Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø"

Transkript

1 Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Juni 2015 Side 1

2 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Undersøgelse i befolkningen; grafisk illustration af data 4 Undersøgelse blandt fritidshusejere; grafisk illustration af data 5 Kvalitativ forfase; opsamling af input Side 2

3 1 Introduktion Side 3

4 Baggrund Færgeselskabet Læsø K/S fordoblede sin overførsel af personbiler i perioden fra 1990 til 2008, men herefter er udviklingen stagneret. Færgeselskabet ønsker på den baggrund at få udarbejdet en markedsanalyse, der kan belyse om det er kapaciteten, billetsystemet, priserne eller frekvensen, der har betydning for gæsters (fra-)valg af Læsø som destination. Markedsanalysen ønskes foretaget på segmentniveau og der ønskes i særlig grad fokus på at dække den del af markedet, der ikke eller kun sjældent har besøgt Læsø. Læsøboernes ønsker og behov ift. den fremtidige færgebetjening er tidligere afdækket i en undersøgelse fra august 2010 foretaget af Niras, Osk Shiptech og Plesner. Undersøgelsens fokus dengang var en evaluering af færgebetjeningen til Læsø, samt ønsker til det fremtidige sejladskoncept blandt brugere af Læsøfærgen. Det antages, at resultaterne fra den gang fsva. de nuværende brugere af Læsøfærgen således stadig er gældende. I denne undersøgelse er fokus således et andet: At identificere et eventuelt uudnyttet potentiale for Læsøfærgen primært ved at tiltrække flere besøgende til Læsø eller ved, at de besøgende foretager flere ture. Undersøgelsens primære målgrupper er derfor ejere af fritidshuse på Læsø og potentielle nye turister. En færgebillet tur/retur til Læsø koster i højsæsonen kr. for en familie med 2 voksne, 2 børn og en almindelig personbil. I lavsæsonen er prisen kr. I undersøgelsen ønskes et særligt fokus på i hvilken grad denne prissætning udgør en barriere for at besøge Læsø. Besejlingen med Ane og Margrethe Læsø betyder høje drifts-omkostninger ift. en besejling af ruten med ét skib med tilstrækkelig kapacitet også i højsæsonen. Med den nuværende to-skibs drift opleves yderligere kapacitetsproblemer i specielt juli måned og et særligt fokus i undersøgelsen er således også en afdækning af markedets opfattelse af omfanget af disse kapacitetsproblemer. Side 4

5 Trafikkens sammensætning 90% af trafikken på Læsøfærgen er privattrafik af trafikken er trafik med erhvervsmæssigt formål. Af privattrafikken er besøg af venner og familie det primære formål for af de rejsende, 12% rejser med øvrige private formål og de resterende 78% er egentlig ferie og udflugtstrafik. Af den samlede trafik er det altså ca. 70%, som rejser med ferie eller udflugt som det primære formål, hvilket er en noget højere andel end hvis der sammenlignes med færgeruterne til de øvrige større danske øer (Bornholm, Samsø, Ærø og Fanø). Af turisterne til Læsø er ca. 85% danske turister og de 15% udenlandske turister er fortrinsvis tyskere og nordmænd. Grundet den høje andel af trafikken som er ferie og udflugtstrafik er sæsonfordelingen på Læsøfærgen da også endnu mere spids end den gennemsnitlige sæsonfordeling for de 4 andre øer. Som det fremgår af figuren til højre overføres der på Læsøfærgen 17% af personbilerne for hele året i juli måned mod 15% for de øvrige øer. I de tre sommermåneder, juni, juli og august overføres sammenlagt 41% af årets personbilstrafik mod 39% i gennemsnit for Bornholm, Samsø, Ærø og Fanø. 18% 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% 17% 15% 13% 13% 11% 11% Frederikshavn-Læsø Norm øvrige ø-ruter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Side 5

6 Kapacitetsudnyttelse I den absolutte højsæson (skolernes sommerferie) sejles 5 dobbeltture i hverdagene og 7 dobbeltture lørdag og søndag. Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse for biltrafikken er i juli måned 64%. En tommefinger regel siger, at ved en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på ca. 60% vil kunderne opleve udsolgte afgange på de mest attraktive tidspunkter. Nedenfor ses kapacitetsudnyttelsen for alle afgange i juli måned og som det fremgår er specielt afgangen fra Læsø om eftermiddagen og afgangen fra Frederikshavn præget af mange udsolgte afgange i juli måned. L->F F->L L->F (A)L->F F->L (A) F->L L->F (A) F->L (A) L->F L->F (A) F->L F->L (A) L->F F->L 06:00 07:50 08:30 09:40 10:20 11:30 12:10 14:00 15:00 15:50 16:50 17:40 18:40 20:30 1 Tirsdag 45% 45% - 33% - 55% % - 76% - 23% 60% 2 Onsdag 51% 67% - 69% - 56% % - 71% - 41% 55% 3 Torsdag 32% 51% - 69% - 61% % - 67% - 43% 99% 4 Fredag 31% 48% 22% 97% 22% 59% % 15% 103% 22% 20% 51% 5 Lørdag 8% 43% 31% 68% 102% 92% 95% 102% 79% 4% 95% 27% 13% 29% 6 Søndag 7% 18% 7% 36% 47% 85% 60% 93% 60% 15% 77% 18% 59% 59% 7 Mandag 36% 51% 15% 48% 35% 85% % - 97% - 32% 33% 8 Tirsdag 51% 56% 7% 20% 31% 61% % - 99% - 99% 32% 9 Onsdag 36% 48% 13% 79% 33% 68% % - 97% - 40% 41% 10 Torsdag 35% 61% 26% 45% 37% 84% % - 79% - 64% 55% 11 Fredag 36% 45% 18% 75% 45% 96% % 22% 99% 49% 99% 83% 12 Lørdag 17% 92% 58% 93% 104% 103% 102% 100% 105% 45% 104% 93% 25% 44% 13 Søndag 20% 29% 31% 83% 56% 99% 104% 89% 91% 11% 102% 47% 70% 82% 14 Mandag 27% 53% 18% 78% 72% 99% % - 104% - 23% 97% 15 Tirsdag 53% 52% 54% 55% 92% % - 97% - 43% 76% 16 Onsdag 32% 63% 5% 76% 88% 99% % - 103% - 47% 39% 17 Torsdag 48% 65% 33% 60% 60% 97% % - 85% - 107% 90% 18 Fredag 43% 52% 23% 93% 71% 80% % 104% 95% 55% 83% 77% 19 Lørdag 43% 80% 98% 104% 100% 99% 102% 105% 111% 87% 100% 87% 73% 35% 20 Søndag 9% 36% 53% 91% 59% 91% 94% 95% 102% 90% 89% 7% 95% 49% 21 Mandag 47% 61% 36% 100% 74% 80% % - 96% - 63% 53% 22 Tirsdag 21% 59% 22% 59% 53% 87% % - 92% - 73% 51% 23 Onsdag 59% 53% 20% 93% 67% 53% % - 95% - 63% 23% 24 Torsdag 57% 79% 27% 81% 58% 81% % - 64% - 85% 35% 25 Fredag 39% 53% 45% 95% 52% 72% % 88% 80% 18% 90% 32% 26 Lørdag 71% 48% 97% 99% 102% 97% 100% 104% 97% 76% 99% 31% 99% 21% 27 Søndag 47% 23% 47% 96% 60% 72% 106% 95% 103% 47% 75% 29% 68% 64% 28 Mandag 49% 53% 24% 101% 58% 88% % - 105% - 24% 55% 29 Tirsdag 65% 53% 13% 76% 31% 63% % - 75% - 37% 68% 30 Onsdag 56% 55% 33% 97% 31% 20% % - 97% - 81% 48% 31 Torsdag 60% 61% 56% 107% 47% 63% % - 87% - 99% 32% 0-39 % 40-59% 60-79% % Side 6

7 Overnatningskapacitet på Læsø Ifølge Danmarks statistik er der 961 sommerhuse på Læsø. Dette er tre gange så mange som på Ærø, nogenlunde samme antal som på Samsø, men markant færre end på både Bornholm og Fanø. På Læsø er der yderligere 2 campingpladser, men kun et begrænset antal hoteller, pensioner og B&B-overnatningsmuligheder sammenlignet med de øvrige øer, når der ses bort fra Ærø. 31% af sommerhusene på Læsø lejes ud, svarende til omkring 300 huse. Det vurderes samtidig, at af den samlede overnatningskapacitet (senge) udgør sommerhusene ca. 60%-70% på Læsø. 250 sommerhuse er fordelt på 2 udlejningsbureauer og baseret på deres kapacitetsudnyttelse kan det konkluderes, at i ugerne 29, 30 og 31 er stort set alle de nuværende udlejningssommerhuse udlejet. I de resterende 3 uger af skolernes sommerferie (27, 28 og 31) er udvalget yderligere stærkt begrænset. Et sommerhus på Læsø er i gennemsnit udlejet 8 uger om året, hvilket vidner om en meget kort sæson også hvis der sammenlignes med de øvrige øer. Der tegner sig således et billede af negativ balance i den nuværende situation i højsæsonugerne er både kapaciteten på Læsøfærgen og overnatningskapaciteten opbrugt. For at få fremdrift og flere besøgende til Læsø vil det derfor være nødvendigt at gå hånd i hånd og øge både overnatnings- og færgekapacitet. Alting peger således i retning af det centrale tema for undersøgelsen den nuværende prissætning for færgeturen og betydningen ift. mulighederne for at tiltrække flere turister til Læsø. En kombination af mere færgekapacitet og lavere priser på transporten kunne være den katalysator som skal til for at sætte gang i en positiv udvikling. Vigtigt er det dog at understrege, at det ikke kun handler om højsæsonen, men i høj grad også om at Læsø som turistdestination bliver bedre til at udnytte mulighederne i skuldersæsonerne, hvor der i dag jo både er plads på færgen og ledige senge hos overnatningsstederne. Antallet af sommerhuse på Danmarks 5 største ikke brofaste øer Læsø 961 Bornholm Samsø 984 Fanø Ærø 310 Kilde: Danmarks Statistik Side 7

8 Overordnet analysedesign Undersøgelsen tager som nævnt sit udgangspunkt i følgende to kernemålgrupper: Ejere af fritidshus på Læsø. Potentielle nye besøgende på Læsø. Dvs. personer i alderen år, som har bopæl i Nordjylland, Østjylland eller Hovedstadsområdet og som ikke er afvisende overfor et Læsøbesøg. Undersøgelsen er tilrettelagt i form af 3 delundersøgelser: 1. Kvalitativ forfase Der er udført en kvalitativ forfase blandt potentielle nye besøgende. Forfasen har givet input til den efterfølgende kvantitative hovedfase. Forfasen er gennemført i form af to fokusgrupper med personer bosiddende i Nordjylland. Følgende nøglespørgsmål er afdækket: Perceptionen af ø-ferier i Danmark Læsøs position/styrke som destination for ferier og miniferier Hvad konkurrerer ture og ferier til Læsø med? Betydningen af kvalitet og pris for færgeoverfarten i forhold til et til- eller fravalg af Læsø som destination for kortere og længere ophold Interessen for endagsture til Læsø med egen bil 2. Kvantitativ hovedundersøgelse Hovedundersøgelsen kortlægger følgende emner: Læsøs position som ferie og udflugtsdestination Færgerutens betydning ift. indfrielse af det fulde besøgspotentiale herunder i hvilken udstrækning færgebetjeningen udgør en barriere for at besøge Læsø. Holdninger til komponenterne i færgerutens serviceniveau (overfartstid, antal afgange, priser mv.). 3. Tillægsundersøgelse Hovedundersøgelsen er suppleret med en tillægsundersøgelse blandt ejere af fritidshuse på Læsø. Formålet med denne er: Evaluering af den nuværende færgebetjening med henblik på identifikation og prioritering af ønsker vedr. kapacitet, sejltid, pris og frekvens. De samlede undersøgelsesresultater sigter mod at beskrive det færgekoncept/serviceniveau som efterspørges og som vil være en forudsætning for, at et eventuelt øget antal passagerer kan realiseres. Side 8

9 2 Konklusion Side 9

10 Om undersøgelsen Kvalitativ forfase De 2 fokusgrupper med potentielle besøgene til Læsø blev gennemført den 28. april 2015 i Ålborg. I alt blev 16 personer interviewet. 8 interviewpersoner repræsenterede børnefamilier, med hjemmeboende børn under 18 år. De øvrige 8 personer repræsenterede familier uden hjemmeboende børn, såkaldte empty nesters. Geografisk er deltagerne bosiddende i Nordjylland, hvorfor Læsø er relevant som rejsemål, både i forhold til ferier, minferier og 1-dags ture. Kravet for at kunne deltage var desuden, at man ikke måtte have familie eller fritidshus på Læsø. At deltagerne har foretaget mindst én ferie/miniferie (med betalt overnatning) i Danmark inden for de seneste 3 år. Og seneste miniferie/ferie i DK eller udlandet (med betalt overnatning) ikke ligger mere end et år tilbage. Ingen af deltagerne måtte som udgangspunkt være afvisende over for en ferie/miniferie på Læsø - og de som har besøgt Læse tidligere har højst besøgt øen én gang inden for de seneste tre år. Undersøgelse blandt fritidshusejere Læsø kommune har været behjælpelig med, på vegne af Færgeselskabet Læsø, at udsende et brev til alle som kommunen har registreret som ejer af et fritidshus på Læsø. I brevet har Færgeselskabet inviteret fritidshusejerne til at deltage i undersøgelsen ved at tilgå et elektronisk spørgeskema på adressen laesoeanalyse.dk. Læsø Kommune udsendte breve d. 5.5 til fritidshusejere med en dansk bopælsadresse. Inden svarfristens udløb d.17.5 blev det elektroniske spørgeskema besvaret af 471 (unikke) fritidshusejere, svarende til en svarprocent på 43%. Dette vurderes at være særdeles tilfredsstillende for denne type undersøgelse og vidner om den naturligt store interesse, der er for færgetrafikken blandt fritidshusejerne. Datamaterialet vurderes derfor at være repræsentativt for fritidshusejere på Læsø. Der er ikke foretaget vejning af datamaterialet. Undersøgelse blandt befolkningen Befolkningsundersøgelsen er helt overordnet foretaget som en online-undersøgelse i tre geografiske målgrupper; Nordjylland, Østjylland og Hovedstadsområdet. Der er foretaget i alt interviews i perioden respondenter har bopæl i Nordjylland, i Østjylland og 610 respondenter i Hovedstadsområdet. Indenfor hver geografisk målgruppe er datamaterialet vejet på køn og alder ift. idealfordelingen, og datamaterialet vurderes derved at være repræsentativt for befolkningen i det pågældende område. Der er i undersøgelsen benyttet en split-sample metodik, hvilket giver store fordele, når f.eks potentialet ved prisændringer skal belyses. Side 10

11 Besøgsfrekvens, attraktivitet og besøgsform Besøgsfrekvens Totalt set har 41% af befolkningen i de udvalgte geografiske områder af Danmark besøgt Læsø dvs. at 59% aldrig har besøgt Læsø. Til sammenligning er det kun 24%, som aldrig har besøgt Bornholm. Afhængig af bopælsområde varierer besøgsandelen betydeligt, idet det kun er 34% af befolkningen i Nordjylland (18-70 år), der aldrig har besøgt Læsø, mens det er 66% i område Østjylland og hele 73% i Hovedstadsområdet. Ligeledes har 22% af Nordjyderne besøgt Læsø indenfor de seneste tre år, men dette kun er gældende for 6% af befolkningen i Hovedstadsområdet og 8% i Østjylland. Attraktivitet Den lave penetration ift. besøg af Læsø skyldes ikke en manglende opfattelse af Læsø som en attraktiv destination totalt set opfattes Læsø nemlig som meget attraktiv (16%) eller attraktiv (58%) af i alt 74% af befolkningen i de udvalgte geografiske områder. Ikke unaturligt er det i Hovedstadsområdet, at flest er skeptiske overfor Læsø som feriedestination, idet 29% opfatter Læsø som mindre attraktiv (26%) eller slet ikke attraktiv (3%) dette primært pga. den lange transporttid. Opfattelsen af Læsøs attraktivitet som destination er stigende med alderen - og det der især vurderes positivt ved Læsø er naturen, muligheden for fred og ro samt de attraktioner som findes på Læsø. Andelen som vurderer Læsø som en meget attraktiv destination er yderligere signifikant højere blandt læsere af Berlingske Tidende end blandt læsere af de øvrige aviser, eller de som ikke læser avis. Besøgsform Et besøg på Læsø opfattes af langt de fleste som mest relevant (64%) at gøre samme med en eventuel partner og lidt overraskende er det kortere ophold som appellerer mest. Totalt set vurderer 43% således et kort (2-4 overnatninger) ophold udenfor sommerferien som mest relevant, mens et kort ophold i sommerferien vurderes som mest relevant af 38%. Et længere besøg i sommerferien vurderes som mest relevant af 27%. Holdningen til hvornår og hvordan det er mest relevant at besøge Læsø er yderligere mindre præget af geografiske forskelle end man umiddelbart skulle tro. Uanset bopælsområde vurderer stort set samme andel de kortere ophold som mest relevante, hvilket muligvis kan hænge sammen med, at den lavere penetration i Østjylland og Hovedstadsområdet betyder en øget interesse/nysgerrighed overfor et førstegangsbesøg på Læsø. Dette måske i kombination med den generelle tendens på rejsemarkedet, som nu i længere tid er gået i retning af flere, men kortere ture. Samtidig opfattes Læsø måske ikke helt som kandidat til årets lange ferie, hvis man holder en sådan. I forhold til de lange ophold stiger relevansen dog en smule med den geografiske afstand til Læsø. Side 11

12 Interesse for Læsø og andre øer med hjerte og hjerne I undersøgelsen har vi kortlagt en række danske øers attraktionsværdi på to essentielle dimensioner; en emotionel og en rationel dimension: Den emotionelle dimension kalder vi hjertedimensionen og den er udtryk for i hvilken grad målgruppen af hjertet - har lyst til at besøge en given ø uden at tage hensyn til rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold. Den rationelle dimension kalder vi hjernedimensionen og den er udtryk for i hvilken grad målgruppen reelt vil overveje at besøge en given ø, når de netop tager hensyn til rejseomkostninger, transporttid og andre praktiske forhold. På baggrund af disse to dimensioner, kan de danske øer plottes ind i et todimensionelt rum (se slide 28), som giver overblik over 2 væsentlig forhold: 1. Øernes indbyrdes placering på hjerne-/hjertedimensionerne Bornholm er den af de danske øer, som scorer højest på hjerte-dimensionen, dvs. flest i målgruppen har interesse for Bornholm af hjertet. Bornholm scorer også højest på hjerne-dimensionen, men dog ikke nær så højt som på hjertedimensionen. Anholt er den af de danske øer, som scorer lavest både på hjerte- og hjernedimensionen. Læsø ligger midt i feltet mellem Bornholm og Anholt med lidt bedre placering end både Fanø og Ærø/Sydfynske Øhav og lidt dårligere placering end Samsø. 2. Øernes placering ift. balancelinjen Den blå balancelinje gennem diagrammet angiver at der er lige stor interesse for en ø af hjertet og med hjernen. Det er karakteristisk at samtlige danske øer er placeret under den blå linje det betyder, at der er en større følelsesmæssig end rationel interesse for øerne. Fra tidligere undersøgelser ved vi, at andre landfaste feriedestinationer ligger lige omkring balancelinjen, så det er altså karakteristisk, at netop øerne underperformer på hjernedimensionen. Der er dermed nogle barrierer, som forhindrer øerne i at omsætte den følelsesmæssige interesse til reel interesse - dvs. der er et uindfriet turismepotentiale. Barriererne, som er ø-specifikke handler især om øget transporttid og øgede transportudgifter, og der ses derfor også en tendens til, at det uindfriede turismepotentiale er en smule større for Bornholm og en hel del større for Læsø end for de øvrige øer pga. sammenhængen mellem lang afstand til fastlandet (som i særlig høj grad gælder for Læsø og Bornholm), høje færgepriser og dermed vigende rationel interesse for at besøge netop disse øer. Det er desuden karakteristisk at den andel af målgruppen, som har interesse for Læsø både af hjertet og med hjernen også har hjerte-/hjerne -interesse for øvrige øer (især Bornholm og Samsø). Læsø er altså i høj grad i konkurrence med andre øer blandt de højpotentielle Læsø-turister, men skiller sig ikke markant fra de øvrige øer ift. at skabe kobling fra hjertets lyst til hjernens handling. Side 12

13 Sejltiden I dag tager det 1 time og 30 minutter at sejle til Læsø. ¾ af målgruppen oplever slet ikke eller kun i mindre grad, at denne sejltid udgør en barriere ift. overvejelser om at besøge øen. Dog er der en ganske klar sammenhæng mellem køreafstand til øen og oplevelsen af sejltiden som barriere: Flest respondenter i Hovedstadsområdet mener, at sejltiden udgør en barriere; færrest respondenter i Nordjylland har denne mening. Imidlertid ses på tværs af segmenter absolut igen effekt af, at reducere sejtiden med hverken 15 eller 30 minutter. Sejltiden opfattes i vid udstrækning som en del af en ø-ferie og er i sig selv således ikke et til- eller fravalgskriterie. I hvilken grad opleves sejltiden som en barriere ift. at besøge Læsø 1 t. 30 min. Hovedstadsområdet Fyn / Østjylland Nordjylland 2% 6% 3% 2% 2% 1% 13% 17% 16% 23% 32% 33% 54% 34% 42% 9% 5% 6% 1 t. 15 min. Hovedstadsområdet Fyn / Østjylland Nordjylland 7% 1% 3% 1% 6% 8% 17% 12% 15% 29% 28% 32% 33% 47% 50% 6% 3% 3% Hovedstadsområdet 3% 4% 18% 36% 33% 6% 1 t. Fyn / Østjylland 1% 3% 13% 32% 48% 3% Nordjylland 0% 2% 12% 26% 55% 4% 0% 25% 50% 75% 100% I meget stor grad I stor grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Side 13

14 Effekt af prisnedsættelser Metode Der er som nævnt benyttet en split-sample metodik i analysen af prisnedsættelser. Dvs. at respondenterne i hver af de tre geografiske områder er blevet opdelt i tre puljer. Hver pulje er blevet præsenteret for muligheden for at besøge Læsø og blevet informeret om sejltid, afgangsfrekvens mv., men er herefter blevet oplyst tre forskellige priser nuværende pris, en pris, der er 25% lavere og en pris der er 50% lavere. Resultatet, i form af andelen, som ikke påvirkes (negativt) af færgeprisen, kan herefter indekseres i forhold til det nuværende prisniveau. Opholdslængde og forskellen på højsæson/lavsæson priser er forsøgt tilgodeset ved, at der i Hovedstaden og Østjylland er forespurgt på en rejse til Læsø af mindst en uges varighed i højsæsonen, mens der i Nordjylland og Østjylland er forespurgt på et weekendophold. For hvert område vil den relative forskel i prisfølsomheden, således kunne identificeres ift. det nuværende prisniveau. Figuren til højre illustrerer volumeneffekten ved henholdsvis priser der er 25% og 50% lavere end i dag. De geografiske forskelle er tydelige. Nordjyderne er mest prisfølsomme befolkningen i HT området mindst prisfølsomme. Derudover er forskellen på hvorvidt der er tale om et langt eller et kort ophold tydelig. Ved det lange ophold kommer størstedelen af effekten ved 25% lavere pris, hvorimod de korte ophold kræver op mod 50% lavere pris før effekten indtræder Indekseret volumeneffekt Nuværende pris Nuværende pris - 25% UGE - Hovedstaden WE - Østjylland UGE - Østjylland WE - Nordjylland Nuværende pris - 50% Side 14

15 Effekt af prisnedsættelser Betydning De priser som er benyttet er henholdsvis kr., kr. og 710 kr. for hver af de tre respondentgrupper med bopæl i Hovedstaden og Østjylland svarende til, at de kr. er prisen for 2 voksne, 2 børn og en personbil i højsæsonen. Tilsvarende for de tre respondentgrupper fra Nordjylland og Østjylland er priserne kr., 760 kr. og 510 kr. benyttet, svarende til at de kr. er prisen for 2 voksne, 2 børn og en personbil i lavsæsonen. Baseret på resultaterne kunne et forslag til et nyt prisniveau være lige under kr. tur/retur i højsæsonen for en personbil inklusiv 5 passagerer og måske 595 kr. i lavsæson. Analysens resultater peger derved på en volumeneffekt i niveauet 40%-60%. Omend det er en markant effekt vil en nedsættelse af prisen for færgeturen til Læsø, således ikke være omsætningsneutral og forudsætter derfor lavere driftsomkostninger og/eller øget tilskud. Ligeledes forudsætter det naturligvis, at færgen har tilstrækkelig kapacitet. Men medregnes de positive gevinster for Læsø som samfund ved øgede turismeindtægter på dette niveau, vil en nedsættelse af billetpriserne på færgen kunne få uvurderlig positiv betydning for Læsø fremadrettet Indekseret volumeneffekt Nuværende pris Nuværende pris - 25% Nuværende pris - 50% UGE - Hovedstaden WE - Østjylland UGE - Østjylland WE - Nordjylland Side 15

16 Vurdering af færgebetjeningen blandt fritidshusejere Brugen af fritidshuset og vurdering af Læsø 54% af fritidshusejerne på Læsø har bopæl i Region Nordjylland (33%) eller Region Midtjylland (21%), men 31% har bopæl i Region Hovedstaden. Samlet set benytter 69% af fritidshusejerne kun feriehuset til egne ferier, mens 29% benytter fritidshuset til egne ferier og udlejning og kun 2% udelukkende til udlejning. Antallet af besøg på Læsø afhænger ikke unaturligt af den geografiske afstand. Således besøger fritidshusejere med bopæl i Region Nordjylland i gennemsnit Læsø 8,5 gange pr. år, mens det gennemsnitlige besøg falder til 6,2 i Region Midtjylland og 4,5 i Region Hovedstaden. Samtidig er andelen, der lejer deres fritidshus ud faldende med den geografiske afstand - 35% i Region Nordjylland, 30% i Region Midtjylland og 22% i Region Hovedstaden. Kun en meget lille andel (2%) besøger Læsø mindst 10 gange pr. år og kan på den måde få fuld glæde af 10-turs rabatkortet. Fritidshusejerne er glade for Læsø. Sammenlignet med andre feriehusområder i Danmark vurderes Læsø som meget attraktivt af 86%. Som i befolkningen generelt er det naturen og muligheden for fred og ro der værdsættes mest, men også strandene ligger højt på listen. Evaluering af færgebetjeningen Den gennemsnitlige vurdering af færgebetjeningen blandt fritidshusejere er 7,0 på en skala fra 1 til 10. Det der vurderes positivt er primært forholdene ombord og indretningen af færgen. Og yderligere personalets service, samt at det er en rettidig, velfungerende og tryg overfart. Det der opfattes negativt omhandler primært billetpriserne; omkring halvdelen af fritidshusejerne kommenterer uhjulpet på for høje billetpriser. Adspurgt om i hvilken grad færgeruten udgør en barrierer ift. at udnytte fritidshuset på Læsø fuldt ud, svarer 22% i meget høj eller høj grad, 32% i nogen grad og 29% i mindre eller lille grad. Kun 17% mener ikke, at færgeruten udgør nogen barriere for en optimal udnyttelse af fritidshuset. Og lavere billetpriser er da også et ønske for 86%, mens kun 4% nævner mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter. Billedet er nogenlunde det samme på tværs af bopælsområde. Der synes således ikke at være tvivl om, at priserne på færgeturen til Læsø vurderes som værende meget høje blandt fritidshusejerne og så høje, at det er genstand for en hel del frustration, specielt fordi der er en oplevelse af manglende rabatmuligheder. Ligeledes er der heller ingen tvivl om at mange afholder sig fra at besøge Læsø og fritidshuset pga. priserne på færgeturen. Side 16

17 Oplevelse af kapacitet og sejltid blandt fritidshusejere Oplevelsen Fritidshusejerne må formodes at være blandt de kundegrupper, som rejser hyppigst med Læsøfærgen. Kapacitetsproblemerne, der kan konstateres på trafiktallene, bør derfor kunne aflæses blandt fritidshusejere. 32% af fritidshusejerne svarer således også, at de har oplevet at måtte ændre deres rejseplaner for at få plads på færgen. Heraf nævner 20% eller 7% af alle fritidshusejere, at mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter ville kunne resultere i hyppigere besøg på Læsø. På samme måde med sejltiden syntes der også at være synspunkter om, at en reduktion af sejltiden fra 90 minutter til 75 minutter vil have en positiv effekt på antallet af Læsøbesøg. Dette lidt i modstrid med resultatet fra undersøgelsen bredt i befolkningen, men meget naturligt når det tages i betragtning, at fritidshusejere er hyppigt rejsende. 2% mener således i meget høj grad, at de vil benytte feriehuset på Læsø hyppigere med en sejltid på 75 minutter, 6% i høj grad og 12% i nogen grad for i alt 20% vil det altså i en eller anden grad have en betydning for deres brug af feriehuset på Læsø med en kortere sejltid. Effekten synes meget naturligt størst blandt fritidshusejere med bopæl i Nordjylland og Midtjylland. Trafikpotentiale Fritidshusejerne besøger i gennemsnit deres sommerhus 6,2 gange pr. år. Hvis 20% af fritidshusejerne i gennemsnit besøgte deres sommerhus én gang mere pr. år, hvis sejltiden blev reduceret til 75 minutter, vil dette altså betyde, at den gennemsnitlige besøgsfrekvens øges til 6,4, svarende til 3% mere trafik blandt fritidshusejere. Ligeledes kan volumeneffekten af mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter udregnes som følger: For 7% af fritidshusejerne vil mere kapacitet som nævnt have en betydning for besøgsomfanget. I gennemsnit besøger denne gruppe i dag Læsø 6,7 gange pr. år. Med tilstrækkelig kapacitet angiver gruppen, at deres gennemsnitlige besøgsfrekvens vil stige til 8,1 svarende til 20% flere besøg. Men da gruppen kun udgør 7% af det samlede antal fritidshusejere vil det kun have lille (mindre end 2%) effekt på den samlede trafikmængde blandt fritidshusejere. En reduktion af sejltiden til 75 minutter kombineret med mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter vil altså alt i alt betyde en mindre stigning i trafikken på 5% blandt ejere af et fritidshus på Læsø. Side 17

18 Effekt af prisnedsættelse blandt fritidshusejere Hvor volumeneffekten blandt fritidshusejere, ved kortere sejltid og mere kapacitet, syntes beskeden, vil en billetprisnedsættelse have en helt anderledes markant effekt på antallet af fritidshusbesøg på Læsø. Totalt set besøger fritidshusejerne som nævnt Læsø 6,2 gange per år i gennemsnit. Ved en halvering af billetprisen udtrykker fritidshusejerne en forventning om en gennemsnitlig besøgsfrekvens på 9. Dette svarer således til en stigning i trafikken blandt fritidshusejere på 45%. Dertil kommer afledte effekter i form af venner og familie, der kommer hyppigere på besøg eller i højere grad låne/leje fritidshuset i perioder, hvor ejerne ikke selv bruger huset. Der er kun mindre forskelle i den relative stigning på tværs af de tre geografiske områder. <=59 Værd at bemærke er det yderligere, at trafikstigningen på 45% totalt set - ved en halvering 6,9 af prisen - synes i fin overensstemmelse med de målte niveauer for priselasticiteten blandt befolkningen generelt. 5,7 7,7 Alder Region Total Hovedstaden / Sjælland Nordjylland Midtjylland / Syddanmark 70<= 4,5 6,2 6,1 6, ,5 9,2 9,2 9,6 12,5 45% 36% 47% 48% 53% 39% 35% Nuværende antal Antal ved halv pris Side 18

19 3 Potentielle turister Profil af målgruppen og HH-segmenterne Danske øers attraktivitet og besøgsfrekvens Zoom på Læsø Faktuel viden om rejsen til Læsø Priselasticitet Sejltiden Side 19

20 Introduktion til undersøgelsens data I denne undersøgelse blandt potentielle turister på Læsø er data kortlagt dels på totalniveau (hele målgruppen) og dels i form af 2 nedbrydninger: 1. Hjerte-/hjerne-segmenter A. Hjerte- /ikke hjernesegmentet Udgøres af respondenter med følgende profil: Har interesse i Læsø af hjertet dvs. har lyst til at besøge øen uden at tage hensyn til rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold. Vil reelt ikke overveje at besøg Læsø, når der tages hensyn til rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold. B. Hjerte- /hjernesegmentet Udgøres af respondenter med følgende profil: Har interesse i Læsø af hjertet dvs. har lyst til at besøge øen uden at tage hensyn til rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold. Vil reelt overveje at besøg Læsø, når der tages hensyn til rejseomkostninger, transporttid og andre praktiske forhold. Rationalet for at fokusere på disse to segmenter er, at Hjerte-/hjerne-segmentet udgør de højpotentielle nye Læsøturister, som med størst sandsynlighed og begrænset indsats kan trækkes til øen, mens Hjerte-/ikke hjernesegmentet udgør den gruppe af potentielle turister, som skal studeres nærmere for at forstå hvilke barrierer, der skal fjernes for at trække dem til øen. Geografiske segmenter A. Nordjylland Udgøres af respondenter fra de 8 østligst beliggende kommuner i Region Nordjylland Læsø Kommune undtaget) B. Østjyllland/Sønderjylland Udgøres af respondenter fra de 8 østligst beliggende kommuner i Region Midtjylland og de 3 nordøstligst beliggende kommuner i Region Syddanmark C. Hovedstadsområdet Udgøres af respondenter fra de 17 kommuner tættest beliggende omkring København Side 20

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3.

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen.

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen. Priser 2012 BornholmerFærgen Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter Awww.faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK sæson 03.01. 22.06.2012 og 13.08.2012

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark

Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark Kendskab og viden Lolland-Falsters attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark Resultatrapport for Lolland/Guldborgsund Marts 2010 Indhold 1. Indledning Side 3 1.1 Formål 3 1.2 Respondentgrundlag 3 1.3

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

På rallydm.dk kan man nu dels finde de godkendte tillægsregler, dels tilmelde sig løbet.

På rallydm.dk kan man nu dels finde de godkendte tillægsregler, dels tilmelde sig løbet. serviceinfo #17 1. Danboring Rally DM-6 Efter et veltilrettelagt Tegee-Dan Rally, som Hedelands Motorklub stod bag, skal der nu kikkes frem mod næste afdeling af Mekonomen Rally Championship Danboring

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Thy & Mors på Rådhuspladsen

Thy & Mors på Rådhuspladsen En undersøgelse af publikum og deltagende organisationers oplevelser og erfaringer Udarbejdet af Reimer Ivang, Acceleration Online 2 1 Indledning... 4 1.1 Kort om Thy og Mors på Rådhuspladsen... 4 1.2

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere