Udbudsmateriale Nyt CMS til AARHUSbolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.aarhusbolig.dk Udbudsmateriale Nyt CMS til AARHUSbolig www.aarhusbolig.dk"

Transkript

1 Udbudsmateriale Nyt CMS til AARHUSbolig

2 INDHOLD 1. INDLEDNING BESKRIVELSE AF AARHUSBOLIG DEMO LOG IN ORDREGIVER KONTAKTINFORMATIONER DEN UDBUDTE OPGAVE OG TIDSPLAN LEVERANCEN TIDSPLAN MÅLGRUPPE SAMARBEJDSPARTNERE OG IT SET UP IT-SYSTEMER OG BRUGERGRÆNSEFLADER* BILAG HOSTING KRAVSPECIFIKATION FORM- OG PROCEDUREKRAV TILBUDSFRIST INDLEVERING AF TILBUD SPROG HONORAR OG OMKOSTNINGER FORBEHOLD SPØRGSMÅL OG SVAR ÅBNING AF TILBUD INDKALDELSE TIL PRÆSENTATION BETALING EFTER INDGÅELSE AF KONTRAKT KRITERIER FOR TILDELING AF OPGAVEN Side 1 af 15

3 1. INDLEDNING AARHUSbolig er et ventelistesamarbejde mellem alle almene århusianske boligorganisationer. AARHUSbolig ønsker at få udviklet en ny hjemmeside, der skal give et tidssvarende indtryk, hvor brugeren navigerer intuitivt og benytter siden på flere platforme tablet, mobil, laptop og pc. Opgaven omfatter både et nyt CMS, samt implementering af ny struktur og design af sitet. Målet er at give brugeren en oplevelse af et overskueligt og let forståeligt site. Selvbetjening er i højsæde på sitet og vi tilbyder brugeren at kunne tilmelde sig, ændre boligønsker, betale årligt gebyr mv. uden at skulle være afhængig af boligorganisationernes åbningstider. CMS løsningen skal være baseret på åbne og udbredte standarder. AARHUSbolig er åbne overfor valg af CMS og vil lade den enkelte tilbudsgiver vurdere og redegøre for hvilken løsning, der bedst kan indfri de krav og ønsker, der er beskrevet i udbudsmaterialet inkl. alle bilag. 1.1 Beskrivelse af AARHUSbolig Samarbejdet i AARHUSbolig er unikt i Danmark, da det som det eneste giver boligsøgende adgang til boliger for kun 100 kr. årligt. Boligsøgende kan vælge en digital tilbudsløsning, hvor alle bolig tilbud kommer på og sms, eller man kan vælge brevløsning: E-tilbud 100 kr. pr. år Brevtilbud 300 kr. pr. år Der differentieres på pris, da der er færre administrative omkostninger ved e-tilbud end brevtilbud. Med brevtilbud kan kunden ringe ind og sige ja eller nej tak til bolig, og kunden kan få hjælp til opskrivning. Vælger kunden e-tilbud skal kunden selv stå for opskrivning og svare på tilbud via AARHUSbolig har over kunder. Af dem er ca aktivt boligsøgende, mens resten er i bero. Af de aktivt søgende har 95 % valgt løsningen e-tilbud. Når den boligsøgende får tildelt en bolig igennem AARHUSbolig, overgår han til den enkelte boligorganisation, der laver lejekontrakt osv. AARHUSbolig er kun et ventelistesystem og ikke en boligorganisation. Læs mere på 1.2 Demo log in Til brug for tilbudsgiver er oprettet en demo bruger med følgende oplysninger Brugernummer: Password: MFBGG7J3 Der er tilknyttet følgende med password: demodemo Side 2 af 15

4 2. ORDREGIVER Ordregiver under udbudsforretningen er: AARHUSbolig C/O AAB Langelandsgade Aarhus C CVR: Projektledelsen af AARHUSbolig.dk går på skift mellem boligorganisationerne. Den overordnede projektledelse er i øjeblikket hos AL2bolig 2.1 Kontaktinformationer Eventuelle spørgsmål stilles pr. eller telefon til: Berit Frydendal, AL2bolig kommunikationskonsulent Projektgruppen, der koordinerer dette projekt er: Berit Frydendal, projektleder, AL2bolig, Mogens Bøgh Vindbjerg, Boligkontoret Århus, Betina Højmark, Arbejdernes Andels Boligforening, Side 3 af 15

5 3. DEN UDBUDTE OPGAVE OG TIDSPLAN 3.1 Leverancen Leverancen omfatter levering og implementering af CMS til Herunder: CMS system Integration af design og opbygning af IA. Migrering og implementering af data fra nuværende CMS og fra E-bolig Dokumentation Se bilaget tilbudsliste for udspecificering af leverancen og optioner. Optioner skal indgå i det samlede tilbud jf. tilbudslisten, men vil ikke nødvendigvis blive tilkøbt. Dog indgår optioner i den samlede tilbudsvurdering. 3.2 Tidsplan AARHUSbolig forventer at sitet udvikles, og løsningen implementeres fra juli 2014 til december Udbuddet offentliggøres 3. juni 2014 på: og Fra 3. juni til fredag den 13. juni kl. 12, kan der stilles spørgsmål til udbuddet. Se afsnit 7.6 Spørgsmål og svar offentliggøres på tirsdag den 17. juni kl. 12. Side 4 af 15

6 4. Målgruppe I tilbuddet skal følgende brugertyper tages i betragtning. BR-1 besøger for at få et indblik i mulighederne for bolig BR-2 Aktiv boligsøgende: betaler årligt ventelistegebyr og får løbende tilbud BR-3 Boligsøgende i bero: betaler årligt gebyr for at bevare anciennitet, men søger ikke aktivt bolig BR-4 Administrative brugere: webmastere, der opdaterer indhold og opretter nye kategorier. Side 5 af 15

7 5. SAMARBEJDSPARTNERE OG IT SET UP I relation til leverancen bemærkes, at valgte leverandør forventes at indgå i et samarbejde med kommunikationsbureauet CZOO, samt EG Datainform for at implementere løsningen. Den valgte CMS leverandør vil primært samarbejde med projektgruppen, men ad hoc grupper med repræsentanter fra AARHUSbolig kan også forventes at indgå i samarbejdet. 5.1 IT-systemer og brugergrænseflader* bilag Det nye CMS skal integrere data fra E-bolig, der er det fælles ventelistesystem. Datahentning sker via en ASP.Net webservice, hvor kald til og data retur formateres som XML. Til kommunikation med webservicen bruges SOAP. På webservicens startside er alle metoderne listet med korte beskrivelser af, hvad de bruges til. Herfra er det også muligt at få en WSDL beskrivelse af hele webservicen. E-bolig leveret af EG Datainform. E-bolig indeholder alle data om opnoterede, boligtyper og boligafdelinger. Nuværende CMS er Synkron Via Der er følgende brugergrænseflader: Frontend CMS - for BR-1, BR-2 og BR-3. Backend CMS - for BR-4. Backend E-bolig benyttes af udlejningsmedarbejdere i AARHUSbolig. 5.2 Hosting AARHUSbolig har en hostning aftale med Eg Datainform, som fortsættes med nyt CMS. Side 6 af 15

8 6. KRAVSPECIFIKATION AARHUSbolig forventer, at der som del af projektet er en specifikationsfase, hvor der laves en udførlig og endelig kravspecifikation. På den baggrund tilpasses løsningen, og der prioriteres i funktioner. Sammen med kravspecifikation skal sammenholdes med den nuværende løsning (se demo log in i bilag) design øvrige bilag Listen af krav-id og bilagssider er ikke udtømmende, men anses sammen med nuværende løsning som mindstekrav. Mindstekrav skal altid opfyldes, idet tilbuddet ellers vil blive betragtet som ikke konditionsmæssigt. Tilbudsgiver garanterer således ved afgivelse af tilbud at samtlige mindstekrav kan opfyldes. Ved krav-id markeret med * henvises til uddybende materiale i bilagssiderne. Hovedparten af krav-id vises i designfilerne. Krav-id: 6.01 Webservices og migrering af data* se bilag Tilbudsgiver skal have betydelig erfaring med datahentning via webservices. Referencer til tilsvarende projekter ønskes dokumenteret i tilbuddet. Krav-id: 6.02 Browseruafhængighed Der ønskes en løsning, der fungerer i browsere repræsenteret i top ti for mest brugte browsere i Danmark se bl.a. Krav-id: 6.03 ydeevne og opdatering af data AARHUSbolig har dagligt besøgende. Brugerne svarer på tilbud, tilføjer ønsker til venteliste, får tilsendt kode, foretager betalinger m.m. Der er derfor krav om øjeblikkelig opdatering af data. Tilbudsgiver bedes redegøre for responstid og eventuelle udfordringer i forhold til dette. Krav-id: 6.04 Dokumentation Ved leverance skal følgende dokumentation medgives. Dokumentation af systemets opsætning. Programkode Driftsvejledening -beskrivelse af rutiner for backup og restore Beskrivelse af periodiske driftsrutiner, herunder data optimering og oprydning Side 7 af 15

9 Krav-id: 6.05 Design* Der leveres hoveddesign og principdesign af udvalgte sider og funktioner. Designet er responsive og principdesign er baseret på tabletvisning og desuden en mobilvisning. Ud fra hoveddesign og principdesign forventes tilbudsgiver at kunne integrere sideskabeloner for alle typer af indholdssider. I specifikationsfasen vil kommunikationsbureau indgå i samarbejde med valgte leverandør for at opnå den optimale løsning. Krav-id: 6.06 CMS Det skal være muligt at tildele differentierede brugerrettigheder til redaktører og administratorer. Der forventes en høj grad af fleksibilitet og for redigering af indhold. Det forventes at redaktører/administratorer på en enkelt måde kan flytte rundt på indhold. Det skal være muligt at genbruge og flytte indhold (artikler) på tværs af hjemmesiden, og stadig kun opdatere indhold i artiklen et sted. Krav-id: 6.07 Søgemaskineoptimeret SEO Det skal være muligt at søgemaskineoptimere hjemmesiden ud fra følgende anbefalinger https://support.google.com/webmasters/answer/35769 URL s skal være refererbare, friendly URL s. Sider/indhold skal kunne flyttes rundt uden at links brydes Krav-id: 6.08 Printvenlig udskrift Det skal være muligt at lave en printvenlig udskrift af bolig/afdelingsinformation, i stil med salgsopstillinger fra ejendomsmæglere. Krav-id: 6.09 Publicering af nyheder/indhold Det skal være muligt at vælge fremtidig publicering af nyheder/indhold, og ikke kun øjeblikkelig publicering. Krav-id: 6.10 Stavekontrol på dansk i webeditor CMS webeditor skal indeholde velfungerende stavekontrol på dansk. Krav-id: 6.11 Statistik Google analytics opsætning skal være en del af leverancen. KPI og indhold af statistik i rapporter aftales ml. projektgruppe og leverandør i specifikationsfasen. Side 8 af 15

10 Krav-id: 6.12 Stamdata/Personlige oplysninger* Ved oprettelse udfylder bruger skema, der indgår som stamdata og kan tilgås og redigeres via Min side. Nogle af felterne skal efter oprettelse være rediger bare for bruger, mens andre felter kun kan redigeres af medarbejdere i AARHUSbolig via E-bolig. Krav-id: 6.13 Valg af tilbudsløsning Der skal ved oprettelse vælges tilbudsløsning. E-tilbud: og SMS eller Brevtilbud Der skal foretages valg imellem de to løsninger. Der er forskellige priser pr. løsning. Vilkår skal accepteres og herefter vælges betaling via kort med øjeblikkelig betaling, eller der vælges betaling via girokort, der fremsendes til bruger. Brugeren tildeles først brugernavn og kode ved betaling. Bruger kan senere ændre valg af tilbudsløsning. Dette udløser ekstrabetaling ved overgang fra e-tilbud til brevtilbud. Krav-id: 6.14 Log in Brugeren logger ind ved hjælp af brugernummer og password, der automatisk tildeles ved oprettelse. Der skal være link til glemt brugernavn og glemt kode, så brugeren kan resette. Glemt kodeord og brugernavn leveres via mail eller sms, der er registreret på bruger i stamdata. Ved fejlindtastning angives Forkert brugernummer eller kodeord Ved ingen registrering af mail eller sms, skal bruger kontakte AARHUSbolig. Mulighed for Husk login-funktion ved afkrydsning Tilbudsgiver skal tilkendegive om CMS kan håndtere NEM id til log in, hvis AARHUSbolig ønsker at overgå til Nem ID login. Krav-id: 6.15 Min side Der er kun tilgang til min side ved log in. På Min side samles stamdata/personoplysninger, status for brugeren (aktiv boligsøgende osv.), venteliste og mulighed for at svare på tilbud. Krav-id: 6.16 Min venteliste Funktionen lister de lejemål, bruger er skrevet op til. Der kan vælges mellem hele ventelisten og de 15 første bedste placeringer for brugeren som default. Side 9 af 15

11 Brugeren kan også her fravælge boligen fra ventelisten Funktionen opdateres løbende og vises, når bruger er logget ind, sammen med Afdelingsvisning eller Søgeresultat. Krav-id: 6.17 Mine tilbud* se Uddybende funktionsbeskrivelse Ved log in kan brugeren se de tilbud han har fået. Tilbuddene er opdelt i: Ubesvarede her skal bruger takke ja eller nej til tilbuddet. Under behandling viser tilbud bruger lige har svaret på, og som er under behandling. Tidligere tilbud lister gamle tilbud, her er givet svar. Det konkrete tilbud er linket som PDF (Acrobat Reader link på siden). Krav-id: 6.18 Krav-id Besked service Beskedservice indgår på min side. Beskedservice viser om brugeren har ubehandlede tilbud, om bruger skal forny betaling, opdatere stamoplysninger mv. Krav-id: 6.19 Boligsøgning Alle brugere skal med og uden login kunne fremsøge boliger. Boligsøgning sker via kriterier og kort. Der skal kunne fritekstsøges i søgefeltet på postnr. adresse, afdelingsnavn mm. Det forventes at der ved indtastning af adresse og afdelingsnavn, by mv. foreslås søgeord. Det vil sige søges der på Aar foreslås Aarhus, søges der på Bakke foreslås bakkefaldet og andre lign adresser. Kortfunktionen og kortvisningen er essentiel for brugerens oplevelse af AARHUSbolig. Ved fremsøgning af bolig skal bruger kunne udvælge kortudsnit, der skal ved mouse over vises boliginformation og ved klik føres brugeren ind på boligafdelingen. Det skal via kortvisningen være muligt at zoome ind på en boligafdeling. Tilbudsgiver bedes redegøre for fordele og ulemper ved opdatering ved klik såvel som instant opdatering, når der tilvælges og fravælges kriterier. Kortfunktionen skal anvende google maps. Reference for brugeroplevelse og funktioner Krav-id: 6.20 Vis søgeresultat - afdelingsvisning * Boligerne listes med visning jf. design. Ved klik til afdelingsvisning beskrives afdelingen med navn og nummer, information om boligtyper, bygningstype, om husdyr er tilladt m.m. Hvis brugeren er logget ind gives flere muligheder, som f.eks. tilføj bolig til ventelisten, se placering på ventelisten til fremsøgte bolig m.m. Krav-id: 6.21 Ledige/udvalgte boliger På forsiden vises et antal ledige og udvalgte boliger og linker til aktuelle Afdelingsvisninger Side 10 af 15

12 Boligerne hentes via E-bolig, hvor de er markeret til at vises på forsiden. Visningen af de afkrydsede skal være omvendt kronologisk rækkefølge i henhold til indflytningsdato. Krav-id: 6.22 Betaling af årligt gebyr Ved oprettelse kan brugeren betale med betalingskort direkte på eller via tilsendt girokort. Det er også muligt at betale det årlige gebyr via Min side. Ved betaling opjusteres dato for næste betaling. Brugeren kan på Min side se angivelse af, hvornår han skal betale næste gang. Ved skift mellem e-tilbud til brevtilbud kræves ekstra betaling. Der skal ved betaling være mulighed for tilmelding til betalingsservice. Al trafik mellem betalingsleverandøren og hjemmesiden skal være SSL-krypteret. I dag foregår betalingerne via Quickpay, hvilket ikke er nødvendigt for den fremtidige løsning. Da håndtering af betalingerne fremover skal foregå i hjemmesideløsningen, som så tilgår forskelige betalingsmetoder i webservicen før og efter betaling. Krav-id: 6.23 Glemt kode eller brugernavn Hvis brugeren glemmer sin kode eller sit brugernavn skal det være muligt at få oplysningerne tilsendt via mail eller sms. Indtastning af enten eller brugernummer Er en af delene korrekt indtastet så udløser det, at der sendes en eller sms til bruger med både kodeord og brugernummer Det skal angives, at mail med kodeord og brugernummer sendes til den e- mailadresse/sms, som er opgivet under brugeroplysninger! Krav id 6.24 Ændring af kodeord Via Min side skal brugeren have mulighed for at ændre kode på en simpel og hurtig måde. Der skal indtastes gammelt kodeord, derefter nyt kodeord der skal bekræftes og derefter gemmes ændringer. Krav-id: 6.25 Beregn placering/ventetid AARHUSbolig giver mulighed for at beregne en placering for ventelisten, selv om den besøgende ikke er logget ind. Funktionen Beregn ventetid/placering skal betragtes som en produktbeskrivelse for AARHUSbolig. Ved at benytte Beregn ventetid/placering -funktionen får en potentiel bruger en ide om, hvad hun vil kunne få for sit årlige gebyr, hvis hun vælger at skrive sig op. Der svares på en række spørgsmål, der efter afgivelse giver et svar på placering på venteliste. Side 11 af 15

13 Krav-id 6.26 Byttebasen Bruger skal ved log in kunne oprette en bolig-byt-annonce. Der udfyldes felter og annoncen oprettes. Bruger skal selv vedligeholde egen bytte annonce. Alle brugere kan se byttebasen, men der kan kun oprettes annoncer af betalende brugere via log in. Side 12 af 15

14 7.. FORM- OG PROCEDUREKRAV 7.1 Tilbudsfrist Tilbudsfristen er fredag den 27. juni kl Indlevering af tilbud Tilbud skal sendes pr. til Betina Højmark, og skal indeholde følgende og navngives som nedenstående: a) Udfyldt tilbudsliste 1. Priser skal angives i danske kroner inkl. moms og andre øvrige omkostninger. b) Udviklingsplaner for CMS et år frem c) Tilbudsgivers økonomi 1. Erklæring med tilbudsgivers samlede omsætning for de seneste tre regnskabsår. 2. Soliditetsgrad for de seneste tre regnskabsår. Soliditetsgraden opgives i procent, og beregnes som samlede egenkapitals værdi i forhold til samlede aktiver. d) Referencer for tilsvarende og betydelige opgaver udført af tilbudsgiver 1. I tilbuddet skal der redegøres for tilbudsgivers tidligere opgaveløsninger med kortfunktioner, svarende til niveauet for AARHUSbolig, jf. design. e) Organisation og bemanding. 1. Herunder antal fastansatte 2. CV for medarbejdere, der prioriteres til løsningen af opgaven. 3. Erfaring med udvikling af anbefalede CMS f) Vurdering af alle krav-id 1. Der angives krav-id nummer med tilbudsgivers vurdering. g) Tidsplan med milepæle 1. Kontraktskrivelse og introduktion til samarbejdspartnere. 2. Specifikationsfase og udviklingsarbejde. 3. Migrering og Implementering. 4. Testperiode 5. Eventuel udvikling og tilretning på baggrund af testperiode. 6. Kursus af redaktører 7. I drift Side 13 af 15

15 7.3 Sprog Tilbuddet skal afleveres på dansk. 7.4 Honorar og omkostninger Tilbudsgiver modtager ikke honorar for udarbejdelse af tilbud. Alle omkostninger og eventuelle tab, der kan opstå i forbindelsen med udarbejdelse og indsendelse af tilbud afholdes af tilbudsgiver. 7.5 Forbehold Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende elementer i udbuddet. Forbehold for grundlæggende elementer i udbuddet indebærer, at tilbuddet vil blive betragtet som ikke konditionsmæssigt. Ikke konditionsmæssige tilbud vil blive frasorteret i den endelige vurdering. Derfor opfordres tilbudsgivere til ikke at tage forbehold. 7.6 Spørgsmål og svar Det er muligt at stille spørgsmål til udbuddet indtil fredag den 13. juni kl Alle spørgsmål med tilhørende svar publiceres på tirsdag den 17. juni kl. 12 Spørgsmål stilles pr. til Berit Frydendal, AL2bolig kommunikationskonsulent Åbning af tilbud Indsendte tilbud åbnes først efter tilbudsfristen. 7.8 Indkaldelse til præsentation AARHUSbolig forbeholder sig ret til at indkalde udvalgte tilbudsgivere til en præsentation, hvis det skønnes nødvendigt. 7.9 Betaling efter indgåelse af kontrakt Det bemærkes, at der efter indgåelse af kontrakt vil ske betaling for udført arbejde i ratebetaling efter nærmere aftale med den valgte leverandør. Side 14 af 15

16 8. KRITERIER FOR TILDELING AF OPGAVEN Tilbuddet vil blive evalueret på grundlag af tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier: Organisation og bemanding Ved evaluering lægges der vægt på, at tilbudsgiver kan garantere, at der er kvalificeret og nok personale (udviklere og projektledere) tilknyttet opgaven på trods af uforudsete hændelser. Kvalitet Ved evalueringen lægges der vægt på tilbudsgivers vurdering af opfyldelse af krav-id. Der lægges også vægt på dokumenteret erfaring med såvel udvikling og integration af kort, implementering af IA og design til forskellige platforme. Det vægtes desuden positivt, at der er andre leverandører, der kan supportere det CMS, der vælges, så AARHUSbolig har en høj grad af leverandør sikkerhed. Økonomi Ved evalueringen lægges der vægt på det samlede tilbud og tilbudsgivers økonomi. Side 15 af 15

Bilag Nyt CMS til AARHUSbolig www.aarhusbolig.dk

Bilag Nyt CMS til AARHUSbolig www.aarhusbolig.dk www.aarhusbolig.dk Bilag Nyt CMS til AARHUSbolig www.aarhusbolig.dk www.aarhusbolig.dk Der er følgende bilag til udbudsmaterialet 1. Tilbudsliste en side(excel) er uploadet separat 2. IA en side 3. Uddybende

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Boligsøgning hos Domea

Boligsøgning hos Domea Boligsøgning hos Domea Indhold Ledige boliger... 1 Venteliste... 1 Søg boliger... 2 Søg ved hjælp af søgefunktionen... 3 Gebyr... 3 Login... 4 Opret login... 4 Fleksibel udlejning... 6 Om fleksibel udlejning...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger gennemfører i 2014 for andet år i træk konkurrencen Bedste boligorganisation på nettet. Bedste boligorganisation på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning... 2 CMS... 3 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring... 6 Søgning... 10 Søgemaskineoptimering... 12 Nyhedsformidling og brugerinddragelse...

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen Efteruddannelse.dk Marianne Guerry Larsen Handler om administrativ lettelse på skolerne CPP1 Dias nummer 2 CPP1 [..]kommunikation MED kursisterne [..] Christina P. Bach Pedersen; 16-09-2009 3 faser Test

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud UdbudsNet en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud HVAD ER UDBUDSNET? UdbudsNet er en let og overskuelig internetbaseret løsning til håndtering af en digital udbudsproces. Brugergrænsefladen

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Gode råd til brug af Min Side

Gode råd til brug af Min Side Side 1 Gode råd til brug af Min Side Nappedam Kajak Indholdsfortegnelse Login til Min Side... 1 Brugernavn til Min Side... 1 Glemt password... 2 Hjælp til login til Min Side... 2 Sådan deler du dine kontaktoplysninger

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3.

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3. PentaCon CMS Responsive sider WYSIWYG editor Skabelon til standard tekstside med overskrift og 1 billede Skabelon til standard tekstside med overskrift og 3 billeder Slideshow på forsiden Nyhedsruller

Læs mere