Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj Version 5. Indendørs version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version"

Transkript

1 Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj Version 5 Indendørs version

2 Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport Tilbehør Aflæsning med gaffeltruck Aflæsning med kran Opbevaring på pladsen før installation 4 2. Installation af aggregater og kanaler Underlag Justerbare fødder Samling af aggregat-sektionerne Tilslutning af kanaler Plads til service og vedligehold Demontering og bortskaffelse 6 3. Rørtilslutninger/VVS Mulighed for at udtrække komponenter Rørtilslutning til batterier Ventilmotor og kontrolventil varme Ventilmotor og kontrolventil køling Bortledning af kondensvand Elektrisk tilslutning Hurtig vejledning ved installation Opstart Aflevering 20 2

3 3

4 Transport 1. Transport Aggregatet leveres i 3 eller 4 sektioner, som skal samles på pladsen. Aggregatet kan løftes med gaffeltruck eller med kran ved brug af løftestopper. 1.1 Tilbehør Tilbehør kan være justerbare fødder, Disc-lock, vandlås, reservefiltre eller andre løse emner, som er pakket i en kasse og lagt ind i aggregatet. Den sektion, hvor kassen er placeret, er forsynet med en rød mærkat udvendigt. Kanaltilslutninger er også placeret inde i aggregatet (med undtagelser). Husk at fjerne transportbeslag - disse er indikeret med røde mærkater. 1.2 Aflæsning med gaffeltruck Gaflerne skal være tilstrækkeligt lange, så de ikke beskadiger aggregatets bund. 1.3 Aflæsning med kran Løftestropperne fastgøres til hjørnebenene som vist på illustrationen. Undgå at stropperne forårsager deformation af aggregatets top ved brug af f.eks. et rør i passende længde, se illustrationen. 1.4 Opbevaring på pladsen, før installation Aggregatet skal beskyttes mod vejrlig og stød. Den beskyttende plastic-film, som aggregatet er pakket ind i ved levering, skal fjernes ved ankomst til pladsen og aggregatet skal afdækkes med presenning eller lign. For at minimere kondensering under afdækningen, skal man sørge for tilstrækkelig luftcirkulation mellem afdækning og aggregat. Undgå at løftestropperne forårsager deformation af aggregatets top ved brug af f.eks. et rør i passende længde. 4

5 Installation af aggregater og kanaler 2. Installation mekanisk Når aggregatet placeres på monteringsstedet, skal det sikres at: - Nødvendig plads til service og inspektion foran aggregatets låger er tilstede. Det anbefales at en afstand svarende til aggregatets bredde holdes fri. -Nødvendig plads for adgang til el-tavlen ovenpå aggregatet er tilstede. Det anbefales at afstanden fra el-tavlen til loftet er mindst 700 mm. Minimum afstand til loftet: 700 mm 2.1 Underlag Underlaget, hvorpå aggregatet placeres, skal være plant. Bygningskonstruktionen og gulvet skal kunne bære aggregatets vægt. I tilfælde af en letvægtskonstruktion, hvor der er risiko for overførsel af vibrationer og støj, skal aggregatet placeres på et dæmpende underlag. De justerbare fødder, som leveres med aggregatet, skal placeres på vibrationsdæmpende materiale. 2.2 Installer de justerbare fødder før sektionerne skubbes sammen. De justerbare fødder skal monteres i hjørnebenene for nivellering af sektionerne før disse skubbes sammen. 2.3 Samling af aggregat-sektionerne Sektionerne holdes sammen med Disc-lock systemet. 1. Undersøg om de fabriksmonterede tætningslister er ubeskadigede. 2. Sektionerne placeres derefter lige ud for hinanden og fødderne justerers, så rammerne er parallelle og de to sæt låseskruer for Disc-Locks er i samme højde. 3. Sektionerne skubbes mod hinanden, så tætningslisterne presses sammen, se illustrationen. Skub sektionerne tæt mod hinanden, så Disc-Lock skiverne ikke bruges til at trække dem sammen. 4. Sektionerne låses herefter sammen v.h.a. Disc-lock systemet. Placer en Disc-lock skive på hvert sæt låseskruer. Der skal normalt bruges 4 Disc-lock skiver ved hver samling, foroven og forneden på h.h.v. forside og bagside. Stram Disk-lock skiven med den medfølgende nøgle (ikke for hårdt), så sektionerne presse godt sammen, se illustrationen. 5

6 Installation af aggregater og kanaler 2.4 Tilslutning af kanaler Det er vigtigt at kanalerne har præcis sammen dimensioner som de åbninger i aggregatet, de placeres på. Fraluft Afkast Tilluft Indtag Fraluft Indtag Tilluft Afkast 2.5 Plads til service og vedligehold Kanaler etc. må ikke være i vejen for aggregatets inspektionsdøre og for evt. udtrækbare komponenter. Ved at fjerne den store split i lågernes hængsler kan disse, om nødvendigt, løftes af istedet for at svinge op. 2.6 Demontering og bortskaffelse Alle elektriske- og VVS-tilslutninger afmonteres og alle væsker drænes fra aggregatet før demontering. Herefter kan aggregatet bortskaffes efter de gældende, aktuelle forskrifter. Efter demontage skal sektionerne skilles ad og delene grupperes efter materialetype. Herefter skal materialerne afleveres på en godkendt plads. 6

7 Rørtilslutninger/VVS 3. Rørtilslutninger/VVS Tilslutningsstutsene på varme- og kølebatterier til væske har udvendigt gevind. Hvis aggregatet leveres med motor(er)/ ventil(er), vil disse være pakket i en kasse, som er placeret i aggregatet. Hvis aggregatet leveres med kølebatteri og/eller krydsveksler medfølger kuglevandlås(e) til montering på drypbakkens (-bakkernes) afløb. Vandlåsen(e) er pakket i en kasse, som er placeret i aggregatet. 3.1 Mulighed for at udtrække komponenter ved inspektion, rengøring og reparation/udskiftning Det skal sikres, at rør, kabler etc. ikke er i vejen for inspektionsdørene, og at udtrækbare komponenter - f.eks. ventilatorer og roterende vekslere - frit kan udtrækkes af aggregatet. 3.2 Rørtilslutning til batterier Varmebatterier: Rør til varmt vand skal være isolerede mod frost og varmetab. Ekstra beskyttelse mod frost kan opnås ved at montere en varmetråd omkring rørene, under isoleringen, kombineret med temperaturfølere og styresystem. Cirkulationspumper i rørsystemet kan normalt levere tilstrækkeligt varmt vand til at beskytte rørene yderligere mod frost (rør, isolering, varmetråd med kontrolsystem samt cirkulationspumper leveres ikke af Systemair). Kølebatterier: Rør til køling skal beskyttes med isolering mod opvarmning om sommeren (rør og isolering leveres ikke af Systemair). Varme- og kølebatterier: Batterierne med tilslutningsstutse er ikke konstrueret til at modstå vægten af- og påvirkningen fra lange rør og isolering. Systemet skal støttes med holdbare bæringer ved loft, gulv og/eller vægge. 7

8 Rørtilslutninger/VVS Tilslutning af rør til varmebatteri Varmeydelsen på varmebatterier med 2 rørrækker er uafhængig af, om batteriet tilsluttes i medstrøm eller modstrøm. Rørtilslutningerne på batteriet er mærkede med indløb forneden, hvilket gælder uanset fra vilken side luften rammer batteriet. NB: Evt. glykol skal være uden tilsætninger, autoglykol må ikke anvendes. Automatisk udluftning skal installeres på det højeste punkt af rørsystemet, ved batteriets øverste stuts (retur) Tilslutning af rør til kølebatteri for væske Kølebatterierne skal altid tilsluttes i modstrøm, se illustration. Automatisk udluftning Det er vigtigt at automatisk udluftning installeres på det højeste punkt af rørsystemet, ved batteriets øverste stuts (retur). Alle rør og komponenter til automatisk udluftning skal isolering omhyggeligt. NB: Evt. glykol skal være uden tilsætninger, autoglykol må ikke anvendes. Automatisk udluftning skal installeres på det højeste punkt af rørsystemet, ved batteriets øverste stuts (retur). 3.3 Ventilmotor og kontrolventil til opvarmning Hvis motor og kontrolventil er inkluderet, vil de være pakket i en kasse i aggregatet og er ikke installeret. Ventilen kan være 2- vejs- eller 3-vejs afhængig af bestilling. Batterierne med tilslutningsstutse er ikke konstrueret til at modstå vægten af- og påvirkningen fra pumpe rørsystem og isolering. Systemet skal støttes med holdbare bæringer ved loft, gulv og/eller vægge Ventilmotor og 2-vejs kontrolventil til opvarmning Illustrationen - system med 2-vejs kontrolventil - viser et eksempel på et system, som virker godt sammen med regulatoren og systemet virker også godt som frostbeskyttelse (pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair). 8

9 Rørtilslutninger/VVS Frese Optima 2-vejs ventil til opvarmning En intelligent 2-vejs ventil med automatisk justering, så flow holdes under det indstillede maksimum. Selv ved varierende tryk i systemet vil maksimum flow ikke overstiges ved differenstryk på op til 400 kpa. I praksis vil Optima ventilen sørge for at der ikke sker overløb og at ventilen har total kontrol. Ventilen leveres altid med en speciel motor beregnet til de lange ventilslag. Motoren er i tæthedsklasse IP44, beskyttet mod kortslutning og polarisering. Udskylning af ventilen er mulig p.g.a. den aftagelige kappe. Der er ingen krav til minimum længder på lige rør før eller efter ventilen. Systemet virker godt sammen med regulatoren og systemet giver god beskyttelse mod frost. Pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair- 2-vejs kontrol- og maks. flow ventil fra Frese, til opvarmning. Sekundær kreds Primær kreds Pumpe Termometer Stopventil Maksimum flow ventil 2-vejs kontrolventil med maksimum flow instilling Kontraventil Variabelt vandflow i primær kreds Konstant vandflow i sekundær kreds Det foretrukne system til direkte opvarmning Ventilmotor og 3-vejs kontrolventil til opvarmning Illustrationen - system med 3-vejs ventil og konstant flow i primær kreds - viser et eksempel på et system, som fungerer godt sammen med regulatoren og som også giver god beskyttelse mod frost. Pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair. System med 3-vejs ventil til opvarmning Sekundær kreds Primær kreds Pumpe Termometer Maksimum flow ventil Stopventil 3-vejs kontrol ventil Kontraventil Konstant vandflow i primær kreds Konstant vandflow i sekundær kreds 9

10 Rørtilslutninger/VVS 3.4 Ventilmotor og kontrolventil til køling Hvis ventilmotor og kontrolventil blev bestilt sammen med aggregatet, er komponenterne pakket i en kasse - de er ikke installerede. 2-vejs eller 3-vejs ventil er leveret i.h.t. bestilling. Batterierne med tilslutningsstutse er ikke konstrueret til at modstå vægten af- og påvirkningen fra pumpe rørsystem og isolering. Systemet skal støttes med holdbare bæringer ved loft, gulv og/ eller vægge Ventilmotor og 3-vejs kontrolventil til køling Illustrationen - system med 3-vejs ventil og konstant flow i primær kreds - viser et eksempel på et system, som fungerer godt sammen med regulatoren og som også giver god beskyttelse mod frost. Pumpe, stopventiler, kontraventil, termometre og rør leveres ikke af Systemair. 3.5 Bortledning af kondensvand Drypbakke til opsamling af kondensvand er installeret under krydsvekslere og kølebatterier. Hver bakke er forsynet med et afløb. For at undgå frost, og evt. frostsprængning af rør, anbefales det at forsyne rørsystemet med tilstrækkelig isolering Ekstra beskyttelse mod frost kan opnås ved at montere en varmetråd omkring rørene, under isoleringen, kombineret med temperaturfølere og styresystem. Isolering og varmetråd leveres ikke af Systemair Afløb fra krydsveksler Kondensbakken under krydsveksleren arbejder ved negativt lufttryk. For at sikre, at vandet frit kan løbe ud af bakken, er der inkluderet en vandlås, som ikke er installeret. Vandlåsens lukkehøjde skal udføres korrekt, se tabel på illustrationen for minimum lukkehøjde. 3-vejs kontrolventil til køling med vand Sekundær kreds Primær kreds Termometer Maksimum flowventil Stopventil 3-vejs kontrolventil Konstant vandflow i primær kreds Variabelt vandflow i sekundære kreds Negativt tryk P (Pa) P H1 Min. H2 500 Pa 100 mm 40 mm 750 Pa 150 mm 55 mm 1000 Pa 190 mm 70 mm Afløb fra kølebatteri Kondensbakken under kølebatteriet arbejder ved positivt lufttryk. For at sikre, at vandet frit kan løbe ud af bakken, er der inkluderet en vandlås, som ikke er installeret. Vandlåsens lukkehøjde skal udføres korrekt, se tabel på illustrationen for minimum lukkehøjde. Positivt tryk P (Pa) P H1 Min. H2 500 Pa 90 mm 65 mm 750 Pa 120 mm 90 mm 1000 Pa 150 mm 120 mm 10

11 4. Elektrisk tilslutning Start ikke Danvent TIME aggregatet før alle elektriske og mekaniske sikkerhedsforskrifter er læst og forstået. Elektrisk tilslutning Vær opmærksom på at denne vejledning kun gælder for Danvent TIME til indendørs montage. Danvent TIME fås også i udførelse til udendørs montage. Vejledning for denne findes i en separat publikation. Bemærk at hovedforsyning skal tilsluttes af en autoriseret installatør og være i overensstemmelse med gældende forbindelsesvejledning. El-tavle Frekvensomformer - fraluft Hovedafbryder Danvent TIME til indendørs montage sammen med det tilhørende elektriske udstyr SKAL beskyttes mod vand og fugt. Nødvendig hovedforsyning til Danvent TIME indendørs Aggregat: Motor: Sikring (minimum): Sikring (Max) TIME 10 2 x (1,1 kw - 2,6 A) 16 A 16 A 2 x (1,5 kw - 3,3 A) Hastighedsregulering rotor Frekvensomformer - tilluft TIME 15 2 x (1,5 kw - 3,3 A) 2 x (2,2 kw - 4,4 A) TIME 20 2 x (2,2 kw - 4,4 A) 2 x (3,0 kw - 6,6 A) 16 A 16 A 16 A 16 A Betjeningspanel TIME 25 2 x (3,0 kw - 6,6 A) 2 x (4,0 kw - 8,5 A) 16 A 25 A 16 A 32 A TIME 30 2 x (4,0 kw - 8,5 A) 2 x (5,5 kw - 11,4 A) 25 A 32 A TIME 40 2 x (5,5 kw - 11,4 A) 2 x (7,5 kw - 15,2 A) 25 A 35 A 32 A 50 A Aggregatet skal være tilsluttet hovedforsyningen permanent gennem en låsbar sikkerhedsafbryder Find el-diagrammer, kabelplaner, komponentlister og terminal oversight i et selvstændigt dokumet Indhold i dette dokument; sidetal General description 1-9 Circuit diagram Switchboard layout Graphical list Cables Cables-cores Terminal matrix Cable plan Terminal plan Part list

12 Elektrisk tilslutning 4.1 Hurtig vejledning ved installation. Før afsendelse har aggregatet været samlet og har gennemgået en sidste funktionstest. En kopi af testrapporten leveres sammen med aggregatet. Efter den afsluttende test deles aggregatet i sektioner for at lette transporten. Når aggregatet er blevet samlet igen på pladsen, skal kablerne mellem sektionerne monteres i el-tavlens klemmer igen. Kabler og klemmer er mærkede for let montage. Trin 1 - Oprullede kabler forberedes for montage. Kabler til eksterne komponenter er inkluderet i leverancen og er tilsluttet komponenterne. Alle eksterne komponenter med tilhørende kabler er, ved levering, placeret i en kasse ved siden af el-tavlen på toppen af aggregatet. Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning De kabler, som skal tilsluttes klemmerne i el-tavlen er rullet sammen og hæftet fast i aggregatet. Frigør kablerne. Trin 2: Træk kablerne gennem kabelgennemføringerne Kablerne trækkes gennem gummitætningen i toppanelet bag eltavlen, hvorefter de trækkes gennem gennemføringerne på tavlens bagside. Trin 2 - Træk kablerne op bag el-tavlen. Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Alle kabler er mærkede med et nummer. Kablerne monteres i klemmerne med de tilsvarende numre. Trin 4: Installer eksterne komponenter Eksterne komponenter kan være: Tillufttemperaturføler, motor/ventil(er), frostføler til varmebatteri, cirkulationspumpe, tryktransmittere til konstanttryksregulering, signalforstærker(repeater). Ikke alle disse komponenter er nødvendigvis inkluderet med hvert Danvent TIME aggregat. Se også trin 9 vedr. eksterne komponenter. Trin 3 - Tilslut kablerne til klemmer i el-tavlen Trin 5: Installer kabler fra eksterne komponenter og kabel fra hovedforsyning. Det skal sikres at kablerne ikke kommer i vejen for inspektionsdørene og at ventilatorer samt varmeveksler frit kan trækkes ud fra aggregatet. 12

13 Elektrisk tilslutning Trin 6: Installer Systemair kontrolpanelet. Systemair kontrolpanelet med kabel er, ved levering, placeret i en kasse på toppen af aggregatet og panelet/kablet er forbundet til regulatoren inde i el-tavlen. Monter kontrolpanelet, hvor du ønsker det, men husk at kablet kun er 10 m langt. Hvis man ønsker at trække kablet gennem en væg kan kablet demonteres fra kontrolpanelets bagside, trækkes gennem væggen, og genmonteres i kontrolpanelet (forbindelsesdiagram er vist til højre). Kontrolpanelet får strøm fra regulatoren, og det er ikke muligt at forlænge kablet p.g.a. større modstand og større strømforbrug. Hvis 10 m kabel ikke er tilstrækkeligt skal der installeres en signalforstærker (repeater) mellem Systemair kontrolpanelet og regulatoren, se evt. trin 8 nedenfor. 13

14 Elektrisk tilslutning Trin 7: enten Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h. Hvis aggregatet blev bestilt for konstant luftmænge (kontrol af m3/h) gennem tilluft- og fraluftventilatorer, vil trykfølerne være monteret i aggregatet fra fabrik. Systemet er testet, ingen yderligere installation nødvendig før opstart. Trin 7 - Trykfølere i kanaler eller Trykfølere monteres i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa. Hvis aggregatet blev bestilt for variabel luftmængde (kontrol af tryk i kanaler i Pa), skal luftmængden i aggregatet justeres kontinuerligt for at det ønskede tryk i kanalerne overholdes. Ved kontrol af tryk i kanalerne er der ingen trykføler i aggregatet - disse skal monteres i hovedkanalerne, 1 stk. i tilluft og 1 stk. i fraluft. Trykfølerne er, ved levering, placeret i en kasse ved siden af el-tavlen på toppen af aggregatet. Trykfølerne er tilsluttet eltavlen fra fabrik. Det er vigtigt at vælge den rigtige placering af trykfølerne i kanalerne. Det skal være et sted uden kraftig turbulens, da et stabilt signal er meget vigtigt. Trykføler monteret i kanal Fraluft: Installer slangen på minus for negativt tryk. Tilluft: Installer slangen på plus for positivt tryk. Trin 8 - Installation af tillufttemperaturføler Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Tillufttemperaturføleren er, ved levering, placeret i en kasse inde i aggregatet. Bor et hul i tilluftkanalen, mindst 1-2 meter fra varme- eller kølebatteriet og monter føleren. 14

15 Elektrisk tilslutning Trin 9 Detaljer vedr. elektrisk tilslutning af eksterne komponenter Forstærker/Repeater Hvis afstanden mellem regulatoren og kontrolpanelet er større end 10 m, er en forstærker/repeater EO-R nødvendig. En simpel forlængelse af kablet uden forstærker/ repeater vil føre til fejlfunktion. Med forstærker/repeater vil 1200 m kabel mellem regulator og kontrolpanel være mulig. Afstanden mellem forstærker/repeater og kontrolpanelet må ikke forøges udover det medfølgende kabel på 10 m. Forsyning til forstærkeren/repeateren er 24 V AC fra eltavlen og tæthedsklassen er IP20. Fra eet kontrolpanel kan man v.h.a. een forstærker/ repeater regulere op til 6 aggregater med en E28 regulator i hvert aggregat. Forstærker/repeater type EO-R Forlænget drift (Trykknap) Når aggregat kører med reduceret hastighed eller er slukket, kan det tvinges eet trin op ved brug af en trykknap (impuls). Vælg et antal minutter under forlænget drift på kontrolpanelet. Knap og kabel leveres ikke af Systemair. Motor på ventil til varmebatteri (vand) Forsyning til motoren er 24V AC, kontrolsignal er 0-10 V DC. Som frostbeskyttelse skal der monteres en dykrørsføler i varmebatteriet. Kabler fra regulatoren til ventilmotoren og dykrørsføleren leveres af Systemair. Standard ventiler kan fås til 2-vejs- eller 3-vejstilslutning. Ventiler fra Frese fås kun til 2-vejs tilslutning. Ventilen fra Frese er en intelligent kontrolventil med automatisk justering, så det indstillede maksumum flow ikke overskrides. Belimo ventilmotor Til frostbeskyttelse monteres en dykrørsføler mellem tilgangs- og afgangsstutse. Ventil fra Frese med motor 15

16 Elektrisk tilslutning Motor til ventil for kølebatteri (væske) Forsyning til motoren er 24V AC, kontrolsignal er 0-10V DC. Kablet mellem ventilmotor og regulator er inkluderet. Standard ventiler kan fås til 2-vejs- og 3- vejstilslutning. DX køling Et DX-kølebatteri kan tilsluttes regulatoren. Mulige indgange og udgange: Start køling Alarm køling Køling Y3 Flowvagt i tilluftstrømmen. Kabler og flowvagt leveres ikke af Systemair. Belimo ventilmotor Cirkulationspumpe, varme Cirkulationspumpen leveres ikke af Systemair. Hvis pumpen ikke har være aktiveret i 24 timer, vil pumpen bliver motioneret een gang dagligt i 1 minut. Kabel til pumpen er inkluderet. Brandfunktion - termostater Alt er installeret og klar til opstart, hvis aggregatet er bestilt med to termostater. Termostaterne er installeret i aggregatet, een i tilluft og een i fraluft. Termostaternes afbrydelsestemperatur er justerbar. Fra fabrik er tilluftstermostaten indstillet til 70 C og fralufttermostaten til 40 C. Regulatoren er, som standard, indstillet til at stoppe ventilatorerne og lukke spjældene, hvis termostaterne slår ud. Uddannede teknikere kan ændre indstillingerne på pladsen. Brandfunktion - forberedt til røgfølere eller eksterne brandmeldesystemer Røgfølere eller lignende leveres ikke af Systemair. Fra fabrik er regulatoren indstillet til at kontakten i føleren er sluttet under normal drift. Ved aktivering af føleren åbnes kontakten, ventilatorerne stoppes og spjældene lukker. Uddannede teknikere kan ændre indstillingerne på pladsen. Cirkulationspumpe - ikke inkluderet i Systemairs leverance. Brandtermostat med justerbar temperatur. 16

17 Elektrisk tilslutning Kommunikation med BMS/CTS systemer Regulatoren kan fås i 3 udgaver. En version er forberedt til kommunikation via Modbus, en anden version er forberedt til EXO4 kommunikation via TCP/IP og en tredje version er forberedt til LON kommunikation. Specielt set-up af regulatoren til CTS kommunikation er ikke inkluderet i leverancen fra Systemair. E Tool program Et PC program kaldet E Tool til hurtig og let konfiguration samt overvågning af funktionerne i aggregatet via et grafisk interface er tilgængeligt. Dette program viser alle parametre, som skal noteres i indreguleringsrapporten, se separat drift- og servicevejledning Download af programmet fra er gratis for installatører. Klemmerne (B, A, N) på Corrigo E28 regulatoren er forberedt til kommunikation med E Tool programmet. Skærmbillede fra E Tool (eksempel) N.B. For mere detaljeret information se instruktionen i forbindelse med E Tool programmet. 17

18 Opstart 4.2 Opstart Tilslutning af hovedforsyning Se relevant side i kredsløbsdiagrammet. Bygningens el-installationer skal udføres i henhold til myndighedskrav for ekstra-beskyttelse af frekvensomformere. Hvis der anvendes fejlstrømsrelæ, skal dette have en tærskelstrøm på 300 ma Checkliste før opstart Eksterne komponenter Er motor/ventil installeret korrekt? Er cirkulationspumpen installeret korrekt? Er der vand i batteriet og cirkulationspumpen? Hvis systemet er med kanalmonterede tryktransmittere skal det checkes at disse er installeret og forbundet korrekt. Hovedforsyning Tilsluttet korrekt? (3x400 V, Nul, Jord) Kanaler Er alle kanaler monterede? Test af Test of control voltage Is the control voltage connected correctly to the valve motor(s)? Tænd for strømmen Tænd ikke for strømmen før alle sikkerhedsforskrifter er fulgt og kontoller at alle inspektionsdøre er lukkede og låste. Tænd herefter for stømmen. Regulatoren og styresystemet er nu aktive og aggregatet bør starte, hvis ugeuret er programmeret til drift på det gældende tidspunkt Indtast relevante vædier i regulatoren TIME aggregatet styres fra Systemair kontrolpanelet. Indtast relevante værdier i regulatoren via dette. 18

19 Se den separate brugervejledning for automatik i Danvent DV og TIME aggregater. Her vil du finde detaljeret information om - og illustrationer af, hvordan værdier indtastes/ændres via betjeningspanelet. Brug tasterne på Systemair betjeningspanlet til at indføre relevante værdier. Knapper og lamper på Systemair kontrolpanelet. Teksten på display'et sammen med beskrivelser og illustrationer i brugervejledningen bør hjælpe dig til at opstarte aggregatet. 19

20 Hurtig start Indstil tiden på det interne ur, se "Indstilling af internt ur" i brugervejledningen. Hvis aggregatet ikke starter, skal du gå til "Driftvalg" og ændre indstillingen til On. Hvis der ikke fremkommer en alarm, bør aggregatet starte. Yderligere information kan findes i den separate vejledning i drift og vedligehold i tilfælde af udløsning af alarm eller driftfejl. Ændringer af de mest almindelige indstillinger er beskrevet i vejledningen for drift og vedligehold. 5. Aflevering Når installationen er udført, check at: Der ikke er usædvanlig støj fra aggregatet. Kontrolpanel og lampesignaler er o.k. Spjæld fungerer som ønsket. Ventilator fungerer som ønsket. Genvinding - Til/fra som ønsket. Lyddæmpere er installerede og kanalsystemet er korrekt tilsluttet til aggregatet. Friskluftindtaget er placeret med tilstrækkelig afstand til evt. forureningskilder (køkkenudsugning, afkast fra centralstøvsuger eller lignende). Aggregatet er installeret i.h.t. disse instruktioner. En afleveringsrapport, som udfyldes med data i.h.t. kundens ønsker og med installatørens underskrift, bruges som dokumentation for at installationsarbejdet er færdigt, og at aggregatet kan betales af kunden. En kopi af afleveringsrapporten er trykt i vejledning i drift og vedligehold for TIME aggregatet. Afleveringsrapporten er også tilgængelig som et word dokument - kontakt Systemairs salgsafdeling, hvis du ønsker denne udgave. 20

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Uden automatik DK Brugsanvisning Version 2.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk 1255938-DK 2014-12-19 A001 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere