Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj Version 5. Indendørs version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version"

Transkript

1 Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj Version 5 Indendørs version

2 Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport Tilbehør Aflæsning med gaffeltruck Aflæsning med kran Opbevaring på pladsen før installation 4 2. Installation af aggregater og kanaler Underlag Justerbare fødder Samling af aggregat-sektionerne Tilslutning af kanaler Plads til service og vedligehold Demontering og bortskaffelse 6 3. Rørtilslutninger/VVS Mulighed for at udtrække komponenter Rørtilslutning til batterier Ventilmotor og kontrolventil varme Ventilmotor og kontrolventil køling Bortledning af kondensvand Elektrisk tilslutning Hurtig vejledning ved installation Opstart Aflevering 20 2

3 3

4 Transport 1. Transport Aggregatet leveres i 3 eller 4 sektioner, som skal samles på pladsen. Aggregatet kan løftes med gaffeltruck eller med kran ved brug af løftestopper. 1.1 Tilbehør Tilbehør kan være justerbare fødder, Disc-lock, vandlås, reservefiltre eller andre løse emner, som er pakket i en kasse og lagt ind i aggregatet. Den sektion, hvor kassen er placeret, er forsynet med en rød mærkat udvendigt. Kanaltilslutninger er også placeret inde i aggregatet (med undtagelser). Husk at fjerne transportbeslag - disse er indikeret med røde mærkater. 1.2 Aflæsning med gaffeltruck Gaflerne skal være tilstrækkeligt lange, så de ikke beskadiger aggregatets bund. 1.3 Aflæsning med kran Løftestropperne fastgøres til hjørnebenene som vist på illustrationen. Undgå at stropperne forårsager deformation af aggregatets top ved brug af f.eks. et rør i passende længde, se illustrationen. 1.4 Opbevaring på pladsen, før installation Aggregatet skal beskyttes mod vejrlig og stød. Den beskyttende plastic-film, som aggregatet er pakket ind i ved levering, skal fjernes ved ankomst til pladsen og aggregatet skal afdækkes med presenning eller lign. For at minimere kondensering under afdækningen, skal man sørge for tilstrækkelig luftcirkulation mellem afdækning og aggregat. Undgå at løftestropperne forårsager deformation af aggregatets top ved brug af f.eks. et rør i passende længde. 4

5 Installation af aggregater og kanaler 2. Installation mekanisk Når aggregatet placeres på monteringsstedet, skal det sikres at: - Nødvendig plads til service og inspektion foran aggregatets låger er tilstede. Det anbefales at en afstand svarende til aggregatets bredde holdes fri. -Nødvendig plads for adgang til el-tavlen ovenpå aggregatet er tilstede. Det anbefales at afstanden fra el-tavlen til loftet er mindst 700 mm. Minimum afstand til loftet: 700 mm 2.1 Underlag Underlaget, hvorpå aggregatet placeres, skal være plant. Bygningskonstruktionen og gulvet skal kunne bære aggregatets vægt. I tilfælde af en letvægtskonstruktion, hvor der er risiko for overførsel af vibrationer og støj, skal aggregatet placeres på et dæmpende underlag. De justerbare fødder, som leveres med aggregatet, skal placeres på vibrationsdæmpende materiale. 2.2 Installer de justerbare fødder før sektionerne skubbes sammen. De justerbare fødder skal monteres i hjørnebenene for nivellering af sektionerne før disse skubbes sammen. 2.3 Samling af aggregat-sektionerne Sektionerne holdes sammen med Disc-lock systemet. 1. Undersøg om de fabriksmonterede tætningslister er ubeskadigede. 2. Sektionerne placeres derefter lige ud for hinanden og fødderne justerers, så rammerne er parallelle og de to sæt låseskruer for Disc-Locks er i samme højde. 3. Sektionerne skubbes mod hinanden, så tætningslisterne presses sammen, se illustrationen. Skub sektionerne tæt mod hinanden, så Disc-Lock skiverne ikke bruges til at trække dem sammen. 4. Sektionerne låses herefter sammen v.h.a. Disc-lock systemet. Placer en Disc-lock skive på hvert sæt låseskruer. Der skal normalt bruges 4 Disc-lock skiver ved hver samling, foroven og forneden på h.h.v. forside og bagside. Stram Disk-lock skiven med den medfølgende nøgle (ikke for hårdt), så sektionerne presse godt sammen, se illustrationen. 5

6 Installation af aggregater og kanaler 2.4 Tilslutning af kanaler Det er vigtigt at kanalerne har præcis sammen dimensioner som de åbninger i aggregatet, de placeres på. Fraluft Afkast Tilluft Indtag Fraluft Indtag Tilluft Afkast 2.5 Plads til service og vedligehold Kanaler etc. må ikke være i vejen for aggregatets inspektionsdøre og for evt. udtrækbare komponenter. Ved at fjerne den store split i lågernes hængsler kan disse, om nødvendigt, løftes af istedet for at svinge op. 2.6 Demontering og bortskaffelse Alle elektriske- og VVS-tilslutninger afmonteres og alle væsker drænes fra aggregatet før demontering. Herefter kan aggregatet bortskaffes efter de gældende, aktuelle forskrifter. Efter demontage skal sektionerne skilles ad og delene grupperes efter materialetype. Herefter skal materialerne afleveres på en godkendt plads. 6

7 Rørtilslutninger/VVS 3. Rørtilslutninger/VVS Tilslutningsstutsene på varme- og kølebatterier til væske har udvendigt gevind. Hvis aggregatet leveres med motor(er)/ ventil(er), vil disse være pakket i en kasse, som er placeret i aggregatet. Hvis aggregatet leveres med kølebatteri og/eller krydsveksler medfølger kuglevandlås(e) til montering på drypbakkens (-bakkernes) afløb. Vandlåsen(e) er pakket i en kasse, som er placeret i aggregatet. 3.1 Mulighed for at udtrække komponenter ved inspektion, rengøring og reparation/udskiftning Det skal sikres, at rør, kabler etc. ikke er i vejen for inspektionsdørene, og at udtrækbare komponenter - f.eks. ventilatorer og roterende vekslere - frit kan udtrækkes af aggregatet. 3.2 Rørtilslutning til batterier Varmebatterier: Rør til varmt vand skal være isolerede mod frost og varmetab. Ekstra beskyttelse mod frost kan opnås ved at montere en varmetråd omkring rørene, under isoleringen, kombineret med temperaturfølere og styresystem. Cirkulationspumper i rørsystemet kan normalt levere tilstrækkeligt varmt vand til at beskytte rørene yderligere mod frost (rør, isolering, varmetråd med kontrolsystem samt cirkulationspumper leveres ikke af Systemair). Kølebatterier: Rør til køling skal beskyttes med isolering mod opvarmning om sommeren (rør og isolering leveres ikke af Systemair). Varme- og kølebatterier: Batterierne med tilslutningsstutse er ikke konstrueret til at modstå vægten af- og påvirkningen fra lange rør og isolering. Systemet skal støttes med holdbare bæringer ved loft, gulv og/eller vægge. 7

8 Rørtilslutninger/VVS Tilslutning af rør til varmebatteri Varmeydelsen på varmebatterier med 2 rørrækker er uafhængig af, om batteriet tilsluttes i medstrøm eller modstrøm. Rørtilslutningerne på batteriet er mærkede med indløb forneden, hvilket gælder uanset fra vilken side luften rammer batteriet. NB: Evt. glykol skal være uden tilsætninger, autoglykol må ikke anvendes. Automatisk udluftning skal installeres på det højeste punkt af rørsystemet, ved batteriets øverste stuts (retur) Tilslutning af rør til kølebatteri for væske Kølebatterierne skal altid tilsluttes i modstrøm, se illustration. Automatisk udluftning Det er vigtigt at automatisk udluftning installeres på det højeste punkt af rørsystemet, ved batteriets øverste stuts (retur). Alle rør og komponenter til automatisk udluftning skal isolering omhyggeligt. NB: Evt. glykol skal være uden tilsætninger, autoglykol må ikke anvendes. Automatisk udluftning skal installeres på det højeste punkt af rørsystemet, ved batteriets øverste stuts (retur). 3.3 Ventilmotor og kontrolventil til opvarmning Hvis motor og kontrolventil er inkluderet, vil de være pakket i en kasse i aggregatet og er ikke installeret. Ventilen kan være 2- vejs- eller 3-vejs afhængig af bestilling. Batterierne med tilslutningsstutse er ikke konstrueret til at modstå vægten af- og påvirkningen fra pumpe rørsystem og isolering. Systemet skal støttes med holdbare bæringer ved loft, gulv og/eller vægge Ventilmotor og 2-vejs kontrolventil til opvarmning Illustrationen - system med 2-vejs kontrolventil - viser et eksempel på et system, som virker godt sammen med regulatoren og systemet virker også godt som frostbeskyttelse (pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair). 8

9 Rørtilslutninger/VVS Frese Optima 2-vejs ventil til opvarmning En intelligent 2-vejs ventil med automatisk justering, så flow holdes under det indstillede maksimum. Selv ved varierende tryk i systemet vil maksimum flow ikke overstiges ved differenstryk på op til 400 kpa. I praksis vil Optima ventilen sørge for at der ikke sker overløb og at ventilen har total kontrol. Ventilen leveres altid med en speciel motor beregnet til de lange ventilslag. Motoren er i tæthedsklasse IP44, beskyttet mod kortslutning og polarisering. Udskylning af ventilen er mulig p.g.a. den aftagelige kappe. Der er ingen krav til minimum længder på lige rør før eller efter ventilen. Systemet virker godt sammen med regulatoren og systemet giver god beskyttelse mod frost. Pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair- 2-vejs kontrol- og maks. flow ventil fra Frese, til opvarmning. Sekundær kreds Primær kreds Pumpe Termometer Stopventil Maksimum flow ventil 2-vejs kontrolventil med maksimum flow instilling Kontraventil Variabelt vandflow i primær kreds Konstant vandflow i sekundær kreds Det foretrukne system til direkte opvarmning Ventilmotor og 3-vejs kontrolventil til opvarmning Illustrationen - system med 3-vejs ventil og konstant flow i primær kreds - viser et eksempel på et system, som fungerer godt sammen med regulatoren og som også giver god beskyttelse mod frost. Pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair. System med 3-vejs ventil til opvarmning Sekundær kreds Primær kreds Pumpe Termometer Maksimum flow ventil Stopventil 3-vejs kontrol ventil Kontraventil Konstant vandflow i primær kreds Konstant vandflow i sekundær kreds 9

10 Rørtilslutninger/VVS 3.4 Ventilmotor og kontrolventil til køling Hvis ventilmotor og kontrolventil blev bestilt sammen med aggregatet, er komponenterne pakket i en kasse - de er ikke installerede. 2-vejs eller 3-vejs ventil er leveret i.h.t. bestilling. Batterierne med tilslutningsstutse er ikke konstrueret til at modstå vægten af- og påvirkningen fra pumpe rørsystem og isolering. Systemet skal støttes med holdbare bæringer ved loft, gulv og/ eller vægge Ventilmotor og 3-vejs kontrolventil til køling Illustrationen - system med 3-vejs ventil og konstant flow i primær kreds - viser et eksempel på et system, som fungerer godt sammen med regulatoren og som også giver god beskyttelse mod frost. Pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair. 3.5 Bortledning af kondensvand Drypbakke til opsamling af kondensvand er installeret under krydsvekslere og kølebatterier. Hver bakke er forsynet med et afløb. For at undgå frost, og evt. frostsprængning af rør, anbefales det at forsyne rørsystemet med tilstrækkelig isolering Ekstra beskyttelse mod frost kan opnås ved at montere en varmetråd omkring rørene, under isoleringen, kombineret med temperaturfølere og styresystem. Isolering og varmetråd leveres ikke af Systemair Afløb fra krydsveksler Kondensbakken under krydsveksleren arbejder ved negativt lufttryk. For at sikre, at vandet frit kan løbe ud af bakken, er der inkluderet en vandlås, som ikke er installeret. Vandlåsens lukkehøjde skal udføres korrekt, se tabel på illustrationen for minimum lukkehøjde. 3-vejs kontrolventil til køling med vand Sekundær kreds Primær kreds Termometer Maksimum flowventil Stopventil 3-vejs kontrolventil Konstant vandflow i primær kreds Variabelt vandflow i sekundære kreds Negativt tryk P (Pa) P H1 Min. H2 500 Pa 100 mm 40 mm 750 Pa 150 mm 55 mm 1000 Pa 190 mm 70 mm Afløb fra kølebatteri Kondensbakken under kølebatteriet arbejder ved positivt lufttryk. For at sikre, at vandet frit kan løbe ud af bakken, er der inkluderet en vandlås, som ikke er installeret. Vandlåsens lukkehøjde skal udføres korrekt, se tabel på illustrationen for minimum lukkehøjde. Positivt tryk P (Pa) P H1 Min. H2 500 Pa 90 mm 65 mm 750 Pa 120 mm 90 mm 1000 Pa 150 mm 120 mm 10

11 4. Elektrisk tilslutning Start ikke Danvent TIME aggregatet før alle elektriske og mekaniske sikkerhedsforskrifter er læst og forstået. Elektrisk tilslutning Vær opmærksom på at denne vejledning kun gælder for Danvent TIME til indendørs montage. Danvent TIME fås også i udførelse til udendørs montage. Vejledning for denne findes i en separat publikation. Bemærk at hovedforsyning skal tilsluttes af en autoriseret installatør og være i overensstemmelse med gældende forbindelsesvejledning. El-tavle Frekvensomformer - fraluft Hovedafbryder Danvent TIME til indendørs montage sammen med det tilhørende elektriske udstyr SKAL beskyttes mod vand og fugt. Nødvendig hovedforsyning til Danvent TIME indendørs Aggregat: Motor: Sikring (minimum): Sikring (Max) TIME 10 2 x (1,1 kw - 2,6 A) 16 A 16 A 2 x (1,5 kw - 3,3 A) Hastighedsregulering rotor Frekvensomformer - tilluft TIME 15 2 x (1,5 kw - 3,3 A) 2 x (2,2 kw - 4,4 A) TIME 20 2 x (2,2 kw - 4,4 A) 2 x (3,0 kw - 6,6 A) 16 A 16 A 16 A 16 A Betjeningspanel TIME 25 2 x (3,0 kw - 6,6 A) 2 x (4,0 kw - 8,5 A) 16 A 25 A 16 A 32 A TIME 30 2 x (4,0 kw - 8,5 A) 2 x (5,5 kw - 11,4 A) 25 A 32 A TIME 40 2 x (5,5 kw - 11,4 A) 2 x (7,5 kw - 15,2 A) 25 A 35 A 32 A 50 A Aggregatet skal være tilsluttet hovedforsyningen permanent gennem en låsbar sikkerhedsafbryder Find el-diagrammer, kabelplaner, komponentlister og terminal oversight i et selvstændigt dokumet Indhold i dette dokument; sidetal General description 1-9 Circuit diagram Switchboard layout Graphical list Cables Cables-cores Terminal matrix Cable plan Terminal plan Part list

12 Elektrisk tilslutning 4.1 Hurtig vejledning ved installation. Før afsendelse har aggregatet været samlet og har gennemgået en sidste funktionstest. En kopi af testrapporten leveres sammen med aggregatet. Efter den afsluttende test deles aggregatet i sektioner for at lette transporten. Når aggregatet er blevet samlet igen på pladsen, skal kablerne mellem sektionerne monteres i el-tavlens klemmer igen. Kabler og klemmer er mærkede for let montage. Trin 1 - Oprullede kabler forberedes for montage. Kabler til eksterne komponenter er inkluderet i leverancen og er tilsluttet komponenterne. Alle eksterne komponenter med tilhørende kabler er, ved levering, placeret i en kasse ved siden af el-tavlen på toppen af aggregatet. Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning De kabler, som skal tilsluttes klemmerne i el-tavlen er rullet sammen og hæftet fast i aggregatet. Frigør kablerne. Trin 2: Træk kablerne gennem kabelgennemføringerne Kablerne trækkes gennem gummitætningen i toppanelet bag eltavlen, hvorefter de trækkes gennem gennemføringerne på tavlens bagside. Trin 2 - Træk kablerne op bag el-tavlen. Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Alle kabler er mærkede med et nummer. Kablerne monteres i klemmerne med de tilsvarende numre. Trin 4: Installer eksterne komponenter Eksterne komponenter kan være: Tillufttemperaturføler, motor/ventil(er), frostføler til varmebatteri, cirkulationspumpe, tryktransmittere til konstanttryksregulering, signalforstærker(repeater). Ikke alle disse komponenter er nødvendigvis inkluderet med hvert Danvent TIME aggregat. Se også trin 9 vedr. eksterne komponenter. Trin 3 - Tilslut kablerne til klemmer i el-tavlen Trin 5: Installer kabler fra eksterne komponenter og kabel fra hovedforsyning. Det skal sikres at kablerne ikke kommer i vejen for inspektionsdørene og at ventilatorer samt varmeveksler frit kan trækkes ud fra aggregatet. 12

13 Elektrisk tilslutning Trin 6: Installer Systemair kontrolpanelet. Systemair kontrolpanelet med kabel er, ved levering, placeret i en kasse på toppen af aggregatet og panelet/kablet er forbundet til regulatoren inde i el-tavlen. Monter kontrolpanelet, hvor du ønsker det, men husk at kablet kun er 10 m langt. Hvis man ønsker at trække kablet gennem en væg kan kablet demonteres fra kontrolpanelets bagside, trækkes gennem væggen, og genmonteres i kontrolpanelet (forbindelsesdiagram er vist til højre). Kontrolpanelet får strøm fra regulatoren, og det er ikke muligt at forlænge kablet p.g.a. større modstand og større strømforbrug. Hvis 10 m kabel ikke er tilstrækkeligt skal der installeres en signalforstærker (repeater) mellem Systemair kontrolpanelet og regulatoren, se evt. trin 8 nedenfor. 13

14 Elektrisk tilslutning Trin 7: enten Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h. Hvis aggregatet blev bestilt for konstant luftmænge (kontrol af m3/h) gennem tilluft- og fraluftventilatorer, vil trykfølerne være monteret i aggregatet fra fabrik. Systemet er testet, ingen yderligere installation nødvendig før opstart. Trin 7 - Trykfølere i kanaler eller Trykfølere monteres i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa. Hvis aggregatet blev bestilt for variabel luftmængde (kontrol af tryk i kanaler i Pa), skal luftmængden i aggregatet justeres kontinuerligt for at det ønskede tryk i kanalerne overholdes. Ved kontrol af tryk i kanalerne er der ingen trykføler i aggregatet - disse skal monteres i hovedkanalerne, 1 stk. i tilluft og 1 stk. i fraluft. Trykfølerne er, ved levering, placeret i en kasse ved siden af el-tavlen på toppen af aggregatet. Trykfølerne er tilsluttet eltavlen fra fabrik. Det er vigtigt at vælge den rigtige placering af trykfølerne i kanalerne. Det skal være et sted uden kraftig turbulens, da et stabilt signal er meget vigtigt. Trykføler monteret i kanal Fraluft: Installer slangen på minus for negativt tryk. Tilluft: Installer slangen på plus for positivt tryk. Trin 8 - Installation af tillufttemperaturføler Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Tillufttemperaturføleren er, ved levering, placeret i en kasse inde i aggregatet. Bor et hul i tilluftkanalen, mindst 1-2 meter fra varme- eller kølebatteriet og monter føleren. 14

15 Elektrisk tilslutning Trin 9 Detaljer vedr. elektrisk tilslutning af eksterne komponenter Forstærker/Repeater Hvis afstanden mellem regulatoren og kontrolpanelet er større end 10 m, er en forstærker/repeater EO-R nødvendig. En simpel forlængelse af kablet uden forstærker/ repeater vil føre til fejlfunktion. Med forstærker/repeater vil 1200 m kabel mellem regulator og kontrolpanel være mulig. Afstanden mellem forstærker/repeater og kontrolpanelet må ikke forøges udover det medfølgende kabel på 10 m. Forsyning til forstærkeren/repeateren er 24 V AC fra eltavlen og tæthedsklassen er IP20. Fra eet kontrolpanel kan man v.h.a. een forstærker/ repeater regulere op til 6 aggregater med en E28 regulator i hvert aggregat. Forstærker/repeater type EO-R Forlænget drift (Trykknap) Når aggregat kører med reduceret hastighed eller er slukket, kan det tvinges eet trin op ved brug af en trykknap (impuls). Vælg et antal minutter under forlænget drift på kontrolpanelet. Knap og kabel leveres ikke af Systemair. Motor på ventil til varmebatteri (vand) Forsyning til motoren er 24V AC, kontrolsignal er 0-10 V DC. Som frostbeskyttelse skal der monteres en dykrørsføler i varmebatteriet. Kabler fra regulatoren til ventilmotoren og dykrørsføleren leveres af Systemair. Standard ventiler kan fås til 2-vejs- eller 3-vejstilslutning. Ventiler fra Frese fås kun til 2-vejs tilslutning. Ventilen fra Frese er en intelligent kontrolventil med automatisk justering, så det indstillede maksumum flow ikke overskrides. Belimo ventilmotor Til frostbeskyttelse monteres en dykrørsføler mellem tilgangs- og afgangsstutse. Ventil fra Frese med motor 15

16 Elektrisk tilslutning Motor til ventil for kølebatteri (væske) Forsyning til motoren er 24V AC, kontrolsignal er 0-10V DC. Kablet mellem ventilmotor og regulator er inkluderet. Standard ventiler kan fås til 2-vejs- og 3- vejstilslutning. DX køling Et DX-kølebatteri kan tilsluttes regulatoren. Mulige indgange og udgange: Start køling Alarm køling Køling Y3 Flowvagt i tilluftstrømmen. Kabler og flowvagt leveres ikke af Systemair. Belimo ventilmotor Cirkulationspumpe, varme Cirkulationspumpen leveres ikke af Systemair. Hvis pumpen ikke har være aktiveret i 24 timer, vil pumpen bliver motioneret een gang dagligt i 1 minut. Kabel til pumpen er inkluderet. Brandfunktion - termostater Alt er installeret og klar til opstart, hvis aggregatet er bestilt med to termostater. Termostaterne er installeret i aggregatet, een i tilluft og een i fraluft. Termostaternes afbrydelsestemperatur er justerbar. Fra fabrik er tilluftstermostaten indstillet til 70 C og fralufttermostaten til 40 C. Regulatoren er, som standard, indstillet til at stoppe ventilatorerne og lukke spjældene, hvis termostaterne slår ud. Uddannede teknikere kan ændre indstillingerne på pladsen. Brandfunktion - forberedt til røgfølere eller eksterne brandmeldesystemer Røgfølere eller lignende leveres ikke af Systemair. Fra fabrik er regulatoren indstillet til at kontakten i føleren er sluttet under normal drift. Ved aktivering af føleren åbnes kontakten, ventilatorerne stoppes og spjældene lukker. Uddannede teknikere kan ændre indstillingerne på pladsen. Cirkulationspumpe - ikke inkluderet i Systemairs leverance. Brandtermostat med justerbar temperatur. 16

17 Elektrisk tilslutning Kommunikation med BMS/CTS systemer Regulatoren kan fås i 3 udgaver. En version er forberedt til kommunikation via Modbus, en anden version er forberedt til EXO4 kommunikation via TCP/IP og en tredje version er forberedt til LON kommunikation. Specielt set-up af regulatoren til CTS kommunikation er ikke inkluderet i leverancen fra Systemair. E Tool program Et PC program kaldet E Tool til hurtig og let konfiguration samt overvågning af funktionerne i aggregatet via et grafisk interface er tilgængeligt. Dette program viser alle parametre, som skal noteres i indreguleringsrapporten, se separat drift- og servicevejledning Download af programmet fra er gratis for installatører. Klemmerne (B, A, N) på Corrigo E28 regulatoren er forberedt til kommunikation med E Tool programmet. Skærmbillede fra E Tool (eksempel) N.B. For mere detaljeret information se instruktionen i forbindelse med E Tool programmet. 17

18 Opstart 4.2 Opstart Tilslutning af hovedforsyning Se relevant side i kredsløbsdiagrammet. Bygningens el-installationer skal udføres i henhold til myndighedskrav for ekstra-beskyttelse af frekvensomformere. Hvis der anvendes fejlstrømsrelæ, skal dette have en tærskelstrøm på 300 ma Checkliste før opstart Eksterne komponenter Er motor/ventil installeret korrekt? Er cirkulationspumpen installeret korrekt? Er der vand i batteriet og cirkulationspumpen? Hvis systemet er med kanalmonterede tryktransmittere skal det checkes at disse er installeret og forbundet korrekt. Hovedforsyning Tilsluttet korrekt? (3x400 V, Nul, Jord) Kanaler Er alle kanaler monterede? Test af Test of control voltage Is the control voltage connected correctly to the valve motor(s)? Tænd for strømmen Tænd ikke for strømmen før alle sikkerhedsforskrifter er fulgt og kontoller at alle inspektionsdøre er lukkede og låste. Tænd herefter for stømmen. Regulatoren og styresystemet er nu aktive og aggregatet bør starte, hvis ugeuret er programmeret til drift på det gældende tidspunkt Indtast relevante vædier i regulatoren TIME aggregatet styres fra Systemair kontrolpanelet. Indtast relevante værdier i regulatoren via dette. 18

19 Se den separate brugervejledning for automatik i Danvent DV og TIME aggregater. Her vil du finde detaljeret information om - og illustrationer af, hvordan værdier indtastes/ændres via betjeningspanelet. Brug tasterne på Systemair betjeningspanlet til at indføre relevante værdier. Knapper og lamper på Systemair kontrolpanelet. Teksten på display'et sammen med beskrivelser og illustrationer i brugervejledningen bør hjælpe dig til at opstarte aggregatet. 19

20 Hurtig start Indstil tiden på det interne ur, se "Indstilling af internt ur" i brugervejledningen. Hvis aggregatet ikke starter, skal du gå til "Driftvalg" og ændre indstillingen til On. Hvis der ikke fremkommer en alarm, bør aggregatet starte. Yderligere information kan findes i den separate vejledning i drift og vedligehold i tilfælde af udløsning af alarm eller driftfejl. Ændringer af de mest almindelige indstillinger er beskrevet i vejledningen for drift og vedligehold. 5. Aflevering Når installationen er udført, check at: Der ikke er usædvanlig støj fra aggregatet. Kontrolpanel og lampesignaler er o.k. Spjæld fungerer som ønsket. Ventilator fungerer som ønsket. Genvinding - Til/fra som ønsket. Lyddæmpere er installerede og kanalsystemet er korrekt tilsluttet til aggregatet. Friskluftindtaget er placeret med tilstrækkelig afstand til evt. forureningskilder (køkkenudsugning, afkast fra centralstøvsuger eller lignende). Aggregatet er installeret i.h.t. disse instruktioner. En afleveringsrapport, som udfyldes med data i.h.t. kundens ønsker og med installatørens underskrift, bruges som dokumentation for at installationsarbejdet er færdigt, og at aggregatet kan betales af kunden. En kopi af afleveringsrapporten er trykt i vejledning i drift og vedligehold for TIME aggregatet. Afleveringsrapporten er også tilgængelig som et word dokument - kontakt Systemairs salgsafdeling, hvis du ønsker denne udgave. 20

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere