Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø"

Transkript

1 Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Juni 2015 Side 1

2 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Undersøgelse i befolkningen; grafisk illustration af data 4 Undersøgelse blandt fritidshusejere; grafisk illustration af data 5 Kvalitativ forfase; opsamling af input Side 2

3 1 Introduktion Side 3

4 Baggrund Færgeselskabet Læsø K/S fordoblede sin overførsel af personbiler i perioden fra 1990 til 2008, men herefter er udviklingen stagneret. Færgeselskabet ønsker på den baggrund at få udarbejdet en markedsanalyse, der kan belyse om det er kapaciteten, billetsystemet, priserne eller frekvensen, der har betydning for gæsters (fra-)valg af Læsø som destination. Markedsanalysen ønskes foretaget på segmentniveau og der ønskes i særlig grad fokus på at dække den del af markedet, der ikke eller kun sjældent har besøgt Læsø. Læsøboernes ønsker og behov ift. den fremtidige færgebetjening er tidligere afdækket i en undersøgelse fra august 2010 foretaget af Niras, Osk Shiptech og Plesner. Undersøgelsens fokus dengang var en evaluering af færgebetjeningen til Læsø, samt ønsker til det fremtidige sejladskoncept blandt brugere af Læsøfærgen. Det antages, at resultaterne fra den gang fsva. de nuværende brugere af Læsøfærgen således stadig er gældende. I denne undersøgelse er fokus således et andet: At identificere et eventuelt uudnyttet potentiale for Læsøfærgen primært ved at tiltrække flere besøgende til Læsø eller ved, at de besøgende foretager flere ture. Undersøgelsens primære målgrupper er derfor ejere af fritidshuse på Læsø og potentielle nye turister. En færgebillet tur/retur til Læsø koster i højsæsonen kr. for en familie med 2 voksne, 2 børn og en almindelig personbil. I lavsæsonen er prisen kr. I undersøgelsen ønskes et særligt fokus på i hvilken grad denne prissætning udgør en barriere for at besøge Læsø. Besejlingen med Ane og Margrethe Læsø betyder høje drifts-omkostninger ift. en besejling af ruten med ét skib med tilstrækkelig kapacitet også i højsæsonen. Med den nuværende to-skibs drift opleves yderligere kapacitetsproblemer i specielt juli måned og et særligt fokus i undersøgelsen er således også en afdækning af markedets opfattelse af omfanget af disse kapacitetsproblemer. Side 4

5 Trafikkens sammensætning 90% af trafikken på Læsøfærgen er privattrafik af trafikken er trafik med erhvervsmæssigt formål. Af privattrafikken er besøg af venner og familie det primære formål for af de rejsende, 12% rejser med øvrige private formål og de resterende 78% er egentlig ferie og udflugtstrafik. Af den samlede trafik er det altså ca. 70%, som rejser med ferie eller udflugt som det primære formål, hvilket er en noget højere andel end hvis der sammenlignes med færgeruterne til de øvrige større danske øer (Bornholm, Samsø, Ærø og Fanø). Af turisterne til Læsø er ca. 85% danske turister og de 15% udenlandske turister er fortrinsvis tyskere og nordmænd. Grundet den høje andel af trafikken som er ferie og udflugtstrafik er sæsonfordelingen på Læsøfærgen da også endnu mere spids end den gennemsnitlige sæsonfordeling for de 4 andre øer. Som det fremgår af figuren til højre overføres der på Læsøfærgen 17% af personbilerne for hele året i juli måned mod 15% for de øvrige øer. I de tre sommermåneder, juni, juli og august overføres sammenlagt 41% af årets personbilstrafik mod 39% i gennemsnit for Bornholm, Samsø, Ærø og Fanø. 18% 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% 17% 15% 13% 13% 11% 11% Frederikshavn-Læsø Norm øvrige ø-ruter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Side 5

6 Kapacitetsudnyttelse I den absolutte højsæson (skolernes sommerferie) sejles 5 dobbeltture i hverdagene og 7 dobbeltture lørdag og søndag. Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse for biltrafikken er i juli måned 64%. En tommefinger regel siger, at ved en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på ca. 60% vil kunderne opleve udsolgte afgange på de mest attraktive tidspunkter. Nedenfor ses kapacitetsudnyttelsen for alle afgange i juli måned og som det fremgår er specielt afgangen fra Læsø om eftermiddagen og afgangen fra Frederikshavn præget af mange udsolgte afgange i juli måned. L->F F->L L->F (A)L->F F->L (A) F->L L->F (A) F->L (A) L->F L->F (A) F->L F->L (A) L->F F->L 06:00 07:50 08:30 09:40 10:20 11:30 12:10 14:00 15:00 15:50 16:50 17:40 18:40 20:30 1 Tirsdag 45% 45% - 33% - 55% % - 76% - 23% 60% 2 Onsdag 51% 67% - 69% - 56% % - 71% - 41% 55% 3 Torsdag 32% 51% - 69% - 61% % - 67% - 43% 99% 4 Fredag 31% 48% 22% 97% 22% 59% % 15% 103% 22% 20% 51% 5 Lørdag 8% 43% 31% 68% 102% 92% 95% 102% 79% 4% 95% 27% 13% 29% 6 Søndag 7% 18% 7% 36% 47% 85% 60% 93% 60% 15% 77% 18% 59% 59% 7 Mandag 36% 51% 15% 48% 35% 85% % - 97% - 32% 33% 8 Tirsdag 51% 56% 7% 20% 31% 61% % - 99% - 99% 32% 9 Onsdag 36% 48% 13% 79% 33% 68% % - 97% - 40% 41% 10 Torsdag 35% 61% 26% 45% 37% 84% % - 79% - 64% 55% 11 Fredag 36% 45% 18% 75% 45% 96% % 22% 99% 49% 99% 83% 12 Lørdag 17% 92% 58% 93% 104% 103% 102% 100% 105% 45% 104% 93% 25% 44% 13 Søndag 20% 29% 31% 83% 56% 99% 104% 89% 91% 11% 102% 47% 70% 82% 14 Mandag 27% 53% 18% 78% 72% 99% % - 104% - 23% 97% 15 Tirsdag 53% 52% 54% 55% 92% % - 97% - 43% 76% 16 Onsdag 32% 63% 5% 76% 88% 99% % - 103% - 47% 39% 17 Torsdag 48% 65% 33% 60% 60% 97% % - 85% - 107% 90% 18 Fredag 43% 52% 23% 93% 71% 80% % 104% 95% 55% 83% 77% 19 Lørdag 43% 80% 98% 104% 100% 99% 102% 105% 111% 87% 100% 87% 73% 35% 20 Søndag 9% 36% 53% 91% 59% 91% 94% 95% 102% 90% 89% 7% 95% 49% 21 Mandag 47% 61% 36% 100% 74% 80% % - 96% - 63% 53% 22 Tirsdag 21% 59% 22% 59% 53% 87% % - 92% - 73% 51% 23 Onsdag 59% 53% 20% 93% 67% 53% % - 95% - 63% 23% 24 Torsdag 57% 79% 27% 81% 58% 81% % - 64% - 85% 35% 25 Fredag 39% 53% 45% 95% 52% 72% % 88% 80% 18% 90% 32% 26 Lørdag 71% 48% 97% 99% 102% 97% 100% 104% 97% 76% 99% 31% 99% 21% 27 Søndag 47% 23% 47% 96% 60% 72% 106% 95% 103% 47% 75% 29% 68% 64% 28 Mandag 49% 53% 24% 101% 58% 88% % - 105% - 24% 55% 29 Tirsdag 65% 53% 13% 76% 31% 63% % - 75% - 37% 68% 30 Onsdag 56% 55% 33% 97% 31% 20% % - 97% - 81% 48% 31 Torsdag 60% 61% 56% 107% 47% 63% % - 87% - 99% 32% 0-39 % 40-59% 60-79% % Side 6

7 Overnatningskapacitet på Læsø Ifølge Danmarks statistik er der 961 sommerhuse på Læsø. Dette er tre gange så mange som på Ærø, nogenlunde samme antal som på Samsø, men markant færre end på både Bornholm og Fanø. På Læsø er der yderligere 2 campingpladser, men kun et begrænset antal hoteller, pensioner og B&B-overnatningsmuligheder sammenlignet med de øvrige øer, når der ses bort fra Ærø. 31% af sommerhusene på Læsø lejes ud, svarende til omkring 300 huse. Det vurderes samtidig, at af den samlede overnatningskapacitet (senge) udgør sommerhusene ca. 60%-70% på Læsø. 250 sommerhuse er fordelt på 2 udlejningsbureauer og baseret på deres kapacitetsudnyttelse kan det konkluderes, at i ugerne 29, 30 og 31 er stort set alle de nuværende udlejningssommerhuse udlejet. I de resterende 3 uger af skolernes sommerferie (27, 28 og 31) er udvalget yderligere stærkt begrænset. Et sommerhus på Læsø er i gennemsnit udlejet 8 uger om året, hvilket vidner om en meget kort sæson også hvis der sammenlignes med de øvrige øer. Der tegner sig således et billede af negativ balance i den nuværende situation i højsæsonugerne er både kapaciteten på Læsøfærgen og overnatningskapaciteten opbrugt. For at få fremdrift og flere besøgende til Læsø vil det derfor være nødvendigt at gå hånd i hånd og øge både overnatnings- og færgekapacitet. Alting peger således i retning af det centrale tema for undersøgelsen den nuværende prissætning for færgeturen og betydningen ift. mulighederne for at tiltrække flere turister til Læsø. En kombination af mere færgekapacitet og lavere priser på transporten kunne være den katalysator som skal til for at sætte gang i en positiv udvikling. Vigtigt er det dog at understrege, at det ikke kun handler om højsæsonen, men i høj grad også om at Læsø som turistdestination bliver bedre til at udnytte mulighederne i skuldersæsonerne, hvor der i dag jo både er plads på færgen og ledige senge hos overnatningsstederne. Antallet af sommerhuse på Danmarks 5 største ikke brofaste øer Læsø 961 Bornholm Samsø 984 Fanø Ærø 310 Kilde: Danmarks Statistik Side 7

8 Overordnet analysedesign Undersøgelsen tager som nævnt sit udgangspunkt i følgende to kernemålgrupper: Ejere af fritidshus på Læsø. Potentielle nye besøgende på Læsø. Dvs. personer i alderen år, som har bopæl i Nordjylland, Østjylland eller Hovedstadsområdet og som ikke er afvisende overfor et Læsøbesøg. Undersøgelsen er tilrettelagt i form af 3 delundersøgelser: 1. Kvalitativ forfase Der er udført en kvalitativ forfase blandt potentielle nye besøgende. Forfasen har givet input til den efterfølgende kvantitative hovedfase. Forfasen er gennemført i form af to fokusgrupper med personer bosiddende i Nordjylland. Følgende nøglespørgsmål er afdækket: Perceptionen af ø-ferier i Danmark Læsøs position/styrke som destination for ferier og miniferier Hvad konkurrerer ture og ferier til Læsø med? Betydningen af kvalitet og pris for færgeoverfarten i forhold til et til- eller fravalg af Læsø som destination for kortere og længere ophold Interessen for endagsture til Læsø med egen bil 2. Kvantitativ hovedundersøgelse Hovedundersøgelsen kortlægger følgende emner: Læsøs position som ferie og udflugtsdestination Færgerutens betydning ift. indfrielse af det fulde besøgspotentiale herunder i hvilken udstrækning færgebetjeningen udgør en barriere for at besøge Læsø. Holdninger til komponenterne i færgerutens serviceniveau (overfartstid, antal afgange, priser mv.). 3. Tillægsundersøgelse Hovedundersøgelsen er suppleret med en tillægsundersøgelse blandt ejere af fritidshuse på Læsø. Formålet med denne er: Evaluering af den nuværende færgebetjening med henblik på identifikation og prioritering af ønsker vedr. kapacitet, sejltid, pris og frekvens. De samlede undersøgelsesresultater sigter mod at beskrive det færgekoncept/serviceniveau som efterspørges og som vil være en forudsætning for, at et eventuelt øget antal passagerer kan realiseres. Side 8

9 2 Konklusion Side 9

10 Om undersøgelsen Kvalitativ forfase De 2 fokusgrupper med potentielle besøgene til Læsø blev gennemført den 28. april 2015 i Ålborg. I alt blev 16 personer interviewet. 8 interviewpersoner repræsenterede børnefamilier, med hjemmeboende børn under 18 år. De øvrige 8 personer repræsenterede familier uden hjemmeboende børn, såkaldte empty nesters. Geografisk er deltagerne bosiddende i Nordjylland, hvorfor Læsø er relevant som rejsemål, både i forhold til ferier, minferier og 1-dags ture. Kravet for at kunne deltage var desuden, at man ikke måtte have familie eller fritidshus på Læsø. At deltagerne har foretaget mindst én ferie/miniferie (med betalt overnatning) i Danmark inden for de seneste 3 år. Og seneste miniferie/ferie i DK eller udlandet (med betalt overnatning) ikke ligger mere end et år tilbage. Ingen af deltagerne måtte som udgangspunkt være afvisende over for en ferie/miniferie på Læsø - og de som har besøgt Læse tidligere har højst besøgt øen én gang inden for de seneste tre år. Undersøgelse blandt fritidshusejere Læsø kommune har været behjælpelig med, på vegne af Færgeselskabet Læsø, at udsende et brev til alle som kommunen har registreret som ejer af et fritidshus på Læsø. I brevet har Færgeselskabet inviteret fritidshusejerne til at deltage i undersøgelsen ved at tilgå et elektronisk spørgeskema på adressen laesoeanalyse.dk. Læsø Kommune udsendte breve d. 5.5 til fritidshusejere med en dansk bopælsadresse. Inden svarfristens udløb d.17.5 blev det elektroniske spørgeskema besvaret af 471 (unikke) fritidshusejere, svarende til en svarprocent på 43%. Dette vurderes at være særdeles tilfredsstillende for denne type undersøgelse og vidner om den naturligt store interesse, der er for færgetrafikken blandt fritidshusejerne. Datamaterialet vurderes derfor at være repræsentativt for fritidshusejere på Læsø. Der er ikke foretaget vejning af datamaterialet. Undersøgelse blandt befolkningen Befolkningsundersøgelsen er helt overordnet foretaget som en online-undersøgelse i tre geografiske målgrupper; Nordjylland, Østjylland og Hovedstadsområdet. Der er foretaget i alt interviews i perioden respondenter har bopæl i Nordjylland, i Østjylland og 610 respondenter i Hovedstadsområdet. Indenfor hver geografisk målgruppe er datamaterialet vejet på køn og alder ift. idealfordelingen, og datamaterialet vurderes derved at være repræsentativt for befolkningen i det pågældende område. Der er i undersøgelsen benyttet en split-sample metodik, hvilket giver store fordele, når f.eks potentialet ved prisændringer skal belyses. Side 10

11 Besøgsfrekvens, attraktivitet og besøgsform Besøgsfrekvens Totalt set har 41% af befolkningen i de udvalgte geografiske områder af Danmark besøgt Læsø dvs. at 59% aldrig har besøgt Læsø. Til sammenligning er det kun 24%, som aldrig har besøgt Bornholm. Afhængig af bopælsområde varierer besøgsandelen betydeligt, idet det kun er 34% af befolkningen i Nordjylland (18-70 år), der aldrig har besøgt Læsø, mens det er 66% i område Østjylland og hele 73% i Hovedstadsområdet. Ligeledes har 22% af Nordjyderne besøgt Læsø indenfor de seneste tre år, men dette kun er gældende for 6% af befolkningen i Hovedstadsområdet og 8% i Østjylland. Attraktivitet Den lave penetration ift. besøg af Læsø skyldes ikke en manglende opfattelse af Læsø som en attraktiv destination totalt set opfattes Læsø nemlig som meget attraktiv (16%) eller attraktiv (58%) af i alt 74% af befolkningen i de udvalgte geografiske områder. Ikke unaturligt er det i Hovedstadsområdet, at flest er skeptiske overfor Læsø som feriedestination, idet 29% opfatter Læsø som mindre attraktiv (26%) eller slet ikke attraktiv (3%) dette primært pga. den lange transporttid. Opfattelsen af Læsøs attraktivitet som destination er stigende med alderen - og det der især vurderes positivt ved Læsø er naturen, muligheden for fred og ro samt de attraktioner som findes på Læsø. Andelen som vurderer Læsø som en meget attraktiv destination er yderligere signifikant højere blandt læsere af Berlingske Tidende end blandt læsere af de øvrige aviser, eller de som ikke læser avis. Besøgsform Et besøg på Læsø opfattes af langt de fleste som mest relevant (64%) at gøre samme med en eventuel partner og lidt overraskende er det kortere ophold som appellerer mest. Totalt set vurderer 43% således et kort (2-4 overnatninger) ophold udenfor sommerferien som mest relevant, mens et kort ophold i sommerferien vurderes som mest relevant af 38%. Et længere besøg i sommerferien vurderes som mest relevant af 27%. Holdningen til hvornår og hvordan det er mest relevant at besøge Læsø er yderligere mindre præget af geografiske forskelle end man umiddelbart skulle tro. Uanset bopælsområde vurderer stort set samme andel de kortere ophold som mest relevante, hvilket muligvis kan hænge sammen med, at den lavere penetration i Østjylland og Hovedstadsområdet betyder en øget interesse/nysgerrighed overfor et førstegangsbesøg på Læsø. Dette måske i kombination med den generelle tendens på rejsemarkedet, som nu i længere tid er gået i retning af flere, men kortere ture. Samtidig opfattes Læsø måske ikke helt som kandidat til årets lange ferie, hvis man holder en sådan. I forhold til de lange ophold stiger relevansen dog en smule med den geografiske afstand til Læsø. Side 11

12 Interesse for Læsø og andre øer med hjerte og hjerne I undersøgelsen har vi kortlagt en række danske øers attraktionsværdi på to essentielle dimensioner; en emotionel og en rationel dimension: Den emotionelle dimension kalder vi hjertedimensionen og den er udtryk for i hvilken grad målgruppen af hjertet - har lyst til at besøge en given ø uden at tage hensyn til rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold. Den rationelle dimension kalder vi hjernedimensionen og den er udtryk for i hvilken grad målgruppen reelt vil overveje at besøge en given ø, når de netop tager hensyn til rejseomkostninger, transporttid og andre praktiske forhold. På baggrund af disse to dimensioner, kan de danske øer plottes ind i et todimensionelt rum (se slide 28), som giver overblik over 2 væsentlig forhold: 1. Øernes indbyrdes placering på hjerne-/hjertedimensionerne Bornholm er den af de danske øer, som scorer højest på hjerte-dimensionen, dvs. flest i målgruppen har interesse for Bornholm af hjertet. Bornholm scorer også højest på hjerne-dimensionen, men dog ikke nær så højt som på hjertedimensionen. Anholt er den af de danske øer, som scorer lavest både på hjerte- og hjernedimensionen. Læsø ligger midt i feltet mellem Bornholm og Anholt med lidt bedre placering end både Fanø og Ærø/Sydfynske Øhav og lidt dårligere placering end Samsø. 2. Øernes placering ift. balancelinjen Den blå balancelinje gennem diagrammet angiver at der er lige stor interesse for en ø af hjertet og med hjernen. Det er karakteristisk at samtlige danske øer er placeret under den blå linje det betyder, at der er en større følelsesmæssig end rationel interesse for øerne. Fra tidligere undersøgelser ved vi, at andre landfaste feriedestinationer ligger lige omkring balancelinjen, så det er altså karakteristisk, at netop øerne underperformer på hjernedimensionen. Der er dermed nogle barrierer, som forhindrer øerne i at omsætte den følelsesmæssige interesse til reel interesse - dvs. der er et uindfriet turismepotentiale. Barriererne, som er ø-specifikke handler især om øget transporttid og øgede transportudgifter, og der ses derfor også en tendens til, at det uindfriede turismepotentiale er en smule større for Bornholm og en hel del større for Læsø end for de øvrige øer pga. sammenhængen mellem lang afstand til fastlandet (som i særlig høj grad gælder for Læsø og Bornholm), høje færgepriser og dermed vigende rationel interesse for at besøge netop disse øer. Det er desuden karakteristisk at den andel af målgruppen, som har interesse for Læsø både af hjertet og med hjernen også har hjerte-/hjerne -interesse for øvrige øer (især Bornholm og Samsø). Læsø er altså i høj grad i konkurrence med andre øer blandt de højpotentielle Læsø-turister, men skiller sig ikke markant fra de øvrige øer ift. at skabe kobling fra hjertets lyst til hjernens handling. Side 12

13 Sejltiden I dag tager det 1 time og 30 minutter at sejle til Læsø. ¾ af målgruppen oplever slet ikke eller kun i mindre grad, at denne sejltid udgør en barriere ift. overvejelser om at besøge øen. Dog er der en ganske klar sammenhæng mellem køreafstand til øen og oplevelsen af sejltiden som barriere: Flest respondenter i Hovedstadsområdet mener, at sejltiden udgør en barriere; færrest respondenter i Nordjylland har denne mening. Imidlertid ses på tværs af segmenter absolut igen effekt af, at reducere sejtiden med hverken 15 eller 30 minutter. Sejltiden opfattes i vid udstrækning som en del af en ø-ferie og er i sig selv således ikke et til- eller fravalgskriterie. I hvilken grad opleves sejltiden som en barriere ift. at besøge Læsø 1 t. 30 min. Hovedstadsområdet Fyn / Østjylland Nordjylland 2% 6% 3% 2% 2% 1% 13% 17% 16% 23% 32% 33% 54% 34% 42% 9% 5% 6% 1 t. 15 min. Hovedstadsområdet Fyn / Østjylland Nordjylland 7% 1% 3% 1% 6% 8% 17% 12% 15% 29% 28% 32% 33% 47% 50% 6% 3% 3% Hovedstadsområdet 3% 4% 18% 36% 33% 6% 1 t. Fyn / Østjylland 1% 3% 13% 32% 48% 3% Nordjylland 0% 2% 12% 26% 55% 4% 0% 25% 50% 75% 100% I meget stor grad I stor grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Side 13

14 Effekt af prisnedsættelser Metode Der er som nævnt benyttet en split-sample metodik i analysen af prisnedsættelser. Dvs. at respondenterne i hver af de tre geografiske områder er blevet opdelt i tre puljer. Hver pulje er blevet præsenteret for muligheden for at besøge Læsø og blevet informeret om sejltid, afgangsfrekvens mv., men er herefter blevet oplyst tre forskellige priser nuværende pris, en pris, der er 25% lavere og en pris der er 50% lavere. Resultatet, i form af andelen, som ikke påvirkes (negativt) af færgeprisen, kan herefter indekseres i forhold til det nuværende prisniveau. Opholdslængde og forskellen på højsæson/lavsæson priser er forsøgt tilgodeset ved, at der i Hovedstaden og Østjylland er forespurgt på en rejse til Læsø af mindst en uges varighed i højsæsonen, mens der i Nordjylland og Østjylland er forespurgt på et weekendophold. For hvert område vil den relative forskel i prisfølsomheden, således kunne identificeres ift. det nuværende prisniveau. Figuren til højre illustrerer volumeneffekten ved henholdsvis priser der er 25% og 50% lavere end i dag. De geografiske forskelle er tydelige. Nordjyderne er mest prisfølsomme befolkningen i HT området mindst prisfølsomme. Derudover er forskellen på hvorvidt der er tale om et langt eller et kort ophold tydelig. Ved det lange ophold kommer størstedelen af effekten ved 25% lavere pris, hvorimod de korte ophold kræver op mod 50% lavere pris før effekten indtræder Indekseret volumeneffekt Nuværende pris Nuværende pris - 25% UGE - Hovedstaden WE - Østjylland UGE - Østjylland WE - Nordjylland Nuværende pris - 50% Side 14

15 Effekt af prisnedsættelser Betydning De priser som er benyttet er henholdsvis kr., kr. og 710 kr. for hver af de tre respondentgrupper med bopæl i Hovedstaden og Østjylland svarende til, at de kr. er prisen for 2 voksne, 2 børn og en personbil i højsæsonen. Tilsvarende for de tre respondentgrupper fra Nordjylland og Østjylland er priserne kr., 760 kr. og 510 kr. benyttet, svarende til at de kr. er prisen for 2 voksne, 2 børn og en personbil i lavsæsonen. Baseret på resultaterne kunne et forslag til et nyt prisniveau være lige under kr. tur/retur i højsæsonen for en personbil inklusiv 5 passagerer og måske 595 kr. i lavsæson. Analysens resultater peger derved på en volumeneffekt i niveauet 40%-60%. Omend det er en markant effekt vil en nedsættelse af prisen for færgeturen til Læsø, således ikke være omsætningsneutral og forudsætter derfor lavere driftsomkostninger og/eller øget tilskud. Ligeledes forudsætter det naturligvis, at færgen har tilstrækkelig kapacitet. Men medregnes de positive gevinster for Læsø som samfund ved øgede turismeindtægter på dette niveau, vil en nedsættelse af billetpriserne på færgen kunne få uvurderlig positiv betydning for Læsø fremadrettet Indekseret volumeneffekt Nuværende pris Nuværende pris - 25% Nuværende pris - 50% UGE - Hovedstaden WE - Østjylland UGE - Østjylland WE - Nordjylland Side 15

16 Vurdering af færgebetjeningen blandt fritidshusejere Brugen af fritidshuset og vurdering af Læsø 54% af fritidshusejerne på Læsø har bopæl i Region Nordjylland (33%) eller Region Midtjylland (21%), men 31% har bopæl i Region Hovedstaden. Samlet set benytter 69% af fritidshusejerne kun feriehuset til egne ferier, mens 29% benytter fritidshuset til egne ferier og udlejning og kun 2% udelukkende til udlejning. Antallet af besøg på Læsø afhænger ikke unaturligt af den geografiske afstand. Således besøger fritidshusejere med bopæl i Region Nordjylland i gennemsnit Læsø 8,5 gange pr. år, mens det gennemsnitlige besøg falder til 6,2 i Region Midtjylland og 4,5 i Region Hovedstaden. Samtidig er andelen, der lejer deres fritidshus ud faldende med den geografiske afstand - 35% i Region Nordjylland, 30% i Region Midtjylland og 22% i Region Hovedstaden. Kun en meget lille andel (2%) besøger Læsø mindst 10 gange pr. år og kan på den måde få fuld glæde af 10-turs rabatkortet. Fritidshusejerne er glade for Læsø. Sammenlignet med andre feriehusområder i Danmark vurderes Læsø som meget attraktivt af 86%. Som i befolkningen generelt er det naturen og muligheden for fred og ro der værdsættes mest, men også strandene ligger højt på listen. Evaluering af færgebetjeningen Den gennemsnitlige vurdering af færgebetjeningen blandt fritidshusejere er 7,0 på en skala fra 1 til 10. Det der vurderes positivt er primært forholdene ombord og indretningen af færgen. Og yderligere personalets service, samt at det er en rettidig, velfungerende og tryg overfart. Det der opfattes negativt omhandler primært billetpriserne; omkring halvdelen af fritidshusejerne kommenterer uhjulpet på for høje billetpriser. Adspurgt om i hvilken grad færgeruten udgør en barrierer ift. at udnytte fritidshuset på Læsø fuldt ud, svarer 22% i meget høj eller høj grad, 32% i nogen grad og 29% i mindre eller lille grad. Kun 17% mener ikke, at færgeruten udgør nogen barriere for en optimal udnyttelse af fritidshuset. Og lavere billetpriser er da også et ønske for 86%, mens kun 4% nævner mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter. Billedet er nogenlunde det samme på tværs af bopælsområde. Der synes således ikke at være tvivl om, at priserne på færgeturen til Læsø vurderes som værende meget høje blandt fritidshusejerne og så høje, at det er genstand for en hel del frustration, specielt fordi der er en oplevelse af manglende rabatmuligheder. Ligeledes er der heller ingen tvivl om at mange afholder sig fra at besøge Læsø og fritidshuset pga. priserne på færgeturen. Side 16

17 Oplevelse af kapacitet og sejltid blandt fritidshusejere Oplevelsen Fritidshusejerne må formodes at være blandt de kundegrupper, som rejser hyppigst med Læsøfærgen. Kapacitetsproblemerne, der kan konstateres på trafiktallene, bør derfor kunne aflæses blandt fritidshusejere. 32% af fritidshusejerne svarer således også, at de har oplevet at måtte ændre deres rejseplaner for at få plads på færgen. Heraf nævner 20% eller 7% af alle fritidshusejere, at mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter ville kunne resultere i hyppigere besøg på Læsø. På samme måde med sejltiden syntes der også at være synspunkter om, at en reduktion af sejltiden fra 90 minutter til 75 minutter vil have en positiv effekt på antallet af Læsøbesøg. Dette lidt i modstrid med resultatet fra undersøgelsen bredt i befolkningen, men meget naturligt når det tages i betragtning, at fritidshusejere er hyppigt rejsende. 2% mener således i meget høj grad, at de vil benytte feriehuset på Læsø hyppigere med en sejltid på 75 minutter, 6% i høj grad og 12% i nogen grad for i alt 20% vil det altså i en eller anden grad have en betydning for deres brug af feriehuset på Læsø med en kortere sejltid. Effekten synes meget naturligt størst blandt fritidshusejere med bopæl i Nordjylland og Midtjylland. Trafikpotentiale Fritidshusejerne besøger i gennemsnit deres sommerhus 6,2 gange pr. år. Hvis 20% af fritidshusejerne i gennemsnit besøgte deres sommerhus én gang mere pr. år, hvis sejltiden blev reduceret til 75 minutter, vil dette altså betyde, at den gennemsnitlige besøgsfrekvens øges til 6,4, svarende til 3% mere trafik blandt fritidshusejere. Ligeledes kan volumeneffekten af mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter udregnes som følger: For 7% af fritidshusejerne vil mere kapacitet som nævnt have en betydning for besøgsomfanget. I gennemsnit besøger denne gruppe i dag Læsø 6,7 gange pr. år. Med tilstrækkelig kapacitet angiver gruppen, at deres gennemsnitlige besøgsfrekvens vil stige til 8,1 svarende til 20% flere besøg. Men da gruppen kun udgør 7% af det samlede antal fritidshusejere vil det kun have lille (mindre end 2%) effekt på den samlede trafikmængde blandt fritidshusejere. En reduktion af sejltiden til 75 minutter kombineret med mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter vil altså alt i alt betyde en mindre stigning i trafikken på 5% blandt ejere af et fritidshus på Læsø. Side 17

18 Effekt af prisnedsættelse blandt fritidshusejere Hvor volumeneffekten blandt fritidshusejere, ved kortere sejltid og mere kapacitet, syntes beskeden, vil en billetprisnedsættelse have en helt anderledes markant effekt på antallet af fritidshusbesøg på Læsø. Totalt set besøger fritidshusejerne som nævnt Læsø 6,2 gange per år i gennemsnit. Ved en halvering af billetprisen udtrykker fritidshusejerne en forventning om en gennemsnitlig besøgsfrekvens på 9. Dette svarer således til en stigning i trafikken blandt fritidshusejere på 45%. Dertil kommer afledte effekter i form af venner og familie, der kommer hyppigere på besøg eller i højere grad låne/leje fritidshuset i perioder, hvor ejerne ikke selv bruger huset. Der er kun mindre forskelle i den relative stigning på tværs af de tre geografiske områder. <=59 Værd at bemærke er det yderligere, at trafikstigningen på 45% totalt set - ved en halvering 6,9 af prisen - synes i fin overensstemmelse med de målte niveauer for priselasticiteten blandt befolkningen generelt. 5,7 7,7 Alder Region Total Hovedstaden / Sjælland Nordjylland Midtjylland / Syddanmark 70<= 4,5 6,2 6,1 6, ,5 9,2 9,2 9,6 12,5 45% 36% 47% 48% 53% 39% 35% Nuværende antal Antal ved halv pris Side 18

19 3 Potentielle turister Profil af målgruppen og HH-segmenterne Danske øers attraktivitet og besøgsfrekvens Zoom på Læsø Faktuel viden om rejsen til Læsø Priselasticitet Sejltiden Side 19

20 Introduktion til undersøgelsens data I denne undersøgelse blandt potentielle turister på Læsø er data kortlagt dels på totalniveau (hele målgruppen) og dels i form af 2 nedbrydninger: 1. Hjerte-/hjerne-segmenter A. Hjerte- /ikke hjernesegmentet Udgøres af respondenter med følgende profil: Har interesse i Læsø af hjertet dvs. har lyst til at besøge øen uden at tage hensyn til rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold. Vil reelt ikke overveje at besøg Læsø, når der tages hensyn til rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold. B. Hjerte- /hjernesegmentet Udgøres af respondenter med følgende profil: Har interesse i Læsø af hjertet dvs. har lyst til at besøge øen uden at tage hensyn til rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold. Vil reelt overveje at besøg Læsø, når der tages hensyn til rejseomkostninger, transporttid og andre praktiske forhold. Rationalet for at fokusere på disse to segmenter er, at Hjerte-/hjerne-segmentet udgør de højpotentielle nye Læsøturister, som med størst sandsynlighed og begrænset indsats kan trækkes til øen, mens Hjerte-/ikke hjernesegmentet udgør den gruppe af potentielle turister, som skal studeres nærmere for at forstå hvilke barrierer, der skal fjernes for at trække dem til øen. Geografiske segmenter A. Nordjylland Udgøres af respondenter fra de 8 østligst beliggende kommuner i Region Nordjylland Læsø Kommune undtaget) B. Østjyllland/Sønderjylland Udgøres af respondenter fra de 8 østligst beliggende kommuner i Region Midtjylland og de 3 nordøstligst beliggende kommuner i Region Syddanmark C. Hovedstadsområdet Udgøres af respondenter fra de 17 kommuner tættest beliggende omkring København Side 20

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Analyse 5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Resultatrapport for Vejle Kommune Januar 2010 INDHOLD 1. Indledning Side 2 1.1 Analysen i overskrifter 2 1.2. Respondenter 2 1.3. Analysens

Læs mere

Turisme i Ilulissat. Fakta og potentialer

Turisme i Ilulissat. Fakta og potentialer Turisme i Ilulissat Fakta og potentialer februar 2013 1 2 Turisme i Ilulissat - fakta og potentialer februar 2013 Anja Bach-Jensen og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Center

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE?

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? Præsentation af kvalitativ analyse Region Syddanmark VisitDenmark Videncenter for Kystturisme November 2014 HVAD ER BAGGRUNDEN FOR OG FORMÅLET MED ANALYSEN? Denne rapport

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde

Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde på Lolland Analyse og beregning af regionaløkonomiske effekter Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 HØJTFORBRUGENDE MÅLGRUPPER: TURISMENS SEGMENTER I REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere