil aktuatoren, når der er trykket på knappen, køre helt frem til slutpositionen, såfremt den ikke modtager en anden kommando forinden Vedrørende programmering, se side 33 Indikatorlamper De 3 indikatorlamper melder følgende signaler (standard-signalering) lyser (grøn): Aktuator er i slutposition ÅBN sumalarm (rød) lyser (gul): Aktuator er i slutposition LUK Sumalarm: Sumalarmen (rød indikatorlampe) forekommer, når en af følgende begivenheder indtræffer: Momentfejl, dvs at det indstillede drejemoment (side 24) blev overskredet, inden slutpositionen blev nået Motorværnet (side 49) har udløst, dvs at motoren er blevet overophedet Der er indtruffet et faseudfald (ved trefasede motorer) Test af koldleder-udløserenhed Indikatorlamperne blinker: Hvis aktuatoren er udstyret med et blinklys, kan indikatorlamperne anvendes som funktionsindikator Hvis blinkrelæet er aktiveret (side 33), blinker den tilsvarende indikatorlampe under kørslen 20

Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning

Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Driftsvejledning Drev SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Driftsvejledning Gyldighedsområde for denne vejledning: Denne vejledning gælder for drev beregnet

Læs mere

Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes!

Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes! Driftsvejledning Elektriske aktuatorer SIPOS 5 PROFITRON HiMod Udgave 08.14 Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Driftsvejledning Indhold 1 Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Sikkerhedsinformationer...

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V Styresentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Styresentral Type 15A-1-1-36V STYRESENTRAL Innhold 1 Indholdsfortegnelse 2 1.1 Liste over figurer 2 2 Skitse over centralen 3 3 Installation 4 3.1 Generelt

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2560987 DK 1109 3 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere