VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT 1

2 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK INTRODUKTION 2. VISION 3. MISSION 4. STRATEGI 5. FASTE DRIFTSOPGAVER 6. UDVIKLINGSOPGAVER MÅL OG SUCCESFAKTORER 8. ORGANISATION

3 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN INTRODUKTION Øresunddirekt Danmark er en webbaseret informationstjeneste, som formidler information til borgere og virksomheder i Øresundsregionen. Via et tæt samarbejde med blandt andet SkatØresund, Skatteverket, Pensionsstyrelsen, Københavns Kommune, Försäkringskassan og Arbetsförmedlingen driver Øresunddirekt Danmark webportalerne oresunddirekt.com og oresunddirektbusiness.com. Øresunddirekt Danmark understøtter desuden samarbejdet mellem myndigheder på tværs af sundet og samarbejder med Informationscentret Øresunddirekt i Malmö, hvor en række svenske myndigheder tilbyder telefonisk, elektronisk og personlig borgerbetjening. Øresunddirekt Danmark understøtter også Øresundskomiteen og Grænserådets arbejde med at identificere grænsehindringer. Øresunddirekt Danmark har desuden en særskilt aftale med Nordisk Ministerråd, der bla. indebærer samarbejde om information og rapportering af grænsehindringer. Øresunddirekt, som har eksisteret siden Øresundsbrons åbning i juli 2000, blev grundlagt på baggrund af regeringsrapporten Øresund - en region bliver til fra Rapporten konkluderede, at en gennemgående barriere for integration i Øresundsregionen var manglende information og kommunikation til borgere og virksomheder fra den offentlige forvaltning. Øresunddirekt blev derfor sat i søen som bindeled mellem regionens myndigheder og regionens borgere og virksomheder. Øresunddirekt Danmark er organisatorisk en enhed under Öresundskomiteen. Organisationen i Danmark finansieres af Region Hovedstaden, Region Skåne, SKAT, Nordisk Ministerråd og Erhvervsog Vækstministeriet.

4 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN VISION Øresunddirekt Danmarks vision er at være den førende informationsportal i Øresundsregionen i forhold til at levere myndighedsinformation til borgere og virksomheder, der ønsker at agere på tværs af sundet. 3 MISSION Øresunddirekt Danmark skal levere relevant offentlig information, fra neutral position, til borgere der ønsker at arbejde, flytte eller studere samt til virksomheder, der ønsker at agere på tværs af Øresund. Derudover skal Øresunddirekt Danmark fremme samarbejdet mellem sagsbehandlere og myndigheder i regionen.

5 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN STRATEGI Øresunddirekt Danmarks arbejde har stor relevans for en række andre aktører i regionen. Organisationen har derfor som et strategisk mål, at kortlægge snitfladerne med eksterne aktører og herigennem afsøge mulighederne for dels at samarbejde på relevante områder, dels at skaffe eksterne midler til konkrete projekter. Derudover kræver realiseringen af Øresunddirekt Danmarks vision en strategisk indsats på følgende områder i 2014: INFORMATION Levering af relevant, tilgængelig og aktuel information til borgere og virksomheder suppleret med en udviklingsorienteret tilgang til formidling af organisationens informationsydelser. POSITIONERING Udvikling og optimering af samarbejdet med myndigheder, sagsbehandlere, jobcentre og erhvervsaktører i Øresundsregionen. Fokus på identificering af de informationsområder, hvor Øresunddirekt kan tilføre informationsmæssig merværdi. Øresunddirekt Danmark arbejder derudover aktivt på at finde nye samarbejds- og finansieringspartnere. MARKEDSFØRING Øget udbredelse af kendskabet til Øresunddirekt Danmarks informationsydelser.

6 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN FASTE DRIFTSOPGAVER 2014 For at drive virksomheden Øresunddirekt Danmark fremad er det vigtigt at forholde sig strategisk til arbejdsprocesser, drift og rutinemæssige opgaver. En vigtig del af Øresunddirekt Danmarks driftsopgaver knytter sig til webportalernes indhold, hvis målsætning er at være unikt, handlingsanvisende og af høj kvalitet. I bestræbelserne på bedst muligt at opfylde dette, skal der i 2014 arbejdes med at udvikle og effektivisere eksisterende arbejdsmetoder og driftsopgaver. I 2014 vil Øresunddirekt Danmark intensivere arbejdet med at positionere organisationen i forhold til eksterne aktører. Målet er at udbrede kendskabet til organisationen, udvikle de naturlige snitflader og bidrage til den fortsatte udvikling af regionen. Virksomheden Øresunddirekt Danmark i København bygger på at følgende faste driftsopgaver udføres løbende: OPDATERING OG TILPASNING AF INDHOLDET PÅ WEBPORTALERNE Dialog og samarbejde med myndigheder i Danmark og Sverige om konkrete informationsprodukter Opdatering og tilpasning af eksisterende information Udfærdigelse af udkast og kommunikativ kvalitetssikring af produkterne Sikring af validering fra relevante myndigheder Oversættelse af det endelige produkt Arbejde i CMS med al information på webportalerne Rettelse af links Analyse af webstatistik Udførelse af brugerundersøgelser VIDENSNETVÆRK Afholde møder med erhvervsaktører i Sverige og Danmark Afholde udviklingsworkshops med relevante aktører fra Øresunddirekt i Malmø Afholde møder med Arbejdsgruppen for Informationscentret i Malmø Afholde møder med myndigheder i regionen. ØVRIGE INFORMATIONSYDELSER Udarbejdelse af informationsprodukter, fx film, markedsføringsmateriale, grafiske produkter Oplæg og præsentationer ADMINISTRATION Budgetstyring Dialog med leverandører Deltagelse i fælles aktiviteter med søstersekretariatet

7 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN UDVIKLINGSOPGAVER 2014 Øresunddirekt Danmark tilstræber at levere relevant, tilgængelig og aktuel information til borgere og virksomheder, suppleret med en udviklingsorienteret tilgang til digitale informationsydelser. For på bedst mulig måde at kunne møde borgernes og virksomhedernes behov, når det handler om offentlig information i Øresundsregionen, vil Øresunddirekt Danmark i løbet af 2014 undersøge et antal mulige udviklingsspor, som kan lede frem til forbedrede informationsydelser. Herunder skitseres de forskellige initiativer, som Øresunddirekt Danmark vil arbejde med i Bemærk, at der kun er tale om kvalificerede estimater. I flere tilfælde er det først muligt for leverandører at give en eksakt pris, når der foreligger en mere detaljeret projektbeskrivelse. ENGELSK VERSION AF ORESUNDDIREKT.COM Udvikling af engelsksproget undersite på oresunddirekt.com Øresunddirekt fik i 2013 lavet en analyse af behovet for engelsksproget information til grænsependlere i Øresundsregionen. Rapporten konkluderer, at der er et behov, omend det er vanskeligt at fastslå omfanget præcist. Rapporten peger derudover på tre forskellige løsningsmodeller, hvoraf den ene er en ren informationsmodel. Denne kunne tænkes at bestå i en oversættelse af centrale tekster. Behovet for engelsksproget information forstærkes af etableringen af ESS og MAX IV i Lund. Det nye forskningsanlæg vil tiltrække et betragtligt antal internationale forskere med følge. En del af disse forventes at blive grænsependlere i Øresundsregionen, hvorved de bliver en målgruppe for Øresunddirekts aktiviteter. Estimerede udgifter: kr. Der skal udvikles og implementeres en ny indgang til et nyt undersite med engelsk information. Udover udgifter til teknisk udvikling og implementering er det afgørende, at de relevante myndigheder på begge sider af sundet bidrager med oversættelsesbistand.

8 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN ØRESUNDDIREKTBUSINESS AWARD 2014 Øresunddirekt har instiftet en pris, målrettet erhvervslivet i Øresundsregionen. Målet er at fremhæve mulighederne for at lave business i regionen - på tværs af sundet. Prisen vil præmiere og hylde en lille eller mellemstor virksomhed, der har haft succes med at lave business på tværs af sundet. Prisen uddeles i samarbejde med Øresunddirekt Sverige og er dermed også et initiativ, der styrker organisationens samlede sammenhængskraft. Til at finde vinderen er der nedsat en jury med deltagelse af både danske og svenske erhvervsorganisationer og virksomheder. Der er derudover lavet aftaler med Øresundsbroen, som bl.a. betyder, at prisen vil blive uddelt på Øresund Business Meeting i November, der har omkring 200 deltagere. Øresunddirekt har brug for at markedsføre businessportalen og ønsker derudover at skabe opmærksomhed på regionens muligheder for små og mellemstore virksomheder. Estimerede udgifter: kr. GRAFISK KOMMUNIKATION Nogle områder er vanskelige at kommunikere qua deres kompleksitet. Det vil derfor nogle steder være en fordel, hvis man kunne underbygge informationen via grafiske virkemidler. Der skal derfor hyres en grafiker på konsulentbasis til at illustrere relevante artikler. På oresunddirekt.com formidles informationer, der ganske ofte er vanskeligt forståeligt. Det vil derfor forbedre brugeroplevelsen og forståelsen - hvis der i højere grad blev arbejdet med grafisk kommunikation. Estimerede udgifter: kr.

9 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK SPØRG EKSPERTEN-FUNKTION PÅ ORESUNDDIREKTBUSINESS.COM Øresunddirekt Danmark undersøger muligheden for at opbygge en webbaseret spørg eksperten funktion, hvor regionens virksomheder har mulighed for at få svar på simple spørgsmål om reglerne i det andet lande indenfor områderne etablering, salg og handel samt rekruttering. Virksomhederne vil have stor gavn af kunne stille konkrete spørgsmål relateret til det at lave forretning på tværs af Øresund. Funktionen vil derudover give vigtig information til redaktionen om, hvilke emner der skal belyses. Estimerede udgifter: kr. Derudover vil det kræve at relevante eksperter er villige til at yde denne service uden beregning. Øresunddirekt er i kontakt med aktører, men der er endnu ikke lavet konkrete aftaler. IMPLEMENTERING AF FUNKTIONER FRA JOB & UD- DANNELSE Interreg IV projektet Job og Uddannelse slutter i løbet af Øresunddirekt har været i dialog med projektet omkring videreførelse af forskellige elementer fra projektets hjemmeside, der bliver lukket ned i forbindelse med projektets afslutning. Projektet har i projektperioden udviklet forskellige funktionaliteter, som har været populære blandt andet hos regionens jobcentre og jobvejledere. Det vil derfor have en værdi, at disse funktioner ikke forsvinder med afslutningen af Job og Uddannelse projektet. Estimerede udgifter: til teknisk overføring af indhold. Job og Uddannelse portalen er programmeret i et andet CMS end det Øresunddirekt bruger. Det betyder med stor sandsynlighed, at man ikke blot kan flytte indholdet, men at der skal programmeres fra bunden. En overtagelse forudsætter derudover, at der laves en formel samarbejdsaftale med de parter, der leverer data til sitet - fx. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er lavet aftale om, at Job & Uddannelse dækker alle udgifter forbundet med projektet.

10 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN INTERREG OM PENSIONER I ØRESUNDS-REGIONEN Øresunddirekt tog i 2013 initiativ til at stable et forstudie på benene i Interreg regi. Region Skåne, Öresundskomiteen og Øresunddirekt SE bidrager med midler og medarbejderressourcer i projektet. Under forudsætning af, at projektet bliver godkendt af Interreg, vil projektet blive iværksat i første halvdel af Alt afhængig af resultaterne af forstudiet er det muligt at projektet vil blive efterfulgt af et egentlig Interreg projekt med deltagelse af en bred kreds af offentlige og private deltagere. Øresunddirekt vil følge et sådant Interreg projekt nøje og deltage i relevant omfang. Pensionsområdet er et område som har stor betydning både samfundsmæssigt og for den enkelte borger. Det er samtidigt et område, som er svært forståeligt selv i en national kontekst. Øresunddirekt vil sikre at informationsindsatsen for pendlerne opgraderes, sådan at pensionsforholdene ikke bliver en hæmsko for udviklingen af regionen. Estimerede udgifter: kr. til forstudiet. Midlerne er afsat i 2013 og vil derfor blive periodeoverført i regnskabet til brug i JOBMESSE FOR UNGE Øresunddirekt vil sammen med Öresundskomiteen deltage på Careerdays, som afholdes 17. oktober i Malmø. Careerdays er en jobmesse målrettet unge nyuddannede Unge nyuddannede er ganske mobile og har historisk set været flittige øresundspendlere. Der er derfor tale om en kernemålgruppe for Øresunddirekt Estimerede udgifter: kr.

11 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN MARKEDSFØRING For at sikre synlighed og genkendelighed er det nødvendigt at markedsføre organisationen i forskellige medier og på forskellige platforme. Markedsføringen skal sikre, at Øresunddirekts målgrupper har viden om, at de kan få gratis og kvalitetssikret information om regler og konsekvenser forbundet med at arbejde i eller flytte mellem de to lande. Udover traditionel markedsføring arbejder Øresunddirekt aktivt med at pleje samarbejdsrelationer til relevante interessenter og myndigheder højt. Markedsføringsindsatsen vil blive koordineret med Øresunddirekt Sverige. Estimerede udgifter: kr. TRYKTE MATERIALER Øresunddirekt Danmark udvikler og distribuerer informationspjecer relateret til organisationens mission. I 2012 udviklede Øresunddirekt Danmark en pjece målrettet danskere der ønsker at arbejde på den svenske side. Dette er en forholdsvis ny målgruppe, som har et stort informationsbehov. Der er lavet en aftale med jobcentrene i København og Helsingør om at de distribuerer pjecen til relevante ledige og ved særlige arrangementer. Udover at understøtte organisationens mission fungerer pjecerne som markedsføring af organisationen. Estimerede udgifter: kr. SEARCH ENGINE OPTIMIZING (SEO) Øresunddirekt vil i 2014 fortsat arbejde med at optimere de enkelte hjemmesider både teknisk og redaktionelt med henblik på at opnå bedst mulig ranking på fx Google. Det er vigtigt, at borgerne finder oresunddirekt.com, når de har brug for viden om at pendle, flytte, studere osv. i Øresundsregionen. Øresunddirekt har i 2013 arbejdet på at forbedre organisationens ranking, men der er fortsat potentiale til at ranke bedre i diverse søgemaskiner på nettet. Estimerede udgifter: kr.

12 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN INTEGRERING AF REJSEPLAN - UDGÅR Øresunddirekt vil integrere et værktøj, som brugerne kan bruge til at udarbejde rejseplaner mellem de to lande. Et sådan værktøj findes allerede som del af Rejseplanen. Et alternativ er en Google løsning. Brugerne får en mere komplet oplevelse på oresunddirekt.com, når de i forvejen er derinde for at læse om for eksempel jobmuligheder, er det et oplagt next step at forholde sig til, hvor lang tid, det egentlig tager at komme til/fra Sverige. Estimerede udgifter: kr. NYE BILLEDER TIL ORESUNDDIREKT.COM - UDGÅR Øresunddirekt vil have lavet et nyt billedarkiv til brug i grafiske materialer, markedsføring, webben osv. Et eget billedarkiv giver en ensartet stil, som giver organisationen en identitet og genkendelighed. Det er derudover nødvendigt at skifte billeder ind i mellem. Dels af hensyn til de medvirkende modeller dels for at bevare en visuel friskhed. Estimerede udgifter: kr. Opgaven kan eventuelt løses billigere ved at en fotostuderende løser opgaven som en del af sit studie. UDVIKLING AF BOLIGVISNINGSSIDERNE - UDGÅR Øresunddirekt vil lave samarbejdsaftaler med en dansk og en svensk boligportal. Målet er, at man fra vores boligsider på oresunddirekt. com kan se et kort med huse, lejligheder, sommerstugor osv. Som tillæg kan man supplere med Googles rutevejledning, sådan at brugeren, der har fundet en bolig på den anden side af sundet, kan beregne pendlertid- og afstand. Funktionen vil være en interaktiv udbygning af vores nuværende tilbud til brugerne indenfor Flytte-området. Funktionen vil give en merværdi og dermed er det også sandsynligt, at siderne om boliger ville blive mere attraktive for brugerne og generere flere brugere. Estimerede udgifter: kr. Det er en forudsætning, at der bliver lavet aftale med relevante boligportaler om adgang til deres APIer.

13 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN MÅL OG SUCCESFAKTORER Øresunddirekt Danmark arbejder for konstant at levere en god service til de borgere og virksomheder, der agerer på tværs af landegrænsen. Det er derfor vigtigt, at borgere og virksomheder oplever, at de to informationsportaler giver relevant, aktuel og letforståelig information, der afspejler det konkrete informationsbehov. Det er Øresunddirekt Danmarks målsætning: At brugerne er tilfredse med organisationens ydelser At organisationens ydelser afspejler og dækker brugernes informationsbehov At portalerne fremstår som et moderne og brugbart medie Disse målsætninger er inkorporeret i Øresunddirekts handlingsplan for Det er derfor et afgørende succeskriterium at organisationen både varetager de løbende driftsopgaver og gennemfører de skitserede udviklingsopgaver under hensynstagen til medarbejderressourcer og økonomi. Krisen har kunnet mærkes i Øresundsregionen, hvor bl.a. pendlertallet har været faldende de sidste par år. Dette har også har kunnet ses på Øresunddirekts brugertal, som er sensible overfor de økonomiske konjunkturer. Øresunddirekts besøgstal stabiliserede sig imidlertid i 2013, hvor der kunne konstateres en 3 % stigning. Med udgangspunkt i en forventning om, at den økonomiske samfundsudvikling langsomt er på vej i en positiv retning og ikke mindst som konsekvens af de gennemførte udviklingsaktiviteter i 2013 og 2014 forventes besøgstallet at stige med yderligere 15 % i I 2014 arbejder Øresunddirekt med følgende succeskriterier: Indholdet skal være opdateret og valideret Der skal føres en kontinuerlig dialog med brugerne om indholdet Der skal afholdes 2-3 netværksmøder Der skal gennemføres minimum 6-7 af de skitserede udviklingsprojekter Øresunddirekts portaler havde i bruger pr. måned i snit. I 2014 forventes brugertallet at stige med 15 %.

14 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN ORGANISATION Øresunddirekt ønsker at være en attraktiv arbejdsplads. Det er derfor nødvendigt med et stadigt fokus på dels medarbejdernes trivsel dels organisationens mål og midler. Målet er at oparbejde effektive og tilfredsstillende rutiner for organisationen såvel som medarbejderne. I 2014 skal der arbejdes med følgende områder: STRUKTUREREDE ARBEJDSPROCESSER På baggrund af styregruppens behandling af de skitserede udviklingsaktiviteter, skal der i starten af 2014 udarbejdes en tydelig tidsplan for udførelse af aktiviteter, projekter og kerneprocesser. Målet er at både leder og medarbejdere får en tydelig indsigt i, hvilke aktiviteter og målsætninger organisationen arbejder med i Dette skal understøtte medarbejdernes daglige arbejde samt sikre at organisationen har et tydeligt styringsinstrument. TYDELIG ANSVARSFORDELING For at realisere målsætningerne for Øresunddirekt i 2014 er det nødvendigt, at medarbejderne har nogle klart definerede ansvarsområder og målsætninger. Dette skal sikre, at den enkelte medarbejder har retningslinjer at tilrettelægge sit arbejde efter og at organisationens medarbejderressourcer benyttes bedst muligt. EVALUERINGER OG MÅLOPFØLGNING Øresunddirekt vil også i 2014 arbejde med at forankre faste procedurer for evalueringer af aktiviteter, projekter og kerneprocesser. Målet er, at organisationen får nogle styringsredskaber og målbare succeskriterier, som kan bruges med henblik på at effektivisere processer og arbejdsrutiner samt fungere som et nyttigt læringsredskab. TRIVSEL OG UDVIKLING I forlængelse af et øget fokus på tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver og rutiner samt fokus på organisations mål og midler er det vigtigt, at medarbejderne oplever en høj grad af trivsel og tilfredshed med at arbejde på Øresunddirekt. Der skal derfor sættes fokus på den enkelte medarbejders behov i forhold til at nå organisationens målsætninger. Organisationen skal derfor understøtte den enkelte medarbejders faglige og personlige udviklingsmål.

15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN ØRESUNDDIREKT DANMARK/SVERIGE Øresunddirekt Sverige - Informationscentret i Malmö - er en central samarbejdspartner. I 2013 blev der udarbejdet en formel samarbejdsaftale mellem de to kontorer. Der er ydermere indledt en proces om i fællesskab at udarbejde en kommunikationsplan, der på et mere konkret plan udstikker rammerne for Øresunddirekts kommunkationsindsats herunder kommunikation med omverdenen. Kommunikationsplanen forventes at blive lavet færdig i starten af De to kontorer vil i 2014 styrke samarbejdet gennem en stadig udvikling af dialog og samarbejde. Det er således målet, at der i løbet af 2014 arrangeres en række workshops med deltagelse af medarbejdere fra begge sider. Målet er at forstærke båndet mellem de to kontorer, videndele, udveksle erfaringer og ideer.

16 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Bibliotekerne som læringsrum 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Dagens program Kl.8.45-9.00: Kl.9.00-10.00: Kl.10.00-11.15: Kl.11.15-12.00: Kl.12.00-13.00: Kl.13.00-13:45: Kl.13.45-14:30:

Læs mere