Gode råd om elbesparelser i serverrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om elbesparelser i serverrum"

Transkript

1 Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information

2 Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Poul Tøttrup Center for Informatik Teknologisk Institut Jan Viegand Jan Viegand Analyse & Information Nadeem Niwaz Elsparefonden Juni 2004

3 Gode råd om elbesparelser i serverrum Elforbruget i serverrum udgør en stor del af det samlede elforbrug i kontorbygninger. Der er imidlertid store besparelser at hente ved at sætte fokus på serverrummene ofte kan elforbruget nedbringes med pct. Her følger en række råd om elbesparelser i serverrum. Der gøres meget for at opnå elbesparelser på kontorer og andre arbejdspladser. Fx indkøbes fladskærme og bærbare computere, og der er fokus på belysningen. Men kun få tænker over elforbruget i serverrum. Her fokuseres kun på sikkerhed og oppetid. Men faktisk udgør elforbruget i serverrum en stor del af det samlede elforbrug i kontorbygninger - omkring 200 GWh pr. år, ca. en tredjedel bruges til køling af serverrummene. Der er imidlertid store besparelser at hente, og i en del serverrum kan elforbruget faktisk halveres. Det viser et pilotprojekt gennemført af Elsparefonden (se Der er meget at spare ved at vælge it-udstyr, som har et lavt elforbrug. Desuden kan man reducere behovet for køling, hvis elforbruget og dermed varmebelastningen i serverrummene reduceres, samtidig med at serverrummene placeres og indrettes hensigtsmæssigt, og der anvendes frikøling og gode køleanlæg. Her følger en række gode råd til at opnå elbesparelser i serverrum fordelt på følgende områder: Placering af serverrummet Servere, diske og strømforsyninger Andet elforbrugende udstyr i serverrummet Køling Indkøbspolitik og -råd Placering af serverrummet For at mindske kølebehovet bør et serverrum placeres et sted i bygningen, hvor der ikke er varmetilskud til rummet, men hvor varmetabet fra rummet tværtimod er størst muligt. Derfor skal man være opmærksom på følgende: Serverrum bør ikke have øst-, syd-, eller vestvendte vinduer. Det forhindrer varmetilskud fra solen. Hvis der er vinduer mod øst, syd eller vest, skal der derfor anvendes kraftig solafskærmning Serverrum bør ikke støde op til rum med høje temperaturer fx varmecentraler Serverrum bør have overflader med et stort varmetab fx en større, uisoleret nordvæg, eller placeres i et kælderrum med uisolerede vægge og gulv Serverrum bør ikke indrettes i for små rum, da temperaturen i små rum stiger meget hurtigt, hvis køleanlægget svigter Serverrum bør ikke anvendes til lagerplads/pulterrum 3

4 Servere, diske og strømforsyninger Det er vigtigt at anvende så energieffektivt it-udstyr som muligt. Man kan også slukke udstyr, når det ikke er i brug fx applikationsservere, der ikke benyttes uden for normal arbejdstid, og backupstationer. USP en, der skal sikre forsvarlig nedlukning i tilfælde af strømsvigt, kan have et meget stort strømforbrug. USP ens effektivitet bør være 95 procent ved det aktuelle effektbehov. Strømforsyninger til servere, diske m.m. er ofte ikke særligt effektive. Effektiviteten er ofte 50 procent eller lavere i det normale arbejdsområde. Dvs. at halvdelen af den tilførte effekt går til spilde og desuden skal køles væk, hvilket øger elforbruget til køleanlægget. Det er svært at få oplyst strømforsyningers effektivitet, men ved nyanskaffelser bør man alligevel kræve, at strømforsyningerne har en effektivitet på minimum 80 procent og helst over 90 procent i it-udstyrets normale arbejdsområde. Ved at gennemføre en serverkonsolidering - dvs. at mange virtuelle servere samles på få fysiske servere - kan man reducere antallet af servere og dermed også elforbruget til afvikling af applikationer. Antallet af diske kan ligeledes reduceres ved at samle diskkapaciteten i en såkaldt SAN-løsning (Storage Area Network), hvor serverne deles om den samlede diskkapacitet. Dette vil i de fleste tilfælde medføre en reduktion i elforbruget til servere og diske på mellem 20 og 35 procent. Eksempel på serverkonsolidering Figur a Indholdet fra fire servere samles på en server, og de fire tidligere servere slukkes. 4

5 Eksempel på SAN Figur b Diskkapaciteten samles i et SAN, som serveren har forbindelse til. Andet elforbrugende udstyr i serverrummet Der er mange lette elbesparelser at opnå ved at bruge sin sunde fornuft. Fx kan man: Flytte udstyr, der ikke kræver køling, ud af serverrummet Smide alt unødvendigt udstyr ud af serverrummet, fx telefon- og UPS-anlæg, plottere og printere. På samme måde bør krydsfelter, der ikke nødvendigvis behøver køling, placeres uden for serverrummet Slukke alle eksterne enheder, der ikke er i brug. Fx båndstationer, der kun bruges få timer om natten Slukke alt lys, når ingen er i serverrummet. Anvend A-pærer eller lysstofrør Slukke alle skærme, der ikke benyttes. En skærm med screensaver eller standbyfunktion har et betydeligt effektforbrug Holde døren lukket til serverrummet, hvis temperaturen i serverrummet er lavere end i de omkringliggende rum Køling Formålet med serverrummenes køleanlæg er at holde temperaturen på vitale dele af det installerede udstyr nede: CPU er, harddiske, UPS-batterier m.m., da serverne ellers vil lukke ned og andet udstyr blive beskadiget. Disse vitale dele køles normalt ikke direkte. I stedet producerer køleanlægget en kold luftstrøm, som ledes til installationernes vitale dele via indbyggede ventilatorer i servere, harddiske m.m. For at opnå en energieffektiv køling af serverrum er det imidlertid vigtigt, at den kolde luft fra køleanlægget ledes så direkte som muligt til de kølekrævende komponenter. Desuden bør man undgå, at kold luft fra køleanlægget blandes med den varme luft fra it-udstyret. 5

6 Herudover er det vigtigt at undersøge, om det er muligt at bruge den naturlige kulde udefra til at køle serverne, fx ved hjælp af en ventilator. Hvis et køleanlæg er nødvendigt, bør man vælge et med høj nyttevirkningsgrad. Sørg også for, at ventilator eller køleanlæg kun kører, når der er behov for det - evt. ved hjælp af temperaturstyring. Indretning Serverrum kan indrettes på forskellige måder, som dog ofte ikke er ret gode rent køleteknisk. For at opnå en energieffektiv køling af serverrum er det vigtigt, at kold luft fra køleanlægget ikke blandes med den varme luft fra it-udstyret. I det følgende anvendes udtrykket samlet køleeffektivitet eller bare køleeffektivitet. Hermed menes køleanlæggets egen køleeffektivitet minus det tab, som opstår ved transport af den kolde luft frem til it-udstyret. Det svarer til den samlede varmemængde afgivet fra it-udstyret (samlet elforbrug) divideret med elforbruget til køleanlægget. I det følgende vises nogle eksempler på gode indretninger af serverrum. Serverrum med køling op gennem gulvet (edb-gulv) Anvendes typiske i større serverrum. Denne type serverrum har potentielt den bedste luftstrømning, idet man kan opnå mindst mulig blanding af kold og varm luft, hvis serverrummet indrettes som i figur 1, hvor den kolde luft blæses op i en mellemgang mellem rack med perforerede låger. ( er skabe, hvor it-udstyret skrues fast i siderne.) Endnu bedre køleeffektivitet kan opnås, hvis mellemgangen med den kolde luft afskærmes fra resten af rummet. Figur 1 Serverrum med køling op gennem gulvet. Luften sendes rundt mellem servere i rack med perforerede låger. Det er nødvendigt at sikre, at den kolde luft ikke strømmer uhindret gennem rackene fx hvis disse ikke er fyldt helt op. Hvis der er huller, skal der indsættes blindplader i rackene, så den kolde luft ikke går til spilde, men kun strømmer igennem it-udstyret og dermed anvendes til køling. Ved denne type indretning er det muligt at køre med en høj koldlufttemperatur til it-udstyret i princippet op til 30 C (men reelt skal den holdes lidt lavere, C, for ikke at køre systemerne lige til grænsen), hvilket øger den samlede effektivitet af kølingen. 6

7 Hvis der sker en blanding af kold og varm luft, eller hvis luften ikke tilføres al it-udstyret lige godt, er det nødvendigt at sænke koldlufttemperaturen fra køleanlægget. For hver grad, det er nødvendigt at sænke koldlufttemperaturen, stiger elforbruget til køling med 1-3 procent. I serverrum med koldlufttilførsel op gennem bunden af rackene er koldlufttemperaturen ofte C. Dvs. at elforbruget her er mellem 10 og 50 procent for højt. Frikøling Et endnu lavere elforbrug til køling kan opnås, hvis der anvendes frikøling enten direkte med brug af luft udefra - udeluft - eller via en væskekreds. Herved kan elforbruget til køling typisk halveres. Figur 2 og 3 viser eksempler på frikøling. Frikøling med udeluft Temperaturen på udeluften i Danmark er størstedelen af året under den ønskede lufttemperatur til it-udstyret i serverrum dvs. under 20 C. Der kan derfor spares køling ved at frikøle med udeluft dvs. blæse kold udeluft gennem serverrummet. Figur 2 viser et eksempel på dette. Kølingen kan også foregå op gennem gulvet og op foran rackene som i figur 1. Men et evt. køleanlæg skal alligevel dimensioneres til at kunne klare hele kølebehovet, da udelufttemperaturen om sommeren kan komme over 25 C, hvilket er for høj en temperatur til at man kan frikøle. Det er vigtigt at huske, at frikøling erstatter aktiv køling i de perioder, hvor køleanlægget er mest effektivt altså når det det er koldt udenfor. Det er dog vigtigt at bemærke, at elforbruget til køling reduceres mindre end reduktionen i køleanlæggets driftstid ellers lægger op til. Ved frikøling med udeluft skal man sikre, at luften filtreres før serverrummet, samt at der installeres brandspjæld i tilgang og afkast fra serverrummet for at øge brandbeskyttelsen, det gøres ved fx at anvende inergenanlæg (som blæser N 2 ; Ar og CO 2 ind for at kvæle ilden). Udeluft Figur 2 Eksempel på frikøling med udeluft. Der skal anvendes så små ventilatorer som muligt til indblæsning/afkast af luften for at reducere energiforbruget. Den varme luft, der suges ud, har en temperatur på C, og den kan derfor med fordel ledes til bygningens varmegenvindingsenhed og bruges til at forvarme den friske luft til bygningens andre lokaler. Derved spares yderligere energi. 7

8 Frikøling med en væskekreds Frikøling med en væskekreds kan etableres som vist i figur 3. Her er kondensatoren placeret sammen med fordamper og kompressor. Kompressoren køles af en væskekreds med en varmeveksler placeret udenfor. Der er desuden en ekstra varmeveksler placeret sammen med fordamperen denne er også koblet til væskekredsen. Anlægget kan køre som et traditionelt køleanlæg situation A i figur 3, men kan også ved lave udelufttemperaturer køre med ren frikøling situation C. Kombineret køling med både frikøling og kompressorkøling er også mulig situation B. Eksempler på dårlig indretning af serverrum I det følgende gives nogle eksempler på indretninger af serverrum, der typisk fører til et for højt elforbrug til køling. Aircondition Mindre serverrum køles ofte med små splitkøleanlæg. Køleteknisk fungerer køleanlægget som et airconditionanlæg, hvor der forsøges at holde en ensartet temperatur i rummet. Kølemæssigt er denne indretning dårlig, idet varm og kold luft blandes i rummet. Desuden er det svært at opnå en ensartet temperatur for det forskellige it-udstyr. Derfor er det nødvendigt at sætte køleanlægget til en lav lufttemperatur, hvilket fører til et øget elforbrug. Figur 3 Eksempel på frikøling ved hjælp af en væskekreds. Kommercielt anlæg forhandlet af firmaet UniCool. Serverne er enten placeret på reoler som vist i figur 4A eller i racks som vist i figur 4B. Reol It-udstyr A B Figur 4 Serverrum med køling i stil med aircondition og servere på reoler eller i rack. 8

9 Køling op gennem gulvet I figur 5 køles it-udstyret principielt som i figur 1, men i dette tilfælde blæses varm luft fra den ene række af racks over i den næste række af racks, hvor indsugningen til it-udstyret sker. Der sker derfor en kraftig blanding af kold og varm luft, og det er derfor nødvendigt at sænke koldlufttemperaturen fra køleanlægget væsentligt, hvorved elforbruget stiger. En anden ofte set mulighed er at blæse luft op gennem rackene som vist i figur 6. Denne køleteknik er ofte meget ineffektiv, fordi de øverste servere bliver kølet væsentligt mindre end de nederste servere. Ofte er USP en placeret nederst, da den er tungest. I figur 6A undslipper en stor del af køleluften således, før den når de øverste servere. I figur 6B bliver køleluften opvarmet af de nederste servere, før den når de øverste. Desuden ses det ofte i forbindelse med løsning 6B, at serverne er placeret for tæt på frontlågen, så den kolde luft kun vanskeligt kan nå indsugningen til serverne højere oppe i racket. Det er derfor også her nødvendigt med en meget lav temperatur på den kolde luft fra køleanlægget og dermed et højt elforbrug. Figur 5 Serverrum med køling op gennem gulvet foran servere i rack med perforerede låger. Figur 6 A B Serverrum med køling op gennem gulvet og op gennem rackene. I figur 6A har rackene perforerede låger, mens figur 6B har tætte låger. 9

10 Mekanisk køling Køling udgør omkring 30 procent af det samlede energiforbrug i serverrum, og det er derfor meget vigtigt at vælge det rigtige anlæg og installere det korrekt. Service og vedligehold spiller naturligvis også en rolle, og køleanlægget skal iflg. gældende lovgivning serviceres mindst én gang årligt (jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 932 af 17. november 2003). Denne lovgivning er relateret til personsikkerhed. Når der vælges nyt køleanlæg, bør der fokuseres på følgende: Mulighederne for frikøling bør altid undersøges Sørg for at have bedst mulig COP (energieffektivitet) ved standardbetingelserne, som er 27 C inde og 35 C ude. COP skal være tre eller derover for fabriksfremstillede enheder For pladsbyggede anlæg bør man sikre, at anlæggets samlede effektivitet ikke er dårligere end effektiviteten for et tilsvarende, fabriksfremstillet anlæg get bør kunne reguleres trinløst (alternativt i mange trin) gets kondensator (udedel) skal placeres udenfor helst et sted med ringe solindfald, hvor der er god luftudskiftning get skal indreguleres korrekt og efterses årligt Eksempler på besparelser ved eksisterende køleanlæg I det følgende gennemgås, hvad man kan gøre for at opnå besparelser på eksisterende køleanlæg, og hvilken gevinst man kan opnå. Generelt er det svært at foretage de store ændringer på eksisterende kølesystemer, med mindre man er indstillet på at investere større beløb i ombygning, udskiftning af flader eller hele køleanlæg. Derfor er det en god idé, at man i første omgang prøver et par forskellige tiltag, inden man beslutter at foretage de helt store systemændringer. Fx kan man: Hæve serverrummets temperatur der kan spares 1-3 procent på energiforbruget for hver grad, rummets temperatur hæves (maks. temperaturen afgøres af it-hardwaren i rummet) Reducere den samlede varmebelastning i serverrummet som beskrevet under Servere, diske og strømforsyninger, fordi man, hver gang man sparer en 1 kwh til it-udstyr, sparer 0,5 kwh til køling Etablere frikøling baseret på udeluft her er der typisk rigtigt meget at hente, i mange tilfælde årlige besparelser på mere end 50 procent Flytte eventuelle splitkøleanlægs udedele til en gunstig placering altså til en placering udendørs, i skygge og med mulighed for stor luftcirkulation omkring enheden Sikre mod kortslutning af luftstrøm i mange tilfælde vil returluften til køleanlægget blive blandet med den afkølede luft fra anlægget. Dette er meget uhensigtsmæssigt og kan normalt nemt undgås ved fx at sikre, at ledeskovle på splitkøleanlæg er indstillet korrekt Sikre, at der ikke køles mere end nødvendigt det er ofte tilfældet og koster en masse energi Sikre frie luftveje for anlægget altså sikre, at den kølede luft kan ledes direkte til serverne Køling bør være en aktivitet, som har høj prioritet, i stedet for som tilfældet ofte er nu, hvor køling i mange tilfælde er en sekundær størrelse, der bare skal være der. 10

11 Indkøbspolitik og -råd Driftssikkerheden i serverrum er langt det vigtigste, da nedetid er et stort problem for de fleste organisationer. Men det er muligt at spare el, uden at det går ud over driftssikkerheden. Vær bevidst om, at elforbruget udgør en væsentlig del af omkostningerne ved at drive et serverrum. Serverrummene i Elsparefondens undersøgelse bruger i gennemsnit 200 kwh pr. år pr. bruger, hvilket svarer til over 300 kr. pr. person ansat i virksomheden. Forbruget varierer dog fra ca. 50 til 400 kwh. En enkelt server kan let bruge for kr. el om året, og dertil kommer elforbruget til køling af serveren. Tænk derfor elforbruget med i indkøbspolitikken for it-udstyr og køleanlæg. Det kan gøres ved at spørge til udstyrets elforbrug ved køb af nyt, ved at tage elomkostningerne med i en samlet vurdering af driftsomkostningerne og ved at stille krav til leverandørerne. Det er desuden et godt udgangspunkt at kende elforbruget for sit serverrum. Hvis der ikke allerede er elmålere for serverrummet, er det en god idé at sætte målere op. Beregn totale omkostninger Når der indhentes tilbud på it-udstyr og køleanlæg, så få i hvert fald ét tilbud på udstyr, som er energieffektivt. Når økonomien sammenlignes, så kig ikke kun på investeringen, men beregn også TCO (Total Cost of Ownership), hvori elomkostningerne gennem hele udstyrets levetid indgår. Meget af it-udstyret er konstant tændt, og de årlige elomkostninger kan let beregnes ved at gange eleffekten i tændt tilstand (i kilowatt) med årets timer (8.760) og med elprisen. Leverandøren bør kunne oplyse eleffekten i tændt tilstand. For køleanlæg bør kølefirmaet eller leverandøren kunne oplyse det omtrentlige årlige elforbrug, og ud fra det kan de årlig elomkostninger beregnes. Levetiden for it-udstyret er typisk tre til seks år, afhængigt af udstyrets type og organisationens udskiftningspolitik. Levetiden for køleanlæg er typisk 15 år. It-udstyr Ved indkøb af it-udstyr bør man som nævnt spørge til udstyrets elforbrug. Ved indkøb af UPS bør man spørge til effektivitet. Derudover bør man undersøge, om der er dvalefunktioner eller automatisk slukning indbygget i udstyret, så elforbruget automatisk reduceres, hvis det ikke bruges i et stykke tid. Ved nyindretning eller større ændringer af serverrummet bør man overveje at indføre de tidligere nævnte muligheder for serverkonsolidering, hvor mange virtuelle servere samles på få fysiske servere, kombineret med brug af SAN (Storage Area Network) som harddiskkapacitet. Da der findes mange gode og energieffektive køleanlæg, er det et område, hvor det er nemt at vælge køleanlæg med lavere samlede omkostninger. get bruges typisk i flere år end it-udstyret, og det er derfor vigtigt at vælge et effektivt anlæg. Som tidligere beskrevet bør muligheden for frikøling undersøges, da frikøling oftest kan reducere elforbruget med 50 procent. Man bør spørge til køleanlæggets COP (energieffektivitet) og det omtrentlige årlige elforbrug, således at man kan vælge anlæg med høj COP og et lavt årligt elforbrug. 11

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Rambøll Informatik 1

Rambøll Informatik 1 Rambøll Informatik 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra Rambøll: Søren Østergaard Jensen Ole Ørskov Nielsen Et af Rambøll Informatiks kunde-serverrum blev besigtiget. Én klient ejer

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Forprojekt Teknologisk Institut Køling i serverrum Forprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Claus Schøn Poulsen Lars Rasmussen Center for Køle- og Varmepumpeteknik

Læs mere

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen RISØ 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra RISØ: Søren Østergaard Jensen IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen Grundarealet af serverrummet er ca. 153 m 2, mens volumenet

Læs mere

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen Kolding Kommune 1 Indledende besøg Besøg d. 6/3-03 af: Repræsentanter for Kolding Kommune: Søren Østergaard Jensen og Nadeem Niwaz Energiansvarlig Torben Chr. Andersen og it-chef Poul Ib Pedersen Kolding

Læs mere

Statens og Kommunernes Indkøbsservice - SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice - SKI Statens og Kommunernes Indkøbsservice - SKI 1 Indledende besøg Besøg d. 16/6-03 af: Repræsentant fra SKI: Søren Østergaard Jensen Anders Faksedahl Statens og Kommunernes Indkøbsservices serverrum er beliggende

Læs mere

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsen Indledende besøg Besøg d. 21/3-03 af: Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsens

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Energieffektive serverrum Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Serverrum Sikker drift og god økonomi Elforbrug i serverrum Måling af elforbrug i serverrummet Nøgletal

Læs mere

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING Korrekt indretning og køling af serverrum Reducer energiomkostningerne Forøg effektiviteten Få sikrere drift Lad os rådgive om korrekt køling og indretning af serverrum

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Intelligent energiforbrug

Intelligent energiforbrug DI Sådan > SÅDAN Intelligent energiforbrug En vejledning fra DI ITEK > SÅDAN DI 1787 København V Tlf. 3377 3347 itek@di.dk itek.di.dk Udgivet af DI Redaktion: Carl Thørner Tryk: Kailow Graphic Forsidefoto:

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

vinduer 21,8 o C (ca. 1.2 m højde) rack UPS Plan over serverrummet hos Rigsrevisionen. De røde tal er temperaturer målt ved besøget.

vinduer 21,8 o C (ca. 1.2 m højde) rack UPS Plan over serverrummet hos Rigsrevisionen. De røde tal er temperaturer målt ved besøget. Rigsrevisionen 1 Indledende besøg Besøg d. 19/6-03 af: Repræsentant fra Rigsrevisionen: Søren Østergaard Jensen Bo Brabrand og Ulf Aunsøe Rigsrevisionens serverrum er beliggende på 3 sal. Serverrummet

Læs mere

Energiresultat Transportministeriets Departement

Energiresultat Transportministeriets Departement Energiresultat Transportministeriets Departement Resultat af energiforbedringer foretaget i Transportministeriets Departement i perioden 2008 og 2009 Beregninger udført af Lene Kuszon, Dansk Standard maj

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m Bergsøe 4 1 Indledende besøg Besøg d. 19/6-03 af: Repræsentant fra Bergsøe 4: Søren Østergaard Jensen Søren Lyster Bergsøe 4 s serverrum er beliggende i kælderen. Serverrummet har ingen ydervægge. Rummet

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen AB Jensen Maskinfabrik A/S 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Titel Beskrivelse dato. måned år

Titel Beskrivelse dato. måned år Titel Beskrivelse dato. måned år Hvad er maskiner og processer Trykluftsanlæg Køleanlæg Vakuum Produktionsmaskiner Transportbånd, siloer og materialehåndtering Vakuum Trykluft - anvendelser Det mest in-effektive

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Notat. Sag Slots og Ejendomsstyrelsen Projektnr.. 102347. Projekt ENERGISCREENING hos Kirkeministeriet Dato 2010-04-28

Notat. Sag Slots og Ejendomsstyrelsen Projektnr.. 102347. Projekt ENERGISCREENING hos Kirkeministeriet Dato 2010-04-28 Notat Sag Slots og Ejendomsstyrelsen Projektnr.. 102347 Projekt ENERGISCREENING hos Kirkeministeriet Dato 2010-04-28 Emne Serverrum og køl Initialer PVHA/pvha Fordeling: bsp@ses.dk prni@km.dk tli@km.dk

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Syddansk erhvervsskole

Syddansk erhvervsskole Syddansk erhvervsskole Allan Tingkær Bygningsreglement 2010 Særlige krav til klimaskærm: Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 opvarmet areal ved trykprøvning med

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Pia Rasmussen Køle- og Varmepumpeteknik 3.marts 2011 copyright Danish Technological Institute Indhold Be10 beregningsmetoder Generelt Køleanlæg

Læs mere

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Belysning indhold Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Formål l med belysning Dagslys er den bedste form for belysning

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Grundejerforeningen JUELSMINDE

Grundejerforeningen JUELSMINDE Indholdsoversigt Indledning 1. De hurtige løsninger 2. Nogle definitioner 3. Gennemgang af anlæg i parcel 4. Spareløsninger Indledning Dette er indledningen til nogle overvejelser, som man kan bruge i

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Få en CUBE lavet med frit farvevalg og efter mål

Få en CUBE lavet med frit farvevalg og efter mål Indret dit serverrum med klimaskærm og opnå store besparelser på energiforbruget. Med en klimaskærm skabes en lukket CUBE, som adskiller kold- og varm luft. Cabinet System er totalleverandører af kundetilpassede

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING Rasmus Bundegaard Eriksen KØLEFORBRUGERNE Små anlæg Komfort Proceskøling Store anlæg POTENTIALE FOR FJERNKØLING 5.000 MW køling Betydeligt potentiale for fjernkøling

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

Termoaktive betonkonstruktioner

Termoaktive betonkonstruktioner 1 6. December 2006 Termoaktive betonkonstruktioner, Projektleder, COWI Energi i bygninger 1 Skærpede energirammekrav i Bygningsreglementet Typiske gamle værdier for brutto energiforbrug: Rumopvarmning

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant for Frederikshavn Kommune: Søren Østergaard Jensen Energiansvarlig Bo Nieburh Frederikshavn Kommunes serverrum er beliggende i

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 3 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Indhold Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma,

Læs mere

5 miljøtiltag. der også kan blive til noget!

5 miljøtiltag. der også kan blive til noget! 5 miljøtiltag der også kan blive til noget! Indhold: Serverrum side 4 Køle- og fryseskabe side 7 Elspareskinner side 9 Ventilation side 11 Stinkskabe side 13 Andre projekter side 15 Perspektivering bagside

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere