Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft."

Transkript

1

2 Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat til praktik på håndboldbanen. Publikationen begynder med at beskrive håndboldbanen, spillerne, dommerne og tidtageren / sekretæren. Herefter fortsættes der med selve håndboldkampen. Sidst er der en række forskellige forhold, som omhandler snyd samt regler for udskiftningsområdet plus nogle få markeringer. Alle ved naturligvis, at det hold, der har scoret flest mål vinder kampen og at der er tale om uafgjort, såfremt begge hold har scoret lige mange mål. Alle ved også, at der skal trækkes lod FØR kampen om retten til at give bolden op eller vælge banehalvdel. Men, hvordan er det nu lige med kampe, der skal afgøres med straffekastrunde? Kan Det grønne Kort bare afleveres til tidtageren eller skal det lægges på bordet foran tidtageren? Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem DHF og DGI - og er godkendt af DHF`s regelfortolker Jørn Møller. Har du spørgsmål til breddematerialet kan du rette henvendelse til Johnny Tauman Nye fortolkninger er markeret med BLÅ skrift i teksten - samt på side 20 Esbjerg d. 15.februar 2014 Johnny Tauman Mail: Og hvorfor får et hold lov til at gentage et frikast, når alle kan se, at der er begået en fejl fx en dribling udført af kasteren? Og hvad betyder de fire kriterier: Position Kropsdel Dynamik Effekt Når dommerne rækker hånden i vejret med en vinkelret markering betyder det så, at spillerne hurtigst muligt skal forsøge at kaste bolden i mål? eller hvad betyder forvarselstegnet som det hedder reelt ifølge reglerne? 2

3 Håndboldhallen Tidtagerbord 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter De lange sider kaldes for sidelinjer, de korte uden for målrammen kaldes for baglinjer, indenfor målrammen for mållinjen. Frikastlinjen / tremeterlinjen er stiplet I Danmark dyrkes der andet end håndbold i idrætshallerne - så der vil der være tegnet mange forskellige baner på halgulvet. I nogle haller vil stregerne være gule, andre hvide eller en anden farve. Det betyder i princippet ikke noget. Målene er indvendigt 2 x 3 meter - og skal bestå af to farver. Mange mål er i farverne rød/hvid, men også andre farver kan anvendes - fx sort/hvid. Tidtagerbordet skal være placeret ud for banens midte - og med godt overblik til udskiftningsområdet. Der skal være plads til 3 personer ved bordet. I udskiftningsområdet er der en af en coachingzone, hvor trænere må arbejde og hjælpe deres hold - der kan være 4 officials ( fx to trænere, en fysioterapeut og en hjælper ) tilknyttet holdet. (se endvidere tegning på side 15). 9:1 Der er opnået en målscoring, når bolden i sit fulde omfang har passeret den fulde bredde af mållinjen såfremt der ikke er sket nogen regelovertrædelse fra kasterens, en medspillers eller en af hans egne holdofficials (træneres) side - før eller under kastet. Måldommeren (hvis der er to dommere) bekræfter med to korte fløjt og armen strakt i vejret, at der er scoret et mål. En målscoring skal godkendes, selv om en modspiller har begået en regelovertrædelse, hvis bolden går i mål. En målscoring kan ikke godkendes, hvis en dommer eller tidtageren har afbrudt spillet, før bolden fuldstændigt har passeret mållinjen. Bander og ting, der står for tæt på banen Bander omkring håndboldbanen er i princippet forbudt. Hvis bolden rammer personer, eller ting, der befinder sig lige uden for banen, dømmes bolden ude. Hvis en spiller for at opnå en fordel under dribling med bolden løber uden for side- eller baglinjen, dømmes der frikast. Hvis en kat kommer forbi og hindrer bolden i at gå i mål Der skal dømmes mål, hvis bolden forhindres i at gå ind i målet af nogen eller noget, der ikke deltager i spillet (tilskuer, en kat eller andet), og dommerne er overbevist om, at bolden uden dette ville have passeret mållinjen. Målmanden kan ikke score selvmål Målmanden scorer ikke selvmål, når han rækker bolden ind over sin mållinje, mens han er ved at tage et målkast. 3

4 Spillere og trænere m.fl. 4:1 Et hold består af indtil 14 spillere. Syv spillere har lov til at befinde sig på banen samtidigt. De øvrige spillere er udskiftningsspillere. Under hele kampen skal holdet have en spiller på banen, der har en målmands rettigheder og forpligtelser. Den spiller, der optræder som målmand, kan til enhver tid indsættes som markspiller, ligesom en markspiller til enhver tid kan indsættes som målmand. Et hold skal have mindst fem spillere spilleklar på banen ved kampens start/ bliver der færre, forsættes kampen, så længe der er sportsligt.. 4:2 Et hold kan anvende til og med fire holdofficials under en kamp. Holdofficials kan ikke udskiftes under kampen. Der skal være en holdansvarlig A. Kun holdofficial A har lov til at henvende sig til tidtagerbordet og i givet fald til dommerne. 4:7 Alle markspillere på et hold skal bære ens spilledragter. Sammensætningen af farver og design for de to holds spilledragter skal tydeligt adskille sig fra hinanden. Alle spillere, der benyttes som målmænd på et hold, skal have den samme farve, som skal adskille sig fra begge holds markspillere og fra modspillerholdets målmand. 4:9 Spillerne skal bære sportssko. Det er ikke tilladt at have ting, som kan være farlige for andre spillere - det gælder fx. hovedbeskyttelse, ansigtsmaske, armbånd, ure, ringe, synlig piercing, halsbånd eller -kæder, øreringe, briller uden mulighed for fastgørelse, briller uden fast stel eller andre genstande, som kan være farlige. Det enkelte håndboldforbund bestemmer, hvor mange spillere, der må være på hvert hold. I mange rækker er det tilladt at have maksimum 12 spillere på hvert hold. Hvert hold må have 4 officials med i daglig tale kalder vi dem for trænere / trænerstaben. 12 spillere = 12 stole / siddepladser i udskiftningsområdet. Hvorfor kan der være tomme stole i udskiftningsområdet? På begge sider af tidtagerbordet skal der være det samme antal stole, som kun må benyttes af holdet. Hvis der fx sidder uvedkommende i udskiftningsområdet, skal official A have en personlig straf. I en kamp med 12 spillere og 4 trænere er der 12 stole. 7 spillere er på banen fra kampens start - det betyder, at 5 spillere og 4 trænere har mulighed for at sidde ned - med 3 tomme stole. Disse stole skal bruges til udviste spillere. Holdet der kun er mødt frem med 8 spillere til kampen, skal også have mulighed for at bruge 12 stole - og hvorfor nu det? Udskiftningsområdet strækker sig til 1,5 m efter sidste stol - og begge hold skal have de samme muligheder i hele kampen. Harpiks, handsker, masker, hjelme og hårspænder Det er tilladt at anvende harpiks på fingre eller bold, hvis ikke andet fremgår af aftalerne for den pågældende turnering. Overtrædelse straffes som usportslig optræden og medfører en udvisning. Målmænd må kun spille med handsker i de to laveste børnerækker, og målmanden skal i hele kampen blive i sit målfelt. Det internationale håndboldforbund har besluttet, at det IKKE er tilladt at bære maske eller hjelm. Hårspænder SKAL om nødvendigt tapes, så de ikke udgør en fare - det skal ske FØR kampens start. 4

5 Dommerne 17:1 To dommere dømmer i 2-dommerkampe Men der findes også mange kampe, hvor der kun er én dommer. En tidtager og en sekretær. 17:3 Dommerne er ansvarlige for at kontrollere bane, mål og bolde inden kampens start. De afgør desuden med hvilke bolde, der skal spilles med. 17:4 Den ene dommer trækker lod inden kampen. Alle, der har deltaget i lodtrækningen kan ikke slettes på kamprapporten. 17:6 Hvis begge dommere fløjter for en forseelse og er enige om hvilket hold, der skal straffes, men har forskellig opfattelse af den straf, der skal idømmes, skal den strengeste straf være gældende. 17:7 Hvis begge dommere fløjter for en forseelse, eller bolden er ude af banen, og de to dommere har forskellig opfattelse af, hvilket hold bolden skal tildeles, skal en fælles afgørelse, som dommerne når frem til efter at have drøftet det med hinanden, være gældende. Hvis dommerne ikke bliver enige om en fælles afgørelse, skal banedommerens opfattelse være gældende. Dommerne fløjter først Time-Out - så en drøftelse. 17:8 Begge dommere er ansvarlige for at kontrollere målregnskabet. De skal også notere advarsler, udvisninger og diskvalifikationer. 17:9 Begge dommere er ansvarlige for kontrol af spilletiden. Hvis der er tvivl om den nøjagtige spilletid, træffer de en fælles beslutning herom. Tidtager og sekretæropgaver kan udføres af en person der findes ingen aldersgrænse, og ofte kan en interesseret og ansvarlig 16 årig løse opgaverne alene på bedste vis. Det kommer an på kampens karakter. Lodtrækning og anfører Der skal trækkes lod med en mønt - og den, der vinder lodtrækningen kan vælge at give bolden op - eller vælge banehalvdel. Bemærk, at lodtrækningen skal foretages mellem 2 deltagere i kampen og dermed er en formand, en tilskuer eller buschaufføren udelukket, såfremt de IKKE står på kamprapporten. Reglerne giver også mulighed for, at holdene kan vælge en anfører - en sådan anfører kunne deltage i lodtrækningen. Hårdeste straf og modkendelser Hvis den ene dommer i en kamp mellem RØDT hold og HVIDT hold dømmer frikast til RØDT hold og udvisning af HVID 9, og den anden dommer dømmer straffekast til RØDT hold og advarsel til HVID 9, så skal de strengeste straffe være gældende: straffekast til RØDT hold og udvisning af HVID 9. Den hårdeste / strengeste straf gælder, når dommerne fløjter for forseelser i samme spilretning. Noget helt andet er modkendelser, hvor dommerne ikke er enige om, hvilket hold, der skal have bolden. Det kan fx være, at banedommeren dømmer, at der er straffekast til HVIDT hold (angribende hold), mens måldommeren dømmer målkast til RØDT hold, idet han ser en angriber benytte målfeltet ulovligt ( overtrådt ). Dommerne skal her fløjte Time-Out - og efter en kort drøftelse finde den korrekte kendelse. Kan de IKKE blive enige, som bestemmer banedommeren. 5

6 Tidtager / sekretær m.fl. 18:1 Principielt har tidtageren hovedansvaret for kontrol af tiden, Time-Outs og udvisningstiden for udviste spillere. Tilsvarende har sekretæren hovedansvaret for holdenes navnelister, kamprapporten og indtræden af spillere, der ikke er deltageberettigede. Andre opgaver som kontrol af antallet af spillere og holdofficials i udskiftningsområdet og udskiftning af spillere (fra / til banen) anses for fælles ansvarsområder. Sædvanligvis er det kun tidtageren, der har lov til at afbryde kampen, hvis dette skulle vise sig nødvendigt. 18:2 Hvis hallen ikke har et offentligt halur skal tidtageren holde begge holds «ansvarlige holdofficials» underrettet om: hvor megen spilletid, der er blevet gennemført, eller hvor megen tid, der er tilbage Hvis der ikke er automatisk slutsignal i haluret, har tidtageren ansvaret for at give slutsignal ved slutningen af hver halvleg. Hvis det haluret ikke kan vise udvisningstiden, skal tidtageren opstille et kort på tidtagerbordet, der viser udløbstiden for hver udvisning samt spillerens nummer. Tidtageren / sekretæren er dommerne hjælpere - og de skal derfor være neutrale under hele kampen. De må ikke kommentere dommernes kendelser eller på anden måde vise, at de ikke er enige. Hvordan vises udvisningstid? I mange haller kan der vises udvisningstid på haluret - men der findes også haller, hvor en udvisningstid vises med en lysende prik. Så kan det være svært, hvis der er flere udvisninger på én gang. Hvis en spiller får en personlig straffe, der giver en 2+ 2 minutters udvisning, må det officielle tidtagningsanlæg kun benyttes, såfremt der kan vises en udvisningstid på 4 minutter. Hvis dette ikke er muligt, skal der anvendes en manuel markering vha. pap/papir samt tydelig skrift. Det betyder kort og godt: Hvis RØD 9 har fået en 2+2 minutters udvisning, så må tidtageren IKKE sætte 2 minutter i gang på haluret - og når denne tid er udløbet, så bare sætte en ny udvisningstid i gang. Her gælder sund fornuft ikke. Er der forskel på, hvem der afbryder spillet? Der er stor forskel på, om en dommer eller tidtager afbryder spillet for fx at få aftørret gulv og en spiller i den situation befinder sig i en oplagt scoringsposition. Tidtager: Straffekast Dommer: Frikast Gulvaftørrere I kampe, hvor der anvendes gulvaftørrere, skal de have en håndboldindsigt, så de kan arbejde mens spillet fortsætter på den anden banehalvdel. Derfor egner børn sig ikke til jobbet. 6

7 Håndboldkampen - tiden, bolden 2:1 Den normale spilletid for alle hold med spillere over 16 år, er 2 x 30 minutter med 10 minutters pause mellem halvlegene. 2:2 Hvis en kamp, hvori der skal findes en vinder, ender uafgjort, skal der fortsættes med forlænget spilletid efter en pause på 5 minutter. En forlængelse består af to halvlege af 5 minutter med en pause mellem halvlegene på 1 minut. Hvis kampen efter denne forlængelse stadig er uafgjort, skal der efter en ny pause på 5 minutter fortsættes med endnu to halvlege på 5 minutter med en pause mellem halvlegene på 1 minut. Hvis kampen stadig er uafgjort, siger turneringsreglerne, hvad der skal ske. Der kan benyttes straffekastrunde for at finde en vinder. 2:4 Regelovertrædelser og usportslig optræden, som sker før eller samtidigt med slutsignalet (for hver halvleg) skal straffes, også hvis det efterfølgende frikast eller straffekast ikke kan tages, før signalet for udløbet af spilletiden har lydt. På samme måde må kastet gentages, hvis slutsignalet (for halvlegen eller kampens afslutning) lyder præcist, når et frikast eller et straffekast er under udførelse, eller hvis bolden allerede er undervejs i luften. I begge tilfælde skal dommerne først afslutte kampen, efter at frikastet eller straffekastet er blevet taget (eller gentaget), og dets umiddelbare resultat foreligger. 3:1 Bolden består af et læder- eller kunststofhylster. Den skal i oppumpet tilstand være rund. Overfladen må ikke være skinnende eller glat. Der gælder regler for omkreds og vægt i forhold til de forskellige aldersgrupper / køn. Altid minimum 2 bolde. Afgørelse ved straffekast Hvis en straffekastrunde benyttes, har spillere, der ikke er udvist eller fået Rødt kort, ret til at deltage. Begge hold udvælger 5 spillere. Disse spillere udfører hver et kast skiftevis med spillerne fra modspillerholdet. Holdene er ikke bundet til at forudbestemme rækkefølgen af kasterne. Målmænd kan vælges frit og udskiftes med alle de spillere, der har tilladelse til at deltage. En spiller har lov til at deltage som kaster såvel som målmand. Dommerne (eller TV) afgør til hvilket mål, der skal kastes. Dommerne trækker lod, hvorefter det vindende hold afgør, om de ønsker at kaste først eller sidst. Den modsatte rækkefølge skal gælde, hvis resultatet stadig er uafgjort efter de første fem kast til hvert hold. Til en sådan fortsættelse skal begge hold igen udvælge fem spillere. Alle eller nogle af dem må gerne være de samme som i første runde. Denne metode til udvælgelse af spillere fortsættes så længe, det er nødvendigt. Vinderen er nu fundet, så snart der er opnået en målforskel, efter at begge hold har gennemført det samme antal kast. Spillere kan få Rødt kort i tilfælde af betydelig usportslig optræden. Holdet skal så vælge en anden kaster i stedet. Dommerne vælger bolden, der skal spilles med Den dommer, der har trukket lod, bestemmer med hvilken bold der skal spilles. Kommer reservebolden i spil, afgør DOMMERNE om der skal skiftes tilbage til den førstvalgte bold / og evt. hvornår det skal ske. 7

8 Håndboldkampen - forskelige kast. 10:3 Opgiverkast skal foretages fra midten af spillepladsen (med en sidelæns tolerance på omkring 1,5 m) i fri retning og senest 3 sekunder efter dommerens signal. Den spiller, der udfører opgiverkastet, skal mindst have en fod på midterlinjen og den anden fod enten på eller bag denne linje og forblive i denne position, indtil bolden har forladt hans hånd. Kasterens medspillere må ikke kommer over midterlinjen, før der er fløjtet. 11:1 Der skal dømmes indkast, når bolden fuldstændigt har passeret sidelinjen eller, når en markspiller på det forsvarende hold sidst har berørt bolden, før den passerede holdets egen baglinje. Der skal også dømmes indkast, hvis bolden har ramt loftet eller en fastgjort genstand over banen. 11:4 Kasteren skal stå med en fod på sidelinjen og forblive i en korrekt position, indtil bolden har forladt hans hånd, mens der ingen begrænsning er for den anden fods placering. Hvordan udføres opgiverkastet korrekt? Dommerne skal være opmærksomme på et holds interesse for at udføre et hurtigt opgiverkast. Det betyder, at dommerne bør undgå at være nøjeregnende og lede efter en lejlighed til at korrigere eller straffe et hold, der prøver på at udføre kastet hurtigt. Banedommeren må være parat til at fløjte på det bestemte tidspunkt, hvor spilleren når frem til den korrekte placering, forudsat at der ikke er noget klart behov for at ændre andre spilleres placeringer til korrekte positioner. Dommerne må også huske, at kasterens medspillere har lov til at passere midterlinjen, så snart fløjten har lydt. (Dette er en undtagelse fra det ellers grundlæggende princip for udførelse af et kast, der er fastsat i reglerne). Opgiverkast i løb er ikke tilladt. Kasteren skal stå stille! Hvad skal der dømmes, hvis der dribles ved et indkast? Hvis kasteren står på det korrekte sted, ser vi ofte, at han tager en dribling. Hvad skal der dømmes? En dribling uden for banen FRIKAST til modspillerne En dribling inde på banen FRIKAST til modspillerne 12:1 Et målkast dømmes, når: 1) en modspiller har betrådt målfeltet med eller uden bold og opnår en fordel derved 2) målmanden har kontrol over bolden inde i målfeltet, eller bolden ligger stille på gulvet i målfeltet 3) en modspiller har berørt bolden, hvis den triller eller bliver liggende på gulvet i målfeltet eller når 4) bolden har passeret baglinjen efter sidst at være blevet berørt af målmanden selv eller en modspiller. Specielle forhold ved målkast Hvis en spiller fra målmandens hold begår et regelbrud før målmanden har udført målkastet, SKAL spillet sættes i gang med et målkast med igangsætningsfløjt. Målkastet er udført, når bolden har passeret målcirklen i lodret plan. Kaster målmanden bevidst bolden udover egen baglinje, skal der dømmes et nyt målkast (med igangsætningsfløjt). Kaster målmanden bevidst ud over sidelinjen, skal der dømmes indkast til modspillerne. 8

9 Håndboldkampen - frikast. 13:1 Principielt skal dommerne afbryde spillet og lade modspillernes hold fortsætte med et frikast, når: 1) det hold, der er i besiddelse af bolden, begår en overtrædelse af spillereglerne, som skal føre til tab af boldbesiddelsen; 2) det forsvarende hold begår en overtrædelse af spillereglerne, som betyder, at holdet i boldbesiddelse mister bolden. 13:2 Dommerne bør undgå afbrydelser i spillet ved en forhastet frikastafgørelse. Det betyder, at dommerne ikke bør dømme frikast, hvis det forsvarende hold kommer i boldbesiddelse umiddelbart efter en forseelse begået af det angribende hold (fordelsreglen). Hvis der skal gives en personlig straf pga. en regelovertrædelse, kan dommerne beslutte at afbryde spillet øjeblikkeligt, hvis dette ikke indebærer en ulempe for det hold, som overtrædelsen blev begået imod. I modsat fald bør straffen først gives, når den pågældende situation er afviklet. 13:5 Hvis der dømmes et frikast mod det hold, der var i besiddelse af bolden, da dommeren fløjtede, skal den spiller, som på tidspunktet var i besiddelse af bolden, øjeblikkeligt lade den falde eller lægge den på gulvet på det sted, hvor han befinder sig. 13:6 Et frikast tages normalt uden fløjt fra dommeren fra det sted, hvor forseelsen opstod. 13:8 Når der udføres et frikast, skal modspillerne holde sig i en afstand af mindst 3 m fra kasteren. Misforstået fordelsregel Det kan ikke tillades, at en spiller scorer fra målfeltet eller tager mere end tre skridt, efter at han fx har fået et skub. Hvis man nu ikke lægger bolden ved frikast til modstander? Dommerne skal acceptere, hvis spilleren ved straks at kaste eller trille bolden til modspilleren, gør det muligt for ham at udføre kastet så hurtigt som muligt. Når et frikast udføres forkert Hvis en spiller står korrekt placeret og under udførelsen af frikastet kommer til at træde på frikastlinjen, INDEN bolden har forladt hans hånd, SKAL der dømmes NYT frikast med fløjt for genstart. MEN! Står en spiller korrekt placeret ved frikastlinjen og efter dommerens fløjt for genstart træder på frikastlinjen, skal der dømmes frikast til modspillerne. (Tænk procedure som ved målkast). Står en spiller KORREKT placeret og under udførelsen af frikastet hopper, så der ikke længere er gulvkontakt eller foretager en dribling, SKAL der dømmes NYT frikast med igangsætningsfløjt. MEN: Ny fortolkning ved dribling - se side 19 Afstanden fra kasteren skal være 3 m Både mod- og medspillere skal være 3 m. fra kasteren i forbindelse med frikast efter slutfløjt for en halvleg. Reglen med 3 meters afstand gælder principielt for alle kast. Dommerne markerer som på foto. 9

10 Håndboldkampen straffekast 14:1 Der skal dømmes straffekast, når: 1) en modspiller eller en holdofficial fra modspillernes hold berøver et hold en oplagt målchance overalt på banen; 2) der lyder et uberettiget fløjtesignal på et tidspunkt, hvor der er en oplagt målchance; 3) en oplagt målchance berøves ved indgriben i spillet af fx. en tilskuer, der indtræder på banen eller en person, der fra publikumsområdet standser spillet med et fløjtesignal Analogt hermed gælder denne regel også ved force majeure-tilfælde : et pludseligt strømudfald, som standser spillet netop under en oplagt målchance. 14:4 Et straffekast skal udføres som et skud på mål senest 3 sekunder efter banedommerens signal herfor. 14:5 Den spiller, som udfører et straffekast, skal indtage en position bag straffekast-linjen og ikke længere bag linjen end 1 m. Efter dommerens fløjt må kasteren ikke berøre eller overskride straffekastlinjen, før bolden har forladt hans hånd. 14:6 Hverken kasteren eller en medspiller må efter udførelsen af et straffekast berøre bolden, før den har berørt en modspiller eller målrammen 14:10 Det er ikke tilladt at foretage udskiftning af en målmand, hvis kasteren stående på rette sted og med bolden i hånden er parat til at udføre straffekastet. Et forsøg på at forlade målfeltet skal straffes som usportslig optræden.. Definition af en oplagt målchance En oplagt målchance er bla. når: a) en spiller, som har bold og krop under fuld kontrol ved modspillernes målcirkel, har mulighed for et skud på mål, uden at nogen modspiller har mulighed for med tilladte midler at komme foran ham og forhindre et skud. Dette gælder også hvis spilleren endnu ikke er i boldbesiddelse, men er parat til at modtage bolden. Modspilleren må ikke stå i en position, hvor han på lovlig vis kan forhindre modtagelsen af bolden; Opstramning ift. de 3 sekunder og placeringen ved kastet For mange straffekast afvikles med 4-5 sekunders fordel til straffekastskytten. Straffekastet skal tages inden for 3 sek. Straffekastskytten skal have mindst én og samme fod placeret inden for straffekastlinjens bredde og desuden være placeret mellem straffekastlinjen og frikastlinjen (tremeterlinjen) og maksimum 1 m. bag straffekastlinjen. Målmandskifte ved straffekast Når straffeskytten er klar (dvs. står med bolden i hånden på det korrekte sted) er udskiftning af målmanden ikke mere tilladt. Hvis målmanden alligevel forsøger at foretage en udskiftning, skal han have en advarsel for usportslig optræden og skal blive i målet. Hvis han alligevel gennemfører udskiftningen, skal han udvises. Målmanden skal ligeledes udvises, hvis han tidligere i kampen har fået en advarsel eller hans hold tidligere har brugt de 3 advarsler. Det er uden betydning om målmanden opfordres til udskiftning af en official eller ikke. MEN en official kan også få en progressiv bestrafning ved at optræde usportsligt (læs unfair). 10

11 Håndboldkampen - hvad er tilladt?. Det er tilladt: 7:1 at kaste, gribe, stoppe, støde / slå til bolden vha. hænder, (åbne eller knyttede) arme, hoved, krop, lår og knæ; 7:2 at fastholde bolden i indtil 3 sekunder, også når den ligger på gulvet: Skridtreglen 7:3 at tage højst tre skridt med bolden. Et skridt er udført, når: a) en spiller, som står med begge fødder på gulvet, løfter en fod og igen sætter den til gulvet, eller bevæger en fod fra et sted til et andet; b) en spiller berører gulvet med den ene fod, mens han griber bolden og derpå sætter den anden fod på gulvet; c) en spiller efter et spring berører gulvet med den ene fod og derpå udfører et spring på samme fod eller berører gulvet med den anden fod; d) en spiller efter et spring lander på gulvet med begge fødder samtidigt og derpå løfter den ene fod og sætter den til gulvet igen eller bevæger en fod fra et sted til et andet. Forhold til modspillere 8:1 a) med åben hånd at spille bolden ud af hånden på en modspiller; b) at benytte bøjede arme for at opnå kropskontakt med en modspiller og på denne måde kontrollere og følge ham; c) benytte kroppen til at spærre / screene for en modspiller i en kamp om positioner. Hvorfor fløjtes der ikke oftere for skridt? Skridtreglen er en af de sværeste regler at håndtere - specielt, når der er tale om et hurtigt håndboldspil med mange fodskift. Og så er der forskellige undtagelser, der skal medtænkes: a) Det tæller ikke for et skridt, hvis en spiller falder med bolden på gulvet, glider og så rejser sig op og spiller bolden. Dette gælder også, hvis en spiller kaster sig efter bolden, får den under kontrol og rejser sig op for at spille den videre. b) Hvis en fod bevæges fra et sted til et andet, er det tilladt at føre den anden fod hen til den, der blev flyttet, uden at det tæller som skridt NB! Skærpet fokus på regel 7:3 - side 20 Smart og lovlig studsning / dribling En studsning eller dribling betragtes som påbegyndt, når spilleren med en hvilken som helst del af kroppen berører bolden og dirigerer den mod gulvet. HVID 9 har bolden under kontrol. Foran HVID står RØD 3, som med sin krop forsøger at spærre for sin modspiller. Det er tilladt, at HVID 9 kaster bolden i en bue henover RØD 3 løber forbi RØD 3 og igen tager bolden, såfremt den har berørt gulvet. Fokus på screeningsspillet At spærre / screene betyder at forhindre en modspiller i at bevæge sig ind i et frit område. Placeringen og fastholdelsen af en sådan screening skal foregå passivt i forhold til modspilleren - det samme gælder, når man bevæger sig væk fra screeningen igen. Det hersker en opfattelse af, at screeningsspillet næsten altid begås af angribere. - og at der anvendes ulovlige midler. Reglerne siger noget andet - og der må forventes større fokus i de kommende års regelfortolkninger. Modspillere = angriber eller forsvarsspiller. 11

12 Håndboldkampen - hvad er ulovligt?. Det er ikke tilladt at: 7:7 berøre bolden mere end én gang, efter at bolden er kommet under kontrol, med mindre den i mellemtiden har berørt gulvet, en anden spiller eller målrammen Det skal dog ikke straffes, hvis spilleren fumler med bolden i forsøget på at bringe den under kontrol. 7:8 berøre bolden med fod eller underben, undtagen når den er blevet kastet på spilleren af en modspiller 7:11 anvende passive spillemetoder uden at gøre noget synligt forsøg på at angribe eller skyde på mål. Tilsvarende er det ikke tilladt gentagne gange at forsinke udførelsen af opgiverkast, frikast eller eget holds målkast 8:2 a) rive eller slå bolden ud af hænderne på en modspiller; Gribefejl og fod på bolden Der er tale om en gribefejl, når bolden ikke bringes under kontrol ved et forsøg på at gribe den eller standse den. Hvis bolden tidligere har været under kontrol, må spilleren ikke berøre den mere end en gang efter at have berørt den eller studset den. Der er IKKE overensstemmelse i reglerne med det at lave en gribefejl og bolden derved lander på foden og berøre bolden med foden eller underben. Ensartethed i vurderingen fod på bolden er vigtig i forholdet til spillets parter, derfor: Efter en gribefejl, hvor bolden rammer foden skal der i henhold til reglerne dømmes fod på bolden. b) spærre / screene for en modspiller med arme, hænder eller ben, eller på anden vis bruge kroppen til at flytte ham eller skubbe ham væk. Heri er inkluderet farlig brug af albuer, både som startposition og i bevægelse; c) omklamre eller fastholde en modspiller (i krop eller spilletøj), selvom han stadig er fri til at spille videre; d) løbe eller springe ind i en modspiller Hvordan får man Team-Time-Out? I nogle kampe kan holdene få én TTO i hver halvleg. For at få TTO skal man være i boldbesiddelse - og lægge et Grønt Kort på bordet foran tidtageren. En TTO varer et minut - hvoraf der kan snakkes i 50 sekunder. Der testes for tiden tre TTO pr kamp. Husk! Bevidst fod på bolden skal straffes progressivt. NB! Hvis en spiller en samler benene (refleksagtig handling) og her bliver ramt med bolden på foden / underbenet af en modspiller, skal der ikke dømmes noget. MEN! Undgå i dommerpraksis at tage denne problematik op og vælg at fløjte frikast for fod på bolden. I almindelig dommerpraksis handler det om at forenkle og ikke fløjte mystiske kendelser og hvem kan i kampens hede afgøre, om der er tale om en refleks eller bevidst handling. I forbindelse med regelfortolkning vil en situation, hvor bolden rammer foden / underbenet på en spiller, der samler benene i en reflekshandling altid blive tolket således, at der dømmes frikast for fod på bolden. Dommeren er en knold på banen Hvis bolden berører en dommer på banen, skal spillet fortsætte. 12

13 Håndboldkampen - 4 kriterier?. Skal der gives advarsel, udvisning eller RØDT kort? Beslutningskriterier: Ved vurderingen af, hvilken form for personlig straf, der er passende ved bestemte forseelser, anvendes følgende beslutningskriterier. Disse kriterier benyttes i kombination alt efter, hvad der er relevant i den enkelte situation: a) positionen, hvorfra spilleren begår forseelsen (frontalt, fra siden, bagfra) Advarsel, udvisning eller diskvalifikation Dommerne skal i et splitsekund tage stilling til hvilken straf, der skal dømmes, når to eller flere spillere overtræder reglerne og går for hårdt / ulovligt ind i fx en tackling. Dommerne skal først vurdere, hvorfra ulovligheden fandt sted - derpå hvor på kroppen forseelsen var rettet. Dertil kommer med hvilken kraft. Som noget nyt skal effekten også indgå i vurderingen - så der vil fremover oftere opleves, at dommerne fløjter Time-Out og går sammen for at finde den korrekte straf. b) kropsdelen, som forseelsen er rettet imod (overkrop, skudarm, ben, hoved / hals / nakke) c) dynamikken i den ulovlige handling (intensiteten i den ulovlige kropskontakt og / eller en forseelse, hvor modspilleren er i fuld bevægelse) d) EFFEKTEN af den ulovlige handling: - indvirkningen på krops- og boldkontrollen; - begrænsningen eller hindringen af bevægelsesfriheden; - hindringen i en fortsættelse af spillet. Ved bedømmelsen af forseelser er den pågældende spilsituation også relevant, fx: skudsituation, løb ind i et frit område, situationer med løb i høj fart 13

14 Håndboldkampen - personlige straffe. Regelovertrædelser der fører til personlig straf 8:3 Forseelser, hvor handlingen hovedsageligt eller udelukkende er rettet mod modspillerens krop, skal udløse en personlig straf. Dette betyder, at udover et frikast eller straffekast, skal der også straffes progressivt, begyndende med en advarsel, herefter en 2 minutters udvisning og endelig en diskvalifikation. Til de mere alvorlige forseelser er der yderligere bestrafningsniveauer med afsæt i følgende beslutningskriterier: Forseelser, der skal straffes med en direkte 2 minutters udvisning Målmandens dilemma Når målmanden forlader sit målfelt og derefter støder sammen med en modspiller i kontraløb - så bærer målmanden det totale ansvar - og vil blive diskvalificeret - også selvom sammenstødet er ubetydeligt. Bortvisning er afskaffet De særdeles farlige, overlagte og grove handlinger både i kontakt og usportsligt udløser diskvalifikation, Oversigten viser de personlige straffe Forseelser, der skal straffes med en direkte diskvalifikation 8:5 Forlader målmanden forlader målfeltet for at opfange en aflevering til en modspiller, har han ansvaret for at sikre, at der ikke opstår en situation, der er farlig for modspillerens helbred. Er han årsag til et sammenstød, skal han have Rødt kort. Usportslig opførsel, der udløser en personlig straf Verbale og nonverbale udtryk, som ikke er i overensstemmelse med den gode sportsånd, anses for usportslig opførsel. Dette gælder både for spillere og trænere, såvel på banen som uden for banen. Ved bestrafningen af usportslig opførsel, grov usportslig opførsel og særlig upassende usportslig opførsel skelnes mellem flere niveauer. 14

15 Tekniske fortolkninger. Specielle forhold Specielle forhold Bevidst snyd med at udnytte tilløb uden for banen Da der er ved at udbrede sig en praksis, hvor fløjspilleren for at opnå et optimeret tilløb med start UDEN for spillepladsen, er det formålstjenligt at præcisere, hvad dommerne skal gøre i praksis. Første gang skal dommerne bede spilleren komme ind på spillepladsen dvs. en venlig, men også bestemt tilrettevisning, som så forhåbentlig respekteres i resten af kampen. Anden gang og de dertil følgende gange fløjtes der frikast til modstanderholdet, idet angriberen tolkes for bevidst at udnytte et hul i spillereglerne til uretmæssigt at opnå en fordel. Der er i den forbindelse ikke et gangbar link til progressiv bestrafning men angriberen kan jo qua sit kropssprog eller ordvalg selv skabe en situation, som kan tolkes usportslig. Forvarselstegn Passivt spil / forvarselstegn Den vanskeligste regel handler om passivt spil - forvarselstegnet. Når dommerne viser tegnet, tror trænere og spillere, at de straks skal forsøge at score og kaster bolden mod mål. Reglen siger, at holdet blot skal ændre spilsystem og får nogen tid til at gøre det. Så længe man ikke er enige om praksis med forvarselstegn, så er der ingen linje. Specielle regler for udskiftningsområdet 5. Et holds officials har ret og pligt til under kampen at lede og styre deres hold på en fair måde og udvise god sportslig ånd under hensyn til spillereglerne. Principielt bør de sidde på holdets udskiftningsbænk. Et holds officials har dog ret til at bevæge sig inden for coachingzonen. Coachingzonen er området lige foran udskiftningsbænken og hvis der er muligt, også bag udskiftningsbænken. Det er tilladt at bevæge sig og indtage positioner i coachingzonen. hvis formålet er at give taktiske anvisninger til spillere på banen og på bænken; at give behandling af fysioterapeuter etc.; Tilladelsen til at bevæge sig gælder principielt kun for én holdofficial pr. hold ad gangen. coachingzone Ingen Time-Out / tiden stoppes Angriberfejl, - frikast modsat retning 15

16 FOKUS samt Fokusfelter i spillereglerne Hvad betyder det? Dommerne følger de indsatsområder, som det Internationale Håndboldforbund fremlagde før OL i London. FOKUS PÅ SKRIDTFORSEELSER Dommerne har fokus på disse spilleregler - og vil gennem sæsonens kampe gradvis forbedre sig. Det betyder, at der vil være fokus på: 1. SKRIDTREGLEN (beskrevet på side 11 + NYT side 20) 2. Reducering af antallet af ANGRIBERFEJL 3. Begrænse antallet af Time-Out 4. Mindre fokus på OPGIVERKASTET 5. Forståelsen af regel 8:3 BESLUTNINGSKRITERIER for PERSONLIGE STRAFFE (beskrevet side 13) 6. Målmandsovertræk Når et hold får ny træner og skal til at lære nye spillemetoder og systemer, så vil det nogen gange lykkes i kampene - og andre gange mislykkes. Der er på samme måde med dommerne - de skal have fokus på, at spillere ikke tager for mange skridt. Det er vanskeligt, men et står helt klart: det skal og må ikke kunne betale sig at tage 4, 5, 6 eller 7 skridt med bolden i hånden. Hvis der smutter et enkelt skridt, når en spiller lander med bolden eller misser en finte, det er en del af spillet. NUL TOLERANCE for TRÆNERE Der har været for megen uro i udskiftningsområderne, hvilket har besværliggjort dommerne arbejde. Derfor vil der i en række kampe være påsat observatører (se side 17), som skal sikre ro og en sportslig adfærd hos trænere og spillere på bænken. Det er ikke tilladt, at målmandsovertrækket blot har et hul, så numrene kan ses - der skal være et net. På billederne ses to modeller. I forbindelse med Team-Time-Out er der en skærpelse. Hvis en holdofficial bevæger sig ind i den coaching-fri-zone med Det GRØNNE kort, så skal han fortsætte frem foran tidtagerbordet og lægge kortet foran tidtageren (anmode om at få Team-Time-Out). Fortryder han undervejs og vender om - eller bevidst trækker tiden med at lægge kortet, så vil der blive fløjtet - og følgende vil ske: Holdofficialen vil få en personlig straf - holdet vil miste bolden og Det grønne Kort vil blive leveret tilbage. 16

17 IHF-fortolkninger 2011 Temaer Fortolkninger og forklaringer FORTOLKNINGER fra IHF oktober 2011 Det internationale håndboldforbund har i efteråret 2011 (oktober) udsendt nye fortolkninger til Håndbold Spillereglerne fra Der er tale om en række præciseringer, som allerede er blevet fortolket i september måned 2011, men som man ikke umiddelbart har kunnet finde svar på i Håndbold Spillereglerne. Nogle af fortolkningerne hører under kategorien "SUND FORNUFT". Udskiftning af spillere Udskiftning af spillere skal altid foregå over egen udskiftningslinje - det gælder både den spiller, der forlader banen - og den spiller, der skal ind på banen. Der er nu kommet en undtagelse - nemlig at skadede spillere, der må forlade banen under spilstop, ikke skal gennem egen udskiftningskorridor, men at det kan ske mest hensigtsmæssigt. Det vil sige den direkte vej. Dommerne skal desuden tillade, at holdet straks får lov til at erstatte den skadede spiller på banen for dermed at reducere spilstoppet til et minimum. Flere må hjælpe til ved evt. skadede spillere på banen Hvis flere spillere fra samme hold kommer til skade på samme tid, så kan dommerne beslutte, at der kommer flere end de to berettigede hjælpere på banen - herunder også personer med lægefaglig ekspertise. Skønner en person med lægefaglig ekspertise, at en spiller skal blive liggende, indtil der kan skaffes assistance af redningspersonel med eksempelvis båre, så skal en sådan vurdering respekteres. Straffen for at spytte At spytte på nogen betragtes som særlig upassende usportslig adfærd og straffes med RØDT KORT. At spytte uden at ramme er groft usportsligt og straffes også med RØDT KORT. Når IHF har to beskrivelser, så skyldes det, at internationalt skal man kun indberette, hvis man rammer med spytklatten. Men! I begge tilfælde skal der altså gives RØDT KORT. 17

18 IHF-fortolkninger Temaer Fortolkninger og forklaringer Skadet målmand Hvis målmanden i en spilsituation bliver ramt af bolden, og derved ikke er i stand til at fortsætte sit målmandsspil, så er det vigtigt at beskytte ham mod yderligere overlast. Det betyder kort og godt en række afbrydelser med forskellige korrekte måder for genstart af spillet: a. Hvis bolden passerer sidelinjen, baglinjen, triller eller bliver liggende i målfeltet: Korrekt kendelse: spillet afbrydes straks, indkast eller målkast b. Hvis dommerne afbryder spillet, før bolden passerer sidelinjen eller baglinjen, triller eller bliver liggende i målfeltet. Korrekt kendelse: spillet genstartes med det kast, der svarer til spilsituationen c. Hvis bolden er i luften over målfeltet. Korrekt kendelse: Afvent et eller to sekunder til det ene hold er i boldbesiddelse - genstart spillet med frikast til det hold, der var i boldbesiddelse ved afbrydelsen d. Hvis dommerne fløjter, mens bolden stadig er i luften Korrekt kendelse: Genstart spillet med frikast til det hold, som sidst var i boldbesiddelse e. Hvis bolden springer fra målmanden, som ikke er i stand til at handle, ud til en angriber. Korrekt kendelse: Afbryd spillet straks - frikast til det hold, der var i boldbesiddelse ved afbrydelsen. Vigtigt! I disse tilfælde vil der aldrig kunne dømmes et straffekast. Dommernes afbrydelse af er en bevidst handling for at beskytte målmanden - og kan derfor ikke sidestilles med reglen om "et uberettiget fløjt". 18

19 IHF-fortolkninger Temaer Fortolkninger og forklaringer Indgreb fra spillere og trænere Hvis en spiller eller en træner fra udskiftningsområdet griber ind i spillet og fratager det angribende hold en oplagt målchance, kan der opstå følgende situationer: a. Det angribende hold er i en klar scoringsposition - en spiller fra det forsvarende hold træder ind på banen uden at være en del af en udskiftning. Korrekt kendelse: straffekast og RØDT KORT b. Det angribende hold er i en klar scoringsposition, da det forsvarende hold laver fejlagtig udskiftning. Tidtageren fløjter. Korrekt kendelse: straffekast og 2 minutters udvisning c. Det angribende hold er i en klar scoringsposition - en træner fra det forsvarende hold træder ind på banen. Korrekt kendelse: straffekast og RØDT KORT og endelig d. Det angribende hold har bolden, men er ikke i en oplagt scoringsposition - en træner fra det forsvarende hold træder ind på banen. Korrekt kendelse: frikast og progressiv straf Dommernes kendelser - 17:11 Afgørelser truffet af dommerne på baggrund af deres situationsbedømmelser eller deres skøn, ER ENDELIGE. (Det betyder, at de ikke kan appelleres). DVS. fokus på at reducere antallet af PROTESTER! HVORNÅR lægges en PROTEST? Skridt / dribling For at en PROTEST kan behandles, skal den nedlægges korrekt - dvs. i umiddelbar forlængelse af den hændelse, som der protesteres imod / REGELBRUD). Lægges protesten korrekt, kan dommer (e) og evt. observatør få mulighed for at korrigere kendelsen - og dermed straks rette fejlen. En protest, der nedlægges i pausen eller efter kampen ER IKKE lagt efter forskrifterne! Der er kommet to præciseringer vedr. skridtreglen / driblinger efter modtagelse af bolden. 19

20 FOKUS Fokusfelter i spillereglerne Hvad betyder det? Indkast Når en spiller, der skal tage et indkast, står korrekt placeret, så er der altid frikast til modstanderholdet, såfremt han foretager en dribling UDEN FOR banen og PÅ banen. Frikast Når en spiller, der skal tage et frikast, står korrekt placeret og nu foretager en dribling uden fløjt for kastets udførelse, så er der frikast til modstanderholdet (dvs. spillet vendes!). Bemærk dog alle andre situationer beskrevet på side 9. Skridt Der er fokus på regel 7:3 d) - et skridt er udført, når: en spiller efter et spring lander på gulvet med begge fødder samtidigt og derpå løfter den ene fod og sætter den til gulvet igen eller bevæger en fod fra et sted til et andet Det betyder, at en spiller efter en dribletur ikke længere kan lande på begge fødder gratis - og herefter tage tre skridt - eksempelvis på ydersiden af en forsvarspiller! Reglen er vanskelig at administrere - ikke mindst fordi den gør op med tidligere fortolkninger. Det gode forsvarsspil får højere prioritet. Se også siderne 11 og 16. Personlige straffe Der er fokus på regel 16:9, - når en spiller begår mere end én forseelse i samme forløb (inden fløjt for genstart). Her skal spilleren idømmes den strengeste straf. Det betyder, at en spiller, som efter en advarsel i samme forløb brokker sig til en udvisning - så er det kun udvisningen som tæller. Der er dog fire andre situationer, hvor det kan udløse en reduktion på 2+2 minutter for holdet. Målmanden rammes i hovedet (straffekast) Rammes målmanden i hovedet på straffekast, så skal kasteren diskvalificeres, såfremt målmanden ikke har bevæget sig og brugt hovedet til at redde skuddet. 20

21 Oplagt målchance Forsvarsspiller trådt ind i målfelt = STRAFFEKAST Angriber trådt ind i målfelt = MÅLKAST

Den vigtigste regel er dog:

Den vigtigste regel er dog: - - - - Denne publikation udarbejdet til Hondbóltsamband Føroya fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler

Læs mere

coachingzone Ingen coaching

coachingzone Ingen coaching 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter Der er desuden et udskiftningsområde (side 17) coachingzone coaching 2 Ingen Denne

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Studiehåndbog

Studiehåndbog Studiehåndbog 2017-18 FOKUS 1: Kampens sidste 30 sekunder. Forskellen på udvisning og diskvalifikation! (Se side 2) FOKUS 2: Hvornår er en spiller ulovligt uden for spillepladsen? (Se side 3) FOKUS 3:

Læs mere

Studiemateriale - supplement. Dynamisk Fremdri. August udgave

Studiemateriale - supplement. Dynamisk Fremdri. August udgave Studiemateriale - supplement Dynamisk Fremdri August 2016 2. udgave 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter Kontroller altid,

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Nye spilleregler 2010

Nye spilleregler 2010 Dansk Håndbold Forbund Dommerudvalget Kompetencegruppen Regelansvarlig Johnny Tauman 1 De mest markante ændringer i nye Håndbold Spilleregler ses i regel 8, som omhandler Regelovertrædelser og usportslig

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 Regeltestene indgår fremover som en del af det obligatoriske regelstof sammen med Håndbold Spillereglerne.

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig 2 INTERNATIONALE HÅN NDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBU UND 12. UDGAVE 2. OPLAG 20100 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver:

Læs mere

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring Begynderguide til HÅNDBOLD Når du er ny i håndbold, er det rart at have et overblik. Her i grafikken får du alle de grundlæggende principper, regler og spillesystemer forklaret. Grafikken kan også bruges

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

HÅNDBOLD SPILLEREGLER

HÅNDBOLD SPILLEREGLER INTERNATIONALE HÅNDBOLD SPILLEREGLER med kommentar, fortolkninger og retningslinjer Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND Gyldig fra den 1. juli 2016 Tidligere udgaver annulleres 2 Udgiver: Dansk Håndbold

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER Dansk Håndbold Forbund Manualen for Tidtagere og Sekretærer kan rekvireres hos Dansk Håndbold Forbund, Nyborg. Telefon: 65 31 46 44 2 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer

Læs mere

HÅNDBOLD SPILLEREGLER

HÅNDBOLD SPILLEREGLER 2 INTERNATIONALE HÅNDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND 12. UDGAVE 1. OPLAG 2010 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver: Dansk

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

Regel 1 Håndboldbanen

Regel 1 Håndboldbanen Regel 1 Håndboldbanen 1:1 Håndboldbanen (fig. 1) er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter (regel 1:4 og regel 6). Rektanglets lange sider kaldes

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND

Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND MANUAL for Tidtagere og Sekretærer Manualen er tænkt som en hjælp for officials, der udfører funktioner som Tidtager og Sekretær. Manualen dækker såvel de kampe,

Læs mere

Begynderguide til MÅLVOGTER HØJRE FLØJ VENSTRE FLØJ STREG PLAYMAKER

Begynderguide til MÅLVOGTER HØJRE FLØJ VENSTRE FLØJ STREG PLAYMAKER Begynderguide til HÅNDBOLD Når du er ny i håndbold, er det rart at have et overblik. Her i grafikken får du alle de grundlæggende principper, regler og spillesystemer forklaret. Grafikken kan også bruges

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDVIKLERMØDE I KREDS 5

VELKOMMEN TIL UDVIKLERMØDE I KREDS 5 VELKOMMEN TIL UDVIKLERMØDE I KREDS 5 11-10-2011 Dommerinstruktør for DHF / JHF, Kay Dam 1 VELKOMMEN TIL UDVIKLERMØDE I KREDS 5 11-10-2011 Dommerinstruktør for DHF / JHF, Kay Dam 2 UDVIKLER OPSTART 2011-2012

Læs mere

SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006

SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006 SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006 Mini Mini er spillere, der ikke er fyldt 8 år inden 1. januar i kalenderåret, hvori turneringen begynder. Minipiger/minidrenge er spillere, der

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015 Dansk Håndbold Forbund 1 Nye veje - nye muligheder 2015 Spillereglerne 2010 varslede ny håndboldverden Ændringerne i spillereglerne involverer fundamentale aspekter af spillet og vil derfor have betydelig

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 5. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra august 2005 nye internationale spilleregler -

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 6. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra august 2005 nye internationale spilleregler -

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER

GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER Sådan giver du en god håndboldoplevelse Hvad skal en vejleder? Vejlederen er ansvarlig for samtlige af kampens deltagere. Vejlederen skal fjerne spillernes opmærksomhed

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

INTERNATIONALE SPILLEREGLER

INTERNATIONALE SPILLEREGLER INTERNATIONALE SPILLEREGLER for STRANDHÅNDBOLD med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. udgave 1. oplag Gyldig fra den 1. april 2002 Udgiver: Dansk Håndbold Forbund Idrættens

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH Til Randers HH Skanderborg Håndbold Brøndby den 14. april 2015 Journalnummer 1232-15-sha Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Dommeruddannelsen version 1.0

Dommeruddannelsen version 1.0 Dommeruddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

DOMMERUDVIKLING. Konceptbeskrivelse 2010 / 2011 DOMMERUDVALGET / KOMPETENCEGRUPPEN

DOMMERUDVIKLING. Konceptbeskrivelse 2010 / 2011 DOMMERUDVALGET / KOMPETENCEGRUPPEN DOMMERUDVIKLING Konceptbeskrivelse 2010 / 2011 DOMMERUDVALGET / KOMPETENCEGRUPPEN OVERORDNEDE BETRAGTNINGER Dommerevalueringsskemaet er sammen med vejlederskemaet de to officielle udviklerskemaer - administreret

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

Skjern Håndbold og HC Midtjylland

Skjern Håndbold og HC Midtjylland Skjern Håndbold og HC Midtjylland Brøndby, d.30. oktober 2014 Journalnr.2050-14-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Skjern Håndbold under herreligakamp nr. 765680 afviklet den 15. oktober 2014 mellem

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Udviklingsdelen: I udviklingsdelen er der 19 forskellige punkter/områder at evaluere på. Hvert punkt kan give fra 1 til 5.

Udviklingsdelen: I udviklingsdelen er der 19 forskellige punkter/områder at evaluere på. Hvert punkt kan give fra 1 til 5. Vejledende forklaringer til dommerevalueringsskemaet gældende for 2. div. sæsonen 2015-2016 Udviklingsdelen: I udviklingsdelen er der 19 forskellige punkter/områder at evaluere på. Hvert punkt kan give

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne TMS Ringsted og Roskilde Håndbold Pr. mail Brøndby den 8. december 2016 Journal nr. 1886-16-FS Kamp nr. 373143 1 DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne Disciplinærinstansen

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

Vejledende forklaringer til dommerevalueringsskemaet gældende for HRØ sæsonen

Vejledende forklaringer til dommerevalueringsskemaet gældende for HRØ sæsonen Vejledende forklaringer til dommerevalueringsskemaet gældende for HRØ sæsonen 2014-2015 Udviklingsdelen: I udviklingsdelen er der 19 forskellige punkter/områder at evaluere på. Hvert punkt kan give fra

Læs mere

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR.

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. SKOLEREGLER Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Banen og bolden 4 Spillet 5 Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud 6 Griber,

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg søndag den14. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv.

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv. 0BInternationale Basketball regler KAPITEL 1 SPILLET 1 Definitioner 1.1 Basketballspillet Basketball spilles af to (2) hold med fem (5) spillere på hvert hold. Det gælder for hvert hold om at score i modspillernes

Læs mere

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere.

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. et anbefales: Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. Spillet skal være mellem dommeren og 2. dommeren ommerne skal arbejde diagonalt forskudt over for hinanden At placere sig uden for sidelinjen og arbejde

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Udviklingsdelen: I udviklingsdelen er der 19 forskellige punkter/områder at evaluere på. Hvert punkt kan give fra 1 til 5.

Udviklingsdelen: I udviklingsdelen er der 19 forskellige punkter/områder at evaluere på. Hvert punkt kan give fra 1 til 5. Vejledende forklaringer til dommerevalueringsskemaet gældende for Liga og 1. div. sæsonen 2014-2015 Udviklingsdelen: I udviklingsdelen er der 19 forskellige punkter/områder at evaluere på. Hvert punkt

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Regler for UV- Rugby

Regler for UV- Rugby Regler for UV - Rugby i Danmark september 1997. ( Oversat fra CMAS Internationale Regler, september 1997 ). Beskrivelse. Undervands - rugby spilles under vandoverfladen i et svømmebassin af to hold a'

Læs mere

Møde med Uddannelsesansvarlige

Møde med Uddannelsesansvarlige Møde med Uddannelsesansvarlige Dagsorden 1. Velkomst v/ dommerudvalgsformand Jørgen Svane 2. Kort præsentationsrunde 3. Præsentation af dommeruddannelsen Tanker og ideer samt nødvendige forudsætninger

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER

FINA VANDPOLOREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE WP 1 BANE OG UDSTYR... 2 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 4 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 6 OFFICIALS... 6 WP 7 DOMMERE... 7 WP 8 MÅLDOMMERE...

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere