Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.."

Transkript

1 Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur

2 Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne vejlednng... 4 Funkton af rumtemperaturregulatoren... 4 Ibrugtagnng af rumtemperaturregulatoren... 4 Forlængelse af varmefase (partyfunkton)... 5 Afslutnng af partyfunkton... 5 Skft tl natsænknng (spareknap)... 5 Tlkoblng af natsænknng kortere td... 5 Tlkoblng af natsænknng længere td... 5 Frakoblng af natsænknng... 5 Indstllng af ndvduel temperatur... 6 Frakoblng af ndvduel temperatur... 6 Knaplås...6 Indstllnger programmenuen... 7 Valg af menupunkter programmenuen... 7 Indstllng af klokkeslæt og dato menupunktet Uhr... 7 Redgerng af temperaturtrn menupunktet temp... 8 Redgerng af tdsprogram menupunktet ProG... 9 Indstllng af fereprogram menupunktet UrLb Tl-/frakoblng af frostskrngsfunkton menupunktet FrSt Rengørng af rumtemperaturregulator Garant... 13

3 Normalvsnng på dsplayet Vsnnger og knapper detaljer 1 Her vses den aktuelle ugedag. 2 Symbol for drftstlstanden "Tdsprogram". 3 Symbol for drftstlstanden "Komforttemperatur". 4 Symbol for drftstlstanden "Natsænknng". 5 Symbol for drftstlstanden "Frostskrngstemperatur". 6 Den aktuelle drftstlstand markeres her med trekanter. 7 Her vses de ndstllede områder tdsprogrammet for komforttemperaturen. 8 Knappen - eller, også kaldet spareknappen. 9 Knappen P. 10 Knappen S. 11 Knappen + eller, også kaldet partyknappen. Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren Med knapperne + eller - ndstller du værder, f.eks. klokkeslæt eller temperatur. Med knappen S bekræfter du de ndstllede værder. Hvs du efter at have foretaget en ndstllng kke trykker på knappen S, skfter vsnngen automatsk tlbage tl normalvsnng 5 sekunder efter sdste knaptryk. Eventuelle ændrnger af værder gemmes kke. Med knappen P kan du tl enhver td returnere tl det normale tdsprogram gen. 12 Her vses klokkeslættet. Du kan få nstallatøren tl at ændre denne vsnng tl f.eks. vsnng af temperaturen. 13 Hver vses, om der p.t. varmes (s) eller køles (t). 14 Her vses nærmere oplysnnger om de ndstllnger, du foretager: f.eks. H, hvs du foretager ndstllnger af klokkeslættet. 3

4 Om denne vejlednng I denne vejlednng anvendes følgende symboler og formaterngshjælp: 1. Handlngsanvsnnger er fortløbende nummereret. 3 Resultater af handlnger er markeret med et flueben. Opstllnger er markeret med punkttegn. Bemærk! Anvsnnger vedrørende økonomsk brug af rumtemperaturregulatoren er markeret med dette symbol. Ibrugtagnng af rumtemperaturregulatoren Ved første tlkoblng af rumtemperaturregulatoren og efter længere tds frakoblng, f.eks. forbndelse med et strømsvgt, skfter rumtemperaturregulatoren automatsk tl ndstllng af klokkeslæt her skal du angve de aktuelle værder. (Du kan redgere dsse data gen senere --> yderlgere oplysnnger herum fnder du under "Indstllng af klokkeslæt og dato menupunktet Uhr" på sde 7). 3 Tmevsnngen blnker 1. Tryk på knapperne + eller -, ndtl den ønskede tmevsnng er ndstllet. Funkton af rumtemperaturregulatoren Rumtemperaturregulatoren fungerer som en tmer på bestemte defnerbare tdspunkter reguleres dt varmesystem af rumtemperaturregulatoren tl tre ndstllelge temperaturer: Komforttemperaturen anvendes sædvanlgvs om dagen, eller rettere sagt på de tdspunkter, du er tl stede. Natsænknng anvendes, som navnet antyder, sædvanlgvs om natten. Denne funkton kaldes også sparetemperatur. Frostskrngstemperaturen anvendes sædvanlgvs længere peroder, hvor du måtte være fraværende (f.eks. fere). Temperaturen er netop så høj, at dt varmesystem beskyttes mod frost. 4 Klokkeslætsformat Du kan få vst klokkeslættet normalt 24-tmers format (0H...23H) eller amerkansk formddags- (12AM...11AM) og eftermddagsformat (12PM...11PM). Når du ndstller klokkeslættet, begynder vsnngen med 24-tmers formatet, derefter kommer AM-/PM-formatet. Alt efter hvlket tmeformat du bekræfter med S, vses klokkeslættet efterfølgende 24- tmers format eller AM-/PM-format. 2. Tryk på knappen S. 3 Tmerne er ndstllet, og mnutvsnngen blnker. 3. Du skal nu på samme måde ndtaste de andre værder: Mnutter År Måned Dag 4. Bekræft efter hver ndtastnng med knappen S. 3 Når du har bekræftet med S for sdste gang, returnerer du automatsk tl normalvsnng.

5 Forlængelse af varmefase (partyfunkton) Du kan ved behov forlænge peroden med komforttemperatur eller tlkoble komforttemperaturen med den såkaldte partyfunkton. Forlængelsen sker kun én gang, efter udløb af forlængelsen afvkles det ndstllede tdsprogram gen som normalt. Bemærk! Varmefasen kan forlænges med eller tlkobles op tl 4 tmer. Desuden kan du forlænge, lge så mange gange du vl. 1. Tryk på knappen. 3 Komforttemperaturen forlænges med hvert knaptryk med 1 tme der tælles fra det tdspunkt, der trykkes på knappen. Nederst på dsplayet blnker den td, som er ndstllet med partyfunktonen. 3 Efter nogle få sekunders naktvtet skfter dsplayet tlbage tl normalvsnng. Nederst på dsplayet blnker den td, som er ndstllet med partyfunktonen. Afslutnng af partyfunkton Du kan afslutte partyfunktonen på følgende måde: 1. Tryk på knappen P for at afslutte partyfunktonen. 3 Rumtemperaturregulatoren skfter tlbage tl det normale tdsprogram. Skft tl natsænknng (spareknap) Med spareknappen kan du skfte tl natsænknng, hvs du kke er tl stede kortere eller længere td. Tlkoblng af natsænknng kortere td 1. Hold knappen nde mndre end 5 sek. 3 Rumtemperaturregulatoren skfter tl natsænknng. Drftstlstanden Natsænknng vses. Denne ændrng opretholdes ndtl næste planlagte skft tdsprogrammet. Tlkoblng af natsænknng kortere td 1. Hold knappen nde mere end 5 sek. 3 Rumtemperaturregulatoren skfter permanent tl natsænknng. Drftstlstanden Natsænknng vses, og vsnngen af tdsprogrammet forsvnder. Denne ændrng opretholdes, ndtl du returnerer tl det normale tdsprogram. 2. Tryk på knappen P for at returnere tl det normale tdsprogram. Frakoblng af natsænknng Du kan tl enhver td frakoble natsænknngen gen: 1. Tryk på knappen P for at frakoble natsænknngen. 3 Rumtemperaturregulatoren skfter tlbage tl det normale tdsprogram. 5

6 Indstllng af ndvduel temperatur Du kan ndstlle en ndvduel temperatur, hvs den temperatur, der er ndstllet øjeblkket va tdsprogrammet, kke passer dg. 1. Tryk på knappen S. 3 Den ndstllede ndvduelle temperatur blnker. 2. Tryk på knapperne + eller - for at ndstlle den ndvduelle temperatur. 3. Tryk på knappen S for at bekræfte den ndstllede ndvduelle temperatur. 3 Rumtemperaturregulatoren returnerer tl normalvsnng og regulerer den ndstllede ndvduelle temperatur ndtl næste skft tdsprogrammet. Så længe den ndvduelle temperatur anvendes som foreskrevet nomnel værd tl regulerng, vses kke nogen drftstlstand (komfort, natsænknng, frostskrng), da ngen af de gemte temperaturer dsse har gyldghed. Bemærk Hvs der kke trykkes på knappen S, returnerer vsnngen efter 5 sekunder gen tl normalvsnng. Eventuelle ændrnger af den nomnelle temperatur gemmes så fald kke. Knaplås For at forhndre en utlsgtet eller uautorseret brug af rumtemperaturregulatoren kan du tlkoble knaplåsen normalvsnng. Tlkoblng af knaplås 1. Hold knappen S og + nde mere end 5 sek. 3 Når knaplåsen er aktveret, vses "-- --" på dsplayet, hver gang der trykkes på en knap, for at vse, at den ønskede betjenng kke er tlladt. Frakoblng af knaplås 1. Hold knappen S og + nde mere end 5 sek. 3 Under frakoblngen vses "-- --" på dsplayet 5 sekunder. Når knaplåsen er frakoblet, aktveres normalvsnngen gen, og knapperne kan slppes. Frakoblng af ndvduel temperatur Du kan tl enhver td frakoble den ndvduelle temperautur gen: 1. Tryk på knappen P for at frakoble den ndvduelle temperatur. 3 Rumtemperaturregulatoren skfter tlbage tl det normale tdsprogram. 6

7 Indstllnger programmenuen I programmenuen kan du redgere følgende ndstllnger: Klokkeslæt og dato (menupunktet Uhr) Temperaturtrn (menupunktet temp) Tdsprogram (menupunktet ProG) Ferefunkton (menupunktet UrLb) Frostskrngsfunkton (menupunktet FrSt) Valg af menupunkter programmenuen Uanset hvlken ndstllng du vl ændre, kommer du altd tl det ønskede menupunkt programmenuen på følgende måde: 1. Hold normalvsnng knappen P nede mndst 5 sekunder for at åbne programmenuen. 2. Tryk på knappen + eller - for at komme tl det ønskede menupunkt; eksemplet nedenfor ser du det første menupunkt, klokkeslæt. 3. Tryk på knappen S for at vælge det ønskede menupunkt. Indstllng af klokkeslæt og dato menupunktet Uhr Du kan tl enhver td ændre klokkeslæt og dato efter behag. Bemærk! Uret er dmensoneret som ugetmer, som tlfælde af strømsvgt fortsætter med at vrke mndst fre tmer. Skft mellem sommer- og vntertd sker automatsk. Den ndbyggede kalender tager automatsk højde for skudår. 1. Gå tl menupunktet Uhr programmenuen (se ovenfor). 3 Tmevsnngen blnker. 2. Tryk på knapperne + eller -, ndtl den ønskede tmevsnng er ndstllet. Klokkeslætsformat Du kan få vst klokkeslættet normalt 24-tmers format (0H...23H) eller amerkansk formddags- (12AM...11AM) og eftermddagsformat (12PM...11PM). Når du ndstller klokkeslættet, begynder vsnngen med 24-tmers formatet, derefter kommer AM-/PM-formatet. Alt efter hvlket tmeformat du bekræfter med S, vses klokkeslættet efterfølgende 24- tmers format eller AM-/PM-format. 3. Tryk på knappen S. 3 Tmerne er ndstllet, og mnutvsnngen blnker. 4. Foretag de andre ndstllnger på samme måde; det drejer sg om følgende: Mnutter klokkeslættet stlles efter bekræftelse med S År Måned Dag angv her kun datoen; angvelse af ugedag er kke nødvendgt, da denne beregnes automatsk ud fra den angvne dato. Datoen skal kke ndstlles! Hvs datoen allerede er ndstllet (korrekt), kan du forlade denne ndstllng med knappen P. 5. Bekræft efter hver ndtastnng med knappen S. Når du har bekræftet med S for sdste gang, returnerer du automatsk tl programmenuen. 6. Tryk på knappen P for at returnere tl normalvsnng. 7

8 Redgerng af temperaturtrn menupunktet temp I menupunktet temp kan du redgere følgende temperaturtrn: Komforttemperatur (standardndstllng 21,0 C) Natsænknng (standardndstllng 18,0 C) Frostskrngstemperatur (standardndstllng 10,0 C) Kontrol af frostskrngstemperatur Frostskrngstemperaturen kan du kontrollere endnu en gang og ndstlle under menupunktet "Frostskrngsfunkton". En ændrng af frostskrngstemperaturen under et af menupunkterne påvrker umddelbart de andre menupunkter. I rumtemperaturregulatoren gælder kun én frostskrngstemperatur! 1. Gå tl menupunktet temp programmenuen (se sde 7). 3 Vsnngen af komforttemperaturens temperaturndstllng blnker. Desuden blnker vsnngen af drftstlstanden yderst tl højre på dsplayet. 2. Tryk på knapperne + eller - for at ndstlle den ønskede temperatur. 3. Bekræft med knappen S. 3 Vsnngen skfter automatsk tl næste temperaturtrn, nemlg natsænknng. 4. Natsænknng og frostskrngstemperatur ndstlles på samme måde. 3 Når du har bekræftet med S for sdste gang, returnerer du automatsk tl programmenuen. 5. Tryk på knappen P for at returnere tl normalvsnng. Annullerng af ændrnger af temperaturtrn: 1. Tryk på knappen P for at annullere ndstllngen af temperaturtrn. 3 Du returnerer automatsk tl programmenuen. Det temperaturtrn, som du havde åbnet tl redgerng tl sdst, gemmes kke. 2. Tryk på knappen P for at returnere tl normalvsnng. Redgerng af tdsprogram menupunktet ProG I menupunktet ProG kan du redgere rumtemperaturregulatorens skftetdspunkter. Du råder over maks. 32 skftetdspunkter. Hvert skftetdspunkt fastsætter et tdspunkt nden for en uge, hvor der skftes mellem komforttemperatur og natsænknng. Du kan ændre klokkeslættet trn på 10 mnutter. Efter brugtagnng aktveres et fabrksndstllet tdsprogram. Ugedage Mandag-fredag Lørdag, søndag Tdsrum 6:00 22:00 Komforttemperatur 6:00 23:00 Komforttemperatur Dsse ndstllnger kan redgeres eller suppleres efter behov. Vsnng af skftetdspunkter 1. Gå tl menupunktet ProG programmenuen (se sde 7). 3 Det første skftetdspunkt vses. 2. Tryk på knapperne + eller - for at få vst de andre skftetdspunkter. 3 Skftetdspunkterne vses kronologsk begyndende med mandag kl. 0:00, stgende rækkefølge ndtl maks. søndag 23:59. 8

9 3 Nederst på lsten vses, for så vdt der stadg er et skftetdspunkt tl rådghed, et tomt skftetdspunkt. Redgerng af skftetdspunkt 1. Gå tl menupunktet ProG programmenuen (se sde 7). 2. Tryk på knappen S for et ekssterende skftetdspunkt. 3 Skftetdspunktet åbnes tl redgerng, og tmevsnngen blnker. 3. Tryk på knappen + eller - for at redgere tmevsnngen. 4. Bekræft med knappen S. 5. Foretag de andre ndstllnger på samme måde; det drejer sg om følgende: Mnutter Dag her vses først ugedagene fra Ma-Sø enkeltvst, dernæst grupperne Lø-Sø, Ma-Fr, Ma-Lø og Ma-Sø Komforttemperatur eller natsænknng Grupper af dage Hvs du vælger en gruppe af dage, oprettes der for hver af de valgte dage gruppen et eget programpunkt med det angvne klokkeslæt og temperaturtrnnet. Det er derefter kke mulgt at redgere hele gruppen, men kun de enkelte programpunkter. Sletnng af skftetdspunkt 1. Gå tl menupunktet ProG programmenuen (se sde 7). 2. Tryk på knappen + eller - for at komme tl det ønskede skftetdspunkt. 3. Hold knapperne + og - nede længere td end 5 sekunder. 3 Skftetdspunktet slettes permanent, og det næste skftetdspunkt kronologsk rækkefølge vses. Sletnng af alle skftetdspunkter Med denne funkton kan du slette alle gemte skftetdspunkter. Funktonen kan f.eks. med fordel anvendes, når der skal foretages en komplet ændrng af tdsprogrammet, og det er for tdskrævende at slette enkelte programpunkter. 1. Gå tl menupunktet ProG programmenuen (se sde 7). 2. Vælg et vlkårlgt skftetdspunkt med knappen + eller Hold knapperne + og - nede længere td end 10 sekunder. 3 Alle skftetdspunkter slettes permanent, og et tomt programpunkt vses med "--:--". Bemærk Med denne procedure slettes også de skftetdspunkter, der er programmeret fra fabrkken. Dsse tdspunkter kan gendannes med Reset. 6. Bekræft efter hver ndtastnng med S. 3 Når du har bekræftet sdste gang med S, gemmes det ændrede skftetdspunkt, og det næste skftetdspunkt kronologsk rækkefølge vses. 9

10 Tlføjelse af et nyt skftetdspunkt 1. Gå tl menupunktet ProG programmenuen (se sde 7). 2. Tryk på knappen + eller - for at komme tl det tomme skftetdspunkt. 3. Bekræft med knappen S. Du kan nu foretage alle ndstllnger for et nyt skftetdspunkt: 3 Det nye skftetdspunkt åbnes tl redgerng, og tmevsnngen blnker. 4. Tryk på knappen + eller - for at redgere tmevsnngen. 5. Bekræft med knappen S. 6. Foretag de andre ndstllnger på samme måde; det drejer sg om følgende: Mnutter Dag her vses først ugedagene fra Ma-Sø enkeltvst, dernæst grupperne Lø-Sø, Ma-Fr, Ma-Lø og Ma-Sø. Komforttemperatur eller natsænknng Grupper af dage Hvs du vælger en gruppe af dage, oprettes der for hver af de valgte dage gruppen et eget skftetdspunkt med det angvne klokkeslæt og temperaturtrnnet. Det er derefter kke mulgt at redgere hele gruppen, men kun de enkelte skftetdspunkter. 7. Bekræft efter hver ndtastnng med S. 3 Når du har bekræftet sdste gang med S, gemmes det ændrede skftetdspunkt, og det næste skftetdspunkt kronologsk rækkefølge vses. Annullerng af ndstllnger af tdsprogrammet Du kan annullere ændrnger af tdsprogrammet, når der kke er åbnet noget skftetdspunkt tl redgerng. 1. Tryk på knappen P. 3 Du returnerer automatsk tl programmenuen. Det aktve skftetdspunkt, som blev vst tl ndstllng, gemmes kke. 2. Tryk på knappen P for at returnere tl normalvsnng. Yderlgere oplysnnger vedrørende programmerng af skftetdspunkter Hvs der kke er flere skftetdspunkter tl rådghed, vses kke flere tomme skftetdspunkter. Hvs der programmeres en gruppe af dage, og der kke er nok ledge skftetdspunkter tl rådghed, vses FULL på dsplayet, og antallet af endnu ledge skftetdspunkter vses. Her må du selv afgøre, om du kan frgøre de manglende skftetdspunkter, eller om du på anden vs - va enkelte dage - kan angve dne programønsker. Hvs en gruppe af dage overlapper et allerede ekssterende skftetdspunkt, overskrves det ekssterende skftetdspunkt uden vdere. Hvs et nyt skftetdspunkt lægges på tdspunktet for et ekssterende skftetdspunkt, overskrves det ekssterende skftetdspunkt uden vdere. Hvs et ekssterende skftetdspunkt redgeres og lægges på et tdspunkt, som allerede er optaget af et andet ekssterende skftetdspunkt, overskrves det ekssterende skftetdspunkt uden vdere. Redundante skftetdspunkter (skftetdspunkter tdsprogrammet, som kke fører tl et skfte af temperaturtrn) regstreres og fjernes kke automatsk. Du skal selv fnde og rette sådanne skftetdspunkter, hvs du har brug for at frgøre flere ledge skftetdspunkter. 10

11 Indstllng af fereprogram menupunktet UrLb Under menupunktet UrLb har du adgang tl et fereprogram. Her angver du start- og slutdato for dt fravær. dette tdsrum vælges et konstant, valgbart temperaturtrn. Efter fereperodens udløb slettes fereprogrammet automatsk, så det kke gentages året efter. Indstllng af fereperode 1. Gå tl menupunktet UrLb programmenuen (se sde 7). 3 Når menupunktet UrLb åbnes, vses enten: ferens begyndelse med dag og måned eller "--.--", hvs der endnu kke er defneret nogen fereperode. 2. Tryk på knappen S for at angve en fereperode. 3 Den aktuelle dato angves automatsk som ferens begyndelse. Denne dato kan naturllgvs redgeres: 3 Vsnngen af måneden blnker. 3. Tryk på knappen + eller - for at angve måneden. 4. Bekræft med knappen S. 3 Dagen begynder at blnke. 5. Tryk på knappen + eller - for at angve dagen. 6. Tryk på knappen S gen. 3 Vsnngen skfter tl ferens afslutnng. 3 Vsnngen af måneden blnker. 7. Indstllng af ferens afslutnng (måned og dag) foretages på samme måde. 8. Bekræft efter hver ndtastnng med knappen S. 3 Vsnngen af drftstlstanden begynder at blnke. 9. Tryk på knappen + eller - for at vælge det ønskede temperaturtrn, som skal holdes under feren. Alle tre temperaturtrn (Komfort, Natsænknng og Frostskrng) står tl rådghed. 10.Bekræft med knappen S. 3 Når du har bekræftet med S for sdste gang, returnerer du automatsk tl programmenuen. 11.Tryk på knappen P, og rumtemperaturregulatoren returnerer tl normalvsnng. 3 Så snart den nterne dato når den angvne feredag kl. 0:00, skftes der temperaturtrn. Vsnngen på dsplayet skfter og vser datoen for ferens afslutnng. Sletnng af fereperode 1. Gå tl menupunktet UrLb. 2. Hold knapperne + og - nede længere td end 3 sekunder for at slette en angvet fereperode helt. 3 Rumtemperaturregulatoren returnerer tl programmenuen. 3. Tryk på knappen P, og rumtemperaturregulatoren returnerer tl normalvsnng. 11

12 Tl-/frakoblng af frostskrngsfunkton menupunktet FrSt Kun her kan du aktvere frostskrngsfunktonen permanent. Frostskrngstemperatur Frostskrngstemperaturen kan ndstlles området mellem +5 C og +15 C. 1. Gå tl menupunktet FrSt programmenuen (se sde 7). 3 Vsnngen af den ndstllede frostskrngstemperatur blnker. Desuden blnker den tlhørende vsnng af drftstlstanden yderst tl højre på dsplayet. 2. Tryk på knappen + eller - for at vælge den ønskede frostskrngstemperatur. 3. Bekræft med knappen S. Ændrng af frostskrngstemperaturen En ændrng af frostskrngstemperaturen påvrker også den ndstllede frostskrngstemperatur, som blev ndstllet under "Redgerng af temperaturtrn" (se sde 8). Sådan genaktverer du det normale tdsprogram: 1. Hold normalvsnng knappen P nede mndst 5 sekunder for at åbne programmenuen. 2. Tryk på knappen + eller - for at komme tl menupunktet ProG. 3. Tryk på knappen S for at vælge menupunktet ProG. 4. Tryk på knappen P for at genaktvere det normale tdsprogram. Rengørng af rumtemperaturregulator 1. Tør rumtemperaturregulatorens hus af med en hårdt opvredet klud. 2. Anvend kke rengørngsmdler, da dsse kan beskadge huset. 3 På dsplayet vses On eller OFF. 4. Tryk på knappen + for at tlkoble frostskrngen (On) eller på knappen - for at frakoble frostskrngen (OFF). 5. Tryk på knappen S. 3 Frostskrngsfunktonen tlkobles eller frakobles, og vsnngen returnerer tl programmenuen. 6. Tryk på knappen P, og rumtemperaturregulatoren returnerer tl normalvsnng. 3 Efter frakoblng af frostskrngsfunktonen skfter rumtemperaturregulatoren tlbage tl permanent natsænknng. 12

13 Garant V yder garant henhold tl lovens bestemmelser. Send produktet tl vores centrale kundeservce med en fejlbeskrvelse. V betaler portoen. Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D Radevormwald Telefon: +49 (0) 2195 / Telefax: +49 (0) 2195 / Internet: 13

14 Monterngs- og brugtagnngsvejlednng tl elnstallatøren Rumtemperaturregulator med ur

15 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng Funktonsprncp Installaton Installatons- og skkerhedsanvsnnger Monterng Elektrsk tlslutnng Skkerhedsfunktoner Ibrugtagnng (bassndstllng) Normalvsnng (n) Drftsform (b) Skftedfferens (d) Begrænsnngstemperatur (G) Temperatur på den eksterne føler (F) Mn. tlkoblngstd (t) Følertlpasnng (o) Opvarmnngsoptmerng (E) Gradent tl opvarmnngsoptmerng (r) Sommertdsregulerng (S) Gangnøjagtghed (U) Softwareverson (-) Gendannelse af alle ndstllnger (Reset) Teknske data Garant

16 Om denne vejlednng I denne vejlednng anvendes følgende symboler og formaterngshjælp: 1. Handlngsanvsnnger er fortløbende nummereret. 3 Resultater af handlnger er markeret med et flueben. Opstllnger er markeret med punkttegn. Bemærk! Anvsnnger vedrørende økonomsk brug af rumtemperaturregulatoren er markeret med dette symbol. Vgtgt Anvsnnger, som kan medføre skader på personer eller på produktet, er markeret med dette symbol Funktonsprncp Rumtemperaturregulatoren er en elektronsk regulerngsenhed med ntegreret ur, som temperatur- og/eller tdsstyret kan aktvere et koblngsrelæ og på den måde kan aktvere og deaktvere elektrske enheder med en maks. strøm på 8 A (cos ϕ = 1) eller 4 A (cos ϕ = 0,6). Temperaturmålngen kan ske enten va en ntegreret måleføler eller va en ekstern måleføler, der fås som ekstratlbehør. 16

17 Installaton Installatons- og skkerhedsanvsnnger Vgtgt Installaton og monterng af elektrsk udstyr skal foretages af en elektrker. Rumtemperaturregulatoren er beregnet tl ndbygnng. Den består af to enheder: Indbygnngsndsatsen, som rummer effektelektronkken og tlslutnngerne (tl Europa ndbygnngsdåse). Regulatormodulet med betjenngselementerne, som sættes på ndbygnngsndsatsen. Vgtgt Fejlagtg tlslutnng kan medføre beskadgelse af regulerngsenheden! V påtager os kke noget ansvar for skader, der skyldes fejlagtg tlslutnng og/eller ukorrekt håndterng! Før arbejder på rumtemperaturregulatoren skal enheden gøres spændngsfr og skres mod utlsgtet tlkoblng! Anvend kun rumtemperaturregulatoren tl tlslutnng tl nstallatonslednnger lukkede, tørre rum. Netspændngsførende lednnger, f.eks. nettlslutnngs- og relætlslutnngslednnger, må kke komme berørng med lavspændngsførende lednnger, f.eks. følerlednnger, (mndste afstand 4 mm ved bass-solerede ledere). Hvs rumtemperaturregulatoren kke fungerer efter monterng, skal du første kontrollere spændngsforsynngen og at tlslutnngen er foretaget korrekt. Træk rumtemperaturregulatorens gulvføler et følerbeskyttelsesrør. Hvs der bør anvendes et åbent følerbeskyttelsesrør, skal dette lukkes med en prop, så der kke trænger flseklæber eller gulvbeton nd følerbeskyttelsesrøret og beskadger føleren. Anvend kun følere beskyttelsesklasse II. Monterng Rumtemperaturregulatoren kan ndsættes eller monteres Europa ndmurngsdåser. For at skre en optmal drft skal følgende anvsnnger følges: V anbefaler en optmal monterngshøjde på 1,50 m. Udsæt kke rumtemperaturregulatoren for drekte sollys, og anvend den kke områder med træk eller anden form for fortempereret luft (f.eks. over elkogeplader, køleskabe o. lgn. eller områder med drekte strålevarme fra radatorer), da regulerngsegenskaberne påvrkes af varmen. Anvend kke rumtemperaturregulatoren byggemoduler med andre elektrske enheder, f.eks. lysdæmpere, da en eventuel varmeudvklng vl kunne påvrke rumtemperaturføleren. Ved anvendelse med en ekstern temperaturføler skal der trækkes et tomrør (fleksbelt eller fast plastrør) tl målestedet, f.eks. gulvet. Vælg et nstallatonssted tl den eksterne føler, hvor rumtemperaturen måles så neutralt som mulgt. 17

18 Elektrsk tlslutnng Alle tlslutnngsklemmer er udstyret med kærvskruer tl monterng med en skruetrækker. Tl arbejdet kan der anvendes en almndelg skruetrækker med en klnge på 3 mm. Skkerhedsfunktoner Forkert ndsats Rumtemperaturregulatorens modul er beskyttet mod forkert påsætnng på ndbygnngsndsatsen tl en Gra persennestyrng. Ved en forkert ndsats blnker teksten FAIL på rumtemperaturfølerens dsplay. Der er 6 klemmer tl brug ved tlslutnngen: 1 - ekstern føler 2 - ekstern føler 3 - N 4 - N 5 - L' (potentalebehæftet relækontakt) 6 - L Med to tlslutnngsmulgheder for den neutrale leder (N) kan der tl hver leder anvendes en separat klemme. 18 Fejl på den eksterne føler Ved anvendelse af en ekstern føler kontrolleres denne for korrekt funkton. Hvs føleren er defekt, tllednngen er afbrudt eller kortsluttet, vses teksten FAIL på dsplayet. Kontrollér værden parametermenuen "Temperatur på ekstern føler (F)" (se sde 20) for at få kunne foretage en nærmere fejlanalyse: ved en temperatur på under + 3,5 C forelgger der en kortslutnng følerlednngen eller selve føleren. ved en temperatur på over + 85 C er tllednngen afbrudt eller føleren brækket.

19 Ibrugtagnng (bassndstllng) Vgtgt om ændrnger parametermenuen Ændrnger denne menu bør kun foretages af en elektrker eller elnstallatør, da en hensgtsmæssg regulerng under vsse omstændgheder kke længere er mulg, hvs ndstllngerne foretages forkert. Skft tl parametermenuen: 1. Hold knapperne S og P nede samtdg mere end 5 sekunder normalvsnng. I denne menu kan de parametre, som er nødvendge forbndelse med brugtagnng, foretages. Standardndstllngerne er foretaget, så en hensgtsmæssg drft er skret selv uden tlpasnnger parametermenuen. Hvs bestemte regulerngsparamtere mdlertd skal tlpasses, kan dsse ndstllnger foretages her. Følgende parametre kan ndstlles og aflæses: n (normal) b (drft) d (dff) G (Grænse) F (Føler) t (tme) o (offset) Normalvsnng (klokkeslæt, nomnel temperatur, faktsk temperatur) Drftsform med ntern føler, ekstern føler eller ntern føler med begrænsnng Skftedfferens = Hysterese Begrænsnngstemperatur Temperatur på den eksterne føler Mn. tlkoblngstd sekunder [s] Følertlpasnng for at kompensere for eventuelle påvrknnger på stedet E (early) r (ramp) S (Sommertd) U (Ur) Opvarmnngsoptmerng Gradent for opvarmnngsoptmerng mnutter pr. kelvn [mn/k] Valg af den anvendte sommertd (Mellemeuropa eller GB) - Softwareverson Korrekturværd for gangnøjagtghed sekunder pr. dag [s/d] Af hensyn tl en bedre sammenhæng vses det relevante bogstav øverst tl venstre på dsplayet. Tl højre de fre store cfre vses den tlhørende værd. Ved at trykke på knappen S åbnes det pågældende parameter tl redgerng, og parameterværden begynder at blnke. Når et parameter ændres, og ændrngen bekræftes med S, skfter parametermenuen automatsk tl næste parameter. Med knappen P kan du tl enhver td returnere tl det normale tdsprogram gen. Ændrnger parametermenuen Ændrnger af parametre træder omgående kraft! Parametret er ændret, uanset om du forlader menuen med S eller P, eller om der efter nogle sekunder automatsk skftes tlbage tl normalvsnng. 19

20 Normalvsnng (n) Med dette parameter kan regulerngsenhedens normalvsnng vælges. Denne nformaton vses altd på dsplayet, når der kke er valgt nogen menu, og der kke er nogen aktve ferendstllnger. 1. Med knapperne + og - kan du vælge en af de følgende drftsformer. 2. Med S aktveres den. Normalvsnng Aktuelt klokkelslæt Aktuel nom. temperatur Aktuel fakt. temperatur * forudndstllet fra fabrkken Drftsform (b) Dette parameter gør det mulgt for rumtemperaturregulatoren at vælge funkton ndvduelt. Med dette defneres følervalg tl temperaturregulerng, funktonsmåden varme/kølng og begrænsnngsfunktonen. 1. Med knapperne + og - kan du vælge en af de følgende drftsformer. 2. Med S aktveres den. * forudndstllet fra fabrkken Vsnng Uhr* SOLL Ist Enhed Drftsform Gulvtemperaturbegrænsnng Vsnng Intern føler Varme --- I.H* Intern føler Kølng Ekstern føler IE.C Ekstern føler Kølng --- E.C Intern føler Kølng --- I.C Intern føler Varme Ekstern føler IE.H Ekstern føler Varme --- E.H Skftedfferens (d) Dette parameter defnerer regulerngsfunktonens skftedfferens (hysterese). 1. Med knapperne + og - kan du vælge værden. 2. Med S aktveres værden. Hvs den aktuelle faktske temperatur lgger over den nomnelle temperatur med den her ndstllede værd, kobles relæet fra (drftsformen Varme). Hvs den faktske temperatur underskrder den nomnelle værd med den her ndstllede værd, kobles relæet tl gen (drftsformen Varme). Fra fabrkken er skftedfferensen ndstllet tl ± 0,2 C. Begrænsnngstemperatur (G) Dette parameter gør det mulgt at ndstlle en ndvduel begrænsnng af gulvtemperaturen. Ved aktveret begrænsnngsfunkton (drftsform med begrænsnngsfunkton valgt) frakobles relæet, så snart den målte temperatur på den eksterne føler overskrder den her ndstllede temperatur (Varme). I tlfælde af kølng frakobles relæet, så snart den målte temperatur underskrder den ndstllede begrænsnngstemperatur. 1. Med knapperne + og - kan du ndstlle begrænsnngen. 2. Med S aktveres begrænsnngen. Indstllngsområdet lgger mellem + 5 C tl + 55 C. Fra fabrkken er begrænsnngstemperaturen ndstllet tl + 45 C. Begrænsnngsfunktonen har kke nogen skftedfferens, dvs. ved overeller underskrdelse af grænseværden skftes der omgående. Temperatur på den eksterne føler (F) Når der er valgt en drftsform, som kræver en ekstern føler, vses den aktuelle temperaturværd under dette menupunkt. Denne værd kan kke ændres. Hvs der er valgt en drftsform, som kun arbejder med den nterne føler, vses "--.--" på dsplayet. 20

21 Mn. tlkoblngstd (t) For at forhndre at hyppge skft af relæet kan den mnmale tlkoblngstd ndstlles med dette parameter. Denne td angver, hvor længe relæet mndst skal forblve tlkoblet, når relæet er blevet tlkoblet. 1. Med knapperne + og - kan du ndstlle dette parameter området mellem 20 og 500 sekunder (8,3 mnutter) ntervaller på 10 sekunder. 2. Med S lagres den ndstllede værd. Fra fabrkken er der ndstllet en mn. tlkoblngstd på 20 sekunder. Følertlpasnng (o) Med dette parameter kan den målte faktske temperatur forskydes med ± 3,0 kelvn. Denne korrekton kan anvendes tl at udlgne måleafvgelser, som opstår som følge af en ugunstg placerng af rumtemperaturregulatoren. 1. Med knapperne + og - kan du ndstlle parametret. 2. Med S gemmes parametret. Den her ndstllede værd anvendes altd på den tl enhver td aktve føler (alt efter den valgte drftsform Ekstern temperaturføler eller Intern temperaturføler), som bruges tl temperaturregulerng. Fra fabrkken er følertlpastnngen ndstllet tl 0,0 kelvn. Opvarmnngsoptmerng (E) Opvarmnngsoptmerngen bestemmer ud fra tdlgere opvarmnngscyklusser rummets tdsmæssge egenskaber og beregner med denne værd den nødvendge vrketd for at nå den ønskede nomnelle temperatur rette td. Den automatske opvarmnngsoptmerng kan tl- (On) og frakobles (OFF) her. Hvs opvarmnngsoptmerngen er frakoblet, skftes der udelukkende efter ndstllngerne tdsprogrammet. 1. Opvarmnngsoptmerngen kan du med knappen + sætte tl On og med knappen - tl OFF. 2. Med S gemmes ndstllngen. Fra fabrkken er opvarmnngsoptmerngen koblet tl (On). Gradent tl opvarmnngsoptmerng (r) Den aktuelle gradent, som bruges tl beregnng af vrketden, kan kontrolleres under dette menupunkt. Den td, der er nødvendg for at opvarme rummet med en kelvn (1 K), vses mnutter. Med tlkoblet opvarmnngsoptmerng bestemmes denne gradent på ny ved overgangen fra en natsænknngsfase tl en komfortfase. Fra fabrkken starter opvarmnngsoptmerngen med en gradent på 15 mnutter pr. kelvn. Sommertdsregulerng (S) Her kan du vælge den sommertdsregulerng, som skal bruges tl beregnng af skftet fra normaltd tl sommertd og omvendt. Rumtemperaturregulatoren skelner mellem Mellemeuropa og Storbrtannen. 1. Med knapperne + og - kan du vælge en af de følgende drftsformer. 2. Med S aktveres den. Regulerng for Mellemeuropa Storbrtannen Sdste søndag marts fra 2:00 tl 3:00 Sdste søndag marts fra 2:00 tl 3:00 * forudndstllet fra fabrkken Sommertdsbegyndelse Sommertdsafslutnng Sdste søndag oktober fra 3:00 tl 2:00 Fjerde søndag oktober fra 3:00 tl 2:00 Vsnng EUr* Gb Fra OFF Om sommertdsfunktonen Hvs sommertdsfunktonen frakobles (OFF), stlles tden kke automatsk om. I så fald skal du være opmærksom på, at tden skal ændres manuelt. 21

22 Gangnøjagtghed (U) Her er der fra fabrkken angvet en korrektonsværd, som skrer en optmal præcson af urfunktonen. Værden angver korrektonen sekunder pr. dag og kan kke ændres. Softwareverson (-) Under dette menupunkt kan du få vst oplysnnger om den aktuelle softwareverson. Angvelse af softwareverson Husk altd også at angve oplysnnger om den softwareverson, der er nstalleret regulerngsenheden, hvs du ndrapporterer teknske problemer eller uønskede sdeeffekter. Gendannelse af alle ndstllnger (Reset) Du kan slette alle parameterndstllnger og programmernger og nulstlle enhedens standardndstllnger: 1. Hold knapperne + og - nede samtdg mere end 10 sekunder normalvsnng. 3 Regulerngsenheden gennemfører derefter sn dsplaytest og vser urndstllngen med henblk på første brugtagnng. 22

23 Teknske data Type GIRA rumtemperaturregulator Temperaturområder + 10 tl + 40 C (komforttemperatur og natsænknngstemperatur) + 5 tl + 15 C (frostskrngstemperatur) + 5 tl + 55 C (begrænsnngstemperatur) Indstllngsnterval 0,5 K Temp.-skftedfferens Føler Andre ndstllnger Tdsfunkton Programpladser ± 0,1 tl ± 1,3 K, kan ndstlles Indstllngsnterval 0,1 K Halvlederføler (KTY) ntern og/eller ekstern Menubetjenng med fre knapper Elektronsk tmer med ugeprogram, automatsk skft mellem sommertd og normaltd 32, kan fordeles vlkårlgt over ugen, ndstllngsnterval 10 mnutter Mn. tlkoblngstd Blokadebeskyttelse Elektrske tlslutnnger Funktonsprncp Nom. stødspændng Tlsmudsnngsgrad 2 Tlladt omgvende temperatur Hus: Fastgørelse Kapslngsklasse Beskyttelsesklasse Vægt 20 sek. tl 500 sek., ndstllngsnterval 10 sek. Efter 7 dages naktvtet på relæet kl. 10:00 på den derpå følgende dag Skrueklemmer med kærvskrue 1.C (ntet begrænser-funktonsprncp) 4,0 kv 0 tl + 50 C Vægmonterng /på ndmurngsdåse IP 30 II (ved korrekt monterng) ca. 180 g Drftsreserve Drftsspændng Effektforbrug Kontakttype mn. 4 tmer vha. Gold-Cap (kondensator, ntet batter) 230 V AC, 50 Hz ca. 3,7 VA 1 lukker, potentalebehæftet (relækontakt) Maks. tll. koblngsstrøm 8 A (cos ϕ = 1), 4 A (cos ϕ = 0,6) Elektrsk levetd mn. 5 x 10 4 koblngscykler 23

24 Garant V yder garant henhold tl lovens bestemmelser. Send produktet tl vores centrale kundeservce med en fejlbeskrvelse. V betaler portoen. Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D Radevormwald Telefon: +49 (0) 2195 / Telefax: +49 (0) 2195 / Internet: 24

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm Monterngsvejlednng Energsøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøjle med seks tomme enheder, højde 769 mm

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Bekend kulør. Loewe Connect ID. Den, der bekender kulør, vser holdnng. Det gør Loewe Connect ID. Og det vser dn personlghed som det første TV nogensnde. Intet

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installatonsvejlednng Modeller: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Brugt med: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-vejs trådløs tastatur seren

Læs mere