Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele"

Transkript

1 Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele - Danish - Udgivet 06/11 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på C FM US APPROVED NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

2 Kontakt os Nordson Corporation svarer gerne på anmodninger om oplysninger, bemærkninger og forespørgsler om Nordsons produkter. De finder generelle oplysninger om Nordson på følgende internetadresse: Bemærk Dette er en publikation fra Nordson Corporation, som er beskyttet af copyright. Original copyrightdato Ingen del af dette dokument må fotokopieres, gengives eller oversættes til et andet sprog uden skriftlig forhåndstilladelse fra Nordson Corporation. Oplysningerne i denne publikation kan ændres uden varsel. - Oversættelse af original - Varemærker Encore, icontrol, iflow, Nordson og Nordsons logo registrerede varemærker Nordson Corporation. CompactFlash registreret varemærke SanDisk Corporation. Dane Elec registreret varemærke Dane Elec Memory. Kingston Technology registreret varemærke Kingston Technology Corporation. Numonyx er Numonyx B. V's varemærke. PNY registreret varemærke PNY Technologies, Inc. SanDisk registreret varemærke SanDisk Corporation. Silicon Systems er Western Digital Corporations varemærke. Smart Modular Technologies registreret varemærke Smart Modular Technologies, Inc. Transcend registreret varemærke Transcend Information, Inc. Toshiba registreret varemærke Kabushiki Kaisha Toshiba DBA Toshiba Corporation.

3 Indholdsfortegnelse i Indholdsfortegnelse Nordson International... O 1 Europe... O 1 Distributors in Eastern & Southern Europe... O 1 Outside Europe... O 2 Africa / Middle East... O 2 Asia / Australia / Latin America... O 2 China... O 2 Japan... O 2 North America... O 2 Sikkerhed Introduktion Kvalificeret personale Påtænkt brug Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Afledning til jord Tiltag i forbindelse med en funktionsfejl Bortskaffelse Sikkerhedsmærker Oversigt Manualer til icontrol-systemet Konsol og systemhardware og software Valgfrit tilbehør Operatørbrugerflade Den aflåselige hovedafbryders funktioner CAN- og ethernet-netværk Digitale indgange Encoder Pistolstyrekort Digitale iflow luftstrømsmoduler Tekniske data Generelt Luftkvalitet Særlige betingelser for sikker anvendelse Godkendelser Godkendte program og brugerdatakort

4 ii Indholdsfortegnelse Installation Introduktion CAN-netværkstilslutninger Indstilling af CAN netværkskonsoladresse og netværksterminering Indstilling af DIP kobleren til iflow modulet Strøm, jordforbindelses og relætilslutninger Strømkabeltilslutninger til icontrol konsollen Tilslutninger for spærrerelæet til transportbåndet og fjernspærrerelæet Nettilslutninger Afledning til jord Afledning til jord med beskyttende jordledning (PE - Protective Earth) Elektrostatisk afledning til jord Pistolstrømsti Jordforbindelsesprocedurer og udstyr til beskyttelse mod elektrostatiske udladninger Encoder-, fotocelle- og scannertilslutninger Tilslutninger for kablet med 25 ledere Omstilling af indgange til sourcing-indgange Tilslutninger til transportbåndsencoder Fotocelletilslutninger Tilslutningsdåsens og kontrolpanelets effektforbrug Kabeltilslutninger til scannere Tilslutninger til diskrete scannere Tilslutninger til analoge scannere Tilslutninger til kundens eget emne ID system Ethernet-netværkstilslutninger icontrol konsol til netværksinterfaceboks Ethernet-kontakt til ethernet-enheder MAC-adresser Tilslutning af termineringsmoduler til ethernet-kabler Ethernet-termineringsstandarder Pistolkabeltilslutninger Ulige antal pistoler Pneumatiske tilslutninger Krav til forsyningsluft Lufttilslutninger til pistoler og pumpe Program og brugerdatakort Kalibrering af berøringsskærm Systemopgraderinger Tilføjelse af pistoler til en eksisterende icontrol konsol Behov ved tilføjelse af en pistol Fremgangsmåde: Tilføjelse af en slavekonsol til et eksisterende system

5 Indholdsfortegnelse iii Fejlfinding Fejlkoder og alarmmeddelelser CAN-netværksfejl Fejlfinding for pistolkort Pistolkortfejlkoder Pistolkort-LED Fejlfinding for iflow-modul Genindstilling Fejlkoder for iflow-modul Fejlfinding for ethernetbaseret I/O fjernnetværk Fejlfinding for ind/ud positionsindikator Fejlfinding for fejlkoder for ind/ud positionsindikatorer Fejlfinding for ind/ud positionsindikator Fejlfinding for reciprocator Fejlfinding for fejlkoder for reciprocator Anden fejlfinding for reciprocator Andre fejlmeddelelser og tilstande Fejlfinding for fotoceller, encodere og blokeringsmekanisme Fejlfinding for fjernknudepunkter (fieldbus styreenhed/ kobler) 4 32 Fieldbus status Knudepunktstatus LED for spænding I/O-fejl Fejlfinding for berøringsskærm Kalibrering af berøringsskærm Normal kalibrering Problemer under kalibrering Kalibrering med mus Intet berøringsskærmdisplay Berøringsskærm virker ikke Der kommer noget frem på skærmbillederne, men berøringsfunktionen virker ikke Ingen visning Fejlfinding for drejeknop Test af ethernet kabler Lokal test - Patch kabler Fjerntest - Kabelføring Reparation Reparation af luftstrømsmodulet Rengøring af proportionalventil Udskiftning af proportionalventil Udskiftning af magnetventilen til pistolluften Udtagning/installation af pistolstyrekort Udskiftning af et pistolstyrekort Tilføjelse af pistoler Udskiftning af et kort Båndkabeltilslutninger

6 iv Indholdsfortegnelse Reservedele Introduktion Konsoller Reservedele til konsoller Styrerelæer og sikringer Reservedele til luftstrømsmodul Valgfrit tilbehør CAN-kabel Tilslutningsdåser, forlængerdåser og kontrolpaneler Ethernet-komponenter Diverse sæt Anbefalet luftfilter til brug sammen med icontrol-systemer Transportbåndsencoder Fotoceller og scannere Fotocelle- og scannerkabler Softwareudskiftningssæt Pneumatiske diagrammer og ledningsdiagrammer

7 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_Q-1112-MX

8 O 2 Introduction Outside Europe For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA China Japan North America China Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_Q-1112-MX 2012Nordson Corporation All rights reserved

9 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING PRODUKT: Automatisk Encore Pulversprøjtesystem Modeller: Encore Applikator og Encore icontrol Beskrivelse: Dette er et automatisk elektrostatisk pulversprøjtesystem, som omfatter applikator, styrekabel og tilhørende programmerbar styreenhed. Gældende direktiver: 2006/42/EF - maskindirektivet 2004/108/EØF - EMC-direktivet 94/9/EF - ATEX-direktivet Standarder, der er anvendt til overholdelse: EN/ISO (2003) EN (2009) EN (2007) FM7260 (1996) EN1953 (1998) EN50050 (2006) EN (2005) EN (2006) EN50177 (2009) EN55011 (2009) Principper: Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med god teknisk praksis. Det angivne produkt er i overensstemmelse med de direktiver og standarder, der er nævnt ovenfor. Beskyttelsestype: - Omgivende temperatur: +15 C til 40 C - Ex II 2 D = (applikator) - EX II 2 D = (styreenheder) ATEX-produktcertifikat: - FM10ATEX0030X (Norwood, Mass. USA) ATEX-kvalitetssystemcertifikat: Baseefa (Buxton, Derbyshire, UK) Mike Hansinger Leder Teknisk Udvikling Industial Coating Systems Dato: 10. december 2010 Nordsons autoriserede repræsentant i EU Kontakt: Driftsleder Industial Coating Systems Nordson Deutschland GmbH Heinrich-Hertz-Straße D Erkrath Nordson Corporation Westlake, Ohio DOC14029A02

10

11 Sikkerhed 1 1 Afsnit 1 Sikkerhed Introduktion Læs og følg sikkerhedsanvisningerne i denne manual. Opgave og udstyrsrelaterede advarsler, forsigtighedsforanstaltninger og anvisninger er indeholdt i udstyrsdokumentationen, hvis relevant. Sørg for, at al dokumentation til udstyret, bl.a. disse anvisninger, er til rådighed for alle personer, der betjener, efterser eller reparerer udstyret. Kvalificeret personale Ejerne af udstyret er ansvarlige for at sikre, at Nordsons udstyr installeres, betjenes og efterses eller repareres af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er ansatte eller leverandører, der er uddannet til at udføre de pålagte opgaver på en sikker måde. De er bekendt med alle relevante sikkerhedsregler og forskrifter og er fysisk i stand til at udføre de pålagte opgaver. Påtænkt brug Hvis Nordsons udstyr anvendes på andre måder end dem, der er beskrevet i dokumentationen til udstyret, kan det medføre person- eller tingskade. Bestemmelser og godkendelser Eksempler på ikke-påtænkt brug af udstyr er brug af inkompatible materialer uautoriserede ændringer fjernelse eller frakobling af sikkerhedsudstyr eller blokeringsmekanismer brug af inkompatible eller beskadigede dele brug af ikke-godkendt hjælpeudstyr drift af udstyret ud over den maksimale nominelle ydelse Sørg for, at udstyret er klassificeret og godkendt til det miljø, det anvendes i. Godkendelser af Nordsons udstyr bliver ugyldige, hvis installations, betjenings og vedligeholdelsesanvisningerne ikke følges. Alle faser af installationen af udstyret skal være i overensstemmelse med føderale, statslige og lokale love og bestemmelser.

12 1 2 Sikkerhed Personlig sikkerhed Følg nedenstående anvisninger for at undgå personskader. Betjen eller efterse og reparer kun udstyret, hvis De er kvalificeret til det. Betjen kun udstyret, hvis beskyttelsesskærme, døre eller dækplader er intakte, og de automatiske blokeringsmekanismer fungerer korrekt. Sikkerhedsanordninger må ikke tilsidesættes eller frakobles. Hold afstand til udstyr i bevægelse. Før udstyr i bevægelse justeres eller efterses og repareres, skal De afspærre strømforsyningen og vente, indtil udstyret standser fuldstændigt. Afspær strømmen, og fastgør udstyret for at forhindre en pludselig bevægelse. Udlign (udled) det hydrauliske og pneumatiske tryk, før systemer eller komponenter, der er under tryk, justeres eller efterses. Afbryd, afspær og afmærk afbrydere, før elektrisk udstyr efterses eller repareres. Læs sikkerhedsdatabladet for alle de materialer, der anvendes. Følg leverandørens anvisninger for sikker håndtering og anvendelse af materialer, og anvend de anbefalede personlige beskyttelsesanordninger. For at forebygge personskader skal De være opmærksom på mindre åbenlyse farer på arbejdsstedet, som ofte ikke kan fjernes fuldstændigt, såsom varme flader, skarpe kanter, strømførende elektriske strømkredse og dele i bevægelse, som af praktiske grunde ikke kan indesluttes eller på anden måde sikres. Brandsikkerhed Følg nedenstående anvisninger for at undgå brand eller eksplosion. Lad være med at ryge, svejse, slibe eller bruge en åben flamme på steder, hvor der anvendes eller oplagres brændbare materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation for at forebygge farlige koncentrationer af flygtige materialer eller dampe. Se lokale love og bestemmelser eller sikkerhedsdatabladet for at få vejledning. Strømførende elektriske kredsløb må ikke frakobles, mens man arbejder med brændbare materialer. Afspær først strømmen på en afbryder for at forhindre gnistdannelse. Sæt Dem ind i, hvor nødstopknapper, afspærringsventiler og brandslukkere er placeret. Hvis en brand starter i en sprøjtekabine, afspærres sprøjtesystemet og sugeblæserne straks. Udstyret skal rengøres, vedligeholdes, testes og repareres i henhold til anvisningerne i udstyrsdokumentationen. Anvend kun reservedele, der er konstrueret til brug sammen med det originale udstyr. De er velkommen til at kontakte Deres Nordson-repræsentant for at få oplysninger og råd om reservedele.

13 Sikkerhed 1 3 Afledning til jord ADVARSEL: Det er farligt at betjene defekt elektrostatisk udstyr, og det kan forårsage dødbringende elektrisk stød, brand eller eksplosion. Kontrol af modstand bør indgå i det regelmæssige vedligeholdelsesprogram. Hvis De får blot et lille elektrisk stød eller lægger mærke til gnistdannelse, skal De straks lukke ned for alt elektrisk eller elektrostatisk udstyr. Udstyret må ikke genstartes, før problemet er blevet identificeret og løst. Alt arbejde, der udføres inde i sprøjtekabinen eller inden for 1 m (3 fod) fra kabineåbningerne, betragtes som et farligt område hørende til klasse II, afdeling 1 eller 2 og skal opfylde NFPA 33, NFPA 70 (NEC artikel 500, 502 og 516) og NFPA 77, seneste betingelser. Alt elektrisk ledende udstyr i sprøjteområdet skal være tilsluttet en jordforbindelse med en modstand på højst 1 megohm, som måles med et instrument, der påfører det pågældende kredsløb mindst 500 volt. Udstyr, der skal forbindes til jorden, omfatter, men er ikke begrænset til, gulvet i sprøjteområdet, operatørplatforme, fødebeholdere, fotocelleholdere og afblæsningsdyser. Personale, der arbejder i sprøjteområdet, skal være forbundet til jorden. Den ladede menneskekrop kan være en antændelseskilde. Personale, der står på en malet overflade, som f.eks. en operatørplatform, eller er iført ikke-ledende sko, er ikke forbundet til jorden. Personalet skal være iført sko med ledende såler eller anvende en jordforbindelsesrem for at bevare en forbindelse til jorden, når de arbejder med eller i nærheden af elektrostatisk udstyr. Operatørerne skal bevare kontakt mellem huden og håndtaget, dvs. mellem deres hånd og pistolhåndtaget for at forhindre, at de får elektrisk stød, mens de betjener elektrostatiske sprøjtepistoler. Hvis det er nødvendigt at bruge handsker, skæres håndfladen eller fingrene væk, eller personalet skal være iført elektrisk ledende handsker eller en jordforbindelsesrem, som er forbundet med pistolhåndtaget eller en anden ægte jordforbindelse. Før der foretages justeringer, eller sprøjtepistolerne rengøres, afspærres den elektrostatiske strømforsyning, og pistolelektroderne forbindes til jorden. Tilslut alt frakoblet udstyr, jordkabler og ledninger, efter at udstyret er efterset eller repareret. Se afsnittet Installation i denne manual for at få flere oplysninger om afledning til jord. Tiltag i forbindelse med en funktionsfejl Hvis et system eller udstyr i et system ikke fungerer rigtigt, afspærres systemet straks, og der gøres følgende: Afbryd og afspær strømmen. Luk de pneumatiske afspærringsventiler, og udlign trykkene. Identificer årsagen til funktionsfejlen og ret den, før udstyret genstartes. Bortskaffelse Bortskaf udstyr og materialer, der har været anvendt til drift og eftersyn, i henhold til lokale love og bestemmelser.

14 1 4 Sikkerhed Sikkerhedsmærker Tabel 1 1 indeholder teksten til sikkerhedsmærkerne på icontrol konsollen. Sikkerhedsmærkerne skal hjælpe Dem med at betjene og vedligeholde konsollen på en sikker måde. Se figur 1 1 vedrørende sikkerhedsmærkernes placering. Artikel nr. Reservedel Beskrivelse ADVARSEL: Afbryd strømmen, før der foretages eftersyn. ADVARSEL:Varme overflade. Må ikke berøres. Opfylder gældende krav i EU-direktiver NORDSONS PULVERSYSTEMER Nordson AUTOMATIC CONTROLS PRODUCT PART No. XXXXXXX BAR CODE SERIAL No. XXXXXXX BAR CODE ADVARSEL Disconnect all power before servicing. PAS PÅ Debranchez ` toutes les sources d'alimentation electrique ` avant d'entreprendre des travaux d'entretien. 2 Figur 1 1 Sikkerhedsmærker

15 Oversigt 2 1 Manualer til icontrol-systemet Afsnit 2 Oversigt Denne manual dækker icontrol konsollen og systemhardwaren for standard Encore icontrol-systemer, der udelukkende anvendes sammen med Encore sprøjtepistoler. icontrol manualer er inddelt som følger: Manual til operatørbrugerfladen omfatter konfiguration, indstilling af forvalg og betjening ved hjælp af icontrol softwaren og berøringsskærm: Operatørkort for alle udgaver: Hardwaremanualer, som dækker installation, fejlfinding, reparation og reservedele: Standard Encore icontrol-system: Standard Encore icontrol-konsoller styrer op til 16 pistoler pr. konsol. Hovedkonsol Slavekonsol Kabinetter Figur 2 1 icontrol-konsolmodeller

16 2 2 Oversigt Konsol og systemhardware og software Se figur 2 2 og 2 3. En fuldt udstyret hovedkonsol, der styrer 16 sprøjtepistoler, omfatter følgende hardware: operatørbrugerflade bestående af LCD berøringsskærmdisplay, drejeskive og aflåselig hovedafbryder enkeltkortscomputer (PC) CompactFlash -adapter og to CompactFlash-kort til program- og brugerdata I/O kort, bagpanel, kortholder og 8 pistolstyrekort (et kort styrer to pistoler) strømforsyning alarm, fjernspærring og spærrerelæer til transportbåndet 8 digitale iflow -luftstrømsmoduler (et luftstrømsmodul forsyner to pistoler) 4 forudindstillede præcisionsregulatorer (en regulator forsyner to luftstrømsmoduler) Slavekonsoller styrer 16 pistoler, men har ikke en operatørbrugerflade, SBC, CompactFlash kort, I/O kort eller alarm, spærrings og blokeringsrelæerne. Der er brug for følgende ekstern hardware til systemet: fotocelletilslutningsdåser zonefotoceller eller diskrete scannere emne ID fotoceller eller diskrete scannere eller inddata fra kundens eget emne ID system transportbåndsencoder Valgfrit tilbehør Ind/ud positionsindikatorer (vandrette eller lodrette) analoge scannere (til måling af emnets bredde) scannertilslutningsdåse ind/ud positionsindikatorer og kontrolpaneler netværksinterfaceboks, ethernet-kabler og ethernet-pci-kort Reciprocatorer analoge scannere (til måling af emnets højde) reciprocatorer kontrolpaneler til ind/ud positionsindikatorer/reciprocatorer Valg af kabine nr. 2 Kabine nr. 2 deler signalerne fra transportbåndsencoderen, zone- og emne-id-scannere eller -fotoceller og positions- og reciprocatorscannere. Ethernet kontakt er installeret i scannertilslutningsdåsen.

17 Oversigt Figur 2 2 Indvendige komponenter til icontrol hovedkonsol (vist med 90 åben dør) 1. Digitale iflow luftstrømsmoduler 2. Regulatorer 3. CompactFlash kort 4. Computer og LCD display 5. I/O-kort 6. Card cage, backplane, gun control cards 7. Strømforsyning 8. Relæer og klemrække 9. Luftmanifold 10. Rensesæt (valgfrit)

18 2 4 Oversigt Operatørbrugerflade icontrol softwaren har en grafisk brugerflade med skærmbilleder til konfiguration og styring af systemet for sprøjtepistolernes udløsning og position. Operatøren udfører alle konfigurations og betjeningsopgaver med berøringsskærmen og drejeskiven. Når man drejer på drejeskiven, øges eller reduceres værdierne i udvalgte felter Figur 2 3 Frontpanel til hovedkonsol 1. Aflåselig hovedafbryder 2. LCD berøringsskærm 3. Drejeskive Den aflåselige hovedafbryders funktioner I Ready positionen (klar) kan sprøjtepistolerne ikke udløses, hvis transportbåndet ikke kører. Herved undgås pulverspild og farlige betjeningssituationer. I Bypass-positionen (forbikobling) kan sprøjtepistolerne aktiveres og deaktiveres, uden at transportbåndet kører. Brug Bypass-positionen til at indstille og teste indstillingerne af sprøjtepistolerne. I Lockout-positionen (spærring) kan sprøjtepistolerne ikke udløses, og ind/ud positionsindikatorer kan ikke bevæges. Denne position anvendes, når der arbejdes inde i sprøjtekabinen. Spærringen kan tilsidesættes for ind/ud-positionsindikatorerne og reciprocatorerne fra de tilhørende konfigurationsskærmbilleder.

19 Oversigt 2 5 CAN- og ethernet-netværk Se systemdiagrammerne i afsnit 7. CAN-netværk: Styrer kommunikationen mellem pistolstyrekortene, iflow modulerne og icontrol pc'en og med andre icontrol-konsoller. Ethernet-netværk: Styrer kommunikationen mellem icontrol-systemet og fjernenheder såsom valgfrie ind/ud positionsindikatorer, reciprocatorer og scannere. Digitale indgange icontrol hovedkonsollen omfatter et interfacekort med optisk isolerede digitale indgange. De omfatter otte indgange til zonedetektion otte indgange til emneidentifikation en indgang til en bevægelsesencoder til transportbåndet en indgang til en transportbåndsspærring en indgang, der blokerer pistoler, når en kabines sugeblæser er slukket (anvendes kun til anlæg med flere kabiner, der bruger en enkelt icontrol) Encoderen og anordningerne (fotoceller eller scannere) eller kundens egne indgange, der anvendes til zone- og emne ID detektering, er forbundet til en klemrække i fotocelletilslutningsdåsen. Disse enheder bliver forsynet med strøm af en 24 V jævnstrømsforsyning i fotocelletilslutningsdåsen. Et indgangskabel med 25 ledere forbinder tilslutningsdåsen med icontrol hovedkonsolen. Hvis hovedkonsolen ikke kan placeres i direkte ledningsafstand (ca. 6 meter) fra tilslutningsdåsen, leveres en forlængerdåse og et forlængerkabel. Hvis systemet er forsynet med et ethernetbaseret I/O fjernnetværk, føres kablet med 25 ledere gennem en netværkstilslutningsdåse. Encoder icontrol systemet er forsynet med en optisk isoleret digital indgang til en bevægelsesencoder til transportbåndet. Encoderen kan enten være mekanisk eller optisk og skal have en 50 % driftsperiode. Opløsning: Ved en encoderopløsning på en tomme til en impuls (1:1) kan icontrol systemet spore emner på en effektiv afstand af ca. 406 meter. Ved en opløsning på 2:1 ( 1 / 2 tommer pr. impuls) halveres den effektive sporingsafstand til ca. 202 meter. Maksimumshastigheden for encoderindgangen er 10 Hz (10 impulser pr. sekund). Dette betyder, at man må foretage en afvejning mellem den ønskede transportbåndshastighed og emnesporingsopløsningen (jo højere transportbåndshastighed, jo grovere sporingsopløsning). BEMÆRK: Der kan anvendes en timer i stedet for en encoder. Rådfør Dem med Deres Nordson repræsentant.

20 2 6 Oversigt Pistolstyrekort Det enkelte pistolstyrekort i kortholderen forsyner to sprøjtepistoler med elektrostatiske kontroller. Der må kun anvendes automatiske Encore sprøjtepistoler. Kortene forsyner spændingsmultiplikatorerne inde i Encore sprøjtepistolen med et 0-20 vekselstrømsignal (spidssignal). Pistolstyrekortet leverer også procesfeedback til operatørbrugerfladen ved at sende data via CAN-netværket. Digitale iflow luftstrømsmoduler icontrol systemet regulerer luftstrømmen til pumperne til sprøjtepistolerne og giver således en mere ensartet og stabil pulverstrøm til sprøjtepistolerne end systemer, der regulerer lufttrykket. Luftstrømsreguleringen består af de præcisionsregulatorer og digitale iflow luftstrømsmoduler, der er monteret i icontrol-kabinettet. En regulator forsyner to iflow moduler med luft. Hvert modul forsyner to pulverpumper med mængderelateret luft og forstøvningsluft samt to sprøjtepistoler med pistolluft (elektroderenseluft). Der tændes og slukkes for den mængderelaterede luft og forstøvningsluften, når sprøjtepistolerne aktiveres og deaktiveres. Modulerne foretager lukket sløjfekontrol af den mængderelaterede luft og forstøvningsluften, idet de hele tiden føler ydelsen og regulerer den for at bibeholde den luftstrøm, der er indstillet i forvalgene. Regulatorerne forsyner luftstrømmodulerne med luft ved et konstant tryk således, at den lukkede sløjfekontrol kan fungere inden for det kalibrerede område. Regulatorerne er indstillet til 5,86 bar (85 psi) på fabrikken - og disse indstillinger må ikke ændres. Maksimumsydelsen pr. pulverpumpe er 13,6 m 3 /t (8 scfm). Hver kanal (mængderelateret luft eller forstøvningsluft) har en maksimumsydelse på 6,8 m 3 /t (4 scfm). To magnetventiler på modulerne styrer luftstrømmen (elektroderenseluft) til sprøjtepistolerne. Luftstrømmen reguleres af en kontraventil med fast mundstykke ved udgangen. Magnetventilerne kan indstilles til at tænde og slukke, efterhånden som pistolerne udløses, eller for at få en kontinuerlig strøm. Kommunikationen mellem iflow-modulerne og icontrol-pc'en foregår via CAN-netværket.

21 Oversigt 2 7 Tekniske data Generelt Lufttryk Indgang Forsyningsluftslange Maksimumsydelse pr. pumpe Maksimumsydelse pr. kanal Pistolluft (elektroderenseluft) Elektrisk behov Indgang Ydelse (til sprøjtepistol) 6,2-7,6 bar ( psi) Indvendig diameter på mindst 3 / 4 tomme 13,6 m 3 /t (8 scfm) 6,8 m 3 /t (4 scfm) (mængderelateret luft, forstøvningsluft) 0,36 m 3 /t (0,2 scfm) Ikke tilkoblet: (PC) V vekselstrøm, 50/60 Hz, 1, maks. 120 VA Tilkoblet: V vekselstrøm, Hz, 1, maks. 520 VA Transportbåndsspærring og fjernspærring: 120/230 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 1, 6 ma Kontaktnormering af alarmrelæ: 120/230 V vekselstrøm, 1, 6 A ± 19 V, ±1 A (spidssignal) BEMÆRK: icontrol systemet skal forbindes med branddetektionssystemet, således at sprøjtepistolerne bliver afbrudt, hvis der spores en brand i sprøjtekabinen. ANSI/ISA S Forureningsgrad 2 Installation (overspænding) Kategori II Miljø Driftstemperatur +15 C til +40 C Driftsfugtighed Klassificering af farlig beliggenhed (se Bemærk) 5-95 %, ikke kondensation Nordamerika: Klasse II, Afdeling 2, Gruppe F & G EU: Zone 22-område. Bemærk: Se også Særlige betingelser på side 2 8 for sikker anvendelse. Luftkvalitet Luften skal være ren og tør. Anvend et afkølet eller regenerativt tørremiddel til lufttørring, som kan frembringe et 3,4 C (38 F) eller lavere dugpunkt ved 7 bar (100 psi), og et filtersystem med forfiltre og coalescing filtre, der kan fjerne olie, vand og snavs inden for submikronområdet. Anbefalet netstørrelse til luftfilter:5 mikron eller derunder Maksimal oliedamp i luftforsyning: 0,1 ppm Maksimal vanddamp i luftforsyning: 0,48 partikler/fod 3 Fugtig eller forurenet luft kan bevirke, at iflow modulerne ikke fungerer rigtigt, at pulveret klumper i fødebeholderen, eller at pumpens venturihals, fødeslanger og sprøjtepistolerne pulverpassager tilstoppes, og at der dannes gnister i sprøjtepistolen.

22 2 8 Oversigt Særlige betingelser for sikker anvendelse De automatiske Encore pulversprøjtepistoler må kun anvendes sammen med de tilhørende Encore icontrol integrerede styreenheder. Encore icontrol enhederne med den valgfrie luftkonditionering er ikke godkendt til farlige lokaliteter eller områder. Hvis denne valgmulighed anvendes, skal styreenheden placeres uden for det farlige område eller den farlige zone. Man skal være forsigtig ved rengøring af plastikflader på icontrol styreenheden. Der er risiko for opbygning af statisk elektricitet på disse komponenter. Godkendelser FM-godkendt for USA, Canada og ATEX. Godkendte program og brugerdatakort CompactFlash-korts kapacitet: mindst 512 Mb - Kun Type I CompactFlash. BEMÆRK: Detail CompactFlash er enheder, der fås i detailbutikker, som handler med foto- og computerudstyr og elektronisk udstyr. Detail-flash-kort har til skrivecyklusser ved højst 75 C (167 F), og de kan have en kortere samlet levetid. Industriel CompactFlash er klassificerede enheder, der kun fås gennem en leverandør af elektroniske dele og onlinekilder, som sælger CompactFlash med en industriel temperaturklassificering til anvendelse i indbyggede systemer. Industrielle flash-kort har skrivecyklusser og et større temperaturområde til 85 C (185 F). Enheder, som er godkendt: SanDisk - detail til 2 GB, industriel til 1 GB Toshiba - detail til 2 GB PNY - detail til 2 GB Dane Elec - detail 512 MB Kingston Technology- detail til 4 GB Smart Modular Technologies - industriel til 1 GB SMC Numonyx - industriel til 1 GB Silicon Systems - industriel 512 MB Transcend - industriel 512 MB SanDisk - industriel 4 GB og mere (skal bruges parvist) BEMÆRK: Med det industrielle Sandisk starter systemet ikke fuldstændigt eller rettidigt, når enten data- eller programflash har forskellig størrelse. Enheder, som er inkompatible med icontrol: LEXAR - alle Type II - alle (Type II CompactFlash er større og passer ikke ind i enhedsholderen.

23 Installation 3 1 Afsnit 3 Installation ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre følgende opgaver. Følg sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning og al anden tilhørende dokumentation. ADVARSEL: Udstyret kan være farligt, hvis det ikke anvendes i overensstemmelse med reglerne i denne manual. Introduktion icontrol systemer konfigureres i forhold til den enkelte kundes anvendelse og behov. Det udstyr, der leveres sammen med systemet, er forskelligt afhængig af installationstypen (ny, opgradering eller eftermontering) og kundens eget udstyr. Derfor gives der kun grundlæggende oplysninger om installation i dette afsnit. Der findes nærmere oplysninger i systemledningsdiagrammer, plantegninger og anden dokumentation fra Nordsons påføringstekniske afdeling. Se afsnit 7 vedrørende systemdiagrammer og konsol, tilslutningsdåse og tegninger over kontrolpanel. Når al hardware er installeret og tilsluttet, og systemet startes op, anvendes operatørbrugerfladen til at konfigurere og sætte systemet op samt betjene det. Se manualen til icontrol operatørbrugerfladen vedrørende vejledning til konfiguration. ADVARSEL: Anvend støvtætte ledningstilslutninger eller trækaflastninger i alle icontrol konsoller, tilslutningsdåser og forberedte kabelindgange i kontrolpanelet. Installationen skal ske i henhold til forskrifterne, og man skal være omhyggelig med at bevare kabinettets støvtætte konstruktion.

icontrol integreret Prodigy -styreenhed

icontrol integreret Prodigy -styreenhed icontrol integreret Prodigy -styreenhed 7135496A02 Hardwaremanual 7135495C02 Operatørbrugerflade 1024758F Operator s Card Danish Trykt 11/06 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

icontrol Integratet styreenhed

icontrol Integratet styreenhed icontrol Integratet styreenhed Manual P/N 397 38 A Danish Trykt 2/3 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Varenummer P/N = Varenummer til Nordson produkter Bemærk Dette er en publikation af Nordson Corporation,

Læs mere

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system Instruktionsblad P/N 75499A0 Danish ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale foretage eftersyn på dette pumpepanel. Afbryd strømmen ved en ekstern afbryder, før der foretages elektriske reparationer. Afbryd

Læs mere

icontrol Integrerede styreenhed

icontrol Integrerede styreenhed icontrol Integrerede styreenhed Manual Danish Trykt 3/4 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Varenummer

Læs mere

Vantage modulpistolstyreenhed

Vantage modulpistolstyreenhed Vantage modulpistolstyreenhed Manual Danish Trykt 03/04 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

Encore Pulverfødepumpe

Encore Pulverfødepumpe Instruktionsblad 02 - Danish - Encore Pulverfødepumpe Introduktion Encore pulverfødepumpen anvendes til at pumpe organisk og metallisk pulvermaling til sprøjtepistoler. Pumpen er en venturi pumpe, og den

Læs mere

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish -

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish - Instruktionsblad P/N 397 466 B - Danish - ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80 Instruktionsblad P/N 1 9 G Danish HR-X-X Fødebeholdere ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Instruktionsblad - Danish - Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse udstyret. Hvis der anvendes

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

NVR serien Opretstående reciprocatorer

NVR serien Opretstående reciprocatorer NVR serien Opretstående reciprocatorer Kundeproduktmanual Del 769507_0 - Danish - Udgivet 6/ Dette dokument kan ændres uden varsel. Se http://emanuals.nordson.com/finishing for at få den seneste udgave.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Monteringsplade/Skruetrækker. Dobbeltklæbende tape/gummi forseglingsprop/gummivasker

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Monteringsplade/Skruetrækker. Dobbeltklæbende tape/gummi forseglingsprop/gummivasker 5000020G Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Control/Repeater Panel M 4.3

Control/Repeater Panel M 4.3 1(5) DATABLAD Control/Repeater Panel M 4.3 Art. no. 5100195 System: TERRA FIRE Generel beskrivelse Kontrol/repeater-panel M 4.3 har en 4,3" grafisk farveskærm, der bruges til at styre og overvåge et system.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer

Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Kundeproduktmanual Reservedel 7169823_02 Danish - Udgivet 12/11 Finishing Customer Support Center på (800) 433 9319. Dette dokument kan ændres uden varsel. Se

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System

Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System Instruktionsblad - Danish - Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse udstyret. Hvis der

Læs mere

Transportabelt Encore pulversprøjtesystem med vibrationskasseføder

Transportabelt Encore pulversprøjtesystem med vibrationskasseføder Transportabelt Encore pulversprøjtesystem med vibrationskasseføder Manual P/N 7146901A03 Danish Trykt 11/08 Dette dokument kan ændres uden varsel. Se http://emanuals.nordson.com/finishing for at få den

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere