At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se: www.troldand.dk)"

Transkript

1 At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se: Hvor den foregående artikel om radarreflektorer drejede sig om at blive set, skal vi denne se nærmere på, hvordan man med moderne elektroniske hjælpemidler bedre selv at kan se: dvs. om brugen af AIS (Automatic Identification System) og radar. Radar For bare 10 år siden var det de færreste lystfartøjer, der var udstyret med radar, og da vi i år 2000, var på vores store generalprøve på pensionisttilværelsen med Blåmusling, havde vi end ikke overvejet at anskaffe radar. Sejlads i Den Engelske Kanal, med den enorme trafik af meget store skibe og det høje antal dage med dårlig sigt, i kombination med lokale sejleres undren over at vi ikke havde radar, gjorde at vi allerede i 2001 anskaffede en. Det blev den radar, der på det tidspunkt ifølge en test gav mest for pengene (men som også var i den billige ende af udvalget), en NRC. Siden da er der sket meget med den tekniske udvikling, og på Troldand har vi en kombineret radar og kortplotter fra Raymarine. En radar er et fantastisk redskab, og der er skrevet tykke bøger (og uforståelige manualer) om deres anvendelse. Det kan jeg ikke konkurrere med her; men der er dog et par erfaringer vi har gjort os, og som andre måske kan have glæde af. Hvad kan man se? Et ofte stillet spørgsmål er, hvor små mål man egentlig kan se på radaren. Hertil er der ikke et entydigt svar. Under optimale betingelser og med radaren indstillet på kort afstand (f.eks 1-2 nm) kan man se et fiskeflag uden radarreflektor og vi har i dårlig sigt (<500 m) oplevet at blive skræmt af et meget hurtigt mål (måske >25 knob, som vi troede var en hurtigtgående motorbåd), der var på kollisionskurs, men som viste sig at være en flok gæs der (i få meters højde) passerede 50 meter foran os. Omvendt har vi utallige gange konstateret at vi kun kan se andre lystbåde (også dem med radarreflektor), ved hvert tredje eller fjerde gang radar-sweep (dvs. når radarstrålen passerede forbi) altså bare i 25% eller mindre del af tiden (jf. artiklen om radarreflektorer). Men større skibe synes altid på skærmen, og bevidstheden om at man selv under dårlig sigt, kan se (og pejle) de store jernskibe (især når man passerer befærdede farvande med trafikseparation), er utroligt beroligende. Radarskærmens orientering Den moderne småbåds radar har et utal af funktioner og valgmuligheder, hvor det heldigvis er sådan at de fleste af dem som default, er på auto. Det er imidlertid vigtigt manuelt at vælge én af tre forskellige grundindstillinger af radarskærmens orientering, ift. skibets kurs. Den klassiske (og default) indstilling er med skibets styrede kurs fastlåst opad ( course up ), dvs radarbilledet er orienteret helt som man ville se omgivelserne fra cockpittet, og radarbilledet drejes i takt med bådens bevægelser. Er radaren koblet til kompas og GPS, er der imidlertid to andre muligheder hhv. med nord opad (som på søkortet) eller med den sejlede kurs opad (det der betegnes hhv. north up og course up ). I course-up vælger vores radar (i prioriteret rækkefølge) den kurs en autopiloten er låst til eller alternativt fastholdes den kurs der blev styret på det tidspunkt, hvor course up indstillingen blev valgt.

2 Skematisk fremstilling af de tre I teksten beskrevne måder at sætte skærmen op på. Stregen angiver skibets styrede kurs og som beskrevet i teksten er denne låst fast i 'head up' (og det er omgivelserne der 'bevæger sig) mens skærmen i 'north up' og 'course up' er fastlåst og det er skibets kurslinie der bevæger sig ift. den kurs der styres i et givent øjeblik (Kilde: Raymarine) Umiddelbart kunne det virke som om forskellen mellem course up og heading up er helt marginal; men da et mindre sejlskib ikke ligger stabilt på kursen vil radarbilledet i course up hele tiden flytte sig lidt afhængigt af skibets konstante mindre kursændringer. Dette gør det vanskeligt at foretage og fastholde præcise pejlinger. I modsætning hertil bliver billedet langt mere stabilt i course-up, og pejlingerne til andre skibe er derfor ligeledes mere stabile (dvs. renset for de fejl der opstår når båden svinger (girer) på den styrede kurs). I north-up er radarbilledet som nævnt orienteret som søkortet, og her opnår man den samme stabilitet af radarbilledet som i heading up. North up er efter mine erfaringer vanskeligt at bruge fordi man uden kortets hjælp, inde i hovedet skal dreje radarbilledet. Til gængæld er north up det oplagte valg når radarbilledet skal bruges som overlay på kortplotteren og især oplagt at bruge når der sejles i snævre farvande, hvor også kystlinier o.l. ses på radarbilledet og gør dette vanskeligere at tolke uden kortets hjælp. 'Gentagne pejlinger med brug af radar Den traditionelle metode til at bedømme om der er kollisionsfare med et andet skib, er at foretage gentagne pejlinger, hvis disse ikke ændrer sig er der fare for kollision (bortset fra i det særtilfælde, hvor to skibe sejler parallelt og med same fart). Radaren har forskellige elektroniske midler til at foretage de berømte gentagne pejlinger, det er de såkaldte EBL (Electronic Bearing Line) eller pejlelinier samt ERM (Electronic Range Marker) eller afstandsringe. Med disse hjælpemidler (og altså helst med radarskærmen i course up mode for at stabilisere billedet), er det er relativt enkelt at fastholde et radarmål (et andet skib), og konstatere om dette så at sige bliver liggende på pejlelinien og bevæger sig mod eget skib (med deraf følgende risiko for kollision). MARPA Mange nyere radarsæt har endvidere MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid). Det er et avanceret elektronisk tracking program, som en moderne småbådsradar er udstyret med og som gør det muligt at låse radaren fast på et (eller flere) mål og herefter følge disse. Bruges MARPA beregnes en række vigtige parametre løbende, dvs.: pejlingen (BRG = bearing) til målet der plottes, målets kurs (CRS = course) og fart (SPD = speed), afstanden (RNG = range) til målet samt hhv., hvor tæt på målet man kommer (CPA = closest time of approach) og endelig hvor lang tid der er til dette sker (TCPA = time to closest time of approach). Det lyder jo som den rene fagre ny verden. Problemet er bare at vores erfaring er, at MARPA informationerne er for usikre. CPA & TCPA varierer hele tiden (og ikke så lidt endda) og da de små kurslinier som systemet forsyner andre skibe med kan let variere med 20-30º. Dette gør det helt umuligt at bedømme om man vil passere foran eller agter om det andet skib. Jeg er ikke overbevist, og foretrækker den

3 'gammeldags' metode i elektronisk udgave sådan som det er beskrevet ovenfor (se også billedet). Her kan vi helt uden problemer holde styr på 2-3 mål af gangen og det er fuldt tilstrækkeligt når f.eks. en trafikseperation skal passeres i dårlig sigt, noget vi bl.a. har oplevet ud for Lissabon på vej tilbage fra Acorerne. Min konklusion er, at vi normalt i indre danske farvande bruger radaren som overlay på kortplotteren (& MARPA). I åbent farvand derimod, anvender vi den 'nøgne radarskærm i hading-up modus og evt gerne med en split screen, hvor halvdelen af skærmen er radar og den anden halvdel kortplottern (se billedet). Vi observerer herefter vores position ift. andre (eventuelt problematiske) skibe ved brug af EBL og ERM. Troldands radarskærm i split screen mode. Dvs. øverst det rene radarbillede med to udlagte pejlelinier. Nederst kortplotteren, der i dette tilfælde (under passage af trafikseperationen uden for Lissabon for maskine om natten) var en stor hjælp, fordi vi præcist vidste hvor i zonen vi befandt os. Bemærk i øvrigt at vi netop har foretaget en undvigemanøvre for et stort containerskib, som vi ikke havde lyst til at smutte en ½ sm (eller mindre) foran. Læg i øvrigt mærke til at 'kurslinien' ikke er ret opad fordi radaren er i 'course-up' mode (se teksten). AIS AIS (Automatic Identification System) er en del af det internationalt aftalte GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) system. Det er først og fremmest tænkt som et middel til bedre at kunne kontrollere den komercielle skibsfart, for dermed at nedsætte faren for kollisioner. En såkaldt AIS transponder omfatter en GPS modtager, samt en VHF sender og modtager, der periodisk udsender informationer om det pågældende skib. Det drejer sig først og fremmest om dynamiske informationer som position, kurs (COG = Course Over Grund) og fart (SOG = Speed Over ground). Endvidere transmitteres statisk information som skibsnavn, IMO og MMSI nummer samt skibets dimensioner. Endelig udsendes informationer der er specifikke for den pågældende rejse dvs. destination ETA og dybgang mv.

4 Andre stationer, det gælder både transpondere på andre skibe eller i land, samt særlige AIS dedikerede modtagere (recievere), kan herefter modtage og afkode de pågældende signaler som så kan vises på særlige skærme, som et lag på kortplotteren eller på en almindelig lap-top med passende software. Det er i dag muligt at installere en såkaldt Class B AIS transponder på almindelige lystbåde, idet prisen nu typisk er nede under 5000 kr. En AIS modtager til brug i forbindelse med kortpolotter eller PC kan i dag fås ned til ca kr, mens den, hvis den skal være stand alone med egen skærm, koster omkring 2000 kr. På Troldand har vi en NASA AIS-radar installeret. Navnet er misvisende fordi det intet har med en radar at gøre (man modtager jo kun signaler der aktivt er sendt fra andre skibe med AIS), men det gør ikke instrumentet mindre interessant. Med dette instrument får vi med et minimalt strømforbrug (radar og kortplotter er strømslugere) oplysninger om alle større (>300 tons) skibe. Men også flere og flere mindre skibe bliver efterhånden udstyret med AIS. Modtageren er udstyret med en skærm, der grafisk viser skibe i nærheden, og vi kan sætte en alarm, der advarer os, hvis sådanne skibe er inden for en på forhånd defineret afstand. Endvidere har modtageren den fordel, at vi har skibenes navn og MMSI numre og dermed lettere kan kalde dem på VHF'en, hvis det skulle være nødvendigt. En ulempe ved denne modtager (i modsærning til når det er kortplotteren der viser AIS målene) er, at den ikke beregner CPA og TCPA, hvilket er lidt skuffende. To eksempler på 'screen-shots' fra Troldands AIS radar Ved tolkningen af nedenstående skærmbilleder er det vigtigt at forstå at de er bygget op lige som en radarskærm i 'Heading up' mode (se mere om dette på denne side i afsnittet om radar). Dvs. eget skib er placeret i midten af skærmen og kursen er ret op (som altså ikke nødvendigvis er nord). Omkringliggende skibe med AIS er markeret som små cirkler (ankerliggere er markeret med et anker) med en 'kursmarkør', der angiver den omtrentlige kurs i forhold til eget skib. Det betyder i praksis at hvis kølvandsstriben peger mod midten af skærmen (eget skibs position) ændrer pejlingen sig ikke, og der er altså fare for kollision. To eksempler på Troldands NASA 'AIS radar' (som altså ikke må forveksles med en rigtig radar): Til højre ses skibet 'Pioneer Yakut II' markeret. Det fremgår at skibets MMSI nummer er , at afstanden til skibet 0,9 nm, dets fart 13,1 knob, den styrede kurs er 163, mens den beholden kurs er 162. Endvidere viser kursmarkøren tydeligt, at der er akut fare for at vi kommer meget tæt på skibet (der dog som det ser ud 'her og nu' vil passere foran os). Til venstre ses skibet 'Miranda' hvor det fremgår at skibets MMSI nummer er , afstanden er 1,9 nm, farten 15 knob, og både styret og beholden kurs er 315. Selv om skibene passerer os tæt om bb er der ingen akut kollisionsfare. På begge skærmbilleder ses en stjerneformet signatur (på billedet til venstre ca. i pejling 180º og til højre ca. i pejling 30º), der viser skibe med en 'Class B' AIS transponder, sandsynligvis en fiskebåd eller et lystfartøj.

5 Vores erfaringer med NASA enheden har overvejende været gode, men det faktum at der er tale om en kurs-op skærm uden kystlinier, samt at enheden ikke beregner CPA og TCPA har gjort den lidt vanskelig at anvende, med den sikkerhed som systemet egentlig giver mulighed for. Samtidig er vi blevet meget glade for vores PC baserede navigationssoftware (OpenCPN, der er freeware). Dette giver mulighed for at lave AIS overlay med beregning af de kritiske størrelser. Derfor har vi valgt at tage skridtet fuldt ud og har anskaffet en Class-B AIS transponder (Digital Yacht AIT1000). Her kombinerer vi det bedste af to verdener fordi vi både kan ses og blive set. To eksempler på skærmbilleder fra vores lap-top, hvor vi anvender et OpenCPN.Til venstre ses trafiksepereringen og den tætte trafik, under passage af Gibraltarstrædet (skibet i midten med en prik er Troldand). Til højre ses et skærmbillede, der stammer fra en lang nats sejlads langs den vestafrikanske kyst på vej mod Casablanca. På dette tidspunkt sejler vi i begsort nat med adskillige, vanskeligt identificerbare lys omkring os. Men med AIS overlay bliver det hele nemt at overskue (det er igen Troldand med 'prikken' i midten af billedet). Skibet bag os er passeret og uinteressant. De to skibe på vores bagbords side er på dette tidspunkt ligeledes uproblematiske (men mens de nærmede sig bagfra kunne det godt virke truende... havde de set os?), mens der skal holdes skarpt øje med skibet foran os i pejling 10º. Dette skib er derfor markeret og dets oplysninger ses I boksen til højer I billedet: Navn: 'Maximillian Schulte', fart: 16,1 knob, kurs 47º, pejling 241º, kursændring (rate of turn) 0º. Især de to sidste oplysninger skal der holde øje med: Pejlingen skulle gerne langsomt ændre sig, og så længe der ikke sker kursændringer er alt vel. Det giver ro I sjælen.

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere,

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere, Sonocaddie V500 er en håndholdt Stor test af 10 afstandsmålere Ikke mange tekniske hjælpemidler må bruges på en golfbane, men forbuddet gælder ikke afstandsmålere. Her tester vi et stort udvalgs funktionalitet

Læs mere

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre...

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre... 28,- Kontakt med andre... Start med Modem Læs hæftet hvis du vil undgå dette... Køb, installering og opsætning af modem Kommunikationsprogrammer BBS'er, online-tjenester og netværk KnowWare Peter Ravnholt

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka En Introduktion Kære Golfer, Vi ved alle, at det ikke kun er din fysik og dit tekniske niveau, der bestemmer hvor langt du kan nå med din golf. Det handler i lige så høj grad om din evne til at spille

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

AL2bolig og Boligkontoret Danmark

AL2bolig og Boligkontoret Danmark Test af piktogrammer Rapport AL2bolig og Boligkontoret Danmark September 2013 INDHOLD Baggrund og formål Fremgangsmåde og metode Konklusion Brug af skriftlig information fra boligorganisationen Test af

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev www.dgi.dk/badminton DGIbadminton HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave.

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere