Elektriske multiturn-aktuatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektriske multiturn-aktuatorer"

Transkript

1 Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr / Driftsvejledning

2 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Vejledningens gyldighedsområde: Denne vejledning gælder for multiturn-aktuatorer i serierne SA 071 SA 301/SAR 071 SAR 301 bygget sammen med aktuatorstyringen AM 011/AM 021 Vejledningen gælder kun for lukker højredrejende, dvs den drevne aksel drejer med uret for at lukke ventilen Indholdsfortegnelse Side 1 Sikkerhedsanvisninger 4 11 Anvendelsesområde 4 12 Eltilslutning 4 13 Vedligeholdelse 4 14 Advarsler 4 2 Kort beskrivelse 5 3 Tekniske data 6 4 Supplerende informationer til strømskemaet 9 5 Transport, opbevaring og emballage Transport Opbevaring Emballage 10 6 Montering på ventil/gear 11 7 Monteringspositioner på det lokale kontrolsted 13 8 Eltilslutning Tilslutning med AUMA-rundstik (S, SH, SE) 16 9 Manuel drift Det lokale kontrolsted: betjening og visninger Åbning af kontaktrummet Aftagning af dækslet til kontaktrummet Aftagning af indikatorskive (option) Indstilling af vejkontakt Indstilling af slutposition LUK (sort felt) Indstilling af slutposition ÅBN (hvidt felt) Kontrol af vejkontakt Indstilling af DUO-vejkontakt (option) Indstilling af bevægelsesretning LUK (sort felt) Indstilling af bevægelsesretning ÅBN (hvidt felt) Kontrol af DUO-vejkontakt Indstilling af momentkontakt Indstilling Kontrol af momentkontakt Prøvekørsel Kontrol af drejeretning Kontrol af vejkontaktens indstilling Kontrol af frakoblingsmåde Kontrol af koldleder-udløserenhed (option) Indstilling af potentiometer (option) Indstilling af elektronisk positionsmelder RWG (option) Indstilling af 2-leder-system4 20mAog3-/4-leder-system0 20mA Indstilling af 3-/4-leder-system4 20mA 30 2

3 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Indstilling af mekanisk positionsvisning (option) Lukning af kontaktrum Aktuatorstyring AUMA MATIC Diagnose-lysdiodernes funktioner på ind-/udlæsningsprintkortet (standardudførelse) Programmering af logik-printkort NØD-ÅBN og NØD-LUK signal (option) Stillingsregulator (option) Tekniske data Indstilling Indstilling af signaltype (option) Indstilling af aktuatorens reaktioner ved signaludfald Regulatorjustering slutposition LUK (standardudførelse) Regulatorjustering slutposition ÅBN (standardudførelse) Indstilling af følsomhed Regulatorjustering slutposition ÅBN (inversfunktion) Regulatorjustering slutposition LUK (inversfunktion) Stillingsregulator i split-range-version (option) Beskrivelse af funktionen split-range Programmering Regulatorjustering for split-range Taktgiver (option) Diagnose-lysdiodernes funktioner (taktgiver) Indstilling af taktstart og taktslut via DUO-vejkontakt (option) Indstilling af funktions- og pausetider Sikringer Sikringer i aktuatorstyringen Motorværn Kapslingsklasse IP 68 (option) Anvendelsesområde i eksplosionszone 22 (option) Vedligeholdelse Smøring Smøring Bortskaffelse og genbrug Service Reservedelsliste for multiturn-aktuator SA(R) 071 SA(R) Reservedelsliste for styring AUMA MATIC Overensstemmelseserklæring og producenterklæring 58 Stikordsregister 59 Adresser på AUMA-kontorer og -repræsentationer 60 Side 3

4 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 1 Sikkerhedsanvisninger 11 Anvendelsesområde 12 Eltilslutning 13 Vedligeholdelse 14 Advarsler Aktuatorer fra AUMA er beregnet til aktivering af industriventiler, som feks butterflyventiler, spjæld og kuglehaner Anden anvendelse kræver forudgående aftale med fabrikken Producenten hæfter ikke ved ukorrekt anvendelse og heller ikke for skader, der måtte opstå som resultat heraf Det er brugeren alene, der bærer ansvaret herfor Overholdelse af denne driftsvejledning er en del af den korrekte anvendelse Ved drift af elektriske enheder vil bestemte komponenter i sagens natur være spændingsførende Arbejder på elektriske anlæg og driftsmidler må kun udføres af uddannede elektrikere eller instrueret personale, der arbejder under opsyn af elektrikere De elektroniske forskrifter skal altid overholdes Vedligeholdelsesanvisningerne (se side 52) skal følges, da det ellers ikke kan garanteres, at aktuatoren fungerer sikkert Tilsidesættelse af advarslerne kan medføre alvorlige personskader eller materielle skader Fagligt kvalificeret personale skal have sat sig grundigt ind i alle de advarsler, der findes i denne driftsvejledning Korrekt transport, rigtig opbevaring, opstilling, montering samt omhyggelig idrifttagning er vigtige forudsætninger for en fejlfri og sikker drift Under driften bliver multiturn-aktuatoren varm, og overfladetemperaturen kan nå op på > 60 C For at forebygge mulige forbrændinger skal overfladetemperaturen kontrolleres før berøring For at fremhæve sikkerhedsrelevante processer i denne driftsvejledning gælder følgende sikkerhedsanvisninger, hvor hver enkelt anvisning er kendetegnet med et tilsvarende piktogram Dette tegn betyder: Bemærk! Bemærk markerer aktiviteter eller processer, som har en væsentlig indflydelse på den korrekte drift Tilsidesættelse kan under visse omstændigheder medføre følgeskader Dette tegn betyder: Elektrostatisk farlige komponenter! På printkort er der komponenter, som kan blive beskadiget eller ødelagt af elektrostatisk afladning Hvis komponenterne skal berøres i forbindelse med indstillingsarbejder, målinger eller udskiftning af printkort, skal man umiddelbart inden berøring sørge for elektrisk afladning ved at røre ved en jordet metaloverflade (feks kabinettet) Dette tegn betyder: Advarsel! Advarsel henviser til aktiviteter eller processer, som, hvis de ikke udføres som foreskrevet, kan udgøre en sikkerhedsrisiko for personer og materielle værdier 4

5 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Kort beskrivelse AUMA multiturn-aktuatorer i serien SA 071 SA 301/SAR 071 SAR 301 drives af elmotorer og aktiveres via aktuatorstyringen AUMA MATIC AM 011/ AM 021, som er indeholdt i leverancen De er udstyrede med et håndhjul til manuel betjening Aktuatorens vejbegrænsning sker med en vejkontakt i begge slutpositioner Der kan også frakobles med momentkontakter i begge slutpositioner Frakoblingsmåden angives af ventilproducenten Aktuator og styring er konstrueret som modulære funktionsenheder, dvs at de er fremstillet som et modulsystem Det betyder, at hver aktuator og hver styring fremstilles og kombineres individuelt til et helt bestemt ventil-automatiseringsproblem Derfor får hver enkelt aktuator/styring et ordrerelateret kommissionsnummer, der trykkes på typeskiltet Ved hjælp af dette kommissionsnummer kan strømskema, kontrolprotokoller og andre oplysninger vedrørende aktuatoren downloades direkte fra internettet Vores hjemmeside: Idrifttagning Ved lavtemperaturmodeller ( 50 C) er det vigtigt at være opmærksom på, at styringen kræver forvarmning Forvarmningstiden gælder for de tilfælde, hvor spændingsforsyningen til aktuator og styring er afbrudt, og de er kølet ned til den omgivende temperatur Hvis systemet skal tages i drift under disse betingelser, skal nedenstående forvarmningstider overholdes Ved 50 C = 60 min Ved 60 C = 80 min Bill 1: Skitse over forvarmningstid t[min] [ C] 5

6 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 3 Tekniske data Udstyr og funktioner Driftstype 1) Standard: SA Korttidsdrift S2-15 min SAR Intermitterende drift S4-25 % Option: SA Korttidsdrift S2-30 min SAR Intermitterende drift S4-50 % Intermitterende drift S5-25 % Motorer Standard: Trefaset asynkronmotor, konstruktion IM B9 iht IEC 34 Option: Specialmotorer Isoleringsklasse F, tropefast H, tropefast Motorværn Standard: Termoafbryder (NC) Option: Koldleder (PTC iht DIN 44082) Selvlåsende Ja, ved omdrejningstal fra 4 til 90 1/min Vejkontakt Tællehjulsmekanisme til slutpositioner ÅBN og LUK Til 1 til 500 omdrejninger pr vandring (valgfrit til 1 til omdrejninger pr vandring) Standard: Optioner: Enkeltkontakt (1 NC og 1 NO) pr slutposition Tandemkontakt (2 NC og 2 NO) pr slutposition, kontakt galvanisk adskilt Tredobbeltkontakt (3 NC og 3 NO) pr slutposition, kontakt galvanisk adskilt Mellemstillingskontakt (DUO-vejkontakt), kan indstilles vilkårligt Momentkontakt Trinløst indstillelig momentkontakt til bevægelsesretning ÅBN og LUK Standard: Enkeltkontakt (1 NC og 1 NO) pr retning Optioner: Tandemkontakt (2 NC og 2 NO) pr retning, kontakt galvanisk adskilt Positionstilbagemelding, analog (optioner) Potentiometer eller 0/4 20 ma (RWG) For yderligere informationer, se separat datablad Mekanisk positionsvisning Kontinuerlig visning, indstillelig indikatorskive med symbolerne ÅBN og LUK (option) Procesvisning Blinkrelæ (standard ved SA, option ved SAR) Varme i kontaktrummet Standard: Modstandsvarme med 5 W, 24 V DC Optioner: Selvregulerende PTC-varme, 5 20W V AC/DC, V AC/DC eller V AC Motorvarme (option) SA(R) : 12,5 W SA(R) : 25 W SA(R) : 50 W Manuel drift Håndbetjening til indstilling og nødbetjening, står stille i elektrisk drift Option: Aflåseligt håndhjul Forbindelse til styringen AUMA rundstik med skruetilslutning Tilslutningsformer A, B1, B2, B3, B4 iht EN ISO 5210 A, B, D, E iht DIN 3210 C iht DIN 3338 Særlige tilslutningsformer: AF, AK, AG, IB1, IB3 Spændingsforsyning, netfrekvens og strømforbrug Ekstern forsyning af elektronikken (option) Dimensioneringseffekt Netspænding og netfrekvens, se typeskiltene på styring og motor Tilladte udsving i netspændingen: ± 10 % Tilladte udsving i netfrekvensen: ± 5 % Motorens strømforbrug: Se motorens typeskilt Styringens strømforbrug afhængigt af netspændingen: 100 til 120 V AC = maks 600 ma 208 til 240 V AC = maks 300 ma 380 til 500 V AC = maks 150 ma 24 V DC +20 %/ 15 %, vær opmærksom på styringens strømforbrug Se motorens typeskilt Bemærk: Styringen er dimensioneret til aktuatorens dimensioneringseffekt Kategori III Overspændingskategori Effektdel Standard: Vendekontaktorer2) (mekanisk og elektrisk låst) til motorydelse indtil 1,5 kw Optioner: Vendekontaktorer2) (mekanisk og elektrisk låst) til motormærkestrøm indtil 18 A (ÅBN - LUK - funktion) resp 16 A (reguleringsfunktion) Thyristor-vendeenhed3) (anbefales til regulerende aktuatorer) til en motorydelse indtil 1,5 kw, 500 V AC, med interne sikringer til en motorydelse indtil 5,5 kw, 500 V AC, eksterne sikringer påkrævet 1) Set i forhold til en omgivende temperatur på 20 C og ved en gennemsnitlig belastning med driftsmoment iht de tekniske data for hhv SA og SAR 2) Producenten garanterer en levetid på min 2 millioner koblingscyklusser Hvis der forventes en større koblingshyppighed, anbefales at anvende thyristor-vendeenheder, som har nærmest ubegrænset levetid 3) Ikke muligt i forbindelse med koldleder-udløserenhed 6

7 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Aktivering Standard: Styreindgange 24 V DC, ÅBN - STOP - LUK (via optokoppler, fælles referencepotentiale), strømforbrug: ca 10 ma pr indgang Overhold mindste impulsvarighed ved regulerende aktuatorer Option: Styreindgange 220 V AC, ÅBN - STOP - LUK (via optokoppler, fælles referencepotentiale), strømforbrug: ca 15 ma pr indgang Tilstandsmeldinger Standard: 5 signalrelæer med guldkontakter: 4 sluttekontakter med fælles referencepotentiale, maks 250 V AC, 0,5 A (ohmsk belastning) Standardtildeling: slutposition ÅBN, slutpostion LUK, vælgerkontakt REMOTE, vælgerkontakt LOCAL 1 potentialfri skifterkontakt, maks 250 V AC, 0,5 A (ohmsk belastning) til sumalarm Standardtildeling: momentfejl, faseudfald, motorværn aktiveret Option: Meldinger i forbindelse med stillingsregulator: Slutposition ÅBN, slutposition LUK (kræver tandemkontakt i aktuatoren) vælgerkontakt REMOTE, vælgerkontakt LOCAL via vælgerkontakt 2 niveau 1 potentialfri skifterkontakt, maks 250 V AC, 0,5 A (ohmsk belastning) Til sumalarm: momentfejl, fasesvigt, motorværn aktiveret Spændingsudgang Standard: Hjælpespænding 24 V DC, maks 50 ma til forsyning af styreindgangene, potentialadskilt i forhold til den interne spændingsforsyning Option: Hjælpespænding 115 V AC, maks 30 ma til forsyning af styreindgangene3), potentialadskilt via intern spændingsforsyning Lokalt kontrolsted Standard: Vælgerkontakt LOCAL - OFF - REMOTE (aflåselig i alle tre positioner) Knap ÅBN - STOP - LUK 3 indikatorlamper: Slutposition LUK (gul), sumalarm (rød), slutposition ÅBN (grøn) Option: Beskyttelsesdæksel, aflåseligt Funktioner Standard: Indstillelig frakoblingsmåde Vej- og momentafhængig for slutposition ÅBN og slutposition LUK Overbelastningsbeskyttelse mod momentoverbelastning over hele aktuatorvejen Momentoverbelastning (momentfejl) kan udelukkes fra sumalarm Overvågning af faseudfald med automatisk fasekorrektion Trinvis drift eller selvhold i REMOTE Trinvis drift eller selvhold i LOCAL Blinkrelæsignalet kan tændes/slukkes af aktuatoren (option) Optioner: Stillingsregulator4): Nominel positionsvædi via analog indgang E1 = 0/4 20 ma Indstillelig reaktion ved signaludfald Indstillelig følsomhed (dødbånd) og pausetid Split-range-funktion Motorværnsanalyse Standard: Overvågning af motortemperaturen i forbindelse med termoafbrydere i aktuatormotoren Optioner: Ekstra termisk overstrømsrelæ i styringen i forbindelse med termoafbrydere i aktuatoren Koldleder-udløserenhed i forbindelse med koldledere i aktuatormotoren Eltilslutning Standard: AUMA rundstik med skruetilslutning Optioner: Vægholder til fastgørelse af stik der er trukket ud Beskyttelsesdæksel til stikrum (når stikket er trukket ud) Gevind til kabelindføring Standard: Metriske gevind Optioner: Pg-gevind, NPT-gevind, G-gevind Strømskema Strømskema iht kommissionsnummer indeholdt i leverancen Ekstra ved udførelse med RWG i aktuatoren Positionstilbagemelding (option) Analog udgang E2 = 0/4 20 ma (belastning maks 500 ) 3) Ikke muligt i forbindelse med koldleder-udløserenhed 4) Kræver positionsmelder (potentiometer eller RWG) i aktuatoren 7

8 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Anvendelsesbetingelser Kapslingsklasse iht EN ) Standard: IP 67 Optioner: IP 68 IP 67-DS (Double Sealed) IP 68-DS (Double Sealed) (Double Sealed = tilslutningsrummet er også tætnet ind mod det indvendige rum) Korrosionsbeskyttelse Standard: KN Velegnet til opstilling i industrianlæg, i vand- eller kraftværker i atmosfære, der kun er lidt forurenet Optioner: KS Velegnet til opstilling i atmosfære, der af og til eller konstant er forurenet med skadelige stoffer i moderat koncentration (feks i rensningsanlæg, kemisk industri) KX Velegnet til opstilling i ekstremt forurenet atmosfære med høj luftfugtighed og stærk koncentration af skadelige stoffer KX-G Som KX, dog i aluminiumsfri udførelse (udvendige komponenter) Lakering Standard: 2-komponentlak med jernglimmer Farve Standard: AUMA sølvgrå (ligner RAL 7037) Option: Andre farver er mulige efter aftale Omgivende temperatur Standard: SA: 25 C til +70 C SAR: 25 C til +60 C Optioner: 40 C til +60 C, lavtemperatur-udførelse 50 C til +60 C, ekstrem lavtemperatur-udførelse inkl varmesystem 60 C til +60 C, ekstrem lavtemperatur-udførelse inkl varmesystem Svingningsstyrke iht IEC g, til 10 til 200 Hz Modstandsdygtig over for svingninger og vibrationer under opstart og ved fejl på anlægget Der kan dog ikke afledes en træthedsstyrke heraf Gælder kun for aktuator med styring, ikke i kombination med gear Levetid SA : aktiveringer (ÅBN - LUK - ÅBN) med 30 omdrejninger pr vandring SA : aktiveringer (ÅBN - LUK - ÅBN) med 30 omdrejninger pr vandring SA : aktiveringer (ÅBN - LUK - ÅBN) med 30 omdrejninger pr vandring SAR : 5 millioner aktiveringer/koblingscyklusser6) SAR : 3,5 millioner aktiveringer/koblingscyklusser6) SAR : 2,5 millioner aktiveringer/koblingscyklusser6) Vægt Multiturn-aktuator: Se de tekniske data for hhv SA og SAR Aktuatorstyring: Ca 7 kg (med AUMA rundstik) Tilbehør Vægholder7) Fastgørelse af AUMA MATIC adskilt fra aktuatoren, inklusive stik Forbindelsesledning kan rekvireres Anbefales ved høje omgivende temperaturer, vanskelige adgangsforhold, eller såfremt der forekommer kraftige svingninger i drift Andet EU-direktiver Referencedokumentation Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): (2004/108/EF) Lavspændingsdirektiv: (2006/95/EF) Maskindirektiv: (98/37/EF) Produktbeskrivelse Elektriske multiturn-aktuatorer SA/SAR Produktbeskrivelse Aktuatorstyringer AUMA MATIC Målblade SA/SAR med integreret styring AUMA MATIC Tekniske data AM 011/AM 021 Tekniske data SA/SAR Elektriske data SA/SAR 5) Ved trefasede asynkronmotorer i kapslingsklasse IP 68 kan det stærkt anbefales at anvende en bedre korrosionsbeskyttelse KS eller KX Derudover anbefaler vi ved kapslingsklasse IP 68 at anvende det dobbelt tætnede tilslutningsrum (double sealed) DS Ved specialmotorer gælder kapslingsklassen iht typeskiltet 6) Regulerende aktuatorers levetid afhænger af belastning og koblingshyppighed Kun i sjældne tilfælde giver en høj koblingshyppighed en bedre regulering For at opnå en så lang vedligeholdelsesfri og fejlfri driftstid som muligt bør der ikke vælges en koblingshyppighed, der er højere end den, processen kræver 7) Ledningslængde mellem aktuator og AUMA MATIC maks 100 m Ikke egnet til udførelse med potentiometer i aktuatoren I stedet for et potentiometer skal der bruges en RWG i aktuatoren 8

9 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Supplerende informationer til strømskemaet Information A: Såfremt der er indbygget et blinkrelæ (S5), kan procesvisningen vises (kontakterne bryder og slutter) Bevægelsesretning LUK: Tilslutninger X K 6-X K 7 Bevægelsesretning ÅBN: Tilslutninger X K 6-X K 8 Kontakterne forbliver lukket i slutposition Ved integrering i ekstern PLC kan blinksignalerne frakobles via DIP-switch (tabel 4, side 33) Information B: Frakoblingsmåden i slutpositionerne angives af ventilproducenten Indstillingen udføres med programmeringskontakterne S1-2 og S3-2 (se side 33) Aktiveringen af en momentkontakt i en mellemposition resulterer i frakobling og genererer en fejlmelding Ved momentafhængig frakobling bruges vejkontakterne til signalering De skal indstilles på en sådan måde, at den pågældende kontakt aktiveres, umiddelbart inden slutpositionen nås Hvis momentkontakten udløser inden vejkontakten, frakobles aktuatoren, og der genereres en fejlmelding For yderligere programmeringsmuligheder som feks selvhold i driftstype REMOTE, se tabel 4, side 33 Information D: Følgende fejl registreres og kan sendes potentialfrit videre til kontrolrummet som sumalarm: - Strømsvigt - Faseudfald - Motorværn aktiveret - Momentkontakt aktiveret, inden slutpositionen er nået Denne fejlmelding kan frakobles på logik-printkortet, se tabel 4, side 33 Information E: Indgangssignaler iht DIN Den nominelle driftsstrøm for indgangene X K 2; X K 3ogX K 4er10 15mA Såfremt der bruges intern spænding 24 V DC til fjernstyring, må der kun kobles via potentialfrie kontakter Information F: Ved forkert faserækkefølge tilpasses bevægelsesretningen gennem automatisk fasevending Ved faseudfald står multiturn-aktuatoren stille Fejlen vises med lysdioden V14 på ind-/udlæsnings-printkortet (se side 32) Vedrørende fejlmelding, se information D Information G: Til meddelelser står der potentialfrie kontakter til rådighed Den interne styrespænding (X K 11/+24 V resp X K 5/ 24V) må ikke belastes med eksterne lamper, relæer eller lignende 9

10 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 5 Transport, opbevaring og emballage 51 Transport Transporten til opstillingsstedet skal ske i fast emballage Fastgør ikke løfteværktøj på håndhjulet Hvis multiturn-aktuatoren er monteret på ventilen, skal løfteværktøjet fastgøres på ventilen og ikke på aktuatoren Montering af håndhjul: Til transportformål medfølger håndhjul fra en diameter på 400 mm Indstil manuel drift, inden håndhjulet monteres! Hvis der ikke er indstillet manuel drift, kan det resultere i skader på den mekaniske omskiftning Indstil manuel drift (billede 2): Drej det røde omskiftehåndtag manuelt Det kan være nødvendigt at dreje skaftet frem og tilbage for at få den manuelle drift i indgreb Håndbetjeningen er gået rigtigt i indgreb, når omskiftehåndtaget kan flyttes ca 85 Håndkraft er tilstrækkelig til at betjene omskiftehåndtaget Det er ikke nødvendigt med en forlænger Den mekaniske omskiftning kan blive beskadiget, hvis der bruges for meget kraft Sæt håndhjulet på akslen over det røde omskiftehåndtag (billede 3) Sørg for at sikre håndhjulet ved hjælp af vedlagte låsering Bill 2 Bill Opbevaring Opbevaring i et godt ventileret, tørt rum Beskyttes mod gulvfugtighed ved opbevaring på reol eller trærist Dækkes til for at beskytte mod støv og smuds Blanke flader skal behandles med et egnet korrosionsbeskyttelsesmiddel Hvis multiturn-aktuatorer skal opbevares i længere tid (mere end 6 måneder), skal følgende punkter ubetinget overholdes: Før opbevaring: Beskyt blanke flader, særligt dele omkring udgangsaksel og monteringsflade, med et langtidsvirkende korrosionsbeskyttelsesmiddel Kontrollér for rustdannelse i intervaller på ca 6 måneder Hvis der konstateres begyndende rustdannelse, skal der påføres korrosionsbeskyttelse på ny Når multiturn-aktuatoren er monteret, skal den straks sluttes til strøm, så varmesystemet forhindrer, at der dannes kondensvand 53 Emballage Vore produkter beskyttes med henblik på transport med specielle emballager fra fabrikken Emballagen består af miljøvenlige, let adskillelige materialer og kan genbruges Vores emballagematerialer er træ, pap, papir og PE-folie Vi anbefaler, at emballagen sendes til den lokale genbrugsstation 10

11 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Montering på ventil/gear Kontrollér multiturn-aktuatoren for skader, inden den monteres Beskadigede dele skal udskiftes med originale reservedele Eventuelle lakskader efter montering på ventil/gear skal udbedres Multiturn-aktuatoren leveres fra fabrikken i stilling LUK (vejkontakt LUK er aktiveret) Kontrollér, om tilslutningsflangen passer til ventilen/gearet Udfør centreringen af flangen som løbepasning! Tilslutningsformerne B1, B2, B3 og B4 (billede 4) leveres med hul og not (i reglen iht ISO 5210) Bill 4 Tilslutningsform B1/B2 stikbøsning Tilslutningsform B3/B4 hul med not Ved tilslutningsform A (billede 5) skal bøsningens indvendige gevind passe med ventilspindlens gevind Såfremt gevindbøsningen ikke udtrykkeligt er bestilt med gevind, leveres den uboret eller forboret Færdigbearbejdning af gevindbøsningen, se næste side Kontrollér, om hul og not stemmer overens med ventilens/gearets indgangsaksel Rens tilslutningsflangens kontaktflader på aktuator og ventil/gear grundigt for fedt Smør ventilens/gearets indgangsaksel med en smule fedt Sæt multiturn-aktuatoren på ventilen/gearet og fastgør den Krydsspænd skruerne (mindste kvalitet 88, se tabel 1) jævnt Tabel 1: Tilspændingsmoment for skruer og bolte Styrkeklasse 88 T A (Nm) M 8 25 M10 50 M12 87 M M

12 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Færdigbearbejdning af gevindbøsningen (tilslutningsform A): Bill /8002 Tilslutningsform A gevindbøsning 802 Det er ikke nødvendigt at tage udgangsflangen af multiturn-aktuatoren Skru centrerringen (802, billede 5) ud af tilslutningsflangen Fjern gevindbøsningen (803) sammen med den aksiale nålekrans (8001) og de aksiale lejeskiver (8002) Fjern den aksiale nålekrans og de aksiale lejeskiver fra gevindbøsningen Udbor og uddrej gevindbøsningen og skær gevindet Sørg for korrekt centrering ved opspændingen! Rens den færdigbearbejdede gevindbøsning Smør den aksiale nålekrans og de aksiale lejeskiver med lithiumsæbe EP-universalfedt og sæt delene på gevindbøsningen Sæt gevindbøsningen med de aksiale lejer tilbage i tilslutningsflangen Sørg for, at fortandingen griber rigtigt ind i hulakslens not Skru centrerringen i, og skru den helt fast til anslaget Pres lithiumsæbe EP-universalfedt på mineraloliebasis ind i smøreniplen ved hjælp af en fedtsprøjte Mængder i henhold til tabellen: Tabel 2: Fedtmængder for tilslutningsform A Udgang A 072 A 102 A 142 A 162 A 252 A 302 A 352 A 402 A 482 Mængde1) 1,5 g 2 g 3 g 5 g 10 g 14 g 20 g 25 g 30 g 1) Til fedt med en densitet på = 0,9 kg/dm³ Beskyttelsesrør til stigende ventilspindel Tætn gevindet med hamp, teflonbånd eller gevindtætningsmiddel Skru beskyttelsesrøret (1) ind i gevindet (billede 6), og spænd det fast Skub tætningsringen (2) helt ned mod husets kontaktflader Kontrollér, om rørkappen (3) forefindes og er uden skader Bill 6: Beskyttelsesrør til stigende ventilspindel

13 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Det lokale kontrolsteds monteringspositioner Det lokale kontrolsteds monteringsposition afhænger af bestillingen Hvis det efter monteringen på ventilen eller gearet skulle vise sig, at det lokale kontrolsted er uhensigtsmæssigt placeret, kan dets position også ændres efterfølgende Der findes fire mulige monteringspositioner: Bill 7: Monteringsposition A Bill 8: Monteringsposition B Aktuator Aktuator Bill 9: Monteringsposition C Bill 10: Monteringsposition D Aktuator Aktuator Ændring af monteringsposition Afbryd spændingsforsyningen til aktuatoren inden åbning Drej det lokale kontrolsted maks 180! Sørg for, at der ikke er nogen ledninger, der vrides eller kommer i klemme Løsn 4 skruer, og fjern det lokale kontrolsted Løsn 3 skruer på printkortet for det lokale kontrolsted, drej printkortet i den nye position, og skru det fast Rengør tætningsflader på dæksel og hus Kontrollér, om O-ringen er i orden Sæt dækslet på kontaktrummet, og krydsspænd skruerne 13

14 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 8 Eltilslutning Arbejder på elektriske anlæg og driftsmidler må kun udføres af uddannede elektrikere eller instrueret personale, der arbejder under opsyn af elektrikere, og under forudsætning af, at de elektrotekniske forskrifter overholdes Strømskema Ved udleveringen ligger strømskemaet sammen med driftsvejledningen i en vandtæt lomme, der er fastgjort på aktuatorens håndhjul Hvis strømskemaet ikke mere er til disposition, kan det bestilles ved at angive kommissionsnummeret (se typeskilt), eller downloades direkte fra internettet (wwwaumacom) Ekstern sikring Til kortslutningsbeskyttelse og til frikobling af aktuatoren kræves sikringer og lastadskillere på opstillingsstedet Strømværdierne til dimensioneringen fremgår af motorens strømforbrug plus styringens strømforbrug Motorens strømforbrug: Se typeskiltet på motoren (mærkestrøm) Styringens strømforbrug afhængigt af netspændingen: 100 til 120 V AC = maks 650 ma 208 til 240 V AC = maks 325 ma 380 til 500 V AC = maks 190 ma Den maks tilladte sikring ved styringer med en dimensioneringseffekt på 1,5 kw er 16 A (gl/gg) og ved styringer med en dimensioneringseffekt på 7,5 kw er den 32 A (gl/gg) EMC-korrekt ledningsføring Signal- og busledninger er modtagelige over for interferens Motorledninger er interferenskilder Ledninger, der er modtagelige over for interferens eller som er interferenskilder, skal føres med så stor indbyrdes afstand som muligt Signal- og busledningers interferensimmunitet øges, når ledningerne føres tæt på jordpotentialet Undgå så vidt muligt lange ledninger eller sørg for, at de føres i områder med lav interferens Undgå lange parallelle strækninger med ledninger, der er modtagelige over for interferens og ledninger, der er interferenskilder Til tilslutningen af positionsfjernmeldere (potentiometer, RWG) skal der anvendes skærmede ledninger Varme I aktuatorens styreenhed er der som standard indbygget et varmesystem for at undgå, at der dannes kondensvand i aktuatoren Med mindre andet er bestilt, forsynes dette varmesystem internt Evt ekstern forsyning (option) skal konstant være slået til Nogle aktuatorer er forsynet med ekstra motorvarme Den forsynes altid eksternt og skal tilsluttes iht strømskemaet 14

15 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Aktuatorstyring på vægholder (tilbehør) Ved udførelse med vægholder er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Bill 11: AUMA MATIC på vægholder Forbindelsesledninger til aktuatoren Udførelser med potentiometer i aktuatoren er ikke egnede I stedet for et potentiometer skal der bruges en RWG i aktuatoren Den tilladte ledningslængde mellem aktuator og AUMA MATIC er maks 100 m Til forbindelsen mellem aktuator og AUMA MATIC på vægholder kan der efter ønske leveres præfabrikerede forbindelsesledninger fra AUMA Hvis der ikke anvendes præfabrikerede ledninger, er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Brug egnede, fleksible og skærmede forbindelsesledninger Tilslut forbindelsesledningen i korrekt faserækkefølge Kontrollér drejeretningen inden tilkobling (se side 25) Eftermontering af aktuatorstyringen på aktuatoren Hvis aktuator og aktuatorstyring har forskellige kommissionsnumre (se typeskilte) skal betegnelserne i tilslutningsdiagram og strømskema (KMS) stemme overens 15

16 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 81 Tilslutning med AUMA-rundstik (S, SH, SE) Bill 12: Model S (standard) Bill 13: Model SH Bill 14: Model SE Inden nettilslutningen Kontrollér, om strømtype, netspænding og frekvens stemmer overens med motorens data (se typeskilt på motoren): VD /45 Art-No: Z ~ 400V 60Hz 009 kw Y 060A strømtype/netspænding/frekvens Åbning af tilslutningsrummet Løsn skruerne (1) og fjern dækslet (billede 15) Løsn skruerne (2), og tag bøsningsdelen ud af dækslet Monter kabelforskruninger, der passer til tilslutningsledningerne (Den kapslingsklasse, der er angivet på typeskiltet, garanteres kun, hvis der anvendes egnede kabelforskruninger) IP67 Therm protected: Th Insulation class: F kapslingsklasse Sæt egnede propper i ledningsindføringer, der ikke anvendes Bill 15: Åbning af tilslutningsrummet Dæksel (1) Kabelforskruning og prop i kapslingsklasse iht typeskilt Bøsningsdel (2) 16

17 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Tilslutning af ledningerne Tilslut ledningerne iht det ordrespecifikke strømskema Ledningernes tilslutningstværsnit: - Effektklemmerne (U1, V1, W1, U2, V2, W2) og beskyttelsesleder (symbol: ) Maks 6 mm² fleksibel, maks 10 mm² massiv - Styrekontakter (1 til 50) = maks 2,5 mm² Ved fleksible ledninger skal der bruges terminalrør iht DIN Alle beskyttelsesledere skal skrues fast med kabelsko (fleksible ledninger), eller øjer (massive ledninger) på beskyttelsesledertilslutningen (symbol: ) (billede 16) Hver gang en beskyttelsesledertilslutning har været løsnet, skal det sikres, at beskyttelseslederen skrues ordentligt på igen Bill 16: Beskyttelsesleder-tilslutning17 Skrue Spændeskive Spændering Beskyttelsesleder med kabelsko/øjer Beskyttelsesleder-tilslutning Bøsningsdel Lukning af tilslutningsrummet Sæt bøsningsdelen i dækslet, og fastgør den med skruer (2) (billede 15) Rengør tætningsfladerne på dæksel og hus Kontrollér, at O-ringen er i orden Smør tætningsfladerne med et tyndt lag syrefrit fedt (feks vaseline) Sæt dækslet på, og krydsspænd skruerne (1) jævnt Spænd kabelforskruningerne med det foreskrevne tilspændingsmoment, så den pågældende kapslingsklasse garanteres Holder, beskyttelsesdæksel (tilbehør) For at beskytte mod miljøpåvirkninger og direkte berøring af kontakterne kan der rekvireres en speciel holder (billede 17) Det åbne tilslutningsrum kan lukkes med et beskyttelsesdæksel (ikke illustreret) Bill 17: Holder (tilbehør)16 Holder 17

18 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning 9 Manuel drift I forbindelse med indstilling og idrifttagning samt ved motor- eller strømsvigt kan aktuatoren betjenes i manuel drift Den manuelle drift kobles til via en indbygget omskiftemekanik Indkobling af manuel drift: Drej omskiftehåndtaget midt i håndhjulet ca 85 Drej samtidig håndhjulet en smule frem og tilbage, indtil den manuelle drift er gået i indgreb (billede 18) Bill 18 Bill 19 Håndkraft er tilstrækkelig til at betjene omskiftehåndtaget Det er ikke nødvendigt med en forlænger Den mekaniske omskiftning kan blive beskadiget, hvis der bruges for meget kraft Slip omskiftehåndtaget (svinger tilbage i udgangsposition ved hjælp af fjederkraft), billede 19 Hjælp evt til med hånden Betjening af omskiftehåndtaget, mens motoren er i gang (billede 20), kan resultere i øget slitage på den mekaniske omskiftning Bill 20 Bill 21 Drej håndhjulet i den ønskede retning (billede 21) Frakobling af manuel drift: Den manuelle drift frakobles automatisk, når der tændes for motoren I motordrift står håndhjulet stille 18

19 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM Det lokale kontrolsted: betjening og visninger Bill 22: Lokalt kontrolsted Knapper Indikatorlamper Vælgerkontakt Vælgerkontakt I 0 I Stilling OFF (0): - Fjernbetjening ikke mulig - Lokal betjening ikke mulig - Aktuatoren kan stadig signalere (Spændingsforsyningen til styringen forbliver intakt) I 0 I Stilling LOCAL (I): Aktuatoren kan betjenes lokalt med knapperne ÅBN - STOP - LUK I 0 I Stilling REMOTE (II): Aktuatoren kan fjernstyres feks via kontrolrummet Test 0 Reset Stilling TEST (III): Kontrol af koldleder-udløserenhed (se side 26) Forefindes kun i kombination med koldleder-motorværn Rød indikatorlampe (fejl) lyser Test 0 Reset Stilling RESET (III): Nulstilling af fejlmelding (rød indikatorlampe) efter aktivering af motorværn (se side 49) Forefindes kun i kombination med koldleder-motorværn 19

20 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Driftsvejledning Knapper Hvis vælgerkontakten står i stilling LOCAL (I), kan aktuatoren betjenes lokalt med knapperne ÅBN - STOP - LUK ÅBN: Aktuator kører i retning ÅBN STOP: Aktuatoren stopper LUK: Aktuator kører i retning LUK Kørselskommandoerne ÅBN LUK kan aktiveres i trinvis drift eller i selvhold I trinvis drift kører aktuatoren, så længe der trykkes på knappen Ved selvhold vil aktuatoren, når der er trykket på knappen, køre helt frem til slutpositionen, såfremt den ikke modtager en anden kommando forinden Vedrørende programmering, se side 33 Indikatorlamper De 3 indikatorlamper melder følgende signaler (standard-signalering) lyser (grøn): Aktuator er i slutposition ÅBN sumalarm (rød) lyser (gul): Aktuator er i slutposition LUK Sumalarm: Sumalarmen (rød indikatorlampe) forekommer, når en af følgende begivenheder indtræffer: Momentfejl, dvs at det indstillede drejemoment (side 24) blev overskredet, inden slutpositionen blev nået Motorværnet (side 49) har udløst, dvs at motoren er blevet overophedet Der er indtruffet et faseudfald (ved trefasede motorer) Test af koldleder-udløserenhed Indikatorlamperne blinker: Hvis aktuatoren er udstyret med et blinklys, kan indikatorlamperne anvendes som funktionsindikator Hvis blinkrelæet er aktiveret (side 33), blinker den tilsvarende indikatorlampe under kørslen 20

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uden styring)

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uden styring) Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uden styring) Driftsvejledning Montering, betjening, idrifttagning Indholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Læs vejledningen

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC ACExC 01.

Multiturn-aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC ACExC 01. Multiturn-aktuatorer SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC ACExC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN111A, Nr. B10DKG Bernard el-aktuator Type SQ6, SQ10, SQ15 Indhold Opstart... Normal lukkeretning... Komplet leverance... 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende (fig. 1).... Indstilling

Læs mere

Integral+ styring Posigam+ / Modugam+ positioner. Instruktion B106 DKC (IN218)

Integral+ styring Posigam+ / Modugam+ positioner. Instruktion B106 DKC (IN218) Integral+ styring Posigam+ / Modugam+ positioner Instruktion B106 DKC (IN218) Tegninger 1 Introduktion 2 Konfigurering Indhold 3 Spændingsforsyning 3.1 Spændingsforsyning til aktuator 3.2 Spændingsforsyning

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhed: elektromekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhed: elektromekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusive Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Styreenhed: elektromekanisk med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN11, nr. B10DKG Bernard elaktuator Type SQ0, SQ5 SQ60, SQ80, SQ10 Indhold Opstart... Normal lukkeretning... Komplet leverance... 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 drejende (fig. 1)....

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN112, nr. B103DKF Bernard el-aktuator Type AS, ASP og BS Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende (fig. 1)... 3

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere