Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj Version 5. Indendørs version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version"

Transkript

1 Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj Version 5 Indendørs version

2 Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport Tilbehør Aflæsning med gaffeltruck Aflæsning med kran Opbevaring på pladsen før installation 4 2. Installation af aggregater og kanaler Underlag Justerbare fødder Samling af aggregat-sektionerne Tilslutning af kanaler Plads til service og vedligehold Demontering og bortskaffelse 6 3. Rørtilslutninger/VVS Mulighed for at udtrække komponenter Rørtilslutning til batterier Ventilmotor og kontrolventil varme Ventilmotor og kontrolventil køling Bortledning af kondensvand Elektrisk tilslutning Hurtig vejledning ved installation Opstart Aflevering 20 2

3 3

4 Transport 1. Transport Aggregatet leveres i 3 eller 4 sektioner, som skal samles på pladsen. Aggregatet kan løftes med gaffeltruck eller med kran ved brug af løftestopper. 1.1 Tilbehør Tilbehør kan være justerbare fødder, Disc-lock, vandlås, reservefiltre eller andre løse emner, som er pakket i en kasse og lagt ind i aggregatet. Den sektion, hvor kassen er placeret, er forsynet med en rød mærkat udvendigt. Kanaltilslutninger er også placeret inde i aggregatet (med undtagelser). Husk at fjerne transportbeslag - disse er indikeret med røde mærkater. 1.2 Aflæsning med gaffeltruck Gaflerne skal være tilstrækkeligt lange, så de ikke beskadiger aggregatets bund. 1.3 Aflæsning med kran Løftestropperne fastgøres til hjørnebenene som vist på illustrationen. Undgå at stropperne forårsager deformation af aggregatets top ved brug af f.eks. et rør i passende længde, se illustrationen. 1.4 Opbevaring på pladsen, før installation Aggregatet skal beskyttes mod vejrlig og stød. Den beskyttende plastic-film, som aggregatet er pakket ind i ved levering, skal fjernes ved ankomst til pladsen og aggregatet skal afdækkes med presenning eller lign. For at minimere kondensering under afdækningen, skal man sørge for tilstrækkelig luftcirkulation mellem afdækning og aggregat. Undgå at løftestropperne forårsager deformation af aggregatets top ved brug af f.eks. et rør i passende længde. 4

5 Installation af aggregater og kanaler 2. Installation mekanisk Når aggregatet placeres på monteringsstedet, skal det sikres at: - Nødvendig plads til service og inspektion foran aggregatets låger er tilstede. Det anbefales at en afstand svarende til aggregatets bredde holdes fri. -Nødvendig plads for adgang til el-tavlen ovenpå aggregatet er tilstede. Det anbefales at afstanden fra el-tavlen til loftet er mindst 700 mm. Minimum afstand til loftet: 700 mm 2.1 Underlag Underlaget, hvorpå aggregatet placeres, skal være plant. Bygningskonstruktionen og gulvet skal kunne bære aggregatets vægt. I tilfælde af en letvægtskonstruktion, hvor der er risiko for overførsel af vibrationer og støj, skal aggregatet placeres på et dæmpende underlag. De justerbare fødder, som leveres med aggregatet, skal placeres på vibrationsdæmpende materiale. 2.2 Installer de justerbare fødder før sektionerne skubbes sammen. De justerbare fødder skal monteres i hjørnebenene for nivellering af sektionerne før disse skubbes sammen. 2.3 Samling af aggregat-sektionerne Sektionerne holdes sammen med Disc-lock systemet. 1. Undersøg om de fabriksmonterede tætningslister er ubeskadigede. 2. Sektionerne placeres derefter lige ud for hinanden og fødderne justerers, så rammerne er parallelle og de to sæt låseskruer for Disc-Locks er i samme højde. 3. Sektionerne skubbes mod hinanden, så tætningslisterne presses sammen, se illustrationen. Skub sektionerne tæt mod hinanden, så Disc-Lock skiverne ikke bruges til at trække dem sammen. 4. Sektionerne låses herefter sammen v.h.a. Disc-lock systemet. Placer en Disc-lock skive på hvert sæt låseskruer. Der skal normalt bruges 4 Disc-lock skiver ved hver samling, foroven og forneden på h.h.v. forside og bagside. Stram Disk-lock skiven med den medfølgende nøgle (ikke for hårdt), så sektionerne presse godt sammen, se illustrationen. 5

6 Installation af aggregater og kanaler 2.4 Tilslutning af kanaler Det er vigtigt at kanalerne har præcis sammen dimensioner som de åbninger i aggregatet, de placeres på. Fraluft Afkast Tilluft Indtag Fraluft Indtag Tilluft Afkast 2.5 Plads til service og vedligehold Kanaler etc. må ikke være i vejen for aggregatets inspektionsdøre og for evt. udtrækbare komponenter. Ved at fjerne den store split i lågernes hængsler kan disse, om nødvendigt, løftes af istedet for at svinge op. 2.6 Demontering og bortskaffelse Alle elektriske- og VVS-tilslutninger afmonteres og alle væsker drænes fra aggregatet før demontering. Herefter kan aggregatet bortskaffes efter de gældende, aktuelle forskrifter. Efter demontage skal sektionerne skilles ad og delene grupperes efter materialetype. Herefter skal materialerne afleveres på en godkendt plads. 6

7 Rørtilslutninger/VVS 3. Rørtilslutninger/VVS Tilslutningsstutsene på varme- og kølebatterier til væske har udvendigt gevind. Hvis aggregatet leveres med motor(er)/ ventil(er), vil disse være pakket i en kasse, som er placeret i aggregatet. Hvis aggregatet leveres med kølebatteri og/eller krydsveksler medfølger kuglevandlås(e) til montering på drypbakkens (-bakkernes) afløb. Vandlåsen(e) er pakket i en kasse, som er placeret i aggregatet. 3.1 Mulighed for at udtrække komponenter ved inspektion, rengøring og reparation/udskiftning Det skal sikres, at rør, kabler etc. ikke er i vejen for inspektionsdørene, og at udtrækbare komponenter - f.eks. ventilatorer og roterende vekslere - frit kan udtrækkes af aggregatet. 3.2 Rørtilslutning til batterier Varmebatterier: Rør til varmt vand skal være isolerede mod frost og varmetab. Ekstra beskyttelse mod frost kan opnås ved at montere en varmetråd omkring rørene, under isoleringen, kombineret med temperaturfølere og styresystem. Cirkulationspumper i rørsystemet kan normalt levere tilstrækkeligt varmt vand til at beskytte rørene yderligere mod frost (rør, isolering, varmetråd med kontrolsystem samt cirkulationspumper leveres ikke af Systemair). Kølebatterier: Rør til køling skal beskyttes med isolering mod opvarmning om sommeren (rør og isolering leveres ikke af Systemair). Varme- og kølebatterier: Batterierne med tilslutningsstutse er ikke konstrueret til at modstå vægten af- og påvirkningen fra lange rør og isolering. Systemet skal støttes med holdbare bæringer ved loft, gulv og/eller vægge. 7

8 Rørtilslutninger/VVS Tilslutning af rør til varmebatteri Varmeydelsen på varmebatterier med 2 rørrækker er uafhængig af, om batteriet tilsluttes i medstrøm eller modstrøm. Rørtilslutningerne på batteriet er mærkede med indløb forneden, hvilket gælder uanset fra vilken side luften rammer batteriet. NB: Evt. glykol skal være uden tilsætninger, autoglykol må ikke anvendes. Automatisk udluftning skal installeres på det højeste punkt af rørsystemet, ved batteriets øverste stuts (retur) Tilslutning af rør til kølebatteri for væske Kølebatterierne skal altid tilsluttes i modstrøm, se illustration. Automatisk udluftning Det er vigtigt at automatisk udluftning installeres på det højeste punkt af rørsystemet, ved batteriets øverste stuts (retur). Alle rør og komponenter til automatisk udluftning skal isolering omhyggeligt. NB: Evt. glykol skal være uden tilsætninger, autoglykol må ikke anvendes. Automatisk udluftning skal installeres på det højeste punkt af rørsystemet, ved batteriets øverste stuts (retur). 3.3 Ventilmotor og kontrolventil til opvarmning Hvis motor og kontrolventil er inkluderet, vil de være pakket i en kasse i aggregatet og er ikke installeret. Ventilen kan være 2- vejs- eller 3-vejs afhængig af bestilling. Batterierne med tilslutningsstutse er ikke konstrueret til at modstå vægten af- og påvirkningen fra pumpe rørsystem og isolering. Systemet skal støttes med holdbare bæringer ved loft, gulv og/eller vægge Ventilmotor og 2-vejs kontrolventil til opvarmning Illustrationen - system med 2-vejs kontrolventil - viser et eksempel på et system, som virker godt sammen med regulatoren og systemet virker også godt som frostbeskyttelse (pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair). 8

9 Rørtilslutninger/VVS Frese Optima 2-vejs ventil til opvarmning En intelligent 2-vejs ventil med automatisk justering, så flow holdes under det indstillede maksimum. Selv ved varierende tryk i systemet vil maksimum flow ikke overstiges ved differenstryk på op til 400 kpa. I praksis vil Optima ventilen sørge for at der ikke sker overløb og at ventilen har total kontrol. Ventilen leveres altid med en speciel motor beregnet til de lange ventilslag. Motoren er i tæthedsklasse IP44, beskyttet mod kortslutning og polarisering. Udskylning af ventilen er mulig p.g.a. den aftagelige kappe. Der er ingen krav til minimum længder på lige rør før eller efter ventilen. Systemet virker godt sammen med regulatoren og systemet giver god beskyttelse mod frost. Pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair- 2-vejs kontrol- og maks. flow ventil fra Frese, til opvarmning. Sekundær kreds Primær kreds Pumpe Termometer Stopventil Maksimum flow ventil 2-vejs kontrolventil med maksimum flow instilling Kontraventil Variabelt vandflow i primær kreds Konstant vandflow i sekundær kreds Det foretrukne system til direkte opvarmning Ventilmotor og 3-vejs kontrolventil til opvarmning Illustrationen - system med 3-vejs ventil og konstant flow i primær kreds - viser et eksempel på et system, som fungerer godt sammen med regulatoren og som også giver god beskyttelse mod frost. Pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair. System med 3-vejs ventil til opvarmning Sekundær kreds Primær kreds Pumpe Termometer Maksimum flow ventil Stopventil 3-vejs kontrol ventil Kontraventil Konstant vandflow i primær kreds Konstant vandflow i sekundær kreds 9

10 Rørtilslutninger/VVS 3.4 Ventilmotor og kontrolventil til køling Hvis ventilmotor og kontrolventil blev bestilt sammen med aggregatet, er komponenterne pakket i en kasse - de er ikke installerede. 2-vejs eller 3-vejs ventil er leveret i.h.t. bestilling. Batterierne med tilslutningsstutse er ikke konstrueret til at modstå vægten af- og påvirkningen fra pumpe rørsystem og isolering. Systemet skal støttes med holdbare bæringer ved loft, gulv og/ eller vægge Ventilmotor og 3-vejs kontrolventil til køling Illustrationen - system med 3-vejs ventil og konstant flow i primær kreds - viser et eksempel på et system, som fungerer godt sammen med regulatoren og som også giver god beskyttelse mod frost. Pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair. 3.5 Bortledning af kondensvand Drypbakke til opsamling af kondensvand er installeret under krydsvekslere og kølebatterier. Hver bakke er forsynet med et afløb. For at undgå frost, og evt. frostsprængning af rør, anbefales det at forsyne rørsystemet med tilstrækkelig isolering Ekstra beskyttelse mod frost kan opnås ved at montere en varmetråd omkring rørene, under isoleringen, kombineret med temperaturfølere og styresystem. Isolering og varmetråd leveres ikke af Systemair Afløb fra krydsveksler Kondensbakken under krydsveksleren arbejder ved negativt lufttryk. For at sikre, at vandet frit kan løbe ud af bakken, er der inkluderet en vandlås, som ikke er installeret. Vandlåsens lukkehøjde skal udføres korrekt, se tabel på illustrationen for minimum lukkehøjde. 3-vejs kontrolventil til køling med vand Sekundær kreds Primær kreds Termometer Maksimum flowventil Stopventil 3-vejs kontrolventil Konstant vandflow i primær kreds Variabelt vandflow i sekundære kreds Negativt tryk P (Pa) P H1 Min. H2 500 Pa 100 mm 40 mm 750 Pa 150 mm 55 mm 1000 Pa 190 mm 70 mm Afløb fra kølebatteri Kondensbakken under kølebatteriet arbejder ved positivt lufttryk. For at sikre, at vandet frit kan løbe ud af bakken, er der inkluderet en vandlås, som ikke er installeret. Vandlåsens lukkehøjde skal udføres korrekt, se tabel på illustrationen for minimum lukkehøjde. Positivt tryk P (Pa) P H1 Min. H2 500 Pa 90 mm 65 mm 750 Pa 120 mm 90 mm 1000 Pa 150 mm 120 mm 10

11 4. Elektrisk tilslutning Start ikke Danvent TIME aggregatet før alle elektriske og mekaniske sikkerhedsforskrifter er læst og forstået. Elektrisk tilslutning Vær opmærksom på at denne vejledning kun gælder for Danvent TIME til indendørs montage. Danvent TIME fås også i udførelse til udendørs montage. Vejledning for denne findes i en separat publikation. Bemærk at hovedforsyning skal tilsluttes af en autoriseret installatør og være i overensstemmelse med gældende forbindelsesvejledning. El-tavle Frekvensomformer - fraluft Hovedafbryder Danvent TIME til indendørs montage sammen med det tilhørende elektriske udstyr SKAL beskyttes mod vand og fugt. Nødvendig hovedforsyning til Danvent TIME indendørs Aggregat: Motor: Sikring (minimum): Sikring (Max) TIME 10 2 x (1,1 kw - 2,6 A) 16 A 16 A 2 x (1,5 kw - 3,3 A) Hastighedsregulering rotor Frekvensomformer - tilluft TIME 15 2 x (1,5 kw - 3,3 A) 2 x (2,2 kw - 4,4 A) TIME 20 2 x (2,2 kw - 4,4 A) 2 x (3,0 kw - 6,6 A) 16 A 16 A 16 A 16 A Betjeningspanel TIME 25 2 x (3,0 kw - 6,6 A) 2 x (4,0 kw - 8,5 A) 16 A 25 A 16 A 32 A TIME 30 2 x (4,0 kw - 8,5 A) 2 x (5,5 kw - 11,4 A) 25 A 32 A TIME 40 2 x (5,5 kw - 11,4 A) 2 x (7,5 kw - 15,2 A) 25 A 35 A 32 A 50 A Aggregatet skal være tilsluttet hovedforsyningen permanent gennem en låsbar sikkerhedsafbryder Find el-diagrammer, kabelplaner, komponentlister og terminal oversight i et selvstændigt dokumet Indhold i dette dokument; sidetal General description 1-9 Circuit diagram Switchboard layout Graphical list Cables Cables-cores Terminal matrix Cable plan Terminal plan Part list

12 Elektrisk tilslutning 4.1 Hurtig vejledning ved installation. Før afsendelse har aggregatet været samlet og har gennemgået en sidste funktionstest. En kopi af testrapporten leveres sammen med aggregatet. Efter den afsluttende test deles aggregatet i sektioner for at lette transporten. Når aggregatet er blevet samlet igen på pladsen, skal kablerne mellem sektionerne monteres i el-tavlens klemmer igen. Kabler og klemmer er mærkede for let montage. Trin 1 - Oprullede kabler forberedes for montage. Kabler til eksterne komponenter er inkluderet i leverancen og er tilsluttet komponenterne. Alle eksterne komponenter med tilhørende kabler er, ved levering, placeret i en kasse ved siden af el-tavlen på toppen af aggregatet. Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning De kabler, som skal tilsluttes klemmerne i el-tavlen er rullet sammen og hæftet fast i aggregatet. Frigør kablerne. Trin 2: Træk kablerne gennem kabelgennemføringerne Kablerne trækkes gennem gummitætningen i toppanelet bag eltavlen, hvorefter de trækkes gennem gennemføringerne på tavlens bagside. Trin 2 - Træk kablerne op bag el-tavlen. Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Alle kabler er mærkede med et nummer. Kablerne monteres i klemmerne med de tilsvarende numre. Trin 4: Installer eksterne komponenter Eksterne komponenter kan være: Tillufttemperaturføler, motor/ventil(er), frostføler til varmebatteri, cirkulationspumpe, tryktransmittere til konstanttryksregulering, signalforstærker(repeater). Ikke alle disse komponenter er nødvendigvis inkluderet med hvert Danvent TIME aggregat. Se også trin 9 vedr. eksterne komponenter. Trin 3 - Tilslut kablerne til klemmer i el-tavlen Trin 5: Installer kabler fra eksterne komponenter og kabel fra hovedforsyning. Det skal sikres at kablerne ikke kommer i vejen for inspektionsdørene og at ventilatorer samt varmeveksler frit kan trækkes ud fra aggregatet. 12

13 Elektrisk tilslutning Trin 6: Installer Systemair kontrolpanelet. Systemair kontrolpanelet med kabel er, ved levering, placeret i en kasse på toppen af aggregatet og panelet/kablet er forbundet til regulatoren inde i el-tavlen. Monter kontrolpanelet, hvor du ønsker det, men husk at kablet kun er 10 m langt. Hvis man ønsker at trække kablet gennem en væg kan kablet demonteres fra kontrolpanelets bagside, trækkes gennem væggen, og genmonteres i kontrolpanelet (forbindelsesdiagram er vist til højre). Kontrolpanelet får strøm fra regulatoren, og det er ikke muligt at forlænge kablet p.g.a. større modstand og større strømforbrug. Hvis 10 m kabel ikke er tilstrækkeligt skal der installeres en signalforstærker (repeater) mellem Systemair kontrolpanelet og regulatoren, se evt. trin 8 nedenfor. 13

14 Elektrisk tilslutning Trin 7: enten Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h. Hvis aggregatet blev bestilt for konstant luftmænge (kontrol af m3/h) gennem tilluft- og fraluftventilatorer, vil trykfølerne være monteret i aggregatet fra fabrik. Systemet er testet, ingen yderligere installation nødvendig før opstart. Trin 7 - Trykfølere i kanaler eller Trykfølere monteres i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa. Hvis aggregatet blev bestilt for variabel luftmængde (kontrol af tryk i kanaler i Pa), skal luftmængden i aggregatet justeres kontinuerligt for at det ønskede tryk i kanalerne overholdes. Ved kontrol af tryk i kanalerne er der ingen trykføler i aggregatet - disse skal monteres i hovedkanalerne, 1 stk. i tilluft og 1 stk. i fraluft. Trykfølerne er, ved levering, placeret i en kasse ved siden af el-tavlen på toppen af aggregatet. Trykfølerne er tilsluttet eltavlen fra fabrik. Det er vigtigt at vælge den rigtige placering af trykfølerne i kanalerne. Det skal være et sted uden kraftig turbulens, da et stabilt signal er meget vigtigt. Trykføler monteret i kanal Fraluft: Installer slangen på minus for negativt tryk. Tilluft: Installer slangen på plus for positivt tryk. Trin 8 - Installation af tillufttemperaturføler Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Tillufttemperaturføleren er, ved levering, placeret i en kasse inde i aggregatet. Bor et hul i tilluftkanalen, mindst 1-2 meter fra varme- eller kølebatteriet og monter føleren. 14

15 Elektrisk tilslutning Trin 9 Detaljer vedr. elektrisk tilslutning af eksterne komponenter Forstærker/Repeater Hvis afstanden mellem regulatoren og kontrolpanelet er større end 10 m, er en forstærker/repeater EO-R nødvendig. En simpel forlængelse af kablet uden forstærker/ repeater vil føre til fejlfunktion. Med forstærker/repeater vil 1200 m kabel mellem regulator og kontrolpanel være mulig. Afstanden mellem forstærker/repeater og kontrolpanelet må ikke forøges udover det medfølgende kabel på 10 m. Forsyning til forstærkeren/repeateren er 24 V AC fra eltavlen og tæthedsklassen er IP20. Fra eet kontrolpanel kan man v.h.a. een forstærker/ repeater regulere op til 6 aggregater med en E28 regulator i hvert aggregat. Forstærker/repeater type EO-R Forlænget drift (Trykknap) Når aggregat kører med reduceret hastighed eller er slukket, kan det tvinges eet trin op ved brug af en trykknap (impuls). Vælg et antal minutter under forlænget drift på kontrolpanelet. Knap og kabel leveres ikke af Systemair. Motor på ventil til varmebatteri (vand) Forsyning til motoren er 24V AC, kontrolsignal er 0-10 V DC. Som frostbeskyttelse skal der monteres en dykrørsføler i varmebatteriet. Kabler fra regulatoren til ventilmotoren og dykrørsføleren leveres af Systemair. Standard ventiler kan fås til 2-vejs- eller 3-vejstilslutning. Ventiler fra Frese fås kun til 2-vejs tilslutning. Ventilen fra Frese er en intelligent kontrolventil med automatisk justering, så det indstillede maksumum flow ikke overskrides. Belimo ventilmotor Til frostbeskyttelse monteres en dykrørsføler mellem tilgangs- og afgangsstutse. Ventil fra Frese med motor 15

16 Elektrisk tilslutning Motor til ventil for kølebatteri (væske) Forsyning til motoren er 24V AC, kontrolsignal er 0-10V DC. Kablet mellem ventilmotor og regulator er inkluderet. Standard ventiler kan fås til 2-vejs- og 3- vejstilslutning. DX køling Et DX-kølebatteri kan tilsluttes regulatoren. Mulige indgange og udgange: Start køling Alarm køling Køling Y3 Flowvagt i tilluftstrømmen. Kabler og flowvagt leveres ikke af Systemair. Belimo ventilmotor Cirkulationspumpe, varme Cirkulationspumpen leveres ikke af Systemair. Hvis pumpen ikke har være aktiveret i 24 timer, vil pumpen bliver motioneret een gang dagligt i 1 minut. Kabel til pumpen er inkluderet. Brandfunktion - termostater Alt er installeret og klar til opstart, hvis aggregatet er bestilt med to termostater. Termostaterne er installeret i aggregatet, een i tilluft og een i fraluft. Termostaternes afbrydelsestemperatur er justerbar. Fra fabrik er tilluftstermostaten indstillet til 70 C og fralufttermostaten til 40 C. Regulatoren er, som standard, indstillet til at stoppe ventilatorerne og lukke spjældene, hvis termostaterne slår ud. Uddannede teknikere kan ændre indstillingerne på pladsen. Brandfunktion - forberedt til røgfølere eller eksterne brandmeldesystemer Røgfølere eller lignende leveres ikke af Systemair. Fra fabrik er regulatoren indstillet til at kontakten i føleren er sluttet under normal drift. Ved aktivering af føleren åbnes kontakten, ventilatorerne stoppes og spjældene lukker. Uddannede teknikere kan ændre indstillingerne på pladsen. Cirkulationspumpe - ikke inkluderet i Systemairs leverance. Brandtermostat med justerbar temperatur. 16

17 Elektrisk tilslutning Kommunikation med BMS/CTS systemer Regulatoren kan fås i 3 udgaver. En version er forberedt til kommunikation via Modbus, en anden version er forberedt til EXO4 kommunikation via TCP/IP og en tredje version er forberedt til LON kommunikation. Specielt set-up af regulatoren til CTS kommunikation er ikke inkluderet i leverancen fra Systemair. E Tool program Et PC program kaldet E Tool til hurtig og let konfiguration samt overvågning af funktionerne i aggregatet via et grafisk interface er tilgængeligt. Dette program viser alle parametre, som skal noteres i indreguleringsrapporten, se separat drift- og servicevejledning Download af programmet fra er gratis for installatører. Klemmerne (B, A, N) på Corrigo E28 regulatoren er forberedt til kommunikation med E Tool programmet. Skærmbillede fra E Tool (eksempel) N.B. For mere detaljeret information se instruktionen i forbindelse med E Tool programmet. 17

18 Opstart 4.2 Opstart Tilslutning af hovedforsyning Se relevant side i kredsløbsdiagrammet. Bygningens el-installationer skal udføres i henhold til myndighedskrav for ekstra-beskyttelse af frekvensomformere. Hvis der anvendes fejlstrømsrelæ, skal dette have en tærskelstrøm på 300 ma Checkliste før opstart Eksterne komponenter Er motor/ventil installeret korrekt? Er cirkulationspumpen installeret korrekt? Er der vand i batteriet og cirkulationspumpen? Hvis systemet er med kanalmonterede tryktransmittere skal det checkes at disse er installeret og forbundet korrekt. Hovedforsyning Tilsluttet korrekt? (3x400 V, Nul, Jord) Kanaler Er alle kanaler monterede? Test af Test of control voltage Is the control voltage connected correctly to the valve motor(s)? Tænd for strømmen Tænd ikke for strømmen før alle sikkerhedsforskrifter er fulgt og kontoller at alle inspektionsdøre er lukkede og låste. Tænd herefter for stømmen. Regulatoren og styresystemet er nu aktive og aggregatet bør starte, hvis ugeuret er programmeret til drift på det gældende tidspunkt Indtast relevante vædier i regulatoren TIME aggregatet styres fra Systemair kontrolpanelet. Indtast relevante værdier i regulatoren via dette. 18

19 Se den separate brugervejledning for automatik i Danvent DV og TIME aggregater. Her vil du finde detaljeret information om - og illustrationer af, hvordan værdier indtastes/ændres via betjeningspanelet. Brug tasterne på Systemair betjeningspanlet til at indføre relevante værdier. Knapper og lamper på Systemair kontrolpanelet. Teksten på display'et sammen med beskrivelser og illustrationer i brugervejledningen bør hjælpe dig til at opstarte aggregatet. 19

20 Hurtig start Indstil tiden på det interne ur, se "Indstilling af internt ur" i brugervejledningen. Hvis aggregatet ikke starter, skal du gå til "Driftvalg" og ændre indstillingen til On. Hvis der ikke fremkommer en alarm, bør aggregatet starte. Yderligere information kan findes i den separate vejledning i drift og vedligehold i tilfælde af udløsning af alarm eller driftfejl. Ændringer af de mest almindelige indstillinger er beskrevet i vejledningen for drift og vedligehold. 5. Aflevering Når installationen er udført, check at: Der ikke er usædvanlig støj fra aggregatet. Kontrolpanel og lampesignaler er o.k. Spjæld fungerer som ønsket. Ventilator fungerer som ønsket. Genvinding - Til/fra som ønsket. Lyddæmpere er installerede og kanalsystemet er korrekt tilsluttet til aggregatet. Friskluftindtaget er placeret med tilstrækkelig afstand til evt. forureningskilder (køkkenudsugning, afkast fra centralstøvsuger eller lignende). Aggregatet er installeret i.h.t. disse instruktioner. En afleveringsrapport, som udfyldes med data i.h.t. kundens ønsker og med installatørens underskrift, bruges som dokumentation for at installationsarbejdet er færdigt, og at aggregatet kan betales af kunden. En kopi af afleveringsrapporten er trykt i vejledning i drift og vedligehold for TIME aggregatet. Afleveringsrapporten er også tilgængelig som et word dokument - kontakt Systemairs salgsafdeling, hvis du ønsker denne udgave. 20

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Topvex VAV-konvertering

Topvex VAV-konvertering Dokument oversat fra engelsk 1255958-DA 2015-05-04 A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Montering af tryktransmittere... 2 3 Kabling... 3 4 Konfiguration (Corrigo)... 5 5 Topvex Eksterne forbindelser... 7 1

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.06 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Effektforbrug Drift Dimensionering

Effektforbrug Drift Dimensionering Trykregulator til statisk trykføler VFP... til kanal- eller rumtryk Variabelt eller konstant tryk Trykområder 0... 2500 Pa Nominel spænding AC 24 V Styring: DC 2... 10 V, AC 0... 20 V fasesnit Tekniske

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-250C Slimline m/rotorveksler nhed NT-250C-SLIM- NT-250C-SLIM-ZX Varenr. V450-SL V455-SL Mærkespænding [V] 230V/50Hz 230V/50Hz Sikringsstørrelse

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

TIMEec styresystem. Fabrikant: leverandør: SystemAir A/S, Systemair A/S, Danmark Ved Milepælen 7 8361 Hasselager. Dokumentet er inddelt som følgende:

TIMEec styresystem. Fabrikant: leverandør: SystemAir A/S, Systemair A/S, Danmark Ved Milepælen 7 8361 Hasselager. Dokumentet er inddelt som følgende: TIMEec styresystem Dokumentet er inddelt som følgende: Generel beskrivelse - 9 Dokument liste 0-4 Indkapslingen er bag tilluftsventilatorens inspektionsdør Anlægs data oversigt. Varme veksler Kredsskema

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere