VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT 1

2 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK INTRODUKTION 2. VISION 3. MISSION 4. STRATEGI 5. FASTE DRIFTSOPGAVER 6. UDVIKLINGSOPGAVER MÅL OG SUCCESFAKTORER 8. ORGANISATION

3 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN INTRODUKTION Øresunddirekt Danmark er en webbaseret informationstjeneste, som formidler information til borgere og virksomheder i Øresundsregionen. Via et tæt samarbejde med blandt andet SkatØresund, Skatteverket, Pensionsstyrelsen, Københavns Kommune, Försäkringskassan og Arbetsförmedlingen driver Øresunddirekt Danmark webportalerne oresunddirekt.com og oresunddirektbusiness.com. Øresunddirekt Danmark understøtter desuden samarbejdet mellem myndigheder på tværs af sundet og samarbejder med Informationscentret Øresunddirekt i Malmö, hvor en række svenske myndigheder tilbyder telefonisk, elektronisk og personlig borgerbetjening. Øresunddirekt Danmark understøtter også Øresundskomiteen og Grænserådets arbejde med at identificere grænsehindringer. Øresunddirekt Danmark har desuden en særskilt aftale med Nordisk Ministerråd, der bla. indebærer samarbejde om information og rapportering af grænsehindringer. Øresunddirekt, som har eksisteret siden Øresundsbrons åbning i juli 2000, blev grundlagt på baggrund af regeringsrapporten Øresund - en region bliver til fra Rapporten konkluderede, at en gennemgående barriere for integration i Øresundsregionen var manglende information og kommunikation til borgere og virksomheder fra den offentlige forvaltning. Øresunddirekt blev derfor sat i søen som bindeled mellem regionens myndigheder og regionens borgere og virksomheder. Øresunddirekt Danmark er organisatorisk en enhed under Öresundskomiteen. Organisationen i Danmark finansieres af Region Hovedstaden, Region Skåne, SKAT, Nordisk Ministerråd og Erhvervsog Vækstministeriet.

4 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN VISION Øresunddirekt Danmarks vision er at være den førende informationsportal i Øresundsregionen i forhold til at levere myndighedsinformation til borgere og virksomheder, der ønsker at agere på tværs af sundet. 3 MISSION Øresunddirekt Danmark skal levere relevant offentlig information, fra neutral position, til borgere der ønsker at arbejde, flytte eller studere samt til virksomheder, der ønsker at agere på tværs af Øresund. Derudover skal Øresunddirekt Danmark fremme samarbejdet mellem sagsbehandlere og myndigheder i regionen.

5 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN STRATEGI Øresunddirekt Danmarks arbejde har stor relevans for en række andre aktører i regionen. Organisationen har derfor som et strategisk mål, at kortlægge snitfladerne med eksterne aktører og herigennem afsøge mulighederne for dels at samarbejde på relevante områder, dels at skaffe eksterne midler til konkrete projekter. Derudover kræver realiseringen af Øresunddirekt Danmarks vision en strategisk indsats på følgende områder i 2014: INFORMATION Levering af relevant, tilgængelig og aktuel information til borgere og virksomheder suppleret med en udviklingsorienteret tilgang til formidling af organisationens informationsydelser. POSITIONERING Udvikling og optimering af samarbejdet med myndigheder, sagsbehandlere, jobcentre og erhvervsaktører i Øresundsregionen. Fokus på identificering af de informationsområder, hvor Øresunddirekt kan tilføre informationsmæssig merværdi. Øresunddirekt Danmark arbejder derudover aktivt på at finde nye samarbejds- og finansieringspartnere. MARKEDSFØRING Øget udbredelse af kendskabet til Øresunddirekt Danmarks informationsydelser.

6 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN FASTE DRIFTSOPGAVER 2014 For at drive virksomheden Øresunddirekt Danmark fremad er det vigtigt at forholde sig strategisk til arbejdsprocesser, drift og rutinemæssige opgaver. En vigtig del af Øresunddirekt Danmarks driftsopgaver knytter sig til webportalernes indhold, hvis målsætning er at være unikt, handlingsanvisende og af høj kvalitet. I bestræbelserne på bedst muligt at opfylde dette, skal der i 2014 arbejdes med at udvikle og effektivisere eksisterende arbejdsmetoder og driftsopgaver. I 2014 vil Øresunddirekt Danmark intensivere arbejdet med at positionere organisationen i forhold til eksterne aktører. Målet er at udbrede kendskabet til organisationen, udvikle de naturlige snitflader og bidrage til den fortsatte udvikling af regionen. Virksomheden Øresunddirekt Danmark i København bygger på at følgende faste driftsopgaver udføres løbende: OPDATERING OG TILPASNING AF INDHOLDET PÅ WEBPORTALERNE Dialog og samarbejde med myndigheder i Danmark og Sverige om konkrete informationsprodukter Opdatering og tilpasning af eksisterende information Udfærdigelse af udkast og kommunikativ kvalitetssikring af produkterne Sikring af validering fra relevante myndigheder Oversættelse af det endelige produkt Arbejde i CMS med al information på webportalerne Rettelse af links Analyse af webstatistik Udførelse af brugerundersøgelser VIDENSNETVÆRK Afholde møder med erhvervsaktører i Sverige og Danmark Afholde udviklingsworkshops med relevante aktører fra Øresunddirekt i Malmø Afholde møder med Arbejdsgruppen for Informationscentret i Malmø Afholde møder med myndigheder i regionen. ØVRIGE INFORMATIONSYDELSER Udarbejdelse af informationsprodukter, fx film, markedsføringsmateriale, grafiske produkter Oplæg og præsentationer ADMINISTRATION Budgetstyring Dialog med leverandører Deltagelse i fælles aktiviteter med søstersekretariatet

7 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN UDVIKLINGSOPGAVER 2014 Øresunddirekt Danmark tilstræber at levere relevant, tilgængelig og aktuel information til borgere og virksomheder, suppleret med en udviklingsorienteret tilgang til digitale informationsydelser. For på bedst mulig måde at kunne møde borgernes og virksomhedernes behov, når det handler om offentlig information i Øresundsregionen, vil Øresunddirekt Danmark i løbet af 2014 undersøge et antal mulige udviklingsspor, som kan lede frem til forbedrede informationsydelser. Herunder skitseres de forskellige initiativer, som Øresunddirekt Danmark vil arbejde med i Bemærk, at der kun er tale om kvalificerede estimater. I flere tilfælde er det først muligt for leverandører at give en eksakt pris, når der foreligger en mere detaljeret projektbeskrivelse. ENGELSK VERSION AF ORESUNDDIREKT.COM Udvikling af engelsksproget undersite på oresunddirekt.com Øresunddirekt fik i 2013 lavet en analyse af behovet for engelsksproget information til grænsependlere i Øresundsregionen. Rapporten konkluderer, at der er et behov, omend det er vanskeligt at fastslå omfanget præcist. Rapporten peger derudover på tre forskellige løsningsmodeller, hvoraf den ene er en ren informationsmodel. Denne kunne tænkes at bestå i en oversættelse af centrale tekster. Behovet for engelsksproget information forstærkes af etableringen af ESS og MAX IV i Lund. Det nye forskningsanlæg vil tiltrække et betragtligt antal internationale forskere med følge. En del af disse forventes at blive grænsependlere i Øresundsregionen, hvorved de bliver en målgruppe for Øresunddirekts aktiviteter. Estimerede udgifter: kr. Der skal udvikles og implementeres en ny indgang til et nyt undersite med engelsk information. Udover udgifter til teknisk udvikling og implementering er det afgørende, at de relevante myndigheder på begge sider af sundet bidrager med oversættelsesbistand.

8 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN ØRESUNDDIREKTBUSINESS AWARD 2014 Øresunddirekt har instiftet en pris, målrettet erhvervslivet i Øresundsregionen. Målet er at fremhæve mulighederne for at lave business i regionen - på tværs af sundet. Prisen vil præmiere og hylde en lille eller mellemstor virksomhed, der har haft succes med at lave business på tværs af sundet. Prisen uddeles i samarbejde med Øresunddirekt Sverige og er dermed også et initiativ, der styrker organisationens samlede sammenhængskraft. Til at finde vinderen er der nedsat en jury med deltagelse af både danske og svenske erhvervsorganisationer og virksomheder. Der er derudover lavet aftaler med Øresundsbroen, som bl.a. betyder, at prisen vil blive uddelt på Øresund Business Meeting i November, der har omkring 200 deltagere. Øresunddirekt har brug for at markedsføre businessportalen og ønsker derudover at skabe opmærksomhed på regionens muligheder for små og mellemstore virksomheder. Estimerede udgifter: kr. GRAFISK KOMMUNIKATION Nogle områder er vanskelige at kommunikere qua deres kompleksitet. Det vil derfor nogle steder være en fordel, hvis man kunne underbygge informationen via grafiske virkemidler. Der skal derfor hyres en grafiker på konsulentbasis til at illustrere relevante artikler. På oresunddirekt.com formidles informationer, der ganske ofte er vanskeligt forståeligt. Det vil derfor forbedre brugeroplevelsen og forståelsen - hvis der i højere grad blev arbejdet med grafisk kommunikation. Estimerede udgifter: kr.

9 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK SPØRG EKSPERTEN-FUNKTION PÅ ORESUNDDIREKTBUSINESS.COM Øresunddirekt Danmark undersøger muligheden for at opbygge en webbaseret spørg eksperten funktion, hvor regionens virksomheder har mulighed for at få svar på simple spørgsmål om reglerne i det andet lande indenfor områderne etablering, salg og handel samt rekruttering. Virksomhederne vil have stor gavn af kunne stille konkrete spørgsmål relateret til det at lave forretning på tværs af Øresund. Funktionen vil derudover give vigtig information til redaktionen om, hvilke emner der skal belyses. Estimerede udgifter: kr. Derudover vil det kræve at relevante eksperter er villige til at yde denne service uden beregning. Øresunddirekt er i kontakt med aktører, men der er endnu ikke lavet konkrete aftaler. IMPLEMENTERING AF FUNKTIONER FRA JOB & UD- DANNELSE Interreg IV projektet Job og Uddannelse slutter i løbet af Øresunddirekt har været i dialog med projektet omkring videreførelse af forskellige elementer fra projektets hjemmeside, der bliver lukket ned i forbindelse med projektets afslutning. Projektet har i projektperioden udviklet forskellige funktionaliteter, som har været populære blandt andet hos regionens jobcentre og jobvejledere. Det vil derfor have en værdi, at disse funktioner ikke forsvinder med afslutningen af Job og Uddannelse projektet. Estimerede udgifter: til teknisk overføring af indhold. Job og Uddannelse portalen er programmeret i et andet CMS end det Øresunddirekt bruger. Det betyder med stor sandsynlighed, at man ikke blot kan flytte indholdet, men at der skal programmeres fra bunden. En overtagelse forudsætter derudover, at der laves en formel samarbejdsaftale med de parter, der leverer data til sitet - fx. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er lavet aftale om, at Job & Uddannelse dækker alle udgifter forbundet med projektet.

10 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN INTERREG OM PENSIONER I ØRESUNDS-REGIONEN Øresunddirekt tog i 2013 initiativ til at stable et forstudie på benene i Interreg regi. Region Skåne, Öresundskomiteen og Øresunddirekt SE bidrager med midler og medarbejderressourcer i projektet. Under forudsætning af, at projektet bliver godkendt af Interreg, vil projektet blive iværksat i første halvdel af Alt afhængig af resultaterne af forstudiet er det muligt at projektet vil blive efterfulgt af et egentlig Interreg projekt med deltagelse af en bred kreds af offentlige og private deltagere. Øresunddirekt vil følge et sådant Interreg projekt nøje og deltage i relevant omfang. Pensionsområdet er et område som har stor betydning både samfundsmæssigt og for den enkelte borger. Det er samtidigt et område, som er svært forståeligt selv i en national kontekst. Øresunddirekt vil sikre at informationsindsatsen for pendlerne opgraderes, sådan at pensionsforholdene ikke bliver en hæmsko for udviklingen af regionen. Estimerede udgifter: kr. til forstudiet. Midlerne er afsat i 2013 og vil derfor blive periodeoverført i regnskabet til brug i JOBMESSE FOR UNGE Øresunddirekt vil sammen med Öresundskomiteen deltage på Careerdays, som afholdes 17. oktober i Malmø. Careerdays er en jobmesse målrettet unge nyuddannede Unge nyuddannede er ganske mobile og har historisk set været flittige øresundspendlere. Der er derfor tale om en kernemålgruppe for Øresunddirekt Estimerede udgifter: kr.

11 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN MARKEDSFØRING For at sikre synlighed og genkendelighed er det nødvendigt at markedsføre organisationen i forskellige medier og på forskellige platforme. Markedsføringen skal sikre, at Øresunddirekts målgrupper har viden om, at de kan få gratis og kvalitetssikret information om regler og konsekvenser forbundet med at arbejde i eller flytte mellem de to lande. Udover traditionel markedsføring arbejder Øresunddirekt aktivt med at pleje samarbejdsrelationer til relevante interessenter og myndigheder højt. Markedsføringsindsatsen vil blive koordineret med Øresunddirekt Sverige. Estimerede udgifter: kr. TRYKTE MATERIALER Øresunddirekt Danmark udvikler og distribuerer informationspjecer relateret til organisationens mission. I 2012 udviklede Øresunddirekt Danmark en pjece målrettet danskere der ønsker at arbejde på den svenske side. Dette er en forholdsvis ny målgruppe, som har et stort informationsbehov. Der er lavet en aftale med jobcentrene i København og Helsingør om at de distribuerer pjecen til relevante ledige og ved særlige arrangementer. Udover at understøtte organisationens mission fungerer pjecerne som markedsføring af organisationen. Estimerede udgifter: kr. SEARCH ENGINE OPTIMIZING (SEO) Øresunddirekt vil i 2014 fortsat arbejde med at optimere de enkelte hjemmesider både teknisk og redaktionelt med henblik på at opnå bedst mulig ranking på fx Google. Det er vigtigt, at borgerne finder oresunddirekt.com, når de har brug for viden om at pendle, flytte, studere osv. i Øresundsregionen. Øresunddirekt har i 2013 arbejdet på at forbedre organisationens ranking, men der er fortsat potentiale til at ranke bedre i diverse søgemaskiner på nettet. Estimerede udgifter: kr.

12 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN INTEGRERING AF REJSEPLAN - UDGÅR Øresunddirekt vil integrere et værktøj, som brugerne kan bruge til at udarbejde rejseplaner mellem de to lande. Et sådan værktøj findes allerede som del af Rejseplanen. Et alternativ er en Google løsning. Brugerne får en mere komplet oplevelse på oresunddirekt.com, når de i forvejen er derinde for at læse om for eksempel jobmuligheder, er det et oplagt next step at forholde sig til, hvor lang tid, det egentlig tager at komme til/fra Sverige. Estimerede udgifter: kr. NYE BILLEDER TIL ORESUNDDIREKT.COM - UDGÅR Øresunddirekt vil have lavet et nyt billedarkiv til brug i grafiske materialer, markedsføring, webben osv. Et eget billedarkiv giver en ensartet stil, som giver organisationen en identitet og genkendelighed. Det er derudover nødvendigt at skifte billeder ind i mellem. Dels af hensyn til de medvirkende modeller dels for at bevare en visuel friskhed. Estimerede udgifter: kr. Opgaven kan eventuelt løses billigere ved at en fotostuderende løser opgaven som en del af sit studie. UDVIKLING AF BOLIGVISNINGSSIDERNE - UDGÅR Øresunddirekt vil lave samarbejdsaftaler med en dansk og en svensk boligportal. Målet er, at man fra vores boligsider på oresunddirekt. com kan se et kort med huse, lejligheder, sommerstugor osv. Som tillæg kan man supplere med Googles rutevejledning, sådan at brugeren, der har fundet en bolig på den anden side af sundet, kan beregne pendlertid- og afstand. Funktionen vil være en interaktiv udbygning af vores nuværende tilbud til brugerne indenfor Flytte-området. Funktionen vil give en merværdi og dermed er det også sandsynligt, at siderne om boliger ville blive mere attraktive for brugerne og generere flere brugere. Estimerede udgifter: kr. Det er en forudsætning, at der bliver lavet aftale med relevante boligportaler om adgang til deres APIer.

13 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN MÅL OG SUCCESFAKTORER Øresunddirekt Danmark arbejder for konstant at levere en god service til de borgere og virksomheder, der agerer på tværs af landegrænsen. Det er derfor vigtigt, at borgere og virksomheder oplever, at de to informationsportaler giver relevant, aktuel og letforståelig information, der afspejler det konkrete informationsbehov. Det er Øresunddirekt Danmarks målsætning: At brugerne er tilfredse med organisationens ydelser At organisationens ydelser afspejler og dækker brugernes informationsbehov At portalerne fremstår som et moderne og brugbart medie Disse målsætninger er inkorporeret i Øresunddirekts handlingsplan for Det er derfor et afgørende succeskriterium at organisationen både varetager de løbende driftsopgaver og gennemfører de skitserede udviklingsopgaver under hensynstagen til medarbejderressourcer og økonomi. Krisen har kunnet mærkes i Øresundsregionen, hvor bl.a. pendlertallet har været faldende de sidste par år. Dette har også har kunnet ses på Øresunddirekts brugertal, som er sensible overfor de økonomiske konjunkturer. Øresunddirekts besøgstal stabiliserede sig imidlertid i 2013, hvor der kunne konstateres en 3 % stigning. Med udgangspunkt i en forventning om, at den økonomiske samfundsudvikling langsomt er på vej i en positiv retning og ikke mindst som konsekvens af de gennemførte udviklingsaktiviteter i 2013 og 2014 forventes besøgstallet at stige med yderligere 15 % i I 2014 arbejder Øresunddirekt med følgende succeskriterier: Indholdet skal være opdateret og valideret Der skal føres en kontinuerlig dialog med brugerne om indholdet Der skal afholdes 2-3 netværksmøder Der skal gennemføres minimum 6-7 af de skitserede udviklingsprojekter Øresunddirekts portaler havde i bruger pr. måned i snit. I 2014 forventes brugertallet at stige med 15 %.

14 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN ORGANISATION Øresunddirekt ønsker at være en attraktiv arbejdsplads. Det er derfor nødvendigt med et stadigt fokus på dels medarbejdernes trivsel dels organisationens mål og midler. Målet er at oparbejde effektive og tilfredsstillende rutiner for organisationen såvel som medarbejderne. I 2014 skal der arbejdes med følgende områder: STRUKTUREREDE ARBEJDSPROCESSER På baggrund af styregruppens behandling af de skitserede udviklingsaktiviteter, skal der i starten af 2014 udarbejdes en tydelig tidsplan for udførelse af aktiviteter, projekter og kerneprocesser. Målet er at både leder og medarbejdere får en tydelig indsigt i, hvilke aktiviteter og målsætninger organisationen arbejder med i Dette skal understøtte medarbejdernes daglige arbejde samt sikre at organisationen har et tydeligt styringsinstrument. TYDELIG ANSVARSFORDELING For at realisere målsætningerne for Øresunddirekt i 2014 er det nødvendigt, at medarbejderne har nogle klart definerede ansvarsområder og målsætninger. Dette skal sikre, at den enkelte medarbejder har retningslinjer at tilrettelægge sit arbejde efter og at organisationens medarbejderressourcer benyttes bedst muligt. EVALUERINGER OG MÅLOPFØLGNING Øresunddirekt vil også i 2014 arbejde med at forankre faste procedurer for evalueringer af aktiviteter, projekter og kerneprocesser. Målet er, at organisationen får nogle styringsredskaber og målbare succeskriterier, som kan bruges med henblik på at effektivisere processer og arbejdsrutiner samt fungere som et nyttigt læringsredskab. TRIVSEL OG UDVIKLING I forlængelse af et øget fokus på tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver og rutiner samt fokus på organisations mål og midler er det vigtigt, at medarbejderne oplever en høj grad af trivsel og tilfredshed med at arbejde på Øresunddirekt. Der skal derfor sættes fokus på den enkelte medarbejders behov i forhold til at nå organisationens målsætninger. Organisationen skal derfor understøtte den enkelte medarbejders faglige og personlige udviklingsmål.

15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN ØRESUNDDIREKT DANMARK/SVERIGE Øresunddirekt Sverige - Informationscentret i Malmö - er en central samarbejdspartner. I 2013 blev der udarbejdet en formel samarbejdsaftale mellem de to kontorer. Der er ydermere indledt en proces om i fællesskab at udarbejde en kommunikationsplan, der på et mere konkret plan udstikker rammerne for Øresunddirekts kommunkationsindsats herunder kommunikation med omverdenen. Kommunikationsplanen forventes at blive lavet færdig i starten af De to kontorer vil i 2014 styrke samarbejdet gennem en stadig udvikling af dialog og samarbejde. Det er således målet, at der i løbet af 2014 arrangeres en række workshops med deltagelse af medarbejdere fra begge sider. Målet er at forstærke båndet mellem de to kontorer, videndele, udveksle erfaringer og ideer.

16 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen Orientering. 10. oktober 2011

Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen Orientering. 10. oktober 2011 d Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen Orientering 10. oktober 2011 Fokus: mobilitet og hverdagsintegration Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen er et 3 årigt projekt, hvor vi vil styrke

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Bilag 2. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Vi når målet i fællesskab Det er en fælles ambition at sikre en god og effektiv administration

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Notat LHP /-

Notat LHP /- Notat 12-04-2010 LHP /- Vedrørende: Materialeplatformen 2009 2010 (Udkast 2) Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen, UNI C Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen Version nr.: 0.92 Materialeplatformen

Læs mere

Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag

Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2015/S 077-136306 Miljøstyrelsen har modtaget spørgsmål til

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 5 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Intro I virksomhedsplanen for 2017 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet har fokus på i 2017. Vi følger løbende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere