Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele"

Transkript

1 Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele - Danish - Udgivet 06/11 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på C FM US APPROVED NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

2 Kontakt os Nordson Corporation svarer gerne på anmodninger om oplysninger, bemærkninger og forespørgsler om Nordsons produkter. De finder generelle oplysninger om Nordson på følgende internetadresse: Bemærk Dette er en publikation fra Nordson Corporation, som er beskyttet af copyright. Original copyrightdato Ingen del af dette dokument må fotokopieres, gengives eller oversættes til et andet sprog uden skriftlig forhåndstilladelse fra Nordson Corporation. Oplysningerne i denne publikation kan ændres uden varsel. - Oversættelse af original - Varemærker Encore, icontrol, iflow, Nordson og Nordsons logo registrerede varemærker Nordson Corporation. CompactFlash registreret varemærke SanDisk Corporation. Dane Elec registreret varemærke Dane Elec Memory. Kingston Technology registreret varemærke Kingston Technology Corporation. Numonyx er Numonyx B. V's varemærke. PNY registreret varemærke PNY Technologies, Inc. SanDisk registreret varemærke SanDisk Corporation. Silicon Systems er Western Digital Corporations varemærke. Smart Modular Technologies registreret varemærke Smart Modular Technologies, Inc. Transcend registreret varemærke Transcend Information, Inc. Toshiba registreret varemærke Kabushiki Kaisha Toshiba DBA Toshiba Corporation.

3 Indholdsfortegnelse i Indholdsfortegnelse Nordson International... O 1 Europe... O 1 Distributors in Eastern & Southern Europe... O 1 Outside Europe... O 2 Africa / Middle East... O 2 Asia / Australia / Latin America... O 2 China... O 2 Japan... O 2 North America... O 2 Sikkerhed Introduktion Kvalificeret personale Påtænkt brug Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Afledning til jord Tiltag i forbindelse med en funktionsfejl Bortskaffelse Sikkerhedsmærker Oversigt Manualer til icontrol-systemet Konsol og systemhardware og software Valgfrit tilbehør Operatørbrugerflade Den aflåselige hovedafbryders funktioner CAN- og ethernet-netværk Digitale indgange Encoder Pistolstyrekort Digitale iflow luftstrømsmoduler Tekniske data Generelt Luftkvalitet Særlige betingelser for sikker anvendelse Godkendelser Godkendte program og brugerdatakort

4 ii Indholdsfortegnelse Installation Introduktion CAN-netværkstilslutninger Indstilling af CAN netværkskonsoladresse og netværksterminering Indstilling af DIP kobleren til iflow modulet Strøm, jordforbindelses og relætilslutninger Strømkabeltilslutninger til icontrol konsollen Tilslutninger for spærrerelæet til transportbåndet og fjernspærrerelæet Nettilslutninger Afledning til jord Afledning til jord med beskyttende jordledning (PE - Protective Earth) Elektrostatisk afledning til jord Pistolstrømsti Jordforbindelsesprocedurer og udstyr til beskyttelse mod elektrostatiske udladninger Encoder-, fotocelle- og scannertilslutninger Tilslutninger for kablet med 25 ledere Omstilling af indgange til sourcing-indgange Tilslutninger til transportbåndsencoder Fotocelletilslutninger Tilslutningsdåsens og kontrolpanelets effektforbrug Kabeltilslutninger til scannere Tilslutninger til diskrete scannere Tilslutninger til analoge scannere Tilslutninger til kundens eget emne ID system Ethernet-netværkstilslutninger icontrol konsol til netværksinterfaceboks Ethernet-kontakt til ethernet-enheder MAC-adresser Tilslutning af termineringsmoduler til ethernet-kabler Ethernet-termineringsstandarder Pistolkabeltilslutninger Ulige antal pistoler Pneumatiske tilslutninger Krav til forsyningsluft Lufttilslutninger til pistoler og pumpe Program og brugerdatakort Kalibrering af berøringsskærm Systemopgraderinger Tilføjelse af pistoler til en eksisterende icontrol konsol Behov ved tilføjelse af en pistol Fremgangsmåde: Tilføjelse af en slavekonsol til et eksisterende system

5 Indholdsfortegnelse iii Fejlfinding Fejlkoder og alarmmeddelelser CAN-netværksfejl Fejlfinding for pistolkort Pistolkortfejlkoder Pistolkort-LED Fejlfinding for iflow-modul Genindstilling Fejlkoder for iflow-modul Fejlfinding for ethernetbaseret I/O fjernnetværk Fejlfinding for ind/ud positionsindikator Fejlfinding for fejlkoder for ind/ud positionsindikatorer Fejlfinding for ind/ud positionsindikator Fejlfinding for reciprocator Fejlfinding for fejlkoder for reciprocator Anden fejlfinding for reciprocator Andre fejlmeddelelser og tilstande Fejlfinding for fotoceller, encodere og blokeringsmekanisme Fejlfinding for fjernknudepunkter (fieldbus styreenhed/ kobler) 4 32 Fieldbus status Knudepunktstatus LED for spænding I/O-fejl Fejlfinding for berøringsskærm Kalibrering af berøringsskærm Normal kalibrering Problemer under kalibrering Kalibrering med mus Intet berøringsskærmdisplay Berøringsskærm virker ikke Der kommer noget frem på skærmbillederne, men berøringsfunktionen virker ikke Ingen visning Fejlfinding for drejeknop Test af ethernet kabler Lokal test - Patch kabler Fjerntest - Kabelføring Reparation Reparation af luftstrømsmodulet Rengøring af proportionalventil Udskiftning af proportionalventil Udskiftning af magnetventilen til pistolluften Udtagning/installation af pistolstyrekort Udskiftning af et pistolstyrekort Tilføjelse af pistoler Udskiftning af et kort Båndkabeltilslutninger

6 iv Indholdsfortegnelse Reservedele Introduktion Konsoller Reservedele til konsoller Styrerelæer og sikringer Reservedele til luftstrømsmodul Valgfrit tilbehør CAN-kabel Tilslutningsdåser, forlængerdåser og kontrolpaneler Ethernet-komponenter Diverse sæt Anbefalet luftfilter til brug sammen med icontrol-systemer Transportbåndsencoder Fotoceller og scannere Fotocelle- og scannerkabler Softwareudskiftningssæt Pneumatiske diagrammer og ledningsdiagrammer

7 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_Q-1112-MX

8 O 2 Introduction Outside Europe For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA China Japan North America China Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_Q-1112-MX 2012Nordson Corporation All rights reserved

9 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING PRODUKT: Automatisk Encore Pulversprøjtesystem Modeller: Encore Applikator og Encore icontrol Beskrivelse: Dette er et automatisk elektrostatisk pulversprøjtesystem, som omfatter applikator, styrekabel og tilhørende programmerbar styreenhed. Gældende direktiver: 2006/42/EF - maskindirektivet 2004/108/EØF - EMC-direktivet 94/9/EF - ATEX-direktivet Standarder, der er anvendt til overholdelse: EN/ISO (2003) EN (2009) EN (2007) FM7260 (1996) EN1953 (1998) EN50050 (2006) EN (2005) EN (2006) EN50177 (2009) EN55011 (2009) Principper: Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med god teknisk praksis. Det angivne produkt er i overensstemmelse med de direktiver og standarder, der er nævnt ovenfor. Beskyttelsestype: - Omgivende temperatur: +15 C til 40 C - Ex II 2 D = (applikator) - EX II 2 D = (styreenheder) ATEX-produktcertifikat: - FM10ATEX0030X (Norwood, Mass. USA) ATEX-kvalitetssystemcertifikat: Baseefa (Buxton, Derbyshire, UK) Mike Hansinger Leder Teknisk Udvikling Industial Coating Systems Dato: 10. december 2010 Nordsons autoriserede repræsentant i EU Kontakt: Driftsleder Industial Coating Systems Nordson Deutschland GmbH Heinrich-Hertz-Straße D Erkrath Nordson Corporation Westlake, Ohio DOC14029A02

10

11 Sikkerhed 1 1 Afsnit 1 Sikkerhed Introduktion Læs og følg sikkerhedsanvisningerne i denne manual. Opgave og udstyrsrelaterede advarsler, forsigtighedsforanstaltninger og anvisninger er indeholdt i udstyrsdokumentationen, hvis relevant. Sørg for, at al dokumentation til udstyret, bl.a. disse anvisninger, er til rådighed for alle personer, der betjener, efterser eller reparerer udstyret. Kvalificeret personale Ejerne af udstyret er ansvarlige for at sikre, at Nordsons udstyr installeres, betjenes og efterses eller repareres af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er ansatte eller leverandører, der er uddannet til at udføre de pålagte opgaver på en sikker måde. De er bekendt med alle relevante sikkerhedsregler og forskrifter og er fysisk i stand til at udføre de pålagte opgaver. Påtænkt brug Hvis Nordsons udstyr anvendes på andre måder end dem, der er beskrevet i dokumentationen til udstyret, kan det medføre person- eller tingskade. Bestemmelser og godkendelser Eksempler på ikke-påtænkt brug af udstyr er brug af inkompatible materialer uautoriserede ændringer fjernelse eller frakobling af sikkerhedsudstyr eller blokeringsmekanismer brug af inkompatible eller beskadigede dele brug af ikke-godkendt hjælpeudstyr drift af udstyret ud over den maksimale nominelle ydelse Sørg for, at udstyret er klassificeret og godkendt til det miljø, det anvendes i. Godkendelser af Nordsons udstyr bliver ugyldige, hvis installations, betjenings og vedligeholdelsesanvisningerne ikke følges. Alle faser af installationen af udstyret skal være i overensstemmelse med føderale, statslige og lokale love og bestemmelser.

12 1 2 Sikkerhed Personlig sikkerhed Følg nedenstående anvisninger for at undgå personskader. Betjen eller efterse og reparer kun udstyret, hvis De er kvalificeret til det. Betjen kun udstyret, hvis beskyttelsesskærme, døre eller dækplader er intakte, og de automatiske blokeringsmekanismer fungerer korrekt. Sikkerhedsanordninger må ikke tilsidesættes eller frakobles. Hold afstand til udstyr i bevægelse. Før udstyr i bevægelse justeres eller efterses og repareres, skal De afspærre strømforsyningen og vente, indtil udstyret standser fuldstændigt. Afspær strømmen, og fastgør udstyret for at forhindre en pludselig bevægelse. Udlign (udled) det hydrauliske og pneumatiske tryk, før systemer eller komponenter, der er under tryk, justeres eller efterses. Afbryd, afspær og afmærk afbrydere, før elektrisk udstyr efterses eller repareres. Læs sikkerhedsdatabladet for alle de materialer, der anvendes. Følg leverandørens anvisninger for sikker håndtering og anvendelse af materialer, og anvend de anbefalede personlige beskyttelsesanordninger. For at forebygge personskader skal De være opmærksom på mindre åbenlyse farer på arbejdsstedet, som ofte ikke kan fjernes fuldstændigt, såsom varme flader, skarpe kanter, strømførende elektriske strømkredse og dele i bevægelse, som af praktiske grunde ikke kan indesluttes eller på anden måde sikres. Brandsikkerhed Følg nedenstående anvisninger for at undgå brand eller eksplosion. Lad være med at ryge, svejse, slibe eller bruge en åben flamme på steder, hvor der anvendes eller oplagres brændbare materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation for at forebygge farlige koncentrationer af flygtige materialer eller dampe. Se lokale love og bestemmelser eller sikkerhedsdatabladet for at få vejledning. Strømførende elektriske kredsløb må ikke frakobles, mens man arbejder med brændbare materialer. Afspær først strømmen på en afbryder for at forhindre gnistdannelse. Sæt Dem ind i, hvor nødstopknapper, afspærringsventiler og brandslukkere er placeret. Hvis en brand starter i en sprøjtekabine, afspærres sprøjtesystemet og sugeblæserne straks. Udstyret skal rengøres, vedligeholdes, testes og repareres i henhold til anvisningerne i udstyrsdokumentationen. Anvend kun reservedele, der er konstrueret til brug sammen med det originale udstyr. De er velkommen til at kontakte Deres Nordson-repræsentant for at få oplysninger og råd om reservedele.

13 Sikkerhed 1 3 Afledning til jord ADVARSEL: Det er farligt at betjene defekt elektrostatisk udstyr, og det kan forårsage dødbringende elektrisk stød, brand eller eksplosion. Kontrol af modstand bør indgå i det regelmæssige vedligeholdelsesprogram. Hvis De får blot et lille elektrisk stød eller lægger mærke til gnistdannelse, skal De straks lukke ned for alt elektrisk eller elektrostatisk udstyr. Udstyret må ikke genstartes, før problemet er blevet identificeret og løst. Alt arbejde, der udføres inde i sprøjtekabinen eller inden for 1 m (3 fod) fra kabineåbningerne, betragtes som et farligt område hørende til klasse II, afdeling 1 eller 2 og skal opfylde NFPA 33, NFPA 70 (NEC artikel 500, 502 og 516) og NFPA 77, seneste betingelser. Alt elektrisk ledende udstyr i sprøjteområdet skal være tilsluttet en jordforbindelse med en modstand på højst 1 megohm, som måles med et instrument, der påfører det pågældende kredsløb mindst 500 volt. Udstyr, der skal forbindes til jorden, omfatter, men er ikke begrænset til, gulvet i sprøjteområdet, operatørplatforme, fødebeholdere, fotocelleholdere og afblæsningsdyser. Personale, der arbejder i sprøjteområdet, skal være forbundet til jorden. Den ladede menneskekrop kan være en antændelseskilde. Personale, der står på en malet overflade, som f.eks. en operatørplatform, eller er iført ikke-ledende sko, er ikke forbundet til jorden. Personalet skal være iført sko med ledende såler eller anvende en jordforbindelsesrem for at bevare en forbindelse til jorden, når de arbejder med eller i nærheden af elektrostatisk udstyr. Operatørerne skal bevare kontakt mellem huden og håndtaget, dvs. mellem deres hånd og pistolhåndtaget for at forhindre, at de får elektrisk stød, mens de betjener elektrostatiske sprøjtepistoler. Hvis det er nødvendigt at bruge handsker, skæres håndfladen eller fingrene væk, eller personalet skal være iført elektrisk ledende handsker eller en jordforbindelsesrem, som er forbundet med pistolhåndtaget eller en anden ægte jordforbindelse. Før der foretages justeringer, eller sprøjtepistolerne rengøres, afspærres den elektrostatiske strømforsyning, og pistolelektroderne forbindes til jorden. Tilslut alt frakoblet udstyr, jordkabler og ledninger, efter at udstyret er efterset eller repareret. Se afsnittet Installation i denne manual for at få flere oplysninger om afledning til jord. Tiltag i forbindelse med en funktionsfejl Hvis et system eller udstyr i et system ikke fungerer rigtigt, afspærres systemet straks, og der gøres følgende: Afbryd og afspær strømmen. Luk de pneumatiske afspærringsventiler, og udlign trykkene. Identificer årsagen til funktionsfejlen og ret den, før udstyret genstartes. Bortskaffelse Bortskaf udstyr og materialer, der har været anvendt til drift og eftersyn, i henhold til lokale love og bestemmelser.

14 1 4 Sikkerhed Sikkerhedsmærker Tabel 1 1 indeholder teksten til sikkerhedsmærkerne på icontrol konsollen. Sikkerhedsmærkerne skal hjælpe Dem med at betjene og vedligeholde konsollen på en sikker måde. Se figur 1 1 vedrørende sikkerhedsmærkernes placering. Artikel nr. Reservedel Beskrivelse ADVARSEL: Afbryd strømmen, før der foretages eftersyn. ADVARSEL:Varme overflade. Må ikke berøres. Opfylder gældende krav i EU-direktiver NORDSONS PULVERSYSTEMER Nordson AUTOMATIC CONTROLS PRODUCT PART No. XXXXXXX BAR CODE SERIAL No. XXXXXXX BAR CODE ADVARSEL Disconnect all power before servicing. PAS PÅ Debranchez ` toutes les sources d'alimentation electrique ` avant d'entreprendre des travaux d'entretien. 2 Figur 1 1 Sikkerhedsmærker

15 Oversigt 2 1 Manualer til icontrol-systemet Afsnit 2 Oversigt Denne manual dækker icontrol konsollen og systemhardwaren for standard Encore icontrol-systemer, der udelukkende anvendes sammen med Encore sprøjtepistoler. icontrol manualer er inddelt som følger: Manual til operatørbrugerfladen omfatter konfiguration, indstilling af forvalg og betjening ved hjælp af icontrol softwaren og berøringsskærm: Operatørkort for alle udgaver: Hardwaremanualer, som dækker installation, fejlfinding, reparation og reservedele: Standard Encore icontrol-system: Standard Encore icontrol-konsoller styrer op til 16 pistoler pr. konsol. Hovedkonsol Slavekonsol Kabinetter Figur 2 1 icontrol-konsolmodeller

16 2 2 Oversigt Konsol og systemhardware og software Se figur 2 2 og 2 3. En fuldt udstyret hovedkonsol, der styrer 16 sprøjtepistoler, omfatter følgende hardware: operatørbrugerflade bestående af LCD berøringsskærmdisplay, drejeskive og aflåselig hovedafbryder enkeltkortscomputer (PC) CompactFlash -adapter og to CompactFlash-kort til program- og brugerdata I/O kort, bagpanel, kortholder og 8 pistolstyrekort (et kort styrer to pistoler) strømforsyning alarm, fjernspærring og spærrerelæer til transportbåndet 8 digitale iflow -luftstrømsmoduler (et luftstrømsmodul forsyner to pistoler) 4 forudindstillede præcisionsregulatorer (en regulator forsyner to luftstrømsmoduler) Slavekonsoller styrer 16 pistoler, men har ikke en operatørbrugerflade, SBC, CompactFlash kort, I/O kort eller alarm, spærrings og blokeringsrelæerne. Der er brug for følgende ekstern hardware til systemet: fotocelletilslutningsdåser zonefotoceller eller diskrete scannere emne ID fotoceller eller diskrete scannere eller inddata fra kundens eget emne ID system transportbåndsencoder Valgfrit tilbehør Ind/ud positionsindikatorer (vandrette eller lodrette) analoge scannere (til måling af emnets bredde) scannertilslutningsdåse ind/ud positionsindikatorer og kontrolpaneler netværksinterfaceboks, ethernet-kabler og ethernet-pci-kort Reciprocatorer analoge scannere (til måling af emnets højde) reciprocatorer kontrolpaneler til ind/ud positionsindikatorer/reciprocatorer Valg af kabine nr. 2 Kabine nr. 2 deler signalerne fra transportbåndsencoderen, zone- og emne-id-scannere eller -fotoceller og positions- og reciprocatorscannere. Ethernet kontakt er installeret i scannertilslutningsdåsen.

17 Oversigt Figur 2 2 Indvendige komponenter til icontrol hovedkonsol (vist med 90 åben dør) 1. Digitale iflow luftstrømsmoduler 2. Regulatorer 3. CompactFlash kort 4. Computer og LCD display 5. I/O-kort 6. Card cage, backplane, gun control cards 7. Strømforsyning 8. Relæer og klemrække 9. Luftmanifold 10. Rensesæt (valgfrit)

18 2 4 Oversigt Operatørbrugerflade icontrol softwaren har en grafisk brugerflade med skærmbilleder til konfiguration og styring af systemet for sprøjtepistolernes udløsning og position. Operatøren udfører alle konfigurations og betjeningsopgaver med berøringsskærmen og drejeskiven. Når man drejer på drejeskiven, øges eller reduceres værdierne i udvalgte felter Figur 2 3 Frontpanel til hovedkonsol 1. Aflåselig hovedafbryder 2. LCD berøringsskærm 3. Drejeskive Den aflåselige hovedafbryders funktioner I Ready positionen (klar) kan sprøjtepistolerne ikke udløses, hvis transportbåndet ikke kører. Herved undgås pulverspild og farlige betjeningssituationer. I Bypass-positionen (forbikobling) kan sprøjtepistolerne aktiveres og deaktiveres, uden at transportbåndet kører. Brug Bypass-positionen til at indstille og teste indstillingerne af sprøjtepistolerne. I Lockout-positionen (spærring) kan sprøjtepistolerne ikke udløses, og ind/ud positionsindikatorer kan ikke bevæges. Denne position anvendes, når der arbejdes inde i sprøjtekabinen. Spærringen kan tilsidesættes for ind/ud-positionsindikatorerne og reciprocatorerne fra de tilhørende konfigurationsskærmbilleder.

19 Oversigt 2 5 CAN- og ethernet-netværk Se systemdiagrammerne i afsnit 7. CAN-netværk: Styrer kommunikationen mellem pistolstyrekortene, iflow modulerne og icontrol pc'en og med andre icontrol-konsoller. Ethernet-netværk: Styrer kommunikationen mellem icontrol-systemet og fjernenheder såsom valgfrie ind/ud positionsindikatorer, reciprocatorer og scannere. Digitale indgange icontrol hovedkonsollen omfatter et interfacekort med optisk isolerede digitale indgange. De omfatter otte indgange til zonedetektion otte indgange til emneidentifikation en indgang til en bevægelsesencoder til transportbåndet en indgang til en transportbåndsspærring en indgang, der blokerer pistoler, når en kabines sugeblæser er slukket (anvendes kun til anlæg med flere kabiner, der bruger en enkelt icontrol) Encoderen og anordningerne (fotoceller eller scannere) eller kundens egne indgange, der anvendes til zone- og emne ID detektering, er forbundet til en klemrække i fotocelletilslutningsdåsen. Disse enheder bliver forsynet med strøm af en 24 V jævnstrømsforsyning i fotocelletilslutningsdåsen. Et indgangskabel med 25 ledere forbinder tilslutningsdåsen med icontrol hovedkonsolen. Hvis hovedkonsolen ikke kan placeres i direkte ledningsafstand (ca. 6 meter) fra tilslutningsdåsen, leveres en forlængerdåse og et forlængerkabel. Hvis systemet er forsynet med et ethernetbaseret I/O fjernnetværk, føres kablet med 25 ledere gennem en netværkstilslutningsdåse. Encoder icontrol systemet er forsynet med en optisk isoleret digital indgang til en bevægelsesencoder til transportbåndet. Encoderen kan enten være mekanisk eller optisk og skal have en 50 % driftsperiode. Opløsning: Ved en encoderopløsning på en tomme til en impuls (1:1) kan icontrol systemet spore emner på en effektiv afstand af ca. 406 meter. Ved en opløsning på 2:1 ( 1 / 2 tommer pr. impuls) halveres den effektive sporingsafstand til ca. 202 meter. Maksimumshastigheden for encoderindgangen er 10 Hz (10 impulser pr. sekund). Dette betyder, at man må foretage en afvejning mellem den ønskede transportbåndshastighed og emnesporingsopløsningen (jo højere transportbåndshastighed, jo grovere sporingsopløsning). BEMÆRK: Der kan anvendes en timer i stedet for en encoder. Rådfør Dem med Deres Nordson repræsentant.

20 2 6 Oversigt Pistolstyrekort Det enkelte pistolstyrekort i kortholderen forsyner to sprøjtepistoler med elektrostatiske kontroller. Der må kun anvendes automatiske Encore sprøjtepistoler. Kortene forsyner spændingsmultiplikatorerne inde i Encore sprøjtepistolen med et 0-20 vekselstrømsignal (spidssignal). Pistolstyrekortet leverer også procesfeedback til operatørbrugerfladen ved at sende data via CAN-netværket. Digitale iflow luftstrømsmoduler icontrol systemet regulerer luftstrømmen til pumperne til sprøjtepistolerne og giver således en mere ensartet og stabil pulverstrøm til sprøjtepistolerne end systemer, der regulerer lufttrykket. Luftstrømsreguleringen består af de præcisionsregulatorer og digitale iflow luftstrømsmoduler, der er monteret i icontrol-kabinettet. En regulator forsyner to iflow moduler med luft. Hvert modul forsyner to pulverpumper med mængderelateret luft og forstøvningsluft samt to sprøjtepistoler med pistolluft (elektroderenseluft). Der tændes og slukkes for den mængderelaterede luft og forstøvningsluften, når sprøjtepistolerne aktiveres og deaktiveres. Modulerne foretager lukket sløjfekontrol af den mængderelaterede luft og forstøvningsluften, idet de hele tiden føler ydelsen og regulerer den for at bibeholde den luftstrøm, der er indstillet i forvalgene. Regulatorerne forsyner luftstrømmodulerne med luft ved et konstant tryk således, at den lukkede sløjfekontrol kan fungere inden for det kalibrerede område. Regulatorerne er indstillet til 5,86 bar (85 psi) på fabrikken - og disse indstillinger må ikke ændres. Maksimumsydelsen pr. pulverpumpe er 13,6 m 3 /t (8 scfm). Hver kanal (mængderelateret luft eller forstøvningsluft) har en maksimumsydelse på 6,8 m 3 /t (4 scfm). To magnetventiler på modulerne styrer luftstrømmen (elektroderenseluft) til sprøjtepistolerne. Luftstrømmen reguleres af en kontraventil med fast mundstykke ved udgangen. Magnetventilerne kan indstilles til at tænde og slukke, efterhånden som pistolerne udløses, eller for at få en kontinuerlig strøm. Kommunikationen mellem iflow-modulerne og icontrol-pc'en foregår via CAN-netværket.

21 Oversigt 2 7 Tekniske data Generelt Lufttryk Indgang Forsyningsluftslange Maksimumsydelse pr. pumpe Maksimumsydelse pr. kanal Pistolluft (elektroderenseluft) Elektrisk behov Indgang Ydelse (til sprøjtepistol) 6,2-7,6 bar ( psi) Indvendig diameter på mindst 3 / 4 tomme 13,6 m 3 /t (8 scfm) 6,8 m 3 /t (4 scfm) (mængderelateret luft, forstøvningsluft) 0,36 m 3 /t (0,2 scfm) Ikke tilkoblet: (PC) V vekselstrøm, 50/60 Hz, 1, maks. 120 VA Tilkoblet: V vekselstrøm, Hz, 1, maks. 520 VA Transportbåndsspærring og fjernspærring: 120/230 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 1, 6 ma Kontaktnormering af alarmrelæ: 120/230 V vekselstrøm, 1, 6 A ± 19 V, ±1 A (spidssignal) BEMÆRK: icontrol systemet skal forbindes med branddetektionssystemet, således at sprøjtepistolerne bliver afbrudt, hvis der spores en brand i sprøjtekabinen. ANSI/ISA S Forureningsgrad 2 Installation (overspænding) Kategori II Miljø Driftstemperatur +15 C til +40 C Driftsfugtighed Klassificering af farlig beliggenhed (se Bemærk) 5-95 %, ikke kondensation Nordamerika: Klasse II, Afdeling 2, Gruppe F & G EU: Zone 22-område. Bemærk: Se også Særlige betingelser på side 2 8 for sikker anvendelse. Luftkvalitet Luften skal være ren og tør. Anvend et afkølet eller regenerativt tørremiddel til lufttørring, som kan frembringe et 3,4 C (38 F) eller lavere dugpunkt ved 7 bar (100 psi), og et filtersystem med forfiltre og coalescing filtre, der kan fjerne olie, vand og snavs inden for submikronområdet. Anbefalet netstørrelse til luftfilter:5 mikron eller derunder Maksimal oliedamp i luftforsyning: 0,1 ppm Maksimal vanddamp i luftforsyning: 0,48 partikler/fod 3 Fugtig eller forurenet luft kan bevirke, at iflow modulerne ikke fungerer rigtigt, at pulveret klumper i fødebeholderen, eller at pumpens venturihals, fødeslanger og sprøjtepistolerne pulverpassager tilstoppes, og at der dannes gnister i sprøjtepistolen.

22 2 8 Oversigt Særlige betingelser for sikker anvendelse De automatiske Encore pulversprøjtepistoler må kun anvendes sammen med de tilhørende Encore icontrol integrerede styreenheder. Encore icontrol enhederne med den valgfrie luftkonditionering er ikke godkendt til farlige lokaliteter eller områder. Hvis denne valgmulighed anvendes, skal styreenheden placeres uden for det farlige område eller den farlige zone. Man skal være forsigtig ved rengøring af plastikflader på icontrol styreenheden. Der er risiko for opbygning af statisk elektricitet på disse komponenter. Godkendelser FM-godkendt for USA, Canada og ATEX. Godkendte program og brugerdatakort CompactFlash-korts kapacitet: mindst 512 Mb - Kun Type I CompactFlash. BEMÆRK: Detail CompactFlash er enheder, der fås i detailbutikker, som handler med foto- og computerudstyr og elektronisk udstyr. Detail-flash-kort har til skrivecyklusser ved højst 75 C (167 F), og de kan have en kortere samlet levetid. Industriel CompactFlash er klassificerede enheder, der kun fås gennem en leverandør af elektroniske dele og onlinekilder, som sælger CompactFlash med en industriel temperaturklassificering til anvendelse i indbyggede systemer. Industrielle flash-kort har skrivecyklusser og et større temperaturområde til 85 C (185 F). Enheder, som er godkendt: SanDisk - detail til 2 GB, industriel til 1 GB Toshiba - detail til 2 GB PNY - detail til 2 GB Dane Elec - detail 512 MB Kingston Technology- detail til 4 GB Smart Modular Technologies - industriel til 1 GB SMC Numonyx - industriel til 1 GB Silicon Systems - industriel 512 MB Transcend - industriel 512 MB SanDisk - industriel 4 GB og mere (skal bruges parvist) BEMÆRK: Med det industrielle Sandisk starter systemet ikke fuldstændigt eller rettidigt, når enten data- eller programflash har forskellig størrelse. Enheder, som er inkompatible med icontrol: LEXAR - alle Type II - alle (Type II CompactFlash er større og passer ikke ind i enhedsholderen.

23 Installation 3 1 Afsnit 3 Installation ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre følgende opgaver. Følg sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning og al anden tilhørende dokumentation. ADVARSEL: Udstyret kan være farligt, hvis det ikke anvendes i overensstemmelse med reglerne i denne manual. Introduktion icontrol systemer konfigureres i forhold til den enkelte kundes anvendelse og behov. Det udstyr, der leveres sammen med systemet, er forskelligt afhængig af installationstypen (ny, opgradering eller eftermontering) og kundens eget udstyr. Derfor gives der kun grundlæggende oplysninger om installation i dette afsnit. Der findes nærmere oplysninger i systemledningsdiagrammer, plantegninger og anden dokumentation fra Nordsons påføringstekniske afdeling. Se afsnit 7 vedrørende systemdiagrammer og konsol, tilslutningsdåse og tegninger over kontrolpanel. Når al hardware er installeret og tilsluttet, og systemet startes op, anvendes operatørbrugerfladen til at konfigurere og sætte systemet op samt betjene det. Se manualen til icontrol operatørbrugerfladen vedrørende vejledning til konfiguration. ADVARSEL: Anvend støvtætte ledningstilslutninger eller trækaflastninger i alle icontrol konsoller, tilslutningsdåser og forberedte kabelindgange i kontrolpanelet. Installationen skal ske i henhold til forskrifterne, og man skal være omhyggelig med at bevare kabinettets støvtætte konstruktion.

icontrol Integratet styreenhed

icontrol Integratet styreenhed icontrol Integratet styreenhed Manual P/N 397 38 A Danish Trykt 2/3 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Varenummer P/N = Varenummer til Nordson produkter Bemærk Dette er en publikation af Nordson Corporation,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer

Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Kundeproduktmanual Reservedel 7169823_02 Danish - Udgivet 12/11 Finishing Customer Support Center på (800) 433 9319. Dette dokument kan ændres uden varsel. Se

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

icontrol -operatørbrugerflade Konfiguration, indstilling af forvalg, betjening

icontrol -operatørbrugerflade Konfiguration, indstilling af forvalg, betjening icontrol -operatørbrugerflade Konfiguration, indstilling af forvalg, betjening Manual Danish Trykt 11/06 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere