Elliptiske kurver og kryptering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elliptiske kurver og kryptering"

Transkript

1 Elliptiske kurver og kryptering Henrik Lunding Nielsen, august 011 Abstract This study investigates the subject of elliptic curves and how they are used in cryptography. Also an application to perform the Die-Hellman key exchange is included. First, the method called Index Calculus is discussed. Next more general methods to nd discrete logarithms is described in section 3. Section 4 presents an application to establish a common key between two parts, Alice and Bob, and nally a method to create a digital signature using elliptic curves is described, as well as another application of elliptic curves, ECIES. Most methods of cryptography that utilizes elliptic curves rely on the diculty of nding discrete logs. The security of these methods can be compromised by solving these discrete logs. But if the elliptic curves and points on them are cleverly chosen large enough), solving the discrete logs takes an enormous amount of time. In practise, its impossible to solve these discrete logs using any known method to date. 1

2 Indhold 1 Indledning 3 Index Calculus 3.1 Smooth Numbers Algoritme SEDL Kørselstiden for SEDL Andre algoritmer til diskrete logaritmer Baby step, Giant step Pollard's ρ-metode Program: Die-Hellman nøgleudveksling 4.1 Teori Klasser Opsætning Eksempel på anvendelse Kendte problemer Andre anvendelser i kryptering ElGamal Digital signatur ECIES Bibliogra 9

3 1 Indledning Kryptogra er nok den del af algebraen der har fundet størst praktisk andvendelse. Hver gang følsomme data sendes er der oftest en form for kryptering forbundet. Elliptiske kurver har fundet indpas i kryptering og er nu et af de primære værktøjer. Styrken i mange kryptosystemer ligger i sværheden af det diskrete logaritmeproblem. Eg. lad p være et primtal, og a, b være heltal med a 0 b mod p). Antag yderligere at der ndes et k N sådan at a k b mod p) 1) Problemet er så at nde k. Hvis tallene er store kan det ikke klares i noget overskueligt tidsrum med nogen metode vi kender i dag). Metoden kaldet Index Calculus er den bedst kendte til nde diskrete logaritmer over F p. Men denne metode virker ikke over elliptiske kurver. Index Calculus I dette afsnit beskrives den bedst kendte metode til at nde diskrete logaritmer i F p ). Den kræver at elementerne kan primfaktoriseres. Vi skal benytte os af Smooth Numbers, og der præsenteres den hurtige algoritme til af nde disse diskrete logaritmer. π bliver brugt som funktionen, der giver antallet af primtal op til et givent tal, f.eks. π11) = 5. Derudover benyttes og)-, Og)- og Θg)-notation hvor g er positiv for store x): f = Θg) c, d R + : cgx) fx) dgx) for store x f = Og) c R + : fx) cgx) for store x f = og) fx) gx) 0.1 Smooth Numbers for x Denition.1. Antag m N og y R +. Hvis alle primtal, der går op i m højst er y, så siges m at være y-smooth. Og hvis 0 y x, så deneres Ψy, x) til at være antallet af y-smooth tal mindre end eller lig x: Ψy, x) := {m N m x, m y-smooth} for 0 y x 3

4 Theorem.. Lad y : R + R + være en funktion af x, sådan at: Så gælder for stort x at: y log x og log x for x Ψy, x) x exp 1 + o1)) log x ) log log x Bevis. Vi ser først, at Ψy, x) giver mening fordi y y log x = x for stort x. Vi skriver u := log x = u + δ hvor u er u rundet ned, og 0 δ < 1. Nu deler vi så primtallene og 1), der er højst y, op i to mængder: V = {p primtal p y δ /} {1} ) W = {p primtal y δ / < p y} 3) Bertrands postulat 1 siger, at for ethvert m N gælder at πm) πm/) >. Så har vi: m 6 log m Denér nu mængden: W = {p primtal y δ / < p y} = πy) πy δ /) πy) πy/) > 1 y 6 = 1 y log x 6 log x = 1 y y u u for stort x da ) 4) log x 6 log x S := {w 1 w...w u v w 1, w,..., w u W indbyrdes forskellige, v V } ) W Det ses at S indeholder V elementer, der alle er y-smooth da alle u primfaktorerne w 1,..., w u, v højst er y). Desuden er tallene heri højst x: w 1 w...w u v max{w W }) u max{v V } u yδ y yu = y log x = x 1 Se Victor Shoup: A Computational Introduction...), Theorem 5.8 4

5 Her blev brugt at alle w W højst er y, og at alle v V højst er yδ ; se ) og 3)). Så alle s S er i mængden {m N m x, m y-smooth}. Men så må Ψy, x) S. Ψy, x) S = W u ) V = W u W 1 u 1 W W u 1)... V u 1 ) u ) u W W V V for stor x så u 1) u u W W 1 W u 1) Anden sidste ulighed gælder fordi... fordi u u 1 1 W u u for stort x pr. 4))). Da W 1 y log x, 4), og u = kan vi omskrive lidt mere: 6 ) u W Ψy, x) V u ) u y V 1u ) u δ y = V 1 log x Når vi tager logaritmen får vi: ) u δ y logψy, x)) log V ) 1 log x = u δ) log 1 log log x) + log V = u u log 1 u log log x δ + δ log 1 + δ log log x + log V = log x u log log x + log V δ ) + Ou + log log x) 5) Chebyshev's theorem x siger, at πx) = Θ logx)). Det vil sige: ) y V = πy δ δ / /) + 1 = Θ logy δ /) Se Victor Shoup: A Comptational Introduction...), Theorem 5.1 5

6 Så for en konstant C gælder, at når x er stor, så er: ) C y δ = C yδ / logy) C yδ / yδ V logy δ /) yδ C 1 V 1 y ) δ C log log log V δ 0 ) log V δ C log log log ) C = log 1 log log for stort x obs: log er positiv når x er stor nok). Vi har nu at log V δ er en Olog )-funktion. Vi bruger dette sammen med lemma.3 til at konkludere at log V δ )+Ou+log log x) er en ou log log x)-funktion. Vi fortsætter så udregningerne fra 5): logψy, x)) log x u log log x + log V δ ) Men dette betyder netop: + Ou + log log x) = log x u log log x + ou log log x) = log x o1))u log log x Ψy, x) x exp 1 + o1))u log log x) Lemma.3. Hvis en funktion f er en Ou + log log x)- eller en Olog )-funktion, så er f en ou log log x)-funktion. Bevis. Antag først at f er en Ou + log log x)-funktion så fx) cu + log log x) når x er stor). Så får vi at: fx) u log log x cu + log log x) u log log x cu = u log log x c = log log x + c u c log log x u log log x for x

7 Og dermed er fx) = ou log log x) Antag nu at f er en Olog )-funktion. Så udledes på samme måde: fx) c log u log log x u log log x = c log log x ) u u log log x c log log x = u log log x c log u u log log x = c u log u c u log log x 0 for x. Algoritme SEDL Her beskrives en algoritme, kaldet SEDL split exponent discrete logarithm), der kan løse diskrete logaritme på subexponential tid. Input til algoritmen er p og q primtal samt γ og α hvorom følgende gælder: q p 1) og q p 1 =: m q 6) γ Z p genererer undergruppen {γ n 1 n q} =: G af orden q 7) α G 8) Algoritmen returnerer det x som opfylder α = γ x. Algoritmen starter således: 1) Lad y være et heltal mindre end p senere nder vi ud af at vælge y bedre, så algoritmen bliver hurtigere) ) Lad p 1, p,..., p k være primtallene op til y Så nu har vi at p 1 < p <... < p k y p. 3) Sæt endvidere π i = [p i ] p Z p. Så π i er restklassen der indeholder p i. 4) For alle i {1,,..., k + 1} gentag 5)-7): 5) Vælg r i, s i {0,..., q 1} og δ i Z p tilfældigt 6) Beregn δ i = δ i q, mi = repγ r i α s i δ i ) Her er rep) en funktion der giver representanten af klassen, der er positiv, og tættest på 0. f.eks rep[i] p ) = i hvis 0 i < p). Nu giver Lemma.5 at γ r i α s i δ i er tilfældig i Z p; så repræsentationen m i er også tilfældig i {1,,..., p 1}. 7) Forsøg at primfaktorisere m i med p 1,..., p k. Start over fra 5) hvis det mislykkedes med samme i) 7

8 Så nu har vi m i = p e i,1 1 p e i,...p e i,k k for i = 1,,..., k + 1. Dvs: γ r i α s i δ i = [m i ] p = [p e i,1 1 p e i,...p e i,k k ] p = [p 1 ] e i,1 p [p ] e i, p...[p k ] e i,k p = π e i,1 1 π e i,...π e i,k k 9) 8) Lad ν i = e i,1,..., e i,k ) Z k, og ν i = [e i,1 ] q, [e i, ] q,..., [e i,k ] q ) Z k q for i = 1,,..., k + 1 Z k q er et vektorrum. Så ν 1, ν,..., ν k+1 er lineært afhængige. Så der ndes c 1, c,..., c k+1 {0, 1,..., q 1} hvor ikke alle er 0, sådan at: [0] q = [c 1 ] q ν 1 + [c ] q ν [c k+1 ] q ν k+1 10) 9) Benyt udvidet Gauss-elimination på ν 1 T, ν T,..., ν k+1 T ) for først at nde nulrummet for denne matrice, og derefter et ikke-trivielt) sæt c 1, c,..., c k+1 hvor ovenstående er opfyldt. Husk at ovenstående 10) er en vektor med k indgange. Den j'te indgang er: [0] q = [c 1 ] q [e 1,j ] q + [c ] q [e,j ] q [c k+1 ] q [e k+1,j ] q = [c 1 e 1,j + c e,j c k+1 e k+1,j ] q qz c 1 e 1,j + c e,j c k+1 e k+1,j =: e j 11) Og så må c 1 ν 1 + c ν c k+1 ν k+1 = e 1, e,..., e k ) qz k. 10) Denér nu r := k+1 i=1 c ir i, s := k+1 i=1 c is i, δ := k+1 i=1 δc i i. Så får vi ved at benytte 9)): γ r α s δ = γ k+1 i=1 c ir i α k+1 i=1 c is i k+1 i=1 i=1 i=1 k+1 i=1 c k+1 ie i,1 i=1 1 π c ie i, k+1 δ c i i = γ c ir i α c is i δ c i i i=1 k+1 k+1 = γ r i α s i δ i ) c i e = π i,1 1 π e i,...π e ) i,k ci k = π = π e 1 1 π e...π e k k...π k+1 i=1 c ie i,k k Vi skriver nu H := {x q x Z p}. Da e i 'erne var et multiplum af q det har vi fra 11)), må π e i i og dermed π e 1 1 π e...π e k k være et element fra H. Og vi ved q også at δ H da alle δ i = δ i H), og så må γ r α s H. Men vi ved fra lemma.5 at γ r i α s i G og dermed γ r α s G, så der må gælde at γ r α s G H = {1} γ r α s = [1] p lemma.4). 8

9 11) Hvis s 0 mod q) stopper algoritmen fejl!) Sandsynligheden for at algorimen stopper her er 1 hvilket er acceptabelt q da q typisk er meget stor). Dette vil dog ikke blive vist her. Se evt. Victor Shoup's: A Computational Introduction...), Lemma 15.. Så antag nu, at s 0 mod q). Så hvis vi denerer s := s q, så er [s ] q det inverse element af [s] q fordi ss q = s q 1 1 mod q) pr Fermats lille sætning). Sagt på en anden måde, ss = nq + 1 for et naturligt tal n. [1] p = γ r α s [1] p = γ rs α ss = γ rs α q ) n α = γ rs α α = γ rs Hvor α q = [1] p følger af, at α G og ordg) = q Så rs er den diskrete logaritme af α mht. γ 1) Returner rs Lemma.4. Hvis G er givet som i 7), og H = {x q x Z p} for samme primtal p og q, der opfylder 6), så er ordh) = m og G H = {[1] p } hvor m = p 1 q ) Bevis. Z p er cyklisk 3 og har endelig orden p 1. Der gælder Z p = Z q Z m hvor m q pr. 6)). Og der ndes netop én subgruppe, som har p 1 = m som q orden, og denne gruppe er netop {x q x Z p} = H se 4 ). Så ordnen af H er m. Alle elementer g G, h H opfylder ordg) ordg) = q og ordh) ordh) = m, fordi ordnen af et gruppeelement deler ordnen af gruppen, men det vil sige at et element a G H har en orden der deler både q og m. Men så skal vi hvertfald have at orda) gcdq, m) = 1 fordi q er et primtal og q m). Så ordnen af alle elementer i G H er 1, men det er jo kun [1] p der har orden 1. Dvs: G H = {[1] p }. Lemma.5. Lad p og q primtal samt γ og α opfylde 6), 7), 8) og lad u, v {0, 1,..., q 1} og w Z p være tilfældige. Så gælder der at γ u α v G og at γ u α v w q er tilfældig i Z p 3 Se Victor Shoup: A Computational Introduction...), Theorem Se Victor Shoup: A Computational Introduction...), Theorem 6.3ii) 9

10 Bevis. Lemma.4 giver at H har orden m := p 1 q. I første del vises, at w q er tilfældig i H. Lad x være en generator for Z p der ndes en, da Z p er cyklisk). Så er x s = w for et tal s, som vi kan skrive s = nm + l, for heltal n, q der opfylder 0 n < q og 0 l < m. Vi regner på w q og bruger at x np 1) = [1] q fermats lille sætning): w q = x sq = x nm+l)q = x nmq+lq = x np 1) x lq = x q ) l Så w q er altså en af elementerne x q ) 0, x q ) 1,..., x q ) m 1. Alle disse er forskellige, og de er indeholdt i H := {x q x Z p}. Men da ordh) = m, må de præcist udgøre H. w var tilfældig i Z p. Dermed må s være tilfældig i {0, 1,..., p } jeg tillader mig at skrive tilfældig, selvom s afhænger af w. Det der menes er, at man kan skabe et tilfældigt s ved at lade w være tilfældig og derefter nde det tilsvarende s). Men så er l også tilfældig i {0, 1,..., m 1}. Og så må x q ) l = w q være tilfældig i H. Nu kigger vi på γ u α v = γ u γ z = γ u+z for et tal z. Det er nok at vide at u er tilfældig i {0, 1,..., q 1} og at ordg) = q for at indse, at γ u+z = γ u α v er tilfældig i G. Vi får nu vha 5 ) og lemma.4), at afbildningen ρ : G H Z p givet ved ρg, h) = gh er en isomor og dermed injektiv. Så ρ sender over i qm = p 1 forskellige elementer i Z p. Men da der kun er p 1 elementer heri, må ρ være bijektiv. Så hvis man vælger et g G og h H tilfældig vil gh også være tilfældigt i Z p. Men så er ργ u α v, w q ) = γ u α v w q tilfældig i Z p, som skulle vises..3 Kørselstiden for SEDL Hvad er den forventede kørselstid for algoritmen? At teste om et tal m i er y-smooth tager Ok len p) c ) tid der er k primtal), antal y-smooth tal mindre end p for en konstant c, og hvis vi lader σ = = p 1 Ψy,p 1) være sandsynligheden for at et tilfældigt tal mindre end p er y- p 1 smooth, må vi forvente at skulle gentage testen med nye m i 'er σ 1 gange, før vi nder et, som er y-smooth; så vi forventer at det tager O k len p)c) tid at σ nde et m i, der er y-smooth. Da dette gentages for i = 1,,..., k må den endelige forventede kørselstid for første del af algoritmen være O len σ p)c ) k. 5 Se Victor Shoup: A Computational Introduction...), Theorem

11 Næste del af algoritmen er en udvidet) gauss-elimination af matricen: [e 1,1 ] q [e,1 ] q... [e k+1,1 ] q [e 1, ] q [e, ] q... [e k+1, ] q [e 1,k ] q [e,k ] q... [e k+1,k ] q Vi nder derved nulrummet for ovenstående matrice som ikke kun består af 0). Så vi tager et ikke-trivielt c 1, c,..., c q ) fra nulrummet, sådan at c 1 [ ν 1 ] q + c [ ν ] q c k+1 [ ν k+1 ] q = 0. Denne Gauss-elimination tager Ok 3 len p) c ) tid, da vi skal regne på elementer fra Z q. Olen p) c ) er tiden det tager at nde en representant for [ ν i ] q ). Den forventede kørselstid for algoritmen skal være positiv, så vi kan skrive: ) ) k k E[Z] σ + k3 Olen p) c ) = σ + k3 len p) O1) Lad os nu antage at vi i starten valgte y < p således: yp) = exp log p) λ+o1)) for λ ]0, 1[ 1) Vi kan yderligere antage at p er stor, og så følger kørselstiden som funktion af p) af theorem.8. Til dette skal vi bruge lemma.7: Lemma.6. sublemma til.7) Hvis et tal y skrives i n-talssystemet som x 1 x...x k, så gælder at: loglen y) O1) ) = O1) log + o1) Bevis. Hvis y er skrevet i n-talssystemet må der gælde at len y = k = log n y + 1 hvor er en funktionen der runder ned til nærmeste hele tal. Vi kan så omskrive len y: len y = log n y + 1 = log n y log n y log n y ) + 1 = log n y + O1) = log n y) 1 + O1) ) log n y = log n y)1 + o1)) log log n Lad nu f være følgende O1)-funktion: fy) := 1. Så får vi: loglog log n y) = ) log log n = log log log n = fy) log = log) fy) ) log n y = 11

12 ) fy) = ) O1). Dette benytter vi til at regne videre og husker samtidig at x c 1 når x 1 hvis c er en konstant eller en O1)-funktion)): len y = ) O1) 1 + o1)) len y) O1) = ) O1)O1) 1 + o1)) O1) = ) O1) 1 + o1)) log len y) O1)) = log ) O1) 1 + o1)) ) = log ) O1)) + log1 + o1)) = O1) log + o1) Lemma.7. Lad p være et stort primtal loglogp)) 1), og lad y og σ opfylde: y < p 13) = log p) λ+o1) for et λ ]0, 1[ 14) Ψy, p 1) σ = p 1 15) Lad så k = πy) være antallet af primtal op til y. Hvis vi så har en algoritme med forventet kørselstid ) k E[Z] σ + k3 len p) O1) 16) Så gælder der om kørselstiden at: )) log p E[Z] exp 1 + o1)) max log log p +, 3 17) Bevis. Vi benytter 14) samt lemma.6, så: log len p) O1)) log len p) O1)) log p = = O1) log log p + o1) log p) λ+o1) 0 for p O1) log log p + o1) log p) 1 λ o1) 0 for p 1

13 Sammenholdes dette, får vi: log len p) O1)) ) 0 for p min, log p log len p) O1)) = o min, log p )) Dette resultat skal vi bruge senere. 18) Se nu på k = πy) ) ifølge antalgelsen). Chebyshev's theorem giver os at y k = πy) = Θ ; dvs. c, d : c y k d y hvis y er stor nok. ) Se samtidig at for et z konstant er log z y = log z + log = ) ) = )1 + o1)), og derfor får vi: log z+ log log c y ) log k log d y ) )1 + o1)) log k )1 + o1)) log k = )1 + o1)) 19) Her er alle tre o1)-funktioner forskellige). Dette resultat skal også bruges senere. Antagelse 14), giver os at = log p) λ+o1). Dvs: ) y log p = y y λ+o1) 1 λ+o1) ) = for p 1/λ+o1)) log p = log p log p) = log λ+o1) p)1 λ o1) for p Så gælder ifølge Theorem. at: Ψy, p) p exp 1 + o1)) log p ) log log p Pr. antagelse 13) er y < p, og da p er et primtal kan p ikke være y- smooth. Så kan 15) omskrives, ved også at benytte ovenstående udtryk for 13

14 Ψy, p): Ψy, p 1) σ = = p 1 Ψy, p) p 1 Ψy, p) p 1 + o1)) log p log log p ) p exp p = exp 1 + o1)) log p ) log log p 0) Nu regner vi på k og σ k3. Vi starter ud med at bruge 19) og 0), og denerer u = + log p log p log log p, v = 3 og w = + log log p Mest for at gøre senere udregninger overskuelige): k exp log k) = 1) σ σ exp1 + o1)) ) ) exp 1 + o1)) log p log log p = exp 1 + o1)) 1 + o1)) log p ) log log p = exp u + o1) + o1) log p ) log log p expu + o1)w) ) k 3 = exp3 log k) = exp31 + o1)) ) = expv + o1) ) expv + o1)w) 3) Bemærk at ved tredje lighedstegn skiftede en o1)-funktion fortegn. Og ved anden ulighed er der en helt ny o1)-funktion, valgt til at være maximum af de to foregående. Nu kan vi begynde at omskrive den forventede kørselstid, 16): ) ) k k E[Z] σ + k3 len p) O1) max σ, k3 len p) O1) Ved at vælge en større O1)-funktion kan vi fjerne -tallet. Herefter indsættes 14

15 ) og 3): ) k E[Z] max σ, k3 len p) O1) maxexpu + o1)w), expv + o1)w))len p) O1) = expmaxu + o1)w, v + o1)w))len p) O1) expmaxu, v) + o1)w)len p) O1) = exp maxu, v) + o1)w + log [ len p) O1)]) = exp maxu, v) 1 + o1)w + log [ len p) O1)] )) maxu, v) 1 + o1)w + log [ len p) O1)] )) exp maxu, v) u 4) Ved tredje ulighed vælges igen en ny o1)-funktion, som maksimum af de to gamle. Lad os nu vise, at o1)w og loglen p)o1) ) er o1)-funktioner. Den første u u er let - indsæt blot hvad u og w er deneret til: o1)w u = log p + log log p o1) o1) 0 + log p log log p for p Til loglen p)o1) ) som er positiv) skal vi bruge 18) og u's denition): u log )) len p) O1)) o min, log p = u + log p log log p )) o min, log p + log p )) o min, log p ) 0 for p min, log p ved første ulighed bruges antagelsen loglogp)) 1) Dermed er o1)w+loglen p)o1) ) u en o1)-funktion, og 4) kan skrives: E[Z] expmaxu, v)1 + o1))) Indsættes udtrykkene fra u og v's denition får vi 17). Dette slutter beviser for lemma.7. 15

16 Som udtryk for SEDL's kørselstid har vi nu: )) log p E[Z] exp 1 + o1)) max log log p +, 3 5) Vi vil minimere max)-funktionen. Hvis vi lader µ :=, A := log p log log p, S 1 := A + µ og S µ := 3µ, så skal vi bare minimere maxs 1, S ): ds 1 dµ = A A µ + = 0 µ min = d S 1 dµ = A > 0 µ µmin µ 3 min er et minimum min Så S 1 µ min ) = A A A + = 8 A er den mindste værdi S 1 antager. A Og da S µ min ) = 3 = 9 A < S1 µ min ), må maxs 1, S ) også være minimeret ved µ min. Nu kan vi isolere y: = µ min = 1 1 A = log p log log p ) 1 y = exp log p log log p) 1 / 6) men y skulle have formen exp log p) λ+o1)) 1). Dette indser vi at den har ved at vælge et λ og en o1)-funktion f sådan at exp log p) λ+f) = 1 exp log p log log p) /) 1. Start ud med at vælge λ = 1 og f: ) log 1 log log p) 1 / f := log log p f er positiv for store p, og vi må have at f f er en o1)-funktion. Derudover gælder: ) log 1 log log p) 1 / f = log log p log log p) f) = f log log p = log log log log p log log p 0 for p. Dvs ) 1 log log p) 1 / log p) f = 1 log log p) 1 / exp log p) ) ) 1 /+f 1 = exp log p log log p) 1 / 16

17 Så den er god nok! Indsæt y 6) i max-funktionen: ) log p max log log p +, 3 log = max p log log p) 1/ + ) 3 log p log log p) 1 /, log p log log p) 1 / = max ) 3 log p log log p) 1 /, log p log log p) 1 / = log p log log p) 1 / Ved at indsætte dette i 5) får vi: Theorem.8. Den forventede kørselstid for algoritme SEDL opfylder: E[Z] exp ) + o1))log p log log p) 1 / 7) Hvis vi i 1) antog at y havde en anden form, ville vi ikke kunne være sikker på at 5) holder. Vi har kun fundet en øvre grænse for tiden, men det er en øvre grænse der er bedre end den tid nedenstående algoritmer tager. 3 Andre algoritmer til diskrete logaritmer Hvis G er en mere generel gruppe af orden højst N, samt P, Q G hvor P k = Q for et k kan vi ikke bruge ovenstående metode til at nde k. Algoritmerne i dette afsnit er i stand til at nde logaritmer i disse grupper, men de er til gengæld ikke lige så hurtig som Index Calculus. Da det er elliptiske kurver vi ser på hvis komposition skrives '+') skriver vi fremover kp = Q istedet for P k = Q. 3.1 Baby step, Giant step Denne algoritme kan bruges hvis G er cyklisk. For simpelhed skyld antages at P er en generator for G ellers kan vi erstatte G med undergruppen genereret af P Q er netop også i denne undergruppe)) Denne algoritme kræver N tid og N plads. Først skal man nde et N der er større eller lig ordnen af G man kender højst sandsynligt ikke ordenen af G). Når vi regner med elliptiske kurver kan vi bruge Hasse's theorem: Theorem 3.1 Hasse's). Hvis E er en elliptisk kurve over F q, så gælder at ordnen af gruppen EF q ) opfylder: q + 1 ord EF q )) q 17

18 For et bevis, se Lawrence C. Washington: Elliptic Curves, Number Theory and Cryptography, Second edition s Dette giver os at: q + 1 ordef q )) q q + q + 1 ordef q )) q + 1 ordef q )) q q q + 1 ordef q )) Det fremgår heraf at vi kan vælge N større end ordnen af gruppen ved N := q + q + 1. Ydermere gælder der så at: N ordef q )) q + q + 1 q + q for q N ordef q )) q + q + 1 q q for q N Så der må ligeledes gælde at 1 for q, så N ordef ordef q)) q)) N er asymptotisk lig med ordnen af EF q )) Så for eliptiske grupper kan vi let nde et N der er mindst ordnen - endda et N der er asymptotisk lig med ordnen af gruppen. For andre cykliske grupper er det ikke sikkert det er lige så let. Man kan her blive nød at gætte. Hvis gættet er for lavt er der en risiko for at algoritmen ikke returnerer logaritmen, men så kan man blot lave et nyt gæt her er det smartest blot at fordoble ens første gæt). At N er for lav får ikke algoritmen til at returnere en forkert logaritme, men det kan være den slet ikke returnerer noget. Algoritmen kører således: 1. Vælg eller gæt) et N, der er mindst ordnen af gruppen ved eliptiske kurver, som beskrevet ovenfor). Sæt b = N og R = b P ) 3. Beregn, gem og sorter 6 en liste med elementerne {0, P, P,..., b 1)P } Først gemmes det neutrale element 0 P = for elliptiske kurver) i starten af listen, og herefter lægges P til igen og igen baby steps) indtil vi har hele listen - så vi benytter hele tiden det forrigt udregnede element: i 1)P + P = ip. 4. Beregn, gem og sorter en liste med elementerne {Q, Q+R, Q+R, Q+ 3R,..., Q + b 1)R}. Metoden er ligesom før: Start med Q, og læg R til igen og igen giant steps) 6 Ved elliptiske kurver kan man f.eks. sortere via x-koordinaterne 18

19 5. Gennemløb listerne for at lede efter efter to ens. Hvis vi i 5. skridt nder et match, så har vi i og j så ip = Q + jr. Da Q = kp og R = b P ) kan vi omskrive til ip = kp + jb P ) = k jb)p. Dvs vi har k = i + jb hvor 0 i, j < b), som vi returnere i skridt 6. Hvis vi i 5. skridt ikke nder et match er det fordi N ikke er stor nok. Der vil altid være et match hvis N er mindst ordnen af gruppen: Vi kan nemlig skrive Q = kp = k 1 b+k 0 )P for nogle heltal k 0, k 1 der opfylder 0 k 0, k 1 < b det kan vi fordi k {0, 1,..., N 1} vi antage at k er mindre end ordnen af gruppen)). Men det medfører at k 0 P = Q k 1 bp = Q + k 1 R. Og k 0 P og Q + k 1 R ndes netop i første henholdsvis anden liste så der vil altså være et match) 6. Returner i + jb kun hvis der fandtes et match. Ellers skal der laves et nyt gæt og startes forfra - man kan her beholde de to lister og arbejde videre med dem, så man ikke starter forfra igen) I. skridt skal man nde den inverse til P. I EF q ) er dette nemt - elementet skal blot spejles i x-aksen. Ved generelle grupper kan det måske være et problem. Hvis ikke man kan klare dette på Ob) tid ryger idéen med algoritmen i vasken. Men hvis det lykkedes kræver alle skridt i algoritmen højst et antal udregninger der er proportional til b = N. 3. Pollard's ρ-metode Pollards ρ-metode er probabilistisk, hvilket vil sige, at der er meget høj sandsynlighed for at den giver et resultat på den krævede tid O N)). Baby- og giantstep-metoden er derimod deterministisk, så man er garanteret på at få et resultat på O N) tid. Idéen med denne metode er, at 'spring' rundt fra element til element vha en funktion der opfører sig 'tilfældigt'), og hvert nyt element skal kunne udtrykkes som ap + bq for nogle a, b N. Hvis fremover N er ordnen af G, skal der højst N spring til, før vi har en kollision med et tidligere element, som vi kan opdage, hvis vi har gemt alt indtil dette punkt. Vi har så to udtryk for det samme element og: ap + bq = cp + dq. Dvs a + bk)p = c + dk)p a + bk c + dk mod N) hvorefter k ndes mere om det senere). Det lyder som om ovenstående tager både ON) tid og plads, men rent faktisk tage det kun O N) tid og plads probabiblistisk). Derudover kan den krævede plads komme helt ned på O1) ved at benytte en metode udviklet af R. W. Floyd, men lad os nu først beskrive metoden i dybden: 19

20 Vi skal bruge en funktion f, der opfører sig tilfældigt over G - Vi har ikke tid eller plads til på forhånd at lave N terningekast for at nde ud af hvad f skal sende hvert x G over i. Vi gør det næstbedste: denerer f vha en gaelfunktion som f.eks. denne: fx) := x + M 1 hvis x S 1 x + M hvis x S x + M s hvis x S s hvor S 1, S,..., S s er en nogenlunde ligelig) disjunkt opdeling af G, og M i := a i P + b i Q for nogle tilfældigt valgte a i og b i som vi gemmer til senere). Intuitivt kan man se, at jo større s er, jo mere tilfældig vil f se ud over G. Et godt valg af s viser sig at være omkring 0 7 ). Et større s er stort set bare spild af plads da vi jo skal holde a 1, a,..., a s, b 1, b,..., b s gemt under hele algoritmen, samt nemt kunne nde ud af hvilken af S i 'erne et element er i. Man kan også have forgreninger som f.eks. x + x eller andre udtryk, der ser tilfældige ud - Men vi skal efter springet kunne udtrykke fx) som up + vq for nogle u, v N. Det lader sig gøre i den ovenstående denerede f, fordi vi fra starten ved at x = u P + v Q for nogle u, v N; og så er fx) = u P + v Q + M i = u P + v Q + a i P + b i Q = u + a i )P + v + b i )Q for det i hvor x S i. Vi starter et sted, f.eks. ved eller et tilfældigt P 0 G som vi kan udtrykke P 0 = α 0 P + β 0 Q. Og så udfører vi spring med f: P 1 = fp 0 ), P = fp 1 ), P 3 = fp ),... Da der kun er N forskellige elementer i G vil vi på et tidspunkt springe tilbage til et tidligere element, så for nogle i 0, j 0 N vil P i0 = P j0. Det forventes at i 0 < j 0 = O N). Dette er sammenligneligt med fødselsdagsparadoxet: Hvis der er 3 mennesker i et rum, er der over 50% sandsynlighed for at to har fødselsdag samme dag. I vores tilfælde er N meget større end 365, og så forventes det at j 0 faktisk er O N). Fødselsdagsparadoxet eller dens generalisation vil ikke blive beskrevet nærmere her. Men hvis ikke vi vil gemme data om hvert eneste element vi har besøger indtil vi nder et match, skal vi gøre noget andet. Vi benytter fortsat at i 0 < j 0 er de mindste tal hvor P i0 = P j0. Der gælder for alle i i 0 vi skriver 7 Se Lawrence C. Washington: Elliptic curves, Number Theory and Cryptography, second edition, s

21 i = i 0 + l) at: P i0 +l = f f... f)p } {{ } i0 ) = f f... f)p } {{ } j0 ) = P j0 +l l gange l gange P i = P i0 +l = P j0 +l = P i0 +l)+j 0 i 0 ) = P i+j0 i 0 ) for i i 0 P i = P i+nj0 i 0 ) for alle i i 0 og n N hvor sidste udtryk følger af at benytte udtrykket i midten ere gange) Så vi går faktisk i ring herfra. Floyd's metode udnytter dette til at gøre algoritmen mindre pladskrævende: Istedet for at gemme data om alle punkter vi støder på, husker vi bare på to elementer hele tiden: P i og P i og hvordan de kan udtrykkes up + vq), sådan at hvert nyt skridt i algoritmen beregner P i+1 = fp i ) og P i+1) = ffp i )). Når i er større end i 0 og er et multiplum af j 0 i 0 gælder at P i = P i+nj0 i 0 ) = P i og vi har et match! Det første i der opfylder dette er også højst j 0 fordi der ndes et tal mellem i 0 og j 0 som j 0 i 0 går op i). Så algoritmen kræver probabilistisk) O N) tid og kun lidt plads. Istedet for at benytte Floyd's metode kan man vælge kun at gemme u og v for nogle specikke elementer P i = up + vq, som skiller sig ud f.eks. at l går op i u og v for et l N derved behøver man heller ikke gemme de sidste l bits af u og v, da de alligevel er 0)). Ved at gøre dette skal algoritmen højst udføre l ekstra skridt, men tilgengæld reduceret pladskravet med en faktor l. Denne metode gør det også muligt at fordele arbejdet mellem ere processorer vha Pollards λ-metode, som bygger videre på ovenstående ρ-metode. Der er nemlig ikke noget i vejen for at ere processorer kan starte hver deres sted i gruppen, og springe rundt derfra og så sende de specielle elementer til en hovedcomputer, hvis eneste job er at sammenligne alle elementerne den får tilsendt indtil der sker et match - f.eks. mellem P = up + vq tilsendt fra én computer, og P = u P + v Q tilsendt fra en anden computer. Så er up + vq = u P + v Q Når vi nu har u, v, u og v sådan at up +vq = u P +v Q uanset hvilken metode vi brugte) så må u + vk)p = u + v k)p ved at indsætte Q = kp). Dvs, da P er en generator for G af orden N: u + vk u + v k mod N) u u v v)k mod N) 8) Så vi skal nde k så v v)k + Ny = u u for et y N). Dette kan vi gøre med Euklids udvidede algoritme hvis den største fælles divisor mellem 1

22 v v og N er 1. Hvis d := gcdv v, N) er større end 1 må vi istedet nde k der løser u u v v)k mod N ) her gælder der hvertfald at d gcdv v, N ) = 1). Herefter må en af elementerne d k, k,..., dk være det k der opfylder 8). Vi tjekker dem en efter en for at nde ud af hvilken en det er. d er typisk lille, så det tager ikke så lang tid) 4 Program: Die-Hellman nøgleudveksling 4.1 Teori Lad os sige, at vi har to personer, Alice og Bob, som vil nde frem til en hemmelig fælles nøgle, men de har ingen 'hemmelige' kommunikationsveje hvorigennem de kan blive enige om en sådan nøgle, uden at blive overvåget. Die-Hellmans nøgleudveksling med elliptiske kurver løser dette problem på følgende måde: 1. Alice og Bob sender information til hinanden oentligt) indtil de er blevet enige om to ting: En elliptisk kurve E over et legeme F q ), hvor det er svært at løse diskrete logaritmer, samt et punkt P på denne kurve. Alle kan se disse informationer.. Herefter nder de hver især på et hemmeligt tal, f.eks. nder Alice på a, og Bob på b 3. Alice udregner P a = ap og Bob P b = bp 4. Alice sende P a til Bob, og Bob sender P b til Alice 5. Nu kan Alice udregne abp = ap b, ligesom Bob kan det ved abp = bp a Både Alice og Bob kender nu abp, hvor eventuelle lyttere kender P a, P b, P samt E. Men udfra disse data er det svært at regne sig frem til abp. De metoder som vi kender), der kan klare det, benytter sig af at man kan beregne den diskrete logaritme. Index Calculus kan ikke bruges, og de andre metoder beskrevet i sektion 3 tager alt for lang tid hvis Alice og Bob har valgt en ordentlig elliptisk kurve. Derfor har Alice og Bob nu hemmelig viden, abp, som ingen andre kender. Herudfra kan de lave deres nøgle. Det vedlagte program udfører die- Hellman nøgleudveksling. Der benyttes ikke projektive koordinater til at repræsentere punkter, hvorfor hver addition kræver en inversion. Dette er den mere teoretiske og lidt mindre eektive) måde at regne på.

Opgave 1 Regning med rest

Opgave 1 Regning med rest Den digitale signatur - anvendt talteori og kryptologi Opgave 1 Regning med rest Den positive rest, man får, når et helt tal a divideres med et naturligt tal n, betegnes rest(a,n ) Hvis r = rest(a,n) kan

Læs mere

Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2005

Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2005 Lineær algebra modulo n og kryptologi Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 1 Introduktion Kryptologi er en ældgammel disciplin, som går flere tusinde år tilbage i tiden. Idag omfatter disciplinen mange

Læs mere

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet 3. april 2009 1 Kryptering med offentlige nøgler Indtil midt i 1970 erne troede næsten alle, der beskæftigede sig

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, marts 2014, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, marts 2014, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet 24. august 2009 1 Kryptering med offentlige nøgler Indtil midt i 1970 erne troede næsten alle, der beskæftigede

Læs mere

Kryptologi og RSA. Jonas Lindstrøm Jensen (jonas@imf.au.dk)

Kryptologi og RSA. Jonas Lindstrøm Jensen (jonas@imf.au.dk) Kryptologi og RSA Jonas Lindstrøm Jensen (jonas@imf.au.dk) 1 Introduktion Der har formodentlig eksisteret kryptologi lige så længe, som vi har haft et sprog. Ønsket om at kunne sende beskeder, som uvedkommende

Læs mere

KRYPTOLOGI ( Litt. Peter Landrock & Knud Nissen : Kryptologi)

KRYPTOLOGI ( Litt. Peter Landrock & Knud Nissen : Kryptologi) KRYPTOLOGI ( Litt. Peter Landrock & Knud Nissen : Kryptologi) 1. Klassiske krypteringsmetoder 1.1 Terminologi klartekst kryptotekst kryptering dekryptering 1.2 Monoalfabetiske kryptosystemer 1.3 Additive

Læs mere

Matematikken bag kryptering og signering NemID RSA Foredrag i UNF

Matematikken bag kryptering og signering NemID RSA Foredrag i UNF Matematikken bag kryptering og signering NemID RSA Foredrag i UNF Disposition 1 PKI - Public Key Infrastructure Symmetrisk kryptografi Asymmetrisk kryptografi 2 Regning med rester Indbyrdes primiske tal

Læs mere

Eulers sætning Matematikken bag kryptering og signering v.hj.a. RSA Et offentlig nøgle krypteringssytem

Eulers sætning Matematikken bag kryptering og signering v.hj.a. RSA Et offentlig nøgle krypteringssytem Eulers sætning Matematikken bag kryptering og signering v.hj.a. RSA Et offentlig nøgle krypteringssytem Johan P. Hansen 18. april 2013 Indhold 1 Indbyrdes primiske hele tal 1 2 Regning med rester 3 3 Kryptering

Læs mere

Vi indleder med at minde om at ( a) = a gælder i enhver gruppe.

Vi indleder med at minde om at ( a) = a gælder i enhver gruppe. 0.1: Ringe 1. Definition: Ring En algebraisk struktur (R, +,, 0,, 1) kaldes en ring hvis (R, +,, 0) er en kommutativ gruppe og (R,, 1) er en monoide og hvis er såvel venstre som højredistributiv mht +.

Læs mere

6. december. Motivation. Internettet: Login til DIKU (med password) Handel med dankort Fortrolig besked Digital signatur

6. december. Motivation. Internettet: Login til DIKU (med password) Handel med dankort Fortrolig besked Digital signatur 6. december Talteoretiske algoritmer, RSA kryptosystemet, Primtalstest Motivation Definitioner Euclids algoritme Udvidet Euclid RSA kryptosystemet Randominserede algoritmer Rabin-Miller primtalstest Svært

Læs mere

Integer Factorization

Integer Factorization Integer Factorization Per Leslie Jensen DIKU 2/12-2005 kl. 10:15 Overblik 1 Faktorisering for dummies Primtal og aritmetikkens fundamentalsætning Lille øvelse 2 Hvorfor er det interessant? RSA 3 Metoder

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Matematikken bag kryptering og signering RSA

Matematikken bag kryptering og signering RSA Matematikken bag kryptering og signering RSA Oversigt 1 Indbyrdes primiske tal 2 Regning med rester 3 Kryptering og signering ved hjælp af et offentligt nøgle kryptosystem RSA Indbyrdes primiske hele tal

Læs mere

Kvadratiske matricer. enote Kvadratiske matricer

Kvadratiske matricer. enote Kvadratiske matricer enote enote Kvadratiske matricer I denne enote undersøges grundlæggende egenskaber ved mængden af kvadratiske matricer herunder indførelse af en invers matrix for visse kvadratiske matricer. Det forudsættes,

Læs mere

sætning: Hvis a og b er heltal da findes heltal s og t så gcd(a, b) = sa + tb.

sætning: Hvis a og b er heltal da findes heltal s og t så gcd(a, b) = sa + tb. sætning: Hvis a og b er heltal da findes heltal s og t så gcd(a, b) = sa + tb. lemma: Hvis a, b og c er heltal så gcd(a, b) = 1 og a bc da vil a c. lemma: Hvis p er et primtal og p a 1 a 2 a n hvor hvert

Læs mere

Kursusgang 3: Autencificering & asymmetrisk kryptering. Krav til autentificering. Kryptering som værktøj ved autentificering.

Kursusgang 3: Autencificering & asymmetrisk kryptering. Krav til autentificering. Kryptering som værktøj ved autentificering. Krav til autentificering Vi kan acceptere, at modtager (og måske afsender) skal bruge hemmelig nøgle Krav til metode: må ikke kunne brydes på anden måde end ved udtømmende søgning længde af nøgler/hemmeligheder/hashkoder

Læs mere

Kryptologi 101 (og lidt om PGP)

Kryptologi 101 (og lidt om PGP) Kryptologi 101 (og lidt om PGP) @jchillerup #cryptopartycph, 25. januar 2015 1 / 27 Hvad er kryptologi? define: kryptologi En gren af matematikken, der blandt andet handler om at kommunikere sikkert over

Læs mere

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Baggrund.................................. 2 2 Elliptisk kurve 3 2.1 Gruppeoperationen på E.......................... 4 2.1.1 sjove punkter på E........................ 8 2.2

Læs mere

Algebra - Teori og problemløsning

Algebra - Teori og problemløsning Algebra - Teori og problemløsning, januar 05, Kirsten Rosenkilde. Algebra - Teori og problemløsning Kapitel -3 giver en grundlæggende introduktion til at omskrive udtryk, faktorisere og løse ligningssystemer.

Læs mere

Fejlkorrigerende koder, secret sharing (og kryptografi)

Fejlkorrigerende koder, secret sharing (og kryptografi) Fejlkorrigerende koder, secret sharing (og kryptografi) Olav Geil Afdeling for Matematiske Fag Aalborg Universitet Møde for Matematiklærere i Viborg og Ringkøbing amter 7. november, 2006 Oversigt Fejlkorrigerende

Læs mere

Divisorer. Introduktion. Divisorer og delelighed. Divisionsalgoritmen. Definition (Divisor) Lad d og n være hele tal. Hvis der findes et helt tal q så

Divisorer. Introduktion. Divisorer og delelighed. Divisionsalgoritmen. Definition (Divisor) Lad d og n være hele tal. Hvis der findes et helt tal q så Introduktion 1) Hvad er Taleteori? Læren om de hele tal Primtal 2) Formalistisk struktur Definition Lemma Divisorer Definition (Divisor) Lad d og n være hele tal Hvis der findes et helt tal q så d q =

Læs mere

Matematik og IT Anton Vilhelm Wiinstedt Clausen 3.b Studieretningsprojekt Numeriske metoder Frederiksberg Tekniske gymnasium 13/12 2010

Matematik og IT Anton Vilhelm Wiinstedt Clausen 3.b Studieretningsprojekt Numeriske metoder Frederiksberg Tekniske gymnasium 13/12 2010 Indholdsfortegnelse Abstract...2 Indledning...3 Konvergens...3 Konvergenskriterier...3 Konvergensorden...3 Fejlestimater...3 Stopkriterier...4 Taylor's Theorem...4 Numeriske metoder...4 Newtonsmetode...4

Læs mere

Affine - et krypteringssystem

Affine - et krypteringssystem Affine - et krypteringssystem Matematik, når det er bedst Det Affine Krypteringssystem (Affine Cipher) Det Affine Krypteringssystem er en symmetrisk monoalfabetisk substitutionskode, der er baseret på

Læs mere

Af Marc Skov Madsen PhD-studerende Aarhus Universitet email: marc@imf.au.dk

Af Marc Skov Madsen PhD-studerende Aarhus Universitet email: marc@imf.au.dk Af Marc Skov Madsen PhD-studerende Aarhus Universitet email: marc@imf.au.dk 1 Besøgstjenesten Jeg vil gerne bruge lidt spalteplads til at reklamere for besøgstjenesten ved Institut for Matematiske Fag

Læs mere

Videregående Algoritmik. Version med vejledende løsninger indsat!

Videregående Algoritmik. Version med vejledende løsninger indsat! Videregående Algoritmik DIKU, timers skriftlig eksamen, 1. april 009 Nils Andersen og Pawel Winter Alle hjælpemidler må benyttes, dog ikke lommeregner, computer eller mobiltelefon. Opgavesættet består

Læs mere

Talteoriopgaver Træningsophold ved Sorø Akademi 2007

Talteoriopgaver Træningsophold ved Sorø Akademi 2007 Talteoriopgaver Træningsophold ved Sorø Akademi 2007 18. juli 2007 Opgave 1. Vis at når a, b og c er positive heltal, er et sammensat tal. Løsningsforslag: a 4 + b 4 + 4c 4 + 4a 3 b + 4ab 3 + 6a 2 b 2

Læs mere

Elliptisk Kurve Kryptografi. Jonas F. Jensen

Elliptisk Kurve Kryptografi. Jonas F. Jensen Elliptisk Kurve Kryptografi Jonas F. Jensen December 2007 Abstract Today we re using cryptography everytime whenever we re doing transactions online. Some have even adopted cryptography to sign their emails

Læs mere

Analyse 2. Gennemgå bevis for Sætning Supplerende opgave 1. Øvelser. Sætning 1. For alle mængder X gælder #X < #P(X).

Analyse 2. Gennemgå bevis for Sætning Supplerende opgave 1. Øvelser. Sætning 1. For alle mængder X gælder #X < #P(X). Analyse 2 Øvelser Rasmus Sylvester Bryder 3. og 6. september 2013 Gennemgå bevis for Sætning 2.10 Sætning 1. For alle mængder X gælder #X < #P(X). Bevis. Der findes en injektion X P(X), fx givet ved x

Læs mere

De rigtige reelle tal

De rigtige reelle tal De rigtige reelle tal Frank Villa 17. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger enote 11 1 enote 11 Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger I denne note introduceres lineære differentialligninger, som er en speciel (og bekvem) form for differentialligninger.

Læs mere

1 Om funktioner. 1.1 Hvad er en funktion?

1 Om funktioner. 1.1 Hvad er en funktion? 1 Om funktioner 1.1 Hvad er en funktion? Man lærer allerede om funktioner i folkeskolen, hvor funktioner typisk bliver introduceret som maskiner, der tager et tal ind, og spytter et tal ud. Dette er også

Læs mere

Primtalsfaktorisering - nogle nye resultater og anvendelser Regionalmøde Haderslev, 19. november 2003

Primtalsfaktorisering - nogle nye resultater og anvendelser Regionalmøde Haderslev, 19. november 2003 Primtalsfaktorisering - nogle nye resultater og anvendelser Regionalmøde Haderslev, 19. november 2003 http://home.imf.au.dk/matjph/haderslev.pdf Johan P. Hansen, matjph@imf.au.dk Matematisk Institut, Aarhus

Læs mere

Datastrukturer (recap)

Datastrukturer (recap) Dictionaries Datastrukturer (recap) Data: Datastruktur = data + operationer herpå En ID (nøgle) + associeret data. Operationer: Datastrukturens egenskaber udgøres af de tilbudte operationer (API for adgang

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Talteori Anne Ryelund Anders Friis 16. juli 2014 Slide 1/36

t a l e n t c a m p d k Talteori Anne Ryelund Anders Friis 16. juli 2014 Slide 1/36 Slide 1/36 sfaktorisering Indhold 1 2 sfaktorisering 3 4 5 Slide 2/36 sfaktorisering Indhold 1 2 sfaktorisering 3 4 5 Slide 3/36 1) Hvad er Taleteori? sfaktorisering Slide 4/36 sfaktorisering 1) Hvad er

Læs mere

Introduktion til Kryptologi

Introduktion til Kryptologi Introduktion til Kryptologi September 22, 2014 Kryptologi Datasikkerhed Sikker kommunikation over usikre kanaler Kryptografi: Bygge systemer Kryptoanalyse: Bryde systemer Avancerede Protokoller Data er

Læs mere

Noget om en symmetrisk random walks tilbagevenden til udgangspunktet

Noget om en symmetrisk random walks tilbagevenden til udgangspunktet Random Walk-kursus 2014 Jørgen Larsen 14. oktober 2014 Noget om en symmetrisk random walks tilbagevenden til udgangspunktet Dette notat giver et bevis for at en symmetrisk random walk på Z eller Z 2 og

Læs mere

Noter om komplekse tal

Noter om komplekse tal Noter om komplekse tal Preben Alsholm Januar 008 1 Den komplekse eksponentialfunktion Vi erindrer først om den sædvanlige og velkendte reelle eksponentialfunktion. Vi skal undertiden nde det nyttigt, at

Læs mere

DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof

DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof Preben Alsholm Efterår 2010 1 Hovedpunkter fra forårets pensum 11 Taylorpolynomium Taylorpolynomium Det n te Taylorpolynomium for f med udviklingspunkt x 0 : P

Læs mere

Eksempel 9.1. Areal = (a 1 + b 1 )(a 2 + b 2 ) a 1 a 2 b 1 b 2 2a 2 b 1 = a 1 b 2 a 2 b 1 a 1 a 2 = b 1 b 2

Eksempel 9.1. Areal = (a 1 + b 1 )(a 2 + b 2 ) a 1 a 2 b 1 b 2 2a 2 b 1 = a 1 b 2 a 2 b 1 a 1 a 2 = b 1 b 2 Oversigt [LA] 9 Nøgleord og begreber Helt simple determinanter Determinant defineret Effektive regneregler Genkend determinant nul Test determinant nul Produktreglen Inversreglen Test inversregel og produktregel

Læs mere

Analyse 2. Bevis af Fatous lemma (Theorem 9.11) Supplerende opgave 1. Øvelser

Analyse 2. Bevis af Fatous lemma (Theorem 9.11) Supplerende opgave 1. Øvelser Analyse 2 Øvelser Rasmus Sylvester Bryder 24. og 27. september 203 Bevis af Fatous lemma (Theorem 9.) Hvis (u j ) j er en følge af positive, målelige, numeriske funktioner (dvs. med værdier i [, ]) over

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Digital eksamensopgave med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet Forberedelsesmateriale frs-matn/a-270420 Onsdag den 27. april 20 Forberedelsesmateriale til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes

Læs mere

Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec.

Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec. Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec. 1 Komplekse vektorrum I defininitionen af vektorrum i Afsnit 4.1 i Niels Vigand Pedersen Lineær Algebra

Læs mere

DM72 Diskret matematik med anvendelser

DM72 Diskret matematik med anvendelser DM72 Diskret matematik med anvendelser En hurtig gennemgang af de vigtigste resultater. (Dvs. ikke alle resultater). Logik Åbne udsagn 2 + 3 = 5 Prædikater og kvantorer P (x) := x er et primtal x N : n

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 6. maj 0. Kursusnavn: Algoritmer og datastrukturer I Kursus nr. 005. Tilladte hjælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. Varighed: timer Vægtning

Læs mere

Hvordan kryptering af chat, mail og i cloud services og social networks virker

Hvordan kryptering af chat, mail og i cloud services og social networks virker Hvordan kryptering af chat, mail og i cloud services og social networks virker Alexandra Instituttet Morten V. Christiansen Kryptering Skjuler data for alle, som ikke kender en bestemt hemmelighed (en

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

RSA-KRYPTERING. Studieretningsprojekt. Blerim Cazimi. Frederiksberg Tekniske Gymnasium. Matematik A. Vejleder: Jonas Kromann Olden

RSA-KRYPTERING. Studieretningsprojekt. Blerim Cazimi. Frederiksberg Tekniske Gymnasium. Matematik A. Vejleder: Jonas Kromann Olden 14. DEC 2014 RSA-KRYPTERING Studieretningsprojekt Blerim Cazimi Frederiksberg Tekniske Gymnasium Matematik A Vejleder: Jonas Kromann Olden Informationsteknologi B Vejleder: Kenneth Hebel Indhold Indledning...

Læs mere

Nummeriske Metoder. 1 Indledning. 2 Davidson metoden. Bo Thomsen, juni 2009

Nummeriske Metoder. 1 Indledning. 2 Davidson metoden. Bo Thomsen, juni 2009 Nummeriske Metoder Bo Thomsen, 20050885 25. juni 2009 1 Indledning I denne opgave søges løsninger på et relativt stort egenværdiproblem. I mit tilfælde er dette fremkommet ved at konstruere hamilton matricen

Læs mere

TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning.

TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning. Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning, marts 2007, Kirsten Rosenkilde 1 TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning. Disse noter forudsætter et grundlæggende kendskab til talteori som man kan

Læs mere

DesignMat. Preben Alsholm. September Egenværdier og Egenvektorer. Preben Alsholm. Egenværdier og Egenvektorer

DesignMat. Preben Alsholm. September Egenværdier og Egenvektorer. Preben Alsholm. Egenværdier og Egenvektorer DesignMat September 2008 fortsat Eksempel : et Eksempel 4 () af I II uden I Lad V være et vektorrum over L (enten R eller C). fortsat Eksempel : et Eksempel 4 () af I II uden I Lad V være et vektorrum

Læs mere

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009 1 Simpel aritmetik på maskinniveau I SCO, appendix A, er det beskrevet, hvordan man adderer ikke-negative heltal

Læs mere

Funktionsterminologi

Funktionsterminologi Funktionsterminologi Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Oversigt [LA] 6, 7, 8

Oversigt [LA] 6, 7, 8 Oversigt [LA] 6, 7, 8 Nøgleord og begreber Lineære ligningssystemer Løsningsmængdens struktur Test løsningsmængde Rækkereduktion Reduceret matrix Test ligningssystem Rækkeoperationsmatricer Rangformlen

Læs mere

Noter om primtal. Erik Olsen

Noter om primtal. Erik Olsen Noter om primtal Erik Olsen 1 Notation og indledende bemærkninger Vi lader betegne de hele tal, og Z = {... 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3...} N = {0, 1, 2, 3...} Z være de positive hele tal. Vi minder her om et

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru.

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru. 1.1 Introduktion: Euklids algoritme er berømt af mange årsager: Det er en af de første effektive algoritmer man kender i matematikhistorien og den er uløseligt forbundet med problemerne omkring de inkommensurable

Læs mere

TALTEORI Ligninger og det der ligner.

TALTEORI Ligninger og det der ligner. Ligninger og det der ligner, december 006, Kirsten Rosenkilde 1 TALTEORI Ligninger og det der ligner. Disse noter forudsætter et grundlæggende kendskab til talteori som man kan få i Marianne Terps og Peter

Læs mere

19 Hashtabeller. Noter. PS1 -- Hashtabeller. Hashing problemet. Hashfunktioner. Kollision. Søgning og indsættelse.

19 Hashtabeller. Noter. PS1 -- Hashtabeller. Hashing problemet. Hashfunktioner. Kollision. Søgning og indsættelse. 19 Hashtabeller. Hashing problemet. Hashfunktioner. Kollision. Søgning og indsættelse. Sammenligning af hashtabeller og søgetræer. 281 Hashing-problemet (1). Vi ønsker at afbilde n objekter på en tabel

Læs mere

Dis1 2008-09 Ugeopgave 1

Dis1 2008-09 Ugeopgave 1 Dis1 2008-09 Ugeopgave 1 Rasmus Sylvester Bryder 20. februar 2009 1 F08 opgave 1 (i) Der skal gøres rede for at [2] er en primisk restklasse i Z/49, og den inverse dertil skal ndes. Altså skal gælde, at

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Ugeseddel 12(10.12 14.12)

Ugeseddel 12(10.12 14.12) Ugeseddel (..) Matematisk Programmering Niels Lauritzen..7 FORELÆSNINGER I ugen. 7. gennemgik vi algoritmer til løsning af heltalsprogrammer ved hjælp af simplex algoritmen. Dette er heltalsprogrammeringsugesedlen

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel:

Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel: Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel: Opbyg løsningen skridt for skridt ved hele tiden af vælge lige

Læs mere

TØ-opgaver til uge 45

TØ-opgaver til uge 45 TØ-opgaver til uge 45 Først laver vi en liste over de ligninger med mere i [IPT], der skal bruges: [1]: Ligning (2.5) på side 4. [2]: Ligning (2.6) på side 5. [3]: Sætning 3.1, ligning (3.3) på side 7.

Læs mere

11. Funktionsundersøgelse

11. Funktionsundersøgelse 11. Funktionsundersøgelse Hayati Balo,AAMS Følgende fremstilling er baseret på 1. Nils Victor-Jensen,Matematik for adgangskursus, B-niveau 2, 2. udg. 11.1 Generelt om funktionsundersøgelse Formålet med

Læs mere

Projekt 3.5 faktorisering af polynomier

Projekt 3.5 faktorisering af polynomier Projekt 3.5 faktorisering af polynomier Hvilke hele tal går op i tallet 60? Det kan vi få svar på ved at skrive 60 som et produkt af sine primtal: 60 3 5 Divisorerne i 60 er lige præcis de tal, der kan

Læs mere

[FUNKTIONER] Hvornår kan vi kalde en sammenhæng en funktion, og hvilke egenskaber har disse i givet fald. Vers. 2.0

[FUNKTIONER] Hvornår kan vi kalde en sammenhæng en funktion, og hvilke egenskaber har disse i givet fald. Vers. 2.0 MaB Sct. Knud Gymnasium, Henrik S. Hansen % [FUNKTIONER] Hvornår kan vi kalde en sammenhæng en funktion, og hvilke egenskaber har disse i givet fald. Vers..0 Indhold Funktioner... Entydighed... Injektiv...

Læs mere

To ligninger i to ubekendte

To ligninger i to ubekendte Oversigt [LA] 6, 7 Nøgleord og begreber Løs ligninger Eliminer ubekendte Rækkereduktion Reduceret matrix Enten-eller princippet Test ligningssystem Rækkeoperationsmatricer Beregn invers matrix Calculus

Læs mere

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen Introduktion til Kryptologi Mikkel Kamstrup Erlandsen Indhold 1 Introduktion 2 1.1 Om Kryptologi.......................... 2 1.2 Grundlæggende koncepter.................... 2 1.3 Bogstaver som tal........................

Læs mere

Polynomium Et polynomium. Nulpolynomiet Nulpolynomiet er funktionen der er konstant nul, dvs. P(x) = 0, og dets grad sættes per definition til.

Polynomium Et polynomium. Nulpolynomiet Nulpolynomiet er funktionen der er konstant nul, dvs. P(x) = 0, og dets grad sættes per definition til. Polynomier Polynomier Polynomium Et polynomium P(x) = a n x n + a n x n +... + a x + a 0 Disse noter giver en introduktion til polynomier, centrale sætninger om polynomiumsdivision, rødder og koefficienter

Læs mere

University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008. Algebra 3

University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008. Algebra 3 University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008 Algebra 3 This exam contains 5 exercises which are to be solved in 3 hours. The exercises are posed in an English and in a Danish

Læs mere

9.1 Egenværdier og egenvektorer

9.1 Egenværdier og egenvektorer SEKTION 9.1 EGENVÆRDIER OG EGENVEKTORER 9.1 Egenværdier og egenvektorer Definition 9.1.1 1. Lad V være et F-vektorrum; og lad T : V V være en lineær transformation. λ F er en egenværdi for T, hvis der

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af 3 sider anmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 29. maj 203. ursusnavn: lgoritmer og datastrukturer ursus nr. 02326. jælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. et er ikke tilladt at medbringe

Læs mere

Et udtryk på formena n kaldes en potens med grundtal a og eksponent n. Vi vil kun betragte potenser hvor grundtallet er positivt, altså a>0.

Et udtryk på formena n kaldes en potens med grundtal a og eksponent n. Vi vil kun betragte potenser hvor grundtallet er positivt, altså a>0. Konkrete funktioner Potenser Som udgangspunkt er brugen af potenser blot en forkortelse for at gange et tal med sig selv et antal gange. Hvis a Rskriver vi a 2 for a a a 3 for a a a a 4 for a a a a (1).

Læs mere

DesignMat Kvadratiske matricer, invers matrix, determinant

DesignMat Kvadratiske matricer, invers matrix, determinant DesignMat Kvadratiske matricer, invers matrix, determinant Preben Alsholm Uge 5 Forår 010 1 Kvadratiske matricer, invers matrix, determinant 1.1 Invers matrix I Invers matrix I Definition. En n n-matrix

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

4.1 Lineære Transformationer

4.1 Lineære Transformationer SEKTION 41 LINEÆRE TRANSFORMATIONER 41 Lineære Transformationer Definition 411 ([L], s 175) Lad V, W være F-vektorrum En lineær transformation L : V W er en afbildning, som respekterer lineær struktur,

Læs mere

1 Sætninger om hovedidealområder (PID) og faktorielle

1 Sætninger om hovedidealområder (PID) og faktorielle 1 Sætninger om hovedidealområder (PID) og faktorielle ringe (UFD) 1. Introducér ideal, hovedideal 2. I kommutativt integritetsområde R introduceres primelement, irreducibelt element, association 3. Begrebet

Læs mere

13.1 Matrixpotenser og den spektrale radius

13.1 Matrixpotenser og den spektrale radius SEKTION 3 MATRIXPOTENSER OG DEN SPEKTRALE RADIUS 3 Matrixpotenser og den spektrale radius Cayley-Hamilton-sætningen kan anvendes til at beregne matrixpotenser: Proposition 3 (Lasalles algoritme) Lad A

Læs mere

TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning.

TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning. Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning, marts 2007, Kirsten Rosenkilde 1 TALTEORI Wilsons sætning og Euler-Fermats sætning. Disse noter forudsætter et grundlæggende kendskab til talteori som man kan

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Kursusgang 3 Matrixalgebra Repetition

Kursusgang 3 Matrixalgebra Repetition Kursusgang 3 Repetition - froberg@math.aau.dk http://people.math.aau.dk/ froberg/oecon3 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 16. september 2008 1/19 Betingelser for nonsingularitet af en Matrix

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80)

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Opgave 1 Vi skal tegne alle de linjestykker, der forbinder vilkårligt valgte punkter blandt de 4 punkter. Gennem forsøg finder

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet ksamen 06, side af sider anmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 6. maj 0. ursusnavn: lgoritmer og datastrukturer ursus nr. 06. Tilladte hjælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. Varighed: timer

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Iteration af et endomorft kryptosystem. Substitutions-permutations-net (SPN) og inversion. Eksklusiv disjunktion og dens egenskaber

Iteration af et endomorft kryptosystem. Substitutions-permutations-net (SPN) og inversion. Eksklusiv disjunktion og dens egenskaber Produktsystemer, substitutions-permutations-net samt lineær og differentiel kryptoanalyse Kryptologi, fredag den 10. februar 2006 Nils Andersen (Stinson 3., afsnit 2.7 3.4 samt side 95) Produkt af kryptosystemer

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

10. Nogle diofantiske ligninger.

10. Nogle diofantiske ligninger. Diofantiske ligninger 10.1 10. Nogle diofantiske ligninger. (10.1). I dette kapitel betragtes nogle diofantiske ligninger, specielt nogle af de ligninger, der kan behandles via kvadratiske talringe. Ligningerne

Læs mere

Opskriv følgende funktioner efter stigende orden med hensyn til O-notationen: 23n log n. 4 n (log n) log n

Opskriv følgende funktioner efter stigende orden med hensyn til O-notationen: 23n log n. 4 n (log n) log n Eksamen. kvarter 00 Algoritmer og Datastrukturer (00-ordning) Side af sider Opgave (%) Ja Nej n er O(n )? n er O(n )? n er O(n + 0 n)? n + n er O(n )? n log n er Ω(n )? Opgave (%) Opskriv følgende funktioner

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Eksempler Determinanten af en kvadratisk matrix. Calculus Uge

Eksempler Determinanten af en kvadratisk matrix. Calculus Uge Oversigt [LA] 8 Her skal du lære om 1. Helt simple determinanter 2. En udvidelse der vil noget 3. Effektive regneregler 4. Genkend determinant nul 5. Produktreglen 6. Inversreglen 7. Potensreglen 8. Entydig

Læs mere